Egyes kulturális tárgyú törvények módosítása

 A Magyar Közlöny 2013. évi 208. számában megjelent az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvény, melynek alapján módosul többek között az 1997. évi CXL. törvény (a nyilvános könyvtár alapkövetelményei, alapfeladatai stb.).

A Közlönyben megjelent továbbá a 77/2013. (XII. 13.) EMMI rendelet, amely módosítja a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendeletet (a Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumairól rendelkezik). 

Módosul a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet

A Magyar Közlöny 2013. évi 197. számában megjelent a 442/2013. (XI. 27.) Kormányrendelet, amely módosítja, kiegészíti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet magasabb vezetőkre vonatkozó paragrafusait.

A módosítás hatályba lépése a jogszabály kihirdetését követő nap, ill. egyes paragrafusok esetén 2014. január 1-je.

Társadalmi egyeztetés indul az EGT/Norvég finanszírozású pályázatok kapcsán

A NFÜ Regionális OP IH mint Program Operátor társadalmi egyeztetést kezdeményezett az EGT/Norvég finanszírozási mechanizmus „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása” c. programterület kapcsán.

Három pályázati felhívás társadalmi egyeztetése kezdődött meg:

Városi épített örökség megőrzése, véleményezési határidő: december 15.
Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése, véleményezési határidő: december 15.
Kétoldalú kapcsolatok erősítése, véleményezési határidő: december 8.

Az észrevételeket, javaslatokat a megadott határidőig az internetes fórumonvárják.

Könyvtárak támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - IKSZT 2.0

 A támogatási kérelmek benyújtási időszakát az Irányító Hatóság 2013. november 26-án 12:00 órai hatállyal felfüggesztette (294/2013. (XI. 26.) számú IH közlemény) A felfüggesztés időpontját követően nincs lehetőség a támogatási kérelmek szerkesztésére és benyújtására. A formai ellenőrzést követően a pályázati ablakot várhatóan újra megnyitják.

A Magyar Közlöny 2013. évi 185. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (80530.  p.)

A kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek és a nyilvános könyvtárak tereinek korszerűsítésének lehetősége a 3. fejlesztési célterületben található.

Megjelent a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló kormányrendelet

 A Magyar Közlöny 2013. évi 198. számában megjelent a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) kormányrendelet (83187-83189. p.)

A rendelet a kihirdetését (2013. november 28.) követő 15. napon lép hatályba.

Módosul az 1997. évi CXL. törvény a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával kapcsolatban

A Magyar Közlöny 2013. évi 194. számában megjelent az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCV. törvény, amelynek 2. §-a módosítja az 1997. évi CXL. törvényt

- az Alapelvek alcím 4/A. §-sal egészül ki,
- 100. § (1) bekezdése m) ponttal egészül ki.
 
A törvény a kihirdetését (2013. november 22.) követő 15. napon lép hatályba.

Képzési terv 2014.

 Elkészült a Könyvtári Intézet 2014. évre szóló képzési terve

A képzési tervben megadott időpontoknak megfelelően jövő évi OKJ-s képzéseinkre és akkreditált továbbképzési programjainkra fogadjuk a jelentkezéseket - különösen tekintettel a TÁMOP 3.2.12-es pályázat keretei között teljesíteni kívánt képzésekre.

A NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázati eredményei

Európai uniós operatív programok a 2014-2020-as időszakra - meghosszabbított véleményezési határidő

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátották a 2014-2020 időszakra vonatkozó Operatív Programokat (OP).

Meghosszabbított véleményezési határidő: az Operatív Programokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 2013. december 15-ig, az adott operatív programhoz kapcsolódó internetes fórumon várják.

Időközben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program is feltöltésre került a partnerségi aloldalra. 

Az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának közleménye a 103/2013. (XI.18.) VM rendelethez

 Megjelent az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának 289/2013. (XI.14.) közleménye103/2013. (XI.18.) VM rendeletről, valamint a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése keretében a kötelező arculati elemek alkalmazására vonatkozó Arculati útmutatóról, továbbá a „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusról.

Restitúciós törvényjavaslat

Az Országgyűlés honlapján elérhető az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló T/12791. számú törvényjavaslat.

Felhívás az Országos Könyvtári Kuratórium tagjainak jelölésére

Az Országos Könyvtári Kuratórium a kultúráért felelős miniszter mellett működő konzultatív testület, amely közreműködik a nemzeti könyvtár irányításában, működését az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI.19.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelölések postára adásának határideje: 2013. november 15., a jelöléseket az alábbi címre kell beküldeni: Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A felhívás teljes szövege itt érhető el.

Ízelítő a 3K 2013. novemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Pogány György: A megyei könyvtárak funkcióinak változása a rendszerváltozásig a jogszabályok és koncepciók tükrében

Fórum
Varga Katalin: Merre tovább, könyvtárosképzés?

Közlemény a Nyilvános könyvtárak jegyzékéről

A  Hivatalos Értesítő 2013. évi 51. számában (X. 18.) megjelent a 41. Nyilvános könyvtárak jegyzéke, benne 7 új könyvtárral.

