Hír

Minőségmenedzsment műhelynap Szentendrén és Orosházán

A könyvtárak két Minősített Könyvtár cím pályázati ciklus közötti időszakban is aktívak a minőségmenedzsment területén. Január végén – február elején két minőségmenedzsment műhelynap szervezésében is részt vett a Könyvtári Intézet.

2019. január 23-ra a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár hívta össze a megye települési könyvtárait egy szakmai napra.
A rendezvényen elsőnek Bajnok Tamara ismertette a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár munkatársi teljesítménymérési gyakorlatát. Az alkalmazott módszerek mellett beszélt a kezdeményezés fogadtatásáról, a kollégák véleményéről, valamint az eredmények alapján bevezetett változásokról. A példaértékű gyakorlat valamennyi intézmény számára motivációt jelenthetett egy hasonló rendszer bevezetésére.
Jávorka Brigitta Innováció-menedzsment a könyvtárban címmel tartott előadást, ahol az innováció különböző megközelítéseit és típusait mutatta be, egy-egy könyvtári példával szemléltetve. A téma a könyvtárak számára több szempontból is igen fontos. Egyrészt információszolgáltató intézményként más szervezetek innovációs tevékenységét is támogatniuk kell; másrészt pedig maguknak is folyamatosan meg kell újulniuk annak érdekében, hogy hatékonyan ki tudják elégíteni a velük szemben támasztott használói elvárásokat.
Fehér Miklós a reális önértékelés fontosságáról beszélt. Rávilágított arra, milyen fontos, hogy tisztán lássuk a saját adottságainkat és eredményeinket, hiszen csak így tudunk leginkább a fejlődésre koncentrálni.
Horváth Adrienn az együttműködések fontosságáról, a partnerek szerepéről és a könyvtárak erősségeiről tartott előadást. Megfogalmazta, hogy a trendek követése a munkatársak véget nem érő adaptálási ötleteivel kombinálva, valamint a benchlearning gyakorlata olyan kézenfekvő megoldások, amikkel a könyvtárak megkerülhetetlen partnerekké válhatnak. Az előadó a téma értelmezésének fontosságát a szeptemberi Katalisten közzétett kérdőív válaszainak értékelése alapján állapította meg. A válaszadók jelentős része a KMÉR kritériumai közül a negyediket (Együttműködés, partnerek, erőforrások) találta a legnehezebben értelmezhetőnek.

2019. február 5-én Minőségirányítás a gyakorlatban címmel tartottak szakmai műhelynapot az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárban. A résztvevőket Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere köszöntötte.
Az első előadó, Dr. Tóth Máté a Könyvtári Intézet minőségmenedzsment területén végzett munkájáról beszélt. A KMÉR első éve – tapasztalatok című előadásában ismertette, hogy a 2018-as évben milyen változások történtek a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj pályázatok körülményeiben, illetve ezek fogadtatását a szakmai szereplők véleménye alapján. Kitért a nyertes pályázók erősségeire és gyengeségeire is.
Horváth Adrienn előadásában az Együttműködés, partnerek, erőforrások című negyedik kritériumon túl a munkatársakra vonatkozó adottság kritériumra, valamint az ügyfélközpontú eredmények bemutatására is kitért. Az együttműködések olyan erőforrások, amiknek birtokában egy könyvtár könnyebben meg tudja valósítani stratégia és minőségi céljait.
Az előadások után a Minősített Könyvtár címet nyert Békés megyei könyvtárak számoltak be a tapasztalataikról.
Baginé Tóth Erika elmondta, hogy a szarvasi könyvtárral évekkel ezelőtt vágtak bele minőségmenedzsment feladatok ellátásába. Ezzel a fő cél az volt, hogy magukra irányítsák a fenntartó figyelmét. A Minősített Könyvtár cím megszerzésével ezt sikerült is elérni, nagy hír volt a városban az elismerés elnyerése. A könyvtár valóban a megfelelő pozícióba került, jobban odafigyelnek a munkájukra. Az idáig vezető út során megerősödött a csapatmunka, a feladatokat hatékonyabban szétosztották, és rendszerbe foglalták a munkafolyamataikat.
Dinyáné Bánfi Ibolya a gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtárból szemléltette, hogy milyen hosszú folyamat vezetett a cím elnyeréséig, és milyen sokat fejlődtek a kollégák a minőségmenedzsment területén az évek során. Kiemelte egy külső szakértő bevonásának szükségességét, mivel így az intézmény sokkal reálisabban láthatja a saját helyzetét. Az előadó fontos észrevételekkel járult hozzá a KMÉR és a pályázati folyamatok jövőbeli továbbfejlesztéséhez.
Bercziné Vincze Eszter mutatta be a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár tapasztalatait. Az előadó szerint a Könyvtári Intézet által 2018 májusában szervezett szakmai nap nagy segítséget jelentett az új rendszerben pályázni szándékozók számára. Kiemelte, hogy az intézményben a belső kommunikációval kapcsolatos változásoknak köszönhetően a szervezeti kultúra is fejlődött, és ismertette a bevezetett újításokat.
Rakonczás Szilvia a Békés Megyei Könyvtár igazgatója kifejezte büszkeségét azzal kapcsolatban, hogy a könyvtáros kollégák a megyében milyen aktívak és eredményesek a minőségmenedzsment területén. Ezután részletesen bemutatta és értékelte a pályázati folyamatban bekövetkezett változásokat, és a KMÉR-t is, valamit kifejtette, hogy a Könyvtári Intézet segítségét főleg a képzés és a műhelynapok területén várná. Az igazgató asszony kiemelte, hogy Állami Számvevőszék ellenőrzésére való felkészülést is megkönnyítette, hogy a szükséges hivatalos dokumentumokat a minőségmenedzsment tevékenységük keretében előzetesen rendbe tették.

Az Orosházi Városi Televízió híradása a szakmai napról:

Share

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.