Munkatárs

Békésiné Bognár Noémi Erika

Szervezeti egység: 
Kutatási és Elemző Osztály
Beosztás: 
kutató-elemző, informatikus könyvtáros (jelenleg GYES-en)
E-mail cím: 
Telefonmellék: 
680
Telefonszám: 
+36 1 487-8680
Szobaszám: 
734
Feladatok, szakterület, kutatási terület: 
 • Hazai és nemzetközi könyvtári trendek kutatása
 • A hazai könyvtári rendszert érintő elemzések, kutatások készítése
 • Könyvtári szakmai rendezvények szervezése (K2 sorozat)
 • Részvétel országos könyvtári fejlesztési projektekben
 • Adatvizualizációk, infografikák, grafikai elemek készítése
Felsőfokú tanulmányok: 
2022–: Budapesti Corvinus Egyetem – üzleti adatelemző szak
2009–2011: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar – informatikus könyvtáros MA szak (Szaktudományi – kutatásfejlesztési – információmenedzser szakirány)
2006–2009: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar – informatikus könyvtáros BA szak (Sajtó-, média- és könyvkiadási szakirány)
Munkahelyek: 
2014-től Országos Széchényi Könyvtár – Könyvtári Intézet, Kutatási és Elemző Osztály – kutató-elemző, informatikus könyvtáros
2011–2014: Pécsi Tudományegyetem – Illyés Gyula Kar Könyvtára – informatikus könyvtáros
Bezzzkezzzsinezzz Bognár Noezzzmi Erika
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet

Szakmai díj:

2021: Az év fiatal könyvtárosa díj
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által alapított szakmai díj.

Szakirányú továbbképzés:

2022: Kiadványszerkesztés közgyűjteményi környezetben

2019: Könyvtári szakértői ismeretek

Kutatási, érdeklődési terület:

 • Új tipusú könyvtári szolgáltatások (pl. közösségi iroda)
 • Könyvtári kommunikáció, marketing, programszervezés
 • Könyvtár és web 2.0
 • Infografikák készítése

Nyelvtudás:

Angol (középfokú államilag elismert nyelvvizsga – C típus)
Francia (alapfokú államilag elismert nyelvvizsga – B típus)

Egyéb képesítés:

2006: ECDL vizsga

Publikációk:

MTMT elérhetőség

2021

Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor, Vastagh Zoltán: Innováció vagy kényszerújítás?: Digitalizálódó szolgáltatáskínálat a koronavírus-világjárvány idején. In: Könyvtári Figyelő. 2021. (67. évf.) 3. sz. 353-376. p.

Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor: A könyvtári szolgáltatások átalakulása és fejlesztése a pandémia idején. In: Tick József, Kokas Károly, Holl András [szerk.]: Online térben az online térért: Networkshop 30: országos online konferencia. 2021. 169-178. p. URL: https://doi.org/10.31915/NWS.2021.17

Békésiné Bognár Noémi Erika: Tanulás, találkozás, élmény a könyvtárban. Útmutató a könyvtári programok szervezéséhez. Díjnyertes pályamunka Az év fiatal könyvtárosa díj pályázathoz. URL: https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2021/12/BBNE_Tanulas-talalkozas-elmeny-a-konyvtarban_Bekesine.pdf

Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor, Vastagh Zoltán et al.: A könyvtárak és a világjárvány hullámai: gyorsjelentés a magyarországi és a határon túli könyvtárak szolgáltatásairól. URL: https://ki.oszk.hu/sites/default/files/hirfajlok/a_konyvtarak_es_a_vilagjarvany_hullamai.pdf

Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor: Könyvtárak a pandémia idején. In: Közösségek és szervezetek konferencia: Konferencia absztraktfüzet. ISBN: 978-963-429-831-1. 2021. p. 19.

Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor: A könyvtári szolgáltatások fejlődése a világjárvány idején. LLL 4.0 Hogyan alakítja át a digitalizáció az LLL stratégiákat? 17. MELLearN Lifelong Learning Konferencia Absztrakt kötet. ISBN: 978-963-429-696-6. 37. p.

2020

Békésiné Bognár Noémi Erika: Könyvtárak.hu: új szolgáltatás a könyvtárak és az olvasás népszerűsítéséért. In: Networkshop 2020. Országos Online Konferencia. 2020. szeptember 2-4. 2020, HUNGARNET Egyesület, Budapest, 88-94. p. ISBN 9786150103761 URL: http://real.mtak.hu/119183/1/bekesine.pdf

Békésiné Bognár Noémi Erika, Németh Márton: Hogyan lépjünk egyről a kettőre? A K2 műhely múltja és jelene. In: Könyvtári figyelő. 2020. (30. évf.) 4. sz. 626-636. p. URL: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00363/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2020...

