Fókuszváltás – közkönyvtárak közösségépítő szerepben

Szabó Piroska könyvismertetése.
A Cselekvő Közösségek Program keretében beszerzett kötet kölcsönözhető a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban – könyvtárköziben is!

Transforming libraries, building communities : the community-centered library / Julie Biando Edwards, Melissa S. Robinson, and Kelley Rae Unger. – Lanham : The Scarecrow Press, 2013. – XXII, 230 p. ; 23 cm
ISBN 978-0-8108-9181-4

Napjainkban már közhelyszámba megy, hogy a közkönyvtáraknak el kell mozdulniuk az információszolgáltatástól a közösség tágabb értelemben vett szolgálata felé. Jelen kötetben a szerzők nagy meggyőző erővel bontják ki ezt a tézist, és adnak egyúttal részletes gyakorlati útmutatót arra nézve, hogyan változtassuk közösségközpontúvá könyvtárunkat: pozícionáljuk újra közösségi térként, a civil párbeszéd és az esélyegyenlőség színtereként, a közösségi és humán tőke sokoldalú fejlesztőjeként. A három társszerző az egyesült államokbeli Peabody Institute Library (Massachusetts) rendezvényszervezéssel foglalkozó munkatársaként első kézből osztja meg az olvasóval, hogyan vihető sikerre ez a fókuszváltás.

A könyv elméleti megalapozását az úgynevezett értékalapú közösségfejlesztés (Asset-Based Community Development, ABCD) modellje jelenti. Ez a közösségfejlesztést nem egy felülről indított kvázi-szolgáltatásként tételezi, hanem egy alulról építkező, az értékeket, erőforrásokat, készségeket, lehetőségeket feltérképező, majd egymással összekötő folyamatként, amelynek a közösség tagjai is aktív részesei. A tőkefajták megkülönböztetése (szociális‑, humán‑, kulturális‑, pénzügyi‑, környezeti‑ és fizikai tőke) könyvtári kontextusban is hasznos kiindulópontul szolgál, hiszen segít felmérni, illetve kiaknázni a rendelkezésre álló erőforrásokat. A szerzők alapvetése, hogy az adott közösségben lappangó értékekre építve (önkéntesség, partnerkapcsolatok, könyvtárbarátok köre stb.) a könyvtár célzott programok szervezésével, újragondolt szolgáltatásokkal, intézményi együttműködésekkel a közösség fejlődésének katalizátora lehet, akár pusztán azzal, hogy összeköti egymással a megfelelő embereket. Egy „aktívabb” közkönyvtár közösségközpontúvá válásában a használók igényeire való odafigyelés, a proaktivitás a meghatározó – a közösségközpontú könyvtár szélsőségesen inkluzív tér, amely a közösség minden egyes tagját egyaránt el kívánja érni, függetlenül azok érdekérvényesítő képességétől. A közösségi kapcsolati háló szorosabbra fűzésével, a szociális tőke építésével pedig hídszerepet is be tud tölteni különböző érdeklődésű és státuszú emberek között.

A kötet az elméleti megalapozó fejezetek után rátér azokra a gyakorlati lépésekre, amelyek kijelölik a közösségközpontú könyvtárak működtetésének kereteit. Terítékre kerül a források allokálása, a hálózatépítés, a partnerkapcsolatok ápolása, a pályázás és a rendezvényszervezői mentalitás. A könyv harmadik nagyobb egysége pedig azokkal a feladatokkal foglalkozik, amelyeket egy közösségközpontú könyvtárnak fel kell vállalnia. Ezekben a fejezetekben a szerzők sorra veszik, hogyan lehet a könyvtár a civil cselekvés fóruma és a diskurzus agorája, a fenntarthatóság fellegvára, a közösség kulturális lenyomata, a sokféleség színtere és a kisebbségi csoportok segítője, művészeti központ, népegyetem, s végül, de nem utolsósorban az ifjúság védője és szószólója. A szerzők számos példát hoznak sikeres könyvtári projektekre, elsősorban az Egyesült Államok területéről, a fejezetek végén pedig gyakorlati tanácsokkal látják el az olvasót, hogyan is valósítsa meg mindezt a saját könyvtárában. Csak néhány példa a kötetben említett szolgáltatások közül: a házi feladatban való segítségnyújtás (önkéntes diákok vagy tanárok részvételével), közösségi kert kialakítása a könyvtár udvarán, kreatívírás-kurzusok szervezése minden korosztálynak, vagy éppen a helyi vállalkozók és álláskeresők összekötése.

