Hír

Felhívás: Marrákesi szerződés – jogosított szervezetek regisztrációja

A vakok, a látáskárosultak és a nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek javára a Szerzői jogi törvény – az ún. Marrákesi szerződés átültetésével – a szabad felhasználás új eseteit vezette be. A lehetőséggel élni szándékozó könyvtáraknak regisztrálniuk szükséges. Ha az Ön könyvtára rendelkezik hangoskönyvekkel vagy digitalizált szövegek felolvasását támogató szoftverrel, esetleg Braille-nyomtatóval vagy egyéb olvasástámogató eszközzel, esetleg tervezi – a jogszabály nyújtotta új lehetőségeket kihasználva – az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személyek számára valamilyen új szolgáltatás elindítását, akkor regisztrálja intézményét a jogosított szervezetek közé, ezzel is támogatva az olvasási nehézséggel küzdők könyvtári ellátását!

Regisztrációs link

Az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személyek (vakok, látáskárosultak, a nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen felhasználók) a Marrákesi szerződés Szerzői jogi törvénybe történő átültetésével szabad felhasználási lehetőséget kaptak az egyébként jogvédett művekhez való hozzáféréshez. A hozzáférést a jogosított szervezetek (pl: könyvtárak) biztosíthatják, ennek keretében lehetőségük van a művek hozzáférhető formátumú példányának előállítására, illetve e példányoknak az érintettek számára való terjesztésére és nyilvánossághoz közvetítésére (online hozzáférhetővé tételére).
A jogosított szervezetek a 198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet alapján nevüket és elérhetőségüket az Országos Széchényi Könyvtár részére jelentik be.

A marrákesi szerződés átültetéséről szóló EU-s rendelet 2017 szeptemberében jelent meg, a rendelet a hivatalos összefoglaló szerint „… szabályokat határoz meg arra vonatkozóan, hogy egyes művek vagy más teljesítmények hozzáférhető formátumú példányait hogyan osztják meg az EU és a marrákesi szerződésben részes nem EU-országok között a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgálva, és anélkül, hogy a szerzői jogi jogosult engedélyére szükség lenne.”

Az átültetésről gondoskodó jogszabálynak köszönhetően tehát új szabad felhasználási esetek kerültek a Szerzői jogi törvénybe (41. § (1)-(1d) bek.).

A szabad felhasználás részletes szabályait külön kormányrendelet határozza meg, amely kitér a hozzáférhető formátumú példány, a jogosított szervezet és az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személy fogalmára. Ennek alapján a jogosított szervezet definíciója a rendelet alkalmazásában (1. § (2.) bek.): „olyan szervezet, amelynek bevételszerzési tevékenysége - ha van ilyen - kizárólag a költségeinek megtérítését célozhatja, és a kedvezményezett személyek számára oktatási vagy speciális képzési tevékenységet végez, továbbá hozzáférhető módon olvasási lehetőségeket nyújt, és biztosítja az információkhoz való hozzáférést, és e tevékenység ellátására engedéllyel rendelkezik, vagy e tevékenysége egyébként államilag elismert. Ide tartoznak azok a közintézmények és nonprofit szervezetek is, amelyek ugyanezen szolgáltatásokat fő tevékenységükként, a szervezet számára előírt kötelezettségként vagy közérdekű feladataik ellátása keretében nyújtják a kedvezményezett személyek számára.” A jogosított szervezetek kötelezettségeit a kormányrendeleten belül a 2-3. § határozza meg.

A 3. § (2) bekezdése értelmében a jogosított szervezet – többek között – köteles a nevét és elérhetőségét az Országos Széchényi Könyvtár részére bejelenteni, továbbá ezek változásáról minden év december 31-ig az OSZK részére tájékoztatást adni. Említett kötelezettség teljesítéséhez a Könyvtári Intézet létrehozott egy bejelentő űrlapot.

Kérjük tehát azon könyvtárakat, amelyek jogosított szervezetként regisztrálni szeretnének, az előbbi linkre kattintva tegyék meg ezt.

Fehér Miklós igazgató, Könyvtári Intézet

Share

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.