A Könyvtári Intézet munkatársai a járványügyi helyzet miatt 2020. március 19-től az intézkedés visszavonásáig távmunkában végzik feladataikat.
Valamennyi online szolgáltatásunkkal a könyvtáros szakma rendelkezésére állunk, elektronikus úton és a közösségi oldalakon elérhetők vagyunk.

Hír

Friss hírek a könyvtárak tervezett újranyitásáról

A kibontakozás útjai: szolgáltatások és újranyitási tervek a világ könyvtáraiban címmel a közelmúltban nemzetközi körkép jelent meg az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak közreműködésével a könyvtárak újranyitásának lehetőségeiről. A továbbiakban itt az azóta bekövetkezett, aktuális változásokat gyűjtjük. Amennyiben az alábbi hírek között nem szerepelnek a fenti összeállításban érintett további országok, abban az esetben az április végén gyűjtött adatok érvényesek.

Új információk a nemzetközi körképben szereplő országok könyvtárainak újranyitásáról

 

A Conference of European National Libraries (CENL) honlapján a járványügi helyzettel kapcsolatban a WHO által kiadott ajánlás szerepel. Májusban elindítottak egy webinart “Working From Home” címmel, amelyen előadásokat(külső hivatkozás) hallgathatunk meg az otthoni munkavégzés, a hatékony távmunka, valamint “Mindfulness and Wellbeing” témában. Közzétették a CENL könyvtárak elektronikus gyűjteményeinek listáját(külső hivatkozás), - köztük Magyarországét is - és egyes könyvtárak a COVID-19 idején nyújtott, otthonról is elérhető szolgáltatásait.
 

Nyugat-Európa


Ausztria (2020. május 13.)
 

Ez alkalommal az Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische Nationalbibliothek, ÖNB)megnyitásának körülményeiről tudósítunk.

A könyvtár jelenleg még zárva tart. Elsőként május 29-étől az ÖNB díszterme és irodalmi múzeuma nyílik meg a látogatók előtt, és ettől kezdve keddtől vasárnapig 10-től 18-ig tart nyitva. Ez a nyitvatartás lesz érvényes a könyvtár egyéb múzeumi jellegű részlegeire (Ausztria története-ház, papírusz-, földgömb- és eszperantómúzeum) is, amelyek július 1-én nyitnak meg. A járvány előtt megnyitott kiállítások időtartamát meghosszabbítják.

Az ÖNB alapvetően prézens könyvtár. Május 15-étől teszik lehetővé a dokumentumok kölcsönzését az arra jogosultak számára. A kölcsönzést a katalógusban való gyorskeresés után kezdeményezhetik, és naponta 10 és 14 óra között hétfőtől péntekig vehetik át, illetve adhatják vissza a dokumentumokat. A korábban kölcsönzött dokumentumok visszaadási határidejét június 2-áig meghosszabbítják. Ha a zárvatartás valamilyen okból a jelzettnél tovább tart, a kölcsönzések időpontját automatikusan meghosszabbítják, és nem számolnak fel késedelmi díjat. A könyvkiadóban a korábban előjegyzett műveket a könyvtári üzem újraindulása után egy hétig még félreteszik. Az olvasóterem használatára szolgáló olvasójegyekkel a zárvatartás alatt nem lehet online rendelést feladni, de az adatbázisokban végezhető gyorskeresés rendelkezésre áll. Kérik, hogy a kölcsönvett könyveket ne postán küldjék vissza. A könyvtárbemutatók és képzések mindegyike elmarad.

A nyitás után a könyvtár az érvényes éves olvasójegyeket automatikusan és ingyenesen meghosszabbítja a járványhelyzet miatti zárvatartás időtartamával. Másolatok készítésére és megküldésére van lehetőség, de a megrendelésnél kissé hosszabb várakozási időre kell számítani. A kötelespéldányok beadása hétfőtől péntekig 9-től 12-ig lehetséges a könyvtár postázójában. A tájékoztató szolgálat munkatársai e-mailben és élő chatszolgáltatás keretében állnak rendelkezésre az ÖNB honlapján hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig. Június végéig minden rendezvényt lemondtak, a további rendezvények sorsáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.

Az osztrák könyvtárosegyesület 2020. május 5-én közzétette, hogy a kormány intézkedései következtében a könyvtárak bizonyos, az Egészségügyi Minisztérium által kidolgozott feltételek teljesítése esetén május 15-étől ismét megnyithatják kapuikat. A közismert távolságtartási és higiéniai előírásokat be kell tartani. Az olvasótermek nem fogadhatnak olvasókat, csak a dokumentumok kölcsönzése és visszavétele indulhat újra. Június 30-áig nem kerülhet sor rendezvényekre. Május 1-jétől meg lehet tartani viszont azokat a rendezvényeket, amelyeknél a létszám nem haladja meg a 10 főt, és ahol biztosítani lehet az egy méteres távolságot a résztvevők között.

A rendelkezésekkel kapcsolatban néhány kérdést is megválaszoltak:

 • Dolgozhatnak-e a rizikócsoportba tartozó könyvtárosok az olvasószolgálatban? – A munkaviszonyban álló könyvtárosok akkor végezhetik munkájukat továbbra is otthon, ha a munkáltató számára beszereznek egy orvosi igazolást. Erre előreláthatólag május 11-étől lesz lehetőség. Az Egészségügyi Minisztérium honlapján szerepel, hogy ki tartozik a rizikócsoportba. Az önkéntes könyvtárosoknak nem kell orvosi igazolást beszerezniük, számukra ugyanis nem kötelező a munkavégzés. 
 • Kell-e a könyvtárakban a szabadpolcos területeken a cseppfertőzést megakadályozandó elválasztó falat alkalmazni? – A jelenlegi rendelkezések ezt nem írják elő. 
 • A könyvtárakban is érvényben van az a kereskedelemben használatos új előírás, amely egy személyre 10 négyzetméternyi területet ír elő. Vonatkozik-e ez a személyzetre is? – Jelenleg erre nem tér ki a rendelkezés. 
 • Miért csak május 15-étől nyithatnak ki a könyvtárak? – A könyvtárak közösségi terek és művészeti-kulturális intézmények, nem pedig szolgáltató üzemek (azok már május elején kinyithatnak). Hasonlóképpen nem vonatkoznak rájuk a szolgáltató üzemeknél április 14-étől már bevezetett enyhített követelmények. 
 • Ki lehet-e nyitni a könyvtári kávézókat? – Nem, mivel a könyvtárban tartózkodni csak a dokumentumok kölcsönzése, visszavétele céljából szabad. A kávézóban az olvasóteremhez hasonlóan nem szabad tartózkodni. A könyvtárakban kötelező az arcmaszk használata. 

 

Belgium (2020. május 18.)

 

A belga könyvtárak többsége május 18-án újból fogadja közönségét, bár ezt a dátumot még jóvá kell hagynia a Nemzetbiztonsági Tanácsnak (Conseil national de sécurité) és az önkormányzatoknak is. Addig is, a könyvtárak munkatársai megteremtik az újraindulás feltételeit, valamint előkészítik a „take away” szolgáltatást, megadott időpontban elvihető kikölcsönzött könyvek szolgáltatását - néhány könyvtárban már egy ideje működik a szolgáltatás, de a többség is tervezi ennek bevezetését. Az április végi ajánlásában Bénédicte Linard kulturális ügyekért felelős miniszterasszony az egészségügyi intézkedések foganatosításával kísért fokozatos újranyitás mellett érvelt. A következők szerepeltek kommünikéjében:

 • a könyvek használatakor kötelező legyen kesztyű viselése, majd ezen könyvek minimum háromnapos karanténba helyezése;
 • az egy helyiségben tartózkodók száma ne haladja meg a 10 főt, és tartsák meg egymástól 1,5 méteres távolságot;
 • maszk használata;
 • plexiüvegek elhelyezése a munkaállomásokon.

Belgiumban minden könyvtár a maga ütemében lát neki a fokozatos újranyitásnak. A főbb szabályok betartása mellett a különböző szolgáltatások megnyitása is egyéni eltéréseket mutat. Azonban az olvasótermek – ahogy az egyéb nyilvános események, mint a kiállítások, képzések, rendezvények megtartása – megnyitására továbbra is várni kell. Ezeket most előzetesen leghamarabb szeptember 1-re tervezik, de az egészség- és járványügyi fejlemények függvényében ez változhat.

A Le Soir+ vitacikkébenAlain Lallemand, a cikk szerzője helyteleníti a könyvtárak újranyitásának azonnali elrendelését. Szerinte még számos veszélyt rejt magában az intézkedés. Az olvasók információhoz jutása így is megvalósult. Kifejezett meglepetésének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a szövetségi kormány külön kitér a kölcsönzés újraindítására, holott a digitális kölcsönzés folyamatosan működik.

A friss információk szerint a Belga Királyi Könyvtár (Bibliothèque royale de Belgique [KBR]) június 15-re tervezi a nyitást, addig a könyvtár munkatársai tovább tökéletesítik a digitális tartalmakhoz való hozzáférést, hogy olvasóik a lehető legtöbb dokumentumhoz jussanak hozzá. Nemsokára a KBR összes elektronikus forrása elérhetővé válik, beleértve a BelgicaPress-t és a BelgicaPeriodicals-t.

Június 15-től a kutatók számára helyben is hozzáférhetővé válnak azon dokumentumok, melyek másként nem érhetők el. Ehhez a kutatóknak időpontot kell egyeztetniük, hogy a munkatársak garantálni tudják: csak a megengedett számú kutató tartózkodjon az olvasóteremben. A könyvtárosok szorgalmazzák a kért dokumentum digitális változatának megrendelését annak érdekében, hogy minél kevesebb olvasó tartózkodjék az olvasótermekben, jelenleg a rendszer kiépítésén dolgoznak.

 

Franciaország (2020. május 26.)

 

A Francia Nemzeti Könyvtár (Bibliothèque nationale de France: BnF)fokozatosan nyitja meg az olvasótermeket a nyár folyamán. Az időpontokat és a módozatokat június közepén hozzák nyilvánosságra. A kötelespéldány-szolgáltatás keretében a periodika fogadása június 1-től, a többi dokumentumtípusé június 8-tól indul újra a tervek szerint. A szolgáltatások jelenleg is a március 18-án meghozott stratégia mentén működnek, tehát továbbra is online formában történő általános és szaktájékoztatásra, valamint részleges digitális másolatkészítésre korlátozódnak.

A Francia Könyvtárosok Egyesülete (Association Librarians of France: ALF) közleményébena könyvtárak fokozatos megnyitására tett közzé ajánlást. Abban a meggyőződésben, hogy a könyvtárak társadalmi, kulturális és oktatási szempontból is hasznosak, a francia könyvtárak szakmai egyesületei (a logóik szerepelnek a cikk elején) ajánlásokat javasolnak, amelyek lehetővé teszik a létesítmények fokozatos, nyugodt és ellenőrzött újbóli megnyitását mind a lakosság, mind az alkalmazottak számára. Ezért a megnyitásnál szükséges az egészségügyi helyzet figyelembevétele és a megfelelő óvintézkedések meghozatala. A könyvtárak csak akkor hasznosak társadalmilag, és gyakorolnak felszabadító hatást, ha bizalom van azt illetően, hogy az egészségügyi és műszaki feltételek a lehető legbiztonságosabbak. Ez okból a könyvtárak szakmai egyesületei:

 • nem javasolják a könyvtár helyiségeinek újbóli megnyitását május 11-től, hanem javasolják szolgáltatásaik fokozatos átcsoportosítását;
 • javasolják a nyitás szakaszos ütemtervét, a szolgáltatási területtől függően fokozatosan visszatérve a normális állapotba;
 • kérik, hogy az állami szervek nyújtsanak pontos magyarázatot, indokolják meg a megteendő lépéseket és adjanak ajánlásokat a könyvtárak fokozatos újbóli megnyitásához.

