Hír

A szakma pozitívan fogadta a könyvtári minőségmenedzsment pályázati rendszer megújítását – kutatási adatok

2018 őszén kérdőíves felmérést végeztünk a könyvtárosok körében a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőség Díj pályázatokról és a pályázati rendszer 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet szerinti megújításáról. Az adatok azt mutatják, hogy a könyvtárosok pozitívan fogadták a változásokat. A vélemények pedig fontos támpontokat adnak nekünk a KMÉR (Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere) továbbfejlesztésére vonatkozóan. Minden kitöltőnek köszönjük a válaszadást!

A 33/2017. (XII. 12.) a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló EMMI rendelet értelmében a Könyvtári Intézet feladata a szakmai előkészítő tevékenység (pályázati felhívás, szakmai szöveges értékelés a pályázatokról, a helyszíni vizsgálatok koordinálása, az önértékelési szempontrendszer kidolgozása) a könyvtári minőségmenedzsment területén.

A lezárult pályázati folyamatot követően felmérést készítettünk, hogy képet kapjunk a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőség Díj ismertségéről, elismertségéről, a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszeréről, a pályázati rendszerben bekövetkezett változások megítéléséről. A kérdőívet a Könyvtári Intézet honlapján, a Katalisten és a különböző könyvtáros Facebook csoportokban tettünk közzé.

A válaszadók 78%-a ismeri és olvasta is a Minősített Könyvtár cím pályázati felhívását, 70% pedig a Könyvtári Minőségi Díj pályázattal is így tett. A kitöltők fele szeretne pályázni a Minősített Könyvtár címre a jövőben, többségük a 2019-es évben. 31% a Könyvtári Minőségi Díj megszerzését is célul tűzte ki, ez azonban inkább az intézmények hosszú távú céljai között szerepel.

A rendelet nyomán bekövetkezett átszerveződéssel párhuzamosan jelentősen megváltoztak a pályázati feltételek is. Jelentős intézkedések voltak:

 • A nevezési díj eltörlése.
 • A pályázó intézmények dolgozók száma szerinti három kategóriába sorolása.
 • A pályázat során benyújtandó dokumentumok számának csökkentése.
 • A szakmai beszámoló tartalmának megújítása.
 • Független, minőségmenedzsment szakterületről felkért szakértők bevonása a pályázatok értékelésébe.
 • A Minősített Könyvtár cím elnyerői is pénzjutalomban részesülnek.

A kitöltőknek 1-5-ig terjedő értékelő skálán kellett kifejezniük a fontosabb változásokkal kapcsolatos véleményüket. Az adatok azt mutatják, hogy a válaszadók általánosan elégedettek az új elemekkel, különösen a pályázatok dolgozók száma szerinti kategóriákra bontásával. Az új rendszerben az első kategóriába 20 fő feletti, másodikba a 6-20 fő közötti, a harmadikba pedig az 1-5 fő közötti könyvtárak tartoznak. Ez főleg a kisebb intézmények számára jelentős segítség, mivel a minőségmenedzsment összetett követelményrendszerének esetükben néhány fős szervezettel kell megfelelni.

2018 tavaszán elismert minőségmenedzsment szakértők bevonásával dolgoztuk ki az új pályázati rendszer alapját jelentő új önértékelési keretrendszert, a KMÉR-t. A minőségmenedzsment szemlélet alapja a folyamatos innováció. A KMÉR-t ennek szellemében folyamatosan fejleszteni szeretnénk a használói visszajelzések alapján. A kutatás ezért kérdezett rá a keretrendszerrel való elégedettségre. A kitöltők 22%-a már hallott róla, 40% olvasta is, míg 28% már a könyvtári gyakorlatban is alkalmazta. Azon válaszadókat, akik már olvasták a KMÉR-t, arra kértük, értékeljenek megadott állításokat. A kitöltők a dokumentum egyértelmű fogalmazását találták a legkevésbé kielégítőnek, így ez egy olyan terület, amelyre nagyobb figyelmet kell majd szentelnünk a további fejlesztések során.

Ezután a válaszadók a KMÉR kilenc kritériumának kidolgozottságát és használhatóságát értékelték, ugyancsak 1-5-ig terjedő skálán. A keretrendszer kritériumai a következők:
Adottságok:

 1. Vezetés
 2. Stratégia
 3. Munkatársak
 4. Együttműködés, partnerek, erőforrások
 5. Folyamatok

Eredmények:

 1. Ügyfélközpontú eredmények
 2. Munkatársakkal kapcsolatos eredmények
 3. Társadalmi eredmények
 4. Kulcsfontosságú eredmények

A kitöltők összességében négyes fölötti átlag pontokat adtak, amelyet szintén pozitív eredménynek tekinthetünk, de megállapítottuk azt is, hogy az adottságokkal kapcsolatos kritériumokat magasabb pontszámokkal értékelték, mint az eredményekkel foglalkozókat. Így a jövőben ennek a területnek a fejlesztésére, pontosítására még jobban oda kell figyelnünk.

Kíváncsiak voltunk, mi a válaszadó könyvtári szakemberek véleménye általában Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatok során elnyerhető kitüntetésekről. A kitöltőknek 1-5-ig terjedő skálán kellett értékelniük, mit gondolnak, milyen elismertségű a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj az egyes csoportok körében. A válaszokból azt láthatjuk, hogy a könyvtárosok szerint ezek az elismerések a legkevésbé a használók számára fontosak, a legtöbbet a munkatársak és a szakma számára jelentenek. A Könyvtári Minőségi Díj presztízse valamennyi csoport számára magasabb.

A válaszadók 72%-a mondta azt, hogy jobban odafigyel olyan intézmények munkájára, amely már elnyerte valamelyik elismerést. Fontosnak tartjuk, hogy ez az arány a jövőben emelkedjen. Az új pályázati rendszer jelentősen kibővítette a lehetséges nyertesek számát, ami lehetővé teszi, hogy egyre több címbirtokos könyvtár legyen az ország valamennyi régiójában és a jó gyakorlataikat a környezetükben intenzíven terjeszthessék.

A kitöltő könyvtárosok úgy látják a Könyvtári Intézet főleg a szakmai napok, konferenciák szervezésével, valamint tanácsadással és mentorálással tud hozzájárulni a minőségmenedzsment munkájukhoz. Ezeket a tevékenységeket elkezdtük, továbbra is felvállaljuk, akár az intézmények saját helyszínein is.

Köszönjük a visszajelzéseket, amelyeket figyelembe veszünk a feladataink tervezése és megvalósítása során.
 

Share

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.