Nyilvános Könyvtárak Jegyzéke

Az adatbázisban a beérkezés pillanatában megjelenítjük mindazokat a változásokat, amelyek a már nyilvános joggal bíró könyvtárak adataiban következnek be; ill. a miniszteri döntés után (a Hivatalos Értesítő megjelenésének átfutási ideje alatt) azonnal közöljük az újonnan nyilvános jogot szerzett könyvtárak adatait. A nyilvánosság ténye, ill. a módosított adatok természetesen ebben az esetben is csak a Hivatalos Értesítő megjelenése után válnak hivatalossá.

A kormányrendelet (120/2014(IV. 8)) szabályozta a nyilvános könyvtárak jegyzékének tartalmát: a jegyzékre való bejelentkezést a könyvtárfenntartók feladatává tette, előírva a benyújtandó dokumentumok körét. Az adatbázisban szereplő adatok tehát a benyújtott Alapító okiratok, a kormányrendelet mellékleteként kitöltött Nyilatkozatok (esetleg Szervezeti és Működési Szabályzatok) alapján kerültek felvételre.

Felhívjuk a jegyzéken szereplő könyvtárak figyelmét arra, hogy az adataikban történt változásokat (ill. hiányzó adataikat) közvetlenül is jelezhetik. (Horváth Adrienn, tel.: 2243-798, e-mail: horvath [dot] adrienn [at] oszk [dot] hu)

Hivatalos jegyzék letöltése [xls]

 Adatok:

 • Hivatalos név: a könyvtár hivatalos neve a benyújtott Alapító okirat szerint (a könyvtár nevében történt változást csak újabb Alapító Okirat beküldése után vezetjük át az adatbázisban)
 • Állapot: a könyvtár státusa a nyilvános könyvtárak jegyzéke vezetése szempontjából (nyilvános: szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén)
 • Felvétel dátuma: a könyvtár jegyzékre kerülésének pontos dátuma (a jegyzékeket megjelentető Hivatalos Értesítő megjelenési dátuma szerint)
 • Könyvtártípus: a könyvtár alaptevékenysége a benyújtott Alapító okirat szerint
 • Megye: a könyvtár megyei hovatartozása
 • A könyvtár és telephelyei címe(i): a könyvtár székhelye (irányítószám, településnév, utca, házszám), központi épületének címe, a könyvtár telephelyei
 • Postacím: a könyvtár levelezési címe (postafiók címe)
 • Telefonszámok: a könyvtár telefonszámai (központi és mellékek, vezetői, tájékoztató, gyermekrészleg stb.)
 • Faxszámok: a könyvtár telefax készülékének hívószáma
 • E-mail: a könyvtár e-mail címe vagy címei
 • Honlap: a könyvtár honlapjának címe
 • A könyvtár vezetője: a könyvtár vezetőjének neve és beosztásának megnevezése
 • Fenntartók: a könyvtár fenntartójának/fenntartóinak neve (ha a fenntartó neve a beküldött iratok alapján nem állapítható meg, az alapító, ill. a felügyeleti szerv neve szerepel)
 • Szakfelügyeleti vizsgálat dátuma: a könyvtárban lezajlott vizsgálat éve.
 • Nyitva tartás
 • Alapító okirat kelte
 • Ingyenes alapszolgáltatások: 1997/CXL. Tv. 56§(2) szerint

 

 

CsatolmányMéret
Útmutató a megyei könyvtárak számára KSZR-hez csatlakozó településekkel kapcsolatban, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékére történő jelentkezéshez 372.5 kB