Az Idboox Korlátozások feloldása: javaslatok a könyvtárak számáracímű cikkében is olvasható, hogy Édouard Philippe miniszterelnök kihirdette a korlátozások fokozatos feloldását az egész országra kiterjedően május 11-től. A könyvtárak újra megnyithatják kapuikat. A fenti ALF közleményben is hivatkozott 34 oldalas dokumentumban több szervezet egy sor ajánlást fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, melyek célja a kockázatok minimalizálása, valamint az, hogy a könyvtárak munkatársainak megkönnyítsék a fokozatos újranyitás menetét. A szervezetek azonban némi aggodalommal tekintenek az újranyitás elébe. Az olvasók biztonságos fogadásához nélkülözhetetlen eljárásra is felhívták a figyelmet (az olvasótermekben egyszerre tartózkodók számának maximalizálásától a fertőtlenítés fázisain át a munkatársak egészségének védelméig). A javaslatokat tartalmazó dokumentum a legapróbb részletekre is kiterjed: dokumentumtípusra lebontva határozza meg például az olvasók által használt dokumentumok fertőtlenítésének menetét.

Egy másik Idboox cikkarról ad hírt, hogy a könyvesboltok a szigorú egészségügyi előírások betartása mentén megkezdik az újranyitást . A könyvtárak és a médiatárak szintén a kapott előírások teljesítése esetében kezdhetik meg kapuik megnyitását olvasóik előtt. Annak érdekében, hogy az olvasókkal való fizikai kontaktust a minimálisra csökkentsék, a könyvtárak a kölcsönzések „virtualizálását” választják megoldásként. Az olvasók a kikölcsönözni kívánt dokumentumot interneten, e-mailen vagy telefonon tudják megrendelni, és az előre egyeztetett időpontban tudnak érte menni. A visszavétel a dokumentumok kihelyezett „gyűjtőládákba” való bedobásával történik.

Az ActuaLitté-ben megjelent,A könyvtárak újranyitása teljesen irreális és felelőtlencímű cikk kritikával illeti az újranyitási döntéseket. Az intézményekbe ugyan csak a vezetőség és azok a dolgozók térnek vissza, akik az épületek műszaki rehabilitációs szolgáltatását biztosítják, mindazonáltal a helyiségek üzemeltetését át kell szervezni, ami legalább néhány hetet vesz igénybe. A társadalmi távolságtartás új törvénye miatt a padlózaton jelölni kell a megtartandó távolságot, és kellő távolságra helyezni az üléseket. A SUD (Union syndicale Solidaires, azaz Szakszervezetek Szövetsége) szerint a könyvtárak csak nagyon részleges újbóli megnyitást terveztek a helyzetnek megfelelő szolgáltatásokkal", ezért határozottan ellenzi a "felelőtlen és téves utasítást". A közszolgáltatás és a felhasználók, valamint a személyzet egészsége közti egyensúlyozás elfogadhatatlan, mivel a pandémiás kockázat továbbra is fennáll, így a SUD követeli, hogy a franciaországi könyvtárak és médiatárak maradjanak zárva a nyilvánosság előtt.

A SUD kommünikéje felsorolja az összes végrehajtandó intézkedést a szolgáltatások újbóli megteremtése vagy a dokumentumok kölcsönzése előtt:

 • ne lehessen visszatérni a munkahelyre egészségbiztonsági intézkedések, például szisztematikus és ismételt tesztek nélkül;
 • kesztyű, maszk, fertőtlenítő gél, tisztítószerek stb. biztosítása kellő mennyiségben;
 • az épületek azonnali újbóli megnyitása ne történjen a közönség számára, hanem más, a gyűjteményekhez való hozzáférést lehetővé tevő szolgáltatásokat kell javasolni, a felhasználókkal való közvetlen kapcsolat nélkül;
 • az érintett csoportokkal konzultálni kell a projektek újbóli megnyitásáról, szisztematikusan bevonva az összes képviselőt;
 • ebből következően mozgósítani kell a munkavállalói képviseleti testületeket, például a CHSCT-t és a CT-t a működés helyreállítási terveinek kidolgozása és nyomon követése érdekében;
 • akadály-jelzések és a közösségi távolságtartás végrehajtásához szükséges intézkedések kellenek, szükséges a személyzet egészségbiztonságának garantálása a könyvlánc feldolgozása és napi tevékenységek során, a személyzet egymást felváltó munkavégzésének megtervezése és ezeknek az ütemterveknek a végrehajtása a fokozott éberség miatt kialakuló fokozott fáradtság figyelembevételével;
 • előnyben kell részesíteni a távmunkát;
 • a személyzetet fokozatos kell munkába állítani, elsősorban azokat, akik feltétlenül szükségesek a kínált szolgáltatások működtetéséhez;
 • nem növelhető a személyzet munkaideje, illetve nem nőhet a könyvtári nyitvatartás;
 • olyan kényelmi szolgáltatásokat kell nyújtani, amelyek lehetővé teszik a személyzet számára, hogy maximális biztonság mellett érkezzen munkahelyére;
 • azonos jogokat kell biztosítani mind az egészségvédelem, mind a javadalmazás szempontjából az összes érintett állandó, szerződéses és ideiglenes alkalmazott számára;
 • különös figyelmet kell fordítani a külső munkavállalók munkakörülményeire, a jelenlegi helyzettel összhangban.

A SUD leszögezi: "miközben a járvány még nem ért véget, a könyvtárak és más kulturális helyek újbóli megnyitása, amelyet Édouard Philippe miniszterelnök ösztönöz, teljesen irreális és felelőtlen. Értelmetlen a kormány sürgetése a könyvtárak „minden áron” történő újbóli megnyitására.” A szakszervezet azt a következtetést vonja le: "Ez nem történhet sem a személyzet, sem a felhasználók egészségének kárára, sem egyes politikusok és megválasztott tisztségviselők imázsának javítására, sem pedig az autoritarizmus túlzott érvényesítésére! Nekik sürgős lehet, de nekünk nem!" A cikk kommentelői között van, aki ostobaságnak tartja a SUD állásfoglalását, mert rendszeres könyvtárba járó olvasó, míg más egyetért a cikkel, mivel úgy gondolja, hogy egy egyetemi oktatásra szolgáló terem újranyitása is heteket igényel a fertőtlenítés miatt. Egy másik vélemény szerint nem igaz, hogy mindenáron akarják kinyitni a könyvtárakat, de korlátozni kell a könyvtárban egyszerre tartózkodó olvasók számát, a személyzet és az olvasók számára maszkot kell biztosítani, a visszahozott dokumentumokat fertőtleníteni kell. A könyvtárak nélkülözhetetlenek az ország polgári életéhez. Mindent meg kell tenni, és először maguknak a könyvtárosoknak, hogy ez a közszolgálat a lehető leghamarabb folytatódhasson a szakemberek és a közösségek számára meghatározandó egészségügyi feltételek mellett.

 

Hollandia (2020. május 26.)

 

A Holland Nemzeti Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek) épülete továbbra is zárva tart, de szolgáltatásait szakaszosan újraindítja. Az olvasók még nem használhatják az olvasótermeket, nincs lehetőség a dokumentumok kölcsönzésére és visszavételére sem. Ugyanakkor május 18-tól digitális másolatokat lehet kérni kizárólag a könyvtár saját gyűjteményéből, valamint működik a könyvtár webshopja is, bár a megrendelések teljesítését csak hosszabb szállítási határidővel tudják vállalni. A járvány ideje alatt a nem könyvtári tagok számára is hozzáférhetővé tett online szolgáltatásaik június 1-éig vehetők igénybe.

A nemzeti könyvtár megkezdte a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések nyilvános könyvtárakra gyakorolt hatásainak vizsgálatát. Feltérképezik, hogy a könyvtárak milyen lehetőségeket kínáltak, milyen módon működtek és töltötték be társadalmi szerepüket a kényszerű bezárás ideje alatt, és milyen közönséget értek el. Ezekkel az információkkal nemcsak a mostani helyzetről szeretnének képet kapni, hanem a jövőre vonatkozó következtetéseket is szeretnék levonni. A járvány ideje alatt új kezdeményezések születtek, amelyekkel a könyvtárak szolgáltatásaikat pótolták, sőt bővítették. Online felmérés keretében (online kérdőív kitöltése) nagyobb rálátást akarnak nyerni a szolgáltatások különböző formáira. Ahhoz, hogy a felmérés eredményes legyen, valamennyi könyvtár közreműködésére számítanak.

A kutatás három kérdésre irányul:

 • Milyen alternatív szolgáltatásokat fejlesztettek és/vagy ajánlottak a könyvtárak?
 • Milyen módon adtak ezekről tájékoztatást?
 • Milyen hatással voltak az intézkedések a könyvtárak munkatársaira?

Az eredményekről a későbbiekben fognak beszámolni.

Hollandiában a nyilvános könyvtárak május 11-én korlátozott szolgáltatásokkal (dokumentumok kölcsönzése és visszavétele) újra kinyithattak, amennyiben a Nyilvános Könyvtárak Egyesülete (Vereiniging Openbare Bibliotheken) által még április 23-án megfogalmazott szabályzat előírásait teljesíteni tudják. Több könyvtárt meglepetéséként ért a holland kormány május 6-ai bejelentése, miszerint a korábbi, május 20-ai dátum helyett már május 11-én kinyithatnak. Így a könyvtárak megnyitása fokozatosan történik.

Május 6-án közzétették a 4-12 éves korú gyermekek könyvtári látogatásáról szóló szabályzatot. Külön, csak számukra fenntartott nyitvatartási időt kell biztosítani, amikor más látogatók nem tartózkodhatnak a könyvtárban. Egy gyermeket egy felnőtt kísérhet, aki a könyvtáron kívül várakozhat. A gyermekeknek egymás között nem, de a könyvtári dolgozóktól be kell tartani a 1,5 méteres távolságot. Csoportokban mehetnek be, és a kijelölt helyeken várakozhatnak, kiválaszthatják a könyveket, amiket hazavisznek.

Május 7-én a 10 főnél nem nagyobb létszámú rendezvényekről, tanfolyamokról szóló szabályzatot tették közzé. Meg kell határozni, hány fős csoportot tud fogadni a könyvtár egy személyre 10 négyzetmétert számítva. 1,5 méteres távolságot mind a személyek, mind az asztalok között be kell tartani. Biztosítani kell a kézfertőtlenítőket, kérik a résztvevőket a számítógép használata előtti és utáni fertőtlenítésre, valamint saját toll és papír használatára. Ha a kapott anyagot nem viszik magukkal, azok 72 órás karanténba kerülnek.

