A könyvtár 2020. november 11-től személyesen nem látogatható. Online szolgáltatásaink továbbra is rendelkezésre állnak!

KÖSZ - Kötelezők számítógépen

Ezzel a folyamatosan bővülő összeállítással a könyvtáros hallgatóknak és az élethosszig tanuló könyvtárosoknak szeretnénk segítséget nyújtani. Itt összegyűjtöttük és átfogó témakörökbe rendezve elérhetővé tesszük az elektronikus könyvtárakban fellelhető, szabadon hozzáférhető könyvtártudományi és könyvtörténeti tárgyú dokumentumokat. Használják egészséggel! Várjuk javaslataikat, ha tudomásuk van olyan irodalomról, amely hiányzik a mi gyűjtésünkből!

Köszönet azoknak, akik gyarapították összeállításunkat (a beküldés sorrendjében): Wellisch Márta, Mikulás Gábor.

Cím Kategória
A magyar társadalom és az internet, 2004 Információs társadalom
Magyar történelmi okmánytár, londoni könyv- és levéltárakból. 1521-1717, 1859 Könyvtártörténet
A magyarországi háztartások infokommunikációs (IKT) eszközellátottsága és az egyéni használat jellemzői, 2006 Információs társadalom
Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig 1., 1990 Könyvtártörténet
Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig 2., 1997 Könyvtártörténet
Magyarországi magánkönyvtárak 2, 1992 Könyvtártörténet
Magyarországi szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent nyomtatványai /szerk. Dörnyei Sándor, Szávuly Mária; ford. Verók Attila, 2005 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Márki József: Szak- és betürendes kalauz az összes magyar irodalom története s könyvészetében, 1878 Könyv- és írástörténet
Maros Andor: A cenzúra története, 1947 Könyv- és írástörténet
Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l’État moderne, 2009 Könyvtártörténet
Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l’État moderne, szerk. Jean-François Maillard, Monok István, Donatella Nebbia, 2009 Könyv- és írástörténet
Mátyás Melinda: Adatbányászat a könyvtárakban. Szakdolgozat, 2009 Könyvtárautomatizálás
Mátyás Melinda: Adatbányászat a könyvtárakban. Szakdolgozat, 2009 Könyvtárhasználat
A Mátyás-Graduale, 1980 Könyv- és írástörténet
Mihalik Gusztáv: A könyvnyomtatás jelentősége és szerepe gazdasági életünkben, [1941] Könyv- és írástörténet
Molitorisz Anikó: Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12–18 éves korban. PhD-értekezés 2013 Olvasásfejlesztés
Molnár Szilárd – Z. Karvalics László – Kollányi Bence: Magyar információs társadalom. Éves jelentés, 2004 Információs társadalom
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatás magyar bibliográfiája (2000-2010), 2013 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Monok István : A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai I., 2011 Könyv- és írástörténet
Monok István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon, 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás, 1993 Könyvtártörténet
Monok István: A Rákóczi-család könyvtárai, 1588-1660, 1996 Könyvtártörténet
MONOKgraphia. Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. 2016 Könyv- és írástörténet
Mórocz Zoltánné: A könyvtár-pedagógia és a könyvtár-használattan hatékony módszerei a bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola könyvtárában, 2014 Könyvtárhasználat
Murányi Lajos: A reformkori Fejér vármegye olvasáskultúrája. A székesfehérvári kaszinók és a Fejér Megyei Olvasótársaság (1838-1849), 1993 Könyvtártörténet
Nagy Attila: Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata, 2003 Könyvtárhasználat
Nagy Attila: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat – kritikus gondolkodás, 2001 Olvasásfejlesztés
Nagy Gyula: Az olvasás új formája. Szakdolgozat, 2011 Olvasásfejlesztés
Nagy Gyula: Az olvasás új formája. Szakdolgozat, 2011 Elektronikus szöveg és könyvtár
Nel segno del Corvo. Libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino (1443-1490), 2002 Könyvtártörténet
Nel segno del Corvo. Libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino (1443-1490), 2002 Könyv- és írástörténet
Németh Márton: Az északi országok könyvtárügye az új információs kor kihívásai között. Szakdolgozat, 2005 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Németh Márton: Az északi országok könyvtárügye az új információs kor kihívásai között. Szakdolgozat, 2005 Könyvtárhasználat
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia – 2014-2020, 2014 Információs társadalom
Novák László: A nyomdászat története, 1927-1929 Könyv- és írástörténet
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer. Tájékoztató a könyvtárak közötti dokumentum- és információszolgáltatásról / szerk. Richlich Ilona, 2002 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer. Tájékoztató a könyvtárak közötti dokumentum- és információszolgáltatásról / szerk. Richlich Ilona, 2002 Információs források
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer. Tájékoztató a könyvtárak közötti dokumentum- és információszolgáltatásról, [2005] Beszerzés, dokumentumellátás
Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a pannonhalmi könyvtárban = Incunabula et Hungarica antiqua in Bibliotheca S. Montis Pannoniae / összeáll. Récsei Viktor, 1904 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Osztályozás és információkeresés. Kommentált szöveggyűjtemény / szerk. Ungváry Rudolf, Orbán Éva, 2001 Információs források
Osztályozás és információkeresés. Kommentált szöveggyűjtemény, 2001 Osztályozáselmélet
Pajor Emese [et al.]:Tapintható írásrendszerek, alternatív olvasási módszerek. 2009Vissza a témakörökhöz Olvasásfejlesztés
A pannonhalmi főapátság könyvtárának jegyzéke 1658-ban, Magger András Placid főapát kormánya alatt = Catalogus librorum omnium conv. S. Martini de S. Monte Pannoniae anno 1658 / közread. Récsei Viktor, 1902 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Paszternák Ádám: Webes szolgáltatási háló könyvtárak számára – az ötlettől a megvalósulásig. Pályázati munka az “Év fiatal könyvtárosa díj” elnyerésére, 2009 Információs források
Pejin Attila: A zentai hírlapok történeti bibliográfiája. 1875-1962, 2003 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
A Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság ötven éves fennállásának története : 1868-1918 , 1918 Könyv- és írástörténet
Pintér Róbert: A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából. Szociológia doktori (PhD) értekezés, 2004 Információs társadalom
Plava krv, crna tinta. Knjižnice velikaških obitelji od 1500. do 1700, [2005] Könyvtártörténet
Pohánka Éva: A Pécsi Püspöki Könyvtár története (1774-1945). Doktori értekezés, 2011 Könyvtártörténet
Postellus Barentonius, Guillielmus: A föníciai betűkről, azaz a latin és a görög nyelv régi betűformáiról, azok legősibb eredetéről és használatáról… Könyv- és írástörténet
Prejczer Paula: Fogalomgyűjtemény a katalogizálás oktatásához és tanulásához, 1995 Katalogizálás

Oldalak


 
 

Kapcsolat

Cím: 1016 Budapest, Szent György tér 4-6. (Budavári Palota F épület)
Postacím: OSZK KI KSZK, 1827 Budapest

Tel: +36 1 224-3725

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.