NKA-felhívás könyvtáraknak: részvétel a Márai-program harmadik fordulójában

A NKA Könyvkiadás Kollégiuma közzétette a könyvtáraknak szóló felhívását a Márai-program harmadik fordulójában való részvételre.

A könyvtárak rendeléseiket 2013. október és november hónapban adhatják le. A program kezdő és záró időpontjáról a támogatott könyvtárakat értesítik.

Tájékoztató a Könyvkiadás Kollégiuma döntéséről: a Márai-program 3. fordulójáról

Ízelítő a 3K 2013. októberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Maróti Andor: Kultúraközvetítés vagy közösségi művelődés?

Műhelykérdések
Horváth Sándor Domonkos: Közkönyvtári integráció Győrben
Vraukóné Lukács Ilona: Veszélyeztetett magyar könyvek, avagy a nyugati magyar diaszpórában élők hagyatékainak (lehetséges) sorsáról

Könyvtári feladatokat is tartalmaz a 66/2013. EMMI rendelet

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet - 16. paragrafusa könyvtári feladatokat tartalmaz.

Az NKA pályázati felhívásai

A NKA honlapján elérhető a Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázati felhívása:

3341. altéma: nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű lapok támogatása.

3342. altéma: művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, online megjelentetett internetes folyóiratok számára.

Benyújtási határidő: 2013. október 10.

Urbán Lászlót gyászoljuk

A gyászoló családtól értesültünk, hogy a napokban, életének 78. évében, hosszas betegség után elhunyt volt kollégánk, Urbán László, aki a Könyvtári Intézet jogelődje, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ vezető munkatársaként a magyar könyvtárügyben főként könyvtárépítési programok szerzőjeként, értő tanácsadójaként tett szert országos ismertségre és elismertségre.

Temetése 2013 október 10-én 10.30-kor lesz a Farkasréti temetőben (központi ravatalozó) . Szakmai pályafutásáról a szakfolyóiratok emlékeznek majd meg. 

Fájó szívvel búcsúznak a Könyvtári Intézet munkatársai

Tanfolyam erdélyi könyvtárosoknak a csíkszeredai megyei könyvtárban

Ismét tanfolyamot szervezett a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) a Könyvtári Intézettel közösen. 2013. október 7-8-án az online irodalmi adatbázisok témájában került sor képzésre a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében, előadó: Téchy Tünde, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője.

A képzést a  Bethlen Gábor Alap támogatja.
 

A nemzeti köznevelési törvény módosítása, kormányrendelet a pedagógusok előmeneteléről

Könyvtárostanárok figyelmébe ajánljuk: a Magyar Közlöny 2013. évi 143. számában megjelent
- a 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról és
- a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Ízelítő a 3K 2013. szeptemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Sennyey Pongrácz: A könyvtár változásainak négy trendje
Koltay Tibor: Jóslatok a könyv és az olvasás jövőjéről

Fogarassy Miklóst gyászoljuk

2013. augusztus 14-én, 74 éves korában elhunyt Fogarassy Miklós, könyvtáros, irodalmár, műkritikus, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének (az egykori Könyvtártudományi és Módszertani Központnak, a KMK-nak) tudományos főmunkatársa.

2013. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

A kormany.hu honlapon megtekinthető a 2013. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegeit tartalmazó táblázat

Augusztus 20-i kitüntetések

Doncsev András parlamenti államtitkár, az emberi erőforrások miniszterének megbízásából szakmai kitüntetéseket adott át nemzeti ünnepünk kapcsán 2013. augusztus 19-én a Szépművészeti Múzeumban tartott díjátadón.

A könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítményének elismeréseként Szinnyei József-díjat kaptak:

Fehér Miklós István, a Könyvtári Intézet könyvtárosa
Fonyó Istvánné, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár ny. főigazgatója
Dr. Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem, Klebelsberg Kuno Könyvtár főigazgató-helyettese
Takács Ferenc, az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Könyvtárának igazgatója

"Könyvtár, ami összeköt" - pályázati eredmények

"Könyvtár, ami összeköt" - Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése c. pályázat nyerteseinek listáját közzétették az Országgyűlés honlapján.

A NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázatai

A NKA honlapján közzétették a Közgyűjtemények Kollégiuma második félévre szóló pályázati kiírásait:

- állományvédelem / restaurálás, állományvédelmi eszközbeszerzés

- ITHAKA-program

- szakmai kiadványok

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. augusztus 12.

Online már olvasható a Könyvtári Figyelő 2013/2 száma

Tájékoztatjuk a Könyvtári Figyelő előfizetőit, hogy akik online hozzáférést is kértek, a mai naptól jelszavukkal elérhetik a folyóirat 2013. 2. szám teljes szövegét.

Felújított könyvtárépületek

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Könyvtárépítészeti portál kínálata 13 felújított könyvtár építészeti adataival bővült.
Frissítettük még a Könyvtári berendezés, a Könyvtári költöztetés, a Restaurálás és  a Könyvtári állományvédelem, biztonságtechnika adatbázisunkat is. 

