Online már olvasható a Könyvtári Figyelő 2013/2 száma

Tájékoztatjuk a Könyvtári Figyelő előfizetőit, hogy akik online hozzáférést is kértek, a mai naptól jelszavukkal elérhetik a folyóirat 2013. 2. szám teljes szövegét.

Felújított könyvtárépületek

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Könyvtárépítészeti portál kínálata 13 felújított könyvtár építészeti adataival bővült.
Frissítettük még a Könyvtári berendezés, a Könyvtári költöztetés, a Restaurálás és  a Könyvtári állományvédelem, biztonságtechnika adatbázisunkat is. 

Könyvtári statisztika 2012.

Megjelentek a könyvtárak 2012-es működésére vonatkozó statisztikai adatok és a kapcsolódó feltétel- és teljesítménymutatók.

A számok vizsgálhatóak szinkronikusan (a könyvtárak egymással összevetve) és diakronikusan is (14 évre visszatekintve).

A K2 kísérleti műhely szakmai napja

A K2 kísérleti műhely blogján beszámoló olvasható a Könyvtári Intézet 2013. június 6-án tartott Egyetemi technológiai kutatások elnevezésű szakmai napjáról.

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

A pedagógusok továbbképzésére vonatkozó kormányrendelet módosításának tervezete

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló rendelet módosítása tervezete (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. június 28.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója

A két nap alatt elhangzott előadások, hozzászólások, kerekasztal megbeszélések, és a tervezethez érkezett csaknem ötven hozzászólás alapján elkészültek aMagyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának ajánlásai a 2014-2020-as tervidőszakra készülő könyvtári fejlesztési stratégiához. Az ajánlások végleges változatát a Könyvtári Intézet juttatja el a minisztérium Könyvtári osztályára.

A Világtalálkozón elhangzott előadások prezentációi, az eseményen készült videó-felvételek (Program menüpont) és fotók (Galéria menüpont) már elérhetők a rendezvény honlapján.

Döntések a NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázatairól

Megjelent a KSZR-rendelet

A Magyar Közlöny 2013. évi 86. számában (54030-54033. p.) megjelent a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31. ) EMMI rendelet, amely 2013. június 10-én lép hatályba.

Új szakmai és vizsgakövetelmények a segédkönyvtáros képzésben

A Magyar Közlöny 2013. évi 82. számában megjelent a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről. A megújult segédkönyvtáros képzés szakmai és vizsgakövetelményeit a rendelet melléklete tartalmazza (368-371. p.).

Új akkreditált továbbképzések, új tanfolyami időpontok a Könyvtári Intézetben

Február végétől jelentkezési lehetőség nyílt az Intézet két új akkreditált tanfolyamára, emellett az idei évre újabb tanfolyami időpontokat alakítottunk ki - különösen a TÁMOP-3.2.12-es pályázat nyerteseinek igényei alapján.

Pályázati felhívás a Minősített Könyvtár cím elnyerésére

A pályázat célja a minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek munkájának elismerése.
 
A pályázatok benyújtásának határideje 2013. július 31.

A pályázat dokumentumai

A kulturális javak védetté nyilvánításáról szóló rendelet tervezete

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló EMMI-rendelet tervezete (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. május 21.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Szinnyei József-díj 2013

2013. január 1-én lépett hatályba az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről  szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet. (http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15306). A rendelet 1. számú mellékletének 29. pontja tartalmazza a Szinnyei József-díjra, illetve adományozására vonatkozó rendelkezéseket.

Az elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezéseket 2013. május 20-ig a következő címre kell eljuttatni: EMMI Közkapcsolati és Protokoll Osztály, 1054 Arany János utca 3. A határidőn túl érkezett kezdeményezéseket – az utasítás 5.4.1. a) pontja szerint – a következő kitüntetési alkalomra érkezettnek kell tekinteni.

"Könyvtár, ami összeköt" - pályázat

Kövér László, az Országgyűlés elnöke harmadik alkalommal hirdeti meg a "Könyvtár, ami összeköt" című pályázatot. A pályázat célja a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködésének támogatása.

Pályázati felhívás 

Betelt létszámok az Intézet akkreditált továbbképzésein

Örömmel és köszönettel vesszük tudomásul az akkreditált továbbképzéseink iránti – különösen a TÁMOP 3.2.12-es pályázat nyomán kialakult - fokozott érdeklődést.

