A TIOP-1.2.1.A-15/1 pályázat felhívása a Széchenyi 2020 keretein belül

 Az „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” elnevezésű pályázati konstrukció célja a térségi vonzáskörzeti szereppel bíró városok többfunkciós-multifunkcionális művelődési központjainak fejlesztése, ezzel az egyes térségek közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése a kulturális alapú városfejlesztés révén. A konstrukció keretében az intézmény infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kialakítása (építés, bővítés, felszerelés: eszköz-, bútor, IKT- és egyéb beszerzések) támogatható.

A támogatható tevékenységek C. pontjának / Szórakozási és élményfunkciók ellátása érdekében/ keretében választható tevékenység a fiókkönyvtári feladatok ellátására alkalmas terek kialakítása. A megpályázható támogatás összege: 350-685 millió forint.
 
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia célkitűzés alá eső régiókban található, 20.000 főnél népesebb városok önkormányzatai számára 1.500.000.000 Ft.
 
A pályázatok 2015. január 30-tól 2015. február 27-ig nyújthatóak be.
 

Kistelepülési könyvtári, információs és közösségi helyek 2015-ben

A Kultúráért Felelős Államtitkárság közzétette annak a 2450 könyvtári, információs és közösségi helynek a listáját, amelyek 2015-ben az 5000 fő alatti lakosságszámmal rendelkező településeken biztosítják a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat.

Online irodalmi adatbázisok - akkr. továbbképzés

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2015 tavaszán meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési programját, Online irodalmi adatbázisok (PLB-1633) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2015. április 14., 15., 16., 17.
Jelentkezési határidő: 2015. március 31.

Konnektivizmus – hálózati tudásépítés a könyvtárosok gyakorlatában - akkr. továbbképzés

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2015 tavaszára meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési programját, Konnektivizmus – hálózati tudásépítés a könyvtárosok gyakorlatában (PLB 1632) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2015. április 13., 27., május 11.

Jelentkezési határidő: 2015. március 30.

Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára - akkr. továbbképzés

 A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2015 tavaszára meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési programját, Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára (11833-2/2014/KOZGYUJT )  címmel. A képzés elvégzésével teljesíthető a többfunkciós intézmények vezetői számára a 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet 6/G § (2) bekezdésében előírt tanfolyami kötelezettség.

A tanfolyam időpontja: 2015. március 30., 31., április 1., 2., 22., 23., 29., 30.
Jelentkezési határidő: 2015. március 16.

Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére - akkr. továbbképzés

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2015. év tavaszára újra meghirdeti Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére (PLB 1241) elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési programját.

A tanfolyam időpontja: 2015. április 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 17

Jelentkezési határidő: 2015. március 24.

Új jogszabályok és jogszabálymódosítások 2014. december végén

 A Magyar Közlöny 2014. évi 184. számában megjelent a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (25470-25581) és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (25582-25761. p.).

A Magyar Közlöny 2014. évi 185. száma tartalmazza A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) kormányrendeletet.

A Magyar Közlöny 2014. évi 186. számában megjelent a 2014. évi CVI. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról, amely több ponton módosítja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt.
 
A Magyar Közlöny 2014. évi 190. számában megjelent az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, amely módosítja többek között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet.

Zenei könyvtári ismeretek III. Feltárás - tájékoztatás - új technológiák a zenei könyvtárakban

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04, akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2015. tavaszára meghirdeti a Zenei könyvtári ismeretek III. - Feltárás, tájékoztatás - új technológiák a zenei könyvtárban (50831-2/2014/KOZGYUJT) elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési programját.

A tanfolyam időpontja: 2015. március 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19.

Jelentkezési határidő: 2015. február 23.

Könyvtári Minőségi Díj

2015. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Könyvtári Minőségi Díjat adott át Ramháb Máriának, a kecskeméti Katona József Könyvtár igazgatójának. Az idén először elnyerhető cím mellé a nyertes intézmény díszoklevelet és kétmillió forintot kapott.