Békésiné Bognár Noémi Erika, Juhász Réka: Mérjük és tegyük láthatóvá! A könyvtárak hatása a társadalomban. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2020. (29. évf.) 7-8. sz. 39-46. p. URL: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00330/pdf/EPA01367_3K_2020_07-08_039-046...

Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor: Könyvtárak.hu – könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál. In: Könyvtári figyelő. 2020. (30. évf.) 2. sz. 333-341. p. URL: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00361/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2020...

Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor: Könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál, ez a Könyvtárak.hu! In: Könyvtári hírzengő. 2020. (4. évf.) 2. sz. 8. p. URL: https://bkszr.csgyk.hu/sites/default/files/hirzengo/hirzengo2020_02.pdf

Békésiné Bognár Noémi Erika, Juhász Réka: Okos városokban okos könyvtárak: ötletcsomag a megvalósításhoz: a K2 továbbképzési sorozat 2019/2020-as évad első szakmai napjának összefoglalója. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2020. (29. évf.) 2. sz. 9-19. p. URL: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00325/pdf/EPA01367_3K_2020_02_009-019.pdf

2019

Békésiné Bognár Noémi Erika, Horváth Adrienn, Nagy Andor: Digitális tartalom, digitális
szolgáltatás: beszámoló a 2018-2019-ben megrendezett K2 továbbképzési
sorozatról.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2019. (28. évf.) 6. sz. 4-9. p. URL:
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00316/pdf/EPA01367_3K_2019_06_004-009.pdf

Közösségfejlesztési folyamatok mérés-értékelése: módszertani útmutató: Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Dóri Éva. – [Szentendre]: Szabadtéri Néprajzi Múz. MOKK ; Budapest : NMI, 2019
Közrem.: Bognár Noémi Erika (1987-) ; Fehér Miklós (1958-) ; Tóth Máté (1979-)
URL: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Meres-Ertekeles-web.pdf

2018

Bognár Noémi Erika: A jövő könyvtári terei: beszámoló a K2 továbbképzési napról. In:
Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2018. (27. évf.) 4. sz. 7-10. p. URL:
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00301/pdf/EPA01367_3K_2018_04_007-010.pdf

Bognár Noémi Erika, Horváth Adrienn: Könyvtári minőségmenedzsment: a K1
műhelynap összefoglalója.
In: Könyvtárvilág, 2018. (6. évf.) 3. sz. URL:
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/07/konyvtari-minosegmenedzsment-a...
muhelynap-osszefoglaloja/4932/

Bognár Noémi Erika [et al.]: Könyvtári digitalizálási helyzetkép. In: Könyvtári Figyelő,
2018. (64. évf.) 1. sz. 61-73. p. URL: http://ki2.oszk.hu/kf/2018/04/konyvtari-digitalizalasihelyzetkep/

2017

Bognár Noémi Erika [et al.]: Az e-kötelespéldányok beszolgáltatásának szabályozása:
nemzetközi kitekintés.
In: Könyvtári Figyelő, 2017. (63. évf.) 3. sz. 351-361. p. URL:
http://ki2.oszk.hu/kf/2017/10/az-e-kotelespeldanyok-beszolgaltatasanak-s...

Bognár Noémi Erika, Horváth Adrienn: A könyvtári digitalizálás jelene és jövője:
beszámoló a K2 2017/2018-as továbbképzési sorozat első alkalmáról.
In: Könyv,
könyvtár, könyvtáros, 2017. (26. évf.) 11. sz. 3-7. p. URL: http://ki2.oszk.hu/3k/2017/11/akonyvtari-
digitalizalas-jelene-es-jovoje/

Bognár Noémi Erika [et al.]: Módszertani fejlesztések: áttekintés a munkacsoportok
módszertani munkájáról.
In: Könyvtári Figyelő, 2017. (63. évf.) Különszám. 17-27. p. URL:
http://ki2.oszk.hu/kf/2018/02/modszertani-fejlesztesek/

2016

Bognár Noémi Erika, Fehér Miklós, Somogyi József: Összefoglaló a Fogalmak,
adatgyűjtési eljárások a könyvtári statisztikában című információs napról.
In: Könyv,
könyvtár, könyvtáros. 2016. (25. évf.) 8. sz. 28-36. p. URL:
http://ki.oszk.hu/3k/2016/09/osszefoglalo-a-fogalmak-adatgyujtesi-eljara...
cimu-informacios-naprol/#more-8266

