Megjelent a Könyvtári Figyelő 2016/4. száma

A Könyvtári Figyelő továbbra is megjelenik nyomtatott formában valamint online módon, az előfizetési ár pedig változatlanul 6.000 forint (plusz postaköltség).

Kérjük, ne felejtsék el megújítani előfizetésüket!

A Könyvtári Figyelő 2016. 4. számának tartalma:

Abstracts

Tanulmányok
RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán
2. rész: A magyar szakkönyvtári rendszer és
az országos szakkönyvtárak

SIPOS Anna Magdolna: Könyvtárosból informatikus könyvtáros
- az OTDK dolgozatok tükrében

Koósné Török Erzsébet: Tehetséggondozás: könyvtáros
diáktudósok. Könyvtáros hallgatók az Országos Tudományos
Diákköri Konferenciákon

CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó: Változások időszaka.  Uniós e-dokumentumok használata az Országgyűlési Könyvtár EU Letéti Gyűjtemény szaktájékoztató tevékenységében [csak elektronikusan]

Megszólított elődök
KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: “A Széchényi Könyvtár
nemcsak kenyeret adott nekem évtizedekig, de hivatást is”
Kozocsa Sándor (1904-1991)

Kitekintés
DANCS Szabolcs: A V4 országok könyvtárosainak válaszai
a digitális kor kihívásaira

Az IFLA Közkönyvtárak Szekciójának összeállítása a
menekültek könyvtári ellátásáról (Töm.: Murányi Lajos)

Könyvszemle
Kutatás 2.0
Koltay Tibor – Z. Karvalics László – Sonja Spiranec: Research
2.0 and the future of information literacy. London, Chandos
Publ., 2015. (Ism.: Hajnal Ward Judit)

Nagy adat, kis adat, nincs adat
BORGMAN, Christine L.: Big data, little data, no data.
Scholarship in the networked world, Cambridge (MA),
London, MIT Press, 2015. (Ism.: Koltay Tibor)

Könyv az első magyaróvári nyomdáról, id. Czéh Sándor
és fia műhelyéről
Helle Mária: A vásári cédulától az agrárszakkönyvekig.
A magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak bibliográfiája
1836-tól 1909-ig. Budapest., OSZK, Gondolat, 2015. (Nemzeti
téka) (Ism.: Murányi Lajos)

Külföldi folyóirat-figyelő (Referátumok)

Kellemes és hasznos olvasást, böngészést kívánunk!

Kategória: Kiadványok | Címke: | Szóljon hozzá most!

Szenzációs karácsonyi ajándék :)

Az OSZK Digitalizáló Osztály és az E-könyvtári Szolgáltatások Osztály munkatársai két digitalizált könyvtári folyóirattal ajándékoztak meg minket és a kedves olvasókat. Mindkettőt a Könyvtártudományi Szakkönyvtár javaslatára és  kérésére tették hozzáférhetővé az EPA-ban. Hálásan köszönjük!

Az egyik a Könyvtári Szemle című, mely 1934-1935-ben jelent meg, és nem túlzás szenzációsnak nevezni, hogy mostantól bárki (ingyenesen) hozzáférhet a két évfolyam 24 füzetéhez. A szerzők közül olyan kiváló szakemberek kívánkoznak említésre, mint Fitz József, Kozocsa Sándor, Goriupp Alisz – és olyan témák, mint a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete megalakulásának dokumentumai, vagy az első könyvtáros tanfolyam megszervezésének nagy horderejű kérdése.

Egy rövid idézet a Könyvtári Szemle 1934-1935-ös évfolyamairól Pogány Györgynek A magyar könyvtári szaksajtó vázlatos története című, a Könyvtári Figyelő 1996/4-es számában megjelenő cikkéből:

“Könyvtári tárgyú cikkeinek írói közül a kor jeles szakíróit fedezhetjük fel, Fitz József Kozocsa Sándor, Bay Ferenc, Barótí Dezső, Enywári Jenő, Tolnai Gábor, Trócsányi Zoltán, Dercsényi Dezső, Szentkuthy (Drescher) Pál rendszeresen publikált a lapban. Művelődéstörténeti és könyvművészeti jellegű írások mellett a Könyvtári Szemle foglalkozott a könyvtárosképzéssel, a vidéki könyvtárak helyzetével, a külföldi országok könyvtárügyével, a bibliográfiával, a mikrofilm jelentőségével a könyvtári munkában, a könyvtári duplumok értékesítésével – aktuális, fontos kérdésekkel. Cikkeivel sokoldalú tájékoztatást nyújtott, új szempontokat vetett fel a magyar könyvtárügyben…”
http://ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1996/4/pogany.html

A második ajándék a Könyvtári Figyelő 1955-1989-ig terjedő évfolyamainak kereshető változata. Ezzel a digitális forma a teljeshez közelít, hiszen az 1991-től napjainkig tartó évfolyamok már eddig is elérhetők volt az EPA-ban. (Az 1990 és 2008 közötti időszak html formátumú számainak kereshető PDF változata 2017-ben fog elkészülni.)
A folyóiratfüzetek cikkekre szeletelve, PDF-ben érthetők el. A tartalomjegyzékek feldolgozása a KSZK-ban történt.

Mivel a böngészők beépített PDF olvasói nem mindig kezelik kielégítően a nagy méretű, OCR-es PDF-eket, a megfelelő megjelenítés érdekében javasoljuk, hogy töltsék le a fájlokat, és PDF olvasóval, offline módon nyissák meg őket.

Még egyszer köszönjük a Digitalizáló Osztály és az E-könyvtári Szolgáltatások Osztály munkatársainak kiváló munkáját, az olvasóknak pedig hasznos és kellemes böngészést kívánunk!

Kategória: Újdonság | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Képek és beszámoló a könyvbemutatóról

A KSZK-ban jeles és válogatott közönség előtt lezajló  könyvbemutatóról a Qulto honlapján Németh Márton számolt be:
Research 2.0 and the future of information literacy – angol nyelvű szakkönyv magyar és horvát szerzőkkel

Néhány kép az eseményről:

Kategória: E-könyvek - információtár | Szóljon hozzá most!

Magyar szerzők könyve a londoni Chandosnál! – könyvbemutató a KSZK-ban december 5-én

A Research 2.0 (Kutatás 2.0) című könyv két hazai szerzője,
Koltay Tibor
és Z. Karvalics László részvételével
az OSZK Könyvtártudományi Szakkönyvtár és az MKE Társadalomtudományi Szekciója a KSZK olvasótermében (Budavári Palota F épület, 7. emelet)
2016. december 5-én, hétfőn 14 órai kezdettel
könyvbemutatót tart.
A beszélgetést Fodor János  (ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék) vezeti.

A férőhelyek miatt kérjük előzetes jelentkezésüket a kszk@oszk.hu címen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A kötetről:

KUTATÁS 2.0
Research 2.0 and the future of information literacy
Tibor Koltay, Sonja Špiranec, László Z. Karvalics
London: Chandos Publishing, 2015. [190 p.]
Print Book ISBN: 9780081000755
eBook ISBN: 9780081000892

„Az információs műveltség (information literacy) fogalma és problematikája az elmúlt évtizedek időről időre újra felbukkanó, gazdagodó tematikájú, népszerű kérdésköre. Számos meghatározása és megközelítése létezik szerte a világban, azonban a kritériumok többnyire közös elemekre épülnek. Legutóbb az Amerikai Felsőoktatási és Tudományos Könyvtárak Egyesülete (ACRL) fogadta el az információs írástudás követelményrendszerét, amely hat mérvadó kritériumot tartalmaz. Ezek közül az egyik a tudomány párbeszédjellegét hangsúlyozza: az információforrás a szerzők szakértelmét és hihetőségét tükrözi, és azon információs igény kontextusában értékelendő, ahol az információt használni kívánják. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: E-könyvek - információtár | Szóljon hozzá most!

