Képzés

Könyv- és papírrestaurátor szakmai képzés

Engedélyszám: 
E/2021/000147 Országos Széchényi Könyvtár (felnőttképzési nyilvántartási szám)
A képzés típusa: 
Szakmai képzés
Programkövetelmény száma: 
02135013
Várjuk jelentkezését!
Helyszín: 
Országos Széchényi Könyvtár (1014 Budapest Szent György tér 4–5–6.)
Leírás: 

A könyv- és papírrestaurátor szakképesítéssel rendelkező szakemberek munkájukkal hozzájárulnak a kulturális örökség védelméhez, a muzeális dokumentumok hosszútávú megőrzéséhez. A könyv- és papírrestaurátor a könyvtári, levéltári, múzeumi könyvek és más dokumentumok tisztítását, konzerválását, restaurálását végzi. Ezeknek a műtárgyaknak a használata, mozgatása, csomagolása és tárolása speciális tudást és képességet igényel. Az egységes követelményrendszer alapján megszerzett szakképesítés birtokában a szakemberek állami és egyházi fenntartású könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, muzeális intézményekben, valamint okleveles restaurátor műhelyében tudnak elhelyezkedni.

A könyv- és papírrestaurátor a közgyűjteményi jogszabályok, a műtárgy- és munkavédelmi előírások betartása mellett okleveles restaurátorral együttműködve végzi könyvek, valamint papír és pergamen alapanyagú oklevelek, iratok, térképek, tervrajzok, nyomtatványok és grafikák tisztítását, konzerválását, restaurálását, digitalizálásra, kiállításra, kölcsönzésre előkészítését és csomagolását. Ellenőrzi a papír, pergamen és bőr alapú dokumentumok, könyvek állapotát és környezetét (klimatikus körülményeket, higiéniát) az intézmény területén, állományvédelmi felmérésekben vesz részt. A megelőző műtárgyvédelmi követelményektől eltérő állapotok esetén jelez a felettesének. Részt vesz kiállítások építésében, bontásában, a műtárgyak számára installációkat, védő- és tárolóeszközöket készít. A dokumentumok kezeléséről szakszerű, precíz, fényképes dokumentációt készít elektronikusan és szükség esetén papír alapon. Az intézmény nyilvántartási adatbázisait használja. Katasztrófa helyzetben részt vesz a sérült, veszélyeztetett könyvek, dokumentumok mentésében. Elkötelezetten és lelkiismeretesen dolgozik a könyvek, dokumentumok megőrzése, állapotuk javítása érdekében a restaurálás etikai szabályainak betartásával. Munkája során együttműködik az intézmény szakalkalmazottaival (könyvtáros, levéltáros, muzeológus, kiállításrendező, műszaki személyzet). (A képzés programkövetelménye elérhető itt.)

A képzés szintje:
- az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5
- a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5
- a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4

A képzés tananyagegységei:
•    Általános szervetlen és szerves kémia
•    Anyagismeret
•    Könyvkötési alapismeretek
•    Művelődéstörténet, tárgy- és dokumentumismeret
•    A könyv- és papírrestaurálás elmélete és gyakorlata

Képzési program

A képzés helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár 1014 Budapest, Szent György tér 4–5–6. (1827 Budapest, Budavári palota F épület)

A képzés kéthetente szerda, csütörtök, pénteki napokon zajlik.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság, minimum 1 éves időtartamú restaurátor- vagy könyvkötő műhelyben végzett gyakorlat igazolással, részvétel a bemeneti kompetenciamérésen.

Bemeneti kompetenciamérés:
A képző intézmény a jelentkezők elméleti és manuális készségfelmérésével, valamint restaurátorszakmai indokok alapján értékeli a jelentkezők meglévő bemeneti kompetenciáit. A tudásfelmérés elméleti tesztből, gyakorlati feladatokból és beszélgetésből áll. A felkészüléshez egyéb tudnivalók és ajánlott irodalom.

Képesítő vizsga: a résztvevők a szakmai képzéshez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére képesítő vizsgát tehetnek, amelyet akkreditált vizsgaközpont szervez, a vizsgadíjat a 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet határozza meg.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Kapcsolattartó neve: 
Szőnyegi Zsanett
Kapcsolattartó telefonszáma: 
+36 1 224-3790, +36 30 181-8931
Kapcsolattartó e-mail címe: 
A tanfolyam időtartama: 
6 félév, 1100 óra
Részvételi díj: 
165000,- Ft
Megjegyzés: 
A megjelölt részvételi díj összege félévenként értendő.

További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.