A könyvtár 2020. november 11-től személyesen nem látogatható. Online szolgáltatásaink továbbra is rendelkezésre állnak!

KÖSZ - Kötelezők számítógépen

Ezzel a folyamatosan bővülő összeállítással a könyvtáros hallgatóknak és az élethosszig tanuló könyvtárosoknak szeretnénk segítséget nyújtani. Itt összegyűjtöttük és átfogó témakörökbe rendezve elérhetővé tesszük az elektronikus könyvtárakban fellelhető, szabadon hozzáférhető könyvtártudományi és könyvtörténeti tárgyú dokumentumokat. Használják egészséggel! Várjuk javaslataikat, ha tudomásuk van olyan irodalomról, amely hiányzik a mi gyűjtésünkből!

Köszönet azoknak, akik gyarapították összeállításunkat (a beküldés sorrendjében): Wellisch Márta, Mikulás Gábor.

Cím Kategória
Székely Tibor: A magyar bibliafordítások történetéből Könyv- és írástörténet
Szemelvények idősb Szinnyei József kéziratos hagyatékából / közreadó, szerk. Gyurcsó Júlia, 2014 Könyvtártörténet
Szemelvények idősb Szinnyei József kéziratos hagyatékából / szerk., közreadja Gyurcsó Júlia, 2014 Könyv- és írástörténet
Szili Erika: Új lehetőség a könyvtári tájékoztatásban: az online referensz külföldi és hazai tapasztalatai. Szakdolgozat, 2001 Könyvtárhasználat
Takács Béla: A sárospataki nyomda története Könyv- és írástörténet
Teleki Domokos: A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár története, 1931 Könyvtártörténet
Települési és szakkönyvtári ellátás a statisztika tükrében (1998-) /Szerk. Somogyi József Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Tevan Andor: A könyv évezredes útja Könyv- és írástörténet
Theátrumi könyvecske Könyv- és írástörténet
Thoroczkay József: Inscriptiones Romano Transilvanicae honoribus … Andreae ab Hadik … oblatae ab Josephus Thoroczkay Könyv- és írástörténet
Tíz írás a nyomdászatról1942 Könyv- és írástörténet
Toldy László: Szluha László emlékezete és a Zrínyi-könyvtár, 1880 Könyvtártörténet
Torzsai Tamás – Zala Imre: Könyv A-Z Könyv- és írástörténet
Tószegi Zsuzsanna: A képi információ, 1994 Információs források
Tószegi Zsuzsanna: A képi információ, 1994 Információtudomány általában
Tóth András: A kötelespéldány-szolgáltatás története Magyarországon, 1964 Könyvtártörténet
Tóth András: A kötelespéldány-szolgáltatás története Magyarországon, 1964 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Tóth Gergely: Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárában. Katalógus, 2006 Könyvtártörténet
Tóth Judit – Klein László: Tea és mundér: sorkatonák mentálhigiénés helyzetfelmérése és szabadidős tevékenységeik motiválása a laktanyai könyvtárban Könyvtárhasználat
Transforming Acquisitions and Collection Services. Perspectives on Collaboration Within and Across Libraries. Purdue University Press, 2019 Könyvtártan általában
Translatio librorum. Tanulmányok az Oroszországból Sárospatakra visszaszolgáltatott könyvek kapcsán, 2007 Könyvtártörténet
Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés, 2002 Információs források
Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés, 2002 Könyvtártan általában
Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés, 2004 Információtudomány általában
Urbán László: Bilder aus der Welt der Corviniana Könyv- és írástörténet
Urbán László: Bilder aus der Welt der Corviniana, 1990 Könyvtártörténet
Urbán László: Képek a Corviniana világáról Könyv- és írástörténet
Urbán László: Képek a Corviniana világáról, 1990 Könyvtártörténet
Utasítás a M. Academiai Könyvtár tisztviselői számára/ kiad. Toldy FerenczBuda : Egyetemi Ny., 1848 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Utasítás a népkönyvtárak szervezésére : a népkönyvtárak számára ajánlható művek jegyzékével, 1902 Könyvtártörténet
Vadadi Adrienn: Mi a Szösz? Könyvtárhasználati segédlet és könyvajánló óvodás korú gyermekek és szüleik részére. Szentendre, Pest Megyei Könyvtár, 2015 Könyvtárhasználat
A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való ellátottsága és ezek használata, 2008. Internetes kiadvány, 2009 Információs társadalom
Vállalkozói Információs Projekt továbbképző tanfolyam záródolgozatai / szerk. Téglási Ágnes, 1996 Információs források
Vállalkozói Információs Projekt továbbképző tanfolyam záródolgozatai / szerk. Téglási Ágnes, 1996 Könyvtártan általában
Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára, 1846, 1998 Könyvtártörténet
Varga András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században, 1998 Könyvtártörténet
Varga Sándor: A Magyar Könyvkereskedők Egyletének alapítása Könyv- és írástörténet
Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története Könyv- és írástörténet
Vass Csaba: Hatalom, szakralitás, kommunikáció. Kommunikáció- és médiaelméleti tanulmányok, 2005 Információtudomány általában
Vég Csaba: Feljegyzések az információtudomány elméleti alapjairól , 2008 Információtudomány általában
Vég Csaba: Information science : An overview = Információtudomány : áttekintés, 2011 Információtudomány általában
Végh Gyula: Rariora et curiosa gróf Apponyi Sándor gyűjteményéből, 1925 Könyvtártörténet
Verók Attila : Bevezetés a könyvtár- és információtudományba, 2011 Információtudomány általában
Veszelka Tamás – Z. Karvalics László: Malajzia. Út az információs társadalomba, 1997 Információs társadalom
A világ előrehaladása az információs társadalom terén 1998-2008. World Progress Report 2008 Információs társadalom
A világ előrehaladása az információs társadalom terén 2004-ben. Information society world progress report, 2004 Információs társadalom
A világ előrehaladása az információs társadalom terén 2005-ben. Information society world progress report, 2005 Információs társadalom
A világ előrehaladása a mobilkommunikáció és mobiltechnológia terén 2004-ben. Mobile world development report, 2004 Információs társadalom
Virág Orsolya: A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban. A Magyar Elektronikus Könyvtár, Szakdolgozat, 2006 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Viskolcz Noémi: Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655) bibliográfia. A Bisterfeld-könyvtár, 2003 Könyvtártörténet

Oldalak


 
 

Kapcsolat

Cím: 1016 Budapest, Szent György tér 4-6. (Budavári Palota F épület)
Postacím: OSZK KI KSZK, 1827 Budapest

Tel: +36 1 224-3725

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.