Képzési terv 2014.

 Elkészült a Könyvtári Intézet 2014. évre szóló képzési terve

A képzési tervben megadott időpontoknak megfelelően jövő évi OKJ-s képzéseinkre és akkreditált továbbképzési programjainkra fogadjuk a jelentkezéseket - különösen tekintettel a TÁMOP 3.2.12-es pályázat keretei között teljesíteni kívánt képzésekre.

A NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázati eredményei

Európai uniós operatív programok a 2014-2020-as időszakra - meghosszabbított véleményezési határidő

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátották a 2014-2020 időszakra vonatkozó Operatív Programokat (OP).

Meghosszabbított véleményezési határidő: az Operatív Programokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 2013. december 15-ig, az adott operatív programhoz kapcsolódó internetes fórumon várják.

Időközben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program is feltöltésre került a partnerségi aloldalra. 

Az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának közleménye a 103/2013. (XI.18.) VM rendelethez

 Megjelent az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának 289/2013. (XI.14.) közleménye103/2013. (XI.18.) VM rendeletről, valamint a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése keretében a kötelező arculati elemek alkalmazására vonatkozó Arculati útmutatóról, továbbá a „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusról.

Restitúciós törvényjavaslat

Az Országgyűlés honlapján elérhető az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló T/12791. számú törvényjavaslat.

Felhívás az Országos Könyvtári Kuratórium tagjainak jelölésére

Az Országos Könyvtári Kuratórium a kultúráért felelős miniszter mellett működő konzultatív testület, amely közreműködik a nemzeti könyvtár irányításában, működését az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI.19.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelölések postára adásának határideje: 2013. november 15., a jelöléseket az alábbi címre kell beküldeni: Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A felhívás teljes szövege itt érhető el.

Ízelítő a 3K 2013. novemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Pogány György: A megyei könyvtárak funkcióinak változása a rendszerváltozásig a jogszabályok és koncepciók tükrében

Fórum
Varga Katalin: Merre tovább, könyvtárosképzés?

Közlemény a Nyilvános könyvtárak jegyzékéről

A  Hivatalos Értesítő 2013. évi 51. számában (X. 18.) megjelent a 41. Nyilvános könyvtárak jegyzéke, benne 7 új könyvtárral.

Bővebben: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2013/51.pdf

Jogszabálytervezet az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető az egyes kulturális tárgyú törvények - közöttük az 1997. évi CXL. és a 2001. LXIV. törvény - módosítására vonatkozó tervezet (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. október 30.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Könyvtáros kollégák elismerései

2013. október 16-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár két munkatársát, Havas Katalin nyugalmazott főkönyvtárost és Illényi Ildikó humánpolitikai referenst Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Miniszteri Elismerő Oklevélben részesítette.

2013. október 17-én az oktatás és közművelődési kategóriában Pallósiné dr. Toldi Márta, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatója vehette át a 2013-as Vas megyei Prima-díjat.

Gratulálunk!

Módosul az 1997. évi CXL. törvény, változnak a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények

A Magyar Közlöny 2013. évi 172. számában megjelent az 1997. évi CXL. törvény módosítására vonatkozó 2013. évi CLX. törvény (73975-73976. p.).

Ugyanebben a számban tették közzé a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvényt (73966-73975. p.). A módosítás a könyvtárak számára új lehetőséget nyújt az árva művek hozzáférhetővé tételét illetően.

NKA-felhívás könyvtáraknak: részvétel a Márai-program harmadik fordulójában

A NKA Könyvkiadás Kollégiuma közzétette a könyvtáraknak szóló felhívását a Márai-program harmadik fordulójában való részvételre.

A könyvtárak rendeléseiket 2013. október és november hónapban adhatják le. A program kezdő és záró időpontjáról a támogatott könyvtárakat értesítik.

Tájékoztató a Könyvkiadás Kollégiuma döntéséről: a Márai-program 3. fordulójáról

Ízelítő a 3K 2013. októberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Maróti Andor: Kultúraközvetítés vagy közösségi művelődés?

Műhelykérdések
Horváth Sándor Domonkos: Közkönyvtári integráció Győrben
Vraukóné Lukács Ilona: Veszélyeztetett magyar könyvek, avagy a nyugati magyar diaszpórában élők hagyatékainak (lehetséges) sorsáról

Könyvtári feladatokat is tartalmaz a 66/2013. EMMI rendelet

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet - 16. paragrafusa könyvtári feladatokat tartalmaz.

Az NKA pályázati felhívásai

A NKA honlapján elérhető a Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázati felhívása:

3341. altéma: nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű lapok támogatása.

3342. altéma: művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, online megjelentetett internetes folyóiratok számára.

Benyújtási határidő: 2013. október 10.