Bognár Noémi Erika, Tóth Máté: Tartalmi feltáró eszközök használata a magyarországi
könyvtárakban.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2016. (25. évf.) 6. sz. 18-30. p. URL:
http://ki.oszk.hu/3k/2016/07/tartalmi-feltaro-eszkozok-hasznalata-a-magy...
more-8098

2015

Bognár Noémi Erika, Jávorka Brigitta: Olvasásfejlesztés: példák az olvasásfejlesztés
nemzetközi gyakorlataiból.
In: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ honlapja, 2015. URL: http://mokk.skanzen.hu/bognar-noemi-erikajavorka-
brigitta-olvasasfejlesztes-peldak-az-olvasasfejlesztes-nemzetkozigyakorlataibol.
html

Bognár Noémi Erika [et al.]: Köz-Könyv-Tér: módszertani kézikönyv közösségi
szolgáltatások működtetéséhez 8.,
Budapest, Nemzeti Művelődési Intézet, 2015. URL:
http://kozossegimodszertar.nmi.hu/storage/upload/Kiadvanyok/8.%20Koz-Kon...

Bognár Noémi Erika: K 1.0 műhelynapsorozat: hagyományos könyvtári értékek, modern
szemlélettel.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2015. (24. évf.) 6. sz. 27-30. p. URL:
http://ki2.oszk.hu/3k/2015/10/k-1-0-muhelynap-sorozat/

Bognár Noémi Erika, Tóth Máté: Tudás új utakon: a K2 kísérleti műhely harmadik
sorozata
. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2015. (24. évf.) 6. sz. 31-41. p. URL:
http://ki2.oszk.hu/3k/2015/10/tudas-uj-utakon-%E2%80%93-a-k2-kiserleti-m...
sorozata/

Bognár Noémi Erika: Útmutató a könyvtárak közérdekű adatainak közzétételéhez, a
közlési kötelezettségek teljesítéséhez.
In: Dán Krisztina, Fehér Miklós [szakmai szerk.]:
Korszerű könyvtár: finanszírozás, gyarapítás, menedzsment. Budapest, RAABE, 2005-,
(2015) febr., Z 2.12, 1-18. p.

2013

Bognár Noémi Erika: Szakmai nap: Mobilizált könyvtári szolgáltatások. In: Digiblog (PTE
Egyetemi Könyvtár), 2013. URL: http://digiblog.hu/szakmai-nap-mobilizalt-konyvtariszolgaltatasok

2012

Bognár Noémi Erika: A közkönyvtári blogok népszerűsége és sikere Magyarországon. In:
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2012. (59. évf.) 1. sz. 13-28. p. URL:
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/648/10624

2011

Bognár Noémi Erika, Kozma Zsófia, Tormási Gabriella, Tóth Máté: A könyvtári blogok
mint virtuális közösségi terek.
In: Könyvtári Figyelő, 2011. (57. évf.) 1. sz. 59-74. p.
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00078/pdf/EPA00143_Konyvtari_Figyelo_2011...
074.pdf

2010

Bognár Noémi Erika, Csobán László, Grünvald Alexandra, Kozma Zsófia: BOBCATSSS
2010.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2010. (19. évf.) 4. sz. 35-40. p.

 

Szakmai előadások konferenciákon, szakmai napokon:

2020

 • 2020. december 9.: Rendkívüli helyzet a könyvtárakban II. rész, Vállalati könyvtárosok 32. műhelybeszélgetése, online
 • 2020. november 26.: Kiemelt online szolgáltatások a Kutatási és Elemző Osztályon. Környezettudatos könyvtárak, sikeres fenntarthatóság – 20 éves a Könyvtári Intézet című konferencia, Könyvtári Intézet, online
 • 2020. november 25.: Könyvtári rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások. Frontvonalmenedzsment képzés, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, online
 • 2020. szeptember 3.: Könyvtárak.hu: könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál. Networkshop 2020, online
 • 2020. február 20.: Könyvtárak.hu: szolgáltatásfejlesztés a Könyvtári Intézetben. Szakmai nap a megyei hatókörű városi könyvtári hálózat számára, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

