A könyvtár 2020. november 11-től személyesen nem látogatható. Online szolgáltatásaink továbbra is rendelkezésre állnak!

KÖSZ - Kötelezők számítógépen

Ezzel a folyamatosan bővülő összeállítással a könyvtáros hallgatóknak és az élethosszig tanuló könyvtárosoknak szeretnénk segítséget nyújtani. Itt összegyűjtöttük és átfogó témakörökbe rendezve elérhetővé tesszük az elektronikus könyvtárakban fellelhető, szabadon hozzáférhető könyvtártudományi és könyvtörténeti tárgyú dokumentumokat. Használják egészséggel! Várjuk javaslataikat, ha tudomásuk van olyan irodalomról, amely hiányzik a mi gyűjtésünkből!

Köszönet azoknak, akik gyarapították összeállításunkat (a beküldés sorrendjében): Wellisch Márta, Mikulás Gábor.

Cím Kategória
Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez, 1976 Könyv- és írástörténet
Jaschik Álmos: A könyvkötőmesterség, 1922 Könyv- és írástörténet
Juhászné Belle Zsuzsa: Könyvtár-pedagógia a gyakorlatban. 28 órás továbbképzés oktatási segédanyaga, 2015 Könyvtárhasználat
Karvalics László, Z.: Információ, társadalom, történelem, 2003 Információtudomány általában
Karvalics László, Z.: Információ, társadalom, történelem. Válogatott írások, 2003 Információs társadalom
Kassai Tamás: Az információs szupersztráda koncepciója és megvalósításának kérdései. Szakdolgozat, 2005 Információs társadalom
tp://mek.oszk.hu/10100/10168 >Gyurcsó Júlia: Idősb Szinnyei József bibliográfia, 2011|tp://mek.oszk.hu/10100/10168 >Gyurcsó Júlia: Idősb Szinnyei József bibliográfia, 2011
Kégli Ferenc: Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz. Regionális és lokális életrajzgyűjtemények válogatott, annotált bibliográfiája, 2005 Információs források
Kégli Ferenc: A kurrens nemzeti bibliográfia a dualizmus korában. Különös tekintettel az Országos Széchényi Könyvtárra, 1867-1918, 1996 Könyvtártörténet
Kégli Ferenc: A Székesfehérvári Körzeti Könyvtár, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár elődje története, 1950-1952. Függelék: Közlemények és iratok a Fejér megyei települések nyilvános könyvtárainak alapításáról, 1950-1952, 2002 Könyvtártörténet
Kék notesz 2006. A 7. Internethajó helyzetjelentése Információs társadalom
Kék notesz 2007. A 8. Internethajó helyzetjelentése Információs társadalom
Kék notesz 2008. A 9. Internethajó helyzetjelentése Információs társadalom
Kék notesz 2009. A 10. Internethajó helyzetjelentése Információs társadalom
Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500-1700, [2005] Könyvtártörténet
Kekk Adrienn: Digitális kultúra és az EU. Fejezetek az Európai Unió digitális kulturális tevékenységéből. Szakdolgozat, 2005 Elektronikus szöveg és könyvtár
Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői, 1988 Könyvtártörténet
Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői, 1988 Könyv- és írástörténet
Kelemen Judit: A TEXTLIB integrált könyvtári rendszer bemutatása és gyakorlati alkalmazása néhány kiválasztott könyvtárban, Szakdolgozat, 1999 Könyvtárautomatizálás
Kende B. Hanna: Harry Potter titka, 2001 Olvasásfejlesztés
Kenéz Tünde: A debreceni könyvkötészet szókincse, 2002 Könyv- és írástörténet
A képviselőház könyvtárának katalogusa. 1866-1893, 1894 Könyvtártörténet
Kerecsendi András : Integrált könyvtári rendszerek, 2011 Könyvtárautomatizálás
Keresőnyelvek és fogalomtárak általános, ismeretreprezentációs és technológiai tendenciái, 2002 Információs források
Kertész Árpád: A nyomtatott betű története és útja Magyarországon, 1941 Könyv- és írástörténet
