198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet - Jogosított szervezetek jelentkezése

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) hatáskörébe tartozó szerzői jogi szerződések részét képező marrákesi szerződés olyan nemzetközi szabályokat állapít meg, amelyek biztosítják, hogy a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek javára korlátozások, illetve kivételek kerüljenek alkalmazásra a szerzői jogi szabályok tekintetében. A marrákesi szerződés ratifikálása Az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad felhasználás részletes szabályairól szóló 198/2018. (X. 25.) Korm. rendelettel megtörtént.

A kormányrendelet 1. § 2. pontja alapján jogosított szervezetnek minősül az "olyan szervezet, amelynek bevételszerzési tevékenysége - ha van ilyen - kizárólag a költségeinek megtérítését célozhatja, és a kedvezményezett személyek számára oktatási vagy speciális képzési tevékenységet végez, továbbá hozzáférhető módon olvasási lehetőségeket nyújt, és biztosítja az információkhoz való hozzáférést, és e tevékenység ellátására engedéllyel rendelkezik, vagy e tevékenysége egyébként államilag elismert. Ide tartoznak azok a közintézmények és nonprofit szervezetek is, amelyek ugyanezen szolgáltatásokat fő tevékenységükként, a szervezet számára előírt kötelezettségként vagy közérdekű feladataik ellátása keretében nyújtják a kedvezményezett személyek számára."

A 198/2018. (X. 25.) kormányrendelet 4. § (1) pontja értelmében az „Országos Széchényi Könyvtár nyilvántartást vezet

a) a Magyarországon letelepedett jogosított szervezetekről, valamint

b) a jogosított szervezetek által előállított hozzáférhető formátumú művekről és más kapcsolódó jogi teljesítményekről legalább egy olyan jogosított szervezet megjelölésével, amely ilyen példánnyal rendelkezik.

A (2) pont értelmében az Országos Széchényi Könyvtár az (1) bekezdés a) pontjában szereplő adatokat minden év április 30-ig az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja, annak központi nyilvánosságra hozatala érdekében.


További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.