NKA-eredmények - programsorozat a Márai-lista népszerűsítésére

A Nemzeti Kulturális Alap honlapján elérhetők a Könyvkiadás Kollégiuma pályázatának eredményei a Márai-lista népszerűsítésére tervezett programsorozatokra vonatkozóan.

Pályázat az ÚSZT keretében benyújtásra kerülő pályázatok értékelésére

Az ESZA nKft. pályázatot hirdet az ÚSZT keretében benyújtásra kerülő pályázatok értékelésére, értékelők számára.
 

 

TÁMOP 3.2.12-12/1 - Társadalmi egyeztetés

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre kerülő TÁMOP 3.2.12-12/1 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében" című konstrukció pályázati dokumentációja társadalmi egyeztetésre kerül 2012. január 24-e és 2012. február 5-e között.
A pályázatok benyújtása 2012. április 9-től 2012. május 18-ig lehetséges.

Bibliotéka Emlékérem-díj

A nemzeti erőforrás miniszter a Magyar Kultúra Napja alkalmából Bibliotéka Emlékérmet adományozott azoknak a könyvtárosoknak, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban a kitüntetéseket Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár és Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára adta át a következő kollégáknak:

Megújult a Nemzeti Kulturális Alap

Megújult a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kuratóriumi rendszere, a kollégiumok száma ezzel együtt kilencre csökkent. A frissen kinevezett kurátorok névsorát a szervezet pénteki budapesti sajtóreggelijén ismertette L. Simon László, az NKA Bizottságának elnöke.

Könyvtárakat (is) érintő új és módosított joszabályok

Magyar Közlöny, 2011. 161. sz..: 2011. évi CLXXXIX. törvény  Magyarország helyi önkormányzatairól
 
Magyar Közlöny, 2011. 161. sz.: 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország központi költségvetéséről
 
Magyar Közlöny, 2011. 162 . sz.:  2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályba lépésének ütemezése (a kormány tájékoztatója)

Magyar Közlöny, 2011. 163. sz.: 339/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/199. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 
Magyar Közlöny, 2011. 165. sz.: 2011. évi CCIV. törvény A nemzeti felsőoktatásról
 
Magyar Közlöny, 2011. 166. sz.: 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet  A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről

Magyar Közlöny, 2012.  2. sz.: 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

A Magyar Közlöny 2011. évi 154. számában (12. 19.)  megjelent A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, amely tartalmazza a nemzetiségek könyvtári ellátásáról szóló szabályokat.

Felújított könyvtárépületek

A Könyvtárépítészeti portál kínálatát 2 felújított könyvtár építészeti adataival bővítettük

Községi Könyvtár, Lipseszentadorján (1995)
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest (2010)

Frissítettük Könyvtári berendezéseket kínáló cégadatbázisunkat is.

Közlemény a Nyilvános könyvtárak jegyzékéről

Hivatalos Értesítő 2011. évi 59. számában (XII. 9.) megjelent a 36. Nyilvános könyvtárak jegyzéke, benne 3 új könyvtárral.

Bővebben: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2011/59.pdf

A megyei önkormányzati intézmények átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosítása

A Magyar Közlöny 2011. évi 146. számában (12. 07.)  megjelent A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011 (XII. 7.) Kormányrendelet

Nyilvános konzultáció a 93/7/EGK irányelv felülvizsgálatáról

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indít az 1993. március 15-én kelt, a jogtalanul eltávolított kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 93/7/EGK irányelv lehetséges felülvizsgálatáról.

Megjelent a megyei önkormányzati intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény

A Magyar Közlöny 2011. 11. 25-i 139. számában megjelent A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény.

ODR-bemutató az Országos Széchényi Könyvtárban

A MOKKA-ODR közös fejlesztés eredményeit mutatták be 2011. november 23-án az Országos Széchényi Könyvtárban.
Az eseményről hírt ad a NEFMI Kultúráért Felelős Államtitkársága; részletesen beszámol az Új Könyvpiac és a Nemzeti Geográfia.

Tervezet a NKA-törvény végrehajtásáról szóló NKÖM rendelet módosításáról

Megjelent A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosítására vonatkozó jogszabálytervezet.

Véleményezési határidő: 2011. november 30.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] nefmi [dot] gov [dot] hu

TIOP 1.2.3./11/1 - társadalmi egyeztetés

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre kerülő TIOP 1.2.3./11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése” konstrukció pályázati dokumentációja társadalmi egyeztetésre kerül 2011. november 21-ig.

A pályázat elnyerhető forrása: 1,61 milliárd Ft, elnyerhető támogatás: 5-8 millió Ft, illetve könyvtárbusz beszerzése esetében 130 millió Ft.