Külföldi szakmai újdonságok a Könyvtári Figyelő új számának referátumaiból – 3. rész

Feimer Ágnes, a KF Külföldi folyóirat-figyelő rovatának szerkesztője összeállításának utolsó részében az alábbi referátumokat ajánlja:

A 184. sz. referátumban összefoglalt cikk a Reykjavíki Városi Könyvtár interkulturális programjait mutatja be, amelyeket a bevándorlók számára szervez (akiknek többsége lengyel, litván és Fülöp-szigeteki).

A könyvtári kiállítások szervezésének sajátosságaival foglalkozik – öt brit tudományos könyvtár tapasztalati alapján – a 189. sz. referátum.

A 190. sz. referátum arra mutat be példát, hogy lehet a crowdsourcingot a használókkal való kapcsolatépítés eszközeként alkalmazni, a 197. sz. pedig hasznos tanácsokat ad a közösségi média legcélszerűbb használatára egyetemi könyvtárakban.

A könyvtári nyári olvasóklubok hatását vizsgálja az általános iskolások olvasási szokásaira és teljesítményére a 194. sz. referátumban ismertetett cikk.

A 2000-es évek eleje óta működő cseh webarchívum elmúlt évi tevékenységéről számol be a 203. sz. referátum.

Az „örökzöld” téma, a nyílt hozzáférés ezúttal is szerepel számos cikkben: a 204. sz. referátum a nyílt hozzáférésű folyóiratok helyzetét tekinti át Olaszországban, a 205. sz. pedig a nyílt hozzáférésű publikálás alapelveinek meghatározására tesz kísérletet.

Jó böngészést kívánunk!

Kategória: Újdonság | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Külföldi szakmai újdonságok a Könyvtári Figyelő új számának referátumaiból – 2. rész

A Könyvtári Figyelő 2016/3-as számának külföldi folyóirat-figyelőjéből Feimer Ágnes, a rovat szerkesztője ad ízelítőt:

A 163. sz. referátum svéd közkönyvtári vezetők körében végzett felmérés eredményeit ismerteti, amely a könyvtár iránti politikai figyelemről érdeklődött. A 181. sz. referátumban összefoglalt cikk azt vizsgálta, hogyan szolgálhatják ki legjobban a közkönyvtárak a szegénységben élő gyermekeket.

A 166. sz. referátumból megismerhetjük azokat a kihívásokat, amelyeket az elektronikus könyvek kötelespéldány-szolgáltatása jelent a nemzeti könyvtárak számára, a 167. sz. pedig bemutatja, hogyan történik a hálózati kiadványok gyűjtése, megőrzése és szolgáltatása a Német Nemzeti Könyvtárban. Az e-könyvek előfizetési csomagjainak visszásságaira hívja fel a figyelmet a 168. sz. referátumban ismertetett cikk.

A 177. sz. referátum érdekes kutatásról számol be, amely azt vizsgálta, alulértékelik-e a tájékoztató könyvtárosok munkájuk eredményességét. A 178. sz. referátumból megtudhatjuk, hogyan kezeli a könyvtárközi kölcsönzési kéréseket a Norvég Tároló Könyvtár, ahol a tárolás alapelve a kaotikus tárolás (a könyveknek nincs állandó helye a raktárban).

Folytatása következik!

Kategória: Újdonság | Címke: | Szóljon hozzá most!

Külföldi szakmai újdonságok a Könyvtári Figyelő új számának referátumaiból – 1. rész

A szerkesztő, Feimer Ágnes összeállítása

A referáló rovat teljes anyagában a Humanus adatbázisban lehet böngészni, legegyszerűbben a részadatbázis megjelölésével (most: KF 2016/3).

A 3. szám több referátuma szól a kulturális örökség védelméről nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. A 148. sz. referátum az Unesco Világemlékezet Programját ismerteti, a 150. sz. a holland digitális örökség hálózatát, a 156. sz. pedig bemutatja, hogyan tette elérhetővé a Norvég Nemzeti Könyvtár tudás- és kulturális örökségét a világhálón. A 170. sz. referátumból megtudhatjuk, hogyan védi értékes gyűjteményeit a Francia Nemzeti Könyvtár, a 201. sz. a szlovák kulturális örökség portáljának, a Slovakianának a funkcióit írja le.

