KSZK oldal

Rólunk írták, magunkról írtuk

2013

Szakmai látogatás az Országos Széchényi Könyvtárban
Posted on január 5, 2013 by andris
= Könyvtár Szhék (az ELTE informatikus könyvtáros Szakos Hallgatói Érdekképviseletének blogja)
http://konyvtarszhek.elte.hu/?p=4573&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=szakmai-latogatas-az-orszagos-szechenyi-konyvtarban

2011

Agnes Feimer: Knihovna dějin knihy, knihovnictví a informační vědy
= Knihovna plus. 2011. číslo 1.
http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus111/feimer.htm

2010

Prokopová, Alena – Eva Augustínova: Európska knižnica pre dejiny knižnej kultúry v Národnej Széchényiho knižnici.
= Knižnica. 11. 2010. 4. 51-53.
Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtárban
http://www.snk.sk/?kniznica-4-2010

2008

Feimer Ágnes – Tóth Máté: Institutul Maghiar de Biblioteconomie (IMB).
= Revista Bibliotecii Nationale a Romaniei. vol. 14, 2008. no. 2, pp. 72-73.
http://www.bibnat.ro/dyn-img/publicatii/Revista_BNR_2_2008-COMPLET.pdf

Rácz Ágnes: A HUMANUS adatbázis kifejlesztése, különös tekintettel a könyvtártudományi és könyvtörténeti dokumentációra.
= Könyvtári figyelő. 18.évf. 2008. 2.sz. 207-221.p.
http://www.epa.oszk.hu/00100/00143/00067/113.htm

Vajda Henrik: Folyóiratok a könyvtártudományi tájékoztatásban. – A Folyóiratok a tájékoztatásban című konferencián, Nyíregyházán, 2008. június 20-án elhangzott előadás szerkesztett változata
= Könyvtári kis híradó. 13.évf. 2008. 3.sz. mell. 8-9.p.

2007

Fazokas Eszter: A Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár interneten elérhető szolgáltatásai.
= Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment. Szerk. Dán Krisztina, Fehér Miklós. Budapest : Raabe, 2005-. 2007. november, D 3.3, 1-6.p.

Gyurcsó Júlia: A Könyvtári Intézet Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárának (helyi és távoli) szolgáltatásai és ezek igénybevétele
http://epika.web.elte.hu/doktor/GyJ1.pdf

Mészáros Judit: A MANCI és a LISA könyvtártudományi adatbázisok tartalmi feltáró rendszerének összehasonlító elemzése.
= Tudományos és műszaki tájékoztatás. 54.évf. 2007. 11-12.sz. 507-529.p.
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4803&issue_id=488

2006

Mezey László Miklós – Vajda Kornél: Bemutatkoznak a Könyvtári Intézet új osztályvezetői … Hegyközi Ilona – Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár.
= Könyv, könyvtár, könyvtáros. 15.évf. 2006. 6.sz. 17-21. p.
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00078/pdf/02bemutatkoznak.pdf

2004

Monok István: Az Európai Könyvtörténeti Központ alapításának terve.
= Mercurius. 2004. p. 5-6.
http://epa.oszk.hu/00800/00885/00004/pdf/mercurius_2004.pdf

2003

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár a könyvtárosok és a használók képzésének szolgálatában. (Poszter, készült az Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2001. évi nyíregyházi vándorgyűlésére.)

Rácz Ágnes: Könyvtörténeti és könyvtártudományi szakirodalmi adatbázis kiépítése.
= Könyvtári figyelő. 49. évf. 2003. 2. sz. 295-306.p.
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00045/racz.html

Könyvtárosok kézikönyve 5. kötet, Szerk. Horváth Tibor – Papp István, Osiris kézikönyvek sorozat, Osiris, Budapest, 2003. 454 p.
3. fejezet: Kalauz a könyvtár- és tájékoztatástudományi szakirodalomhoz (írta: Hegyközi Ilona), 111 – 227. p.
3.10. Könyvtári és hálózati források, 214 – 221. p.
3.10.1. Könyvtárak, 214-215. p.

2002

Rácz Ágnes: A Könyvtártudományi Szakkönyvtár szolgáltatásai az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben.
= Könyvtári levelező/lap. 2002. 2. sz. 9 – 11.p.
http://epa.oszk.hu/00300/00365/00003/pdf/KLL_EPA00365_2002-02_009-011.pdf

2001

Rácz Ágnes: Közös katalogizálás az Amicusban.
= OSZK híradó. 46. évf. 2001. 7/8. sz. 6-9.p.

1999

Hegyközi Ilona: “Tudja-e, hogy kérheti?” Megújuló könyvtár- és tájékoztatástudományi források és szolgáltatások.
= OSZK híradó. 42.évf. 1999. 9/12.sz. 23-26.p.

1998

Rácz Ágnes: A Könyvtártudományi Szakkönyvtár könyvállományának feldolgozása a NEKTÁR-ban.
= OSZK híradó. 41.évf. 1998. 1/2.sz. 6-9.p.

1997

Kovács Katalin: Változások a Könyvtári Figyelő életében.
= OSZK híradó. 40.évf. 1997. 1/2.no. 14.p.

