A könyvtár 2020. november 11-től személyesen nem látogatható. Online szolgáltatásaink továbbra is rendelkezésre állnak!

KÖSZ - Kötelezők számítógépen

Ezzel a folyamatosan bővülő összeállítással a könyvtáros hallgatóknak és az élethosszig tanuló könyvtárosoknak szeretnénk segítséget nyújtani. Itt összegyűjtöttük és átfogó témakörökbe rendezve elérhetővé tesszük az elektronikus könyvtárakban fellelhető, szabadon hozzáférhető könyvtártudományi és könyvtörténeti tárgyú dokumentumokat. Használják egészséggel! Várjuk javaslataikat, ha tudomásuk van olyan irodalomról, amely hiányzik a mi gyűjtésünkből!

Köszönet azoknak, akik gyarapították összeállításunkat (a beküldés sorrendjében): Wellisch Márta, Mikulás Gábor.

Cím Kategória
Könyv- és könyvtártörténeti szöveggyűjtemény, 2002 Könyv- és írástörténet
Könyvek és könyvtárak, olvasók és könyvtárosok a harmadik évezredben Könyv- és írástörténet
A könyves kultúra. XIV-XVII. század 1. Válogatás az angolszász szakirodalomból, 1992 Könyvtártörténet
A könyves kultúra. XIV-XVII. század 2. Válogatás a német szakirodalomból, 1997 Könyvtártörténet
A könyves kultúra. XIV-XVII. század. 1. Válogatás az angolszász szakirodalomból, 1992 Könyv- és írástörténet
A könyves kultúra. XIV-XVII. század. 2. Válogatás a német szakirodalomból, 1997 Könyv- és írástörténet
A könyvkereskedelem kislexikona Könyv- és írástörténet
A könyvtárak és a hatalom. Tanulmányok és dokumentumok / szerk. Monok István, 2003 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
A könyvtárak és a hatalom. Tanulmányok és dokumentumok, 2003 Könyvtártörténet
A könyvtári szaknyelv terminológiai anyagai, 1995-2000. Kommentált bibliográfia / összeáll. Prókai Margit Könyvtártan általában
Kornhoffer Mónika: A világhálón található információk gyűjtésének és megőrzésének hazai és nemzetközi áttekintése. Szakdolgozat, 2010 Információs források
Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó). 1535-1740, 2003 Könyvtártörténet
Kőszegfalvi Ferenc: Adatok a hódmezővásárhelyi nyomdászat, sajtó és könyvkiadás történetéhez : 1852-1944. 1991 Könyv- és írástörténet
Kotilainen, Sofia: Literacy skills as local intangible capital. The history of a rural lending library c. 1860–1920. Finnish Literature Society / SKS, 2016 Könyvtárhasználat
Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és művelődésszociológiai vizsgálata, 1989 Könyv- és írástörténet
Kovács Máté et al.: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig 2. kötet, 1963-1970 Könyv- és írástörténet
Kovács Máté et al.: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig, 1. kötet. 1963 Könyv- és írástörténet
Kovács Máté et al.: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig, 1963 Könyvtártörténet
Kovács Máté [szerk.]: Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében (1945-től napjainkig). Kézirat, 2015 Könyvtártörténet
Kovács Máté [szerk.]: Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig, 1963-1970 Könyvtártörténet
Kovács Máté: Az egyetemi könyvtárosképzés két évtizedes fejlődése és főbb kérdései, 1970 Könyvtártan általában
Krasznay István: A nyomdászat : Olvasókönyv a nyomdász-szakirányú iparostanonciskolák, 1914 Könyv- és írástörténet
Kristóf György: Tudományos intézetek Erdélyben 1919-ig, 1942 Könyvtártörténet
Kroski, Ellyssa: On the Move with the Mobile Web: Libraries and Mobile Technologie. ALA, 2008 Elektronikus szöveg és könyvtár
Kulcsár Adorján: Olvasóközönségünk 1800 táján, 1943 Könyv- és írástörténet
Kulturális örökség – társadalmi képzelet / szerk. György Péter, Kiss Barbara, Monok István, 2005 Információs társadalom
Láng Attila D.: Íráskalauz, 2001 Könyv- és írástörténet
Láng Attila D.: A világ urai? 2001 Információs társadalom
Lannert Judit – Vágó Irén – Kőrösné Mikis Márta: A felnőttek digitális írás- és idegennyelv-tudása. Kutatási zárótanulmány, 2006 Információs társadalom
A legnagyobb hazai műszaki könyvtár története. 160 éves a Műegyetemi Könyvtár, 2009 Könyvtártörténet
Lencsés Ákos: A statisztikai adatszabályozás módszerei a kezdetektől napjainkig Magyarországon. 2020 Könyvtárhasználat
Libraries and librarianship in Hungary, 2006 Könyvtárvezetés, könyvtárügy
Löbl Dezső: A Löbl-nyomda hatvan éve, 1936 Könyv- és írástörténet
Lovag Falk Zsigmond élete és működése. Hetvenéves nyomdászsága emlékére… 1913 Könyv- és írástörténet
Löwy Salamon: Könyvnyomdai munkaértéktelek elemei, 1922 Könyv- és írástörténet
Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig, [1998] Könyvtártörténet
Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig, [1998] Könyv- és írástörténet
Magyar András: Az ormospusztai munkások olvasókörének története, 1971 Könyvtártörténet
Magyar Árpád – Zvara Edina: A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya. Katalógus, 2009 Könyvtártörténet
Magyar információs társadalom jelentés 1998-2008, 2008 Információs társadalom
Magyar információs társadalom. Éves jelentés 2005 Információs társadalom
Magyar információs társadalom. Éves jelentés 2006 Információs társadalom
A Magyar Könyv- és Reklámművészek Társasága bemutatkozó kiállításának katalógusa, 1930 Könyv- és írástörténet
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ötven évének kronológiája 1935-1985, 1985 Könyvtártörténet
A magyar lakosság és az Internet. Kiinduló állapotfelvétel, 2001 Információs társadalom
Magyar nyomdászok évkönyve [időszaki kiadvány] – 1. évf. (1883.)-25. évf. (1910.) Könyv- és írástörténet
A magyar sajtó 1944-ben : Bibliográfia / összeáll. Herczeg Tünde Zita, 2015 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Magyar Szemle. Repertórium és tartalomelemzés / Saád József, 1989. Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
A magyar társadalom és az internet, 2002 Információs társadalom
A magyar társadalom és az internet, 2003 Információs társadalom

Oldalak


 
 

Kapcsolat

Cím: 1016 Budapest, Szent György tér 4-6. (Budavári Palota F épület)
Postacím: OSZK KI KSZK, 1827 Budapest

Tel: +36 1 224-3725

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.