A könyvtár 2020. november 11-től személyesen nem látogatható. Online szolgáltatásaink továbbra is rendelkezésre állnak!

KÖSZ - Kötelezők számítógépen

Ezzel a folyamatosan bővülő összeállítással a könyvtáros hallgatóknak és az élethosszig tanuló könyvtárosoknak szeretnénk segítséget nyújtani. Itt összegyűjtöttük és átfogó témakörökbe rendezve elérhetővé tesszük az elektronikus könyvtárakban fellelhető, szabadon hozzáférhető könyvtártudományi és könyvtörténeti tárgyú dokumentumokat. Használják egészséggel! Várjuk javaslataikat, ha tudomásuk van olyan irodalomról, amely hiányzik a mi gyűjtésünkből!

Köszönet azoknak, akik gyarapították összeállításunkat (a beküldés sorrendjében): Wellisch Márta, Mikulás Gábor.

Cím Kategória
Buldózer. Médiaelméleti antológia / szerk. Sugár János, 1997 Információs társadalom
Burmeister Erzsébet: A Z39.50 információkeresési szabvány és alkalmazása. Szakdolgozat, 1996 Könyvtárautomatizálás
Bury, Richard de: Philobiblon. A könyvek szeretete, 1971 Könyvtártörténet
Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet, 1993 Könyv- és írástörténet
Caso, Olindo - Kuijper, Joran: Atlas. Makerspaces in public libraries in the Netherlands. TU Delft Open, 2019 Könyvtárhasználat
Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur / szerk. Sajó Géza, Soltész Erzsébet; ford. Gombos Imre, 1970 Könyvtártörténet
Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur, 1970 Könyv- és írástörténet
Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Budapestinensis. Tom. 2. / összeáll. Szilágyi Sándor Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Čičaj, Viliam: Bányavárosi könyvkultúra a XVII-XVIII. században. , Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya, 1993 Könyvtártörténet
Címtár – Egyházi Könyvtárak Egyesülése, 2013 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Copyright for librarians, EIFL, 2012 Szerzői jog
Cross-border Copyfight : European libraries re-thinking the InfoSoc Directive, 2015 Szerzői jog
Csáky S. Piroska: Könyvek világában, 2005 Könyvtártörténet
Csapodi Csaba – Tóth András – Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet, 1985 Könyvtártörténet
Csapodiné Gárdonyi Klára: Humanista kódexek nyomában, 1978 Könyv- és írástörténet
Császárné Kollár Tímea: A világ érdeklődése a hazai dokumentumok iránt Az Országos Széchényi Könyvtár dokumentumellátó szolgálatához 2001-2004 között beérkezett kérések tükrében. TDK dolgozat, 2004 Beszerzés, dokumentumellátás
A csik-somlyói Szent-ferencz-rendi szerzetesek nyomdájában az 1662-1884-dik évig megjelent könyvek és egyéb nyomtatványok teljes czimtár. 1884 Könyv- és írástörténet
A Csíki Székely Múzeum “Régi Magyar Könyvtár”-a : Katalógus. 1. kötet / szerk. Muckenhaupt Erzsébet, 2009 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Csorba József: Információ és állam 2. : Információpolitika, 1995-2008, 2008 Információs társadalom
Csorba József: Információ és állam, 2004 Információs társadalom
Cvittinger Dávid: Specimen Hungariae literatae, virorum eruditione clarorum natione Hungarorum, Dalmatarum, Croatarum, Slavorum, atque Transylvanorum … Accedit Bibliotheca scriptorum qui extant de rebus Hungaricis, 1711 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Czeizer Zoltán: Az oktatási intézmények informatikai helyzete és a fejlesztés lehetőségei Magyarországon, 2002 Információs társadalom
Dán Róbert: Fejezetek a nyomtatott héber könyv történetéből Magyarországon, 2010 Könyv- és írástörténet
Dankanits Ádám: XVI. századi olvasmányok, 1974 Könyv- és írástörténet
Dávid Adrienne: A digitális dokumentum szerepe az információs társadalomban, 2007 Információs társadalom
Dávid Adrienne: A digitális dokumentum szerepe az információs társadalomban. Szakdolgozat, 2007 Elektronikus szöveg és könyvtár
Dávid Boglárka: Könyvtárközi kölcsönzés a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban, Szakdolgozat, 2000 Beszerzés, dokumentumellátás
Deák Geyza: A könyv és a könyv diszítése, 1910 Könyv- és írástörténet
Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. [A könyv 157-227. oldalán található tanulmányok] 1997 Könyvtártörténet
Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár ex librisei, 2001 Könyv- és írástörténet
Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár ex librisei, 2001. [Az illusztrációk és a katalógus nélkül] Könyvtártörténet
Dempsey, Lorcan: The network reshapes the library, 2014 Elektronikus szöveg és könyvtár
Design, innovation, participation. BOBCATSSS 2015. Proceedings and abstracts, 2015 Könyvtárhasználat
A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti könyvei. Katalógus / szerk. Szabó Henriett, 2002 Katalógusok, bibliográfiák, címtárak, repertóriumok
Dézsi Lajos: Misztótfalusi Kis Miklós. 1650-1702, 1991 Könyvtártörténet
Digitális állampolgárság az információs társadalomban / Ollé János – Lévai Dóra et al., 2013. Információs társadalom
Digitalizálási stratégiák : Szakirodalmi szemle / összáll. és ford. Hegyközi Ilona, 2005 Elektronikus szöveg és könyvtár
Dippold Péter - Tószegi Zsuzsanna - Fehér Miklós: A magyar kulturális közvagyon feltérképezése : Őrzési helyek, típusok, mennyiségek, digitalizálhatóság, ütemezhetőség, költségigény. 2003 Elektronikus szöveg és könyvtár
Dippold Péter: A hagyományos nemzeti bibliográfia és az Internet. Válaszlehetőségek az új kihívásokra, Doktori disszertáció, 2005 Beszerzés, dokumentumellátás
Dippold Péter: A hagyományos nemzeti bibliográfia és az Internet. Válaszlehetőségek az új kihívásokra. Doktori disszertáció, 2005 Katalogizálás
Domokos Pál Péter: Zemlény János kéziratos énekeskönyve. XVII. század, 1939 Könyv- és írástörténet
Dömsödy Andrea: Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba, 2006 Információs források
Drescher Pál: Régi magyar gyermekkönyvek. 1538-1875, 1934 Könyv- és írástörténet
Drótos László: Informatikai jegyzetek, 1992 Információtudomány általában
Dudás Anikó: A besorolási adatok egységesítésének problémái a dokumentumleírásban. Doktori disszertáció, 2005 Katalogizálás
Dudás Anikó: Könyvtárinformatika – bölcsészettudományok, társadalomtudományok, 2011 Információs források
Dudith András könyvtára. Részleges rekonstrukció = András Dudith’s library : A partial reconstruction / összeáll. Jankovics József, Monok István; ford. Szabó Enéh, 1993 Könyvtártörténet
E-közigazgatás. Éves jelentés 2005 Információs társadalom
E-papír a hazai közoktatásban. Kutatási beszámoló. 2010 (Sajnos, már nem található. 2014.09.29.) Elektronikus szöveg és könyvtár
Elektronikus könyvtári értelmező szótár. 1.0 verzió / szerk. Drótos László, 1997 Elektronikus szöveg és könyvtár

Oldalak


 
 

Kapcsolat

Cím: 1016 Budapest, Szent György tér 4-6. (Budavári Palota F épület)
Postacím: OSZK KI KSZK, 1827 Budapest

Tel: +36 1 224-3725

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.