Gyerekirodalmi adatbázis

A találatok száma: 319


Nyomtatási nézetA jaguár fiai. Dél-amerikai indián mesék, legendák, mítoszok. Vál. Mikola Anikó. Pozsony, Ab-Art, 1996. 121 p., ill., 20 cmA gyermekolvasók leginkább csak antológiákban találkozhatnak a dél-amerikai indiánok mesekincsének egy-egy darabjával. Ezúttal a felvidéki költőnő, Mikola Anikó válogatásában és feldolgozásában ismerkedhetnek meg a dél-amerikai indián mesék, legendák, mítoszok világával. A kötetben a természettel ezer szállal összefonódó világ kel életre, ahol az ember fákban, vizekben, hüllőkben él, pontosabban faként, folyamként, kígyóként vagy madárként létezik. Ez a viszony fordítva is értelmezhető: minden, ami élő, egyformán küzd; ember módra létezik, szenved vagy örvendezve virul a természet. Sokszínű mesevilág tárul fel a válogatás 28 darabjában, melyek gyűjtési területe elsősorban Peru volt, de Brazília, Venezuela, Kolumbia, Paraguay és Equador monda- és hiedelemvilágát reprezentáló történetek is szerepelnek a válogatásban. A sejtelmes, a kozmosz félelmetes erejét, a természetfeletti világ hatalmát megjelenítő közel 30 történetnek sajátossága a katartikus hatás. A színes illusztrációkkal díszített kötet a dél-amerikai indiánok hiedelemvilágát hozza közelebb a tizenéves fiatalokhoz.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 140 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A pasa fia meg a világszépe. Török népmesék. Bp., Európai Folklór Intézet- LA török népmesék világa nagyon sokban hasonlatos a magyarokéhoz. Itt ugyan király helyett szultán van, "de a szultánnak is három fia van, s a három közül itt is a legkisebb a legbátrabb és a legbecsületesebb" - olvasható a kötet utószavában. Nemcsak a tündérek, boszorkányok és más mesebeli lények jelenléte teszi hasonlóvá ezeket a meséket, de a motívumokban is sok a magyar népmesék világát idéző elem: "az égig érő fa", az "élet vize" az őzzé változott testvér stb. A török népmesék "felfedezése" Kúnos Ignácnak köszönhető. A kötetben olvasható huszonhét török népmese kicsiknek és nagyoknak egyaránt kedvére lehet.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 58 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A sziklavirág. Jávai mesék és legendák. Ford. és ill. Kiss Márta. Budapest, Naphegy K., 2008. 98 p., 28 cmTartalmában és kivitelezésében egyaránt különleges kötetet vehetnek kézbe a meseszerető olvasók, amikor belelapoznak az indonéz nagykövet előszavával ellátott, jávai meséket és legendákat tartalmazó könyvbe, melyet Kiss Márta színpompás, művészi illusztrációi tesznek teljessé. Kiss Márta festő ösztöndíjasként hosszabb időt töltött Jáva szigetén, s alaposan megismerte a jávai kultúrát. Fordítóként és illusztrátorként egyaránt jegyzi ezt az igazi kuriózumot jelentő kötetet, amelyben a számunkra is ismerős, klasszikus népmesei motívumok is fellelhetők a hinduizmusból és buddhizmusból egyaránt táplálkozó jávai mondavilág sajátos vonásai mellett. A tizenkilenc történet szereplői között találunk szegény, mások gonoszságának kiszolgáltatott, jóravaló lányokat, akik elnyerik végül megérdemelt jutalmukat, és gonosz varázslókat, dzsinnkirályokat egyaránt. Megismerhetjük egy – részleteiben még ma is látható – templomegyüttes vagy a Merbabu vulkán lábánál elterülő Rawapening-tó keletkezésének történetét, olvashatunk az örök élet virágáról, az élet magjáról, a tündérek szövőszékéről vagy a majommá változott ifjúról, sőt, időnként feltűnik egy-egy ráksasza, démoni lény is. Idegen kifejezéseket megmagyarázó jegyzetekkel zárul az egzotikus világba kalauzoló kötet, amely különleges élményt ígér a 11-14 éves gyerekeknek és a jávai kultúra iránt érdeklődő felnőtteknek is.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Az ezeregyéjszaka legszebb meséi. Ford. Benedek Elek - Honti Dezső, ill. Róna Emy. Bp., Generál Press K., 2003. 