Összefoglalva az eddigieket, a közkönyvtárak feladata a 21. században is az, mint alapításukkor volt: a szabad hozzáférés, a közművelődés elősegítése, a jól informált állampolgárok megteremtése. Ha közösségközpontú könyvtárként kívánnak megújulni, ezeket az alapelveket ki kell egészíteni a szociális funkció felvállalásával és elmélyítésével, a közösségi szerep- és felelősségvállalással. Az elitizmus és a puszta tartalomszolgáltatás helyett a részvételiség, a kölcsönösség és a tartalomelőállítás jegyében rajzolhatók ki tehát a közösségközpontú könyvtár szolgáltatásai, amelyek megvalósításához ebből az optimista kicsengésű könyvből számtalan ötletet meríthetünk.
—————
A könyvről részletes recenzió jelenik meg a Könyvtári Figyelő őszi különszámában.

Kategória: Új szerzemény_Cselekvő_Közösségek | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Gyászhír

Október közepén családjától kaptuk a hírt, hogy életének 89. évében elhunyt Dr. Száva-Kováts Endre, az irodalomtudomány doktora, az Országgyűlési Könyvtár volt főigazgatója.

Több évtizeden át rendszeresen és megbízhatóan, egyfajta szponzorként vagy donátorként támogatta a Könyvtártudományi Szakkönyvtár gyűjteményét és munkáját. Negyedévenként meglátogatott bennünket, és idős korával dacolva elcipelte  hozzánk, és így a köz számára hozzáférhetővé tette a Journal of the
Association for Information Science and Technology (JASIST) hatalmas és –
mind tartalmát, mind fizikai valóját tekintve — súlyos köteteit, amelyeket az amerikai tudós társaság tagjaként maga fizetett elő.

Örök hálával tartozunk neki.

Szakkönyvtárunk természetesen őrzi Száva-Kováts Endre számos magyar és idegen nyelvű elméleti publikációját a bibliometriáról, hivatkozáselemzésről, avulásról, felezési időről. A hazai szakfolyóiratok közül főleg a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás hasábjain publikált.

Köszönjük nagylelkű támogatását, emlékét tisztelettel megőrizzük.

Kategória: Emlékezünk | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A friss, 2017/1-es MAKSZAB szabadon böngészhető!

MAKSZAB_2017-1

Ugyan a MAKSZAB-füzetek teljes anyaga a  HUMANUS adatbázisban is kereshető, mégis egészen más, sokkal komfortosabb élményt nyújt az összegyűjtött, rendszerezett, betűrendes és tárgyszómutatóval ellátott kiadvány böngészése. Szívesen ajánlom minden, a hazai könyvtári szakirodalom iránt érdeklődő kollégának, leendő kollégának és minden más olvasónknak is – a szerkesztő, Honffyné Felhő Ágnes nevében is.

Kategória: Kiadványok | Címke: | Szóljon hozzá most!

Külföldi szakmai újdonságok a Könyvtári Figyelő új számának referátumaiból – 2. rész

Folytatjuk Feimer Ágnes szerkesztő válogatásának közlését a Könyvtár Figyelő 2017/3-as számának referátumaiból:

A 171. sz. referátumból megtudhatjuk, hogyan próbálták a folyóiratcikkekre való keresés hatékonyságát javítani a Torontói Egyetem könyvtárában.
A következő (172. sz.) referátumnak már a címe is figyelmet érdemel: Szükség van-e még referensz szolgáltatásra a Google és a Wikipédia korában?
A Wikipédia (amely 2016-ban lett 15 éves) egy másik cikkben is szerepelt, amely a projektnek a könyvtárakkal való kapcsolatát vizsgálta, ennek összefoglalóját olvashatjuk a 178. sz. referátumban.
Egyetemi hallgatók könyvtári foglalkoztatásának tapasztalatairól számol be a 185. sz. referátumban ismertetett cikk.
A gamification egyre népszerűbb a könyvtárakban, újabb amerikai példát ismerhetünk meg a 186. sz. referátumból, amelynek címe: Egy 18. század elejei gyilkossági rejtély megelevenítése a könyvtárban.
A 191. sz. referátum egy szlovák kutatás nyomán a Google-generáció információs viselkedését tárja fel.
Az olvasás népszerűsítésének új eszközét, a könyvtrailer fogalmát vizsgálja a 194. sz. referátum a Web 2.0 korában.
A 197. sz. referátum megtudhatjuk, mit tehet a könyvtár, ha hackelés áldozatává válik, célszerű-e a visszatámadás.