Szintén május 7-én tették közzé a számítógépek és a munkaállomások használatáról szóló szabályzatot, amelyben - hasonlóan a korábbihoz - a munkaállomások közötti 1,5 méteres távolság betartása, a számítógép használata előtti és utáni fertőtlenítés, az azonos tevékenységet folytató személyek maximális létszámának meghatározása és időkorlát bevezetése olvasható.

A Holland Nemzeti Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek) május 20-ig zárva tart. Az újranyitással kapcsolatosan bővebb tájékoztató egyelőre nem olvasható a honlapjukon.

 

Luxemburg (2020. május 20.)

 

A Bibliothèque nationale de Luxembourg (BnL)fokozatosan nyitja meg a kapuit az olvasók előtt.

Az újranyitás 2. fázisa május 19-én vette kezdetét. Ennek értelmében a könyvtár légterébe ellenőrzés mellett lehet csak belépni, kizárólag a kölcsönzött dokumentumok ki- és visszavétele okán. Pontosan megadják a kölcsönözhető dokumentumok számát, melyeket adott időpontban, egyetlen ablaknál, megfelelő feltételek mellett (maszk, biztonságos távolság) lehet átvenni.

A nem kölcsönözhető dokumentumokhoz továbbra is az 1. fázisban meghatározott módon lehet hozzáférni. Az egy teremben adott számú olvasói keretszám a helyzettel változhat.

A 3. fázis az egészségügyi helyzet függvényében lép hatályba. Ez lehetővé teszi majd, hogy – az előző fázisokhoz mérten – több olvasó tartózkodhasson az olvasótermekben. Ez nagy valószínűséggel 100-150 közötti fő lehet. A 4. fázisról később lesz döntés, szintén az egészségügyi helyzet függvényében. Ennek célja a dokumentumokhoz való szabad hozzáférés, az egy teremben tartózkodó olvasók számát még mindig korlátozva. A kölcsönözhető dokumentumok száma is növekedhet. Az 5. fázis, mely a pandémia elmúlásával jön el, a szolgáltatások és a hozzáférés teljes visszaállítását jelenti.

A 2020. május 4-től megkezdett 1. fázis korlátozott kölcsönzési szolgáltatást biztosít: az olvasók egyszerre három dokumentumot tudnak kikérni a www.a-z.lulinken keresztül, amit a BnL postán küld el. A kölcsönzés újraindítása a korlátozás fokozatos feloldása stratégiájának keretében történik, ennek lépései összhangban állnak a kormányhatározattal és a járványügyi előírásokkal. Az újranyitás első fázisa május 12-én vette kezdetét. Ennek keretében az olvasótermek korlátozottan használhatók helyben használatra keddtől-szombatig 10-18 óra között, előre egyeztetett időpontban. A szabályosan kikért dokumentum lefoglalt asztallal használható. Egyszerre 10 ember tartózkodhat abban az olvasóteremben, ahol a Luxemburgensia és a non luxembourgeois gyűjtemény kutatható, illetve egyidőben 3 olvasó veheti igénybe a különgyűjtemények olvasótermeit és anyagait. Mikrofilmet két ember nézhet egyszerre, a számítógép-terminálok és fénymásolók használata is engedélyezett. A könyvtárban maximum 4 órán keresztül tartózkodhat egy olvasó, továbbá a felsorolt olvasótermeken kívül más könyvtári tér nem látogatható. A szolgáltatások a higiéniás szabályok betartása mellett vehetők igénybe, az arcmaszk viselése kötelező.

 

Nagy-Britannia (2020. május 27.)

 

A brit kormány újranyitási stratégiájánakmegfelelően a könyvtárak július 4-től, a harmadik fázisban nyithatnak ki újra Korlátozott szolgáltatásokat vezet be Halton: június 1-étől érintésmentes átadó/átvevő pontokat létesítenek a könyvtár bejáratánál. Newcastle-ben továbbra is önkéntesek szállítják házhoz a kölcsönzött könyveket, a nottinghamshire-i könyvtári hálózatpedig július 6-át jelölte meg az újranyitás időpontjaként.

A szigetországban érvényes korlátozások enyhítésének egyik első példája Wales, amelynek első minisztere bejelentettemájus 11-től a könyvtárak és a kerteket ellátó üzletek, a lakossági hulladék-újrahasznosító központok újranyitását, valamint az ésszerű keretek közé szorított kültéri szabad sportolás engedélyezését. A biztonságos távolság betartására vonatkozó szabályokat továbbra is követni kell. Az egyes könyvtárak konkrét újranyitásáról a fenntartó dönt. Ennek fényében Pembrokeshire könyvtárai továbbra is zárva tartanak,mivel tervezési-előkészítési időszakra van szükségük a biztonságos újranyitáshoz. A BBC témával foglalkozó körképébencsupán említés szintjén szerepelnek a könyvtárak, konkrét újranyitásról nem olvasható információ. Maga a brit kormány továbbra is a könyvtárak zárva tartását javasolja ajánlásában. A bristoli North Somersetben az önkormányzat a könyvtárak júniusi újranyitásávalszámol.

 

Németország (2020. május 13.)

 

A német könyvtárak szövetségének honlapján folyamatosan közzéteszikaz egyes tartományok rendelkezéseit a könyvtárak újranyitásáról.

A könyvtárak újranyitásánál a Tartományi Munkaügyi és Szociális Minisztérium 2020. április 16-i speciális munkavédelmi előírásait (SARS-CoV-2) be kell tartani. Erre a következők miatt van szükség: hogy a fertőzési lánc megszakításával a lakosságot megvédjék, megőrizzék a munkavállalók egészségét, helyreállítsák a gazdasági tevékenységeket, és középtávon fenn lehessen tartani a lapos fertőzési görbét.

A német könyvtárak szövetsége – többek között – letölthető plakátokkal (ezek szövege: Isten hozta/Ismét nyitva vagyunk/Könyvtárunk Önt szolgálja) és fertőtlenítési instrukciókkal áll a könyvtárak rendelkezésére.

A Német Nemzeti Könyvtár 2020. május 4-étől ismét megnyitja kapuit mindkét telephelyén(Frankfurt am Main-ban és Lipcsében). Meglehetősen szigorú korlátozásokat érvényesítenek. A konferenciákat és egyéb rendezvényeket 2020. május 31-éig lemondták. A kiállítások további értesítésig zárva tartanak.

Az érvényes higiéniai és távolságtartási előírások értelmében naponta száz olvasótermi helyet biztosítanak. A helyeket naponta lehet lefoglalni az előjegyzési rendszerben. Ehhez regisztrálni kell, majd a webes felületen egy hétre előre be lehet jelentkezni. A sikeres bejelentkezésről az érdeklődő visszaigazolást kap, ezt az egyeztetett napon az olvasóterembe való bejutáshoz fel kell mutatni. Amennyiben a napi kontingens betelt, akkor további időpontokat ajánlanak a jelentkező számára. A könyvtárnak az a kérése, hogy a kívánt időpont előtt legalább 5 nappal jelentkezzenek be a használók. Az előjegyzések az eddigi tapasztalatok szerint igen kelendőek…

A rendszer minden reggel 9 órától a következő hét azonos hétköznapjára kínál alkalmat. Több napra vagy több időpontra nem lehet foglalást tenni.

A látogatás során a könyvtárban előírás a maszk viselete. Bemenni csak a főbejáraton szabad. A mélygarázs, a kávézók és az éttermek továbbra is zárva vannak. GYIK formájában további információkat is közzétesznek. 

 

Svájc (2020. május 18.)

 

A legfrissebb információk szerint a svájci nemzeti könyvtár nyitása  fokozatosan történik: május 11-től a kölcsönzés részlegesen szolgáltat. A Szövetségi Tanács 2020. április 29-én hozott határozatának értelmében a könyvtárak szolgáltatásaik egy részét megnyithatják olvasóik számára, azzal a kikötéssel, hogy biztosítaniuk kell az egészségügyi szabályok betartását az olvasók és a munkatársak maximális védelme érdekében. Az alábbi szolgáltatások újból elérhetők:

 • A telefonos tájékoztatás, a kutatástámogatás, valamint a reprográfiai szolgáltatás 9-18 óráig vehető igénybe.
 • Az olvasótermek, a különgyűjtemények, valamint a további nem-kölcsönözhető gyűjteményrészek továbbra is zárva tartanak.
 • A tárlatok, kiállítások nem látogathatók, rendezvények nem kerülnek megrendezésre.
 • A kölcsönzés postai úton is történhet.
 • A pénztár hétfőtől péntekig 11-től 14 óráig tart nyitva.
 • A könyvtárban való tartózkodás a következő feltételekhez kötött: sorban állásnál tartani kell a távolságot. Maszk viselése nem kötelező e szabályok betartása mellett. Egyszerre maximum négy ember tartózkodhat a könyvtárban, a többieknek a folyosón kell várakozniuk.  Amennyiben a használók csak könyvet hoznak vissza, javasolják a visszaosztó polcok használatát.

A higiéniai szabályok betartásáról és egyéb hasznos információról külön pdf-ben letölthető tájékoztató áll az érdeklődők rendelkezésre.

A Bibliosuisse GYIK honlapjánlehet továbbá tájékozódni az újranyitáshoz szükséges feltételekről és javaslatokról, kommentek, kérdések formájában. A tapasztalatok megegyeznek a többi országban felmerült egészségügyi garanciákkal és gyakorlattal kapcsolatos felvetésekkel. 

 

Dél-Európa

 

Olaszország (2020. május 26.)

 

Olaszország két nemzeti hatókörű könyvtára közül a firenzei Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF) 2020. május 17-én tette közzé honlapján, hogy május 20-tól részleges újranyitással, hétfőtől péntekig 8:30–13:30 közötti nyitvatartási idővel várja olvasóit. Május 20-tól online előjegyzés és időpontfoglalás alapján lehetséges a kikölcsönzött könyvek visszahozatala, valamint e-mailes kérés alapján a reprográfiai szolgáltatások, a bibliográfiai információszolgáltatás és a dokumentumforgalmazási (document delivery) szolgáltatás igénybevétele. Egy újabb a híradásbólkiderül, hogy a kikölcsönzött könyvek visszahozatalának határideje automatikusan június 30-ra tolódik, addig nem kell késedelmi díjat fizetni. Azt is lehetővé teszik, hogy az olvasók az újranyitás mostani fázisában más könyvtárhasználók helyett is visszahozhassanak dokumentumokat (ennek tényét az időpontfoglaláskor jelezni kell). A biztonsági előírások között szerepel, hogy a visszahozott dokumentumokat az olvasónak egy tasakba kell helyeznie, melyet egy kijelölt könyveskocsira kell tennie, majd el kell hagynia a helyiséget; a könyvtáros csak a „karanténidőszakot” követően nyúlhat a dokumentumokhoz. Május 25-től lehet kölcsönözni és beiratkozni. Az útmutatóbanrészletezik, hogy a beiratkozáshoz a személyes adatokat e-mailben kell megadni, majd a könyvtáros visszajelzése után időpontot kell foglalni; a beiratkozást a személyes megjelenéskor aláírással és olvasójegy kiadásával véglegesítik. A kölcsönzésre ugyanazok a biztonsági előírások érvényesek, mint a dokumentumok visszahozatala esetén. A folyamat azzal egészül ki, hogy a könyvtáros rögzíti a kötet(ek) állapotát, és felhívja az olvasó figyelmét az állományvédelmi előírásokra a könyv(ek) átadásakor. A kölcsönözhető dokumentumok száma nem változott: a már a járvány előtt is hatályos szabályzatszerint havonta 2 könyv összesen legfeljebb 4 kötetét lehet kölcsönözni (nemzeti gyűjtőkörű könyvtár lévén, számos dokumentumtípus nem tartozik a kölcsönözhetők körébe). A visszahozatal és a kölcsönzés egyidejű szándékát az online időpontfoglaló rendszerben szintén jelezni kell. Június 1-től engedélyezett a helyben olvasás az általános olvasóteremben, a kézirattár olvasótermében és a hírlapolvasóban. Újabb rendelkezésekig a biztonsági előírások a következőek: egy időben csak egy fő léphet be a könyvtárba; megmérik a testhőmérsékletet, és 37,5 °C felett megtagadják a belépést; kötelező a maszkok és az egyszer használatos kesztyűk viselése; megszabják az egyes helyiségek befogadókapacitását; az egyéni védőeszközök használata a benntartózkodás egész ideje alatt kötelező.

