Gyerekirodalmi adatbázis

A találatok száma: 1238


Nyomtatási nézet.
A mű tartalmi jellemzője:
Ajánljuk a éves korú

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


"Tarka lepke, kis mese..." 3-4 éves gyermekekhez szóló mesék, történetek gyűjteménye. Szerk. Kis Éva. Hatvan, Kis Éva, 2001. 274 p. ill., 25 cmA kötet összeállítója Kis Éva, nyugalmazott óvónő szakmai szeretetét, hozzáértését bizonyítja a színvonalas válogatás, amelyben az évszakokhoz kapcsolódóan (Tavaszi mesék, Nyári mesék, Őszi mesék, Téli mesék) a magyar és világirodalmi mesék legkedveltebb darabjai föllelhetők. A népköltészeti alkotások (magyar, angol, afrikai, francia, német, orosz, eszkimó, bolgár, ukrán stb.), valamint a magyar líra klasszikusainak és kortárs íróinak (Móra Ferenc, Arany László, Móricz Zsigmond, Balázs Anna, Zelk Zoltán, Osvát Erzsébet, Fésűs Éva stb.) gyerekekhez szóló művei mellett neves külföldi szerzők – többek között Szutyejev, Csarusin, Noszov, Capek, Plajckovszkij – meséi is helyet kaptak. Szólások, közmondások, csúfolók, találós kérdések, színes és fekete-fehér rajzok gazdagítják a kiadványt, amely a gyerekek mellett föltehetően a pedagógusok tetszését is elnyeri majd.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, altatódal, mondókák, gyermekversek, tréfás versek
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 439 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A Boldogasszony papucsa. Nevek és legendák. Ill. Sinkó Veronika. 3. kiad. Bp., Móra Kvk., 2008. 42 p., ill., 29 cmA kereszt-, másképpen utónevek magyarázatai, az e neveket viselő híres emberek cselekedetei sok embert, sok gyereket érdekelnek. Szeretnék tudni, hogy a saját vagy közvetlen rokonságuk nevei honnan származnak, kik viselték először, s milyen cselekedetek fűződnek ezekhez a hajdani emberekhez. A kiadó most tizennégy gyakori keresztnévhez fűződő legendát bocsát közre, régi írásokból válogatva. A Sinkó Veronika szép, ómódi képeivel illusztrált kötet bemutatja Sárkányölő Szent Györgyöt, Szent Mártont, Savaria szülöttét, Szent Balázst, a gyermektorkok oltalmazóját, Szent Kristófot, a gyermek Krisztust hordozó óriást. Szent Miklós püspököt, a jótevőt, a földi gazdagságot elutasító Szent Klárát, Szűz Máriát, Jézus édesanyját, a honfoglaló Árpádot, Zalánt, a bolgár fejedelmet, Saroltát, Szent István édesanyját, Szent István és Szent László királyunkat, Magyarországi Szent Erzsébetet és Szent Margitot. Minden, már olvasni tudó gyereknek ajánlható a művelődéstört­éneti ismereteket is közvetítő könyv.
A mű tartalmi jellemzője: mondák
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 277 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A csodacsupor. Felső-tiszai népmesék. Átdolg. Mészöly Miklós és Belia György, ill. Szilágyi Eszter Mária. Bp., Ister K., 2000. 125 p., ill., 19 cmA Felső-Tisza vidékének népmeséi közül tartalmaz kereken egy tucatot a kötet, Mészöly Miklós és Belia György átdolgozásában, ügyelve arra, hogy megőrizzék a népmesék szókincsét, fordulatait és a népi mesemondás, az élőszó varázsát. A népmesékben ismerős szereplők és motívumok bukkannak fel: a fehér ló fia (Hová megy a fehér ló?), az álruhás igazságos király alakja (A szegény ember és a két kis tehene), a szerencsét próbálni indult három fiú sorsának alakulása (A kiskondás), vagy a két lusta nővér és szorgalmas, jószívű húguk története (A három szegény lány és az elvarázsolt király). A csodacsupor pedig a maga módján szolgáltat igazságot: az arra érdemeset megjutalmazza, a kapzsit pedig megbünteti. A könyv szép, nagybetűs tipográfiája és a mesékhez illő fekete-fehér és színes illusztrációk – Szilágyi Eszter Mária rajzai – egyaránt kedveltté tehetik a felső-tiszai népmesék gyűjteményét elsősorban a már olvasni tudó kisiskolások számára.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 159 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A csodamalom. Balti népmesék. Vál. Bojtár Endre. Bp., Osiris K., 2000. 234 p. ill., 25 cmA Balti-tenger partján élő lett és litván nép gazdag folklórjából alkothat képet az olvasó abból a kötetből, amelyben 14 lett 44 litván népmesét talál. A lett részben az európai mesekincsben széltében elterjedt típusú állattörténeteket (Hogyan csapta be a kakas a rókát?, A kutyaokmány), valamint csodaelemeket tartalmazó meséket (Terülj, terülj, asztalkám!, Nagyerejű) találunk. A litván válogatás jellegzetes színfoltja a hosszabb-rövidebb mondáké. Egy részük eredetmonda az égitestekről, a természet csodáiról, az ember szerepéről és a megszemélyesített természetfeletti erőkről (Miért süt nappal a Nap és éjjel a Hold?, Az asszony és az ördög, A rászedett Halál), más részük történelmi monda (Radvilas és az inas alkuja, A könyörületes fiú). Karakteres, egész oldalas, tündöklő színezésű és a naiv alkotások szuggesztivitásával ható illusztrációk díszítik a kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, mondák, történelmi mondák, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 74 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A csuka parancsára. Orosz népmesék. Vál. Boldizsár Ildikó. Ill. Kun Fruzsina. Budapest, Manó Könyvek, 2011. 200 p. 29 cmKun Fruzsina rajzaival illusztrált, szép kivitelű, Boldizsár Ildikó válogatásában készült, tartalmában is igényes gyűjtemény az orosz népmesékkel ismerteti meg a meseszerető gyerekeket. A negyvenhárom mese kiválasztásánál nemcsak a műfaji sokoldalúságnak, a mesék üzenetének jutott fontos szerep. Az értő válogatás a mesék hosszúságára is gondosan ügyelt, a történetek ugyanis az életkori sajátosságokat szem előtt tartva, a legkisebbek kedvenceitől, a szóláncokra, az események és párbeszédek ritmikus ismétlődésére épülő egyszerű, rövid történetektől (A répa, A vajaspánkó, A vityilló) fokozatosan halad a nagyobb gyerekek figyelmére számító hosszabb, bonyolultabb cselekményű mesék (A repülő hajó, A viharpejkó, A Bátor Sólyom) felé. A mesefigurák, a mesei fordulatok sok esetben ismerősnek tűnhetnek föl a gyerekek előtt, csak a királyok helyett cárok, a királyfik helyett cárevicsek, a királylányok helyett cárleányok lépnek színre. Az orosz népmesékben is megtalálhatók a mi táltos paripánkra emlékeztető beszélő ló, a cár féltett aranyalmáját lopkodó Tűzmadár, gyakran felbukkannak szépséges cárleányokat fogva tartó sárkányok, sűrűn szerepelnek ostoba vagy éppen az ellenkező tulajdonsággal bíró okos és furfangos állatok stb., de történetek magukon hordozzák az orosz népmesék sajátos jegyeit is. A mesékből áradó különleges hangulat, mély bölcsesség, valamit a beszédes orosz nevek, mint Macska Macskájevics, Ivan Medvejevics, Ugat Ugatovics, Világszép Jelena, vagy Kelet-Európa csúf boszorkányának szláv megfelelője, a Baba Jaga teszik a meséket egyedi, élvezetes olvasmánnyá az óvodások és kisiskolások számára egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 43 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A didergő király és más mesék. Debrecen, Fonó 33 Bt., 1998. 80 p., 21 cm. (Kedvenc meséim.)A furfang, a csalafintaság segít ott, ahol a bátorság és a bölcsesség már csődöt mond, gyakorta maga az élet vezeti rá az egyszerű embert a fortélyokra - tanítják a kötet meséi. Mi kell ahhoz, hogy Gergő juhász piros csizmában őrizhesse a juhait és mézeskalácson tarthassa Gurujj kutyáját? A Gergő juhász kanala című meséből kiderül. Miként jár pórul a fösvény gazdag ember, s miként mosolyog rá a szerencse a jó szívű szegényre? A válasz benne foglaltatik Az aranytojó madár történetében. A válogatás huszonegy meséjéből tanulhatnak, okosodhatnak - a kisiskolások, miközben megismerik A halleány, A holdvadászok, Jércike és Kukori meg a többi mesehős érdekes történetét.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 174 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A furfangos vasverő. Baszk népmesék. Szerk. Tőkés Erika. Ford. Asztalos Lajos. Ill. Bak Sára. Kolozsvár, Stúdium, 2011. 61 p., 17 cm (Mesetarsoly)A vidám, színes rajzokkal kísért, füzetszerű kis kötet hét baszk népmesét tartalmaz. A különleges válogatás rövid bevezetőjében olvashatunk ennek a kis európai népnek az eredetéről, nyelvéről, a meséket kísérő lábjegyzetekben pedig eligazítást kapunk arról a néhány baszk névről, amely feltűnik a történetekben. A rövidebb-hosszabb mesék szereplői között találunk állatokat, például furfangos szamarat, aki túljár az éhes farkas eszén; aztán szerencsét próbáló fiúkat, varázserővel bíró tárgyakat, és gonosz fogadóst, aki végül elnyeri méltó büntetését, és részesei lehetünk azoknak a kalandoknak, amelyek során Patxi, a tréfás kedvű kovácsmester csúfosan elbánik az ördögökkel.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A három királyleány. Összeáll. Boldizsár Ildikó, ill. Elek Lívia. Bp., Palatinus-Könyvek Kft., 1999. 146 p.Boldizsár Ildikó már több tematikus kötetével bizonyította, hogy kitűnő érzékkel, biztos kézzel, értő szemmel válogat a népmesékből. Mostani tündérmese-válogatása a mintegy négyezer lejegyzett magyar tündérmeséből huszonhármat ad közre, részint olyanokat, amelyek mindenképp megérdemelték az "újrafelfedezést", részint pedig olyanokat, amelyek valamilyen oknál fogva éppen ma lehetnek aktuálisak. A Disney-film által elhíresült (videón is hozzáférhető) A Szépség és a Szörnyeteg, az Arany János klasszikus versének alapjául szolgált Rózsa és Ibolya, a magyar filmből ismerős Fehérlófia, a több feldolgozásban is élő A csillagszemű juhász, vagy A halhatatlanságra vágyó királyfi. De olvasható még a kötetben A sárig kicsi kígyó, A vasfejű farkas, A zöldszakállú király, Pancimanci és más mesék. Elek Lívia rajzai illusztrálják a színvonalas mesekönyvet.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, magyar népmesék, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 115 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A három tündérnarancs. Különleges magyar népmesék. Budapest, Enciklopédia, 2007. 271 p. 28 cmA nagy alakú szép kiállítású, Urai Erika egész oldalas, színes rajzaival díszített, kötet tartalmában is figyelemre méltó összeállítás. Különlegességét elsőként - amint az Utószóban olvashatjuk – az határozza meg, hogy összeállítói azon ritka kísérletekhez csatlakoztak, amelyek „többségében néprajzilag hiteles szövegeket közölnek”, vagyis a hajdani élőszavas, az eredeti, ízes nyelvezettel, tájszavakkal előadott mesemondás varázsát élesztik újjá. A szövegek az egyszerűbb formulameséktől az egyre hosszabb és bonyolultabb szövésű tündérmesékig három korcsoportba (Kisebbeknek, Nagyobbaknak, Ínyenceknek) sorolódnak és gazdag népmesekincsük valamennyi típusára (csali-, lánc-, hazugság-, tréfás-, állat-, legenda-, novella-, tündérmesék stb.) példát hoznak. A kötet összeállítói arra törekedtek, hogy a jól ismert népmesék (pl. Az okos lány, A világszép nádszálkisasszon, Hamupepejke, Tündérszép Erzsébet, Tündérszép Ilona) mellett a ritkábban olvashatók (pl. Futika, A macskamenyasszony, Az angyalbárányok, A babszem csacsi) is bekerüljenek a gyűjteménybe, illetve hogy a Kárpát-medence valamennyi néprajzi csoportja, nyelvjárása képviseltetve legyen. Gazdag forrásjegyzék zárja a kötetet, amelyből a mesék típusáról, a közölt szöveg eredetéről kap felvilágosítást az érdeklődő, a mesékben használt idegen, régies, vagy tájnyelvi szavak megértését pedig lapalji jegyzet segíti. A könyv szép, nagybetűs tipográfiája, valamint a gyermekek szókincsét, fantáziáját fejlesztő nyelvi gazdagsága okán elsősorban a már olvasni tudó kisiskolások számára értékes, ajánlandó olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 30 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A Hold kertje. Versek, mesék 5-7 éveseknek. Vál. Bozsik Rozália, ill. Elek Lívia. Bp., Novum K., 1997. 167 p., ill., 29 cmAz igényes válogatás összeállítója, Bozsik Rozália az anyag elrendezésben a ciklusos szerkesztési elvet követte. A cikluscímek az évszakok rendjében sorakoznak, négy sétára invitálva a gyermekeket, akik képzeletben bejárhatják a tavaszi, nyári, őszi, téli tájat, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, József Attila, Páskándi Géza, Kormos István verseinek segítségével. A prózamesék elsősorban a magyar népmesékre alapozódnak. Arany László, Illyés Gyula, Kolozsvári Grandpierre Emil és Bencsik Elek mesegyűjteményéből válogatott elsősorban Bozsik Rozália, de szerepeltet román és arab, valamint más népek mesekincséből is egy-egy szép darabot. Elek Lívia rajzai keltik életre. Az antológia találós kérdéseket is tartalmaz, ezek a megfejtésükkel együtt szerepelnek.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, gyermekversek, találós kérdések, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 70 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A hóoroszlán meséi. Tibeti mesék. Összeáll. Ábrahám Linda - Szántai Zsolt. Budapest, Novella K., 2005. 252 p.A tibeti mesékben sok olyan motívum föllelhető, amely más népek történeteiben is megjelenik. Így például ismerősnek tűnhet föl a világ kezdetén, a legendák aranykorában játszódó mesés fordulatok, de gyakran színre lépnek a különböző archetípusok is, a király, a balga, a szegény ember, a kapzsi, a rabló, a hiú leány, az őáltaluk képviselt tulajdonságokat szimbolizáló állatok és természetesen a különböző rangú és szándékú istenek, démonok, szellemek. Azonban egyedi ízt ad a meséknek, hogy mindez a tibeti kultúra és hagyományok szűrőjén keresztül fogalmazódik meg, valamint hogy a történetek mondanivalóját, tanulságait átszövi a nép ősi hite. A fekete-fehér rajzokkal illusztrált kötet a 8-10 éves gyerekeknek ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 43 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A jaguár fiai. Dél-amerikai indián mesék, legendák, mítoszok. Vál. Mikola Anikó. Pozsony, Ab-Art, 1996. 121 p., ill., 20 cmA gyermekolvasók leginkább csak antológiákban találkozhatnak a dél-amerikai indiánok mesekincsének egy-egy darabjával. Ezúttal a felvidéki költőnő, Mikola Anikó válogatásában és feldolgozásában ismerkedhetnek meg a dél-amerikai indián mesék, legendák, mítoszok világával. A kötetben a természettel ezer szállal összefonódó világ kel életre, ahol az ember fákban, vizekben, hüllőkben él, pontosabban faként, folyamként, kígyóként vagy madárként létezik. Ez a viszony fordítva is értelmezhető: minden, ami élő, egyformán küzd; ember módra létezik, szenved vagy örvendezve virul a természet. Sokszínű mesevilág tárul fel a válogatás 28 darabjában, melyek gyűjtési területe elsősorban Peru volt, de Brazília, Venezuela, Kolumbia, Paraguay és Equador monda- és hiedelemvilágát reprezentáló történetek is szerepelnek a válogatásban. A sejtelmes, a kozmosz félelmetes erejét, a természetfeletti világ hatalmát megjelenítő közel 30 történetnek sajátossága a katartikus hatás. A színes illusztrációkkal díszített kötet a dél-amerikai indiánok hiedelemvilágát hozza közelebb a tizenéves fiatalokhoz.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 140 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A kalóz nagypapa. Szerk. Győri Hanna, Kovács Eszter. Ill. Rubik Anna. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2013. 94 p. 26 cmGyőri Hanna és Kovács Eszter szerkesztésében készült a Rubik Anna rajzaival illusztrált szép kiállítású kötet, amely kortárs szerzők (többek között Lackfi János, Marék Veronika, Tamás Zsuzsa, Finy Petra, Both Gabi, Kiss Ottó, Kukorelly Endre, Kovács András Ferenc, Papp Eszter, Tóth Krisztina) írásaiból válogatva a családot állítja középpontba. A család elsősorban a jó történések helyszíne, de ez esetben a prózai és lírai alkotások emlékezetes, felejthetetlen vidám pillanatokról, és megrázó szomorú eseményekről egyaránt szólnak. Mulatságos, ahogyan a bohókás, világutazó nagyi meglátogatja unokáit és villámgyorsan rendbe szedi a rendetlen családot (Hű, hű, ruhahó!), örömteli esemény a talált kiskutya örökbefogadása (Nyári hóesés), vidám élmény az apa megtréfálása április elseje alkalmából (Áprilisi tréfák). Az érzelmekre helyezve a hangsúlyt fájdalmas emlékként elevenedik föl a kistestvér megszületésével föltámadó gyötrő féltékenység (Rozi és a második), a nagypapa szeretetének elvesztésétől való félelem (A kalóz nagypapa), a kedvelt nagynéni súlyos megbetegedése (Ati a tükör mögött), a nagyszülők halála (Napa), de játékos formába öntve, komoly drámát sejtet meg Lackfi János Bendi és a Háziszörny című elbeszélése arról, amikor az apa alkoholizmusa, bántalmazása miatt széthullik a család, anya és gyermeke anyaotthonba kerül… A rövidebb- hosszabb lélegzetű „igaz történetek” nagyszerű lehetőséget teremtenek elalvás előtti meghitt beszélgetésekre, a gyerekgondok feloldására.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A legszebb mesék / a világ népeinek mesekincséből. Gyűjt. Sebők Zsigmond. Ill. Rényi Krisztina. Budapest, Ciceró, 2003. 129 p. 29 cm„Ebben a könyvben a világirodalom kevésbé ismert tündérmeséit és regéit gyűjtöttem össze és dolgoztam át az ifjúság számára”- írja a kötet utószavában a mesegyűjtemény összeállítója, Sebők Zsigmond. A huszonöt mese nagyobb részt (dán, francia, szerb, angol, lengyel, holland, hindu, portugál, norvég, japán, arab és spanyol) népmese, de akad példa a színes képzeletű nagy magyar „mesemondók” (Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Benedek Elek) tollából származó gyerekeknek szóló írásokra is. Így például Sebők Zsigmond feldolgozásában megtudhatják, milyen királyi kegyben részesül A csizmadia és fiai, megismerhetik a Szép Cerceruska egzotikus történetét és hallhatnak A tengerszem tündéréről, a tündérvarázs megtöréséről és elvesztéséről, amiért valami sokkal értékesebb jár cserébe. A tartalmas válogatást Rényi Krisztina, a több magyar és nemzetközi díjjal kitüntetett grafikusművész illusztrációi díszítik.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 42 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A macskacicó. Magyar tündérmesék. Vál. Boldizsár Ildikó, ill. Keresztes Dóra. Bp., Új Palatinus Könyvesház, 2002. 192 p., ill. 25 cmA Boldizsár Ildikó szerkesztésében, válogatásában közreadott kötet a magyar meseirodalom legszebb tündérmeséiből tartalmaz válogatást. Találkozhatunk a jól ismert, de mindig elbűvölő történetekkel: A csillagszemű juhász, A három királyleány, a Babszem Jankó, A Szépség és a Szörnyeteg, A mindent látó királylány, Az égig érő fa meséit olvashatjuk újra, de számos régi-új, alig ismert elbeszélést is találunk a kötetben. A legősibb, legarchaikusabb magyar tündérmesekincsből válogatott a szerkesztő: "A mese tele van csodálatos kalandokkal, csodás tárgyakkal, csodás személyekkel. A tündérmesékben nem meglepő, ha a szemétdombon fetrengő, bicegő vasderes egyszer csak beszélő táltos paripává változik, és a bajba jutott mesehős segítségére siet. Kettesben nem ijednek meg, ha egy-egy sárkány, boszorkány, vagy óriás akad az útjukba; a fontos az, hogy kiismerjék magukat a segítőtársak és ellenfelek között, s legyőzve minden gonosz erőt, a fiú elnyerje a királykisasszony kezét s vele a fele királyságot". A mesék csodálatos, igényes, gazdag nyelvezete, archaikus szavak helyes arányú használata, valamint a kiadás pontossága miatt a kisiskolás gyermekek kezébe, afféle olvasókönyvként adhatjuk a kötete. A meséket - többek között Szépmező szárnya, Fehérlófia, Hajnalcsillag, Mirkó királyfi, Árgyilus királyfi, Rózsa és Ibolya című mesét - Keresztes Dóra rajzai színesítik.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, magyar népmesék, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 43 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A Nap lánya. Északi népek meséi. Összeáll. Szamojlova, E. N. Ill. Keresztes Dóra. Budapest, Móra, 2010. 117 p., 24 cmÉszaki, távol-keleti, sarkköri népek meséiből ad válogatást az igényes kivitelű kötet. Többek között eszkimó, hanti, nyenyec, manysi, jakut történetekkel találkozhatunk, amelyekben a tajgákon és tundrákon élők különleges világa elevenedik meg szarvasokkal, medvékkel, sámánokkal, vadászokkal és óriásokkal. Megismerhetjük az Aranyszarvú Szarvasborjút, az okos békát és a hiú varjút, a hattyúkká változott szerelmeseket, a kisegeret, aki nagy utazásra indul; megtudhatjuk, miért vadásznak a baglyok az egerekre, és miként járt túl a parasztlány az ifjú cár eszén. S mindez csupán ízelítő a kötet témagazdagságából. A fordító, Dr. Nagy Katalin a harminc mesét jegyzetekkel is ellátta, melyek az idegen szavak, kifejezések magyarázatát adják meg, s rövid népismertetőket is olvashatunk a könyv végén a meséket adó népekről. Keresztes Dóra hangulatos, színes és fekete-fehér illusztrációi kísérik a különleges meséket, amelyek jó szívvel ajánlhatók a 8-11 éves korú gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A pasa fia meg a világszépe. Török népmesék. Bp., Európai Folklór Intézet- LA török népmesék világa nagyon sokban hasonlatos a magyarokéhoz. Itt ugyan király helyett szultán van, "de a szultánnak is három fia van, s a három közül itt is a legkisebb a legbátrabb és a legbecsületesebb" - olvasható a kötet utószavában. Nemcsak a tündérek, boszorkányok és más mesebeli lények jelenléte teszi hasonlóvá ezeket a meséket, de a motívumokban is sok a magyar népmesék világát idéző elem: "az égig érő fa", az "élet vize" az őzzé változott testvér stb. A török népmesék "felfedezése" Kúnos Ignácnak köszönhető. A kötetben olvasható huszonhét török népmese kicsiknek és nagyoknak egyaránt kedvére lehet.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 58 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A róka királysága. Szerk. Jékely Endre, ill. Köfler Andrea. Bp., Százszorszép K., 1997. 259 p., ill., 29 cm"Az állatmesék oktató, nevelő, jellemfejlesztő hatása évszázadok óta nyilvánvaló. Egy gyűjtemény alkalmat kínál arra is, hogy az olvasó megismerkedhessen távoli népek leg­ősibb kultúrájának egy töredékével, amely kultúra az egyre erősödő civilizációs hatások miatt sorvadásra van ítélve." E sorokkal ajánlja az olvasó figyelmébe reprezentatív mese­antológiáját Jékely Endre. Könyvének anyagát négy kontinens, valamint Óceánia állatmeséiből válogatta. A mesék főszereplői az állatok; ám a hiúz, a párduc, a ravasz alligátor, a fák lombjai között rejtőzködő madarak nagyon is emberformán viselkednek. A mesék igen erős néprajzi hátteret vázolnak, olvasásukkor a különféle népek életkörülményeibe, hiedelemvilágába is bepillanthatunk, amikor az emberre jellemző tulajdonságok személyesítődnek meg A kapzsi hóbagoly című eszkimó népmesében, A béka, a róka, a puma és az Őz című chilei mesében, A hálátlan tigris­ című bali szigeti népmesében és a többi történetben, melyek legtöbbje a jó és a rossz harcát példázza. Az emberek képzelete megszemélyesítette e természeti világot, annak jelenségeit; az erdőrengetegnek, a mennydörgésnek, a szélviharnak fontos szerep jut e mesékben: erejük eldöntheti akár élet-halálharcok kimenetelét is. A mesedarabok legtöbbje tanmese, de helyet kapott köztük több eredetmonda is. A roppant szórakoztató, fordulatos történeteket hangulatos, színes rajzok - Köfler Andrea munkái - illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A Sárkánykirály palotája. Vál. Tőkei Ferenc, ill. Molnár Ágnes és Pányi Béla. Bp., Kossuth Kvk., 1996. 355 p., ill., 25 cmA kötet hét kelet- és belső-ázsiai ország meséiből ad válogatást. A közel száz meséből 27 a kínai mesevilágból való. Többségük komor, szomorú történet, melyekben végül a csoda menti meg a rokonszenves és leleményes hősöket. Gyakran felbukkan a folyamok és tengerek sárkány-istene, hogy védő szellemként kegyesen segítse a jót cselekvő embereket (A Sárkánykirály palotája). A tibeti mesevilágot állatmesék, legenda-töredékek és szimbolikus történetek képviselik. Közel egy tucat a mongol népmesék száma is, melyeket a harciasság, a szabad, nomád életforma sajátos vidámsága jellemez. Az ujgur nép mesevilága a perzsával és az arabbal rokon. A szemléletükben egyszerű koreai mesék legtöbbjét áthatja a természet szere­tete. A közel húsz japán népmese sajátos motívumokra épül. A történetekben józan mester­emberek, dolgos parasztok és furfangos nagyotmondók viaskodnak a rideg és könyörtelen démonokkal, szörnyekkel. Vietnam mesevilágát egyszerűség, népiesség jellemzi, a történetekből több a dzsungelek világában játszódik. A Molnár Ágnes és Pányi Béla által illusztrált kötetet magyarázó utószó és a forrásmunkák jegyzéke egészíti ki. A mesék nagy részét átdolgozták a nyolc éven felüli gyerekek igényeinek megfelelően.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 32 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A szarvas-szultánkisasszony. Török népmesék. Vál. és ford. Tasnádi Edit. Ill. Oláh Katalin. Budapest, Magyar Napló, 2011. 150 p., 24 cmA Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelent, tetszetős kivitelű kötet negyven török népmesét tartalmaz, melyeket Muhsine Helimoglu Yavuz professzorasszony és egyetemi hallgatói gyűjtöttek nagyrészt kelet-törökországi vidékeken. A mesék motívumai közül jó néhány ismerős lehet akár a magyar népmesékből, akár más mesevilágból. Példaként csupán egyet kiragadva itt, ilyen az a történet, amelyik a király legkisebb gyermekéről szól, aki úgy szereti apját, mint a sót… Számunkra mégis egzotikus világba kalauzolnak ezek a mesék, oda, ahol a szamár alakban született dzsinnszultán beleszeret a szultán lányába, ahol feltűnnek szegény pásztorok, okos tevék, eszes macskák, ravasz rókák, szultánák és szultánfik, sárkányok, óriások, dzsinnek, gonosz boszorkányok, mindez számos próbatétellel és sok-sok furfanggal fűszerezve, hogy végül a jók elnyerjék méltó jutalmukat, a gonoszok pedig a megérdemelt büntetésüket. Az igényes válogatást Oláh Katalin színes rajzai kísérik, és ezek az egész oldalas, szőnyeget mintázó illusztrációk remekül visszaadják az egzotikus történetek hangulatát. A változatos tematikájú, néhány oldalas mesékből álló igényes válogatás a gyermekek széles körének ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A sziklavirág. Jávai mesék és legendák. Ford. és ill. Kiss Márta. Budapest, Naphegy K., 2008. 98 p., 28 cmTartalmában és kivitelezésében egyaránt különleges kötetet vehetnek kézbe a meseszerető olvasók, amikor belelapoznak az indonéz nagykövet előszavával ellátott, jávai meséket és legendákat tartalmazó könyvbe, melyet Kiss Márta színpompás, művészi illusztrációi tesznek teljessé. Kiss Márta festő ösztöndíjasként hosszabb időt töltött Jáva szigetén, s alaposan megismerte a jávai kultúrát. Fordítóként és illusztrátorként egyaránt jegyzi ezt az igazi kuriózumot jelentő kötetet, amelyben a számunkra is ismerős, klasszikus népmesei motívumok is fellelhetők a hinduizmusból és buddhizmusból egyaránt táplálkozó jávai mondavilág sajátos vonásai mellett. A tizenkilenc történet szereplői között találunk szegény, mások gonoszságának kiszolgáltatott, jóravaló lányokat, akik elnyerik végül megérdemelt jutalmukat, és gonosz varázslókat, dzsinnkirályokat egyaránt. Megismerhetjük egy – részleteiben még ma is látható – templomegyüttes vagy a Merbabu vulkán lábánál elterülő Rawapening-tó keletkezésének történetét, olvashatunk az örök élet virágáról, az élet magjáról, a tündérek szövőszékéről vagy a majommá változott ifjúról, sőt, időnként feltűnik egy-egy ráksasza, démoni lény is. Idegen kifejezéseket megmagyarázó jegyzetekkel zárul az egzotikus világba kalauzoló kötet, amely különleges élményt ígér a 11-14 éves gyerekeknek és a jávai kultúra iránt érdeklődő felnőtteknek is.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A tizenkét királykisasszony. Erdélyi magyar népmesék. Sajtó alá rend. Karádi Ilona, ill. Kiss István. Bp., Unikornis K., 1997. 177 p., 20 cm. (Nagy magyar mesemondók.)A rangos sorozatban ezúttal kalotaszegi, széki, maros- és udvarhelyszéki meseválogatás jelent meg; közel félszáz epikus darab vezet el az erdélyi mesék tündérvilágába. A jeles néprajztudósok gyűjtéséből származó meséknek több mint a fele tündérmese, vagyis csodás elemekkel átszőtt történet. Népi hősök, erőt próbáló kalandokra vállalkozó királyfiak, hűségből és szeretetből vizsgázó fiatal mátkák és feleségek a főhősei a fordulatokkal teli meséknek (Az Arany király meg a Fekete király, Vas Laci, Tündér Erzsébet és a harkály, Örmény Vertán). A feldolgozások érzékeltetik az élőbeszéd varázsát, a tájnyelvi szavak, kifejezések közül­ csak azokat helyettesítették mai magyar szóval, amelyek eredeti jelentésükben vagy helyesírásukban érthetetlenek lennének az olvasó számára. Több mint egy tucat a Tréfás és állatmesék száma - köztük több "falucsúfoló" szerepel - elsősorban Kolumbán­ István gyűjtéséből (pl. Szentegyházasfalu lakosainak együgyűségéről: A szabó­nak vélt rák, Pistuka meg Kató). Kiss István ihletett, színes rajzai sokat merítettek a magyar népművészet díszítő elemeiből, ornamentikájából. Az ízes, zamatos nyelven lejegyzett mesék varázsával, a jó diadalát hirdető bölcs tanításokkal nem lehet betelni, de más-más üzenete van a kötetnek a gyermek- és megint más a felnőtt olvasó számára; minden korosztály meríthet belőle bölcsességet, életkedvet. S ami legalább olyan fontos: a magyar nyelv eredeti szépségében is gyönyörködhetnek
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A vadhattyúk. Hetedhét ország meséi. Vál. Ács Dóra, ford.Rab Zsuzsa, ill. Jámbor Lajos. Bp., Lilliput Kvk., 1996. 511 p., ill., 24 cmAz irodalomtudomány értelmezésében a műmese nem egyszerűen csodás-fantasz­tikus elemekkel tűzdelt vagy épp reális motívumokra épülő történet, hanem filozófiai mélységeket is föltáró epikus alkotás, amely voltaképp tanító példázata egy elvont gondolatnak, valamely erkölcsi tételnek, eszmének, mondanivalónak. Az európai műmese iskolateremtői a nemesen szórakoztató szándékú Perrault, a romantikus Hauff, a 19. század elejétől tudatos folklórföldolgozást végző Grimm testvérek, majd a modern gyermekirodalom előfutárának számító Andersen, a tanulságos történeteket alkotó Lev Tolsztoj voltak. Az ő munkásságukból nyújt gazdag ízelítőt és ad ezáltal áttekintést a világ műmese-irodalmáról Ács Dóra válogatása. A több mint félszáz mese java része ismert; van közöttük állat­történet (Csizmás Kandúr, A csuka parancsára) szatirikus-tréfás mese (A császár új ruhája), novellamese (A brémai muzsikusok), reális történet (A kis gyufaárus lány, A napernyő), csodás és tündérmese (Terülj, terülj, asztalkám, A tavitündér), egzotikus-romantikus mese (A kis hableány, A kis Mukk), vagyis a világ műmese-irodalmában előfordulható valamennyi fontosabb típus. A klasszikus szerzők sokasága egyben reprezentálja a különböző nemzeti irodalmakat. Az igényes fordításokat közlő, gazdag tartalmú, mértéktartóan és színvonalasan illusztrált kötetet a világ meseirodalmának legjavából összeállított antológia.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, népmesék, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A világ tizenkét tételben. Szerk. Falcsik Mária. Vál. Árvai Zsuzsa. Budapest, Helikon, 2007. 183 p. 27 cm„Hangosan verset olvasni – ez szinte felér azzal, mintha megzenésítenénk a verset. Ez a kötet azért született, hogy a versolvasás – különösen a versek hangos felolvasásának – gyönyörűségét megismertesse mindazokkal, akik még nem próbálták…” – így foglalja össze a kötet megjelentetésének célját a versek válogatója, Falcsik Mária költő. Ennek a célkitűzésnek megfelelve az igényes összeállítás - a magyar irodalomra és a 20. századra helyezve a hangsúlyt - olyan verseket kínál ízelítőül a világ lírájának felmérhetetlenül gazdag terméséből, amelyekben erősen megnyilvánul a költészet zenei és festői ereje. Klasszikusaink – Arany János, Kassák Lajos, Móra Ferenc, Szabó Lőrinc, József Attila – mellett kortársak versei ( Janicsák István, Kántor Péter, Tarbay Ede, Kovács András Ferenc, Tóth Krisztina stb.) és a világirodalom klasszikusainak - többek között John Keats, Johann Wolfgang Goethe, William Wordsworth, A.A. Milne - lírai remekei tizenkét tematikus fejezetben (Reggel, Barangolók, Játszani, Állati stb.) sorakoznak. Gara Arnold könyvillusztrációs pályázat nyertese, Csilléry Orsolya színvonalas rajzaival díszített, igényes összeállítás szülők, pedagógusok, gyerekek figyelmébe ajánlandó.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Álomba ringató esti mesék. 4.kiad. Bp., Officina 1996 K., 2003. 235 p., 27 cm (Officina junior)Tarkabarka mesevilág kel életre a színes rajzokat is bőséggel felvonultató kötet lapjain, s a forgatag szereplőinek sorában fölbukkannak a mesevilág klasszikus, kedvelt figurái, az erdei állatok: Dörmi, a medvebocs, a Bölcs bagoly, Pici és Pötyi, a repülő egerek s megannyi társuk. Barátságok köttetnek, de veszélybe is kerülnek, persze csak ideig-óráig, mert a kibékülés nem várathat sokáig magára. A bonyodalmak sem hoznak sötét hangulatot, hiszen itt mindenki jó barát. Az álomba ringató esti mesék közös tulajdonságai - ahogy illik - hogy ne legyenek túlságosan hosszúak, és meseszövésük bonyodalma ne riassza el a halk léptű álomtündért.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 70 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Altató: versek, mondókák, dalok. Vál.: Havas Katalin, Ill.: Győrfi András. Bp., Holnap Kiadó 2006. 83.p.Azonos címmel jelent meg 1998-ban József Attila Altató című költeményének Radvány Zsuzsa által illusztrált leporellója. (Bp., Program K., 1998. leporelló, 17 cm). Jelen kiadás azonban csak címében, tartalmában azonban nem egyezik meg a fent említett kötettel. Az egészen kicsi gyermekeknek (és szüleiknek) készült antológia negyvennégy, klasszikus gyermekirodalmi alkotást tartalmaz. Olyan örökbecsű alkotók, mint Gazdag Erzsi, Zelk Zoltán, Weöres Sándor lírai darabjai sorakoznak a kötet lapjain, de mellettük a kortárs irodalom jelentős képviselőinek egy-egy értékes darabja is olvasható. Altatók és a kotta melléklettel bővített gyermekdalok egészítik ki a kiemelkedően szép kivitelű kötetet, amelyet a tartalomra „rímelő” Győrfi András által készített csodaszép festmények illusztrálnak.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekdalok, mondák, gyermekversek, versek
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Ami a szívedet nyomja: kortárs svéd gyermekversek. Vál., ford.Tótfalusi István, ill. Szecskó Tamás. 11. kiad. Bp., Móra Kiadó, 2011. 95 p. 21 cmA három svéd költőnő, Britt G. Hallqvist, Ingrid Sjöstrand és Siv Wideberg a gyerekek gondolatvilágát, logikáját, érzéseit próbálják megragadni a gyermekeknek szóló szabadversekben. Elképzelt hőseik csodálkoznak az idő múlásán ("Holnap nyolcéves leszek, és nem leszek már hétéves soha többé"), morfondíroznak a szavak elnevezésén ("Talán a dolgokat nem is így hívják igazában"), igazi kapcsolat után sóvárognak ("Néha levelet írok magamnak"), vagy legalább olyan őszinte családi összejövetelekről álmodoznak, ahol elfeledkezhetnek arról, ami a szíveket nyomja; a szerelem első tapasztalatait ízlelgetik, a külvilág erőszakossága ellen tiltakoznak, és értetlenül szemlélik a "nagyok" különcségeit, rossz tulajdonságait. Szecskó Tamás rajzai kiválóan érzékeltetik a svéd polgári családok atmoszféráját. A kötet verseit a kiskamaszok fogják elsősorban élvezni és érteni.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 100 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Angyalbárányok. Magyar legendamesék. Vál. Nagy Zoltán, ill. Sinkó Veronika. Bp., Móra Kvk., 2000. 99 p., ill., 23 cm ( Móra aranykönyvek.)A magyar népmesekincs egy kevéssé ismert területéről a legendamesékből válogatta a kötet anyagát Nagy Zoltán folklorista és népmesegyűjtő. A páratlanul szép és értékes legendák hősei gyakorta a szentek, pl. Szent Péter (Szent Péter és a méhek, Miért kopasz Szent Péter?), vagy maga Jézus Krisztus (Jézus Krisztus, a ló meg a szamár), vagy éppen mindketten (Krisztus és Szent Péter a vendéglőben). Jézust csodatévő képessége, emberfölötti hatalma és erkölcsi nagysága emeli az emberek fölé, míg Péter gyarló, ízzig-vérig emberi figura, akinek esendőségében és botlásaiban, gyakorta mosolygásra késztető tetteiben minden igaz ember magára ismerhet. Kettejük fölé magasodik Isten alakja, aki a teremtésmondák főszereplője (Isten és a koldus), az ő ellentétpárja az ördög, aki a sötétség nagyhatalmú uralkodója, ám ostoba és ezért könnyen lóvá tehető (Az ördög kérdései, A szegény ember és az ördög). A legszebb és legértékesebb magyar legendamesék hol lírai hangvételűek, hol pedig hőseik botlásai, ügyetlenkedései okán megmosolyogtatók, ám mindegyik magában hordozza azokat a tanulságokat, örök érvényű emberi igazságokat, amelyek kortól és időtől függetlenül mai is érvényesek. Sinkó Veronika szakrális és népi ihletésű, finomrajzú munkái teszik teljessé a tartalmában, kivitelében egyaránt színvonalas kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mondák
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Arab népmesék. Összeáll. Caporali, Renato. Ill. Rundine, Alessandra. Budapest, Kossuth, 2011. 125 p., 23 cm (Népek meséi 15.)A sorozat újabb, hét történetet tartalmazó kötete a mesés Keletre kalauzolja olvasóit. Az egzotikus mesék felidézik az Ezeregyéjszaka világát, példának okáért többször is feltűnik a kötet lapjain Aladdin. Vannak azonban a mesék között kevésbé ismert, egészen különleges történetek is. A szegény Dzsafar élete egy csapásra megváltozik, amikor találkozik néhány síró-rívó öregemberrel, akiknek búbánatát az ifjú ekkor még értetlenül szemléli. Főhősünk hamarosan mesés életet kap, csodaszép feleséggel, gazdagsággal, ám egy feltétele van annak, hogy mindezt megtartsa: van egy ajtó, amelyet sohasem nyithat ki. Kíváncsisága azonban nem hagyja nyugodni, s mégis kinyitja a tiltott kaput. Ekkor mindenét elveszíti, s megérti végre a bánatos öregeket is, akikhez immár ő maga is csatlakozik… Egy másik történet főhőse, a szegény halász, Abdullah akkor csinálja meg a szerencséjét, amikor felbukkan az életében egy tengeri lény. Összebarátkoznak, s különféle árucseréket bonyolítanak, ki-ki a maga világának kincseit adja a másiknak. Gyümölcsökért cserébe így jut hozzá számtalan drágakőhöz Abdullah. A barátság azonban véget ér, amikor kiderül, hogy mennyire másként viszonyulnak az élethez a szereplők. A tengerlakót elborzasztja az emberek fájdalmas gyásza, a vízivilágban ugyanis nem siratják meg halottaikat, vidáman búcsúznak tőlük, hiszen hitük szerint Allah csupán kölcsönbe adja az életet az embereknek… A könyvet gazdagon kísérő színes illusztrációk remekül illeszkednek a mesék varázslatos hangulatához.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Aranyos pillangó. Vál. Csetriné Lingvay Klára. Bukarest, Kriterion Kvk., 1994. ill., 24 cmRangos, szép rajzokkal illusztrált gyermekvers-gyűjtemény az Aranyos pillangó, amely - Csetriné Lingvay Klára igényes válogatását dicséri. A magyar népköltészet gyöngyszemei, a magyar líra klasszikusainak (Adytól, Arany Jánostól kezdve Weöres Sándorig) és a kortárs lírikusoknak (Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos) versbe foglalt, örök érvényű üzenetei olvashatók a kötetben. Áprily Lajos, Benedek Elek, Gyulai Pál mellett József Attila, Móra Ferenc szól a gyermekekhez, de Szabó Lőrinc és Zelk Zoltán versei is megszólítják őket. A tematikus elrendezés jóvoltából együvé kerültek a rövidebb lélegzetű, lírai darabok, a népköltés reme­keivel (Sétálunk, sétálunk, Hüvelykujjam almafa). Külön sorakoznak a természeti világ csodáit számba vevő költemények, és külön az állatokról mesélő versek. A természet örök körforgását érzékeltetik a Január elöl jár ciklus versei. Sok kacagtató vers kelt majd jókedvet, derűt az Ákombákom lírai darab­jait olvasva (Babits Mihály: Don Guriga, Weöres Sándor: Majomország). Verses mesék epikus füzére a Balzsam tündér postája. Magyarországi olvasók számára is sok értéket tartogat a sajnos nehezen megszerezhető antológia.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 25 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Aranyos pillangó. Vál. Csetriné Lingvay Klára. 2.kiad. Kolozsvár, Kriterion Kvk., 2002. 238 p., ill., 25 cmA rangos, szép rajzokkal illusztrált gyermekvers gyűjtemény - Csetriné Lingvay Klára igényes válogatását dicsérve - a magyar népköltészet gyöngyszemeivel és a magyar líra klasszikusainak (Ady Endre, Arany János, Benedek Elek, Gyulai Pál, József Attila, Móra Ferenc, Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán stb.) a világ ügyes-bajos dolgairól, a természet varázslatairól szóló, örök érvényű üzeneteivel ismerteti meg a gyerekeket. A tematikus elrendezés jóvoltából külön sorakoznak a természeti világ csodáit számba vevő költemények (Ó, nagy kerek ég), az állatokról mesélő (Zengenek az erdők), a természet örök körforgását érzékeltető versek (Január elől jár). Derűt, vidámságot lopnak a gyermekszívekbe az Ákombákom ciklus lírai darabjai, és kitűnő szórakozást ígérnek a Balzsam tündér postája címmel egybe foglalt verses mesék füzére. A gyerekek széles körének ajánlandó, maradandó értékű antológiában való eligazodást részletező tartalomjegyzék, betűrendes mutató segíti.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 36 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Aranysityak. Friss gyerekversek. Szerk. Lackfi János. Ill. Molnár Jacqueline. Budapest, Móra, 2013. 165 p. 24 cmAz egyik legtermékenyebb, legismertebb kortárs költőnk, Lackfi János a szerkesztésében készült antológiában pályatársai – negyven költő – gyerekverseinek közlését tűzte ki célul. Az antológia alcíme, „Friss gyerekversek” egyrészt a közölt versek megjelenésének időbeli közelségére utal (sokuk kifejezetten a kötet számára íródott), másrészt a tartalmi, szemléletbeli frissességet jelzi: a szerzők a legfiatalabb nemzedék gondolatvilágát, logikáját, érzéseit próbálják megragadni. A változatos műfajú versekben - könnyed rímelésű, ritmikus sorokban, formabontó képversekben, szabad versekben, mini eposzokban stb. – mindarról szó esik, ami az óvodáskorúakat valóban érdekli és foglalkoztatja: "hidegbajos felnőttekről", "szivaros nagypapiról", „a világ legjobb bátyójáról”, „nemszeretem dolgokról”, hétköznapi gondokról, amit például a reggeli öltözködés, vagy a születésnapok után másnap reggelen, a megmaradt torta kötelező elfogyasztása okoz. Vélhetően könnyen azonosulnak a gyerekek Marcival, aki szupertitkos naplót vezet, hiszen nem tud írni, így még neki is titok, mit nem írt a rejtelmes könyvbe, vagy azzal az óvodai jelenséggel, hogy miért nem huzigálják meg Zsófi haját a fiúk, de föltehetően ismerős lesz számukra a nagycsoportos Zsolti is, aki „állítólag nagyon ért a nőkhöz” ezért érdemes kikérni a véleményét, ha a lányok körül gond támad. A versek szerzőit Lackfi János „szösszenetei” mutatják be, alakjukat Molnár Jacqueline művészi illusztrációi keltik életre. Az antológiában az óvodások éppúgy örömüket lelik majd, mint a versek tartalmával azonosulni képes, azokat értő kiskamaszok, de élvezettel forgathatják a kötetet korunk gyereklírájára kíváncsi felnőttek is.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Autósmesék - mai mesemondóktól. Közrem. Berg Judit. Ill. Rubik Anna. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2010. 94 p. 26 cmA kortárs írók (Nádori Lídia, Berg Judit, Kocsis Péter, Lackfi János, Lőrincz Judit Lívia, Czigány Zoltán, Finy Petra, Kiss Ottó stb.) tollából született mesék a kisfiúk többségének legkedvesebb játékát, a kocsit helyezik történetük középpontjába, amelyek - akár a szovjet autógyártás legendás darabjáról, a család életét végigkísérő Zápor Jóskáról, akár a Vakond híres-nevezetes kisutójáról, vagy éppen kukás, locsoló kocsiról is essék szó – kivétel nélkül különleges, a gyerekek álmait valóra váltó, „csodatévő” szerkezetek. Berg Judit főhőse Turbó Dani kisautója pl. gombnyomásra igazi autóvá változik, aki nemcsak beszélni tud, de kitűnő nyomozó is: egy eltűnt állatkerti kistigris nyomára bukkan. Jancsi fél a nagyvárosi forgalomban, de egy napon óriás érkezik a városba és rendet teremt az eszeveszetten száguldó járművek sorában. Nagyszerű szórakozást ígérnek Mosonyi Aliz a tőle megszokott kifogyhatatlan fantáziával előadott autósmeséi, Lackfi János Autósmese lányoknak című történetének köszönhetően pedig az autót szerető kislányok sem szorulnak ki a meséskönyv élvezetéből. Rubik Anna pasztell színű, finom vonalvezetésű rajzai teszik teljessé a színvonalas kiadványt.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Az álomlátó fiú. Furfangos magyar népmesék. Vál. Boldizsár Ildikó, ill. Keresztes Dóra. Bp., Új Palatinus Könyvesház, 2002. 122 p., ill., 25 cmHumorban, mulatságban nincs hiány a kötetbe került huszonnyolc történetben, hiszen Boldizsár Ildikó a kötet válogatásakor arra törekedett, hogy ez alkalommal a magyar népmesék egyik sajátos típusával, a furfangos magyar népmesékkel ismertesse meg a gyerekeket. Akármelyikbe is olvasnak bele, legyen az állatmese, vagy a falusi élet köréből való, illetve királyokról szóló elbeszélés, főszereplői, Az álomlátó fiú, A vitéz csizmadialegény, a furfangos cigány, a diák vagy a királykisasszony mindannyian arról lesznek híresek, hogy eszükkel jártak túl a többiek butaságán. Ravasz Péter például a sokgyerekes, szegény ember egyetlen kakasát – ahelyett, hogy levágta és megsütötte volna családja számára – elvitte az uraságnak ajándékba. Annak tetszett az ajándék, ám a kakas részeinek tréfás, ötletes felosztása még jobban, amit öt arannyal jutalmazott. A Keresztes Dóra rajzaival illusztrált mesegyűjtemény a mesekedvelő ifjú olvasók körében biztos sikerre számíthat.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, tréfás mesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Az Aranyág meséi. Vál. Farkas Olivér, ill. Heinzelmann Emma, Sinkó Veron, Kalmár István. Bp., Szent István Társulat, 1996. 193 p., ill., 30 cm1989 szeptemberében jelent meg első ízben az Aranyág. A katolikus gyermekújság azóta - minden esztendőben tíz alkalommal - folyamatosan közöl meséket, példázatokat, legendákból táplálkozó színes, szép történeteket a 4-13 éves korosztály számára. Az antológia anyagát az eddig megjelent számok meséiből Farkas Olivér válogatta. A gyűjteményben helyet kapnak a különböző népek meséi, műmesék klasszikus szerzőktől, magyar és külföldi íróktól egyaránt, és kortárs hazai alkotóinktól. A szerzők között szerepel Anatole France, Selma Lagerlöf, Jókai Mór, valamint Oscar Wilde, Móra Ferenc és számos kortárs magyar szépíró is, mint Tordon Ákos, Mészöly Miklós, Lázár Ervin, Tarbay Ede. A kötet anyagát - ötven szerző hetven meséjét - három ciklusba rendezte a válo­gató. Az Égiek és földiek az Újszövetség, az evangéliumi misztérium eseményeit emeli át a mesék, a legendák világába (pl. Selma Lagerlöf lírai szépségű története, az Egyiptom pálmája Jézus egyik csodájáról mesél). A szeretet színeit, a segítőkészség, a jóakarat sokarcúságát és erejét példázzák a második ciklus rövid meséi, melynek szereplői gyakorta növények és állatok­. Gáli József Mese a lányról, aki maga volt a tűz című írása és Lázár Ervin rövid története, A város megmentése a ciklus legszebb darabjai közé tartozik. Az elveszett mesekönyv ciklus csalimeséket (Balzám István: Jó testvérek paprikás krumplija), a magyar népmesekincs forrásvidékéről való történeteket (Mészöly Miklós: Palkó és a szamara, Te leszel a századik!), tanulságos és mulatságos állatmeséket (Ráduly Márta: A béka teknője) sorakoztat egymás mellé. A legszínesebb mesékben elszabadul a képzelet, és szeretetre méltó, emlékezetes mesefigurák lépnek színre, hogy megnevettessék a gyerekolvasókat (Kamarás István: Rakoncaficánka, Lázár Ervin: Százpettyes katica). Szuggesztív hatásúak a kötetet illusztráló három művész munkái, Heinzelmann Emma, Sinkó Veron és Kalmár István színes rajzai.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Az aranycipellő. Vál. Bojtár Endre, ill. Kondor Lajos. Bp., Osiris K., 1999. 223 p., ill., 25 cmBojtár Endre válogatása az ukrán népmesekincset sokoldalúan mutatja be. A kötet harminchat hosszabb-rövidebb meséje (a háromévesektől a hat-hétévesekig) szinte minden korosztályhoz szól: az óvodáskorban kedvelt láncmesék (A cipó, A kesztyű) mellett állatmesék, tündérmesék, valamint nagyobb arányban tréfás, furfangos mesék egyaránt szerepelnek. Hallhatnak-olvashatnak a gyerekek például arról, hogyan választottak maguknak királyt az állatok (Az állatok királya), miként járt túl a farkasok eszén A bakkecske és a kos, hogyan tette lóvá a sárkányt Iván, a parasztlegény, mit adott ajándékba az Eső, a Dér és a Szél (Az Eső, a Dér és a Szél ajándéka). A témák, fordulatok, főhősök sok mesében ismerősnek tűnhetnek föl, de egyben eredeti vonásokat, sajátos színt is hordoznak, az ukrán mesevilág jellegzetes motívumait, a szomszédos nép örömét, bánatát, mindennapjait tárják a gyerekek elé. A kötet címadó meséje, Az aranycipellő némi motívumváltozással ugyanaz, mint a Grimm változatban megismert Hamupipőke, és tudván hogyan felelt meg bölcs királyunk tréfáinak a székely szegény leány, Okos Katica (Szép Ernő: Mátyás király tréfái) érdekes lehet megismerniük, hogy a szomszédos nép mesevilágában miként járt túl Az okos leány az uraság eszén. A tartalmilag gazdag kiadványt Kondor Lajos művészi munkái teszik teljessé.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, népmesék, tréfás mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Az aranymadár. Szép magyar népmesék. Ill. Csukás Csaba és Bakos György. [Debrecen CAHS, [2005].126 p.; 29 cm (Népmesék világa)Az antológia harmincöt, rajzokkal illusztrált magyar népmesét tartalmaz. A kisiskolások az okos lány által megtréfált obsitosról, a tizenkét királykisasszony eltáncolt papucsáról, a királynéi rangra emelkedett libapásztorlánykáról olvashatnak meséket, de néhány kevésbé ismert történet (Legénynéző Ilinka, A Pipakupak gyerek, A bolondos Liza és Kolontos Jankó) mesealakjai is megélednek a kötet lapjain.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 32 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Az egynapos király. Tréfás magyar népmesék. Szerk. Boldizsár Ildikó. Bp., Palatinus K., 2001. 144 p., ill., 24 cmA tréfás magyar népmeséknek se szeri se száma. Boldizsár Ildikó a "mesetudomány" egyik hazai nagysága azonban olyan tréfás meséket gyűjtött össze kötetében, amelyet eleddig csak a folkloristák ismertek (Megitatják a fűzfát, A cibere, A motolla, Megdöglött a szarka, A cigány ügyvéd, A gazdag asszony családja stb.) A nagyobbrészt tudományos kiadványokból összegyűjtött meséket a szerkesztő - az érthetőség, közérthetőség kedvéért - diszkréten, biztos érzékkel átigazította. A kötet éppen szokatlansága, a benne foglalt mesék ezidáig ismeretlensége miatt népszerűségre számíthat a kicsinyek és nagyok körében egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: tréfás mesék, magyar népmesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Az ezeregyéjszaka legszebb meséi. Ford. Benedek Elek - Honti Dezső, ill. Róna Emy. Bp., Generál Press K., 2003. 230 p., ill. 25 cmA híres arab mesegyűjtemény huszonkét történetét tartalmazza a kötet Benedek Elek és Honti Dezső fordításában. Ennek a kiadásnak a bukaresti Ifjúsági Könyvkiadó 1956-os, azonos címmel megjelent kötete szolgált alapul. A gyerekeknek szóló jelenlegi feldolgozás tartalmazza a közismert, más meseantológiákban is gyakran fölbukkanó Aladdin csodalámpája, Ali baba és a negyven rabló című meséket, de mellettük a mesék többsége az álruhát öltő Harun al-Rasid, az igazságos és bölcs kalifa (Ali Khodzsa és a bölcs kisfiú története) tetteiről, valamint a gazdag bagdadi hajós, Szindbád kalandos utazásairól (Tengerjáró Szindbád kalandjai) számol be. A szép kiállítású kötetet Róna Emy egzotikus hangulatú, színes és fekete-fehér illusztrációi egészítik ki.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 54 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Betyár volt-e Cigány Jóska? Cigány népmesék. Összeáll. Sáfár Sándor, ill. Szombath Árpád. Bp., Noran Kvk., 1999. 91 p., ill., 29 cmA kötetet meséinek gyűjtője, a cigány kultúra jó ismerője, Sáfár Sándor, aki cigány mesemondók szavai nyomán jegyezte le a kötetbe foglalt történeteket. Három mesemondó - Nagy Lajos, Rostás Gusztáv, Makula Lívia - tárta föl a cigányság népmese-világának gazdagságát. A gyűjtés helye Szarvas volt, az 1955-1958-as esztendőkben. Egyedi fordulatokban gazdag a hagyományos tündérmesék vonásait őrző Este, Éjfél és Hajnal, az egyszeri három király gyönyörű lányának meséje, akiket elraboltak a sárkányok. A legtöbb mesében a szegény cigányokra rámosolyog a szerencse. A kötet címadó darabjában Cigány Jóska fortélyos eszének köszönheti, hogy földet, takaros házat vehet magának. A hűség, a szerelem balladás meséjében az egyszeri szegény emberből király lesz, de szerencséjét elsősorban saját jó tulajdonságainak köszönheti (Hogyan lett a szegény Lajosból király?). Hogyan nyeri el a nagy erejű Moga a cigányok bizalmát, miként választják meg vajdának, miképp éri el, hogy a cigányság letelepedhet, hogy vándorlásuk, szenvedéseik véget érnek? A Moga, a vaserejű cigány nem az egyetlen történet a mesegyűjteményben, amely sok szállal kapcsolódva a cigányok életmódjához, híven érzékelteti - igaz, meseelemekkel - a cigánysors viszontagságait. A cigány folklór elemeit tükröző, varázslatos mesevilágot tárnak föl Szombath Árpád rajzai is.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 36 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Bóbita álmos. Vál. T. Aszódi Éva, ill. Hincz Gyula (1904-1986). Bőv. kiad. Kaposvár, Holló és Társa, 1997. 54 p., ill., 24 cmA szép küllemű képeskönyv sok kedves, régi altató emlékét idézi föl, és több új, álomba ringató, hangulatos esti verssel örvendezteti meg a legkisebb korosztályt. A T. Aszódi Éva válogatásában készült, kitűnő kötetben angol, francia, vietnámi és magyar altatódalok, népi mondókák éppúgy megtalálhatók, mint Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Zelk Zoltán Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes és Csoóri Sándor versei. A gyerekek irodalmi élményét Hincz Gyula líraian gyengéd, színes illusztrációi teszik teljessé.
A mű tartalmi jellemzője: altatódal, mondókák, népköltészet
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 64 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Buboréktündér. Gyermekversek, mesék. ill. Veres Dorottya. Bp., Littera Nova, 1998. 102 p., ill., 24 cm. (Sophie könyvek.)A bozontos meselény, Ormányos Hüntyüllér az erdei újságok közül az Állati Dolgok című napilapot járatja, egészen addig, míg egy újsághírből megtudja, hogy az emberek kétségbe vonják létezését. Galántai Csaba mesefüzérének darabjaiból egykettőre kiderül, hogy a gyerekekben mindig meg lehet bízni: Danika ország-világ előtt hitet tesz jó barátja, az Ormányos Hüntyüllér létezéséről. Emellett még tizenhat prózaíró és költő művei szerepelnek a meseantológiában: a Littera Nova Kiadó gyermekirodalom kategóriában kiírt pályázatának nyertesei. Írásaik új színfoltot jelentenek a kortárs ifjúsági irodalomban. Bán János Ilaszen Jégországban című tündérmeséje a magyar és kelta mese- és mondatöredékekre épül. Fehérvári Beáta altatómese-füzérében karakteres mesefigurákat formál meg: Sétáló Törpét és barátait. Hamikus Zsuzsanna mesehőse - Döngicse, a méhecske - bármilyen apró is, az erdei iskolának ő lesz a legszorgalmasabb diákja. Ékessége a kötetnek lírai anyaga, amelyből kiemelkedik Király Levente lendületes Kiszámolója, Kufár Róza verses meséje (A királylány tulipánja) és Mikulás-köszöntője (Jön a Mikulás), Szauer Ágostonnak a természeti képek erejével ható Estéli verse, s az Újhold című vers. Búth Emília korábban már kötettel is jelentkezett (Madárlátta), ezúttal is lefegyverez játékosan derűs világlátásával. Az árnyképek hangulatát idézik Veres Dorottya illusztrációi.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Cini-cini muzsika. Óvodások verseskönyve. Vál., szerk. Aszódi Éva, T., ill. Bálint Endre. 22. kiad. Budapest, Móra K., 2012. 203 p. 24 cmA gazdag gyűjtemény közel négyszáz verse között a magyar klasszikus költészet remekei - Arany János, Petőfi Sándor, Móra Ferenc, József Attila gyermekversei -, népköltészetünk több mint félszáz örökbecsű darabja és kortárs költőink legjobbjainak (Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, Kormos István és mások) gyermekversei olvashatók. A verseket három ciklusba osztva, az óvodás korcsoportoknak megfelelően tartalmazza a kötet, úgy, hogy a részeken belül asszociációs tematikai felépítéssel halad a könnyebb versektől a nehezebbek felé. Bálint Endre gyermekrajzok ihlette, színes és fekete-fehér művészi rajzai díszítik a kiadványt. A könyv kiválóan alkalmas arra, hogy már a legkisebbeket is megismertesse a klasszikus és modern lírával.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népköltészet, gyermekversek, népköltészet
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 138 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Családi kör. Szerk. Havas Katalin. Ill. Pásztohy Panka. Budapest, Holnap, 2013. 109 p. 22 cmA kivitelében és tartalmában is figyelemre méltó kötet – akárcsak a címadó klasszikus Arany vers, a kis közösség, a család megtartó erejét mutatja föl a magyar gyerekköltészet korábbi lírikusai (Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Móra Ferenc, József Attila, Tóth Árpád, Orbán Ottó és mások) mellett, olyan jól ismert kortárs költők tolmácsolásában, mint például Lackfi János, Kukorelly Endre, Finy Petra, Kiss Ottó, Nagy Bandó András, László Noémi, Murányi Zita. A Havas Katalin szerkesztésében készült antológia nyolc tematikus fejezetbe („Ilyenek a családok”, „Ilyenek a gyerekek”, „Ilyenek az anyák”, „Ilyenek az apák”, „Ilyenek a testvérkék”, „Ilyenek a nagyszülők”, „Ilyenek a szülők?”, „Nem minden gömbölyű”) rendezve anyagát a gyermek szemszögén keresztül, érzelem- és gondolatvilágát tükrözve mutatja meg, a családi élet örömteli pillanatait, biztonságot nyújtó, meghitt légkörét, kedves jelenetek, helyzetek, élmények sorát, de elsőként is a szeretet családtagokat: apát, anyát, testvéreket, nagyszülőket. Derű, humor, játékosság árad a sorokból még akkor is, ha a gyermeki dacosságot, a szülői rosszkedvet, haragot villantja fel, vagy a problémás esetek, „a buta felnőttek”, az elvált családok kerülnek szóba. A ciklusokba sorolt anyás, apás, nagymamás versek nagyszerű lehetőséget adnak arra, hogy - kortársaink verseiből válogatva - friss hangot vigyenek a „jeles napokba”, mint az anyák/apák napja. Pásztohy Panka finoman színezett, kedves rajzaival díszített kötet nemcsak a legkisebbek és szüleik örömére lesz, de a pedagógusok figyelmét is érdemes felhívni rá.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Dudák, dobok, dalok. Muzsikás mesék. Összeáll. Boldizsár Ildikó. Ford. Beke Margit. Ill. Vimmer Katalin Rozália. Budapest, Rózsavölgyi, 2007. 155 p. 25 cmSzámos mesehőst bátorsága, kitartása ereje, okossága viszi győzelemre, de előfordul, hogy mindez kevésnek bizonyul, és segítségre szorul. A segítség olykor csodás lények, táltos paripa, jóságos boszorkány, tündér, manó, óriás stb. alakjában érkezik, máskor valamilyen varázseszköz, hétmérföldes csizma, pálca, bot, láthatatlanná tévő csodaköpeny, terülj-terülj-asztalkám stb. lendíti át őket az akadályokon. Boldizsár Ildikó válogatásában készült mesegyűjteményben ez alkalommal egy különleges tárgy, a hangszer köré szövődnek a varázslatos történetek. A világ népeinek meséiben éppúgy, mint a magyar fabulákban bőségesen akad példa egy-egy különleges furulyára, dobra, trombitára, hárfára, sípra, amelyek segítségével a hős megszelídíti a gonosz erőket, legyőzi ellenfelét, igazságot szolgáltat, dicsőséget, hírnevet szerez tulajdonosának, ám mindezt csak akkor, ha a muzsikus jó ügy érdekében, saját örömére és mások szórakoztatására szólaltatja meg. A Benedek Elek, Berze Nagy János, Andersen, Grimm testvérek, Bechstein történeteiből, valamint skót, japán walesi angol népmesékből válogató, Vimmer Katalin Rozália egész oldalas színes rajzaival illusztrált, szép kiállítású, színvonalas mesegyűjteményt érdemes ajánlani a már önállóan olvasó kisiskolások körében.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Dünnyögők és dúdolók. Szerk. Gabnai Katalin, ill. Kállai Nagy Krisztina. Bp., Helikon K., 1997. 125 p., ill., 24 cmA kötetben olvasható mókás köszöntők elmondására kitűnő alkalom lehet az új év eljövetele, a névnap, a farsang, a születésnap, a húsvét. A gyógyító versikékkel el lehet űzni a fejfájást, megszüntethető a nyilallás, gyógyul a seb, sőt némelyik ráolvasás gyógyítja a "szemmel verést", a rontást, és "varázserejűek" a kisebbeknek szóló vigasztalók ("Áj, báj, kecskeháj! / ha meggyógyul, majd nem fáj!). Változatos gyermekjátékok, kiszámolók, csúfolódók, a természeti erőket megszelídíteni igyekvő bájolók, és számos találós kérdés, a legkisebbeket álomba szenderítő vagy éppen csiklandozó-dömöckölő, táncoltató ringató kapott helyet a tartalmas válogatásban. Az utánozók igyekeznek megfejteni a "kacsabeszéd", a galambszó, a harangszó "titkát", a mókás, gyakran nyelvtörő mondogatók pedig sok-sok kacagtató pillanat előidézői lehetnek. Kállai Nagy Krisztina a magyar folklór által ihletett rajzai illusztrálják a színvonalas kiadványt.
A mű tartalmi jellemzője: mondókák, találós kérdések
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 38 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Egyszervolt…tegnap és ma . Szerk.: Csányi Dóra . Bp., Csimota, Egyszer volt, 2006. 113 p.A maga nemében páratlan vállalkozás a Csimota kiadóé, a szerkesztő ugyanis tizenkét mai magyar író (Berniczky Éva, Bódis Kriszta, Ovlachi Aliz, Lázár Ervin, Baraczka Gergely, Schein Gábor, Vörös István, Dragomán György, Esze Dóra, Márton László, Garaczi László és Jónás Tamás) remekbeszabott meséit válogatta kötetbe klasszikus mesék kíséretében. Ez utóbbi mesék az Egyszervolt.hu fórum gyermekek által a leadott szavazatai alapján kerültek be a kötetbe. A tegnapból és a mából, a múltból és a jelenből formálódott kötet első fele a múlté, itt szerepelnek a klasszikus mesék, többek között Jancsi és Juliska, Hófehérke, Csipkerózsika, Hamupipőke, Holle anyó, Piroska és a farkas, A három kismalac, A kis hableány valamint A rút kiskacsa története. A könyv második részében mai mesék olvashatók. Az egyik egy szépséges királykisasszonyról szól, akinek jégből volt a szíve és ezért semmit sem érzett, egy másik történet mesehőse különös kisfiú, aki az arcát radírozta le. A legfurcsább szereplő azonban az a divatborz, aki a metró aluljáróban fényképeztette le magát. A gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt remek kikapcsolódást, szórakozást ígér a kötet, amely messze kiemelkedik a divatos, ám semmitmondó gyermekkönyvek sorából.
A mű tartalmi jellemzője: mesék, magyar irodalom, világirodalom
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Elfelejtett lények boltja. Szerk. Lovász Andrea. Szentendre, Cerkabella, 2011. 114 p. 27 cmHuszonnégy kortárs szerző (köztük a teljesség igénye nélkül Bátky András, Berg Judit, Boldizsár Ildikó, Böszörményi Gyula, Finy Petra, Kiss Ottó, Scheer Katalin, Tóth Krisztina, Zágoni Balázs) karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó darabja – meséje, verse vegyesen – kapott helyet a Lovász Andrea, gyerekirodalom-kutató, kritikus által szerkesztett igényes kivitelű antológiában. A színvonalas „mai mesék” a gyerekek szemszögéből idézik meg az ünnepi készülődés, a karácsonyest szívmelengető hangulatát. Bár karácsonyhoz közeledve látják a fáradtan, idegesen, türelmetlenül készülődő felnőtteket, tudják, hogy „nincs is Télapó”, hogy a csokit a szülők teszik a csizmákba, hogy a fenyőfát a boltokban árusítják és nem az angyalok hozzák, ennek ellenére az élet reális pillanatai nem takarják el számukra az ünnep lényegét: a szeretet erejét, az önzetlen ajándékozás örömét, a csodavárás hitét. A négy nagyszerű illusztrátor, Gyöngyösi Adrienn, Rofusz Kinga, Szegedi Katalin, Szulyovszky Sarolta rajzaival díszített gyönyörű mesekönyv kihagyhatatlan olvasmány a karácsonyi ünnepvárás időszakában.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, gyermekversek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Érik a nyár. Szerk. Lovász Andrea. Ill. Gyöngyösi Adrienn, Rofusz Kinga, Szegedi Katalin, Szalma Edit. Szentendre, Cerkabella, 2013. 97 p. 27 cmA Lovász Andrea gyerekirodalom-kutató, kritikus által készített válogatás huszonhárom kortárs szerző, a nyári évszakhoz köthető prózai írásait és verseit tartalmazza. Az állat és gyerek főszereplők köré szőtt, a témát sokféle szempontból megközelítő, változatos hangnemű „mai írások” között található felhőtlenül vidám, játékos, humoros, ironikus, bánatos, komor hangulatú alkotás egyaránt. Többek között nagyszerű szórakozást ígér Czigány Zoltán írásának két „csodalova”, Csoda és Kósza Olaszországban töltött vakációja, és Podmaniczky Szilárd a komikus helyzet okán mulattató, Gyuszi balhéja az apartmanóban című története. Kifogyhatatlan fantáziával közvetíti mondanivalóját Máté Angi a Volt egyszer egy nyár, Gimesi Dóra a Krétakirálylány, Finy Petra A nagyerejű napernyő, Kamarás István az Amatitka című meséjében, de akadnak írások, amelyek az élet reálisabb oldaláról közelítik meg a témát. Méhes György Tatárok a tengeren című ifjúsági regényéből közölt részletben például a főszereplőket a nyári este varázslatos hangulata olyannyira magával ragadja, hogy a vacsoránál elköltik egész jövő heti kosztpénzüket. Mészöly Ágnes Barni és az unatkozóművész, Zalán Tibor A kíváncsi kiscsillag és a kíváncsi sün című darabjai a nyaralás hiányában helyét nem találó, unatkozni kénytelen kisgyerekek számára nyújthatnak vigaszt. A versek egy részét játékosság, nyelvi lelemény, humor jellemzi (ide sorolható többek között Kiss Ottó, Petőcz András, Kukorelly Endre, Lackfi János lírai darabjai), más részük a nyárt idéző hangulatukkal, a fantázia szabad szárnyalására ösztönző soraikkal érdemelnek kiemelt figyelmet (pl. Kántor Péter, Tandori Dezső, Balázs Imre József, Jász Attila, Markó Béla versei). A négy kitűnő illusztrátor Gyöngyösi Adrienn, Rofusz Kinga, Szegedi Katalin, és Szalma Edit művészi rajzaival díszített igényes kiállítású kötet ideális olvasmány a nyári vakáció idejére.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, gyermekversek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Esti állatmesék. Összeáll. Boldizsár Ildikó, ill. Elek Lívia. Bp., Novella Kvk., 2002. 158 p., ill. 29 cmAz Elek Lívia rajzaival illusztrált, Boldizsár Ildikó összeállításában készült, színvonalas kiállítású kötet a világ gazdag mesekincséből negyvenöt olyan mesét tartalmaz, amelynek főszereplői az állatok: okosak, ravaszak, hiúk, ostobák, gonoszok, igazságot osztók, bátrak, stb, éppen annyi tulajdonsággal bírók, mint az emberek. Az alakjuk köré szőtt bölcs, megszívlelendő, vagy egyszerűen csak kedves, szép történetek között akadnak bőséggel népmesék (magyar, észt, francia, indián, burmai, afrikai, japán, stb.) nagy mesemondók, híres mesegyűjtők (Benedek Elek, Jakob és Wilheim Grimm, La Fontaine, Heltai Gáspár és mások) nyomán született átdolgozások, valamint a magyar és világirodalom kimagasló képviselőinek (többek között Joel Chandler Harris, Zelk Zoltán, Gárdonyi Géza, Tamási Áron, Bajor Andor) írásai. A meseantológiában minden gyerek találhat kedvére való olvasmányt.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Esti mesék a boldogságról. Összeáll. Boldizsár Ildikó, ill. Szinte János, Rényi Krisztina. Budapest, Novella, cop. 2005. 142 p., 29 cmA létezés alapállapota a boldogság, ezt a gyerekeknél ösztönösebben, jobban szinte senki sem képes átérezni. A felnőttek sokszor csak áhítoznak a boldogság után, de olyan őszintén, miként az gyermekkorban a későbbi élet során sokan már nem tudják átérezni. Érdemes hát idejekorán megtanítani a gyermekeinket arra, hogy a boldogságot nem kívül kell keresni, hanem önmagunkban, hiszen létezése tényéből adódóan, minden ember a boldogság magvát hordozza magában. A kötetbe foglalt tizennyolc mese mindegyike a boldogság eléréséhez vezető útról és a boldogság mibenlétéről szól. A történetek szereplői mindannyian a boldogságra vágynak, akár királyok, akár szegény emberek legyenek. Híres mesemondók fabulái és a világirodalom számos nemzetének népmeséi szerepelnek a kötetben. A történetek főhősei valójában saját boldogságuk kovácsai, akik hiába várnak mástól segítséget előbb utóbb rá kell döbbenniük, hogy a boldogság, amelyet távoli tájakon kerestek, mindvégig ott volt a közelükben. A boldog ember inge, A kisfiú meg az üres virágcserép, A Kék Madár és a többi mese hősei mind-mind megtanulják azt az igazságot, hogy a boldogság képessége nem kívülünk, hanem bennünk rejlik. Szinte János és Rényi Krisztina kiemelkedően szép grafikái illusztrálják a kötet
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Esti mesék a szeretetről. Összeáll. Boldizsár Ildikó, ill. Elek Lívia. Bp., Novella Kvk., 2001. 158 p., ill. 29 cmA kötetbe foglalt mesék "egytől egyig a szeretetről szólnak, arról az érzésről, amelyből legnagyobb hiány van a mai világunkban" - írja a kötet meséit értő gonddal és nemes szándékkal válogató, Boldizsár Ildikó. Az elalvás előtti olvasásra szánt mesék mindegyike a szeretet fontosságának, hiányának vagy éppen boldogító jelenlétének megrendítően szép tolmácsolása. A magyarok és a világ népeinek (román, portugál, hindu, svájci, holland) meséi, a nagy "mesemondók" (Petre Ispirescu, Ludwig Bechstein, Charles Perrault, H. C. Andersen, Grimm-testvérek) népszerű és kevésbé ismert történetei, a hazai és világirodalom jeles képviselőinek (Oscar Wilde, Jókai Mór, Móra Ferenc, Molnár Ferenc) elbeszélései közül egy híján húsz mese került a kötetbe, melyek mindegyike az összeállító átdolgozásában ismerhető meg. A szeretet reményt adó, örökké aktuális témája A didergő király, A rendíthetetlen ólomkatona, A boldog herceg, A só és a méz, Az üveghegyi királylány és a többi mese nyomán Elek Lívia gyönyörű rajzainak kíséretében kel életre.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Esti mesék fiúknak. Összeáll. Boldizsár Ildikó. Bp., Novella Kvk., 2003. 103 p., ill. 29 cmBár a világirodalom klasszikus meséit, népmeséit nemre való tekintet nélkül, fiúk és lányok egyaránt szívesen hallgatják, mégis örvendetes ez a válogatás, amelynek összeállítója, Boldizsár Ildikó nagy hozzáértéssel választotta ki a világ népmesekincsének azokat, a szász, tunguz, német, norvég, török, román, kazak, bolgár, tatár, ír, örmény darabjait, amelyek a férfias helytállásról, a kitartásról, a bátor és önfeláldozó viselkedésről a nők tiszteletéről szólnak. A kisfiúkban már korábban kialakuló férfias viselkedésminták, a hagyományos férfiszerep erősödik majd a mesék (Aranyhajú, Litilkó szárnyai, Zöldág, Lány az üveghegyen, A három citrom, A kecskefülű császár, A kán mestersége, A halász fiai, A sah álma, A csudapikula, A fekete macska, A villámszóró kard) által, hiszen, amint az a legszebb történetekből kiderül, ha egy szegény asszonynak a világon semmije sincs, "csak egy kicsi fia", akkor az az asszony a leggazdagabb a földkerekségen (Az aranyalmafa)
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak

A művet eddig 41 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Esti mesék lányoknak. Összeáll. Boldizsár Ildikó, ill. Elek Lívia. Bp., Novella Kvk., 2003. 104 p., ill., 29 cmA lányoknak szóló esti mesék összeállítója, Boldizsár Ildikó mesekutató, aki Elek Lívia varázslatosan szép rajzainak segítségével kelti életre a világirodalom legszebb meséinek világát. Dán (Táncon szerzett királyság, Sárkánykirály), szicíliai (A szép Katrina története), angol (Hársvirág hercegnő), bolgár (Kényeske), lengyel (Aranylovag, aranykutya, aranyló), tötök (A dervisasszony), német (A hat hattyú, Százszorszép), orosz (A bátor sólyom), francia (Az arasznyi emberkék), japán (A kőtörő), valamint két magyar (A kevély királykirálykisasszony, Juliska) népmese olvasható a kötetben. A szívhez szóló, gyönyörű történetek a kislányokban a hagyományos női szerepeket erősíthetik. A gyengédség, a szeretet, az ártatlanság, a jóság ellenpontjaiként a mesékben mindig megjelennek a gonosz és alattomos szereplők is, ám ha a herceg és a királylányok jól sáfárkodnak legfőbb kincsükkel, a jellemükkel, akkor a történetek mindig jó véget érnek.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú lányoknak

A művet eddig 69 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Esti tündérmesék. Vál. Boldizsár Ildikó, ill. Elek Lívia. Bp., Novella K., 2001. 152 p., ill., 29 cmA gyönyörű kivitelű kötet, olyan meséket tartalmaz, melyeket kifejezetten elalvás előtti felolvasásra szánt az azokat egy csokorba válogató Boldizsár Ildikó. Pozitív érzelmekben gazdag mese valamennyi, ezekben a történetekben az erőszaknak, gonoszkodásnak még a csírája sem lelhető fel, melynek okán a kicsik álma is kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb lehet. A könyvben főként népmesék szerepelnek, a felnőtt olvasók pedig jó néhány, régóta ismert történet újabb változatára lelhetnek. A mesék szereplői Aranyhajú Ilona, Erős Péter, Világhírű Szép Borica, Vadrózsa, de van Mese a királyleányról, aki a palotájából mindent látott, ezért nem talált magához méltó férjet, aki képes lett volna elrejtőzni mindent látó tekintete elől. Természetesen - ahogyan ez a könyv valamennyi meséjére jellemző - a nyíltszívű, bátor, becsületes egyszerű legény győzedelmeskedik álnok és kapzsi ellenfelével szemben. Elek Lívia gyönyörű, színes rajzai méltó módon keltik életre a tündérmesék világát.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Felvidéki magyar népmesék. Oroszlánkő. Szerk., Majtényi Zoltán, ill. Keresztes Dóra. Bp., Unikornis K., 2001. 179 p., ill., 20 cm (Nagy magyar mesemondók).A Nagy magyar mesemondók című sorozat egyfelől a legnevesebb íróink (Jókai, Móricz, Gárdonyi, Arany László, Heltai Gáspár és mások) meséit gyűjtötte össze, másfelől pedig területi szempontok szerint válogatta kötetbe a meséket. Jelen kötetben felvidéki történetek olvashatók. Nem pontosan a földrajzi Felvidék a gyűjtés területe, hanem a Dunától északra elterülő, keletre egészen Erdélyig nyúló vidék, tehát Kárpátalját is ide számították a szerkesztők. A kötetben nemcsak mesék szerepelnek, hanem verses szövegek, valamint mondák és regék is, hűen reprezentálva a Felvidék ama jellegzetességét, hogy meséit átszövi a történelmi légkör, és megfordítva: mondái meseszerű, csodálatos világot jelenítenek meg. A mesék élvezetesek, olvasmányosak, mégis igényesek és őrzik a népi nyelv világát, szókincsét, grammatikai fordulatait, stiláris jegyeit. A kötet fejezetei tematikusan tagoltak: vannak tájakról, városokról, várakról szóló történetek, ezekben például Beregszász, Szeben, Eperjes egy-egy eseményével ismerkedhetnek meg az olvasók. Külön fejezetben olvashatók a Mátyás-mondák, majd Ég és föld lakói címmel - a természet jelenségeihez és az állatvilághoz fűződő történetek következnek. A kötethez Keresztes Dóra készített rendkívül szép kivitelű, művészi ihletettségű rajzokat.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Felvidéki magyar tájak meséi. Vál. Tóth Ozsvald Zsuzsa. Pozsony, Madách-Posonium, 2011. 230 p. 24 cmA szép kivitelű, színes rajzokkal gazdagon illusztrált mesekönyv a felvidéki magyar tájak – gömöri, ungi, csallóközi, Sajó-völgyi, Ipoly menti – népek meséiből válogat. A gyűjtemény rövidebb-hosszabb történetei, változatos műfajú meséi között számos olyan akad, amelyek főszereplői, főbb motívumai nem lesznek ismeretlenek a magyar meséket szerető gyerekek körében - mint pl. Jancsi meg Juliska, Ilók meg Mihók, Köles Jankó és Tündér Ilona, Mátyás király -, ám rendkívül érdekes a közismert népmesei alakok köré szőtt történeteket a felvidéki magyar tájak változataiban meghallgatni. A közel félszáz mesében több is szól a különböző vidékek, az ott használatos kifejezések eredetéről. Csallóköz pl. a monda szerint egykor a tündérek birodalma volt, és bővelkedett természeti kincsekben, ezért Aranykertnek is nevezték. A tatárok pusztítását követően az egykoron a tündérek gabonáját őrlő daliás molnár sietett a elszegényedett lakosság segítségére és két bűvös szita segítségével azóta „napsugárból aranyport, holdsugárból ezüstport szitál a Duna fövenyére, hogy a csallóközi és szigetközi aranyászoknak megint legyen munkájuk.” (Az Aranykert története). A mesékben előforduló tájszavak magyarázatával záruló színvonalas kiadványt érdemes ajánlani a kisiskolások körében.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Friss tinta! Mai gyerekversek.. Szerk. Banyó Péter. Ill.Takács Mari. 3. kiad. Budapest, Pozsonyi Pagony – Csimota Kvk., 2010. 159 p. 25 cmA tartalmában kivitelében egyaránt igényes válogatást üdvözlő kritikák szerint a szerkesztők az antológia létrehozásával régi hiányt pótoltak. Olyan kötetet sikerült összeállítaniuk, amelyben a magyar gyerekköltészet klasszikusai (Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Tamkó Sirató Károly, Kormos István és mások) méltó követőiként kortárs klasszikusok szerepelnek, mai gyerekekhez szóló versekkel. Harmincnyolc mai magyar költő több mint százötven verse kapott helyett a válogatásban közöttük olyan jól ismert önálló gyerekverskötettel is rendelkező tollforgatók, mint Lackfi János, Szilágyi Ákos, Tóth Krisztina, Petőcz András, Varró Dániel, Kukorelly Endre. Olvashatók gyerekversek erdélyi (Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc, Visky András), felvidéki (Barak László), vajdasági (Tolnai Ottó) lírikusok tollából és találhatók olyanok is, amelyek szerzőit hivatásuk szerint nem költőként (Ranschburg Jenő, Gryllus Vulmos) tart számon a nagyközönség. A tíz tematikus ciklusba rendezett darabok között akadnak mondókák, rímes és rímtelen versek, verses mesék, a ritmus és a rímek játékos sodrásával elvarázsoló nonszensz, halandzsa versek. Takács Mari a versek továbbgondolására ösztönző, figyelemre méltó grafikái teszik teljessé a Cini-cini muzsika méltó utódjaként emlegetett - gyerekek, szülők, pedagógusok figyelmére egyaránt érdemes kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Gyermekversek. Csiberébi. Vál. Ambrus Judit. Bp., Unikornis K., 2001. 343 p., 20 cm (A magyar költészet kincsestára)Ambrus Judit a magyar irodalom legnagyobb íróitól válogatott gyermekeknek szóló lírai darabokat a kötetbe. Olyan remek szerzők szerepelnek a "palettán", mint Arany, Petőfi, Vörösmarty, Móricz és József Attila, de a 20. század második felének több nemzedéke (pl.Tamkó Sirató Károly, Csanádi Imre, Nemes Nagy Ágnes) is képviselteti magát egy-egy versével a kötetben. Egy kötetben olvashatjuk az Arany Lacinak, A török és a tehenek, az Ákom-bákom, a Bőrönd Ödön, a Kongó-bolt című verseket, melyek - talán nem túlzás állítani - sok nemzedék kedvencei voltak valamikor, és vélhetően lesznek a jövőben is. Klasszikusaink művein kívül kortárs alkotók (Tandori Dezső, Orbán Ottó, Eörsi István, Kiss Anna) gyermekversei is bekerültek a válogatásba. A kötetben egy-egy kuriózum is helyet kapott, mint például a Literati Madi János szerzette Gyermeki elméhez intézett erkölcsi rhytmusok, melynek darabjai bepillantást engednek a több évszázaddal ezelőtt élt gyermekek erkölcsi nevelésébe. Népköltészetünk legismertebb darabjai is olvashatók a kötet lapjain. Altatók, állatmondókák, jövendölések, találós kérdések, szórejtvények, olyan "kedves ismerősök" köszönnek vissza, mint a tente, baba, tente, a Kiugrott a gombóc, a Kerekecske, dombocska vagy éppen a Csigabiga, gyere ki. De helyet kaptak még a kötetben a legendás Pósa Lajos tollából való esti imádságok. A kitűnő gyermeklírai áttekintés iskoláknak, szülőknek, gyermekeknek egyaránt ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: altatódal, mondókák, gyermekversek, találós kérdések, tréfás versek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 25 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Görög népmesék. Összeáll. Constantin Mária Gabriella. Ill. M. Nagy Szilvia. Budapest, Kossuth, 2011. 121 p., 23 cm (Népek meséi 13.)Hét mesét tartalmaz a sorozat újabb kötete, melyek segítségével ezúttal a görögök világában kalandozhatunk. A történetekben a jók elnyerik megérdemelt jutalmukat, a rosszak pedig méltó büntetésüket. A bazsalikomos cserépben termett lány című mesében sem történik ez másként, ahol a királyfi és szerelme végül a vezír lányának ármánykodása ellenére is egymásra talál... A szegény Jannisz hosszú évek munkájának fizetségeként gazdájától csupán jó tanácsokat kap, ám ezeknek köszönhetően végül mégis meggazdagodva tér haza családjához… Igazságosan alakul a fivérek sorsa is, hiszen a gonosz báty ebben a történetben is megbűnhődik, hasonlóan a másik mesében szereplő, rossz szándékú szomszédhoz... A gazdag, színes illusztrációs anyaggal kísért mesék 6-8 éves gyerekeknek ajánlhatók.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Ha majd hatéves leszek. Versek kicsiknek. Összeáll. Szele Ágnes, ill. Kállai Nagy Krisztina. Bp., Sziget K., 2003. 61 p. ill., 24 cmA könyv összeállítója, Szele Ágnes az óvodás korú gyerekek számára válogatta kötetének anyagát, azzal a nemes célkitűzéssel, hogy olvasás közben a kicsinyek ne csupán a versek világából kapjanak ízelítőt, hanem a magyar nyelv szépségeiből is. Magyar költők műveiből szám szerint nyolcvanegyet ajánl, többek között Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly és Zelk Zoltán lírájának gyöngyszemeit (Laboda; A tündér, Tengerecki Pál; A három nyúl). Szerepel vers Illyés Gyulától, József­ Attilától, Móra Ferenctől, továbbá Kányádi Sándor és Orbán Ottó is szól a gyermekekhez. Kállai Nagy Krisztina színes rajzai pedig frappáns versértelmezésekként hatnak.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 33 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Hajnalcsillag. Tündér mesék. Szerk. Majtényi Zoltán. Bp., Unikornis K., 1999. 177 p. ill., 20 cm (Nagy magyar mesemondók.)A válogatás a magyar népi meseirodalmon belül is kitüntetett helyet elfoglaló tündérmesék reprezentánsait nyújtja át a fiatal olvasóknak. Olyan történeteket, melyek fontos jellemzője a csoda, a varázslat, ugyanakkor nem nélkülözik a kaland izgalmasságát. A kaland egyrészt térben történik, nemegyszer a vándorút állomásai hozzák az izgalmas meseelemeket, ugyanakkor megtörténnek a változások a mesehősnek a tudatában, a "szívében is. Szegénylegények, királyfiak indulnak útnak, hogy kemény próbák során át bebizonyítsák bátorságukat, eddzék jellemüket, akaraterejüket. A csodáknak se szeri, se száma, hiszen segítő erejű varázsszerek, varázserejű lények támogatják a jó ügyet képviselő mesehősöket, akadályozzák a rossz birodalmának terjeszkedését. Faltisz Alexandra varázslatosan szép rajzainak kíséretében többek között olyan rövidebb- hosszabb magyar mese vezeti be a gyerekeket a tündérmesék világába, mint Az égig érő fa, A szélkötő Kalamona, Rózsa királyfi, Az életmentő táltos, A tengerlépő cipellők, a Hattyútündérek.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Három kívánság és más magyar népmesék. Vál. Sándor László, ill. Csikesz Katalin. Bp., Sziget K., 1996. 156 p., ill., 29 cmA magyar népmesekincs legjavából válogatott Sándor László, az ő összeállítása alapján készült e nagyalakú, nagy betűtípussal szedett - tehát az alsó tagozatos kisiskolásoknak önálló olvasásra is való - meseantológia. A válogató arra törekedett, hogy a csaknem negyven történet szemléltesse a magyar népmesekincs egész színgazdagságát, műfaji és tipológiai sokféleségét, formai-tartalmi változatosságát. Állatmesék (Kacor király; A kiskakas gyémánt félkrajcárja; A két bors-ökröcske stb.), memorizálható "soroló" mesék (A kakas és a pipe; A varrótű) éppen úgy található a gyűjteményben, mint a Mátyás király alakját és igazságosságát idézők (Mátyás király juhásza; Mátyás király és az öreg szántóvető stb.), regék és etimológiai motívumú mondák (A kecskekörmök), valamint tréfás mesék (Az már nem igaz!; Haragszik-e gazduram?; A rest macska). A magyar folklór motívum- és formavariációinak sokaságát igen jól tükröző, a kicsiket bizonyára lebilincselő, terjedelménél fogva is érdeklődést ébren tartó olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, tréfás mesék, magyar népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 183 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Hegyek, manók, tündérek. Európai népek meséi. Szerk. Ballér Piroska. Budapest, Dinasztia, 2005. 176 p.A kötet szerkesztője, Ballér Piroska bevezető sorai szerint az európai népmesék kiválasztásának elsődleges szempontja az volt, hogy "olyan történetek szerepeljenek, amelyek motívumai föllelhetők a magyar népmesékben is". Így bár minden mese valamely európai nemzetség (cseh, szlovák, lengyel, német, cigány, svéd, finn, norvég, dán, angol, ír, spanyol, görög stb.) folklórjából merít, azok jellegzetes motívumainak, népmesei hagyományainak megismertetését szolgálják, a szereplők és a próbatételek gyakran a hazai mesék fordulatait, hőseit idézik. A történetek egy része az okos, furfangos népi hőst állítja elénk (Hogyan csapta be a halált az öreg Jaagup?, Hogyan fogott ki a kovács az ördögön, A medve, aki könyvet olvas), akad, amelynek célja a bölcs intelem (A rettenetes vaskecske), mások a csodák szférájába repítenek (A tengerlépő cipő, A sebesült oroszlán, Az aranyláncon függő kastély, A kávémasina, Elias és a hat hattyú). A jól olvasható, pasztell zöld színű nyomtatott szövegek, valamint a kiszínezhető rajzok okán a kötet elsősorban a már olvasni tudó kisiskolásoknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Hét csillag. Mesék óvodásoknak és kisiskolásoknak. Vál. Dupka György. Ungvár-Bp., Intermix K., 1993. 311 p., ill., 20 cmAz esztendő minden napjára kínál egy-egy rövid mesét az igényes, rangos válogatás. Elvezeti az óvodás- és kisiskolás korú gyerekeket a népek meséinek forrásvidékére, fölmutatja az angol és az amerikai, az indiai és a francia, a svéd és a japán, a lapp és a finn folklór gyögyszemeit. Fantáziadús eredetmondák adnak választ a természeti világ titkait vallató gyermeki kérdésekre (Mióta van tűz meg szél?, zürjén népmese; A Nap, a Hold és az eső, amerikai népmese; A szelek eredete, francia népmese stb.). Különösen gazdag a magyar népmesevilágot reprezentáló anyaga; mesevilágunk sajátos, ízes-zamatos darabjai, az ismert, kedvelt mesefigurák rendre fölbukkannak a válogatásban (Az okos lány, A bolond szerencséje, A szegény ember húsvétja, A királykisasszony meg a katona). Elmélyítik, gazdagítják a választékot a műmesék, amelyek szerzőinek sorában Fáy András és Heltai Gáspár mellett szerepel Benedek Elek, Illyés Gyula, Gárdonyi Géza, Móra Ferenc mellett Mészöly Miklós, Kolozsvári Grandpierre Emil neve is. Rangos a külföldi, klasszikus meseírók névsora is: a sorban Aiszóposz és Andersen mellett Phaedrus, Lev Tolsztoj és Grimm is fellelhető. A higgadt emberi bölcsesség sugárzik a népmesékből, és az azok talaján sarjadt, hagyományos darabokból, a műmesékből. A szép tündérmesék mellé gazdag válogatásban sorakoznak az állatmesék, pompásabbnál pompásabb, karakteres figurákat vonultatva föl. A kötet lapjain megelevenedik A kutya és a kecske története (indiai mese), A teve meg az egér esete (burját-mongol népmese), valamint sok-sok társuk kalandjai, hogy a megszenvedett vagy kevésbé látványos módon kiérlelt bölcsességeket híven tolmácsolják a gyerekolvasóknak. Míves, egész oldalas fekete-fehér rajzok - amelyek készítőjét nem tüntette föl a kiadó - illusztrálják a rangos mesegyűjteményt.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, mai mesék, népmesék, magyar népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Hóc, hóc, katona. Bölcsődések verseskönyve. Vál. Moldoványi Zsuzsa, ill. Pásztohy Panka. 9. átd. kiad. Bp., Móra Kvk., 2012. 111 p., ill., 24 cmAz eredetileg több mint harminc évvel ezelőtt megjelent kötet felújított kiadását Pásztohy Panka bájos, színpompás illusztrációi kísérik. A két ciklusba rendezett, igényes válogatás első része az egy-két éves gyerekek szüleinek és a bölcsődei gondozónőknek kínál választékot könnyed rímelésű, rövid versekből, népi játékokból (Ciróka; Sétálunk, sétálunk). A kötet mintegy kétharmadát kitevő második rész a két-három éveseknek készült, de nagyobb gyerekek is hallgathatják a már sokrétűbb verseket. A magyar költők közül több verssel szerepel Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Tamkó Sirató Károly, de külföldi szerzők (Villon, Morgenstern stb.) is képviseltetik magukat, valamint a magyar és más nemzetek népköltészetének darabjai is megjelennek a széles körű ajánlásra érdemes, tartalmilag és formailag egyaránt színvonalas kötetben.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, mondókák, gyermekversek, tréfás versek, népköltészet
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 93 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Hull a pelyhes. Vál. R. Kárándi Rita, ill. Bera Károly. Debrecen, Aqulia Kvk., 1998. 74 p., ill., 30 cm (Aquila gyermek­könyvek)R. Kárándi Rita válogatásában a legszebb Mikulás-versekből és dalokból nyújt át egy csokorra valót a kiadó Bera Károly élénk színű rajzai kíséretében. A gyermeklíra kedvelt alkotói vonulnak föl: Fazekas Anna, Osvát Erzsébet, Donászy Magda, Gazdag Erzsi verseihez a magyar líra kortárs alkotói, Utassy József, Veress Miklós, Tordon Ákos, Szepesi Attila költeményei társulnak, majd egy-egy ünnepi perc erejéig Móra Ferenc és Zelk Zoltán verseiben gyönyörködhetnek a gyerekek. Kottarajz is szerepel Weöres Sándor Suttog a fenyves című verse mellett számos, Mikulást köszöntő, ismert gyermekdal társaságában (Télapó itt van, Hull a hó, Itt kopog, ott kopog, Hull a pelyhes fehér hó). A kötet az óvodások és a kissikolások számára színesebbé, élvezetesebbé teheti az ünnepi előkészületeket
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, gyermekversek, tréfás versek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak. Vál. Kovács Ágnes - Ill.Reich Károly. 17.kiad. Budapest, Móra K., 2012. 260 p. 24 cmÓvodásoknak szóló magyar népmeséket tartalmaz a kötet. Anyagát Kovács Ágnes néprajzkutató állította össze, felhasználva az utóbbi száz év gyűjtéseit, mesefeldolgozásait. A meséket az óvodai korcsoportok életkori sajátosságainak figyelembevételével rendezte el. A kötet végén található forrásmunkák jegyzéke a gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak és a felnőtt hozzátartozóknak is hasznos információkat kínál. Külön fel kell hívni a figyelmet a kiadvány tartalomjegyzékére, amelyben minden mesecím mellett a meseíró és gyűjtő neve is megtalálható. A magas színvonalú, Reich Károly illusztrációival díszített gyűjtemény óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek, valamint azoknak ajánlható, akik a kicsiknek mesélnek.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népköltészet, magyar népmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Ír népmesék. Összeáll. Kovács Gáborján. Ill. M. Nagy Szilvia. Budapest, Kossuth, 2011. 123 p., 23 cm (Népek meséi 12.)A sorozat újabb kötete ezúttal Írország vidékeire röpíti az olvasókat. Öt hosszabb mesét olvashatunk, amelyek közül rögtön az elsőben természetesen feltűnik maga Szent Patrik is. A történetből megtudjuk, miként szabadította meg a szent az embereket az őket kínzó gonosz állatoktól... A másikban nyomon követhetjük, hogyan uralkodott el a pusztító féltékenység Aoifén, hogy aztán hattyúkká varázsolja nevelt gyermekeit, akik több száz év után szabadultak csak meg az átoktól.. A Boann-folyó történetének címadó hősnője a varázskút iránti csillapíthatatlan kíváncsiságának esik áldozatul… Feltűnnek még a kötet lapjain óriások s tündérek, utóbbiak megjutalmazzák a jó embereket, és megbüntetik a gonoszokat… Az ír legendák, népmesék világába kalauzoló, különleges hangulatú, színes rajzokkal gazdagon illusztrált kötet 6-8 éves gyerekeknek ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Itt vagyok, ragyogok! Legkisebbek népmeséi. Vál. Bajzáth Mária. Ill. Schall Eszter (1987). Budapest, Kolibri, 2014., 175 p., 25 cm (Népmesekincstár 1.)A Népmesekincstár hét kötetes sorozatának igényes kivitelezésű első darabja legkisebbeknek szóló népmeséket tartalmaz a világ minden tájáról, szakértő válogatásban. Bajzáth Mária mesepedagógus, a Népmesekincstár mesepedagógiai módszer kidolgozója ugyanis több évtizedes tapasztalata alapján állította össze a kötetet. Minden földrész képviselteti itt magát, hiszen a magyar népmesék mellett találunk többek között burmait, guineait, izlandit, ghánait, spanyolt, vietnámit épp úgy, mint franciát, mongolt, bolgárt, eszkimót, indiánt, japánt. A könyv első fejezete a testtudat kialakításához nyújt segítséget, majd a család áll a második rész középpontjában, a következő egységek történetei pedig szólnak önmagunkba vetett hitről, természetről, növényekről, állatokról, és arról, hogy mi dolgunk a világban. Minden mese egy mondókával kezdődik, amely segítheti a ráhangolódást, „hogy kinyíljanak a meseértő szívek, a meselátó szemek, a mesehalló fülek”, s a kötet módszertani ajánlóval, valamint a mondókák, találós kérdések és népmesék forrásjegyzékével zárul. Schall Eszter kedves, színpompás illusztrációi kísérik a meséket, ám a könyv a színes rajzok mellett különleges tipográfiájával is felkelti a legkisebbek figyelmét. A tartalmában és formai kivitelezésében egyaránt rendkívül színvonalas kötet érdemes a szülők és óvodapedagógusok megkülönböztetett figyelmére.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, mondókák
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig még nem értékelték.