A pályázók köre: a megyei, a városi, a községi és az iskolai könyvtárak

A NEFMI Könyvtári osztálya kéri, hogy a könyvtárosok írják meg észrevételeiket az NFÜ Fórumon.

Pályázati dokumentáció
 

Törvényjavaslat a helyi önkormányzatokról

A kormány 2011. november 5-én benyújtotta a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslatát (sarkalatos törvény).

Átadták a Minősített Könyvtár címeket

2011. november 3-án a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára és a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár vezetői Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkártól és Hammerstein Judit helyettes államtitkártól átvették az első alkalommal kiosztott Minősített Könyvtár címmel járó okleveleket.

NKA pályázati eredmények

2011. október 12-én megszülettek a NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának döntései a laptámogatásról, az állománybővítésről, a dokumentumok restaurálásáról, az állományvédelmi szolgáltatásról és a dokumentumok kötéséről.

TÁMOP 3.2.4/B "Tudásdepó-Expressz" - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében társadalmi egyeztetésre bocsátotta a TÁMOP 3.2.4/B "Tudásdepó-Expressz" - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében című pályázat dokumentációját.

A teljes dokumentáció véleményezésére és az észrevételek megtételére 2011. november 3-ig van lehetőség a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

Átalakul az NKA

Átalakul a Nemzeti Kulturális Alap, bővebb információ az alábbi linken olvasható.

Új elektronikus kiadvány: Fiatalok biblioterápiája

Fiatalok biblioterápiája. Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése címmel a KI honlapján elektronikus formátumban megjelent egy klasszikus amerikai szakkönyv magyar fordítása, amely különböző biblioterápiai képzések kiváló segédanyaga lehet. (Az eredeti mű megjelenési adatai az egyes oldalakon a vízjelen olvashatók.)

XI. ODR konferencia Tatabányán

A XI. ODR konferencia előadásairól készült videofelvételek megtekinthetőek a József Attila Megyei Könyvtár Video-tékájában.

Életbe lépett az 1/2000. NKÖM rendelet módosítása

2011. október 22-én életbe lépett a A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló, módosított 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet.

Új és felújított könyvtárépületek

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Könyvtári Intézet honlapján frissítettük a Könyvtári hulladékkezelés, veszélyes hulladék fogadása cégadatbázist, s a Könyvtárépítészeti portál kínálata is 20 könyvtár építészeti adataival bővült. Ebből 16 felújított és 4 új építésű könyvtárat mutatunk be a színes, külső homlokzatot és belső tereket ábrázoló fotókkal kiegészített oldalainkon. 
Könyvtárak felsorolása:

Megjelent a "Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban" című kötet

A Könyvtári Intézet gondozásában megjelent Sohajdáné Bajnok Katalin Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban című hiánypótló műve, amely A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez sorozat negyedik kötete.
A szolgáltatásmenedzsment elméletének áttekintésén kívül számos megvalósult, működő jó gyakorlatot és példát mutat be a szerző, nemcsak a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tapasztalataiból, hanem más, „Az Év Könyvtára” címet elnyert könyvtárak életéből is. A kötet nélkülözhetetlen segédeszköz azok számára, akik a Minősített Könyvtár címet szeretnék megpályázni, hiszen nagy segítséget nyújt a szolgáltatások minőségének megítéléséhez.

Az új önkormányzati törvény normaszöveg-tervezete

Elkészült az új önkormányzati törvény normaszöveg-tervezete,

A véleményezés végső határideje: 2011. október 20. A véleményeket a jogszabaly [at] bm [dot] gov [dot] hu e-mail címre várják.

Társadalmi egyeztetés: TÁMOP 3.2.4.A-11/1

Az NFÜ társadalmi egyeztetésre bocsátotta a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című könyvtári pályázatot.

Az egyeztetési időszak: 2011. szeptember 29. - október 17.
 
A fejlesztési pályázat keretösszege: 1.312.000.000 forint.

Felhívás, pályázati dokumentáció

Közlemény a Nyilvános könyvtárak jegyzékéről

Hivatalos Értesítő 2011. évi 49. számában (IX. 16.) megjelent a 35. Nyilvános könyvtárak jegyzéke.

Bővebben: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2011/49.pdf

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet 2012. január 1.– 2012. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.
A pályázaton folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

Bővebb információ az NKA honlapján olvasható.

Megjelent a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 2011. évi 84. számában (július 18.) megjelent a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2011. (VII. 18.) Korm.rendelet.

A módosítás 2011. július 26-án lép hatályba, a változásokkal kapcsolatos minisztériumi tájékoztató a csatolt mellékletben olvasható. A rendeletmódosításban megjelölt szakmai szervezet a könyvtáros területen a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A mostanáig használt "muzeális intézmények díjtalan látogatására jogosító igazolás" 2011. december 31-ig továbbra is használatban marad.

Tartalom átvétel