Urbán Lászlót gyászoljuk

A gyászoló családtól értesültünk, hogy a napokban, életének 78. évében, hosszas betegség után elhunyt volt kollégánk, Urbán László, aki a Könyvtári Intézet jogelődje, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ vezető munkatársaként a magyar könyvtárügyben főként könyvtárépítési programok szerzőjeként, értő tanácsadójaként tett szert országos ismertségre és elismertségre.

Temetése 2013 október 10-én 10.30-kor lesz a Farkasréti temetőben (központi ravatalozó) . Szakmai pályafutásáról a szakfolyóiratok emlékeznek majd meg. 

Fájó szívvel búcsúznak a Könyvtári Intézet munkatársai

Tanfolyam erdélyi könyvtárosoknak a csíkszeredai megyei könyvtárban

Ismét tanfolyamot szervezett a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) a Könyvtári Intézettel közösen. 2013. október 7-8-án az online irodalmi adatbázisok témájában került sor képzésre a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében, előadó: Téchy Tünde, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője.

A képzést a  Bethlen Gábor Alap támogatja.
 

A nemzeti köznevelési törvény módosítása, kormányrendelet a pedagógusok előmeneteléről

Könyvtárostanárok figyelmébe ajánljuk: a Magyar Közlöny 2013. évi 143. számában megjelent
- a 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról és
- a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Ízelítő a 3K 2013. szeptemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Sennyey Pongrácz: A könyvtár változásainak négy trendje
Koltay Tibor: Jóslatok a könyv és az olvasás jövőjéről

Fogarassy Miklóst gyászoljuk

2013. augusztus 14-én, 74 éves korában elhunyt Fogarassy Miklós, könyvtáros, irodalmár, műkritikus, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének (az egykori Könyvtártudományi és Módszertani Központnak, a KMK-nak) tudományos főmunkatársa.

2013. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

A kormany.hu honlapon megtekinthető a 2013. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegeit tartalmazó táblázat

Augusztus 20-i kitüntetések

Doncsev András parlamenti államtitkár, az emberi erőforrások miniszterének megbízásából szakmai kitüntetéseket adott át nemzeti ünnepünk kapcsán 2013. augusztus 19-én a Szépművészeti Múzeumban tartott díjátadón.

A könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítményének elismeréseként Szinnyei József-díjat kaptak:

Fehér Miklós István, a Könyvtári Intézet könyvtárosa
Fonyó Istvánné, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár ny. főigazgatója
Dr. Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem, Klebelsberg Kuno Könyvtár főigazgató-helyettese
Takács Ferenc, az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Könyvtárának igazgatója

"Könyvtár, ami összeköt" - pályázati eredmények

"Könyvtár, ami összeköt" - Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése c. pályázat nyerteseinek listáját közzétették az Országgyűlés honlapján.

A NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázatai

A NKA honlapján közzétették a Közgyűjtemények Kollégiuma második félévre szóló pályázati kiírásait:

- állományvédelem / restaurálás, állományvédelmi eszközbeszerzés

- ITHAKA-program

- szakmai kiadványok

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. augusztus 12.

Online már olvasható a Könyvtári Figyelő 2013/2 száma

Tájékoztatjuk a Könyvtári Figyelő előfizetőit, hogy akik online hozzáférést is kértek, a mai naptól jelszavukkal elérhetik a folyóirat 2013. 2. szám teljes szövegét.

Felújított könyvtárépületek

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Könyvtárépítészeti portál kínálata 13 felújított könyvtár építészeti adataival bővült.
Frissítettük még a Könyvtári berendezés, a Könyvtári költöztetés, a Restaurálás és  a Könyvtári állományvédelem, biztonságtechnika adatbázisunkat is. 

Könyvtári statisztika 2012.

Megjelentek a könyvtárak 2012-es működésére vonatkozó statisztikai adatok és a kapcsolódó feltétel- és teljesítménymutatók.

A számok vizsgálhatóak szinkronikusan (a könyvtárak egymással összevetve) és diakronikusan is (14 évre visszatekintve).

A K2 kísérleti műhely szakmai napja

A K2 kísérleti műhely blogján beszámoló olvasható a Könyvtári Intézet 2013. június 6-án tartott Egyetemi technológiai kutatások elnevezésű szakmai napjáról.

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

A pedagógusok továbbképzésére vonatkozó kormányrendelet módosításának tervezete

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló rendelet módosítása tervezete (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. június 28.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója

A két nap alatt elhangzott előadások, hozzászólások, kerekasztal megbeszélések, és a tervezethez érkezett csaknem ötven hozzászólás alapján elkészültek aMagyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának ajánlásai a 2014-2020-as tervidőszakra készülő könyvtári fejlesztési stratégiához. Az ajánlások végleges változatát a Könyvtári Intézet juttatja el a minisztérium Könyvtári osztályára.

A Világtalálkozón elhangzott előadások prezentációi, az eseményen készült videó-felvételek (Program menüpont) és fotók (Galéria menüpont) már elérhetők a rendezvény honlapján.

Tartalom átvétel