A Relex és tezauruszai

A besorolási adatok HUNMARC–MARC21 konverziójához összehasonlító táblázat áll rendelkezésre.

A Relex webes névtér- és tezauruszkezelő rendszer, amely HUNMARC/MARC21 és SKOS szerinti export-import képességgel rendelkezik.

A rendszer használatát a Kézikönyv részletesen ismerteti.

http://mokka.hu/relex/guest.html címen megjeleníthetők és kereshetők a nyilvános tezauruszok.

Magasabb jogosultsági szintű hozzáféréssel az adott tezaurusz osztott módon kezelhető, vagy saját tezaurusz hozható létre és használható. A nyilvános tezauruszok használatának engedélyezéséről az egyes tezauruszok kezelői döntenek.

A jogosultságok kezeléséről, továbbá saját tezaurusz létrehozásának engedélyezéséről az OSZK központi tezaurusz-szerkesztősége dönt.

Elérhetőség:
rimar [at] oszk [dot] hu (Rimár Miklós)
Telefon: +36 1 224 3758

Egyetemes, átfogó tezauruszok

Kistaurusz

A Köztaurusz egyszerűsített változata a kisebb gyűjteményi rendszerek (könyvtárak, levéltárak, irattárak, múzeumok) számára készült. Tartalmazza a Köztaurusz legfontosabbnak ítélt, legtöbbet használt 11 444 lexikai egységét. Integráltan alkalmazható a HunTéka és Kistéka könyvtári rendszerben, vagy tőle függetlenül. Szókincsének része a Minitaurusz szókincse, amely az egészen kicsi gyűjtemények és a magánszemélyek számára alkalmazható. (Készítette: Ungváry Rudolf)
Kezelő: Monguz Kft.

Letölthető:
Előszó. A tezaurusz szerkezete
Előszó. A tezaurusz szerkezete (Kistaurusz)

Köztaurusz

A közművelődési könyvtárak részére 1999–2000 között – néhány osztályozó könyvtáros közreműködésével – készült, azóta közel 100 gyűjteményi rendszerben folyamatosan használt, az Országos Széchényi Könyvtárban karbantartott és rendszeresen bővülő egyetemes magyar tezaurusz. A szaktárgyszavakat, földrajzi neveket (köztük a történelmi Magyarország összes igazgatási és településnevei), dokumentumtípus- és időneveket tartalmazó, nyilvános névtérré bővült és HUNMARC/MARC21 formátumban is exportálható névállomány nagysága 2012-ben kb. 140 000 lexikai egység (2000-ben: 23 500). (Főszerkesztő: Ungváry Rudolf)
Kezelő: Relex központi szerkesztőség, OSZK.

Kereshető változat a Magyar Elektronikus Könyvtárban

Az OSZK tezaurusza és a Köztaurusz

Letölthető:
Köztaurusz előszó
Geotaurusz előszó
Taxaurusz előszó
Köztaurusz alkalmazási és karbantartási szabályzat
Osztályozási példatár

Minitaurusz

A Kistaurusz szókincséből kiválogatott, legfontosabbnak ítélt 4155 lexikai egység az egészen kicsi gyűjtemények és a magánszemélyek részére.
Kezelő: Monguz Kft.

Letölthető:
Minitaurusz

OSZKÁR-tezaurusz

A Budapesti Műszaki Egyetem könyvtárának 13 120 lexikai egységet tartalmazó műszaki, gazdasági és tudományos tezaurusza. Első változata 1992-ben készült Vajda Erik irányításával, Ungváry Rudolf szerkesztésében. A jelenlegi változatot a könyvtár munkatársai szerkesztik. (A tezaurusz elődei az 1975–1981 között a Kohó- és Gépipari Tudományos-műszaki Tájékoztató Intézet műszaki-gazdasági tezauruszai voltak.)
Kezelő: BME Könyvtára

Letölthető:
Előszó. A tezaurusz szerkezete
Alkalmazási kézikönyv
Osztályozási példatár

Vizuális tezaurusz

A Magyar Filmarchívum 11 748 vizuális, 258 akusztikai kifejezést, továbbá dokumentumtípusok kifejezéseit és földrajzi neveket tartalmazó tezaurusza. A speciális vizuális tárgyszavak (pl. ácsorgó emberek, felborult jármű, lezuhanó repülő, lövészárokból kiugró katona, távolodó villamos) száma 996. A tezaurusz harmadik változata 2006-ban készült el, szókincse fölfelé összhangban van a Köztaurusz szókincsével. (Készítette: Ungváry Rudolf)
Kezelő: Magyar Nemzeti Filmarchívum

Letölthető:
Előszó. A tezaurusz szerkezete
Vizuális fogalmak hierarchiája
A vizuális tezaurusz alkalmazási kézikönyve
Mozgóképtípusok