A 152. sz. referátum az Ír Digitális Repozitórium etikai kódexe elkészítésének folyamatába nyújt betekintést. A felsőoktatási könyvtárak szakcsoportjában a 160 sz. esettanulmányt közöl egy hétköznap 24 órán át nyitva tartó egyetemi könyvtárról, a 161. sz. pedig azt mutatja be, hogyan lehet közös virtuális tanulási környezetet létrehozni a hallgatók közreműködésével. Hasonló projektről, a használóik igényeit messzemenően figyelembe vevő információs köztér (information commons) kialakításáról számol be a 198. sz. referátum.

Folytatása következik!

Kategória: E-könyvek - információtár | Szóljon hozzá most!

Megjelent a Könyvtári Figyelő 2016/3. száma

Folyóiratunk őszi megjelenését változatos tematika jellemzi. A lap első részében statisztikai adatokra épülő és összehasonlító jellegű tanulmányok, illetve történeti vonatkozású publikációk olvashatók, második részében pedig az elmúlt negyedév legfontosabb nemzetközi szakcikkeinek magyar nyelvű referátumait közöljük.

- Rózsa Dávid a szakkönyvtári szféra (funkció)változásainak nemzetközi tendenciáit és jelentős szakmai szervezeteit mutatja be háromrészes tanulmánysorozatának most közzétett első cikkében.
- P. Toldi Márta a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár 1990-től 2015-ig tartó időszakát elemzi, különös tekintettel a könyvtárhasználati szokásokban bekövetkezett változásokra.
- Mikulás Gábor GLOBE-módszerrel vizsgálja három magyar közkönyvtár dolgozóinak vezetői képességekre és vezetői magatartásra vonatkozó preferenciáit.
- Rácz Ágnes az Országos Széchényi Könyvtár dolgozóinak adható,  intézményi szakmai elismeréseket ismerteti.
- Kiszl Péter és Patkósné Tóth Zsuzsanna egy nemrég előkerült, korábban Voit Krisztina hagyatékában lappangó interjú-sorozatból ezúttal Borsa Gedeonnal készült szakmai életútinterjú szerkesztett változatát adják közre.
- Kégli Ferenc az egykori Országos Könyvtári Központ (OKK) működésével kapcsolatban közli legújabb eredményeit. Az intézmény tevékenységét jelentősen meghatározó ideológiai és politikai háttér befolyását és az „éberségpolitika” személyzeti politikára való hatását vizsgálja.
- Dancs Szabolcs a 2016-os Marshall Breeding-jelentésre támaszkodva mutatja be a legújabb könyvtár-informatikai fejleményeket.
- Kiss Eszter a Berlini Állami Könyvtár (SBB) térképtári szolgáltatásait, és az egyetemes térképészeti szakirodalmi gyűjteményt, a Bibliographia Cartographicát ismerteti.
- Sonnevend Péter Náci politikus, diplomata vagy könyvtári szakember? Jegyzetek egy biográfiához címmel közöl ismertetést Susanne Wanninger Rudolf Buttmannról írt életrajzi monográfiája kapcsán.
- Pogány György az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában megjelent Germanico-Hungarica című kötetet ismerteti.
- Bényei Miklós Faragó Tamás Három évtized: A KSH Könyvtár Történeti Statisztikai Kutatócsoportjának története című könyvét  mutatja be.

Kategória: Kiadványok, Újdonság | Címke: | Szóljon hozzá most!

Mért érdemes a MAKSZAB-ot böngészni?

Megjelent a Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájának legújabb száma.
http://ki.oszk.hu/konyvtar/wp-content/uploads/2016/10/MAKSZAB2016_1.pdf

Ez alkalomból nem árt felidéznünk, hogy mért is érdemes a MAKSZAB-ot böngészni?

