Hír

Átköltözött! OJS felületen jelent meg a Könyvtári Figyelő új, 2021/1-es száma

KF_ojs_21per1

Sághi Ilona, Könyvtári Figyelő főszerkesztőjének információi az újonnan megjelenő számról:

"Megjelent a Könyvtári Figyelő 2021/1-es száma, amellyel „átköltöztünk” a korábbi honlapról az Open Journal Systems (OJS) felületére: http://ojs.elte.hu/kf

A http://ki2.oszk.hu/kf/oldalra a továbbiakban nem töltünk fel lapszámokat. A felület instabillá vált, ezért az archivális példányok, cikkek korrekt kereséséhez az alábbiakat javasoljuk:o   Az OJS-ben a 2020/1. számtól kezdődően kereshetők a lapszámok.

Az Elektronikus Periodika Adatbázisban az indulástól napjainkig megtalálhatóak és kereshetőek teljes szöveggel a lapszámok, és a továbbiakban is folyamatosan archiválunk itt is minden számot:

o   az 1955–1957 évfolyamok Könyvtári tájékoztató címen https://epa.oszk.hu/04000/04003
o   1958-tól Könyvtári Figyelő címen https://epa.oszk.hu/00100/00143

Az új felület számos előnyt biztosít: a teljes lapszám gyorsan, egyben és cikkenként is olvasható, letölthető, szerzők szerint böngészhető, több idézési formában menthető, exportálható. 

A lehető legmagasabb szolgáltatási minőség elérésére törekszünk, ezért a feltöltött anyagok szupervíziója és a szükséges módosítások – a technikai háttér adta lehetőségek figyelembevételével – folyamatosak. Kapcsolódó észrevételeiket, javaslataikat örömmel fogadjuk.

Könyvtári Figyelő 2021/1 – Tartalom

Abstracts

TANULMÁNYOK

HORVÁTH Adrienn: „Mert építeni kell…” – A Könyvtári Intézet minőségmenedzsment projektjének fejlesztései és eredményei (2017–2020)
 

MŰHELY

LATORCZAI Csaba: „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” – Múlt, jelen, jövő a digitális térben

DRÓTOS László: Az Országos Széchényi Könyvtár Webarchívumának 2020-as újdonságai

VISKY Ákos: Együttműködési lehetőségek a webarchiválás területén

MOLNÁR Bence: A Wikidata és a Nemzeti Névtér kapcsolódási lehetőségei

DANCS Szabolcs: Beszámoló a könyvtári szabványosítási tevékenységekről, az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság munkatervének teljesüléséről 2015–2020 között, valamint a Bizottság új munkatervéről a 2021–2025-ös időszakra
 

MÚLTUNKBÓL

VASNÉ TÓTH Kornélia: „Ex libris Land” – A magyar ex libris múltjának meghatározó eseménye, a XIII. Nemzetközi Ex Libris Kongresszus


NEKROLÓG

DANCS Szabolcs: Bánhegyi Zsolt (1949–2021) emlékére
 

KITEKINTÉS

KARDOS Helga: 75 éves az ENSZ – a Dag Hammarskjöld Könyvtár az információhoz való szabad hozzáférés szolgálatában
 

KÖNYVSZEMLE

Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás: Válogatott könyvtártudományi tanulmányok. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Budapest, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2020. (Ism. Virágos Márta)

Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok. Szerk. Kiszl Péter és Németh Katalin. Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2020. (Ism. Prókai Margit)

Polémia két könyv kapcsán a könyvtárak jövőjéről – Rendhagyó recenzió (Ism. Holl András)

Monok István: Könyvtári(?) problémák. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat, 41., 2020.

Kokas Károly: Kalauz a modern könyvtárak világába: A könyvtárak új feladatai és megváltozott szerepük a XXI. század elején. Akadémiai Kiadó, MeRSZ., 2020.


KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Szubjektív szemle a főszerkesztő tollából:

Könyvtárak szerepének újragondolása a könyves üzletágban, avagy már nemcsak könyvben „utazunk"

„….A könyvtárak az embereket érő in­formációs túlterhelődés miatt egy olyasfajta piaci környezet (az ún. figyelemalapú gazdaság – attention economy) szereplőiként találják magukat, ahol a cél a felhasználók figyelmének felkeltése és lekötése a számos egyéb konkurens időtöltési, információszer­zési móddal szemben.”

Közeleg a fluktuáció: stratégiák a küszöbön álló nyugdíja­zásokra való felkészüléshez

„…Az Egyesült Államokban már 2000-ben írtak arról, hogy a könyvtárosok 40%-a 2010-ig nyugdíjba fog menni ….2015-ben a könyvtárosok 30%-a lesz 60 évnél idő­sebb, és feltehetőleg 2025-ig nyugdíjba vonul. A Munkastatisztikai Hivatal 2018-ban úgy találta, hogy 7000 könyvtári munkatárs (technician) idősebb 55 évnél, ami azt jelenti, hogy a könyvtári alkalmazottak 21%-a van a nyugdíjkorhatár közelében…”

Olvasás Katalóniában: felmérés az olvasási szokásokról és az olvasásnépszerűsítési kampányokról

„…A felmérés tanú­sága szerint a könyvtárakat a válaszadók nem látják hangsúlyos szereplőnek olvasási szokásaik alakításá­ban…”

(Digitális) médiakompetencia a Kreuztali Városi Könyvtár­ban: a „Megtanuljuk, tudjuk, megcsináljuk” projekt

„….a virtuálisvalóság-technológia és a 3D nyomtatás kipróbálása, Lego-robotok építése és programozása, de van Dungeons & Dragons sze­repjáték, bábszínház, origamihajtogatás és madáris­mereti kurzus is.) A 12–18 évesek körében nagyon népszerű a számító­gépes játékok tesztelése (havonta két alkalommal). A résztvevők le is írják, hogy egy-egy játék mennyibe kerül, melyik korosztálynak ajánlják, milyen problé­mákat tapasztaltak (erőszakos jelenetek stb.), és lát­ják-e a függőség veszélyét. Az elkészült útmutatókat a Spieleratgeber NRW („Játéktanácsadó”) oldalon közreadják a tanárok és szülők számára… A könyvtár munkatársai a szülőknek másfél órás esti programokat szerveznek, ahol egy kiselőadást követően a gyakorlatban is megismerhetik azokat a számítógépes játékokat, amelyeket a gyerekeik elő­szeretettel játszanak, és értesülhetnek arról, milyen veszélyeket rejtenek az egyes játékok. Különösen az idősebb generáció számára vonzóak a technikai konzultációk. Ezeken sokféle alkalmazásról (WhatsApp, Facebook, Onleihe) esik szó…”

A 3D-adatrepozitóriumok jellemzői, jó gyakorlatok és megőrzési modellek: egy országos fórum tanulságai

„…A háromdimenziós és virtuális valóság (VR) formá­ban megjelenő dokumentumok egyre inkább teret hódítanak a közgyűjteményekben és a kutatásban, lehetővé téve a műtárgyak, helyszínek és adatok interaktív vizualizációját és elemzését. Egyre több felsőoktatási könyvtárban jelennek meg ilyen jelle­gű gyűjteményrészek, ám jelenleg még hiányoznak a szabványok és jó gyakorlatok a 3D-s és VR-tartalmak előállítására, szolgáltatására és megőrzésére. E kihí­vásra válaszul indította el az Egyesült Államokban a Múzeumi és Könyvtári Szolgáltatások Intézete (Institute of Museum and Library Services, IMLS) a Könyvtári stratégia kidolgozása 3D-s és VR-gyűjteményfejlesztés és újrafelhasználás céljából (LIB3DVR) elnevezésű pályázatot…”

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a nyomtatott változatot idén is megrendelték a hűséges előfizetők, ez úton is köszönjük.

Jó olvasást, szép napot kívánva üdvözli Önt a Szerkesztőbizottság és a szerkesztőség nevében:

Sághi Ilona
a Könyvtári Figyelő felelős szerkesztője"

Share

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.