Jó böngészést kívánunk!

Kategória: Újdonság | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Külföldi szakmai újdonságok a Könyvtári Figyelő új számának referátumaiból – 1. rész

A szerkesztő, Feimer Ágnes összeállítása:

A referáló rovat teljes anyagában a Humanus adatbázisban lehet böngészni, legegyszerűbben a részadatbázis megjelölésével (most: KF 2017/3).

A Nemzetközi könyvtárügy szakcsoportjában két érdekes referátum olvasható: a 133. sz. a könyvtárak (kiemelten az IFLA) szerepével foglalkozik a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló ENSZ-programjában, a 134. sz. pedig az Európai Bizottság digitális megőrzési programjait veszi számba.

Az egyes országok könyvtárügyét bemutató szakcsoportban most a svéd (136. sz. referátum) és az amerikai könyvtárak helyzetéről (137. sz. referátum) kapunk áttekintést.

A 139. sz. referátum a lengyel könyvtárosok hivatásának társadalmi helyzetéről rendezett konferenciáról számol be (az országban több mint 16 ezer személy tölt be könyvtárosi állást). A 142. sz. referátumban ismertetett cikk egy új továbbképzési programról, az ún. világkávéház (tudáskávéház) módszer alkalmazásáról közöl esettanulmányt egy ír egyetemi könyvtárból.

Kanada a világ egyik első országa volt, amely egyesítette nemzeti könyvtárát és nemzeti levéltárát 2004-ben. Az azóta eltelt időszak tapasztalatait, eredményeit tekinti át a 146. sz. referátum. A következő (147. sz.) pedig azt vizsgálja, milyen szerepet tölt be a Library of Congress az amerikai társadalom életében, mi lesz a jövő feladata a digitalizálásban, a tartalmak megőrzésében.

Új fogalmat, a digitális wellness kifejezését vezeti be a 150. sz. referátumban összefoglalt cikk, amely azt mutatja be, hogyan segíthetnek a könyvtárak a használóknak a digitális technológia jelentette stressz leküzdésében.

A 151. sz. referátumból megtudhatjuk, hogyan hatott a gazdasági válság a spanyol egyetemi könyvtárakra, és milyen stratégiát alkalmaztak a szolgáltatások színvonalának fenntartása érdekében.

A német közkönyvtárak szerepével és az irántuk támasztott társadalmi elvárásokkal foglalkozik a 155. sz. referátumban ismertetett cikk, a 157. sz. referátum pedig az Alsó-Ausztriai Tartományi Könyvtár történetét és jelenlegi helyzetét tekinti át.

Az elektronikus információforrások nemzeti licencének csehországi projektjét, a CzechElibet mutatja be a 161. sz. referátum.

A 162. sz. referátum érdekes kezdeményezésről, a British Library-ben a lemezen tárolt tartalmak megőrzéséért indított Flashback projektről számol be.

A 166. sz. referátumból az a folyamat követhető nyomon, hogy miként próbálja a Svéd Nemzeti Könyvtár a bibliográfiai adatok osztott modelljét megvalósítani, a 167. sz. pedig az OCLC-szolgáltatások alternatíváit vizsgálja menedzsment szempontból.

Folytatása következik!

Kategória: Újdonság | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Megjelent a Könyvtári Figyelő 2017/3. száma

Kovács Katalin felelős szerkesztő ajánlja:

Megjelent a Könyvtári Figyelő 2017. harmadik negyedévi száma (2017. 3. ). Előfizetőink a jelszavukkal távolról is elérhetik az új számot, egyidejűleg a 2017. 1. szám elektronikus felületét mindenki számára megnyitottuk.

A 2017. 3. szám tartalma:

Abstracts 321-324.
TANULMÁNYOK
KOVÁCS Ilona: Hungarika/diaszpóra-kutatás az Országos Széchényi Könyvtárban a Mikes Kelemen Program előtt  325-336.
BARTOS Éva: Kételyek és megerősítések a segítő könyvtár létjogosultságáról 337-341. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kiadványok | Címke: | Szóljon hozzá most!

