Minőségmenedzsment

A 33/2017. (XII. 12) EMMI rendelet értelmében a Könyvtári Intézet végzi a Minősített könyvtár cím és Könyvtári Minőség Díj pályázatok lebonyolítását, és az Intézet dolgozza ki azt a szakmai szempontrendszert, ami alapján a szakmai értékelés történik. 

Az ágazati irányítás és a Könyvtári Intézet célja, hogy a szervezetfejlesztés útjára lépve minél több intézmény legyen képes a könyvtárhasználók minőségi megszólítására, egyenletes, magas színvonalú ellátására. A könyvtárak számára segítséget jelent a rendelkezésükre álló adottságaik kibontakoztatásában az a szervezetfejlesztési keret, amit a TQM és a CAF alapú önértékelési rendszer, a KMÉR – Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere – biztosít.

pályázatot az EMMI írta ki 2018 áprilisában azon magyarországi könyvtárak számára, akik szerepelnek a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén, rendszeresen szolgáltatnak statisztikai adatokat, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatukban elkötelezik magukat amellett, hogy szolgáltatásaikat a felhasználók igényeit szem előtt tartva, minőségi módon szervezik. A pályázóknak 2018. június 15-ig kellett pályázati anyagukat beküldeniük a Könyvtári Intézet címére.

A Minősített Könyvtár címre 2018-ban három kategóriában (első kategória 20 fő feletti, második kategória  6-20 fő közötti, harmadik kategória 1-5 fő közötti könyvtár) összesen 18 intézmény nyújtott be pályázati anyagot, azaz szakmai beszámolót és önértékelést. A legtöbb pályázó a városi könyvtárak közül került ki, de ebben a körben megyei hatókörű városi, felsőoktatási, egyházi és országos szakkönyvtár is szerepel. A pályázók között többen összevont (múzeummal, levéltárral vagy művelődési központtal) intézményként működnek.

A pályázó intézményeknek szakmai beszámolóban kellett bemutatniuk, hogy könyvtáruk hogyan alkalmazza a minőségirányítási módszereket annak érdekében, hogy minél magasabb színvonalon tudják kiszolgálni mindazokat, akik a könyvtár szolgáltatásait személyesen és vagy online igénybe veszik.

A Könyvtári Minőségi Díjra két intézmény adta be pályázatát. Az intézmények két innováció bemutatásával pályázhattak. A kiírás szerint legalább az egyik innováció javasolt témája a könyvtárhasználat és az olvasáskultúra fejlesztése volt. De lehetett pályázni a Családok Évéhez kapcsolható fejlesztésekkel is. A bemutatott programok eredményességét látogatói és használati mutatókkal kellett alátámasztani. Az „innováció” fogalma pontosításra került. A pályázat szempontjából innovációnak minősül minden, az adott könyvtárban először alkalmazott új szolgáltatás, beleértve egy már meglévőnek a helyi viszonyokra történő adaptálását is. Innováció lehet még egy újfajta technológiának vagy terméknek a könyvtári környezetben való alkalmazása is, függetlenül attól, hogy a fejlesztett technológia vagy termék közvetlenül vagy közvetetten vesz részt az olvasók kiszolgálásában. A díjra pályázó könyvtárakkal szemben elvárás volt, hogy valamilyen felmerülő külső, tehát felhasználói, vagy belső, tehát munkatársi igény támassza alá bevezetését, alkalmazásának indokoltságát.

A Minősített Könyvtár címre és Könyvtári Minőségi Díjra pályázó könyvtárakat előzetesen egyeztetett időpontban, helyszíni vizsgálat céljából két szakértő kereste fel.

A Minősített Könyvtár címet és Könyvtári Minőségi Díjat elnyerő intézmények szakmai anyagukat honlapjukon közzétették. Ezek, mint jó gyakorlatok kerülnek a későbbiekben bemutatásra országos, regionális és helyi konferenciákon és szakmai napokon.

Minősített Könyvtár cím birtokosok - a közzétett pályázatok anyaga elérhető a könyvtár nevére kattintva: 

 Sor-szám

Év

Intézmény

1

2011

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen

2

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

3

2012

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

4

2013

Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét

5

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvár és Levéltár, Szombathely

6

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

7

2015

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

8

Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen

9

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

10

Budapesti Műszaki Egyetem és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

11

2016

Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tiszaújváros

12

Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely

13

Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta

14

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc

15

Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár, Cegléd

16

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged

17

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Győr

18

2018

Békés Megyei Könyvtár

19

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

20

Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár

21

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

22

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

23

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

24

ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat

25

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

26

Határ Győző Városi Könyvtár

27

Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Városi Könyvtár Jászberény

28

Országos Idegennyelvű Könyvtár

29

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára

30

Szentes Városi Könyvtár

31

Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

32

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Városi Könyvtár

 

 

Könyvtári Minőségi Díj birtokosok:

Sor-szám

Év

Intézmény

1

2014

Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét

2

2015

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

3

2016

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

4

2018

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

 

Előzmények:

2017

Megjelenik a Könyvtári Minőségügyi Bizottság (KMB) által készített Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére c. dokumentum.