Gratulálunk!

Törvényjavaslat a megyei könyvtárak egyes állami tulajdonú vagyontárgyainak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Benyújtásra került a T/2379. számú törvényjavaslat a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról.

EMMI-rendelet a szakmai mutatókról

A Magyar Közlöny 2014. évi 171. számában megjelent a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet (23977-23983. p.)

A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, a rendeletben meghatározott szakmai mutatókat a 2015. évi munkatervben kell először alkalmazni.

Új és felújított könyvtárépületek

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Könyvtárépítészeti portál kínálata 12 könyvtár építészeti adataival bővült. Most új és felújított könyvtárakat mutatunk be a színes, külső homlokzatot és belső tereket ábrázoló fotókkal és alaprajzokkal kiegészített oldalainkon.

Ízelítő a 3K 2014. novemberi-decemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Somogyi József: Könyvtári ellátás az ezredforduló után. A második hét év, 2007-2013 számainak vizsgálata

Képzési terv - 2015

Elkészült a Könyvtári Intézet 2015. évre szóló képzési terve

A képzési tervben megadott időpontoknak megfelelően jövő évi OKJ-s képzéseinkre és akkreditált továbbképzési programjainkra fogadjuk a jelentkezéseket, különösen tekintettel a TÁMOP 3.2.12-es pályázat - tudomásunk szerint lassan kifutó - keretei között teljesíteni kívánt képzésekre.

Iskolai közösségi szolgálat - új oldal a Könyvtári Intézet honlapján

 A Könyvtári Intézet 2014. november 19-én műhelynapot szervezett "Az iskolai közösségi szolgálat könyvtári fogadása'" címmel. A műhelynap előadásai, az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos információk, valamint a témában akkreditáltatott továbbképzés leírása új oldalon érhető el honlapunk Információs oldalak menüpontjában.

A 2014-2020-as operatív programok szövegének társadalmi egyeztetése

2014. november 7-től lehetőség nyílik a 2014-2020-as időszak operatív programjainak (OP) megtekintésére és észrevételezésére.

Véleményezési határidő a Fórum felületen keresztül: 2014. november 24-én éjfélig

Könyvtár, ami összeköt - pályázati eredmények

 A „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című pályázat eredményei megszülettek. Az ösztöndíj keretében 2014. novemberében nyolc határon túli és két magyarországi szakember tölthet el egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban.

A pályázatokat elbíráló bizottság döntése alapján az alábbi 10 könyvtáros vesz részt a programon: Csíkos Éva (Szerbia), Dorkić Diána (Horvátország), Ferencz Ünige Éva (Románia), Géczi Róbert (Románia), Horváth Alexandra (Magyarország), Kelemen Kálmán (Románia), Lázok Klára (Románia), Nagybali Tamara (Szerbia), Pallagi Ágnes (Ukrajna), Tóth Zsuzsanna (Magyarország)

A Könyvtári Intézet új akkreditált továbbképzési programja: iskolai közösségi szolgálat a közgyűjteményekben

A Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság szeptemberben Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat fogadására a közgyűjteményekben címmel engedélyezett egy, az Intézet által készített akkreditált továbbképzési programot, amelyhez az idei évre tanfolyami időpontot is kialakítottunk - különös tekintettel a TÁMOP-3.2.12-es pályázat nyertes könyvtáraiban felmerülő igényekre.

Elindult a határontúli magyar könyvtárosok továbbképzésnek újabb szakasza

A Könyvtári Intézet a NKA támogatásával 2014 őszén folytatja a határontúli magyar könyvtárosok számára szervezett továbbképzések programját. Az első képzés augusztus végén zajlott le, a program november közepéig tart.

Műhelynap az iskolai közösségi szolgálat könyvtári fogadásáról

A Könyvtári Intézet 2014. november 19-én az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti Dísztermében műhelynapot szervez Az iskolai közösségi szolgálat fogadása a könyvtárakban  címmel (meghívó, részletes program).
 