- Mert egy helyen ad áttekintést a magyar könyvtári szakirodalom legjaváról.
- Mert a könyvtár- és tájékoztatástudomány teljes magyar szakirodalmát (+ a határterületekét) témánként tekinti át.
- Mert sok cikkhez egy kattintással közvetlenül elvezet.
- Mert csodás mutatói vannak (betűrendes és tárgyszó mutató).
- Mert a böngésző keresőjével (Ctrl + F) is lehet benne keresni.
- Mert láthatjuk, mely könyvekről kik, és hány ismertetést írtak.
- Mert ki-ki ellenőrizheti, hogy a referenciaként is szolgáló nemzeti bibliográfiában szerepelnek-e saját cikkei, tanulmányai.
- És mert melegen ajánljuk! :)

Ps.: további szempontokat szívesen fogadunk hozzászólásként, vagy e-mailben, az ahonffy kukac oszk.hu címen.

Kategória: Kiadványok | Címke: | Szóljon hozzá most!

Könyvtár, ami összeköt

 

Frissítés a végén!
————-

Ma is különleges vendégeink voltak.

Harmadik hete folyik a 2016-os “Könyvtár, ami összeköt” program, melynek részeként a határon túli és inneni fiatal könyvtárosok a Könyvtári Intézetbe is meghívást kaptak. Mint általában, mai útjukon is Villám Judit (Országgyűlési Könyvtár) kíséretét, szakszerű és anyai gondoskodását élvezték. Így jutottak el a Budai Várba, a Könyvtári Intézet tantermébe, ahol Hangodi Ágnes, az Intézet megbízott igazgatója röviden köszöntötte őket, majd belecsaptunk a lecsóba …akarom mondani, elkezdődött a röpke félnapos továbbképzés. Felmerült ugyanis az igény a tavalyi résztvevők részéről, hogy a könyvtárbemutatókon túl, legyen ez is része a programnak.
Így került sor a Könyvtári Intézet Hangodi Ágnes által történő bemutatását követően Kégli Ferenc szabatos, humort sem nélkülöző helyismereti előadására, ami után Bognár Noémi rutinosan vázolta a professzionális könyvtári rendezvényszervezés lépéseit, majd hasznos online segédeszközöket, és néhány példaértékű magyarországi könyvtári programot mutatott be. Ezek után Hangodi Ágnes nagyon pörgősen, fényképekkel illusztrálva foglalta össze a KI határon túl zajló képzési programjainak több mint másfél évtizedét. Teaszünet után Péterfi Rita (Pest Megyei Könyvtár) a könyvtárakban zajló, a gyerekek könyvtár iránti elkötelezettségét célzó programokról beszélt, majd a könyvtáron belüli konfliktuskezelést ecsetelte, előadását szemléletes példákkal és saját könyvtárából származó élményekkel fűszerezve.
A Könyvtártudományi Szakkönyvtár helyben és távolról elérhető szolgáltatásait Tóth Béla és Fazokas Eszter ismertette és ajánlotta, kiemelve a Könyvtári Figyelő, a MAKSZAB (Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája) és a Magyar Könyvszemlében évente megjelenő Könyvtörténeti bibliográfia “érdemeit”.
Az előadások végeztével átvonultunk a Szakkönyvtár hetedik emeleti olvasótermébe “helyszíni szemlére”. Itt is arra biztattuk kedves vendégeinket, hogy használják ki a Szakkönyvtár által nyújtott lehetőségeket, és csatlakozzanak hozzánk a Könyvtárosok dolgozószobájában is.

Reméljük, mindenki jól érezte magát nálunk, és ezúton köszönjük a szervezői és előkészítő munkát Villám Juditnak, Hangodi Ágnesnek, Mánfai Cilinek és Breznai Elvirának.

Frissítés:
A Könyvtári Intézet Határok Nélkül oldalára felkerült néhány előadás anyaga is, és további érdekes linkek várhatók még.
http://ki.oszk.hu/content/hatarok-nelkul

Frissítés 2: Képek

Könyvtár ami összeköt_Hangodi Ágnes előadása

 

Könyvtár ami összeköt_Kégli Ferenc helyismereti előadása

Könyvtár ami összeköt_a derű percei

Könyvtár ami összeköt_Péterfi Rita előadásai

Könyvtár ami összeköt_Fazokas Eszter és Tóth Béla KSZK bemutatója

Könyvtár ami összeköt_feszült figyelem

Könyvtár ami összeköt_villámlátogatás a KSZK-ban

 

Kategória: Nálunk_történt | Címke: | Szóljon hozzá most!