Hír

Tájékoztató a lakossági kulturális normatíváról, az érdekeltségnövelő támogatásról és ezek felhasználási kötöttségeiről

A kulturális normatíva minimum 10%-át, az érdekeltségnövelő támogatás minimum 70%-át dokumentumbeszerzésre kell fordítani!

A Költségvetési törvény (2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről) 2. sz. melléklete sorolja fel a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását szolgáló tételeket. A melléklet IV. pontja szól a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásáról.

 

A lakossági kulturális normatíva

 

A IV. ponton belül az 1. d.) pont szól az úgynevezett lakossági kulturális normatív támogatásról, a „települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása”-ról. Eszerint lakosonként 1.210 Ft / fő, de minimum 1.800.000 Ft / település illeti meg a településeket a Kult. tv.-ben (1997. évi CXL Tv.) meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

 

Az érdekeltségnövelő támogatás

 

Ugyanezen melléklet IV. 1. i) pontja szól az érdekeltségnövelő támogatásról, melyre 2019-ben 300 millió Ft-ot szán összesen a kormány. A nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására.

 

A támogatások felhasználásához kapcsolódó kiegészítő szabályok

 

A 2. sz. mellékletet tovább olvasva eljutunk a speciális kiegészítő szabályokhoz, melynek 6. pontja foglalkozik a IV. pontban felsorolt támogatások speciális kiegészítő szabályaival. Itt a cdc) pont mondja ki, hogy az önkormányzat a lakossági kulturális normatíva címen kapott forrás legalább 10%-át könyvtári dokumentumbeszerzésre kell, hogy fordítsa, ellenkező esetben a támogatási összeg 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

 

Tehát a kulturális normatíva minimum 10%-a dokumentumbeszerzésre kell, hogy fordítódjék, ez településenként nem lehet kevesebb 180 ezer forintnál!

 

Másrészt a cgb) pont mondja ki, hogy az érdekeltségnövelő támogatás egy része ugyan fordítható a nyilvános könyvtár technikai, műszaki, informatikai eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására, de az erre a célra fordított összeg a támogatás összegének 30%-át NEM HALADHATJA meg, azaz az érdekeltségnövelő támogatás minimum 70%-a szintén dokumentumbeszerzésre fordítandó.

Share

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.