Az idei tanfolyamokra a jelentkezés 2013-as képzési tervünk tavaly decemberi közzététele óta folyamatos, így bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az akkreditációs határozatban engedélyezett létszám már a jelentkezési határidő előtt betelik. Az indítást mindig befolyásolja oktató- és géptermi férőhelyeink száma, valamint - a tréning-jellegű képzések esetén - a csoport sikeres működtetéséhez szükséges ideális létszám.

A K2 kísérleti műhely következő szakmai napja

A Könyvtári Intézet a K2 kísérleti műhely következő szakmai napját április 4-én 10.30-kor tartja. A rendezvény központi témája az elektronikus könyvekkel kapcsolatos kételyek eloszlatása, és az ezek által hordozott lehetőségek felderítése lesz.

Valamennyi résztvevő számára (elektronikus) könyvajándékcsomagot, valamint
több kiadó kínálatából kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítunk.

Az iskolai könyvtárakat érintő 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 2013. évi 48. számában megjelent az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet, amely módosította a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet egyes, iskolai könyvtárakat érintő rendelkezéseit (6372-6390. p.).

EMMI-rendelet az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A Magyar Közlöny 2013. évi 46. számában megjelent az emberi erőforrások minisztere 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelete az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (4753-4759. p.) (benne: a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről... szóló rendelet, a szakfelügyeletről szóló rendelet, a Minősített Könyvtár cím... adományozásáról szóló rendelet, a kulturális szakértői tevékenységről... szóló rendelet módosítása)

Állami kitüntetés március 15. alkalmából

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából, a köztársasági elnök megbízásából március 14-én a Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést adta át

Szabó Erika, a Károli Gáspár Református Egyetem könyvtári főtanácsadója részére,
és
Tarján Mária, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Könyvtára vezetője részére,

Soltész Anna könyvtárosnak és Németh István Péter tanárnak több évtizedes, magas színvonalon végzett szakmai tevékenységéért Balog Zoltán Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott.
A kitüntetést Hammerstein Judit, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára adta át 2013. március 13-án.

Gratulálunk!

A NKA Könyvkiadás Kollégiumának pályázati felhívása

A NKA honlapján mától elérhető a Könyvkiadás Kollégiuma pályázati felhívása, a 4., 5., 6. pontban a pályázók körében: a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak.

Benyújtási határidő (az NKA portálján keresztül): 2013. április 18.

Új jogszabályok a Magyar Közlönyben

A 2013. évi 44. számú Magyar Közlönyben megjelent
- a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 80/2013. (III.14.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Információs Infrastruktúra  Fejlesztési Programtanács létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1129/2013. (III.14.) Korm. határozat;
- a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III.14.) BM rendelet.

Megújul a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára

A 1088/2013. (II. 28.) Korm. határozat szerint 116 millió forintot biztosít a Kormány a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára felújítása céljára.

A KSZR működéséről szóló rendelet tervezete

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló EMMI-rendelet tervezete (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. március 14.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

A kötelespéldányszolgáltatás rendelettervezete

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló kormányrendelet tervezete (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. március 14.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

EMMI-utasítás a kitüntetések kezdeményezésére vonatkozó eljárásról

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelethez kapcsolódóan a Hivatalos Értesítő 2013. március elsején kiadott 11. számában (1561-1569. p.) megjelent az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás.
 

A NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázati felhívása

A NKA honlapján elérhető a Közgyűjtemények Kollégiuma pályázati felhívása.

Benyújtási határidő (a NKA portálján keresztül): 2013. április 11.

EMMI-rendelet a a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatásokról

A Magyar Közlöny 2013. évi 23. számában (1844-1848. p.) megjelent a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet.

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ pályázati hírei

Az EMMI Könyvtári osztály felhívja a figyelmet a a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ által összeállított, 2013. februári pályázati lehetőségekre.

Mobilizált könyvtári szolgáltatások - rendezvény előadásai

A Könyvtári Intézetben február 7-én lezajlott Mobilizált könyvtári szolgáltatások című rendezvényének prezentációi elérhetőek a http://blog.konyvtar.hu/k2/ weboldalon.

NKA pályázati eredmények

2013. január 15-én döntés született a NKA Folyóirat-kiadás Kollégiumához benyújtott pályázatokról.

Tartalom átvétel