Játékra fel! Játékosítással a könyvtár ösztönzéséért

Game it Up! : Using Gamification to Incentivize Your Library / David Folmar. – Lanham : Rowman & Littlefield, cop. 2015. – XIII, 133 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-1-4422-5335-3

A játékosítás (gamifikáció) lényege a játékok és játékelemek alkalmazása az élet számos területén; a célja a tevékenységek érdekesebbé és eredményesebbé tétele. Remekül alkalmazható az oktatásban, kulturális területeken és irodai környezetben egyaránt.

A könyv bemutatja, hogyan használhatók a játékosítási technológiák az olvasók bevonására illetve a könyvtárosok motiválására, és segítséget nyújt a könyvtári arculat megtervezéséhez is. Vázolja az interaktív oldalak szerepét az információs műveltség megszerzésében.

A könyv hét nagyobb fejezetre tagolódik. Először röviden ismerteti a játékosítás fogalmát és céljait: hogyan lehet tanulást segítő- vagy motivációs eszköz, miként nyilvánulhat meg benne a flow-élmény, milyen jutalmak szerezhetők meg a segítségével (jelvények, kitüntetések, pontok, ranglisták, stb.), kitér a játékkészítői gondolkodás alapelveire, felsorolja az egyes markánsan elkülönülő játékos típusokat. Leírja az egyes játékelemek tervezését, a játékosok azonosításának módjait, a visszajelzések kezelését, vázolja a hibalehetőségeket, a kommunikációs csatornákat, hangsúlyozza a közösségi élmények szerepét. Áttekinti a rendelkezésre álló eszközök és alkalmazások széles körét: a már létező játékplatformokat, az avatarok megalkotását, a megszerezhető kitüntetések, jelvények tervezését, a webes játéktervező szoftvereket. Esettanulmányok keretében példákat hoz fel a már létező játékokra felsőoktatási- és közkönyvtárakban.

A könyv terjedelmének legnagyobb részét egy útmutató teszi ki, amely részletesen bemutatja a játékosítási projektek megvalósításának fázisait:hol kezdjük, melyek a tervezési folyamat lépései, ide tartozik pl. térkép a könyvtárhoz, jutalmak tervezése, a játékosok meghatározása, a játékszabályok ismertetése, a könyvtár felfedezése és együttműködés a közösségekkel, folyamatábra a játékmenethez, további alternatívák. De olyan konkrét eseteket is tárgyal, mint az olvasószolgálat játékosítása, vagy a közösségi oldalak, blogok, a saját honlap, QR-kódok használata a játékok népszerűsítésére és folyamatos követésére. További lehetőségeket is vázol a visszajelzések regisztrálásához: lájkok, játékos térképek, e-mailek, játékértesítők, stb.

Részletesen bemutatja az egyes játéktípusokat és játékelemeket úm. kiterjesztett valóság, „húsvéti tojások” (bizonyos parancsok, billentyűkombinációk hatására előbukkanó rejtett poénok, kisebb játékok, meglepetések az adott programban), többféle – tableten és okostelefonon is használható – játékkészítő programot szemléltet folyamatábrákkal, rövid leírásokkal, használati utasításokkal.

Az előrejelzések alapján egyértelműen kijelenthető, a jövőben egyre nagyobb igény mutatkozik a játékosított alkalmazásokra az üzleti életben és a kulturális szektorban egyaránt.

A könyvben ismertetett játékkészítő alkalmazások az alábbi oldalakon érhetőek el:

www.gamasutra.com (játékkészítői közösségi- és híroldal, főleg UX design és kiterjesztett valóság témakörben);

www.samcroft.co.uk (közösségi alkalmazásfejlesztő oldal, ennek segítségével készült a librarygame.co.uk oldalon található könyvtári játék is);

www.aurasma.com (az oldal fő profilja a kiterjesztett valóság, ehhez kapcsolódóan saját kampányokat építhetünk fel);

www.yoyogames.com (bemutatja a 2D-s játékok készítését lépésről lépésre, részletes útmutatókkal, ehhez kapcsolódó képzésekkel);

www.cousera.org (az oldal oktatási célú játékok, oktatóprogramok készítéséhez nyújt segítséget);

www.pixelprospector.com (ez olyan játékkészítő oldal, ahol maguk a játékkészítők is versenyezhetnek egymással a saját fejlesztéseik alapján);

www.currentlab.art.org (ezen az oldalon játéktervező kártyák segítségével alkothatunk webes játékokat);

www.opengameart.org (játékkészítő oldal tematikus fórumokkal, mely kiterjedt online közösség is egyben).

A felsorolt honlapok által létrehozható, kifejezetten könyvtári környezetben hasznosítható játékok készítéséhez nyújt kreatív ötleteket, átfogó segítséget ez a könyv.