A BNCF az International Internet Preservation Consortium koronavírus-webarchiválási kezdeményezéséhez csatlakozva arra kéria koronavírussal foglalkozó honlapok működtetőit, hogy jelentkezzenek a nemzeti könyvtárnál, vagy közvetlenül, egy nemzetközi online felületen keresztül vegyenek részt ebben a tematikus gyűjtésben. A BNCF felhívásával az egészségtudományi könyvtárak együttműködésére kiemelten számít.

A római Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (BNCR) május 15-i közleményébenkihirdeti, hogy a könyvtár megtette a szükséges előkészületeket a május 18-i újranyitáshoz. A belépés korlátozott létszámban lesz lehetséges, és az állami előírásoknak megfelelően kötelező a maszk és az egyszer használatos kesztyű viselése. Megmérik a könyvtárhasználók testhőmérsékletét is. Május 18-án és 19-én, 10 és 14 óra közötti nyitvatartás mellett csak a dokumentumok visszahozatala lehetséges. Egy újabb közleményhírt adott néhány újabb rendelkezésről. Május 19-től lehetséges az online előjegyzés; naponta legfeljebb 50 kérést fogadnak. Május 20-tól elindult a kölcsönzés is; ebben a könyvtárban is legfeljebb 2 kötet kölcsönözhető, természetesen online előjegyzés alapján. Érdemes odafigyelni az időpontokra: ha a dokumentum előkészítésének napján az olvasó nem veszi át a köteteket, azokat visszaküldik a raktárba. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a helyben használat továbbra sem elérhető, beleértve a számítógépek és a számítógépes katalógusok használatát. A kölcsönzések hosszabbítása e-mailben vagy telefonon történhet. A könyvtár ebben az időszakban is a távoli elérésű szolgáltatások (beiratkozás, olvasójegy hosszabbítása, Skype-konzultáció, online adatbázisok, portálok) használatát ajánljaaz olvasók figyelmébe. Emellett május 18-tól kísérleti jelleggel új dokumentumforgalmazási szolgáltatást vezetnek be, melynek lényege, hogy a nemzeti könyvtár beiratkozott olvasói térítésmentesen hetente 3 alkalommal, legfeljebb 40-40 oldal terjedelemben digitális másolatokat kérhetnek kutatási vagy oktatási célra. A jelenlegi fázisban csak az 1920 előtt megjelent dokumentumokról szolgáltatnak másolatot, az időszaki kiadványok kivételével. Az igénylés online űrlapokon keresztül történik, külön az 1830 előtti művek, és külön az 1831–1920 közötti monográfiák esetén. Ezt egészítik ki a már elérhető digitális könyvtárak és online adatbázisok, emellett pedig továbbra is él a BNCR digitalizáló szolgáltatása, amely nagy felbontásban, kereskedelmi vagy publikációs célra, illetve a hatályos szerzői jogi törvények figyelembevételével 1920 utáni művek reprodukcióit kínálja térítéses formában a használóknak.

Május 18-án, hétfőn újranyitnaka milánói városi könyvtárak, miután átrendezték belső tereiket úgy, hogy biztosítottá vált az alkalmazottak és a látogatók biztonságos távolságának megtartása. A Biblioteca Sormani és néhány helyi könyvtár online előjegyezhető könyvek kiadásával és a már kinnlévők visszavételével nyitja meg szolgáltatásait. Az érintett könyvtárak ebben az első fázisban keddtől szombatig, rövidített nyitvatartással működnek. Ahol szükséges, plexi védőüvegeket szerelnek fel a pultokra, valamint fertőtlenítik a belső tereket és a tárgyakat. A szükséges egészségügyi és jogi keretek lefektetését követően június 1-13. között fokozatosan megnyílik a többi helyi könyvtár is, és szabályozzák az olvasók látogatásának folyamatosságát a szabadpolcos termekben. A legutolsó fázisban, június 29-től szeptember 5-ig - bár továbbra is előzetes bejelentéssel - minden szolgáltatást újraindítanak, majd ez után következhet az olvasótermi látogatók számának növelése.

Az olaszországi könyvtárosegyesület (AIB) május 13-án közzétett egy felhívástegy kérdőív kitöltésére, amely a járvány kezelését, a könyvtári munka megszervezését, a munkavállalók jelenlegi és jövőbeli anyagi helyzetét és kilátásait, valamint a jövőbeli munkakörülményeire vonatkozó véleményét vizsgálja. Az online kérdőívet május 31-ig lehet kitölteni. Az AIB honlapjánaz is olvasható, hogy a kulturális és turisztikai minisztérium alá tartozó állományvédelmi intézet (Istituto centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario) által javasolt 10 napos „dokumentumkarantén” csak ajánlás, így továbbra sincs kötelező érvényű rendelet a dokumentumok elkülönítési idejét illetően. A javaslatot azzal egészítették ki, hogy az elkülönítéshez célszerű műanyag tasakokat használni, amelyeken feltüntethető a karanténidőszak eleje és vége is. A közkönyvtárak országos bizottsága (Commissione nazionale biblioteche pubbliche) 2020. május 10-én honlapján egy részletes útmutatóttett közzé a közkönyvtárak számára a koronavírus-járvány elleni védekezés második fázisában bekövetkező, május 18-tól esedékes újranyitásáról. A dokumentumban röviden kitérnek a társadalmi-gazdasági kontextusra: a válság és az egyenlőtlenségek növekedésének közegében egyre nagyobb jelentősége lehet a kompetenciák fejlesztésének, kiaknázva a digitális és analóg tartalmakat. Az olvasásnépszerűsítésről szóló legújabb olaszországi törvényés az ENSZ Agenda 2030 fenntartható fejlődési céljai is iránymutatásul szolgálhatnak, ám mindenekelőtt arra van szükség, hogy a közkönyvtárak növeljék láthatóságukat, fejlődési szinergiákat indítsanak el, és rugalmasan reagáljanak a változásokra.

Arra a kérdésre, hogy milyen tanulságok vonhatók le a veszélyhelyzetből, a következő szempontok emelhetők ki válaszul:

 • a digitális szolgáltatások kizárólagossá válásával nőtt a társadalomban a „digitális szakadék”, a könyvtárak is sok használót veszítettek, ezért oda kell figyelni a digitális világban nem otthonosan mozgók igényeire és szükségleteire;
 • a nyomtatott és a digitális gyűjtemények fejlesztésére egyaránt hangsúlyt kell fektetni;
 • folytatni kell a történeti kulturális örökség digitalizálását;
 • szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot az iskolákkal és a felnőttképzéssel, mind a platformok biztosítása, mind a kompetenciafejlesztési tevékenység révén;
 • meg kell erősíteni a szociális és a népjóléti programokkal való együttműködést;
 • elsőrendű feladat a digitális írástudás fejlesztésének támogatása (oktatóvideók, telefonos segítségnyújtás stb. formájában);
 • segíteni kell a távoktatásban résztvevőket (tanárokat, diákokat és szülőket);
 • biztosítani kell a könyvtári szolgáltatásokhoz való minél egyszerűbb távoli hozzáférést;
 • a háttérfeladatok ellátására és a munkaszervezésre az ún. smartworking módszereket érdemes használni.

Az AIB összeállításában felsorolja a rendelkezésre álló jelentéseketajánlásokatés rendeleteket, amelyek a munkahelyi biztonságra vonatkoznak. A járvány elleni védekezés lazítási fázisában az újranyitó könyvtáraknak szem előtt kell tartaniuk a dolgozók és a használók egészségének védelmét, ennek megfelelően orientálva a használókat a különböző szolgáltatástípusok felé.

A fokozatosság elvének megfelelően a következő lépések javasoltak:

 • a könyvtári terek előkészítése (hőszkennerek, plexiüveg-térelválasztók, fertőtlenítő gélek kihelyezése), a maszkviselés kötelezővé tétele a személyzet és a könyvtárlátogatók számára;
 • beiratkozás (lehetőleg online);
 • előjegyzés (telefonon vagy online);
 • kölcsönzés (előjegyzés alapján);
 • dokumentum-visszahozatal (könyvesboxokba, betartva a könyvekre vonatkozó „karantént”);
 • helyben használat: csak fokozatosan vezessük be, a könyvtáros előzetes egyeztetés alapján készítse elő a dokumentumokat; az első időszakban az újságok és magazinok helyben olvasását ne tegyük lehetővé;
 • internethasználat: csak korlátozott számban, előjegyzéssel legyen elérhető és csak akkor, ha megoldható az eszközök fertőtlenítése (informatikai segítségnyújtásra javasolt a távoli asztali hozzáférés pl. az Anydesk szoftver segítségével);
 • rendezvények, képzések: online formában, vagy ha mód van rá, szabadtéri helyszíneken (ebben az esetben fel kell mérni a résztvevők számát);
 • könyvet házhoz szolgáltatások (idősek és fogyatékkal élők számára);
 • referensz: előnyben részesítve a távoli elérés különböző csatornáit (e-mail, telefon, web);
 • digitalizálási szolgáltatások: meg kell erősíteni a kérésre történő dokumentumdigitalizálást, felhívva a figyelmet a már meglévő adatbázisokban elérhető digitalizált tartalmakra;
 • gyerekeknek és családoknak szóló szolgáltatások: lehetőség szerint online formában, fokozatosan szabadtéri helyszíneken (betartva a közösségi távolságtartás szabályait).