Várjuk az Ön véleményét:

 


Japán mesék. Hn., Papp-Ker Kft., 2001. 166 p. ill., 19 cm (A világ meséi sorozat.)A sorozat első darabjában - egy távoli, egzotikus nép - meséi kaptak helyet, amelyek nemcsak az ismeretlen környezet és világlátás, hanem mondanivalójuk, megszívlelendő tanulsággal szolgáló történetük okán is sok érdekességgel szolgálhatnak a gyerekeknek. A harmincegy fabula között főként az ostobaságot, butaságot kifigurázó állatmesék (A két béka, A mérges hal) szerepelnek, de mellettük bőven található példa a szeretet fontosságát hangsúlyozó lírai történetekre is. Mozoo például tiszteli és szereti édesanyját, ám amikor halálos betegen friss bambuszhajtást kíván, odaadó gondoskodása már-már kudarcot vall. Szeretete azonban olyan erős, hogy csoda történik - a hó alatt ott rejtőzik a friss hajtás, így életben marad az édesanyja. A hangulatos rajzokkal kísért meseválogatás elsősorban a már olvasni tudó kisiskolások érdeklődésére számíthat
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Japán népmesék. Összeáll. Kewashii Takeya. Ill. M. Nagy Szilvia. Budapest, Kossuth, 2011. 122 p. 23 cm (Népek meséi 14., Metropol könyvtár)A Népek meséi 14. kötete hat japán népmesét ad közre, amelyekben fölfedezhetők az európai mesékből ismerős mesei motívumok, ám a kulturális különbségek, a sajátos japán hitvilág okán hangulatukban, a mesék üzenetében jelentősen eltérnek nyugati megfelelőiktől. A boldogság című mese főszereplőjét, a szegény halászt például ugyanúgy megjutalmazza és gazdaggá teszi egy mitikus tengeri lény, mint Az öreg halász és nagyravágyó felesége című magyar népmesében, ám míg ez utóbbiban a főszereplő felesége mohóságának köszönhetően lesz ismét szegény, a japán változatban a halász magától ébred rá, hogy a gazdagság, a hatalom nem boldogít, és önként választja régi életformáját (A boldogság). Momotaró története a buddhista tanmesére ad példát. A címadó főszereplő megvéd egy kóbor kutyát a többi gyerek ütlegeitől, és ezzel a tettével Buddha törvényére figyelmezteti a falu lakóit: ”légy irgalmas minden érző lénnyel, segítsd és óvd létüket minden erőddel”. Érdekes tanulsággal szolgál A könnyelmű, hiú daru meséje is, amely arra int, hogy „saját korlátait senki nem lépheti túl, s bizony mindennek megvan a maga ideje”, de a békák ostoba tanácskozása (A butaság diadala) is nagy igazságot idéz fel, amikor kimondja „A butaság végtelen és örök”. Az M. Nagy Szilvia finom, pasztellszínű rajzaival illusztrált tanulságos történetek gyűjteménye a gyerekek széles körében ajánlandó.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kalandozások Artus király birodalmában. Tíz tréfás angol mese. Szerk. Kövesdi János, ford. Csicsatko Pál, ill. Kopócs Tibor. Törökbálint, Yurtha Könyvműhely, 1998. 85 p., ill., 31 cmA bölcs és igazságos Artus király birodalmában játszódik a tíz angol mese, a dicsőséges uralkodó alakja rendre feltűnik a kötet lapjain, amikor rászorulókon kell segíteni, vagy igazságot kell szolgáltatni. Mégis: a mesehősök otthonosan mozognának bárhol másutt a világban, annál is inkább, mert a mesék egynémely fordulata vándormotívum, amely elevenen él más népek mesekincsében is (Hüvelyk Matyi lovag csodálatos születése, vidám élete és becsületes halála, Mese a három kismalacról, Óriásölő János angliai kalandjai stb.). Bár az alcím tréfás történeteket ígér, sokféle van közöttük: a balgaságot kicsúfoló (Hogyan találkozott össze két gothami a hídon, Hogyan főzték a gothamiak a zabkását) éppen úgy, mint rendkívüli képességű hősökben és csodás eseményekben bővelkedők (Szemfüleske és az együgyű óriás, Az angol király és három fia stb.). Bármilyen csuda dolgok esenek is meg bennük, mindüket egybefogja valamiféle vaskos realitás - ezt a hagulatot, látásmódot tükrözik a kötet színes, bájosan bumfordi, naiv-rusztikus illusztrációi, Kopócs Tibor munkái.
A mű tartalmi jellemzője: tréfás mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Karácsonyi ének. Magyar költők karácsonyi versei. Vál. T. Aszódi Éva, ill. Kovács Tamás. Bp., Könyvesház, 1994. 24 p., ill., 29 cmT. Aszódi Éva versválogatással, Kovács Tamás egész oldalas, színes rajzokkal köszönti a karácsonyt; a karcsú kötet tartalmi gazdagságában, rajzai ihletettségében méltó a szeretet ünnepéhez. Lapjain a magyar népköltés gyöngyszemei sorakoznak (Kirje, kirje, kisdedecske; Bicskei ének; Szállást keres a szent család); a költők is megverselik a karácsony szereplőit, megjelenítik Betlehem városának estéjét, a szent éjszakát, a kis Jézus születését, akinek köszöntésére hívogat a Pápista karácsony (Pálóczi Horváth Ádám). A magyar líra klasszikusai közül Ady Endre és József Attila két szép költeménye(Kis, karácsonyi ének; Betlehemi királyok), valamint Weöres Sándor és Nemes Nagy Ágnes lírai remekei (Téli nyalánkságok; Kukuca) emelik a míves válogatás rangját.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népköltészet, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kárpátaljai mesék. Összeáll. Bágyi Anna Erzsébet. Bp., Libra K., 1998. 448 p., ill., 20 cmA Kárpátaljai mesék ékes példája annak, miként lehet szerény anyagi lehetőségek között is kellő elhivatottsággal, szakértelemmel rangos irodalmat adni a gyerekek kezébe. Bágyi Anna Erzsébet, a kötet összeállítója tíz mesével kíván képet rajzolni Kárpátalja­ mesekincséről. Az élőbeszéd, az élő mesemondás hangulata árad a való élet keserveit, küzdelmes sorsfordulatait a mesék varázslataiba megmerítő történetekből, amelyek mindegyike ígéri a nehéz napok után fölvirradó örömöket, de csak annak, aki helyes úton jár. A Kárpátalja történelmi múltját, újkori történelmét megrajzoló mesék kőzül néhányat maga az élet írta.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kerekítő. Ölbeli játékok, mondókák. Vál. Jakabosné Kovács Judit. Ill. Kállai Nagy Krisztina (1966) . Bp., Naphegy K., 2009. 63 p. 17 cmJakabosné Kovács Judit összeállításában készült, Kállai Nagy Krisztina színvonalas illusztrációival díszített szép kiállítású könyvecske nagyszerű lehetőséget teremt a kisgyermek és a felnőtt meghitt együttlétére, a közös játékra. Ez alkalommal ugyanis a válogató szándéka nemcsak a legjobb, legismertebb népi mondókák, ölbeli játékok (lovagoltatók, lógázók, dögönyözők, csúszdáztatók és cirógatók) szövegeinek közlése volt, hanem a hozzájuk kapcsolható foglalkozások, mozgások leírása is. A folytatást ígérő igényes válogatás – kezdő szülők, kisgyerekekkel foglalkozó pedagógusok figyelmébe ajánlandó.
A mű tartalmi jellemzője: mondókák
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Kerekítő 2., Kerekítő 3.

A művet eddig 25 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kicsi vagyok én. Mondókák, versek. Vál. Pobozsnyi Ágnes, ill. Győrfi András. 6. kiad. Bp., Holnap K., 2011. 91 p., ill. 22 cmA szép kivitelű kötet összeállítója, Pobozsnyi Ágnes klasszikus és kortárs költőink legszebb gyermekverseiből válogatott tarka csokorra valót. Győrfi András derűs, gyermekrajzokat utánzó illusztrációi elevenítik meg, többek között Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én, Szilágyi Domokos: Tóparton, Babits Mihály: Luna, Kosztolányi Dezső: Jaj az estét úgy szeretem, Weöres Sándor: A tündér, Nemes Nagy Ágnes: Labda, Benedek Elek: Mese, mese, mátka, Csukás István: Dalocska című gyermeklírai darabjait. Népköltészetünk örökbecsű mondókái (pl. Cini, cini muzsika, Csigabiga gyere ki, Kiment a ház az abalakon, Naphívogató, Hónap mondóka, Ég a gyertya), jól ritmizálható, dallamos versei is szép számmal szerepelnek a kötetben. Óvodapedagógusok figyelmére méltó, igényes válogatás.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népköltészet, mondókák, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kínai népmesék. Összeáll. Grassini, Marina. Ill. Mariniello, Cecco. Budapest, Kossuth, 2011. 122 p., 23 cm (Népek meséi 11.)A sorozat újabb kötete ezúttal Kínába kalauzolja el az olvasókat. Nyolc történeten keresztül kaphatunk ízelítőt ennek a számunkra egzotikus világnak a hangulatából. Az első legendából megtudhatjuk, hogy miért éppen arról a tizenkét állatról nevezték el a kínaiak az esztendőket. A furfangos patkány kifogott a jámbor bivaly eszén, és ő ért elsőként célba azon a versenyen, ahol kiválasztották a kínai naptárban szereplő tizenkét állatot. A mesékben a jók elnyerik jutalmukat, így történik ez a jóravaló, szegény legénnyel, Wu Dunnal is, aki a nyolc kicsi varázserejű teknősnek köszönhetően megcsinálja a szerencséjét, ellentétben semmirekellő, naplopó társával, aki aztán bizony pórul jár. A bátor ifjú házaspárnak állít emléket a másik történet, amelyben nyomon követhetjük, miként szabadítja ki Da Csen és Sui Sen a Napot és a Holdat a gonosz sárkányok fogságából. A kötet szereplői között találjuk még többek közt Mulant, a bátor fiatal lányt, aki férfinak öltözve áll be katonának, hogy idős édesapja helyett álljon helyt a háborúban, amikor megérkezik házukba a behívóparancs… Cecco Mariniello színes illusztrációi remekül illeszkednek a mesék hangulatához. Az egzotikus világot tartalmával és színes rajzaival egyaránt kiválóan megidéző kötetet érdemes ajánlani a 8-11 éves gyerekek körében.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék, állatos elbeszélések
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kinőttelek. Versek kamaszoknak. Vál. Rigó Béla, ill. Kállai Nagy Krisztina - Czétényi János. Bp., Sziget Kvk., 2005. 159 p. 21 cmRigó Béla remek válogatása abban segíti majd a kamaszokat, hogy a "Kinőttelek" kissé ijesztő időszakában, amikor az este levetett nadrág reggelre röviddé válik, a versek segítsenek megérteni a változások okát, pontosabban szólva a versek majd együtt nőjenek olvasójukkal. Csorba Piroska néhány sora, amely a kötet ars poeticáját is tükrözi, remekül példázza a kamaszok életérzését ("Kinőttelek / mint a tavalyi cipőt / a télikabátot / a gyerekszobát // Néha már azt hiszem / másik anyát és apát kéne szereznem / aki együtt nő velem / rugalmasan"). A gyermeklírai darabokban a kamasz lélek megannyi titka, rejtélye és fájdalma értelmezést nyer, ám a versek esetlegesen komor hangulatát az illusztrátorok, Kállai Nagy Krisztina és Czétényi János remek humorral fűszerezett rajzai oldják. A magyar irodalom élő és klasszikus írói közül többek között Ágai Ágnes, Csoóri Sándor, Eörsi István, Faludy György, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Rigó Béla, Romhányi József, Szabó Lőrinc, Tandori Dezső, Tamkó Sirató Károly, Varró Dániel, Zelk Zoltán gondoskodnak arról, hogy a kamaszok ne csak megszeressék a verseket és a versolvasást, de egy életre komoly kapcsolatban maradjanak az irodalommal.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 45 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kisgyermekek nagy mesekönyve. Szerk. T. Aszódi Éva, ill. Bartos Ildikó. Bp., Xénion Kvk., 1999. 385 p. ill. 30 cmAz először 1955-ben kiadott mesegyűjtemény átdolgozott és bővített kiadása szinte az egész világirodalomból merít. Az európai meseirodalom mellett egzotikus vidékek meséi is szerepelnek benne (eszkimó, kínai, koreai, tibeti, japán, ghánai, algériai mesék). Próza és vers váltakozik a kötetben: rangos költők (Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, Arany László, Kormos István, Jékely Zoltán és Puskin), valamint a klasszikus irodalom olyan írói is képviselve vannak, mint Prisvin, Zelma Lagerlöf, Lev Tolsztoj és Gorkij, a magyarok közül leginkább Gárdonyi, Móricz és Móra. Míg a népmesék az ismertebb motívumokat tartalmazzák (a harmadik fiú ügyessége, jósága és szerencséje, a szegény lány királyi férjhezmenetele stb.), az irodalmi változatok a népmesétől idegen megoldásokat is mutatnak (pl. az állatok mint az ember ellenségei). A kötet változatos tematikája, jól szerkesztett próza-, vers- és színes illusztrációs anyaga viszont kárpótol a színvonalbeli egyenetlenségért.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, népmesék, gyermekversek, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kóc, kóc. Vál. Lengyel Anna, ill. Bródy Vera, Győrfi András és Urai Erika. Bp., Holnap K., 2008. 161 p., ill. 22 cmA szép és színvonalas kiállítású igényes válogatás a legkisebbeknek készült. A korcsoportok szerint sorakozó, a magyar népköltés (Sétálunk, sétálunk, Egy, kettő, három, négy, Hüvelykujjam almafa, Gyerekek, gyerekek) és műköltészet legjavát reprezentáló, többek között Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, Csanádi Imre, Tamkó Sirató Károly, Móra Ferenc könnyed rímelésű gyermekverseit tartalmazó kötetet Bródy Vera, Győrfi András, Urai Erika gyönyörű rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népköltészet, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Legszebb karácsonyi ajándék a nátha. Mai erdélyi mesék. Ill. Szabó Zelmira. Kolozsvár, Koinónia, 2010. 72 p., 27 x 24 cmA kortárs erdélyi magyar szerzők (Balázs Imre József, Berszán István, Boda Edit, Demény Péter, Láng Zsolt, Máté Angi, Simon Réka Zsuzsanna, Zágoni Balázs) meséit közös témájuk, a karácsony fűzi össze. Különböző – a megszokottól eltérő – aspektusból láttatják a szeretet ünnepét. Simon Réka Zsuzsanna főhősei, a négy széltestvér nagyon sokáig szeretetben éltek, ám egy fújóverseny alkalmával rettenetesen összevesztek azon, hogy ki is a győztes közülük. Ezután hosszú ideig semmit sem tudtak egymásról, ám az emberek karácsonyi sürgölődése ráébreszti őket, hogy mi is számukra az, ami igazán fontos. A két jóbarát, Fűmanó és Tökmag kedves, megható történetéből megtudhatjuk, hogyan lehet a náthából a legszebb karácsonyi ajándék. A napkeleti bölcsek történetét gondolja újra Balázs Imre József Három vándor című meséjében. A kötetben sorakozó többi meséből azt is megtudhatjuk többek között, hogy Micimackó vagy éppen az öreg juhászkutya miként éli meg ezt a szép ünnepet. A gyermekrajzokat idéző, bájos, tarka illusztrációk remekül illeszkednek a kedves, olvasmányos történetekhez. Az igényes kivitelű kötetet érdemes a 8-11 éves gyerekek figyelmébe ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Ló a padláson. Rokon népek meséi. Szerk. Tolnai Éva. Ill. Forró Ágnes. Kolozsvár, Tinivár, 2002. 142 p. 22 cmTolnai Éva a kötet szerkesztője ez alkalommal nem a jól ismert magyar népmeséket foglalta kötetbe, hanem a rokon népek mesekincstárából merített. Több mint negyven - észt, finn, karjalai, lapp, lív, mari-cseremisz, osztják-hanti, mordvin, vogul-manysi, vót, votják-udmurt, zürjén - mese szerepel az összeállításban, amelyek a szokatlan nevek és az idegen környezet ellenére ismerősnek tűnnek. A lapp Hamupipőke meséjében egy ember nagyságú pókasszony a kedves lány gonosz szándékú mostohája, a címadó Ló a padláson mese hőse a nagyerejű Laitinen, aki két kezével fölrakta éhes lovát a vendéglátó ház padlására abrakolni. Vízianyó, Víziapó, Fagy apó, a varázserővel rendelkező állatok mellett a szép Katrin, A ravasz Komi és Peitilla és a többi főszereplőt is - amint azt a szerkesztő a kötet bevezetőjében megjegyzi - "rég nem látott rokonokként üdvözülhetjük." A meséket Forró Ágnes a mesevilágra oly jellemző képzeletgazdagságot és leleményességet tükröző, ötletes rajzai kísérik..
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Lúdanyó meséi. Ill. Würtz Ádám, ford. Tótfalusi István. Kaposvár, Holló és Társa, 1997. 43 p., ill., 24 cmLúdanyó meséi nem hagyományos értelemben vett mesék, hanem friss, különös akusztikájú, a népköltészet elemeit is magukba foglaló versek, melyek a gyerekekhez szólnak, de a felnőtt olvasó is könnyen belefeledkezhet strófáik varázsos világába. A verseket csak az kapcsolja egymáshoz, hogy valamennyit Lúdanyó írja szárnya egyik tollával. A hangsúly nem a történeten van, nem is a tanító célzaton, a versek "csak" a mese igazságát emelik e történet fölé: azt a mély népi bölcsességet, hogy a világ dolgait a maguk természetességében kell látnunk, megértenünk. A versikék egy-egy tréfás, néha képtelen ötletre épülnek. A lényeg a versritmus, a dallam - akár dúdolni is lehetne őket. A verseket Tótfalusi István fordította és alakította át a magyar ritmus követelményei szerint.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, gyermekversek, tréfás versek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mabinogion. Walesi regék. Ford. Farkas Bíborka. Budapest, Castellanum, 2008. 256 p. 23 cmA Mabinogion eredeti jelentése: az ifjú vagy az ifjak meséje. Tizenegy varázslatos középkori walesi mese összefoglaló neve, amelyek tárgya a kelta mitológia és az Arthur-románc. A rendkívül értékes gyűjtemény eddig magyarul nem volt olvasható. Farkas Bíborka a modern angol fordítások figyelembevételével, nagyrészt Lady Charlotte Guest klasszikus 19. századi angol fordítására támaszkodva ültette magyarra. A történetek „szerelemről és árulásról, átváltozásról és varázslatról, viszályokról és bosszúról” mesélnek, a középkorban élt walesi emberek szemszögéből ábrázolva a múltat. Bő és alapos jegyzetanyag, kiejtési útmutató, helységnévmutató, a téma iránt komolyabban érdeklődőknek pedig válogatott irodalom jegyzéke teszi teljessé a Britannia őslakosainak középkori kultúrájába egyedülálló betekintést nyújtó kötetet. A gyerekek széles körében érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák, népköltészet, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Majd megnövök én. Vál. Havas Katalin. Ill. Győrfi András. Budapest, Holnap, 2007. 93 p. 22cmA Havas Katalin válogatásában készült színvonalas gyűjteményben egy-két népköltés mellett (Egyszer egy királyfi, A tücsök és a légy lakodalma), a magyar klasszikus és kortárs költészet remekei kaptak helyet. Többek között Arany János, Petőfi Sándor, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Vörösmarty Mihály, József Attila, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, Szilágyi Domokos, Kukorelly Endre, Csukás István, Tandori Dezső, Nagy Bandó András szerepel a színes írói palettán, hogy változatos ritmikájú – hol hagyományos, kötött formákban, hol meghökkentő, az olvasói elvárások ellenében működtetett rímekkel - állat és gyerektörténetekkel szórakoztassa a versekkel ismerkedőket. Győrfi András festőművész, grafikus kitűnő rajzai és a jól olvasható, nagybetűvel szedett ritmikus szöveg okán a szép kivitelű kötet elsősorban az olvasni tanuló kisiskolások szemében lesz vonzó kiadvány.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, verses mesék, magyar népköltészet, gyermekversek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mátyás király és az igazmondó juhász. Ill. Váradi Elemér. Gyöngyös, Pallas Antikvárium Kft., 1998. 189 p., ill., 20 cmA magyar mondák, mesék legendássá nőtt hőse Mátyás király, akit a nép emlékezete az igazságtevő, de csavaros, furfangos észjárású uralkodó képében őrzött meg. A népi képzelet kívánja, hogy uralkodása idején tárva-nyitva legyen a budai vár nagy érckapuja, s betérhessen a palotába az is, aki okos találmányát hozza (Az aranycsináló), aki kitüntetésre vágyik (Mátyás király és a kiskakast felosztó szomszéd), akit a ravaszsága vezet (Miért hívják a csizmadiát csizmadiának?), vagy éppen csak szertelen komédiázó kedve hajtja (Egy nagy művész, aki a borsót hajigálta). Mátyástól azután mindenki megkapja, ami jár neki - érdeme szerint. Persze nem mindenki vágyik a fejedelem színe elé kerülni, némelyik népnyúzó nagyúrnak éppen az ellenkező a törekvése. Ám Mátyás álruhát ölt, így teszi próbára őket, így ismeri ki rókalelkű természetüket (A tök és a csikó, Róka fogta csuka). A negyven történet a magyar történelem - képzeletben megírt - "arany oldalaira" lapoz rá. Már a kisiskolásoknak is ajánlható, de olvasóinak többsége a nagyobb gyerekek közül várható.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mátyás, az igazságos. Vál. Kríza Ildikó. Ill. Jankovics Marcell. 2. kiad. Bp., Akad. K., 1994. 229 p., ill., 25 cm. (Mesék, mondák, történetek.)A magyar mondák, mesék világának legendássá nőtt, számos alakváltozatban megjelenő hőse Mátyás király, akit a népi emlékezet az igazságtevő, de csavaros észjárású uralkodó képében őrzött meg. Kríza Ildikó - a vonatkozó folklorisztikus közlésanyag teljességére építve - válogatása ebből a népmesei, népmondai kincsből ad összeállítást. A prózai és verses műveket (hosszabbak esetén szövegrészleteket) négy tematikus fejezetben hozza: az "okos", az "igazságos", az "álruhás" királyról szóló történetek, költemények után Mátyás életére vonatkozó legendáriumból közöl válogatást. Az összeállító a folklór Mátyás-képének kialakulásáról, típusairól és jelentőségéről szóló tanulmányt, forrásjegyzéket és típusmutatót is közöl.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, mondák, történelmi mondák
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mesebirodalom. Hatvan év legszebb magyar meséi . Szerk. Merényi Ágnes. Ill. Reich Károly. Budapest, Móra, 2010. 203 p., 27 cmAz igényes kivitelű kötet a Móra Könyvkiadó fennállásának hatvanadik évfordulójára készült. A válogatás összeállításakor fontos szempont volt, hogy mindazok a szerzők belekerüljenek, akik rendszeresen publikáltak az 1950-ben alapított kiadónál. Elsősorban prózai műveket tartalmaz, de néhány verses mese, illetve meseballada beválogatása megkerülhetetlen volt szerzője okán (Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes). A kötetben minden esztendőhöz tartozik egy mese, méghozzá oly módon, hogy a mesék alapvetően első kiadásuk dátuma alatt szerepelnek. Ettől az 1990-es éveknél tértek csak el, amikor nem akadt eredeti első kiadású munka, így ezekhez az esztendőkhöz újra kiadott művek kerültek. Az 1950-es indulási évhez pedig a János vitéz egy – Tündérországról szóló – részletét választották. A szerzői névsor igen impozáns, csupán néhányat kiemelve itt, Kormos Istvántól, Illyés Gyulától és Mándy Ivántól Marék Veronikán, Békés Pálon és Csukás Istvánon át Lackfi Jánosig megtaláljuk benne a magyar (gyermek)irodalom legjelesebb képviselőit. A szövegeket kísérő egységes képi világ érdekében Reich Károly illusztrációiból válogattak a szerkesztők. A tartalmilag és formailag egyaránt igényes meseantológia széles körű ajánlásra érdemes a gyerekek körében.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mesék és mondák Mátyás királyról. Vál. Kriza Ildikó, ill. Jankovics Marcell. Bp., Magyar Könyvklub, 1999. 199 p., ill. 29 cmA magyar mondák, balladák, mesék világának legendássá szőtt, számos alakváltozatban megjelenő hőse Mátyás király, akit a népi emlékezet az igazságtevő, furfangos uralkodó képében őrzött meg. Kriza Ildikó - a vonatkozó folklorisztikus közlésanyag teljességére építő - válogatása ebből a népmesei, népmondai kincsből ad összeállítást. A prózai és verses műveket (hosszabb esetén szövegrészleteket) négy tematikus fejezetben hozza: az "okos", az "álruhás" királyról szóló történetek, költemények után Mátyás életére vonatkozó legendáriumból közöl válogatást. A kötethez szép, színes illusztrációkat mellékelt a kiadó: Jankovics Marcell egész oldalas képei a humort és a mondai világ vonzó elevenségét sugározzák.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mesevarázs. Szlovákiai magyar írók meséi. Összeáll. Fazekas József, ill. Balázsy Géza. Pozsony, Kalligram Kvk., 1997. 135 p., ill., 25 cmKortárs felvidéki magyar írók meséiből összeállított kötet szerzői kivétel nélkül, mind ismert és elismert alakjai az egyetemes magyar irodalmi életnek: Vajkai Miklós, Tóth László, Kovács Magda, Soóky László, Batta György stb. A népi és klasszikus meseelemekből szőtt írások főszereplői többnyire állatok (Szőke József: A róka és a farkas, Kövesdi Károly: A hiú kiskakas, Lázadó állatok, Kovács Magda: A tököcske, a kisegér meg a …), de a furfangos, népmesei hősök is szinte megelevenedni látszanak (Vajkai Miklós: Vidám mese a szükségről, Dénes György: Beíratott a bolondok könyvébe, Czifra Gyuri). A magyar történelem híres alakjait felidéző történelmi mesék (Z. Németh István: Mátyás király Kéménden, Moyzes Ilona: A fejedelem fája, A Királykút) sajátos színekkel árnyalják és gazdagítják a magyar meseirodalmat. A klasszikusan szép történeteket, melyek a gyermeki érzelem és képzeletvilágra egyaránt hatnak Balázsy Géza "ízes", népi humorral megformált rajzai egészítik ki.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Minden napra egy mese. Vál. és szerk T. Aszódi Éva, ill. Reich Károly. 18 . kiad. Budapest, Móra, 2010. 381 p. 29 cmA klasszikus mesegyűjtemény a természet örök körforgását követő naptári évhez társítja meséit. A 365 - Reich Károly egész oldalas színes és fekete-fehér rajzaival kísért - rövid történet között magyar és világ népeinek meséi, valamint a modern műmesék egyaránt megtalálhatók. Az antológiában elsősorban az óvodáskorú gyerekek lelhetik örömüket, de a rövid mesék az olvasni tanuló gyerekeknek is élményt ígér.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mai mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 31 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Minden napra egy vers 6-10 éves gyermekeknek. Vál. Kovácsné Mészáros Gabriella, ill. Bodnár Judit. Miskolc, Bíbor K., cop. 2001. 287 p., ill. 25 cmA reprezentatív versantológia - amelynek gazdag anyagát az esztendő hónapjainak sorrendjében tizenkét ciklusba rendezte Mészáros Gabriella válogató és szerkesztő - elsősorban kortárs lírikusaink gyermekeknek szánt verseiből válogat. Januártól decemberig többek között olyan alkotók költeményei sorakoznak, mint Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Kormos István, Zelk Zoltán, Osvát Erzsébet, Szalai Borbála, Fésüs Éva, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos. A kötet minden darabja felfedező útra hívja a gyermekolvasót, és különösen nagy gazdagsággal tárja föl előtte az évszakokban változó táj, a természet sokszínű arcát. Bodnár Judit képzeletgazdag, ötletes grafikái illusztrálják az igényes összeállítást.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Nagy felolvasókönyv. Mesék, versek óvodások számára. Szerk. Kováts Ildikó. Bp., Pesti Szalon Kvk., 1994. 127 p., ill., 30 cmTizennégy gyermekkönyvből - Benedek Elek, Móra Ferenc, Zelk Zoltán és Lázár Ervin meséskönyveiből, továbbá bölcsődések verseskönyvéből, óvodásoknak szánt népmese-válogatásból - merítve született a Nagy felolvasókönyv, mely három nagy fejezetbe gyűjti a verseket és meséket, s az életkori csoportosításon belül témák szerint rendezi őket. A legkisebbeknek különösen gazdag válogatást ajánl a magyar népköltészet gyöngyszemeiből (Én kis kertet kerteltem; Tente, baba, tente). Az Ünnep közeleg, az Évszaksoroló és az Állatóvoda című három tematikus összeállításban sok szép lírai és prózai darab várja a 3-4 éveseket. Az 5-6 éves gyerekeknek szól a legtöbb vers és mese: húsvéti köszöntők, locsolóversikék a magyar népköltésből, majd a természetet megjelenítő, a család világát bemutató költemények után a beteg gyermeknek bátorítást nyújtó mesék és a gyermekirodalom klasszikusainak alkotásai (Andersentől, a Grimm testvérektől stb.) várják, hogy a szülők, az óvónők felolvasásában eljussanak - az óvodás korú gyerekekhez.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, magyar népköltészet, tréfás versek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Nagy verses mesés könyv. 1. köt.. Vál. Moka Ildikó, Ványai Mária, ill. Bera Károly. Debrecen, Aquila Kvk., 1999. 158 p., ill., 34 cm.Moka Ildikó és Ványai Mária versválogatása megismerteti a gyerekekkel a magyar népköltészet legismertebb és legszebb darabjait (Süss fel, nap..., Gólya viszi a fiát, Cirmos cica, haj... Elment a tyúk vándorolni...). Kották kíséretében szerepel a kötetben sok magyar gyermekdal, így az óvodások, a kisiskolások a felnőttek segítségével könnyen megtanulhatják a Katalinka szállj el..., A part alatt és a többi népi gyermekjáték dallamát. Gazdag válogatás ismerteti meg az érdeklődőkkel a magyar irodalom klasszikus alkotóinak gyermekek számára írt verseit, verses meséit. Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Tamkó Sirató Károly, Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor és még sokan mások szerepelnek a kötetben írásaikkal. Az igényes válogatást Bera Károly színes rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, magyar népköltészet, gyermekdalok, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Nagy verses meséskönyv. 2. köt.. Ill. Bera Károly, vál. R. Kárándi Rita. Debrecen, Aquila Kvk., 2001. 158 p., ill. 33 cmA Nagy verses meséskönyv 2. kötete, R. Kárándi Rita válogatásában, a magyar irodalom klasszikus alkotóinak gyermekek számára írt legismertebb és legszebb darabjait (verseit, meséit) és kották kíséretében a magyar gyermekdalok legjavát gyűjtötte csokorba. A gyerekek felnőttek segítségével megtanulhatják többek között a Zsipp, zsupp, kenderzsupp, a Már megjöttünk estére..., az Én elmentem a vásárra..., a Hol jártál báránykám? - és a téli ünnepek közeledtével egyre gyakrabban felhangzó Hull a hó, Hull a pelyhes fehér hó, Hegyen völgyön megy a hó, Itt kopog, ott kopog... kezdetű népdalokat. De a gyerekekhez szólnak Móricz Zsigmond, Gazdag Erzsi, Kányádi Sándor, Zelk Zoltán, Petőfi Sándor meséi, versei, és az ünnep varázsának hangulatát fejezik ki Osváth Erzsébet, Sarkady Sándor, Majtényi Erik, Utassy József, Donászy Magda és mások a karácsonyi készülődés hangulatát versben vagy prózában megjelenítő történetei is. Bera Károly színes rajzai illusztrálják a kitűnő összeállítást.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, magyar népköltészet, mondókák, gyermekdalok, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Nini néni és a többiek. Hetven mese magyar írók tollából. Vál. és szerk. Lackfi János. Ill. Csilléry Orsolya. Budapest, Egmont, 2011. 95 p., 29 cmAz igényes kivitelű válogatás magyar írók tollából közöl kifejezetten rövid meséket, olyanokat, amelyeket néhány perc alatt felolvashatnak a szülők gyermekeiknek esténként. Kortárs és mára klasszikussá vált, már nem élő szerzőket egyaránt felvonultat a kötet. Az írók névsora igencsak impozáns: Bálint Ágnes, Lázár Ervin, Kányádi Sándor, Nemes-Nagy Ágnes, Csukás István, Nógrádi Gábor, Esze Dóra, Szabó T. Anna, Berg Judit, Lackfi János, Finy Petra, Máté Angi - csupán néhányat kiemelve közülük. Lackfi János négy nagy fejezetbe válogatta a meséket: Gyerekszoba és vidéke; Dinók, sünök és más atyafiak; Babák, babok, ehető házak; Királyfiak a kanapé alatt. Az első rész történeteinek hősei között találjuk a kisfiút, akit beszippantott a tévé, aztán megismerkedhetünk a póclovácokkal, sőt azt is megtudhatjuk, milyen is lenne az, ha a világ csoki volna. A következő fejezet aztán a Dinók, sünök és más atyafiak világába röpíti olvasóit. Hősei között feltűnik Cin-cin, a kisegér, no meg Köles, a bőregér is; többek között részesei lehetünk a nagy autómosásnak, és arra is választ kapunk, vajon bevált-e tolmácsnak a nyúl. A Babák, babok, ehető házak meséinek szereplői közt mások mellett megtaláljuk Terkát, a cerkalányt, valamint a szerelmes Kakaókatonát és Tejhercegnőt. Kalapúr meséjéből kiderül, hogyan lett nagypapa nyugdíjba vonult zöld kalapjából rigófészek, míg Bálint Ágnes történetéből megtudjuk, miként talált egymásra Mazsola és Manócska, amikor az előbbi elkezdett lakmározni a tökházikóból. A Királyfiak a kanapé alatt című fejezetben azután Répa vitéz móresre tanítja a kiállhatatlan természetű főszakácsot, s megismerkedhetünk a bárányhimlős Habakuk királyfival is, aki meséket olvas fel a piros kiütéseknek, s miközben utóbbiak remekül szórakoznak, lassan-lassan el is tűnnek. Később hallhatunk a manóról, aki elveszítette a nevét, és rácsodálkozhatunk az e-mailező hóemberre is. A kötetet lapozgatva időnként régi ismerősöket is köszönthetünk, példának okáért feltűnik Mikkamakka vagy éppen Mirr-Murr. Csilléry Orsolya kedves, színes illusztrációi remekül illeszkednek a történetekhez, melyek között klasszikus stílusú és ízig-vérig modern meséket egyaránt szép számmal találunk. A kötetben minden bizonnyal találnak kedvükre való meséket a gyermekek és a nekik felolvasó felnőttek.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Óvodások mesekönyve. Összeáll. Hunyadiné Körtvélyesi Anikó. Debrecen, Fonó 33 Bt., 1999. 270p., 25 cmA kötet szerkesztője, Hunyadiné Körtvélyesi Anikó sokéves tapasztalattal rendelkező óvónő és családanya, ezért tudatosan érvényesítette a válogatásnál azt a korszerűnek mondott nevelési módszert, mely szerint "a mese terjedelme ne legyen több, mint amit a gyerek még figyelmesen végig tud követni". Pedagógiai elvet valósít meg azzal is, hogy a kötetben nem találhatók illusztrációk, hiszen ezzel is aktivizálja a gyermeki képzeletet. A meseantológia elején rövid állatmesék (A három pillangó, a Kóró és a kismadár, A farkastanya, A ló meg az egér stb.)olvashatók, ezeket majd a kiscsoportosok hallgatják szívesen, a hosszabb, egyszerűbb cselekményű mesék (A tulipánná változtatott királyfi, Diákból lett király, Tündér Ilona és Árgyélus stb.)a középsősök figyelmére érdemesek. A nagycsoportosok fantáziára épített a szerkesztő, amikor A só, A világszép nádszálkisasszony, Az égig érő paszuly és más hosszabb, bonyolultabb meséket is beválogatta a kötetbe. Az antológia elsősorban óvónőknek ajánlott.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, népmesék, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Parazsat evő paripa. Magyar népmesék. Vál. Ágh István, ill., Jankovics Marcell. Bp., Officina Nova-Magyar Könyvklub, 1995. 126 p., ill., 27 cmA magyar folklór egyéni színeit, mesefordulatainak jellegzetességeit híven tükrözik a reprezentatív meséskönyv darabjai. Ágh István válogatásában és átdolgozásában, Jankovics Marcell egész oldalas, népi ornamentikájú, színes rajzain megelevenedik az ellentétes jellemeket formáló testvérpár tanulságos története (A mostohalány meg az édesleány), ízes nyelvezetű átdolgozásban az európai népmesekincs egyik gyöngyszeme (A szebeni muzsikusok), a rangos magyar népmesegyűjtemények kedvelt darabjai közül a Fehérlófia vagy a Tündér Erzsébet, az élőbeszéd varázsával szóló A vasorrú bába, az egyszeri ácsmester négy fiának sorsát megelevenítő Tüzes Tolvaj Tillinkó és a többi, kereken kéttucatnyi mese.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Rákóczi harangja, Hunyadi kardja: a legszebb magyar történelmi elbeszélések. Kindelmann Győző (szerk.). Budapest, Szt. István társulat, 2006. 223 p., 25 cmA magyar nép történelmét megismertetni a tizenéves korosztállyal fontos feladata lehet, nemcsak a pedagógusoknak, de a szülőknek is. A magyar irodalom jeles szerzőinek (Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Benedek Elek, Jókai Mór) tollából való írások a honfoglalástól kiindulva a tizenkilencedik század végégig vezetik el az olvasót, életre keltve történelmünk jelentős eseményeit. Az 1848-49-es szabadságharcot megidéző írás zárja a történelmi tablót, amely a felnőttek számára éppolyan élvezetes olvasmány lehet, mint a kamaszoknak, akiknek figyelmét mindenképpen érdemes felhívni erre a válogatásra, mert túl azon, hogy az iskolai, történelem tanulmányaik színes kiegészítője lehet a kötet, egészen bizonyos, hogy élvezetes perceket szerez majd azoknak, akik érdeklődnek a magyarság történelme iránt
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Rózsa és Ibolya. Népmese. Feldolg. Arany János, Ill. Szabó Zelmira . Kolozsvár, Kriterion, 2008. 36 p. 29 cm (Meseház)A magyar népmesék szinte minden szépsége föllelhető Rózsa és Ibolya, a sok veszéllyel szembenéző és minden akadályt legyőző szerelmespár meséjében. Rózsának hatalmas próbatételekkel kell szembenéznie, de hiába hordja el a hegyet, vágja ki az erdőt, hiába lovagolja meg a tüzes paripákat, mégsem kapja meg párjául kiszemelt mátkáját, Ibolyát. De a szerelmesek hűsége előtt végül is meghátrálnak a rossz erők, s hogy ez így lehessen, abban nem kis része van tíz kis purdénak. A magyar folklór gyöngyszeme ez alkalommal Arany János feldolgozásában, a Kriterion Könyvkiadó gondozásában, Szabó Zelmira rajzaival jelent meg.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Rövid mesék kisiskolásoknak 1---2. osztály. Összeáll. Adamikné Jászó Anna. Bp., Dinasztia K., 1998. 53 p., ill., 30 cm. (Kincseskönyv.)Egy híján harminc mesét találnak a nagyalakú, karcsú kötetben a gyerekek, általában rövid történeteket, melyek nem teszik túlságosan próbára a türelmüket, annál jobban megmozgatják értelmüket és képzeletüket. S hogy ez még inkább így legyen, arról gondoskodik a kötet összeállítója - Adamikné Jászó Anna -, aki egy-egy kérdést illesztett a történetekhez, melyek többsége a kolozsvári gyermeklapokból, a Szivárványból és a Napsugárból valók - csakúgy, mint az illusztrációk. A magyar irodalom jeles alkotói, népmesegyűjtői szólnak a gyerekekhez, többek között Benedek Elek, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Páskándi Géza. De nem kevésbé rangos a világirodalmat reprezentáló szerzők névsora sem: Ezópusz, a Grimm testvérek, Lev Tolsztoj, Henryk Sienkiewicz meséiben gyönyörködhetnek a gyerekolvasók. A nagy betűtípussal szedett szöveg - alkalmas arra, hogy az 1-2. osztályosok önállóan gyakorolhassák az olvasást. Igényes válogatás.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Sárkányölő Sebestyén. Sárkányos magyar népmesék. Szerk. Boldizsár Ildikó, ill. Keresztes Dóra. Palatinus, 2004. 145 p. 25 cmA sárkányölő hősökről szóló mesék népmesekincsünk legősibb rétegéhez tartoznak. Azokról az időkről adnak hírt, amikor a szerencsét próbálni induló vitézek nemcsak mágikus képességekkel rendelkeztek, hanem ismerték annak módját is, hogyan kerülhetnek kapcsolatba táltosokkal, a tanácsot adó öregasszonyokkal és az ősz öregemberekkel, akiktől mindig segítséget kaptak küldetésük teljesítéséhez". Boldizsár Ildikó mesekutató által a kötetbe válogatott tizennyolc magyar népmese is arról ad tanúbizonyságot, hogyan küzdöttek meg legendáink hősfigurái, a sárkányölő bajnokok, vitézek - Ambrus királyfi, Vas Laci, Sárkányölő Sebestyén, Bátor Jankó, Szép Miklós és a többiek - a gonosz szimbólumaként számon tartott csodás lényekkel. Keresztes Dóra a népmesék hangulatához remekül illeszkedő színes rajzai díszítik a kitűnő válogatást, amelyet óvodásoknak és a már önállóan olvasó kisiskolásoknak egyaránt érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Spanyol népmesék. . Ill. Jesús Gabán. Bp., 2006. Napraforgó K., 173 p.A spanyol népmesék gazdag tárházából a legjavát válogatta kötetbe José Morán. Az andalúz és katalán táj szépségeit és a néphagyományok által máig érő mesék varázsos világát kelti életre valamennyi mese. A szám szerint 16 mese harám ciklusba rendezve olvasható. A spanyol népmesegyűjtők által használt felosztás szerint, varázsmesék, állatmesék és hagyományőrző mesék olvashatók a kötetben, amelyek nemcsak változatos témáikkal, de különös hangulatukkal is felkeltik majd a kiskamasz olvasók érdeklődését. Jesús Gabán a kötet illusztrátora méltó partnere volt a válogatónak, hiszen a színes, már-már festményi szépségű képeken megéled a történetek szinte mindegyike, ezzel is kedvet csinálva a gyerekeknek az olvasásra. Szép kivitelű kötet a kis tizenévesek egészen bizonyosan örömüket lelik majd benne
A mű tartalmi jellemzője: népmesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Süss fel Nap. Óvodások dalos-, verseskönyve. Összeáll. Diószegi István. Debrecen TKK, 2005. 95 p. 34 cmA nagyalakú, színes rajzokkal illusztrált összeállítás az óvodás korú gyerekeknek készült. A korosztály igényeihez méltón a magyar irodalom jeles képviselőinek gyermeklírájából és a népköltészet remekeiből vett versek, verses mesék (Móricz Zsigmond: Iciri-piciri, A kisegér, Kányádi Sándor: Kecske, Gazdag Erzsi: Békakirály úrfi keresztelője, A part alatt stb.) mondókák, játékdalok, népdalok (Kerekecske, dombocska..., Hinta-palinta..., Süss fel nap..., Hátamon a zsákom..., Pál, Kata, Péter, Zöld erdőben a tücsök..., Aki nem lép egyszerre..., Megfogtam egy szúnyogot... stb.) az óvodai foglalkozásokon elhangzó és könnyen megjegyezhető, mondható és eljátszható darabok kerültek a kötetbe.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, magyar népköltészet, gyermekdalok, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Szabad-e bejönni ide betlehemmel? Kaláka verseskönyv . Ill. Keresztes Dóra. Bp., Cartaphilus, 2008. 50 p. 21 cmAz évtizedek óta működő Kaláka zenekar az advent idején házról-házra járó betlehemesek közismert kérdését adta címéül egy karácsonyi hanganyagnak és a hozzátartozó verseskönyvnek. Ennek bizony már jó néhány éve, azóta több generáció felnőtt, a zenekar pedig töretlen lendülettel adja elő ezeket a népdalokat, egyházi énekeket, karácsonyi versekre írott saját szerzeményeket az ünnepi várakozás idején. Több mint két évtized után jelent meg ismét ez az összeállítás új kiadásban, új köntösben, Keresztes Dóra színpompás illusztrációival. A magyar népdalok mellett svéd, cseh, spanyol népi karácsonyi énekeket egyaránt találunk a kötetben. Továbbá verseket, méghozzá Luther Mártontól, Weöres Sándortól vagy éppen József Attila tollából. Az összeállítás az adventi várakozás hasznos kelléke lehet, akár úgy, hogy a gyerekek mindennap egy újabb verssel ismerkednek meg. A kötet természetesen önmagában is megállja a helyét, de ha a Kaláka albumát is beszerezzük mellé, akkor még hangulatosabbá tehetjük a szeretet ünnepét.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek, versek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Szeret engem a világ. Versek mondogatásra óvodásoknak, kisiskolásoknak. Vál. Kovács Mária, ill. Győrfi András és Győrfi Marci. Bp., Magyar Könyvklub, 2001. 255 p., ill., 25 cmA kötet 444, gyermekeknek szóló verset tartalmaz. A válogató külön érdeme, hogy a magyar klasszikus költészet remekeiből olyan darabokat gyűjtött egybe, amelyek legtöbbje "még soha nem jelent meg gyermekvers-antológiában". Az összeállítás nem követ sem tematikus (a témakörök csak a tartalomjegyzékben különülnek el) felosztást, sem korcsoportok szerinti megkülönböztetést. A több mint száz nevet felvonultató, költészetünk legjavát reprezentáló névsor - többek között Áprily Lajos, Csanádi Imre, Csoóri Sándor, Drégely László, Fecske Csaba, Kányádi Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Pákolitz István, Rákos Sándor, Simai Mihály, Szepesi Attila, Szilágyi Domokos, Tamkó Sirató Károly, Tarbay Ede, Utassy József, Zelk Zoltán és mások - hűen tükrözi a gyűjtemény címadó verse által is sugallt nemes nevelői szándékot: a gyermek érzelmét és értelmét harmonikusan fejlesztő verseken keresztül "bizakodó, optimista világszemléletre szeretnénk gyermekeinket nevelni, olyan emberekké, akiket még az esetleges sikertelenség is újabb harcra, nem lemondásra nevel". A keresés megkönnyítő, gazdag mutatóapparátus (tartalomjegyzék, témakörök szerinti ismertető, betűrendes mutató) és Győrfi András és Marci derűs hangulatú, kedves rajzai gazdagítják a remek antológiát.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Tág a világ. Versek, mesék 5-7 éveseknek. Összeáll. Ákossy Eszter és Tarbay Ede. Budapest, Nemz. Tankvk., 2004. 206 p., 25 cm + CD mellékletElsősorban a nagycsoportos óvodás korosztálynak készítették a kötet összeállítói a válogatást. Közel százharminc mese és vers várja, hogy a gyermekek felfedezzék azt a mesevilágot, amelyet Kányádi Sándor, Benedek Elek, Tandori Dezső, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Weöres Sándor, Jókai Mór, Móra Ferenc, Pilinszky János és mások varázsoltak a kötetbe. Rajtuk kívül még számos neves író és költő gyermekekhez szóló alkotása kapott helyet a válogatásban. A magyar irodalom gyöngyszemein túl a világirodalmat, az olasz, az orosz, az angol népköltések fordításai, valamint a Grimm testvérek legismertebb meséinek klasszikus fordításai reprezentálják. A CD mellékleten Szalay Kriszta és Dörner György tolmácsolásában hallható néhány kedves mese és gyermekvers.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, gyermekversek, népköltészet
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Tejbegríz. Szerk Lovász Andrea. Ill.Kismarty-Lechner Zita. Szentendre, Cerkabella, 2013. 114 p. 27 cmA Lovász Andrea szerkesztésében készült, harminchét magyar kortárs szerző (többek között Böszörményi Gyula, Cserna- Szabó András, Darvasi László, Demény Péter, Finy Petra, Jeney Zoltán, Kiss Ottó, Kukorelly Endre, Petőcz András, Scheer Katalin, Szécsi Noémi, Tóth Krisztina, Varró Dániel) írásait tartalmazó gyerekirodalmi antológia az evés témakörét járja körül, azt igazolva, hogy a legtöbb kisgyerekes család életében komoly aggodalomra ad okot a helyes étkezési szokások betartása. „Egy óvodás is tudja: vannak húsimádók, / s vannak tésztazabálók....” (Kántor Péter: Kezdjük a kenyérrel), de a változatos műfajú szövegekben ezen túl még ismerősnek tűnhet föl a válogatós gyerekek olyan esetei is, akik semmilyen formában nem hajlandók répát enni (Kukorelly Endre: Répátne), semmi sem kell amibe hús kerül, a zöldségek „mind undi”, sőt még az olyan sütemények is gyanúsak, amelyekben „mindenféle fura gyümölcsdarabkát meg mazsolacafatot talál az ember” (Szécsi Noémi: Vega vagyok). A legkisebb ínyencek, haspókok, kóstolgatók és rossz evők szokásait java részt a humor oldaláról megközelítő prózai és lírai alkotások mellett Mautner Zsófia, gasztroblogger a szövegek ihlette recepteket is közread, köztük olyan kedvenceket, mint pl. Egészséges tejbegríz mézes málnával, Gyors csokoládétorta anyának, Amerikai pufipalacsinta málnakompóttal, Ribizlis pizza, Megúszós tepsis lecsó. A közös vagy önálló olvasásban nagy segítséget jelent, hogy a tartalomjegyzékben gombócok jelölik mely korosztálynak (egészen kicsiknek, nagyobbaknak, majdnem felnőtteknek) ajánlottak az egyes művek. Kismarty-Lechner Zita erős karakteres színvilága, helyenként fotószerű illusztrációi a látvány erejével ébresztenek kedvet a receptek elkészítéséhez és elfogyasztáshoz, de elsőként is a válogatásban szereplő írások megismeréséhez. A felhőtlen szórakozást ígérő kiadványt a gyerekek széles körének és szülőknek is érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, gyermekversek, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Tente, baba, tente. Ill. Navratil Zsuzsa. Bp., Lord Kvk., 1994. 20 p., ill., 25 cmA magyar népköltés gyöngyszemei foglalják keretbe a karcsú kötet verseit. Az altatók­ban, a szunnyadó kis "bubáknak" szóló versekben gyermekléptékben mérve nyílnak meg a távlatok: "Csicsíja-bubája, / elment a mamája / Pestre meg Budára. / Hoz neki kalácsot, / hajába szalagot, / csicsíja-bubája." Beválogat egykor népszerű, mostanában feledésbe merült vereseket pl. Gyulai Pál, Czóbel Minka, Kassák Lajos, és vannak benne örökzöld klasszikusok, mint József Attila Altatója, Weöres Sándor versei (A tündér; Szunnyadj, kisbaba; Altatódal). Navratil Zsuzsa élénk színű rajzai számos egyéni leleménnyel jelenítik meg a versek élményvilágát, mintegy újraértelmezve őket.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népköltészet, altatódal, gyermekversek
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 32 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Titkos út. Versek óvodásoknak és kisiskolásoknak. Összeáll. Tóth Emőke. 2. kiad. Bp., Mágus K., 2001. 159 p., ill., 25 cmAz óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló versantológia mintegy másfél száz költeményének szerzője kivétel nélkül az új magyar líra alkotója, többségük pedig kortárs költő. A Bújócska című ciklus darabjait csakúgy, mint az Egymást hajtja négy testvér című ciklusét, a természet ihlette (Nemes Nagy Ágnes: Titkos út, Weöres Sándor: Bújócska). A Pingvintánc darabjai állatokról szólnak (Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató, Csukás István: Mackómese). A további négy ciklus tematikája már összemosódik, de ezekben is sok-sok nagyszerű vers olvasható (Nagy László: Borzasan, Pilinszky János: Őszi cirkusz, Hajnal Anna: Kiscsikó szól stb.). Értéke a kötetnek, hogy számos erdélyi szerző szerepel benne, de a felvidéki és a délvidéki magyar gyermeklíra kimaradt a válogatásból.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Tündérkert virágai: erdélyi gyermekvers antológia. Szerk. Fereczes István et al.. 2. kiad. Budapest: Móra, 2010. 174 p. 24 cmTöbb, mint félszáz gyermekvers olvasható az erdélyi magyar költők lírai darabjait összegyűjtő antológiában. A szerkesztők kitűnő érzékkel olyan darabokat válogattak a kötetbe, amelyek a fiatalok ízlésvilágának kialakulásában nagy segítséget nyújthatnak, hiszen Dsida Jenő, Reményik Sándor, Székely János gazdag formavilágú költeményei a valódi irodalom legjavát adják. Különös értéke a kötetnek, hogy a népnyelvet – amely mára már kiveszni látszik a köznapi beszédből – ízes, szép tájszavakkal idézi meg. Az erdélyi táj is megéledni látszik az árokparti papsajt képe, vagy éppen a gyógyhatású borvíz lírai hangulatú megidézése során. Keresztes Dóra rajzai, alkalmazkodva a szöveghez, valósághű képekben idézik meg a csavaros észjárású székely embereket körülvevő világot. A nagyobb gyerekek bizonyosan nagy hasznát veszik majd a kötet végi kislexikonnak, amelyből a kötetbe válogatott költők életrajza felől tájékozódhatnak. A küllemében és tartalmában is remek válogatás óvodások, kisiskolások figyelmébe ajánlandó.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek, népköltészet, versek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Világszép mesék. Szerk. Dornbach Mária. Ill. Szabó Kristóf. Bp., Móra Kvk., 1994. 202 p. ill., 20 cm. (Móra klasszikusok.)Egzotikus környezetben, tarka-barka öltözetű szereplők lépnek színre a gazdag, sokszínű meseantológia darabjaiban. A gyermek- és ifjúsági irodalom reprezentatív sorozata egyéni leleménnyel válogat a népmesekincsből, az európai nemzetek folklórjának sajátos gyöngyszemei mellett az Európán kívüli népek jellegzetes meséiből is. A meseirodalom kedvelt figurái - csodalények, apró termetű, varázstudománnyal bíró manók, sárkányok - és varázseszközök körül kanyarognak a színes rajzokkal illusztrált történetek, hogy diadalra vigyék a rosszal szemben a jót, a gőgös, fölfuvalkodott hatalommal szemben a gyöngét Az arasznyi emberkék című első fejezet tizenöt meséjében. A megvendégelt kaftán című második fejezet egzotikus mesék foglalata, melyben tunéziai és kongói, ausztráliai és brazíliai, indiai és tupi indián mesék, valamint színes eredetmondák sorakoznak, megelevenítve távoli, egzotikus tájak és emberek kulturális hagyományait.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Világvégi palota. Szerk. Erdélyi Erzsébet, Nobel Iván. Bp., Hét Krajcár K., 1998. 32 p., ill., 23 cm"Ha a gyermek lelke jól van megépítve, majd amikor felnőtté válik és rá marad a felelősség, jól fog választani, mert az igazság és a szépség forrásai után kutat." Móricz Zsigmond soraival ajánlja az olvasók figyelmébe a kiadó e kiadványát, egyikét azoknak az elmúlt években megjelent összeállításoknak, melyek hihetetlenül gazdag világot sűrítenek pár ívnyi terjedelembe és válogatásuk, szerkesztésük magán viseli az igényesség minden jegyét. A Világvégi palota szerkesztői - Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván - a határon túl élő magyar írók verseiből válogattak. A harminchárom gyerekvers erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, vajdasági és nyugati magyar költők üzenete a kis olvasókhoz. A gyermekrajzokkal illusztrált költemények legtöbbjének hangütése vidám; verses mesék, csali versek, a természeti világot sajátosan, mókásan antropomorfizált látószögből megjelenítő lírai darabok sorakoznak a lapokon - többek között Dénes Györgytől, Szőgyi­ Zoltántól, Ács Károlytól, Balla Lászlótól, Tolnai Ottótól, Kányádi Sándortól. Akadnak a kötetben fantáziamozgató darabok (Csiki László: Sárkányölő ellenrímek), (Báthori Csaba: Nonszensz farsangi naptár) képzeletbeli utazás krónikája (Lászlóffy Csaba: Félálomban), és lehet gyönyörködni abban is, hogyan látják a világot a verseket illusztráló gyerekek.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Zsidó népmesék. Összeáll. Bán Linda. Ill. M. Nagy Szilvia. Ford. Cooper Eszter. Budapest, Kossuth, 2011. 116 p. 23 cm (Népek meséi., Metropol könyvtár 17.)A kötet összeállítója, Bán Linda a világban szétszórva élő zsidó nép folklórjából válogatva arra törekedett, hogy elsősorban olyan meséket gyűjtsön egybe, amelyek valamilyen bölcs üzenet, erkölcsi tanulság hordozói. A kötet egyik meséjében például a szegény cipész, amikor már nem tud mit adni éhező gyermekeinek, ellop egy kenyeret. A szultán katonái elfogják, és a szegény ember tudja, hogy a lopásért életével kell fizetnie. Útközben egy széttört gránátalma csapódik az arcába, ez adja az ötletet, hogyan szabadulhatna meg szorult helyzetéből. A szultán elé viteti magát és elárulja neki, hogy „varázslatos” magot tart a kezében, amit ha elültetnek, egyetlen éj alatt fává cseperedik, és mézédes termést hoz, de csak akkor, ha olyan becsületes ember ülteti el, aki még életében nem lopott vagy vett el semmit… (A gránátalma magja). Az összeállítás egy másik történetében a jó ember elindul igazságot keresni. Hosszú éveken át vándorol, bejárja az egész világot, de semerre sem találja. Végül egy hatalmas erdő gyertyákkal teli kunyhójába érkezik, ahol megtudja, hogy mindegyik mécses egy ember lelke. Amíg az ember él, addig a mécses is világít, amikor ellobban a láng, akkor a földi lét is véget ér. A ember megkeresi a saját lelke mécsesét, ám abban már csak egy cseppnyi olaj ég. Félelmében, hogy hamarosan meg kell halnia, átöntené a szomszédos mécses olaját a magáéba, de még idejében rájön, ilyen módon soha nem találja meg a vágyott igazságot…(Az igazság mécsese). A válogatásba került nyolc mese mondanivalóját, hangulatát nagyszerűen kiemelik M. Nagy Szilvia finom színezésű rajzai.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ádám Valérián
Csángó mesék. ll. Sinkó Veronika. Budapest, Móra, 2010. 114 p. 24 cmA kötetbe rendezett huszonkét - Ádám Valérián által gyűjtött és átdolgozott - mese nemcsak a moldvai táj varázslatos szépségét föltáró fordulatos meseszövés, a tájnyelvi szavak, kifejezések használata, de a települések elnevezéséhez kötődő mondák, legendák megismerése okán is sok érdekességgel szolgál. Ha szárazság veszélyezteti a termést miért éppen Szent Péter segítségét kérik az elbeszélő szülőfalujában élők? Kihez köthető Pusztina, Gorzafalva, Szabófalva és más csángó település nevének eredete? Mi volt a keresztszülők kiemelt szerepe a családban? Honnan ered az ősi csángó „mesterség”, a családfahímzés művészete? Ilyen és sok egyéb érdekes kérdésre választ kapnak a Sinkó Veronika színes rajzaival kísért, a csángóföldön használatos sajátos kifejezésekkel (osztováta, picsóka, pislenyek, tyúkmony stb.) megtűzdelt, ízes nyelven előadott történetekben a már olvasni tudó kisiskolások. A kötet végi Szómagyarázattal is kiegészített, igényes kivitelű kiadványt érdemes ajánlani körükben.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Adamik Zsolt
Ördögbőr grófja. Rettentő kalózmesék. Ill. Mészely Ilka. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2014. 60 p. 23 cm (Apu mesél)Adamik Zsolt mesehősei kinézetre, akárcsak a történelmi múlt valóságos kalózai „rettentőek”: falábuk van, kezüket kampó helyettesíti, fél szemük fekete kendővel átkötve és hajóikon ott lebeg félelmetes címerük, a halálfejes zászló. Mind közül kitűnik Ördögbőr grófja, „a legrettenetesebb briganti széles ez óceánon”, akinek a nevét ha Ferihajó nevű fregattján fosztogatni indul, csak suttogva merik kiejteni a szigetlakók. Nincs ember aki útját keresztezné, harcba merne szállni vele, ha kell túljár az ellenőrcápa eszén (Ellenőrzés, ellenőrzés!), de még a kegyetlen víziszörnyet, Mélyvízi Kreccsent is a tenger fenekére küldi (A majdnem helyettes kapitány). Ám amikor nem akad több kirabolnivaló nép nyaralni megy, és előfordul az is, hogy a rettenetes kalózvezér csak ül a hajóján, lustálkodik, dudorászik, táncikál, sakkozik és más kalózvezérre, pl. SivákMivák Károlyra hagyja a kincsrablást (Majd holnap, majd holnap)... A szöveg humorát, nyelvi játékosságát, a tengeri rablók nagyon emberi és szerethető oldalát emelik ki az illusztrációk is, Mészely Ilka visszafogott színezésű, remek rajzai. Kisiskolások, elsőként is fiúk figyelmébe ajánlandó a kötet.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Adams, Richard (1920)
Gesztenye, a honalapító. Budapest, Partvonal K., 2012. 415 p., 24 cmAz eredetileg 1972-ben megjelent fordulatos regény főszereplői nyulak, akik új otthon alapítására vállalkoznak. A szerző aprólékosan kidolgozott világot épített fel a tapsifüleseknek, akiknek saját nyelvük, törvényeik, mitológiájuk van. A legapróbb nyúl, Vakarcs látnoki képességekkel bír, megérzi, hogy a nyúltanyát óriási veszély fenyegeti, ám a főnyúl, Threarah hallani sem akar erről. A nyulak egy kisebb csoportja azonban Gesztenye vezetésével útra kel, hogy máshol telepedjenek le. Kalandos útjuk során eljutnak egy csapdákkal teli tanyára, és ezért egyikük majdnem az életével fizet. Majd onnan továbbállva, újabb veszélyekkel dacolva eljutnak a Watership-fennsíkra, ahol találkoznak néhány régi társukkal. Magyal kapitányék szomorú beszámolójából értesülnek arról, hogy a katasztrófa, amelyet Vakarcs megjósolt, valóban bekövetkezett, és alig élte túl valaki. Ezután együtt folytatják utazásukat, melynek során meg kell küzdeniük a kegyetlen Nadálytő generálissal is…
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, kalandregény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Aesopus (Kr.e. 6. sz.)
Ezópus fabulái. Ford. Bíró Ágnes, ill. Hedvika Vilgusova. Bp., Elektra Kiadóház, 2003. 58 p. ill., 33 cm (A világirodalom legszebb meséi)Negyvenkét Aiszóposz fabula kapott helyet a szép kiállítású kötetben, amelyek példázatai ez alkalommal Bíró Ágnes fordításában a legkisebbekhez szólnak. A rövid, frappáns mesék állathősei minden esetben valamilyen fontos tanulságot hirdetnek. Az egér, a béka és a kánya meséje szerint az jár pórul, aki másnak ártani akar. A kutya és a hús fabulája azt példázza, hogy annak, aki kapzsiságában túl sokra vágyik, gyakran semmije sem marad. A két egér története arról szól, miként járja meg az, aki az előnyök kedvéért a gazdagokhoz törleszkedik. A farkas és a kecskegida meséjének tanulsága lehet a leginkább megszívlelendő, hiszen az ezópuszi bölcs tanács - "A gyermekeknek hallgatniuk kell a szüleikre. Aki megfogadja ezt a jó tanácsot, biztonságban élhet" - igazsága kortalan. Az oldalnyi klasszikus történetekhez Hedvika Vilgusova remek illusztrációi társulnak.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, verses mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ahlberg, Allan – McEwen, Katharine
Csiperke bácsi az összes ruháját felveszi. Ford. Rakovszky Zsuzsa . Szeged, Könyvmolyképző K., 2005. 80 p. 22 cmAz angol szerzőpáros - Allan Ahlberg író és Katharine Mc Ewen illusztrátor – könyveinek főszereplője a kissé kelekótya, de annál kedvesebb és mókásabb Csiperke család: Csiperke bácsi, Csiperke néni és a kilencéves ikrek, Csiperke Csongor és Csilla. A történetfolyam (Magyarországon eddig két kötet látott napvilágot) első részében Csiperke bácsi körül bonyolódnak az események, kezdve azzal, hogy - bár tél van és szállingózik a hó – egy reggel indokolatlanul sok ruhában indul el dolgozni. Fölvesz három inget, két nadrágot, négy kardigánt, majd távozóban a dzsekijét, az anorákját, a nagykabátját, a három sálját, a két pár kesztyűjét, a műanyag esőköpenyét, és a sapkáját. Útközben autós üldözésbe keveredik, és bankrablót fog el, ám amikor végül megérkezik a munkahelyére, és fölveszi még a piros munkaruháját, a fekete munkacsizmáját és a fehér munkaszakállát is - a nagyszerű színes grafikáknak is köszönhetően - boldogan nyugtázhatják a gyerekek: hát persze, ilyen az eszményi Mikulás! A Csiperke család vicces, fordulatos történetei a - Réber László egyszerű vonalrajzait idéző - színes, humoros rajzok, valamint a könnyen olvasható, nagy sortávolsággal készült, gördülékeny szöveg okán is sikerre számíthat a kisiskolás korosztály körében.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Csiperke néni mindenfélét nyer

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ahlberg, Allan- McEwen, Katharine
Csiperke néni mindenfélét nyer. Ford. Rakovszky Zsuzsa . Szeged, Könyvmolyképző K., 2006. 78 p. 22 cmA kritikusok véleménye szerint az angol szerzőpáros kötetei a legideálisabb könyvek, „hogy gyermekünk megbarátkozzon az olvasással”. Angliában Az év gyermekkönyve-díjat nyert sorozatban minden együtt van, ami egy könyvet vonzóvá tehet az olvasni tanuló gyerekek szemében: nagybetű, nagy sortávolság, humoros rajzok (kiegyensúlyozott arányban a szöveggel), nagyszerű, vidám, olykor rejtélyekkel teli cselekmény, amely a Csiperke család körül bonyolódik. A sorozat második darabja (előzménye: Csiperke bácsi az összes ruháját felveszi) Csiperke néni szerencséjéről számol be, aki sorra nyeri meg a kvízjátékokat, és egész évre elegendő egérropit, egy teljes lakásra való bútort, négy személyre szóló üdülési csekket, egy utánfutót, egy ingyenes hajvágást, és egy csomag csipszet kap ajándékba. Eközben Csilla és Csongor osztályába helyettesítő tanár érkezik, a kedves Bukta néni, akivel gyorsan telnek az órák, és a gyerekek minden percét imádják, csak amióta megérkezett, rejtélyes módon mintha egyre több holmijuk veszne el. Ám mivel Csiperke néni szerencsesorozata az iskolában évente megrendezett jótékonysági vásáron sem ér véget, a tojásegyensúlyozó-verseny győzteseként nemcsak dicsőséget szerez az iskolának, de a titokzatos iskolai tolvajt is leleplezi…
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Csiperke bácsi az összes ruháját felveszi