230 p., ill. 25 cmA híres arab mesegyűjtemény huszonkét történetét tartalmazza a kötet Benedek Elek és Honti Dezső fordításában. Ennek a kiadásnak a bukaresti Ifjúsági Könyvkiadó 1956-os, azonos címmel megjelent kötete szolgált alapul. A gyerekeknek szóló jelenlegi feldolgozás tartalmazza a közismert, más meseantológiákban is gyakran fölbukkanó Aladdin csodalámpája, Ali baba és a negyven rabló című meséket, de mellettük a mesék többsége az álruhát öltő Harun al-Rasid, az igazságos és bölcs kalifa (Ali Khodzsa és a bölcs kisfiú története) tetteiről, valamint a gazdag bagdadi hajós, Szindbád kalandos utazásairól (Tengerjáró Szindbád kalandjai) számol be. A szép kiállítású kötetet Róna Emy egzotikus hangulatú, színes és fekete-fehér illusztrációi egészítik ki.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 54 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Betyár volt-e Cigány Jóska? Cigány népmesék. Összeáll. Sáfár Sándor, ill. Szombath Árpád. Bp., Noran Kvk., 1999. 91 p., ill., 29 cmA kötetet meséinek gyűjtője, a cigány kultúra jó ismerője, Sáfár Sándor, aki cigány mesemondók szavai nyomán jegyezte le a kötetbe foglalt történeteket. Három mesemondó - Nagy Lajos, Rostás Gusztáv, Makula Lívia - tárta föl a cigányság népmese-világának gazdagságát. A gyűjtés helye Szarvas volt, az 1955-1958-as esztendőkben. Egyedi fordulatokban gazdag a hagyományos tündérmesék vonásait őrző Este, Éjfél és Hajnal, az egyszeri három király gyönyörű lányának meséje, akiket elraboltak a sárkányok. A legtöbb mesében a szegény cigányokra rámosolyog a szerencse. A kötet címadó darabjában Cigány Jóska fortélyos eszének köszönheti, hogy földet, takaros házat vehet magának. A hűség, a szerelem balladás meséjében az egyszeri szegény emberből király lesz, de szerencséjét elsősorban saját jó tulajdonságainak köszönheti (Hogyan lett a szegény Lajosból király?). Hogyan nyeri el a nagy erejű Moga a cigányok bizalmát, miként választják meg vajdának, miképp éri el, hogy a cigányság letelepedhet, hogy vándorlásuk, szenvedéseik véget érnek? A Moga, a vaserejű cigány nem az egyetlen történet a mesegyűjteményben, amely sok szállal kapcsolódva a cigányok életmódjához, híven érzékelteti - igaz, meseelemekkel - a cigánysors viszontagságait. A cigány folklór elemeit tükröző, varázslatos mesevilágot tárnak föl Szombath Árpád rajzai is.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 36 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Felvidéki magyar népmesék. Oroszlánkő. Szerk., Majtényi Zoltán, ill. Keresztes Dóra. Bp., Unikornis K., 2001. 179 p., ill., 20 cm (Nagy magyar mesemondók).A Nagy magyar mesemondók című sorozat egyfelől a legnevesebb íróink (Jókai, Móricz, Gárdonyi, Arany László, Heltai Gáspár és mások) meséit gyűjtötte össze, másfelől pedig területi szempontok szerint válogatta kötetbe a meséket. Jelen kötetben felvidéki történetek olvashatók. Nem pontosan a földrajzi Felvidék a gyűjtés területe, hanem a Dunától északra elterülő, keletre egészen Erdélyig nyúló vidék, tehát Kárpátalját is ide számították a szerkesztők. A kötetben nemcsak mesék szerepelnek, hanem verses szövegek, valamint mondák és regék is, hűen reprezentálva a Felvidék ama jellegzetességét, hogy meséit átszövi a történelmi légkör, és megfordítva: mondái meseszerű, csodálatos világot jelenítenek meg. A mesék élvezetesek, olvasmányosak, mégis igényesek és őrzik a népi nyelv világát, szókincsét, grammatikai fordulatait, stiláris jegyeit. A kötet fejezetei tematikusan tagoltak: vannak tájakról, városokról, várakról szóló történetek, ezekben például Beregszász, Szeben, Eperjes egy-egy eseményével ismerkedhetnek meg az olvasók. Külön fejezetben olvashatók a Mátyás-mondák, majd Ég és föld lakói címmel - a természet jelenségeihez és az állatvilághoz fűződő történetek következnek. A kötethez Keresztes Dóra készített rendkívül szép kivitelű, művészi ihletettségű rajzokat.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kárpátaljai mesék. Összeáll. Bágyi Anna Erzsébet. Bp., Libra K., 1998. 448 p., ill., 20 cmA Kárpátaljai mesék ékes példája annak, miként lehet szerény anyagi lehetőségek között is kellő elhivatottsággal, szakértelemmel rangos irodalmat adni a gyerekek kezébe. Bágyi Anna Erzsébet, a kötet összeállítója tíz mesével kíván képet rajzolni Kárpátalja­ mesekincséről. Az élőbeszéd, az élő mesemondás hangulata árad a való élet keserveit, küzdelmes sorsfordulatait a mesék varázslataiba megmerítő történetekből, amelyek mindegyike ígéri a nehéz napok után fölvirradó örömöket, de csak annak, aki helyes úton jár. A Kárpátalja történelmi múltját, újkori történelmét megrajzoló mesék kőzül néhányat maga az élet írta.