EMMI rendelet a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról

A Magyar Közlöny 2014. évi 14. számában megjelent a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet (1924-1932. p.)

Rendelettervezet a a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről és a pedagógusok előmeneteléről szóló kormányrendelet módosításáról

 A kormányportálon megjelent az emberi erőforrások minisztere rendelettervezete a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint az állami tulajdonban lévő kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyének kijelöléséről.

Véleményezési határidő: 2014. február 6.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu 

Ugyanitt elérhető a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet.

EMMI rendelet a települési önkormányzatok kulturális támogatásáról

A Magyar Közlöny 2014. évi 9. számában megjelent a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet (755-767. p.)

Átadták a Minősített Könyvtár címet

Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a Nemzeti Színházban adta át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Halász János kultúráért felelős államtitkár a Minősített Könyvtár címmel járó oklevelet a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárnak, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnak, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltárnak.

Jogszabálytervezet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

 A kormányportálon megjelent a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló kormányrendelet tervezete.

Véleményezési határidő: 2014. január 31.

Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

A Könyvtári Intézet a jogszabályok tükrében

 A könyvtári intézetet az 1997. évi CXL. törvény hozta létre, a 60. § (3) bekezdésében meghatározva alapvető feladatait. Az 1/2007. (I. 9.) Kormányrendelet könyvtári intézetként a Könyvtári Intézetet jelölte ki. A nemzeti könyvtár alapító okirata tartalmazza a Könyvtári Intézet önálló név viselési jogát. A nemzeti könyvtár SzMSz-e tartalmazza a KI részletes tevékenységét. A kiemelt feladatokról szóló rendelettervezet a nemzeti könyvtárról szóló részben felsorolja a törvényben meghatározott feladatok körében a KI által végzendő tevékenységeket.

A KI jogállásáról szóló 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a fentiek és az államháztartási szabályok változása következtében kiüresedett, ezért tervezik hatályon kívül helyezését.

Jogszabálytervezet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

 A kormányportálon megjelent az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló rendelet tervezete.

Véleményezési határidő: 2014. január 29.

Véleményezési cím: kulturalisjog [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Nemzeti Fejlesztés 2030

 A Magyar Közlöny 2014. évi 1. számában megjelent az 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról. A könyvtárak említése: 69., 103., 230., 234-237. old.

EMMI-rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A Magyar Közlöny 2013. évi 223. számában megjelent a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30) EMMI rendelet (a mellékletben: ODR-támogatás, 89548. p.; támogatás közkönyvtári kölcsönzési jogdíjhoz: 89550. p.).

Megjelent az államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló rendelet

A Magyar Közlöny 2013. évi 220. számában megjelent A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet.

A nemzeti könyvtár feladatai: 88188. p.

Törvénymódosítás a gyermekek védelme érdekében

A Magyar Közlöny 2013. évi 218. számában megjelent az Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvény.

A jogszabály 20. paragrafusa kiegészíti az 1997. évi CXL. törvény 55. paragrafusát: „(1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.” (86359. p.)

Törvény Magyarország 2014-es központi költségvetéséről

A Magyar Közlöny 2013. évi 216. számában megjelent a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a könyvtári, közművelődési és múzeumi támogatásról: 85715. p.).

Utasítások és közlemények a Hivatalos Értesítőben

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2013. évi 60. számában közlésre került az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alaptevékenységi körének kiegészítéséről szóló utasítás, a KSH tájékoztatása a statisztikai adatgyűjtésről, és a közös jogkezelő szervezetek jogdíjközleményei.

Egyes kulturális tárgyú törvények módosítása

 A Magyar Közlöny 2013. évi 208. számában megjelent az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvény, melynek alapján módosul többek között az 1997. évi CXL. törvény (a nyilvános könyvtár alapkövetelményei, alapfeladatai stb.).

A Közlönyben megjelent továbbá a 77/2013. (XII. 13.) EMMI rendelet, amely módosítja a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendeletet (a Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumairól rendelkezik). 

Módosul a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet

A Magyar Közlöny 2013. évi 197. számában megjelent a 442/2013. (XI. 27.) Kormányrendelet, amely módosítja, kiegészíti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet magasabb vezetőkre vonatkozó paragrafusait.

A módosítás hatályba lépése a jogszabály kihirdetését követő nap, ill. egyes paragrafusok esetén 2014. január 1-je.

Társadalmi egyeztetés indul az EGT/Norvég finanszírozású pályázatok kapcsán

A NFÜ Regionális OP IH mint Program Operátor társadalmi egyeztetést kezdeményezett az EGT/Norvég finanszírozási mechanizmus „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása” c. programterület kapcsán.

Három pályázati felhívás társadalmi egyeztetése kezdődött meg:

Városi épített örökség megőrzése, véleményezési határidő: december 15.
Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése, véleményezési határidő: december 15.
Kétoldalú kapcsolatok erősítése, véleményezési határidő: december 8.