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Alcott, Louisa May (1832 -1888)
Régimódi kisasszony. Ford. Altay Margit. Ill. Navratil Zsuzsa. Bp., Mágus K., 1998. 157 p., ill., 17 cm. (Könyvfalók könyvtára.)A történet címszereplője, Polly Milton, a jól nevelt vidéki kislány látogatóba érkezik városi barátnőjéhez, Fannyhoz. Kezdetben csak ámul-bámul az ottani divaton, a korabeli lányok (az 1800-as évek Amerikájában vagyunk) társasági csevegésén, a hivalkodó cicomán, a színházi előadás harsány ragyogásán. Jó ízlése mind ez ellen hamar tiltakozni kezd. Felfedezi az ürességet a talmi csillogás mögött, és a felnőtteket majmoló lánytársaság helyett szívesebben tölti idejét Tommal, a gátlásos kamasszal és Mauddal, Fanny játszótársra vágyó húgocskájával. Azt is észreveszi, hogy a gondtalan jólétben élő Shaw család valójában boldogtalan. Hat évvel később ifjú hölgyként tér vissza a városba, ahol öccse tanul. Itt telepszik le, és zenetanárnőként munkát vállal. Barátnője, Fanny az évek során belefásult az egymást unalmukban túlöltöző úrilányok társaságába, sőt Tomból is - Polly nagy bánatára - igazi piperkőc lett, aki eljegyezte Fanny egyik elkényeztetett barátnőjét. Az amerikai írónő regényében nemcsak a hősnő, maga a történet is meglehetősen régi­módi, ám a léleknemesítő szándékkal megfogalmazott erkölcsi értékek időtállónak bizonyulnak.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 55 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Almond, David (1951)
Szárnyak titka. Ford. Jászay Gabriella. Budapest, Egmont-Hungary, 2000. 161 p. 21 cm„Az írás gyakran nehéz dolog, de az ember néha úgy érzi, elvarázsolták.” Ilyen varázslatról ad tanúbizonyságot David Almond meseregénye, amely Nagy-Britanniában 1998-ban méltán nyerte el az év legjobb gyermekregényének járó Whitbread-díjat. A történet főszereplője, Michael rendkívül érzékeny lelkű, melegszívű kisfiú. Amikor új otthonuk közelében található ócska düledező fészerben felfedezi a visszataszító külsejű, beteg - a roskatag épületben halálra ítélt - embert, nem hagyja magára, hanem gondjaiba veszi, ételt és fájdalomcsillapítót visz neki. Így történik, hogy egy alkalommal, miközben megpróbálja kényelembe helyezni és leveszi róla a kabátját, inge hasadékán kissé töredezett, gyűrött, de hatalmas szárnyak bomlanak ki. Michaelt nem hagyja nyugodni a gondolat: ki ez a furcsa, ismeretlen lény? Titkát megosztja új barátjával Minával, aki hasonlóképpen érez és gondolkodik, mint ő. A gyerekek szerető gondoskodása közben a rejtélyes idegen lassan visszanyeri erejét. Gyógyulásával párhuzamosan furcsa mód a kisfiú korábbi megmagyarázhatatlan félelmei megszűnnek, nagybeteg kishúga túljut az életveszélyen. Michael élete ismét a régi, reménnyel és boldogsággal teli, ám a csodálatos ismeretlennek örökre nyoma vész… A különös hangulatú ifjúsági regényben egyként jelen van a Michael kishúga iránti aggodalom (az utolsó oldalakig nem lehet tudni, életben marad-e), a lassan kamaszkorba lépő gyermek nyitottsága, élet és halál misztériuma, és a repülés csodája. A varázslatos meseregényt érdemes ajánlani a tíz év feletti gyerekolvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ambrus Lajos (1941)
Az aranymadár: mesék, mondák, történetek. Székelyudvarhely. Litera-Veres, 2006. 144 p.Az aranymadár (hasonló címmel már olvasható az adatbázisban egy magyar népmeséket tartalmazó kötet) meséinek, mondáinak, történeteinek szerzője a székely néphagyomány ezerszínű világából merítve kelti életre a népi állatmesék, eredet és történeti mondák, csalimesék hihetetlenül gazdag és színes világát. A hamisítatlan népnyelvet megidéző szövegek, Horváth Gyöngyvér illusztrációival kísérten keltik életre a magyarság és a székelység történelmi eseményeit: Szvatopluk és a fehérló története, melyik volt a nyolcadik magyar törzs. A történelmi eseményeken túl a székely góbéságra rávilágító, azt a mesék remekül visszatükröző történetek is helyet kaptak a kötetben, ezekből derül ki a kamasz olvasók számára, hogyan lett a békavőlegényből végül királyfi, miért kapta a Tejút a Hadak útja nevet, hogyan lett a kis sünből daliás vitéz. Jó szívvel ajánlható a korosztály fiú és lány olvasóinak egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, magyar népmesék, csalimesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ámi Lajos (1886-1963)
Az aranyifjítószóló madár. Ill. Réber László. Bp., Osiris K. 2002. 154 p. ill. 21 cmÁmi Lajos a szamosszegi cigány ipari munkás meséinek gyűjteményét 1968-ban az Akadémiai Kiadó jelentette meg három kötetben. Ezekből választott ki és dolgozott át kilencet Lázár Ervin. A választott mesék némelyike ismert, már-már klasszikusnak mondható, de vannak közöttük új, a köztudatban még nem élő kincsek is. A címadó történet főhőse a szegény cigányember harmadik, legkisebb és legütődöttebb fia, aki egyszerűségével, tisztaságával és bátorságával nemcsak elnyeri a fele királyságot és a három királykisasszony egyikét, hanem elhozza és megszólaltatja gonosz bátyjai mesterkedéseinek ellenére az aranyifjítószóló madarat, amely egyetlen rikoltásával képes az élőket megfiatalítani, a halottakat pedig feltámasztani. Érdekes és humoros elem a mesékben az archaikus népmesei hagyományok és a modern világ keveredése: telefon, újság, vasgyár jól megférnek a hétfejű sárkánnyal. Réber László kedves rajzai díszítik a minden felnőtt és gyermek mesekedvelő olvasónak ajánlható könyvet.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Andersen, Hans Christian (1805-1875)
A vadhattyúk és más mesék. Ford. Rab Zsuzsa. Bp., Papirusz Book, 1997. 62 p., ill., 29 cmA dán meseköltő négy szép művét foglalja magába a kötet. A rendíthetetlen ólomkatona szomorú történetével, a hűség és szeretet példázata. A rút kiskacsa a fájdalmasan viselt különbözés és a szenvedések nyomán kiérdemelt boldogság meséje. A vadhattyúk az átváltozásos mesék egyik gyöngyszeme. Kevésbé ismert A kis Ida virágai, mely egy varázslatos éjszaka története, s az álomfantáziák, -képek, valamint a gyermeki világlátás művészi ötvözete. Rab Zsuzsa tolmácsolásában, szép, színes rajzok társaságában olvashatók a mesék a 6-8 éves gyerekek örömére.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Andersen, Hans Christian (1805-1875)
H. C. Andersen összes meséi és történetei. Budapest, Könyvmíves Kvk., 2010. 751 p., 25 cmAz 1920-as években, a Genius kiadásában megjelent négy kötet alapján készült a Könyvmíves Könyvkiadó mostani klasszikus mesegyűjteménye, amelyből azonban ezúttal hiányoznak az illusztrációk. A vaskos összeállítás közel százötven mesét tartalmaz - Hevesi Sándor fordításában - a klasszikus mesemondó tollából, az egészen közismertektől (A rút kiskacsa; A kis gyufaárus lány; A rendíthetetlen ólomkatona) a kevésbé ismertekig (Ole, a toronyőr; Vaenő és Gaenő).
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Nagy mesekönyv. Ill. Székely Éva. 2.kiad. Bp., Esély Mozaik K., 2000. 309 p. ill., 30 cm. (Mesél az esély.)Dánia vadregényes tájainak távoli világába röpítenek Andersen meséi, amelyek nagyon is a földi élet tükörképei. A szereplők hétköznapi figurák, A kis gyufaárus lány, A pásztorlány meg a kéményseprő és társaik. A történetekben életre kelnek a tárgyak, ódon házak bútorai, egy foltozótű, szélfútta cégtáblák – és mese kerekedik köréjük. A tanulságos elemekben gazdag cselekmény során a gonosz, a nagyravágyó mindig pórul jár, és megdicsőülnek az elesettek, a jók, a szegények (A rút kiskacsa, A kis hableány, A rendíthetetlen ólomkatona). A klasszikus meseíró tizenöt művét tartalmazó könyvben az ismert, szép történetek Székely Éva tolmácsolásában olvashatók, élénk színű, karakteres rajzok kíséretében.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Pöttöm Panna és más mesék. Ford. Rab Zsuzsa, ill. Mihail Fjodorov. Bp., Magyar Könyvklub, 1999. 98 p., ill. 30 cmAndersen varázslatos meséi ebben a kötetben az illusztrátor, Mihail Fjodorov művészi rajzainak segítségével szinte megelevenednek. Munkája nyomán életre kel A rendíthetetlen ólomkatona, A tűzszerszám című mese teafindzsaszemű kutyája, valamint a párnája alá rejtett borsószemek miatt aludni nem tudó Borsószem hercegkisasszony és Pöttöm Panna törékeny alakja is. A Rab Zsuzsa műfordításának felhasználásával szerkesztett szöveg és a gyönyörű rajzok egészen biztos, hogy elvarázsolják még a felnőtt olvasókat is.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Összes meséi. Szeged, Szukits Kvk., 2002. 629 p., ill., 25 cmAndersen meséi mindmáig a világirodalom legszebb meséi közé tartoznak. A valóságot mesésítő realista szemlélet, a tárgyakat is átlelkesítő érzelmek, a boldogság és a boldogítás vágya az alapja ennek a világnak. A tárgyak külseje és használati értéke mindig megfelel a valóságnak, csupán vágyaikban és boldogtalanságukban hasonlítanak az emberre; szinte mindegyikük szomorú véget ér. A történetek között találni népmesei jellegűeket (A tűzszerszám, Borsószem-hercegkisasszony, A kiskondás), realista meséket (A teáskanna, A rendíthetetlen ólomkatona), szatirikus korrajzokat, melyekben az író azokat gúnyolja ki, akik magukat képzelik a világközepének (A császár új ruhája), valamint szubjektív, az állatvilágból vett példázatot (A rút kiskacsa). Az ismert és számos kiadást megért mesék mellett a kötetben találhatók olyanok is, melyek újdonságukkal lepik meg az olvasót (Az útitárs, Pipitér, A Paradicsom kertje, A tatárka, Egy rózsa Homér sírjáról, A bölcsek köve). A Szukits Könyvkiadó gondozásában megjelent, vonzó küllemű kiadvány Andersen összes meséjének hiteles fordítását nyújtja. A kiadó tájékoztatója alapján a - fordítók nevét is feltüntető - magyarítások az eredeti, dán nyelvű szövegekkel egybevetett angol és német verziók alapján készültek, a teljes szöveget eredeti terjedelmében, formájában tárják az olvasók elé.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Anderson, Laurie Halse (1961)
Hadd mondjam el… . Ford. Csatári Ferenc. Budapest, Animus, 2006. 200 p. 22 cmA tizennégy éves Melinda átlagos amerikai középiskolás, aki egy nyári bulin valami olyat tesz, aminek következtében legjobb barátai, iskolatársai mind hátat fordítanak neki. Az elszigetelt, kiközösített lány szeretne magyarázatot adni érthetetlen viselkedésére, de – bár minden vágya, hogy újra a közösséghez tartozzon – mégsem képes beszélni. A folyton egymással veszekedő szüleire nem számíthat, egyedül Mr. Freeman, a művészetek tanára próbálja meg a benne dúló érzelmek kifejezésére rábírni. Segítségével a tanév befejeződésével végre átszakad a gát, feltörnek a szavak és Melinda egykori legjobb barátnőjének, Rachelnek beszámol a házibulin történtek borzalmairól. A szerző díjnyertes, több nyelvre lefordított, drámai erejű, ugyanakkor az iróniát sem nélkülöző könyve megrázó és elgondolkodtató olvasmány – érdemes ajánlani a főhőssel egykorú lányok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 32 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Áprily Lajos (1887 -1967)
Igaz mesék állatokról. Bp., Kortárs K., 1994. 43 p., ill., 16 cm. (Az én erdőm.)Az én erdőm című sorozat Igaz mesék állatokról című kötetében a gazdag élményvilág művészi erővel tárul föl. Az írások színhelye a varázsos szépségű, sejtelmes Hargita vidéke, jelesül az író-költő gyermekkorának legszebb éveiről tanúskodó székelyföldi Sóvidék, Parajd, a Kis-Küküllő forrás­vidéke. Itt esnek meg a történetek - legtöbbjük vadászélmény. Unokáinak idézi föl egykori gyermeklényét Áprily, amikor rácsodálkozott a félelmetes erejű, de mégis halálra sebzett hiúz tetemére, amikor egy haldokló őz nézett vele szembe, vagy amikor pajtásaival a héja félelmetes röptét figyelte. A medve, a Róka-história, de a többi elbeszélés is élethalálharcról tudósít, arról a hatalmas küzdelemről, melyet az állatok vívnak nap mint nap fönnmaradásukért. Áprily írásművészete és mély humánuma avatja igazi élménnyé A hiúz, a Két őz, a Cinkék és a többi állat megkapó történetét.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Áprily Lajos (1887-1967) – Jékely Zoltán (1913-1982)
A rakoncátlan kisgida. Áprily Lajos és Jékely Zoltán mesegyűjtései. Ill. Igor Lazin. Budapest, Holnap, 2014. 75 p., 22x21 cmA gyerekek figyelmét már színpompás borítójával felkeltő kötetben a világ különböző pontjairól származó mesék olvashatók Áprily Lajos és Jékely Zoltán kiváló műfordításában, átdolgozásában. A tizenkilenc tanulságos, mulatságos, megható fordulatokban egyaránt bővelkedő történet között találunk angol, francia, román, bolgár, nyenyec, orosz, lengyel népmesét egyaránt, sőt, még egy történetet Lev Tolsztojtól is. A gazdag válogatásban feltűnik többek között a ravasz kakas, aki túljár a róka eszén, Cirmos Cili, aki elválaszthatatlan barátja lesz a kis nyuszinak, a három vidám törpe, Babszem, Bikmakk és Borsika, Edvárd, a kedves oroszlánkölyök, sőt, a nyenyec meséből azt is megtudjuk, miként lett a kutya az ember hűséges társa. A történetekhez remekül illeszkedő kedves, humoros, színes illusztrációk Igor Lazint dicsérik. A tartalmilag és formailag egyaránt sokszínű kötetet érdemes a 4-6 éves gyerekek és szüleik körében ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany János (1817-1882)
Családi kör. Válogatás Arany János verseiből gyerekeknek. ill. Jenkovszky Iván. Bp., Santos Kiadó, [2004]. 43 p. 29 cmA címadó versben (Családi kör /1851/) a hagyományos életkép műfajának megfelelően a kis közösség, a család megtartóerejét mutatja föl a költő, miközben érzékelteti azt is, hogyan tör be a külvilág az idillbe, és finoman jelzi a nagylány elégikusan megrajzolt alakjával ennek az idillnek a törékenységét is. A "Koldus-ének" béna harcfija folytatja a versben monológját. Arany stilisztikai bravúrral mutatja be az elcsendesedő esti környezetet, a külvilág mozgásának lassú megszűntét, majd a család elszenderedését. Emellett a mindenki által ismert klasszikus költemény mellett még öt, gyermekeknek is szóló vers olvasható a kötetben. A fülemile, A bajúsz, Juliska elbujdosása, A tudós macskája, Pázmán lovag című mesés történetekhez Jenkovszky Iván készített egész oldalas, gyakorta kétoldalas, színes illusztrációkat. Értékes kötet, a valódi irodalommal megismerkedő tizenéveseknek mindenképpen érdemes a figyelmét felhívni rá.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek, versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany János (1817-1882)
Rege a csodaszarvasról. Ill. L. Ritók Nóra. Szekszárd, Babits Kvk., 2002. 25 p., ill., 28 cmA regében "régi történelmünk és hitvilágunk emlékei lappanganak", s az idők mélyéről az emlékezet fényébe emeli mindazt, ami sok évszázadon át csak a lantosok és a hegedősök énekeiben létezett. A csodaszarvas-történetben a két testvér, Hunor és Magyar - Ménrót fiai - egy vadászat során üldözőbe vesznek egy csodálatos szarvast, melyt ugyan megközelíteni és elejteni soha nem tudnak, ennek ellenére mindvégig a nyomában maradnak, mígnem kietlen tájak sokaságán át eljutnak egy soha nem látott bőségben termő vidékre, a gazdagon termő tájban egyszerre felismerik leendő hazájukat. Mi több, a holdfényben tündérekkel táncoló lányok közül valamennyi vadász párt választ magának, s ezzel új nemzetség alapjait vetik meg. L. Ritók Nóra látomásos képei szemléltetik a szép küllemű, album formátumú kiadványban megjelent történetet.
A mű tartalmi jellemzője: mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany János (1817-1882)
Toldi + Toldi estéje + Buda halála. Bp., Osiris, 2009. 334 p. 19 cm (Osiris diákkönyvtár)A Toldi-trilógia Arany János egyik főműve, a magyar irodalom- és költészettörténet kiemelkedő esztétikai, poétikai színvonalú klasszikus alkotása, amelynek első két, önálló darabját tartalmazza a kötet. Az előbb keletkezett Toldi (1846) népies elbeszélő költemény. Méltatói elsősorban epikus objektivitását, népmesei tisztaságú szerkesztőművészetét, "homéroszi" derűjét, főhősének realista és romantikus vonásokból kikevert, vonzó figuráját, a plebejus népiesség eszmei képviseletét szokták kiemelni. Hőse, Miklós lovag lesz, de eközben megmarad egyszerű, naivan "népi fi"-nak, aki farkast, bikát, idegen lovagot könnyűszerrel legyőz, és aki csak a nagy király hűséges katonája akar lenni, sem vagyon, sem rang le nem nyűgözi. Modernebb, áttételesebb, nehezebben megközelíthető a két évvel később, 1848-ban keletkezett Toldi estéje. Látszólag epikus történet ez is, melyben főhősének aggkorát, utolsó nagy küzdelmét és halálát beszéli el a költő. A honfoglaláskori eposz, a Buda halála 1863-ban keletkezett. Arany János adatokat talált arra nézve, hogy a hunok táborában Etele és Buda megosztoztak az uralkodáson, de Buda túllépte a hatalomban neki szánt határokat, szervezkedett Etele ellen, aki erre saját kezével megölte. Arany János nemcsak megelevenítette a kort, hús-vér emberekkel, érdekes cselekménnyel ruházta fel a szikár adatokat, hanem korának szóló mondanivalóval egyetemes rangra emelte.
A mű tartalmi jellemzője: versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany László (1844-1898)
Fehérlófia. Ill. Hajnal Gabriella. Bp., Móra Ferenc Kvk., 1999. 28 p. ill., 29 cmA magyar népmesekincs egyik legősibb darabját, Arany László művészi feldolgozásában, Hajnal Gabriella ihletett rajzainak kíséretében ismerhetik meg a gyerekek. A Fanyűvő, Kőmorzsoló és Vasgyúró erejével bátran szembeszálló, a mesék gonosz kis törpéjét, de még a tizenkét fejű sárkányt is csúffá tevő mesehős, Fehérlófia története izgalmas élménye lehet az óvodásoknak és a már olvasni tudó kisiskolásoknak.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany László (1844-1898)
Hol volt, hol nem volt. Ill. Reich Károly. Bp., Móra Kvk., 1995. 159 p., ill., 29 cmArany László eredetileg 1862-ben megjelent népmesegyűjteményéből készült a gazdag válogatás. A 29 mesedarab legtöbbje az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak a tankönyveiben már régóta szerepel (A kis kakas gyémánt félkrajcárja; Babszem Jankó; A kis gömböc; A kis malac és a farkasok), de kedvelt antológiadarabnak számít a kötet szinte minden meséje (A veres tehén; A vadgalamb és a szarka). A mesék sikerének titka elsősorban abban rejlik, hogy gyűjtőjük és átdolgozójuk megtartotta a mesék eredeti szerkezetét, az eredeti mondanivalót, és ízes stílusban, az igazi mesemondók ihletett szavaival szólaltatja meg azokat. A kötetben felbukkan egy-egy rövid csalimese, mulatságos eredetmonda is (Miért haragszik a disznó a kutyára­, a kutya a macskára, a macska az egérre?; A macska és az egér; A vad­galamb és a szarka), de a legtöbb darab hosszabb lélegzetű. Ezekben a hagyományos népmesei motívumok (a három próba, a legkisebb fiú szerencséje stb.) jelentős szerephez jutnak. Az igazság diadalát hirdetik a mesék, legyenek a szereplők Székelyföld híres­-nevezetes mesealakjai, az aranyhajú hercegkisasszony, netán Gagyi gazda, vagy okos-oktondi állatfigurák, mint A kakaska és a jércike. Rendkívül szép a nagyalakú mesés­könyv illusztrációs anyaga; Reich Károly egész oldalas színes rajzai díszítik a gazdag­ válogatást, megidézve a magyar népművészet, a népmesekincs motívumrendszerének hangulatát.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, népmesék, magyar népmesék, csalimesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany László (1844-1898)
Szép magyar népmesék. Ill. Reich Károly. 5. kiadás Budapest, Móra, 2013. 158 p., 29 cmAz Arany László népmese-gyűjteményéből készült kitűnő válogatás alapjául az 1958-megjelent kötet szolgált, amelyet 1983-ban Magyar népmesék címmel jelentetett meg a Móra Kiadó. A jelen válogatás kettő kivételével az abban foglalt meséket tartalmazza Reich Károly egészoldalas, színes rajzainak kíséretében. A 29 mese többségében kedvenc antológia darab (A kiskakas gyémánt félkrajcárja, Babszem Jankó, A kis gömböc, Pancimanci, A kis ködmöm, A szomorú királykisasszony, A kóró és a kismadár, Fehérlófia). A népmesék sikerének titka elsősorban abban rejlik, hogy gyűjtőjük és átdolgozójuk, Arany László megtartotta a mesék eredeti szerkezetét és mondanivalóját, és ízes stílusban, igazi mesemondóként "tolmácsolja" azokat. A kötetben néhány rövid csali mese is felbukkan, a hosszabb lélegzetű történetek mellett. Az igazságot győzelemre vivő mesehősök egészen bizonyos, hogy eljuttatják "üzenetüket" a gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, magyar népmesék, csalimesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany László (1844-1898) – Benedek Elek (1859-1929) – Illyés Gyula (1902-1983)
Fehérlófia. Budapest, Osiris, 2010. 137 p. 25 cmArany László, Benedek Elek és Illyés Gyula népmese-feldolgozásaiból tizenhetet ismerhetnek meg a gyerekek a kötetben, amely nemcsak tartalma, de kivitele okán is figyelemre méltó. A rendkívül igényes tipográfiával kialakított mesekönyvben a jól ismert meséket, mint pl. a címadó Fehérlófia, a Babszem Jankó, a Béka-királykisasszony, Az égig érő fa, vagy a Csillagszemű Juhász, ez alkalommal Hajnal Gabriella művészi igényű illusztrációi kísérik, ennek okán minden meseszerető gyerek figyelmére érdemes kiadvány.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Aszlányi Károly (1908-1938)
Kalandos vakáció + Az Északi-park felfedezése. Ill. Gugi Sándor. Bp., Ciceró, 2011. 219 p. 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)A század első felében élt író gyermekregénye a Felfedezők társaságának kalandjairól szól. A Felfedezők tizennégy éves gimnazisták, vezetőjük a megfontolt, okos Üsti, a tagok pedig: Merezsényi, Gomb Lexi, Müller és Gyapi, a jegyző, aki mindeme kalandokat leírja az igazságnak megfelelően. A Kalandos vakációban minden egy év végi könnyelmű meghívás következménye: a Felfedezőket Báró osztálytársuk meghívja apja birtokára, s elhenceg saját mozdonyával, vitorlázó repülőjével. A fiúk szaván fogják, és kiderül a turpisság, de a sápvári kastélyban és gazdaságban azért sok érdekesség várja őket, végül is az egész vakációt ott töltik. Vadásznak, rozoga autót vezetnek, még egy gazdátlan mozdonyt is elkötnek jókora galibát okozva, ugratják egymást és hatalmas háborúkat vívnak. Darabot adnak elő, bált rendeznek - hiszen megérkezik a házigazda Xénia nevű húga is, aki miatt Gyapi és Üsti párbajoznak. Aszlányi humoros könyve már sok kisfiúval szerettette meg az olvasást, szívből ajánljuk olvasni még nem szerető gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Aubry, Cécile (1950)
Belle és Sébastien. Ford. Xantus Judit. Ill. Szecskó Tamás. 9. kiad. Bp., Móra Kvk., 2010. 172 p., 21 cmCécile Aubry ifjúsági regénye egy árva kisfiú és egy kutya barátságának romantikus krónikája. A történet színhelye havasokkal körülvett kis falu az Alpokban. Útban a menedékházhoz szüli meg gyermekét a szerencsétlen sorsú cigányasszony, Sébastien édesanyja, aki belehal a szülésbe. Kisfiának az árvák, a kiközösítettek élete jut osztályrészül. Igazi társa, játszópajtása végül Belle lesz, a gyönyörű bernáthegyi. A két barát együtt kóborol a havasokban, sok kalandot élnek át, Belle nem egy esetben életveszélyes helyzetből menti meg kis pajtását. Az írónő kitűnő beleélőképességgel szuggesztív jellemeket rajzol, mindvégig izgalmasan, olvasmányosan vezeti a cselekményt.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Babay Bernadette (1953)
Szafíra álma. Ill. Csics Emese. Budapest, Cicero Könyvstúdió, 2009. 150 p. 24 cm„Berkenyés, az apró falu olyan piciny volt, mint egy óvatosan lecsurranó könnycsepp. A Csalogány utca 15-ös szám alatt meghúzódó kicsi házban Pite mama és unokája, Szénássy Szafira lakott.” Így kezdődik a meseregény, amelynek címszereplője a hétéves Szafíra boldogan éli a gyermekek gondtalan életét Pite mama falusi házában. Ám egy napon érte jön a fővárosból édesanyja, a gyönyörű Berkenyésfalvi Viola, hogy a jobb élet reményében a fővárosba költöztesse lányát. Viola egy manökenstúdió vezetőjeként dolgozik, és sajnos nincs megáldva anyai erényekkel, és amint az a történtből kiderül soha nem vágyott gyermekáldásra, ezért is adta vidékre Szafirát, akit egy szőkítő hajfestékről nevezett el. Mindezek okán érthető, hogy a nagymamája mellől elszakított kislány egy cseppet sem élvezi a nyüzsgő fővárosi életet, arról már nem is szólva, hogy Viola új élettársa, Jámbor Jakab országgyűlési képviselő, és annak édesanyja, Dróth Eta is kellőképpen megnehezítik életét. A kislány gondolatban csodálatos mesevilágot teremt, hogy el tudja viselni a valóságot, ekként válik gondolataiban Jakab Vaskezűvé, az új nagymama pedig Ádázetává. A kislány egyre nagyobb terhet jelent szülei számára, így Viola mama elhatározza, hogy visszaküldi lányát Pite mamához, hiszen ő ismét gyermeket vár, így már nincs szüksége Szafirára. A kis falucskában élő Puliszka bácsi eközben egy láda kincset talál és ennek az értékéből már lehet könyvtárat építeni a faluban, mi több számítógépet is vásárolni, így már ezek hiánya miatt sem kell többé Szafirának visszamenni a fővárosba. A történet végére Eta mama is megszelídül, mert betegsége miatt ráébred arra, hogy az életéből hátralévő kis időt szeretetben kell eltöltenie…A színvonalas illusztrációkat tartalmazó, szép kiállítású meseregény az alsó tagozatos korosztálytól kezdve ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Babits Mihály (1883-1941)
Aranygaras. Bp., Holnap, 2006. 121.p. 23 cm (Varázslatos mesék)Babits meséi közül azokat (Barackvirág, Dzsoni, a tengerész, Aranygaras, A Jézust kereső kisfiú, Az erdő megváltása stb.) tartalmazza kötet, amelyek egy mai, immáron szürrealisztikus, posztmodern stílű meséket is ismerő kisgyerekek számára nem annyira elidegenítőek, mint néhány évvel korábbi gyermektársaiknak. A kötet igen figyelemre méltó kísérlet arra, hogy a szecessziós-szimbolikus-újromantikus mesét közel hozza az újabb generációk gyermekeihez. A mesék egy másik olvasatban a felnőttek kedvére lesznek, ám az is bizonyos, hogy a kamaszok igazi irodalmat kapnak, amely megérzékíti velük, hogy a mese és a nagy, felnőtt irodalom nincs is olyan messze egymástól.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bagossy László (1967)
A Sötétben Látó Tündér. Ill. Takács Mari. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2009. 63 p. 28 cmKi gondolná, hogy még a tündérek, ezek a varázslatos mesei alakok is félnek a sötétben? Bagossy László történetének főszereplője, az apró Pirinyó Minyónak csúfolt tündérgyerek nemcsak attól szenved, hogy testvérei között ő a legkisebb, és semmilyen képességben sem tud kiemelkedni közülük, de ráadásul retteg a sötétben. Egy este lámpaoltás után tündéranyja ölébe veszi, és egyedül neki mesél, azzal a feltétellel, hogy a történet hallgatása közben „a kimondott szavakat a sötétben is látnia kell”. A mese Tökmag királyfiról szól, aki a Fekete-tenger hetvenhetedik szigetén fogvatartott világszép királykisasszony, Málnácska kiszabadítására indul. Útja során eljut a Föld kapujához, a Napnak udvarába, gonosz törpével és sárkánnyal viaskodik. A mese végére Pirinyó Minyó képzelete, szeretete és bátorsága birtokában legyőzi félelmét az éjszakától, és ő lesz az, aki a mese fonalát tovább szőve, végső győzelemre segíti a hőst. Méltán kapja meg a vágyott tündérnevet: a Sötétben Látó Tündér. Takács Mari finom, érzékeny illusztrációinak kíséretében, Bagossy László csodálatos, népmesei elemekből építkező, mégis nagyon mai meséje az utóbbi évek gyerekirodalmának egyik legszebb darabja.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, verses mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bajor Andor (1927-1991)
Egy bátor kisegér viszontagságai. Pécs, Alexandra K., 2000. 78 p. ill., 30 cmA műfaj átlagából magasan kiemelkedő meséskönyv főszereplője egy bátor egér, Cincogó Felicián. Az udvari kamarásnak tanuló, szorgalmas egeret, az iskola igazgatója, Pennarágó Boldizsár világ körüli vándorútra küldi. Útja során hajótörést szenved, és akárcsak Robinson egy lakatlan szigetre vetődik. Innen egy trópusi forgószél II. Mirnix Dirnix birodalmába repíti, majd kalandjai folytatásaként megjárja a siralomházat, és izgalmas perceket él át a vészmacskák törvényszéke előtt. Útja végén - sok viszontagságon át - megmenti Cingin kapitány elrabolt gyermekét a kalózok fogságából, és ezzel bebizonyítja, hogy valóban rászolgált a "bátor" jelzőre.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Baktay Ervin (1890-1963)
Indiai regék és mondák. 7. kiad. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2004. 255 p. 21 cmIndia gazdag rege- és mondavilága kel életre a kötet lapjain Baktay Ervin avatott, költői feldolgozásában. Válogatásában a régi India két legnagyobb költői alkotásának, a Mahabhárata és a Rámájana című eposzoknak a feldolgozását vette alapul. Az indiai mondavilág megértésének megkönnyítésére a kötet előszava ismerteti a mondák eredetének és formálódásának történeti és társadalmi alapjait. A kötet két nagy szerkezeti egységre osztott anyagának első része Visnu megtestesülését meséli el. A második az istenségnek arról a megjelenési formájáról szól, amelynek mondájához kapcsolódva a Rámájana eposz kialakult. Harmatta János indoerurópai nyelvész és filológus előszava szerint a kötetet az "érettebb magyar ifjúság kezébe szánták".
A mű tartalmi jellemzője: mondák, népköltészet
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 48 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Andersen. Ill. Szegedi Katalin. Budapest, Móra, 2009. 202 p. 24 cmAndersen színészként, majd drámaíróként szeretett volna világhírűvé válni, ám a halhatatlanságot mégis a mesék hozták meg számára. Balázs Ágnes az író életébe is betekintést engedve újra meséli a népszerű történeteket. Az események középpontjában egy árva kislány, Gerda áll, aki a véletlen folytán Andersen szegényes pincelakásába vetődik. Az akkor még névtelen – első színdarabján dolgozó – író vendégül látja és mesével vigasztalja a bácsikája ridegségétől szenvedő, szomorú kislányt. Az egyszeri látogatás hamarosan mindennapossá válik, sorra megismeri a nagy meseíró legszebb darabjait, többek között A kis gyufaárus lány, A vadhattyúk, A kis hableány, A kakas meg a szélkakas történetét, de legnagyobb hatással A Hókirálynő című műve lesz rá. Amikor a pici szobában felállított házi bábszínház megelevenedett, gondolkodó és érző bábfigurái - Zsófi, a rongybaba, az Ólomkatona, a Táncosnő és Ole, a manó – azt tanácsolják, keresse fel és ölelje meg a Hókirálynőt, hogy feloldódhasson a jég az emberek szívéről, a kislány elindul, hogy a maga módján megmentse bácsikája szívét... Szegedi Katalin nagyszerű illusztrációinak kíséretében a mesét és valóságot egybeszövő, meghatóan szép történet biztosan rabul ejti a 6-8 éves gyerekolvasók szívét.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Feladó: Fekete Szivárvány. Ill. Békés Rozi (1955). 2. kiad. Budapest, Móra, 2010. 277 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Balázs Ágnes a Pöttyös könyvek népszerű sorozatában megjelent ifjúsági regénye a kortárs gyerekirodalom világából teljességgel hiányzó fontos társadalmi kérdést feszeget: mi lesz a sorsa annak a csonka családban nevelkedő, cigány kislánynak, aki egyik pillanatról a másikra magára marad, apját nem ismeri, és mit sem tud származásáról? A főhős, a tizenkét éves Zsófi édesanyját súlyos baleset éri, de a kislány rettegve attól, hogy nevelőintézetbe kerül, nem szól senkinek a történtekről. Miközben a piacon munkát vállalva megpróbál gondoskodni önmagáról, és a külvilág felé olyan látszatot kelteni mintha otthon minden a legnagyobb rendben lenne, egy sor bonyodalomba keveredik. Életében először szembesül a külvilág hol elfogadó, hol elutasító, megalázó reakciójával származását illetően, most döbben rá iskolatársai korábbi megkülönböztető, kirekesztő magatartásának okára, de a kalandok sodrában életre szóló barátokra is lel. Zsófi különböző lelkiállapotát - mint a magány, a várakozás, a szorongás, a félelem, a csalódás és végül az önmagára találás, a személyiség kiteljesedése - plasztikusan ábrázoló ifjúsági regény (a cselekmény helyenkénti elnagyoltsága, didaktikussága ellenére) - toleranciára és elfogadásra nevelő, ajánlandó olvasmány a tizenévesek, elsősorban lányok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Lufi és a boszorkányfarsang. Bp., Móra K., 2008. 233 p., ill., 19 cm (Pöttyös könyvek)A regény címszereplője, Lufi most kezdi az általános iskola negyedik osztályát. Számos nehézséggel kell megküzdenie, ugyanis a nyári vakáció alatt nemcsak ikertestvérei születtek, akik elvonják róla a család figyelmét, de ráadásul ez alatt a néhány hónap alatt jókorát nőtt is, nemcsak ellehetetlenítve ezzel addigi ruhatárát, de jócskán le is hagyva legjobb barátját, Szamócát. A barátságot azonban nem ez zavarja meg, hanem egy új lány, Porcelán Veronika érkezése, akit Szamóca rendkívüli módon kitüntet a figyelmével. Lufinak is akad új osztálytársa, a kissé duci Gombos Zsuzsi, akivel esténként kocogni járnak. Egyik alkalommal Lufi egy kutyától megijedve eszeveszett futásba kezd, ami aztán balesetbe torkollik. Az idős Vali néni agyagangyalkái válnak a baleset ártatlan áldozataivá, amelyekért cserébe a kislánynak kártérítést kellene fizetnie. Miközben igyekszik megtéríteni az idős asszonynak okozott kárt, egy rejtélyes családi ügy kellős közepébe csöppen. Idővel rájön arra, hogy Vali néni nem is olyan gonosz boszorkány, mint amilyennek először hitte, és hamarosan egy családi viszály megoldásában, egy nagymama és egy unoka egymásra találásában kell segédkeznie barátaival együtt. A furfangos gyerekek számára ez természetesen nem jelenthet akadályt, még ha olykor boszorkányos trükkökkel is kell élniük.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Lufi és a nyolcpecsétes titok. Ill. Békés Rozi. 2. kiad. Budapest, Móra, 2012. 229 p., 19 cm (Pöttyös könyvek)Lufi ezúttal hatodik osztályos tanulmányait kezdi meg, amelyek sokkal nehezebbnek bizonyulnak az eddigieknél. Az új tantárgyak mellett társaival új osztályfőnököt is kapnak, aki már az első héten átfesteti a padokat a nebulókkal. Hamarosan ennél komolyabb megpróbáltatás is várja Lufit: barátnőivel egy ingatlanközvetítő iroda hirdetései között döbbenten fedezi fel saját lakásukat, amelyet eladásra kínálnak. Hazatérve szülei megerősítik: valóban új lakásba költöznek, ráadásul egy távolabbi kerületbe, így a kislánynak iskolát is kell váltania. Barátai azonban nem hagyják magára Lufit, több tervet is kidolgoznak, hogy meghiúsítsák a felnőttek elképzeléseit…
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Lufi és a zűrös vakáció. Ill. Békés Rozi. 3. átd. kiad. Budapest, Móra, 2011. 232 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)A kilencéves, rakoncátlan kislány, Lufi, és az egy évvel idősebb csendes, megfontolt jó barát, Szamóca a nyári vakációt vándortáborban töltik. Bár egészen más tervet szövögettek a szünidőre, a tábori élet élményekben, nem remélt kalandokban bővelkedik. A túrázások mellett, számháborúban, sportversenyen, Ki mit tud? játékon is részt vesznek, miközben Lufi titkos baráti társaságot alapít, hogy bosszút álljon az „ellenfél csapatán”, az utálatos Pál Laurán és a Kukucska ikreken. Új barátot is szerez a kedves, hatodikos fiú, Somfai Géza személyében, ám amikor egy titkos kincsvadászat során bajba kerül, és Szamóca az egyetlen, aki nem hagyja magára, rájön, hogy legeslegjobb barátból csak egyetlen létezik. A fekete-fehér rajzokkal illusztrált sok derűvel és humorral elmesélt történetek a kiskamaszok, elsősorban a tizenéves lányok érdeklődésére számíthat.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Lufi és az elcserélt születésnap. Budapest, Móra, 2010. 234 p., 19 cm (Pöttyös könyvek)Lufi kamaszodik. Legalábbis a környezetében élők állandóan ezt mondogatják, bármit is tesz. Pedig Lufi csupán egy kis odafigyelésre vágyik, hiszen mióta az ikerpár megszületett, szülei sokkal kevesebb időt tudnak rászánni. Példának okáért, megfeledkezve Lufi tizenkettedik születésnapjáról, éppen a nevezetes napon készülnek elutazni egy kis kikapcsolódásra. Nagymamájának azonban mentőötlete támad: cseréljék el a születésnapjukat. Így aztán Lufi egy hónappal később tarthatja meg világra szóló születésnapi buliját, amikor már a szülei is otthon lesznek, sőt legjobb barátja, Szamóca is. A fiú ugyanis Londonba utazott cserediákként. A kiskamaszok lelkében nagy viharok dúlnak, Lufi féltékeny lesz, mert Szamóca küldd egy fotót, amelyen egy magyar diáklánnyal látható összebújva a londoni állatkertben, ezért hősnőnk elhatározza, hogy ő féltékennyé teszi a fiút. Az érzelmi viharok az osztálytársait sem kímélik, szerelmek, szakítások követik egymást, sőt néhányan akaratukon kívül a szülők szerelmi bonyodalmaiba is belekeverednek. A kötet szereplői mindezeket orvoslandó, megalapítják a SZÖSZ-t, a Szenvedő Öreglányok Szervezetét, valamint a LÁP-ot, azaz a Lelkiállapotok Panaszirodáját. Közben pedig gőzerővel folyik Lufi születésnapi bulijának szervezése, amelyen aztán a lány megkapja a legszebb ajándékot. Békés Rozi kedves, fekete-fehér illusztrációi kísérik a történetet, amely a kiskamasz lányoknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Lufi és Szamóca. 2. kiad. Móra, 2008. 205 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)„Amikor az anyukám elkiáltja magát az udvaron, hogy Lufikáám!, akkor csak azért sem szoktam előkerülni. Már ezerszer elmondtam neki, hogy ne hívjon Lufinak, mert réges-régóta nem illik rám ez a név. Olyan vékony vagyok, hogy kiesem az összes nadrágomból.” Ekként elmélkedik Balázs Ágnes üdítő humorral megírt, főként kamaszlányoknak ajánlható történetének kilencéves főhősnője, aki ugyancsak utálja a becenevét. Az azonban megnyugtató, hogy egy igaz barátra lel, Szamóca, a gúnynevével igencsak hadilábon álló, Lufinál egy évvel fiatalabb fiúval, aki a nyári szünidő elsőre unalmasnak ígérkező napjait együtt tölti a lánnyal. S bár Lufi először úgy gondolja a nyarat, majd a szomszédasszony, kertész néni bosszantásával tölti, újdonsült komoly, kis barátja más, értelmes dolgokra is ráirányítja a kislány figyelmét, aki többek között azt is megtudja, hogy idomítható –e Kamilla, az aranyhörcsög. Békés Rozi vidám illusztrációi emelik a kötet értékét.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Menjünk világgá! . Ill. Békés Rozi. Budapest, Móra, 2012. 19 p., 23 cm (Borka és Hajcihő)A sorozat első kötetében megismerhetjük főhőseink, Borka és Hajcihő egymásra találásának történetét. A mézeskalács figurát gazdája, Marci kihajította az ablakon, mert nem akart ilyen félresikerült ajándékot adni az édesanyjának. A figura arcán ugyanis semmi sem áll úgy, ahogyan kellene. Borka azonban összebarátkozik vele, még nevet is ad neki, Hajcihő pedig segít karácsonyi ajándékokat készíteni a kislánynak. A második mesében Borka világgá megy, mert csak akkor kapna otthon palacsintát, ha előtte megenné a tökfőzeléket. Szívtelennek érzi ezt a bánásmódot, ezért Hajcihővel együtt elhagyja otthonát. Útközben aztán annyira megrémül a saját árnyékától, hogy lélekszakadva rohan haza megenni a főzeléket. A harmadik mese hőseink tengerparti nyaralás alatt szerzett élményeit beszéli el. Az utolsó lapon egy mézeskalács receptet találunk, és útmutatót, hogyan készíthetjük el belőle saját Hajcihőnket. Békés Rozi bájos, színpompás rajzai remekül illeszkednek a kedves mesék hangulatához, melyek jó szívvel ajánlhatók a 4-6 éves gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Mesélő ABC. Ill. Kállai Nagy Krisztina. Budapest, Móra, 2012. 46 p., 27 cmAz ábécé betűit veszi sorra a szerző egy-egy rövid történet segítségével (pl. A – Az alma és a sün; E – Az egér és az esernyő; Ő – A furfangos őzgida …). Az egy-két oldalas mesék szereplői többnyire állatok, mint az élelmes bagoly, az elbizakodott béka, a morcos cickány, a hiszékeny szitakötő, a táncteremben hoppon maradt zerge, az ügyetlen ürgekölyök vagy a furfangos vaddisznó. A mesék egy-egy életbölcsességgel zárulnak, többek között a szépség mulandóságáról vagy éppen a kitartás jutalmáról; olyan tanulságokkal, mint: „… megtanulta, hogy ha lassan bár, de kitartóan halad, előbb-utóbb mindig célba ér” vagy „sose keseredj el, ha orra buktál, hiszen még boldog ünnep is kerekedhet belőle”. Kállai Nagy Krisztina kedves, élénk színekkel dolgozó rajzaiban éppúgy örömüket lelik majd az olvasni tanuló gyerekek, mint a tanulságos, olvasmányos, rövid történetekben, amelyekben piros színnel emelték ki az adott betű összes előfordulását
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék, ábécé
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Béla (1884-1949)
Az igazi égszínkék. Ill. Kalmár István. Bp., Móra Kvk., 2003. 98 p. ill., 20 cm (Az én könyvtáram)Kalmár Ferkónak az iskolában, az utolsó padban a helye; özvegy édesanyjának segít esténként kihordani a tiszta ruhát, és így nem marad ideje a tanulásra. Sikert csak saját ügyessége révén érhet el. Szépen tud festeni, és kínálkozik is alkalom, hogy ezt bebizonyítsa, ám a kölcsön kapott festékből a berlini kék eltűnik, még mielőtt kész lenne a másnapra ígért kép. Ferkó szorult helyzetében az egy percig virító "igazi égszínkék" virágokból facsar festéket, és ezzel megindul kalandjainak sorozata. Balázs Béla csodás elemekkel tűzdelt, színes, szép hangulatú mesevilágához harmonikusan illeszkednek Kalmár István illusztrációi.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék, ábécé
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Tibor (1958)
A fogfájós vaddisznó. Ill. Réber László. 2. kiad. Budapest, Littera Nova K., 2010. 34 p., 25 cmAz erdélyi születésű költő 1970-es években született gyermekverseit tartalmazza az igényes kivitelű kötet. Mi is jellemzi ezeket a költeményeket? Lázár Ervin ajánló sorait idézve: „Játék, sziporka, szellem!” Különféle állatokról szólnak ezek a remek ritmikájú versek, többek között éhes szöcskéről, torzonborz borzról, hiú hiúzról, fogfájós vaddisznóról és cápáról. Megtudhatjuk, hogyan utaztak a Frici, Tici, Icri, Picri, Mici és Fici névre hallgató bolhák: „ … Igen ám, de menni kellett, s buszra, vonatra nem tellett, így történt, hogy a hat bolha átköltözött a kocsisra” vagy azt, miként is haladt a karaván a sivatagon át: „Megy a karaván, át a Szaharán… látnátok a tevét, csóválja a fejét…” Nemcsak a gyermekeknek, hanem a verseket felolvasó szülőknek is remek szórakozást nyújtanak ezek a játékos, humoros sorok, amelyekhez jól illeszkednek Réber László kedves, színes rajzai. Jó szívvel ajánlható a kötet a 4-6 éves gyermekeknek és szüleiknek, de a már olvasni tudó gyerekek is örömüket lelhetik benne.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, gyermekversek, tréfás versek, versek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Tibor (1958)
Félkalap. Ill. Gyulai Líviusz. 2. kiad. Budapest, Accordia, 2010. 104 p., 19 cm (Kópé könyvek. 1.)Csukás István „vidám szívvel” ajánlja figyelmünkbe Balázs Tibor verseit. A harminc-egynéhány költeményt öt nagyobb fejezetbe csoportosította szerzőjük (Nem köszön a kalapom?; A ceruzám írni tanul; Tanyasi huncutkodások; Bergengócia; Ernő és a kókadt ernyő). Találunk köztük verset az ernyőről, amely belebetegedett abba, hogy gazdája véletlenül elcserélte: „… az esernyőm jól megfázott, lázas lehet, mert magázott…” aztán „… a kis ernyő csepegett, azaz: könnye eleredt…”. A gyerekek számára (is) ismerős problémával foglalkozik A cipőfűzőgyík című versben: „Cipőfűzőm kibomlik, jön utánam, mint a gyík…”, de a Sopánkodó sapka panaszával is szembesülhetnek a fejfedő nélkül szaladgáló nebulók. Gyulai Líviusz illusztrációi remekül illeszkednek a nyelvi leleményekben bővelkedő, szellemes, jó ritmikájú versekhez, amelyekben kisebbek és nagyobbak (sőt, a felolvasó szülők is) egyaránt kedvüket lelhetik.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek, tréfás versek, versek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
A repülő dívány. Ill. Sajdik Ferenc. 5. kiad. Bp., Móra Kvk., 2011. 156 p., ill., 19 cm (Pöttyös könyvek)A meseregény főszereplője a nagyvárosi kényelemhez szokott Juli sehogy sem akar megbarátkozni a falusi környezettel, ahol vakációját tölti. Ellenségesen viselkedik nemcsak a felnőttekkel, a jókedvű és jószívű vendéglátójával, Lidi mamával, hanem a szomszédban lakó pesti fiúval, Dedivel is. Lidi mama mindent elkövet, hogy emlékezetessé tegye a gyerekek nyaralását. Bölcs fortélyai, a szelíd szarka, Móric tolvajkodásai okozta bonyodalmak, no és a címben szereplő titokzatos repülő végül is megtörik a kislány dacosságát, és a gyerekek jó barátokká válnak. A szórakoztató és tanulságos olvasmányt Sajdik Ferenc kedvesen humoros rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
A szitakötők szigetén. Ill.Pásztohy Panka (1977-). Budapest, Holnap, 2012. 49 p. 22 cmBálint Ágnes varázslatos mesefüzérében új hős mutatkozik be, esendő, csetlő-botló figura, "aki" sok hibát vét, ám mégis elnyerheti a kisgyerekek rokonszenvét, hiszen sok vonatkozásban hasonlít hozzájuk. Kecske mama kisfia szófogadatlan, ám ez a hibája eltörpül jó tulajdonságai mellett, hiszen melegszívű, szeretetre áhítozó. A kisgida mellett a mesékben feltűnik még sok hozzá hasonló, kedves mellékszereplő, a minden kalandra kész, Bari, az öreg, kivénhedt cirkuszi "artista", a tigris, valamint a csemetéjét bölcs pedagógiával nevelgető kecske mama. Az idilli színhelyen, A szitakötők szigetén játszódó történetek szereplői Pásztohy Panka kedves, hangulatos rajzain kelnek életre.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Az elvarázsolt egérkisasszony. 3. felújított kiad. Budapest, Móra, 2009. 157 p. 20 cmA meseregény hőse Fánika, az egérkisleány, aki a történet kezdetén szegény, mint a templom egere. Az éhségtől mardosva összeszedi minden bátorságát és besurran a történetbeli városka köztiszteletben álló mézeskalácsosához, Cukor anyóhoz. Keserű sorsa jóra fordul, egészen addig, amíg Fánikán el nem uralkodik a torkosság, és meg nem eszi az anyó által készített mézeskalács házikó kis boszorkányának cipőcskéjét. A cipellő varázsereje megingatja Fáni önbizalmát, s a kisegér - galád tette bűntudatának árnyékában - megszökik. Újabb megpróbáltatások sorozata vár rá, de a történet végén jobb, nemesebb kisegérként - sőt mi több boldog menyasszonyként búcsúzunk tőle. A műfaj legjobb hagyományai jegyében íródott meseregény felejthetetlen órákat szerez minden szépre, jóra fogékony olvasónak.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Cimborák. Bp., Holnap K., 2007. 154 p. ill., 23 cmBálint Ágnes meseregényének főszereplője a kedves, zöld szemű, vörös szőrű kiscica, aki nekivág a nagyvilágnak, hogy igazi barátot keressen. Jó szerencséje a Félfülű Nyúl csárdájába veti, ahol találkozik, és nagy-nagy barátságot köt Naplopó Sündörgővel, a lusta kis sünnel, kinek naplopási szenvedélyénél csak borivási kedve nagyobb. Ám a kiscica csodatányérja bajt hoz rájuk: ha valakit megetet a tányérból, az nyomban a hatalmába kerül. Gücülke rossz helyen kottyantja ki a titkot, és barátja a gonosz Nyaraló Nyúl befolyása alá kerül. Szerencséjére a bánatos kismacska találkozik egy kedves manóval, aki ismeri a gonosz varázslat ellenszerét, és szívesen segít a bajba jutott barátokon. A szerző rajzaival illusztrált, fordulatos történet a 6-8 éves gyerekek körében számíthat sikerre.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Egy egér naplója. Ill. Péter Alpár. 4. kiad. Budapest, Holnap, 2014. 95 p. 22 cmBálint Ágnes nagysikerű meseregényének főszereplője Templomárnyéki Egbert szegény családból származik, gyakran alig van mit enniük. Amikor egy múzeumba költöznek, ahol nap mint nap csodálatos ételekkel teli csendéletekben gyönyörködhetnek, de a nagy kerek sajtokat, illatos gyümölcstortákat csak hírből ismerik, úgy határoz, hogy elhagyja a szülői házat. Vándorútja során számos izgalmas kalandot él át. Találkozik a „félelmetes” macskával is, valamint ismeretségbe kerül Ecetvári Eduárddal, Bőrkerággal és Ellikével, a három jószívű kisegérrel, „akik” segítségére mindig számíthat, amikor bajba kerül. Olykor koplal, máskor jobbnál jobb falatokat kóstol - többek között az annyira áhított gyümölcstortát -, de a regény végére megkomolyodva állapítja meg: „Hiszen ha csak gyümölcstorta kellene a boldogsághoz..." – A kedves, bátor kisegér kalandjait Péter Alpár rajzai elevenítik meg.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Én vagyok a Tévé-Maci . 3. kiad. Bp., Móra, 2012. 32 p., ill., 23 cmSok-sok generáció nőtt fel úgy, hogy esténként a Tévé-Macival nézte az elalvás előtti mesét, bizonyára sokan emlékeznek még a mackó már-már rituális gurgulázós fogmosására is. Koch Aurél tervezte a népszerű bábut, amely most megannyi játékos szituációban köszön vissza Bálint Ágnes képeskönyvében. A színes fotókon és a kísérőszövegekben betekintést nyerünk a játék mackó kis birodalmába, mindennapjaiba. Tévé-Maci a gyerekekhez szólva bemutatja kis lakását, játékait, kincseit, többek között az építőkockáit és a gitárját, és nyomon követhetjük, hogy mi minden történik vele egy nap, egészen az esti tornáig és a lefekvésig. Eközben jó tanácsokat is ad a gyerekeknek, és azt is megtudhatjuk, hogy a mackók azért olyan erősek, mert sok tejet isznak
A mű tartalmi jellemzője: mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Frakk és a foci. 6. kiad. Budapest, Móra K., 2011. 125 p. 21 cmA meseregény középpontjában az örökös kutya-macska civódás áll. A Frakk, a macskák réme történetében a két macska, a butuska Szerénke és az ármányos Lukrécia nemcsak szemtelen, lusta és kövér, de még Károly bácsi kedvenc foteljét is elfoglalja. Szükség van tehát egy kutyára, aki a macskanépet jól megrendszabályozza. Meg is érkezik Frakk, és megkezdi a két elfajzott állat nevelését. A Frakk és fociban a szokásos alaphelyzetet Lajcsika, a szomszéd kisfiú bonyolítja, aki Frakkal együtt él-hal a labdarúgásért, s ebből még rengeteg galiba származik. A Frakk-történetek varázsa nem elsősorban a meseszövésben, hanem sokkal inkább az író finom humorában, jellemábrázoló képességében rejlik.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötete: Frakk, a macskák réme

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Frakk, a macskák réme. 9. kiad. Budapest, Móra, 2013. 84 p. 21 cmA két meseregény középpontjában az örökös kutya-macska civódás áll. A Frakk, a macskák réme történetében a két macska, a butuska Szerénke és az ármányos Lukrécia nemcsak szemtelen, lusta és kövér, de még Károly bácsi kedvenc foteljét is elfoglalja. Szükség van tehát egy kutyára, aki a macskanépet jól megrendszabályozza. Meg is érkezik Frakk, és megkezdi a két elfajzott állat nevelését. A Frakk és fociban a szokásos alaphelyzetet Lajcsika, a szomszéd kisfiú bonyolítja, aki Frakkal együtt él-hal a labdarúgásért, s ebből még rengeteg galiba származik. A Frakk-történetek varázsa nem elsősorban a meseszövésben, hanem sokkal inkább az író finom humorában, jellemábrázoló képességében rejlik.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötete: Frakk és a foci

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Hajónapló. Ill. Sajdik Ferenc. 6. kiad. Bp., Móra Kvk., 2010. 137 p., 19 cmA bátor Faragó Laci és a "kisokos" Radó ötödikesek, és néhány dologban különböznek ugyan, de mindketten szeretnének "elhajózni" a hétköznapokból - egy vidám, színes, felejthetetlen nyaralásba. Rátalálnak Ramónára, a korhadozó bárkára, ami évek óta Dunaszigetiben, egy öbölben várja a jobb napokat. A két barát kiharcolja, hogy - mint az igazi tengerészek - a nyarat a hajón tölthessék. Játszótársakat szereznek és megkezdődik a nagy kaland, amelyet Sajdik Ferenc mulatságos illusztrációi keltenek életre.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Iskola a faliszekrényben. Ill. Várnai György. 2. kiad. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2012. 68 p., 23 cmSzilvi szülei úgy döntenek, hogy Budapestről inkább egy közeli kis faluba költöznek, hogy a kislány többet lehessen a jó levegőn. Szilvi sok időt tölt nagypapájával, Tatuskával, akivel babaházat készítenek, együtt járnak vásárolni, közösen teszik rendbe az udvart. Közben nagyapó sokat mesél az iskoláról, sőt, a faliszekrényben egyet be is rendez az első osztályt már izgatottan váró unokájának, és szép lassan beszereznek mindent, amire az iskolakezdéskor szükség lehet. Mindketten nagyon készülnek arra a napra, amikor a kislány először megy majd iskolába, méghozzá nagyapja kíséretében. Ám baleset történik, Tatuska eltöri a lábát, és így nem kísérheti el unokáját az iskolába az első napon. A bánatos Szilvit azonban egy kedves tanító néni várja az igazi iskolában. A színes rajzokkal illusztrált, kedves történet 6-8 éves gyerekeknek ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Kukori és Kotkoda. A végtelen giliszta és más történetek. Ill. Mata János. 2. kiad. Bp., Móra Könyvkiadó, 2010. 53 p. 26 cmA televízió rajzfilmsorozata alapján készült, színes rajzokkal gazdagon illusztrált kötet lapjain a dolgos tyúkanyó, Kotkoda és a lustálkodásra hajlamos hebehurgya kakas, Kukori humoros történetei elevenednek meg. Az öt mesében főhőseink számtalan izgalmas kaland részesei lesznek. Egyszer egy kosár tojásért cserébe városi lakást bérelnek egy rókától, ám utóbb kiderül, hogy a ravaszdi csúnyán felültette őket, csalás áldozatai lettek; máskor Kukori Kopasznyakú cimborája társaságában szintén igencsak pórul jár, amikor a folyóparton végtelen giliszták után kutat.. Kukori akkor sem jár jobban, amikor a munka könnyebbik végét akarja megfogni. Elvállalja ugyanis két kiscsibe felügyeletét, ám nemtörődömsége miatt a prédára vadászó kánya elrabolja azokat, és végül ismét a tűzrőlpattant Kotkoda lesz az, aki rendet teremt…
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Labdarózsa. Ill. Reich Károly. 2. kiad. Bp. Holnap K., 2012. 78 p., ill., 22 cmA mesefűzér színhelye egy képzeletbeli óriási kert, ahol békességben élnek együtt a Csibikének becézett, "vénséges vén" kutya fennhatósága alatt az udvar lakói, Tyúkanyó, Szidol cica, Baka kutya és a három gyermek, Barbara, Ádámka és Dóra-Réka. Egy napon a kutyus elhatározza, hogy komolyabb, Labdarózsa névre cseréli fel a régi, megunt Csibi nevet, sőt azt is a fejébe veszi, hogy jó modorra tanítja a testvéreket, különösen Barbarát, aki ezidáig igencsak sok borsot tört a kutya orra alá. Labdarózsa számos furfanggal éri el, hogy Barbara reggelente időben keljen fel, rendesen megreggelizzen, ne üljön vizes ruhával a székre, ne ugráljon cipővel az ágyon, és jólnevelt kislányhoz illően fogadja mások köszönését. A vidám történet jeleneteit Reich Károly színes rajzai keltik életre.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötete: Labdarózsa lámpája

A művet eddig 25 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Labdarózsa lámpája. Ill. Reich Károly. Bp. Holnap K. 2010. 102 p., ill., 22 cmLabdarózsa, a kutya a főszereplője ennek a kötetnek is. A szerző a laza mesefüzér történeteit továbbszőve, a már ismert szereplőkkel a baromfiudvar népes állatseregletével népesíti be a gyermeki képzeletet. Bálint Ágnes sajátos, elbűvölő hangnemben mesél, történeteiben a gyerekek, állatok, tárgyak különös vibráló lebegésben élnek a valóság és a meseszerűség közegében. A könyv hangulatának titka írói eszközeinek tisztaságából, bőbeszédűségtől mentes közvetlenségéből, belső arányait szabadon kibontakoztató természetességéből fakad. A címszereplő vizsla, barátja Boka kutya, Zümzüm, a darázs és gyerektársaik, Barbara és kishúga, Dóra-Réka történeteit Reich Károly illusztrációi teszik még emlékezetesebbé a gyerekek számára
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötete: Labdarózsa

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Lepke az írógépen. Ill. Szimonidesz Kovács Hajnalka. Bp., Holnap K., 2013. 64 p. 22 cm„Míg a lepke a papíron ül, nem gépelhetek, mert a billentyűk mozgása, a kattogás elriasztaná. Ölembe ejtett kézzel üldögélek hát, és várom, hogy kedves kis látogatóm elszálljon. Neki azonban esze ágában sincs. Oly sokat röpködött már, hogy jólesik megpihennie a szép fehér papíron. Én pedig ülök, azzal a mozdulatlansággal, amelyet még gyerekkoromban szoktam meg. Gyerekkoromban, mikor órákig el tudtam nézni a méheket, hangyákat, gyíkokat, szúnyoglárvákat, mindenféle élőlényt. Mert nekem egy állat addig érdekes, míg él, és azt csinálhatja, ami jólesik neki." -- így kezdődik a könyv, s azután történetek következnek a gyerekkori természet nyújtotta "játékokról", csigákról, békákról, lepkékről, kismacskákról, kutyákról, malacról - sokféle, szeretettel megfigyelt élőlényről. A természet iránti elkötelezettséggel megformált képek nyomán megéled a gyermekolvasók előtt a dunai tél, a korcsolyázás, a vízimalom, a csónakázás és még számos életkép, amelyeket Szimonidesz Kovács Hajnalka színes illusztrációi tesznek még élvezetesebbé.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, állatos elbeszélések
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Mi újság a Futrinka utcában? Bp., Holnap K., 2007. 169 p. ill., 21 cmA mesekönyv a televízióban vetített, népszerű gyermekfilmsorozatból megismert bábfigurákról szóló történeteket tartalmaz. Az Egérújság rejtvénypályázatának első díja egy szoba-konyhás köcsögház a Futrinka utcában. A pályázatot Egerentyű úr szeretné megnyerni, mert harmincöt gyermekével együtt a remek sajtházat már teljesen szétrágták. A főnyereményt azonban nem a rászoruló egércsalád, hanem az előkelő belvárosi hölgy, Cicamica nyeri meg. A történetek nyomán a kis olvasók tanúi lehetnek Böbe baba születésének, és a Csőr című, helybéli napilap szerkesztőségi életének. A lapszerkesztő, Sün Sámuel, Liba Leontin, Kuvik Kelemen, Kacsa Karola, Morzsa, a házőrző kutya, valamint Sompolyogi-Mosolyogi, a róka jutnak főszerephez a meseregényben, amelyet Kende Márta rajzai illusztrálnak.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Szeleburdi család. 17. kiad. Bp., Móra, 2014. 150 p., 19 cmA tizenéves Laci naplójából ismerheti meg az olvasó a címszereplő, kedves családot. Nincs bennük semmi rendkívüli (bár némelyek hóbortosnak tartják őket), úgy élnek kissé zsúfolt kétszobás lakásukban, mint a legtöbb pesti család. Valami mégis megkülönbözteti őket az átlagtól, szeretik az állatokat, növényeket. Ezért aztán tele van a lakásuk a legkülönfélébb állatokkal: hörcsögeik, Guszti és Jenő, kutyájuk, Gombócka, Kamilla, a sánta nyúl, Április, a teknős számos meglepetést okoznak a család tagjainak, akik igencsak mozgalmas nyaralás elébe néznek a nagymama Duna-parti házában, ahová házi kedvenceiket is magukkal viszik.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 77 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Tündér a vonaton. Ill. Pásztohy Panka. 5. kiad. Budapest, Holnap, 2013. 115 p. 22x22 cmA Pásztohy Panka bájos, színpompás illusztrációival kísért kötet kedves történeteiben Flórika, a virágtündér kalandos utazását kísérhetjük nyomon. A gyönyörű növényekkel teli kertben éldegélő tündér korábban csupán akkor látott vonatokat, amikor beröppent a televíziót néző Margit mama szobájába, és esze ágában sem volt azokon utazgatni. Ám a véletlennek köszönhetően egy virágcsokorban ücsörögve felkerül a Budapestre tartó szerelvényre. Itt aztán becsúszik az ülés mögötti résbe, ahol lakályosan berendezkedik, és kezdetét veszi az ide-oda vonatozás és az izgalmas kalandok sora. Miközben sok-sok utast megfigyel, fültanúja lesz számos beszélgetésnek, barátokra is lel, méghozzá Tücsök úrfi és Korommanó személyében, sőt, az idős kalauz szívéhez is közel kerül. Telik-múlik az idő, elérkezik a karácsony is, és az utasok által lepotyogtatott finomságokból fejedelmi lakoma kerekedik a kis társaság számára. Végül Flórika és barátai a nyugdíjba vonuló öreg kalauznál lelnek új otthonra.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008) - Bródy Vera (1924)
Mazsola. 12. utánny. Budapest. Holnap, 2013. 74 p., 24 cm.Az 1960-as évek televíziós gyermekműsorának meséi közül tízet tartalmaz a kötet. Az első bemutatja Manófalvi Manót, a madárijesztők barátját, a Futrinka utca 5. számú ház lakóját, akinek lakását - sajnos - egy napon elsodorja a szél. Az élelmes kismanó új otthona egy kivájt tök lesz, melyet szépen berendez magának. Az ehető ház azonban vonzza a hívatlan látogatókat, közülük egy mazsolányi kismalacot is, "akit" gazdája elkergetett hazulról, jól sejtve a szomorú tényt, hogy malacából soha nem lesz tisztességes disznó. A további mesék a tökház két lakója hétköznapjairól és barátairól szólnak. Fülöpkéről, a kis nyúlról (A csutkababa), Egérkéről, Mezeiék legkisebb lányáról (A cukor­répa meg a zöld disznó, Tavalyi bogáncs). A Manó gyakran mesélget turcsi orrú védencének, s ezeket a történeteket is tolmácsolja a kötet, melynek szereplői - kitűnően egyénített, kedves figurák - részben színes bábfotókon most ismét megelevenednek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Mazsola és Tádé; Megint Mazsola

A művet eddig 94 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008) - Bródy Vera (1924)
Mazsola és Tádé. 8. kiad. Bp., Holnap K., 2013. 64 p., ill., 24 cmA fényes tökház lakói, Manófalvi manó és Mazsola egy szomorú, esős napon elindulnak a távoli Futrinka utca felé, hogy megtekintsék a madárijesztő-kiállítást. A mezei autóbusz megállójában egyszer csak gyönge, nyivákoló sírásra lesznek figyelmesek. A hang gazdája az apró fekete-fehér pöttyös tengerimalac, "aki" elárvultan kesereg egy bokor tövében. A kicsit önző, de azért érző szívű Mazsola könyörgésére Manócska ellenállása is meggyengül, és hazaviszik az elveszett kis állatot. A tökházba így kerül új családtagként Tádé, a tengerimalac. Mazsola eleinte nagyon örül az új játszótársnak, ám hamarosan féltékenység keríti hatalmába, mert az az érzése, hogy a tudatlan és gyönge Tádénak Manócska sokkal többet enged meg, mint neki. A napok múlásával azonban Mazsola megenyhül, és a közös játékok során egyre jobban megszereti Tádét, mert ráébred, hogy Manócska szeretete mindkettőjükre egyformán sugárzik. A mesekönyv szereplői Bródy Vera bábfiguráinak fotóin kelnek életre.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötetei: Mazsola; Megint Mazsola

A művet eddig 31 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008) - Bródy Vera (1924)
Megint Mazsola. 6. kiad. Bp., Holnap., 2013. 62 p., ill., 24 cmA történetek főhőse, a címszereplő kismalac, a mindig rakoncátlankodó Mazsola, de főszerephez jut még a bölcs és megértő, Manócska és az előzményekből már ismert Menyus, a kismackó, Fülöpke, a nyuszi, Egérke és Varjú bácsi. A mesékben elrejtett pedagógiai tanulságok indirekt módon érintik meg a gyerekeket, akik egy-egy csínytevés után Mazsolához hasonlóan, bizonyára megfogadják, hogy azontúl sokkal jobban viselkednek majd. A generációknak örömet szerző, a televízióban vetített mesefilmsorozat szereplői a Bródy Vera bábfiguráiról készült fotókon kelnek életre.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötetei: Mazsola; Mazsola és Tádé

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008) - Tankó Béla (1885-1982)
Brúnó kapitány. Bp. Móra., 2008. 32 p. ill., 29 cm kötöttA verses mese főhőse Brúnó hajóskapitány, aki több évtizedes szolgálat után özvegyasszony nővérénél "köt ki". De nemcsak ő, hanem Hableány nevű hajója is, amelyet a kertben állít fel. A szorgalmas özvegy itt tartja télire szánt zöldségeit, de itt kotlik a tyúk és itt hancúrozik a nyúl is. Ha a kiérdemesült hajóskapitány nyugalomra vágyik, szintén a hajóra vonul vissza. Egy hosszúra nyúlt szieszta alatt a hóolvadás kisodorja a Hableányt a tengerre. A kalandos hajóút egy dél-tengeri zátonyon ér véget, ahol igen jól érzi magát Brúnó és két utasa, a nyúl és a tyúk. Ez az idilli állapot azonban csak addig tart, amíg fel nem fedezik őket a filmesek. A nyugdíjas hajóskapitány tyúkjával együtt, főszerepet kap egy filmben, a nyúl pedig cirkuszi akrobata lesz. Azonban hamar megunják a munkás életet, és a vitorláját vesztett Hableánnyal - nem mindennapi módon - haza hajóznak a rég nem látott Furcsavárra, a címszereplő nővéréhez. Az rendkívül eredeti felfogásban megírt mesét Tankó Béla színes rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Tibor (1932-2002)
Antal, a láthatatlan. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Kvk, 2009. 143 p., 16 cm (Nagyapó mesefája)A neves erdélyi magyar író közel ötven tanulságos történetét gyűjti csokorba a kis kötet, amely gyerekek és felnőttek számára egyaránt ajánlható. A címszereplő Antal egy kisfiú, aki láthatatlanná válik, és ezt az új képességét kamatoztatva számtalan csodálatos kaland részese lesz, bajbajutott embereken segít. A Robi című fejezet írásai egy Robot Robi nevű bájos robotgyerek és gazdája, Ciceri kalandos történeteit beszélik el. A harmadik fejezetben a gyermekkor emlékei elevenednek meg, végül az utolsó rész történetei a szürke hétköznapokról szólnak, amelyeket néhány emberi szóval, igaz érzésekkel színesebbé tehetünk. Megannyi történet mesél a jóságnak és a szeretetnek a diadaláról, arról, hogy akinek szeretet van a szívében, hogyan kerekedik felül a mindennapi kísértéseken, és miként tud társai számára is jó példát mutatni.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balogh Béni (1922-2000)
Magyar királymondák. Bp., Falukönyv-Ciceró K., 2001. 190 p., 24 cmBalogh Béni korábbi mondás könyveiből válogatva a honszerzéstől az I. világhábo­rúig, vagyis Árpád vezértől IV. Károlyig ad epikus-novellisztikus ízelítőket hazánk múltjából. A három forrásból - a történelemből, a néphagyományból és kivált az írói képzelőerőből - táplálkozó, majd' félszáz elbeszélés egy-egy jelentős magyar uralkodó - király, fejedelem, kormányzó - fontosnak ítélt vonásait idézi föl, mégpedig azzal a pedagógiai célzattal, hogy a történelemalakító személyiségek jellemnagyságáról, hazát szolgáló tudatosságáról, netán épp tájékozatlanságáról, megfontolatlanságáról meséljen a fiataloknak. Noha valamennyi kispróza voltaképp egy-egy jellemrajz, egy-egy jellemvonás kinagyítása, van közöttük földrajzi vonatkozású, névmagyarázó, helyi eredetmonda (A Ketel-patak helye, Tarcal nevéről, Veresmart, Nekézseny), akad közöttük történeti miliőjű életkép (István úr előtt, Ünnep Fehérváron, A jenői íjászverseny), romantikus "mese" (Miért sír Darnó király?, A csóri boszorkány, A királyné hintaja), és van novellává írt anekdota (A monoki bableves, Az utolsó Habsburg "jóslata").
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balzano, Bruno - Bonhomme, Annie
Az első miértek? Ford. Fery Veronika. Bp., Magyar Könyvklub, 1997. 119 p., ill., 30 cmBruno Balzano olasz meseíró és Annie Bonhomme olasz rajzoló színes meséskönyve tartalmában és kivitelében is egyike az elmúlt esztendők legszebb gyermekkönyveinek. A fantáziagazdag mesefüzér remekül egyénített figurákat szerepeltet, és az Ebfalvi, valamint a Macskási család tagjaival megesett kisebb-nagyobb bonyodalmak nincsenek tanulság nélkül. S e tanulságokat le is vonja a szerző, amikor a mesék végén megválaszol egy-egy kérdést, mindegyikben a szeretetteljes, barátságos viselkedésre oktatja a gyerekeket. A kötet három fejezetből áll, közülük az első A család, mely az otthon védett falai között érvényes illemszabályokról szól, a boldog együttélés lelki "parancsairól" mesél (Miért vagyunk barátok?, Miért kell köszönetet mondani?). A második fejezet A természet díszletei közé viszi a mesefigurákat és az olvasókat; a Tapsifüles és a Ravasz­di famíliát, "akiknek" kalandjai már megjelentek egy önálló kötetben - Én és a természet - a természet védelmére és szeretetére tanítva a gyerekeket. A harmadik fejezet - A többiek - voltaképpen egy pompás környezetismereti meséskönyv, mely eligazít a nagyváros forgatagában, ott is a kulturált viselkedés íratlan szabályaira irányítja a gyerekek figyelmét (Miért kell halkan beszélni a könyvtárban?, Miért tilos a falra firkálni?, Miért kell átadnom a helyemet?). A gyermeki látásmód ismeretében születtek meg a pompás mesék és a szép rajzok.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Barcza Katalin (1962)
A kapu. Pécs. Alexandra 2006. 102 p. 20 cmA történet főszereplője, Gábor kamasz fiú, aki az előtte álló nyári szünidőt már előre unalmasnak tekinti. Sajnos azonban a sors közbeszól, ugyanis édesanyja kórházba kerül és a betegségéből való felépülésének ideje is nagyon hosszúra nyúlik, így az unalmasnak induló nyár egyre több meglepetést és izgalmat rejteget. Gábor, akit édesanyja – szinte észrevétlenül – de mindenben kiszolgált, nehéz helyzetbe kerül. Édesapja, hogy a kisfiút „tehermentesítse” az otthoni gondok alól, nagynénjéhez, Brigittához és annak családjához küldi nyaralni. S bár a kisfiú eleinte bizalmatlanul méregeti az unokatesókat és a vidéki élet sincs igazán kedvére, az idő múlásával egyre több élvezetes dolgot fedez fel a rokongyerekekkel és a helybéliekkel együtt. Arra is ráébred, hogy a vidéki táj szépsége még a mozgalmas kalandok nélkül is gyönyörű, miközben számos olyan lehetőséget kínál a kisfiúnak, amelyek a városi gyerekek számára szinte elképzelhetetlenek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, magyar irodalom
Ajánljuk a 8-11 éves korú

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Barrie, James Matthew (1860-1937)
Pán Péter. Ford. Tótfalusi István . Bp. Ciceró, 2011. 179 p. 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)A Darling család londoni otthona csak este, elalvás előtt csitul el valamelyest, amikor a három csintalan gyerek, Vanda, Robi és Miki csöndes áhítattal hallgatják édesanyjuk meséit. Egyik este azonban a szülők vendégségbe mennek, és a nyitott ablakon át nem más röppen be, mint édesanya legutóbbi meséjének hőse: Pán Péter, a madárból emberré lett kisfiú, aki nem akar felnőtté válni! A furcsa látogatás végén a testvérek elrepülnek vele Sehol-szigetre, ahol nincsenek felnőttek és nincsenek szabályok... Ám a csodálatos szigeten sincs béke, hiszen a gonosz, félkarú kalóz, Kampó kapitány örök harcot vív Pán Péterrel... Pán Péter a klasszikus gyermekirodalom egyik halhatatlan, máig élő remekműve, amely a minden emberben élő örök vágyat - a visszavágyódást a gyermekkor csodálatos világába - testesíti meg. Kicsikét és nagyokat egyaránt arra tanítja, hogy a gyermekkori játékosság megőrzése igencsak fontos „feladat”, hiszen álmok és vágyak nélkül csak sivár és szürke élet vár az emberekre.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bársony Ottilia (1930)
"Jótett helyébe jót várj!". ill. Kohl Attila. Bp., Falukönyv-Ciceró Kft., 1999. 95 p. ill., 25 cm (Klasszikusok fiataloknak.)A Tátra hegyvidék meséit a felvidéki magyar írónő – még kisgyermekként – a nagymamájától hallotta. A tizennégy felvidéki ihletésű mese tehát voltaképpen személyes emlékeken és a legjobb tradíciókon alapuló népmese-feldolgozás, melynek hősei a nép gyermekei (A halász és a három fia, A csodatévő fazekasmester, A kis csizmadia, Az ügyes szabólegény, Az öreg kovács és a fia). Egytől egyig jó szándékú emberek, akik szembekerülnek a mesevilág gonosz erőivel, a banditákkal, haramiákkal vagy akár a hegyek gonosz szellemével. Mindenütt melléjük állnak az igazságtevőknek erőt adó hatalmak így azután a jó mindig győzedelmeskedik a történetekben. A rövid, magvas mesékből nem hiányzik a tanulság sem, amely a mai gyerekek gondolkodását jó irányban befolyásolhatja. Az aranybányák és a manók, A rigóvá lett lány, a Hajnalka és a király mesehősei megjelennek a könyvet illusztráló fekete-fehér és színes rajzokon is.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bartos Erika (1974)
Anna, Peti és Gergő. Játsszunk együtt! 5. kiad. Pécs, Alexandra, 2011. 225 p., 21x21 cmTizenhat egyszerű, hétköznapi történetet olvashatunk a kötetben, amelynek szereplőit ezúttal is a szerző saját, színpompás rajzai keltik életre. Az öttagú család életének számos történése kapott itt helyet. Hogyan firkálta össze Anna és Peti a lakás frissen festett falait? Miként találtak aztán megoldást arra, hogy a falak is szépek maradjanak, de a gyerekeknek is legyen egy hely, ahol kiélhetik művészi ambícióikat? Testvéri civakodások, önfeledt hancúrozások, bunkerépítés a lakásban, fülgyulladás, kirándulás az őszi erdőben, találkozás egy csigával, a Budai Várban tett kiruccanás, rokonságban tartott lakodalom, családi tábortűz, Gergő élete első fagylaltja, látogatás a veresegyházi medveparkban… Mind-mind csupa érdekes élmény a kisgyermekek számára. A legkisebbek minden bizonnyal örömüket lelik majd a hozzájuk közelálló, valóságos történetekben és a tarka illusztrációkban.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bartos Erika (1974)
Bogyó és Babóca az óvodában. 4. kiad. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2011. 48 p., 16x21 cm (Pagony Könyvek)Babóca, a katicalány és pajtásai az őszi erdőben sétálva rátalálnak Gömbire, a kis elveszett virágbogárkára. Azután a barlangban összetalálkoznak egy nagy pókkal, aki igencsak mérges, mert legszebb álmából ébresztették fel. Hamarosan azonban megbékül, és kivezeti az aprócska kalandorokat a barlangból. A következő történetben már az óvodában találjuk kis hőseinket, ahol egy egész napjukat követhetjük nyomon a reggeli tornától a különféle játékokon át a délután mesélésig és alvásig. A szerző ezúttal is maga illusztrálta kötetét, amelynek kedves, vidám történetében és színes rajzaiban a legkisebbek minden bizonnyal örömüket lelik.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 30 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bartos Erika (1974)
Zakatoló. Pécs, Alexandra, 2011. 75 p., 25 cmBartos Erika ezúttal is maga illusztrálta gyermekeknek szóló verseit. A tarka, kedves illusztrációk remekül illeszkednek a gyermeki lélekhez közelálló témák ihlette versekhez. Család, növények, állatok, városi járművek, csupa-csupa olyasmi, amely nap mint nap foglalkoztatja a gyerekeket. A játékos, rímes sorokból többek között megtudhatjuk, mi minden lehet mákos, a rétestől a lepényen át a gubáig; milyen is a zsiráfcsúszda; részesei lehetünk egy vidám téli szélbújócskának, egy álombéli harangöntő mesternél tett látogatásnak, sőt, egy sünvacsorának is. A gyermeki érdeklődéshez igazodó, igazi tarkabarka színekben pompázó vidám kötet a legkisebbek és szüleik érdeklődésére tarthat számot.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, gyermekversek, képeskönyv
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bartos Erika (1974)
Anna és Peti: Irány az óvoda! . 6. kiad. Pécs: Alexandra, 2011. 207 p., 21 cmA színes képekkel gazdagon illusztrált kötet elsősorban a legkisebbek figyelmét kívánja felkelteni. Anna és Peti testvérek, akik Anyával és Apával együtt alkotnak igazi családot. A tizenhárom kis történet az ő hétköznapjainak krónikája. Ahol két kisgyerek él, ott természetesen mindennap történik valami érdekes, izgalmas, ami a képeskönyv lapjaira kívánkozik. Az Anyatej, című mese, a Bábszínház című kis történet, vagy az Oltás, a Hinta-palinta, a Vízibicikli, a Kirándulás Visegrádra című rövidke mesék a családi élet legszebb eseményeit keltik életre a legkisebbek örömére, akiknek szülői felolvasásban ajánlható a képeskönyv.
A mű tartalmi jellemzője: mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 34 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bartos Erika (1974)
Anna, Peti és Gergő: Irány az iskola! . Pécs, Alexandra, 2011. 257 p. 21x21 cm 6. kiad.Az Anna és Peti sorozat újabb részében a főszereplők családja új taggal bővül: megszületik a harmadik kistestvér, Gergő. Anna és Peti megcsodálja és örömmel fogadja Gergőkét, ám nem könnyű elfogadniuk, hogy keservesen sír, ha fáj a hasa, hogy csak Anya vagy Apa hasán tud elaludni, és amint elkezd négykézláb mászni, minden játékukat tönkretesz. Anna és Peti azonban hamarosan megtanulják, hogyan óvják meg legféltettebb kincseiket és milyen játékba vonják be a féléves Gergőkét. A kötet beszámol a meghitt családi együttlétekről, köztük Gergő egyéves születésnapjáról, a Margit-szigetre és a Vasúttörténeti parkba tett emlékezetes kirándulásokról, a közös mézeskalácssütésről, a vidám téli szánkózásról és nem utolsó sorban az időközben első osztályba lépett Anna iskolai élményeiről. A kedves család vidám pillanatai - kicsik és szüleik örömére egyaránt - a szerző színes, mókás rajzainak kíséretében kelnek életre.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bartos Erika (1974)
Bárányfelhők. Gyerekversek. Pécs, Alexandra, 2010. 75 p., 25 cmKányádi Sándor „megtanulásra ingerlők”-nek nevezi Bartos Erika verseit, és valóban, könnyen beveszik magukat az ember fülébe, lelkébe ezek a kedves, humort sem nélkülöző, üde, játékos sorok. A szerző – gyakorló anyuka, aki maga is illusztrálta kötetét –, igazán jó ismerője a gyermeki léleknek. Ezt tükrözik mosolyra fakasztó versei és rajzai egyaránt. Témáit a hétköznapi életből meríti, felvonultatva mindazt, ami a gyerekeket nap mint nap foglalkoztathatja, a tükör előtti ácsorgástól a lepkéken és békákon át egészen a nagykörúti dugóig és a villamosig. Az egyszavas címek is mutatják, hogy a vidéki élettől, a természettől egészen a nagyvárosi létig milyen széles skálán mozog a témaválasztás: Hernyó, Gomba, Villamos, Palacsinta, Hópihe, Macska, Bárányfelhők, Dió, Locsolóautó, Anyák, Királylány, Felnőtt… A vidám, remek ritmikájú, hosszabb-rövidebb költeményekben részesei lehetünk annak, amikor a csóka ellopja a gomba kalapját, aztán végeláthatatlan küzdelmet folytathatunk a cipőfűzővel, kísérői lehetünk útja során az éhes szarvasbogárnak, majd nótázó békák, vidám bárányfelhők között, vagy éppen virgonc szöcsketánc kellős közepében találhatjuk magunkat, nem is szólva a nagykörúti dugóról. A szivárvány minden színében pompázó, bájos illusztrációkban éppúgy örömüket lelik majd a legkisebbek és a felolvasó felnőttek, mint a vidám, frappáns, remekül rímelő, hangulatos versekben. A tartalmilag és formailag egyaránt megnyerő, derűs kötet széleskörű érdeklődésre tarthat számot.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, gyermekversek, képeskönyv
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bartos Erika (1974)
Csodasakk. Pécs, Alexandra, 2007. 143 p. 29 cmValahol egy napsütötte csöpp szigeten nagy boldogságban, szeretetben él az ifjú kőmívesmester feleségével és hét gyermekével: hat leánnyal és az utolsóként született kisfiúval, Benjaminnal, aki idővel nemcsak a kőmívesmesterség fortélyait, hanem a sakkjátszma rejtelmeinek minden csínját-bínját is megtanulja édesapjától. Ám egy napon Benjamint titokzatos betegség támadja meg, amelyre – a Fehér Rózsák Boszorkánya szerint - csak tizenhat féle, rendkívül ritka gyógynövényből álló főzet adhat enyhülést. Az aggódó édesanya nem hisz a bűvös recept erejében, ám a könnyeitől életre kelő sakkfigurák, elhatározzák, hogy megszerzik a tizenhat ritkaságot, és párban neki vágnak a világ minden tájára elvezető, hosszú, kalandokkal teli útjuknak… Küldetésük izgalmas pillanatai a szerző igényes akvarellrajzai nyomán kelnek életre – a mesehallgató, olvasó korosztály feltehető örömére.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bartos Erika (1974)
Őrangyal. Mesék az elfogadásról. Budapest, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió, 2014. 95 p. 21x21 cmBartos Erika ezúttal is maga illusztrálta történeteit, melyek fogyatékkal élő gyerekekről szólnak. Az első mesében Samu, a kilencéves kerekesszékes kisfiú osztálytársai közös tánccal készülnek az évzáróra, s a próbák során néhány fiú kigúnyolja főhősünket, amikor ő is szeretne részt venni ebben. Hamar megbánják azonban tettüket, és végül ők maguk is kerekesszékbe ülve táncolnak Samuval együtt, hogy aztán óriási sikert arassanak… A következő történet a nem látó, óvodás Lili kalandjait meséli el, aki egészen addig remekül érzi magát társai közt, míg véletlenül fel nem dönti a kis Eszter fakockákból épített tornyát. A kislány ugyanis csúnyán elkezd kiabálni Lilivel, és nagyon megbántja. Ám Eszter az óvónéni és a többi gyerek segítségével helyrehozza hibáját, emlékezetes születésnapot szerveznek Lilinek, ahol szembekötősdit játszanak, sőt, mindenkinek sötétben kell megennie a tortát is… A harmadik mesében a rosszul halló Misi talál új barátokra, a negyedik elbeszélés pedig a tizenkét éves Doma és járni, beszélni nem tudó kishúga szeretetteljes viszonyát állítja a középpontba… Vidám, mozgalmas, tarkabarka rajzok kísérik a kötetet, amelynek a Braille-írásról vagy éppen a jelnyelvről is információt adó, közérthető stílusú történetei közelebb viszik a gyerekekhez a fogyatékkal élőket, így segíthetnek egymás könnyebb elfogadásában. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiadásában megjelent, gyógypedagógusok által lektorált könyvet érdemes a gyerekek és szüleik figyelmébe ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bátky András (1966)
Bazsó és Borka. A kedves pincerém. Ill. Lakatos István. Budapest, Manó Könyvek, 2012. 92 p., 18 cmElső önálló olvasásra szánt rövid történeteket tartalmaz a kötet a gyerekek nyelvén jól értő, kortárs szerző tollából. Bazsó és Borka egy ikerpár, akik abban is hasonlítanak, hogy mindketten igazi rosszcsontok. Sőt, a felnőttekről is egyformán gondolkodnak. Sok borsot törnek egymás orra alá is, és időnként még a ruhásszekrénybe is bezárják egymást, hogy végre egy kis nyugtuk legyen. Amikor együtt vannak, akkor vagy a zuhogó esőben próbálnak aranyat ásni a Duna-parton, vagy a nappali szobát döntik romba zuhanó fikuszokkal és elszabaduló, liszttel megtöltött lufikkal… Lakatos István színes, mozgalmas, vidám rajzai remekül adják vissza a szórakoztató mesék hangulatát. Kisméretű, puha kötésű, jól kezelhető, kivitelezésében is gyermekbarát kötet, amelyben a szokásosnál nagyobb méretű betűkkel olvashatók a szövegek. A remek szórakozást ígérő, olvasmányos, humoros történeteket érdemes ajánlani a 6-8 évesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bátky András (1966)
Bazsó és Borka. Borka nélkül a világ. Ill. Lakatos István. Budapest, Manó Könyvek, 2012. 95 p., 18 cmA rosszcsont ikerpár, Bazsó és Borka újabb kalandjai elevenednek meg a mozgalmas, vidám rajzokkal kísért, rendkívül olvasmányos kis kötetben. Egy nap a gyerekek felmennek a Normafához, hogy egyenek egy finom rétest, ám mielőtt ezt még megtehetnék, szokásukhoz híven itt is nagy kalamajkát okoznak… Aztán versenyautózni szeretnének, és ehhez a szomszédék babakocsiját próbálják felhasználni, hogy végül aztán a kukában kössenek ki… Az eleven gyerekek azonban nemcsak a felnőtteket bosszantják folyamatos csínytevéseikkel, de egymás orra alá is sok borsot törnek. Éppen ezért Bazsó azt kívánja, bárcsak eltűnne az életéből Borka. Amikor azonban tényleg nem találja a kishúgát, komolyan megijed, el sem tudja képzelni, milyen lenne a világ Borka nélkül… A szokásosnál nagyobb méretű betűkkel nyomott kötet fordulatos, humoros történetei jó szívvel ajánlhatók a kisiskolásoknak első önálló olvasásra. A szövegek és az azokhoz kiválóan illeszkedő illusztrációk remek szórakozást ígérnek a gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bátky András (1966)
Mirka avagy hogyan kell szeretni? . Ill. Takács Mari. Budapest, General Press, 2012. 60 p. 22x29 cmMirka szülei folyton dolgoznak, a kislány úgy érzi nem törődnek vele eléggé. Vajon szeretik-e őt egyáltalán, tudják-e hogyan kellene szeretniük és hogyan szeretnek mások? – teszi fel a kérdést, és hogy megtudja a választ elindul otthonról. Fantasztikus utazása során, a valóság egy-egy jól ismert eleme hirtelen megváltozik és új, eddig ismeretlen világot tár föl. A régi szürke lépcsőház helyett csillogó felhőkarcolóban találja magát, a kapu előtti tócsa tengerré változik, a két ház között kanyargó ösvény helyén dús növényzetű dzsungel burjánzik, a főúti zebrára lépve fűvel borított szavannán találja magát, a játszóteret hatalmas sivatagi homokdombok és homokvölgyek lepik el, a szánkódombra felérve pedig kétméteres fűszálak között megbújó hangyavárosba kerül. Az új helyszíneken kalandozva sokféle élőlénnyel találkozik, amelyek mindegyike másképpen szeret, másképpen nyilatkozik a szeretet mibenlétéről. Felfedező útja végén Mirka már ismét otthon, szerettei körében vonja le a tanulságot: „szeretni olyan sokféleképpen lehet, hogy a szeretetet nem is érdemes vizsgálgatni, magyarázni, osztályozni, hanem elég csak örülni annak, hogy szeretnek.” A szép kivitelű képeskönyv üzenete Takács Mari bravúros kollázsai kíséretében válik teljes értékűvé.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bátky András (1966)
Morci. Ill. Takács Mari. Budapest, General Press, 2011. 33 p. 26x26 cmBátky András - Takács Mari közös munkájából született igényes kivitelű gyerekkönyvben nem a cselekményre, hanem főszereplői - a Morci nevű kisfiú és édesapja - párbeszédére esik a hangsúly. Az egymást követő évszakokban Morci a természet, a körülötte lévő dolgok állandó változásával szembesül, és nem érti, miért kell így történnie. Édesapja türelmesen próbál magyarázatot adni minden kérdésére, rámutatni, hogy a változások szükségesek, ez az élet egyik legfontosabb része. Ám beszélgetésükből valami ki nem mondott szomorúság, melankólia árad, aminek okára csak lassan, a könyv végére derül fény: apa és fia közösen próbálja meg feldolgozni anya halálát, annak a lénynek az elveszítését, akit mindennél jobban szerettek… Bátky András a halál témájáról őszintén és szépen megfogalmazott gondolatai mellé tökéletesen illeszkednek Takács Mari meleg tónusú, érzelmekkel teli képei.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bátky András (1966)
Pipogya és a Városvédő Szent. Ill. Gyöngyösi Adrienn. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2011. 95 p., 22 cmA Budapest belvárosában élő Medve Alfonz, alias Pipogya, valamint pajtásai kalandjai folytatódnak. Az előző kötetben megalakult Vest, azaz a Vadállat Ember Segítő Társaság tagjai, Pipogya, Tigris Oszkár, Oroszlán Géza, és embergyerek barátaik, Anna, Eszter és Tomi újabb fontos küldetést teljesítenek. Ezúttal a művészettörténész Váraljai Elemérrel kell felvenniük a harcot, aki elhatározza, hogy az emberek és Budapest védelmében a városi vadállatokat, köztük Pipogyát és barátait állatkertbe kell zárni. A kis csapatnak most nélkülöznie kell a varázserővel bíró manó, Aranyka segítségét, utóbbi ugyanis egy távoli rokona esküvőjére hivatalos a messzi Új-Zélandra. Aranyka azért még elutazása előtt kioszt Annának, Eszternek, és Tominak néhány amulettet, hogy lássák az amúgy békés, a többi ember számára láthatatlan városi vadállatokat, köztük jó barátaikat, Pipogyát és társait. A kis társaság izgalmas kalandjai során bejárja többek között a Budai Várat, sőt, egy Combino villamoson is nem mindennapi utazást tesz. Gyöngyösi Adrienn kedves, színes rajzai kísérik ezúttal is az igényes kivitelű, humoros, olvasmányos kötetet, amely jó szívvel ajánlható a (nemcsak budapesti) gyerekek figyelmébe.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mai meseregény, meseregény, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bátky András (1966)
Pipogya, a budapesti medve. Városi Eső Sanyarú Tél. Ill. Gyöngyösi Adrienn. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2010. 88 p., 22 cmValamikor régen az állatok egy csoportja úgy döntött, hogy láthatatlanná válik, és így védekezik az ember ellen. A Budapesten élő Medve Alfonz, alias Pipogya is az ő leszármazottaik közé tartozik. Egy napon azonban a kis medvegyerek rádöbben, hogy a láthatatlanság már nem működik úgy, mint korábban, hiszen néhány gyerek észreveszi őt az utcán. A városi vadállatkölykök, Pipogya és barátai, azaz a vicces Tigris Oszkár és az unalmas Oroszlán Géza összebarátkoznak a kedves gyerekekkel, és szövetséget kötnek. Együtt bonyolódnak aztán különféle izgalmas kalandokba, méghozzá, Aranyka, a varázserővel bíró cukrász manó vezényletével. Utóbbitól igen fontos feladatot kap a kis csapat: a Porcukor Cukrászda tulajdonosának, Azúr Antalnak, a gonosz cukrászmesternek a fülöncsípését, amely nem is lenne igazi egy jó nagy tortadobálás nélkül... Gyöngyösi Adrienn kedves, színes rajzai kísérik az igényes kivitelű, humoros, olvasmányos kötetet, amely nagy sikerre számíthat a gyerekek körében.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mai meseregény, meseregény, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Baum, Lyman Frank (1856-1919)
Kalandok Óz birodalmában. Szeged, Lazi Bt., 2001. 211 p., ill., 21 cmAz előzményeitől (Óz, a csodák csodája, Óz, a nagy varázsló) olvasmányosságában, kitűnően egyénített figuráiban, groteszk humorában semmiben sem marad el a meseregény. A történet helyszíne Óz birodalmának egyik tartománya, a gillikinek országa. Itt él Tip, az árva fiú, és itt "kel életre" a tökből és faágakból készített Tökfej Jancsi, akik az öreg Mombi boszorkány sanyargatásai elől Smaragdvárosba, a jó fejedelem, a Madárijesztő udvarába menekülnek. Kalandos utazásuk sikerre számíthat a mesekedvelő gyermekek körében.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötetei: Óz, a nagy varázsló; Ozma, Óz hercegnője

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Baum, Lyman Frank (1856-1919)
Mo, a bűvös birodalom és népének meglepő kalandjai. Ill. Frank Ver Beck. Szentendre, Kairosz K., 1999. 159 p., ill., 24 cmLyman Frank Baum jól ismerte a gyermekek természetét, melyhez hozzátartoznak a mesék, az álmok és a vidámság is. Mindezek szellemében születtek meg az amerikai író, drámaíró gyermekkönyvei; közöttük e korai írásai közé tartozó meseregény is. Mo földje, ahol a cselekmény játszódik, semmiben sem különbözik más mesebirodalmaktól: itt is természetes, hogy minden csoda bekövetkezhet, itt is értik az emberi beszédet az állatok, halhatatlanok az emberek, és az itt élőknek is nap mint nap számos nehézséggel kell megküzdeniük. Hol a Bíborsárkány bosszantja föl a birodalom uralkodóját, hol egy hercegi rangot viselő kutya okoz bonyodalmat, hol pedig a hegyekben lakó gonosz uralkodó, Homlokromlok ármánykodásai keltenek riadalmat. Frank Ver Beck szecessziós hangulatú, derűs rajzai díszítik a meseregényt, amelyben a karakteresen megformált szereplők - a selyemhajú szépséges hercegkisasszony, Húsoshasé éppen úgy, mint a rettenetes erejű Kőszáli Pfu - kalandjai felhőtlen szórakozást ígérnek a 8-10 éves gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Baum, Lyman Frank (1856-1919)
Óz, a nagy varázsló. Bp., Falukönyv-Cicero Könyvstúdió, 2002. 158 p., ill., 20 cm (Klasszikusok fiataloknak)Különös és varázslatos mesevilág tárul föl Baum könyvének lapjain, amelynek témája a boldogság keresése. Főszereplője, Dorka kutyájával, Totóval egy különös országba, Mumpicok birodalmába keveredik. Itt találkozik későbbi hűséges barátaival, a Madárijesztővel, a Bádog Favágóval és a Gyáva oroszlánnal, "akik" elkísérik őt hosszú vándorútján, amelynek végcélja a jó varázsló, Óz Smaragdvárosa. Lendületes, magával ragadó meseszövés, kedves humor és báj, valamint sugárzó ember- és életszeretet hatja át a világszerte nagy sikert aratott meseregényt, mely a nyolc éven felüli gyermekolvasóknak ajánlott.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötetei: Kalandok Óz birodalmában; Ozma, Óz hercegnője

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Baum, Lyman Frank (1856-1919)
Ozma, Óz hercegnője. Szeged, Lazi Bt., 2001. 192 p., ill., 20 cmA kötet a gyerekek körében népszerű és sikeres regényciklus (Óz, a nagy varázsló, Kalandok Óz birodalmában) harmadik része. A főhős itt is Dorka, a mindig kíváncsi kislány, akit egy tengeri vihar a csodálatos Ev országába sodorja. Az idilli békében élő országban szoros barátságot köt Ozmával, Óz bűbájos hercegnőjével és olyan érdekes lényekkel ismerkedik meg, mint Billiba, a kedves, beszélő tyúk, Tiktakk, a Gépember, vagy Langaléta hercegnő, akinek az különös szokása van, hogy mindennap más fejet visel. Amikor a Gonosz manó király elrabolja Ev királynőjét és tíz kisgyermekét, majd Ozmát is, Dorka hűséges, régi barátaival - Madárijesztővel, Gyáva Oroszlánnal és Bádog Favágóval - a segítségükre siet. Ám a kislánynak ez alkalommal nemcsak bátorságra, hanem furfangos észjárásra is szüksége van ahhoz, hogy legyőzze Manó Királyt, kiszabadítsa a királyi családot és a kedves barátnőt. Az izgalmakban bővelkedő meseregény - amelyet az eredetei, 1907-es kiadásban szereplő rajzok illusztrálnak - sikerre számíthat a 8-10 éves gyerekek körében.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötetei: Óz, a nagy varázsló; Kalandok Óz birodalmában

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bechstein, Ludwig (1801-1860)
Az elvarázsolt királykisasszony . Ill. Szegedi Katalin. 3. kiad. Budapest, General Press, 2010. 212 p. 29 cmLudwig Bechstein a Grimm testvérek kortársa volt. Neve és meséi azonban kevéssé ismertek a magyar olvasóközönség előtt. Számos német, főleg frank és thüringiai mese és monda gyűjtője volt. Gyűjtéseinek eredményét több kötetben foglalta össze: „Thüringia mondakincse és mondakörei” (1835-1838), „Német mesekönyv” (1846) és „Új német mesekönyv” (1855). Bechstein verseket és elbeszéléseket is írt, ezekből olvasható közel félszáz mese a gyönyörű kivitelű kötetben. „Volt egyszer egy szegény kézműves s annak két fia: egy derék meg egy gonosz szívű. Mint ahogy az sokszor megesik, az apa a gonosz fiát szerette jobban.” – ekként kezdődik az egyik klasszikus mese, amely megadja a képeskönyv valamennyi történetének alaphangulatát. Hiszen ezek a mesék „igazi” királylányokról, vándorlegényekről, boszorkányokról szólnak, a jó és a gonosz örök küzdelméről, s amint az lenni szokott próbatétellel dől el, hogy melyek azok a legfőbb jellembéli tulajdonságok, amelyek a szerencse elnyerésében, „meghódításában” nélkülözhetetlenek. Miként ejthető „rabul” a boldogság kék madara, s vajon a két cél a szerencse és a boldogság elérése egybe esik –e? Vajon miként szabadul meg a gonosz rontás alól az elvarázsolt királylány, hogyan kell az őt megszabadítani kívánónak kiállnia a három próbát? Nos erről szólnak a mesék, amelyeket Szegedi Katalin csodaszép rajzai méltóképpen illusztrálnak.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Becker, Bonny
Medve látogatója. Ill. Denton, Kady MacDonald. Ford. Cséplő Noémi. Budapest, Pongrác K., 2011. 52 p. 25x28 cmA morcos, magányosan élő Medve biztos abban, hogy nem szereti a látogatókat, ám amikor váratlanul egy szürke kisegér bukkan föl az otthonában, alaposan megváltozik az élete… Egy nagy barátság születésének pár mondatban előadott, feszes ívű történetéhez nagyszerűen illeszkednek Kady MacDonald Denton az érzelmeinek fokozatos átalakulását, a mesében éppen uralkodó hangulatot remekül tükröző, pasztellszínű illusztrációi. A külföldön számos díjat és elismerést kapott gyerekkönyv sikerre számíthat a hazai gyerekolvasók körében is.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Becker, Bonny
Medve szipog. Ill. Denton, Kady MacDonald. Ford. Palotás Attila. Budapest, Pongrác, 2014. 32 p. 25x28 cmMedve szörnyen megfázott, biztos abban, „hogy kerek e világon még soha senki nem érezte magát olyan rosszul, mint ő”, ezért mikor egyetlen barátja, Egér megérkezik, idejét látja a végrendelete megírásának. Az örökké vidám, optimista kisegér mindent megtesz Medve gyógyulásáért: felolvasással és vidám nótákkal szórakoztatja, majd ágyba segíti és csalánteával nyugtatja a zsémbes beteget. Medve másnapra meggyógyul, Egeret viszont nagyon rossz bőrben találja. Most neki kell bebizonyítania menyire együtt érez kis barátjával és milyen remekül ért a betegápoláshoz... A számos díjjal jutalmazott sorozat sikerében a sok humorral előadott kedves barátság-történeten túl a szöveget remekül közvetítő illusztrációk - Kady MacDonald Denton akvarell- és tustechnikával készült rajzai - is fontos szerepet játszanak.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Becker, Bony
Medve aludni megy. Ill. Denton, Kady MacDonald. Ford. Cséplő Noémi. Budapest, Pongrác K., 2011. 52 p. 25x28 cmA magának való, zsémbes Medve pizsamapartira hívja kis barátját, Egeret. Abban a pillanatban, hogy apró látogatója becsönget, már bánja hirtelen jött ötletét. Hogyan is gondolhatta az éjszakai vendéglátást, mikor neki teljes csendre van szüksége az elalváshoz? Este dámáznak és kakaót isznak, kellemesen telik az idő, ám a lámpaoltást követően Medve félelme beigazolódik: vendége fogat mos, dudorászik, folyton neszel, motoz, fészkelődik, állandó kérdezősködésével zavarja nyugalmát. Mikor végre sikerül elaludnia ijesztő hangok ébresztik föl, padló recsegést, susogó hangokat hall, úgy véli „valaki van a szobában”. Félelmét egyetlen módon tudja leküzdeni: felébreszti kis vendégét, és megkéri nézzen körül a szobában majd „a Bátor Erős Medve és a Nagyon Rémült Kisegér kalandjait” elmesélve ringatja álomba. A barátság megtartásáról pár mondatban megfogalmazott mondanivalót, sok humorral és érzelemmel előadott feszes ívű történetet, a sorozat előző részéhez hasonlóan, nagyszerűen egészíti a tipográfiai játék, Kady MacDonald Denton akvarell- és tustechnikával készült rajzai.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Békés Pál (1956-2010)
A Bölcs Hiánypótló. Ill. Sajdik Ferenc. 2. felúj. kiad. Budapest, Móra, 2009. 123 p., 22 cm (Az én könyvtáram)A meseregény főhősei, az időérzék nélküli óra, Pontos Idő, a szőr nélküli szörnyeteg, Venyige II., és az önértékelési zavarral küzdő, egy büdös zokni orráról menekülő Lyuk, hiányzó képességeik és adottságaik pótlásáért szeretnék megtalálni a Bölcs Hiánypótlót. Ám a varázsló nem változtat rajtuk semmit, viszont megtanulják tőle, hogy sokszor nem az a fontos milyenek vagyunk, hanem az, hogy mit teszünk, és hogyan érzünk. Sajdik Ferenc szellemes rajzaival illusztrált meseregény népszerűségre számíthat a kisiskolások körében.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Békés Pál (1956-2010)
A Félőlény. Ill. Rényi Krisztina. 4. kiad. Bp., Móra Kvk., 2010. 117 p. ill., 20 cmA meseregény színhelye, a Kiserdő egykor a felhőtlen örömök vidéke volt. Az erdőlakók azonban már régóta kerülik a tisztást, mert erdejükbe szörnyek költöztek, félelmetes vijjogások, kiszáradt fák, fölperzselt tisztások adnak hírt ártó jelenlétükről. Retteg a tölgyfa mélyén élő, tudós Félőlény is, akinek zegzugos odúja mennyezetig van rakva könyvvel, s minden könyv minden meséje egyben egyezik: a történet végén győzni kell a jónak. Ezért lesz azután a Félőlény szálka a szörnyek szemében, akik teljes erejükkel ellene fordulnak. Ám amikor a könyvtártulajdonos szembesíti őket tudományával, végül is megfutamodnak, a kezdetek kezdetén reszkető Félőlény helyett pedig a mese végén előttünk áll: Élőlény. A meséskönyv lapjain Rényi Krisztina rajzaival kelnek életre a karakteres kis figurák, akik jócskán megszívlelendő üzenet hordozói.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
A félőlény első kötetben