A műhelynapon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket 2015. november 15-ig várjuk.
 
A témában az Intézet a közelmúltban 30 órás akkreditált továbbképzési programot engedélyeztetett, a tanfolyam időpontja: 2014. december 2-3-4-5. - várjuk az érdeklődők jelentkezését.

A Könyvtári Minőségügyi Bizottság mandátumának meghosszabbítása

2014 őszén Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere újabb négy évre  megbízta a Könyvtári Minőségügyi Bizottság elnökét, dr. Skaliczki Juditot és tagjait a bizottsági feladatok ellátásával.

A Bizottság tagjainak névsora és dokumentumai honlapunkon elérhető itt.

A Könyvtári Figyelő 2014. évi 3. számában Skaliczki Judit tollából A használóközpontúság megvalósításának kitüntetései: a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj címmel tanulmány jelent meg a témában (263-271. p., regisztrált előfizetők számára online is elérhető).

A könyvtári akkreditált programok jegyzékének frissítése

 Szeptember elején frissült az EMMI Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság által engedélyezett könyvtári akkreditált programok jegyzéke.

A korábban - az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosítása előtt - engedélyezett, és még érvényes programok jegyzéke itt olvasható.

 Az akkreditációs tevékenységgel kapcsolatos további információk elérhetők itt.
 
Az új Szakbizottság elérhetőségi adatai letölthetők innen.

Miniszteri kitüntetés a könyvtárosok napján

Közel négy évtizedes könyvtárosi munkásságáért Vörösné Jánosi Katalint, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársát Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Miniszteri Elismerő Oklevélben részesítette. A kitüntetést Dr. Cseri Miklós, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára adta át a könyvtárosok napján, 2014. október 1-jén

Gratulálunk!

Ízelítő a 3K 2014. októberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Dancs Szabolcs: A jövő nemzeti könyvtára

Könyvtár, ami összeköt - pályázat

Negyedik alkalommal kerül meghirdetésre a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című program.

Az Országgyűlés elnöke, Kövér László által kiírt pályázatra az alábbi országokból lehet jelentkezni: Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.
 
A pályázat beküldési határideje: 2014. október 3.
 
A pályázati felhívás szövege

Ízelítő a 3K 2014. szeptemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Ásványi Ilona: „… arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal maradandó gyümölcsöt hozzatok…” Húszéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Ízelítő a 3K 2014. augusztusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
M.L.M.: „A jövő itt van és sose lesz vége”

Vígh Annamária: Az MKE 46. vándorgyűlésének megnyitóbeszéde 

Kitüntetések augusztus 20. alkalmából

Augusztus 18-án Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Pesti Vigadóban.

Könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjban részesült:
- Bazsóné Megyes Klára, az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgatója, 
- Sohajdáné Bajnok Katalin, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, 
- Szellőné Fábián Mária, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának főigazgató-helyettese, 
- Szita Gábor, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, raktárosa.
 
Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
Dr. Kapronczay Károly, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézetének vendégprofesszora, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár címzetes főigazgatója
 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:
Poprády Géza, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főigazgatója
 
Gratulálunk!

Jelentés a KSZR-ről a megyei könyvtárak 2013-as beszámolói alapján

 Az Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályán az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának iránymutatása alapján elkészült a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 2013-as évének legfontosabb eredményeit, trendjeit, éves teljesítményét tartalmazó jelentés, amely honlapunk KSZR működés rovatában a Háttéranyagok között is elérhető.

Áramszünet az OSZK-ban a hét második felében

 Az Országos Széchényi Könyvtár karbantartási munkálatai és az ezzel kapcsolatos áramszünet miatt 2014. július 31-én és augusztus 1-jén az Intézet munkatársai sem telefonon, sem e-mailben nem lesznek elérhetők.

Megértésüket köszönjük!

Tartalom átvétel