Kategória: Új szerzemény_Cselekvő_Közösségek, Újdonság | Szóljon hozzá most!

Változó funkciók, átalakuló könyvtári terek és gyűjtemények

Szabó Piroska könyvismertetése

Space and collections earning their keep : transformation, technologies, retooling / ed. by Joseph Hafner and Diane Koen. – Berlin : De Gruyter Saur, cop. 2016. – VI, 209 p. : ill. ; 24 cm. – (IFLA publications ; 175.)
ISBN 978-3-11-046197-8

A helyhiány már az alexandriai könyvtárban is felütötte a fejét – a 20. század közepétől pedig becslések szerint 16 évente megduplázódott a szakkönyvtárak állománya. Ma azonban a megváltozott használói szokások és a fizikai mellett (helyett?) a digitális gyűjtemények ugrásszerű gyarapodása nem feltétlenül újabb és újabb raktárak építését, inkább szemléletváltást követelnek a gyűjteményközpontú könyvtártól a használóközpontú könyvtár felé. Ahogy a gyűjtemények elektronikussá válnak, új lehetőségek nyílnak meg a könyvtári terek használatára, hiszen apasztással, a gyűjtemény átrendezésével vagy külső raktárba helyezésével egyszerre kezelhető a helyhiány és a feleslegesség problémája. Eközben a 21. századi könyvtáraknak új szerepeket, új funkciókat kell felvenniük, a szó szoros értelmében teret kell adniuk a használóiknak, hogyha meg akarják tartani őket. A malmői könyvtár adatait használva: körülbelül csupán a látogatók egyharmada kölcsönöz, kétharmaduk más célra használja a könyvtárat. De mire? Ezt kell megértenünk és a használói igények elébe mennünk, hogy megújíthassuk a könyvtári tereket és gyűjteményeket.

A változó könyvtári terek kérdése már több mint egy évtizede foglalkoztatja a szakmát. 2014-ben az IFLA-kongresszus előtt a Könyvtári Épületek és Felszerelés Szekciója és a Szerzeményezés és Gyűjteményfejlesztés Szekciója kétnapos konferenciát szervezett Párizsban – ennek szerkesztett változatát tarthatja most kezében az olvasó. Az IFLA 175. kiadványaként 2016-ban megjelent, színes képekkel gazdagon illusztrált és számadatokat is közlő kötet 12 esettanulmányt és egy kerekasztal-beszélgetést tartalmaz, amelyek különböző könyvtárépítési,  átépítési vagy  átrendezési projekteket mutatnak be a világ minden tájáról.

A kötetben szereplő könyvtárak között több könyvtártípus is képviselteti magát. Míg a felsőoktatási könyvtárak csendes és „hangos” tanulótereket, csoportszobákat, oktatótermeket hoztak létre és a ritkán használt állományrészeknek külső tárolóraktárakat létesítettek, addig a közművelődési könyvtárak a használók igényeihez igazodva kortárs komplex művelődési intézményként és közösségi térként pozicionálták újra magukat, állományapasztással nyitva teret a használóknak. A kreativitásnak és kezdeményezőkészségnek itt nagy jelentősége van, hiszen az elkerülhetetlen funkcióváltásra számtalan megoldás, jó gyakorlat is elképzelhető. A kötet legérdekesebb fejezetei a különböző települési könyvtárak átépítési/átrendezési projektjeit ismertetik, és igazolják, hogy akár kisebb átalakításokkal milyen sokat ki lehet hozni egy addig átlagosan berendezett és közepes látogatottságú közkönyvtárból.

Az esettanulmányokban megírt tapasztalatok első kézből mutatják meg, hogyan lehetséges sikerre vinni a könyvtárak funkcióváltását, a használóközpontú könyvtár megvalósítását a tér és a gyűjtemény átstrukturálásával. Az olvasó haszonnal forgathatja ezt a kortárs trendeket áttekintő, gyakorlatias tanulmánygyűjteményt, amely kényszer (megszorítás) szülte átrendezéseket és nagy költségvetésű könyvtárépítési projekteket egyaránt bemutat Skandináviától Afrikáig. E széles merítés, illetve a mai könyvtárügy égető kérdéseit egységben látó szemlélet mindenképpen a könyv nagy erénye, amely így a könyvtárépítéssel és  berendezéssel, illetve a gyűjteményszervezéssel foglalkozó kollégáknak és a könyvtárak stratégiáját meghatározó intézményvezetőknek és döntéshozóknak egyaránt ajánlható.
—————-
A könyvről részletes recenzió jelenik meg a Könyvtári Figyelő őszi különszámában, és   kölcsönözhető Könyvtártudományi Szakkönyvtárban., jelzete: 3-15765
Az olvasóteremben a 6.4 S 84 alatt található.