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Békés Pál (1956-2010)
A kétbalkezes varázsló. Ill. Sajdik Ferenc. 3. kiad. Bp., Móra, 2011. 145 p. 22 cmBékés Pál Harry Potter történetét megelőzve, már 1999-ben megteremtette a hazai varázslóiskolát. Ilyen iskola tanulója a meseregény főszereplője, Fitzhuber Dongó, aki éppen záróvizsgájára készül, amelyet ha sikerrel letesz, okleveles mestervarázslóvá avatják. Ám addig a pillanatig még meg kell találnia a Badar király birodalmában egy hatalmas lakótelepen rejtőző királykisasszonyt, Lanolint. A történet napjainkban játszódik, mesebirodalommá változtatva a szürke lakótelepet, ahol nyugdíjas mesterboszorkány, kóbor dzsinnek és egy nagyhatalmú szellemecske segíti a tapasztalatlan varázslótanoncot. A meseregény humoros rajzait Sajdik Ferenc készítette.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Békés Pál (1956-2010)
Báldor. Ill. Győrfi András. Bp., Móra Ferenc Kvk., 1999. 136 p., ill., 19 cmA kedves hangzású címadó név a szerző két gyermekének, Bálintnak és Dorkának a nevéből keletkezett. Az írások a felnőttek számára hétköznapi eseménynek, de a gyerekeknek nagy kalandnak számító történéseket mesélnek el. A szerző természetesen nagy kedvvel vesz részt ezekben a "kalandokban", sőt nagy örömmel engedi magát "rászedni". Nevetésre ingerlőek azok a történetek is, amelyek arról szólnak, hogyan próbálják a gyerekek a felnőtteket utánozni, illetve hogyan látják a felnőttek világát. Győrfi András rajzaival illusztrált kis kötet - amelyből sugárzik az apai szeretet és büszkeség - a kiskamaszoknak ígér vidám perceket.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Békés Pál (1956-2010)
Borz a sámlin. Ill. Kalmár István. 2. kiad. Budapest, Móra, 2011. 76 p. 22 cmA történetek elbeszélője – az író – a Fehérlófia utca 13-as számú bérházába költözik, ahol megismerkedik szomszédjával Szűcssebestyénnel, egy barátságos borzzal, aki nemcsak a ház lakóiról szolgál hasznos információkkal, de sok mindent elmond, amit a borzok, elsőként is Szűcssebestyén életéről tudni érdemes. Így többek között megtudja, hogy a sámlin üldögélő, szivarozó, különös lakótárs kiterjedt levelezést folytat az Amerikában élő Bűzös Borzzal, jó barátja a zseniális esőcsináló, Azúrborznak, vannak népes társaságukban igen büdös egyedek, de akadnak rendkívül tiszták is, és előfordulnak közöttük komoly depresszióval küzdők, mint például az örökkön lelombozott Kóborz. A mese Békés Pál kifogyhatatlan fantáziájának, humorának és Kalmár István rajzainak köszönhetően remek szórakozást ígér az olvasni szerető 8-11 éves korú gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai meseregény, meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Békés Pál (1956-2010)
Doktor Minorka Vidor nagy napja. 2. kiad. Bp., Móra Kvk., 2011. 121 p., 19 cmHogy kicsoda is a címszereplő, Doktor Minorka Vidor, nos ezt vélhetően még Teréz néni, a történet másik főszereplője sem tudná kitalálni rémálmokkal kísértő éjszakákon. Ugyanis a doktor nem más, mint a bölcsészdiplomával rendelkező szárnyas állat, egy tyúk, aki egy különös varázslat nyomán kel életre a piacon, miközben komoly háborúság veszi kezdetét a kofák és a hentesek között. A fent említett Teréz néni a nyári szünet alatt unokahúgát, Dorkát kívánja leszoktatni számos rossz szokásáról. Mivel Dorka nagy csoki faló, Teréz néninek az a rendíthetetlen meggyőződése, hogy a kislányt egy remek húslevessel lehet majd eltántorítani káros szenvedélyétől. Ezért indulnak el a piacra, hogy húslevesbe valót vegyenek, ám Teréz néni az egyik üzletben – az eladó kifejezett tiltása ellenére – megrázza az egyik tollseprűt, és ezzel kezdetét veszi a varázslatok sora…
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Békés Pál (1956-2010)
Lomtalanítás a Fehérlófia utcában. Ill. Szabó Levente. Budapest, Csodaceruza, 2007. 32 p. 21 cmA Fehérlófia utcában található régi bérház lakói lomtalanításra készülnek. Kikerül a sok haszontalan holmi a járdára, és az este beálltakor - egy kopott, törött fél tálcát kivéve - a tömérdek kacat úgy eltűnik, mintha sosem lett volna. Ám ez az egy tárgy, ami a ház lakóinak véleménye szerint már igazán „nem jó semmire”, az öreg nyugdíjas borz, Szűcssebestyén falára kerül, aki nem a hasznosságáért, hanem egyes egyedül a reá festett három és fél, nagypettyes, gyönyörű pillangóért viszi haza… A tárgyak szépségének, értékének megbecsülésére tanító meséhez kitűnően illeszkednek Szabó Levente grafikus, finom fátyolos hangulatot árasztó, árnyjátékszerű rajzai. A könyv Békés Pál Borz a sámlin című meseregényének azonos című fejezetéből készült.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Békés Pál (1956-2010)
Viola violával. Ill. Békés Rozi (1955). 2. kiad. Budapest, Móra, 2010. 34 p. 21 cm (Már tudok olvasni)A Móra Kiadó 2010-ben megújult célkitűzéssel, új köntösben ismét útjára indította a kisiskolások olvasástanulását segítő Már tudok olvasni című sorozatát, amelynek tagjai könnyen érthető, rövidebb szöveggel az első-másodikos kisdiákokhoz, hosszabb mondatokkal és történetekkel a „már olvasók” táborához szólnak. Ez alkalommal egy modern, mai mese, Békés Pál Viola violával című története ébreszt kedvet az olvasáshoz. Az mese főhőse a múzeumi festményről leszökött kislány, Viola, aki már nem érzi jól magát abban a keretben, amelyben a falón lógott, és másik keresésére indul. Útközben a városban egy ablak, majd egy kert kínálja fel keretét számára, de a kislánynak egyik sem tűnik megfelelőnek. Miközben egy képkeretező műhelyébe is bejutva, rengeteget kipróbál, ráébred, számára egyetlen, „igazi” keret létezik: a régi, megszokott... A Békés Rozi nagyszerű színes illusztrációival kísért remek humorú, nagy betűs, könnyen olvasható mesét érdemes ajánlani a 6-10 éves gyerekek körében.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Arany mesekönyv. Bp., Könyvmíves Kvk., 2000. 205 p., 25 cmBenedek Elek nemcsak népmesegyűjtőként és íróként, hanem mesefordítóként is jelentőset alkotott. "Színes könyveiben" idegen népek meséiből válogatott az író műveit megjelentető kiadó, ez alkalommal a Könyvmíves Kvk. Az Arany mesekönyvből egzotikus tájak - többek között lapp, török, maláji, kolmük, spanyol, izlandi - népek meséit ismerhetik meg a gyerekek, amelyek főszereplői a történetek legnagyobb részében elátkozott királyfiak (A Kígyókirály, Porkó király), bátor legények (Bella-Flór hercegnő, Napvilág és Holdvilág) és királykisasszonyok (A néma szultánkisasszony, A párjanincs, szép királykisasszony). A sejtelmes hangulatú Ezeregy éj meséi mellett érdekes színfoltja a kötetnek egy walesi mese (Az átok), amely reménytelen szomorúságával szinte elüt a többi, általában azonos törvények szerint felépített mesétől. A meseválogatásban elsősorban a már önállóan olvasni tudó nagyobb gyerekek lelhetik örömüket.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
A jégpáncélos vitéz. Ill. Orbán Balázs. Bp., Kairosz K., 1998. 128 p., ill., 25 cmA történelem évgyűrűi ugyanúgy rakódnak egymásra halhatatlan titkok hordozóiként, mint az erdélyi havasok - csodákat, meséket őrző - fáinak megkérgesedett rétegei. A táj és a lélek elválaszthatatlan egysége a hegyi falvak hallgatag lakóinak képzeletvilágában, és a székely eredetmondák semmi más szépséghez nem fogható, csodálatos nyelvezetében öltöttek formát. A "krónikás", Benedek Elek, képzeletbeli utazásra invitálja az olvasót. Erdély különböző tájainak, a várak, hegyormok, erdők és tavak keletkezésének történetét mondja el kötetében, "három tucat rege és monda segítségével". Szeben, Hunyad, Aranyos-Torda, Udvarhely, Csík, Háromszék, Bihar és Kolozs vármegye történelmi emlékhelyei között vezeti az utazót. A mondák és Orbán Balázs illusztrációi nyomán ismét "benépesül" A Hadak útja, "megelevenedik" A Tordai tündérvár legendája, újra értelmeződik a "Szent László király csudálatos dolgairól" szóló monda, amikor a hős kardjával vágott hasadékot a hegy gyomrába (Tordai-hasadék). A mesék pontosabb megértését a kötetvégi szómagyarázat és helynévazonosító segíti.
A mű tartalmi jellemzője: mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Elek nagyapó állatmeséi. Vál. R. Kárándi Rita. Debrecen, Aquila Kvk., 1996. 29 cm. (Aquila gyermekkönyvek) 1. köt. 1996. 78 p.+ 2. köt. 1996. 76 p., ill.Benedek Elek hatalmas mesegyűjteményéből az állatmeséket válogatta egy csokorba R. Kárándi Rita. A két kötetben megjelent összeállítás főszereplőinek kalandjait nemcsak „Elek nagyapó” ízes magyar nyelvű előadásmódja teszi majd vonzóvá a legkisebbek számára, hanem a kiválasztott mesék műfaji gazdagsága is. Akad közöttük az események ritmikus, mondókaszerű ismétlésére és továbbszövésére épülő láncmese, mint pl. A kóró és a kismadár, A kakas és a pipe, A róka meg a pacsirta, stb. Szép számmal előfordulnak elgondolkodtató, valamilyen hasznos tanulsággal szolgáló fabulák (Az egerecske, Farkas koma, A prücsök krajcárkája, A macska, Többet ésszel, mint erővel stb.), de a második kötetben az okos, ravasz, az erősebb állat eszén is könnyen túljáró Rókáné komámasszony színrelépésével (Rókáné lakodalma, Rókáné becsapja Tigris őfelségét, Rókáné mézes-mázos kalácsa stb.)a játékos kedvű, furfangos állatok vidám kalandjaiban is bőségesen részesülhetnek. A gyermeki fantáziát érvényesülni engedő fekete-fehér illusztrációk teszik teljessé a színvonalas összeállítást.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Erdélyi történetek. Szeged, Lazi, cop. 2005. 227 p., 21 cmBenedek Elek életművének java része szülőföldjét, Kisbacont, a hegyekkel övezett, újabban Baróti-medencének is nevezett Erdővidéket örökíti meg. Ezzel találkozunk jelen elbeszéléskötetében is, amelyből az eszményített székely falu képe tárul elénk. A népmesei tömörségű, poétikus, szimbólumgazdag írások többsége igazi "fehér irodalom": szép, jó és igaz hármas egységéről, az örök értékek diadaláról, a havasokkal egybeforrt szívű székely ember mindennapjainak szakrális, transzcendens összetevőiről szól. A kötetet Szondy György rövid összefoglalója zárja Benedek Elek munkásságáról.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 80 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Gyöngyvirág Palkó és más mesék. Vál. Kőrössi P. József, ill. Faludy Bea. Bp., Elek és Társa Kvk., 1996. 123 p., ill., 29 cmBenedek Elek gazdag mesegyűjteményeiből - valamennyi meseolvasó korosztály igényeihez igazodóan - harmincat kínál a válogatott kötet. A rövid, az ismétlődő elemek ritmusára épülő, A kóró és a kis madár, A gyémántkrajcár, A kakas és a pipe, A macska című történetek mellett hosszabb lélegzetű állatmesék (Kacor király, A sündisznó, A farkas és a róka), azután tündérmesék (Hamupipőke királyfi, Többsincs királyfi, A táltos királykisasszony), anekdotikus (Ludas Matyi) és tanító célzatú mesék (Haragszik-e gazduram?, Három kívánság) állat- és emberhőseinek tréfás vagy kalandos történetei hirdetik a népi bölcsesség és igazságszolgáltatás diadalát. Faludy Bea - a népi humort, a hősi kalandot meg­jelenítő ízléses - illusztrációi teszik a kötetet igazán élményszerzővé.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, tréfás mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Katalin. Budapest, heted7világ kiadó, 2004. 175 p., 21 cmA leginkább mesegyűjtőként ismert író Katalin című leányregénye 1895-ben jelent meg. A műfaj átlagából annak okán emelkedik ki a regény, hogy szerzője a címszereplő törékeny alakja köré reális történetet szőtt, miközben a lélek halk hangjait, finom rezdüléseit is remekül megérzékíti. A cselekmény szerint Katalin személyes boldogságát háttérbe helyezve, magát a kemény munkától sem kímélve teljesíti kötelezettségét, amikor felneveli árva testvéreit. A családjáért álmait föláldozó lány élete szépen példázza a szeretet és emberiesség hatalmát. A történet végén Katalin boldog "nagymamaként" él övéi körében, az olvasó pedig reméli, hogy családtagjainak megtartó szeretete kárpótolja őt az eltemetett álmokért. A bizonyos szempontból, mára már "megkopott" történet az olvasni igazán szerető fiatal lányoknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Magyarok története. Debrecen, Alföldi Nyomda, 1994. 212 p., ill., 24 cm1925-ben, majd 1927-ben, tehát "Elek nagyapó" élete alkonyán jelent meg Kolozsvárott a magyaroknak szóló kis történelemkönyv, amely valójában didaktikus históriagyűjtemény. Ugyanis egyfelől nem válik el egészen - különösképp nem a hun-magyar mondakör, illetve a magyar őstörténet vonatkozásában - a képzelet szőtte rege és a valós történelem irodalmi földolgozása; másfelől Benedek Elek nagy királyaink, jelentős történelmi személyiségeink életrajzaiba sűrítve mesél a nemzeti múlt legfontosabb eseményeiről, tehát biográfia és történelem is együtt halad. Az első rész (Ezer év előtt) a hun-magyar mondakör legendás elemekkel történő földolgozása, a második egység (Ezer év története) a honfoglalástól a millenniumig terjedő kor, illetve a magyar államiság népszerű stílusú áttekintése. Egy-egy kimagasló történelmi személyiségben látja az író a nemzet nagy tetteinek letéteményeseit; Árpádban, Szent István és Szent László személyében, majd Nagy Lajos, a Hunyadiak vagy Zrínyi Miklós alakjában rajzolja meg azokat a követendő és becsülendő példákat, amelyek jelenkorban sugározzák a "nemzeti nagylét" tanulságait. Az életrajzok közé - kronológiai rendben - a korfordító események krónikás történeteit iktatja be (A tatárjárás, A mohácsi vész, Erdély aranykora véget ér, Kuruc világ stb.). A középkortól kezdve a regei, mesés elemek háttérbe szorulnak, s egyre több a konkrétum, az adatszerű tudnivaló, de ezekben a fejezetekben sem mond le a szerző az epikus eszközök alkalmazásáról, a romantikus retorikáról vagy a tanulságok levonásáról. A kötetet lezáró eszmei summázat (Ezer esztendő) a millenniumi ünnepségek ürügyén beszél arról, amiért az egész könyv íródott: a magyar népet hihetetlen életereje mentette meg a pusztulástól, attól, hogy ne jusson elődje, a hunok sorsára.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Nagy magyarok élete 1-2. köt. Bp., Holnap K., 1. köt. 1996. 420 p., 19 cm + 2. köt. 1997. 157 p. 19 cmBenedek Elek 1905-ben kezdett bele nagyszabású vállalkozásába, a magyar történelem és szellemi múlt nagyjainak életrajzi gyűjteménye megalkotásába. A 18 kötetre tervezett sorozatból 13 meg is jelent 1914-ig, amikor a világháborús események, majd az író Erdélybe való visszaköltözése félbehagyni kényszerítették a nagy magyarok pan­teonjának fölépítését. A torzó mivoltában is tekintélyes műből korunkban csupán válogatás látott napvilágot. Benedek Elek, miután fölhagyott az újságírással, engedett alkata elrendelésének, valódi írói hajlamának és - miként Páskándi Géza írta róla - "visszanéző író" lett; elfordult a századelő kiábrándító világától és a múltat vizsgálta, hogy példaképeket mutathasson föl legkedvesebb olvasóinak, a gyerekeknek, a fiataloknak. Ez magyarázza portréinak romantikus stílusát, érzelmességét, idealizáló módszerét. Olyan alakokat választott ki a nemzet történelméből, akik nem csupán históriai jelentőségűek, de emberi karakterük is megörökítésre méltó. Az ő felfogásában a nemzet hajdani nagyságai nagyszerű jellemvonások megtestesítői is - a válogatásban szereplők közül Mikes Kelemen a hűség példaképe, az őshazát kutató Kőrösi Csoma Sándor az akarat bajnoka, Wesselényi Miklóst a törhetetlen akarat, Kölcsey Ferencet a testi gyengeséget legyőző hazaszeretet, Széchenyi Istvánt a nemzet felvirágoztatásának szívós és céltudatos szolgálata jellemzi. Benedek Elek művével az ifjúságot kívánta nevelni, stílusa ezért a példaképteremtő szándékhoz illően emelkedett.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Nagy mesekönyv. 1-4. köt. Bp., Heted7Világ K., 2002. 297+297+298+296 p. ill. 30 cmAz Athenaeum kiadásában 1922-ben megjelent Magyar mese- és mondavilág kötetei alapján készült Benedek Elek meséinek négykötetes összeállítása, amely igen tartalmas válogatást ad a magyar mesekincs javát reprezentáló művekből. A nagyalakú, magyar művészek színes rajzaival illusztrált kötetben a népmesék szinte valamennyi típusa képviselteti magát. Bőségesen akad példa eredetmondára (Vár és forrás), a magyar történelem kimagasló - különösen Mátyás, az igazságos király -alakja köré szőtt történetre (Mátyás király és az öreg szántóvető, Mátyás király juhásza). Van közöttük állatmese (A vén kutya); példázatos történet arról, hogy a pénz mit sem ér, ha nem kíséri Isten áldása; furfangos mese, amely arról szól, hogyan tanította móresre a szegény ember elkényeztetett lusta, vagy éppen túlságosan kíváncsi feleségét (Dolgozz macska, Mit beszéltek a szamarak?). Szép számmal akadnak átváltozásos, varázslatos mesék (A fazékfedő; A tizenhárom hattyú; Az őzike stb.) és olyanok is, amelyekben elmaradnak a csodás lények, de színre lép valamilyen csodás elem, amely segíti a mesehőst hőn vágyott célja elérésében (A rozmaringszál; Jégország királya stb.). A mesék világában járatos olvasó bizonyára ráismer a Grimm mesék vagy Az ezeregyéjszaka meséinek fordulataira A bujdosó macska, a Hamupipőke, A békakirály vagy A hétéves gyermek történeteiben, amelyeket az író a világirodalom mesekincséből fordított és dolgozott át. A mesegyűjtemény a már jól olvasó gyerekeknek, de a meséket szüleik felolvasásában hallgató kisebbeknek is élményt kínál.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Piros mesekönyv. Bp., Falukönyv-Cicero K., 1999. 186 p. ill., 25 cm (Klasszikusok fiataloknak.)Benedek Elek önállóan megírt népmeséi mellett, jelentőset alkotott mesefordításaival is, ezek Kék, Piros, Ezüst és Arany mesekönyvek címmel kerültek kiadásra. A Piros mesekönyv izlandi és japán, szász és tatár, svéd és arab, orosz és magyar, angol és román mesékből nyújt válogatást. Megtalálható köztük az Ezeregyéjszaka két meséje (Aladdin és a csodalámpa, A halász és a gonosz szellem), állatmesék és tanmesék, mint pl. A sárga madár, A négy évszak. Színre lépnek a népi furfang és találékonyság figurái, szabók és favágók (A cigány és a három ördög),valamint az uralkodó osztály tagjai, fejedelmek, királyok és királynék, bátor királyfiak és szépséges hercegkisasszonyok (Szigurd királyfi, A levegőben lógó aranykastély stb.), hogy kemény próbákat kiállva bebizonyítsák: méltók a trónra és rászolgáltak a kincsre. A kötet a már önállóan olvasó kisiskolások figyelmébe ajánlandó.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Szélike királykisasszony. Válogatott mesék. [Nagykovácsi]. Puedlo, [2004]. 142 p., 20 cmA Benedek Elek meséiből válogatott gyűjteményből a kicsik előtt feltárul egy sokszínű, szép mesevilág. A címadó, széllel versenyt futó királykisasszony története mellett még harminchat mese található a kötetben, amelyek legtöbbje vidám, nem egy közülük csalimese. Olyan ismert darabok vannak közöttük, mint az Aranyszőrű bárány, a Világszép Sárkány Rózsa, a Lúdas Matyi vagy a Csillagszemű juhász. Sok állatmese, mulatságos emberi tulajdonságokkal felruházott állatfigura is szerepel a válogatásban (A kutya, a macska meg az egér, Mackó úr meg Ordas koma, A farkas, a róka, a nyúl meg a varjú).
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, csalimesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Toldi Miklós. Budapest, Ciceró, 2009 230 p. 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)Benedek Elek munkásságának - főleg a századfordulóra eső szakaszában - igen fontos részét képezik azok a könyvek, amelyekkel egyértelmű célja volt, hogy vonzóan epikus, olykor regényes formában, szinte észrevétlen maradó - példákat fölmutató - didaxis­sal nevelje a fiatalokat hazafiságra. Ilyen műve volt az Arany János nyomán 1910-ben elkészült Toldi Miklós is. A történet nyomon követi Arany elbeszélő költeményének cselekményét, megőrzi eredeti motívumvilágát, de Benedek Elek írói módszerét lényegében az határozza meg, hogy a legtanulságosabb epizódokat emeli ki - végigkövetve Toldi életútját Nagyfalutól a vitézi dicsőségen át haláláig. A romantikus hangoltságú ifjúsági regény maradandó értékű alkotás.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Többsincs királyfi és más mesék. Vál. Kormos István; Ill. Szecskó Tamás. 10. kiad. Budapest, Móra, 2011. 302 p. 25 cmA klasszikus mesemondó, Benedek Elek munkásságának java terméséből ötven, közkedvelt mese olvasható a kötetben, a hagyományos tündérmeséktől kezdve a rövid példázatig. A Szecskó Tamás vidám, fekete-fehér és színes illusztrációival kísért mesék (Gyöngyvirág Palkó, A szegény ember szőlője, Többsincs királyfi, Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack) legtöbbjében, így Furulyás Palkó történetében is a reális elemek keverednek a fantasztikummal. A népi hősök találékonyságát, talpraesettségét bizonyító, fordulatos históriák közé tartozik A talléros kalap, A tejkút és a többi mese. A gazdag válogatás darabjai egytől egyig híven tükrözik a nép fiainak ügyességét, egészséges erkölcsi felfogását, jó kedélyét, melyet a szerző a maga eleven és tréfás modorában közvetít olvasóinak.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, tréfás mesék, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Világszép nádszál kisasszony. Benedek Elek legszebb meséi. Ill. K. Lukáts Kató. 12. kiad. Budapest, Móra, 2014. 306 p. 25 cm"Az volt s lesz a törekvésem, hogy az általam megírt s még megírandó mesék irodalmi művek hatását tegyék az olvasóra, anélkül azonban, hogy emiatt meghamisítsam a nép eszejárásának, mesemondó nyelvének karakterét" - írta a "nagy mesemondó", Benedek Elek, akinek meséin azóta nemzedékek sora nevelkedett. A gazdag termésből huszonhat szerepel a kötetben. A szélesen áradó, gazdag, fordulatos cselekményű történetekben a jó és a rossz harcol egymással: kedves, szépséges királylányokat fenyeget a boszorkány ármánykodása (A rózsátnevető királykisasszony), különleges tulajdonságokkal rendelkező, bátor királyfiak (Az örök ifjúság vize), vagy éppen szerencséjüket kereső szegénylegények (Táltos Jankó, Hajnal) ütköznek meg földöntúli hatalmakkal, sárkányokkal, boszorkányokkal, ördögökkel és óriásokkal. Megjárják az alvilág birodalmait, eljutnak az Óperenciás-tengeren is túlra, Tündérországba, sokféle próbát kiállnak, hogy végül elnyerhessék az áhított királylány kezét s vele a fele királyságot. Táltosok, varázs erejű szerszámok (Az arany pálca), az embereknek hálás állatok (A griffmadár) segítik a hősök boldogulását. Azokban a történetekben, amelyek főszereplői a nép egyszerű gyermekei (Nyika), a népi furfang és lelemény győz. A mesék javarészt olyanok, hogy az olvasó - a népmese-motívumok ismeretében - maga is folytathatná: a hős gyakran szinte egyik történetből a másikba keveredik. A mesekönyv érdekes, izgalmas és kiválóan alkalmas arra, hogy a gyerekek fantáziáját megmozgassa.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, tréfás mesék, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 76 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Összes meséi. 1-3. köt. Szeged, Szukits Kvk., 2003. 426+455+ 444 p. ill. 25 cmBenedek Elek eredetileg ötkötetes, a székely népmeséket saját elbeszélő stílusához igazítottan, ízes magyar nyelven átírt történeteinek gyűjteményét (eredetei címe: Magyar mese- és mondavilág) három kötetbe sűrítve, Széchy Gyula klasszikus művész illusztrációinak kíséretében jelentette meg a Szukits Könyvkiadó. A szép kiállítású, tartalmas kötetek igen változatos anyagot kínálnak: találhatók benne átdolgozott népmesék, mondák és legendák, saját költésű tündérmesék, kópémesék, csalimesék, valamint háborús és katonatörténetek mesés változatai. Szinte a mesefolklór minden műfaja megjelenik köztük, számos közismert és kedvelt mesével, de sok olyan történettel is, amely az újabb Benedek-válogatásokban nem szerepelt, csak a kiadás alapjául szolgáló ötkötetes nagy műben lelhető fel. A nyelvi egyszerűségével és tisztaságával elkápráztató „nagy mesemondó” varázslatos előadásában az olyan népmesei hősök, mint A csillagszemű juhász, Furulyás Palkó, Vas Laci, János diák, Szép Miklós kalandjai mellett királyok és királykisasszonyok ( A zöld király, A halhatatlanság országa, A cigánypurdé, Pengő Világszép Nádszál kisasszony stb.) csodákkal teli, izgalmas történetei kelnek életre - a mesehallgató, olvasó korosztály feltehető örömére.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedictus, David (1938)
Micimackó visszatér. Ill. Burgess, Mark . Ford. Révbíró Tamás (1947). Budapest, Móra, 2009. 130 p. 25 cmDavid Benedictus író, színpadi szerző, forgatókönyvíró és színházi rendező a Micimackó első megjelenése után nyolcvan évvel kapott megbízást arra, hogy a könyv hőseit új életre keltse. Mark Burgess képzőművész, gyerekkönyv illusztrátorral összefogva, az eredeti történet miliőjét megőrizve, sikeresen teljesítették a nem könnyű feladatot: a Micimackó-folytatás tíz epizódja (egy-két fejezettől és Micimackó verselésétől eltekintve) éppoly kedves és szórakoztató, mint a Milne-könyv. A történet ügyes fordulattal indít. A Százholdas Pagony lakóinak körében elterjed a hír: Róbert Gida visszajön. A „Szóbeszéd” megerősítést nyer, és az állatok elhatározzák Fogadást rendeznek régi barátjuk tiszteletére. A pompás uzsonna során arra is fény derül, Róbert Gida már iskolás, ezért volt olyan sokáig távol. Ezzel a bevezetéssel természetessé válik a történet, a közös kalandok folytatása, melynek során Malackából Hős Lesz, Nyuszi az ésszerű táplálkozás megszervezése érdekében Népszámlását tart, Micimackó mézet keresni indul, Bagolyból majdnem író lesz, Róbert Gida segítségével az Erdő lakói krikettezni tanulnak, iskolát alapítanak és így tovább. A Révbíró Tamás fordításának köszönhetően a szöveg ez alkalommal is bővelkedik a humoros - a Karinthy-féle átiratra oly jellemző - groteszk nyelvi fordulatokban. A Milne Micimackóját ismerő gyerekek a folytatást is biztosan szívesen fogadják majd.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, meseregény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Beney Zsuzsa (1930-2006)
Cérnahangra. Ill. Reich Károly (1922-1988). Budapest, Holnap, 2012. 37 p. 22 cmMegragadó, szuggesztív költői eszközökkel, az anyai szeretetet, anya és gyermeke közötti meghitt pillanatokat, a gyermeki fantázia különös csodálatos rétegeit, az álmok, a tündérek és a természet birodalmát idézik Beney Zsuzsa gyerekversei. Az olykor lágy hangvételű, dallamos, máskor mozgalmas, játékos verssorok - a legkisebbek számára is könnyen érthető – „üzenetét”, Reich Károly illusztrációi teszik még emlékezetesebbé.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berecz András (1957)
Szegen csengő. Mesék, népdalok a Nagykunságról és annak környékéről, muzsikával. Ill. Gyulai Líviusz. Bp., Berecz BT, 2004. 87 p., 22 cm + 2 CDAki hallotta már "élőben" mesélni Berecz Andrást egészen bizonyos, hogy varázslatos személyiségének hatása alá került. Ízes, tájnyelven előadott kacagtató történetei most a Nagykunság és környékének életéről, máig élő múltjáról tudósítanak. A nemcsak szövegmondásban, de dalolásban is jeleskedő szerző, a könyvhöz mellékelt CD-n is hallható dalai a Nagykunságot magába foglaló Alföld zenei dialektusából merítettek. A mesék, dalok és mondókák egészen bizonyos, hogy elvarázsolják majd az ifjú és idősebb olvasókat egyaránt, akik a nyomtatott szövegeget illusztráló Gyulai Líviusz rajzaiban és metszeteiben is gyönyörködhetnek.
A mű tartalmi jellemzője: mondókák, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Cipelő cicák a hátizsákban. Ill. Agócs Írisz. Bp., Pozsonyi Pagony., 2008. 56 p. 22 cmAz igencsak eleven, minden huncutságra képes, apró játékcicák és kis gazdák – Lili, Dorka és Marci – ezúttal a városból kimozdulva, erdei kalandokba bocsátkoznak. Minden évszakhoz kapcsolódik egy-egy kirándulós családi történet. Ősszel a várrom tövében lovagi tornát rendeznek; télen szánkózás és nem mindennapi hóemberépítés következik; tavasszal az újjáéledő természetben az eldobott palackok, zacskók is életre kelnek, kicsiket és nagyokat egyaránt megtanítva arra, hogy az erdőben nem szabad szemetelni; és a család nyári sátorozása sem múlhat el a cicák csínytevései nélkül. Agócs Írisz színes illusztrációi kísérik a fordulatos, vidám történeteket, amelyekben bizonyára örömüket lelik a legkisebbek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Cipelő cicák a városban. Ill. Agócs Írisz. Bp., Pozsonyi Pagony, 2010. 56 p. 22 cmA kötet címadó hősei olyan apró játékcicák, amelyeket gazdáik a markukban mindenhová magukkal cipelnek. A felnőtteknek ugyan sejtelmük sincs róla, de a három kis gazdi – Lili, Dorka és Marci – pontosan tudják, hogy ezek a cicák nem egyszerű játékállatok, hanem olyan kis eleven lények, akiknek a társaságában sosem lehet unatkozni. Velük bizony bármi megeshet, egészen hihetetlen, csodaszámba menő dolgok is.. A rosszcsont Ciró, Pepe és Lőri pillanatok alatt képes jókora kalamajkát okozni a gyerekszobában éppúgy, mint a játszótéren, ahol éppenséggel gazdáik zoknijait csenik el, hogy aztán azokból zoknifa sarjadjon.. Az állatkertben félelmetes kalandba keverednek az oroszlánnal, majd a szerencsére jól végződő eset után segítőkész oldalukat is megmutatják, amikor egy elveszett kisgyereknek segítenek megtalálni a mamáját a kirakodóvásár tarka forgatagában. Agócs Írisz színes illusztrációi kísérik a vidám történeteket, amelyekben bizonyára örömüket lelik a legkisebbek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Galléros Fecó naplója. Ill. Kálmán Anna. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2010. 334 p. 22 cmA Szélkirálynő nevű vitorlás szigorú kapitánya nem tűr semmiféle rendbontást a hajóján. Amikor Galléros Fecó megdézsmálja azt a láda sajtkülönlegességet, amit az egérkirály küldött II. Dorgálnak, Datolyapart uralkodójának, éktelen haragra gerjed és nélküle indul vissza Egérországba. A száműzetésben töltött három év alatt hajmeresztő kalandok várnak a matrózfiúra. Kalózok törnek az életére, rablók, vérszívó denevérek fogságába kerül és a bátor, agyafúrt egérlegénynek minden leleményére (és kártyatudására) szüksége van ahhoz, hogy túlélje a nehéz pillanatokat. Szerencséjére minden helyzetben akad egy igaz barát, aki segítségére siet a bajban. A szerencsehozó Fortuna bogárral, az áldozatkész Doppler Tónival és a többi különleges védelmezőjével átélt izgalmas kalandokról számol be titkos naplójában, amely nemcsak a fordulatos történetek, de az eredeti tengerészballadák, a bűvészmutatványok, kártyatrükkök, fejtőrök, logikai játékok közreadása és nem utolsó sorban a vicces rajzok okán is nagyszerű szórakozást ígér a 8-10 éves korú gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Lengemesék. 1. Tavasz a Nádtengeren. Ill. Timkó Bíbor. Budapest, Sanoma, 2012. 78 p. 24 cmA Locsogó-tó partján hullámzó Nádtenger bátor védelmezői, az emberi szemmel láthatatlan lengék. Ám az apró testű, zöld színű lények közül csak az válhat őrzővé, aki eléri a felnőtt kort, vagyis amikor zöld haja bebarnul. A lengegyerekek nagyon várják hajuk színének megváltozását, mert a felnőttség, a védelmezés bátor feladatának teljesítése mellett azt is jelenti, hogy felszabadulnak a tiltások alól: egyedül kievezhetnek a nyílt vízre, békaháton lovagolhatnak, fegyverük lesz, de főként saját nádirigójukon repülve, felülről vehetik szemügyre a nádast. A történet főszereplője a nyughatatlan Füttyös Vilkó idő előtt bizonyítani akar, és ezzel veszélyes helyzetekbe sodorja magát. Viharsárkányt készít, hogy végre ő is repülhessen, valamint elköveti a felnőttek szemében a legnagyobb bűnt: csónakba ül, és egyedül kihajózik a tóra, felderíteni a lengék legnagyobb ellenségének számító harácsok tanyáját. Bár a történet végére Vilkó haja még mindig zöld marad, nem lehet őr, mégis be tudja bizonyítani rátermettségét. Leleményes ötletével, legújabb találmányával, a telepók-hálózat kiépítésével sikerül időben észrevenni és elhárítani a Nádtengert fenyegető veszedelmet, ami végül hőssé avatja a türelmetlen kis lengét.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Lengemesék. 2. Nádtengeri nyár. Ill. Timkó Tibor. Budapest, Sanoma, 2013. 114 p. 24 cm (Nők lapja mese)A Lengemesék első részében megismerhették a gyerekek az okos, talpraesett lengefiút, Füttyös Vilkót, aki hiába szeretne Nádtenger éber őreinek sorába állni, amíg az érettségét jelző barna hajszínt el nem éri, nem lehet a csapat tagja. Ám Vilkó a tiltás ellenére feladatának érzi, hogy megvédje Nádtenger lakóit az ellenséges támadóktól. Amikor fülébe jut, hogy a nádtengeri élőlények közül sokan – köztük legjobb barátja, Táltos, a békafiú is – az ősi ellenség, a harácsok fogságába került, egyedül indul kiszabadításukra. A mentőakció sikeréhez nagyban hozzájárul a kis lenge bátorsága mellett, leleményessége, elsőként is újabb találmánya, a vizespalackból készített, elsüllyeszthetetlen hajó…. A lengék nyári kalandjait ezúttal is Timkó Tibor kedves, vidám rajzai jelenítik meg.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Lengemesék. 1. Tavasz a Nádtengeren

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Mesék a Tejúton túlról. Ill. Gévai Csilla. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2013. 46 p. 23 cmEgy kisfiú, Bojti és egy kislány, Tücsök összevesznek a játszótéren, Bojti biciklijén. Addig cibálják teljes erővel a kerékpárt, míg az magával ragadja őket, végigszáguld velük a Tejúton, és egy különös bolygóra repíti őket. Kalandos utazásuk a Bátrak útján folytatódik, ismeretlen, félelmetes tájakon, veszélyek között. Homokországban hatalmas homokszörnyet győznek le; Kőországban barátságtalan Kőember állja útjukat; Növényországban Tücsök borostyánbörtönbe kerül, és csak Bojti leleményességének köszönhetően folytathatják útjukat; a teljes sötétség uralta Árnyékországban aromanók és bumfordok viszályát kell elrendezniük; Vasország lakóit egy gonosz vasóriás tartja rettegésben; az utolsó állomáson, a Fordított Varázsló országában pedig a varázsló elveszett fehér gyémántját kell megtalálniuk ahhoz, hogy visszarepítse őket otthonukba. Az IBBY-díjas Berg Judit és Aranyvackor-díjjal kitüntetett illusztrátor, Gévai Csilla együttműködéséből született színvonalas gyerekkönyvet érdemes ajánlani az óvodások és a már olvasni tudó kisiskolások körében.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Rumini. 4. kiad. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2013. 215 p. 22 cmBerg Judit gyermekregénye, 2007 gyermekkönyve, IBBY-díjas történet, amely a kisiskolásoknak szól. Kálmán Anna fekete-fehér rajzai rendkívül érzékletesen jelenítik meg a címszereplő kisegeret, Ruminit. A történet helyszíne, Pelevár ugyancsak mesébe illő, különleges hely, amely egyfelől a világ legnagyobb kikötője, másfelől pedig egy olyan csodabazárral is rendelkezik, ahol igazi különlegességeket, máshol fel nem lelhető kincseket talál az ide tévedő vásárló. Ilyen például a láthatatlanná tévő kalap, valamint a csodakenőcs, a zsugorító és növesztő por, nem is beszélve a látószelencéről és azokról a régi fegyverekről és pajzsokról amelyekre a tengerek vándorainak igencsak fáj a foga. A történet szerint erre a szigetre tart a Szélkirálynő névre keresztelt hajó Bojtos Benedek kapitány vezetésével. A hajó kapitánya – miután kimentette Ruminit az egérharamiák közül – maga mellé veszi a kalandra éhes kisegeret hajósinasnak. És ezzel kezdetét veszi az izgalmas történések sorozata, melynek nyomán az olvasók képzeletben behajózhatják a Ragacs-tengert, átkelhetnek a Sárkány szoroson, és megannyi életveszélyes kaland részesei lehetnek, az izgalmakat pedig még az is fokozza, hogy közben nyoma vész Rumininek…
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 36 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Rumini Datolyaparton. Ill. Kálmán Anna Budapest, Pozsonyi Pagony, 2013. 398 p. 22 cmA Szélkirálynő matrózai – köztük Rumini és barátai - ez alkalommal az ifjú házas Galléros Fecó nélkül kénytelenek felhúzni a horgonyt, hogy egy különösen értékes szállítmányt vigyenek a déli féltekén fekvő Datolyapartra. A langyos vizű, kristálytiszta tenger, a partvidéket lakó barátságos selyemmajmok és a festői fekvésű főváros kellemes emlékeket ébreszt a hajó legénységében, ám a part felé közeledve kalózok támadnak rájuk és a Szélkirálynő odavész. Bár a matrózok megmenekülnek, partot érve újabb kellemetlen meglepetés éri őket: időközben meghalt az ország szigorú, ám igazságos uralkodója, Dorgál király, a helyére lépett öccse, Herdál király pedig eltékozolta a birodalom vagyonát. Az országban jó ideje háború dúl, a világuralomra törő gonosz varázsló, Metamor vezetésével a feketeszárnyú denevérek tartják rettegésben a lakókat. Ám a Szélkirálynő bátor legénysége most sem hátrál meg és az igazságtalanul száműzött trónörökös, Elbán herceg segítségére siet…
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Rumini és a négy jogar. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2009. 327 p. 21 cmA Szélkirálynő nevű, háromárbocos tengerjáró vitorlás, a hódok királya, Tükörfarkú Kasztor által rendelt rakománnyal megpakolva a tükörtavi Gátvárosba tart. Bojtos Benedek kapitány és mindenre elszánt legénysége kellemes hajóútnak néz elébe, hisz a Tükörtó-szigetet övező Arany-tenger a világ legcsendesebb tengereként ismert Egérország matrózainak körében. Annál nagyobb a meglepetésük, amikor a Tükör-tó sziget közelében még sosem tapasztalt viharba kerülnek, majd miután nagy nehezen partot érnek, arról értesülnek, hogy a hódok királya már három hónapja nyomtalanul eltűnt. A birodalmat - a gonosz hírében álló varázsló, Ákum Vákuum tanácsaira támaszkodva - Hódító Hodrik kormányozza, akiről az a hír járja, hogy a szigetet lakók négy nemzetsége, a kígyók, a teknősbékák és az apró termetű, sebesen mozgó fénylények leigázására tör. Mindegyik népnek megvan a saját, drágakőből készült jogara, amely erőt és győzhetetlenséget ad neki másokkal szemben. Ha Hódító Hodrik megszerzi a három nép jogarát, semmi sem állíthatja meg többé nagyhatalmi céljai elérésében, győzhetetlen lesz. A Szélkirálynő bátor kis egérmatrózaira, Ruminira és barátaira, Balikóra, Dundi Bandira, Galléros Fecóra vár a feladat, hogy magakadályozzák a gonosz terv végrehajtását, ám arra egyikük sem számít, hogy ők is áldozatául eshetnek Ákum Vákuum, a tudós cickány gonosz varázslatának…
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Rumini, Rumini Zúzmaragyarmaton

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Rumini Zúzmaragyarmaton. Ill. Kálmán Anna. 3. kiad. Budapest, Pozsonyi Pagony-Brand Content, 2012. 247 p. 22 cmA meseregény előzményében Ruminit, az egérvárosi kikötőben utcagyerekként ténfergő kisegeret Bojtos Benedek kapitány felkarolja, és maga mellé veszi hajójára, a Szélkirálynőre. A gazdag rakománnyal útnak induló hajó veszélyes vizeken, szorosokon kell át, és legénységének óriáspolippal, hajóevő sárkánnyal, kalózokkal kell megküzdenie, míg célba ér. A szeretnivaló, bátor és agyafúrt kisegér majdnem pórul jár, de barátai és társai segítségével végül megmenekül (Rumini). A meseregény folytatásában (Rumini Zúzmaragyarmaton) az izgalmas utazást követően a Szélkirálynő egy ideig Egérország kikötőjében vesztegel, majd Jégváros, Zúzmaragyarmat fővárosa felé veszi az irányt. Ám a hajó ez alkalommal nemcsak árut szállít, hanem két fölöttébb furcsán viselkedő zúzmaratörpeutast is, akik – mint később kiderül - az ércmanók segítségével a Jégvár elfoglalására és a birodalom királyának száműzésére készülnek. Rumini nekilát a gonosz terv meghiúsításának, és ezzel a hajó legénysége sosem látott bonyodalmakba keveredik: fekete sirályok támadnak rájuk, akaratuk ellenére Sötétváraljára, az ércmanók városába kerülnek, Rumini és barátai, valamint a kapitány fogságba esik, és végül a királynak is menekülnie kell… Az izgalmas helyzetekben bővelkedő feszes cselekményvezetés, a pergő párbeszédek, az eredeti módon beépített varázstárgyak (pl. sirálysíp, láthatatlanná tévő kalap) használata, a különféle, nem szokványos állat (pl. ürge, pele, pocok, patkány, menyét, tengerimalac) valamint kitalált lények (pl.fabatkák, ércmanók) szerepeltetése okán a kötet letehetetlen olvasmányélményt ígér minden kiskamasznak.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Rumini

A művet eddig 28 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Tündérnaptár. Ill. Pásztohy Panka. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2008. 48 p. 24 cm (Panka és Csiribí)A két kis tündér, Panka és Csiribí kalandjait elmesélő sorozat negyedik darabjának történetei ünnepek idején, farsang, szüret, karácsony, húsvét, Szent Iván-éj alkalmával játszódnak. A két kis tündér megunva a hosszú telet februárban farsangi bált rendez, amelyre minden erdei barátjukat meghívják Borz Misitől egészen Tücsök Tóbiásig. A jelmezbálon csupán az okoz némi riadalmat, hogy egyszerre két sárkány is megjelenik, és az egyikről utóbb kiderül, hogy nem visel álarcot, hanem igazi sárkány, aki egy angol tündérlányt kísért el a végül igencsak jól sikerült mulatságra. Az angol sárkány a későbbiekben is okoz némi kalamajkát, de aztán a 99. születésnapját már igencsak boldogan tölti újdonsült kis barátai körében. Más alkalommal a görénycsapdába esett húsvéti nyúlnak segítenek a tündérek és barátaik, hogy a városban élő gyerekek időben megkaphassák a hímes tojásokat. A kedves történeteket Pásztohy Panka bájos illusztrációi kísérik ezúttal is.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Tündérváros. Ill. Pásztohy Panka. 4. kiad. Budapest, Pozsonyi Pagony – Brand Content, 2012. 46 p. 24 cm (Panka és Csiribi)Panka és Csiribi, a két kis erdei tündér meghívást kap Tündérvárosban lakó barátjuktól, Bonifáctól. A városban sok új élmény vár rájuk: a parkban megleckéztetik a vándorcukrászt, aki gonosz tréfákat eszel ki inkább önmaga, mintsem vendégei szórakoztatására; ellátogatnak a régi tündérvárba, ahol nemcsak a régi termeket, folyósokat, tornyokat járják körbe, de segítenek a bajba jutott tündérfiún is; majd találkoznak a denevércirkusz légtornászaival, akiknek a kis kék csillag közreműködésével gyönyörű sátrat sikerül felállítaniuk. A tündér-barátok vidám, szórakoztató történeteinek keretében különféle mesterségek - az orvos, a postás, a cukrász, a tűzoltó, az artisták, a tanár, az autószerelő, és a csillagász – munkáját ismerhetik meg a gyerekek. Az óvodásoknak készült mese-sorozat köteteit Pásztohy Panka nagyszerű, színes rajzai díszítik.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit (1974)
Tündérzene. Ill. Pásztohy Panka. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2012. 47 p., 24 cm (Panka és Csiribí)A két kis tündér, Panka és Csiribí, valamint barátaik újabb kalandjaiban ezúttal a hangszerek játszanak jelentős szerepet. Ciripváry Fülöp hegedűművésznek nincs még téli szállása, ezért beköltözik Pankához, ami nem is lenne olyan nagy baj, hiszen a tündérlány nemcsak, hogy szereti a zenét, de maga is hegedül. Igen ám, de a tücsök kizárólag éjszakánként zenél, s emiatt Panka nem tud aludni. Gondjukra végül Szarvasbogár bácsi hoz megoldást, aki kizárólag hegedűszóra tud elaludni, ezért befogadja Fülöpöt. Panka most már nyugodtan alhatna éjszakánként, hamarosan azonban az éhes vaddisznók és sárkányok feltűnésével újabb bonyodalmak részesei lesznek az erdő lakói, és ezek megoldása során újabb és újabb hangszerek bukkannak fel a vadászkürttől a furulyán és a hárfán át egészen a cintányérig. Az óvodások bizonyára örömüket lelik a kedves történetekben éppúgy, mint Pásztohy Panka bájos, színpompás illusztrációiban.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berg Judit( 1974) – Pásztohy Panka (1977)
Tündér biciklin. Panka és Csiribiri. Bp., Pozsonyi Pagony-PrintX-Budavár, 2006. 47 p.Aki olyan jó ismerője a gyermek léleknek, mint a szerző, annak egészen bizonyos, hogy „telitalálat” minden kötete, hát még ha olyan remek illusztrátor kelti életre az óvodásoknak szánt történetet, mint amilyen Pásztohy Panka. A szerzőpáros bájos meséje Panka, a tündérlány és Csiribi, a tündérfiú kalandjairól szól. Berg Judit meséiben ezúttal járművekről esik szó – A szülők olvashatnak gyermekeiknek biciklis, vonatos, léghajós, motorcsónakos, repülős, sőt, még mentőautós mesét is. Éjszakai virágmentés, kisvasút-építés az erdőben, cseresznye szállítás léghajóval, egy városi tündérfiú betoppanása -- csupa új, vidám és izgalmas tündér-történet, amely a vidám, színes rajzok által életre keltve egészen bizonyos, hogy elvarázsolja az óvodásokat.
A mű tartalmi jellemzője: tündérmesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berze Nagy János (1879-1946)
A macskakisasszony. Baranyai népmesék. Ill. Marton Magda. Bp., Magyar Mercurius K., 2000. 102 p., ill. 30 cm (Klasszikus Magyar Mesék.)Marton Magda látványos, színes illusztrációival díszített, igényes kiállítású kötet Berze Nagy Jánosnak a 20. század első felében gyűjtött Baranya megyei népmeséiből nyújt sokszínű, a vidék mesekincsének legjavát reprezentáló válogatást, tiszteletben tartva a mesegyűjtő azon szándékát, hogy a meséket változtatás nélkül az eredeti szöveget megőrizve (mai helyesírással) adják közre. Sok fabulában megfigyelhető a más népek meséiből vagy más vidékről ismerős vándormotívumok megjelenése, formálódása (A macskakisasszony, A békakirály, A kígyókirály két csontja), de olyanok is vannak köztük, amelyek meséje újdonságként hat majd (Az ördögszerető, A kocsmáros lánya, Jancsi katona). Szerepelnek a válogatásban az ostobaságról szóló, tanulságos történetek (A bikavásárló fakereszt, A Villás borjú), a cigányember furfangos észjárását felvillantó kacagtató fabulák (Ki álmodik szebbet?, A cigány meg a főispán), de az igazságot szolgáltató, bölcs királyunk emlékezetes tetteiről regélő mesék is (Mátyás király iskolája) remek szórakozást ígérnek a meseszerető gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, tréfás mesék, magyar népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berze Nagy János (1879-1946)
Szőlőszem királyfi. Magyar népmesék. Ill. Róna Emmy. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. 137 p.A híres néprajztudós, Berze Nagy János által gyűjtött magyar népmesék közül harminckét tanulságos, ám emellett igencsak szórakoztató történet olvasható a kötetben. A folklór világából jól ismert szereplők (a királylány, a szegénylegény, a császár, a tündér, a gazda, a királyfi és a különféle állatok) rendre felbukkannak a mesékben (Az aranyhajú ikrek, Szőlőszem királyfi, Marci és az elátkozott királylány, Árvánszületett, Nagyehető Miska, Szőlősi Pál meg a róka, A róka meg a farkas, A csudamadár, A kis sündisznó) hogy tanulságos történeteikkel példát mutassanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az 1962-es Móra Könyvkiadónál megjelent kiadás alapján készült kötetet Róna Emmy mára már klasszikussá "érett" rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, magyar népmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Blyton, Enid (1897-1968)
Kaland a kincses szigeten. Ford. Mezei Gábor. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 161 p. 21 cm (Ötösfogat)Bár az angol írónő elsőként gyerekkönyvei és ifjúsági regényei révén vált ismertté, hazánkban eddig - 1997-ben a Ciceró Kiadó gondozásában, A bűvös hómadár és más mesék címmel - egyetlen mesekötete jelent meg. A most kiadott kalandregénye az eseménydús történeteket kedvelő tizenévesek figyelmére számíthat. A történet főszereplői, a három testvér Dick, Julian és Anne nyári vakációjukat Quentin bácsikájuk Kirrin-öbölben fekvő házában töltik. Az ütött-kopott, öreg ház és az örökké zsörtölődő nagybácsi nem sok jót ígér, de a fiúruhában járó, vagány unokatestvérük, Georgina és barátságos, vidám kutyája, Timmy gondoskodnak szórakoztatásukról. Amikor a kislány családi örökségéről, a Kirrin-szigeten található romos kastélyról és az egykoron hatalmas aranyrudakat szállító, zátonyra futott hajóról mesél nekik, a gyerekek elhatározzák, hogy áteveznek a szigetre és közelebbről is szemügyre veszik a mélyen a víz alatt megbújó roncsot. Ezzel elképesztő események láncolatát indítják el. A romos hajóban misztikus térképet rejtő ládikára bukkannak, amelynek megfejtése a mesés aranykincs megtalálásával kecsegteti őket. Az „ötösfogat” nekilát a nyomozásnak ám hamarosan rá kell jönniük, nem ők az egyetlenek, akik az ősi kincsre vadásznak… A fordulatos, izgalmas regény a mai nemzedék ifjú olvasóinak is nagyszerű olvasmányélménye lehet.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bodó Béla (1903-1970)
Brumi a Balatonon. Bp., Holnap K. 2012. 126 p. ill., 22 cmAz író meseciklusának negyedik könyve a Brumi a Balatonon. Főhőse Brumi, a bájos, eleven, mindenféle kalandba belesodrodó medvebocs, aki a történet szerint barátaival, a huncut Jócsonttal, a torkos, vidám Dagival és a félénk Panasz Mukival a Balatonra megy nyaralni. A vakáció alatt számos kaland esik meg a négy jó baráttal. Hajóskapitányt választanak maguk közül, aki a képzeletbeli, Főtündér névre keresztelt hajót kormányozza. A hatalmas kertet, ahol játszanak, rejtélyes szigetnek nevezik el, innen indulnak az ismeretlen földrészeket felfedező kalandokra. A gyermekregény ízét-zamatát az adja, hogy a bocsok gyermekszemmel nézik a világot.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai meseregény, meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
A Brumi-könyvek további kötetei: Brumi Mackóvárosban; Brumi az iskolában; Brumi újabb kalandjai; Brumi, mint detektív

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bodó Béla (1903-1970)
Brumi az iskolában. Budapest, Holnap, 2013. 139 p., ill., 22 cmBodó Béla mesekönyve a nagy sikerű Brumi Mackóvárosban című történet folytatása. Az előző kötetben a kismackó első lépéseinek lehettek tanúi a kis olvasók, ebben a könyvben már az iskolával ismerkedik a címszereplő. Az első napok nehézségein a kedves tanító néni segíti át Brumit, aki csakhamar beilleszkedik az osztályközösségbe. Igaz barátokat is talál, Dagi és Panasz Muki mindig Brumi mellett vannak jóban és rosszban egyaránt, és egymást segítik a tanulásban is. Ennek legfényesebb eredménye a kismackó kitűnő bizonyítványa, amelynek jutalmaként, barátaival együtt elutazhat a Balatonra.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
A Brumi-könyvek további kötetei: Brumi Mackóvárosban; Brumi újabb kalandjai; Brumi a Batatonon; Brumi, mint detektív

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bodó Béla (1903-1970)
Brumi Mackóvárosban. Ill. Quirin Ágnes - Pálfi Zsolt . Bp., Holnap K., 2011. 117 p., 22 x 22 cmEbben a "Brumi" történetben a fekete orrú, barna medvebocs - elhagyva biztonságot nyújtó erdei barlangját - tarisznyájában hamuban sült pogácsával, medvepapája oldalán Mackóvárosba indul. Mivel a kis bocs még sohasem látott pályaudvart, mozdonyt és egyéb nagyvárosi "csodákat" igazi kalandos utazást jelent számára a nagyváros felfedezése. Mackóvárosban rokonok várják az utazókat, és Brumi, unokatestvérével, Pulykapipivel számos izgalmas kalandot él meg. A kis medvék cirkuszba mennek, majd uszodába, sőt még a fogorvost is meglátogatják. A történet végén a címszereplő tapasztalatokkal gazdagodva tér haza, ahol Brumi mama ölelő karjai várják.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai meseregény, meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
A Brumi-könyvek további kötetei: Brumi a Balatonon; Brumi az iskolában; Brumi újabb kalandjai; Brumi mint detektív

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bodó Béla (1903-1970)
Brumi újabb kalandjai. Ill. Szávai Edit (1920). Bp., Holnap K., 2013. 112 p., ill., 22 cmA címszereplő kis medvebocs az erdőben lakik szüleivel. Ebben a történetben, két városban élő barátjával, Pulykapipivel és Jócsonttal éli át a szünidei kalandokat. A Mackóvárosban élő bocsoknak az erdő számos érdekességgel szolgál, hiszen nem találkoztak még vadméhekkel, nem ismerik Rezedát, a kecskét és soha nem láttak még baglyot sem. A történetből többek között az is kiderül, hogy mi is az a büntetésgomb és mire használják, a kis olvasók pedig végigizgulhatják a bocsok futballmeccsét és végül az is kiderül, hogy a varázsceruza nem is igazi varázsceruza... Szávai Edit kedves, humoros, mackókat ábrázoló rajzai illusztrálják a kisiskolások körében sikerre számító könyvet.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai meseregény, meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
A Brumi-könyvek további kötetei: Brumi Mackóvárosban; Brumi az iskolában; Brumi a Batatonon; Brumi, mint detektív

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bodó Béla (1903-1970)
Brumi, mint detektív. 4. kiad. Bp., Holnap K., 2010. 169 p., ill., 21 cmBodó Béla kedvelt gyermekregényeinek hőse, Brumi, a kismedve a téli szünetben titokzatos, névtelen levelet kap, amely egy bizonyos, éléskamrában történt szörnyűségre figyelmezteti. Brumi összehívja barátait: Dagit, akinek mindig az evésen jár az esze, Panasz Mukit, aki nevével ellentétben már régóta rendes Muki, hiszen nem nyafog már mindig, valamint Jócsontot, aki hosszú időn át Rosszcsont volt, de a történet idején már rendes kis medvebocs. A kis csapat tagjai elhatározzák, hogy fényt derítenek a titokra. A Brumi által kezdeményezett nyomozás sok kalanddal, tréfával, játékkal és némi veszekedéssel és természetesen nem kevés izgalommal is jár. Már-már holtpontra jut a nyomozás, amikor váratlan fordulat következik be: Jócsont bevallja, hogy ő írta a névtelen levelet, a szörnyűség pedig az, hogy eltörött a kamrában a polc és tíz üveg méz törött össze. A macik persze sajnálták az odaveszett finomságot, de azért annyira nem, hogy megharagudjanak barátjukra, Jócsontra. Szávay Edit rajzai illusztrálják a kedves mesét.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai meseregény, meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
A Brumi-könyvek további kötetei: Brumi Mackóvárosban; Brumi az iskolában; Brumi újabb kalandjai; Brumi a Balatonon

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Boldizsár Ildikó (1963)
A Fekete Világkerülő Ember meséi. Érd, Elektra Kiadóház, 1997. 89 p., ill., 29 cm"Csak egyetlen színt elgondolni tudnék / milyet még nem láttam soha" - írja Weöres Sándor, és Boldizsár Ildikó ciklikus meseregénye mintha kommentár lenne e weöresi sorokhoz. Főhőse a szomorú és magányos Fekete Világkerülő Ember, akinek fogalma sincs a színekről. Színek nélkül élni azonban nemcsak nagyon szomorú, de egyenesen lehetetlen is. A főhős erre nem magától jön rá. Felismeréseit, gyógyulását, "kiszíneződését" meséknek köszönheti, amelyek csodás bőséggel találhatók a kötetben. E mesék külön-külön is remek elbeszélések, varázsos tündérmesék, ám együtt ennél sokkal többet nyújtanak. Mindegyikük: az árnyékokról szóló, a kormos varjú, a holló vagy a csóka meséje, a Füvetrágó Erdei Csudáé és a többi mese is szoros kapcsolatban van a Világkerülővel, aki - természetesen - nemcsak kiszínesedik a meseregény végére, de megváltódása kapcsán a világ is új, soha nem látott színekkel gazdagodik. Boldizsár Ildikó egészen különös, páratlanul egyedi meséket talált ki. Sokat tanult a legnagyobb mesemondóktól és a népmeséktől is, alapjában véve azonban egy új lírai meseválfajt fedezett föl. Vannak ezekben a mesékben egészen kivételes, szokatlan szürrealista áttűnések, ötletek, fantasztikumok, alaphangjuk azonban az otthonosságé. Líra és melegség van ezekben a történetekben, de soha nem válik szentimentálissá. Sok a vidám, a tréfás elem is (már a névadá­sok is azok), ám nem vicces, nem humoros mesék. Sokkal inkább meghittek, egyszerre modernek és nagyon ősiek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, meseregény, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Boldizsár Ildikó (1963)
Boszorkányos mesék . Ill. Szegedi Katalin. 3. kiad. Budapest, Móra, 2011. 100 p., 24 cmAz igényes kivitelű kötet tizennégy különleges mesét tartalmaz. Az erdőben magányosan élő, szép, szomorú boszorkány, Amália varázslatos történeteiből megtudhatjuk, hogyan születtek meg az első csillagok a Nap és a Hold gyönyörű szerelméből, miként hagyták el a színes árnyékok az embereket, hogy hozta el a boldogságot a Madarak Királya az örökké békétlenkedő madarak közé. Aki még nem hallott az állatokat ijesztgető Füvetrágó Erdei Csudáról vagy az Elveszett Tárgyak Napjáról, annak éppúgy érdemes kezébe venni a szép kiállítású kötetet, mint annak, aki kíváncsi, vajon a Fekete Világkerülő Ember és Amália megtalálja-e együtt a boldogságot… Szegedi Katalin finom rajzai tökéletes összhangban állnak az eredeti hangú történetekkel, melyeket érdemes a gyerekek széles körében ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Boldizsár Ildikó (1963) – Szegedi Katalin (1963)
Királyfi születik. Budapest, Naphegy K., 2011. 35 p., 32 cmA szerzőpáros kislányoknak szóló kötete (Királylány születik. Budapest, Naphegy Kiadó, 2009.) után megjelentette annak fiús párját. A kötet főhősének, a királyfinak mindene megvan, amit csak kívánni lehet, mégis bánatos. A birodalomban élő két holló, Gondolkodó és Emlékező naponta odaül a királyfi vállára, hogy gondolkodni és emlékezni tanítsa őt, ahogyan azt a felmenőivel is tették generációk óta. A királyfi azonban nem elégszik meg ezzel, szomorú, mert nem emlékszik, hol volt, mielőtt megszületett. Útra kelnek hát hármasban, hogy főhősünk választ kapjon kérdésére. Barangolásuk során találkoznak Hajnalmadárral, aki a bátorságot mutatja meg, aztán a céltudatos Vándorsólyommal, a szabadon szárnyaló Sarlósfecskékkel, a kitartó Fekete Harkállyal, a nagylelkű Vörösbeggyel, a hűséges Hattyúkkal… A művészi szépségű, színes illusztrációk tökéletes összhangban állnak a lírai szöveggel, mely fontos üzenetet hordoz, felhívja a figyelmet a férfiúi értékek megőrzésének jelentőségére. Napjainkban nagyon nagy szükség van erre az útravalóra: „Amikor a Földön világra jön egy kisfiú, odaröpülnek hozzá az ég madarai, és elmondják neki a legeslegnagyobb titkot: Te is királyfinak születtél!”
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Boldizsár Ildikó (1963) – Szegedi Katalin (1963)
Királylány születik. 2. jav. kiad. Budapest, Naphegy Kiadó, 2012. 36 p. 33 cm"Amikor a Földön világra jön egy kislány, összegyűlnek odafönn az égi királylányok, hogy áldást mondjanak az újszülöttre. (...) Az áldás nem más, mint a szívből jövő jókívánság." - ezekkel a sorokkal kezdődik Boldizsár Ildikó gyönyörű mesekönyve, amelynek meséihez méltóképpen társulnak Szegedi Katalin lírai ihletésű, varázslatosan szép illusztrációi. Kettejük összehangolt munkájának köszönhetően a maga nemében páratlan mesekönyvet vehetnek kezükbe a kislány olvasók és az őket „nőiességre” nevelni kívánó anyukák: A kötet szerzőpárosa ugyanis a legalapvetőbb női értékekre hívja fel a figyelmet, mindezt pedig egészen különleges módon teszik. Boldizsár Ildikó - a munkásságát ismerőknek – tőle már megszokott módon páratlan, igazán egyedi meséket talált ki. És ezek a mesék a különböző vidékekről érkező égi királylányok égi üzenetét hordozva megtanítják majd a mai kislányokat a bennük rejlő nőiség kiteljesítésének módjára. Auritának, a csillagok gyermekének az az üzenete, hogy „légy szép”, Armellének, a madarak gyermekének az üzenete az, hogy „légy tiszta szívű”, Pallida, aki egy fából született a világra, azt üzeni, hogy „légy egészséges”. Berigolának, a hegyek lányának az üzenete az hogy „légy állhatatos”, Wamweru a szavannák gyermeke a jóságra tanít, míg Sitta a szél szülötte a vidámságra oktat, Noatah, a hó gyermeke pedig azt mondja minden kislánynak, hogy meg kell tanulni türelmesnek lenni. Netta, aki az esőből született az igazmondást oktatja, míg Tringatrilla a nádszálból világra jött királylány a kecsességre buzdít. Boldizsár Ildikó egészen különleges meséit olvasva érzékelhető, hogy sokat tanult a legnagyobb mesemondóktól és a népmeséktől is, alapjában véve azonban egy új, lírai mesefajtát fedezett föl, amelynek vonzereje vélhetően ellenállhatatlan lesz majd a kislányok számára, akik talán még nem igazán értékelik ezeket a kézzel nem fogható értékeket, amelyek felfedezése és magukévá tétele igazi értékké növeli személyiségüket és nemcsak az ő életükre, de a környezetükére is nagy hatással lesznek majd. Líra és melegség van ezekben a mesékben, amelyek egyszerre meghittek és bár modernek de egyben ősiek is, széles körben érdemes ajánlani a kötetet a kiskamasz lányok körében.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Boldizsár Ildikó (1963) - Szalma János
Amália álmai. Mesék a világ legszomorúbb boszorkányáról. Budapest, Lánchíd, 1991. 72 p. ill.Gyermekkönyvkiadásunk, illetve meseirodalmunk egészen különleges alkotása Boldizsár Ildikó mesekutató és Szalma János, illusztrátor-grafikus közös kiadványa. A kivételes fantáziára valló műben a szerzőpáros együttesen jelenítik meg a "legszomorúbb boszorkány", Emília, a vízimadár, "aki" fekete ugyan, de rikkantásaira színek támadnak, a nagy jelentőséggel bíró "tükrök", amelyekké Amália változik, no meg a Hold, aki szerelmes lesz a Napba, valamint a többi szereplő, a Világ-Síró-Asszony, a lány, a csillagnéző fiú, valamint az eső alakját. A részben behajtható, részben önálló lapokon megjelenő - nagy betűkkel nyomtatott, szépen tagolt, művészileg megszerkesztett - meseszöveg együtt játszik az absztrakt rajzokkal, amelyek kalligrafikus elevenségükkel, mély és egyszerű színeikkel képesek vizuálisan megeleveníteni azt a bájoló szürrealizmust, amely az írónő szövegében él. Az eredeti, merész kiadvány értő szülői/felnőtt "rávezetés" mellett igényesebb gyermekolvasók körében biztos sikert arat majd.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bond, Michael (1926)
A medve, akit Paddingtonnak hívnak. Ford. Tandori Dezső. Ill. Fortnum, Peggy. Budapest, Ciceró Könyvstúdió, 2008. 163 p. 20 cmA „Legsötétebb Peruból” származó barna bundás, piciny medvét - „Kérem, törődjenek ezzel a medvével! Köszönöm.” feliratú táblával a nyakában - a Paddington pályaudvar peronján pillantja meg Mr. és Mrs. Brown. Házukba fogadják az emigráns jövevényt, aki mindent elkövet, hogy alkalmazkodjon új otthona lakóinak elvárásaihoz, ám minden jó szándéka ellenére kissé esetlen alkatának, mindenre kíváncsi természetének és sajátos észjárásának köszönhetően mégis gyakran okoz galibát. A hétköznapi fürdés, a metrón és a liften utazás, az áruházi bevásárlás, a színházlátogatás, a festőverseny, a tengerparton töltött délután, vagy a születésnapi bűvésztrükkök bemutatása mind-mind kalandokban bővelkedő eseménnyé válik nemcsak az ő, de közelebbi és távolabbi környezetének tagjai - a Brown család, Mrs. Bird, a házvezetőnő, Mr. Gruber, a kedves, magyarországi származású régiségkereskedő és Mr. Curry, az undok szomszéd számára is. Paddington mulatságos szituációkban bővelkedő történetei ötven évvel ezelőtt, 1958-ban láttak elsőként napvilágot. A szeretnivaló, figyelmes és kalandos szívű mackó kék düftinkabátjában, bozótkalapjában, „utazás céljára” feliratú monogramos bőröndjével, azóta bejárta az egész világot; a magyar olvasók Tandori Dezső nagyszerű fordításában ismerhetik meg és zárhatják szívükbe.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, meseregény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bond, Michael (1926)
Paddington besegít. A legsötétebb Peruból jött medve újabb kalandjai. Ford. Tandori Dezső. Ill. Peggy Fortnum. Budapest, Ciceró Könyvstúdió, 2009. 145 p. 20 cmPaddingtont, a Peruból érkezett barna bundás, piciny medvét a Brown család fogadja örökbe, ám - amint azt hamarosan nyugtázzák – kíváncsi természetének, sajátos észjárásának köszönhetően, ha bárhol megfordul „… elkezdenek vele történni a dolgok”. Igaz ez akkor is, amikor viszonozván a család kedvességét és türelmét, segítőkészségéről tesz tanúbizonyságot. Ebédkészítés közben hatalmas mennyiségű gombócanyaggal árasztja el a házat (Konyhabéli cifra dolgok), nagymosáskor forró, piszkos vizet zúdít a mosodát használók nyakába (Zűrzavar a mosodában), amikor pedig saját készítésű családi folyóirat- és újságtartóval szeretne örömet okozni házigazdáinak, Mr. Brown-ék alig tudják a szomszéd haragját lecsillapítani (Paddington maga csinálja) … A szeretnivaló kis medve mulatságos kalandjai – Tandori Dezső nagyszerű fordításában – ez alkalommal is biztos sikert arat majd gyerek és felnőtt olvasók körében egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, meseregény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bond, Michael (1926)
Paddington itt és most. A Legsötétebb Peruból érkezett medve legeslegújabb kalandjai.. Ford. Tandori Dezső. Ill. Alley, R.W.. Budapest, Ciceró Könyvstúdió, 2008. 169 p. 20 cmA Peruból érkezett barna bundás, fekete fülű, „nagyon piciny”, „nagyon különös, ritka medve” története a Paddington pályaudvari peronon indul. Itt vonja magára Mr. és Mrs. Brown figyelmét, akik magukkal viszik otthonukba a szemmel láthatóan törődést igénylő emigráns jövevényt. Az illemtudó, figyelmes és mindenre kíváncsi kis medvét a Brown család tagjai, a szigorú házvezetőnővel, Mrs. Birddel az élen, hamar a szívükbe zárják, annak ellenére, hogy a kéz helyett mancsokkal rendelkező egyén számára nem könnyű boldogulni az emberek világában. Sajátságos észjárása, bumfordi alkata, „melléhallásai”, egy-egy adott szólásnak, szófordulatnak szó szerinti értelmezései mulatságos kalandokba sodorják bármibe fog, bármerre is fordul meg: a piac parkolójában, Mr. Gruber a kedves régiségkereskedő boltjában, a jótékonysági hangversenyen, a haloweeni délutánon, vagy az utazási irodában, ahonnan végül „kiteszik a szűrét”, mikor pénz nélkül karácsonyi világkörüli utat akar ajándékozni a családnak… Paddington kalandjainak magyarországi sikeréhez nagyban hozzájárul a Tandori Dezső fordításának köszönhető briliáns nyelvjáték.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, meseregény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bonsels, Waldemar (1180-1952)
Maja, a méhecske. Bp., Palatinus Kiadó, 2003. 185 p.Maja, a bátor, ám kissé meggondolatlan méhecske kalandjaival már több feldolgozásban, még rajzfilm formájában is megismerkedhettek a gyerekek. Az 1958-as megjelenést követően, ez a kötet most újra az eredeti, méltán híres és népszerű mesét tartalmazza. A legkisebbek együtt fedezhetik fel Majával a nagyvilágot és láthatják, milyen is az egy egészen kicsi méhecske szemszögéből...
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bordiglioni, Stefano
Piroskák összeesküvése. Ford. Székely Éva. Ill. Kalmár István. Budapest, Móra, 2009. 141 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Az eleven 5. b osztályban helyettesítő Elvira néni zavarba ejtő becézgetései, kötelezően előírt, dedósoknak való játékai okán nehezen tudja elfogadtatni magát a gyerekekkel. Amikor pedig házi feladatként a Piroska és a farkas meséjét kell átírniuk a tanárnő „rózsaszínű” változatának mintájára, végleg betelik a pohár. A gyerekek bosszút forralnak, és füzeteik lapjain sorra születnek meg a különféle, nevetségesnél nevetségesebb Piroska-karakterek: a pimasz, kötekedő Szemtelen Piroska, a farkast simán lehagyó Pattanós Piroska, a kiszámíthatatlanul dilis Pihentagyú Piroska, az irritálóan tudálékos Pojáca Piroska, a koszos, bűzölgős Piszkos Piroska – összesen húsz vicces feldolgozás. De vajon elég-e egy egész osztálynyi tragikomikus Piroska-hadtest ahhoz, hogy legyűrje Elvira néni negédességét...? A jellegzetesen csipkelődő, olasz humorral átitatott történet remek szórakozást ígér a tizenéves korosztálynak.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bosnyák Viktória
A sirály a király? Ill. Falcione Sarolta. 5.kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2011.84 p. 21 cm (Bendegúz könyvtára)Bár Bosnyák Viktória mesekönyvet írt, nem titkolt szándéka azonban az volt, hogy a helyesírás útvesztőiben kalauzolja a kisiskolásokat. Mosó Masa mosodáján és a Gőgös Gúnár Gedeonon már felnőtt néhány nemzedék, így talán érdemes azon elgondolkodni, hogy frissíteni kellene az e témában preferált könyvek körét. Nos erre teljességgel alkalmas a mesekönyv, amelynek története szerint: „lakályos erdőben a csermely partján, hol a selymes fű között ibolya bújik meg, éldegél együtt a majom, a juh, a papagáj, a bagoly, a jávorszarvas, a varangy, a harkály, a jaguár, az üregi nyúl, a gólya” és még sok másféle állat. A békés egymás mellett élést egy sirály zavarja meg, aki azt állítja magáról, hogy ő az erdő királya. Hogy miként vélekedik erről a többi állat, „akiknek” nevei hemzsegnek a „j” és „ly” betűktől az történet végére kiderül és ekkorra már a nyolc éven felüli olvasók is biztonsággal igazodnak el a helyesírás útvesztőjében, hiszen Bosnyák Viktória könnyed, játékos szavai tökéletesen harmonizálva a történettel arra teremtenek alkalmat, hogy a gyerekek játszva ismerkedjenek meg a „j” és „ly” írásának szabályaival. Falcione Sarolta bájos rajzai illusztrálják az elsősorban oktatási céllal készült könyvecskét.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, gyermekversek
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bosnyák Viktória (1966)
Ezt nevezem! 2. kiad. Szeged Könyvmolyképző K., 2010. 86 p. 21 cm (Bendegúz Könyvtára)A „se nem szögletes, se nem kerek erdő” lakóinak történetét meséli el a szerző, ezzel alkalmat teremtve arra, hogy a gyerekek a magyar helyesírás (főként a tulajdonnevek) szabályaival megismerkedjenek. Amikor ugyanis az erdő közössége egy Széchenyi István nevű sassal bővül, az igencsak művel bagoly arra döbbenti rá társait, hogy az erdő lakóinak ezidáig csak egy neve volt. Ezért aztán valamennyi állat vezetéknevet kap, méghozzá nem is akármilyeneket. Ezután Batthyány, Kossuth, Andrássy, Zichy, Rákóczi, Rippl-Rónai és még számos híresség nevével fémjelzett rókák, nyuszik, farkasok és egyéb állatfajták népesítik be az erdőt. S miközben a gyerekek a magyar történelem hírességeinek nevét is megtanulják, számos történelmi érdekességgel is megismerkedhetnek, de elsősorban is a nevek helyesírásának szabályai lesznek a mesék fő „tanulságai”. A helyesírás gyakorlásához érdemes ajánlani a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: tréfás mesék, nyelvtan, helyesírás
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bosnyák Viktória (1966)
Klott Gatya, ne fárassz! Tündérboszorkány-trilógia 2. rész. . 3. kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2011. 278 p., 22 cmA Tündérboszorkány-trilógia második kötetében az ötödikes főszereplők új osztályfőnököt kapnak, méghozzá a rettegett tornatanár, a gyerekek által csak Klott Gatyának csúfolt Klott Kálmán személyében. A gyerekek mélységesen elkeserednek emiatt, és felkészülnek arra, hogy ez lesz a legrettenetesebb iskolaévük. Sztrájkot terveznek, miközben egyikük titkos nyomozásba kezd a zord pedagógus után. Az időközben magyartanárrá avanzsált könyvtáros, Kedves Aranka segítségére is számítanak, hátha valamiféle varázslat segítségével javítani lehetne a helyzetükön. A sok izgalmas fordulat után aztán fény derül arra, hogy Klott Kálmán vajon valóban olyan marcona ember-e, mint amilyennek mutatja magát, és fellebben a fátyol a tornatanár szerencsepatkójának titkáról is… Az olvasmányos, humoros történet, amely a trilógia első kötetének ismerete nélkül élvezhető, kiskamaszoknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bosnyák Viktória (1966)
Mantyusok. Bátorság, Tomi! Ill. Gözde Bitir Sindirgi. Szeged, Könyvmolyképző, 2010. 74 p., 21 cmA Tanítók Egyesületének ajánlásával ellátott, kedves mese főhőse az első osztályos Tomi, aki nagyon okos kisfiú, de az otthonán kívül sehol sem mer megszólalni, még az iskolában sem. Az iskolában élő manók között is akad egy – az eszes és szeretetreméltó – Dzseki -, aki szintén hasonló cipőben jár. Ő szeretne a leginkább segíteni Tomin, és elhatározza, hogy ennek érdekében kutyává változik. Terve sikerrel jár, hiszen a kisfiú nagyon megszereti a hallgatag kiskutyát, akinek a Mantyus nevet adja. A köztük szövődő barátság pedig meghozza a legnagyobb eredményt: Tominak ezentúl be nem áll a szája… A török illusztrátor bájos színes rajzai remekül illeszkednek a kedves történethez, amely stílusában, tartalmában, nyelvezetében az alsó tagozatosok életkori sajátosságaihoz illeszkedik. A vonzó kivitelű kötetben minden bizonnyal örömüket lelik a kisiskolások.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bosnyák Viktória (1966)
Tündérboszorkány. Budapest, Kolibri, 2013. 150 p. 21 cmA történet egy iskolai könyvtárban játszódik. Aranka néni, a könyvtárosnő folyamatosan azon kesereg, hogy egyetlen olvasója van csupán, Jóhegyi Laci. A Jóhegyi családnév németül Guttenberg, így aztán egyre biztosabbá válik, hogy Laci a könyvnyomtatás atyjának kései utódja. A kisfiú megtudja, hogy a könyvtáros néni egy igazi tündér, akin azért fog a gyorsan öregedés „átka”, mert kevés olvasója van szépen gyarapodó gyermekkönyvtárának. Laci ekkor vezetéknevéhez méltóan elhatározza, hogy felélénkíti az olvasási kedvet az iskolai diákjai között. Osztálytársai, Sári és Dóri segédletével létrehoz egy társaságot, amelynek tagja kizárólag az lehet, aki eljár a könyvtárba és kikölcsönöz legalább egy kötetet. Hála a gyerekek áldásos tevékenységének a könyvtárba beiratkozottak száma folyamatosan növekszik és ezzel egyenes arányban fiatalodik vissza Aranka néni. Ezt ugyan a konyhás kisegítőknek álcázott boszorkányok igyekeznek megakadályozni, de Laci barátaival együtt megakadályozza „bűnös” tevékenységüket. Így aztán minden és mindenki a helyére kerül a történet végére, Aranka néni megfiatalodik, Laci pedig az 501 elolvasott könyvvel megnyeri az „olvasottsági” versenyt. A remek humorral megírt regény minden kiskamasznak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Boyne, John (1971)
A csíkos pizsamás fiú. Ford. Szabó Mária. Budapest, Ciceró Kvstúdió, 2013. 171 p. 21 cmA regény főszereplője, a kilencéves Bruno „fontos munkát végző”, magas rangú apját Ausschwitz parancsnokának nevezik ki és a család kénytelen távozni kényelmes berlini otthonából. A kietlen, elhagyatott helyen álló új házuk környékén egyetlen lélek sem lakik, így új barátja, játszótársa sem akad a fiúnak, addig a napig, amíg el nem határozza, hogy megnézi, mi van a ház egész hosszában húzódó, a messzeségbe vesző, magas drótkerítésen túl. Másfél órás gyaloglás után a kerítés mentén egy „csíkos pizsamában” üldögélő, vele egykorú fiúra bukkan, akit Smuelnek hívnak. Bruno mindennap meglátogatja, és bár nem érti, a hosszú beszélgetések helyett miért ne játszhatna is új barátjával, azt megérzi, jobb, ha titkos kapcsolatukról nem tudnak a felnőttek. Ám amikor egy esős napon Smuel apja eltűnik, Bruno is csíkos ruhába öltözik, és átbújva a drótháló alatt, barátja segítségére lesz a keresésben… A megrendítő történetet az író pátosz nélküli egyszerűséggel meséli el, mentesen minden durvaság, minden szörnyűség tényszerű leírásától. Mégis olyan könyvről van szó, „amely még napok múltán sem hagyja az embert nyugodni”. - A kistizenévesek széles körében érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Boyne, John (1971)
Barnaby Brocket és a szörnyű dolog, ami vele megesett. Ford. Gázsity Mila. Ill. Oliver Jeffers. Budapest, Ciceró, 2013. 270 p. 21 cmBarnaby Brocket születése óta rendkívüli képességgel bír: ellenáll a gravitáció törvényének, és ha nem rögzítik valamilyen módon a földhöz, elérhetetlen magasságokba repül. Szülei, akik ki nem állhatják a megszokottól eltérően viselkedő, feltűnést keltő embereket, szörnyű tragédiaként élik meg legkisebb gyermekük „különc viselkedését”, ennek okán nyolcadik születésnapjához közel, sorsára hagyják fiúkat. Barnaby fölszáll és miközben egyetlen vágy élteti, hogy minél előbb visszajusson Ausztráliában élő családjához, megkezdődik különös utazása a világban. Hőlégballonnal eljut egy brazil kávéültetvényre, onnan New Yorkba repül, vonattal Torontóba utazik, „repked” Írországban, Afrikában, végül a világűrben köt ki. Útja során számos fura figurával találkozik, rendkívüli életutakat ismer meg és alighogy földet ér, a „normális életre” felkínált orvosi segítséget elutasítva, most már különbözőségére büszkén, a lebegés csodálatos érzésével új helyek felfedezésére, új emberek megismerésére indul. - A másság varázsára, elfogadására tanító ifjúsági regényt érdemes ajánlani a kiskamaszok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Brami, Elisabeth (1946) – Schamp, Tom (1970)
Babazseb. Budapest, Csimota, 2013. 31 p. 19x27 cmKenguru úr és felesége Kenguru asszony nagy szeretetben, boldogságban él egészen addig, amíg megtudják, hogy soha nem lehet gyermekük. Kenguru asszony vigasztalhatatlan, Kenguru úr pedig annyira dühös, hogy összecsomagol és elhagyja a feleségét. Amikor barátaik értesülnek a szomorú hírről, összefognak és mindent elkövetnek, hogy megvigasztalják a boldogtalan "fiatalasszonyt", de mindhiába. Végül rájönnek a megoldásra: hasra rakható hátizsákot készítenek, amelybe hamarosan egy elárvult, örökbefogadó szülőkre váró, igazi kisbaba kerül… Bár a történet szereplői kenguruk, a történet nagyon is emberi, komoly problémát feszeget. Elizabeth Brami kedves, sok humorral megírt meséje és Tom Schamp a szöveg mondanivalóját érzékenyen követő, részletgazdag képei érthető módon, megnyugtatóan, a legkisebbek félelmeit eloszlatva nyúlnak a komoly témához, tudatosítván bennük, hogy az örökbe fogadásról beszélni természetes, semmiképpen sem titkolni való dolog.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Brand, Christianna (1907-1988)
Nanny McPhee: a varázsdada. Budapest 2006. Móra Kiadó 138 p.Aki olvasta Travers Csudálatos Mary történeteit, annak egészen bizonyos, hogy utánérzésként fog hatni a mostani meseregény. A viktoriánus Angliában játszódó regényben a főszereplő a Brown család (Traversnél még Banks), amely a kedves anyukából és apukából valamint a számos, megregulázásra szoruló csemetéből áll. A hatalmas házban, ahol laknak a nagy család mindennapi kiszolgálását a komornyik, komorna, szakácsnő, szobalány, két szolgáló és egy konyhalány végzi. És természetesesen az egymást sűrűn váltó dadusok, akiknek nem kis fejtörést okoz, hogy a gyermekek testi, lelki fejlődését előremozdítsák. A gyerekek azonban rendre elüldözik dadáikat és az ügynökség sem küld már hozzájuk vállalkozó szellemű hölgyeket. A tehetetlen szülők már csak egyben reménykednek, Matildában, a varázsdadában, aki bár nem túl megnyerő külsejű, de igencsak határozott elképzelésekkel rendelkező segéderő hírében áll. A dadus miután megérkezik a „katasztrófa sújtotta területre” azonnal nekilát a gyermekek neveléséhez. Ehhez pedig vastag, fekete botját hívja segítségül. Természetesen nem fizikai fenyítést alkalmaz, hanem varázsol mágikus botjával. És ezzel kezdetét veszi a gyermekek megregulázásának sorozata, amelyhez számtalan mágikus erővel bíró eszköz is szolgál… Edward Ardizzone bájos illusztrációi kísérik a kötetet, amely a 2005-ben a regény alapján készült film okán vélhetően már nem lesz ismeretlen a kisiskolások körében
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Brontë, Charlotte (1816-1855)
A lowoodi árva. 5. kiad. Bp., Móra Kvk., 1999. 345 p., 21 cmBronte Jane Eyre című regénye ifjúsági változatának, A lowoodi árvának címszereplője miután tanítói oklevelet szerez, egy gazdag birtokos, Rochester házában lesz nevelőnő. A ház ura és a fiatal lány között szerelem szövődik, ám boldogságukat beárnyékolja, hogy Rochester már nős, nem hagyhatja sorsára a házasságuk során megőrült, beteg feleségét. Amikor mindez Jane tudomására jut, elmenekül a házból, és majdnem mocsárba fullad. Rivers tisztelendő menti meg, aki nemcsak a házába fogadja, de feleségül is kéri a lányt. Jane azonban rejtélyes hívást érezve, még egyszer ellátogat Rochesterhez, így értesül a szörnyű tragédiáról: a házban tűz ütött ki, amelynek során a kastély ura megvakult és megnyomorodott, felesége pedig életét vesztette. Jane ennek ellenére hozzámegy a férfihoz és halálukig boldog házasságban élnek. A Szász Imre átdolgozásában olvasható klasszikus mű elsősorban nem romantikus cselekménye, hanem árnyalt, finom jellemábrázolása, pompás stílusa és szerkesztése okán számíthat sikerre a mai, leginkább leány olvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 100 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bruck András
A fogadalom. Budapest, XXI. Század K., 2011. 365 p. 22 cmAz amerikai kisvárosban Soberville-ben, ahol a tizenhárom éves Tom Lester él, időről-időre furcsa jelenségek zajlanak: egy különös erő, hatalmas szélvihar kíséretében gyerekeket rabol el. Tom idegen, földönkívüli lénynek tulajdonítja a rablásokat ám a felnőttek, a szűk látókörű, öntelt seriffel az élen csak egy túlfűtött fantáziájú gyerek képzelgésének vélik a fiú észrevételeit. Amikor Tom öccse is eltűnik, fogadalmat tesz, hogy addig nem nyugszik, amíg meg nem találja elveszett testvérét. Hamarosan segítőtársra is lel a városba nem rég érkezett erős, bátor Cosmi és talpraesett unokahúga, Miranda személyében. A kis csapat elszánt nyomozásba kezd a Vaslábúnak elnevezett idegen után, aki nemcsak hatalmas lábnyomát hagyja hátra és pusztító erejét mutatja meg, hanem a történet végére a gyerekek iránti jó szándékáról is egyre gyakrabban tanúbizonyságot tesz… A titokzatos jelenségekben, izgalmas kalandokban és a fantáziahiányos, korlátolt felnőttek, különösen az ostoba, ügyefogyott seriff megleckéztetését célzó mulatságos helyzetekben bővelkedő ifjúsági regény a tizenéves fiatalok szórakoztató olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Brunhoff, Jean de (1899-1937)
Babar a kis elefánt + Babar családi körben. Ford. Bálint Ágnes. Bp., Fabula Kvk., 1994. 56 p., ill., 26 cmA Babar-történeteket folytató, hangulatos kötet első meséje arról szól, hogy milyen viszontagságok és örömök vártak Babarra, mielőtt fejedelmükké választották az elefántok. Utolérhetetlen bájjal jeleníti meg a szerző a szöveg és az egyszerűségükben harmóniát sugárzó rajzok segítségével a gyermekkort, a városban töltött napokat, a királyi pár egymásra találását, és esküvőjét (Babar a kis elefánt). A másik mese folytatja a történetet; a királyi pár családi örömök elé néz, s a gyerekolvasók velük együtt örvendezhetnek a három kis elefánt - Flóra, Pál és Sanyika megszületésének (Babar családi körben). A színes illusztrációk emelik a mesekönyv értékét.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötetei: Babar és a Télapó; Babar király; Babar otthon; Babar utazása

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Brunhoff, Jean de (1899-1937)
Babar és a Télapó. Bp., Móra K. 2002. 62 p. 26 cmBrunhoff regényfigurája, Babar, az elefántok nemes szívű királya bukkan föl a képes mesekönyvek történeteiben. Vele van hűséges hitvese, Celesztina királynő és három gyerekük, Pom, Flóra meg Alexander. A varázsos mesékben meglevenedik az elefánt család Télapóvárása, majd kalandos utazás és a családi otthon melege. A színes rajzok vélhetően elvarázsolják majd a kicsiket.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötetei: Babar király; Babar otthon; Babar utazása; Babar, a kis elefánt; Babar családi körben

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Brunhoff, Jean de (1899-1937)
Babar király. Bp. Móra K., 2003. 42 p. 26 cmBrunhoff regényfigurája, Babar, az elefántok nemes szívű királya bukkan föl a képes mesekönyvek történeteiben. Vele van hűséges hitvese, Celesztina királynő és három gyerekük, Pom, Flóra meg Alexander. A varázsos mesékben meglevenedik az elefánt család Télapóvárása, majd kalandos utazás és a családi otthon melege. A színes rajzok vélhetően elvarázsolják majd a kicsiket.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötetei: Babar és a Télapó; Babar otthon; Babar utazása; Babar, a kis elefánt; Babar családi körben

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Brunhoff, Jean de (1899-1937)
Babar otthon. Bp., Móra K., 2003. 57 p. 26 cmBrunhoff regényfigurája, Babar, az elefántok nemes szívű királya bukkan föl a képes mesekönyvek történeteiben. Vele van hűséges hitvese, Celesztina királynő és három gyerekük, Pom, Flóra meg Alexander. A varázsos mesékben meglevenedik az elefánt család Télapóvárása, majd kalandos utazás és a családi otthon melege. A színes rajzok vélhetően elvarázsolják majd a kicsiket.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társköteteti: Babar és a Télapó; Babar király; Babar utazása; Babar, a kis elefánt; Babar családi körben

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Brunhoff, Jean de (1899-1937)
Babar utazása. Bp., Móra K., 2003. 56 p. 26 cmBrunhoff regényfigurája, Babar, az elefántok nemes szívű királya bukkan föl a képes mesekönyvek történeteiben. Vele van hűséges hitvese, Celesztina királynő és három gyerekük, Pom, Flóra meg Alexander. A varázsos mesékben meglevenedik az elefánt család Télapóvárása, majd kalandos utazás és a családi otthon melege. A színes rajzok vélhetően elvarázsolják majd a kicsiket.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötetei: Babar és a Télapó; Babar király; Babar otthon; Babar, a kis elefánt; Babar családi körben

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Buda Ferenc (1936)
Doromboló. Ill. keresztes Dóra. Budapest, Holnap, 2013. 79 p. 22 cmA Keresztes Dóra színpompás, vidám rajzaival gazdagon illusztrált kötet nemcsak szép kivitelével érdemel figyelmet, hanem azért is, mert a Holnap kiadó - Nagy Borbála Réka szerkesztésében - első ízben jelentet meg Buda Ferenc gyereklírájából válogató önálló kötetet. A több mint ötven rövidebb- hosszabb lélegzetű vers hét tematikus ciklusba (A mennybolton, A ház körül, Rímgyötrő rigmusok, Álmodni ébren, Apróságok, Kócmadzag, Föld felett, Ég alatt) sorolódik. Bravúros nyelvjáték, rímtechnika jellemzi ezeket a derűs hangvételű lírai darabokat, amelyek „a zeneiség alapritmusára”, dallamos sorokban sokféle témát érintenek. Szólnak varázslatos természeti jelenségekről, a ház körül föllelhető állatok mulatságos jellemzőiről, a kisváros mozgalmas pillanatairól, mint például a színes vásári forgatag, a pályaudvar nyüzsgő élete, de a család „apróságainak” játékát figyelve, a költő meleg hangú szülői, nagyszülői érzései is kifejezést kapnak. A versekben előforduló régies, ma már ritkán használatos szavaink magyarázata (Szókereső) zárja a színvonalas kiadványt, amelynek minden család, pedagógus könyvespolcán ott a helye.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
A padlásszoba kis hercegnője. Ill. Rényi Krisztina. Bp., Cicero, 2012. 202 p., ill., 21 cm (Klasszikusok fiataloknak.)Az Indiában élő gazdag apa féltett leánya, Sara Crewe - a regény főszereplője - a történet kezdetén egy előkelő londoni nevelőintézet kényeztetett lakója. Miss Minchin intézete az édesanyja halála után félárván maradt lányka megfelelő nevelését igyekszik biztosítani. Ám váratlan fordulat zavarja meg a kislány életét. Édesapja elszegényedik és az elmaradó tandíj miatt Miss Minchin könyörtelenül száműzi Sarát az intézeti cselédeknek fenntartott padlásszobába. Sara így lesz A padlásszoba kis hercegnője, mígnem egy romantikus fordulat után ismét ráköszönt a bőség, és ekkor módja nyílik arra, hogy megjutalmazza segítőit, akik a bajban nem hagyták magára őt. Rényi Krisztina rajzai tökéletesen megjelenítik azt a kort, amelyben a regény játszódik.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Burnett, Frances Hodgson (1894-1924)
A kis lord. Budapest, Ciceró., 2010. 228 p. 21 cmAz amerikai írónő klasszikus ifjúsági regényének főszereplője a hétéves kisfiú, Cedric Errol korán elvesztette édesapját; szeretett édesanyjával él egy amerikai kisvárosban. A nyílt eszű, okos, barátságos fiút mindenki szereti, jó barátja a fűszeres, Hobbs úr, másik bizalmasa Dick, a cipőpucoló. Egy nap nagy esemény történik: Cedricékhez váratlan látogató érkezik, Havisham ügyvéd, aki Dorincourt gróf megbízásából jött. Cedricet kell magával vinnie Angliába, ahol a gyermeket - nagy vagyon és birtok jövendő örökösét - várja a nagyapja.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Burnett, Frances Hodgson (1894-1924)
A titkos kert. Budapest, Olvasók háza, 2013. 235 p. 21 cm (A gyerekirodalom kincsei)Az amerikai írónő gyermekkönyvei rendkívül népszerűek voltak a századelőn. A titkos kert arról mesél a mai gyermekolvasónak, milyen erő rejlik a derűben, milyen gyógyírt tartogat a természet. Az ízig-vérig romantikus történetben szó esik árva gyerekekről, beteg kisfiúkról, megkeseredett, embergyűlölő, bár dúsgazdag felnőttekről és mindarról, ami képes ezt a sok emberi nyomorúságot meggyógyítani. Jelképes színhely lesz a titkos kert, ahol növények és madarak "gyógyítgatják" az árva kis Marynek, az édesapjától eltaszított Colinnak, de az apának a sebeit is. A regény benső utazásra hívja a 8-10 éves korosztály tagjait, hiszen arról mesél, milyen tekervényes labirintus az emberi lélek, és azt hirdeti, hogy aki úgy érzi, eltévedt az útvesztőben, bízza rá magát a természetre, vagy legalábbis olyan barátra, mint a történetbeli Dickon, aki megszelídíti az állatokat, tud a nyelvükön beszélni, de szava van a növényekhez is. A regény az angol gyermekirodalom egyik legnagyobb műve, világszerte ismerik.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Börcsök Mária (1944)
A tanító néni: macska! Bp., Belvárosi Kvk., 1998. 57 p., 24 cm"Az én fiam színötös lett, / büszkélkedik a vörösbegy. / - Jó magának - sír a majom, - nekem bezzeg sok a bajom, / mert a fiam mindent másol / szomszédjáról, a szamárról." Az állatiskola előtt a csemetéikre várakozó szülők beszélgetését vélhetően szívesen "hallgatják" majd a gyerekolvasók. Börcsök Mária verseskötetében szó esik a Nyuszi-kreszről, a Bogáriskolában elhangzott tanári dörgedelemről, a struccról, "akinek" a páva lesz az énektanára. A rákversenyről, a madárijesztő panaszairól és még számos érdekes eseményről. Tudósítanak az Erdőn mező című ciklus mókás versei. A kötetben az állatoknak jut a főszerep, ám a történetek nagyon is "emberiek". Éppen ezért - kétféle olvasatuk okán - a versek más érzelmeket kelthetnek a gyermek és felnőtt olvasókban. A szerző által megverselt érzelmek lényege a költő és közönsége átélő képességén alapszik. A versek pedagógiai értéke kivételes, éppen ezért az óvodások könyvespolcára kívánkozik a kötet.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Böszörményi Gyula (1964)
Gergő és az álomfogók. 9. kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2012. 543 p., ill., 21 cmAz ifjúsági regény főszereplője, Gergő nem hisz a csodákban: az egyre sűrűsödő furcsa jelenségeket, amelyeket Csipetke utcai házukban észlel, mindig racionálisan próbálja megmagyarázni. Nem így újdonsült mostohatestvére, Zsófi, aki sokkal fogékonyabb a természetfeletti jelenségekre, és apjával, a cipőpucoló Botlik Dénessel a házba, Gergőékhez költözve rögvest barátságot köt az öreg házmesterrel, Barboncás Dömével. A kedves arcú idős úr - a ház lakóinak döbbenetére - időnként meglepő dolgokat produkál: a legnagyobb vihar közepén kiáll az esőbe különös dalokat énekelni, életre kelti az elszáradt citromfát, és kedvelt szokásai közé tartozik, dongóvá válva, megcsipkedni a rosszakaró révülőket. A révülők ugyanis a könyv másik világbéli szereplői: ők azok, akik a világ dolgait intézik, és most éppen rendes évi gyűlésüket rendeznék meg, amelyre Gergőt is elvárnák, lévén ő a kiválasztott. Ám az invitálás nem megy könnyen, nemcsak azért mert Gergő füle botját sem mozgatja környezete különös jeleire, hanem mert a révülők egy gonosz csoportja mindent elkövet, hogy megakadályozza meghívását. Legyőzésükhöz a család összetartására van szükség, ám idő kell a gyerekeknek, hogy megbarátkozzanak egymással és elfogadják új szüleiket. Humor, brillírozó stílus, és sokszálú feszes cselekmény jellemzi a finom pszichológiai érzékenységgel megírt meseregényt, amelyet a gyerekek széles körének érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 55 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Böszörményi Gyula (1964)
Gergő és az álomvámpírok 1. köt. . Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 388 p., 22 cmA Gergő és az álomfogók című meseregényből megismert hősök a szereplői ennek a történetnek is. Gergő és mostohatestvére, Zsófi látszatra semmiben sem különböznek az átlagos, mai gyerekektől. A pesti bérházban, szüleikkel élő testvérek azonban sokkal többre hivatottak, mint hétköznapi társaik. A történet szerint ugyanis a Keleti Varázsvilág darabokra hullik, a Világfa kiszárad, és az ősi regéket őrző levélvirágok is mind élettelenül lehullnak a fákról. Ennek a csodálatos világnak uralkodóra van szüksége, azonban Kende táltos, a Révülők Világának főtáltosa elhunyt és Gergőre vár az a feladat, hogy kiderítse az új Főtáltos hová tűnhetett el. Gergő ugyanis időközben avatott sámánná válik, és bár a háttérben sötét erők munkálkodnak, akik a Főtáltos helyébe hamis vezetőt akarnak ültetni, a címszereplő és Zsófi mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gonosz erők hatalmi játékát meghiúsítsák. A történet végén azonban mindketten csapdába esnek…
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Böszörményi Gyula (1964)
Gergő és az álomvámpírok. 2. köt.. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 485 p., 22 cmGergő és Zsófi izgalmas kalandjai folytatódnak ebben a történetben. Réti Gergő, azaz Farkas, az ifjú sámán nyomozásba fog, hogy kiderítse hová indult annak idején Kende, a főtáltos. Húga Zsófi, a csinos nagylánnyá érett Botlik Zsófia, akit az Álomvilágban Büvellőként ismernek a Gyökérszint alatt lakozó, félelmetes teremtmények titkára szeretne fényt deríteni, és ennek érdekében a Keleti Varázsvilág kénytelen megvívni végső csatáját a fennmaradásért. A testvérek időt és fáradtságot nem kímélve, veszedelmek kereszttüzében vívják harcukat a sötét erőkkel. Az izgalmas történet végére az is kiderül, hogy ki Kende utódja, a Legfőbb Sárkányőr, az új Főtáltos…Miként az az első kötetben is történt a kalandokat, napló formájában örökítik meg a krónikások. Gergő kalandjait Tanarilla írja le, míg a Zsófival történteket Monyákos Tuba, az Álomfelügyelet ügynöke, a híres lidérc jegyzi le.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény, meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Böszörményi Gyula (1964)
Mizu utazásra gondol. Ill. Almási Zétény. Budapest, Pongrác K., 2010. 76 p., 22 cmA mesélő, aki a történet írója is egyben egy hajnali órán furcsa hangra ébred fel, úgy hallja mintha valaki sóhajtozna a kertben, az ablaka alatt. Otthagyja hát a finom ágy melegét és megkeresi a hangok forrását. Igencsak meglepődik, amikor egy Mizu névre hallgató furcsa kis szerzetet talál a nyugágyában. Ez a kis manócska szerűség, ez a „mit-mitke” azt vizsgálja ily hajnali órán, hogy miért rohannak, sietnek mindig és valamennyien az emberek. Filozofikus gondolatmenetén haladva nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is eltöprenghetnek azon, hogy valójában mi az értelme (vagy inkább értelmetlensége) ennek a mindent és mindenkit átható össznépi nagy rohanásnak. A meglepő tanulság, amelyet a „kis filozófus” összegzésképpen elmond mindenki számára elgondolkodtató, értékes igazságokkal szolgálhat…
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény, gyermekregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Cannone, Éléonore (1971)
Családcsere. Budapest, Móra, 2011. 132 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Hortensia nem szokványos családban él. Édesanyja a számítógép billentyűit lázasan püfölve ezeregyedik gyerekkönyvét írja, édesapja zeneszerző, de szerinte a zenét nem hallgatni, hanem érezni kell, nagybátyja feltaláló, ám kísérletezés közben folyton felrobbant valamit, nagyapja katonának képzeli magát és megállás nélkül frontharcot vív, és végül ott van a nagymama, aki ugyan már nem él, mégis minden családtaggal „szoros kapcsolatot tart fenn”. Hortenzia csöndes, nyugodt családi életről álmodik - ahol mindig tele a hűtő és kiszámítható egyhangúsággal telnek a napok - legjobb barátja, Martin viszont éppen ellenkezőleg, nagyon élvezi pajtása hóbortos családtagjainak a társaságát és unalmas, pontos időbeosztás szerint élő szülei helyett, szívesebben élne inkább velük. A gyerekek fejében szinte egyszerre fogalmazódik meg a gondolat: cseréljenek családot egy hétre... A meglepő, mulatságos fordulatokban bővelkedő történet a tizenéves korosztály szórakoztató olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Cantin, Marc (1967)
Állatok blogja. Ill. Makkult Gabriella. Ford. Pacskovszky Zsolt (1968). Budapest, Móra, 2013. 108 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)A két állatszerető és elkötelezett természetvédő jó barát, Léa és Camille, valamint Camille kishúga, Pauline az iskolai szünet nagy részében bajba került állatok megmentésével töltik az idejüket. Az általuk alakított Állatmentő Csapat tevékenységéről blogjukon is beszámolnak: fotókat osztanak meg, tájékoztatják olvasóikat arról, mit szabad tenniük az állatokkal, hogyan védhetik őket, sőt ha szükséges segítségüket is kérik. Az eltévedt dolmányossirály-pár vagy a magára hagyott öreg kutya esetében például biztosan nem értek volna el sikereket a közösségi oldal olvasóinak – a falu fiatal és felnőtt lakosságának - összefogása nélkül, hiszen a bajba került állatok védelmezésében ez alkalommal a falu polgármesterével kellett megküzdeniük… A kedves, könnyed történet felhőtlen szórakozást ígér a Pöttyös könyvek sorozatát kedvelő kiskamasz lányoknak.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice Csodaországban. Ford. Kosztolányi Dezső – Szobotka Tibor . 6. kiad. Bp., Ciceró Kvstúdió, 2006. 115 p. (Klasszikusok fiataloknak)A kötet Lewis Carroll halhatatlan meseregényét tartalmazza. A mű a múlt század derekán az angol irodalomban megjelent sajátos műfaj, a nonszensz (értelmetlenség, csacskaság) klasszikussá vált reprezentánsa; élvezetes "kötelező olvasmány" az angol irodalmat kedvelőknek, ugyanakkor máig eleven, pompás meseregény. Alice, a talpraesett, bűbájos kisiskolás álmában a fehér Nyuszit követve Csoda­országba jut. Ott aztán megismerkedik Április Bolondjával, a Mormotával, az Ál-Teknőccel, a Fakutyával, a Királynővel és udvartartásával; nem győz ámulni furcsaságaikon, hóbortosnak tűnő eszmecseréiken. A könyv vég nélküli ötlet- és történetáradat, nyelvi és logikai humor, mély emberismeret mesteri ötvözete. Kosztolányi Dezső fordítása mestermunka.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Alice Tükörországban

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice Tükörországban. Ford. Révbíró Tamás. Budapest, Cicero Könyvstúdió, 2005. 150 p. 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)A klasszikus gyerekkönyv, az Alice Csodaországban párja, "folytatása" az Alice Tükörországban című regény. Jellege, felfogásmódja, különös technikája, iskolát teremtő abszurd humora teljességgel a híresebb műhöz hasonlóvá teszi. Alice elmaradhatatlan (de mégis gyakorta elvesző, majd megkerülő) cicájával itt sem sokat töpreng azon, miként került egyetlen szempillantás alatt egy olyan országba, ahol az emberek csupa sakkfigurák, az írásokat, meséket, verseket tükörírással írják, ahol a királynak és a királynőnek - méreteik miatt - jó fél óráig kell a kandalló rácsain mászniuk, hogy elérjék az asztalt, ahol valaki teljes erejéből fut stb. A könyv legfőbb vonzereje, hogy ezeket a mesékben is szokatlan - mert látszólag értelmetlen és teljességgel funkciótlan - csodákat rövid idő alatt az olvasóval is el tudja fogadtatni, hogy amiként Alice pillanatok alatt beleszokik a számára teljesen új viszonylatrendszerbe, akként az olvasó is átveszi ennek az abszurd világnak a logikáját, egyáltalán azt, hogy lehetséges ilyen világokat elképzelni, megteremteni, bennük berendezkedni.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Alice Csodaországban

