A könyvtár 2020. november 11-től személyesen nem látogatható. Online szolgáltatásaink továbbra is rendelkezésre állnak!

KÖSZ - Kötelezők számítógépen

Ezzel a folyamatosan bővülő összeállítással a könyvtáros hallgatóknak és az élethosszig tanuló könyvtárosoknak szeretnénk segítséget nyújtani. Itt összegyűjtöttük és átfogó témakörökbe rendezve elérhetővé tesszük az elektronikus könyvtárakban fellelhető, szabadon hozzáférhető könyvtártudományi és könyvtörténeti tárgyú dokumentumokat. Használják egészséggel! Várjuk javaslataikat, ha tudomásuk van olyan irodalomról, amely hiányzik a mi gyűjtésünkből!

Köszönet azoknak, akik gyarapították összeállításunkat (a beküldés sorrendjében): Wellisch Márta, Mikulás Gábor.

Cím Kategória
Elektronikus közigazgatás. Éves jelentés 2006 Információs társadalom
Elektronikus közigazgatás. Éves jelentés 2007 Információs társadalom
Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára / szerk. Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor, 1996 Könyvtártörténet
Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára,1996 Könyv- és írástörténet
Emlékkönyv Rozsondai Albert székesfővárosi házinyomdai főtiszt huszonötéves szolgálati jubileumáról : 1907-1932 / összeáll. a jubileum rendezőbizottsága, 1933 Könyv- és írástörténet
Emléksorok Mihálkovits Ferenc nyomdászságának 50. évfordulója alkalmából / kiad. a Budapesti Hírlap nyomda személyzete, [1909] Könyv- és írástörténet
Emmertné Szerőczei Dóra: Hungarikumok a BME OMIKK muzeális gyűjteményében, 2007 Könyv- és írástörténet
Emmertné Szerőczei Dóra: Hungarikumok a BME OMIKK muzeális gyűjteményében, 2007 Könyvtártörténet
Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században, 2002 Könyvtártörténet
Erdélyi Ilona, T.: Irodalom és közönség a reformkorban. Regélő Pesti Divatlap, 1970 Könyv- és írástörténet
Erdélyi könyvesházak 2. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely / szerk. Monok István, 1991 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Erdélyi könyvesházak 2. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely / szerk. Monok István, 1991 Könyvtártörténet
Erdélyi könyvesházak 3. 1563-1757 / szerk. Monok István, 1994 Könyvtártörténet
Erdélyi könyvesházak 3. 1563-1757 / szerk. Monok István, 1994 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Erdélyi Szépmíves Céh Emlékkönyv, 1924-1944, 1990-1995, 1997 Könyv- és írástörténet
Erdődy János: Így élt Gutenberg, 1973 Könyv- és írástörténet
Erdősi Péter Máté: Hogyan oldjam meg az ECDL Elektronikus Hitelesség, Elektronikus Aláírás vizsgamodul feladatait? Elektronikus ECDL jegyzet, 2010 Információs társadalom
Fábián Zoltán et al.: A magyar társadalom és az internet. Jelentés a World Internet Project 2006. évi magyarországi kutatásának eredményeiről, 2006 Információs társadalom
Fábián Zoltán et al.: A magyar társadalom és az internet. Jelentés a World Internet Project 2007. évi magyarországi kutatásának eredményeiről, 2007 Információs társadalom
Falk Zsigmond: A sokszorosító ipar a honfoglalás ezredik évében1898 Könyv- és írástörténet
Farkas Gábor Farkas: A nagyszombati Egyetemi Könyvtár az alapításkor, 2001 Könyvtártörténet
Fehér Adrienn – Katona-Kovács Szimonetta – dr. Sassiné Riffer Zsuzsanna: E-könyvek a nagyvilágból. A kilenc legnépszerűbb angol nyelvű e-könyváruház. 2011. [Bejelentkezéssel letölthető] Elektronikus szöveg és könyvtár
Fekete Csaba – G. Szabó Botond: A Kollégium Nagykönyvtára, 1988 Könyvtártörténet
Fekete Marianna: A háttértárolók fejlődése a kezdetektől napjainkig. Szakdolgozat, 2010 Könyvtárautomatizálás
A feladatra készülni kell. A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár, szerk. Nagy Attila – Péterfi Rita, 2004 Olvasásfejlesztés
Ferenczi Zoltán: A kolozsvári nyomdászat története. 1896 Könyv- és írástörténet
Ferenczi Zoltán: A könyvtártan alapvonalai, 1903 Könyvtártan általában
Ferenczy Endréné: Gyűjteményszervezés, 1998 Beszerzés, dokumentumellátás
Firtinger Károly: Ötven esztendő a magyarországi könyvnyomtatás közelmultjából, 1900 Könyv- és írástörténet
Fitz József: Gutenberg1940 Könyv- és írástörténet
Fitz József: A könyv története1930 Könyv- és írástörténet
Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig, 1959 Könyv- és írástörténet
Fitz József: A magyar nyomdászat, 1848-1849, [1948] Könyv- és írástörténet
Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története 1. A mohácsi vész előtt. 1959 Könyv- és írástörténet
Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története 2. A reformáció korában. 1967 Könyv- és írástörténet
Földesi Ferenc et al.: Ex Bibliotheca Corviniana. Die acht Münchener Handschriften aus dem Besitz von König Matthias Corvinus, 2008 Könyv- és írástörténet
Fóris Ágota: Hat terminológia lecke, 2005 Osztályozáselmélet
Fraknói Vilmos: Széchényi Ferencz. 1754-1820, 1902 Könyvtártörténet
Friedrich Klára – Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás, 2003 Könyv- és írástörténet
Friedrich Klára – Szakács Gábor: Kőbe vésték, fába rótták, 2005 Könyv- és írástörténet
Friedrich Klára – Szakács Gábor: Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig, 2007 Könyv- és írástörténet
Frimmová, Eva et al.: Blue blood, black ink. Book collections of aristocratic families from 1500 to 1700, [2005] Könyv- és írástörténet
Frimmová, Eva et al.: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500-1700, 2005] Könyv- és írástörténet
Frimmová, Eva et al.: Plava krv, crna tinta. Knjižnice velikaških obitelji od 1500. do 1700, [2005] Könyv- és írástörténet
Fuchs Zsigmond: A színes festékek a nyomdászatban. Keverésük és használatuk módja, 1903 Könyv- és írástörténet
Fülöp Géza: Az információ, 1996 Információs társadalom
Fülöp Géza: Az információ, 1996 Információtudomány általában
Fülöp Géza: A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában. Gutenbergtől a francia forradalomig, 1998 Könyvtártörténet
Fülöp Géza: A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában. Gutenbergtől a francia forradalomig, 1998 Könyv- és írástörténet
Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban, 1978 Könyvtártörténet

Oldalak


 
 

Kapcsolat

Cím: 1016 Budapest, Szent György tér 4-6. (Budavári Palota F épület)
Postacím: OSZK KI KSZK, 1827 Budapest

Tel: +36 1 224-3725

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.