A szolgáltatások újraindításakor, a könyvtári terek újrarendezésekor az állami és a tartományi rendelkezéseket is be kell tartani. Ami a személyzetet illeti, érdemes megfontolni a könyvtár helyszínén végzett munka és a távmunka turnusokban való váltogatását, figyelembe véve a dolgozók közlekedési lehetőségeit (autó/tömegközlekedés), illetve egészségi állapotát, potenciális rizikócsoportba tartozását. Az épületekben meg kell tartani a szükséges, legalább 1 méteres távolságot. Ha az adottságok lehetővé teszik, külön útvonalakat kell kialakítani a belépéshez és a kilépéshez, megelőlegezendő a csoportosulásokat. A 40 m2-nél kisebb alapterületű létesítményekben egyszerre csak egy személy és két dolgozó tartózkodhat az április 26-i miniszterelnöki rendeletszerint. A dokumentumokat használat után karanténba kell helyezni a nemzeti és nemzetközi ajánlások értelmében (a legtöbb kutatás szerint 72 órás elkülönítés elegendő a vírus elpusztulásához a felületeken).

A fertőtlenítéshez a következő eljárások javasoltak:

 • az írófelületek, pultok, billentyűzetek, kilincsek, kapcsolók minél gyakoribb, lehetőség szerint minden használat utáni tisztítása alkohol- vagy klóralapú fertőtlenítőszerekkel (a régi, érzékeny felületekre érdemes lehet műanyag alátéteket tenni erre az időszakra; a lakkozott és gyantával kezelt felületeket károsíthatják a különböző oldószerek);
 • gyakori szellőztetés; a légkondicionáló és szellőztető-berendezések ne legyenek bekapcsolva, vagy ha igen, a légkeringetés helyett kerüljön állandóan friss levegő a rendszerekbe, a filtereket pedig rendszeresen tisztítsuk;
 • a fertőtlenítőszerek gyúlékonysága miatt az adott elektromos készüléket fertőtlenítés idejére áramtalanítsuk; a fertőtlenítőszereket és a fertőtlenítőkendőket ugyanezen okból fokozott odafigyeléssel tároljuk és kezeljük, a használt fertőtlenítőkendőket pedig különítsük el hermetikusan zárható szemetesekben;
 • a már több mint két hete zárvatartó könyvtárakat vírusmentesnek tekinthetjük, az újranyitásuk előtt csak a munkafelületek fertőtlenítése javasolt;
 • az egyéni védőeszközök (maszk, kesztyű) használata mellett elengedhetetlen a bejáratnál kézfertőtlenítők kihelyezése;
 • a szükséges intézkedésekre és változásokra a szerződött takarítócégek figyelmét is fel kell hívni.

A szolgáltatásokat újra kell tervezni a következők szerint:

 • határozzuk meg, mely tereket vesszük használatba a „második fázisban”;
 • az egységnyi négyzetméterre jutó személyek száma, illetve a dokumentumok meghatározott pihentetési ideje alapján jelöljük ki az újrainduló és a továbbra is felfüggesztett szolgáltatásokat;
 • határozzuk meg a helyben nyújtott és a távoli elérésű szolgáltatások körét;
 • a fokozatos újranyitást illetően javasolt egy átmeneti protokoll kidolgozása, amiben a személyzeti és munkavédelmi iroda, illetve a munkavállalói érdekképviseletek is részt vesznek;
 • a protokoll legyen világos és áttekinthető, továbbá részletezze a különböző szolgáltatási módokat;
 • fontos a nagyközönség felé való világos kommunikáció;
 • ha lehetséges, kezdjük el tervezni a következő fázisban esedékes lépéseket.

Mit tegyenek a könyvtárak közvetlenül a nyitás előtt?

 • beszerzések: plexi elválasztófalak, maszkok, hőszkennerek, fertőtlenítők (a beszerzések fontosságára a fenntartó figyelmét is fel kell hívni);
 • át kell tekinteni és hivatalosan felül kell vizsgálni a munkavédelmi előírásokat;
 • meg kell határozni, hány személy és mikor léphet be a könyvtárba, a nyitvatartási időt a szükségletekhez kell igazítani;
 • át kell rendezni a teret, útvonalakat kell kijelölni a használók számára, és tájékoztató feliratokat kell elhelyezni;
 • a munkatársakat felkészítése: munkavédelmi (táv)oktatás, megbeszélések, fókuszcsoportok alakítása a szolgáltatások újratervezésére;
 • kommunikáció a nagyközönség felé: több csatornán, állandó jelenléttel, az átmeneti szabályzatokat széleskörűen terjesztve (akár a kölcsönzött könyvekhez csatolva); mindezt igényfelmérés és értékelés egészítse ki.

Összegzésként elmondható, hogy a közkönyvtáraknak ebben a fázisban és a következőkben a terek, szolgáltatások és munkafolyamatok újratervezését megfontoltan, intelligensen és kreatívan kell megoldaniuk.

Olaszországban a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló korlátozások lazítását ütemező 2020. április 26-i miniszterelnöki rendelet május 18-ra időzíti a könyvtárak újranyitását, emellett – noha a felsőoktatásban lehetőség szerint továbbra is a távoktatás javasolt – már május 4-től lehetővé teszi a vizsgák megtartását és a felsőoktatási könyvtárak indokolt esetben való megnyitását, amennyiben eleget tudnak tenni a szükséges biztonsági előírásoknak. Példának okáért az Università degli Studi – Roma 3 könyvtárai május 4-től előzetes e-mailes időpontfoglalás alapján újraindítják a kölcsönzést, előnyben részesítve a végzős hallgatók kéréseit. Noha a már kikölcsönzött könyvek határideje alapesetben május 18-ig meghosszabbodik, ez nem vonatkozik a most előjegyzett vagy a vizsgákhoz kötelező kötetekre, melyeket a többi hallgató érdekében vissza kell vinni. A könyvek visszahozatala csak a könyvtárral egyeztetett időpontban lehetséges. A könyvtárak helyben nyújtott szolgáltatásai (helyben olvasás, tanulás) még nem indulnak újra. A  Paviai Egyetemen ugyancsak május 4-től „kontakt nélküli” módon, a könyvtári személyzettel való érintkezés nélkül valósítják meg az online előjegyzést követően a kölcsönzést az egyes kari könyvtárak meghatározott pontjain. A visszahozatal ugyanezeken a pontokon, illetve az egyik kari könyvtár előtti könyvesboxban történik. Mindez a könyvtárközi kérésekre, illetve kivételes módon a helyben olvasható kötetekre is vonatkozik; továbbá a nem helyben lakó egyetemi polgároknak biztosítják a kölcsönözni kívánt kötetek házhoz szállíttatását, bár a postai szolgáltatások késedelmeiért nem vállalnak felelősséget.  

Firenzei Egyetem könyvtárhasználói számára május 7-től lehetséges a kölcsönzés, ennek menetét egy infografikával illusztrálták: 

1.    az online felhasználói fiókba történő belépés után a kérés(ek) elküldése 

2.    e-mailes értesítés érkezik a könyv(ek) előkészítéséről

3.    az olvasó kiválasztja a számára megfelelő időpontot

4.    belépés a könyvtárba maszkban és lehetőleg kesztyűben, megtartva egymástól a szükséges távolságot 

5.    a könyv(ek) átvétele

A Firenzei Egyetem könyvtárai ebben az időszakban néhány kivétellel a helyben használható könyveket is kölcsönzik. A kari könyvtárak olvasótermei továbbra is zárva tartanak, a könyvek kiadása a fenti módon hétfőtől péntekig 9 és 13 óra között lehetséges. Egy napon legfeljebb 50 kérést teljesítenek. A vírus terjedésének megakadályozása érdekében egyszerre csak egy olvasó tartózkodhat a könyvtárban, emellett az előkészített köteteket egy helyen tárolják, és a könyvtárosok is maszkban és lehetőleg kesztyűben dolgoznak. A könyvek visszahozatala május 11-től történhet: ezeket a köteteket dedikált polcokra kell helyezni, és 72 óráig karanténban maradnak, csak azután forgalmazhatók újra. A követendő szabályzatokat a könyvtárakban is kifüggesztik. Végül, de nem utolsósorban a firenzei egyetemi könyvtárak távoli elérésű szolgáltatásai továbbra is élnek, és május 7-től újraindul a folyóiratcikkek kérésre történő digitalizálása, ám a személyzet alacsonyabb létszáma és csökkentett munkaideje miatt a szolgáltatás teljesítésének ideje meghosszabbodhat.

Tekintettel arra, hogy a felsőoktatási könyvtárak részlegesen újraindították kölcsönzési szolgáltatásaikat, és május 18-tól az összes könyvtár megnyithat, az olasz könyvtárosegyesület (AIB) honlapján nyílt levélben fordult a kulturális és turisztikai minisztérium alá tartozó állományvédelmi intézethez (Istituto centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario), hogy felvilágosítást kérjen a dokumentumok szükséges elkülönítési idejére vonatkozóan. Az állományvédelemért felelős intézet ugyanis áprilisi állásfoglalásában részletezte az alkalmazható fertőtlenítési eljárásokat, és 10 napos „dokumentumkarantént” írt elő, ám a könyvtárosegyesület további információkat kért arra nézve: mi számít előírásnak és mi ajánlásnak, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy független kutatások szerint elegendő a 72 órás elkülönítés. A 10 napos könyvkarantén megnehezítené a könyvtárak napi működését: szinte lehetetlenné válna például az egyetemi vizsgákra való felkészülés, illetve a 10 napos karantén akár több száz vagy akár ezres nagyságrendű könyv felhalmozódását eredményezné, logisztikai kihívások elé állítva a könyvtárakat. A könyvtárosegyesület az újranyitás esetére a már eddig is hangoztatott ajánlásokat fogalmazza meg (távolságtartás, kézfertőtlenítők kihelyezése a bejáratnál, az arc eltakarása, gyakori kézmosás, szellőztetés, a felületek fertőtlenítése stb.).

 

Spanyolország (2020. május 26.)

 

Spanyolországban május 25-én 11 órától a Kulturális és Sport Minisztérium és a Katonai Sürgősségi Egység a fertőtlenítési protokollra vonatkozó gyakorlati bemutatótszervezett a Nemzeti Régészeti Múzeumot és a Nemzeti Könyvtárat magában foglaló Könyvtárak és Múzeumok Palotájában. A bemutató a Spanyol Kulturális Örökség Intézete által kidolgozott és a Nemzeti Terv a kulturális örökség kockázatainak és vészhelyzeteinek kezelésére címmel közreadott ajánlásokat követte. Az ajánlás útmutatást kínál a kulturális javakat őrző környezet fertőtlenítésére, és meghatározza az egyes anyagtípusokkal kapcsolatos eljárásokat és eszközöket. A Katonai Sürgősségi Egység és hat restaurátor a gyakorlat során megelőző intézkedéseket, alkalmazandó eljárásokat mutatott be, képzési és módszertani lehetőséget biztosítva ezzel az intézmények munkatársainak. A bemutató során megtörtént a palotaépület külső és belső fertőtlenítése, ennek során figyelmeztető plakátokat is elhelyeztek annak érdekében, hogy az épületben tartózkodók elkerüljék a felületekkel való közvetlen érintkezést. A fertőtlenítés után mind a múzeumban, mind a nemzeti könyvtári részben korlátozott zónákat és útvonalakat jelöltek ki a használók számára a kulturális örökség tárgyainak és emlékeinek védelmében.

 

Észak-Európa

 

Finnország és a Baltikum (2020. május 18.)