1996

FEIMER Ágnes – RÁCZ Ágnes: 25 éves a magyar könyvtárügy angol nyelvű referáló lapja.
= Könyvtári figyelő. 42.évf. 1996. 4.sz. 597-603.p.; Könyv és könyvtár. 18.köt. 1997. 255-265.p.
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00020/feimer.html

Novák István: Az Internet az olvasószolgálatban.
= OSZK híradó. 39.évf. 1996. 1/2.sz. 16.p.

Rácz Ágnes: Az állománygyarapítás helyzete a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban.
= OSZK híradó. 39.évf. 1996. 9/10.sz. 33-35.p.

1995

Feimer Ágnes: A megyei könyvtári híradók a Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájában.
= Könyvtári figyelő. 41.évf. 1995. 36-42.p.
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00013/feimer_h.html

Kövendi Dénes: Nem jutott eszébe, hogy nálunk keresse. Jó bornak is kell cégér?
= Könyvtári levelező/lap. 7.évf. 1995. 2.sz. 11.p.

Rácz Ágnes: A könyvtárosképző intézmények használói szokásai – ahogy a Könyvtártudományi Szakkönyvtár látja.
= Könyv, könyvtár, könyvtáros. 1995. jan. 32-39.p.
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00160/pdf/03muhelykerdesek.pdf

Rácz Ágnes: Új utakon a 45 éves Könyvtártudományi Szakkönyvtár.
= Könyvtári figyelő. 41.évf. 1995. 1.sz. 23-35.p. Bibliogr.
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00013/racz_h.html

1994

Rácz Ágnes: Újdonságok a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban.
= Könyvtári levelező/lap. 6.évf. 1994. 2.sz. 16.p.

1993

Kovács Lászlóné – Rácz Ágnes: Mit csinál és mit kínál a KMK? 2.rész. A Könyvtártudományi Szakkönyvtár. Riporter: Arnóth Károly.
= Könyvtári levelezőlap. 5.évf. 1993. 3.sz. 5-7.p.

Rácz Ágnes: Új adatbázis-szolgáltatások a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban.
= Könyvtári levelező/lap. 5.évf. 1993. 9.sz. 10.p.

1992

Kovács Katalin: Hogyan vélekednek az olvasók a Könyvtári Figyelőről?
= Könyvtári levelező/lap. 38.évf. 1992. 7/8.sz. 14-15.p.

Kovács Katalin: A Könyvtári Figyelő – ahogy ötven olvasója látja.
= Könyvtári figyelő. 38.évf. 1992. 3.sz. 440-444.p.
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00004/kovacs_h.html

Tar Katalin – Novák István: A tárgyi besorolási adatok egységesítése egy online olvasói katalógusban és a nyomtatott változatok tárgyszóindexeiben.
= Könyvtári figyelő. 38.évf. 1992. 59-65.p.
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00002/tar_h.html

1990

Kovács Lászlóné: Ha én olvasó volnék…
= Könyvtári levelező/lap. 1990. 11/12.sz. 6.p.

Novák István: Céduláktól a hajlékony lemezig.
= Könyvtári figyelő. 36.évf. 1990. 1/2.sz. 81-90.p.
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00049/novak_h.html

1989

Hajdu Kálmánné: Hozott Isten, MANCI!
= Hajdú-Bihar megyei könyvtári téka. 1989. 2.sz. 40.p.

Kaposváriné Dányi Éva: Működő és tervezett szolgáltatások a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban.
= Tudományos és műszaki tájékoztatás. 36.évf. 1989. 10.sz. 428-430.p.
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3149&issue_id=395

Kovács Lászlóné: Igy látom a KMK-t belülről.
= Könyvtáros. 39.évf. 1989. 12.sz. 710-712.p.

Novák István: Kísérlet egy Micro-ISIS adatbázis olvasói online katalógusként való használatára.
= Könyvtári figyelő. 35.évf. 1989. 2.sz. 173-182.p.

Pappné Farkas Klára: A jövő könyvtárosai a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban.
= Könyvtári levelező/lap. 1989. 3.sz. 2.p.

1988

Kovács Lászlóné: Mi így használjuk.
= Könyvtáros. 38.évf. 1988. 8.sz. 482-484.p.

1987

Bemutatjuk a Könyvtártudományi Szakkönyvtárat.
= Ip.Szakkönyvt.Táj. 1987. 2.sz. 12-18.p.

Dányi Éva: Jelszavunk: a szolgálat.
= OSZK híradó. 30.évf. 1987. 1/2.sz. 22.p.

Kovács Lászlóné: Kibővitette szolgáltatásainak körét a KMK könyvtártudományi szakkönyvtára.
= Könyvtáros. 37.évf. 1987. 2.sz. 73-76.p.

1985

Kovács Lászlóné: A könyvtárosok “új otthona” a VIII. szint.
= OSZK híradó. 28.évf. 1985. 5/6.sz. 91-93.p.


 
 

Kapcsolat

Cím: 1016 Budapest, Szent György tér 4-6. (Budavári Palota F épület)
Postacím: 1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3725

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.