A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj pályázat visszavonásra kerül.

2017. szeptember 3. Marosán Ágnes (a KMB titkára) nyugdíjba vonulását követően feladatkörét Horváth Adrienn veszi át.

2017. szeptember 18. dr. Skaliczki Judit, a Könyvtári Minőségügyi Bizottság elnöke benyújtja lemondását Dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár részére.

A Könyvtári Intézet 2017. októberében a „Szakmai módszertani kiadványok előkészítése, megjelentetése” című NKA pályázatra benyújtja a „KKÉK 2017” című kiadvány tervét. A kiadvány 2018. szeptemberében megjelent. A kötet elérhető a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban.

November 10-én a Könyvtári Minőségügyi Bizottság tagjai (dr. Gracza Tünde, Mender Tiborné, Ramháb Mária, Sohajdáné Bajnok Katalin, Szabó Ferenc, Zalainé dr. Kovács Éva) is lemondanak tisztségükről.

2017. december 12- én megjelenik a 33/2017-es EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról. A rendelet többek között a Könyvtári Intézet keretei közé helyezi az addig a Könyvtári Minőségügyi Bizottság által ellátott feladatokat.

2016

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet hét könyvtár (Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tiszaújváros; Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely; Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta; II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc; Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár, Cegléd; Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged; Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Győr) nyerte el.

A Könyvtári Minőségi Díjat a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár kapta.

2015

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet négy könyvtár (Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont; Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen; Mezőkovácsházi Városi Könyvtár; Budapesti Műszaki Egyetem és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) nyerte el.

A Könyvtári Minőségi Díjat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kapta.

Elektronikus publikálásra kerül az „Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére” c. dokumentum.

2014

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címre egy pályázat érkezik, a cím nem kerül kiosztásra.

A Könyvtári Minőségi Díjat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár kapta.

A nyilvános könyvtárak alapfeladatai – 1997. évi CXL. 55 § (1) k – közé bekerül, hogy szolgáltatásaikat a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve kell szervezniük.

Megkezdődnek a nyilvános könyvtárakban a szakértői vizsgálatok, amelyek egyik kérdésköre a Minőségügy. A szakértőnek ezen belül rá kellett kérdeznie többek között a minőségellenőrzési rendszerre és az igény- és elégedettségmérési vizsgálatokra. A vizsgálatok kapcsán feltárt nyilvános dokumentumok megtalálhatók a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisában az adott könyvtár adatlapján.

2013

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet három könyvtár (Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét; Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvár és Levéltár, Szombathely; Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ) nyerte el.

A CAF 2013 modell Fejlesztési módszertan, Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató megjelenése.

2012

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár nyeri el.

2011

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet két könyvtár (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen; Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza) nyerte el.

2010

Megjelenik a 12/2010. (III.11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról.

A miniszter létrehozza a Könyvtári Minőségügyi Bizottságot (KMB). A bizottság tagjai megbízólevelet 2010-2014, majd ismételt megbízással 2014-2018 ciklusra kaptak. A bizottság elnöke dr. Skaliczki Judit. Tagjai: dr. Gracza Tünde, Mender Tiborné, Ramháb Mária, Sohajdáné Bajnok Katalin, Szabó Ferenc, Zalainé dr. Kovács Éva. Elkészül a KMB ügyrendje.

Megjelenik a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) Vidra Szabó Ferenc szerzősége alatt.

A Könyvtári Intézet keretében a KMB tagok támogatásával KKÉK-t oktató tanfolyam kerül meghirdetésre.

Elkészül az első Minősített Könyvtár Cím pályázati kiírás tervezet.

2000 - 2009

2000-ben, majd 2003-2004-ben az MSZ ISO 11620-2000 szabvány alapján publikálásra kerülnek könyvtári teljesítménymutatók (MSZ ISO 11620:2003, MSZ ISO/TR 20983:2004).

Az NKÖM Könyvtári Osztálya meghirdeti a „Könyvtári Minőségfejlesztés 21” projektet.

2003-ban létrejön a Minőségfejlesztési Munkacsoport. Tagjai: Bellérné Horváth Cecília, Mender Tiborné, Nádas Zsuzsanna, Sohajdáné Bajnok Katalin, Vidra Szabó Ferenc. Szakértők: Ramháb Mária, Zalainé dr. Kovács Éva. Munkacsoport vezető: dr. Skaliczki Judit.

Megkezdődik a TQM alapelvek adaptálása a könyvtári területre.

Az ismeretek elsajátítását a mai napig elérhető 120 órás tanfolyam biztosítja, illetve támogatja a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár szervezésében (Kecskemét).

2005-ben elindul a minőségelvű szakfelügyelet, ami később abbamaradt, de a tapasztalatok beépülnek a további tevékenységbe.

 

Az előzmények archív anyagai itt érhetők el.

 

A téma intézeti felelőse: Horváth Adrienn


Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.