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Carroll, Lewis (1832-1898)
Sylvie és Bruno. Ford. Rét Viktória -Varró Dániel (1977). Ill. Furniss, Harry (1854-1925) . Budapest, Noran, 2008. 343 p. 19 cmSylvie és Bruno Tündérország kormányzójának gyermekei, akiket rokonaik egy politikai összeesküvés alkalmával száműznek otthonukból. A testvérek hol Tündérországban bolyonganak, hol a valós világban, a viktoriánus Angliában élnek át csodás történésekkel teli kalandokat. Lewis Carroll leghíresebb műveihez (Alice Csodaországban, Alice Tükörországban) hasonlóan itt is meghökkentő mesealakok – beszélő kutyakirály, értelmetlen verseket szavaló kertész, ügyefogyott trónbitorlók, önmagát folyton eltüntető, szórakozott Professzorok - furcsa tárgyak (pl. az idő visszaforgatásával a kritikus pillanatokat helyrehozó csodaóra) köré szövődnek az abszurd, mulatságos helyzetekben bővelkedő fejezetek meséi. A Magyarországon Rét Viktória és Varró Dániel kitűnő fordításában első ízben megjelent meseregény könnyed, olvasmányos formában tárja elénk ezt a rendkívül humoros, abszurd fantáziavilágot, Carroll egyedi, sziporkázó nyelvi játékát. A korabeli illusztrációkkal díszített kötet korhatár nélküli, gyerek és felnőtt olvasók egyaránt örömüket lelhetik benne.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Carroll, Lewis (1832-1898)
Sylvie és Bruno. A történet vége. Ford. Gergely Zsuzsa; Ill. Furniss, Harry. Noran K. Bp., 2010. 359 p., (Luna Könyvek)„A történet végé”-nek cselekménye két, egymásba fonódó világban zajlik. A valós élet eseményeit és a képzeletbeli Tündérország történéseit egy pókhálóból szőtt „függöny” választja el egymástól, és ez az átjárhatóság ad a szerzőnek lehetőséget arra, hogy egymásba játszassa a két világ történéseit. Az elképzelt helyszínen elképzelhetetlen és meghökkentő dolgok történnek, amelyek a legmerészebb képzeletet is felülmúlják, míg a valós élet cselekményei a viktoriánus korabeli Angliában zajlanak. Ez a helyszín az, amely „terepet” ad Carrollnak, hogy korának társadalmi cselszövéseit, szociológiai, és filozófiai nézeteit valamint erkölcsét bemutassa. A szerző más műveihez hasonlóan ez a regény is minden korosztálynak ajánlható, hiszen a mesében majd a kicsik lelik örömüket, míg a szatirikus társadalomkritika a felnőttek kedvére lehet.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Charles, Nathalie (1964)
Első pizsamapartim. Ford. Balla Katalin. Ill. Rubik Anna. Budapest, Móra, 2012. 107 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)A tízéves Ines élete első pizsamapartiját szervezi. Nagyon szeretne megfelelni a rendhagyó baráti összejövetel elvárásainak vagyis, hogy a fiúk és a szülők kizárásával, sok-sok finomsággal körülvéve, csinos pizsamában, jó hangulatban teljen az éjszaka. Minden vágya teljesülni látszik, ám a döntő napon az öccse beteg lesz, a szülei otthon maradnak, hogy ápolják, a nővére összevész a barátnőjével, így idő előtt hazatér, legjobb szomszédjuk pedig - mivel nem találja a lakása kulcsát - két fiával együtt bekönyörgi magát hozzájuk éjszakára. Ines családja a pizsamaparti minden fontos szabályát megszegi, ám ennek ellenére mindent elkövet, hogy a vendégek jól érezzék magukat…. A humoros fordulatokban gazdag, könnyed történet nagyszerű szórakozást ígér a Pöttyös könyvek sorozatát kedvelő kiskamasz lányoknak.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Collodi, Carlo (1826 -1890)
Pinokkió kalandjai. Ford. és átdolg.Rónay György. 2. kiad. Budapest, Holnap, 2013. 154 p. 22x22 cmJó tündérek őrködnek Pinokkió születésekor a kis bábu fölött; apja, a szerető szívű, öreg Dzsepettó és a kereken százesztendős Szóló Tücsök vigyázzák lépteit és lelkiismeretét. Hamarosan azonban kiderül, hogy még a jó szellemek is tehetetlenek a rossz tulajdonságokkal szemben; a Tücsköt hamarosan fején találja a bábgyerek indulatosan elhajított kalapácsa, és e szívtelen gesztus - hasonlóképpen a Dzsepettó mestert ért megpróbáltatásokhoz - már előrevetíti, hogy Pinokkiónak nevelésre van szüksége. Kemény iskolát kell kijárnia addig, amikor már csak a jóra törekszik, de dédelgetett nagy álmának ösvénye is efelé kanyarog - a kis figura bábusors helyett "igazi" gyermeklétre vágyik. Collodi varázsos remekét rövidített kiadásban, Rónay György míves fordításában és átdolgozásában kapják kézhez a gyermekolvasók
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Collodi, Carlo (1826-1890)
Pinocchio kalandjai. Ford. Szénási Ferenc. Ill. Csíkszentmihályi Berta. Budapest, Noran, 2007. 188 p. 24 cmGeppetto, az öreg asztalos egy Pinocchio névre hallgató, csodabábut álmodik magának; olyat, amelyik táncolni, kardot forgatni, levegőben bucskázni is tud. Ám a barátjától, Antonio mestertől kapott fadarabból „életre keltett” bábu nemcsak csíntalannak, de hálátlannak is mutatkozik: amint frissen kifaragott lábai fölengednek merevségükből, kiszökik az utcára és futásnak ered. Ezzel kezdetét veszi kemény próbákkal teli, kalandos utazása, amelynek során a kis fabábu jó szelleme, a Tücsök segítségével levetkőzi rossz tulajdonságait, és dédelgetett álma, az „igazi” gyermeklét magvalósulásáért, már csak a jóra törekszik. Collodi teljes szövegű, klasszikus meseregényét ez alkalommal Szénási Ferenc fordításában Csíkszentmihályi Berta varázslatos illusztrációinak kíséretében, igényes kivitelben ismerhetik meg a 8-10 éves gyerekek. A mű az olasz neveket eredeti írásmódban közli, ezért helyes kiejtésüket a kötet végén található kiejtési útmutató segíti.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, meseregény, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Cooper, James Fenimore (1789-1851)
Nagy indiánkönyv. Ford. Honti rezső. Pécs, Alexandra K., 2001. 443 p., 31 cmA Honti Rezső fordította kötet az író klasszikus értékű öt indián tárgyú regényét, a Bőrharisnya-történeteket tartalmazza, melyek közös főhőse Natty Bumppo, a delavár indiánok között nevelkedett, értelmes fehér fiatalember. Az első könyvben - Vadölő - a fiatal vadász első ízben jár "harci ösvényen". Ekkor lő először emberre - önvédelemből -, s haldokló ellenfele nevezi el Sólyomszemnek. Az utolsó mohikán című második könyv a felsőbbrendűségükben szilárdan hívő "sápadtarcú" gyarmatosítók és a saját földjüket utolsó csepp vérükig védelmező "rézbőrűek" könyörtelen és egyenlőtlen harcát beszéli el. A Nyomkeresőben a vadász és indián barátja, a hős Csingacsguk ezernyi viszontagság közepette, a vad természeten diadalmaskodva egy fiatal lányt kalauzol "szárazon és vízen" a biztonságos katonai erődbe. A Bőrharisnya azoknak a bátor pioníroknak állít emléket, akik " egyre szélesedő ösvényt­ nyitottak az egész nemzetnek óceántól óceánig, egy óriási kontinensen keresztül". A prériben a hajdani Sólyomszemnek már meggyengült a látása, már nem képes puskával vadászni, trapper lesz, azaz csapdával fogja a vadat, de arra még képes, hogy egy kedves szerelmespárt és egy kétbalkezes tudóst megmentsen a sziú indiánoktól.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, indiánregény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 49 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Cope, Andrew (1966)
Mosómedvék akcióban. Budapest, Manó, 2014. 190 p. ill., 20 cm (Állati kalandok)A mosómedvékről köztudott, hogy minden élvezhetőt megesznek, ám többnyire beérik azzal a táplálékkal amit élőhelyük nyújt számukra: zamatos gyümölccsel, némely rovar kövér lárvájával, a madarak fészkeiben talált tojással, és a vizek nyújtotta élelemmel, köztük az ínyencfalatnak számító hallal. Andrew Cope gyerekregényének főszereplői - a vagány Pepito, az örökké aggodalmaskodó, félénk Döme, az álmodozásra hajlamos, de mindig vidám Lufi, és az okos, merész, Sebesmancs - messze eltérnek az átlagtól. Négyük társaságából megalapítják a Bélelt Bunda Bandáját és éjjelente rendszeresen betörnek a közeli falu vegyeskereskedésébe, ahol a bolt finomságait - a kekszektől és muffinoktól megkezdve, a savanyúságokon és befőtteken át a macska- és kutyaeledelig - sorra végigkóstolják. Amikor a boltos friss halszállítmányát próbálják megdézsmálni, a falusiak megelégelik a mosómedvék csínytevéseit és odújukat elpusztítva száműzik őket a környékről. A hontalanná vált kis csapat a városba menekül ám vakmerő portyázásaikat itt már nem kíséri siker. Hamarosan rájönnek mekkorát hibáztak amikor nem becsülték meg jobban az élőhelyük nyújtotta kényelmet, ezért elhatározzák hazatérnek, hogy jóvátegyék hibájukat és rendes mosómedvék módjára kiérdemeljék az emberek jóindulatát. A bátor, eleven, minden vidám csínyre képes mosómedvék mulatságos kalandjai remek szórakozást ígérnek az állatszerető kisiskolásoknak.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Cottrell Boyce, Frank (1959)
Milliók. Ford. Zsélyi Ferenc Szeged Könyvmolyképző K., 2005. 239 p. 22 cmA félárva testvérpár, az ötödik osztályos Damian és testvére, Anthony édesapjukkal új házba költözik. Egy este a kertjük végében elrobogó vonatról pénzzel tele tömött sporttáska pottyan a töltésre. A táskában rengeteg pénz van, csak éppen az euro bevezetéséig tizenkét nap áll rendelkezésükre, hogy elvásárolják, vagy beváltsák. Apa „nem vesz észre semmit”, a hivatalokban viszont szigorú előírások akadályozzák, hogy gyerekek nagyobb összegekről rendelkezzenek, ezért a testvérek a pénz elköltését választják. Féktelen fogyasztói láz és vásárlási őrület keríti hatalmába őket, ellátják magukat szükséges és szükségtelen tárgyak tömegével - amikért apró pénz hiányában hatalmas összegeket hagynak ott - bár érzik, hogy jobb volna nemes célokra, mások megsegítésére, apa tartozásainak kifizetésére fordítani a talált milliókat. Időközben megjelenik a tulajdonát követelő Üvegszemű is, és hamarosan kiderül, hogy nem olyan zavartalan sikertörténet egy angliai általános iskolás milliomos testvérpár élete, mint ahogyan azt elsőre gondolták. De végül győz az igazság és a becsület: Damian elégeti az „ebül szerzett pénzt”, a dörzsöltebb családtagok által megmentett összeg pedig még mindig elegendő Észak-Nigériában 14 kézzel ásott kút fúratására.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Creech, Sharon
Rubin-völgy. Ford. Till Tamás. Bp., Ciceró Könyvstúdió Kft., 2006. 264 p., 21 cmDallas és Florida, az ikrek csecsemőkoruktól a dobozfalvi árvaház lakói. A Zordon házaspár – két házsártos, mindenért zsémbelő, fásult ember - irányítása alatt álló intézményben a gyerekek, az árvaház és különféle nevelőszülők között hánykolódva, szinte állandó büntetésben töltik napjaikat, és az évek múlásával egyre távolabbinak tűnik számukra a remény, hogy egyszer majd igazi otthonra találnak. Ám egy napon Ábrahám és Sára, egy idős házaspár érkezik az árvaházba, és magukkal viszik a kissé vadóc gyerekeket a Rubin-völgyben, dúslombú fák és vadvirágos rétekkel borított dombok között megbújó otthonukba. Dallas és Florida már kételkednek az örökbefogadás sikerében, de a varázslatos táj, a két barátságos öreg gondoskodása lenyűgözi őket, majd a Rejtőzködő-folyóhoz, illetve a Kenguruföldre tervezet utazás előkészítése, a túra során átélt kalandok izgalmai végül meggyőzik őket a feléjük áradó szeretet őszinteségéről…. A legrangosabb amerikai ifjúsági irodalmi elismeréssel, a Newberry-Medal- díjjal kitüntetett író ifjúsági regénye a 10 évesek figyelmére érdemes.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csepregi Zoltán
Helló, Brub vagyok! . Ill. Sipos Zsuzsanna. Budapest, Manó Kvk., 2012. 67 p., 23 cmÉlénk napsárga borítójával és annak egyik oldalán kikandikáló, első ránézésre egyértelműen be nem azonosítható, ám mindenképpen barátságos fizimiskájú figurával hívja fel magára a figyelmet a tartalmában és formai kivitelezésében egyaránt gyermekbarát kötet. Ki is a könyv címadó főhőse, Brub? Párjavesztett zokni ő, aki három hasonszőrű társával – Uppi, Trapp és Kex – életre szóló barátságot köt, és számtalan izgalmas, humoros kalandba bonyolódik. Meggyógyítják Samut, a náthás porszívót, aztán fociznak a nagyképű sportzoknik csapatával, és meg is nyerik a meccset, sőt, süteménysütésbe is kezdenek, és sikerül elkészíteniük a világ legcsúnyább csokitortáját. Történjék azonban bármi, ők négyen igaz barátok maradnak, akik ha kell, képesek egymásnak megbocsátani is, s ha a szükség úgy hozza, hát akadályt nem ismerve kutatják fel eltűnt társukat. A vidám, olvasmányos, fordulatos történetek remek szórakozást ígérnek a gyerekeknek, akik biztosan nagyon hamar a szívükbe zárják ezt a kedves kis társaságot, nemcsak az ötletes mesének, de a remek, színes rajzoknak köszönhetően is.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csoóri Sándor (1930)
Hova megy a hegy? Budapest, Nap K., 2011. 147 p., 19 cm„Haj, duj, dudálom, ez a gombóc nem álom. Szilva ül a közepén, mint egy félénk vőlegény...” „…vigyázok én mákra, retekre, babra: minden kert egy abrakadabra…” Csoóri Sándor ezúttal a legkisebbeket örvendezteti meg költeményeivel, tanúbizonyságát adva annak, milyen jól ismeri a gyermeki lelket. Amint az néhány kiragadott verscímből is kiderül, igen változatos témaválasztás jellemzi a kötetet: A foltos nadrág; A mérges kakas; Labda; Őszelő; Hónapsoroló; Szarvasbogár-csalogató; Rekedt Péter dörmögése; Törpe Tibi mondókája; Hol a hurka? Vidám, tematikájában, nyelvezetében rendkívül színes, nyelvi játékokban gazdag, hangutánzókban bővelkedő, remek ritmikájú versek sorakoznak egymás után. A kötetet kísérő gazdag illusztrációs anyag színes rajzai igazi gyerekrajzok, melyeket magyarországi és határon túli magyar gyerekek készítettek. Utóbbiak a tartalomjegyzékben név szerint is szerepelnek. A verseskötet remek szórakozást ígér a legkisebbeknek és szüleiknek, s a gyerekek az illusztrációkban is minden bizonnyal örömüket lelik majd.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, gyermekversek, tréfás versek, versek
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
A nagy Ho-ho-ho-horgász kórházban. Szeged Könyvmolyképző K., 2009. 96 p. 28 cmA városszéli puhányokat rendre kigúnyoló "természet gyermeke", a Nagy Ho-ho-ho horgász ebben a történetben kórházba kerül. Szerencsére azonban nem beteg, csak nem bírja elviselni, hogy szomszédai lakás átalakításba kezdtek. A folyamatos fúrás-faragás kopácsolás annyira megviseli a nagy Ho-ho-ho idegeit, hogy inkább azt választja, valamilyen alibi betegséggel kórházba vonul, ahová hű társa, Főkukac is elkíséri. Ki gondolná, hogy itt még sokkal több kaland esik meg velük, mint a folyóparton…A kétbalkezes főhős ebben a történetben sem hazudtolja meg önmagát, ugyanúgy csetlik botlik a kórházban, mint azt a horgász kalandok alkalmával teszi. A kedves címszereplő briliáns humorral elmesélt kalandjait Sajdik Ferenc remek humorú rajzai kísérik a 6-7 éves olvasók örömére.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, tréfás mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
A téli tücsök meséi. Ill. Cakó Ferenc. Szeged, Könyvmolyképző K., 2012. 88 p., 28 cmA téli tücsök valamikor nyári tücsök volt, de most a havas téli napokon a meleg kis szobában, egy zsályaillatú hátizsák zsebében csücsülve a régi élmények, a szép meleg nyári napok felidézésével telnek napjai. Az emlékeket az ablak előtt álló öreg írógép betűi hívják elő, amelyeket nem ismerve, a tücsök elkezd tűnődni, mire is emlékeztetik őt a jelek. Az A - a házra a szigeten, ahol rengeteg fű, fa egér, madár, nyúlcsalád, gyík, vadméh, szúnyog, lepke, szitakötő és tücsök között élete legboldogabb napjait töltötte. Az S- ről az a híres futóverseny jut eszébe, amelynek során a legkisebb ugrifüles csak úgy tudta legyőzni a siklót, hogy különleges cselhez folyamodott. Az I – a délceg hőscincérre, akinek makk esett a fejére, az E- a háromlábú, világgá menő kutyára, a T- a legöregebb tücsök kalapjára, az R –az álmatlanságban szenvedő öreg bagolyra és így tovább… Sokasodnak az írógépbe fűzött fehér papíron a jelek, míg végül a sorra leütött betűkből - a kis tücsök tudtán kívül - egy mondat áll össze: „A szigetre vágyom.” – A gyerekirodalom egyik szép, lírai hangú darabja ez alkalommal jól olvasható, nagyméretű betűkkel, Cakó Ferenc kitűnő illusztrációi kíséretében került kiadásra.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Csicsóka és a moszkitók. Szeged, Könyvmolyképző K., 2010. 210 p. (Jonatán Könyvmolyképző)Csukás István kalandos, gyermekeknek szóló regényeivel mindig lenyűgözi olvasóit. Ebben a történetben a főhős, Csicsóka (minő furcsaság, hogy a név egy krumplihoz hasonlatos, földben termő, gumós növény nevével azonos) maga sem gondolta az unalmasnak ígérkező vakáció kezdetén, hogy Alsókukucs falucska, amely semmiféle izgalmas eseménnyel eleddig nem örvendeztette meg az ott lakó gyerekeket, a történet idején különös események színterévé válik. A bonyodalom akkor veszi kezdetét, amikor Csicsóka a faluba érkező vándorcirkuszosok beszélgetését kihallgatva arról szerez tudomást, hogy a helyi népművelő fiát, ifjabb Zombereky Tivadart – ismeretlen okokból - el akarják rabolni a „csepürágók” Ekkor határozza el Csicsóka, hogy megmentendő az ifjú Tivadart, inkább saját magát raboltatja el a moszkitókkal, akikről ekkor még nem igazán lehet tudni, hogy valójában kicsodák is ők. A népművelő édesapa idő előtt rájön a tévedésre s, hogy ez a tény mennyiben kuszálja össze a szálakat, azt megtudhatják az ifjú olvasók az izgalmakban és humorban bővelkedő regény elolvasásakor. Az már csak „hab a tortán”, hogy virágosra pingált tehenek is részt vesznek az emberrablásnak induló műveletben, amely a végkifejlethez közeledve 180 fokos fordulatot vesz, és „felszabadító hadműveletté” válik. A történet végére pedig nemcsak a tehenek szerepe tisztázódik, de arra is fény derül, miért kapta ezt a furcsa nevet a címszereplő…Jó szívvel érdemes ajánlani ezt a mókás fordulatokban bővelkedő, nagyszerű regényt.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Keménykalap és krumpliorr. 6. kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2010. 264 p. 21 cmA történet szereplői abból a "tényből" indulnak ki, hogy az általuk működtetett "Hörömpő cirkusz világszám". Az 1973-ban írt ifjúsági regény egyik főszereplője, Péter, a Vadliba őrs tagja, aki megbetegszik, és ez a sajnálatos esemény indítja el a cirkusz megalakításának gondolatát is. A gondolatot csakhamar tettek követik és a nagyérdeműt olyan "világszámok" kápráztatják el, mint a Kis Réce, azaz Rozmaring bohóc tréfái, Marci zsonglőr mutatványa, Karcsi, művésznevén Jim és Joe, levegőben elvégzett akrobatikus gyakorlatai, és Süle, azaz Negyedik Emánuel éhezőművész produkciója. És természetesen ott van mindenhol, a mára már fogalommá vált "Bagaméri, aki a fagylaltját maga méri". Az izgalmas, fordulatokban bővelkedő remek ifjúsági regény, több mint harminc év elteltével is ugyanúgy szórakoztatja majd a kamaszokat, mint megírása idején.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 65 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Mirr-Murr kalandjai. Ill. Cakó Ferenc. Bp., Móra Kvk., 1995. 95 p., ill., 20 cmA címszereplő a meseregény előzményében (Mirr-Murr, a kandúr) sorsát összekötötte Oriza Triznyákkal, a kóbor macskával. Nagy terveik során (pl. hogy bekerüljenek a Kóbor Macskák Világszervezetébe) örök barátság született. A történet most folytatódik: rendre hozza a posta az O.T. aláírású leveleket, amelyekből Mirr-Murr és a gyerekolvasók megtudhatják, miként megy a sora egy négylábú világvándornak. O.T. leveleiben bemutatja új ismerőseit: az ájtatos manót, a flamingót, a csikóhalat, a gyöngytyúkot és a többieket. Szó esik olyan utazásokról is, amelyekre nem a földrajzi térben, hanem a szereplők képzeletében kerül sor.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötete: Oriza-Triznyák

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Nagy mesekönyve. Ill. Füzesi Zsuzsa. Bp., Gesta Kvk., 2002. 191 p., ill. 29 cmCsukás István legkedvesebb, legsikerültebb meséit és verseit gyűjtötte össze a gyönyörűen kivitelezett - Füzesi Zsuzsa rajzaival díszített - kötetben. A Kossuth-díjas író művészetének változatosságát példázó könyv a gyerekek régi ismerőseinek kedves történeteit eleveníti fel. Újra találkozhatnak a gyerekek Ugrifülessel és Tüskehajú barátjával, Mirr-Murral, Oriza Triznyákkal és a furcsa nevű kutyussal, Téglagyári Megállóval, Brummm Brumm Brúnóval, a tányértalpú bársonyboccsal, vagy a Nadragulya utcát rettegésben tartó Settenkedő Tódorral. A megfilmesített történetek mellett kevésbé ismert, vagy már elfeledett mesék is találhatók, többek között felcseperedő, a világgal most ismerkedő állatokról, így Csillancsról, a kiscicáról, Tappancsról, a kutyakölyökről, és még egy kelekótya kis kakassal is megismerkedhetnek a gyerekek. Mindegyik mese külön kis világ, amelynek részese lesz az olvasó is, hiszen a történetek magukkal ragadóak. A változatos meseszövés gazdag, kiforrott nyelvezettl párosulva adja ezeknek az elbeszéléseknek a varázsát.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, gyermekversek, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Nyár a szigeten. 7. kiad. Szeged. Könyvmolyképző K., 2011. 241 p., 21 cm (Jonatán könyvmolyképző)Nem biztos, hogy minden esetben jó az, ha az álmok valóra válnak. A történet főszereplői maguk tapasztalhatják meg, hogy a szülők nélkül eltöltött vakáció sokkalta több bonyodalommal jár, mint azt előzetesen elképzelték. A kalandra éhes kamasz fiúk egy vadregényes szigeten, szülői felügyelet nélkül akarják eltölteni a nyarat. Arra azonban egyikük sem gondolt, hogy bizonyos helyzetekben nélkülözhetetlenek a szülők. Mivel nem akarnak szégyent vallani a felnőttek előtt, kénytelenek a felmerülő problémákat maguk megoldani...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 35 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Oriza-Triznyák. Ill. Cakó Ferenc. Bp., Magyar Könyvklub, 1996. 115 p., ill., 21 cmOriza-Triznyákot, a kóbor macskát és Mirr-Murr kandúrt - Csukás István meseregényeinek tanúsága szerint - igen régi, mély barátság fűzi egymáshoz. A címszereplő mögött ugyan eseményekben gazdag csavargó múlt áll, a hétpróbás kandúr igazi vágyálma azonban még nem telesült. Oriza-Triznyák minden törekvése arra irányul, hogy tagja lehessen a Kóbor Macskák Világszervezetének. Sajnos, a tagfelvétel nem sikerül. Hősünkben ugyanis felébred a játékszenvedély: Plomba Pál, Körös és a többiek pókerező macskatársaságában elfeledkezik az idő múlásáról, és a megadott időpontban nem jelenik meg a macskagyűlésen. Az áhított dicsőség Mirr-Murrnak jut osztályrészül. Csukás­ István legjobb meseregényeinek sorába tartozó történet szereplői Cakó Ferenc vidám rajzain is megelevenednek.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötete: Mirr-Murr kalandjai

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Pintyőke Cirkusz, világszám! Ill. Cakó Ferenc. Bp., Magyar Könyvklub, 1997. 125 p., ill., 21 cmFurcsa ládát nyikorgatnak végig egy falucska főutcáján; oldalán hatalmas, rikító betűkkel ez áll: "Pintyőke Cirkusz, világszám!". A különös idegen, aki a ládát hurcolja, a cirkusz igazgatója - s egyben a társulat egyetlen tagja. Mondani sem kell, hogy ez nem nevezhető népes társulatnak. Sebaj, nem marad sokáig így, mert a foghíjas léckerítésen nem akárkik kandikálnak át: Mirr-Murr és furcsa nevű barátja, Oriza Triznyák gyönyörködik az igazgató csúcsos kalapján meredező hosszú fácántollban. Mindketten sok kalandot átélt, "hétpróbás kandúrok", tagjai a Kóbor Macskák Világszervezetének. Nem meglepő, hogy mindkét állat művészi elhivatottságot érez magában, barátaikhoz hasonlóan. Pintyőke igazgató "jó emberismerő", mindegyik jelentkezőhöz van egy-két kedves szava. Megdicséri Oriza Triznyák villogó szemét, Sami kiscsacsi hatalmas füleit, Morzsa izomerejét, Csinnadratta ólomkatona kardját - no és természetesen Mirr-Murr selymesen fénylő bundáját. Így indítja el őket a művészi pályán a kalandok felé. Az ötletes, sok humorral átszőtt, illusztrációkkal gazdagított meseregény a hat éven felüli gyerekek olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Pom Pom meséi. Ill. Sajdik ferenc. 2. jav. kiad. Budapest, Gesta Könyvkiadó, 2007. 96 p. 28 cmPom Pom "bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja olyan, mint a szőrpamacs vagy paróka, vagy egyujjas, kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő ecset, vagy papucs orrán pamutbojt." A kedves és segítőkész mesefigura nemcsak alakját képes változtatni, de érdekes történeteket is tud, és nap, mint nap miközben Picurt kíséri az iskolába, szívesen elő is adja őket. A történetek főszereplői sziporkázó szellemességgel megalkotott figurák: a Gombóc Artúr, a Radírpók, a Festéktüsszentő Hapci Benő, a Bátor Tintanyúl, az Óragerincű Felpattanó, a Hangutánzó Nyivákoló, a Mindentragasztó Rezső és a többiek mind-mind emberi tulajdonságokkal bíró, jellemük kisebb-nagyobb gyengeségei ellen küzdő, esendő és szeretni való lények. A remek humorban oldott, tanulságot sem nélkülöző mesék főszereplői Sajdik Ferenc zseniális rajzai nyomán kelnek életre, és töretlen népszerűségre számíthatnak a 6-7 évesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Sün Balázs. Ill. Füzesi Zsuzsa. Felújított kiad. Bp., Gesta Kvk., 2004. 57 p. ill. 28 cmCsukás István gyermekverseit már ugyanúgy nemzedékek zárták a szívükbe, mint népszerű meseregényeit, ifjúsági regényeit. A most megjelent Füzesi Zsuzsa hangulatos, kedves rajzainak sokaságával illusztrált verseskötet az író korábban már itt-ott megjelent, önállóan vagy versantológiákban szerepelt legnépszerűbb, legkedveltebb gyermekverseit gyűjti csokorba. A mesefigurák, a "kedvencek" kalandjait, apró történéseit, vidám dalait (Süsü dala, Üdvözöllek, dicső lovag, A kóbor királyfi dala, A Nagy Ho-ho-hohorgász stb.) megörökítő, a nyelvi játékosság, leleményesség sokféle formáját fölmutató ritmikus apró versek, állati "jellemrajzok" (Mackó mese, Egér-mese, Nyúl-mese, Róka-mese stb.) vagy a hosszabb verses mesék mozgalmas derűje az óvodások széles körében élményt jelent majd.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, verses mesék
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 82 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Süni és barátai. Bp., Gesta Kvk., 1997. 77 p.+ mell., ill., 30 cmNégy barát osztozik a nagy erdő egyik fájának tetején fölépített hajlékon. Mindegyikük egyéniség, természetük is jócskán elüt egymástól; Röfi falánk, Kakukk meglehetősen szókimondó, míg Borzas bölcs, Süni pedig szelíd. Közös játékaik mellett így aztán nem csoda ha némi huzakodásra is sor kerül, ám a hat meseepizód mindegyike derűsen zárul (Minden muzsikál, Mit álmodott Röfi?, Próbalocsolás stb.). A meglepetésben szó esik Röfi szép ajándékáról, a Mi szeretnék lenni? című mesében a négy cimbora helyét keresi a világban, míg egy történet arról ad hírt, miként köszönt be A tavasz első napja. A könyv a Süni és barátai című televíziós mesesorozat alapján készült; Furlán Ildikó bábtervező mesefigurái láthatók a fekete-fehér rajzokon.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Süsü, a sárkány. Szeged, Könyvmolyképző K., 2012. 168 p. 28 cmSüsü, a sárkánykirály legkisebbik fia azzal vívja ki apja haragját, hogy számos ősével és testvérével ellentétben neki csak egy feje van. Ráadásul szelíd, jóságos, sőt néha gyáva is. Mikor aztán ellenségét meggyógyítja ahelyett, hogy elpusztítaná, betelik a pohár, és apja kitagadja. Süsü bánatosan indul útnak, és még jobban elkedvetlenedik, mikor látja, hogy mindenki fél tőle. Híre még a királyi udvarba is eljut, ahol az öreg király - hogy városát mentse - fele királyságát és a lánya kezét ígéri annak, aki legyőzi a sárkányt. Ki tudja, hogy végződne a dolog, ha Süsü nem találkozna a jó királyfival, és nem kötne vele életre szóló barátságot. Sok izgalmas és tanulságos kalandot élnek át együtt, míg történetük szerencsésen véget ér. A mesét Foky Ottó bábjairól készült fotók elevenítik meg.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötete: Süsüke, a sárkánygyerek; Süsüke újabb kalandjai

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Süsüke újabb kalandjai. Ill. Foky Ottó. Bp., Gesta Kvk., 2000. 85., ill., 29 cmSüsüke, a csintalan sárkánygyerek és Kiskirályfi újabb kalandjai sok izgalmat okoznak Sárkányföld lakóinak, de új élményt is nyújtanak számukra, derűt, vidámságot lopnak a szívükbe. A két elválaszthatatlan jó barát hol izgalmas Ki mit tud versenyt rendez, amelyen mindenki bemutatja, miben a legügyesebb, hol álarcosbált szervez, ahol a szereplők egy kis időre mások lehetnek, mint amik, hol nagytakarítás alkalmával tréfálják meg a királyi birodalom tagjait. Olykor "Süsüke elrabolja magát", de csak azért, hogy megtudja mennyire szeretik Egy napon azonban füstjel érkezik, amely arról értesíti őket, hogy a Kiskirályfinak haza kell mennie. A nagy szomorúság láttán Süsünek megesik a szíve gyermekén, és úgy dönt, itt az ideje, hogy Süsüke is világot lásson. Így azután a két jó barát együtt indul útnak a közös kalandok ígéretével. Foky Ottó rajzai illusztrálják a mesét.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötete: Süsü, a sárkány; Süsüke, a sárkánygyerek

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Süsüke, a sárkánygyerek. Ill. Füzesi Zsuzsa. Bp., Gesta Kvk., 1998. 58 p., ill., 29 cmCsukás István népszerű mesehőse, a híres egyfejű sárkány, Süsü házasságra adja a fejét. Sárkánylány szép és érző szívű, s tudja, hogy férje-ura jó királya, okos és bölcs fejedelme lesz Sárkányföldnek. A birodalom nem hasonlít az emberek világához; csupa szikla e föld, a fákon élettelen, zörgő levelek, de a legkülönösebb, hogy nincs Nap az égen, napsütés helyett csak valamiféle kékes fény dereng. A komor előjeleket egy időre azonban elfelejti mindenki; a királyi barlangból egy nap gyereksírás hallatszik, megszületett a trónörökös. Tiszta apja (vagyis egyfejű), s több csodás képesség birtokosa. Már az első nap beszél, és minden percben nő egy centit. Süsükét felfedező kedve elvezeti az öreg varázslóhoz, akitől megtudja, hogy azért alkonyult be Sárkányföld fölött, mert belopózott a szívekbe az irigység. A sárkányok - e "láthatatlan" alattvalók - visszahúzódva élnek a hegyek mélyén és egész nap morognak meg vicsorognak. A varázsló és a kis királyfi elindulnak tehát, hogy megtörjék a rontást és a szívekbe visszalopják a derűt. A mesét Füzesi Zsuzsa színes rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötetei: Süsü, a sárkány; Süsüke újabb kalandjai

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Tükörbohócok. Ill. Füzesi Zsuzsa. Bp., Gesta Kvk, 2002.87 p., ill., 29 cmVanda, a csintalan kistündér nagyon szeret rosszalkodni. Amikor csak teheti csomót köt a macska farkára, kicsúzlizza a villanykörtét, felrugdossa a szemeteskukát, megrongálja a telefonfülkét, kaviccsal eteti az állatkerti majmokat. Ám születésnapján szokatlan gondolat körvonalazódik a fejében: mi lenne, ha ezen a különös napon, az alkalomhoz illően szépen felöltözve várná az ajándékokkal érkező vendégeket? De ki tudna változtatni rongyos, piszkos ruháján, borzas, csimbókos haján, amikor mindenki kerüli rosszasága miatt? Alinka, a jó tündér azonban a különleges napra való tekintettel megsajnálja és nemcsak, hogy ajándékot visz neki, hanem ruhát is cserél vele. Ettől kezdve a két tündér különös változáson megy keresztül: Vanda egyre inkább jócselekedetre, Alinka pedig valami izgalomra, egy pici rosszaságra vágyik. Mindazokat a csínyeket, amelyeket eddig Vanda tett, most Alinka viszi véghez, de a bajokat most már a jó tündér szerepébe bújt Vandának kell orvosolnia. A történet végére a két tündér belátja, hogy az emberi természet a jó és a rossz ellentétét egyszerre rejti, és fogadalmat tesz: "Néha kicsit jók leszünk! Néha meg egy kicsit rosszak!" A versbetétekkel, Füzesi Zsuzsa kedves rajzaival gazdagított meseregényt érdemes ajánlani a 6-7 éves gyerekek körében.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény, meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Vakáció a halott utcában. 4. váltl. utánny. Szeged, Könyvmolyképző K., 2009. 222 p., 21 cm (Jonatán könyvmolyképző)A lakótelep új házaiba beköltöző lakók, szomorúan tapasztalják, hogy a lakásokban élni szinte lehetetlenség, mert éjszakánként eltűnnek a mosdók, a csapok, de még a vécécsészék is. A tízemeletes új házak tövében még nem bontották le a régi kis házakat és jónéhányan még a cégtábla is jelzi, hogy lakója mivel foglalkozott. A lakótelepi új házakat benépesítő családok gyerekei találnak egy magánnyomozó irodát is. Innen indul el az ötlet, hogy ők maguk nyomozzanak az eltűnt mosdók és csaptelepek után. A "Fekete Kéz" azonban folyamatosan küldi nekik a fenyegető leveleket. Ám a kicsiny, de lelkes csapat tagjai nem adják fel még akkor sem, amikor az események sorában egy halott is felbukkan... A humorral átszőtt történet szerzője a gyerekek és szüleik életén keresztül remekül ábrázolja a vakáció ezerszínű, izgalmas kalandos történéseit.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936) - Cakó Ferenc (1950)
A kelekótya kiskakas. Kisújszállás, Szalay Kvk., 1998. 26 p., ill., 29 cmA baromfiudvar mozgalmas világa a színhelye Csukás István kedves meséjének, melyet Cakó Ferenc színes rajzai keltenek életre, címszereplője pedig a felfedező útra induló kiskakas. A baromfiudvart betöltő, sokféle hang nyomába eredve hősünket a barátságosan vakkantó kuvasz, a vidám bőgő boci, cocamama, a makogó tapsifülesek, a hápogó sárgapelyhes kiskacsák mind arra ösztönzik, hogy kipróbálja más állatok "beszédét". S hogy miért kelekótya? Mert igen sokára jön rá, hogy minden állat csak a saját "nyelvén" tud megszólalni. Végül is minden jóra fordul, mert amint fölkel a Nap, a kiskakas is megtalálja a saját hangját: vidám, harsány kukorékolással köszönti az új napot.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936) - Sajdik Ferenc (1930)
A Nagy Ho-ho-ho-horgász télen. Bp., Gesta Kvkv., 1999. 78 p. ill., 29 cmA városszéli puhányokat rendre kigúnyoló "természet gyermeke", a Nagy Ho-ho-ho horgász ebben a történetben ismét horgászik. Ám mit tehet télen a mindenre elszánt horgász, amikor a vizek be vannak fagyva? Természetesen ott horgászik, ahol tud, tehát a szobaakváriumban, a karácsonyi halvásárra feltöltött medencében, és még számos más helyen, melyeket páratlan helyismeretével föllel a téli városban. A tizenegy történetben a kétbalkezes főhőst rendre megakadályozza valami vagy valaki abban, hogy kifogja élete nagy halát. A kedves címszereplő briliáns humorral elmesélt kalandjait Sajdik Ferenc mosolyt fakasztó rajzai jelenítik meg elsősorban a 6-7 éves olvasók örömére.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Curtis, Christopher Paul
Bud vagyok, uram! Bp., Animus K., 2002. 222 p., 22 cmA szívszorítóan szép ifjúsági regény történetének, színhelye egy amerikai kisváros az 1930-as években. Főszereplője Bud, az árva néger kisfiú, aki hatéves korában elvesztette édesanyját. A nevelőotthonban élő gyermek elhatározza, hogy megkeresi sohasem látott apját, egy az édesanyjától rámaradt, és igencsak nagy becsben tartott régi plakát alapján. A nyomtatvány egy ismert jazz együttes, a Herman E. Calloway vezette Depresszió Fekete Fenegyerekei fellépését hirdeti, és Bud úgy véli, hogy a "hatalmas hegedű" mellett az ő édesapja ül. A kisfiú útra kel, és éhezve, éjszakákon át vándorolva, a felnőttek könyörületére hagyatkozva próbálja megtalálni a megálmodott boldogságot, a biztonságot jelentő családi köteléket...A regény 2001-ben elnyerte az Amerikai Gyermekkönyvtárosok Szövetségének díját.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Curwood, James Oliver (1878-1927)
A Sziklás-hegység királya. Ford. Dobi Ildikó. Bp., Falukönyv-Ciceró K., 1994. 135 p., 20 cmAz amerikai író, Curwood maga is vadászott, de később a nagyvadak "oldalára állt", és már csak fényképezőgépével járta a hegyeket. A Sziklás-hegység királya élvezetes, színes regény - tele valóságos etológiai megfigyeléssel -, melynek óriási termetű grizli a címszereplője. A medvét megsebesítő vadász és áldozata között furcsa, érzelmi jellegű kapcsolat alakul ki, és a történet végére Langdon, a vadász eljut addig a pontig, hogy mélyen megbánja a pillanatot, amikor puskáját a nemes vadra emelte. A hatalmas medve és az árva kis bocs egymásrautaltsága lírai betétje a romantikus-szép mesének. A történet sok vonatkozásban előképe Robert Franklin Leslie nagy sikert aratott, A medvék - és én című könyvének.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény, útleírás
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Czigány Zoltán (1965-2011)
Csoda és Kósza legrégebbi kalandjai. Ill. Baranyai András. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2013. 95 p., 22 cmA két patás barátról szóló újabb kötet ezúttal azt meséli el, hogyan is találkozott először Csoda és Kósza, s milyen közös kalandokat éltek át barátságuk hajnalán. A kissé kelekótya Kósza sok-sok galibát okozott, amelyeket aztán a megfontolt Csoda segítségével, közösen tudtak csak helyre hozni. Az egyik történetben a szeleburdi Kósza figyelmetlenségében letaposta Gyöngyi néni frissen ültetett, csodálatosan szép virágát, és ezt kellett minél előbb újra ültetniük, mielőtt még gazdasszonyuk észrevette volna... Bodzaszörpöt is szeretett volna készíteni Gyöngyi néni, ezért a két jó barát elindult bodzát gyűjteni. Ám Kószának ez sem volt olyan egyszerű, mint amilyennek elsőnek gondolnánk… Hogyan lett belőlük madárijesztő vagy éppen tiszteletbeli rendőrló? Nos, a kedves, szellemes mesékből ezt is megtudhatjuk. A humoros, szórakoztató, olvasmányos történeteket ezúttal is Baranyai András kedves, színes rajzai kísérik, melyek remekül illeszkednek a mesék hangulatához. A nyelvi leleményekben is bővelkedő kötet ezúttal is jó szórakozást ígér a 8-11 éves gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Czigány Zoltán (1965-2011)
Csoda és Kósza. Ill. Baranyai András. 3. kiad. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2013. 103 p. 22 cmAz Év Gyermekkönyve 2007 díjat nyert mesekönyv főszereplője két ló: a kissé szeleburdi, állandóan bajba jutó Kósza, és az okos, megfontolt, barátja megmentésére mindig kész Csoda. A sokrétű nyelvi humorral tálalt történetekben elsőként a Puszta Pizzériába látogatnak el. Itt Kósza főszakácsnak áll és bádogvödörből, cirokseprűből, szögekből, pizzavágó-szerkentyű darabkákból, cipőfűzőből „és egyéb vackokból” készített specialitással látja vendégül Tök Elek miniszter urat. Mulatságos kalandjaik a Közlekedési Múzeumban folytatódnak, ahol olyan felfordulást csinálnak, hogy végül kommandósok veszik üldözőbe őket. Majd a Marsra repülnek, ahol Kósza kis híján éhen hal, a múltba kerülve pedig majdnem a húsevő dinók táplálékává válnak. De festőművészi karrierjük, órajavítási akciójuk és a Lóbolt megnyitása is, mind-mind bővelkedik váratlan fordulatokban, vidám, gyakran groteszk helyzetekben (hiszen Kósza abszurd ötletei - minden ésszerűség ellenére - olykor nagy sikert aratnak az emberek körében) - remek szórakozást nyújtva a már olvasni tudó kiskamaszoknak és szüleiknek egyaránt. A szellemes, fantáziadús, pergő cselekményű mesék sorát Baranyai András nagyszerű rajzai teszik még emlékezetesebbé.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Czigány Zoltán (1965-2011)
Csoda és Kósza körül a Föld. Ill. Baranyai András. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2009. 110 p. 22 cmAz IBBY-től az „Év Gyerekkönyve” díjat nyert Csoda és Kósza történetek a statisztikák adatai szerint meghódították a gyerekolvasók szívét, így biztosan örömmel fogadják majd a két különleges ló abszurd helyzetekben bővelkedő újabb kalandjait is. A meggondolatlan Kósza ez alkalommal repülni szeretne. Egy véletlen folytán léghajóra száll, amelyen eljut a Szaharába, majd az Északi sarkra, de megmentői, Csoda, Sajó bácsi és Gyöngyi néni végül Párizsban az Eiffel torony tetején találnak rá az éhségtől, szomjúságtól elgyötört barátjukra. Ám Kósza sosem tanul a hibáiból, így újabb és újabb elképesztő helyeken bukkan föl. Például a Hungaroringen, ahol egy kimustrált, büfévé alakított Ikarus buszba Boeing 737-600-as repülőgép motorját szerelve Hamiltonnal, Alonsoval és Donatellóval kell versenyre. A vidám, gyakran groteszk helyzetek bővelkednek szóviccekben, szellemes nyelvi játékokban - nagyszerű szórakozást nyújtva a 8-10 éveseknek éppúgy, mint a felnőtt olvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Csoda és Kosza

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dahl, Roald (1916-1990)
Boszorkányok. Bp., Magus Design Studio, 2005. 202 p., 20 cmAz író szerint "az igazi boszorkányok hétköznapi ruhákat hordanak, és nagyon hasonlítanak a hétköznapi nőkhöz. Hétköznapi házakban élnek és hétköznapi állásuk van. Ezért olyan nehéz nyakon csípni őket". A gyerekregény főszeeplői is ilyen boszorkányok, akiknek megtévesztő külseje gonosz szívet takar, és tervük az, hogy a világ összes gyerekét egérré változtassák. Szerencsére a történet főszereplőjét, egy bátor, talpraesett kislányt nagymamája megtanítja az igazi boszorkányok felismerésére, és arra is, hogyan leplezheti le és intézheti el őket. Abszurd humora, meghökkentő fordulatai okán a regény - amellyel szerzője 1983-ban elnyerte a legjobb kortárs brit szerzőt megillető Whitbread-díjat - sikerre számíthat a tizenéves olvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dahl, Roald (1916-1990)
Danny, a szupersrác. Bp., Geopen K., 1999. 172 p. ill. 20 cm (Lurkó könyvek)Ma élő írók mai történeteit kínálja a Lurkó könyvek címmel kiadott sorozat, amelynek erre a kötetére valóban az a lejellemzőbb, hogy - formája, témája, hangvétele tekintetében egyaránt - korszerű, modern, mai. A Danny a szupersrác című regényben az angol születésű amerikai író voltaképpen egy apa-fiú kapcsolatot tár az olvasó elé, méghozzá egyedülállóan a gyerekirodalomban. Danny a benzinkút és az autószerelő műhely szomszédságában álló lakókocsiban él kettesben édesapjával, aki fokozatosan bevezeti fiát az autószerelés rejtelmeibe éppúgy, mint egyéb felnőtt foglalatosságokba. Egyenrangúan kezeli fiát akkor is, amikor beavatja a "Nagy Titokba", rejtett szenvedélyébe, amely hajmeresztő kalandokba sodorja őket, és amelynek eredményeként a történet végére Dannyből a fácán vadorzás világbajnoka lesz. Rendezett a kisfiú mikrokozmosza - a benzinkút a kis irodával, a szép műhely villanyvilágítással és az öreg lakókocsi a vén almafa alatt -, de az író által megrajzolt külső világ is könnyen áttekinthető: egyik oldalon a gazdag és aljas Hazell, vele szemben a barátok, az orvos, a papné, a rendőrőrmester, vagyis minden rendes ember, aki a vadorzóknak drukkol. Ma, amikor a családon belüli és a külső világban látható kapcsolatok áttekinthetetlenül szövevényesek, amikor a fogyasztói társadalom szokásai egyre inkább eluralkodnak, a Dahl-féle vonzó atmoszférájú, modern nosztalgiának feltétlenül helye van a gyerekek körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dahl, Roald (1916-1990)
Karcsi és a csokoládégyár. Bp., Animus, 2005. 175 p., 22 cm (Andersen-díjas írók)A meglehetősen szerény körülmények között élő Picur Karcsi nagyon-nagyon szereti a csokoládét, de egy évben csak egyszer, születésnapján juthat hozzá a finom édességhez. Így van ez az idén is, ám ez alkalommal a finomság mellett a neves csokoládégyáros, Vonka Vilmos úr gyárába szóló meghívót is rejt a csomagolás. Karcsi a legendás tulajdonos vezetésével fantasztikus kalandokat él át a minden idők legfinomabb csokoládéját gyártó üzemben, ahol újabb meglepetésként az is kiderül: ő maga a gyár boldog tulajdonosa. Karcsi egész családjával együtt nekilát, hogy birtokba vegye birodalmát, de mivel Vonka úr a maga csapongó módján mindent szeretne megmutatni új barátjának, tovább folytatódik a hajmeresztő kalandok sorozata. Az utazáshoz a Nagy Üvegliftet veszik igénybe, ami önmagában is remek találmány, nem szólva a helyekről, ahol Vonka úr megállítja. A fantasztikus ötletekben és komikus helyzetekben bővelkedő ifjúsági regény – melynek első részéből mozifilm is készült - sikerre számíthat a tizenévesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak
Folytatása: Karcsi és a Nagy Üveglift

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dahl, Roald (1916-1990)
Karcsi és a Nagy Üveglift. Budapest, Animus, 2005. 174 p., 22 cm (Andersen-díjas írók)A meglehetősen szerény körülmények között élő Picur Karcsi nagyon-nagyon szereti a csokoládét, de egy évben csak egyszer, születésnapján juthat hozzá a finom édességhez. Így van ez az idén is, ám ez alkalommal a finomság mellett a neves csokoládégyáros, Vonka Vilmos úr gyárába szóló meghívót is rejt a csomagolás. Karcsi a legendás tulajdonos vezetésével fantasztikus kalandokat él át a minden idők legfinomabb csokoládéját gyártó üzemben, ahol újabb meglepetésként az is kiderül: ő maga a gyár boldog tulajdonosa. Karcsi egész családjával együtt nekilát, hogy birtokba vegye birodalmát, de mivel Vonka úr a maga csapongó módján mindent szeretne megmutatni új barátjának, tovább folytatódik a hajmeresztő kalandok sorozata. Az utazáshoz a Nagy Üvegliftet veszik igénybe, ami önmagában is remek találmány, nem szólva a helyekről, ahol Vonka úr megállítja. A fantasztikus ötletekben és komikus helyzetekben bővelkedő ifjúsági regény – melynek első részéből mozifilm is készült - sikerre számíthat a tizenévesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak
Előzménye: Karcsi és a csokoládégyár

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dániel András (1966)
A kuflik és a nagy eső. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2014. 48 p., 16x23 cmA szerző maga illusztrálta színpompás könyvét, melyben a kuflik újabb kalandjai elevenednek meg. Az elhagyatott rétet, ahol a hét kufli napjai nagyrészét heverészéssel tölti, elönti az özönvízszerű eső. Főhőseink egyre nagyobb aggodalommal figyelik, amint a kufliüregeket ellepi a víz. Különféle tárgyakat sodor magával a zivatar, bakancsot vagy éppen gumikacsát, Tituszék ezeken menekülnek másokkal együtt, az evickélés közepette pedig egymás mellé sodródnak a vízi patkánnyal, aki úgy tudja, ha kihúzzák a Dugaszt, akkor eltűnik a sok víz… A kötet másik történetének középpontjában a Bújócskázás Világnapja áll, amikor a kuflik mellett feltűnnek a csőlakó kavicskukacok, sőt, még egy szökdécselő lábascsiga is… A mozgalmas, humoros, tarkabarka rajzok és a kedves, ötletes, olvasmányos történetek remek szórakozást ígérnek az óvodáskorú gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dániel András (1966)
Egy kupac kufli. Bp., Pozsonyi Pagony, 2013. 52 p., 16x23 cmA tarkabarka képeskönyv főhősei a kuflik. Kik is ők? „Nem is kifli. Nem is kukac.” Van köztük kövér, meg sovány, kicsi és nagy, és mindig jönnek-mennek, de nem tudni honnan hová. Mindig van náluk zsebásó, amivel szükség esetén kufliüreget tudnak maguknak ásni. A rét közepén álló Kupacban hét kufli lakik, akik hosszú, fárasztó vándorlás után kötöttek itt ki. Sok-sok munkával alakították ki barátságos, új otthonaikat, ahol aztán számtalan kaland vár rájuk, többek között a varázsgombákkal... Az óvodás korú gyerekeknek a mozgalmas, színpompás, humoros rajzok legalább akkora élményt jelentenek majd, mint a vadmarcipánt kedvelő kuflik kedves, vidám történetei.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dániel András (1966)
Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém). Ill. a szerző. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2013. 55 p. 23 cmKicsibácsi és Kicsinéni egy apró dió lakója, melyet néha fölkap a szél és ismeretlen tájakra repít. A pici, ám jól felszerelt otthonukban fontos szerep jut még Imikémnek, a felhúzhatós bádognyúlnak, aki kalitkában él és hintáján ülve olykor elmélázik azon, milyen lenne ha legalább repülni tudna. A rövid egy-két oldalas mesenovellák a mesebeli környezet ellenére hármójuk világának hétköznapi és nagyon emberi történéseit mesélik el, amelyet az egymási iránti figyelem, és szeretet varázsolnak különlegessé. Például ha Imikémnek rossz napja van egész nap lengetik a hintát, mert ingázni, szédülni mindennél jobban szeret. Közösen álmodoznak egy olyan dióról, amelynek két ajtaja van, egy a nappal és egy az éjszaka számára, a halkonzervben megbújó aranyhalról, amely teljesíti három kívánságukat, a föld mélyének titokzatos lakóiról, mesélnek a letűnt időkről, beteljesülő vágyakról.. Együtt sétálnak, együtt fürdenek a közeli strandon, vigyáznak egymásra és hazavárják egymást. A mesék humorba oltott, ám fontos üzenetét a hintáján mélázgató Imikém összegzi: „mindegy az embernek, nyúl vagy madár, ha szeretik.” A szép kiállítású kötet kedves figuráit a szerző, Dániel András grafikus kitűnő rajzai keltik életre.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dániel András (1966)
Matild és Margaréta avagy Boszorkányok a Bármi utcából. Ill. Dániel András. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2012. 68 p., 23 cmA grafikus szerző saját illusztrációival kísért, tartalmilag és formailag egyaránt igényes kötetében két szeretetreméltó boszorkány, Matild és Margaréta kalandjait meséli el. Az ikerpár háza a Bármi utca és az Akárki fasor sarkán álldogál, és bár első ránézésre lakatlannak tűnik, megannyi érdekes lakót rejt. Ott van például Egér, aztán Varancs, a sárga béka, Beszélő Kavics, no meg a porcicák, a szöszök meg a pöszök. Ez utóbbiakat Matild vezetésével mentőakció keretében gyűjtik össze, amikor Margaréta elindul, hogy új porszívót vásároljon, és végre alaposan kitakarítson otthonukban. Feltűnik aztán még Bárány Felhő, aki – lévén fiatal kezdő – bizony eltévedt, ám a kedves, segítőkész boszorkák nem hagyják magára. A többi mesében azután tanúi lehetünk még Matild különös kísérletének is, melynek során megpróbálja megtanítani beszélni a legyeket, sőt, azt is megtudhatjuk, mi a teendő, ha beköltözik hozzánk a szőrös, szürke, kövér Unalom, vagy, hogy miként is zajlott le Terebélyes T. Tibor, a vén tölgyfa születésnapja, akarom mondani, ültetésnapja. A színpompás rajzokkal gazdagon illusztrált, kedves, ötletes, humort sem nélkülöző történetekben bizonyára örömüket lelik majd a 6-8 éves gyerekek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Darvasi László (1962)
Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború. Váltl. utánny. Bp., Magvető, 2012. 306 p., 21 cmDarvasi László meseregényének színhelye Kavicsvár, a bizurr-mizurr nép lakhelye. Egy napon furcsa kis manócska érkezik a városba, hogy fenekestül felforgassa az addig oly nyugodt kis települést. Ő Trapiti, akinek a nevét gyorsan megtanulja mindenki, ugyanis akivel csak találkozik, azzal trapitizik... (Ez annyit jelent, hogy mindenki azt csinálja játékos formában, amit a legjobban szeret, és közben barátságot köt a másikkal). Amikor Kukta Gerozán, Főfőváros Főfőtanácsosa támadást indít a kavicsváriak ellen, a városlakók győzelmük reményében megalakítják a tökfőzelékszerződést. Ehhez erőt Holle mama világbajnok tökfőzelékéből merítenek, mely erejéről mindent elárul az, hogy miután a Farkas megkóstolja, nem akarja megenni a nagymamát, sőt Piroskát sem. A váratlan fordulatokban bővelkedő mesében a jó győzedelmeskedik, de közben szerelmek szövődnek, elveszettnek hitt hősök kerülnek meg, és arra is rádöbben az olvasó: nem mindenki az, akinek látszik. A tortaterroristából megmentő lesz, a varázsfakanálból éktelen fadarab, a világ háromszorosan leggonoszabb boszorkánya, a Vén Nyanya Csúfság pedig már-már arcpirító dolgokat művel: segít az embereken. A groteszk, bumfordi humorú meseregény jó és szívet melengető alkotás. Érdemes ajánlani a tíz éven felüli gyerekolvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Trapiti és a borzasztó nyúl

A művet eddig 52 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Darvasi László (1962)
Trapiti és a borzasztó nyúl. Szerelmes és bűnügyi gyermekregény. Váltl. utánny. Budapest, Magvető, 2009. 373 p. 21 cmA kötet Darvasi László a Trapiti avagy a nagy tökfőzelékháború című meseregényének folytatása, amelynek előszavában a szerző feleleveníti az első könyvet, elősegítve az új olvasóknak a történetbe való bekapcsolódást. Az új részben a Nagy Tökfőzelékháborút követő békés időszak véget ér, a gonoszok ismét Kavicsváros uralmára törnek. Titokzatos hang ijesztgeti az embereket, sugárzó nyuszi kergeti különféle kényszeres őrületekbe a kavicsvári polgárokat. A megátalkodottak győzelmük érdekében a különleges jóságtablettáktól kezdve a Borzasztó együttes őrületes popkoncertjéig minden trükköt bevetnek. A gonoszok ellen Boleszláv főfelügyelő (a tökfőzelékéről híres Holle mama férje) nyomoz sikerrel, és Trapiti kisvárosának lakói végül visszatérhetnek megszokott életükhöz. Izgalmas meseszövés, groteszk humor jellemzi a meseregényt, amely kitűnő szórakozást ígér a tíz éven felüli gyerekolvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dávid Ádám (1985)
A Virág utcai focibajnokság. Ill. Rubik Anna. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2011. 99 p. 22 cmA Virág utca lakóinak élete gyökeresen megváltozik, amikor a szeretnivalóan különc Kovács család, az egykoron sikeres labdarugó Nagyival az élen az utcába költözik. Nagyi ugyanis megérkezésük pillanatában rögtön észreveszi, hogy a környéken lakó lelkes, ám a tömbök között üvöltve rohangáló, szervezetlen, focirajongó fiatalok táborának irányításra, egy jó edzőre van szüksége. Így hát késlekedés nélkül küzdőteret keres, pályát fest, focikaput szerel, csapatokat verbuvál, szabályokat vezet be és meghirdeti a negyedévenként megrendezésre kerülő Virág utcai bajnokságot. Ő edzi többek között a keleti tömb Tejfogú Tigriseinek csapatát is, amelynek sikereihez a Kovács család tehetséges ifjú tagjai a góllövő Gerda, a csodakapus Milán, és a taktikázás nagymestere, a hatéves Koppány is jelentősen hozzájárulnak. A szabályszerűen zajló mérkőzések sorát egy napon idegen csapat, egy ördögi ellenfél, a Rettenthetetlen Rókaprémes Rémek érkezése zavarja meg, amely felrúgva minden szabályszerűséget egyetlen célt tart szem előtt: megtépázni a Tejfogú Tigrisek tekintélyét, letaszítani őket a trónról... A nagy összeütközésre való készülődéssel párhuzamosan egyre nagyobb betekintést nyerünk a Koppány család mindennapjaiba. Tagjai, a hallgatag, állandóan komponáló Apu, a sós levesek és a foci mezek egyedi kivitelezője, Anyu, a gitárját tépő, sztármániás, Gerda, a sírós, fociőrült, Milán, a világ minden fontos jelenségét megörökíteni vágyó, folyton „koppoló”, Koppány és család lelkét, összetartó erejét jelentő Nagyi körül zajló hétköznapi, ám átlagosnak egyáltalán nem mondható kedves történetek – az Aranyvackor-díjas Rubik Anna remek rajzainak kíséretében – nagyszerű szórakozást ígérnek a 8-10 éves korú gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

De Amicis, Edmondo (1846-1908)
Szív. Bp., Esély Mozaik K., 2003. 220 p., 21 cm (A gyermek és ifjúsági irodalom gyöngyszemei)A naplóból, "bevágott" elbeszélésekből, levelekből, kis történetekből regénnyé szerveződő mű egy harmadik elemista olasz kisfiú, Enrico iskolai és otthoni életét beszéli el. Minden idők egyik legsikeresebb, legnépszerűbb, ám egyúttal - különösen az utóbbi évtizedekben - sokat bírált, sőt elvetett gyerekkönyve De Amicis Szív című munkája. Olaszországban több mint háromszázszor adták ki; hazánkban most jelenik meg a harmadik fordításban (igaz, a legutolsóra évtizedeket kellett várni). Az elfogulatlan olvasónak nehéz megértenie a könnyvel szembeni súlyos fenntartásokat. Kétségkívül érzelmes, helyenként vallásos felhangú, erősen didaktikus mű. Szerzője szereti a pátoszt, nem idegenkedik a retorikától, tudatosan meg akarja hatni, meg kívánja könnyeztetni kis olvasóit, de mindezt magas színvonalon teszi. Tudnunk kell, hogy a Pinokkió után ez a második legjobb olasz gyermekkönyv, világszerte ismert alkotás.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Defoe, Daniel (1660-1731)
Bob kapitány. Bp., Mágus K., 2000. 199 p., ill., 17 cm (Könyvfalók könyvtára.)A könyv az író klasszikus kalandregényének, a Singleton kapitánynak rövidített, az ifjúság számára átdolgozott változata. Két, lényegében egymástól független részből áll: az elsőben a főszereplő hányatott gyermek- és ifjúkora, valamint meggazdagodásának története olvasható. A második részben a főhős - miután eltékozolta a vagyonát - kalózkodásra adja a fejét, majd megbánva bűnös életét, visszatér Angliába. A kötet a kalandregények izgalmait kínálja a kamasz fiúk számára.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Defoe, Daniel (1660-1731)
Robinson Crusoe. Budapest, Európa, 2012. 337 p. 20 cm (Európa diákkönyvtár)A mindenki számára ismerős, szinte modern mítosznak számító történet meglehetősen egyszerű: a fiatal angol polgár, Robinson hajótörést szenved, és ezért egyedül marad egy lakatlan szigeten. A megmentett tárgyak, eszközök segítségével, saját leleményességével egymaga kultúrát teremt: házat épít, vadászik, földet művel, állatokat háziasít, igába hajtja a természetet. Később társa is akad a "bennszülött" Péntek személyében, aki hódolattal, csodálattal adózik a fehér ember fölényének, "mindenhatóságának". A mű irodalomtörténeti jelentőségét nemcsak a mítoszteremtés biztosítja, nemcsak a "lakatlan sziget" toposzának felfedezése, de talán még ennél is inkább az, hogy elsőként nyújt a mai értelemben vett realista ábrázolást.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dékány András (1903-1967)
Kossuth Lajos tengerésze. Hajdú Böszörmény, Főnix Könyvműhely, 2010. 336 p., 24 cmDékány András a második világháború utáni időszak legismertebb ifjúsági regényeinek írója volt. Híres emberek tetteit és távoli tájak –gyakorta valóság alapú – eseményeit romantikus, élvezetes formában mesélte el olvasóinak. Ő maga tengerészként kezdte pályafutását, ezért aztán közel állt hozzá a téma, amely jónéhány kalandregényének ihletője volt. Tanonckorában találkozott először az Implacabile nevű hajó modelljével, amely nagyon megragadta a fantáziáját, így azután ez a hajó lett a Kossuth Lajos tengerésze című regényének ihletője és „főszereplője”. A regény az 1848-49-es szabadságharc egyik kevéssé ismert mozzanatát eleveníti fel. A cselekmény 1848. márciusában indul: Monostory Balázs császári és királyi főhadnagy, a történet kezdetén Itáliában szolgál. A márciusi ifjak által elindított pesti forradalom kitörése után Kossuth Lajos parancsára ő lesz az első magyar hadihajó, az Implacabile kapitánya. A hajót fel kell szerelnie, majd Triesztbe Fiumébe kell hajóznia vele, hogy az ottani kikötőt megvédje az osztrákoktól. Ide azonban nem jut el, mert útközben hajótörést szenved társaival együtt. A kapitányt és matrózait kimentik a tengerből és a történet további részében már új néven, új hajón, Törökországban, a Kalóz-part néven ismert terület szabadságát segít visszaszerezni. A hiteles történeti tényekre épülő, romantikus lendületű kalandregény izgalmas meseszövése okán a felnőtt olvasók figyelmére is számot tarthat.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dékány András (1903-1967)
Matrózok, hajók, kapitányok. Bp., Filum K., 2003. 382 p., ill., 20cmA Matrózok, hajók, kapitányok öt tizennégy éves gyermekhőse 1918 augusztusában, az első világháború vége felé érkezik a fiumei tengerészakadémiára, hogy sok-sok kaland, utazás és csodálatos élmény után belőlük is vérbeli tengerész váljék. Megérkezésük után hamarosan megismerkednek az akadémia életével, tanáraival, végzős növendékeivel, közülük Horváth Ferivel jó barátságot is kötnek. Megteszik első útjukat a tengeren, és vidám életüket csak a háború végén Fiuméban kitörő forradalom zavarja meg. Ekkor a régi barátokból toborzott legénység elindul, hogy megkeresse az "uszkókok", egy bátor, tengerparti hajósnép elrejtett kincseit. Az "expedíció" nem jár sikerrel, mert a kincset nem sikerül megtalálniuk, ám útjuk során számos, izgalmas kaland esik meg velük.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dékány András (1903-1967)
Robinson utolsó kalandja. Bp., Unikornis K., 1997. 373 p., ill., 20 cm. (Magyar Ifjúsági Remekírók.)Robinson Crusoe, Daniel Defoe hőse ebben a könyvben ismét útnak indul unokaöccsével a Dolphin nevű vitorláson, hogy fölkeresse fiatal kora megpróbáltatásokkal teli színhelyét, a lakatlan szigetet, ahová hajótörése után vetődött. Útjuk ezúttal is kalandos: átvészelve a hatalmas vihart, a szibao indiánok fogságába kerülnek. Barbuda szigetéről azonban Morgan kalózkapitány segítségével sikerül megmenekülniük. Céljukhoz érve újabb megpróbáltatások elé néznek, mert a lakosság belső ellenségeskedésén kívül az emberevő arribák támadása is fenyegeti a szigetet. Az idős Robinson Crusoe rendet teremt a lázadók között: sikerül visszavernie a bennszülöttek támadását, s két év után visszatérhet szülővárosába, Yorkba. Defoe könyve végén ígéretet tett arra, hogy folytatja Robinson kalandjainak megírását. Dékány András új szereplőkkel, izgalmas fordulatokkal gazdagítva, Defoe stílusában eleveníti meg Robinson alakját. A könyv kiválóan szolgálja a 11-13 éves fiúk kalandigényét.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Delarue, Béatrix
Vilma levese. Ill. Horváth Mónika. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2011. 49 p. 17x19 cmAz óvodás korú Vilma gyakran duzzog, ha valami nem a kedve szerint történik, ám nem sokáig, mert élénk fantáziájával hamar kiszínezi és kedvére változtatja a "nemszeretem" dolgokat. Így történik a két címadó történetben is, amelyben egyik alkalommal azon ábrándozik, mit tenne ő anyukája zöldséglevesébe, hogy különleges és finom étel legyen belőle, a második mesében pedig képzelete segítségével a születésnapjára kapott egyszerű lánykaruhát „díszíti” úgy fel, hogy még a királylányok is megirigyelnék. A francia Béatrix Delarue és Horváth Mónika együttműködéséből született kedves, bájos képeskönyv a 2-3 éves kislányok körében sikerre számíthat.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 2-4 éves korú lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Devecseri Gábor (1917-1971)
Állatkerti útmutató. Ill. Boros Györgyi. 6.kiad. Bp., Papirusz Book, 1999. 47 p., ill., 25 cmDevecseri Gábor groteszk humorú négysorosainak főszereplői, a bölcs és huncut állatok sok jellegzetességet fölfednek az emberi fonákságok világából. Az eredeti kiadás - amely közvetlenül 1945 után jelent meg, és akkor még kicsi fiának ajánlotta a költő azzal a szándékkal, "hogy ha majd nagy lesz, és állatokkal találkozik, azokat ne csak nézze, hanem lássa is, és az állatkertben pontosan tudja, hogy melyik állat mire való" - az évek során több új verssel egészült ki. Közülük nem egy megzenésített változatban, Halász Judit, a Kaláka együttes, vagy a Sebő-Halmos duó előadásában vált népszerűvé, gyermekelőadások, óvodai rendezvények, zsúrok jó kedvet teremető, ismert dallamává. Ma már nehéz eldönteni, hogy a sziporkázóan szellemes verseket az óvodáskorúak, a tizenévesek, vagy a felnőtt korosztály olvassa-e nagyobb élvezettel, mindenestre ez alkalommal Boros Györgyi lendületes vonalvezetésű, a versek humorát kitűnően megjelenítő rajzaival illusztrált vidám kötet megismertetését érdemes elkezdeni a négy-öt évesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Devecsery László (1949)
A kék pék meséi. Bp., TKK, 2003. 30 p., ill. 24 cm"Itt a sarkon / van egy pékség, / jó kenyere nagy dicsőség", ám tulajdonosa az öreg pék apóka nem elégszik meg az elért sikerekkel, újabb és újabb ötlettel igyekszik vevői elismerését kivívni. Egyszer kékre színezett pékáruval, másszor egyenes perecekkel kápráztatja el őket, karácsony közeledtével pedig csengős kiflivel és szépen ívelt betlehemmel lepi meg a boltba érkezőket. Kifogyhatatlan ötletessége azonban nem mindig éri el a célját, mert bár az új portékát sokat megcsodálják, de szívesebben vásárolják a régi, jól ismert árut. A dallamos sorokban elmesélt vidám történeteket a szerző színes rajzai keltik életre.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Devecsery László (1949)
A két kis pék kalandjai. Bp., Ciceró Könyvstúdió, 2003. 201 p. 20 cmDevecsery László dramatizált meséit és eredeti mesejátékait tartalmazza a kötet. A színpadi változatban életre kelnek a ruhátlan császárról (A császár új ruhája), A kis hableányról szóló Andersen mesék. Megelevenedik a királylány kezéért meghirdetett nagyotmondó verseny eredménye (Az már nem igaz!), Móra Ferenc Kincskereső kisködmönének főszereplője, Csontos Szigfrid - aki azért nem adja el a rábízott könyveket, mert maga akarja elolvasni azokat. Kitűnő szórakozást nyújtanak a vidám színjátékok, többek között A két kis pék kalandjairól szóló. A kötet záró fejezete a március 15-i ünnepre készült irodalmi összeállítás ("Rend csak mivelünk lehet...") hasznos segédlete lehet az iskolai rendezvények szervezőinek.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, gyermekversek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Devecsery László (1949)
Egérbolygó. Ill. Bakai Piroska. Bp. Százszorszép K., 2003. 64 p., ill., 20 cm"Lyukon innen, macskán túl: kurtafarkú egér túr...". Ezzel a csengő-bongó rímű, játékos sorral kezdődik az Egérbolygó című verses mese, amelynek szerzője pontosan tudja, hogy mivel lehet "elvarázsolni, rabul ejteni" a 3-6 éves gyermekek képzeletét. A Bakai Piroska rajzaival életre keltett mese szereplői egerek, és az egércsalád valamennyi tagja nagyon szereti a sajtot, ami az ő köreikben egészen természetes, ám, hogy a bolygó is sajtból van, amelyen a népes egér család tanyát ver, már nem annyira természetes. Ebből a tényből azután számos bonyodalom és vidám helyzet adódik, majd amikor elfogyasztják bolygójukat, "Összegyűltek, tanácskoztak / Addig-addig tanakodtak, / Míg a sajtból ki nem fogytak: / Odaföntről lepotyogtak!". Kedves, vidám, jól ritmizálható, dallamos versekből szőtt remek kis mese az Egérbolygó.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

DiCamillo, Kate (1964)
Cincin lovag legendája. ford. Zsélyi Ferenc. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 271 p. 21 cmA meseregény főszereplője Cincin, a kisegér mindenben elüt a társaitól. Termetre nevetéseges pici, a füle pedig hihetetlenül nagy. Állandóan betegeskedik, a hangosabb zajokra ijedtében rögtön elájul. Szeret szülőhelye, a palota termeiben sétálgatni, ahelyett, hogy a falhoz bújva menekülne, mint a többi kisegér, és mindezek tetejébe szinte egész nap a könyveket bújja. Végül mégis ő lesz az, aki legyőzi Luci Feri vezette gonosz patkányok bandáját, elnyeri Borsószem hercegnő szerelmét és megmenti barátai életét. A Newberry-díjjal kitüntetett, érzelemgazdag, a gyerekek körében világszerte népszerű kötet könnyen olvasható betűmérettel és gyönyörű fekete-fehér illusztrációkkal jelent meg, ennek okán a már olvasni tudó kisiskolások kedvenc olvasmánya lehet.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

DiCamillo, Kate (1964)
Tigris, tigris, sárga láng! . Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 110 p. 21 cm (Király könyvek)Miután Rob elveszíti édesanyját és apjával új városba költözik, lelkében egy képzeletbeli bőröndöt nyit, amelybe minden érzelmét bezárja. Az anya fájdalmas emléke mellé ide kerül a magány érzete is, mert az új iskolában nem talál barátokra. Amikor a városszéli erdőben felfedezi a ketrecbe zárt hatalmas tigrist, úgy érzi, most már végre van valamije, „amit a bőrönd tetejére tehet”. Titkát egyedül a hozzá hasonlóan magányos, kirekesztett új iskolatársával, Sistine Bailey-vel osztja meg, ám a kislány az állat szabadon engedését követeli. A fiát féltő apa azonnal lelövi a ketrecéből szabadult fenséges ragadozót és ezt a veszteséget Rob már nem tudja elviselni: hónapok óta uralt érzéseit, minden elfojtott indulatát apjára zúdítja… Kate DiCamillo minden könyvében a gyerekek mindennapjaihoz közel álló érzésekről ír: barátságról, megértésről, fájdalomról és hiányról, arról, hogyan lehet megtanulni kezelni a veszteséget, és megtalálni a módját, hogy újra szeressünk. A 10-11 éves korú gyerekek figyelmébe ajánlható igényes ifjúsági regény Tótfalusi István művészi fordításában került kiadásra.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Copperfield Dávid. Bp., Holnap K., 2002. 329 p., 20 cmA Copperfield Dávid egyes szám első személyben megírt regény. Ez is erősíti önéletrajzi jellegét, hiszen Dickens - nem is túlságosan áttételesen - a chathami boldogságot, a londoni magántanodát, a pasztagyárat, a kóborlás éveit: a küzdelmes és boldog gyermekkort álmodja vissza Dávid történetében. Művének első része, a Gyermekévek, ifjúság, melynek érzékletes szépsége magával ragadja az ifjú és idősebb olvasókat egyaránt. Egy mohó szemű kisfiú látószögéből szemlélt világ tárul föl a kötet lapjain. A felejthetetlen figurák - a bonyodalmak között angyali-optimistán bukdácsoló Micawber úr, Trotwood Betsey kisasszony, az ormótlan, de Dávid szemében gyönyörű Pegotty és Heep Urias - mind tipikus dickensi teremtmények, egy-egy emberi tulajdonság maradandó megszemélyesítői, akik mindörökre emlékezetébe vésődnek a könyv olvasóinak.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Karácsonyi ének . Budapest, Európa, 2011. 95 p. 20 cm (Európa diákkönyvtár)A Karácsonyi éneket Dickens 1843-ban írta. A tanmese főhőse a "szipolyozó, zsugori, markoló, kaparintó, kapzsi vén bűnös", Scrooge üzletember, akinek még a karácsonyról is az a véleménye, hogy "minden hülyét, aki vidám karácsonyt szajkóz, tulajdon pudingjában főzetnék meg és magyal¬ággal átszúrt szívvel temettetnék el". Írnokának, Bob Cratchitnek és nyomorék fiának, Timnek sorsa - a Jövendő Karácsonyok szellemének álomszerű, csodás beavatkozásával – végül mégis az ő közreműködésével fordul jóra…
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék, klasszikus regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Karácsonyi ének + Tücsök szól a tűzhelyen. Ford. Benedek Marcell. Bp., Édesvíz K., 1997. 188 p., 21 cm. (Aranyág.)A nagy angol író két kisregényét tartalmazza a kötet. A Karácsonyi éneket Dickens 1843-ban írta. A tanmese főhőse a "szipolyozó, zsugori, markoló, kaparintó, kapzsi vén bűnös", Scrooge üzletember, akinek még a karácsonyról is az a véleménye, hogy "minden hülyét, aki vidám karácsonyt szajkóz, tulajdon pudingjában főzetnék meg és magyal­ággal átszúrt szívvel temettetnék el". Írnokának, Bob Cratchitnek és nyomorék fiának, Timnek sorsa - a Jövendő Karácsonyok szellemének álomszerű, csodás beavatkozásával - mégis az ő közreműködésével fordul jóra. Az író egymást követő években írt karácsonyi történetei közé tartozik az 1845-ben született Tücsök szól a tűzhelyen. Az elbeszélés mese és valóság ölelkezése; tanítása könnyen összefoglalható: "Akinek tücsök szól a tűzhelyén, az a legboldogabb ember a világon". Mire a kisregényben hármat cirpel a tücsök, kiderül, hogy a szereplők - a jámbor Peerybingle fuvaros, Plummer, az öreg játékkészítő és a többiek - vajon a boldog emberek közé tartoznak-e? A két varázsos írás Dickens írásművészetének gyöngyszeme.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Nicholas Nickleby. Budapest, Európa, 2009. 24 cm 1. köt, 485 p. 2. köt. 477 p.Dickens korai regénye (1838-39) már megjelenése idején is nagy visszhangot keltett. A XVIII. századi kalandregények sémáját követő történetben a szerző kíméletlen kritikával illeti korának iskolai viszonyait. A romantikus történet szerint a regény címszereplője édesapja, a Nickleby család fejének halála után szörnyű helyzetbe kerül. Az apa egy fillér nélkül hagyta itt árváit, és azok kénytelenek a rokonok jóindulatára támaszkodni. Ám ez a jóindulat igencsak álságos, hiszen a nagybácsit, Ralphot nem a jószándék vezeti, amikor „segíteni akar” családtagjain. Nicholast és kifinomult lelkű, szépségével sokakat ámulatba ejtő húgát, Kate-t mindenféle praktikával megpróbálja egymástól elszakítani. Nicholast egy embertelen körülményekben tobzódó, yorkshire-i magániskolába adja segédtanítónak. A szörnyű intézet falai között a diákokat véresre verik, mi több éheztetik is őket. Nem csoda hát, ha Nicholas menekülni kényszerül erről a rémes helyről, és társával, Smike-kal megszökik majd egy vándorszíntársulathoz csapódva keresik kenyerüket. Sok kaland és hányattatás után a jólelkű Cheeryble fivérek üzletében talál magának szerény megélhetést biztosító polgári foglalkozást Nicholas, és így végre remény látszik arra, hogy szeretett húgát kimentse a lány szépségéből üzletet kovácsoló gazemberek karmai közül. A korabeli London életét sötét színekkel megfestő, romantikus regény végül a Dickensre oly jellemző szerencsés fordulattal zárul. A Nickleby család vagyoni helyzete ugyanis rendeződik, és jóra fordul életük, míg a gonosz nagybácsi tönkremegy, elszegényedik…A romantikus történeteket kedvelő kamaszok élvezni fogják a regényt, amelynek több filmváltozata született már meg. A regény Devecseriné Guthi Erzsébet fordításában igazi irodalmi csemegét ígér.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Twist Olivér. Ford. Bálint Görgy. Holnap, 2009. 391 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)1837/38-ban jelent meg - folytatásokban - Dickens sorrendben második, népszerűségére nézve valószínűleg első számú regénye, mely szinte kezdettől fogva egyszerre számított felnőtt és gyermekolvasókra, anélkül, hogy a kétféle verziót átdolgozással kellett volna létrehozni. Egy, a korban rendkívül divatos regénytípust emel benne magas színvonalra az író: a nagyvárosi rémtörténet, a rablóbandák, csavargók világáról beszámoló romantikus regényt. Az író elkerüli a témában rejlő melodramatikus lehetőségeket, minden kalandosság ellenére aprólékosan realista rajzát adja a múlt század első fele angliai nyomorúságának, a gyermekmunkának, az árvaházi életnek, a lumpenproletariátus világának. A címszereplő főhős alaposan megmerül ebben a környezetben. A regény igazi, belső feszültsége éppen ebből adódik: a védtelen, kiszolgáltatott kisfiú és a gonoszság szembenállásából, küzdelméből.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dobos László (1930)
A kis viking. Ill. Kiss Sándor. Pozsony, Madách, 2011. 95 p., 30 cmDobos László szlovákiai magyar író – először 1991-ben kiadott – művében ezúttal a gyermekekhez szól. Norvégiában született unokája ihlette erre, s a vegyes házasságból született gyerekek életének problematikáját dolgozza fel. A főhős, Lars szlovákiai magyar anya és norvég apa gyermeke. Sokat mesélnek neki, s a mesék nyomán megelevenedik a két ország is, szokásaival, lakóival, s a szülői emlékekkel. A mesék világa és a valóságos mozzanatok váltakozásából lassan kirajzolódik a kisfiú – időnként szomorkás – élete, a kettős identitás minden szépségével és nehézségével. Az utóbbiakat tovább fokozza a szülők megromló viszonya, majd válása… Az olvasmányos, megható történetet Kiss Sándor színes, a könyv hangulatához illeszkedő finom illusztrációi kísérik. Hasonló élethelyzetben lévő gyerekeknek érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dobsinsky, Pavol (1828-1885)
A világhódító lovag. Szlovák népmesék. Fulla, Ludovit. Pozsony, Kalligram KA múlt század neves szlovák népmesegyűjtőjének hatalmas gyűjteményéből készült a huszonhét mesét tartalmazó válogatás. Ezek sok rokon vonást mutatnak az európai és a magyar népmesekincs darabjaival. Ki ne ismerné a szolgálónak szegődött szorgalmas és a lusta leány történetét (Adjisten, pallócska). A három, rendkívüli képességű cimboráról, Nyaknyújtó, Égbelátó és Nagypocak figurájáról (Az elátkozott királykisasszony) is alighanem Fanyűvő, Kőmorzsoló és Vasgyúró jutnak eszünkbe. Az aranyszálat fonó lány és a törpe meséjével éppúgy találkozhattak már az olvasók a német vagy skandináv mesék között, mint az elvarázsolt tizenkét fivér és az őket a varázslattól megszabadító lánytestvérük történetével (Tizenkét fivérnek egy húga), a Hamupipőke-történet többféle variációjával (Három galamb) vagy éppen A varázslámpa Az ezeregyéjszakából ismert csodatételével. Néha csak egy-egy vándormotívum jelenik meg a mesében (pl. Az elvarázsolt erdő boszorkánya), máskor a történet egésze mutat rokonságot többekkel (A só több az aranynál). Öröm és szórakozás olvasni ezeket a meséket, hiszen a motívumok hasonlósága ellenére mindegyiknek saját varázsa van, megformálásukkal, alakjaik jellemzésével, főként a népi hősök észjárásának bemutatásával a szlovák nép érzelmeit, vágyait, gondolkodásmódját tükrözik. A szlovák népmesék egyéni hangulatának megteremtéséhez jelentős mértékben hozzájárulnak századunk egyik legkiválóbb szlovák festőművészének (L'udovit Fulla) hol derűs, hol komor színeket mutató illusztrációi.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dóka Péter (1974)
A kék hajú lány. Ill. Lakatos István (1980). Budapest, Móra, 2013. 79 p. 21 cmOlivért tizenharmadik születésnapján baleset éri és kórházba kerül. A 6-os kórterembe helyezik el, ahol megtudja, hogy kizárólag a különleges esetek, a „problémás gyerekek” kapnak ágyat. Idővel barátságot köt szobatársaival, és igyekszik segítségükre lenni a gyógyulásban. A folyosón találkozik a morcos, tolókocsis, furcsa kinézetű, kék hajú lánnyal, Mirával is, akivel eleinte vonakodva majd az ő történetét, egyéni tragédiáját megismerve, egyre szívesebben indul közös "sétákra"… A történetben akadnak szomorú részek, megható momentumok bőségesen, a kamaszregény főszereplőiről például kivétel nélkül kiderül, hogy elkeserítő családi környezetben élnek, rengeteg sérelmet éltek már meg otthonukban. A történetbe írt gyerekéletek drámái, a felnőtt világot érintő kritika azonban mindvégig a háttérben marad, az író finom humorral, könnyed hangon mesél, mégis nagyszerű, elgondolkoztató olvasmányélményt nyújt a kiskamaszoknak.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dóka Péter (1974)
Az ellopott zsiráf. Ill. Szántói Krisztián. 2. felújított kiadás Budapest, Móra, 2009. 155 p. 21 cmBarnabás és öccse, Jenci szülei tizenkettedik házassági évfordulójuk alkalmából Velencébe utaznak. A gyerekek felügyeletét a nagyszülők, Szalai tata és Ili mama veszik át, de társaságukban nagyon unalmasnak ígérkezik a nyár. Ám hamarosan fülükbe jut a hír: ellopták az állatkerti zsiráfcsalád legfiatalabb tagját, a megtalálójának hárommillió forint jutalom jár. Jenci és Barnabás – a kalandos kedvű, mint kiderül csöppet sem unalmas Szalai tatával az élen - felcsapnak nyomozónak, és a környékbeli gyerekek, valamint Beniczky Péter, a peches magándetektív segítségével földerítik, kik a rejtélyes zsiráftolvajok. A könnyed, humoros elemekben bővelkedő ifjúsági regény sikerre számíthat a tizenévesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dóka Péter (1974)
Betyárvilág. Történetek zsiványokról, pandúrokról. Ill. Szántói Krisztián. Budapest, Móra, 2011. 154 p. 24 cmKomjáthy István, a neves néprajzkutató somogyi gyűjtésének betyártörténeteiből húszat választott ki és írt újra Dóka Péter, az Utószó tanúsága szerint „egyszerű, tiszta mondatokban megfogalmazva”, kiegészítve a hiányos mondatokat, bekezdéseket. A kötet azonban nemcsak az elbeszélések végső formába öntése, a gyerekolvasók számára is érthető és élvezhető műfajú szövegek megírása, hanem kitűnő szerkesztése okán is figyelemre érdemes. A szerző öt beszédes fejezetcím alá rendezte anyagát, amelyek a főszereplők megnevezésén túl, azok legjellemzőbb tulajdonságait is (Sobri Jóska, „a nyalka”, Savanyú Jóska, „a furfangos”, Juhász Andris, „a bosszúálló) meghatározzák. A betyárélet árnyaltabb képét a Somogyi futóbetyárok blokkjába került valamint a két országos hírnévről álmodó, kutyaütő zsivány, Csirkó és Buckó kalandjait felidéző - olykor vidám, vaskos tréfákkal teli, máskor szomorkás, lírai hangvételű – történetek is segítenek megrajzolni. A szép, igényes kötet szómagyarázatokkal és Szántói Krisztián remek illusztrációival egészülnek ki – a tizenkét éven felüli gyerekolvasók örömére.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mondák, történelmi mondák, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dóka Péter (1974)
Lila királylány. 9 mese. Ill. Pikkov, Anne. Budapest, Móra, 2014. 120 p. 21 cmA Dóka Péter-féle mesék egyáltalán nem tartják tiszteletben a mesei hagyományokat, hősei egytől egyig különc alakok, „fura szerzetek”. A királylányok nem éppen a legszebbek, vagy „elég kövér, meg kócos”, vagy 43 kiló és halálos beteg, ha meg szép és művelt, magának kell fölkerekednie, hogy délceg lovagját megtalálja. A királylányok megmentésére siető „deli vitézek” sem tűnnek ki képességeikkel: nem tudnak kardot forgatni, nagyon okosnak és bátornak sem mondhatók, leginkább semmihez sem értenek. A királyi udvar hercegnőinek rettegett rablói, a sárkányok pedig otthon házi papucsban és köntösben mászkálnak, pirított gesztenyével és saját verseik, eposzaik felolvasásával kedveskednek foglyaiknak, ha lángot fújnak, azzal éppen csak megperzselik áldozatukat, sőt akad közöttük olyan is, amelyről az a hír járja, hogy nem rabol többé királyleányt, hanem a napot lopja, kocsmázik és pálinkát vedel egész nap. Ám a szereplők mindegyike szeretetre, igaz szerelemre vágyik és ha megtalálja, az örökre szól. Így történhet meg a címadó mesében is az a csoda, hogy amikor a Lila királylány találkozik a Fekete lovaggal és megérintik egymást, a világ eltűnik számukra, és többé nem tudnak egymás nélkül létezni. Nem tudják elengedni egymást kezét, ezért nemcsak együtt esznek és öltözködnek, de a királylány még a mosdóba is elkíséri szerelmét... A kötetbe foglalt, sajátos humorral előadott, kilenc mese a neves észt grafikus, Anne Pikkov karakteres rajzainak kíséretében nagyszerű szórakozást nyújt gyerekeknek, mesekedvelő felnőtteknek egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig még nem értékelték.