Az észrevételeket, javaslatokat a megadott határidőig az internetes fórumonvárják.

Könyvtárak támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - IKSZT 2.0

 A támogatási kérelmek benyújtási időszakát az Irányító Hatóság 2013. november 26-án 12:00 órai hatállyal felfüggesztette (294/2013. (XI. 26.) számú IH közlemény) A felfüggesztés időpontját követően nincs lehetőség a támogatási kérelmek szerkesztésére és benyújtására. A formai ellenőrzést követően a pályázati ablakot várhatóan újra megnyitják.

A Magyar Közlöny 2013. évi 185. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (80530.  p.)

A kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek és a nyilvános könyvtárak tereinek korszerűsítésének lehetősége a 3. fejlesztési célterületben található.

Megjelent a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló kormányrendelet

 A Magyar Közlöny 2013. évi 198. számában megjelent a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) kormányrendelet (83187-83189. p.)

A rendelet a kihirdetését (2013. november 28.) követő 15. napon lép hatályba.

Módosul az 1997. évi CXL. törvény a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával kapcsolatban

A Magyar Közlöny 2013. évi 194. számában megjelent az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCV. törvény, amelynek 2. §-a módosítja az 1997. évi CXL. törvényt

- az Alapelvek alcím 4/A. §-sal egészül ki,
- 100. § (1) bekezdése m) ponttal egészül ki.
 
A törvény a kihirdetését (2013. november 22.) követő 15. napon lép hatályba.

Képzési terv 2014.

 Elkészült a Könyvtári Intézet 2014. évre szóló képzési terve

A képzési tervben megadott időpontoknak megfelelően jövő évi OKJ-s képzéseinkre és akkreditált továbbképzési programjainkra fogadjuk a jelentkezéseket - különösen tekintettel a TÁMOP 3.2.12-es pályázat keretei között teljesíteni kívánt képzésekre.

A NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázati eredményei

Európai uniós operatív programok a 2014-2020-as időszakra - meghosszabbított véleményezési határidő

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátották a 2014-2020 időszakra vonatkozó Operatív Programokat (OP).

Meghosszabbított véleményezési határidő: az Operatív Programokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 2013. december 15-ig, az adott operatív programhoz kapcsolódó internetes fórumon várják.

Időközben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program is feltöltésre került a partnerségi aloldalra. 

Az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának közleménye a 103/2013. (XI.18.) VM rendelethez

 Megjelent az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának 289/2013. (XI.14.) közleménye103/2013. (XI.18.) VM rendeletről, valamint a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése keretében a kötelező arculati elemek alkalmazására vonatkozó Arculati útmutatóról, továbbá a „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusról.

Restitúciós törvényjavaslat

Az Országgyűlés honlapján elérhető az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló T/12791. számú törvényjavaslat.

Felhívás az Országos Könyvtári Kuratórium tagjainak jelölésére

Az Országos Könyvtári Kuratórium a kultúráért felelős miniszter mellett működő konzultatív testület, amely közreműködik a nemzeti könyvtár irányításában, működését az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI.19.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelölések postára adásának határideje: 2013. november 15., a jelöléseket az alábbi címre kell beküldeni: Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A felhívás teljes szövege itt érhető el.

Ízelítő a 3K 2013. novemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Pogány György: A megyei könyvtárak funkcióinak változása a rendszerváltozásig a jogszabályok és koncepciók tükrében

Fórum
Varga Katalin: Merre tovább, könyvtárosképzés?

Közlemény a Nyilvános könyvtárak jegyzékéről

A  Hivatalos Értesítő 2013. évi 51. számában (X. 18.) megjelent a 41. Nyilvános könyvtárak jegyzéke, benne 7 új könyvtárral.

Bővebben: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2013/51.pdf

Jogszabálytervezet az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető az egyes kulturális tárgyú törvények - közöttük az 1997. évi CXL. és a 2001. LXIV. törvény - módosítására vonatkozó tervezet (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. október 30.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Könyvtáros kollégák elismerései

2013. október 16-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár két munkatársát, Havas Katalin nyugalmazott főkönyvtárost és Illényi Ildikó humánpolitikai referenst Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Miniszteri Elismerő Oklevélben részesítette.

2013. október 17-én az oktatás és közművelődési kategóriában Pallósiné dr. Toldi Márta, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatója vehette át a 2013-as Vas megyei Prima-díjat.

Gratulálunk!

Módosul az 1997. évi CXL. törvény, változnak a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények

A Magyar Közlöny 2013. évi 172. számában megjelent az 1997. évi CXL. törvény módosítására vonatkozó 2013. évi CLX. törvény (73975-73976. p.).

Ugyanebben a számban tették közzé a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvényt (73966-73975. p.). A módosítás a könyvtárak számára új lehetőséget nyújt az árva művek hozzáférhetővé tételét illetően.

Tartalom átvétel