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kinőttelek. Versek kamaszoknak. Vál. Rigó Béla, ill. Kállai Nagy Krisztina - Czétényi János. Bp., Sziget Kvk., 2005. 159 p. 21 cmRigó Béla remek válogatása abban segíti majd a kamaszokat, hogy a "Kinőttelek" kissé ijesztő időszakában, amikor az este levetett nadrág reggelre röviddé válik, a versek segítsenek megérteni a változások okát, pontosabban szólva a versek majd együtt nőjenek olvasójukkal. Csorba Piroska néhány sora, amely a kötet ars poeticáját is tükrözi, remekül példázza a kamaszok életérzését ("Kinőttelek / mint a tavalyi cipőt / a télikabátot / a gyerekszobát // Néha már azt hiszem / másik anyát és apát kéne szereznem / aki együtt nő velem / rugalmasan"). A gyermeklírai darabokban a kamasz lélek megannyi titka, rejtélye és fájdalma értelmezést nyer, ám a versek esetlegesen komor hangulatát az illusztrátorok, Kállai Nagy Krisztina és Czétényi János remek humorral fűszerezett rajzai oldják. A magyar irodalom élő és klasszikus írói közül többek között Ágai Ágnes, Csoóri Sándor, Eörsi István, Faludy György, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Rigó Béla, Romhányi József, Szabó Lőrinc, Tandori Dezső, Tamkó Sirató Károly, Varró Dániel, Zelk Zoltán gondoskodnak arról, hogy a kamaszok ne csak megszeressék a verseket és a versolvasást, de egy életre komoly kapcsolatban maradjanak az irodalommal.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 45 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mabinogion. Walesi regék. Ford. Farkas Bíborka. Budapest, Castellanum, 2008. 256 p. 23 cmA Mabinogion eredeti jelentése: az ifjú vagy az ifjak meséje. Tizenegy varázslatos középkori walesi mese összefoglaló neve, amelyek tárgya a kelta mitológia és az Arthur-románc. A rendkívül értékes gyűjtemény eddig magyarul nem volt olvasható. Farkas Bíborka a modern angol fordítások figyelembevételével, nagyrészt Lady Charlotte Guest klasszikus 19. századi angol fordítására támaszkodva ültette magyarra. A történetek „szerelemről és árulásról, átváltozásról és varázslatról, viszályokról és bosszúról” mesélnek, a középkorban élt walesi emberek szemszögéből ábrázolva a múltat. Bő és alapos jegyzetanyag, kiejtési útmutató, helységnévmutató, a téma iránt komolyabban érdeklődőknek pedig válogatott irodalom jegyzéke teszi teljessé a Britannia őslakosainak középkori kultúrájába egyedülálló betekintést nyújtó kötetet. A gyerekek széles körében érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák, népköltészet, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mátyás király és az igazmondó juhász. Ill. Váradi Elemér. Gyöngyös, Pallas Antikvárium Kft., 1998. 189 p., ill., 20 cmA magyar mondák, mesék legendássá nőtt hőse Mátyás király, akit a nép emlékezete az igazságtevő, de csavaros, furfangos észjárású uralkodó képében őrzött meg. A népi képzelet kívánja, hogy uralkodása idején tárva-nyitva legyen a budai vár nagy érckapuja, s betérhessen a palotába az is, aki okos találmányát hozza (Az aranycsináló), aki kitüntetésre vágyik (Mátyás király és a kiskakast felosztó szomszéd), akit a ravaszsága vezet (Miért hívják a csizmadiát csizmadiának?), vagy éppen csak szertelen komédiázó kedve hajtja (Egy nagy művész, aki a borsót hajigálta). Mátyástól azután mindenki megkapja, ami jár neki - érdeme szerint. Persze nem mindenki vágyik a fejedelem színe elé kerülni, némelyik népnyúzó nagyúrnak éppen az ellenkező a törekvése. Ám Mátyás álruhát ölt, így teszi próbára őket, így ismeri ki rókalelkű természetüket (A tök és a csikó, Róka fogta csuka). A negyven történet a magyar történelem - képzeletben megírt - "arany oldalaira" lapoz rá. Már a kisiskolásoknak is ajánlható, de olvasóinak többsége a nagyobb gyerekek közül várható.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mesék és mondák Mátyás királyról. Vál. Kriza Ildikó, ill. Jankovics Marcell. Bp., Magyar Könyvklub, 1999. 