Várjuk az Ön véleményét:

 

Donaldson, Julia
Tüköry Léda hercegkisasszony. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2012. 111 p., 21 cmA humoros, fordulatos történet főhőse a kis Adél, akinek élete egyik napról a másikra gyökerestül megváltozik, amikor a fürdőszobai tükörből előbújik a hasonmása, Tüköry Léda. Léda külsőre szakasztott mása a félénk Adélnak, ám sokkal nagyszájúbb, vagányabb, s amerre jár, ott bajt kavar. Mulatságos kalandokat élnek át együtt, s Lédának köszönhetően Adél végre eljut barátnője uszodai szülinapjára, sőt, a bűbájcsipsz segítségével az osztályt megfélemlítő fiúkat is sikerül megleckéztetni…
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény, meseregény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Donaldson, Julia (1948)
Szökjünk meg az óriásoktól! Budapest, Pozsonyi Pagony, 2014. 211 p. ill., 21 cmBehemanka, az óriáslány minden este ugyanazt a „nevetséges” kis mesét akarja hallani: Jancsi és az égig érő paszuly történetét, mesét „az igli engerről, aki felmászott a böngig bongó paszulyon”. Bár az óriások földjén közismert tény, hogy emberek nincsenek, Behemanka az ellenkezőjében hisz, és mindennél jobban vágyik a velük való találkozásra. Amikor egy alkalommal kincsesládájában babszemekre lel, nagyszerű ötlete támad: mi lenne ha ledobna egy babot Óriásföld pereméről? A vágya teljesül, a babszemből égig érő paszuly nő, és az óriáslány lemászik, hogy az apró lények közül néhányat magával vigyen otthonába. Három testvér, Stephen, Colette és Poppy kerül a fogságába, akik egyáltalán nem vágynak ilyen hatalmas termetű játszótársra és arra sem, hogy ezután az óriások földjén éljenek. Egyetlen céljuk minél előbb hazajutni, de ez alkalommal a mesehősök szabadulásához bátorságukon, leleményükön túl, még az óriások fura hangzású nyelvének elsajátítására is szükség van... Az izgalmas fordulatokban bővelkedő, rendkívül szórakoztató meseregényt érdemes ajánlani a már olvasni tudó kisiskolások körében.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Donászy Magda (1911-1988)
A mókus és szarka. Ill. Radványi Zsuzsa. Bp. Santos Kvk., 42 p., ill. 30 cmA mese címszereplői a jó és rossz megtestesítői: a mókus a szorgalomé, a szarka pedig az önzésé. Mókuska háza táján rend és gazdagság uralkodik. Tele a kamra télire, így nyugodtan mehet bálba a gazda. A mulatság azonban késő éjjel ér véget, és ezalatt kiváló alkalmat talál Csóri szarka arra, hogy a kamra kincseit megdézsmálja. Hogyan bünteti meg a tolvajt az erdő népe? - erről szól a prózai szedésben olvasható jól hangzó, csengő-bongó rímes próza, amelyet Radványi Zsuzsa rajzai illusztrálnak.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Donászy Magda (1911-1988)
Az eltévedt őzike. Gyerekversek. Ill. Radvány Zsuzsa. Bp., Santos Bt., 2000. 27 p., ill., 29 cmDonászy Magda - sokszor megzenésített - kis gyöngyszemeiből válogatták a kötet anyagát, amely Radvány Zsuzsa színes rajzainak kíséretében a téli ünnepkör meghitt pillanatait állítja középpontba: megverseli télapó érkezését, a hóembert, a fenyőfát és az ünnepkör fénypontját, karácsony estéjét. A kötet záró hosszabb verses mese Az eltévedt őzgida kalandjairól számol be, amelynek szerencsés véget érő történetében elsősorban az óvodáskorú gyerekek legfiatalabb tagjai lelik majd örömüket.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Donászy Magda (1911-1988)
Táltosmackó. Ill. Reich Károly. Budapest, Holnap, 2007. 119 p. 17 cmA mesefüzér főszereplőjének, a kis Magdának történetei egy olyan varázslatos gyerekkort idéznek meg, amikor még minden háztartási kacatnak értéke van: régi, puha rongyokból, vattagubancból labda készül, nyírfaágból fababa, Csálé Kati a rongybaba, pedig apró változtatásokkal naponta más és más mesehős szerepébe bújik. Néhanap pásztorlányként terelgeti a papírbárányokat, van hogy aranyhajú királykisasszonnyá alakul át, máskor a gyermeki fantázia nyomán, mint Hófehérke, Piroska, vagy Hamupipőke lép színre. De kitűnő lehetőséget teremt a játékra a két régi szék magas támlájára helyezett vasalódeszka is, amely rögtön világjáró csodaparipává változik, amint a lányok ráülnek. Ám végül mindőjük közül a legértékesebb, legkedvesebb játéknak az a gurulós mackó, „táltosmackó” bizonyul, amelyet az első világháborúból épségben hazatérő édesapa hoz magával… A hétköznapi varázslatokkal teli világban, lírai hangulatú mesékben - és nem utolsó sorban Reich Károly kedves rajzaiban - nemcsak a kisiskolások, de szüleik, nagyszüleik is örömüket lelik majd.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Doskočilová, Hana - Miler, Zdeněk (1921)
A vakond és a zöld csillag + A vakond és az esernyő + A vakond a hetedik mennyországban. Ford. Céfalvay Eszter. Bp., Helikon K., 1998. 86 p., ill., 27 cmA fényes-fekete bundájú kis mesehős kalandjaiból jó néhányat láthattak már a magyar gyerekek a televízió rajzfilmsorozatában, és ügyes-bajos dolgairól több meséskönyv szólt. Ezúttal három mese szövődik mindig új kalandra áhítozó kis figurája köré. Mélyen humánus - a szeretet és a segítőkészség erejét hirdető - történet az egyik, A vakond a hetedik mennyországban, amelyben elhagyja föld alatti birodalmát. A kalandok a levegőégben esnek meg vele, s történetbeli társai is égi "lények", a Nap, a csillagok és a játékos kedvű bárányfelhők. A vakond és a zöld csillag meséjének is humánus mondanivalója van: ne legyen önző, aki kincsre lel, ossza meg örömét és értékét mással is. A vakond kincse, a szép zöld kő - az állatok s a Hold önzetlen segítőkészsége jóvoltából - zöld csillaggá változik, hogy mindenkit gyönyörködtessen az éjszakai égbolton. A vakond és az esernyő című mesében az ütött-kopott ernyő varázseszközként viselkedik, sok kalandban társa lesz a mesehősnek. A költőien szép, jó fordításban olvasható meséket a neves cseh ifjúsági író, Zdenek Miler remek színes rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötetei: A vakond télen; Vakond a városban; A vakond ernyője; A vakond nadrágja; A vakond autója

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dowd, Siobhan (1960-2007)
A londoni óriáskerék rejtélye. Budapest, Pongrác K., 2010. 279 p. 22 cmTed és nővére Kat nagyon szeret a hatalmas londoni kilátókeréken utazni, ezért nagyszerű élménynek ígérkezik a látogatóba érkezett nagyobb unokatestvérüknek, Salimnak is a magasból megmutatni a várost. Miközben sorban állnak, egy idegen lép hozzájuk és fölajánl egy jegyet ingyen, amit a testvérek a vendégnek adnak. Így Salim nélkülük száll be a kerék fülkéjébe, ám amikor a harmincperces utazás véget ér, nem kerül elő. Hogyan tűnhetett el? A kétségbeesett család mindegyike más-más magyarázattal áll elő, de a megoldáshoz sem ők, sem a rendőrség nem jut közelebb. A testvérek külön nyomozásba kezdenek és az idővel versenyt futva kétségbeesett erőfeszítéssel követik a nyomokat szerte Londonban, míg végül Ted furcsa, a többiekétől elütő észjárása segítségével kiderítik, mi történt… Az izgalmas ifjúsági regény a kortárs célcsoport szórakoztató olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Duba Gyula (1930) - Szabó Gyula (1907-1972)
A tűzmadár. Péterke képeskönyve. Pozsony, Madách-Posonium, 1998. 80 p., ill., 29 cmDuba Gyulának, a felvidéki magyar irodalom egyik legsokoldalúbb alkotójának, és a Szlovákiában élt autodidakta festőművésznek, Szabó Gyulának meseszép, közös munkája A tűzmadár című kötet. Az írót vélhetően a festő szimbolikus, szürrealisztikus festményei ihlették meg, és ezekre az alkotásokra "építette föl", a kilencéves Péterkének szóló meseregényt. A történet nem más, mint a kisfiú, és a náluk lakó, bohém festőművész meghitt, őszinte, baráti beszélgetéseinek írott "dokumentuma". A Festő egy unalmasnak ígérkező délutánon megtanítja a kisfiút A képek nyelvére, arra, hogy az emberi érzelmek mindegyike megfesthető, a magány és a bánat éppen úgy, mint az öröm, ám az csak a "beavatottak" kiváltsága, hogy megértik a művészet, művészek által tolmácsolt varázslatát, különös "szférákba" emelő üzenetét, ebben a történetben a képek világát. Péterke a Festővel folytatott, nap-nap utáni beszélgetések révén egy csodálatos világ részesévé válik. A lírai, "halk" melankóliával átszőtt meséket, és történeteket a fínomívű ecsetvonásokkal megrajzolt képek elevenítik meg.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dumas, Alexandre (pére) (1802-1870)
Korzikai testvérek + Herminie. Ford. Szávai János. Bp., Intermix, 1996. 171 p., 20 cmA két kisregény közül az első, a címadó az író korzikai utazásának élményei alapján született. Egy jellegzetes korzikai faluban különös családdal ismerkedik meg; egy fiatalemberrel és édesanyjával, akik a falu legtekintélyesebb és leggazdagabb famíliájának utolsó képviselői. A fiatalember ikertestvére Párizsban él, s a fivérek - ősi családi hagyomány révén - víziókban mindig tudomást szereznek egymás sorsának változásairól. A Párizsban élő testvér egy párbajban halálos sebet kap, a másik - a halál pillanatában elindul Korzikából, és megbosszulja fivére halálát. A másik kisregény (Herminie­) cselekménye eleinte mulatságos és csintalan anekdota feldolgozásnak ígérkezik, ám tragédiával végződik. Egy fiatalember különös barátnőre tesz szert, aki teljes titoktartásra kötelezi, azt követeli tőle, hogy az éjszakai randevúkra a két szomszédos ház ablakába fektetett deszkákon sétáljon át. A "hősszerelmes" - megunva a szerelmet - elmondja barátjának a titkot, s a következő randevúra őt küldi el. A lány tudomást szerez a csalásról és megöli a barátot.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870)
Monte Cristo grófja. Bp., Magyar Könyvklub, 1999. 21 cm 1. köt. 736 p. + 2. köt. 695 p.A regény hőse Edmont Dantes, akit hamis vádak alapján egy félelmetes szigetbörtönbe zárnak. Tizenöt évi fogság után sikerül megszöknie, de az egykor lelkes fiatalemberből, megkeseredett, különc nábob lesz, aki barátja, Faria abbé jóvoltából szerzett vagyonát arra használja fel, hogy bosszút álljon a Bourbon-restauráció urain és a párizsi társasélet vezéralakjain. Romantikus meseszővése és vonzó hősei okán a regény ma is népszerűségre számíthat a kalandos regényeket kedvelő serdülők körében.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Duray Miklós (1945)
Csillagszilánk és tövistörek. Pozsony, Madách K.-Posonium, 1994. 104 p., ill., 24 cmA tündérmesék hangulatát idéző, szépséges történetek füzérének hőse a furfangos, légynek sem ártó vándor szabó - Cérna Géza, aki élete utolsó harmadában vándorútra kelt, s bebarangolta Gömörországot, Palócföldet s a folyók övezte hatalmas szigetet: Csallóközt. Nyomában járva kisebb-nagyobb kalandok sorát ismerjük meg, valamennyiben Cérna Géza küzd, küszködik ellenfeleivel, a gyengék, elnyomottak és rászedettek, bajba kerültek oldalán és - bár többször maga is bajba kerül - ő diadalmaskodik. Védencei között akad világszép hajadon, Gedővári Csillag Anna, akinek Cérna Géza szövi-varrja a legszebb ruhát, és ugyancsak ő az, aki megszabadítja Csillag Annát kéretlen vőlegényétől, a tájra bajok tömkelegét zúdító Ördög Jánostól is. Eközben arra is időt tud szakítani, hogy befoltozva a Nap lyukait, Palócföldet megmentse az ínségtől, és foltokat varrva a kökénybokorba esett gőte bőrére, megmentse a kiszáradástól.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény, romantikus regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
A részeg erdő. Ford. Borbás Mária, ill. Réber László. Bp., Európa Kvk., 1996. 234 p., ill., 20 cm. (Vidám könyvek.)A népszerű szerző természettudományos ismeretekkel dúsított, humoros hangvételű regénye az 1954-ben Dél-Amerikában tett hathónapos útjának élményeiből született. A szerző a világnak azon a táján honos különös négylábúakból és madarakból akart néhány példányt összegyűjteni, elsősorban Tűzföld és Paraguay területén. Az előre nem látott körülmények miatt azonban kutatásait csupán argentin területen végezhette. E kutatóút "napos oldaláról" szól a szerző mulatságos regénye, mely a tőle megszokott könnyed stílusban számol be kalandjairól, az indiánokkal való nem mindig zökkenőmentes kapcsolatáról, valamint az egzotikus vidéken élő állatokkal való megismerkedéséről. Durrell e művében is kedves és kedélyes világot ábrázol, amelyben az állatok éppolyan fontos szeplők, mint az emberek. A kötet élvezetes formában az állatvilág csodáira irányítja a figyelmet.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
A susogó táj. Ford. Katona Ágnes, ill. Réber László. Bp., Európa Kvk., 1997. 198 p., ill., 20 cm. (Vidám könyvek.)A susogó táj a szerző szándékai szerint az Állatkert a poggyászomban című munkája szerves folytatása, ám természetesen annak ismerete nélkül is tökéletesen érthető. Ezúttal az író, felesége és a jól ismert titkárnő, Sophie Argentínában barangolnak, megint csak állatgyűjtő úton, a lehető legkalandosabb, legvidámabb eseményeknek, furcsaságoknak, kacagtató szituációknak a kellős közepén. Az útibeszámoló természetesen a szerző legjobb, legkedveltebb vonásait tünteti fel: a könnyedén folyó elbeszélésművészetet, a szinte hihetetlen állat- és természetismeretet, a derűs humanizmust és a humor kifogyhatatlan bőségét. Minden Durrell-kedvelő keresni fogja, de a szerzővel való ismerkedést érdemes ezzel a művel is elkezdeni.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, útleírás
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Állatkert a poggyászomban

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Állatkert a kastély körül. Ford. Jászay Gabriella, ill. Réber László. Bp., Európa Kvk., 1996. 161 p., ill., 20 cm. (Vidám könyvek.)Durrell könyve egy állatkert - az általa alapított Jersey Zoological Park - krónikája. A tekintélyes állatsereglet túlnyomó részét egyik nyugat- afrikai "kiruccanása" alkalmával hozta magával az európai kontinensre, hogy kisebb-nagyobb bonyodalmak után végül is Jersey szigetén egy kastély parkjában találjon számukra végleges otthont. Madárház, hüllőház, egy nagy tó, ketrecek sokasága, és természetesen maga a kert nyújt otthont a legkülönbözőbb egzotikus állatoknak. "Portréjukat" Durrell mulatságos, rövid történetekben rajzolja meg. Humora lefegyverző - szolidan ironikus stílusa élvezetes, a könyvéből kicsendülő aggodalomra - kortól függetlenül - minden olvasónak fel kell figyelnie. A szép és elgondolkoztató könyv a tíz éven felüli gyermekeknek ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Családom és egyéb állatfajták. Budapest, Európa, 2011. 337 p. 20 cm (Vidám könyvek)Durrel könyvének színtere Korfu, főszereplői családja hihetetlenül bohém tagjai: a remekül főző, kedvesen naiv mama, az íráson kívül mindenre süket és vak Larry, a fegyverekért és a vadászatért bolonduló Leslie, a pattanásaival bajlódó, örökösen szerelmes Margó és a tízéves kisfiú, Gerry, aki már akkor bolondja minden létező állatnak. Családja mulatságos kalandjait és a maga köré gyűjtött állatok - melyek között a kutyától a teknősbékán át a sirályig minden megtalálható – okozta bonyodalmakat, meghökkentő pillanatokat nagyszerű humorral és derűvel idézi fel az író, vidám pillanatokat szerezve gyerek és felnőtt olvasójának egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Férjhez adjuk a mamát és más történetek. Ford. Barabás András. Bp., Ciceró, 2011. 254 p., 19 cm.A kötet nyolc vidám elbeszélést tartalmaz. A címadó elbeszélés újabb pillanatfelvétel Durrell ismeretlenül is ismerős bolondos családjáról. A kicsit kíméletlenre sikerült ugratásra - mely szerint ideje lenne újból férjhez mennie - a mama sem hagyja magát, és megfelelően visszavág, komoly kétségek közé taszítva magzatait. Telitalálat a sótlan, minden humorérzéket nélkülöző szálloda­igazgató-helyettessel történt találkozás leírása, Ludwig ugyanis szinte kihívja maga ellen a szerző csipkelődő kedvét (Ludwig). Igen mulatságos az ajándékként egy papnak szánt papagáj esete, "aki" matróz gazdájától tanulta nem mindennapi szókincsét (A papi papagáj). Alapos fricskát kap a francia nemesség Esmeralda, a szarvasgombavadász sertés ürügyén (Esmeralda) és az amerikai gazdagok, akiket előadókörútjai során ismert meg a szerző (Fred, avagy a fülledt dél üzenete). Durrell ért ahhoz is, hogy egy alapvetően szomorú esetben is meglássa a mulatságos részleteket, jó érzékkel pécézi ki az emberi gyengeségeket (Az utolsó út).
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Kalandorok az őserdőben. Ford. Rézműves Zoltán, ill. Réber László. Bp., Európa Kvk., 1997. 188 p., ill., 20 cm. (Vidám könyvek.)A könyvben Gerald Durrell 1950-ben Brit-Guyanában végzett állatgyűjtő-expedícióját írja le a tőle megszokott módon, sok-sok humorral fűszerezve. Társával azért indult útnak, hogy Anglia különböző állatkertjei számára a Dél-Amerika ezen részében honos vadakból, hüllőkből, madarakból néhány példányt élve fogjanak be. A legjobb vadászterületnek elsőként az Essequibo folyó torkolatának vidéke kínálkozott. Durrell és társai a bennszülöttek és vadászok segítségét is igénybe vették az állatok felkutatásához. A kisméretű ameva gyíkoktól, a harminc centiméter hosszúságú csillogó testű hülőtől a nagy uvariig, vagyis a nagy oposszumig, vagy a háromújjú lajhárig sokféle, ezen a tájon élő állatot sikerült csapdába csalniuk. Ezután újabb "vadászterületeket" kerestek, előbb a Rupununi-szavannán, majd a Charity nevű indián falun túl kezdődő és a venezuelai határig tartó valóságos vízi-labirintusban, a folyókkal, patakokkal, tavakkal tűzdelt erdőségek vidékén. Kajmán, óriáshangyász, kapibara (a Föld legnagyobb rágcsálója), rákevő mosómedve, ácsmadár, erszényes béka, pimpla-malac és sok más, az európai ember számára különleges élőlény gazdagította a vadászzsákmányukat, amelynek megszerzését sok izgalmas kaland, nem kevés nehézség és megpróbáltatás, és számos mulatságos esemény kísérte. Útjuk és a velük történtek leírása közben Durrell sok-sok természettudományos ismerettel szolgál az őserdők, szavannák, vadvizek világáról az ott élő állatok életmódjáról. A regényes útleírás mindazoknak élményt kínál, akik szeretik az utazásokról, az állatokról szóló történeteket és az író szolid, mértéktartó humorát.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, útleírás
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Keeper, az állatkert őre. Ford. Szabó Eszter, ill. Keith West. Bp., Pesti Szalon Kvk., 1996. 30 p., ill., 26 cmA gyermekkönyv négylábú címszereplője nem akárki. Keeper - ahogy neve is mondja - felügyelő, és nem is akármilyen birodalom őre. A boxerre van bízva a tudós biológus, Gerald Durrell házát övező hatalmas kert, mely gazdag állatparadicsom. Jut benne hely két pingvinnek, a tapírcsaládnak, a kecses rózsaszín flamingóknak és más állatoknak, Keeper mindőjüket barátjaként tartja számon. A gyerekolvasók elkísérhetik napi ellenőrző útjára a derék négylábút; megtudhatják, miről beszélget Keeper Jambóval, a gorillacsalád fejével; milyen fortélyosan deríti jókedvre Dallyt és Dillyt, a búslakodó pingvineket. Közben persze "komolyabb" dolgokról is szó esik: egy-egy állatfaj szokásairól, viselkedésük sajátos és többnyire ismeretlen jegyeiről. Keith West illusztrációi díszítik a kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, állatos elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Léghajóval a világ körül . Ill. Percy, Graham. Budapest, Európa, 2012. 145 p., 29 cmA 15 esztendős Emma Dollybutt és öccsei, a 12 éves ikerpár kalandjai akkor kezdődnek, amikor váratlanul betoppan hozzájuk édesanyjuk fivére, Garry. A léghajóval érkező nagybácsi feltett szándéka, hogy magával viszi a gyerekeket világkörüli útjára, melynek célja, hogy felkutassák két évvel azelőtt eltűnt bátyját. Az izgalmas, mesés légi utazás kereken egy esztendeig tart. Bejárják a világot a Szaharától Ausztrálián át egészen Amerikáig, s közben nagyon sokat tanulnak a természetről, növényekről, állatokról. Kalandozásuk során – az egymás nyelvén értő állatok és gyerekek párbeszéde közben – bemutatkozik a bőbeszédű Kenguru, keresztrejtvényt ad fel Kacsacsőrű emlős, hóvárába invitál Jegesmedve, hurrikánban menti meg életüket Kék Bálna, és kecses bájjal kínálja fel szolgálatait a pampák zsömle színű "paripája", Guanaco… Izgalmas, humoros, lebilincselő történet, amely számos ismerettel gazdagítja olvasóit, méghozzá rendkívül szórakoztatóan. Graham Percy érzékletes, aranyló színekben pompázó, színes rajzai remekül adják vissza a történet hangulatát. Az olvasmányos kötet jó szívvel ajánlható a gyermekolvasók széles körének.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Tóbiás, a teknőc. Ford. Szabó Eszter, ill. Keith West. Bp., Pesti Szalon Kvk., 1996. 32 p., ill., 26 cmA varázslatos mese címszereplője Tóbiás, a teknőc, "akit" a hullám a tengerbe sodor. Életét egy kisfiúnak köszönheti, aki megérti a bajba jutott segélykiáltásait. Gerald Durrell írásának gyerekhőse maga az író, aki fiatal éveit Korfu szigetén töltötte. A könyv egyfelől visszaemlékezés, melyben a tudós fölidézi a gyermekkor korfui édenét, másfelől mulatságos, szívet melengető mese egy kisfiúról, aki megérti az állatok beszédét, azután Roger kutyáról, "akit" ötödik születésnapján köszöntenek éppen kicsinyek és nagyok, no meg Tóbiásról, "aki" a Durrell-ház lakója lesz és a sivár agglegénysors elől menekülve szép és fiatal teknőclányt szeretne hitveséül. Nagyon szépek a kötet színes illusztrációi, Keith West munkái.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Döbrentey Ildikó (1946)
Égbőlpottyant esti mesék. 4. kiad. Bp., Cartaphilius K.-Ekho, 2010. 110 p., ill., 30 cmAz Égbőlpottyant esti mesék világa a létező világok egyik legjobbika, ahol minden elrendeződik, ahol nincs helye a bánatnak, és gyógyír találtatik minden sebre. Pedig itt is adódnak bonyodalmak: Hideglábú manónak kilyukadt az utolsó pár zoknija; egy apró hajócsavar úgy érzi, semmitérő (A hajómanó meséje); Zsiráf atyafi a magánytól szenved, hasonlóképpen az árva királylány is. S mi történik? Mivel bajaikra a segítséget nem mástól várják, hanem maguk is tenni igyekeznek, gyorsan megtapasztalják, mit ér a jó szó, a segítőkészség. "Nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség" - hirdetik a kedves, szép mesék, amelyek azt vallják, hogy a világban a legfőbb törvény a szeretet. Döbrentey Ildikó színes rajzokkal illusztrált harminc mesedarabja maradandó élményt ígér a gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Döbrentey Ildikó (1946)
Égbőlpottyant legújabb mesék. Ill.Tücsök Pál. Budapest, Cartaphilus, 2011. 117 p. 30 cmDöbrentey Ildikó három csokorba rendezte legújabb meséit. Az első (cím nélküli) fejezetben szó esik egy sárgafűzös kiscipőről, Durciról, a messzi Afrika legmélyebb tavában élő csíkos bölcsőszájú anya legkisebb porontyáról, Matykóról és legkedvesebb barátjáról, a Duna vizében élő varázskrokodilról, a fekete báránykáról és még sok egyéb „mesére érdemes” kedves élőlényről és tárgyról. A Picinke történetek a címadó apró manógyerek kalandjait szedik csokorba, míg az utolsó fejezet meséiben (Holnembolt mesék) egy varázslatos bolt polcain található különleges játékok – Porolóbaba, Babatűzhely asszonyság, Paprikajancsi, a két játékmackó, Döme és Brúnó, Katinka, az öltöztetőbaba, Dugóspuska ezredes úr) kapnak főszerepet. Az ő történeteik nemcsak szórakoztatóak, de olyan fontos erkölcsi és magatartásbeli tudnivalókat is tolmácsolnak, mint pl. mit ér az állhatatos türelem, az odaadó, önzetlen barátság, a kötelességtudás, milyen fontos, hogy örömet tudjunk egymásnak szerezni, és megérteti, azt is, hogy igazán szeretni nem a szép ruhájáért, „hanem csakis magamagáért” szoktunk. A televízióban nagy sikerrel vetített „égbőlpottyant mesékhez” egykoron rajzot készítő óvodások egyike, az azóta már felnőtté cseperedett Tücsök Pál színes illusztrációi díszítik a kedves, rövid meséket, amelyek ez alkalommal is sok örömteli percet szereznek majd gyerekeknek, szüleiknek egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Döbrentey Ildikó (1946)
Égbőlpottyant új mesék. 5. kiad. Bp., Cartaphilus - Ekhó, 2010. 113 p., ill. 30 cmDöbrentey Ildikó harmincöt meséjét a kicsik és a nagyok is a ráismerés örömével hallgathatják, illetve olvashatják, hiszen A világjáró teknős, A négy törpe, a Kalaposmanó, A háromfejű sárkány és a többi mesefigura története a televízióból már ismert. S ha a meseszövegből nem is derül ki, milyenek voltaképpen A kamillatündérek, hogyan néz ki a lakótelepi manó, milyen színekkel gyönyörködtetett a hétdombi csodatévő szivárvány, a rajzok - melyeknek alkotói gyerekek, hiszen az ő rajzaik hívták életre a gyűjtemény történeteit - minden kérdést pontosan megválaszolnak. E mesék világa a létező világok egyik legjobbika, ahol minden elrendeződik, ahol csak ideig-óráig van helye a bánatnak, és gyógyír találtatik minden sebre. Azért bonyodalmak itt is adódnak, méghozzá szép számban: a feketevitorlás hajón élő három kalóz közül az egyik váratlanul abba akarja hagyni az óceán hajóinak békés fosztogatását (A kalózok kincse); a kék vizű Nikosz-tenger lakóján, a bálnacsemetén eluralkodik a falánkság (Bálnamese); szerelembe esik Pityóka, a varázsló; róka bukkan föl a Zsámbék melletti zsombékos réten, ahol a három nyuszi festett húsvéti tojásai száradnak. A kedves, szép mesék azt hirdetik, hogy a világban a legfőbb törvény a szeretet. A rajzok segítenek a szöveg megértésében.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Döbrentey Kornél (1946)
Madárpalota. Ill. Lacza Márta. Bp., Seneca K., 1999. 52 p., ill. 21 cmDöbrentey Kornél verseskötete a gyerekeket, elsősorban a 6-8 éveseket szólítja meg. Mit rejt a Madárpalota? Elsőként is frappáns "látleleteket" hétköznapi világunk tárgyairól (Háromkerekű), mindennapi élethelyzetekről, melyek csak a felnőttek számára egyszerűek (Estike Pistike),a természetben nyitott szemmel járó ember megfigyeléseit, költői megfogalmazásban (Ha vihar támad, Sünike takarója). A legtöbb vers főszereplői varázslatosan egyénített, megszemélyesített állatok, mint a Cica a moziban, avagy a több versben megénekelt kedves házőrző (Lupi kutya nem fakutya, Lupi és a pontos idő, Lupi kutya álmodik). Akad a kötetben lendületes, vidám hangulatú verses földrajz (Balatoni képeslap. Szabadi. Sóstó) is, de emlékezetesek maradnak különböző tulajdonságokat megszemélyesítő mesefigurák is (A szorgos madárijesztő, A becsvágyó csiga, A lusta madárijesztő. A mesekönyvek sorából kiemelkedő kötet verseinek értelmezésében sokat segíthetnek Lacza Márta illusztrátor fantáziagazdag, ezer színben pompázó rajzai.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Čapek, Karel (1890-1938)
Dásenka avagy Egy kölyökkutya élete. Budapest, Ab Ovo, 2004. 99 p.Egy kis foxi élete címmel már számos kiadást megért kötet főszereplője Dása, a foxikutya. A gyerekek megszületése pillanatától kezdve követhetik nyomon élettörténetét: a kis fehér szőrgomolyag első napjait, a kölyökkutya bátortalan kísérletezéseinek korszakát, s végül a túláradó életkedvű foxi gondozásának, nevelésének derűs pillanatait. A sok humorral elmesélt kutyatörténetet az író rajzai és fotói egészítik ki, ez alkalommal a legújabb kiadásban egy mellékletet is található, amely kivágható kutyaházzal és a belőle kikukucskáló kis foxi képével örvendezteti meg a kisiskolás korosztályt.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Eldrján, Sigrún (1954)
Elveszett szemek. Budapest, Pongrác, 2013. 226 p. 19 cmIzland egyik legkedveltebb és számos díjjal kitüntetett írójának könyve szokványos ifjúsági kalandregénynek indul. A tizenkét éves Stína és kisöccse, az ötéves Jonni édesanyjuk halála után a család egyik rokonához, Valjbörg nénihez kerülnek. A testvérek nem érzik jól magukat a mogorva néni tanyáján, hiányzik az édesapjuk, ezért egy napon titokban összecsomagolnak és Jonni kedvenc háziállata, Picikoca, a törpemalac kíséretében hazaindulnak. Minél messzebbre kerülnek, annál inkább megváltozik a történet hangulata, egyre baljóslatúbb jelek mutatkoznak útjukon: sötét köd ereszkedik a tájra, amelyben nehéz eligazodni, miközben furcsa szerzetekkel, ijesztő lényekkel a nyomukban, sűrű erdőn, vad sodrású folyón és veszélyes csapdákat rejtő lávamezőn kell keresztüljutniuk. Lélekjelenlétük, szerencséjük egyre fogytán, úgy tűnik föl, hogy már csak valamilyen varázslat, mágikus erő segítségével érhetnek célba... A sodró lendületű, izgalmas történet - a 10-12 évesek szórakoztató olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
A kis firkások. Ford. Tandori Dezső. Szeged, Könyvmolyképző K., 2007. 133 p. 20 cmA meseírásban már többször is remekelt Michael Ende most megjelent kötete a költészet világába ígér élvezetes kiruccanást a gyerekeknek, ismét bebizonyítva, hogy nemcsak a tollforgatás mestere ő, de a gyermeki lélek kitűnő ismerője is. Játékos, vidám hangvételű versikéiben a legváltozatosabb gyerektípusokat szólítja meg: neveletleneket és illemtudókat, osztályelsőket és bukottakat, kicsiket és nagyobbakat, dumakirályokat és buliszakértőket, atompasikat és bombanőket (Nektek való). Rögtön az elején be is mutat néhány színes egyéniséget (Hírhedt kis firkások ABC-rendben). Többek között a komoly, okos, de csúnyán káromkodó Antalt, az önzetlen, vidám természetű, de mindig kócos Bertát, a megjelenésére kényes, de szutykos nyakú Delilát, a környezetét állandóan kérdésekkel ostromló Nikolettet, a kelekótya Ottót. Ende játékosan kezeli e sokféle gyerektípus - olykor a hétköznapok problémáira (Mi akar lenni a kis firkás?), máskor az élet „nagy kérdéseire” (születés, halál) irányuló – kíváncsiságát, és kérdéseiket is humorba oltottan igyekszik megválaszolni: „Hol voltam míg nem lehettem? / Voltam ám, csak elfeledtem, / hogy hol – ilyen az emlékezet!” (Egy kis firkás eltöpreng). De „firkálmányai” között találunk altató rigmusokat, tanító célzattal íródott versikéket, bűvigét szorgalomra, varázsigéket rossz álmok ellen, és olyanokat is, amelyek vicces különleges lények, pumpok, hörpök, suttyomok „főbb fajtáit” verselik meg. Tandori Dezső bravúros fordításának is köszönhetően a nyelvi ötletekben, rímjátékokban gazdag költemények, valamint Rolf Rettich a versek humorának tónusához remekül illeszkedő illusztrációi bizton elkápráztatják nemcsak a hat éven felüli gyermekolvasókat, de a kötetet forgató felnőtteket egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
A sátánármányosparázsvarázspokolikőrpuncspancslódítóbódítóka. Budapest, Európa, 2005. 203 p., 21 cmA meseregény mindössze hét óra történetét meséli el, ennyi idő áll ugyanis a két, mérhetetlen hatalmú, ördögi varázsló, dr. Lidérczy Belzebub és nagynénje, Tyrannja Vampiria rendelkezésére, hogy a lehető legnagyszabásúbb káoszba taszítsák földünket. Ha nem járnak sikerrel, Átkos Ákos a pokolbéli hatalmasságok ügyintézője személyesen helyezi csődeljárás alá őket. Szorít az idő, ezért rettenetes eszközhöz nyúlnak: laboratóriumukban kifőzik minden idők legdémonibb (a címben megnevezett) italát. A siker biztosnak látszik, hiszen ellenfelük mindössze két botcsinálta kém, egypár szánni való, ártalmatlan állatka, Krakél Karesz, a pesszimista holló, és Mauricio de Mauro, az elhájasodott, hiú kandúr. Az Állatok Nagytanácsa által választott két szeretetre méltó állatka mindent elkövet, hogy megmentsék a világot - és mivel a mesék világában minden lehetséges - sikeresen végre is hajtják a rájuk bízott feladatot. Michael Ende a vérbeli mesemondó biztonságával megoldást nyújt minden problémára, eloszlatja a félelmeket, története megnyugtat kicsit és nagyot egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
A Végtelen Történet. Ford. Hárs Ernő, ill. Roswitha Quadflieg. Bp., Európa, 2012. 440 p. 22 cmA könyv tipográfiájának sokszínűsége - pirossal és zölddel szedett sorok váltogatják egymást, s a fejezetek élén művészi grafikákba ágyazott iniciálék állnak - éppen csak utalhat magának a műnek ezer színben villódzó, játékos képzeletgazdagságára. Meseregényről van szó, a színhely Fantázia, az időben és térben határtalan birodalom. Itt játszódik a hét egymásba fonódó szálból szőtt "végtelen történet", melynek főhőse Bux Barnabás Boldizsár, a nevetségesen szerencsétlen külsővel bíró, de nagy képzelőerővel megáldott - és ezért társai által csúfolt, hazugnak tartott - könyvmoly kisfiú. A cselekményt az író páratlan képzelőerővel bonyolítja, szimbolikus és allegorikus epizódok és alakok sokaságát kelti életre, Fantázia birodalmából vérbeli mesevilágot, új, szuverén mitológiát teremt. A minden szempontból kivételes minőségű, nyelvi ötletekben bővelkedő, Hárs Ernő által invenciózusan magyarított könyvet Roswitha Quadflieg illusztrálta.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 81 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
Álomfaló Csodamanó. Ill. Annegert Fuchshuber. Bp., Minerva Nova K., 2002. 30 p., ill., 24 cmMichel Ende szívet melengető története Szunyókaföldön kezdődik, ahol arról ismerszik meg a derék polgár, hogy kiadósakat tud szundikálni. Ám a királykisasszony, Bóbiska szégyenszemre egyre kerülte az alvást. Ő volt az egyetlen a birodalomban ugyanis, akit rossz álmok gyötörtek. Nagy baján a király egyetlen orvosa sem tudott segíteni, hiába tűztek ki busás jutalmat a gyógyítónak. Végül a király maga indult el világkörüli útra, hogy megtalálja kislánya számára a gyógyszert. Sokáig úgy tűnt fel hiába keres, míg végül távol otthonától, egy ismeretlen, jeges pusztaság közepén összetalálkozott egy furcsa kis lénnyel, egy éhes kis manóval. Kiöntötték egymásnak szívük bánatát, és egyszeribe kiderült, hogy egyikük bajára az orvosság ott van a másiknál: az éhező manó ugyanis rossz álmokkal táplálkozik... A bűbájos mesekönyvet Annegert Fuchshuber elragadó, színes illusztrációi egészítik ki.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
Gombos Jim és a Rettegett 13. Bp., Móra Kvkv., 2002. 283 p. ill., 20 cm (Az én könyvtáram)A meseregényben folytatódik az előzményéből (Gombos Jim és Lukács, a masiniszta) megismert két elválaszthatatlan jó barát kalandjainak története. A birodalom békés életét ismét váratlan esemény zavarja meg: egy éjszaka a koromsötétben érkező postahajó nekiütközik az országhatárnak, ami tudatosítja Alfonz királyban, hogy Gyöngyélet Földjének nincsen világítótornya. Ám ilyen kis országban csak olyat lehet építeni, ami jó magas ugyan, de kicsi helyet foglal el. Jimnek remek ötlete támad. Ha ide hívnák Tur Tur urat, az egyedül élő, szomorú távóriást, akkor két probléma is megoldódna: a birodalom földjét már jó messziről észrevenné mindenki, a szomorú óriásmadár pedig többé nem lenne magányos. A két jó barát tehát fölkerekedik és hajóvá átalakított, öreg gőzmozdonnyal, Emmával, valamint az időközben "született" kis mozdonypalántával, Mollyval elhagyják a szigetet. Vidám, fantáziadús kalandozásuk ez alkalommal is kitűnő szórakozást nyújtanak a 8-10 éves korosztály tagjainak.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Gombos Jim és Lukács, a masiniszta

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
Gombos Jim és Lukács , a masiniszta. 2.kiad. Bp., Móra Kvk., 2002. 262 p., ill., 20 cm (Az én könyvtáram)Gyöngyélet földje egy aprócska sziget valahol a hatalmas, végtelen óceán közepén. Lakóinak száma négy: az országban uralkodó király, Háromnegyedtizenkettedik Alfonz, két alattvalója, Feszes úr és a pirospozsgás arcú Mitmond néni, valamint Lukács a masiniszta, aki gőzmozdonyával, Emmával naponta többször vidáman fütyürészve végigpöfög a szigeten. A szigetlakók örömére egy napon a postahajó különös csomagot hoz, amelyből egy aprócska fekete bőrű kisbaba kerül a napvilágra, akit Gombos Jimnek keresztelnek el. Jim legjobb barátja Lukács, a masiniszta lesz, aki gyakran viszi magával a mozdonyon; megmutogat és elmagyaráz neki mindent. Ám egy napon az alattvalók boldogságára árnyék vetül. A király úgy dönt, mivel az ország csak négy ember számára nyújt elegendő helyet és Gombos Jimmel immár túlnépesedett, a pocakos, öreg gőzmozdonytól meg kell válniuk. Lukács és Jim nem tud megválni Emmától ezért az éj leple alatt, a legnagyobb titokban együtt hagyják el a szigetet. Ezzel elkezdődik kalandos utazásuk története, amelynek során számos megpróbáltatás és csoda vár rájuk, és örömteli meglepetéssel végződik. A nyelvi ötletekben bővelkedő, vidám fantáziadús meseregény kitűnő olvasmány az ifjúság számára.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Gombos Jim és a Rettegett 13

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
Momo. Ford. Kalász Márton. 11. kiad. Budapest, Móra 2013. 233 p., 21 cmA meseregény színhelye egy kisváros pereme, utcagyerekekkel, utcaseprővel, turistákat szédítő vagánnyal, kiskocsmával és egy, a semmiből ott termett kislánnyal, a címszereplő Momoval, aki mindenkit meghallgat. Nem ítélkezik, csak figyel, és ezzel visszaadja a felnőttek lelki békéjét, és felébreszti a gyerekek játékos képzeletét. Egy napon azonban megjelennek a városban a szürke urak, akik az emberek életidejében élősködnek. A város lakói észre sem veszik, hogy lelketlen, embertelen robotokká manipulálták őket, akik teszik a dolgukat, gazdagodnak, ám eközben még arra sincs idejük, hogy ennek értelmén elgondolkodjanak. Momo lassan elveszíti valamennyi barátját (ugyanis nincs idejük beszélgetni és játszani), de még így is útjában áll az időrablóknak, akik az életére törnek. Ekker jelenik meg a színen Hora mester, akitől az idő áramlik a világba, és akivel szövetkezve Momonak végül sikerül legyőznie a szürke urakat és végre megszabadíthatja barátait is az időtakarékosság gyilkos mániájától. Ende regénye, amelyben a tolerancia és a humanitás küzd a fanatizmussal és a zsarnoksággal - gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szívszorító olvasmánya lehet.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 69 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
Tükör a tükörben. Ford. Lázár Magda, ill. Edgar Ende. Bp. Officina Nova. 1995. 190 p., 20 cm. (Kobrakönyvek.)Michael Ende kötete nagyobbrészt rövid, néhány oldalas elbeszélésekből, kisnovellákból, abszurd vagy groteszk történetekből, felnőtteknek való mesékből, szürrealisztikus fantazmagóriákból áll. Az író szinte rutinszerűen úgy dolgozik, hogy felvezet egy mondatot, elmond egy általában teljesen köznapi vagy köznapian ünnepélyes rövid cselekményt, azután ezt a mondatot, ezt a cselekményt, ezt a szituációt bontja ki a szó mindenféle értelmében. Bemutatja a szereplőket, elbeszéli, mi is állhat a szituáció hátterében, mit is jelent, ha az emberek (vagy állatok, fantasztikus lények) ezt vagy azt cselekszik. Ravasz, csábító, elkábító módon vezetgeti az olvasót az író, sokáig úgy tesz, mintha semmi rendkívülit nem akarna, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, hogy azután egyre inkább elvesse a sulykot, szabadjára eressze a fantáziáját, egyre inkább átbillenjen a fantasztikusba. Ragyogó, elkápráztató, elvarázsoló mesék, novellák vonulata a kötet, olyan meséké, amelyek mögött - jó ideig - nem keres az olvasó semmilyen tanulságot, üzenetet, szimbólumot, "mondandót", de amelyek mégsem hagyják nyugodni: valami rejtély mindig marad az élményben, valami megfejtése csak kell hogy legyen e történeteknek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
Varázslóiskola Vágyországban. Ford. Hárs Ernő, ill. Bernhard Oberdieck. Bp., Európa Kvk., 2002. 268 p., ill., 20 cmMichael Ende könyve nem szokványos meséskönyv, sokkal több annál: egy egészen különös, egyéni-egyedi mesevilág válogatott darabjait, mintegy antológiáját tartalmazza, az író igen jelentős életművének miniatürizált mását. A Hárs Ernő fordította és Bernhard Oberdieck illusztrációit tartalmazó kötetben van dráma, vers, verses mondókára építő elbeszélés, varázs- és tündérmese, állatmese, pszichológiai, gyerekpszichológiai traktátus (persze elbeszélés formába öntve), tanító-oktató elbeszélés, példázat, még laikus prédikáció is. A különös azonban az, hogy minden darabja a kötetnek egyszerre lehet izgalmas gyerekolvasmány, ugyanakkor irodalomértő felnőttek ritka csemegéje (A varázslóiskola, A kis rongy-paprikajancsi, A kívánságok kívánságának története, Nem számít, Móni remekművet alkot, Rossz éjszaka, Ofélia árnyszínháza stb.). Ende ért hozzá, hogy hangnemeket, műfajokat, hangulatokat, megszólalási módokat, esztétikai minőségeket (humor, tragédia, groteszk, komikum stb.), érzelemválfajokat bravúrosan cseréljen, váltson. Megható, szinte könnyes jelenetek váltakoznak harsogóan kacagtatókkal egyetlen rövid mesében, groteszk figurák alakulnak félelmetes hatalmakká vagy lepleződnek le gyáva senkikként, realista életképek rajzolódnak szürreális látomásokká. Szinte mindent tud és mer az író, de sohasem válik követhetetlenné, érthetetlenné, megszólítottja mindig a kisgyerek marad, a világirodalom legnagyobb mesélőihez tartozik.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, elbeszélések, gyermekversek, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
Világgá mentem, majd jövök. Ill. Regina Kehn. Szeged, Minerva Nova Kiadó, 2004. 62 p. 25 cmRegina Kehn sajátos hangulatú színes rajzaival illusztrált mese főhőse, a nyolcéves Soma igencsak élénk fantáziával bír. Egy nap úgy gondolja, sokkal érdekesebb dolgokkal is foglalkozhatna, mint az iskola, ezért útnak indul, és iskola helyett bejárja a várost. Közben élénk képzelőereje révén hősként menti meg a csecsemőt a rá támadó óriáskígyótól, tűzoltásban vesz részt, majd ellenséges ügynökök tervét hiúsítja meg. A képzeletbeli kalandozás azonban rossz véget ér: Soma eltéved, és amikor egy hajléktalan öregembertől kér segítséget, az öreg csúnyán becsapja. Mire a magára maradt, ijedt kisfiú bőrig ázva hazatér, már tudja, hogy meg fog javulni, és soha többé nem kerüli el az iskolát. A fantáziadús, lebilincselő történet a gyermekolvasók széles körének ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, elbeszélések, gyermekversek, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Engström, Mikael (1961)
A végzetes tizenegyes. Ford. Tótfalusi István. Szeged, Könyvmolyképző K., 2006. 283 p. (Király könyvek)Az elsősorban kiskamasz fiúknak szóló „futballtörténet” a tizenéves stockholmi kisfiú „focikarrierjéről” szól. Douglas, becenevén Dogge egész nap a lakásukhoz közeli grundon focizik barátaival. A banda tagjai igencsak jól bánnak a „bőrrel”, ám a város legjobb focicsapatát meg sem közelítik a játékukkal. A Tott utcai fiúk alkotják azt a félelmetes, veretlen csapatot, akik még sohasem kaptak ki senkitől sem. Dogge azonban nem igazán tekintélytiszteletéről híres, így azután amikor társaival kiállnak a Tott utcaiak ellen Douglas egy hatalmas tizenegyes góllal pecsételi meg saját és társai sorsát. Az ellenfél kapusa, Perra ugyanis ezt a szégyenletes vereséget nem tudja megbocsájtani a góllövő Dogge-nak. Ezért az aranylábú fiúnak barátaival együtt menekülniük kell a feldühödött Tott utcaiak elől, ám eközben kalandok sorozatát élik át…
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Enquist, Per Olov (1934)
A harmadik barlang titka. Budapest, Európa, 2012. 199 p. 21 cmMár három év telt el a „Nagy Expedíció” Nagyapa és unokái, Marcus, Gabriel és Mina a Három Barlang Hegyére tett kalandos kirándulása óta. Az élményekből több nyelvre lefordított, nemzetközi sikert arató gyerekkönyv született, amelynek litván nyelvű kiadása felkeltette a litván-orosz maffia érdeklődését is. Nagyapa és a gyerekek csak akkor jönnek rá a könyv - a bűnözök világában szokatlan - népszerűségének okára, amikor a hegyre tett újabb kirándulásuk alkalmával a barlangok egyikében felfedezik Észak-Európa legnagyobb heroin- és amfetaminlerakatát. A kábítószercsempészekkel történő összetűzésük során a bajba jutott kis csapatnak elsőként ismét hűséges állatbarátaik lesznek a segítségükre: Misu kutya utóda, Pelle, a korábban féltve gondozott, már felnőtté vált farkaskölyök, Maja-Rubert, a barlangjából száműzött medve, és egy különös fekete kígyó, Pethrus…
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzmény: A Három Barlang Hegye

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Enquist, Per Olov (1934)
A Három Barlang Hegye. Ill. Kiskovács Eszter (1983). Ford. Kúnos László (1947). Budapest, Európa, 2011. 132 p. 21 cmMina egy éjszaka arra riad fel álmából, hogy az apa ingéről ismerős kicsi zöld krokodil elszabadult, és hatalmas fenevaddá változva megharapta őt. A kislány fél újból elaludni, ám ijedtségét a felnőttek közül egyedül nagyapa veszi komolyan. Maga köré gyűjti mind a négy unokáját, és magával viszi őket värmlandi házába, hogy közösen találják ki, hogyan védhetnék meg Minát az újabb rossz álomtól. Nagyapa szerint nagy tetteket kell véghezvinniük, ami mellett a krokodiltámadás eltörpül és erre legjobb lehetőséget a házhoz közeli, több mint ezer méter magasba emelkedő Három Barlang Hegye meghódítása kínálja. A terv hamarosan megszületik és a kis csapat Misu, nagyapa okos, a szibériai tundrán született szánhúzó kutyájának kíséretében elindul a Nagy Expedícióra, a nagy kalandba, legyőzni a félelmet. A közösen átélt élmények – a sötét barlangban töltött éjszakák, az anyafarkas és kölykének megmentése az orvvadászoktól, majd nagyapa lábtörése és gondozása, amíg a mentőhelikopter megérkezik - összekovácsolják a gyerekeket és örökre feledtetik a rettegést a rossz álomtól. A világhírű svéd író sok derűvel, humorral megírt fordulatos története nemcsak a hat éven felüli gyerekeket, de a felnőtt olvasókat is elvarázsolja majd.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: A harmadik barlang titka

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Erdős István
Aprótörpe indiánok. Ill. Pásztohy Panka. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2012. 52 p. 23 cmA manik indiánok bár alig érik el a tíz centis magasságot, félelmetes harcosok hírében állnak. Esténként tábortüzek mellett ücsörögve még ma is szívesen mesélnek az öregek a régi nagy csatákról, legendákat arról, hogyan védték meg aprótörpe őseik a falut a betolakodó ellenségtől. Különösen sok történet szól a törzs két legfiatalabb tagja, a megfontolt indiánlány, Ásító Felhő és a vakmerő indiánfiú, Táncoló Pitypang közös kalandjairól: miként mentették meg a falut a vonuló bölénycsordától, hogyan segítettek a sebesült farkason, Szürke Vándoron, életüket is kockára téve, mi módon sikerült megszerezniük a gyógyfüvet a Fekete Szakadék faláról, hogy Szédítő Füst, a bölcs varázsló megmenthesse a beteg törzsfőnök életét. Az izgalmas cselekményen túl a meseregény nagyszerű atmoszférát teremt. Megismertet az indián lét hétköznapjaival, fontos tárgyaival, mint a tomahawk, a békepipa vagy a talizmán, és ünnepei fontosságával, mint például a Kerek Hold Ünnepe, amikor a manik indiánok hatalmas tűz körül összegyűlve, tánccal, dallal, nagy lakomával ünneplik az ifjú harcosok avatását… A két kis főhős kalandjainak élményét, Pásztohy Panka a történetek hangulatához nagyszerűen illeszkedő meleg tónusú képei teszik teljessé.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 136 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Erdős István
Aprótörpe indiánok. A vándor varázsló. Ill. Pásztohy Panka. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2012. 53 p. 23 cmAz apró, alig tíz centis magasságú manik indiánok két legfiatalabb tagja, a megfontolt indiánlány, Ásító Felhő és a vakmerő indiánfiú, Táncoló Pitypang újabb hőstettei nagy elismerést váltanak ki a törzs tagjainak körében. Még a rettenthetetlen felnőtt harcosok is elismeréssel adóznak a két ifjú barátnak azért, hogy a falánk meztelen csigákkal folytatott küzdelemben volt bátorságuk segítségül hívni a hatalmas, mogorva Sárkánygyíkot. Nagy dicséretben részesülnek, amikor az éjszakai sötét, sűrű erdőben nemcsak kilesik, de egy kis fondorlattal elfogják és hazavezetik falujukba a makkraktárt fosztogató tolvajt. Megmentik a rabló sirályok támadásától a Soklábúak, a tengerparti rákok kicsinyeit, és nekik köszönhetően kacagva emlékeznek az öregek az idős vándor megmentésére is, aki ügyetlen varázslataival hajszál híján romba döntötte az egész falut… Az indián törzs életét, a két kis indián szerencsés kimenetelű kalandjait Pásztohy Panka kedves, meleg tónusú képei jelenítik meg.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Aprótörpe indiánok

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Erdős Virág (1968)
Négyeshatos. Budapest, Magvető, 2014. 102 p. 24 cmA főváros egyik legnépszerűbb, legismertebb járata a négyes-hatos villamos. Amíg az egyik végállomástól a másikig eljut, a viszonylag hosszú útvonalon, sokféle élmény részese lehet a rajta utazó. Erdős Virág címadó verse a gyermeki látásmódot tükrözve, remek humorral meséli el, milyen a négyes-hatos villamoson utazni, hányfélék az utasok, mi látható a városból: „Látok ezer tarka képet,/ ótépét meg príma péket,/ látok bioboltot százat,/ meg egy nagyon öreg házat, .../ látok szépet is meg rondát,/ lehagyjuk simán a hondát …”. A kötetbe került friss hangú, játékos hangvételű lírai darabok a városi utazáson túl sokféle témát, érzelmet érintenek. Mesélnek a gyermeki lét meghatározó élményeiről éppúgy, mint a felnőtt lét fontos pillanatairól: ébredésről, álmokról, szerelemről, házasságról, a születés csodájáról. A játékosság a könyv szerkezetében és tipográfiájában is jellemző. A szerző rajzai, a kisiskolások írásmódját idéző szövegek a versek mondanivalójához igazodva olykor egyenesen haladnak, máskor össze-vissza kanyarognak, hol „égi hölgyet”, hol virágszirmot formálnak. A tartalmában és kivitelében egyaránt figyelemre méltó kötetet érdemes ajánlani a kisiskolások körében.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, verses mesék, versek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig még nem értékelték.

Várjuk az Ön véleményét:

 

Čtvrtek, Václav (1911-1976)
Manka. Budapest - Prága, Móra - Albatros, 2004. 148 p. 27 cmRumcájsz rablólovag mesefigurája nem ismeretlen a magyar gyerekolvasók előtt, csakúgy, mint a rablósarj Csibészkéé sem. Rumcájsz kalandjai most folytatódnak, de ezúttal a példás házasságban élő, a Rejtekadó-erdő egyik barlangjában meghúzódó rabló hű hitvese, Manka a történetek főszereplője. A Mankát középpontba állító meséskönyvben sok mindenről de legtöbbször a barlang közelében magasodó jicini vár urának és puccos, ám annál agyafúrtabb grófi nejének bosszúállásairól esik szó.. Rendszerint kiderül, hogy rosszban sántikálnak, és bizony szükség van Rumcájsz bátorsága mellett Manka talpraesettségére is. Fergeteges jó humor árad Ctvrtek mesefüzéréből, amely felhőtlen szórakozást, sok derűs órát ígér a hat éven felüli gyerekolvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Čtvrtek, Václav (1911-1976)
Moha és Páfrány. Ill. Zdenek Smetana. 3. kiad. Budapest - Praha, Móra Könyvkiadó - Albatros Kiadó, 2008. 135 p. 24 x 24 cmMoha és Páfrány, két kedves kis manó a főszereplője a Zdenek Smetana bájos illusztrációival megjelent mesekönyvnek. Velük mindig történik valami: "egymutatós" évszak órájuk - Uhu bagoly kotnyelessége folytán - majdnem visszafelé kezd működni, de szerencsére idejében helyreáll a rend. Így a tavaszi napsütésben megkezdhetik vidám, kalandos erdei életüket. Egy alkalommal hegedűt találnak az áfonyabokorban, és két zeneszerető manó most már boldogan, lágy zeneszó mellett múlatja az időt. A nyár az izgalmas kalandoké: hol félelmetes sárkánnyal akadnak össze, és csak a Vízimanónak köszönhetik az életüket, hol a rák szorításába került vödröcskéjüket próbálják visszaszerezni. Ősszel áfonyalekvárt főznek, feltörik a fáról lehullott diókat, és mire elbúcsúzunk a két vidám kis manótól, már a sűrű hóesésben dideregve, de reménykedve várják az új tavaszt. A fejezetek az évszakok egymásutánjának meseszövésében összefüggő történetté állnak össze, de önállóan is élvezhetők.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Čtvrtek, Václav (1911-1976)
Rumcájsz. Ill. Radek Pilar. Bp., Móra Kvk., 2003. 123 p., ill., 26 cmHogyan lett Rumcájsz, Jicin városának jó hírű cipészmestere a környék urainak rettegett rablója? Elűzetéséről és zsiványos csínytevéseiről számolnak be a kötet meséi, amelyben - többek között - szó esik arról, hogyan állt bosszút az őt ért sérelemért, miként tette nevetségessé a jicíni hercegi párt, hogyan találta meg boldogságát a jólelkű Manka oldalán. De Rumcájsz nemcsak a város urainak megleckéztetésében jeleskedik, hanem a családját, vagy az erdő nyugalmát veszélyeztető látogató (a sárkány, az óriás) legyőzésében is, esze, szíve mindig a helyén van. Végső szükségben három zöldmakkra tölti a pisztolyát, és minden rendbe jön - a kópéságra fény derül, az erény elnyeri méltó jutalmát. Rumcájsz kacagtató kalandjai - amelynek felejthetetlen hőseit és epizódjait Radek Pilar színvonalas illusztrációi jelenítik meg - sikerre számíthatnak 6-7 évesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fábián Imre (1945)
Bihari népmesék. Nagyvárad. Literátor Kvk., 1999. 37., 21 cmFábián Imre jeles mesegyűjtők - Arany László, Kodály Zoltán - kései utódaként Nagyszalontán gyűjtött meséket, melyeket Zöldike királyfi címmel jelentetett meg. Ebből a kötetből azonban kimaradtak közlésre érdemes anyagok - ugyanazon vagy egymáshoz közelálló mesetípusok variánsai -, ezeket tartalmazza a Bihari népmesék című karcsú kötet. A mesemondó nagy család tagjai ezúttal is a Nagyszalonta Gacsónak nevezett külvárosában élő Sebők Józsefék. A portájukon feljegyzett mesedarabok gyűjtésének időszaka 1969 decemberétől 1971 márciusáig terjedt. A kétszer lett ember, Az Isten keresztlánya, Amália és Károlyka, Az özvegyember gyermekei, A legkisebb tündérlány és a többi történet motívumaival, képi- és nyelvi gazdagságával lenyűgöző meseanyag. A gyűjtő naplójából című ciklus történeteit (Töltött káposzta cigányosan, Józsika sír, Ha már cigány) vélhetően csak a tizenéves olvasók tudják majd igazán megbecsülni és értékelni.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fazekas Anna (1905-1973)
Öreg néne őzikéje. Ill., Róna Emy. 9. kiad. váltl. utánny. Budapest, Ciceró Könyvstúdió. 2010. 20 p. 32 cmElőször 1952-ben jelent meg az Öreg néne őzikéje, és azóta alig akad óvodáskorú gyermek, aki ne ismerkedett volna meg vele, aki ne fújná - legalábbis némely strófáját - kívülről. Hallatlanul népszerűvé vált Fazekas Anna verses meséje, vetélytársává a klasszikus gyermekirodalmi alkotásoknak. Népszerűségét nyilván segítette immáron hosszú idők óta változatlan, a meséhez kitűnően illeszkedő illusztrációs anyaga, a számos diafilmváltozat és - legfőként - természetesen maga a mű. Idestova történeti érték lesz, azon kevés alkotások nyújtotta élmények közül való, amelyek azonosak lehetnek szülőnél és gyermeknél, nagymamájánál és unokájánál.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, verses mesék
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 650 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fehér Klára (1922-1996)
A Földrengések Szigete. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 219 p. 22 cm (Jonatán könyvmolyképző)A regény 2057-ben játszódik, amikor a rendkívül fejlett technika és tudomány megkönnyíti ugyan az életet, de a földrengések pusztító ereje még mindig rettegésben tartja az emberiséget. Egy tudós geológus, Bencze András életcéljául tűzi ki a földrengések megelőzését. Hosszas munkával szerkeszti meg az erre a célra alkalmas műszert, a preszignotektonográfot, azután expedíciót szervez a készülék helyszíni kipróbálására a Föld legnyugtalanabb pontjára, a Földrengések szigetére. A kis expedíció és a három utánuk szökött gyerek életveszélyes kalandok egész sorát éli át szárazon és vízen, víz alatt és levegőben: tűzhányók és gejzírek, hatalmas viharok és tengerrengések szakadatlanul próbára teszik bátorságukat, találékonyságukat. Fáradozásaik végül is sikerrel járnak: a csendes-óceáni szigetről egy héttel előre jelzik a hatalmas földrengés bekövetkezését.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, tudományos-fantasztikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fehér Klára (1922-1996)
Bezzeg az én időmben. Ill. Réber László. 7. kiad. Budapest, Móra, 2010. 224 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)„Bezzeg az én időmben…” A Horváth lányok édesanyja mindig így kezdi elbeszéléseit a régi időkről. Az unásig ismételt frázisra a testvérek közül egyedül, Kati - a regény főhőse –figyel föl, mert bár megpróbáltatásokból neki is jut éppen elég, szülei megismerkedésének és eljegyzésének történetét mindig szívesen meghallgatja. Nem véletlenül, hiszen a végzős tanárjelölt, Laci alakjában az ő életében is megjelenik a szerelem. A fiatalok közös jövőjüket tervezgetik, amikor a valóság durván beleavatkozik az életükbe: Magyarország hadba lép, és a fiúnak be kell vonulnia. Az 1940-es években játszódó cselekmény néhány hónapja alatt egy akkori tizenöt éves lány konfliktusait, érzéseit, vágyait, az első bálra készülődés örömét, a szerelem kibontakozásának meghitt pillanatait követhetik nyomon a mai kamaszlányok, s közben eltűnődhetnek a címadó frázis mögött megbújó kérdésen: miben volt más, és vajon tényleg más volt az élet akkoriban? A - szomorú történelmi háttér ellenére - humoros helyzetekben bővelkedő, bölcs derűvel elmesélt történet napjainkban is népszerűségre számíthat körükben.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fehér Klára (1922-1996)
De igazán tud repülni a karosszék! . Ill. Zsoldos Vera. Budapest, Cicero, 2007. 49 p. 24 cmMariann édesanyja kórházba kerül, és amíg fölgyógyul, a kislányt vidéki rokonokhoz küldik szülei. A még óvodás kislánnyal nem szívesen játszanak nagyobb unokatestvérei, de Mariann egy percig sem unatkozik. Vivi babával beleül a háromlábú, lyukas kis kerti karosszékbe, szorosan behunyja a szemét és máris száll a levegőben. A szék nem ismer lehetetlent: ha kell Karikországba repíti, ahol Karika Kelemen őfelsége óriási fánkkarikát süttet a tiszteletére, olykor hatalmas, havas hegycsúcs fölé emelkedik és megismerkedik a bárányfelhőket festő Gedeonnal. Van, hogy nagy, virágos rét kellős közepén landol és szappanbuborékokat fúj Százszorszép királykisasszonnyal, aki csak a buborékokba zárt virágillat, napfény, és szivárvány segítségével tudja legyőzni a testvérét fogva tartó gonosz Vartyogót. A kellemes utazás egészen addig tart, amíg levelet kap otthonról, amelyben arról értesítik, hogy édesanyja már jól van, és nagyon várja haza… A Zsoldos vera rajzaival illusztrált, könnyen olvasható nagybetűs szedés okán a meseregény sikerre számíthat nemcsak a nagycsoportos óvodások, de a kisiskolások körében is.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fehér Klára (1922-1996)
Én sose kapok levelet + Lesz nekem egy szigetem + Az indián kertje. Három kisregény. Ill. Demjén Zsuzsa. Vált. utánny. Budapest, Ciceró Könyvstúdió, 2012. 236 p., 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)Fehér Klára három kisregényében Kovács Zsoli kalandjai elevenednek meg. Az elsőben Kovács Zsolt második osztályos tanuló, aki két nővérével és édesanyjával Balatonkenesén nyaral. A kisfiú sokszor unja magát, mert nem akad korban hozzáillő pajtása. Zsolti nővérei sok levelet kapnak, a vakáció alatt így tartják a kapcsolatot barátaikkal. A kisfiú nagy bánata, hogy ő viszont senkivel sem tud levelezni. Ezért elhatározza, hogy saját nevére ad föl egy levelet Budapestre. A címzés azonban hiányosra sikeredik és egy másik Kovács Zsolt nevű, második osztályos tanuló kezeibe kerül, aki hamarosan válaszol a kisfiúnak… A második történetben Zsoli már nyolc éves, és egy saját kis szigetre vágyik, pálmafákkal, különleges növényekkel, ahol barátaival zavartalanul tölthetik el az idejüket. Édesapja aztán segít is ennek megteremtésében… Az utolsó kisregényben a harmadik osztályos Zsoli úgy érzi, elég nagy már ahhoz, hogy családja nélkül induljon nyaralni, ám a Budapesti Fémművek Gyermeküdülőjében hamar rájön, hogy ez bizony nem olyan vakáció, mint amire számított. Senkit sem ismer, és a nagyobb gyerekek állandóan csúfolódnak vele. Váratlan segítséget kap azonban egy indián szellemtől… A kisiskolások számára ajánlható történeteket Demjén Zsuzsa kedves rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fehér Klára (1922-1996)
Fele királyságom. Ill. Zsoldos Vera. Budapest, Cicero, 2007. 52 p. 24 cmNagymama Péter pici korától kezdve minden este mesét mond unokájának. Amikor egy konyhai baleset következtében lábát töri és kórházba kerül, Péter elhatározza, hogy most rajta a sor, amíg meg nem gyógyul, ő fogja mesékkel szórakoztatni a nagymamát. Élénk fantáziával előadott, vidám történetei között sok mindenről szó esik. Többek között arról, mi történt aznap az iskolában, hogyan sikerült megszabadulnia a mozgó fogától, a csintalan cipőfűzőről, egy csodálatos radírgumiról, beszélő ceruzáról, és számos találós kérdés, kiszámolós versike mellett - a címadó mesében - arról is, miként vesztette el Péter a vadgesztenye király fele királyságát. A Zsoldos Vera rajzaival illusztrált, jól olvasható, sok humorral elmesélt történetek kitűnő szórakozást ígérnek a 6-8 éveseknek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fehér Klára (1922-1996) Mi, szemüvegesek + Hetedhét tengeren.
Mi, szemüvegesek + Hetedhét tengeren. . Bp., Ciceró Kvstúdió, 2006. 234 p., (Klasszikusok fiataloknak)Fehér Klára ebben a két kisregényében is nagy-nagy szeretettel, odafigyeléssel rajzolja meg a 8-10 éves gyerekek mindennapi gondjait és egyben a mese iránti vágyukat is. A Mi, szemüvegesek „főhősnője” a mindenkihez kedves, figyelmes Kerekes Évi, akivel rendkívüli események történnek egy szemüveg miatt, ám a Világoskék Bohóc és a Világoskék Oroszlán – no meg a jó szándékú felnőttek - segítségével végül megoldódnak a bonyodalmak. A Hetedhét tengeren hőse, a 3. osztályos Peti, aki matematika tankönyvéből inkább papírhajókat hajtogat, minthogy órákig görnyedjen a feladatok fölött, a büntetés azonban nem marad el. Még szerencse, hogy Peti nagymamája, aki amolyan mesebeli tündér, kedvenc unokáját ebédre gombóccal várja, s az elkeseredett kisfiúnak még varázsol is. Amikor azonban a gombócevéstől formátlanra gömbölyödött királykisasszonyt hozzá akarják adni Petihez, ő nemet mond, hiszen Pintye Zsuzsika harmadik osztályos tanulónak otthon már megkérte a kezét. Peti a hosszú kalandos út végére érve sok-sok tapasztalattal gazdagabban tér vissza nagymamája konyhájába. Fehér Klára friss humorú, élettel teli két gyermekrénye a kisiskolások kedves olvasmánya lehet.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
A három uhu és más történetek. Bp., Nesztor K., 1997. 199 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)A kötet közel száz kis története egy naptári éven ível át. A rövid novellák januártól decemberig mutatják be a természet - az erdők, a tavak és mezőségek - változásait, és alakulásuk, formálódásuk mentében ember és állat metamorfózisait. Hősei a természet közelségében élő emberek: vadászok, halászok, szántóvetők, erdészek stb., és a természet néma, vagy nem emberi nyelvet beszélő élőlényei, az állatok és a növények. A valódi főszereplő azonban maga az "Idő". Az általa meghatározott országúton ballagunk, és ő hozza elénk ennek az útnak örök vándorait is, az évszakokat, amelyek megszemély­esítve, az Idő örök körforgásának megfelelően mérik ki földi létünk minden­napjait. Egymástól független, de egymást feltételező elbeszélések ezek, amelyek a Fekete­ Istvánra oly jellemző csodálatos nyelvezet és jelképrendszer segítségével érzékeltetik: nem rúghatjuk fel tradícióinkat anélkül, hogy ne veszélyeztetnénk az ember jelenlétét a természetben. Mire eljutunk a kötetvégi novellákhoz, addigra az Idő is elérkezik kiindulópontjához, a jövő termését hótakaróval védő, jeges decemberhez. Ez a tél azonban nem az élet temetője, hanem a szélkiáltók, a titkos fészekrakók, a fülemülék és a csízek reményteljes hittétele: az új tavasz ígérete, a felkészülés az Életre.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, állatos elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
A koppányi aga testamentuma. 9. kiad. Bp., Móra, 2011. 172 p., 21 cm (Fekete István művei)A történelmi regény a török hódoltság idején, 1586-ban játszódik. Főhőse a magyar végvári vitéz, akinek apját Oglu aga, a koppányi vár ura párviadalban megölte. A cselekményt is párviadal indítja: Babocsai László méri össze erejét, ügyességét Ogluval, hogy megbosszulja apja halálát. A párbaj a magyar vitéz győzelmével végződik. A halálra sebzett török utolsó perceiben reá hagyja vagyonát, s arra kéri, hogy leányát, Zsuzsát, akit magyar anya szült, vegye gondozásába. A romantikus történet másik szála a bolondvári császári zsoldos kapitány fondorlatait követi nyomon, aki László öröklött vagyonát szeretné megszerezni. E két szálból szövődik a történet, melyben - jellemzően az író sajátos szemléletére - jelentős szerepet játszik a táj, elsősorban a balatoni láp világa. A kalandos, romantikus történetből a végvári világ színes képe, a török hódoltság kora tárul fel - vonzó regényességgel, mégis hitelesen.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 30 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Ballagó idő. Bp., Nestor K., 1997. 366 p., 20 cm. (Fekete István életmű sorozat.)Nem sokkal halála előtt fejezte be Fekete István a gyermekkorát megidéző önéletrajzi regényét. A műben nemcsak a gyermekévek elevenednek meg, asszociatív képsorokban rekonstruálja életének - főleg ifjúkorának s első világháborús élményeinek - állomásait is az író. "Ebben a könyvben sem túlzás, sem nagyotmondás nem fog előfordulni. Gyónás ez a könyv, emlékeim feltisztult szeretete szülőföldemnek, minden emberének, akik emlékeimben, amíg élek, vagy még azon is túl - írásaimban - örökké élnek" - vallja az író regénye első lapjain. A szülőföld (a somogyi falu, Gölle) tájai és népe, a "göllei ember", ahogy Fekete emlegeti őket, nemcsak a gyermekkori élményvilág meghatározói, hanem mindenkor összehasonlítási alapul, mércéül szolgálnak új tájak, emberek megítéléséhez és megszeretéséhez. Apja falusi tanító: "mestör úr" és gazdálkodó félparaszt volt, s a gyermek, a Mestörpista - annak még a szöme se áll jól" - ahogy a gölleiek emlegetik, parasztpajtásaival járja a határt, ismerkedik a természettel, s főképpen az állatokkal. Nem is csoda, hogy a szabad élet után, amikor kilencéves korában Kaposvárra kerül, nem találja fel magát, idegen számára a városi környezet. Az önéletrajz az író 14 éves korában, a világháború kitörésének napján zárul. A gyermekkori világ és a szülőföld iránti nosztalgiával teli, derűvel, humorral elmesélt történetekben felismerhetők a természetet későbbi pályáján érzékletesen megelevenítő író inspiráló élményei, sőt néhány könyvének alapmotívumai is.
A mű tartalmi jellemzője: életrajzi regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Bogáncs. 5. kiad. Budapest. Móra, 2005. 303 p. (Fekete István művei)A természet, az állatvilág kitűnő ismerőjének népszerű regényei közé tartozó mű egy pumi fordulatos, izgalmakban bővelkedő élettörténete. Bogáncs pásztorkutya, első gazdája az öreg Galamb Máté számadó juhász. Mellette tanulja meg kölyökként a kutyaviselkedés alaptörvényeit, hűséges, okos és bátor társa lesz a juhásznak. Életútja azonban váratlanul kalandos fordulatot vesz: cirkuszosok közé kerül…Fekete István állatregényében - mint minden hasonló műfajú írásban - nem csupán emberek, hanem az állathős, Bogáncs is gondolkodik, érez, egyénisége van, de mindez egyáltalán nem hat természetellenesnek, viselkedésében ugyanis sohasem lépi át a kutyatermészet törvényeit. A festői tájleírások, a mértékkel adagolt, ízes humor és a történetbe szőtt kalandok magyarázzák a mű népszerűségét. Nagy erénye, hogy számos, a természet és az állatok világából vett hasznos ismeretre is megtanít.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Búcsú. Bp., Nesztor K., 1996. 335 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)A kötetbe válogatott novellák nagy része a Régi karácsony című kötetben már megtalálható volt (Régi karácsony, Tél, Karácsonyi gyertya, Karácsonyi éjjel, Betlehem) A Búcsú egyik értelme szerint vidám falusi népünnepélyt jelent, amely valamikor az új templomok felszentelésének napja volt. S mint az egykori tarka kirakodóvásár színterén a portékák, úgy sorakoznak a kötetben a kedves, humoros, és olykor szívszorító elbeszélések. Az állatok, melyek állandó főszereplői az író történeteinek, megannyi színnel jelenítik meg szerzőjük mélységes emberségét, humanizmusát (A pumi, Gólyamadár, Bárány, A medve, Rigó Mari). A húszas-harmincas évek Magyarországának nyomorúsága az istenhívő ember humorával fűszerezve itt valamiféle békét árasztó, szeretettel teli világot mutat (Hó, Régi karácsony). A legkedvesebbek talán azok a történetek, melyeken a gyermekkor huncut ravaszdisága süt át, hiszen ifjúságának szép emléke mindvégig bearanyozta az író életét (Régi húsvét, Az óra). Fekete István novellái örökbecsű értékek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Cönde + Csend. Bp., Nesztor K., 1994. 224 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)A kisregények ihletett, vallomásos írások, melyek Fekete István rejtett lírai önéletrajza egy-egy epizódjának is tekinthetők. A Cönde a szülőfalu gyermekkori világát kelti életre, a Kácsalja szelíd patakjával, madaraival. Bemutatja a somogyi puszták, falvak sokszázados életét, régi lakóit, és vallomásos erővel hozza vissza a múltból azokat a gyerek­kori emlékeket, amelyek egy egész emberi életre meghatározó erővel hatnak. A Csend egy nyári vakáció költői érzékletességű története. A második elemit végzett kisdiák ekkor eszmél önmagára, ismeri föl környezetét és az őt körülvevő tárgyi világot. Mese, fantázia és a való világ találkozása hat rá nagy erővel, ezek alakítják, s ő boldogan merül el kápráztató gazdagságukban. A két kisregény az író több más művéhez hasonlóan prózába foglalt költemény, vallomás a természetről, a természetközeli életformáról, de a humánumról, a jellemformálódásról is.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, állatos elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Hajnal Badányban. 2. kiad. Bp., Móra., 2006. 224 p., 21 cm. (Fekete István művei)Az 1870-es években játszódó regény egy poétikusan szép gyermekszerelem története. A badányi erdő mélyén levő vízimalomban él egy molnár kislányával, Pannival, és segédjével, az árva Matyival. A két gyerek között játszópajtási viszonyból szövődik a szerelem, de ahogy növekednek, egyre több akadály gördül bontakozó kapcsolatuk elé. A kislányt anyja halála után gazdag rokonok nevelik, akik egy erdészhez akarják fele­ségül adni. Az erdészt egy éjszaka megölik, a meggyilkolásával vádolt Matyit börtönbe hurcolják. De a fiúnak vannak segítőtársai, a betyárok, akik felkutatják az igazi bűnöst, kiszabadítják Matyit a börtönből, s most már nincs akadálya a házasságnak. Nem is annyira a kissé érzelmes történet a regény igazi értéke, hanem a táj, a badányi erdő kitűnő leírása, hangulatos megjelenítése. A könyv másik érdekessége a somogyi betyárok életének rajza.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Hú. 4. kiad. Bp., Móra, 2013. 314 p., 21 cm (Fekete István művei)Egy folyóparti odúból kiszedett és eladott fülesbagoly történetét meséli el a regény. A főszereplő, Hú az ország másik végébe kerül, és lakhelye a baromfiudvar egyik zuga, itt ismerkedik meg az udvar állataival. Álmaiban - amelyek sokszor ősei életéből valók - szabadon röpköd, csatákat vív a táplálékért, izgalmas kalandokat él át a tatárdúlás idejéből. Hú a második világháború kitörésekor szabadul a fogságból, és többnapos, fárasztó röpülés után tér vissza folyóparti odújába.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Kele. 7. kiad. Bp., Móra K., 2011. 244 p. 21 cm (Fekete István művei)Fekete István regényének fő- és címszereplője Kele, a méltóságteljesen mozgó, öreg gólya. Ólomgolyóval a szárnyában nem kelhet útra társaival, hanem idegen környezetben, ismeretlen télben küzd a gyógyulásáért, és gyanakvóan fogad minden segítséget. Új otthonának lakóival, az emberrel és a háziállatokkal nehezen megy a barátkozás, ám a következő nyárutón már nem a félelemnek, hanem ősi ösztöneinek engedelmeskedve szárnyal el dél felé. Az író mély természetszeretetétől és humanizmusától áthatott szép regény maradandó élményt nyújt majd az olvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Kittenberger Kálmán élete. Bp., Nesztor K., 1994. 330 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)Maradandó emlékű, régi időkbe és messzi tájakra vezető, szellemi utazásra hív a kötet, mely első olvasásban egy érdekes életpálya teljes ívét rajzolja meg; időbontásos szerkezetben a jeles Afrika-vadász, Kittenberger Kálmán (1881-1958) életének krónikáját, gazdag dokumentumanyag (a vadász naplórészletei, visszaemlékezések) felhasználásával. Meggyőző erővel, hitelesen idézi föl az ifjúság epizódjait, a hétfalusi csángók között töltött tanítói éveket, az afrikai gyűjtő- és vadászutak eseménysorát, hogy a hazai föld békéjét, nyugalmát megadó magymarosi otthon képével zárja az életrajzot. A változó színhelyek közül a legnagyobb terjedelemben Afrika jelenik meg - egzotikus nagyvadjaival, madarainak tarka pompájával. így lesz a kötet egy másik olvasatában vadászutak izgalmas epizódsora, amelyből a "fekete" földrész érzékletes arculata rajzolódik ki. Fekete István életművének jeles darabja a kötet; páratlanul színes meseszövésén, plasztikus alakrajzain, természetleírásainak egyszerűségükben is összetett szépségén átragyog az író mély humanizmusa.
A mű tartalmi jellemzője: életrajzi regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Lutra. Egy vidra regénye. 4. kiad. Bp., Móra Kvk., 2010. 282 p., 21 cm (Fekete István művei)A folyó partján, a vén nyárfa gyökerei alatt tanyázik Lutra, a hatalmas vadhím vidra, fajtájának pompás példánya. Táplálékról a folyó gondoskodik, szálláshelye biztonságos, a veszedelmeket ösztöneivel és kifinomult érzékszervei segítségével könnyedén kerüli el. Vakmerő és bátor ragadozó. Bár a vidra a címszereplő, vele csaknem egyenrangú szerepet játszik a történetben Karak, a róka. Míg Lutra sorsa tragikusan végződik, addig Karak, Íny "személyében" hű társra talál, családot alapít, és együtt nevelik a tél folyamán születő hét kölyköt. Az állatok életének hétköznapjaival párhuzamosan mutatja be a regény a folyó mentén élő embereket is. A regényt áthatja a természet szeretete. Az író nagy ismeretanyagot közöl olvasmányos, művészi élményt nyújtó, népszerű regényében.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 32 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Őszi vásár. Bp., Nesztor K., 1994. 258 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)"Vannak távoli emlékek, amelyek úgy bukkannak fel a múlt óceánjából, mint magányos sziklák, amelyek az idő sűrű ködében aludtak hosszú ideig-". Gyermekkora forrásvidékére megy vissza az írói emlékezet, a felnőttkort meghatározó emlékeket vallatja, megidézi a kisgyermek életének emlékezetes szereplőit, a szülőket, a mezítlábas pajtásokat. Az Őszi vásár első ciklusa, a Gölle gyöngyfüzére - negyvenegy rövid elbeszélés -, amely a magyar novellairodalom legjobb hagyományainak jegyében fogant, s Móra Ferenc varázsos írásainak nyomdokán haladva vall a szív kincseiről - a szeretetről, a barátságról (Aprószentek, Kalapky bácsi, Jancsi, Karácsonykor, Valódi). Az Erdő- mező közel egy tucat írásában élni, lélegezni kezd a természet, s az erdőknek, réteknek, az évszakoknak, s az állatoknak a párbeszéde érvényes üzenetet tolmácsolhat az olvasó számára.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Téli berek. 8. kiad. Budapest, Móra, 2012. 339 p., 21 cm (Fekete István művei)A könyv előzményével (Tüskevár) együtt a legolvasottabb ifjúsági regények közül való. A természet, a csodás hó- és jégvilág csak háttérül szolgál ahhoz, hogy a belső történéseket felerősítse, tükrözze, magyarázza, tehát nem természetkönyv a szó szoros értelmében, inkább a "belső természet" könyve. Három főszereplője - az idősödő, kemény szívű Matula, a melegszívű Bütyök és a kamaszkor szinte minden gyötrelmét átélő Tutajos - együttélésében természetesen simul össze az öregség tapasztalata és a fiatalság feszítő tettvágya. Az ő személyük köré szőtt történet, amely egységbe fog embert és természetet Fekete István jellegzetes humora által nyer igazi értelmezést.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 30 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Tüskevár. 14. kiad. Budapest, Móra, 2012. 302 p. 21 cm (Fekete István művei)A természet- és emberszeretetéről ismert író kiemelkedő jelentőségű ifjúsági regénye a Zala és a Balaton találkozásánál elterülő természetvédelmi körzetbe kalauzolja olvasóit. Főszereplője, a két hetedikes fiú, itt a tüskevár körüli nádasban, mocsárban, erdőben tölti nyári vakációját, Matula, az öreg csősz felügyelete alatt. A berek tudós ismerőjétől sok-sok újat tanulnak a városi gyerekek, s az igazi kalandok vadászatok és halászatok során a sápadt, rendetlen kavargó érzelmeik miatt bizonytalan fiúkból érett felelős fiatalemberek válnak, s visszatalálnak a természet és az ember ősi egységéhez.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 145 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Vuk. 16. kiad. Budapest, Móra, 2011. 113 p., 21 cm (Fekete István művei)Vuk, a rókakölyök nyolcadmagával jött a világra, ám a családja Kag és Iny, a két rókaszülő, valamint a hat kisróka elpusztul egy vadászat alkalmával. Vukot anyja még a vadászok jövetele előtt kimenekíti a kotorékból, egyik megmaradt testvérét pedig a falu vadásza veszi magához. Az író az első önálló lépésektől a "felnőtté" válásig meséli el Vuk életútját. A rókakölyök örökölte legendás hírű nagyapja vérét, szimatát, vadászszenvedélyét, ezért hamar túltesz a szabad vadászok életének fortélyaira tanító nagybátyján, az öreg Karakon. Egyik éjszakai zsákmányszerző körútjuk során a vadász kertjébe is eljut, ahol rátalál testvérére, majd Karak segítségével kiszabadítja a fogságból. Amikor Karak is elpusztul, a két testvér egy darabig még együtt marad, majd engedelmeskedve a természet szavának - saját párjával éli tovább a vadon élő állatok szabad, veszélyekkel teli, de mindenképpen csodálatos életét.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 303 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete Vince
Piros autó lábnyomai a hóban. Ill. Mezey Ildikó. Erdélyi Híradó Kiadó 2008. 120 p.Ha remek verseskötetet szeretnének a felnőttek a 10-12 éves gyermekek kezébe adni, akkor a „Piros autó lábnyomai a hóban” erre igencsak alkalmasnak mutatkozik. Az erdélyi költő, amolyan „kirándulásnak” tekinti a gyermekirodalomba való kitekintését, és az olvasó reméli, hogy még sok ilyen „kiruccanásnak” lehet részese. A verseskötet valójában napló, mégpedig egy 9-10 éves kislány versbe szedett gondolatainak füzére. Van kezdete (Boldog vagyok)és van vége (Sziasztok) és a két „végpont” között sorjáznak a remekebbnél remekebb versek, amelyek elbeszélik a lányka életének legfontosabb korszakait, a megszületése előtti időszakot éppen úgy, mint a Bartók Vackor Óvodában eltöltött boldog időszakot, egészen a Piros autó lábnyomáig…A szerző, Fekete Vince a gyermeki lélek kitűnő ismerője, aki remek humorral átszőve, a gyermeki világ örömközpontú történésein át láttatja a kislány boldog hétköznapjait. Kitűnő kötet, amely nemcsak a gyerekeknek, de a verseket felolvasó felnőtteknek is boldog órákat ígér…Mezey Ildikó a gyermeki világot élénk színekkel életre keltő rajzai méltón illusztrálják a kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, gyermekversek, versek
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fellinger Károly (1963)
Dióbölcső, mákfejcsörgő. Ill. Bálint Mariann. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2010. 111 p., 26 cm„Kukorékol a kakas, vendég jön, ha mondja, talán bizony Mátyás király udvari bolondja…”. Közel száz, hosszabb-rövidebb, hangulatos, vidám verset tartalmaz a tetszetős kivitelű, széles körű ajánlásra érdemes kötet, amely minden bizonnyal elvarázsolja majd a legkisebbeket. Az ígéretes könyvcím nem okoz csalódást, egymás után sorakoznak a változatos témákat felvonultató, szellemes, jó ritmikájú költemények (Dióbölcső, Szélduda, Kecskelagzi, Szamárlétra, Cseveg a kis patak, Túl az Óperencián, Madárijesztő, Bújócska, Vénasszonyok nyara, Cipésznóta… ). A különféle növények, állatok (többek között a bálba készülődő békalány és a házasodni szándékozó kecskepár) mellett feltűnnek a különböző nemzetek képviselői („Diót tör az erős török, most legalább nem lődörög…”), a természeti jelenségek gyermeki lélekhez közelálló képei (Lehullott az első hó, lakodalom van ma, leányát a hókirálynő hókönnyel siratja…”), sőt, Micimackó is megihlette a szerzőt. A kötetet a versek hangulatával tökéletes összhangban álló, szemet gyönyörködtető, színpompás, kedves, humoros illusztrációk kísérik, amelyekben éppúgy örömüket lelik majd a legkisebbek, mint a szellemes sorokban.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, gyermekversek, tréfás versek, versek, képeskönyv
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fésüs Éva (1926)
A csodálatos nyúlcipő. Bp. Szent Gellért K., 1998. 96 p. ill., 20 cmA csodálatos nyúlcipő gazdája Kajszabajszi, a tapsifülesek népének nagyreményű, világhírű futóbajnoka, akinek – erről szól a meseregény – össze kell mérnie az erejét Rőtfülűvel, a rókával. Zabszerdára van kitűzve a futóverseny, de addig még sok minden történik, például szög fúródik a csodacipőbe, és megjavítása a neves nyulcipészre vár. A suszternek van egy nagyon kíváncsi kisunokája, aki sajnos még titkot sem tud tartani. Csupafül veszedelmes galibák sorát indítja el, de ahogy elrontotta a dolgokat, ugyanúgy rendbe is hozza. Persze közben kijárja a bölcsesség iskolájának első osztályát, és már ez is elég ahhoz, hogy kiérdemelje a Sárgarépa Érdemrend Karotta fokozatát.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fésüs Éva (1926)
A palacsintás király. Ill. Békés Rozi (1955). Szentendre, Cerkabella, 2009. 120 p. 24 cmDínom-dánom ország fejedelme legszívesebben a finomságokkal megrakott asztalnál ül, és várja mit tálal föl neki udvari szakácsa. Ám legörömtelibb időszak számára a palacsinta hava, mert őfelsége kedvence a lekváros, diós és túros palacsinta. Nem is lenne az országban semmi baj, ha Derelye főszakács konyhaművészetének nem látná kárát az ország. De Tóbiás királynak nagy árat kell fizetnie az ízletes ételekért. A főszakács családjából egyre több rokon érkezik udvarába, akik mind részesedni kívánnak a hatalomból. Ám Csöröge, az udvari bolond fölfigyel álnok mesterkedéseikre, és még idejében figyelmezteti a veszélyre Tóbiás egyetlen fiát, Éliást. A baj csak az, hogy a száznyolcvan éves udvari tudós könyvtárában porosodó könyvében rejlő üzenet szerint, a királyfi semmit sem tehet addig, amíg meg nem házasodik. Ideje hát fölkerekednie, és - lehetőleg álruhában - megtalálni a mátkát. Fábián Zita színes rajzaival illusztrált kacagtató fordulatokban gazdag meseregény kitűnő szórakozást nyújt elsőként is a 6-7 éves kis olvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fésüs Éva (1926)
A zselici rét alatt. Ill. Szekeres Erzsébet. Budapest, Kairosz, 2011. 63 p., 24 cmFésűs Éva verseskötetében a négy évszak elevenedik meg különféle történéseivel. Tavasszal bújik ki a Hóvirág, Ébred a medve (…a hosszú álmot bizony megunta, üres a gyomra, bő lett a bunda…), születnek meg a nyuszi kicsinyei, s jön el Húsvét ünnepe. A Békanótával s záporokkal tarkított, vidám nyári pillanatokat követően birtokba vehetjük az ősz kincseit, tanúi lehetünk az állatok őszi bújócskájának, s végül újabb hét verssel adózhatunk a havas téli perceknek, hogy aztán minderre rákerüljön a korona, karácsony szép ünnepével. Az érzékletes képekkel élő, vidám, jó ritmusú versek mindegyike mellett találunk egy ahhoz tökéletesen illő, egész oldalas, színes, kedves, vidám, illusztrációt. A huszonkilenc költeményt tartalmazó kötetben bizonyára örömüket lelik majd az óvodáskorú gyermekek.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, gyermekversek, versek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fésüs Éva (1926)
Ajnácska és az aligvári cselszövők. Ill. Füzesi Zsuzsa. Budapest, Kairosz, 2007. 129 p. 30 cmLápi Lapaj, a gonosz lápkirály újabb hét véka aranyat követel az elszegényedett Kerekegyországtól. Borbolya királynak nem marad más választása, mint szép hozománnyal rendelkező menyasszonyt keresnie fiának, Deliszép királyfinak. Választása az egyik szomszédos birodalom, Aligvár királyának szépséges leányára, Ajnácskára esik, a baj csak az, hogy az aligvári Töhötöm király palotájában a gonosz Nadály hercegnő az úr, aki semmitől sem riad vissza a frigy megakadályozása és trón megszerzése érdekében. Ám Fésüs Éva nagyszerű meseszövésének, valamint két talpra esett ifjú szolgáló, Árva Ábris, és a cserfes kis Rozi közreműködésének köszönhetően a fiatalok mégis egymásra találnak, és jó is, gonosz is elnyeri méltó jutalmát. Az izgalmas fordulatokban bővelkedő meseregényt Füzesi Zsuzsa rajzai díszítik.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fésüs Éva (1926)
Aranypofácska. Ill. Győrfi András. Kaposvár, VIP Press, 2009. 80 p. 22 cmA meseregény főszereplője, Hörcsi Lajcsi szorgalmas, okos, rendszerető hörcsöglegény, ám kertje gazdag termését nem osztja meg senkivel, mindenkit távol tart otthonától. Ezen a rossz tulajdonságán azután sem tud változtatni, hogy kiszabadítja Galád Görény fogságából és hazaviszi a meseszép, jószívű hörcsöglányt, Aranypofácskát. Csak amikor a jóságos kis hörcsöglánynak ismét nyoma vész, akkor látja be a zsugori legény: Aranypofácska minden vagyonánál többet ér... Fésüs Éva legszeretettebb műveinek egyikét ez alkalommal a világhírű festőművész-illusztrátor, Győrfi András rajzainak kíséretében ismerhetik meg a már önállóan olvasó nyolc-tíz éves korú gyerekek.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai meseregény, meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fésüs Éva (1926)
Az ezüst hegedű. Ill. Csomor Katalin. 9. kiad. Budapest, Szt. István Társ., 2011. 236 p. 26 cmA szép kiállítású kötet több mint hatvan rövidebb-hosszabb mesét tartalmaz. A három egységbe sorolt írásokban elsőként a meseerdő és meserét lakói kelnek életre. Életük apró eseményeinek példáján keresztül azt mutatják meg, hogy a bajok és veszedelmek kellő bátorság és furfang birtokában legyőzhetők. Önálló része a kötetnek a Pöttömke kalandjait összefoglaló mesesorozat (Mesék Pöttömkéről), amelyben a parányi kisfiú ismerkedik a világgal és a világban elfogadott szokásokkal és rájön arra is, hogy mennyire fontos a család, a barátok szeretete, amit őrizni-ápolni kell. A kötet harmadik részében a mesék klasszikus alaptörténetei fogalmazódnak meg újra a legkisebbek nyelvén: megismertet többek között a három lánya szeretetét mérlegelő öreg király történetével, Toppantó vagy Ruhateszi királykisasszonyok megszelídítésének históriájával, a csárdást járó kiscsizma igazságszolgáltatásával. A legkisebbeknek ajánlható meséket Csomor Katalin rajzai színesítik.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fésüs Éva (1926)
Csupafül 22 meséje. Ill. Bátki László. Budapest, Kairosz, 2006. 174 p. 25 cmA Jószagú réten, a Zabkörút mellett lakik Csupafül Szürkeanyuval és Szürkeapuval, meg hat kis testvérével. Innen jár hancúrozni a Ritkabúza játszótérre, erre jön hazafelé Mu néni tejesboltjából. Csupafül még kis nyuszi, épp beíratták a mezei iskolába, így hát érthető, ha nem mindig tudja eldönteni, mit illik tennie egy jólnevelt nyúlgyereknek. Sokszor hallgat rosszcsont barátjára, Kajlatapsira, emiatt időnként bajba is keveredik. Szerencsére van egy igazi pajtása, Tüskeböki, a kicsi sün, aki rendre kisegíti szorultságából. Apró történeteikben lelepleződik a mihaszna Kajlatapsi gyávasága, nagyszájúsága, megszeretjük Tüskeböki kissé lassú, de önzetlenül jószívű és tisztelettudó figuráját, az igyekvő Csupafület, aki örül, ha örömet szerezhet, és aki kis önzéseit, bocsánatos vétkeit szégyelli, és mielőbb jóváteszi. A meghitt hangú meséskönyv főszereplői Bátki László jól eltalált, kedves, színes rajzai nyomán kelnek életre.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fésüs Éva (1926)
Mesebatyu. Ill. Fábián Éva. Szentendre-Bp., Kairosz K. - Szent Gellért K., 1999. 199 p., ill., 21 cmFésüs Éva varázsos meséiben - akárcsak a gyermekek gondolkodásában - a valós világ eseményei át- meg átbillennek a fantáziák világába. Milyen törvények szerint tudnak az erdei állatok békességben, barátságban élni? Vajon megszegte-e Mókus Péter a törvényt, vagy éppen egy még nagyobb, erősebb parancsnak engedelmeskedett, amikor segített beteg társának? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre találják meg a feleletet a gyerekek, miközben a szereplők, az embermódra cselekvő, nevető, hol meg síró meselények, a hiú nyuszi (Nyuszi Palkó története), a beképzelt-önhitt virág (A harangvirág csengettyűje), A bukfencező mókus, a szelídség erejét hirdető naív-jámbor kis manó, Kukkantó (Kukkantó hernyócsősz lesz, Kukkantó kibékíti egymással az állatokat) historiáját megismerik. Fábián Éva ihletett rajzai teszik teljessé a kedves, lírai történeteket, amelyeket érdemes megismertetni minden óvodás korú kisgyerekkel.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fésüs Éva (1926)
Minibocs. Ill. Bátki László. Bp., Szent István Társulat, 1989. 119 p., ill., 24 cmMinibocsnak, teljes nevén Brummantó Kázmérnak szomorúan telnek napjai Köröskörül Erdőben; nemcsak azért, mert kicsi termete miatt állandóan csúfolják az erdei gyerekek, hanem, mert több éve már, hogy Brummantó apunak nyoma veszett. Egy napon látogatójuk érkezik: egy mosdatlan, csupa sörte vaddisznó, aki beszámol medve apu tragikus haláláról, és - annak végakaratát teljesítve - végleg betelepszik otthonukba, megkeserítve a medvék amúgy is nehéz életét. Minibocsnak azonban valami nem tetszik Szertesörte apja haláláról szóló meséjében, ezért elindul, hogy maga győződjék meg az igazságról. Bátki László kedves rajzfigurái keltik életre a történeteket.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fésüs Éva (1926)
Tapsikáné fülönfüggője . Budapest, Kairosz, 2010. 156 p., 21 cmA magányos, öregedő nyuszi anyó, Tapsikáné egyre ijedtebben, remegve közlekedik a Hanyatthomlok utca veszélyes forgalmában. El is határozza, hogy elvonul a zajos városból a vadaskerti öregek otthonába. Igen ám, de itt egy bentlakásos ketrecért nem kis árat kell fizetnie. Ezért kénytelen féltett kincsét, a csodabogyóval díszített fülönfüggőjét áruba bocsátani. El is viszi Borz Benedek ékszerészhez a különleges ékszert. Az erdő lakói (Mackó néni, Borz Benedek Borz Berci Malacka Mogyorós Pele Muci, Ravasz doktor, Vödrös farkas Tücsök zenész Hörcsög, Szimat rendőr) segítik Tapsikánét - ki-ki természete szerint -, hogy végül minden jóra forduljon…A meséből nagysikerű bábfilm is készült.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, tréfás mesék, mesék
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fésüs Éva (1926)
Tündérjárta mesetájon. Ill. Fábián Zita. Bp., Kairosz K.-Szent Gellért K., 1998. 185 p., ill., 21 cm"A rókának nincs nadrágja, / mert a posztó nagyon drága! / Ha a posztó olcsóbb volna, / a rókán is nadrág volna!" - a réten játszadozó gyerekek éneke nagy derültséget kelt a nyulak körében, ám Sandafi, a róka - meghallván a nótát - úgy dönt, hogy bosszút áll (A róka nadrágja). Szinte mindegyik történetben akad egy kis nézeteltérés az erdő lakói között, hiszen egyikük sem tökéletes. Mindennél jobban szereti a hasát Tokapofi, a vadmalac, Izgágáné, a szomszéd lúd meg szeret csúfolódni (A csicseriborsó ára). A sündisznó a kelleténél hiszékenyebb, több se kell Rászedi rókának (Tüske Böske­ mogyorótortája), Mókus Peti pedig nem átallja becsapni a szüleit, ráadásul épp a születésnapján. Ám Fésűs Éva meséiben minden jóra fordul, s "aki" hibázik, készséggel tanul a saját kárán . Szebbnél szebb írások sorakoznak a kötet lapjain a kisgyerekek okulására, gyönyörködtetésére.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
A csodálatos szemüveg. Ill. Herbszt László. Budapest, Naphegy K., 2011. 52 p. 17x24 cmFiny Petra meséjének főszereplője kicsi Kovács Áron ötéves korában szemüveget kap, aminek köszönhetően rengeteg újdonságot, izgalmas átváltozást él meg környezetében: a piros, pörgős gördeszkájából Ferrari, az Erzsébet hídból dinoszaurusz csontváz, a Lánchíd alagút bejáratából egy óriás szája lesz. A budapesti séták során a szemüveges kisfiú gazdag fantáziavilága újabb és újabb mesét sző a valóság köré, jól példázva, hogy a gyerekek képzeletében bármi megtörténhet, mesélésre minden különleges tárgy, helyzet alkalmas lehet. A valóság és fikció összekeveredéséből született rendhagyó mesék hangulatához remekül illeszkednek Herbszt László visszafogott színezésű, kicsit szürreális illusztrációi.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
A Fehér hercegnő és az Arany Sárkány. Ill. Takács Mari. Budapest, Csimota, 2009. 23 p. 21 cmA Csimota Gyermekkönyv Kiadó és az Interkulturális és Irodalmi Centrifuga Alapítvány közös összefogásával figyelemreméltó sorozat indult útjára, az ún. tolerancia-mesék, amelynek tagjai az elfogadásról, a közösségben való létezésről, a hovatartozásról és más erkölcsi kérdésekről tesznek föl elgondolkodtató, szívszorító kérdéseket a gyereknek. Finy Petra különös hangulatú meséje a másságról, a kirekesztettségről, a gyűlölködésről mesél nekik anélkül, hogy ítélkezne. A távoli Kínában él történetének főszereplője a tiszta erkölcsű, határtalan szépségű Bái hercegnő, aki bár „különleges gyönyörűséggel volt megáldva” mégsem talál társat magának. Hazájában természetesen fehér bőre vált ki viszolygást, a Fehér Birodalomban, ahol mindenkinek fehér a bőre, szeme vágását kifogásolják, a mindenféle népétől elütő lényeket befogadó Száműzöttek Országában pedig hiába találja meg tükörképét, azt az ifjút, akinek „ugyanolyan fekete haja, fehér bőre, vékony szeme és piros szája volt, mint neki”, a fiú lényét betöltő gyűlölet őt ijeszti el. A mese mondanivalójával összhangban továbbgondolásra sarkallnak Takács Mari rajzai is – kár hogy szöveg és kép tökéletes összhangját megzavarja helyenként a szöveg rosszul sikerült tördelése.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
A fűszerkatona. Hét földrész meséi. Ill. Szegedi Katalin. Szentendre, Cerkabella, 2013. 67 p., 31 cmSzegedi Katalin színes illusztrációi kísérik az igényes kivitelezésű kötetet, amely több mint harminc, a mítoszok világát idéző, rövid történetet tartalmaz. Finy Petra az egyes földrészek ősmeséit írta meg, melyekben istenek, tündérek, varázslók, állatok is feltűnnek. Találkozhatunk többek között a jószívű szegény asszonnyal, aki kiállja a macskatündér próbáját, ezért az megajándékozza az aranygombolyaggal, amelyről sosem fogy el az aranyfonal, aztán az egész életében a gólya elől menekülő vízisiklóval, a bájos kislánnyal, akit születésekor a csillagok hosszabban csókoltak homlokon, mint a többi gyermeket, a bánatos aligátorral, akinek a könnyeiből a Gangesz született, a bátor fűszerkatonával, aki megvédi a bájos fűszerkereskedő lányt a pöffeszkedő maharadzsától, sőt azt is megtudhatjuk, hogyan lett a kínai császár lányának mandulaszirmokból varrt ruhája, miként jutalmazta meg a jaguáristen a piaci macskát, hogyan keletkezett az Antarktisz, és miért szeretik annyira a koalák az eukaliptuszleveleket…
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
Azurro. Ill. Dömsödi Zsolt. Budapest. General Press, 2010. 148 p. 20 cmFiny Petra különleges, a fantasy mesevilágát életre keltő meséjében szinte „megmozdulnak” az általa megrajzolt különös lények. A címszereplő, Azurro, a felhők közt lebegő Prizmapoliszból indul varázsföld körüli útjára: Sok kedve ugyan nincs ehhez a kalandhoz, és inkább Zilonával az Üveghegyen innen élő különleges szépségű, virágnyelvű lánnyal randevúzna, ám szólítja őt a kötelesség, mert Kroll, a smaragdkobold hatalmának megerősítése érdekében magának akarja megszerezni a smaragdmezőket, ezt pedig mindenáron meg kell akadályoznia Azurrónak. És ezzel kezdetét veszi a kalandok sorozata, egyfelől a smaragdokért folyik a harc, másfelől pedig a varázslények megmentéséért. Ebben a mesevilágban ugyanis „kifordítva” élnek a mesehősök, senki sem olyan és az, mint amilyennek látszik a vasorrú bába ugyanis jóságos, a kurta farkú kismalac, akinek jócskán megtépázták az önérzetét szintén jobbra hivatott kis hős, nem is beszélve a csak nevükben félelmetes felhőkarmolókról, akik szintén a jók pártján állnak. Azurro kalandjai a Felegúton és az Újperenciás-tenger partján természetesen jó véget érnek, ezért is ajánlható a nyelvi leleményekben gazdag, humoros, modern, tündérmese a kamaszoknak. Dömsödi Zsolt pszichedelikus színekkel megrajzolt illusztrációi méltó módon keltik életre a fantasy mesevilágát.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
Bögreúr meséi. Történetek rosszevőkről. Ill. Gyöngyösi Adrienn. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2010. 39 p., 23 cmA korábban a világ legrosszabb alvójának számító kisfiú (ld.: Finy Petra: Lámpalány meséi. Történetek rossz alvókról), a varázslásra képes Rufusz Rafael mostanra elvesztette étvágyát, s a világ legrosszabb evőjévé vált. Ezen segítendő, varázslással életre hívja Bögreurat, aki érdekesebbnél érdekesebb - természetesen evéshez kapcsolódó - történeteket mesél neki. A kötet első meséjéből megtudjuk, hogy Rafael étvágytalansága akkor kezdődött, amikor megszületett a kishúga. Ekkortól kezdve a kisfiú sem akart mást enni, csakis tejet. Bögreúr idevágó meséjének főhőse Bajusz Királyfi, aki úgy szerette a tejet, mint a cicák. Egy idő után a királyfi már külsejében is jobban hasonlított egy macskára, mint egy emberre. Senki sem tudott gyógyírt az átváltozás ellen, mígnem egy vándorvarázsló érkezett a királyi udvarba, és egy közönséges szalámis kenyérrel megetetve a királyfit, az végre ismét emberalakot öltött. A kötet további öt vidám meséjének főszereplői között találunk hercegkisasszonyt, aki találkozott egy ismeretlen étellel, nyúllal, aki utálta a nyers zöldségeket, sőt, egy tündérrel is, aki kizárólag csokoládét evett. A kedves, színes rajzokkal gazdagon illusztrált könyv jó szívvel ajánlható az óvodáskorú gyermekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
Egy marék buborék. Ill. Szulyovszky Sarolta. Budapest, Kolibri, 2012. 62 p. 23 cmFiny Petra gyerekkönyveinél köztudott, hogy a szokatlan, eredeti gondolatokat mindig élvezetes stílusban, a gyerekek nyelvén, sok-sok humorral és valamilyen neves grafikusművész közreműködésével, gyönyörű kivitelben, színes, elbűvölő képek kíséretében tolmácsolja. Így van ez Egy marék buborék címmel megjelent verseskötete esetében is. A nyolc ciklusba (Tengerember, Miskeri-Maskara bál, Eperinga, Felhőország, Egy marék buborék, Masinagyerek, Családom és egyéb életfajták, A négylábú kétlábú) sorolódó, jó ritmusú, dallamos, könnyed rímelésű verseket a legváltozatosabb témaválasztás jellemzi. Szó esik benne mesebeli lényekről, pörgős szoknyájú tündérről, szerelmi bánatban vergődő sárkányról, éjjel-nappal rosszalkodó kerti koboldról, a királyfik által csúfnak talált sellőlányról, nagy taslikat osztogató Bunyó Banyáról éppúgy, mint az égbolt, a természet különös jelenségeiről, a tágabb és a közvetlen környezet szokatlan tárgyairól, a családtagokról, és az élet olyan fontos eseményéről, mint a ballagás, vagy az iskolakezdés. A klasszikus és népszerű gyerekversek (elsősorban Weöres Sándor művei) átírásával játszó humorban gazdag, változatos témájú és hangvételű versek Szulyovszky Sarolta oldalakon átívelő, fantáziát mozgósító, nagyszerű rajzainak kíséretében bizonyosan sikerre számíthatnak a gyerekek körében. A kötet versei megzenésített formában, Farkasházy Réka és zenekara tolmácsolásában, hallhatóak is lesznek – ennek okán szülők, pedagógusok érdeklődésére is számíthat.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
Gréta garbója. Ill. Holló Anna. Budapest, Naphegy K., 2009. 87 p. 25 cmFiny Petra könyvének főszereplője élénk fantáziájú, mindenre kíváncsi óvodás, aki az őt ért újszerű élmények beszámolója közben a kortársait leginkább foglalkoztató érzéseknek, ábrándoknak, gyermeki „elmélkedéseknek” ad hangot, a szavak folyamatos félrehallása okán rendkívül eredetien, szórakoztatóan. A szabadon áramló, kötetlen rímű sorokban - formabontó „versmesékben” - sok mindenről szó esik. Hétköznapi élethelyzetekről (Sárkányteregetés, Csihi-puha, Parajos gőte), egy barátság születéséről (Eszterlánc), ovis szerelemről és féltékenységről (Anorákia, Gréta garbója), vidám családi pillanatokról (Sok műhó semmiért), elképzelt Duna parti sétáról (Lent a Duna-parton), kistestvér érkezéséről (Pocaklakás), a kedvenc mese sugallta tanulságról (Szegény Dzsoni és Árnika) stb. éppúgy, mint az olyan „tabu témákról”, mint a fogyatékosság, a betegség vagy az öregség (Értelmiségi fogyatékos, Hej Pál Kórház, Becsinált leves). A humoros, kicsit groteszk látásmóddal, eredeti szóhasználattal, és sok-sok nyelvi játékkal közvetített gyermekgondolatok, Holló Anna - a versekhez tökéletesen illeszkedő - nagyszerű rajzai kíséretében kicsiknek felnőtteknek egyaránt remek szórakozást ígérnek.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
Lámpalány meséi. Történetek rossz alvókról. Ill. Gyöngyösi Adrienn. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2010. 39 p., 23 cmA kedves, színpompás rajzokkal illusztrált kötet hat mesét tartalmaz, méghozzá olyanokat, amelyek nehezen elalvó gyerekeknek szólnak. A főhős, Rufusz Rafael egy négy és fél éves, vörös hajú kisfiú, aki hol ezért, hol azért nem tud esténként elaludni. Egyszer a kíváncsiság furdalja, hogy vajon mit csinálhatnak a szülei, amíg ő alszik; máskor a mozgó függöny vagy az elvesztett mackója miatt nem tud elszenderedni; vagy éppen a Mikulást várja óriási izgalommal, ami szintén akadályozza az esti pihenését. A kislámpája aztán átváltozik Lámpalánnyá, aki mindegyik esetre tud egy jó kis történetet mesélni. Az egyik mesében a kíváncsiságtól elaludni képtelen királykisasszony megtudja, hogy felnőttes viselkedésben megfáradt királyi szülei éjjelente a koronájukkal játszanak célbadobósdit, a másikban meg a sötétben libegő függönytől megrémült kis tündérfiókát Ezeréves Kukac barátja megnyugtatja, amikor mesél neki a hőkígyókról… A kedves mesék kitűnő szórakozást ígérnek az óvodáskorú gyerekeknek. Az elalvási nehézségekkel küzdő gyermekek és szüleik figyelmébe különösen ajánlható a kötet.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
Maja tizenkét babája. Ill. Szegedi katalin. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2011. 61 p. 25 cmA hatéves Maja nagyszülei balatonfüredi házában tizenkét különleges, ám igencsak barátságtalan babára bukkan. Bár a kislány mindent elkövet, hogy elnyerje kegyüket, csak akkor kezd felengedni köztük a fagyos hangulat, amikor Maja az egyik bajba jutott társuk, a mindig repülni vágyó, légtornász baba, Angella segítségére siet és a babák közreműködésével mentőexpedíciót szervez. A közös kaland közben nemcsak a babák jelleme mutatkozik meg (van közöttük rend és tisztaságszerető, szenvedélyes, okos, félénk, kedves dzsigoló, üresfejű szépség, bátor harcos, félénk rongybaba, összetört szívű kínai baba és még sok más jellegzetes karakter), de a kislány iránt érzett ragaszkodásuk is egyre nyilvánvalóbbá válik. Szegedi Katalin elbűvölő rajzainak kíséretében megjelent kedves történet méltán nyerte el 2011-ben a Szép Magyar Könyv-díjat.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, meseregény, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
Seprűsrác meséi. Történetek rosszcsontokról. Ill. Gyöngyösi Adrienn. Budapest, Pozsonyi pagony, 2012. 46 p. 23 cmFiny Petra 4-7 éves gyerekeknek készült, az óvodás korúak egy-egy jellemző problémáját (rossz alvás, rossz evés) feldolgozó sorozatának (Lámpalány meséi, Bögre úr meséi) legújabb tagja a rosszalkodás, a csínytevés kérdését járja körül. A kötetek főhőse az időközben nagycsoportos óvodássá cseperedett Rufusz Rafael gyakran szomorítja el szüleit helytelen viselkedésével: az állatkertben elszökik szüleitől, verekszik és csúfolódik óvodástársaival, jó mókának tartja összekenni dédimama konyháját, vagy „csak úgy” törni-zúzni támad kedve. Büntetésül a teraszon kell sepregetnie, mert szülei szerint a tisztogatás segít a fejében is rendet teremteni, kiseperni magából a rossz gondolatokat. Bár Rufusz Rafael mindig nagyon megbánja tettét, a fantáziája segítségével életre keltett cirokseprű, Seprűsrác rosszcsontokról szóló meséivel nemcsak azzal szembesíti milyen szörnyű következményei lehettek volna csínytevésének, de tudatosítja benne azt is, hogyan teheti jóvá az elkövetett hibákat. A kedves történetek - Gyöngyösi Adrienn humoros illusztrációinak kíséretében - közvetlen hangon, vonzó formában okítják a gyerekeket a helyes viselkedés szabályaira.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
Szárnyak és paták. Ill. Herbszt László. Budapest, Kolibri K., 2013. 59 p., 24 cmHerbszt László eredeti, színes, egészoldalas rajzai kísérik az Egy Csepp Figyelem Alapítvány felkérésére született, igényes kivitelezésű kötetet, amelynek középpontjában a barátság és a bátorság áll. Az emberek falvai fölött, a felhők tetején lévő égi városok egyikében, Patagóniában a kentaurok és a pegazusok keverékei, a patás-szárnyas pegaurok élnek. A bronzhajú pegaurfiúnak, Pegonak az átlagosnál kisebb szárnyaival bizony meg kell küzdenie azért, hogy repülhessen, mint társai. Próbálkozásai során a földön köt ki az emberek között, ahol megismerkedik a vidám Glendával, és annak feltaláló öccsével, Gluval. Glu cukorbeteg, ám ennek ellenére mindig készen áll a kalandokra. A gyerekek hamarosan együtt vesznek részt a pajtacsatában a gonosz Lénárd úr ellen küzdve. Lénárd lényész, azaz különleges, mitikus lényeket gyűjt, különösen a szárnyas lényekért rajong. Rabságban tart számos ilyen szerzetet, a kis csapat azonban a saskirály segítségével megpróbálja kiszabadítani őket … A humort sem nélkülöző, mozgalmas, eredeti történet remek szórakozást ígér a 8-11 éves gyerekeknek. A cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal záruló könyv jó szívvel ajánlható (nemcsak) a cukorbeteg gyerekek figyelmébe.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény, meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fodor Sándor (1927)
Bimbi tábornok. Bukarest-Kolozsvár, Kriterion Kvk., 1999. 325 p., 20 cm (Fodor Sándor válogatott munkái.)Az író három regénye kapott helyet a válogatott munkáit megjelentető sorozat mostani kötetében. A felnőttek idegesek című regény főhőse a kiskamasz korban lévő Bogos Fülöp, akinek naplójából családja felnőtt tagjainak éles kritikával megrajzolt képe kerekedik ki. A Bimbi tábornok című kalandmese valójában szatirikus példázat. A történet fiktív helyszíne a Csendes óceán Csend szigete, a nyugalom és a béke földje, amelynek harmóniáját idegenek érkezése zavarja meg: a látogatók ugyanis katonai támaszpontot akarnak létesíteni a szigeten. Tervük végrehajtását a tízéves Bimbi akadályozza meg, mert félelmetes daganatokat okozó bobótüskékkel megfertőzi és megbénítja a katonákat. Az előző két mű hangvételéhez képest A Fekete-erdő már a komor valóság regénye. A második világháború alatt a nácik fogságába esett tudósok nehéz helyzetbe kerülnek: választaniuk kell, hogy vagy segítenek fogva tartóiknak és ekkor árulókká válnak, vagy megőrzik tisztességüket, ám ezzel aláírják halálos ítéletüket. Fodor Sándor írásai a tizenéves korosztálynak éppúgy melegen ajánlhatók, mint a felnőtt olvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fodor Sándor (1927)
Csipike. Ill. Rusz Lívia. Pécs, Alexandra K., 2000. 112 p., 21 cmA mesefüzér öt története közül az elsőben a címszereplő gonosz törpeként mutatkozik be az Erdő lakóinak. Lassan az Erdő réme lesz, mígnem beköszönt a javulás. Olyannyira, hogy a második mesében (Csipike és Kukucsi) meg akarja valósítani az Erdőben a szeretet hatalmát, ámde Kukucsi vakond meghiúsítja a szép terveket. A harmadik mesében (Csipike, a boldog Óriás) régi vágya teljesül: Bagoly doktor csodaporától óriás lesz, ám ez az állapot is tartogat számára bonyodalmakat. Csipike és Tipetupa történetében ismét felvonul a jól ismert társaság minden tagja, és kiderül az is, hogy a nagyotmondás nem azonos a hazugsággal. A kötetzáró írásban (Csipike és a gonosz Ostoba) a mesehős búcsút mond az agglegényéletnek, és Tipetupával együtt rendezkedik be az Óriásnagy Bükkfa egyik takaros hajlékában. A Rusz Lívia hangulatos, színes rajzaival díszített meséskönyv az óvodásoknak és a kisiskolás korosztály tagjainak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 25 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fombelle, Timotée de (1973)
Ábrándok könyvtára. Budapest, Móra, 2014. 93 p. ill., 21 cmA francia kisváros, ahol Viktória él nem tűnik ki semmi érdekességgel. Az eseménytelen hétköznapok unalma elöl a kislány olvasmányai álomvilágába menekül: elképzeli, hogy indiánok lapulnak a ruhásszekrényében, vágtató bivalycsordák, vadlovak üldözik, félelmetes kalózokkal párbajozik vagy bátor lovagok védelmezik a vadállatokkal, medvékkel és oroszlánokkal vívott csatái során. Ám amikor rendre tapasztalnia kell kedvenc könyvei fogyatkozását és az ebédlő nagy állóórájának végleges eltűnését, majd barátjával közösen észreveszi, hogy a közelben indiánok ólálkodnak, valamint megpillantja éjjel titokban hazatérő apját talpig cowboynak öltözve, úgy tűnik föl „egy képzeletbeli világ cseppent az életébe”. Viktória a titokzatos jelenségek okát keresve nyomozni kezd ám kutatásának eredménye örökre véget vet a gyerekes ábrándozásoknak... A szívhez szóló, keserédes történet a tizenkét éven felüli gyerekek - elsősorban lányok - figyelmére érdemes olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fombelle, Timothée de (1973)
Ágról szakadt Tóbiás 1. köt. A számkivetett. Ford. Pacsovszky Zsolt (1968). Ill. Place, François (1957). Budapest, Móra, 2008. 316 p. 25 cmA számos nemzetközi díjjal kitüntetett varázslatos meseregény főszereplője, Egyke Tóbiás a Fa közösségének - egy a miénkhez hasonló, miniatűr emberek által alapított civilizációnak - a tagja. Amikor tudós édesapja rájön, hogy a fa él és a belőle kinyert energia elemi erővel pusztítja, felfedezését nyilvánosságra hozza. Ám a fa kifosztásában érdekelt zsarnok, Furkó Döme a család ellen fordítja népét. Szüleit börtönbe zárják, a fiúnak menekülnie kell. Fejére vérdíjat tűznek ki, egykori barátai sorra elárulják, egyetlen segítője a különleges egyéniségű, titokzatos Lilia marad. Miközben Tóbiás ágról ágra járva lélekszakadva küzd az életéért, reménytelen kísérletet folytat szülei kiszabadítására, és a fa megmentésére is. Ám úgy tűnik föl, végleg alul marad a küzdelemben, amikor rejtekét, fagyöngy golyóját csőrébe kapja egy hatalmas madár, és népe ősi ellenségei, a fa alatti fűben lakó pőrék közé pottyantja… A barátságról, küzdelemről, természetről, családról, humánumról - Pacsovszky Zsolt fordításának is köszönhetően - új, izgalmas hangon szóló ifjúsági regényt érdemes ajánlani a tizenévesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fombelle, Timothée de (1973)
Ágról szakadt Tóbiás 2. köt. Lilia szeme. Ford. Pacsovszky Zsolt (1968). Ill. Place, François (1957). Budapest, Móra, 2008. 316 p. 25 cmA két kötetes ifjúsági regény főszereplője Egyke Tóbiás - egy fán élő miniatűr civilizáció tagjaként - egyik napról a másikra száműzötté válik, amikor édesapja nyilvánosságra hozza felfedezését: a fa él és a belőle kinyert energia pusztulását eredményezi. Tóbiás életéért, szeretteiért, az igazságért küzd, de amikor hírét veszi, hogy szülei a börtönben kiütött tűzben meghaltak, és egy baleset következtében a fa társadalmának életét veszélyeztető gyűlölt ellenség, a fűben lakó pőrék közé kerül, föladja a harcot. A pőrék – akikről idővel bebizonyosodik, hogy barátságos, békés lények - befogadják maguk közé a fiút, mert észreveszik a sarkán törzsük jelét, amelyet még Lilia, élete első szerelme festett rá. Három nyugodt évet követően azonban küldött érkezik a fáról és tudtára adja, hogy szülei mégis élnek, Lilia, Tóbiás legádázabb ellensége, Türkiz Leo fogságában szenved, a Fa pedig a zsarnoki Furkó Döme uralma alatt pusztulásnak indult. Tóbiás visszatér a fára, hogy megmentse őket, és ezzel életveszélyes kalandjai folytatódnak egészen addig, amíg fény nem derül a három fiatal, Tóbiás, Lilia és Leo származásának titkára… A Pacsovszky Zsolt nagyszerű fordításában olvasható varázslatos hangulatú francia ifjúsági regényt érdemes ajánlani a tizenévesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Forrai Katalin (1926-2004)
Jár a baba, jár. Ill. Reich Károly. 4. kiad. Bp., Móra, 2011. 82 p., ill., 25 cmA gazdag válogatás mondókákat, dalokat tartalmaz - megközelítően kétszázat. Altatódalok, dúdolók számos variánsát; a kisgyermeki tevékenységhez kötődő dalocskákat, mondókákat (állni tanítgató ének, lépegetős, tapsolgató, lovagoltató); alkalmakra szánt tréfás szövegeket, , köztük számos ismertet (Csip-csip csóka; Én kis kertet kerteltem; Aki nem lép egyszerre; Erre kakas, erre tyúk stb.). A kötet gyermekjátékokat, szerepjátékokat is tartalmaz (Gólya viszi a fiát; Fehér liliomszál, ugorj a Dunába stb.), és az évszakokhoz, napszakokhoz, az időjáráshoz kapcsolódó mondókák mellett megzenésített gyermekversek is helyet kaptak benne (Kodály Zoltán zenéjével Weöres-versek, továbbá Károlyi Amy, Csukás István, Gazdag Erzsi költeményei). A kiadvány minden tételnél visszatérő szerkezeti felépítéssel közli a mondókákhoz szükséges tudnivalókat (játékleírás, éneket kísérő mozgások stb.), kottával a szöveget, majd külön a szöveget. A Reich Károly rajzaival illusztrált kiadvány a legkisebbekkel való foglalkozást segíti.
A mű tartalmi jellemzője: altatódal, mondókák, gyermekdalok
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 38 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Füzesi Zsuzsa (1939)
Mesetarisznya. Bp., Dunakanyar 2000, 1994. 100 p., ill., 29 cmFüzesi Zsuzsa, számos gyerekkönyv illusztrátora most a népek meséiből válogatott. A huszonöt mesét tartalmazó, színpompás antológiában orosz és indus, Fülöp-szigeti és francia, norvég és spanyol, kínai és kanadai történetek reprezentálják a népek családjának mesekincsét. A magyar folklór sajátos darabjai - köztük ismertebb antológiadarabok (A macskacicó, A rest macska) - mosolyogtatják majd meg a gyerekolvasókat. Tanulsága mindegyik mesének van; a jóra, a nemesre oktatnak a példázatok meggyőző erejével (A meggondolatlan teknősbéka, A kislány meg a róka). Az átváltozásos mesék az izgalmas fordulatok varázsát rejtik (Sárkány a rózsabokorban). A legtöbb mese - alkalmazkodva a kis olvasók figyelméhez - rövid, és színességüket, költői ihletettségüket hangsúlyozzák az illusztrációk, a válogató groteszk hangulatú, karakteres rajzai.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Füzesi Zsuzsa (1939)
Mondókáskönyv 1-2. köt. 1. köt.: 24. kiad. Bp., Urbis Kvk., 2011. 101 p., ill. 30 cm + 2. köt. 6. kiad. Kertek 2000. 1998. 94 p. ill. 30 cmA két kötetben megjelent, igényes kiállítású munka lapjain több mint kétszáz mondóka, játékos hangulatú, rövid versike köré teremt Füzesi Zsuzsa színes mesevilágot. A gazdag néprajzi hozadékú kiadványban az ismert mondókák (Cirmoscica, haj!; Ég a gyertya, ég; Csigabiga, gyere ki!; Pont,pont, vesszőcske stb.), természeti tárgyú ritmikus versikék , csúfolók, kiszámolók mellett bőségesen akadnak majd az újdonság varázsával ható ritmikus szövegek is, mint pl. Ecki-becki, berecki, / Hátba ütlek, eredj ki!. Akár ha felnőtt mondja/tanítja a dallamos versikéket, akár ha a kisgyerek maguk forgatja/olvassa az igényes, szép kiállítású kiadványokat egyformán sikerre számíthatnak a körükben.
A mű tartalmi jellemzője: mondókák, gyermekversek
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 79 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

