Hír

Elérhető az átdolgozott KMÉR

A KMÉR első kiadása 2018 áprilisában, a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatok meghirdetésével párhuzamosan került publikálásra. A 2018-as pályázat lezárultát követően a Könyvtári Intézet elégedettség- és igényfelméréseket végzett a keretrendszerrel kapcsolatosan. A kutatással egyrészt a könyvtáros szakmát általában, másrészt konkrétan a 2018-ban pályázókat céloztuk meg. A visszajelzéseket átadtuk Eszenyiné Dr. Borbély Máriának, Kovácsné Koreny Ágnesnek és Dr. Topár Józsefnek , akik 2019 elején ezt felhasználva a rugalmas kereteken belül átdolgozták, finomították a KMÉR-t. A könyvtáros arculatra továbbfejlesztett dokumentumban stiláris és tartalmi módosítások egyaránt történtek. Például a nyomtatott kiadásban az értékelési szempontok mellett külön jegyzetelési lehetőség áll a használók rendelkezésére. A mellékletek kiegészültek egy táblázattal, ami az egyes alkritériumok összefüggéseit mutatja be. A visszajelzésekre reagálva rugalmasabbá és indokolt esetekben átjárhatókká váltak a kategóriák.

Az elmúlt év tapasztalatait is figyelembe véve a létszámok alapján rugalmas kategóriákat alakítottunk ki. Úgy véljük, hogy a KMÉR kritériumaiban megfogalmazott fejlesztési irányok a mérvadók. Ezek napi gyakorlatba történő értelmezése és alkalmazása az adott könyvtár szervezeti kultúrájának és működési módjának függvénye. Az értékelési szempontok megfogalmazása és ezek differenciálása segítséget kíván nyújtani az önértékelési folyamat színvonalas elvégzéséhez. Itt nem lehetnek merev határok. Az adott szervezetben az értelmes alkalmazást kívánjuk ösztönözni azzal, hogy létszámokat átfedő tartományokat állapítottunk meg a különböző kategóriáknál. Ennek megfelelően például egy 22 fő könyvtárost alkalmazó intézmény eldöntheti, hogy stratégiai céljainak megvalósulását az I. vagy a II. kategória támogatja jobban. Itt kívánjuk azt is megjegyezni, hogy az adott kategóriák modelljei alkalmazásakor is bátran el lehet tekinteni egy-egy értékelési szemponttól, ha az adott könyvtár működésében nem értelmezhető. Ezzel a döntéssel elsősorban a kisebb könyvtárakat szerettük volna hozzásegíteni ahhoz, hogy a saját nagyságrendjükre szabott feltételek mentén el tudjanak indulni a minőségmenedzsment útján.” – olvashatjuk A könyvtárak kategorizálása című részben.

A kategóriák az alábbiak szerint alakultak:

I.            kategória: 20 fő feletti szakmai létszámmal dolgozó könyvtárak, a megyei hatókörű városi könyvtárak, az országos szakkönyvtárak;

II.           kategória: 5–25 fős könyvtárakat, a szakkönyvtárak, a felsőoktatási könyvtárak;

III.          kategória: 1–6 fős szakmai létszámmal működő intézmények.

Bízunk benne, hogy a most megjelenő kiadvány hathatós segítség lesz azon könyvtárak számára, akik tudatosan szeretnék intézményüket fejleszteni.

A kiadvány letölthető a https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/minosegmenedzsment oldalról.

Aki szeretné nyomtatott formában kézbe venni a KMÉR-t, kérjük, írjon a minoseg@oszk.hu e-mail címre.

Share

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.