 

A finn kölcsönkönyvtárak igen jelentős szerepet töltenek be a lakosság hétköznapjaiban. A városi könyvtárak érintésmentes kölcsönzési szolgáltatásait 2020. május 4-től a kormányzat a védekezésre vonatkozó intézkedések betartása mellett lehetővé teszi. A május első napjaiban kihirdetett nyitás lehetősége meglepetésként és váratlanul érte a finnországi könyvtárakat, nem tartották elég biztonságosnak a személyes szolgáltatások megkezdését, a legtöbb intézményben csak egy vagy egy bő héttel később nyitották meg - még a távolságtartás szabályainak betartásával - a kölcsönzést. A helyben olvasást azonban továbbra sem teszik lehetővé.

Az első, közel másfél hónapos határidőben megszabott veszélyhelyzeti korlátozásokat mindkét országban április folyamán meghosszabbították (Finnországban május 13-ig, Észtországban május 17-ig), majd május első napjaiban Finnországban a kormány kihirdette a következő időszakra vonatkozó nyitási terveket. E hét elején, alkalmazkodva ahhoz az elvhez, hogy lassan és óvatosan, a járványhelyzet aktuális állását veszik figyelembe a fokozatos nyitás ütemezésekor, a nyilvános zárt terek használatában az előző héten tervezettnél lassabban oldják föl a korlátozásokat. Így pl. a helsinki nemzeti könyvtár (Kansalliskirjasto) nyitvatartását a következők szerint módosították: 2020. május 14. és (várhatóan) legalább július 10. között a könyvtár hétköznapokon 12 és 15 óra között teszi lehetővé a szolgáltatások személyes igénybe vételét az érvényben lévő távolságtartási és biztonsági szabályok betartása mellett (egy légtérben egyszerre maximum 10 fő tartózkodhat, a megfelelő védőfelszerelések használatával, valamint a minimum 1,5 méteres biztonságos távolság megtartásával).

Tallinnban továbbra is zárva tart a nemzeti könyvtár (Rahvusraamatukogu) a korábban megadott május 17-i határnapig. Az észtországi könyvtárakat előre láthatólag május 15. után fogják megnyitni a látogatók előtt, akik azonban csak a korábban is alkalmazott biztonsági előírások betartásával vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

Észtországban a szolgáltatással, forgalmazással érintett könyveket, dokumentumokat és minden technikai eszközt csak 72 órás karantén után lehet további kezelésbe venni, raktárba helyezni, vagy újra kölcsönözni.

A finn és az észt kormány továbbra is a járványhelyzet alakulásának megfelelően (valószínűleg heti ütemezésben) fog döntéseket hozni a korlátozások enyhítéséről vagy fenntartásáról. Mind a finn, mind az észt kormány előre tervezve, a várható lépéseket időben nyilvánosan és nyíltan kommunikálva, értelmezhetően hajtja végre a korlátozások fokozatos enyhítésének programját.

 

Közép- és Kelet-Európa

 

Csehország (2020. május 11.)

 

2020. május 4-étől a prágai Nemzeti Könyvtár újra elindította szolgáltatásait. A könyvtárban május 11-én kinyitottak az olvasótermek, de korlátozott nyitvatartással. Ebédidőben (13:15-14:15) senki sem tartózkodhat az épületben, ekkor fertőtlenítenek. Elektronikus rendszeren keresztül lehet megrendelni a könyveket, és lefoglalni az ülőhelyeket. Az ülőhelyek egymástól 2 méterre vannak, mindegyiket előre fertőtlenítik. Lehetséges előfoglalás nélkül is olvasni, ha van szabad, fertőtlenített hely. Amennyiben nincs, az olvasónak el kell hagynia a könyvtárat. Az épületben csak beiratkozott olvasók tartózkodhatnak.  A másolatkészítés a veszélyhelyzet előtti módon működik ismét.Jelenleg 21.200 könyvtári dokumentum van olvasóknál, ezért a csoportosulások elkerülése érdekében meghosszabbították a kölcsönzési időt, az eddig kikölcsönzött könyveket 2020. június 1-ig kell visszahozni. A visszahozott dokumentumok 72 órára karanténba kerülnek, utána adhatók ki újra. A nyitvatartási idő is változik: hétfőtől péntekig 9-től 13:15-ig és 14:15-től 19 óráig. A kölcsönző helyiséget óránként fertőtlenítik. A beiratkozási pultra plexiüveget szereltek fel. Minden belépőnek megmérik a lázát, kötelező arcmaszkot viselni, és fertőtleníteni a kezeket. Az épületben két méter távolságot kell tartani egymástól, és a könyvtár szükség esetén korlátozhatja a bent tartózkodók számát. A vészhelyzetre való tekintettel online hozzáférhetővé tett dokumentumok május 17-ig elérhetők.

 

Horvátország (2020. május 18.)

 

A korlátozott működéssel április 27-től újra nyitva tartó zágrábi Horvát Nemzeti és Egyetemi Könyvtár május 12-én visszaállt eredeti nyitvatartási idejére. Fertőtlenítés miatt napközben 13.30-tól 14.30-ig zárva tartanak. Az éjszakai nyitvatartást egyelőre nem állítják vissza (korábban a könyvtár földszinti olvasórészei éjfélig nyitva tartottak). Az olvasótermeket a továbbiakban sem lehet használni, ezek újranyitásával kapcsolatban várják az illetékes minisztérium központi rendelkezését. Továbbra is érvényben vannak a különleges higiéniai előírások: kihelyezett kézfertőtlenítők használata, kötelező maszkviselés, a lifteket egyszerre maximum két ember használhatja.

 

Lengyelország (2020. május 5.)

 

A lengyel nemzeti könyvtár felhívja a figyelmet, hogy a könyvtárak megnyitása során a Fejlesztési Minisztérium irányelveit kötelezően figyelembe kell venni, és a nyitásról a Közegészségügyi Főfelügyelőséggel való konzultációt követően lehet döntést hozni. A konzultációnak ki kell térnie a könyvtár megnyitása utáni munkaszervezés kérdéseire, beleértve pl. a munkavállalók krónikus betegségeit, a könyvtár területének nagyságát, a felhasználók közötti távolságtartás lehetőségét.

A nemzeti könyvtár létrehozott egy kérdezz-felelek oldalt arról, hogy a járvány hogyan befolyásolja a könyvtári szolgáltatásokat. Az oldalon megadott e-mail-címre várják a felhasználók kérdéseit is.

A nemzeti könyvtár mindazonáltal úgy döntött, hogy a vírussal kapcsolatos korlátozások eltörlésének negyedik szakaszában nyitja meg olvasótermeit a felhasználóknak (jelenleg a második szakasz elején tartanak), addig is azt javasolja nekik, hogy használják a POLONA.PL online szolgáltatását, illetve azoknak a könyvtáraknak a kölcsönzési szolgáltatásait, amelyek kinyithattak május 4-ével. A könyvtár a többi intézménynek is azt javasolja, hogy a negyedik szakaszban nyissák meg olvasótermeiket.  

/források: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22438&prev=1242http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22435&prev=1242

 

Oroszország (2020. május 7.)

 

Az Oroszországi Föderáció Kulturális Minisztériuma alá tartozó szervezeteknél az új típusú koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében az intézményvezetők megerősítik az intézményekben az egészségügyi-járványellenes és megelőző intézkedések végrehajtására irányuló intézkedéseket. Ennek értelmében az Oroszországi Föderáció Kulturális Minisztériuma alá tartozó könyvtárak vezetői az alábbiakról köteles gondoskodni:

 • a látogatók a könyvtári épület(ek)ben történő belépésének és kiszolgálásának tilalma,
 • a könyvtári információs források távoli elérésének biztosítása.

Moszkva kormányzójának jelenlegi rendelkezéseia koronavírus-fertőzés terjedésének lassítása és a lakosság megóvása érdekében Moszkva vezetősége magas fokozatú riasztási szintet hirdetett ki. Moszkvában szigorúan tilos minden 50 főnél nagyobb nyílt téren zajló rendezvény és szabadidős tevékenység megtartása. Ideiglenesen zárva tart: minden könyvtár, kulturális központ, mozi, gyermek- és ifjúsági központ, éjszakai klub, fitnesz klub, uszoda, élményfürdő, valamint egyéb sport- és szórakoztató létesítmény, több mint 50 nagyvárosi park és számos egyéb közterület.

A Moszkvai Orosz Állami Könyvtárszolgáltatásai 2020. május 12-ig kizárólag online érhetők el, és a könyvtár nem fogad a könyvtár állományának elektronikus példányaira vonatkozó kézbesítésére irányuló kérelmet. Minden olyan kérelem, amely 2020. április 28-a előtt érkezett, az említett dátumot követő első munkanapon feldolgozásra és elküldésre kerül az ügyfelek számára. A koronavírus-fertőzés elterjedésének elkerülése érdekében az Orosz Állami Könyvtár ideiglenesen felfüggeszti a használók számára nyújtott minden szolgáltatását a könyvtár teljes területén, továbbá visszavon minden, korábban meghirdetett nyilvános rendezvényt, és felfüggeszti az Ivanovo terembe történő látogatást május 12-ig. Az Orosz Állami Könyvtár minden igyekezetével arra törekszik, hogy maximalizálni tudja azokat a lehetőségeket, amelyeket az olvasók távolról is elérhetnek. Ezek közé tartozik, hogy a könyvtári belépőkártya online is igényelhető, amely minden orosz, illetve külföldi állampolgár számára elérhető, amennyiben elmúlt 14 éves.

A koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében speciális működési rendet vezettek be a Szentpétervári Orosz Nemzeti Könyvtárban. A könyvtár összes eseményét további értesítésig visszavonják. 2020. március 19-től óta a Nemzeti Könyvtár olvasói számára távolról érhetőek el a könyvtár szolgáltatásai. A könyvtár weboldalának elektronikus katalógusai, elektronikus könyvtárai és forrásai éjjel-nappal rendelkezésre állnak. A kiállítások anyagai kizárólag virtuálisan tekinthetők meg.

 

Románia (2020. május 19.)

 

A Romániai Könyvtárosok Egyesülete a könyvtárhasználattal kapcsolatosan ajánlásokat tett közzé, amelybenjavasolja betartani a kormány általános előírásaités a könyvtárakra vonatkozó speciális szabályokatis. Az általános szabályok között a szokásos óvintézkedések szerepelnek: a távolságtartás (minimum 1,5 méter), a gyakori kézmosás, az alkoholos fertőtlenítő használata, a szájmaszk viselése, tünetek esetén az önkéntes házi karantén, csoportos összejövetelek elhalasztása, és tilos 10 főnél több személy tartózkodása egy légtérben.

A lakosság veszélyeztetett részének csak néhány általános tanácsot fogalmaznak meg, viszont a munkáltatóknak tucatnyi konkrét előírást tettek közzé:

 • a távmunka fenntartása, amíg lehet;
 • a munkahelyi foglalkoztatás fokozatos visszaállítása;
 • az egy térben tartózkodó dolgozók számának korlátozása;
 • a beléptetés fokozott ellenőrzése; elkülönítés biztosítása a veszélyeztetettek részére;
 • a felületek fertőtlenítése munkakezdéskor és 4 óránként;
 • az ebédidő sávonkénti beosztása és a 1,5 méteres távolság biztosítása;
 • a helyiségek időszakos szellőztetése, a légkondicionálók heti fertőtlenítése.