G. Szász Ilona
A Mindentvarró Tű. Szerk. Boldizsár Ildikó. Ill. Szegedi Katalin. Budapest, General Press, 2010. 36 p. 28 cmMálika a szépséges varrókisasszony szavát adta édesapjának, hogy csak ahhoz a legényhez megy feleségül, aki elhozza számára a Mindentvarró Tűt. Ezért vőlegénye, Cérnácska Szabócska a leánykérés napján útnak indul, hogy megkeresse a csodálatos varróeszközt. Vele együtt Málika elhanyagolt rozsdás cikk-cakk ollója, Cápafogú Konrád is távozik a műhelyből, azzal a gonosz szándékkal, hogy elpusztítsa a világot. A kegyetlen olló nyomában pusztulás jár, ám a jószívű szabólegény mindig helyrehozza a kárt, amit okoz: segítségére siet egy rozsdás hátú varrógépnek, megfoltozza a rossz álmok pusztítója, az Álomfogó Pók hálóját, kiszabadítja fogságából az apró, tüskés gályatartó halacskát, és visszavarrja az árva kis ördögfióka levágott szarvacskáit. Amikor a kért ajándék is megkerül, többé már semmi sem állhat boldogságuk útjába. Az egyszerű szabócska és a varrólány megható, népmesei fordulatokban bővelkedő története egyben a múlt század elejének már-már feledésbe merülő kisvárosi hangulatát, régi korok szokásait, rég nem használt tárgyait és szavait hozza a gyerekekhez közel. A szerző által teremtett sajátos hangulatú mesevilágot Szegedi Katalin egyedi kollázs technikája, finom vonalú rajzai keltik életre.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gaál Mózes (1863 -1936)
Achilles haragja. Ill. Mühlbeck Károly. Szeged, Szukits K., 1993. 93 p., ill., 24 cmAz egykor méltán népszerű ifjúsági író regényes formában dolgozta föl az Iliászt, az eposzból afféle hősi regét alkotva, miközben megőrizte Homérosz műve cselekményének minden lényeges elemét. A trójai háború tizedik évében Agamemnón király, a görögök fővezére megsérti a szövetséges mirmidonok uralkodóját, a heves természetű Achillest, aki dühödten visszavonul a harcoktól. Ezután a trójaiak győzelmet győzelemre halmoznak, és az ostromlottakból immár támadók válnak. Patroklos, Achilles legjobb barátja, fegyvertársa - hogy mentse a görögök becsületét és katonái harci kedvét, - csatába vezeti a mirmidonokat, ám Hektor ledöfi őt. Halála a sértettségnél is nagyobb dühöt vált ki Achillesből, aki megbosszulva barátját, párviadalban megöli Patroklos legyőzőjét, majd holttestét kiadja könyörgő apjának, Trója öreg királyának, Priamusnak. Gaál Mózes nemcsak a cselekményben követi Homérosz eredeti művét, de szellemiségét is hűen visszaadja; érzékelteti, hogy a görögség és a trójaiak küzdelme nem pusztán emberek ádáz harca, de az isteneké is, akiknek egy része az egyik, másik része a másik küzdő felet támogatja, s ezen sokszor össze is civakodnak, vagy Zeusznál, a főistennél panaszkodnak egymásra. Ugyanakkor kiderül, hogy a vitézek sorsát ugyan pillanatnyilag befolyásolhatják a halhatatlanok, de legfőbb meghatározója mégis a Végzet, az ógörög drámák mozgatója.
A mű tartalmi jellemzője: mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gál Sándor (1937)
Héterdő. Pozsony, Madách Kvk., 1992. 43 p., ill., 25 cmAz ismert felvidéki költő és író felnőttekhez szóló gondolati költészetét a valóság tér- és idődimenziói határozzák meg, s nincs ez másként gyermekköltészetében sem, ahol legalább ilyen fontos szerepe van a természeti tájnak és a természet örök változékonyságában megmutatkozó, múló időnek. E koordináták között mozognak állatfigurái: a rétet járó kis nyúl (Te nyuszi) vagy a dombra baktató kutya (Kutyagond). A két meghatározó dimenzió - azaz versmotívum - közül a térben-tájban elhelyezett versvilág látványelemekből építkezik, gondolatfutamait innen eredezteti, így keletkeznek rímes-játékos, epikus szövésű gyermekversekké lényegített "tájleírásai" (Gulyarét, Kínálgató, Az én folyóm, Tó szélén nádszál), ahol a kép és a történés egységét a ritmika és a sajátos strófaszerkezet fogja össze. Az idő fonalára fölfűzött versei állóképszerűbbek, és a pillanatfölvétel elevenségével, pontosságával ragadják meg a mulandóság őszi érzetét (Két őszi vers) vagy az ébredés friss élményét (Reggel). A költő epikus versépítő hajlama két verses mesében mutatkozik meg (A bűvös virág, Héterdő). De mindhárom témamotívum, illetve verstípus az ember - és elvonatkoztatva a lét - természeti közegét állítja mintául a kis olvasók elé, ahol állatok, gyerekek, tündérek, mesebeli királyfiak és sárkányok egyenrangú teremtményei a költő által létezőnek álmodott világnak. S ez a világ a gyermekek észjárása szerint és nyelvén elevenedik meg a ritmikus sorokban, és a sokszor kombinált, kereszt- vagy bokorrímes összecsengésekkel.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, gyermekversek
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gardner, Sally
A Hold legsötétebb oldala. Ford. Pék Zoltán (1971). Budapest, Kolibri, 2013. 284 p. ill. 20 cmKegyetlen, disztópikus világban játszódik Sally Gardner ifjúsági regénye. A helyszín a Hetedik Zóna, az Anyaföld számkivetettjeinek, a központi döntéseket megkérdőjelezők, a „másképp nézők” földje, ahol a Kiválasztottak, a „bőrkabátosok” fizikai és lelki bántalmazásokkal, kivégzésekkel és eltüntetésekkel tartanak rendet. Itt él nagyapjával a történet elbeszélője, a tizenöt éves Standish és barátja, Hector, akik egy napon tiltott zónába tévednek, és fölfedezik a rendszer Holdraszálláshoz kapcsolódó sötét titkát. Amikor egy napon Hectornak is nyoma vész, Standish elhatározza, hogy akár élete árán is tudatni fogja az emberekkel: mind átverés, szemfényvesztés áldozatai.... A feszes ívű, pörgős, mélyen megrázó események olvasása közben fontos kérdések és válaszok fogalmazódnak meg a tizenéves olvasók körében az élet értékeiről, a legborzalmasabb körülmények között is létező bátorságról, emberi tartásról, barátságról - érdemes ajánlani körükben.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, disztópia
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Aggyisten, Biri és más novellák. Bp., Unikornis K., 2000. 231 p., 20 cm (A magyar próza klasszikusai.)Az író három kisregényét közreadó kötet címadó, megindítóan szép írása a falu két ellenséges családja gyermekeinek, Kelesse Palinak és Mács Birinek a gyűlölet talaján megéledő szerelmét rajzolja meg. A Leányzó főszereplői, a vak Olajos István és a csúnya, szeplős Etelka is szomorú és tragikus esemény következtében találnak egymásra és lesznek boldogok. Etelka vőlegényének ugyanis nyoma vész a háborúban és városi zenekarban helyére lépő vak fiú számára a lány hangja - szemben a külsejével - gyönyörű. A Ki-ki a párjával cím novellában a halállal állítja szembe a szerelmet Gárdonyi. Hősnője Olga tüdőbaját gyógyítani utazik az erdélyi falucskába, ahol megismerkedik a szintén nagybeteg Sipos Csabával. Kettejük sorsközösségéből lassan megszületik az a szerelem, amely sajnos nem lehet erősebb halálnál, hiszen a tél mindkettőjüket elragadja az élők sorából. H. Bagó Ilona tanulmányértékű Utószava egészíti ki a tizennégy éves kortól a legszélesebb körű ajánlásra érdemes kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Állatmesék gyerekeknek. Nagykovácsi, Puedlo Kvk., 2005. 120 p., 29 cmA kötet huszonhat állatmesét tartalmaz Gárdonyi Géza tollából. A szórakoztató történetek főszereplői elsőként a gyerekek ház körüli "kedvencei", a kutya, a macska, a nyúl, a tyúk és kicsinyei, a kisegér, a szamár, a malac. Színre lépnek a kert szívesen fogadott "vendégei" A cinege, a gólya (A mi gólyánk), de mese szól az egzotikus tájak lakójáról, A hálátlan krokodilusról és Goethe után arról is, miként végződött az erdei állatok gyűlése (Róka koma). Az állathősök kalandjait olvasva nemcsak arról értesülnek a gyerekek, milyen tudományokhoz értett Búzás János disznója (A komédiás disznó), hogyan járt túl a kisegér a cica eszén (Cicafuttatás), hová tűnt a háziasszony kedvenc tyúkja (A sánta tyúk), vagy vajon mit mondana Ha a szamár szólni tudna, hanem megismerik az állatok jellegzetes tulajdonságait (Tyúkanyó mostoha gyermekei) és magyarázatot kapnak egy-egy állat alakja köré szőtt hiedelmek eredetére is (Mit beszél a csirke? Mióta haragszik a kutya a macskára? stb.). A jól olvasható, nagybetűvel szedett rövid vidám történetek okán a kötet elsősorban a kisiskolásoknak ígér vidám perceket.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egérvadászat. Ill. Kass János. Budapest, Holnap, 2012. 220 p., 22 cmKass János fekete-fehér és színes, vidám, mozgalmas rajzai kísérik a Gárdonyi Géza Cifra mese című meseválogatása nyomán készült, igényes kivitelű kötetet, amely a szerző kisebbeknek szóló írásaiból válogat. A fordulatos, hangulatos mesék között rövidebbet és hosszabbat egyaránt találunk, méghozzá négy nagy fejezetbe csoportosítva. Az első két fejezet (Mi van a nyuszi füle mögött? Cicafuttatás) elsősorban állatmeséket tartalmaz. A falusi iskolák világát felelevenítő történetek kerültek a harmadik részbe (Virágok és bogarak), az utolsó fejezet (A mindentudó kalap) pedig történeti kalandozásra hívja kis olvasóit, megidézve jelentős uralkodóink, Nagy Lajos, Mátyás király korát, vagy éppen a kuruc világot. Szórakoztató, tanulságos, nem egyszer csalafinta történetek ezek, amelyek jó szórakozást ígérnek az újabb generációknak is.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, tréfás mesék, csalimesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok. Budapest, Európa, 2011. 623 p. 20 cm (Európa diákkönyvtár)Gárdonyi regénye, amely 1901 karácsonyán jelent meg először, nem ifjúsági regénynek készült. Csak az 1930-as évektől vált szinte minden olvasni már tudó gyermek első regényélményévé. Cselekménye közel két évtizedet fog át: 1533-ban, Dél-Baranyából indul és a török túlerővel szemben aratott 1552-es egri végvári győzelemmel zárul. Ami közben van, az történelmi és kalandregény, hősi és szerelmi történet nagyhatású elegye, Bornemissza Gergely és Cecey Éva élettörténete széles tablókon kibomló historikus korrajz hátterével. Ifjúsági regényirodalmunk klasszikus értéke.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 363 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Gárdonyi olvasókönyv. Ill. Tényi Katalin. Kaposvár, Holló és Társa Kvk., 1998. 80 p., ill., 28 cmA könyvkiadó "olvasókönyv" kiadványsorának szebbnél szebb kötetei a gyerekeknek mutatják be magyar klasszikusaink írásait. Tényi Katalinnak a gyermeki látásmódhoz közelítő, eleven színű, vonzó rajzai segítenek a kisebbeknek a Gárdonyi-történetek értelmezésében. A válogatásban szerepelnek kacagtató állatmesék, derűs-mókás versbetétekkel, megszívlelendő tanulsággal (Ugri meg Bugri, Brekeke és Zsákrágó úrfiak utazása), tréfás eredetmonda versben elbeszélve (A kutya meg a nyúl), realisztikus elemekre épülő mese (A zöld erszény, Komédiás disznó, A Riska) és számos olyan rövid elbeszélés, melyből a kötet gyerekolvasói kedvet kaphatnak a magyar történelem egy-egy időszakának megismerésére. Mátyás király uralkodásának idején játszódik a Mikor diák, mikor király című elbeszélés, Nagy Lajos alakját mutatja be a másik történet (Nagy Lajos és az olasz kém), Rákóczi fejedelemét a Kuncz Márton számítása című mese. Három részlet (Akik Eger várát védték, A dervis áldása, Az ostrom vége) készí­ti elő a gyerekek számára a találkozást Gárdonyi Géza történelmi regényével, a magyar ifjúsági irodalom klasszikus remekével, az Egri csillagokkal. Egyik gyöngyszeme a válogatásnak A tulipán, melyben egy kislányportré megrajzolása kapcsán olyan erőről esik szó, mely a szépet és a jót, az igazat emberben, virágban egyaránt­ élteti.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mondák, gyermekversek, történelmi mondák, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Isten rabjai. 2. kiad. Budapest, Holnap, 2013. 354 p. 21 cm IIfjúsági könyvek)A regényt 1906 és 1908 között írta Gárdonyi, amikoris érdeklődése egyre inkább a magyar múlt felé fordult; saját politikai, társadalmi és vallásetikai gondolatait ágyazta be a história jelmezébe. Gazdag képekben kelti életre IV. Béla korát, a tatárjárástól feldúlt és szétzilált ország életrendjét, a női és a férfikolostorok belső világának különös, furcsa, ridegen szigorú ritmusait. A könyv középpontjában szerelmi epizód áll: Jancsi fráter vonzódása a király lánya, Margit iránt. A könyv nagy értéke, kitűnő atmoszféra teremtő ereje.
A mű tartalmi jellemzője: történelmi regény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 38 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Kék paradicsom, liliom. Bp., Móra Kvk., 1999. 44 p., ill., 21 cm (Zsiráf könyvek)A falusi iskola a színhelye a kötet négy elbeszélésének (Az Iskolában, A gyerekek, Bűntárgyalás, Kék paradicsom, liliom) amelyekből megismerhetik a mai gyerekek miként éltek, tanultak régen a falusi iskolások. Az anekdotikus hangvételű írások jobbnál jobb gyerekportrékat rajzolnak meg: a villogó, fekete szemű kis rajkóét, Sárközi Laciét, aki analfabéta nagypapája szeme fénye; az osztály rettegett felvigyázóját, fő-fő spongyanedvesítőjét, az elsők között is legelső Istenes fiúét; a sánta, szegény Gál gyerekét, aki a bodzafa puskának, búgónak, fakalamárisnak nagy mestere. Az iskolai élet hétköznapi történései azonban mélyebb mondanivalót rejtenek - szegénységről, emberségről, a másik megbecsüléséről mond el Gárdonyi megszívlelendő gondolatokat - a 8-10 éves gyerekek okulására.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Láthatatlan ember. Bp., Osiris, 2009. 351 p., 19 cm (Osiris diákkönyvtár)Gárdonyi Géza népszerű történelmi regénye (1902) az egykori hun birodalomba vezeti az olvasót. Főhőse, a gyermekként rabszolgának eladott Zéta, nyolcévi rabszolgaság után, mint művelt görög ifjú kapja vissza szabadságát, mégsem hagyja el Priszkosz rétort, hanem vele együtt Attilának, a hun királynak sátorszékvárosába utazik. Az ő elbeszélésén keresztül nyer az olvasó betekintést a hun birodalom belső életébe. Zéta a catalaunumi csata leírása után elmeséli Attila halálát, temetésének drámai történetét is. Az író hiteles történeti forrásokra támaszkodva, széles körű történelmi tájékozottsággal írta meg regényét, amely már születése óta kedvelt olvasmánya a tíz éven felülieknek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Szüleim gyémántja voltam. Ill. Lipták György. Bp., Unikornis K., 1996. 178 p., 20 cm. (Nagy magyar mesemondók.)A Nagy magyar mesemondók című sorozat kötetei az újra­fölfedezés reveláló hatásával hatnak; a mostani Gárdonyi-kötet pedig arra tanulság, hogy az elsősorban történelmi regényeiről és falusi idilljeiről ismert író a novella, az elbeszélés, a tárca és a mese minden változatát hatásosan és léleknemesítő pedagógusi hajlamait követve művelte. A gyerekeknek való olvasmányokat hét ciklusba csoportosító válogatás első része, a Cédulák egy természetrajzba megkapó-megható, ám realista vétetésű állattörténeteket sorol. A művész születik a kisiskolások számára is igen vonzó, néhány bekezdésnyi terjedelmű, didaktikus hangoltságú történetkéket tartalmaz, amelyeknek önéletrajzi ihletésű epizódjaiból fölragyog a pedagógus író irodalmunkban is párját ritkító gyermekszeretete és -értése, finom lélekrajza. Példázatos elbeszélések gyűjteménye a Hét ajándék, ahol többnyire bibliai ihletésű, a lelkek nemesedését szolgáló meséiben gyönyörködhetnek a fogékony kis olvasók. A kötetnek is címet adó, egyben a legterjedelmesebb ciklus, a Szüleim gyémántja voltam főként tanítói élményköréből táplálkozó, falusi témájú írásait tartalmazza. A Zarándoklás történelmi-irodalomtörténeti témájú elbeszélései a nemzeti múlt nagy alakjainak állítanak emléket és adnak példát hazafiságból, emberi nagyságból. A Jégvirágok a klasszikus fölépítésű elbeszéléseiből, a Rózsák a fű között­ a verseiből ad szűk válogatást. A kötetet Lipták György színes rajzai, finom munkái illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Összes meséi. Szeged, Szukits Kvk., 2003. 324 p., ill., 25 cmKönnyen tanulható, dallamos-rímes versek, versben elbeszélt történetek, különleges, emberi tulajdonságokkal rendelkező állathősökről szóló mesék, kedves, mulatságos figurák alakja köré szőtt elbeszélések alkotják a tartalmában küllemében egyaránt színvonalas kötet anyagát. Az elhíresült, kacagtató Bolónd Istók-történeteket a Tihanyi testvérpár, a jól nevelt, tiszta, pedáns Jancsi, valamint fivérének szöges ellentéte, a rendetlen, izgága, örökmozgó vásott kölyök, Pista mulatságos kalandjai követik. A két fiú történetei színesítik Gárdonyi kisgyermekének mindennapjait, akinek éppen aktuális magaviselete szerint mesél édesapja hol az egyik, hol pedig a másik fiúról. De a szerző következő gyerekhőse, Tapasztó Matyi utazása is bővelkedik izgalmakban: a vakmerő és nyughatatlan kisfiú előbb földi, majd légi kalandokba keveredik. Az állattörténetekből megtudhatjuk mi az ősi kutya-macska háborúság eredeti oka, hogy miért beszél a csirke, valamint arra is fény derül, mi van a nyuszi füle mögött. Az elsőként 1942-ben kiadott könyv most az eredeti illusztrációkkal jelent meg.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, elbeszélések, verses mesék, gyermekversek, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gatti, Alessandro (1975)
Klinkusz és a sárkány könnye. Ill. Piana, Matteo. Budapest, Holnap, 2014. 97 p. 22x22 cmA tartalmilag és formailag egyaránt vonzó kötet már színes borítójának kedves, mulatságos figuráival felkelti a gyermekek figyelmét. A történet főhőse a tíz éves Klinkusz. Az árva kisfiú megszökik Kockavárból, ahol Rozsdazár úr gyárában robotolt, mióta elvesztette a szüleit. Az erdőben aztán aprócska lényekkel találkozik, akikről hamarosan kiderül, hogy ők a fák között megbúvó Limbelomb városának lakói. A parányi lények gyanakvással tekintenek a fiúra, ám a királynő, Csillagfürt végül úgy dönt, hogy befogadják az idegent. Klinkusz össze is barátkozik egy testvérpárral, és azok szószátyár mókusával, Raplival. Megtudja, hogy Limbelombot az örök sötétség fenyegeti, mert lámpásaikból lassan kifogy a sárkánykönny. A furfangos fiú ezért odacsalogat egy sárkányt, és a viccmesélő Rapli segítségével meg is szerzi a könnyeket… A rendkívül olvasmányos, kedves, humoros, fordulatos történet jó szívvel ajánlható a 8-11 éves gyerekeknek. A vidám, színpompás rajzokkal gazdagon illusztrált könyvben a történet helyszíneit bemutató színes térkép is megtalálható, sőt, az utolsó lapokon ízelítőt kaphatunk a Klinkusz újabb kalandjait bemutató későbbi kötetből is.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gavalda, Anna (1970)
35 kiló remény. Budapest, Magvető, 2009. 79 p. 21 cmA francia írónő regényének főszereplője, egy tizenhárom éves kamasz fiú, Grégoire, akinek remek kézügyessége van, bármit megszerel, szívesen segít barkácsolni nagyapjának, Léon apónak, de utál tanulni és suliba járni. Képtelen megfelelni az iskolai követelményeknek, helyzete napról napra romlik, míg végül kicsapják az iskolából. A fiúnak döntenie kell, hogyan tovább, de kétségbeesett, szorongatott helyzetében csak egyetlen személy akad, aki felismeri nagyszerű képességét, istenáldotta tehetségét és bátorítja, ösztönzi őt célja megvalósításában. Anna Gavalda mély empátiával, Grégoire nézőpontjából meséli el egy kamasz fiú hétköznapi szorongásait, érzelmeinek változását, egyes életperiódusainak boldogságát és boldogtalanságát. Figyelemre érdemes, gondolkodásra késztető kis könyv: szülői és tanári támogatás híján az intézményesült tanulás során vajon még hány, a főhőshöz hasonló sorsú, gyerek marad le végleg, szerez gyógyíthatatlan sebeket?
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gazdag Erzsi (1912-1987)
Mesebolt. Ill. Lukáts Kató, K. (1900-1990). 8. kiad. Bp., Móra, 2012. 69 p. 20 cmGazdag Erzsi gyermekköltészetének darabjain mára már generációk sora nőtt fel. Sikerének oka, hogy a költőnő kiváló ismerője volt a gyermeki léleknek. A versek megkapó egyszerűsége, a népköltészet naiv bájától ihletett képsorok hangulatukban és tematikájukban is megfelelnek a gyermekkor egyszerűsége ellenére is fantáziadús világának. A játékos fricskával, furfangos ötleteivel mosolyogtató verssorok ritmusa könnyen követhető, hiszen a rímek egyszerűen csengők, könnyen elmondhatók. Farsangtól májusig, nyártól őszig, egészen az esztendő végégig - az évszakok örök körforgásának ritmusában dalolnak a versek, amelyeket Lukáts Kató színes, derűs rajzai illusztrálnak.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gazdag Erzsi (1912-1987)
Mézcsorgató. Ill. Hajnal Gabriella. 3. kiad. Bp., Móra Kvk., 2010. 72 p., ill., 24 cmGazdag Erzsi kötetbe foglalt verseinek, meséinek legkedveltebb témája a természet. Közel fél évszázad terméséből való válogatás olvasható a könyvben, amelyből a Télűzőtől a Hol van a nyár?-on át az Új évig kalendáriumszerű elrendezésben ismerkedhetnek meg a kicsik az évszakok természeti szépségeivel. A környező világ üzeneteit a friss hóba rovásírással író rigó, a tavaszt hirdető fecske, a szálló pitypangbóbita, az éji lepke és az erdei virág közvetítik. A népi gyermekjátékok, verses mondókák, felelgetők (Vendégvárás, Mosolyra biztató dal) mellett, a dunántúli mondavilág is megelevenedik a kötet meséiben, melyek között tündértörténet (Az égig érő palota), trufamese (Lusta lányokból szorgos mátka), állatmese (A láthatatlan sümegi vízipipa) és eredetmonda (Rigók és ácsok faluja) egyaránt található. A kötet esztétikai értékét, művészi nevelő hatását a versek és mesék hangulatvilágát plasztikusan életre keltő, Hajnal Gabriella rajzai teszik teljessé.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mondókák, mondák
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gazdag Erzsi (1912-1987) - Füzesi Zsuzsa (1939)
Fecskenóta. Bp., General Press K., 2000. 30 p., ill., 30 cmGazdag Erzsi pár soros versikéit hallgatva egy teljes esztendőn át, kikelettől újabb tavaszig lehetnek részesei a gyerekek a természet változatos szépségének, örömeinek. Tavasszal a mező rigófüttytől, pacsirta énekétől hangos (Adok neked három verset), kisrigót ringat a fészkében a nád (Ringató), virágról virágra röppen a pompás pávaszempillangó (Száll, száll a pillangó). Amikor teljes pompájában virít a nyár, ökörnyál ragadja magasba, és pacsirta szavára felhő adja vissza A méhecske ingét, tilinkó hangjára táncol a Margarét, Napraforgó tekergeti szőke fejét a nap után. Ősszel érik az alma, a galagonya (Mosolyra biztató dal), és Árva rigó várja vissza párját: ideje útra kelniük melegebb tájak felé. Mire lehull a hó, csak A kint felejtett madárijesztő emlékszik a nyárra, a visszatérő március pedig már csak hallomásból ismeri a hóembert (Milyen volt a hóember?). Füzesi Zsuzsa színes rajzaival gazadagon illusztrált kiadvány elsősorban a kicsiknek, az óvodásoknak szerezhet örömet.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, gyermekversek
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 25 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Géczi Lajos (1926)
Ondava menti népmesék és mondák. Pozsony, Madách-Posonium Kft., 1994. 325 p., 21 cmOndava, a Tisza egyik kicsiny kis mellékfolyója mentében található az a négy község - Kelet-Szlovákiában -, ahonnan mesemondóit válogatta a kötetbe foglalt történetek gyűjtője, szerkesztője, összeállítója. A négy község: Imreg, Szürnyeg, Garany és Hardicsa sajátos kis régiót alkot, meseviláguk tehát szerves egységet képvisel. Géczi Lajos annak a folklorisztikai iránynak a híve (és nagyja), amely a század elején keletkezett, és amely arra tört, hogy a mesélő személyéből kiindulva, a mesélőre koncentrálva adja közre a mesefolklór különböző korpuszait (Ortutay volt ennek egyik kezdeményezője hazánkban). A most megjelent kötet több mint negyven Ondava menti mesélő hitelesen, dialektológiailag is hitelesen lejegyzett meséjét kisebb részben meseszerű mondáját tartalmazza. A kötet mindenben megfelel a modern folklórtudomány követelményeinek: rövid, de nagyon pontos helyszínrajzot ad, jellemzi a meséket adó falvak és népük legfontosabb adatait, beszámol a lejegyzés-gyűjtés mikéntjéről, a mesék nyelvi sajátosságairól, típusairól; függelékként közli a mesék nemzetközi típusszámát, mellékel szójegyzéket, ad magyar-szlovák helynévszótárt stb. is. A kötet tehát kiemelkedő színvonalú, a szakma minden követelményének megfelelő folklór-kiadvány, ám jóval több is annál. Elsősorban mindenkinek való olvasmány, nagyszerű mesegyűjtemény. A nyelvjárási sajátosságok pontos leképezése nem akadálya a folyamatos olvasásnak, a mesék típusai (javarészt ún. tündérmesékről van szó) a legnépszerűbb olvasmányfélét képviselik. A mesélők nagyobbrészt a századdal egyidős vagy annál alig valamivel fiatalabb emberek, akiknek szájából hitelesen hangzanak az archaikusabb fordulatok is, de akik már nagyon közel állnak a mai, modern világhoz (nyelvileg is). A mesék tehát egyszerre képviselik az "igazi", klasszikus magyar népmesét, de az ahhoz való modernebb viszonyulást is.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Geisler, Dagmar
Wanda titkos naplója. Ford. Nádori Lídia. Budapest, Kolibri, 2014. 122 p. ill., 19 cmA tíz esztendős Wanda naplójában arról a „megrázkódtatásról” számol be, amely az új szomszédok beköltözésével éri: a család legfiatalabb tagja ugyanis nem más mint Fabian Schilling az utálatos osztálytárs, a mintagyerek, aki mindig mindent tud, amit tanáruk, Frau Scmitz szerint a többieknek is már illene tudnia. Wanda és legjobb barátnője, Katti mindent elkövet annak érdekében, hogy a család önként belássa, tovább kell költözniük, ám vakmerő tervük a visszájára sül el. Fabianról időközben kiderül, oka van amiért eminens diákként viselkedik, így az utált „bezzeggyerekből” előbb megtűrt személy, majd lassacskán kedvelt figura, jó barát válik. A kiskamaszok hétköznapi gondjairól friss, egyéni hangon, sok humorral beszámoló napló kivitele, a szerző eredeti rajzai okán is figyelmet érdemel.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gergely Edó (1978)
Monyómesék. Ill. Kürti Andrea. Kolozsvár, Koinónia, 2012. 65 p. 18 cmA sokféle alakban létező csöppnyi szőrös lények, a monyók, csak keveseknek mutatják meg magukat. Az elbeszélő és családja, „A Vágottszeműék” azonban nem csak láthatják őket, de - Samu, a vén vízimonyó beköltözésével – e sokféle formájú, tulajdonságú apró lények kalandjainak részeseivé is válhatnak. Hallhatnak többek között a három mohó monyóról, akik sokáig nem találnak szállást maguknak, mert az erdei termésükből épített gyönyörű házaikat estére mind elfogyasztják. Megismerhetik a huncutok nemzetségéből való Lackó családalapításának történetét, a kismonyók születésének titkát, a rátermett monyólány, Lujzi látogatásával pedig a barátság, az igaz szeretet fontosságát. Az első kötetes kolozsvári szerző - Kürti Andrea rajzaival életre keltett - szerethető mesebeli lényeit az óvodás korú gyerekek biztosan szívükbe zárják majd.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gergely Tamás (1952)
Szépvölgyi mesék. Ill. Damó István. Százhalombatta, Üveghegy K., 2014. 46 p. 22 cmAmikor jártában-keltében a Köd megpillantotta Szépvölgyet, az annyira elbűvölte szépségével, hogy ráterítette köpönyegét a tájra és egy hetet ott pihent. Érkezésével eltűnt a Nap, sötétségbe burkolózott a táj, a fénytelenség ráült a Völgy lakóinak hangulatára is és alaposan felbolygatta megszokott életvitelüket. Kalendula pl. Ürgének nézte a Mókust, Özite azt hitte rá, hogy tej, Galócáék hiába vártak szárnyas áldozataikra, csak a mérgüket gyűjthették, a Nádas nem tudott többé susogni. A szüntelenül szitáló ködben Vadgesztenye, Vörös fenyő és Hangya Hanna is kétségbeesetten látta, hogy nem tudja megvédeni Kicsinyeit a hidegtől, a megfázástól. A halak attól tartottak, hogy nem lesz mit enniük, hiszen ha nincs Nap, nincs szúnyog sem, a Csóka elkeseredetten kereste árnyékát, a Szarka farkát is lehúzta a bánat... Mire a kötet végére a Szellő és a Nap visszatér, a völgy élővilága, valamennyi lakója a gyerekek barátaivá válnak, hogy saját „mesevölgyükben” kedves ismerősként újra megtalálják őket. Értékes, szép mesék foglalata a Damó István színes, díjnyertes rajzaival díszített karcsú kis kötet, amely széles körben ajánlható a 4-6 évesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig még nem értékelték.

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gerstäcker, Friedrich (1816-1872)
Az indián bosszúja. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 315 p. 21 cm (Jonathán Könyvmolyképző)A vadnyugat életét megérzékítő regény szerzője az észak-amerikai Arkansas első telepeseinek életét mutatja be. Amikor a lótolvajlások elszaporodnak a telepesek kénytelenek maguk gondoskodni a bűnösök kézre kerítéséről, mert a seriff tehetetlen valamennyi gaztett felgöngyölítésében. Egy napon azonban Brownt, a telepesek feddhetetlen erkölcsű vezetőjét vádolják meg a környéken garázdálkodó banda által elkövetett rablógyilkossággal. A bűntett kiderítésében az indián Asszovaum lesz a társa Brownnak, akit személyes bosszú is vezet, hogy leleplezze a titkos bűnszövetkezetet. A banda vezérének kézre kerítése igencsak nehéz feladatnak bizonyul, hiszen a kettős életet élő, helybéli metodista lelkészt kell leleplezni… A vérbeli, kalandos vadnyugati történet főként a kamasz fiúk olvasmánya lehet, amely annak okán is értéket képvisel, hogy a korabeli Észak-Amerika telepeseinek életét hitelesen mutatja be. Az indiánregények kedvelői egészen bizonyos, hogy érdeklődéssel veszik majd kézbe ezt a mára már naiv romantikájával kissé megkopottnak tetsző művet.
A mű tartalmi jellemzője: indiánregény, kalandregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gévai Csilla
Holdfényszüret. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2012. 47 p., 23 cmA szerző saját, színes rajzaival kísért, ízléses kivitelű kötet négy mesét tartalmaz. A tavaszi mese a Holdfényszüret címet kapta. A kis Flórának egy éjjel nem jön álom a szemére, ezért gondol egyet, s körülnéz a kertben. Itt aztán találkozik Szent János Bogárral, vagy a hozzá közel állóknak egyszerűen csak Szentecske Jancsival. A szentjánosbogártól aztán nagyon sok érdekességet megtud a kislány… A nyári mese is különleges találkozást örökít meg. A nagyival sétálgató Simi találkozik a különleges cilindert viselő szivárványkutatóval… Az őszi mese, a Fodrászatunk büszkesége főhőse, a kis Blanka nem mindennapi ötletével segít nagypapájának, hogy a régi fodrászüzlet forgalmát fellendítsék. Az utolsó történetben tanúi lehetünk, hogyan omlanak le a kis Csibi előítéletei, aki bizony először nagyon megijed az idős nénitől, akire szülei rábízzák néhány napra. A furcsa külsejű Csengő néniről azonban hamar kiderül, hogy rendkívül szórakoztató társaság… A líraiságot és humort ötvöző kötet 6-8 éves gyerekeknek ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gévai Csilla
Nagyon zöld könyv. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2011. 80 p., 27 cmNem lehet elég korán elkezdeni a környezettudatos életre nevelést. Hiánypótló munka ezen a téren a korábban inkább illusztrátorként ismert Gévai Csilla kötete. Aktuálisabb nem is lehetne a témája, legfőbb erénye azonban az, ahogyan azt, a környezetvédelem kérdéseit a gyermekek nyelvén tárgyalja. Stílusa olvasmányos, nyelvezete közérthető, hangja közvetlen, játékos. („Hallottatok már a passzívházakról? Ja, ők nem onnan kapták a nevüket, hogy a szünetben nem barátkoznak senkivel…”) Hányan is élünk a Földön? Mi az az ökológiai lábnyom? Globális felmelegedésről, ivóvízkészletről, energiaforrásokról, szelektív hulladékgyűjtésről és számos egyéb, ebbe a tárgykörbe tartozó kérdésről mesél a szerző okosan, érdekfeszítően. Jó tanácsokkal látja el olvasóit, amelyek betartásával óvhatjuk környezetünket. Aktív feldolgozásra ösztönzi a gyerekeket, hiszen a számtalan közvetlen megszólítás mellett sok-sok játékos feladat tarkítja a szöveget, lehetőséget adva arra, hogy a gyerekek belerajzoljanak, vagy éppen fényképet ragasszanak a kötetbe, egyszóval, hogy személyesebbé tegyék az élményt, amelyet a könyv ad. Végül szójegyzékben igazít el olyan fogalmak között, mint az atmoszféra, a fenntartható fejlődés, a rigolya, a szmog és társaik. A kötet különleges tipográfiai kivitelezése, illusztrálása figyelmet felkeltő, a gyermeki lélekhez közelálló. Tartalma, valamint szellemes, közvetlen stílusa, a gyermekek világához közelálló, igényes kivitelezése okán mindenképpen széles körű ajánlásra érdemes a kötet.
A mű tartalmi jellemzője: környezetvédelem
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gidali, Orit (1974)
Nóra, a gondolatolvasó. Budapest, Csimota, 2013. 22 p. 20 cmA Csimota Kiadó által útjára indított Tolerancia-sorozat célja, hogy olyan meséket adjon közre, „melyek az elfogadásról, a másságról, az emberiség sokszínűségéről, az élet körforgásáról szólnak”. A sorozat újabb kötete jól követhető, egyszerű történetben, sok-sok kedves, színes rajz kíséretében a csúfolás, az egymás bántásának kérdését járja körül. A történet főszereplője, Nóra, akit csúfolnak az óvodában, ezért édesanyja egy különleges szemüveggel ajándékozza meg, amely társai gondolatait is megmutatja. Belepillantva megtudja, hogy óvodástársai többsége nem azt mondja, amit gondol, és a fiú, aki megbántotta, valójában azt próbálja eltitkolni, mennyire kedveli őt. A kislány ráébred a szeretet fontosságára és arra is, milyen jó ennek az érzésnek őszintén hangot adni…
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gimesi Dóra
Csomótündér. Ill. Gyöngyösi Adrienn. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2012. 45 p. 25 cmGimesi Dóra könyve nemcsak a budapesti nevezetes, szép épületek, terek ráismerésének örömével, hanem azokat övező tündérmesék élményével is szolgál. Mert arról bizonyosan kevés kisgyerek hallott még, hogy tündérek munkahelye az Országház, ők lakják a margitszigeti Víztornyot, óriások az angyalföldi, óbudai tízemeletes házakat, királyfiak és királyleányok andalognak szerelmesen a Gellérthegyen és a Margitszigeten. A négy történetben ez alkalommal Budapest jól ismert tereit mesei lények, óriások, tündérek, királyfiak és királyleányok népesítik be, akiket kivétel nélkül egyetlen cél mozgat: megtalálni boldogságukat, az igaz társat, életük szerelmét. Ennek ismeretében – némi tündérvarázslat, apró segítőtárs közreműködésével - nem meglepő az Árpád-hídon tízemeletes házával az ő hőn szeretett óriásához masírozó szerelmes óriáslány, természetesnek tűnik föl, hogy a vézna kis királyfi, Istipisti a világ tetejére is fölmászik a szépséges Zsuzsánna királykisasszony kedvéért, és az is hihető, hogy a pöttöm, szemüveges kisfiú kockás ballonkabátjából tündérszárnyat varázsol szíve választottjára, hogy feleségül vehesse… A Gyöngyösi Adrienn eredeti rajzaival illusztrált, friss mondanivalójú, modern tündérmesék a 7-8 éves korú gyerekek élvezetes olvasmánya lesz.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gimesi Dóra (1983) – Jeli Viktória (1976) – Tasnádi István (1970)
Időfutár 1. A körző titka. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2014. 399 p. 20 cmAz eredetileg rádiójátéknak íródott ifjúsági kalandregény főszereplője Hanna, a hetedikes diáklány, akinek apja munkája miatt Szeged után Budapest lesz az új lakhelye, ám sem a nagyváros sem az új iskolatársai nem nyerik el a tetszését. Okos tanácsaival szegedi barátnője - egy baleset okán tolókocsihoz kötött - Zsófi tartja benne a lelket, akivel folyamatos Skype-kapcsolatban áll, és akinek segítségére nagy szüksége lesz, miután a véletlennek köszönhetően egy ócska, eldobott körző kerül a birtokába. A körzőre érthetetlen okból sokan tartanak igényt: először a különc öregúr, „Sándor bá” ered a nyomába, majd egy csapat öltönyös fickó, köztük a mindenre elszánt „Felemásszemű” veszi üldözőbe Hannát. A kalandos, sok szálon futó és sok helyszínen játszódó események menetében fontos szerep jut még egy régi bányatérképnek és Kempelen Farkas egykori találmányának, a Sakkozó töröknek. Az öltönyös gonoszok csapatának sikerül megszerezniük a körzőt, amelyről kiderül, hogy a térképpel együtt használva elvezet a Jakobinusok kincséhez, ám úgy tűnik föl, hogy az üldözői elől menekülő Hannának és időközben legfőbb szövetségesévé vált öreg csavargónak, Sándor bácsinak végleg nyoma vész.... A mai fiatal generációra jellemző, kifogástalan nyelvhasználatával élő, izgalmas szépirodalmi nyelven megírt fordulatos történet a hatalmas hallgatottságot elért rádiójátékot követően, regényes változatában is nagy sikerre számíthat a tizenkét éven felüli olvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Időfutár 2. A királynő palástja, Időfutár 3. A próbák palotája

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gimesi Dóra (1983) – Jeli Viktória (1976) – Tasnádi István (1970)
Időfutár 2. A királynő palástja. Közrem. Vészits Andrea. Budapest, Tilos az Á, 2013. 358 p. 20 cmA kötet előzményében Hanna és Sándor bácsi a gengszterek fogságába kerül. A rejtélyes talált tárgy, „a körző titka” Selmecbányára vezeti őket, mert üldözőik itt vélik megtalálni a Jakobinusok kincsét. Ám az egyik elhagyatott tárna mélyén más meglepetés vár rájuk: újabb mágikus tárgy, Kempelen Farkas találmánya, a Sakkozó török bukkan elő, amely időgépként még most is működőképes. Az öreg Sándor felismeri megmenekülésük lehetőségét és a kislánnyal együtt a gép segítségével eltűnik. 1791-ben Bécsben kötnek ki, ahol Mozart egyik legismertebb operájának, A varázsfuvolának a próbái folynak, és mivel Hannának a visszafelé tartó újabb időutazáshoz még négy évet kell várnia, igyekszik elfoglalni magát, ám az események magukkal sodorják: inasként munkát vállal a színházban, Mozart után kajtat a kocsmákban, a jakobinus mozgalom választott tagja lesz ezért börtönbe zárják, majd szabadulása után egy különleges nő veszi pártfogásába, akivel éjjelenként a közelharcot gyakorolja. Eközben a jelenben a Wikipédia és Google, nyilvános webkamerák segítségével barátai, Zsófi és a hűséges Tibi, a két okos stréber, Ervin és Bulcsú, a minden lében kanál, Szabika, még a módfelett idegesítő, nyávogós Edina is Hannát keresi, nyomok után kutat. Barátai intelligenciájára építve Hanna Bulcsú "telekommunikációs csodafegyverén" keresztül kódolt jeleket ad és olyan helyen rejti el a múltbéli helyzetéről készült beszámolóját, ahová közösen terveztek elmenni és amely kétszáz év múlva is bizonyosan megtekinthető lesz... A változatos helyszíneken játszódó kalandos, izgalmas és rendkívül vicces események közben szórakoztató módon kapnak információt a gyerekolvasók a magyar felvilágosodás koráról, Mária Terézia bécsi udvaráról és a jakobinus mozgalomról.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Időfutár 2. A királynő palástja, Folytatása: Időfutár 3. A próbák palotája

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gimesi Dóra (1983) – Jeli Viktória (1976) – Tasnádi István (1970)
Időfutár 3. A próbák palotája. Közrem. Vészits Andrea. Budapest, Tilos az Á, 2013. 358 p. 20 cmA trilógia befejező részében Kempelen Farkas varázslatos szerkezetével a 18. században Bécsben rekedt Hanna, és a 2012-ben Budapesten élő barátai kétségbeesetten keresik a megoldást: hogyan találhatnának újra egymásra, különösen azután, hogy a lány beszámolóinak, naplójának váratlanul vége szakad. A csapat fiútagjai, Tibi, Bulcsú, Szabi és Ervin kitalálják, jó megoldás lenne, ha eljutnának Genfbe a CERN-be, ahol a világ legnagyobb részecskegyorsítója található, és a modern időgéppel visszahoznák Hannát. Kitartó üldözőjükkel, Felemásszeművel” a nyomukban minden ravaszságukra és Tekla, a CERN igazgatójának lánya személyében újabb szövetségesre is szükségük van ahhoz, hogy bejussanak a szigorúan őrzött épületbe és tervüket valóra váltsák. Ám időszámításukba hiba csúszik, mert Hanna kora, 1791 helyett 2058-ba érkeznek meg, ráadásul úgy tűnik föl, hogy az időutazás során Bulcsú telekommunikációs csodafegyvere, a „féreglyukteló” is végleg elveszett... A változatos történelmi korokban, helyszíneken játszódó, rendkívül szórakoztató - nyelvi színvonala és a cselekmény összetettsége okán is figyelemre méltó - ifjúsági regényt érdemes ajánlani a tizenkét éven felüli olvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Időfutár 1. A körző titka, Időfutár 2. A királynő palástja

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gombos Péter (1973)
Vándorok. Budapest, Pont K. – Ikerhold K., 2011. 145 p., 20 cmGombos Péter gyermekirodalom-kutató ifjúsági regénye a jövőben játszódik, méghozzá egy diktatórikus rendszerben, ahol gyerekek veszik fel a harcot a hatalommal szemben. 2238-ban járunk, ekkor már 40 éve bezárták a könyvtárakat, betiltották a könyveket, az olvasást, az embereknek hivatalosan nem lehet nevük, csupán egy kódjuk, és folyamatosan figyelik őket a harmóniaőrök. Főszereplőink – akik maguk között irodalmi hősöktől kölcsönzött nevükön szólítják egymást – azonban bejutnak egy évtizedek óta bezárt könyvtár épületébe, amelynek utolsó igazgatóját, a csapat vezérének, Robnak a nagyapját évekkel ezelőtt börtönbe vetették, ahol aztán meg is halt. A gyerekek itt nem csak tiltott könyvekre bukkannak, hanem egy időgépet is találnak, amelynek segítségével visszatérhetnek a múltba, találkozhatnak több száz éve élt írókkal. A hatfős kis csapat kalandos útjának első állomása London 1668-ban... Miközben ők számtalan élménnyel gazdagodnak – sőt, Rob nagyot csalódik is, hiszen kiderül, hogy kedvence, példaképe, Robinson Crusoe kalandjainak igazságtartalma sem több, mint a diktatúrát vezető Elnök hőstetteiről szóló történeteké, mely utóbbiak egyébként az iskolák tananyagát adják – szüleiket zaklatja a hatalom… A számos elgondolkodtató kérdést felvető, ugyanakkor szórakoztató, izgalmas, fordulatos, igényesen megírt kalandregényt a kamaszok körében érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gordan, Kajsa
Kifli kutyaoviba megy. Ill. Mia Maria Güettler. Budapest, Manó Könyvek K., 2011. 26 p., 26 cmA már a borítójával is hívogató, tartalmilag és formailag egyaránt igényes kötet főhőse, Kifli, a szelíd kiskutya boldogan él gazdijával, Bettivel valahol a messzi északon. Egy napon azonban a lány munkát kap, így Kiflit kénytelen kutyaoviba adni. A kiskutya fél az ismeretlentől, szorongva gondol az óvodára, ahol ki tudja, milyen félelmetes dolgok történnek majd vele. Sokféle kutyával találkozik aztán ott, de hamarosan kiderül, hogy semmi oka a félelemre, hiszen a többiek hamar befogadják, és aztán már alig várja, hogy este mesélhessen Bettinek az új barátairól. A színpompás, eredeti, mozgalmas, humort sem nélkülöző, egész oldalas rajzok legalább akkora élményt jelentenek majd a legkisebbeknek, mint a kedves, kedvcsináló történet, amely bizonyára segíthet az óvodába készülő gyerekeknek és szüleiknek.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Goscinny, René (1926-1977)
A kis Nicolas. Ford. Bognár Róbert. Ill. Jean-Jacques Sempé. Bp., Sík K., 2000. 116 p.1960-ban látott napvilágot első ízben a francia író és rajzoló társa pompás diákregénye, amelyet azóta újabb és újabb történetek, folytatásnak tekinthető epizódok egészítettek ki. Az egyes szám első személyben írt mű krónikása maga a kis Nicolas. Az ő naiv, őszintén gyermeki tekintete nyomán elevenedik meg közvetlen és távolabbi környezete: az iskola, a játszótér, a családi otthon világa. Keresetlen egyszerűséggel, a játékos naivság szavaival számol be Nicolas hétköznapjai történetéről. Abból viszont kiderül, hogy a kisfiú és társai, Agnan, a haspók Alceste, Geoffroy, akinek borzasztóan gazdag a papája, és a többiek igen gyakran állítják nehéz helyzet elé a felnőtteket. Szó esik a beszámolóban - többek között - kiömlött tintába beletenyerelő szakfelügyelőről, balul sikerült díszünnepségről, s egy olyan fényképészről is, aki kereket old, még mielőtt elkészült volna az osztálykép. A történetbeli francia kisdiákokban sok-sok magyar kisdiák ismer majd magára.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak
Társkötetei: A kis Nicolas kiadatlan kalandjai; Nicolas nyaral; Nicolasnak gondjai vannak; Nicolas az iskolában

A művet eddig 25 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Goscinny, René (1926-1977)
A kis Nicolas kiadatlan kalandjai. Ford. Bognár Róbert. Ill. Jean-Jacques Sempé. Váltl. utánny. Budapest, Sík., 2007. 636 p., 21 cmAz újabb "Nicolas történetben" a címszereplő közel nyolcvan, újabb kalandjáról olvashatnak a gyerekek. Nicolas és barátai, Geoffroy, Rufus, Eudes, Alceste és Joachim ismét képtelen és már-már az abszurditásig fokozott bonyodalmakba keverednek. Bandába szerveződnek, hogy a "kegyetlen" tanítónővel szemben szervezetten tudják felvenni a harcot. Nem hiányzik az iskolai kalandokat előidéző eszközök sorából egy szemcseppentő sem, amely bármily hihetetlen, nagyon menő "szerszámnak" számít az iskolában. Sempé remek hangulatot árasztó rajzai illusztrálják a kötete, amely egészen bizonyos, hogy most sem fog csalódást okozni a főszereplő kedvelőinek.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak
Társkötetei: A kis Nicolas; Nicolas nyaral; Nicolasnak gondjai vannak; Nicolas az iskolában

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Goscinny, René (1926-1977)
Nicolas nyaral. Bp., Sík K., 2000. 117 p.,A kis Nicolas a francia gyermekolvasók egyik kedvence, aki amolyan "komisz kölyök naplójaként" számol be kalandjairól, ebben a kötetben éppen a nyaralás alatt begyűjtött élményeiről ad számot. A tengerparti nyaralás eseménydús időszakában a féktelen gyerekkedv és az "esős napok" bezártsága ütközik össze, egy balul sikerült hajókirándulás, és megannyi vicces történet éled meg a kötet lapjain. Egy évvel később már táborba küldik nyaralni a szülők Nicolast, aki remek humorral számol be a "bitang jó" utazás furcsaságairól, a rajparancsnok és a "hiúzraj" bonyodalmas tábori ügyeiről. A képekben és szövegében egyaránt sok humort nyújtó történetfüzér elsősorban a kiskamasz fiúknak lesz majd vidám olvasmányélménye.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak
Társkötetei: A kis Nicolas; A kis Nicolas kiadatlan kalandjai; Nicolasnak gondjai vannak; Nicolas az iskolában

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Goscinny, René (1926-1977)
Nicolasnak gondjai vannak. Bp., Sík K., 2000. 102 p., ill., 20 cmAz abszurd helyzetekben ismét bővelkedő, vidám történetek főszereplője a kisiskolás Nicolas, akinek bőséggel van mesélnivalója, hiszen nincs az esztendőnek olyan napja, amikor vele, vagy barátaival ne esnék meg valami különös dolog az iskolában vagy éppen otthon. Most például Joachimnak születik testvére, aki ezt a "traumát" igencsak nehezen viseli és úgy dönt, világgá megy. Az iskolában is érdekes események zajlanak, a víz elárasztja az osztálytermet, és ennek következtében egy rendhagyó órát töltenek a gyerekek a mosókonyhában. Az meg már csak "hab a tortán", hogy Geoffroy rulettet hoz az iskolába, melynek okán igencsak nagy verekedés kerekedik, amelyből mégcsak kibontakozik valahogyan Nicolas, ám a nagyi ölelő karjaiból már nehezebb szabadulnia, még szerencse, hogy a rengeteg puszika mellett azért némi jó is származik a nagymama látogatásából, mert elintézi, hogy Nicolasnak nem kell iskolába mennie. A mulatságok jelenetek sorát Sempé rajza keltik életre.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak
Társkötetei: A kis Nicolas; A kis Nicolas kiadatlan kalandjai; Nicolas nyaral; Nicolas az iskolában

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Goscinny, René(1926-1977)
Nicolas az iskolában. Bp., Sík K., 2000. 104 p., ill. 20 cmNicolas egyes szám első személyben meséli el iskolai élményeit. És van mit mesélnie, hiszen az iskolában mindig történik valami, ha nem is vele, de osztálytársaival: Agnannal, Clotaire-rel, Geoffroyjal. Persze az események a gyerekek legjobb szándéka ellenére sem úgy végződnek, ahogy szeretnék. Ráadásul Nicolas azt is sérelmezi, hogy nem érti meg őt sem Tüktoj tanár úr, sem a tanító néni, sem a mamája. Egyedül talán csak a papája az, aki megőrzött valamit egykori gyermeki játékosságból (Eugén bácsi orra, Foci­). A várva várt évzáróra minden baj elsimul, a szülők jókedvűen emlegetik gyermekeik csínytevéseit. Nicolas is örül a nyári szünidőnek, csak mikor rájön, hogy egyedül lesz, nem várható semmi kaland - elbőgi magát. A vidám történetek - elsősorban iskolás gyerekeknek ajánlhatók, akik ráismerhetnek saját életükre.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak
Társkötetei: A kis Nicolas; A kis Nicolas kiadatlan kalandjai; Nicolas nyaral; Nicolasnak gondjai vannak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grahame, Kenneth (1859-1932)
Békavári uraság és barátai. Ford. Szemlér Ferenc, ill. Patrick Benson. Bp., Falukönyv-Ciceró Kft., 1995. 171 p., 24 cm. (Klasszikusok fiataloknak.)A skót származású író meseregénye először 1908-ban látott napvilágot. Az író a békés, a kalandoktól-bonyodalmaktól mentes élet, "az én házam az én váram" szemlélet törvényei szerint mozgatja szereplőit, akik pedig - mint a Vakond, a Varangy vagy kis híján a Patkány - megpróbálnak kitörni e világból, súlyosan megbűnhődnek, csak hűséges társainak barátsága mentheti meg őket. Az állatok történetei, amelyeknek egyszerű, bár más-más köntösben jelentkező alapmotívumai a menekülés-bűnhődés-visszatérés-megnyugvás, a századelő emelkedett és igen szép nyelvezetű meséi. A könyv a gyermekirodalom híres alkotása, a meseregény egyik prototípusa. Az ízig-vérig brit mesét Szemlér Ferenc érzékeny átültetése és Patrick Benson hangulatos illusztrációi méltó módon támogatják.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grahame, Kenneth (1859-1932)
Vakond és barátai. Budapest, Arany Forrás Kiadó, 2009. 184 p., 22 cm (A gyermek – és ifjúsági irodalom gyöngyszemei)A világirodalom talán leghíresebb, La Fontaine állatmeséinek főszereplői valamennyien emberi tulajdonságokkal bírnak. Így van ez a klasszikusként számon tartott Kenneth Graheme történeteiben is. A mesék főszereplői két jellemcsoportot képviselnek, egyfelől a zajos és közönséges emberek tulajdonságait érzékítik meg, másfelől a csendes, visszafogott jólneveltséget példázzák. Vakoddal és barátaival, a lírai lélekkel bíró Patkánnyal, a mindig újabb és újabb izgalmas kalandokban részt venni óhajtó, vagány békával és a bölcsességéről híres borzzal „emberi” dolgok esnek meg a történetekben, hiszen ugyanúgy vágyakoznak, álmodoznak, tervezgetnek, majd hirtelen belevágnak a kalandokba, mint az emberek, és gyarlóságaik okán ugyanúgy elbuknak és elkeserednek, ám azután ismét erőt gyűjtenek, hogy győzhessenek…Milne ekként vélekedett a mesékről: „ A könyv jellempróbáló. Nem kritizálhatjuk, mert az kritizál bennünket.”
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grey Owl (1888-1938)
A rengeteg zarándokai. Pusztazámor, Dénes Natur Műhely, 1997. 238 p., 22 cmPolgári nevén George Stansfeld Belaney, indián nevén Grey Owl kanadai írónak a harmincas években sorra jelentek meg - számos nyelvre lefordítva - a regényei, melyek közül talán a legnépszerűbb A rengeteg zarándokai volt. A kötet nálunk legutoljára 1941-ben látott napvilágot - akkor is, akárcsak most Baktay Ervin ihletett tolmácsolásában. A regénynek többféle olvasata van. Elsősorban is elvezet Észak-Amerika erdőrengetegeinek világába. Bemutatja, miként éltek a századelő éveiben Québec tartomány lakói. Különösen részletesen ír a prémvadászok küzdelmes életéről, fölfedve azokat a rokon szálakat, amelyek a természettel együtt élő-lélegző, a szülőföldjükről kiűzött indiánok és a megélhetésükért magányosan küzdő prémvadászok között vannak. Az utóbbiak képviselője Szürke Bagoly is, aki a civilizáció nyújtotta kényelmet tudatosan fölcserélte a magányos vadászok nehéz, küzdelmes életével. A történet egy másik olvasatában fejlődésregény, amely azt mondja el, miként változik meg Szürke Bagoly szemlélete, miként lesz a hódokat értékes prémjeikért gátlástalanul elpusztító, mogorva emberből három kis hód nevelője, oldalán indián feleségével. A történet egy harmadik értelmezésben voltaképpen a napjainkban reneszánszukat élő etológiai írások előfutára, amelyben hihetetlenül izgalmas megfigyelések szólnak­ a hódokról. A kis hódokat nem fogják egykönnyen elfelejteni a kötet természet- és állat­szerető olvasói.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grimm, Jacob (1785-1863) - Grimm, Wilhelm (1786--1859)
Grimm meséi. 1. köt. A rettenthetetlen herceg és más mesék. Ford. Tóth-Kása Ottília, ill. Maria Pascual. Szeged, Novum Kft., 1996. 50 p. ill. 24 cm. (Drágakő sorozat.)A két német tudós hírneves népmesegyűjteményének első két kötete 1812-1814-ben látott napvilágot, a harmadik kötet 1822-ben. Azóta a népmese fogalma elválaszthatatlan lett ettől a gyűjteménytől, amely közel másfél évszázad távolából is friss, elevenítő erő az egész európai kultúra számára. Az alapkötetből készült új sorozat három meséje - a legkisebbek örömére - szép, színes rajzok nagy gazdagságával illusztrálva idézi föl a Grimm-mesék varázslatos világát. A griff­madár tolla; Az ezüstkezű nemesasszony nem annyira ismert mesedarabok, de a Rigócsőr király már önállóan is megjelent.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grimm, Jacob (1785-1863) - Grimm, Wilhelm (1786-1859)
Grimm meséi. 2. köt. Az aranymadár és más mesék. Ford. Tóth-Kása Ottília, ill., Maria Pascual. Szeged, Novum Kft., 1996. 50 p. illl. 24 cm. (Drágakő sorozat.)A kötet Maria Pascual művészi erejű, fantáziagazdag, színes rajzaival illusztrálva, Tóth-Kása Ottília tolmácsolásában, három-három mesét nyújt át a kicsinyeknek, bevezetve őket a Grimm mesék világába. A második kötet darabjai az átváltozásos mesék izgalmas fordulataival, a próbatételekkel bátran megvívó hősök belső világának hiteles ábrázolásával ragadják majd meg a gyerekek fantáziáját, tanítják a példázatok erejével a bátorságra őket. Rókává varázsolva segíti, támogatja a mesehős társát, mert így remélhet csak szabadulást, így nyerheti csak vissza igazi alakját (Az aranymadár). A telhetetlenség példázata A törpék kincse. Vasjános - a harmadik mese címszereplője - óriás, aki a boszorka átkától csak akkor szabadulhat meg, ha előbb ő siet másnak a segítségére.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grimm, Jacob (1785-1863) - Grimm, Wilhelm (1786-1859)
Grimm meséi. 3. köt. A griffmadár tolla és más mesék. Ford. Tóth-Kása Ottília, ill., Maria Pascual. Szeged, Novum Kft., 1996. 50 p. ill. 24 cm. (Drágakő sorozat.)Az igényes sorozat újabb kötete szintén három Grimm-mesét tartalmaz. Költői szépségében szinte egyedülálló gyöngyszem Az éneklő, táncoló pacsirta, az akadályt nem ismerő szerelem dícsérete. A természeti erők: a Nap, a Hold, a déli szél segítik varázserejű hatalmukkal a törékeny fiatalasszonyt, aki hűségesen kitart vándorútján férjét követve egészen a Vörös-tengerig. Föld alatti kastély báltermének színes forgatagát idézi, tizenkét királyleány titokzatos útját követi Az eltáncolt cipellők meséje, gazdagon szárnyaló fantáziával, érzékletes leírásokkal. Félelmetes mesemotívumok bukkannak föl A rettenthetetlen herceg történetében, mely egy óriás és a herceg élethalálharcát eleveníti föl.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grimm, Jakob (1785-1863) - Grimm, Wilhelm (1786-1859)
A legszebb Grimm-mesék. Vál. Tóth Dóra és Ványai Mária, ill. Bera Károly. Debrecen, Aquila Kvk. [2004] cop. 1998. 120 p., ill., 29 cmA Grimm testvérek meséiből való válogatás a nagyalakú képeskönyv; szép történetei között akadnak jól ismert darabok, kedvelt tündérmesék (A tavitündér, Rigócsőr király­), tanulságos történetek állatokról (A macska meg az egér barátsága, A nyúl meg a sün). A német folklór színeit villantja föl A suszter manói és Hüvelyk Matyi története. A magyar népmesékben is fölbukkanó motívumok szövik át Az ördög három arany hajszála, A szalmaszál, a parázs meg a babszem meséjét. Némelyik mesedarab önálló képeskönyvben, lapozóban többször is megjelent, A brémai muzsikusok és Holle anyó történetével már találkozhattak a legkisebbek is. A Tóth Dóra és Ványai Mária igényes válogatásában megjelent könyvet Bera Károly élénk színű képei illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, mesék, tündérmesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grimm, Jakob (1785-1863) - Grimm, Wilhelm (1786-1859)
Gyermek- és családi mesék. Ford. Adamik Lajos és Márton László, ill. Richter, Ludwig. Bp., Magvető, 2005. 678 p., ill. 24 cmA Grimm-testvérek műve, a Gyermek- és családi mesék magyarul először 1861-ben jelent meg. Azóta se szeri se száma a magyarításoknak, a mostani Márton László és Adamik Lajos fordítói vállalkozása azonban irodalmunkban előzmény nélküli: a teljes művet fordították le, méghozzá olyan filológiai, nyelvi gondossággal, amelyre még nem volt példa. Valójában ez a nagy értéke a kötetnek: a német tájnyelvi változatok magyar megfelelőinek megkeresése, az archaikus vonások átmentése, az ismertté vált motívumok, kifejezések megőrzése vagy újjal való helyettesítése. A közel két és félszáz rövid mese fordításai sok meglepetést okozhatnak majd az olvasóknak, hiszen például "Jancsi és Juliska" története ebben a kötetben Jánoska és Margitka címmel szerepel. A kiadvány illusztrációi is a korhűség jegyében kerültek a lapokra - Ludwig Richter finom fametszetei a régi német kiadásokat idézik.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gripe, Maria (1923)
Agnes Cecilia. Bp., Animus Kvk., 2005. 253 p., 22 cmAz Andersen-díjas író regényében a mese és a krimi műfaji elemeit ötvözi. Az izgalmas történet címszereplője, Agnes Cecilia egy titokzatos porcelánbaba, "aki" kulcsfigurája lesz a történetnek. Nora és szülei új házba költöznek, ahol egyre furcsább, már-már kísértethistóriába illő történések zavarják nyugalmukat. A kislány, akinek a régi ház már első látásra ismerősnek tűnt, furcsa zajokra lesz figyelmes. Nemcsak lépéseket hall, de téves telefonhívásokkal is zaklatják, nem csoda hát, ha a rejtélyes hangok eredőjének keresésére indul. Barátjával, Daggal nyomozásba kezdenek, amikor egy szúette, ódon szekrényben elsárgult fényképekre és papírokra lelnek, feltárul előttük a ház és régi lakóinak múltja, amelyben főszerep jutott a címbéli babának is...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gurmai Beáta
Világszám. Ill. Cornides Ágnes. Budapest, Naphegy, 2014. 29 p., 22x30 cmA történetben négy lánytestvér titkos éjszakai kalandjai elevenednek meg. A négy gesztenyeszemű kislány közül a legnagyobb az iskoláskorú Léda, húgai, a kicsit pösze Minna és Lola óvodások, Paula pedig még egészen kicsi. Amikor leszáll az éj, a kislányok elindulnak a Hét Tündéreinek Palotájába – méghozzá nem is akárhogyan, a levegőben repkedve –, ahol már Hétfő Hermina várja őket. Hamarosan egy cirkusz porondján találják magukat, ahol aztán fény derül varázslatos képességeikre: Léda légtornászként, Minna és Lola egykerekű akrobatákként mutatkoznak be az ámuló közönség előtt. A nézők között Mama és Papa is feltűnik, akik lélegzet-visszafojtva figyelik a kis kúszó-mászó Paula világszámát is: a legkisebb lány védőháló és segédeszköz nélkül feláll, és lép egyet életében először… A kedves történetben és a színes, mozgalmas rajzokban kedvüket lelik majd az óvodáskorú gyerekek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gyárfás Endre (1936)
A varázsgombóc. Bp., Falukönyv-Ciceró Kft., 1999. 63 p. ill., 29 cmA meseregény szeretetre méltó főhőse, Galagonya Máté törpe, abban különbözik társaitól, hogy restelli törpeségét. Szeretne ezen változtatni, ezért a csodatevő szer, a varázsgombóc keresésére indul. A hosszú vándorúton két jó barát, Kökény Kelemen ácsmester és a birkapásztor törpe, Áfonya Ábris tart vele. A három aprócska cimbora a nagyerejű sastól megtudja, hogy a varázsgombócot óriásország őrzi és a hatalmas madár szívesen segít nekik, és elrepíti őket a határig. Itt azután a parányi hősök már csak a maguk erejére számíthatnak. Útjukat furcsábbnál furcsább figurák keresztezik: óriási pókok, favágó óriás, tudós béka, a tó fenekén élő sokszarvú sárkánygyík segíti, illetve akadályozza őket, hogy eljussanak a céljukig, az óriáskirály palotájába. Itt azonban hamarosan kiderül, hogy a csodagombóc receptje megvan ugyan, csak éppen az evés közben mormolandó varázsigéket tartalmazó oldalt tépte ki valaki a varázskönyvből. Így végül a kis törpék kénytelenek elfogadni törpeségüket korlátaival és előnyeivel egyetemben. A szívet melengető, humánus tartalmú, hangulatos, színes rajzokkal illusztrált mese az óvodásoknak, a kisiskolás korosztály tagjainak vidám perceket ígér.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gyárfás Endre (1936)
Állatábécé. Ill. Somos Zsuzsa. Bp., Falukönyv-Ciceró Kft., 1996. 32 p., ill., 25 cm"Alig-alig eszik mától / a nagyétkű alligátor. --- Vadkutya ez. Neve dingó. / Körüldöngi ezer dongó" - az Állatábécé nyelvi ötletekre épülő, frappáns, mulatságos ál-zoológiai portréin bemutatkoznak az állatok. A versikék alkalmasak arra, hogy a kisiskolásokkal, a betűvetés titkaival ismerkedő elsősökkel gyakoroltassák az ábécé betűit. A gyermekversekben szó esik a csacsiról, "aki" néha megérdemelné, hogy szamárfület mutassanak neki, a hiú gólya új kalapjáról, a harcsáról (és a bajszáról), miközben a gyerekek színes rajzokon (Somos Zsuzsa munkáin) is élvezhetik a történeteket. Gyárfás Endre bátran épít a nyelvtörőkre, a frappáns szófacsarásokra; kötete a vidám, felhőtlen derűt árasztja.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, gyermekversek, tréfás versek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gyárfás Endre (1936)
Dörmögőék kalandjai. Ill. Buzay István. Budapest, Cicero Kvstúdió, 2007. 60 p. 26 cmA Dörmögő bocsok, Marci, Berci, és Bori életében bőven akad bonyodalom: a piacra szánt frissen szedett gyümölcsöt útközben elszemezgetik (A vásározók), madárboltot nyitnak, de az áruról, a madáreleségről megfeledkeznek (A madárboltosok), vendégeket hívnak, ám a terítés illemszabályait figyelmen kívül hagyják (A vendéglátók), és arra is akad példa, hogy heves labdajátékuk következtében Dörmi anyónak újra kell főznie az ebédet (A labdaművészek). Bármiről is essék szó – balul sikerült cukrászkodásról, homokvárépítésről, dinnyeversenyről, farsangi bálról, ezermesterkedésről vagy ajándékozásról - a kis bocsok talpraesettségük révén mindig szerencsésen kimásznak a bajból, és okulnak hibáikból. Buzay István színes rajzaival illusztrált, mulatságos kalandjaik kitűnő szórakozást ígérnek a 4-6 éves korú gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, verses mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gyárfás Endre (1936)
Dörmögőék legújabb kalandjai. Ill. Komáromi Gábor. Bp., Passage K., 1998. 62 p., ill., 28 cm"Léckerítés választja el / a bocsok s a Nyuszi kertjét. / Itt gyomlálgat füles kománk, / ott ásogat Berci medvénk." - dallamos verssorokban éneklik meg a kacagtató gyerekversek mindazokat a bonyodalmakat, amelyek a mesékben megeshetnek az állatok világáb­an. Szó esik a torzsalkodásról (Rossz szomszédok), a Dörmi anyó mézes fánkjára áhítozó Marci bocsról (Falatozó fogyózók), egy tavaszi kirándulásról (Erdőjárók), az erdő új divatját bemutató, kicsit hiú Nyuszi komáról (Divatozók), a Madár-szépség­versenyről és még sok egyébről. A fénykép hatású színes illusztrációkon (Komáromi Gábor munkái) bemutatkoznak a szeretetre méltó társaság tagjai: Berci medve, Marci bocs éppúgy, mint Róka koma és a többiek, "akik" a tévé képernyőjéről már ismerősnek tűnnek. A humorban, költői szépségben bővelkedő verses mesék az óvodásoknak és a kisiskolásoknak ajánlhatók.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, verses mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötete: Dörmögőék nagy mézeskönyve

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gyárfás Endre (1936)
Dörmögőék nagy mézeskönyve. Ill. Jenkovszky Iván. Pécs, Alexandra K., 2002. 61 p., ill., 29 cmA Dörmögő család, Dörmi apó, Dörmi anyó, Berci, Marci, Borka kalandjai dallamos verssorokban tudósítanak mindarról, ami egy szeretetre méltó medvecsalád tagjaival nap mint nap megesik. A huszonöt versike arról tudósítja a gyerekeket, hogyan köszöntik fel a talpraesett mackókölykök Dörmi anyót, hogyan varázsolják még szebbé születésnapját, hogyan igyekeznek az új bútor beszerzéséhez maguk is hozzájárulni. Dörmögőék viselt dolgairól kacagtató történetek szólnak, melyekből megtudható hogyan végződött az ugró- és futóverseny, miként viselkedett a nyuszijelmezbe bújtatott medvebocs. A történetek közül néhány apró torzsalkodásról, veszekedésről, majd nagy kibékülésről szól, de legtöbbet mégis a játékos, kedves mackók életét betöltő hatalmas hancúrozásokról olvashatnak a gyerekek. A humorban igencsak bővelkedő meséket Jenkovszky Iván színes rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, verses mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Társkötete: Dörmögőék legújabb kalandjai

