Előzmények

2019

A Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatokat július 11-én hirdették meg a kormányzati portálon. A szakértői helyszínilátogatások októberben sikeresen lezajlottak a Könyvtári Minőségirányítási Szakértői Bizottság vezetésével (KMSZB). A KMSZB tagjai voltak: Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, Erdősné Sági Mária, Fülöp Attiláné, Keszeiné Barki Katalin, Kocsi Hajnalka Anna, Sikaláné Sánta Ildikó. A KSZMB tagjait az EMMI javaslatára kérte fel a Könyvtári Intézet. A pályázatok győzteseit 2020. január 22-én köszöntötték az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartandó ünnepségen.

2018

33/2017. (XII. 12) EMMI rendelet értelmében a Könyvtári Intézet végzi a Minősített könyvtár cím és Könyvtári Minőség Díj pályázatok lebonyolítását, és az Intézet dolgozza ki azt a szakmai szempontrendszert, ami alapján a szakmai értékelés történik. 

Az ágazati irányítás és a Könyvtári Intézet célja, hogy a szervezetfejlesztés útjára lépve minél több intézmény legyen képes a könyvtárhasználók minőségi megszólítására, egyenletes, magas színvonalú ellátására. A könyvtárak számára segítséget jelent a rendelkezésükre álló adottságaik kibontakoztatásában az a szervezetfejlesztési keret, amit a TQM és a CAF alapú önértékelési rendszer, a KMÉR – Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere – biztosít.

pályázatot az EMMI írta ki 2018 áprilisában azon magyarországi könyvtárak számára, akik szerepelnek a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén, rendszeresen szolgáltatnak statisztikai adatokat, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatukban elkötelezik magukat amellett, hogy szolgáltatásaikat a felhasználók igényeit szem előtt tartva, minőségi módon szervezik. A pályázóknak 2018. június 15-ig kellett pályázati anyagukat beküldeniük a Könyvtári Intézet címére.

A Minősített Könyvtár címre 2018-ban három kategóriában (első kategória 20 fő feletti, második kategória  6-20 fő közötti, harmadik kategória 1-5 fő közötti könyvtár) összesen 18 intézmény nyújtott be pályázati anyagot, azaz szakmai beszámolót és önértékelést. A legtöbb pályázó a városi könyvtárak közül került ki, de ebben a körben megyei hatókörű városi, felsőoktatási, egyházi és országos szakkönyvtár is szerepel. A pályázók között többen összevont (múzeummal, levéltárral vagy művelődési központtal) intézményként működnek.

A pályázó intézményeknek szakmai beszámolóban kellett bemutatniuk, hogy könyvtáruk hogyan alkalmazza a minőségirányítási módszereket annak érdekében, hogy minél magasabb színvonalon tudják kiszolgálni mindazokat, akik a könyvtár szolgáltatásait személyesen és vagy online igénybe veszik.

A Könyvtári Minőségi Díjra két intézmény adta be pályázatát. Az intézmények két innováció bemutatásával pályázhattak. A kiírás szerint legalább az egyik innováció javasolt témája a könyvtárhasználat és az olvasáskultúra fejlesztése volt. De lehetett pályázni a Családok Évéhez kapcsolható fejlesztésekkel is. A bemutatott programok eredményességét látogatói és használati mutatókkal kellett alátámasztani. Az „innováció” fogalma pontosításra került. A pályázat szempontjából innovációnak minősül minden, az adott könyvtárban először alkalmazott új szolgáltatás, beleértve egy már meglévőnek a helyi viszonyokra történő adaptálását is. Innováció lehet még egy újfajta technológiának vagy terméknek a könyvtári környezetben való alkalmazása is, függetlenül attól, hogy a fejlesztett technológia vagy termék közvetlenül vagy közvetetten vesz részt az olvasók kiszolgálásában. A díjra pályázó könyvtárakkal szemben elvárás volt, hogy valamilyen felmerülő külső, tehát felhasználói, vagy belső, tehát munkatársi igény támassza alá bevezetését, alkalmazásának indokoltságát.

A Minősített Könyvtár címre és Könyvtári Minőségi Díjra pályázó könyvtárakat előzetesen egyeztetett időpontban, helyszíni vizsgálat céljából két szakértő kereste fel.

A Minősített Könyvtár címet és Könyvtári Minőségi Díjat elnyerő intézmények szakmai anyagukat honlapjukon közzétették. Ezek, mint jó gyakorlatok kerülnek a későbbiekben bemutatásra országos, regionális és helyi konferenciákon és szakmai napokon.

Publikációk:

Horváth Adrienn - Jávorka Brigitta: Visszajelzések a könyvtári minőségmenedzsment pályázati rendszer megújításáról - kutatási adatok. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. (28. évf.) 2019. 3. sz. 

2017

Megjelenik a Könyvtári Minőségügyi Bizottság (KMB) által készített Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére c. dokumentum.

A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj pályázat visszavonásra kerül.

