Hír

Megjelent a 3K legújabb, 2021/3. száma

Tartalom

Műhelykérdések
Tóth Csilla: Megújulás és fejlődés – 10 éves lett a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Konferenciák
Horváth Adrienn: Tőlünk függ: ideális vagy valós? A 3 lépésben: A folyamatokról című konferencia összefoglalója és értékelése

Tanulmány
Hajdu Krisztián – Racsko Réka: A digitális átállás pillérei, avagy a DigCompOrg keretrendszer könyvtári adaptálása

Perszonália
Kocsy Anikó: In memoriam Sárosi Attila (1953–2021)

Könyv
Pogány György: A transzilvanista erőtér históriája (Sas Péter: Magyar erőtér. Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvkiadó és az Erdélyi Helikon története)

 

Ízelítő a lapszámból

„Ahogyan egy fa a gyökerein keresztül csatlakozik a földhöz, fejlődik, megújul, az SZE EKL is egy fejlődő, megújuló, erős és stabil szervezeti egysége a campusnak. A fa törzse jelképezi a hagyományos, jól bevált és méltán népszerű könyvtári szolgáltatásaink fontosságát, míg az ágai a modern kihívásokhoz igazodó új és megújuló szolgáltatásainkat. Négy ág, négy pillér, amellyel alátámasztjuk a hidat, amely összeköti az egyetem polgárait és utat nyit a jövő hallgatói számára. […] A felsőoktatásban megkezdett fenntartói modellváltással összhangban az SZE EKL is nyitottá vált – a saját profiljára szabott kereteken belül – az üzleti életben adódó lehetőségek kiaknázására. Fontos célcsoportunk a helyi vállalkozások szereplői. Nekik szeretnénk kedvezni a „CégPont Neked” szolgáltatásunkkal, amely többek között témafigyelést, iparági információkutatást, versenytársfigyelést és céginformációs elemzések készítését takarja.” Tóth Csilla: Megújulás és fejlődés – 10 éves lett a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár

 

„»Ha a folyamatszemlélet megvalósul a szervezetben, sokkal könnyebb lesz új szolgáltatást is létrehozni.« – vallja tapasztalatai alapján az előadó. A folyamatok előkészítésén sokszor múlik azok sikeressége. A hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében a debreceni kollégák az egyszerűsítés elvét alkalmazták a helyi kötelespéldány-szolgáltatás kapcsán, ehhez a munkatársak segítségével feltérképezték a folyamatot és annak kritikus pontjait. A zárszóban Molnár Georgina kitért arra, hogy a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszerének egy olyan kiinduló alapnak kell lennie, amit minden nap kézbe vesz az ember. A minőségmenedzsment alkalmazása nem cél, hanem eszköz, és a könyvtár működésének szerves része kell hogy legyen.” Horváth Adrienn: Tőlünk függ: ideális vagy valós? A 3 lépésben: A folyamatokról című konferencia összefoglalója és értékelése

 

„Kutatásunk során megvizsgáltuk, hogy az oktatás digitális átállását leíró DigCompOrg keretrendszer adaptálható-e könyvtárakra, és ha igen, akkor milyen jellemzők szükségesek ahhoz, hogy a könyvtárakban eredményesen végbemehessen a digitális átállás. Emellett fontosnak tartottuk, hogy kvantitatív kutatással is felmérésre kerüljön, hogy a hazai könyvtárosok hogyan és miként látják a digitális átállás jelenségét a könyvtárakban. […] A DigCompOrg célja egy olyan átfogó elméletileg megalapozott eszköz létrehozása, amely segítségével, azok az intézmények végezhetnek önértékelést, amelyek növelni szeretnék a digitális kapacitásukat. A keretrendszer tükrözi azt a komplexitást, amelyet a digitális tanulás intézményi szintű bevezetése jelent. A rugalmassága révén lehetővé teszi, hogy a felhasználók is alakíthassák, módosíthassák az egyes elemeket.” Hajdu Krisztián – Racsko Réka: A digitális átállás pillérei, avagy a DigCompOrg keretrendszer könyvtári adaptálása

A 3K 2021/3. száma elektronikus formában az alábbi linken érhető el:
http://ojs.elte.hu/3k

Share

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.