Bővebben: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2013/51.pdf

Jogszabálytervezet az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető az egyes kulturális tárgyú törvények - közöttük az 1997. évi CXL. és a 2001. LXIV. törvény - módosítására vonatkozó tervezet (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. október 30.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Könyvtáros kollégák elismerései

2013. október 16-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár két munkatársát, Havas Katalin nyugalmazott főkönyvtárost és Illényi Ildikó humánpolitikai referenst Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Miniszteri Elismerő Oklevélben részesítette.

2013. október 17-én az oktatás és közművelődési kategóriában Pallósiné dr. Toldi Márta, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatója vehette át a 2013-as Vas megyei Prima-díjat.

Gratulálunk!

Módosul az 1997. évi CXL. törvény, változnak a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények

A Magyar Közlöny 2013. évi 172. számában megjelent az 1997. évi CXL. törvény módosítására vonatkozó 2013. évi CLX. törvény (73975-73976. p.).

Ugyanebben a számban tették közzé a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvényt (73966-73975. p.). A módosítás a könyvtárak számára új lehetőséget nyújt az árva művek hozzáférhetővé tételét illetően.

NKA-felhívás könyvtáraknak: részvétel a Márai-program harmadik fordulójában

A NKA Könyvkiadás Kollégiuma közzétette a könyvtáraknak szóló felhívását a Márai-program harmadik fordulójában való részvételre.

A könyvtárak rendeléseiket 2013. október és november hónapban adhatják le. A program kezdő és záró időpontjáról a támogatott könyvtárakat értesítik.

Tájékoztató a Könyvkiadás Kollégiuma döntéséről: a Márai-program 3. fordulójáról

Ízelítő a 3K 2013. októberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Maróti Andor: Kultúraközvetítés vagy közösségi művelődés?

Műhelykérdések
Horváth Sándor Domonkos: Közkönyvtári integráció Győrben
Vraukóné Lukács Ilona: Veszélyeztetett magyar könyvek, avagy a nyugati magyar diaszpórában élők hagyatékainak (lehetséges) sorsáról

Könyvtári feladatokat is tartalmaz a 66/2013. EMMI rendelet

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet - 16. paragrafusa könyvtári feladatokat tartalmaz.

Az NKA pályázati felhívásai

A NKA honlapján elérhető a Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázati felhívása:

3341. altéma: nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű lapok támogatása.

3342. altéma: művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, online megjelentetett internetes folyóiratok számára.

Benyújtási határidő: 2013. október 10.

Urbán Lászlót gyászoljuk

A gyászoló családtól értesültünk, hogy a napokban, életének 78. évében, hosszas betegség után elhunyt volt kollégánk, Urbán László, aki a Könyvtári Intézet jogelődje, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ vezető munkatársaként a magyar könyvtárügyben főként könyvtárépítési programok szerzőjeként, értő tanácsadójaként tett szert országos ismertségre és elismertségre.

Temetése 2013 október 10-én 10.30-kor lesz a Farkasréti temetőben (központi ravatalozó) . Szakmai pályafutásáról a szakfolyóiratok emlékeznek majd meg. 

Fájó szívvel búcsúznak a Könyvtári Intézet munkatársai

Tanfolyam erdélyi könyvtárosoknak a csíkszeredai megyei könyvtárban

Ismét tanfolyamot szervezett a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) a Könyvtári Intézettel közösen. 2013. október 7-8-án az online irodalmi adatbázisok témájában került sor képzésre a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében, előadó: Téchy Tünde, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője.

A képzést a  Bethlen Gábor Alap támogatja.
 

A nemzeti köznevelési törvény módosítása, kormányrendelet a pedagógusok előmeneteléről

Könyvtárostanárok figyelmébe ajánljuk: a Magyar Közlöny 2013. évi 143. számában megjelent
- a 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról és
- a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Ízelítő a 3K 2013. szeptemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Sennyey Pongrácz: A könyvtár változásainak négy trendje
Koltay Tibor: Jóslatok a könyv és az olvasás jövőjéről

Fogarassy Miklóst gyászoljuk

2013. augusztus 14-én, 74 éves korában elhunyt Fogarassy Miklós, könyvtáros, irodalmár, műkritikus, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének (az egykori Könyvtártudományi és Módszertani Központnak, a KMK-nak) tudományos főmunkatársa.

2013. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

A kormany.hu honlapon megtekinthető a 2013. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegeit tartalmazó táblázat

Augusztus 20-i kitüntetések

Doncsev András parlamenti államtitkár, az emberi erőforrások miniszterének megbízásából szakmai kitüntetéseket adott át nemzeti ünnepünk kapcsán 2013. augusztus 19-én a Szépművészeti Múzeumban tartott díjátadón.

A könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítményének elismeréseként Szinnyei József-díjat kaptak:

Fehér Miklós István, a Könyvtári Intézet könyvtárosa
Fonyó Istvánné, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár ny. főigazgatója
Dr. Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem, Klebelsberg Kuno Könyvtár főigazgató-helyettese
Takács Ferenc, az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Könyvtárának igazgatója

"Könyvtár, ami összeköt" - pályázati eredmények

"Könyvtár, ami összeköt" - Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése c. pályázat nyerteseinek listáját közzétették az Országgyűlés honlapján.

A NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázatai

A NKA honlapján közzétették a Közgyűjtemények Kollégiuma második félévre szóló pályázati kiírásait:

- állományvédelem / restaurálás, állományvédelmi eszközbeszerzés

- ITHAKA-program

- szakmai kiadványok

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. augusztus 12.

Tartalom átvétel