Elindult a KönyvtárMozi szolgáltatás

 Az EMMi Kultúráért Felelős Államtitikársága és az IKSZ megállapodást kötött szakmai és civil szervezetekkel azzal a céllal, hogy a magyar filmkultúra értékei hozzáférhetővé váljanak a hazai könyvtári rendszeren keresztül. A KönyvtárMozi szolgáltatás az ötezer lakos alatti kistelepülések könyvtárai, művelődési házai számára biztosít lehetőséget filmek vetítésére,  a programban 150 település vesz részt. A programsorozat az Országos könyvtári napok keretén belül, október 6-án, a Bács-Kiskun megyei Dunafalván indult el (75 évvel ezelőtt a helyi Szigeti Hangos Mozgóban az első között vetítették az 1934-ben készült, Meseautó című filmet).

Kiadvány a szerzői jogról

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy folyamatosan megjelenő tankönyveivel, kiadványaival, ismertetőivel egyaránt támogathassa a szellemitulajdon-védelmi ismereteket megismerni vágyó érdeklődőket, illetve a tudásukat elmélyíteni kívánó szakembereket - a napokban megjelentette a Bevezetés a szerzői jogba című kiadványt, amely a témával kapcsolatos legfrissebb szakmai információkat tartalmazza.

Technikai információk

Ízelítő a 3K 2015. májusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Garamvölgyi László: A Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa

Integrált könyvtári rendszer bemutató

2015. október 21-én folytatódik az OSZK 2015 júniusában megkezdett IKR-bemutató sorozata. 2015. október 21-én a Monguz cég Qulto-rendszerének bemutatója kerül megrendezésre.

2015-ös Intercultural Innovation Award

 Az ENSZ Civilizációk Szövetsége meghirdette a 2015-ös Intercultural Innovation Award pályázati lehetőségét. A kultúrák közötti párbeszéd és tudatosság, a migráció és integráció, a kulturális állampolgárság oktatása témakörökben várnak pályázatokat olyan non-profit szervezetektől, amelyek már fel tudnak mutatni alulról építkező, innovatív projekteket, amelyek kiterjeszthetők és megismételhetők.

Pályázati határidő: 2015. szeptember 30.
 

Intézkedési terv az Országos Fogyatékosságügyi Programról

A Magyar Közlöny 2015. évi 127. számában megjelent a 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat, amely az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervét tartalmazza. A melléklet 10.4 és 10.5 pontja a könyvtárakkal kapcsolatos feladatokat rögzíti (19614. p.)

Ízelítő a 3K 2015. áprilisi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Maróti Andor: A kommunikáció és a kultúra kapcsolata Kovács Máté gondolkodásában

Kormányhatározat az OSZK feladatellátásával kapcsolatos intézkedésekről

 A Magyar Közlöny 2015. évi 126. számában megjelent A Kormány 1643/2015. (IX. 10.) Korm. határozata az Országos Széchényi Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó intézkedésekről (19434. p. ).

Együttható - szakmai konferencia

Együttható - Közösségfejlesztés a múzeumokban, a könyvtárakban és a közművelődési intézményekben címmel szakmai konferenciát szervez a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Könyvtári Intézet.

Időpont: 2015. október 5-6.
Helyszín: Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ, Esztergom, Szent István tér 10.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 25. 12 óra

Regisztráció

Önkéntes Portál

Az EMMI 2015. június 30-án Önkéntes Portált indított, amelyen keresztül az önkénteseket fogadni kívánó kulturális intézményeknek regisztrációt követően lehetősége van az önkéntes feladatok széles körű meghirdetésére, a legmegfelelőbb potenciális önkéntesek megtalálására.

Kitüntetések augusztus 20. alkalmából

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2015. augusztus 19-én a Pesti Vigadóban. 

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: 
 
Dr. Virágos Márta, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgató-helyettese.
 
Könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjban részesült: 
 
Laki-Lukács László, könyvtáros, helytörténeti kutató, néprajzi gyűjtő, vászonszövő, 
Szilágyiné Dr. Bánfi Szilvia, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutatója, 
Strasszer Mihályné, az Óbudai Egyetem Könyvtárának könyvtárigazgatója, 
Várterész Cecília, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatóhelyettese.
 
Gratulálunk!

Közvetlenül elérhető EU-s források magyar nyelvű honlapja

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a több 1000 milliárdos európai pályázati források hatékonyabb felhasználásáért 66 nyitott pályázattal magyar nyelvű honlapot indít a Magyar Fejlesztési Központ közvetítésével. A honlapon az év végéig további hatvan-hetven pályázat feldolgozása várható.

További információk

Pályázati felhívás Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére

 
A pályázat célja azon minősített könyvtár díjazására, amelynek kiemelkedően magas minőségi szintű innovatív szolgáltatásait a használók, a partnerek és a fenntartó sokoldalúan visszaigazolja. A Könyvtári Minőségi Díjra csak a Minősített Könyvtár címet elnyert hazai könyvtárak pályázhatnak, és amit a pályázati felhívásban foglalt feltételeket legeredményesebben teljesítő könyvtár nyerhet el.
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15.
 