199 p., ill. 29 cmA magyar mondák, balladák, mesék világának legendássá szőtt, számos alakváltozatban megjelenő hőse Mátyás király, akit a népi emlékezet az igazságtevő, furfangos uralkodó képében őrzött meg. Kriza Ildikó - a vonatkozó folklorisztikus közlésanyag teljességére építő - válogatása ebből a népmesei, népmondai kincsből ad összeállítást. A prózai és verses műveket (hosszabb esetén szövegrészleteket) négy tematikus fejezetben hozza: az "okos", az "álruhás" királyról szóló történetek, költemények után Mátyás életére vonatkozó legendáriumból közöl válogatást. A kötethez szép, színes illusztrációkat mellékelt a kiadó: Jankovics Marcell egész oldalas képei a humort és a mondai világ vonzó elevenségét sugározzák.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Rákóczi harangja, Hunyadi kardja: a legszebb magyar történelmi elbeszélések. Kindelmann Győző (szerk.). Budapest, Szt. István társulat, 2006. 223 p., 25 cmA magyar nép történelmét megismertetni a tizenéves korosztállyal fontos feladata lehet, nemcsak a pedagógusoknak, de a szülőknek is. A magyar irodalom jeles szerzőinek (Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Benedek Elek, Jókai Mór) tollából való írások a honfoglalástól kiindulva a tizenkilencedik század végégig vezetik el az olvasót, életre keltve történelmünk jelentős eseményeit. Az 1848-49-es szabadságharcot megidéző írás zárja a történelmi tablót, amely a felnőttek számára éppolyan élvezetes olvasmány lehet, mint a kamaszoknak, akiknek figyelmét mindenképpen érdemes felhívni erre a válogatásra, mert túl azon, hogy az iskolai, történelem tanulmányaik színes kiegészítője lehet a kötet, egészen bizonyos, hogy élvezetes perceket szerez majd azoknak, akik érdeklődnek a magyarság történelme iránt
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Adams, Richard (1920)
Gesztenye, a honalapító. Budapest, Partvonal K., 2012. 415 p., 24 cmAz eredetileg 1972-ben megjelent fordulatos regény főszereplői nyulak, akik új otthon alapítására vállalkoznak. A szerző aprólékosan kidolgozott világot épített fel a tapsifüleseknek, akiknek saját nyelvük, törvényeik, mitológiájuk van. A legapróbb nyúl, Vakarcs látnoki képességekkel bír, megérzi, hogy a nyúltanyát óriási veszély fenyegeti, ám a főnyúl, Threarah hallani sem akar erről. A nyulak egy kisebb csoportja azonban Gesztenye vezetésével útra kel, hogy máshol telepedjenek le. Kalandos útjuk során eljutnak egy csapdákkal teli tanyára, és ezért egyikük majdnem az életével fizet. Majd onnan továbbállva, újabb veszélyekkel dacolva eljutnak a Watership-fennsíkra, ahol találkoznak néhány régi társukkal. Magyal kapitányék szomorú beszámolójából értesülnek arról, hogy a katasztrófa, amelyet Vakarcs megjósolt, valóban bekövetkezett, és alig élte túl valaki. Ezután együtt folytatják utazásukat, melynek során meg kell küzdeniük a kegyetlen Nadálytő generálissal is…
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, kalandregény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Alcott, Louisa May (1832 -1888)
Régimódi kisasszony. Ford. Altay Margit. Ill. Navratil Zsuzsa. Bp., Mágus K., 1998. 157 p., ill., 17 cm. (Könyvfalók könyvtára.)A történet címszereplője, Polly Milton, a jól nevelt vidéki kislány látogatóba érkezik városi barátnőjéhez, Fannyhoz. Kezdetben csak ámul-bámul az ottani divaton, a korabeli lányok (az 1800-as évek Amerikájában vagyunk) társasági csevegésén, a hivalkodó cicomán, a színházi előadás harsány ragyogásán. Jó ízlése mind ez ellen hamar tiltakozni kezd. Felfedezi az ürességet a talmi csillogás mögött, és a felnőtteket majmoló lánytársaság helyett szívesebben tölti idejét Tommal, a gátlásos kamasszal és Mauddal, Fanny játszótársra vágyó húgocskájával. Azt is észreveszi, hogy a gondtalan jólétben élő Shaw család valójában boldogtalan. Hat évvel később ifjú hölgyként tér vissza a városba, ahol öccse tanul. Itt telepszik le, és zenetanárnőként munkát vállal. Barátnője, Fanny az évek során belefásult az egymást unalmukban túlöltöző úrilányok társaságába, sőt Tomból is - Polly nagy bánatára - igazi piperkőc lett, aki eljegyezte Fanny egyik elkényeztetett barátnőjét. Az amerikai írónő regényében nemcsak a hősnő, maga a történet is meglehetősen régi­módi, ám a léleknemesítő szándékkal megfogalmazott erkölcsi értékek időtállónak bizonyulnak.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 55 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Anderson, Laurie Halse (1961)