Könyvtári statisztika 2012.

Megjelentek a könyvtárak 2012-es működésére vonatkozó statisztikai adatok és a kapcsolódó feltétel- és teljesítménymutatók.

A számok vizsgálhatóak szinkronikusan (a könyvtárak egymással összevetve) és diakronikusan is (14 évre visszatekintve).

A K2 kísérleti műhely szakmai napja

A K2 kísérleti műhely blogján beszámoló olvasható a Könyvtári Intézet 2013. június 6-án tartott Egyetemi technológiai kutatások elnevezésű szakmai napjáról.

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

A pedagógusok továbbképzésére vonatkozó kormányrendelet módosításának tervezete

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló rendelet módosítása tervezete (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. június 28.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója

A két nap alatt elhangzott előadások, hozzászólások, kerekasztal megbeszélések, és a tervezethez érkezett csaknem ötven hozzászólás alapján elkészültek aMagyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának ajánlásai a 2014-2020-as tervidőszakra készülő könyvtári fejlesztési stratégiához. Az ajánlások végleges változatát a Könyvtári Intézet juttatja el a minisztérium Könyvtári osztályára.

A Világtalálkozón elhangzott előadások prezentációi, az eseményen készült videó-felvételek (Program menüpont) és fotók (Galéria menüpont) már elérhetők a rendezvény honlapján.

Döntések a NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázatairól

Megjelent a KSZR-rendelet

A Magyar Közlöny 2013. évi 86. számában (54030-54033. p.) megjelent a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31. ) EMMI rendelet, amely 2013. június 10-én lép hatályba.

Új szakmai és vizsgakövetelmények a segédkönyvtáros képzésben

A Magyar Közlöny 2013. évi 82. számában megjelent a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről. A megújult segédkönyvtáros képzés szakmai és vizsgakövetelményeit a rendelet melléklete tartalmazza (368-371. p.).

Új akkreditált továbbképzések, új tanfolyami időpontok a Könyvtári Intézetben

Február végétől jelentkezési lehetőség nyílt az Intézet két új akkreditált tanfolyamára, emellett az idei évre újabb tanfolyami időpontokat alakítottunk ki - különösen a TÁMOP-3.2.12-es pályázat nyerteseinek igényei alapján.

Pályázati felhívás a Minősített Könyvtár cím elnyerésére

A pályázat célja a minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek munkájának elismerése.
 
A pályázatok benyújtásának határideje 2013. július 31.

A pályázat dokumentumai

A kulturális javak védetté nyilvánításáról szóló rendelet tervezete

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló EMMI-rendelet tervezete (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. május 21.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Szinnyei József-díj 2013

2013. január 1-én lépett hatályba az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről  szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet. (http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15306). A rendelet 1. számú mellékletének 29. pontja tartalmazza a Szinnyei József-díjra, illetve adományozására vonatkozó rendelkezéseket.

Az elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezéseket 2013. május 20-ig a következő címre kell eljuttatni: EMMI Közkapcsolati és Protokoll Osztály, 1054 Arany János utca 3. A határidőn túl érkezett kezdeményezéseket – az utasítás 5.4.1. a) pontja szerint – a következő kitüntetési alkalomra érkezettnek kell tekinteni.

"Könyvtár, ami összeköt" - pályázat

Kövér László, az Országgyűlés elnöke harmadik alkalommal hirdeti meg a "Könyvtár, ami összeköt" című pályázatot. A pályázat célja a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködésének támogatása.

Pályázati felhívás 

Betelt létszámok az Intézet akkreditált továbbképzésein

Örömmel és köszönettel vesszük tudomásul az akkreditált továbbképzéseink iránti – különösen a TÁMOP 3.2.12-es pályázat nyomán kialakult - fokozott érdeklődést.

Az idei tanfolyamokra a jelentkezés 2013-as képzési tervünk tavaly decemberi közzététele óta folyamatos, így bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az akkreditációs határozatban engedélyezett létszám már a jelentkezési határidő előtt betelik. Az indítást mindig befolyásolja oktató- és géptermi férőhelyeink száma, valamint - a tréning-jellegű képzések esetén - a csoport sikeres működtetéséhez szükséges ideális létszám.

A K2 kísérleti műhely következő szakmai napja

A Könyvtári Intézet a K2 kísérleti műhely következő szakmai napját április 4-én 10.30-kor tartja. A rendezvény központi témája az elektronikus könyvekkel kapcsolatos kételyek eloszlatása, és az ezek által hordozott lehetőségek felderítése lesz.

Valamennyi résztvevő számára (elektronikus) könyvajándékcsomagot, valamint
több kiadó kínálatából kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítunk.

Az iskolai könyvtárakat érintő 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 2013. évi 48. számában megjelent az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet, amely módosította a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet egyes, iskolai könyvtárakat érintő rendelkezéseit (6372-6390. p.).

Tartalom átvétel