Kézikönyv a szerzői jog érvényesítéséhez. Útmutató a gyakorlat számára, 2013- Regisztrációval a teljes, folyamatosan aktualizált könyv letölthető. Szerzői jog
Kéziratok katalogizálása /szerk. Berlász Jenő, Csapodi Csaba, 1958 [1959!] Katalogizálás
Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban. 1789-1867 /összeáll. az OSZK Kézirattárának munkaközössége, 1950 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai : Irodalmi értesítő, Magyar könyvészet, Az irodalom, Múzeumi és könyvtári értesítő, Könyvtári szemle, Magyar bibliofil szemle, Könyvbarátok lapja / összeáll. Galambos Ferenc, 1955 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Kiszlingstein Gusztáv: A Magyar Könyv- és Zeneműkereskedő Alkalmazottak Országos Egyesületének “Csak szorosan” negyvenéves története 1873-19131913 Könyv- és írástörténet
Kokas Károly: Kalauz a modern könyvtárak világába. Elektronikus kiadás, 2020. Elektronikus szöveg és könyvtár
Kokas Károly: Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen, 1991 Könyvtártörténet
Kokas Károly: Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen, 1991 Könyv- és írástörténet
Kókay György: A könyvkereskedelem Magyarországon, 1997 Könyv- és írástörténet
Kollányi Ferenc: A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára. 1802-1902, 1905 Könyvtártörténet
Koltai András: Batthyány Ádám és könyvtára, 2002 Könyvtártörténet
Koltay Tibor: Virtuális, elektronikus, digitális. Elméleti ismeretek a 21.század könyvtárához. 2007 Információs társadalom
Koltay Tibor: Virtuális, elektronikus, digitális. Elméleti ismeretek a 21.század könyvtárához. Elektronikus kiadás, 2007 Elektronikus szöveg és könyvtár
Koncz József: A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium könyvnyomdájának száz éves története : 1786-1886. 1887 Könyv- és írástörténet
tp://mek.oszk.hu/10000/10084 >Sennovitz Adolf: Emich Gusztáv : 1814-1869, 1898|tp://mek.oszk.hu/10000/10084 >Sennovitz Adolf: Emich Gusztáv : 1814-1869, 1898
Sennovitz Adolf: Pfeifer Ferdinánd : 1833-1879. 1899
tp://mek.oszk.hu/10000/10077 >Steinhofer Károly: A kassai könyvkereskedelem története 1712-től a jelenkorig, 1907|tp://mek.oszk.hu/10000/10077 >Steinhofer Károly: kassai könyvkereskedelem története 1712-től jelenkorig, 1907
Lőwy Salamon, Novák László: Betűművészet.1926
tp://mek.oszk.hu/09900/09977 >Steinhofer Károly: Régi könyvek mesterei|tp://mek.oszk.hu/09900/09977 >Steinhofer Károly: Régi könyvek mesterei
tp://mek.oszk.hu/10300/10311 >Berkeszi István: A temesvári könyvnyomdászat és hírlapirodalom története, 1900|tp://mek.oszk.hu/10300/10311 >Berkeszi István: temesvári könyvnyomdászat és hírlapirodalom története, 1900
tp://mek.oszk.hu/10400/10431 >Mihalik Gusztáv: Nyomdaiparunk és a gazdasági élet, 1938|tp://mek.oszk.hu/10400/10431 >Mihalik Gusztáv: Nyomdaiparunk és gazdasági élet, 1938
tp://mek.oszk.hu/09800/09899 >Csernátoni Gyula: Tótfalusi Kis Miklós, Erdély féniksze ; közreadó Ruzicska Gyula, 1894|tp://mek.oszk.hu/09800/09899 >Csernátoni Gyula: Tótfalusi Kis Miklós, Erdély féniksze ; közreadó RuzicskGyula, 1894
Vég Csaba: Sumer nyelv és írás rövid áttekintése. 2012
tp://mek.oszk.hu/10300/10327 >Récsei Viktor: Írás és könyv hajdan és most : Ismeretterjesztő előadás|tp://mek.oszk.hu/10300/10327 >Récsei Viktor: Írás és könyv hajdan és most : Ismeretterjesztő előadás
Könyv- és könyvtártörténeti szöveggyűjtemény, 2002 Könyv- és írástörténet

Oldalak


 
 

Kapcsolat

Cím: 1016 Budapest, Szent György tér 4-6. (Budavári Palota F épület)
Postacím: OSZK KI KSZK, 1827 Budapest

Tel: +36 1 224-3725

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.