Hadd mondjam el… . Ford. Csatári Ferenc. Budapest, Animus, 2006. 200 p. 22 cmA tizennégy éves Melinda átlagos amerikai középiskolás, aki egy nyári bulin valami olyat tesz, aminek következtében legjobb barátai, iskolatársai mind hátat fordítanak neki. Az elszigetelt, kiközösített lány szeretne magyarázatot adni érthetetlen viselkedésére, de – bár minden vágya, hogy újra a közösséghez tartozzon – mégsem képes beszélni. A folyton egymással veszekedő szüleire nem számíthat, egyedül Mr. Freeman, a művészetek tanára próbálja meg a benne dúló érzelmek kifejezésére rábírni. Segítségével a tanév befejeződésével végre átszakad a gát, feltörnek a szavak és Melinda egykori legjobb barátnőjének, Rachelnek beszámol a házibulin történtek borzalmairól. A szerző díjnyertes, több nyelvre lefordított, drámai erejű, ugyanakkor az iróniát sem nélkülöző könyve megrázó és elgondolkodtató olvasmány – érdemes ajánlani a főhőssel egykorú lányok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 32 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Áprily Lajos (1887 -1967)
Igaz mesék állatokról. Bp., Kortárs K., 1994. 43 p., ill., 16 cm. (Az én erdőm.)Az én erdőm című sorozat Igaz mesék állatokról című kötetében a gazdag élményvilág művészi erővel tárul föl. Az írások színhelye a varázsos szépségű, sejtelmes Hargita vidéke, jelesül az író-költő gyermekkorának legszebb éveiről tanúskodó székelyföldi Sóvidék, Parajd, a Kis-Küküllő forrás­vidéke. Itt esnek meg a történetek - legtöbbjük vadászélmény. Unokáinak idézi föl egykori gyermeklényét Áprily, amikor rácsodálkozott a félelmetes erejű, de mégis halálra sebzett hiúz tetemére, amikor egy haldokló őz nézett vele szembe, vagy amikor pajtásaival a héja félelmetes röptét figyelte. A medve, a Róka-história, de a többi elbeszélés is élethalálharcról tudósít, arról a hatalmas küzdelemről, melyet az állatok vívnak nap mint nap fönnmaradásukért. Áprily írásművészete és mély humánuma avatja igazi élménnyé A hiúz, a Két őz, a Cinkék és a többi állat megkapó történetét.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany János (1817-1882)
Családi kör. Válogatás Arany János verseiből gyerekeknek. ill. Jenkovszky Iván. Bp., Santos Kiadó, [2004]. 43 p. 29 cmA címadó versben (Családi kör /1851/) a hagyományos életkép műfajának megfelelően a kis közösség, a család megtartóerejét mutatja föl a költő, miközben érzékelteti azt is, hogyan tör be a külvilág az idillbe, és finoman jelzi a nagylány elégikusan megrajzolt alakjával ennek az idillnek a törékenységét is. A "Koldus-ének" béna harcfija folytatja a versben monológját. Arany stilisztikai bravúrral mutatja be az elcsendesedő esti környezetet, a külvilág mozgásának lassú megszűntét, majd a család elszenderedését. Emellett a mindenki által ismert klasszikus költemény mellett még öt, gyermekeknek is szóló vers olvasható a kötetben. A fülemile, A bajúsz, Juliska elbujdosása, A tudós macskája, Pázmán lovag című mesés történetekhez Jenkovszky Iván készített egész oldalas, gyakorta kétoldalas, színes illusztrációkat. Értékes kötet, a valódi irodalommal megismerkedő tizenéveseknek mindenképpen érdemes a figyelmét felhívni rá.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek, versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany János (1817-1882)
Rege a csodaszarvasról. Ill. L. Ritók Nóra. Szekszárd, Babits Kvk., 2002. 25 p., ill., 28 cmA regében "régi történelmünk és hitvilágunk emlékei lappanganak", s az idők mélyéről az emlékezet fényébe emeli mindazt, ami sok évszázadon át csak a lantosok és a hegedősök énekeiben létezett. A csodaszarvas-történetben a két testvér, Hunor és Magyar - Ménrót fiai - egy vadászat során üldözőbe vesznek egy csodálatos szarvast, melyt ugyan megközelíteni és elejteni soha nem tudnak, ennek ellenére mindvégig a nyomában maradnak, mígnem kietlen tájak sokaságán át eljutnak egy soha nem látott bőségben termő vidékre, a gazdagon termő tájban egyszerre felismerik leendő hazájukat. Mi több, a holdfényben tündérekkel táncoló lányok közül valamennyi vadász párt választ magának, s ezzel új nemzetség alapjait vetik meg. L. Ritók Nóra látomásos képei szemléltetik a szép küllemű, album formátumú kiadványban megjelent történetet.