Pályázat a Minősített Könyvtár címre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben is pályázatot hirdet a Minősített Könyvtár cím elnyerésére. A pályázat célja a minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek munkájának elismerése. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. július 31.
A beérkezett pályázatokat a Könyvtári Minőségügyi Bizottság bírálja el a benyújtott dokumentáció és helyszíni szemle alapján.
 
A pályázat dokumentumai:

Törvény a 2016-os központi költségvetésről

A Magyar Közlöny 2015. évi 97. számában megjelent a 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről  (16824-17000. p.).

A jogszabályban hozzáférhetők a könyvtárakra vonatkozó adatok is.

Módosul az információszabadságról és a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény

A Magyar Közlöny 2015. évi 96. számában megjelent a 2015. évi XCVI. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról (16767-16772. p.).

A módosítás 2016. január elsején lép hatályba.

NKA-pályázatok miniszteri támogatással

 A Nemzeti Kulturális Alap honlapján elérhetővé váltak az Emberi Erőforrások Miniszterétől igényelhető támogatás legújabb kiírásai: 

A pályázatok beküldési határideje: 2015. szeptember 15.

Könyvtár, ami összeköt - pályázat

Ötödik alkalommal kerül meghirdetésre a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című program.

Az Országgyűlés elnöke, Kövér László által kiírt pályázatra az alábbi országokból lehet jelentkezni: Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.
 
A pályázat beküldési határideje: 2015. augusztus 28.
 
A pályázati felhívás szövege

Módosul az 1997. évi CXL. törvény

A Magyar Közlöny 2015. évi 84. számában megjelent a 2015. évi LXXII. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról, amely kiegészíti az 1997. CXL. évi törvény 66. és 94. paragrafusát (hatályba lépés: 2016. január 1.), valamint módosítja a 3. sz. melléklet d) pontját (8008-8009. p.)

Törvény a megyei könyvtárak feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

A Magyar Közlöny 2015. évi 84. számában megjelent a 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról (8032-8038. p.).

A törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

K 1.0: új műhelynapsorozat a Könyvtári Intézet szervezésében

 A Könyvtári Intézet 2010-ben „K2” megjelöléssel, konzultációra épülő kísérleti műhelysorozatot indított az aktuális, friss technikai, technológiai megoldások ismertetése, a fejlesztések után érdeklődő könyvtárosok összetartására, a fejlesztés ösztönzésére.  Az innovatív és nagyon sikeres műhelymunka ráirányította a figyelmünket arra, hogy kérdéseink, melyeket fel szeretnénk tenni, sokszor számosabbak annál, mint aminek ez a fórum tematikája alapján helyet tud adni.

Kormányrendelet a a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről

A Magyar Közlöny 2015. évi  79. számában megjelent a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI.9.) Korm. rendelet. A rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

A rendelet az informatikus könyvtáros szak BA (7141. p.) és MA (7149. p.) szintjét egyaránt tartalmazza. A MA szint elnevezése a rendelet hatályba lépése után könyvtártudomány mesterképzési szakra (7155. p.) változik.

A tanári mesterképzések között szerepel a könyvtárostanár szak (7156. p.).

Az év végéig a képzési és kimeneti követelmények megújítására is sor kerül.

Integrált könyvtári rendszerek bemutatója

Június 11-én és 15-én az izraeli ExLibris és az olasz @Cult informatikai cégek bemutatják a legújabb fejlesztésű integrált könyvtári szoftvereiket. Az angol nyelvű rendezvény helyszíne az OSZK díszterme, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A 2015. évi ODR pályázati keret eredményei

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 2015. évi meghívásos pályázati keretéből 54 könyvtár részesült az EMMI támogatásával (táblázat).

Ízelítő a 3K 2015. márciusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Hangodi Ágnes: A Könyvtári Intézet határon túli könyvtáros képzései

Ízelítő a 3K 2015. februári számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Dömsödy Andrea: A Könyvtárostanárok Egyesülete -- múlt és jelen

K2 műhelynap

 A K2 Kísérleti Műhely következő műhelynapja Egyetemi technológiai kutatások címmel 2015. május 20-án (szerdán) 10.30-tól kerül megrendezésre. 

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár (1827 Budapest, Budavári Palota F épület), VI. emeleti nagyterem 

A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát Jávorka Brigittának jelezze a javorka [dot] brigitta [at] oszk [dot] hu címen!
 

Javaslatok Szinnyei József-díj adományozására

A Szinnyei József-díj adományozására vonatkozó rendelkezéseket az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről  szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet, illetve a rendelet 1. számú mellékletének 29. pontja tartalmazza. Az elismerések kezdeményezésére vonatkozó eljárás rendjét és formai feltételeit a7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló utasítás határozza meg.

A díj adományozására vonatkozó javaslatok beadási határideje 2015. május 20. (postára adás dátuma). Az elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezéseket a következő címre kell eljuttatni: EMMI Közgyűjteményi Főosztály, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága közzétette a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesülő támogatottak listájátA támogatásból 2015-ben 565 önkormányzat részesült.

Ízelítő a 3K 2015. januári számának tartalmából

Könyvtárpolitika

Balogh András: Könyvtár, közösségi tér, minőségi-szellemi rekreáció
Gulyás Enikő: A biblioterápia kialakulása, fejlődése, helye a könyvtárban

Tartalom átvétel