Filmtechnikai tezaurusz

A Magyar Filmarchívum 496 filmtechnikai kifejezést tartalmazó tezaurusza. Az állomány felöleli a filmrendezés és –gyártás speciális szavait (amerikai plán, élénk szemjáték, helyszínváltó vágás, nincs hangszerkesztés, többszálúő cselekmény) A tezaurusz 2006-ban készült el, szókincse összhangban van a Vizuális tezaurusz szókincsével. (Készítette: Ungváry Rudolf)
Kezelő: Magyar Nemzeti Filmarchívum

Letölthető:
Filmtechnikai fogalmak tezaurusza
Filmtechnikai fogalmak hierarchiája

Szaktezauruszok

 

Dokumentumtípus tezaurusz

A Nemzeti Digitális Archívum 3 874 – jelentős részben vizuális – dokumentumtípus nevét és meghatározását tartalmazó, 166 angol ekvivalens lexikai egységgel rendelkező tezaurusza. Szókincsének egy része megegyezik a Köztauruszban szereplő dokumentumtípusokkal. Készült 2004-ben.
A terminológiai adatállományt az NDA dokumentumtípus-terminológiai szakbizottsága alakította ki és tárgyalta meg: Halasi Zoltán (Duna TV), Illényi Katalin (Magyar Rádió), Józsa Anikó (Magyar Televízió), Komár Erzsébet (Magyar Nemzeti Filmarchívum), Szabó Julianna (Országos Széchényi Könyvtár), Szakadát István projektirányító (Axelero/Budapesti Műszaki Egyetem – MOKK), Tószegi Zsuzsanna (Neumann-ház), Ungváry Rudolf szerkesztő (Országos Széchényi Könyvtár), Vadász Ágnes (Szabadalmi Hivatal), Vajda Erik (elnök, Országgyűlési Könyvtár).
Kezelő: NDA

Letölthető
NDA terminológiai névtér és ontológia

ETO-tezaurusz

Az UDC Consortium által nyújtott teljes magyar ETO-kiadás állománya MARC Classification Format szerint, a megfelelő kiegészítésekkel a konzorcium által kezelt különleges adatelemtípusokhoz.
Mivel jelenleg az aktuális ETO-állomány lappang, csak az állomány 80 százaléka érhető el a magyarázatok nélkül.
Kezelő: Relex központi szerkesztőség, OSZK.

EU-tezaurusz

Az Európai Unióra vonatkozó információk kezelésére kialakított, 5 815 lexikai egységből álló tezaurusz, az Unió testületi neveivel és azok hierarchiájával. A tezaurusz 2006-ban készült el, szókincse fölfelé összhangban van a Köztaurusz szókincsével. (Készítette: Ungváry Rudolf)
Kezelő: Relex központi szerkesztőség, OSZK.

Letölthető:
EU-dokumentumok és –testületek hierarchiája
Magyarázat az EU-tezauruszhoz

Irattári tezaurusz

Vállalatok és intézetek számára készült irattári terv, egyben iratosztályozási rendszer (besorolási séma), figyelembe véve a MoReq előírásait.
Kezelő: Relex központi szerkesztőség, OSZK.

Letölthető:
Irattári terv. Besorolási séma
Irattári terv. Tanulmány

Jogi és közigazgatási tezaurusz

A Magyar Bírói Akadémia tezaurusza, amely 17 212 magyar jogi és közigazgatási szakkifejezést, valamint ezek 6 522 angol megfelelőjét tartalmazza. Az angol megfelelők az Európai Unió EuroVoc tezauruszának teljes állományát képviselik, megfeleltetve a magyar tárgyszavaknak. A tezaurusz tartalmazza az EuroVoc lexikai egységeinek azonosítóit is. A tezaurusz 2009-ben készült el, szókincse fölfelé összhangban van a Köztaurusz szókincsével. (Készítette: Ungváry Rudolf).
Kezelő: Magyar Bíróképző Akadémia

Letölthető:
Előszó. A tezaurusz szerkezete
Alkalmazási és karbantartási szabályzat (Jogi tezaurusz)
Szabad tárgyszavak felvételi szabályzata

Távközlési tezaurusz

A MATÁV Rt. Távközlési Dokumentációs Központjában (1990–94), és annak jogelődjénél (1988–89) készült, 10 585 lexikai egységet tartalmazó tezaurusz. A Magyar Posta Központi Könyvtárában használják. Első változatát Ungváry Rudolf irányításával szerkesztőbizottság készítette.
Kezelő: Relex központi szerkesztőség, OSZK

Nyomtatott forma:
Távközlési tezaurusz / [szerk. Ungváry Rudolf et al.] : [közread. a] Távközlési Dokumentációs Központ. – Budapest : Távközlési Könyvkiadó; Távközlési Dokumentációs Központ, 1994. [3], IX, 401 p. – Könyvtári Intézet: 4–10682. – OSZK: MD 63.026