A mű tartalmi jellemzője: mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany János (1817-1882)
Toldi + Toldi estéje + Buda halála. Bp., Osiris, 2009. 334 p. 19 cm (Osiris diákkönyvtár)A Toldi-trilógia Arany János egyik főműve, a magyar irodalom- és költészettörténet kiemelkedő esztétikai, poétikai színvonalú klasszikus alkotása, amelynek első két, önálló darabját tartalmazza a kötet. Az előbb keletkezett Toldi (1846) népies elbeszélő költemény. Méltatói elsősorban epikus objektivitását, népmesei tisztaságú szerkesztőművészetét, "homéroszi" derűjét, főhősének realista és romantikus vonásokból kikevert, vonzó figuráját, a plebejus népiesség eszmei képviseletét szokták kiemelni. Hőse, Miklós lovag lesz, de eközben megmarad egyszerű, naivan "népi fi"-nak, aki farkast, bikát, idegen lovagot könnyűszerrel legyőz, és aki csak a nagy király hűséges katonája akar lenni, sem vagyon, sem rang le nem nyűgözi. Modernebb, áttételesebb, nehezebben megközelíthető a két évvel később, 1848-ban keletkezett Toldi estéje. Látszólag epikus történet ez is, melyben főhősének aggkorát, utolsó nagy küzdelmét és halálát beszéli el a költő. A honfoglaláskori eposz, a Buda halála 1863-ban keletkezett. Arany János adatokat talált arra nézve, hogy a hunok táborában Etele és Buda megosztoztak az uralkodáson, de Buda túllépte a hatalomban neki szánt határokat, szervezkedett Etele ellen, aki erre saját kezével megölte. Arany János nemcsak megelevenítette a kort, hús-vér emberekkel, érdekes cselekménnyel ruházta fel a szikár adatokat, hanem korának szóló mondanivalóval egyetemes rangra emelte.
A mű tartalmi jellemzője: versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Aszlányi Károly (1908-1938)
Kalandos vakáció + Az Északi-park felfedezése. Ill. Gugi Sándor. Bp., Ciceró, 2011. 219 p. 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)A század első felében élt író gyermekregénye a Felfedezők társaságának kalandjairól szól. A Felfedezők tizennégy éves gimnazisták, vezetőjük a megfontolt, okos Üsti, a tagok pedig: Merezsényi, Gomb Lexi, Müller és Gyapi, a jegyző, aki mindeme kalandokat leírja az igazságnak megfelelően. A Kalandos vakációban minden egy év végi könnyelmű meghívás következménye: a Felfedezőket Báró osztálytársuk meghívja apja birtokára, s elhenceg saját mozdonyával, vitorlázó repülőjével. A fiúk szaván fogják, és kiderül a turpisság, de a sápvári kastélyban és gazdaságban azért sok érdekesség várja őket, végül is az egész vakációt ott töltik. Vadásznak, rozoga autót vezetnek, még egy gazdátlan mozdonyt is elkötnek jókora galibát okozva, ugratják egymást és hatalmas háborúkat vívnak. Darabot adnak elő, bált rendeznek - hiszen megérkezik a házigazda Xénia nevű húga is, aki miatt Gyapi és Üsti párbajoznak. Aszlányi humoros könyve már sok kisfiúval szerettette meg az olvasást, szívből ajánljuk olvasni még nem szerető gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Aubry, Cécile (1950)
Belle és Sébastien. Ford. Xantus Judit. Ill. Szecskó Tamás. 9. kiad. Bp., Móra Kvk., 2010. 172 p., 21 cmCécile Aubry ifjúsági regénye egy árva kisfiú és egy kutya barátságának romantikus krónikája. A történet színhelye havasokkal körülvett kis falu az Alpokban. Útban a menedékházhoz szüli meg gyermekét a szerencsétlen sorsú cigányasszony, Sébastien édesanyja, aki belehal a szülésbe. Kisfiának az árvák, a kiközösítettek élete jut osztályrészül. Igazi társa, játszópajtása végül Belle lesz, a gyönyörű bernáthegyi. A két barát együtt kóborol a havasokban, sok kalandot élnek át, Belle nem egy esetben életveszélyes helyzetből menti meg kis pajtását. Az írónő kitűnő beleélőképességgel szuggesztív jellemeket rajzol, mindvégig izgalmasan, olvasmányosan vezeti a cselekményt.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Babits Mihály (1883-1941)
Aranygaras. Bp., Holnap, 2006. 121.p. 23 cm (Varázslatos mesék)Babits meséi közül azokat (Barackvirág, Dzsoni, a tengerész, Aranygaras, A Jézust kereső kisfiú, Az erdő megváltása stb.) tartalmazza kötet, amelyek egy mai, immáron szürrealisztikus, posztmodern stílű meséket is ismerő kisgyerekek számára nem annyira elidegenítőek, mint néhány évvel korábbi gyermektársaiknak. A kötet igen figyelemre méltó kísérlet arra, hogy a szecessziós-szimbolikus-újromantikus mesét közel hozza az újabb generációk gyermekeihez. A mesék egy másik olvasatban a felnőttek kedvére lesznek, ám az is bizonyos, hogy a kamaszok igazi irodalmat kapnak, amely megérzékíti velük, hogy a mese és a nagy, felnőtt irodalom nincs is olyan messze egymástól.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Baktay Ervin (1890-1963)
Indiai regék és mondák. 7. kiad. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2004. 255 p. 21 cmIndia gazdag rege- és mondavilága kel életre a kötet lapjain Baktay Ervin avatott, költői feldolgozásában. Válogatásában a régi India két legnagyobb költői alkotásának, a Mahabhárata és a Rámájana című eposzoknak a feldolgozását vette alapul. Az indiai mondavilág megértésének megkönnyítésére a kötet előszava ismerteti a mondák eredetének és formálódásának történeti és társadalmi alapjait. A kötet két nagy szerkezeti egységre osztott anyagának első része Visnu megtestesülését meséli el. A második az istenségnek arról a megjelenési formájáról szól, amelynek mondájához kapcsolódva a Rámájana eposz kialakult. Harmatta János indoerurópai nyelvész és filológus előszava szerint a kötetet az "érettebb magyar ifjúság kezébe szánták".