2017. szeptember 3. Marosán Ágnes (a KMB titkára) nyugdíjba vonulását követően feladatkörét Horváth Adrienn veszi át.

2017. szeptember 18. dr. Skaliczki Judit, a Könyvtári Minőségügyi Bizottság elnöke benyújtja lemondását Dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár részére.

A Könyvtári Intézet 2017. októberében a „Szakmai módszertani kiadványok előkészítése, megjelentetése” című NKA pályázatra benyújtja a „KKÉK 2017” című kiadvány tervét. A kiadvány 2018. szeptemberében megjelent. A kötet elérhető a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban.

November 10-én a Könyvtári Minőségügyi Bizottság tagjai (dr. Gracza Tünde, Mender Tiborné, Ramháb Mária, Sohajdáné Bajnok Katalin, Szabó Ferenc, Zalainé dr. Kovács Éva) is lemondanak tisztségükről.

2017. december 12- én megjelenik a 33/2017-es EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról. A rendelet többek között a Könyvtári Intézet keretei közé helyezi az addig a Könyvtári Minőségügyi Bizottság által ellátott feladatokat.

2016

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet hét könyvtár (Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tiszaújváros; Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely; Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta; II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc; Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár, Cegléd; Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged; Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Győr) nyerte el.

A Könyvtári Minőségi Díjat a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár kapta.

2015

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet négy könyvtár (Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont; Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen; Mezőkovácsházi Városi Könyvtár; Budapesti Műszaki Egyetem és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) nyerte el.

A Könyvtári Minőségi Díjat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kapta.

Elektronikus publikálásra kerül az „Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére” c. dokumentum.

2014

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címre egy pályázat érkezik, a cím nem kerül kiosztásra.

A Könyvtári Minőségi Díjat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár kapta.

A nyilvános könyvtárak alapfeladatai – 1997. évi CXL. 55 § (1) k – közé bekerül, hogy szolgáltatásaikat a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve kell szervezniük.

Megkezdődnek a nyilvános könyvtárakban a szakértői vizsgálatok, amelyek egyik kérdésköre a Minőségügy. A szakértőnek ezen belül rá kellett kérdeznie többek között a minőségellenőrzési rendszerre és az igény- és elégedettségmérési vizsgálatokra. A vizsgálatok kapcsán feltárt nyilvános dokumentumok megtalálhatók a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisában az adott könyvtár adatlapján.

2013

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet három könyvtár (Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét; Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvár és Levéltár, Szombathely; Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ) nyerte el.

CAF 2013 modell Fejlesztési módszertan, Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató megjelenése.

2012

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár nyeri el.

2011

Meghirdetésre kerül a Minősített Könyvtár cím pályázati felhívás.

A Minősített Könyvtár címet két könyvtár (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen; Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza) nyerte el.

2010

Megjelenik a 12/2010. (III.11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról.

A miniszter létrehozza a Könyvtári Minőségügyi Bizottságot (KMB). A bizottság tagjai megbízólevelet 2010-2014, majd ismételt megbízással 2014-2018 ciklusra kaptak. A bizottság elnöke dr. Skaliczki Judit. Tagjai: dr. Gracza Tünde, Mender Tiborné, Ramháb Mária, Sohajdáné Bajnok Katalin, Szabó Ferenc, Zalainé dr. Kovács Éva. Elkészül a KMB ügyrendje.

Megjelenik a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) Vidra Szabó Ferenc szerzősége alatt.

A Könyvtári Intézet keretében a KMB tagok támogatásával KKÉK-t oktató tanfolyam kerül meghirdetésre.

Elkészül az első Minősített Könyvtár Cím pályázati kiírás tervezet.

2000 - 2009

2000-ben, majd 2003-2004-ben az MSZ ISO 11620-2000 szabvány alapján publikálásra kerülnek könyvtári teljesítménymutatók (MSZ ISO 11620:2003, MSZ ISO/TR 20983:2004).

Az NKÖM Könyvtári Osztálya meghirdeti a „Könyvtári Minőségfejlesztés 21” projektet.

2003-ban létrejön a Minőségfejlesztési Munkacsoport. Tagjai: Bellérné Horváth Cecília, Mender Tiborné, Nádas Zsuzsanna, Sohajdáné Bajnok Katalin, Vidra Szabó Ferenc. Szakértők: Ramháb Mária, Zalainé dr. Kovács Éva. Munkacsoport vezető: dr. Skaliczki Judit.

Megkezdődik a TQM alapelvek adaptálása a könyvtári területre.

Az ismeretek elsajátítását a mai napig elérhető 120 órás tanfolyam biztosítja, illetve támogatja a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár szervezésében (Kecskemét).

2005-ben elindul a minőségelvű szakfelügyelet, ami később abbamaradt, de a tapasztalatok beépülnek a további tevékenységbe.

 

Az előzmények archív anyagai itt érhetők el.

 

A téma intézeti felelőse: Horváth Adrienn


Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.