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gyárfás Endre (1936)
Márkus mester ezermester. Ill. Szegedi Katalin. Bp.,General Press K., 2000. 77 p. ill., 25 cmMárkus mester az ügyes kezű erdei manó a rím és ritmus kedvéért ezermesternek mondja magát, ám még egyetlenegy mesterlevél hiányzik szerszámosládájából. Az erdei állatok gyakran fordulnak hozzá tanácsért; akkor is, amikor játszóteret építenek maguknak; akkor is, amikor virágórát készítenek a más-más napszakban nyíló virágokból, hogy tudják mennyi az idő. Segédkezik, amikor a szőlőt megdézsmáló madarak ellen kell madárijesztőt készíteni, és közbenjárásnak köszönhetően nem fúl botrányba a vendégség, amikor a Róka minden barátját sült hússal akarja megvendégelni. De nélküle sikertelen lenne az erdei vetélkedő is, ha ki-ki nem a szomszédos erdőből való maga fajtájával mérhetné össze tudományát. Se szeri, se száma azoknak a kalandoknak, amelyek során Márkus mester bebizonyítja: megérdemli az ezredik bizonyítvány, hiszen még arra is képes, hogy összeragassza a széttört barátságot és visszaállítsa a szeretetet. A szép kiállítású, Szegedi Katalin rajzaival illusztrált, nagybetűs könyvet, a mesét hallgató óvodások mellett, a már olvasni tudó kisiskolások is örömmel fogadják majd.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, verses mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Győry Dezső (1900-1974)
Viharvirág. Bp. Magyar Könyvklub, 1998. 653 p., 21 cmA regény keretébe foglalt krónika az 1848-as szabadságharcot előkészületeitől a bukásig követi. Hőse, az író nagyapja, az egykor építésznek tanuló pallérfiú, Miska. Az ő naplója, visszaemlékezései, családja elbeszélései szövik át a hiteles történelmi eseményeket. Győry szűkebb pátriájából, Gömörből indul a történet és oda kanyarodik vissza. A regény mellékalakja főleg ennek a tájnak a szülöttei. Mellettük feltűnnek a kor történelmi személyiségei: Kossuth, Batthyány, Perczel Mór, Bem, Petőfi és sokan mások.
A mű tartalmi jellemzője: történelmi regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gyulai Pál (1826-1909)
Babszem Jankó. Gyermekversek a magyar népköltészetből. Ill. Györgyfi György. Bp., Unikornis Kiadó, 2003. 191 p. (Nagy mesemondók)Gyulai Pál író, költő, kritikus a kiegyezés utáni időszak magyar irodalmának vezéralakja fél évszázadon keresztül gyűjtötte a magyar népköltészet remekeit. Ezekből olvasható egy “színes csokorra" való a kötetben. A klasszikus meséken kívül, gyermekeknek szóló népköltészeti remekek is olvashatók az írások között. Az év napjaihoz fűződő jövendölések és Az esztendő napjairól szóló versikék mellett találós kérdések valamint Szótagrejtvények és egyéb fejtvények találhatók a gyűjteményben. Külön értéke a kötetnek, hogy Gyulai Pál munkásságáról, életpályájáról is olvashatnak elemzést a tizenévesek. Györgyfi György népmesei elemeket is elegyítő, igényes, színes rajzai illusztrálják a kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, magyar népköltészet, magyar népmesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gyurkovics Tibor (1931-2008)
Gyerekregények. Pomáz, Kráter Műhely egyes., 2001. 397 p., 22 cm (7 fátyol életműsorozat)Négy (Rikiki, Üveggolyó, Kiskutya - nagykutya, Kudi, a levegőember) gyermekeknek szóló regényt tartalmaz a kötet. A Rikiki című történet főszereplője csodálatos lény, a gyermekkor világának kis utazója, aki felejthetetlen kalandokat él át, amikor ólomkatonái harcba indulnak, vagy éppen az éjszaka különös neszeit hallgatja, netán a darazsak életét figyeli a padláson. Azonban hirtelen minden megváltozik, kitör a háború és a gyermekkor varázslatos világa szerte foszlik... Az Üveggolyó lazán összefűzött lírai történetei a gyermeki világ sokszínűségét tükrözik vissza. Ragaszkodás a szülőkhöz, a barátokhoz, a védettség és a szeretet utáni vágy színezi át ezt a világot, ahol a gyermeki látásmód következtében amúgy is minden titokzatosan és sejtelmesen jelenik meg. A gyakran játékos vidámsággal induló történetek szinte pillanatok alatt változnak át drámává (Vallatás a vendéglőben, Állati). A barátság krónikája a Kiskutya -nagykutya megrendítő története. Látszólag nincs egyébről szó, mint két falusi kutya kalandjairól, de a történet mégis alkalmas arra, hogy feltárja a barátság legmélyebb mozgatórugóit: az eredendő magányosságot, a közös bajok keltette együvé tartozás erejét, az örömök és bánatok megosztása lehetőségének varázshatalmát. Egy cserfes kislány, "Lányomlánya", a Kudi, a levegőember főhőse, aki nagycsaládban él, s míg anyja, a Főanya, nagyanyja az Alanya és apja, a taxiember dolgozni megy, ő Papulek nevű nagyapjával éli világát. A kislány nagycsoportos óvodás és az iskola kezdetéig apró csatákat vív a felnőttek világával: kérdez, okul, bölcselkedik, főképp pedig a láthatatlan levegőemberrel szórakoztatja magát, aki az iskolaév kezdetén, amikor már a kislány "felnőtté" válik, végleg eltűnik Lányomlánya életéből. A lírai történetek igazi olvasmányélményt kínálnak a 6-8 éveseknek.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gyurkovics Tibor (1931-2008)
Gyermekversek. Pomáz Kráter Műhely K., 2001. 139 p., 22 cm (7 fátyol életműsorozat )A szép kivitelű kis kötet verseit a szerző maga válogatta ki korábbi hat kötetének anyagából. Ennek okán a kiadvány a költő gyermekirodalmi életművének hiteles reprezentációja. A Tintapaca című ciklus versei dallamosak, ám groteszk humort árasztanak és a gyermekek képzeletében élő furcsa figurákról, tárgyakról szólnak. A Névike című kötet verseiben az év tizenkét hónapjához, valamint a névnapokhoz fűződő tréfás, pajkos rímeket olvashatnak a gyerekek, ezért azután ezek a versek, akár családi összejöveteleken is elhangozhatnak. Az emberek környezetében élő, emberi tulajdonságokkal felruházott állatok, pl. a baromfiudvar lakói, de kecskék, galambok, egerek és szamarak mindannyian szereplői a gyermeklírai daraboknak. A Pápai mézesbábos című ciklusban Schéner Mihály szobrászművész mézeskalács figurái keltik életre a verseket. Az Apa csak 1 van című ciklusban a serdülők életérzését, foglalja versekbe a szerző. Sokan nevezik Gyurkovics verseit felnőtt gyermekverseknek, hiszen rímes, ritmusos, gyermekringató voltuk mellett a felnőtteket is elgondolkodtató, megmosolyogtató írások.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Haddon, Mark (1962)
A kutya különös esete az éjszakában. Ford. Sóvágó Katalin. Budapest, Európa, 2010. 260 p. 21 cmA regény főhőse Christopher, tizenöt éves autista fiú, aki ennek okán egészen más szemmel nézi a világot. Nagyon sokat tud a matematikáról és a fizikáról, de nehezen igazodik ki a hétköznapok világában. Iszonyú terhet ró rá annak feladata is, hogy kiderítse, ki pusztította el kegyetlen módon a szomszédjában élő kutyát. A nyomozás nemcsak a szörnyű tett végrehajtójának személyét leplezi le, de visszavonhatatlan, szerencsére pozitív változásokat is eredményez Christopher és családja életében. A szerző mély empátiával ábrázolja a sajátos „magányvilágban” élő fiú gondolkodását, érzelemvilágát. Az izgalmas és megható történet, melyet Sóvágó Katalin igényes fordításában olvashatnak az érdeklődők, Angliában megkapta az év legjobb gyermekkönyvének járó díjat.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Haddon, Mark (1962)
Bumm! Avagy 70 000 fényév. Ford. Sári Júlia. Budapest, Európa, 2010. 240 p. 21 cmA kismasz Jimbo gyakran elblicceli a tanulást, de azért azt túlzásnak tartja, hogy ezért tanárai kisegítő iskolába küldjék. Legjobb barátjával, Charlie-val elhatározzák, kiderítik igaz-e hír, ezért kihallgatják a tanárok beszélgetését. Jimbo áthelyezéséről nem esik szó, de az értekezlet után két tanáruk ott marad és a fiúk döbbenetére, teljesen érthetetlen nyelvű társalgásba kezdenek. Charlie nyomozni kezd utánuk, ám amikor megosztaná barátjával, mire jött rá, váratlanul eltűnik. Most már Jimbora vár a feladat, hogy a titokzatos ügy végére járjon, de főként, hogy megtalálja Charlie-t… A rendhagyó helyszíneken játszódó, feszült perceket ígérő ifjúsági regény, nemcsak izgalmas, fordulatos története, de humora okán is kimagaslik a 10-14 éves korúaknak ajánlható szórakoztató olvasmányok köréből.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hagerup, Klaus (1946)
Markus és Diana. A Szíriusz fénye. Ford. Tomán Mónika. Budapest, Napkút, 2006. 141 p. 21 cmMarkus Simonsen-nél gyávább kisfiút nehezen találni. Fél a sötétben, a pókoktól, a kutyáktól és az égvilágon szinte mindentől, amitől egyáltalán félni lehet. Ráadásul az osztályban ő a legkisebb és a barna keretes, vastag lencséjű szemüvegével majdhogynem úgy néz ki, mint egy öregember. Előnytelen tulajdonságait csak rendkívüli fantáziája ellensúlyozza, amit Markus az autogramgyűjtésnél kamatoztat: olyan szívhez szóló történetek keretébe ágyazza kérését, hogy a hírességek közül senki se bírja megállni, hogy ne válaszoljon neki. Ez történik akkor is, amikor egy rosszul sikerült osztálykirándulás során – vigaszképpen – levelet ír a végeérhetetlen amerikai szappanopera hősnőjének, a norvég származású Diana Mortensennek. A bájos filmsztár nemcsak válaszol a fiútól kapott levelekre, de egy idő után személyes találkozóra is hívja a magát melegszívű, de rendkívül magányos milliomosként föltüntető „hódolójával”. Szorult helyzetében két megértő társ áll mellé: a régi jóbarát, az osztály legokosabb fiújának elkönyvelt, Sigmund, valamint a Markushoz hasonlóan rendkívül aggodalmas apa, Mons Simonsen. Márkus mindent elkövet annak érdekében, hogy előnyös külsővel, gátlásosságát levetkőzve, igazi gentlemanként érkezzen a találkára, ennek ellenére mindhárman kínosabbnál kínosabb helyzetekbe kerülnek, míg végül belátja, a slamasztikából csak egyetlen kiút létezik: az őszinteség. Az elejétől a végéig fanyar humorral előadott történet kitűnő szórakozást ígér a tizenkét-tizenhárom éves korú gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Halasi Mária (1931-1978)
Az utolsó padban. 6. kiad. Budapest, Móra, 2010. 218 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)A közel 50 esztendeje írt, kamaszlányoknak szóló regény, sajnos ma sem veszett aktualitásából. Főszereplője a vidéki cigánylány, Kati, aki falujából Budapestre költözik édesanyjával. A kislány feltűnő jelenség az osztályban, hiszen tarka szoknyája és háncsból készült szatyra, amelyben a tankönyveit hordja, igencsak elüt a városi gyerekek viseletétől. Az osztály hamar ki is közösíti, egyetlen fiú barátkozik vele, ám lassan mindketten inkább az iskola mellé járnak. Kati az őt ért csúfolódások miatt dönt úgy, hogy messzire elkerüli az iskolát. Osztályfőnöke azonban kedvesen rábeszéli, hogy járjon be a tanításokra és osztálytársai számára lassan az is kiderül, hogy Kati szorgalmas és okos lány, aki az otthoni háztartási teendőket is egymaga végzi. Az utolsó padba száműzött kislány sorsa így hamarosan jóra fordul, mert egyre több barátja lesz, és egyre jobban érzi magát a nagyvárosi forgatagban. Érdemes ajánlani a regényt, már az előítéletek eloszlatása okán is.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hambraeus, Axel
Az első karácsonyi ajándékok legendája. Ill. Keszeg Ágnes. Kolozsvár, Koinónia Kiadó, 2010. 48 p., 19 x 19 cmA svéd Axel Hambraeus tovább írta az újszülött Jézus látogatására induló pásztorok történetét. Betlehemi látogatásukat követően a három pásztor hosszasan beszélget Mária és József szegénységéről, mindarról, amit náluk láttak. Elhatározzák, hogy újra felkeresik és megajándékozzák a szent családot, hiszen otthon mindegyikük talál egy-egy jó lábbelit, ruhaneműt. Elindulnak, ám nem találják az odavezető utat. Jézust és szüleit keresve azonban mindannyian találkoznak egy-egy olyan szegény emberrel, akinek bizony nagy szüksége van ezekre a holmikra… Vajon a csalódottan hazatérő pásztorok mégis jó úton jártak? Ezt is megtudjuk a történetből, amelyből Ferenczy Noémi színpadi átiratot készített, ez utóbbit szintén megtaláljuk a kötetben. Az igényes kiállítású könyvet - amelyet Keszeg Ágnes pasztell színekkel készített rajzai kísérnek – érdemes a gyerekek figyelmébe ajánlani. A drámaváltozat feldolgozása iskolai előadásokhoz ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Harms, Daniil (1905-1942)
Negyvennégy pici pinty. Ill. Réber László (1920-2001). Ford. Rab Zsuzsa. Budapest, Holnap, 2014. 56 p. ill., 22 cmAz orosz abszurd egyik legkiemelkedőbb alakja pályafutása során dolgozott több gyereklapnak és megélhetése érdekében közel húsz gyerekkönyvet adott ki. A Holnap kiadó jóvoltából több mint negyven év után - Rab Zsuzsa kitűnő fordításában, Réber László remek rajzaival illusztrálva - újból megjelentett, szép kiadású kötet a gyerekeknek szóló prózai és lírai munkáiból kereken húsz történetet ad közre. A szövegek között mindenféle akad: mese, vers, szójátékos szösszenet, nevettetős csalimese, szórakoztató találós kérdés. Közös jellemzőjük a varázslatos képzelőerő, a kacagtató játékosság, prózai műveiben a groteszk figurák és abszurd helyzetek felvillantása, lírai darabjaiban a nyelvi lelemény, a sajátos képlátás, különleges képi humor. A mesékre kíváncsi kisgyerek közösen szőheti a mese fonalát Vanykával és Lenocskával (Mese), részt vehet Petyka és a mesélő, a pöttöm emberke, az égimeszelő mulatságos közös utazásában (Először, másodszor), kacaghat Kolka Brazíliába tett repülőútján (Mese arról, hogy Kolka Brazíliába repült, Petyka meg nem hitt el semmit) vagy vidáman skandálhatja a címadó Negyvennégy pici pinty napi tevékenységének ritmikus sorait.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, mai mesék, tréfás mesék, csalimesék, gyermekversek, találós kérdések, tréfás versek, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Határ Győző (1914)
Tururu és Türürű. Ill. Gyulai Líviusz. Bp., Littera Nova K., 2002. 79 p., ill. 25 cm (Sophie Könyvek)A meseregény két ifjú hőse a dallamos nevű testvérpár Tururu és Türürü. A kisfiút és a kislányt kíváncsiságuk arra sarkallja, hogy világgá menjenek és megkeressék azt a Világszép Meseországot, amelyről már olyan sokat hallottak. Nemcsak céljuk, vándorlásuk is mesébe illő; csodatévő somfavessző gyógyítja meg fáradt lábukat, csodatévő csalánlevél teljesíti minden kívánságukat. Meseország kapujában megküzdenek három veszedelmes sárkánnyal, egy kis szerencsével és bátorsággal sikerül legyőzniük a hazugságot, és átélik a Szivárványhíd csodáját, melyen keresztül eljutnak a fővárosba. A városban sok humoros meglepetésben, izgalmas kalandban lesz részük, végül azonban - sok szép mesével megrakottan - visszatérnek családjukhoz, barátaikhoz. A szójátékokkal, szóképekkel, dallamos versbetétekkel, találós kérdésekkel gazdagított történetet eseményei Gyulai Líviusz illusztrációi nyomán kelnek életre. A meseregényt a 6 éven felüli gyerekeknek érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hauff, Wilhelm (1802-1827)
A kis Mukk. Ill. Szegedi Katalin. Budapest, General Press, 2012. 81 p., 28 cm (A gyermekirodalom klasszikusai)Az igényes kivitelű, szemet gyönyörködtető válogatás négy klasszikus, tanulságokat sem nélkülöző mesét tartalmaz. Wilhelm Hauff különleges hangulatú, fordulatos történetei egzotikus tájakra invitálják az olvasókat. A sivatagon áthaladó karaván időnként megáll egy-egy pihenőhelyen, ahol aztán az utazók – hogy elűzzék unalmukat – érdekes történeteket mesélnek egymásnak. A négy napig tartó út során elsőként a gólyakalifa történetét beszélik el. Ez a gonosz varázsló fondorlata miatt gólyává változó kalifáról és nagyvezíréről szól, akik egy bagollyá varázsolt szépséges hercegnő jóvoltából végül visszanyerik emberi alakjukat. A második mese főhőse Musztafa, aki súlyos küzdelmek árán tudja csak kiszabadítani kalózok fogságába esett húgát, Fatmét. Ezután következik a mese a bátor, becsületes kis Mukkról, aki a varázserővel bíró papucs és bot segítségével megannyi kalandot él át, ám az emberekben rendre mélységesen csalódik. Végül Az álherceg című mesében nyomon követhetjük, amint Labakán, a nagyravágyó szabólegény megpróbálja megtéveszteni a szultánt azzal, hogy rég elveszett fiának adja ki magát. Ezúttal Szegedi Katalin csodaszép, hangulatos, színes illusztrációi teszik teljessé az élményt a 8-11 éves gyerekek számára.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hauff, Wilhelm (1802-1827)
A kőszív. Ill. Szegedi Katalin. Budapest, General Press, 2014. 50 p., 28 cm (A gyermekirodalom klasszikusai)A gyermekirodalom klasszikusait felvonultató, igényes kivitelezésű sorozat újabb darabja is Szegedi Katalin csodaszép, hangulatos, meleg tónusú rajzaival látott napvilágot. A főhős, a Fekete-erdőben élő, félárva szénégető ifjú, Munk Péter változtatni szeretne a sorsán. Útnak indul hát, hogy nyomorúságos életét megváltoztassa, és meggazdagodjon. Kalandos utazása során először megismerkedik a gonosz erdei szellem, Hollandus Mihály mondájával, majd magával Hollandus Mihállyal is, aki százezer aranyat ígér neki a szívéért cserébe. Ekkortól Péter gazdagon, ám kőszívvel él tovább, semmit sem érezve, még nagy szegénységben élő, idős édesanyja nyomora sem indítja meg, s bár megházasodik, felesége iránt sem érez semmit. Vajon van még esélye, hogy visszanyerje a szívét és az érzéseit? Segít-e neki ebben az apró termetű, jóságos szellem, az Üvegemberke? A tanulságos, olvasmányos, lebilincselő történet jó szívvel ajánlható a 8-11 éves gyerekek figyelmébe.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hauff, Wilhelm (1802-1827)
Minden meséje művelt ifjak és leányok részére. Ford. Szinnai Tivadar. Bp., Pesti Szalon Kvk., 1996. 244 p., ill., 28 cmA Hauff-mesék széles körben ismertek magyarul, ez a Boldizsár Ildikó gondozásában megjelent könyv azonban más, mint az eddigiek: az eredeti szerkezetben, a kerettörténetek originális ciklusait, átvezető meséit is tartalmazza, felhasználva és részben felújítva a kiváló magyar írók (Rónay György, Jékely Zoltán stb.) fordításait is. A hauffi mesevilág itt olvasható "corpusa", a Mese-hercegnő bevezető, megindító szavai után, három ciklusban bontakozik ki. A karaván olyan meséket is tartalmaz, amelynek "vadromantikus", de szép darabjait eddig még nem lehetett nyelvünkön olvasni. Az Alexandria sejkje meg a rabszolgái című a középső ciklus, ebben az Orr törpe, az Ábner, a zsidó, aki semmit sem látott és még két másik - ismertebb - Hauff-mese szerepel. A spessarti fogadó - a kétrészes A hideg szív mesével, arab motivikákkal - itt teljes formájában és struktúrájában szerepel. A könyv a 19. század német meseírójának - úgy tűnik - nem avuló művét eredeti intenciója, gyermekolvasmányi funkciója szerint kelti újra életre. A benne szereplő kevés, de nagyon eleven színes rajz, ami a szöveget kíséri, "esemény" lehet a gyermekolvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hauff, Wilhelm (1802-1827)
Orros, a törpe. Ill. Szegedi Katalin. Budapest, General Press, 2013. 112 p., 28 cm (A gyermekirodalom klasszikusai)A gyermekirodalom klasszikusait felvonultató sorozat második darabja újabb öt mesét tartalmaz Wilhelm Hauff tollából. Alexandria sejkje nagyon gazdag, ám nem talál örömet kincseiben. Nagy bánat nyomja a szívét, kisfiát ugyanis évekkel ezelőtt túszul ejtették, és magukkal vitték a francúzok. Azóta a sejk a kisfiú elrablásának évfordulóján minden évben tizenkét rabszolgát szabadon bocsát. A rabszolgák azonban előtte elmesélnek egy-egy történetet. Az egzotikus tájakra röpítő mesékből megismerhetjük Orros, a törpe történetét, akit egy gonosz boszorkány varázsolt rúttá, a másik elbeszélésben feltűnik Harun Al Rasid, a bölcs bagdadi kalifa, sőt, végül az is kiderül, vajon visszakapja-e az alexandriai sejk rég elvesztett fiát… A tartalmilag és formailag egyaránt rendkívül igényes kötetet Szegedi Katalin művészi igényű, színes illusztrációi kísérik, melyek kiválóan illeszkednek a mesék hangulatához. Hauff történeteit ezúttal Jékely Zoltán és Rónay György remek műfordításában olvashatják a 8-11 éves gyerekek.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Hauff, Wilhelm: A kis Mukk

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hawking, Lucy (1969) – Hawking, Stephen W. (1942)
George kulcsa a rejtélyes univerzumhoz. Ill. Parsons, Garry. Ford. Mezei Gábor. 2. jav. kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2013. 263 p. 21 cmGeorge szülei nem voltak hívei a modern újításoknak. Tiszta, egyszerű életet akartak élni, minden ruhájukat kézzel mosták, nem volt autójuk, telefonjuk, és gyertyával világítottak a házban, hogy egyáltalán ne kelljen elektromos áramot használniuk. George azonban a világon mindennél jobban szeretett volna egy számítógépet. Amikor megismerkedett a szomszédban lakó természettudós-kutatóval, Erikkel és kislányával, Annie-val nemcsak arra nyílt lehetősége, hogy tanulmányozza a „világ legerősebb számítógépét”, Kozmoszt, de segítségével kalandos utazást is tehetett a világűrben. Miközben új barátaival bolygók mellett suhantak el, aszteroida viharon vágtattak keresztül, láthatták a csillagok születését és közelről megismerhették a fekete lyuknak nevezett égitest végzetes, mindent elpusztító erejét, George a természettudomány számos olyan izgalmas kérdésére is választ kapott, mint pl. hogyan keletkezett az Univerzum, a Naprendszer, az élet a Földön? Mi volt azelőtt, honnan ered mindez, hogyan működik és miért? A számos érdekes és hasznos információval szolgáló, gazdagon illusztrált „űrutazás”, a felső tagozatos gyerekek figyelmére érdemes, lenyűgöző olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, tudományos-fantasztikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Háy János (1960)
Alfabéta és a negyven rabló. Ill. Faltisz Alexandra. Bp., Osiris K., 2002. 103 p. ill., 25 cmA mesekönyv főszereplője, Peti titkos összeesküvésre gyanakszik a felnőttek között. Hiszen mindenhol - a falakon, a boltokon, a könyvekben, amerre csak a szem ellát - ott vannak azok a rejtélyes titkos jelek, amelyek szerinte csak egyet jelenthetnek: egy Analfabéta nevű föníciai terrorista üzenget titkos jeleket használva, annak a negyvennégy rablónak, akiket szétküldött a világba azzal a céllal, hogy rajtuk keresztül uralma alatt tudja tartani a Föld összes országát. Peti elhatározza, végére jár a dolognak. Útja a rablók tanyájára, az Ágyúgolyó utca 25-ös számú házba vezet, ahol aztán minden nap felkeres és megismer egyet a negyvennégy lakás lakói közül, akik mindegyikének jele van C, mint cápa, K, mint kacsa és így tovább. Peti fejében lassan összeáll a kép: nem is összeesküvésről van szó. Minden rabló egy-egy betű, akiknek az a küldetése a földön, hogy játékosan egy-egy mesén keresztül bevezesse a gyerekeket az olvasás világába. A Faltisz Alexandra rajzaival illusztrált különleges mesekönyvet minden kisiskolásnak érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hearn, Julie (1958)
Nell. Egy boszorkány unokája. Ford. Kiss Zsuzsa. Budapest, Orlando Stúdió, 2007. 249 p. 21 cmJulie Hearn regényének története az 1600-as évek közepén játszódik Anglia egyik apró falucskájában. Főszereplője, a falu öreg javasasszonyának unokája, a természet védelme alatt áló „májusgyermek”, a 12 éves Nell, akire nagyanyjához hasonlóan a gyógyítás, az életadás feladata vár. A kislány ügyes tanítványnak bizonyul, de még mielőtt átvehetné az idős javasasszony helyét a falusi közösségben a tiszteletes nagyobbik lánya, Grace – mivel nem segít neki megszabadulnia a kovács fiával létesített románc következményétől - bosszúból boszorkánysággal vádolja meg. Nell izgalmas fordulatokban bővelkedő sorsának alakulását – más szögből láttatva az eseményeket – meg-meg szakítja a bigottan vallásos, puritán tiszteletes kisebbik lányának, Patiencének gyónása. A két szálon futó történetet az író élvezetes, egységes olvasmánnyá gyúrja, és a néphagyományok, az írói fikciók és a valóságos tényekre támaszkodó, dokumentalista elemek ügyes keveredésével – izgalmas képet fest a tizenhetedik században Új-Angliában lefolytatott boszorkányperekről, a „vádlókat” mozgató társadalmi és lélektani okokról. A kalandregények sorából kiemelkedő ifjúsági regény sikerre számíthat napjaink misztikumra, csodákra éhes tizenéveseinek – elsőként is a lányoknak - körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hegedüs Géza (1912-1999)
A milétoszi hajós. Bp., Palatinus K., 1999. 318 p., 19 cmA kalandos történelmi regény az időszámításunk előtti 5. évszázadban a görög-perzsa háborúk idején játszódik. A történet Milétosz és a többi városállam győzelmével, a perzsa hódítók visszaverésével végződik. Két 14 éves főhőse, Toxarisz és Hermodórosz Anaximenész híres iskolájába járnak, melyet még Thalész, Milétosz városának híres bölcse alapított. Egy napon - iskola helyett - a hajókikötőben őgyelegnek, és mivel még nem láttak hajót belülről, kapva kapnak Atimiász kapitány ajánlatán, hogy elviszi őket egy rövid hajóútra. Ezzel kezdődik kalandos történetük, viharba kerülnek, rabszolgának adják el valamennyiüket, nagy történelmi események szemtanúi lesznek. A regény végén minden jóra fordul, és a fiúk ismét szabadok lesznek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hegedüs Géza (1912-1999)
Az írnok és a fáraó. Bp., Holnap., 2007. 269 p., 21 cm (Ifjúsági könyvek)A regény az ókori Egyiptom világába kalauzolja az olvasót. A történet IV. Amenhotep uralkodásának tizenhét esztendejét (Kr.e. 1375-1358) fogja át, érzékeltetve, hogy ez az időszak csak egy pillanat volt a birodalom történelmének évezredeiben, de az emberiség útjának állomását jelzi. A regény történelmi magja: a fáraó vallási és társadalmi forradalma. A valós történelmi alakok - Horemheb főkincstárnok, Áj, a hadvezér - mellett fölbukkanó szereplők, köztük Thotmóze, a fáraó bátor szívű írnoka már az író képzeletének szülöttei, de életük, harcaik, hétköznapjaik a fáraó által megteremtett társadalmi megújítás-megújulás jegyében zajlanak. Az új tanok győzelméhez kötődik a fiatal írnok boldogulása is, aki csak ily módon nyerheti el szerelmét, egy pap lányát. A helyenként kalandregénybe illően izgalmas cselekménysor mögött gazdag művelődés­történeti anyag húzódik meg. Utószó és jegyzetek egészítik ki a művet, amely a fiatal olvasóknak 11 éves kortól ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hegedüs Géza (1912-1999)
Géza fia, István. Bp., Seneca K., 1999. 131 p., 21 cmHegedüs Géza történelmi regényének kora, a 10. század vége valódi korforduló, amikor Magyarország népe válaszút előtt áll: választania kell pogányság és kereszténység között, a nomád kalandozó életforma és a letelepedett, dolgos élet között, és legfőképpen az ősi hagyományok és az európai mentalitás között, melyet egyfelől Koppány somogyi uralma, másfelől Géza fejedelem esztergomi udvara jelképez. A szerző történelmi regényében nem pusztán azt ábrázolja, miképp csap össze magyar földön a két világ, de arról is beszél: a feladatok súlya alatt miként érik uralkodóvá István. A feszes szerkezetű, viszonylag kevés szereplőt mozgató, néhány helyszínre és jelenetre koncentráló - csaknem minden epizódjában szimbolikus jelentésű - cselekményű regény fontos történelmi tanulságot fogalmaz meg - fiatalok számára: csak a nagy jellem, a maga sorsát népének, hazájának alárendelő személyiség lehet a történelem alakítója.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Heltai Gáspár (1510-1574)
Száz fabula. Bp. Unikornis K., 1998. 1890p., 20 cm (Nagy magyar mesmondók)Heltai Gáspár legnevezetesebb munkája, az 1556-ban megjelent Száz fabula című állatmese-gyűjteménye. Nem Aiszóposz eredeti szövegéhez nyúlt vissza, hanem a Stainhövel­-féle német kiadást választotta mintául, de a fordításoknak nem sok közük van az eredetihez. Életet vitt beléjük, magyar környezetre formálva írta át őket (pl. A keselyűről, varjúról és csigáról). A fabula jelentése kitalált történet, mese. A bennük szereplő emberi tulajdonságokkal felruházott állatok és növények (pl. Egy szamárról és oroszlánról; A fenyőfáról és nádszálról stb.) mindig is alkalmasak voltak arra, hogy társadalomkritikát hordozzanak (pl. Egy nemesemberről és az ördögről), visszás jelenségeket, emberi gyengeségeket pellengérezzenek ki (pl. A hollóról és a pávákról). Céljuk, hogy javító szándékú bírálattal, tanulságok megfogalmazásával segítsék elő a jobb, igazságosabb viselkedési normák kialakítását (pl. Az agg lóról és agg agárról) - Heltai ebben is a segítségünkre siet, ugyanis a mese után megfogalmazza annak értelmét, melynek értéke gyakran vetekszik magával a mesével. A fabulák érdekes fényben mutatják Heltai társadalomszemléletét - az egész mesegyűjteményt egyfajta polgári világlátás hatja át. A művek erkölcsi-nevelő szándéka alól mind többször elővillan az írás érzéki gyönyörűségébe való belefeledkezés. Közmondások, népi bölcsességek, népszerűvé vált szentenciák jelennek meg lapjain, előadásmódját dialógusok teszik elevenné.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, tréfás mesék, mesék
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hervay Gizella (1934-1982)
Kobak könyve. Ill. M. Tóth Géza. Kolozsvár, Koinónia K., 2002. 150 p., ill., 29 cmA címszereplő, Kobak - mint afféle igazi kisfiú - sok mindennel foglalkozik: napot rajzol, zenét hallgat (Mondóka mese), piros labdával sétára indul (Labda-mese), és ha kedve támad, akár tornyot is épít Katinkával (Tornyos-mese). Gondolataiban nagyon nagy szerep jut az autónak, traktornak, és a vízipisztolynak is. A játékok, és a technikai "csodák" mellett gyermektársainak viselkedése is foglalkoztatják a kisfiút, aki színesen mesél a hazudozó kisfiúról (Hazudozó-mese), és azt a történetet is elmondja, amelyben a verekedés úgy kezdődött, hogy ő, Kobak visszaütött (Fordított-mese). Hervay Gizella saját kisfiának írta ezt a mesekönyvet, amelyben minden kellék és minden szereplő jelen van - minden és mindenki, aki benépesíti a tudatra eszmélő kisfiú gyermeki világát. A rövid villanásnyi mesék megragadják az olvasót sokszínűségükkel, mély gyermekismeretükkel és sugárzó gyermekszeretetükkel. A mesekönyv rajzait és színes képeit M. Tóth Géza készítette.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hohol Ancsa
Juhhé, szemüveges lettem! Ill. Kárpáti Tibor. Pomáz, Kolibri Kiadó, 2012. 32 p., 16x18 cmA gyerekeket egyes szám második személyben megszólító, humort sem nélkülöző kis könyvecskében a látás és a szemüvegesség kérdését járja körül a szerző. Játékos formában ír a rövidlátó nagymamáról, a távollátó nagypapáról, a szemészeti vizsgálatról, a színtévesztésről, és arról, hogy milyen is kisgyerekként szemüvegesnek lenni. Könnyebben el lehet ezt fogadni, ha tudja az ember, hogy ma már például lehet színes szemüvegkeretet választani, és a szemüveges gyerekeknek felnőttkorukban sokszor már nem kell szemüveget hordaniuk, de ha mégis, az sem baj, hiszen a szemüvegesek úgyis mindig okosabbnak tűnnek. Ezzel a konklúzióval zárul a kis kötet, amelyben Kárpáti Tibor vidám, színes, egészoldalas rajzai, és az egy-egy mondatos, szellemes szövegek hozzásegíthetik a gyerekeket ahhoz, hogy könnyebben megbarátkozzanak a szemüvegükkel.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hohol Ancsa
Terka a piacon. Ill. Boris Juli. Budapest, Manó Könyvek, 2010. 32 p., 20x21 cmTerka, a bájos, cserfes négyesztendős kislány nem nagyon szereti a zöldségeket. Édesanyja azonban azt szeretné, ha megbarátkozna velük, és ehhez a piacon a zöldséges Karcsi bácsi segítségét kéri. A kislány előtt hamarosan feltárul a zöldségfélék vidám világa, ahol megismerkedik Sütőtök Stefivel, Gomba Úrral, Bravissimo Brokkolival, Kotnyeles Kelbimbóval és a Zsonglőr Borsókkal. Olyannyira összebarátkoznak, hogy amikor Sóska és Spenót csínytevése miatt mentőakciót kell indítani a Zsonglőr Borsók érdekében, nem is kérdés, hogy a kislány segít nekik… Boris Juli bájos, humoros, színpompás rajzai remekül kiegészítik a kedves, szellemes mesét. A gyermekek világához tartalmilag és formailag egyaránt közelálló kötet jó szívvel ajánlható az óvodás korúaknak.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hohol Ancsa
Terka és a varázscsizma. Ill. Boris Juli. Budapest, Manó Könyvek, 2010. 32 p., 20x21 cmTerka, a bájos, cserfes négyesztendős kislány gumicsizmát kap ajándékba a nagyszüleitől. Akkor szereti meg igazán ezt a lábbelit, amikor kiderül, hogy az varázserővel bír: óriási, ritka szép szivárvány jelenik meg ugyanis az égen, amikor a kislány épp ezt viseli. Bár anyukája le akarja beszélni, de mindhiába, Terka még a legnagyobb kánikulában is csak ezt hajlandó felvenni, amikor barátja, Ottó szülinapi zsúrjára hivatalos. Vajon megismétlődik a varázslat a kerti ünnepségen? A kedves történetet ezúttal is Boris Juli bájos, humoros, színpompás rajzai kísérik az óvodás gyerekek legnagyobb örömére.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hohol Ancsa
Terka, a világutazó. Ill.Boris Juli. Budapest, Manó Könyvek, 2010. 32 p., 20x21 cmTerka, a bájos négyesztendős kislány óvodába jár, ahová egy napon – számára – különös ikerpár érkezik. A két kislány olyan egyforma, akár két tojás, ráadásul nagyon göndör, ébenfekete hajuk és tejeskávé színű bőrük van. Nem is csoda, hiszen az anyukájuk magyar, de az apukájuk afrikai. Ennek apropóján aztán záporozni kezdenek a gyerekek érdeklődő kérdései, amelyeket az óvónéni egy színes atlasz segítségével igyekszik megválaszolni. Terka közben elszenderedik, és csodálatos, színpompás álmot lát, amelyben egzotikus tájak és lakóik elevenednek meg. Többek között kap eszkimópuszit, megpróbál pálcikákkal rizst enni, és azt is megtudja, hogy Ausztráliában karácsonykor van a legmelegebb… Miután csupa-csupa kedves kalandot él meg a világ különféle tájainak megannyi barátságos lakójával, mi sem természetesebb, hogy felébredve az ikerlányok legjobb barátnője lesz. Boris Juli bájos, humoros, színpompás rajzai kísérik a kedves mesét. A tartalmilag és formailag egyaránt igényes kivitelű kötet jó szívvel ajánlható az óvodás korú gyermekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Holder, Mig
Panov apó karácsonya. Ill. Downing, Julie. Budapest, Harmat, 2014, 26 p. 28 cmA jólelkű, mindig derűs suszter, Panov apó egyedül karácsony napján szomorú: nem maradt senkije sem aki felvidítaná. Nagy magányában egy karácsonyról szóló könyvet olvasva hangot hall, amely arról biztosítja, hogy Jézus ellátogat hozzá a napokban, de az utcán jövő-menő emberek között neki kell felismernie Isten Fiát. Panov apó minden szegény, átfagyott embert megszán és házába invitál, étellel-itallal kínálja, ám a várva várt vendég nem érkezik meg. Vajon észre veszi-e, hogy ha másokon segít, azzal az Isten Fiát ajándékozza meg? Karácsony közeledtével Lev Tosztoj népmesefeldolgozását Julie Downing hangulatos illusztrációi kíséretében bizonyára örömmel hallgatják meg az óvodás korú gyerekek.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Horgas Ádám (1969) - Horgas Béla (1937)
Szeltagor. A sárkányok ideje. Bp., Atlantis Tánc-Színház, 1997. 293 p., 20 cmVarázslatos világba kalauzol a Horgas-szerzőpáros - apa és fia - eredeti fantáziával megalkotott, mitologikus meseregénye. A mű abba a modern regénytípusba tartozik, amelyet a Tolkien-művek és Michael Ende Végtelen története is; a mesés közegben bontakozik ki egy mitikus, zárt, öntörvényű - a valós elemeket líraian és groteszken transzponáló - epikai univerzum. A humánum, az emberi világ a mese "nyelvére" lefordítható képe ez, de ugyanakkor fantasztikusak a törvényei és jórészt a lények is, akik benépesítik, valamint az események, amelyek itt történnek. A szerzőpáros két szálon fonja a cselekmény fonalát. Az egyik Mauricóval kapcsolatos, aki rejtélyes körülmények közt jött a világra, s árvaságra jutott fiatalemberként "világ­gá megy", hogy felfedezze születése titkait. A tenger, a tűz és más elemek isteneitől akarja megszerezni a kulcsokat a ládikához, mely a titkot rejti. Démonok akarják elpusztítani, de a mesés flóra és fauna lényei védik, segítik útján. Maurico ugyanakkor Tan-bata lakója és képzett testőre is. Ezt a várost - s ez a cselekmény másik szála - végveszély fenyegeti: életadó folyója, a Marillia kiszáradt, s egy vállalkozó csapat a varázsló vezetésével elindul, hogy felderítse a baj okát. Eközben a Sárkányok népe megtámadja a várost, és ennek az eposzi, mitikus harcnak a kimenetele lét vagy nemlét drámájává nő, és amelynek végén Maurico elpusztítja a rossz erők vezérét. Az olvasó képzeletét megmozgató nyelvezet, a groteszk elemekkel is ellenpontozott líra, valamint a szerkezet zárt ökonómiája kiváló meseregényt eredményezett, amelyet 12-13 éves kortól gyermekeknek is érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ignácz Rózsa (1909-1979)
Az igazi Ibrinkó. Ill. Katulic László. Bp., Tertia K., 1998. 46 p., ill., 27 cmAz írónő meséiből megjelentetni tervezett könyvsorozat első darabja Ignácz Rózsa gyermekkorának színhelyét, Erdély világát idézi. Székely mesélők szavai nyomán elevenedhet csak meg oly páratlan színességgel, olyan gyönyörű, "ízes" magyar nyelven a mese, mint ahogy a történetben beteg gyerekeinek mesél az édesanya. Így kel életre a tündér Ibrinkó története, aki fiúruhás, kedves alakját leveti és valódi férfiú, "igazi" ember lesz, hogy szeretetre, segítő, igazi emberségre tanítsa társait. A régi-régi, szájhagyományként fennmaradt székely népmeséhez Katulic László "álmodott" meseszép, a népi ornamentika elemeiből építkező színes rajzokat. Közel huszonöt éve jelent meg válogatás az írónő meséiből (A hegyen-völgyön szánkázó diófa), most újból gyönyörködhetnek a gyerekolvasók, és a nekik felolvasó felnőttek is az ékes szavú, gazdag fantáziával megálmodott Ignácz Rózsa-mesékben.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Illyés Gyula (1902-1983)
Hetvenhét magyar népmese. 23. kiad. Bp., Móra, 2012. 555 p. 24 cmJeles mesegyűjtők – a többi között Berze Nagy János, Brassai Sámuel, Kriza János, Vikár Béla – gyűjteményéből való a kötet anyaga. Legszebb népmeséink darabjait emelte át Illyés Gyula az irodalomba – megőrizve a nép gazdag, élő nyelvét, a népmesék fordulatait. A mesék a magyarság megtelepülésének különböző tájain teremnek: magukon hordozzák e tájak sajátos mondatalakítását, nyelvi zeneiségét. Ismert szép mesék, Mátyás királyról szóló történetek, állatmesék és tréfás, rövid mesék váltakoznak, az élő meseszó hangulatát árasztják.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Illyés Gyula (1902-1983)
Ludas Matyi. Ill. Szántó Piroska (1913-1998). 2. felújított kiadás Budapest, Móra., 2011. p., 32 p., 24 cmA magyar népmeséből készült feldolgozás főhőse, a szegény, ám furfangos libapásztor háromszor vesz elégtételt sérelméért Döbrögi uraságon. Ludas Matyi történetét Illyés Gyula dolgozta át közérthető, olvasmányos formában a gyermekek számára. Az ugyanakkor az eredeti történet ízét-zamatát megtartó szöveg kiváló olvasmány lehet az olvasni tanuló gyerekek számára is, nemcsak szövege, de tipográfiai kivitelezése okán is. Az először 1973-ban megjelent kötet második, felújított kiadását gazdagon illusztrálják Szántó Piroska színes, mozgalmas rajzai.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ispirescu, Petre (1830-1887)
A hegyek tündére. Ford. Kerekes György, ill. Szegedi Katalin. Bp., General Press K., 2002. 100 p., ill., 29 cmPetre Ispirescu, a román népmesekincs gyűjtője - Andersen és Bechstein kortársa - maga is számos mesét írt. A hegyek tündére címmel megjelent rendkívül figyelemre méltó, szép kiállítású könyv Kerekes György tolmácsolásában meséiből kereken tíz történetet tartalmaz. A történetek csodákkal teli, valódi álomvilágba repítik a meséket hallgató-olvasó gyerekeket. Rendkívüli tulajdonsággal bíró mesehősök, csodás lények lépnek színre, hogy bebizonyítsák: a mesékben minden álom valóra válhat kitartással, bátorsággal, no meg némi szerencsével, amibe a műfaj előírásainak megfelelően különleges varázseszközök, némi földöntúli praktikák is besegítenek. Érdekes megismerni az egyik legkedveltebb európai népmese, a Hamupipőke román változatát, a címadó mesében. Ispirescu romantikus történetében a főhős nem mostoha sorsú, árvalány, hanem varázserejű tündér, aki beleszeret az okosságáról és szépségéről messze földön híres királyfiba, de nem jelenhet meg előtte igazi alakjában, mert a tündérek törvénye szerint, ha földi emberhez megy feleségül vége a varázserejének. A tündér ezért a királyi udvar szolgálatába áll és csak a báli éjszakákon mutatkozik teljes szépségében. Miután a királyfi három éjszakát végigtáncol a szépséges ismeretlen leánnyal, és a szurokba tapadt topánka elvezeti az engedelmes szolgálólányhoz, a szerelem győzedelmeskedik: a hegyek tündére lemond bűvös erejéről, és földi élet boldogságának beteljesülését választja. Szegedi Katalin a mesék hangulatát, varázslatos világát kifejező és életre keltő, finom vonalvezetésű rajzaival illusztrált színvonalas kötetet érdemes ajánlani az 5-7 éves korú gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Iszlai Zoltán (1933)
Hóbucka és Nettó, a láthatatlan oroszlán. Bp., Móra, 2005. 45 p., 20 cm (Zsiráf könyvek)Eszter minden vágya egy kiskutya. A téli kertben kalandosan ugyan, de egymásra találnak Hóbuckával, a kis fehér pulival, és elválaszthatatlan jó barátok lesznek. Együtt adják át magukat a tél örömeinek, különösen a hóbuckákban való bújócskázást kedvelik, amit persze nagyban nehezít, hogy a kiskutyának csak két szeme és orra észrevehető a nagy fehérségben. A hóban váratlanul felbukkan a messzi Madagaszkárból érkezett oroszlán, Nettó is, és barátságot köt Eszterrel és Hóbuckával, akiknek egyetlen percnyi fejtörést sem okoz, hogy Nettó láthatatlan... A kedves, vidám történetben a már olvasni tudó kisiskolások lelik majd örömüket.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janczarski, Czeslaw
Fülesmackó kalandjai. Ill. Békés Rozi. Bp., Tercium K., 2002. 65 p., ill., 29 cmMihez kezdhet egy kis mackó a játékboltban, ha társai már mind gazdára találtak, csak őt nem vitte haza senki? Nyuszogó nyúl, akiben a kis mackó csakhamar igaz barátra lel, lekonyuló füle miatt elnevezi Füleskének a játék macit, aki ezek után csakhamar gazdára lel. A testvérpár, Zoska és Jacek nagyon megszeretik új játszótársukat, Fülesmackót, aki csakhamar a fiúk barátaival is megismerkedik, és számos remek kalandban lesz része a kis csapatnak. A kis bocs megismerkedik a hóemberrel, Bodrival, a házőrző kutyával, Keleppel, a gólyával, sőt eljut a Nagy Városba is, de lehet, hogy még a Holdra is kirándulást tesz... A kedves mesét Békés Rozi rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janicsák István (1953)
Macskazenekar. Ill. Sajdik Ferenc. Bp., Bereményi Kvk., 1998. 63 p., ill., 25 cmA ZIZI Labor zenekar vezetője derűs, életörömöt sugárzó, játékos és mindig jól mondható gyermekverseket ír. Ezek hatását Sajdik Ferenc rajzai megsokszorozzák.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek, tréfás versek
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
A nagy zuhé. Ill. Réber László. 6. kiad. Bp., Móra, 2011. 35 p., ill., 24 cm (Zsiráf könyvek)Két gyerek áll a buszmegállóban: egy kisfiú, Bill Vasziljevics MacKonov, az első nemzetközi űrflotta felderítője, és egy kislány, Fehér Szarvas Fia. Elered az eső és a rettenthetetlen űrhajós, valamint az indián varázsló versenyre kelnek egymással. Soha ki nem próbált, el nem játszott játékok, különböző felfedezések elbeszélésével ejtik ámulatba egymást, míg a varázslat hirtelen szertefoszlik: a nagy fáradsággal képzeletben létrehozott, földig érő esernyő-űrhajóról kiderül, hogy túlságosan is hasonlít az emberke által sátornak nevezett valamihez. Kimondhatatlanul is egymást okolják csalódásuk miatt, már-már megszűnni látszik a bontakozó barátság, ráadásul az esernyőnek is nyoma vész. A feszültséget végül is MacKonov oldja fel; látszólag komoran, (valójában azonban örül, hogy jót tehet), nyomába ered és visszahozza a bonyodalmakat okozó esernyőt. Janikovszky Éva jó érzékkel mutatja be a kiskamaszok érzelemvilágát, Réber László ötletes rajzai szervesen kapcsolódnak a történethez.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Akár hiszed, akár nem. Ill. Réber László. 3.kiad. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2004. 32 p. 23 cmHogyan közelít a kisgyerek a rokonság fogalmához? Miképpen tudja elfogadni azt a számára nehezen hihető tényt, hogy nagyapa és nagyanya is gyerek volt egyszer, szülei hasonlóképpen. Micikének sem egyértelmű, hogy családtagjai közül pontosan ki kicsoda, ezért aztán az okos, idősebb báty vállalja magára a feladatot, hogy eligazítsa Micikét a családfa útvesztőjében. Ötletes, mulatságos magyarázatai (no meg Réber László rajzai, és kötet illusztrációs anyagát gazdagító századforduló korabeli fekete-fehér fényképek) nyomán végül kishúga is megérti a rokonsági fogalmakat, és készséggel elhiszi, hogy minden felnőtt gyerek volt egyszer. A bájos humorú írás a kisiskolás korosztálynak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Aranyeső. 8. kiad. Bp., Móra Kvk., 2002. 287 p., 21 cmA regény főszereplőjét, Burián Ágnest egymást érik a csalódások: nem veszik fel az egyetemre, majd hirtelen elhatározással beiratkozik az ápolónőképzőbe, de nehezen tud beilleszkedni új osztálytársai közösségébe és a kórház szigorú rendjébe, ráadásul kiábrándul szerelméből a csinos orvostanhallgatóból is. A kisebb-nagyobb kudarcok már-már megtorpanásra késztetik, de a nehézségek végül megedzik akaratát és kitart a választott élethivatás mellett. A felnőtté válás reményekkel és csalódásokkal teli időszakát ábrázoló történet a tizenéves korosztály szórakoztató és tanulságos olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Az úgy volt.... Ill. Réber László. 4. kiad. Bp., Móra. 2010. 53 p. 24 cmAz úgy volt ... - kezdi a 70-es években játszódó történetek mesélését Janikovszky Éva könyvének kamasz hőse, ám a szöveg folytatásából az derül ki, hogy - bár napjainkban nem nyomasztja a tizenéveseket a takarékbélyeg-felelősség, az őrsi feladatvállalás terhe, nem kötelező a kertvárosi szociális otthonba tett látogatás- a kamaszgondok évtizedek múltán is ugyanazok maradtak. A szülői faggatózásra, Mi újság?, ma is egyetlen válasz létezik: "semmi". "Én általában tudom, hogy mi az újság, csak nem szeretem, ha folyton kérdik." - adja meg a logikus magyarázatot a kamaszfiú a kötet címadó írásában. A látszólagos érzéketlenség mögött azonban a legtöbbször éppen nagyfokú érzékenység húzódik meg, amint az a lírai hangütésű Ki szeretne ilyen unokát? című epizódból is kiderül. De az iskolai élet kisebb-nagyobb bonyodalmaiban (Mi érdekel komolyan?), a fiú-lány kapcsolatokban is mulatságosan tükröződnek a jellegzetes kamasztulajdonságok, az egyszerre gyermeki, és a már bontakozó felnőtt érzelmi jegyek (Járhatok-e Ancsurral?). Réber László rajzai a kamaszság komikumát és líráját még érthetőbbé, még szeretetreméltóbbá teszik.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Bertalan és Barnabás. Ill. Réber László. 5. kiad. Bp., Móra, 2011. 24 p. 27 cm"Az ikertestvérek mindig nagyon hasonlítanak egymásra... A dakszli ikrek annyira hasonlítanak egymásra, hogy elég, ha csak egy dakszlit képzeltek el, mert a másik ugyanis pontosan ugyanolyan." Bertalan és Barnabás boldog életében ez a hasonlóság volt az egyetlen probléma. Borbála néni és Boldizsár bácsi bizony sokszor összetévesztette a két kutyafiút. Szerencsére egy kék és egy piros masni megjelenésével, némi kezdeti zavar után, minden megoldódik. Már messziről látszik melyik csóváló farkinca Barnabásé, melyik vidáman lógó fül Bertalané. Janikovszky Éva szerzőtársának, Réber Lászlónak a rajzai illusztrálják a vidám mesét.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Cvikkedli. Ill. Réber László (1920-2001). 5. kiad. Bp., Móra, 2011. 29 p. ill., 24 cm (Zsiráf könyvek)A történet főszereplője egy fantáziagazdag kisfiú, Dani, aki a családi fotókat őrző dobozban rábukkan egy titokzatos, cvikkeres úr fényképére. A kisfiú lázas nyomozásba kezd: vajon ki lehet, miként élt a számára oly szimpatikus modell, „Cvikkedli””úr. A családtagok nem tudnak választ adni a kérdéseire, de Dani a saját fantáziájával kiegészíti a „mesét”, így születik meg egy lírai szerelem története, Cvikkedli és Amálka romantikus meséje. A történethez Réber László készített bájos rajzokat.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Égigérő fű. Ill. Réber László. 10. kiad. Budapest, Móra, 2012. 92 p., 24 cmA meseregény főszereplője, Misu, a nyári vakáción lévő kisfiú az öreg bérház minden lakóján segíteni akar: a rémlátó Kamilla kisasszonyon és a pincében lakó derék szenesemberen, Oszkár bácsin éppúgy, mint az aranykoszorús lószerszámkészítőn, Dezső bácsin, vagy az öreg parkőrön, Poldi bácsin. Neki köszönhető, hogy a kedves, mulatságos történet végére a házban élők átalakulnak, és álmuk valóra válik: Kamilla kisasszony otthagyja szörnyű munkahelyét, a Pagobajt (Központi Panasz-, Gond- és Bajbejelentő Hivatal) és a Gradicselnél (Központi Gratuláció-, Dicséret- és Elismerésbejelentő Hivatal) helyezkedik el, a zöld fű után sóvárgó, Poldi bácsi kedvéért pedig zöld rétté változik az öreg bérház udvara. A televíziós változata okán is közismert könyvet Réber László szellemes rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Felelj szépen, ha kérdeznek! Ill. Réber László. Budapest, Móra, 2011. 32 p. 23 cmA szerző a gyermek-felnőtt kapcsolatokat megfricskázó, remek képes mesekönyveinek sorában a jelen kötetben egy hatéves kisiskolás fölöttébb elgondolkodtató monológjába szövődnek bele a gyermeki sérelmek. Elhangzik az a sok-sok csak látszólag értelmes kérdés, amit a fáradt, hajszolt felnőttek olykor föltesznek a gyerekeknek (szeretsz-e iskolába járni, aput vagy anyut szereted-e jobban? stb.), és ismerősnek tűnhetnek a gyerekek kérdéseire adott felületes, semmitmondó válaszuk is, ám a könyv tanúsága szerint mindez igen bőséges humorforrást is jelent. A Réber László bravúros gyermekrajz stílusú illusztrációival kísért kötet a kisiskolás gyermeknek ajánlható, de a felnőtteket is derűs percekkel ajándékozza meg.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék. Ill. Réber László. Budapest, Móra, 2011. 34 p., 23 cm"Folyton jónak lenni iszonyúan unalmas" - fogalmazza meg minden gyermek nevében elkeseredett alapállását a kötet narrátora. A számos intelem ("Hányszor mondtam, hogy mosd meg a kezed! Ne rágd a körmöd! stb.) megkeserítik az életet. Egészen más lenne a világ, ha ezek az intelmek így hangzanának: "Hányszor mondtam már, hogy ne feküdj le este, hogy egyél ebéd előtt lehetőleg sok csokoládét" stb.). Mindebből az következik, hogy meg kell várni a beköszöntő felnőttkort, amikor is minden titkos vágy teljesül: aranyhalat lehet tartani a fürdőkádban, a szobában tölgyfa nevelhető és így tovább. A kitűnő és roppant mulattató történetek feltehetően azonnal megértésre találnak a gyerekeknél (és komoly tanulsággal szolgálnak a felnőtt olvasónak). Réber László rajzai teszik teljessé a méltán népszerű mesekönyvet.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Jó nekem! Ill. Réber László. 7. kiad. Budapest, Móra. 2012. 36 p. 23 cmA játékos humorral született képes mesekönyv főszereplője a négy-ötéves kisfiú egyes szám első személyben családja, rokonai, a szomszédok egy-egy jellemző állásfoglalását közvetíti. Mind azt várják el tőle, hogy egy rendes gyerekhez méltón elvárásuknak megfelelően viselkedjen, és örömmel tegyen eleget a kérésüknek. Janikovszky Éva a felnőttek-gyerekek viszonyának problémáit, a gyermeklélektan néhány fontos tételét fordítja így le a mindennapok nyelvére, lehetővé téve, hogy a könyv gyerekolvasói, a mondatokat és cselekvéseket képletnek tekinthessék, és behelyettesíthessék a maguk tapasztalatait a saját családtagjaikkal kapcsolatban. A gyerekek képzeletének meghökkentő asszociációit feltáró, Janikovszky írta, Réber László rajzolta könyvek kiemelkedő helyet foglalnak el a gyerekirodalomban.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Kire ütött ez a gyerek? Ill. Réber László. 10. kiad Bp., Móra, 2011. 50 p., 24 cm"Amióta nagy vagyok és ütődött és nyegle és idétlen, azóta nem lehet hozzám szólni. De azért szólnak" - jegyzi meg a könyv kamasz hőse, kortárs nevettető, de bosszantó logikájával. S megrajzolja - kizárólag a felnőttek közhelyektől hemzsegő, szülői elfogultságtól átitatott és előítéletektől sem mentes mondatait idézve - saját önarcképét. S egyben azt az utat is, amelynek során "anyuka egyetlen boldogságából, papa büszkeségéből, nagymama szemefényéből" egyszeriben kibírhatatlan kamasz lesz, akiről "jobb nem beszélni". Gátlásos de csupa szív és életvidám kamaszok lelkivilágába enged bepillantást a népszerű szerző elgondolkodtató és szórakoztató műve.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Már iskolás vagyok. Ill. Réber László. 7. kiad. Bp., Móra, 2012. 51 p. 24 cmA meséskönyv kisiskolás krónikása a történet kezdetén elbúcsúzik az óvodától, ám ezt nem teheti meg jó pajtása, Pöszke, aki évvesztes. Dani minden igyekezetével azon van, hogy megvigasztalja. Játszótéren, sétán cserél gondolatokat a két jó barát, s a kislány előtt - Dani jóvoltából - már jóval a következő tanév előtt "kitárulnak" az iskola kapui. Dani mesél a tanárokról, iskolás társairól, az olvasás, az írás, a közös játék örömeiről. S mindezt oly ügyesen teszi, hogy Pöszke tüstént elhatározza: egészen addig akar iskolába járni, amíg kész tanítónőként ki nem léphet kapuján. A kötetet a jól ismert Réber-rajzok illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Már megint. Ill. Réber László. 4. kiad. Budapest, Móra, 2005. 33 p. 23 cmJanikovszky Éva történetei Réber László rajzainak kíséretében mindig a felnőtt-gyermek viszonyt ábrázolják, kicsik és nagyok számára egyaránt élvezetesen. A szereplők bemutatásán kívül ezúttal 12 "életkép" fért el a kötetben, mindegyikük kerek egész, és valamilyen aktuális témát vet fel: festés a lakásban, hét végi program, anyák napja, influenzajárvány, farsang, filmezés, karácsony, és mindegyik szellemes csattanóval végződik.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Már óvodás vagyok. Ill. Réber László. 9. kiad. Bp., Móra, 2010. 54 p. ill., 24 cmCsöppnyi emberkék nagy sorsfordulójáról szól Janikovszky Éva egyéni hangú kötete. "Amikor Dani először ment óvodába" - így kezdődik a kis Dániel szemszögéből látott sajátos valóságkép megrajzolása, hogy azután rendre-sorra kinyíljanak az óvoda szobáinak ajtajai, s a helyiségek benépesüljenek a rendet, fegyelmet tanuló gyerekekkel. A felnőtt-gyermek kapcsolattal párhuzamosan mutatja be az írónő a gyermekek közötti vonzások és választások bonyolult rendszerét is. A Janikovszky-mesekönyv titka az írónő igazi emberszeretetében és a mese stílusában rejlik. Réber László iskolát teremtő illusztrációi díszítik a kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Szalmaláng. 4. kiad. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2004. 224 p., 21 cmA regény főhőse Palócz Vera, szegedi gimnazista, impulzív, csupaszív kamaszlány, akinek lelkében és fejében teljes káosz uralkodik. Vera ugyanis folyamatosan szerelemes, a probléma csak az, hogy egy színész, egy karmester és Kolozs János egyformán érdekli a lányt. Az apa meghökkenve figyeli leánya érzelmi hullámzásait és igyekszik támaszként szolgálni, de az eseményekből semmit sem ért. Vera szerelmes fellángolásai az ő szemszögéből természetesen halálosan komoly történetek, amelyeket az író a jellegzetes Janikovszky-humorral és nagy-nagy empátiával meséli el kitűnő szórakozást nyújtva ezzel a Verához hasonló korú kamaszlányoknak.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Te is tudod? . Ill. Réber László. 5. kiad. Budapest, Móra, 2011. 40 p., 23 cmJó néhány évtizede jelent meg először a kötet, amely azóta már több kiadást megért. A Réber László színes rajzaival illusztrált könyv lapjain a nagyvárosi kisfiú elpanaszolja, hogy a felnőttek hét közben sosem érnek rá vele játszani, mert dolgoznak. Vajon mit is dolgoznak egész nap? A családtagokat kikérdezve aztán részletesen elmeséli, hogy mivel telik a postai dolgozó, a rendőr, a darukezelő, a gyerekorvos egy-egy napja. Ezek után pedig már nem is olyan nehéz kitalálni, hogy mit is játsszon. „Hétfőn azt játszom, hogy postás vagyok. Kedden azt játszom, hogy rendőr vagyok….” Hétvégén aztán végre együtt van a család, mindenki ráér játszani, és a kisfiú bármit kérdezhet…. A kedves kötet az óvodás és kisiskolás gyerekek számára ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Velem mindig történik valami. Ill. Réber László. 11. kiad. Budapest, Móra, 2012. 31 p. 23 cmJanikovszky Éva és a szövegíró méltó szerző társa, Réber László könyvillusztrátor gyermek-felnőtt viszonyt boncolgató meséje voltaképp monológ, pompás epizódok laza füzére, amelyekben egy kisfiú tart tükröt az őt körülvevő felnőttek elé. Kiszolgáltatott helyzete tudatában, de a gyermeki tisztánlátás és igazságérzet birtokában sorolja mindazokat a furcsaságokat, apróbb-nagyobb félreértéseket, a gyermeki bánat okait, amelyekre családjában - más családokhoz hasonlóan - bőven van módja felfigyelni. A szülök gyakran a kényelmesebb utat választják; közhelyekre támaszkodva "nevelik" csemetéjüket - ezekre a sztereotípiákra ad csattanós válaszokat a "gyerekszáj" a "kortárs" olvasók remek szórakoztatására.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 71 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy fiú! Ill. Réber László (1926-2001). 7. kiad. Bp., Móra Kvk., 2008. 24 p. ill., 19 cmAz ötletes páros kötet első darabjának krónikása, a mama eredetileg lányt várt. Elképzelte azt a sok örömet, amellyel egy szép, házias, szorgalmas kislány megörvendeztetheti szüleit. S aztán megtudja, hogy kisfia született. Elég rápillantania az újszülöttre, hogy máris arról álmodozzon, mennyi mindenre jó a kisfiú. Kártyázik majd a papával, barkácsol, megjavítja az elromlott tévét, a rossz mosógépet stb. Az anyai álmok tovább színesednek a babát látogatók szavai nyomán. "Örülj, hogy fiú!" - mondják, és máris sorolják a lányok fogyatékosságait; szó esik a kényeskedésről, a hiúságról stb. A Janikovszky-Réber páros ismét remekelt; könyvüknek a szülők legalább­ annyira örülnek, mint a gyerekek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak
Társkötete: Örülj, hogy lány!

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy lány! Ill. Réber László (1926-2001). 7. kiad. Bp., Móra Kvk., 2008. 24 p. ill., 19 cmA páros kötet első darabjában (Örülj, hogy fiú) megszólalt az a mama - aki bár lányt szeretett volna - fiút hozott a világra. Elmondta az érveket, amelyek "meg­vigasztalták". A "társkötetben" természetesen más a nézőpont: ami ott érv volt, az itt ellenérv. Kinek is kell fiúgyermek, ki akar állandóan rettegni a vásott, önző, motorbiciklire vágyó, verekedős fiáért, aki természetesen előbb-utóbb a veszély vonzásába (autóversenyzés stb.) kerül, s végül elragadja otthonról egy lány. Sokkal inkább kell a kislány, aki majd megköti papájának a norvég mintás pulóvert, mindennap új frizurát fésül a mamájának, és kipróbál minden kozmetikai és salátareceptet. S ami a legfontosabb szempont: nem megy el soha otthonról, csupán csak fiút hoz a házhoz. A kötet párjával teljes, de anélkül is remek szórakozást nyújt szülőknek és gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak
Társkötete: Örülj, hogy fiú!

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jankovics Marcell (1941)
Ének a csodaszarvasról. Bp., Csokonai K., 2001. 75 p., ill., 24 cmA magyarok régi-régi vezérállata a csodaszarvas, amely elvezette őseinket az ország egykori keleti kapujához és kijelölte Géza fejedelem új, állandó székhelyét. A magyarok ősi eredetmondáját, a honfoglalás mesés történetét, a csodaszarvas legendáját dolgozta föl Jankovics Marcell a Szörényi Levente közreműködésével készült Ének a csodaszarvasról című zenés rajzfilmben, amelynek nyomtatott változata a most megjelent kötet. A régi korok hangulatát felidéző csodálatos képek négy történelmi korba repítenek, négy fejezeten keresztül ismertetnek meg a honfoglalást megelőző időszak eseményeivel. Az Őshaza az újkőkorszaki és bronzkori időkről mesél, amikor megszületett a két fivér, Szárnyas ősapa, és Véres kéz-fi, akiktől népeink két nemzetsége ered. Milyen csodák részesei voltak őseink a kalandozások idején, amikor a szkíták voltak a nagy eurázsiai puszták urai (Hunor és Magor)? Mi űzte őket mindig tovább, amikor a török nyelvű népek szomszédságában éltek? Végezetül hogyan találták meg végső otthonukat a Kárpát medencében? Ezt meséli el az archaikus magyar nyelvet is megszólaltató, szép kiállítású kötet, amelyben - a történelmi múltunk után érdeklődő fiatal olvasónak öröme telik majd.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janosch (1931)
Irány Panama! Történet arról, hogyan utazott Kistigris és Kismackó álmai országába.. 2. kiad. Bp., Móra, 2012. 46 p. 25 cmA német író-grafikus közkedvelt történeteinek főszereplője a két jóbarát, Kistigris és Kismackó, akár a csodálatos ország, Panama felé erednek útnak (De gyönyörű Panama!), akár kincset keresni indulnak el (Menjünk együtt kincset keresni!), minden viszontagságon át megőrzik szilárd véleményüket, hogy az élet csodaszép, ha az embernek van egy barátja, akire számítani lehet a bajban. Az egymás iránti figyelem, az örömszerzés vágya vezérli őket a levélposta (Tigrisposta) feltalálásában is, amely végül annyira népszerű lesz az erdei állatok körében, hogy a kerti locsolócső felhasználásával valóságos föld alatti telefonkábel-hálózatot építenek ki. A három kedves, szeretettel és humorral teli - Milne Micimackó történeteire hajazó - mese sikerre számíthat a magyar mesehallgató-olvasó gyerekek körében is.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak
Előző kiad.: Kistigris és Kismackó Panamában címmel jelent meg.

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jansson, Tove (1914)
Varázskalap a Múminvölgyben. Bp., Móra Kvk., 1994. 156 p., ill., 19 cmAz Andersen-díjas, Finnországban élő svéd írónő aprócska mesefiguráinak kalandjait több kötetben megörökítette az 1940-es években, azóta a több mint tucatnyi Múmin-történet kapott helyet a világ rangos meseirodalmában. A manónép erdők övezte birodalmában játszódó történet ezúttal a szorgos-dolgos, dalos kedvű Múminmamáról, a lelkiismeretes apáról és az élénk-vidám testvérekről, valamint a barátaikról szól. Múmin, Mafli és Kószlászbóklász napjai irigylésre méltóan telnek: lelóg tányérjukról a ribizlis palacsinta, a tenger hullámainak hátán bármikor hajókázhatnak, de várják őket a völgyet övező fenyveserdők is. A rengeteg titkokat és csodákat rejt; így például bármikor fölbukkanhat fekete párducán lovagolva Kacifánt, a Varázsló, az ágakon pedig tündérek ülnek. Egy napon Kacifánt -szórakozott lévén - egy hegycsúcson felejti bűvös erejű cilinderét. A csodakalapot megkaparintják a gyerekek, s e varázstárgy fenekestül felforgatja a család életét. Egyik varázslat követi a másikat, s nyomukban kalandok - tengeri kirándulás a titokzatos szigeten, találkozás a rejtélyes lényekkel, a hattiwattikkal - egész sora vár a csöppnyi lényekre. A kötetben az írónő költői hangulatú, jellegzetes rajzai keltik életre a szeretetre méltó meselényeket.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jansson, Tove (1914-2001)
A Mumin-völgy novemberben. Budapest, Napkút, 2010. 177 p. 18 cmTove Jansson Mumin-történeteiből azonos címmel sugárzott a magyar televízió rajzfilm sorozatot a kilencvenes években. A most megjelent kötet olvasásakor így plasztikus képekben rajzolódhat meg a Muminok alakja és élete is, ha az olvasó fel tudja idézni a furcsa kislényeket emlékezetében. Bár a muminok külseje leginkább vízilóra hajaz, ők maguk emberek módjára élnek és viselkednek. Igencsak barátságosak, bárkit szívesen látnak a völgy mélyére épült házukban, és naivan próbálják megfejteni a körülöttük lévő világot, melytől el vannak szigetelve. Meggyőződésük, hogy a „Mumin-völgy a legjobb hely a világon! De vajon miért? Mi az oka annak, hogy mindenkiben csupa szép emlék él a völgyről, a folyó felett átívelő hídról, a napsugaras verandáról, a tengerparti fürdőkabinról, s azokról a percekről, melyeket itt töltött? S vajon ugyanolyan lenne a völgy akkor is, ha a muminok felkerekednének, és elhajóznának innen?”Ezekre e kérdésekre találnak majd választ a gyerekek, akiket bizonyosan elvarázsol majd ez a történet is, hiszen a kis muminok bájos naivitása szerethetővé teszi őket, miközben az „embervilág” a legkisebbek számára akár „filozofikus” kérdéseket is vethet föl.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény, regény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jász Attila (1966)
Angyalfogó . Ill. Kun Fruzsina. Kolozsvár, Koinoia, 2008. 48 p. 24 cmKülönös verseskötetet vehet kezébe az olvasó, aki már a borítón „szereplő” három kis élőlény (csíkos bogár, szálon lógó pók, szárnyas kutya) rajza láttán érzékelheti, hogy a mesefigurák köré szőtt lírai darabok sem lesznek szokványosak. A gyermekeknek szóló verseket szívesen olvassák majd a gyermeklelkű felnőttek is, hiszen a címben szereplő angyalok vélhetően olyan felnőttek, akik gondolkodásukban időnként gyermekek tudtak maradni. A három ciklusba (Szelídállatságok, Felnőttségek, Álomfogók) rendezett versek a köznapi gyermekbeszédből épülnek fel, és ez biztosítja azt, hogy a saját világuk „beszédnyelvén” megszólaló lírai darabok eljussanak a kicsit szívéhez. A szöveg és a képek szinte elválaszthatatlanok egymástól, hiszen egyik erősíti a másikat, így válik ”kézzelfoghatóvá” a Barbie-csizmás égszínkékcinke, vagy Vadló Atkó, bolhás Bolha kutya, netán a vonatra szálló bogár. A fantázia határtalansága okán, ezekben a versekben szinte minden és mindenki főszereplővé válhat, és az olvasó akár kalandjaik részese lehet az általuk benépesített mesebirodalomban. A kötetzáró vers az Álomvigyázó foglalja össze leginkább az angyalok lényegi „szerepét”. („Valaki ül az ág hegyén/ fényesít holdat, csillagot, vigyáz rád míg alszol ott”). Jó szívvel ajánlható a nagycsoportos óvodásoknak és a kisiskolásoknak egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: állatos versek, verses mesék
Ajánljuk a 4-6 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jeli Viktória – Tasnádi István (1970)
Rozi az égen. Ill. Kun Fruzsina. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2010. 86 p. 26 cmA kivitelezésében és tartalmában egyaránt igényes és a mai gyermekekhez közelálló kötet főhőse, Rozi hatodik születésnapja elveszett, legalábbis a kislány ezt feltételezi, mert szülei ezúttal megfeledkeztek a jeles napról. Útnak indul hát, hogy megkeresse. Egy lufiba kapaszkodva – Cica társaságában – bejárja a csillagos eget, ahol megismerkedik a csillagjegyekkel, az azokhoz tartozó tulajdonságokkal, és sok-sok mindent tanul. Kalandos útja során találkozik a Nyilas nevű kentaurlánnyal, az űrürgét öntő kékruhás hölggyel, a lovag Kossal, valamint a bikalovaggal, akiről aztán kiderül, hogy valójában lány. Utóbbi szerelmes a szép Kosba, de közben nagy rajongója a sztár Szupernóvának is, aki csak igen ritkán koncertezik az ő vidékükön. Aztán előkerül a vaksi Rák, az Ikernagyik, valamint az unatkozó koronás Oroszlán is. Az utóbbi lakomára hívja Rozit, de aztán a fenséges úr úgy érzi, a kislány megsértette őt, ezért vádat emelnek ellene. Dr. Virgó, az ügyész vádpontjai többek között az alábbiakat tartalmazzák: Rozi nem szokott fogat mosni; csámcsog; módszeresen bosszantja a szüleit. Ezután napsugarak röpítik a kislányt Libra bírónőhöz, akit éppen egy kifeszített kötélen egyensúlyozva találnak. A bírónő ugyan nem találja bűnösnek a vádlottat, a dühös Oroszlán azonban nem nyugszik ebbe bele, és a Skorpió képébe veti Rozit. Itt mégis minden szerencsésen alakul, Skorpió nem is olyan félelmetes, mint amilyennek először tűnt, és remekül elbeszélgetnek Rozival, aki maga is skorpió jegyű. A kislány hullócsillagstoppal ér végül haza, és természetesen az is kiderül, hogy a szülei egyáltalán nem feledkeztek meg a születésnapjáról, a tortáról és az ajándékról sem. Mozgalmas, szellemes, humort sem nélkülöző, kedves történet, igényesen, de a mai gyerekek világához közelálló nyelvezettel elbeszélve. A színes, mozgalmas rajzok remekül illeszkednek az igazán eredeti kortárs mesekönyv hangulatához, amely jó szívvel ajánlható a 6-8 éves gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mai meseregény, meseregény
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jeney Zoltán
Rév Fülöp Fajszföldön. Ill. Haránt Artúr. Budapest, Kolibri, 2013. 229 p. 21 cmA kötet előzményében a tíz esztendős legényke, Rév Fülöp Balatóniában kalandozik (Rév Fülöp. Balatóniai lovagregény), itt találja meg a birodalom egy eldugott zugában Csobánc király betegségét gyógyító virágot. A regény második részében új király, Gyenes kerül a trónra és - miután a lovagi tornán váratlanul fölbukkan régi barátja, a derék fajsz vitéz, Báró Hegyeschtűy Vászoly és a balatóniaiak segítségét kéri eltűnt uralkodójuk, Hatodik (Torkos) Hollád király felkutatásában - Fajszföld lesz az események főbb helyszíne. Ide érkezik Gyenes testvérével, Diás gróffal és annak segédjévé választott Fülöppel az élen az a delegáció, amelyet az eltűnt fajsz király megkeresésével bíznak meg. A kettészakadt királyságban régóta viszály dúl a bajuszos és a szakállas fajszok között és a királyrablás gyanújával érkező küldöttség háborút robbant ki körükben. Szerencsére (a balatóniai lovagok döbbenetére) az ő harcuk nem ont vért, hiszen kolbásszal püfölik egymást, amit aztán a csata végeztével jóízűen megesznek… A történet végére az eltűnt király rejtélye is megoldódik és hogy miként, az a kalandokra, titkokra és leleplezésekre, nagy egymásra találásokra és humoros nyelvi fordulatokra fogékony könyvfalóknak remek szórakozást ígér.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Rév Fülöp Balatóniában

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jeney Zoltán
Rév Fülöp. Balatóniai lovagregény. Ill. Haránt Artúr. Budapest, Kolibri, 2012. 252 p. 21 cmBár a tíz esztendős legényke, Rév Fülöp nagyon szeret teli hassal a napon heverészni, mégis fölhagy kedvenc időtöltésével és a derék Ádánd lovag szolgálatába áll, hogy a hatalmas tó körüli birodalom, Balatónia szeretett uralkodójának, Csobánc királynak szörnyű betegségére gyógyító növényt szerezzen. A virág azonban igen messze nő, és csak a legderekabb lovagnak nyílik. A hosszú úton Ádándnak és Fülöpnek sikerül bebizonyítania, hogy ők a legrátermettebbek a feladatra, mert nemcsak bátrak, de a szívük, az eszük is a helyén van: egy kis ravaszsággal legyőzik a félelmetes Vörös lovagot, megtörik a gonosz Arács lovag átkát, kicselezik a kalózokat és sikerül ép bőrrel átkelniük a Tavon. Ugyan Fülöp szíve mélyén mindvégig otthonára és anyukája finom főztjére vágyik a leginkább, mégis hamarosan a legnagyobb hősök között emlegetik szerte a birodalomban…. A kalandokban bővelkedő meseregény nemcsak fordulatos története, de a jól eltalált nevek, nyelvi humora okán is a tizenévesek élvezetes, szórakoztató olvasmánya. - Érdemes ajánlani a körükben.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Rév Fülöp Fajszföldön

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
A kőszívű ember fiai. Bp., Nemz. Tavkvk., 2008. 19 cm (NTK-klasszikusok) 1. köt. 307 p. 2. köt. 320 p.A nemzeti függetlenség ügye Jókait egész írói pályája során foglalkoztatta, több regénye szól erről a témáról. Közöttük van A kőszívű ember fiai című regény is, amelynek középpontjában a Baradlay család története áll. Az özvegy férje végakaratával szembeszegülve megfogadja, hogy fiait a nemzet és a haladás szolgálatába állítja. A három fiú más-más módon, de teljesíti anyja kívánságát. Hűség, szerelem, hazaszeretet és köpönyegforgatás, csaták, tömegjelenetek, forradalmi és intim pillanatok, hősiesség és önfeláldozás kavarognak a regény lapjain, amely az 1948-49-es forradalom és szabadságharc "hőskölteménye". A hetedik osztályban kötelező olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: történelmi regény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 42 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
A nagyenyedi két fűzfa. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009. 173 p. 19 cm (NTK-klasszikusok)Jókai Mór kötetbe foglalt történeti tárgyú elbeszéléseinek többsége ajánlott olvasmány az általános iskola felső tagozatában, de kedvelt ifjúsági szépirodalmi antológiadarab A legvitézebb huszár, a Székely asszony és a többi írás is. Az elbeszélések közül a címadó kisregényen, amely a nagyenyedi kollégisták vitézségének mulatságos krónikája, valamint a Komárom című elbeszélésen kívül, mely a magyar szabadságharc idején játszódik, még nyolc Jókai elbeszélés olvasható a kötetben közöttük a Százszorszépek, A két menyasszony, A legvitézebb huszár A kötet valamennyi írására jellemző a magával ragadó meseszövés, mely nem csupán felidézi a történelmi korokat, hanem részesévé is teszi az olvasót egy mára már letűnt világágnak.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
A tengerszem tündére és más mesék. Bp., Horizont 2002. 175 p.A kereken húsz Jókai-meséből álló kötet a különösségek, egzotikumok históriás tárháza. Kínától Lappföldig, Fiumétól Hawaiig­ száguld az író képzelete, nem ismerve maga előtt térbeli és időhatárt, csak két szempontot: írói hivatástudatot és hazafiságot.Már a nyitó "históriai novella", a Kína egzotikumát az olvasó elé varázsoló Tsong-Nu is kapcsolatban van a magyar történelemmel, hisz népünk közeli rokonának vélt hunok támadnak Kao-Ti császár seregeire. Ugyancsak Kelet kultúrtörténete ihlette a mákszemnyi lények fantasztikus-példázatos történetét, A leaotungi emberkéket. A nagyenyedi két fűzfa az író legismertebb elbeszélései közé tartozik, mely az 1848-1849-es szabadságharcnak állít különös - hősi pátoszból és mulatságos epizódokból gyúrt - emléket. Jókai életművében külön topográfiai vonulatot alkotnak az Erdélyben, Székelyföldön játszódó művek; ezek közül való A tengerszem tündére, amely a Szent Anna-tóhoz fűződő legendák sokaságából szemléltet egyet csodás mese formájában. A szárnyaló fantázia nemkülönben különös darabja a Négy óra egy volcán fenekén, ezt a szerelmi történetet a csak hallomásból ismert hawaii tűzhányó egzotikuma inspirálta: egy francia tudós és egy gyönyörű bennszülött leány érzelmes históriája. A lélekábrázolás kicsiny bravúrjának tekinthető a Húsz év múlva, a gyermekszemmel láttatott bűnügyi történet. A török kori Debrecen városa a helyszíne az újrafölfedezendő, bő humorú A struccmadárnak; ugyancsak Debrecenben játszódik a különös adomasorozat A magyar Faust. Amilyen ismert a novella-kerekségű A huszti beteglátogatók, annyira újdonságszámba megy a "tengeri kutyák" elleni küzdelemről szóló, a Cápahistóriák.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
Az arany ember . Bp., Novum 2007. 480 p.Jókai egyik legismertebb regénye 1872-ben jelent meg folytatásokban, majd 1873-ban öt kötetben. Ezúttal szülőföldje, Komárom hagyományaiból választott főhőst: Tímár Mihály a Szent Borbála nevű vontatóhajó biztosa, aki hajójával, utasaival és rakományával a Vaskapu sziklái között menekül magyar földre. Utasa, Ali Csorbadzsi az úton meghal, és Tímárra bízza leányát, Tímeát. Tímár a váratlanul megtalált vagyonnal feleségül kéri a lányt, aki viszontszerelem nélkül megy hozzá, megmentőjéhez. Házasságuk azonban nem boldog, Tímár egyre többet tartózkodik a Senki szigeten, Noémi és édesanyja társaságában. Válást ajánl a feleségének, de az csak Tímár tévedésen alapuló halálhírét hallva megy hozzá régi szerelméhez, Kacsuka hadnagyhoz. A főhős árnyalt lélekábrázolása, a környezet részletező leírása a Jókai-romantika egyik legizgalmasabb darabjává teszi a regényt.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 35 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
Egy magyar nábob. Bp., Akkord K., 1997. 495 p., 20 cm. (Talentum diákkönyvtár.)A régi és az újabb kritika egyaránt az író legjobb művei közt tartja számon az Egy magyar nábobot, mely alapjában véve egyetlen nagyszabású anekdota elbeszélése epizódfüzéreken keresztül. A nábob, Kárpáthy János, aki a régi magyar nemesség tipikus képviselője, egy durva, kegyetlen névnapi tréfa hatására megpróbálja levetkőzni régi önmagát, a társadalomra haszontalan, féktelen kicsapongásokba menekülő énjét. A reformkor fellendítő ereje, a körülötte megjelenő nagyszerű figurák és a hozzá menekülő polgárlány, Mayer Fanny segítik abban, hogy elinduljon a haladó magyar nemesség útján, és élete végén példaszerű, fenséges aggastyánként jelölhesse ki újszülött fiának, Zoltánnak az emberhez egyedül méltó, hazafiúi pályát. Jókai túlzó, hiperbolikus romantikája ebben a regényben érezhető talán a legkevésbé, bensőséges tárgyismerete, nemes irányzatossága, életszerű epizódtechnikája, alakrajzainak gazdagsága, vonzó humora, elégikus hajlamai viszont itt állnak össze leginkább egységes regénytónussá.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
Meséskönyve. Hasonmás kiad. Bp., Magyar Könyvklub, 2003. 158 p., ill., 23 cmA tíz Jókai mesét tartalmazó kötet nemcsak történeteivel ejti majd rabul az olvasókat, hanem az 1884-ben a Révai Kiadónál megjelent mű hasonmás jellegű kiadásával - szép kivitelével, a mesék hangulatához igazodó színvonalas, korhű illusztrációival - művészi élményben is részesíti őket. A tengerszem tündére című mese az erdélyi Szent Anna-tóhoz fűződő legendák sokaságából szemléltet egyet csodás mese formájában. A leotungi emberkék szinte kivétel nélkül minden Jókai meseantológiában felbukkan. A Mátyás király és a szegény varga meséje is azt példázza, hogy a szegény székely jutalmul kapott fényes mentéje elszakadhat bár, de királya iránti hűsége “elnyűhetetlen". A történeti regék, legendák, mondák földolgozása mellett számos elbeszélés (Oroszlánhűség, A kis király beszélő babája, A királylány babái stb.)hirdeti a szépség, a jóság erejét, az író igazság iránti szeretetét. A színvonalas szép kötet a gyerekek széles körében ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
Rab Ráby. Bp., Editorg K., 1994. 440 p., 20 cm. (Editorg klasszikusok.)A Rab Ráby Jókai egyik legrejtélyesebb regénye. Tulajdonképpen szabad átírása Ráby Mátyás 18. század végi hivatalnok német nyelvű emlékiratainak, ám az önmagukban meglehetősen érdektelen irományból Jókai nemcsak vérbő romantikus történetet tudott formálni, de valamiképp a magyar történelem egyik legjelentősebb modell-regényét is megalkotta. Ráby Mátyás II. József felvilágosult, de nemzetellenes, így egyben magyarellenes politikájának híve, ezért szembekerül a nemzeti (de újításra képtelen) nemesi ellenállással. A klasszikus ellentmondás, haza és haladás antinómiája adja a regény igazi feszültségét, és ezen az sem változtat, hogy utóbb a történeti kutatás kiderítette: az igazi Ráby egyszerűen szélhámos volt, beteges hazudozó és spicli. Mikszáth Kálmán mindenesetre úgy vélte, a Rab Ráby az a Jókai-regény, amelyet minden magyarnak a Biblia mellett kellene őriznie.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
Szegény gazdagok + A gazdag szegények. Szekszárd, Babits K., 1994. 683 p., 24 cm. (Magyar klasszikusok.)1860-ban jelent meg Jókai egyik legnépszerűbb regénye, a Szegény gazdagok, amely egyben az író legvitatottabb műve is: az utókor művészi értékeit megkérdőjelezte. Mindenesetre olyan kalandregény, amelynek számottevő társadalmi mondanivalója van. Hátszegit, a kettős életű rablóvezért, akit hol gazdag, gavallér báróként, hol félelmetes rablólovagként, Fatia Negraként látunk viszont, nemcsak morális okokból - vagyis rabló mivolta miatt -, hanem ridegsége, a közügyek iránti érzéketlensége, gőgös arisztokrata magatartása miatt gyűlölteti meg az olvasóval. A cselekmény másik szála a reformkori Pest kapzsi, kereskedő-uzsorás világában, Lapussa Demeter famíliájában játszódik. A cselekmény két szálát Lapussa unokája, a szerelmétől elszakított, Hátszegihez felesé­gül kényszerített áldozat, Henriette személye köti össze. A gazdag szegények 1890-ben született, s kivételes helye van az életműben, mert új színtérrel, a pesti külváros sikátoraival, és új típusú szereplőkkel - iparosok, gyári munkások, nyomorúságosan tengődő elesettek - gazdagítja az író teremtette univerzumot. A mese fő szála egy tisztes, munkában megőszült váltóőr körül bonyolódik. Kapor Ádám hirtelen állás nélkül marad, s álmai netovábbja, hogy bejusson a szegényházba, ennek feltétele azonban, hogy megesküdjön élettársával. Különböző kalandok után végre sikerül a vágyott biztonság: a szegényház. A mese másik szála a felső tízezerhez tartozók világába vezet, ahol a gazdagság, pazarlás, romlottság minden jellemzője megtalálható. Kivétel csak egy akad közöttük: Amelie-Lidia grófkisasszony, aki szerelmi csalódásában hátat fordít e hazug világnak, és a szerény keresetű hímzőnők sorsát vállalja egy közrendőr oldalán. A regény a realizmus és a színpompás romantika keveréke.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jólesz György
A széttört mese. Ill. Orr Máté . Budapest, Noran, 2010. 225 p., 19 cm (Luna könyvek)Az igen eredeti, szellemes, olvasmányos mese főhősei, Serföld uralkodójának, Árka királynőnek a fiai unatkoznak, s nagyszabású kalandra vágynak. Útra is kelnek, ám királyi szüleik nagyon aggódnak értük, ezért titokban a hűséges, ám a helyesírással igencsak hadilábon álló íjászt, Kibökit küldik utánuk, hogy vigyázzon a három királyfira. A kalandot kereső gyerekek útközben megismerkednek egy állástalan cirkuszi bohóccal, Flukkal, és összebarátkoznak. Flukk elmeséli nekik, hogy nemrég rábukkant egy házra, amelyből csak úgy árad a szomorúság, talán érdemes lenne oda elmenniük, hátha segíthetnek a lakóknak, ez lenne csak a remek kaland. Oda is mennek, és kiderül, hogy a ház kútjának vize elapadt, és a család egyik gyermekének, Föstinek az arca egy rejtélyes kór következtében teljesen jellegtelenné vált, a fiú elvesztette az arckifejezését, az életkedvét, az orvosok pedig tehetetlenek. A három királyfi és Flukk hamarosan kideríti, hogy Fösti igen komiszul viselkedett Vízanyóval, aki aztán ezt a csúnya átkot bocsátotta rá. Vízanyó egy esetben bocsát meg a fiúnak, és vonja vissza a büntetést: több ezer évvel ezelőtt agyagtáblára véstek egy kínai mesét, ám később darabokra tört, és széthullott a világban; ezeket a cserépdarabokat kell most a királyfiknak megtalálniuk és összeilleszteniük, és aztán felolvasniuk Vízanyónak a mesét. A kis csapat elindul, hogy teljesítse a feladatát, eközben számtalan izgalmas kalandot élnek át, és sok-sok érdekes, új szereplő tűnik fel a humort sem nélkülöző, remek stílusban megírt történetben, amíg eljutunk a megnyugtató végkifejletig. Orr Máté különleges, fekete-fehér illusztrációi kiválóan illeszkednek az eredeti hangvételű meseregényhez, amely remek szórakozást ígér a 8-11 éves gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény, meseregény, mesék
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jones, Allan Frewin (1954)
Ízisz könnyei. Bp. Móra, 2006. 173 p. 21 cm (Talizmán)A tizenkét éves Olly Christie édesapja régészprofesszor, aki egy különös, az Ízisz Könnyeinek nevezett talizmán felkutatására vállalkozik. Ennek okán utazik Egyiptomba, ahol Szétiankhra fáraó piramisában kell fellelnie a különös értékű kincset. Fia, Olly és annak barátja, Josh is elkísérik a tudós édesapát a nagy útra, és ezzel kezdetét veszi a kalandok sorozata, amely a megfejthetetlen rejtélyek, és megfejtett titkok nyomában kalauzolja a kalandra éhes kiskamasz olvasókat. A talizmán felkutatása során a fáraó sírjában elrejtett, halálos erejű csapdák megnehezítik a nyomozásukat. Ráadásul csak úgy érhetnek célt, ha megfejtenek egy ősrégi rejtvényt…
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jones, Ursula
A királykisasszony, akinek nem volt birodalma. Ill. Gibb, Sarah. Budapest, Manó Kv., 2009. 32 p. 29 cmUrsula Jones meséjének főszereplője nem a tündérmesékből megismert, széltől is óvott, elkényeztetett királykisasszony. Bár szépsége rendkívüli, nincsen birodalma. Szekéren járja a világot, munkával keresi a betevőjét, nem érdeklik a szép ruhák, kedvenc étele a bundáskenyér és elítéli gazdag kérői pazarlását. Miközben fáradhatatlanul keresi, hol uralkodhat, ott találja meg az őt illető birodalmat, (boldogságát) ahol soha nem gondolta volna: egy koromfekete hajú ifjú, egy szegény udvari bolond szívében… A Sarah Gibb művészi szépségű rajzaival illusztrált, 2008-ban Roald Dahl-díjat nyert szerző elbűvölő meséjét a gyerekek széles körében érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: mai mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

József Attila (1905-1937)
Csoszogi, az öreg suszter. Ill. Békés Rozi. Budapest, Scolar K., 2013. 19 p., 25 cmJózsef Attila örök érvényű történetének rövidített változata Békés Rozi művészi igényű, pasztellszínű illusztrációi kíséretében elevenedik meg a kötet lapjain. A szegény kisfiú javítani viszi cipőjét az idős, kissé morózus suszterhez. Az igen-igen elhasználódott lábbeliből másfél órás munkával varázsol Csoszogi mester ismét hordható cipőt, s amikor fizetésre kerül a sor, kiderül, hogy a zord külső mögött nagyon is érző szív dobog…
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, képeskönyv
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

József Attila (1905-1937) - Radvány Zsuzsa
Altató. Bp., Program K., 1998. leporelló, 17 cmAz ismert költemény lapozó formájú kiadása hét részre bontja József Attila versét, az illusztrátor szép - többnyire kékbe játszó - színekkel és jól felismerhető rajzokkal ábrázolja a vers minden megjeleníthető részletét: az elalvó villamost éppúgy, mint az üveggolyóként megígért messzeséget.
A mű tartalmi jellemzője: leporelló, altatódal, gyermekversek
Ajánljuk a 2-4 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 74 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Judah, Aaron (1923)
Macóka meséi. Ill. Reich Károly. Ford. Tótfalusi István. Holnap, 2010. 148 p. 20 cmAz indiai író alkotta Macóka immár klasszikus mesefigura. Nem esnek meg vele különleges kalandok, mégis szívükbe zárják őt a gyerekolvasók, mert fölöttébb hasonlatos egy "igazi" kisgyerekhez. Játszik, örül, csalódik és szomorkodik társaival, Fürge Fürjjel, Brúnóval, Kenguval, Ele Fánival együtt, de bárhol bukkan is föl, bárkivel találkozik, nem veszíti el a világra való rácsodálkozás adományát, amely elsősorban gyermeki tulajdonság. A humort, vidámságot nem nélkülöző, fordulatos történeteket kitűnő rajzok - Reich Károly munkái - illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, mesék
Ajánljuk a 6-8 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kálnay Adél (1952)
Az igazi ajándék . Pécs, Alexandra, 2008. 71.p. 20 cmKálnay Adél valamennyi, gyermekeknek szánt meséjét, könnyű lebegés, álomszerű meseszövés, és némi szomorúsággal „fűszerezett” hangvétel jellemzi. Az igazi ajándék sem kivétel ez alól. A történet főszereplője, Zsuzsi baba, aki annyira „összenőtt gazdájával”, Katával, hogy már szavak nélkül is megértik egymást, és szinte beszélgetni is tudnak. A baba kalandos története akkor veszi kezdetét, amikor Kata édesanyja „kimenekíti” őt egy játékbolt unalmas világából. A baba ezután egy ideig kénytelen egy szekrény mélyén meglapulni, mert Kata édesanyja karácsonyi ajándékul szánja őt kislányának. Karácsony estén indul tehát kettejük kalandos története. Egy napon azonban a játszótéren csúnya veszekedés tör ki Kata és az egyik osztálytársnője között. Ennek sajnos a baba issza meg a levét, ugyanis az igazságtalanul megbántott Kata izgalmában, ottfelejti kedvenc babáját a padon. Zsuzsit egy idős néni találja meg, és beviszi az árvaházba, ahol azután egy Juli nevű kislány veszi védőszárnyai alá. Az árva kislány cseppet sem könnyű életét megszépíti Zsuzsi baba, ám eközben igazi gazdája nagyon szomorú az elvesztése miatt. A sors azonban összehozza a két kislányt egy balatoni nyaralás során, Juli és Kata igaz barátságot kötnek, és az is kiderül, hogy Zsuzsi eredetileg Katáé volt. Hogy kihez kerül a baba, ki lesz az „igazi anyukája”, mindez kiderül a meseszép történet végére, amely igazi happy end-del zárul.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kálnay Adél (1952)
Szivárványország. Ill. Tényi Katalin. Miskolc, Felsőmagyarország K., 1997. 80 p., ill., 22 cmKálnay Adél gyermekregényének hőse a tízéves Gergő, aki bár látszatra kortársaihoz hasonló, mégis csodálatos dolgok esnek meg vele. A titok nyitja persze éppen Gergő jellemében rejlik, mert képes meglátni a leghétköznapibb dolgokban is azt, ami a szürke valóságot a csodák birodalmába emeli. Hiszen ki ne látott volna még szivárványt, ám mégis kevesen veszik észre a színes csíkok között gomolygó alakokat, akik szelíd mosollyal, Őrzőké­nt kísérik a védőszárnyaik alá rejtett kisgyerekeket. Ez a szemnek láthatatlan, "belső táj" - a Kisherceg világához hasonlóan - elevenedik meg Gergő hétköznapjaiban. A szerző - jó ismerője a gyermeki képzeletvilágnak - sajátos vonzású, ám sokak számára mégis ismerősnek látszó világot varázsol főhőse köré, mely valójában nem más, mint Gergő színes, érzelemgazdag gyermeklelkének "testet öltött valósága". A képzeletbeli tájakat, és szereplőket Tényi Katalin érzékletes rajzai keltik életre.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 8-11 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kálnay Adél (1952)
Titkok egy régi kertb