A mű tartalmi jellemzője: mondák, népköltészet
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 48 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Feladó: Fekete Szivárvány. Ill. Békés Rozi (1955). 2. kiad. Budapest, Móra, 2010. 277 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Balázs Ágnes a Pöttyös könyvek népszerű sorozatában megjelent ifjúsági regénye a kortárs gyerekirodalom világából teljességgel hiányzó fontos társadalmi kérdést feszeget: mi lesz a sorsa annak a csonka családban nevelkedő, cigány kislánynak, aki egyik pillanatról a másikra magára marad, apját nem ismeri, és mit sem tud származásáról? A főhős, a tizenkét éves Zsófi édesanyját súlyos baleset éri, de a kislány rettegve attól, hogy nevelőintézetbe kerül, nem szól senkinek a történtekről. Miközben a piacon munkát vállalva megpróbál gondoskodni önmagáról, és a külvilág felé olyan látszatot kelteni mintha otthon minden a legnagyobb rendben lenne, egy sor bonyodalomba keveredik. Életében először szembesül a külvilág hol elfogadó, hol elutasító, megalázó reakciójával származását illetően, most döbben rá iskolatársai korábbi megkülönböztető, kirekesztő magatartásának okára, de a kalandok sodrában életre szóló barátokra is lel. Zsófi különböző lelkiállapotát - mint a magány, a várakozás, a szorongás, a félelem, a csalódás és végül az önmagára találás, a személyiség kiteljesedése - plasztikusan ábrázoló ifjúsági regény (a cselekmény helyenkénti elnagyoltsága, didaktikussága ellenére) - toleranciára és elfogadásra nevelő, ajánlandó olvasmány a tizenévesek, elsősorban lányok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Lufi és az elcserélt születésnap. Budapest, Móra, 2010. 234 p., 19 cm (Pöttyös könyvek)Lufi kamaszodik. Legalábbis a környezetében élők állandóan ezt mondogatják, bármit is tesz. Pedig Lufi csupán egy kis odafigyelésre vágyik, hiszen mióta az ikerpár megszületett, szülei sokkal kevesebb időt tudnak rászánni. Példának okáért, megfeledkezve Lufi tizenkettedik születésnapjáról, éppen a nevezetes napon készülnek elutazni egy kis kikapcsolódásra. Nagymamájának azonban mentőötlete támad: cseréljék el a születésnapjukat. Így aztán Lufi egy hónappal később tarthatja meg világra szóló születésnapi buliját, amikor már a szülei is otthon lesznek, sőt legjobb barátja, Szamóca is. A fiú ugyanis Londonba utazott cserediákként. A kiskamaszok lelkében nagy viharok dúlnak, Lufi féltékeny lesz, mert Szamóca küldd egy fotót, amelyen egy magyar diáklánnyal látható összebújva a londoni állatkertben, ezért hősnőnk elhatározza, hogy ő féltékennyé teszi a fiút. Az érzelmi viharok az osztálytársait sem kímélik, szerelmek, szakítások követik egymást, sőt néhányan akaratukon kívül a szülők szerelmi bonyodalmaiba is belekeverednek. A kötet szereplői mindezeket orvoslandó, megalapítják a SZÖSZ-t, a Szenvedő Öreglányok Szervezetét, valamint a LÁP-ot, azaz a Lelkiállapotok Panaszirodáját. Közben pedig gőzerővel folyik Lufi születésnapi bulijának szervezése, amelyen aztán a lány megkapja a legszebb ajándékot. Békés Rozi kedves, fekete-fehér illusztrációi kísérik a történetet, amely a kiskamasz lányoknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Hajónapló. Ill. Sajdik Ferenc. 6. kiad. Bp., Móra Kvk., 2010. 137 p., 19 cmA bátor Faragó Laci és a "kisokos" Radó ötödikesek, és néhány dologban különböznek ugyan, de mindketten szeretnének "elhajózni" a hétköznapokból - egy vidám, színes, felejthetetlen nyaralásba. Rátalálnak Ramónára, a korhadozó bárkára, ami évek óta Dunaszigetiben, egy öbölben várja a jobb napokat. A két barát kiharcolja, hogy - mint az igazi tengerészek - a nyarat a hajón tölthessék. Játszótársakat szereznek és megkezdődik a nagy kaland, amelyet Sajdik Ferenc mulatságos illusztrációi keltenek életre.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Szeleburdi család. 17. kiad. Bp., Móra, 2014. 150 p., 19 cmA tizenéves Laci naplójából ismerheti meg az olvasó a címszereplő, kedves családot. Nincs bennük semmi rendkívüli (bár némelyek hóbortosnak tartják őket), úgy élnek kissé zsúfolt kétszobás lakásukban, mint a legtöbb pesti család. Valami mégis megkülönbözteti őket az átlagtól, szeretik az állatokat, növényeket. Ezért aztán tele van a lakásuk a legkülönfélébb állatokkal: hörcsögeik, Guszti és Jenő, kutyájuk, Gombócka, Kamilla, a sánta nyúl, Április, a teknős számos meglepetést okoznak a család tagjainak, akik igencsak mozgalmas nyaralás elébe néznek a nagymama Duna-parti házában, ahová házi kedvenceiket is magukkal viszik.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 77 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Tibor (1932-2002)