2019

 • 2019. december 12.: Tájékoztatás a módszertant alkalmazó fejér megyei könyvtáraknak: módszertani segítségnyújtás. Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár
 • 2019. szeptember 30.: Könyvtári virtuális közösségi terek. Könyvtár és közösségei című konferencia, József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya
 • 2019. szeptember 23.: Tájékoztatás a módszertant alkalmazó fejér megyei könyvtáraknak. Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár
 • 2019. szeptember 17.: Tájékoztatás a módszertant alkalmazó könyvtáraknak. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Szekszárd
 • 2019. szeptember 16.: Az én könyvtáram projekt módszertan alkalmazási lehetőségei a fenntarthatóság jegyében. Csorba Győző Könyvtár, Pécs
 • 2019. április 9.: Tájékoztatás a mintaprogramokról. Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza
 • 2019. április 3.: Tájékoztatás a Pest megyei mintaprogramokról. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllő
 • 2019. március 25.: A 2018-as Minősített Könyvtár cím pályázatok tapasztalatai. Minőségmenedzsment a könyvtárban című szakmai nap, Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár
 • 2019. március 12.: Tájékoztatás a budapesti mintaprogramokról. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára, Budapest
 • 2019. február 19.: Tájékoztató a mintaprogramfejlesztés folyamatáról. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Szekszárd
 • 2019. február 4.: Tájékoztatás a Heves megyei mintaprogramokról. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

2018

 • 2018. december 10.: A települési könyvtárak munkatervei és beszámolói. Szakmai nap a megye települési könyvtárai számára, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc
 • 2018. november 28.: Úton a felhasználók felé - könyvtári programszervezés, marketing és kommunikációs ismeretek könyvtárosok számára. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta
 • 2018. szeptember 24.: Kérdőív a könyvtári minőségmenedzsmentről: előzetes eredmények. A minőségirányítás új helyzete című szakmai nap, Ady Endre Városi Könyvtár, Baja

2017

 • 2017. november 30.: Közösségi iroda a könyvtárban. Könyvtárak új szerepben: innovatív szolgáltatások, K2 szakmai nap, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. URL: https://videotorium.hu/hu/recordings/18321

2016

 • 2016. június 16.: A 10 leggyakoribb hiba a statisztikai adatlap kitöltésénél. K 1.0: Fogalmak, adatgyűjtési eljárások a könyvtári statisztikában című műhelynap, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
 • 2016. október 13.: Rendezvényszervezés a könyvtárban. Könyvtár, ami összeköt - A 2016-os ösztöndíjasok programja a Könyvtári Intézetben, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

2015

 • 2015. október 26.: Köz-Könyv-Tér: rendezvényszervezés könyvtári környezetben. A könyvtár új útjai 5.: Minőségi szolgáltatások a digitális kultúra korában című konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest
 • 2015. március 25.: Közösségépítés a könyvtárban. „Többcélú közösségi terek fejlesztése” című projekt szakmai továbbképző napja, Sárszentmihály
 • 2015. március 19.: Könyvtárak szerepe az IKSZT-kben: könyvtári modellek. „Többcélú közösségi terek fejlesztése” című projekt szakmai továbbképző napja, Böhönye
 • 2015. január 13.: Köz-Könyv-Tér: rendezvényszervezés könyvtári környezetben. A „Többcélú közösségi terek fejlesztése” című projekt szakmai továbbképző, Gyöngyös

2014

 • 2014. november 18.: Könyvtári szolgáltatásfejlesztési modellek. A Többcélú közösségi terek – kreatív kompetenciák című konferencia, Tatabánya

2011

 • 2011. október 4.: Könyvtári virtuális közösségi terek. A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének továbbképzése, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára, Győr
 • 2011. június 14.: Könyvtári blogok mint virtuális közösségi terek. Körkép - egyetemi technológiai kutatások a könyvtárosképzésben, K2 szakmai nap, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

2010

 • 2010. április 29.: Virtuális közösségépítés a könyves világban. 6. Magyar nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia, PTE FEEK, Pécs
 • 2010. január 25-27.: Building virtual community places című angol nyelvű poszter prezentáció – 3. helyezés, Olaszország, Párma

Egyéb oktatási tevékenység:

 • Úton a felhasználók felé – könyvtári marketing és rendezvényszervezés, 30 órás akkreditált továbbképzési program, Könyvtári Intézet, 2019–
 • Úton a felhasználók felé – könyvtári programszervezés, marketing és kommunikációs ismeretek könyvtárosok számára, Könyvtárak határok nélkül: határontúli könyvtárosok továbbképzési programja, Könyvtári Intézet, 2018–

További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.