Elméleti, tudományos célú tezaurusz

Általános fogalmak ontológiája

Az ontológia 4662 általános magyar fogalom nevét tartalmazza 2 457 angol és 2 116 latin megfelelővel, 170 szemantikai relációtípus szerint strukturálva, egyrészt szófajok, másrészt fogalomtípusok szerint csoportosítva. Az általános fogalmak kiválasztása azon alapult, hogy a jelentősebb enciklopédiákban és lexikonokban mely szócikkek élén álló vezérszavak nem utaltak más vezérszavakra, de rájuk utaltak. Az ontológiát 2007-ben a Magyar Egyetemes Ontológia (MEO) projekt keretében Ungváry Rudolf készítette. Az ontológia fontosabb lexikai egységei egyben a Köztaurusz legáltalánosabb fogalmai.
Kezelő: Relex központi szerkesztőség, OSZK

További információ:
A Köztaurusz és az ontológiák csúcsfogalmai (Networkshop előadás)
A Köztaurusz és az ontológiák csúcsfogalmai (Az előadás nyomtatott változata)
Ontológiák és tezauruszok csúcsfogalmai (tanulmány)
Relációhierarchia
Relációs raszter
Általános fogalmak osztályai

Időnévtér

Az időfogalmak rendszerezett, 420 lexikai egységből álló névtere (készítette: Ungváry Rudolf).
Kezelő: Relex központi szerkesztőség, OSZK.

Letölthető:
Az időfogalmak ontológiájáról (tanulmány)
Időontológia
Idő és hely (tanulmány)

Kartozaurusz

Az NDA általános földrajzi neveket (képződmények, térszínformák, vízrajzi- és glaciológiai jelenségek), igazgatási egységek típusait, továbbá a térképészeti gyakorlatban előforduló közlekedési és egyéb létesítményeket tartalmazó, speciális tezaurusza és ontológiája. A 4 035 lexikai egységen belül a köz- és népnyelvi, valamint archaikus térszínforma-nevek száma 827 (pl. göbölyjárás, halyag, mál, semjén). A tezaurusz 2008-ban készült, szókincse fölfelé összhangban van a Köztaurusz földrajzi neveinek szókincsével. (Készítette: Ungváry Rudolf)
Kezelő: NDA

Letölthető:
Előszó. A tezaurusz szerkezete

Kartozaurusz-ontológia (hierarchia)

Szófajtezaurusz

Rónai Mónika 225 lexikai egységből álló diplomamunkája.

Információkereső tezaurusz a magyar leírószófajtan témaköréből
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5143&issue_id=504

Letölthető:
Előszó. A tezaurusz szerkezete (Szófaj)

Ütőhangszerek tezaurusza

Zombori Attila 841 lexikai egységből álló diplomamunkája.

Ütőhangszerek tezaurusza (tanulmány)
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5144&issue_id=504

CsatolmányMéret
dokumentumtipusok_ontologiaja.pdf881.18 kB
eloszo_jogi_tezaurusz_szerkezete.pdf394.92 kB
eloszo_kartozaurusz_szerkezete.pdf380.1 kB
eloszo_oszkar_tezaurusz_szerkezete.pdf338.85 kB
eloszo_taxaurusz.pdf688.83 kB
eloszo_vizualis_tezaurusz_szerkezete.pdf375.3 kB
filmtechnikai_fogalmak_hierarchiaja.pdf132.75 kB
geotaurusz_eloszo.pdf509.63 kB
jogi_tezaurusz_alkalmazasi_es_karbantartasi_szabalyzat.pdf556.46 kB
kartozaurusz_ontologiaja.pdf524.77 kB
koztaurusz_eloszo.pdf458.17 kB
koztaurusz_osztalyozasi_peldatar.pdf468.67 kB
magyarazat_az_EU_tezauruszhoz.pdf256.9 kB
mozgokeptipusok.pdf111.89 kB
oszkar_alkalmazasi_kezikonyv.pdf410.26 kB
oszkar_osztalyozasi_peldatar.pdf563.2 kB
szabadtargyszavak_osztalyozasi_peldatara.pdf357.35 kB
vizualis_tezaurusz_alkalmazasi_kezikonyv.pdf468.06 kB
minitaurusz.pdf1.41 MB
EU_dokumentumok_es_testuletek_hierarchiaja.pdf135.8 kB
vizualis_fogalmak_hierarchiaja.pdf848.93 kB
eloszo_tezaurusz_szerkezete_kistaurusz.pdf402.5 kB
filmtechnikai_fogalmak_tezaurusza.pdf274.46 kB
altalanos_fogalmak_osztalyai.pdf430.38 kB
az_idofogalmak_ontologiaja.pdf385.57 kB
eloszo_tezaurusz_szerkezet_szofaj.pdf347.14 kB
ido_es_hely.pdf341.59 kB
idoontologia.pdf241.34 kB
relaciohierarchia.pdf194.4 kB
relacios_raszter.pdf485.23 kB
irattariterv_besorolasisema.pdf444.19 kB
irattariterv_tanulmany.pdf398.45 kB
eloszo_kistaurusz.pdf402.6 kB
HUNMARC_MARC21_konverzio.doc130.5 kB