Kategória: Új szerzemény_Cselekvő_Közösségek | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Beszámoló a wrocławi, 83. IFLA Könyvtári és Információs Kongresszusról – 2017. augusztus 19-25.

 

(A képen küldöttségünk öt tagja látható. Balról jobbra: Pataki Fruzsina, Tót Barbara, Csikász-Nagy Ágnes, Németh Márton, Gerencsér Judit)

Könyvtárosként és polonistaként óriási megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Országos Széchényi Könyvtár támogatásával önkéntesként részt vehettem a 83. IFLA Könyvtári és Információs Kongresszuson (IFLA World Library and Information Congress 83rd IFLA General Conference and Assembly), melyet Lengyelországban, a sziléziai Wrocławban rendeztek – abban a városban, amely 2016-ban kiérdemelte az Európa kulturális fővárosa címet. (Korábban már két alkalommal, 1936-ban és 1959-ben is Lengyelország adott otthont az éves IFLA konferenciának, azonban a helyszín mindkét esetben Varsó volt). Az idei konferencia alcímében foglalt hívószavak, azaz Könyvtárak, Szolidaritás, Társadalom nem csupán a jelenkori kihívásokra és feladatokra utaltak, hanem másodlagos olvasatban az otthont adó ország nem annyira távoli történelméhez is kapcsolódtak. A kongresszus két fő szervezője a hágai székhelyű IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) és az IFLA WLIC 2017 National Committee volt – utóbbi ez esetben a Lengyel Nemzeti Könyvtárat takarja. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: IFLA, Láttuk-hallottuk, Rendezvények | Szóljon hozzá most!

Közkönyvtárak és rugalmas városok

Public libraries and resilient cities / ed. by Michael Dudley. – Chicago : ALA, 2013. – XVI, 175 p.
ISBN 978-0-8389-1136-5
Nektár

A közkönyvtárak kulcsfontosságúak a közösségépítésben, és arra is esélyesek, hogy vezető szerepet játsszanak a közintézmények között a városok élhetőbbé változtatásában.

Ennek bizonyítására a könyv szerkesztője – aki egyszemélyben várostervező és könyvtáros is – szemléletes esettanulmányokat és gyakorlati példákat gyűjtött egybe. Valamennyi jól demonstrálja, hogy a könyvtárak hogyan vehetnek tevékenyen részt a fenntarthatósági szempontokat, gazdasági fellendülést és a társadalmi igazságosságot is figyelembe vevő intelligens város tervezésében. Példákat kapunk az innovatív könyvtárdizájnra és könyvtárigazgatásra, az újfajta együttműködési formákra és nyilvános szolgáltatásokra.
A kötet a szakmák közti határvonalak átlépését könnyítő ismereteket, eszközöket és szókészletet is nyújt a könyvtárosoknak és a várostervezőknek.

A 13 fejezet kétségbevonhatatlanná teszi azt a szerepet, amelyet a közkönyvtárak a gazdasági, ökológiai és társadalmi fenntarthatóság támogatásában képesek betölteni a városokban. Konkrét példákon mutatja be a könyvtári fejlesztéseknek köszönhető gazdasági lehetőségeket és az erősen privatizálódó világban oly fontos közösségi helyek felkínálását. Szó esik a hajléktalanoknak nyújtott szolgáltatásokról és a városi katasztrófák idején adott kríziskezelésről is. Megismerhetjük a baltimorei Enoch Pratt Free Libraryt, az írástudatlanság és munkanélküliség elleni küzdelem élharcosát, és a massachusettsi közkönyvtárak nyári étkeztetési programjait, mellyel sokat tesznek a gyermekéhezés ellen.

Végigolvasva a könyvet világossá válik, hogy a kihívások hatására a közkönyvtárak hatóköre mára messze túlnyúlik saját falaikon. Az ezt bemutató kötet pedig az önkormányzati képviselők, a törvényhozók és politikusok számára is hasznos olvasmány lehet.

Természetesen kölcsönözhető!

Kategória: Új szerzemény_Cselekvő_Közösségek | Címke: , , | Szóljon hozzá most!