Ha egy dolgozón a koronavírus tüneteit észlelik, a kollégát haza kell küldeni, a helyiséget vagy az épületet pedig 7 napig lezárni és fertőtleníteni szükséges. Ha a dolgozó már több mint 7 napja az adott helyiségben dolgozik, és 20 cm-en belül érintkezett kollégákkal, akkor a dolgozónak 14 napra házi karanténba kell vonulnia, és a helyiségben utána csak az alapvető higiéniai szabályokat kell betartani.

A könyvtárakban kötelező az egészségügyi és a helyi hatóságokkal való együttműködés; a munka és a szolgáltatások fokozatos visszaállítása; a dolgozók és a látogatók megfelelő tájékoztatása; a másfél méteres távolság és a személyenkénti 4 négyzetméteres tér biztosítása; a szájmaszk viselete; az egészségi állapot ellenőrzése beléptetéskor, a munkaterek elkülönítése; az érintésnek kitett felületek gyakori fertőtlenítése, illetve a helyiségek szellőztetése, a gyakori kézmosás, de legalább a kesztyű viselése. Tilos a szórólapok "újra-felhasználása". Korlátozott az olvasótermekhez, játszótermekhez való hozzáférés, illetve a nyilvános és magánrendezvények megtartása. Azok a gyűjtemények, amelyek legalább 5 napja nem voltak használva, fertőtlenítés nélkül használhatók. Az egyes tárgyak karanténba való helyezésének előírásai:

 • a papír- és karton dokumentumok esetén 3 nap elzárás;
 • a laminált borítójú könyvek és periodikumok esetén 10 nap vagy fertőtlenítést és száradást követő 3 nap;
 • külön karanténterem kijelölése a forgalmazott dokumentumok számára;
 • a gyűjtemény bútorainak legalább naponkénti fertőtlenítése.

A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár a Facebook-oldalánjelentette be, hogy hétfőn, május 18-án indítja újra olvasószolgálatát a járványügyi előírások betartásával. Egyelőre csak a könyvek kölcsönzése – visszavétele lesz lehetséges. A kikölcsönzött kötetek határidejét nem szükséges meghosszabbítani, késedelmi díjat sem számítanak fel a járvány ideje alatt. Az egyéb szolgáltatások újraindítása a járványhelyzet alakulásának függvényében történik majd. A közönségszolgálat munkatársai kötelezően betartják a maszk és kesztyű viselését, a 2 méteres távolságtartást, és arra kérik a látogatókat, hogy hasonlóképpen járjanak el. A könyvtárhasználat az alábbi előírások betartásával történhet:

 • minden könyvtárlátogató köteles maszkot és kesztyűt viselni;
 • egyszerre csak két látogató tartózkodhat a könyvtári kölcsönzőtérben, emellett betartandó a kötelező távolságtartás az előtérben, és a könyvtár előtti téren is csak megfelelő távolságtartással lehetséges a várakozás;
 • a visszahozott könyveket az olvasó benyújtja a könyvtárosnak a vonalkód nyilvántartási rendszerbe való beolvasásához, majd a könyveket előkészített tartóba helyezi, ahonnan raktározásra kerülnek fertőtlenítés céljából, ezután 3-4 nap elteltével válnak ismét hozzáférhetővé;
 • az olvasó kérésére újabb könyveket a könyvtáros kölcsönöz, a szabadpolcos állományt az olvasók nem használhatják, azért, hogy minél rövidebb ideig tartózkodjanak a belső terekben.

Romániában a rendkívüli állapotot az enyhébb besorolású veszélyhelyzet váltja fel. Egyes korlátozásokon lazítottak, például el lehet hagyni előzetes engedély nélkül a lakóhelyet településen belül, és kinyithattak a fodrászatok, szépségszalonok, illetve a múzeumok, könyvtárak is. Az iskolákat egyelőre nem nyitják meg, és a határok is zárva tartanak.

Román Nemzeti Könyvtár  május 15-ei közleményében bejelentette a könyvtár újranyitását május 19-én reggel 8 órától. A használati feltételek azonban eléggé szigorúak:

A torlódás elkerülése érdekében az olvasótermeket és egyéb szabad helyeket egyaránt igénybe kell venni, és az olvasók összlétszámát a helyek számára való tekintettel korlátozzák. A bejárás egyetlen ellenőrző ponton keresztül lehetséges, ahol kötelező a kéz fertőtlenítése, és egy érintés nélküli hőmérővel a testhőmérsékletet ellenőrzik. 37,3 ◦C feletti bőrhőmérséklet vagy nyilvánvaló száraz köhögés esetén a belépés nem engedélyezett. Kötelező a maszk használata és a másfél méteres távolság betartása. Kötelező a könyvtárban elhelyezett kézfertőtlenítők gyakori használata. Két személynél több ne használja egyszerre a felvonót. A munkaasztalnál egy megadott ábra szerint kell ülni, a távolságot másoktól megtartva. Az átmeneti időszakra külön szabályzatot fognak kidolgozni és közzétett a gyűjtemények hozzáférhetőségével kapcsolatban.

 

Szlovákia (2020. május 27.)

 

Május 27-én a Pozsonyi Egyetemi Könyvtáris kinyitott, beleértve a palotaudvarban nyári („open air”) olvasóhelyként üzemelő ún. Liszt-kertet is. A kölcsönzési szolgáltatás is újraindult, a különleges intézkedésekről nem adtak hírt.

A Szlovák Nemzeti Könyvtármájus 18-ától újra kitárja kapuit a nyilvánosság előtt. A szolgáltatások speciális munkarend alapján indulnak újra, és a higiéniai intézkedések betartása mellett vehetők igénybe. A központi épület hétfőtől péntekig 9 és 12 óra között, illetve, alapos fertőtlenítést követően, 13 és 16 óra között tart nyitva. A látogatók számát 20 főben maximalizálták. Az épületbe csak maszkban vagy egyéb védőfelszerelésben lehet belépni.

A könyvtárban való hosszabb tartózkodás nem ajánlott, ezért arra kérik az olvasókat, a kikölcsönzendő műveket jegyezzék elő. A kutatóhelyiségek is csak korlátozott számban vehetők igénybe. A látogatást érdemes előre jelezni. További kérés, hogy a koronavírus tüneteit mutató egyénnel való érintkezést követően személyes látogatás helyett telefonon vegyék fel a kapcsolatot a könyvtárral.

A nemzeti könyvtár nyitásával párhuzamosan a felvidéki könyvtárak is kinyitnak. Az Ipolysági Városi Könyvtár május 18-án nyitott ki újra korlátozott - csak kölcsönző - szolgáltatásokkal. A szokásos biztonsági óvintézkedések mellett (szájmaszk, kézfertőtlenítés, 2 méteres távolság) egyszerre legfeljebb öt könyv kölcsönözhető, a visszahozott példányokat pedig a bejáratnál veszik át a könyvtárosok. Az épületen belül részlegenként két ember tartózkodhat. A Párkányi Városi Könyvtár május 19-én nyitott ki újra hasonló intézkedésekkel. Itt a visszahozott könyveket erre kijelölt helyiségben veszik vissza, majd ötnapos karanténban tartják. A a teljes körű szolgáltatás és a könyvtári rendezvények a járvány lecsengését követően lesznek ismét elérhetők.

 

Szlovénia (2020. május 5.)

 

A Szlovén Nemzeti és Egyetemi Könyvtár április 30-án újból megnyitotta kapuit a felhasználók számára. Az első nap 9 és 15 óra között, május 4-étől hétköznap 9 és 18 óra között, szombaton 9 és 14 között tart nyitva. Szolgáltatásai a Horvát Nemzeti és Egyetemi Könyvtárhoz hasonlóan korlátozottak. Az intézmény egyetemi könyvtári funkciójú nemzeti könyvtár, azaz házon kívül is kölcsönöz könyveket, a horvát gyakorlathoz hasonló korlátozott módon.

 

Észak-Amerika

 

Amerikai Egyesült Államok (2020. május 15.)

 

A biztonságos újranyitást támogatandó a Múzeumi és Könyvtári Szolgáltatások Intézete (IMLS) az OCLC-vel és a Battelle laboratóriummal együttműködve alapított operatív bizottságota koronavírus közgyűjteményi munkára gyakorolt hatásainak kutatására, valamint a képzés, a dokumentumkezelés és a fertőtlenítés/takarítás területén felmerülő kérdések megválaszolására, különös tekintettel a papíralapú dokumentumok és a kölcsönzött állományrészek kezelésére. Vizsgálják a vírus megmaradásának jellemzőit is a különböző felületeken. A munkában részt vesznek továbbá a Smithsonian Múzeum, a Kongresszusi Könyvtár és a nemzeti levéltár (NARA) szakértői is. A munka több fronton zajlik:

 • összegyűjtik, feldolgozzák és összegzik a közgyűjteményi intézmények és létesítmények esetében releváns anyagokkal kapcsolatos mérvadó kutatásokat;
 • az operatív bizottság munkacsoportjai és szakértői folyamatos konzultációt és tanácsadást biztosítanak a közgyűjteményi szféra számára;
 • elvégzik a közgyűjteményekben gyakran előforduló anyagok COVID-19 vírust érintő tulajdonságait és a biztonságos kezelést vizsgáló laboratóriumi teszteket;
 • a fenti feladatok eredményeit összefoglaló, az újranyitást és a működési feltételeket támogató forrásjegyzéket készítenek és tartanak fent;
 • megosztják a projekt eredményeit és forrásjegyzékét azon a weboldalon, amely magában foglalja a tagszervezetek és a közgyűjteményi szakmai szervezetek nyújtotta további információkat is.

A projekt háromfázisos újranyitási tervezete rugalmas és továbbfejleszthető a COVID-19 tulajdonságainak egyre mélyebb megismerése és az időközben keletkező kockázatcsökkentő jógyakorlatok fényében.

1. fázis: felkészülés a könyvtárak újranyitására (2020 májusa - augusztusa): kutatás a legfontosabb közgyűjteményi anyagok és munkafolyamatok terén: az első segédletek, forrásgyűjtemények publikálása. Tervezett tevékenységek májustól:

 • szakirodalmi szemlék készítése,
 • közgyűjteményi anyag/dokumentum-szolgáltatással kapcsolatos eljárások és útmutatások gyűjtése és szintetizálása,
 • köz- és állami könyvtári újranyitási tervek és útmutatók gyűjtése,
 • laboratóriumi tesztek,
 • operatív bizottsági és munkacsoporti egyeztetések.

2. fázis: további kutatások a közgyűjtemények működésének támogatására (2020 júniusa - októbere): az első fázisban nem érintett, de a mindennapi működéshez fontos munkafolyamatok kutatása.

 • forrásgyűjtemények és segédletek összeállítása,
 • részletes weboldal indítása.

3. fázis: felügyelet, frissítés, kommunikáció (2020 októbere - 2021 szeptembere): a harmadik szakaszban az eredmények felügyelete, valamint olyan esetleg időközben felmerülő - akár újabb veszélyhelyzet, vírusmutáció során szükséges - kutatások zajlanak, amelyek kiegészítik az első két fázis során készült segédanyagokat, jógyakorlatokat.

