Hír

Megjelent a 3K legújabb száma

A 3K 2019. novemberi számának tartalma:

Műhelykérdések
Zsoldos Marianna: Videójáték a könyvtárban


Szőcs Endre: Lefutottunk könyvekért!

Múltunkból
Pogányné Rózsa Gabriella: A Honvéd Központi Kórház tudományos információs rendszere az 1950-es években

Kiállítás
Vasné Tóth Kornélia: Nemzetközi ex libris kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kőbányai részlegében és a Kőrösi Galériában

Interjú
Szeifer Csaba: A könyvtárbuszos szolgáltatás jelene és jövője Magyarországon. Interjú négy megyei könyvtárigazgatóval

Ízelítő a lapszámból:

„Vajon miért nem terjedtek el tömegesen a videójátékok a magyar közkönyv­tárakban? Csak találgatok. A legtöbb könyvtárosnak semmi baja nincs a csendes sakkal vagy kártyajátékkal, társasjátékklubokra és játékkölcsönzésre is van példa, a videójátékokat viszont valahogy megkerülték. […] Az Amerikai Könyvtári Egyesület ha­tározottan támogatja a játékokat, köztük a videójátékokat is, ezeket a társasjáté­kokhoz hasonló osztályba sorolja. Szerintük a könyvtári játékok arra ösztönzik a fiatal felhasználókat, hogy kapcsolatba lépjenek társaikkal, megosszák tapasz­talataikat másokkal, köztük a felnőttekkel is, és új stratégiákat dolgozzanak ki a játékhoz és a tanuláshoz. A könyvtárban a gyerekek szocializálódhatnak bará­taikkal, társasjátékot és videójátékokat játszhatnak, miközben könyvek, könyv­tárosok és valódi tudásvilág veszik körül őket.” (Zsoldos Marianna)

„A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által immár nyolcadik alkalommal megszervezett „Fuss Neki!” adománygyűjtő program töretlen, sőt egyre nagyobb népszerűségnek örvend Székelyudvarhelyen. Az ilyen jellegű adománygyűjtő ak­ciók nem ritkák a világon, de az a tapasztalatunk, hogy ezek nagy része előbb-utóbb megváltozott, átalakult, elszürkült, vagy meg is szűnt.” (Szőcs Endre)

„A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazga­tóság Tudományos Kutató és Laboratóriumi Intézet Tudományos Könyvtára és a tudományos munkát segítő korábbi intézmények, együttműködések, tevékeny­ségek 1940-es, 1950-es évekbeli története jól illusztrálja, hogy a katonai kórház az orvosi gyógyító, kutató, oktató tevékenységhez – minden politikai ráhatás mellett és ellenére – a korabeli legfrissebb hazai és külföldi (nyugati és keleti) szakirodalmat igyekezett rendelkezésre bocsátani munkatársai számára. Az MH EK Tudományos Könyvtára mai gyűjteményében már csak elvétve találhatók meg ezen korszak szellemi relikviái, a leltárkönyvek, a régi katalógus. Néhány lappangva megmaradt korai „szovjet” katonaorvosi szakkönyv emlékeztet a (fél-rég)múltra, a Hadtörténelmi Levéltár iratai az igazi tanúi a mai modern könyvtár e korszakának.” (Pogányné Rózsa Gabriella)

Share

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.