A lakosság igényt tart a könyvtári szolgáltatásokra, ezért regionális szinten egyre több könyvtár készít újranyitási terveket, valamint vár állama kormányzója és a Járványügyi Központ (CDC) jóváhagyására, állásfoglalására. Pennsylvaniábanmár a közegészségügyi szervek véleményezik egy újranyitási keretrendszer vázlatát, amely a helyi kormányzó háromfázisos általános újranyitási stratégiájátérvényesíti, amint a véleményezést követően jóváhagyja az Egészségügyi Minisztérium. A tervezett keretrendszert az egyes könyvtárak testre szabhatják majd a sajátos igények mentén, és már készítik elő államszerte a tavaszi adománygyűjtő kampányokat, amelyek a rossz anyagi helyzetbe került könyvtárakat hivatottak támogatni.

Az Illinois állambeli Oak Park-i Közkönyvtár például - amennyiben a feltételek adottak lesznek - június 1-ére tervezi a korlátozott újranyitást. Kezdetben csak a központi könyvtárat nyitják meg maximális egészségügyi óvintézkedések mellett, korlátozott hozzáféréssel a gyűjteményhez, létszámkorlátozást életbe léptetve. A tanulószobákat egy-két ember használhatja, és a helyben használható gépeknél is megtartják a biztonsági távolságot. A házhoz szállítás célcsoportjai az idősek, a kisgyermekes családok és az internet-hozzáféréssel nem rendelkező használók.

Az amerikai könyvtárügyet az újranyitásnál jobban aggasztja a vírus hosszabb távú hatásaként jelentkező költségvetési hiány. A kormány május 8-án a múzeumokra és a könyvtárakra is kiterjesztette az IMLS CARES törvénybenmegfogalmazott 15 millió dolláros segélyt a közgyűjtemények és őslakos közösségek támogatására. Az IMLS-nél 25 ezer és 500 ezer dollár közötti összegre pályázhatnak az egyes intézmények. Május 11-én az ALA hírt adottamerikai üzleti, kormányzati és oktatási szereplőknek a kongresszushoz intézett felhívásáról, amelyben azonnali, a CARES törvényben foglaltakon túlmutató beavatkozást sürgetnek a kulturális szektor - és az ahhoz kötődő piaci szolgáltatók (pl. az OverDrive) - munkahelyeinek védelme érdekében.

 

Kanada (2020. május 26.)

 

A Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) honlapjánarról olvashatunk, hogy Québec tartomány nemzeti Könyvtára (Grande Bibliothèque, Montréal) július 2-án nyitja meg újra kapuit. Az újranyitás folyamata és módja minden tekintetben összhangban lesz az Egészségügyi Főigazgatóság előírásaival. A maximális biztonság érdekében fokozatos újranyitással és néhány szolgáltatás későbbi visszaállításával számolnak, ezért újabb rendelet életbelépéséig az újranyitáskor egyelőre a csak dokumentumok kölcsönzése válik lehetővé. Az olvasók nem tartózkodhatnak az olvasótermekben, csak a fölszinti kölcsönzőpultoknál. Ami a BAnQ szervezeti egységéhez tartozó, Québec tartományban található 10 másik könyvtárat illeti, a könyvtárak munkatársai továbbra is telefonon és e-mailen keresztül fogadják a kéréseket és kérdéseket. E könyvtárak újranyitásáról tájékoztatás későbbre várható.

Az FR24 Newscikkebeszámol arról, hogy Vancouver polgármestere szerint nincs egyértelmű ütemterv a városi létesítmények, például a nyilvános könyvtárak, a játszóterek és a nem alapvető közösségi központok újbóli megnyitására. Kennedy Stewart szerint a város értékeli a tartományi kormány szerdán tett bejelentését, amely május közepétől kezdődően fokozatos megközelítést alkalmaz a társadalmi távolságtartási intézkedések enyhítésére. Ha csupán rajta állna, Québec polgármestere megnyitná az önkormányzati könyvtárak kapuit, de megvárja az egészégügyi tárca jóváhagyását, derül ki a TVA híradásából. Amíg engedélyt nem kapnak az egészégügyi tárcától, addig nincs újranyitás. Québec tartomány néhány városában a megyei könyvárak a„take away” rendszert már üzemeltetik, de a tartomány fővárosában a helyzet korántsem tiszta és átlátható.

 

Óceánia

 

Ausztrália (2020. május 19.)

 

Május elseje óta az ausztrál kormány is megkezdte a korlátozások enyhítésével kapcsolatos közszolgáltatások újraszervezését. Az Ausztrál Államszövetség Északi területén bejelentették május 15-étől a közkönyvtári szolgáltatások újraindítását. Az újranyitás lakossági népszerűsítése érdekében az ausztrál könyvtárosegyesület (AILA) közkönyvtárakés egyéb típusú könyvtárakszámára egységes marketinganyagot (zászlókat, posztereket, röplapokat, közösségimédia- és honlapbannereket) szolgáltat az újraindítás megünneplése céljából. Az újranyitásra konkrét példaként említhetők a Brisbane városi könyvtári hálózatlépései.

Minden könyvtár önállóan tervezi meg újranyitása részleteit az adott szektor és a könyvtár felhasználóinak specifikus igényei alapján. E folyamat segítésére az AILA praktikus ellenőrzőlistátkészített a legfontosabb könyvtárvezetői teendőkről. Ennek részletei a következők:

 • Tervezés:
  • fenyegetéselemzés,
  • működési és kommunikációs tervek,
  • időbeni ütemezés, elkülöníthető fázisokkal (lezárás enyhítése, részleges újranyitás, teljes körű újranyitás)
  • a teljes körű újranyitás megünneplése.
 • Kommunikáció:
  • útmutatók és képzés a személyzetnek,
  • az érintettek tájékoztatása,
  • A média tájékoztatása a szervezet sajtófelelősei által,
  • értesítés az elérhető szolgáltatásokról
  • felkészülés az újranyitás szakaszaiban jelentkező megnövekedett számú e-mail- és telefonforgalomra
  • kiaknázni a lehetőséget a könyvtár értékeinek kommunikálására.
 • A társadalmi elkülönülés teendői (minimum 1,5 m ajánlott):
  • az intézkedések meghirdetése plakátokon,
  • szolgáltatási pontoknál padló megjelölése biztonságos távolságjelzésekkel,
  • bútorzat átrendezése,
  • elkülönített be- és kijárat létesítése,
  • korlátozott idejű nyitvatartás,
  • elkülönített idősáv a veszélyeztett társadalmi csoportok számára,
  • a könyvtári terek használhatóságának korlátozása (pl. közösségi terek, kávézó, mosdók)
  • a könyvtárban tartózkodó személyek létszámának korlátozása (egy személy/4 m2),
  • a könyvtárban tartózkodás idejének korlátozása,
  • a helyben használható számítógépterminálok közötti biztonsági távolság kialakítása, például számítógépek eltávolításával,
  • a számítógép-terminálok használatának időkorlátozása (fertőtlenítéssel a használatok között),
  • a személyes érintkezések számának korlátozása,
  • fejhallgatók és VR-headsetek használatának tiltása.
 • Biztonsági óvintézkedések:
  • munkaegészségügyi és -védelmi fenyegetéselemzés készítése a legveszélyesebb helyek feltérképezése érdekében,
  • takarítási/fertőtlenítési terv, különös tekintettel a kiemelt fontosságú helyekre, korlátokra, kilincsekre és a közös használatú eszközökre és anyagokra,
  • visszahozott dokumentumok karanténja (kesztyű használata, majd a dokumentummozgatást követő kidobása, papírdokumentumoknál 24 órás elkülönítés - a fertőtlenítés állományvédelmi okokból nem ajánlott!),
  • műanyag dokumentumok, eszközök alkoholos fertőtlenítése,
  • kézfertőtlenítő biztosítása a személyzet és a használók részére,
  • elválasztó létesítése azokban a terekben, ahol a társadalmi elkülönülés nehezebben érvényesíthető,
  • a betegek felkérése, hogy ne látogassák a könyvtárat.
 • A személyzet támogatása:
  • többműszakos munkarend a könyvtári személyzet létszámának csökkentése érdekében,
  • amennyiben elérhetők, az önkiszolgáló terminálok kiemelt népszerűsítése,
  • a használókkal történő személyes érintkezés szabályainak kidolgozása.
 • A közösség támogatása:
  • megnövelt kölcsönzési periódus,
  • kölcsönzések korlátozás nélküli automatikus megújítása,
  • késedelmi díjak felfüggesztése.
 • Működés:
  • munkavégzés helyben,
  • visszavételi dobozok/zsákok reaktiválása,
  • könyvtárépületek újranyitása és mobilkönyvtári szolgáltatások újraindítása (amennyiben igény van rá)
  • szükség esetén a rendkívüli távoli elérésű könyvtári szolgáltatások meghosszabbítása vagy a távoli- és közösségi szolgáltatások visszaállítása a járvány előtti szintre,
  • újra bevezetni, fenntartani, esetleg megszüntetni a “járdaszegélyről” történő dokumentumátadást/átvételt,
  • a számítógép-terminálok előkészítése a közösség számára,
  • a készpénzes tranzakciók visszaállítása,
  • a virtuális meseolvasások felvételeinek eltávolítása a médiacsatornákról (köz- és iskolai könyvtárak esetében)
  • a végső fázisban nagylétszámú rendezvények, események újraindítása,
  • önkéntesmunka újra-bevezetésének lehetősége,
  • 2020/21-es költségvetés áttekintése, ügyelve a print- és az e-források egyensúlyára.

Az egyesület a fenti lista kategóriáit tartalmazó táblázat összeállítását javasolja, az egyes teendők háromfázisos felosztásával: az első fázis a jelenlegi helyzetet rögzíti, a második az enyhített korlátozások időszakára vonatkozó teendők listája, míg a harmadik a korlátozások feloldásának tennivalóit sorolja fel.

Mindezeken felül az AILA írásos összefoglalót is készítettaz ausztrál könyvtárügy járvány alatti kurrens helyzetéről.

 

Összeállították az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai:  

 • Bódog András, Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár: szerkesztés, angol nyelvterület
 • Dancs Szabolcs, Főigazgatóság: Lengyelország, Szlovákia 
 • Deák László, Tájékoztató Osztály: Románia
 • Hangodi Ágnes, Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály: lektorálás 
 • Hegyközi Ilona, Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár, önkéntes: Ausztria, Németország  
 • Kádár Krisztina, Kézirattár: francia nyelvterület
 • Konrád Eszter, Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztálya: CENL
 • Kovács Eszter, Könyv és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya: Csehország
 • Kürti Afrodité, Retrospektív Feldolgozó Osztály: Hollandia
 • Mann Jolán, Webtartalom Koordinációs Osztály: Horvátország, Szlovénia
 • Lengyel Szilvia, Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztálya: Oroszország  
 • Sirató Ildikó, Színháztörténeti Tár: Észtország, Finnország
 • Szabó Piroska, Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár: Olaszország
Share

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.