Antal, a láthatatlan. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Kvk, 2009. 143 p., 16 cm (Nagyapó mesefája)A neves erdélyi magyar író közel ötven tanulságos történetét gyűjti csokorba a kis kötet, amely gyerekek és felnőttek számára egyaránt ajánlható. A címszereplő Antal egy kisfiú, aki láthatatlanná válik, és ezt az új képességét kamatoztatva számtalan csodálatos kaland részese lesz, bajbajutott embereken segít. A Robi című fejezet írásai egy Robot Robi nevű bájos robotgyerek és gazdája, Ciceri kalandos történeteit beszélik el. A harmadik fejezetben a gyermekkor emlékei elevenednek meg, végül az utolsó rész történetei a szürke hétköznapokról szólnak, amelyeket néhány emberi szóval, igaz érzésekkel színesebbé tehetünk. Megannyi történet mesél a jóságnak és a szeretetnek a diadaláról, arról, hogy akinek szeretet van a szívében, hogyan kerekedik felül a mindennapi kísértéseken, és miként tud társai számára is jó példát mutatni.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balogh Béni (1922-2000)
Magyar királymondák. Bp., Falukönyv-Ciceró K., 2001. 190 p., 24 cmBalogh Béni korábbi mondás könyveiből válogatva a honszerzéstől az I. világhábo­rúig, vagyis Árpád vezértől IV. Károlyig ad epikus-novellisztikus ízelítőket hazánk múltjából. A három forrásból - a történelemből, a néphagyományból és kivált az írói képzelőerőből - táplálkozó, majd' félszáz elbeszélés egy-egy jelentős magyar uralkodó - király, fejedelem, kormányzó - fontosnak ítélt vonásait idézi föl, mégpedig azzal a pedagógiai célzattal, hogy a történelemalakító személyiségek jellemnagyságáról, hazát szolgáló tudatosságáról, netán épp tájékozatlanságáról, megfontolatlanságáról meséljen a fiataloknak. Noha valamennyi kispróza voltaképp egy-egy jellemrajz, egy-egy jellemvonás kinagyítása, van közöttük földrajzi vonatkozású, névmagyarázó, helyi eredetmonda (A Ketel-patak helye, Tarcal nevéről, Veresmart, Nekézseny), akad közöttük történeti miliőjű életkép (István úr előtt, Ünnep Fehérváron, A jenői íjászverseny), romantikus "mese" (Miért sír Darnó király?, A csóri boszorkány, A királyné hintaja), és van novellává írt anekdota (A monoki bableves, Az utolsó Habsburg "jóslata").
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
A jégpáncélos vitéz. Ill. Orbán Balázs. Bp., Kairosz K., 1998. 128 p., ill., 25 cmA történelem évgyűrűi ugyanúgy rakódnak egymásra halhatatlan titkok hordozóiként, mint az erdélyi havasok - csodákat, meséket őrző - fáinak megkérgesedett rétegei. A táj és a lélek elválaszthatatlan egysége a hegyi falvak hallgatag lakóinak képzeletvilágában, és a székely eredetmondák semmi más szépséghez nem fogható, csodálatos nyelvezetében öltöttek formát. A "krónikás", Benedek Elek, képzeletbeli utazásra invitálja az olvasót. Erdély különböző tájainak, a várak, hegyormok, erdők és tavak keletkezésének történetét mondja el kötetében, "három tucat rege és monda segítségével". Szeben, Hunyad, Aranyos-Torda, Udvarhely, Csík, Háromszék, Bihar és Kolozs vármegye történelmi emlékhelyei között vezeti az utazót. A mondák és Orbán Balázs illusztrációi nyomán ismét "benépesül" A Hadak útja, "megelevenedik" A Tordai tündérvár legendája, újra értelmeződik a "Szent László király csudálatos dolgairól" szóló monda, amikor a hős kardjával vágott hasadékot a hegy gyomrába (Tordai-hasadék). A mesék pontosabb megértését a kötetvégi szómagyarázat és helynévazonosító segíti.
A mű tartalmi jellemzője: mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Erdélyi történetek. Szeged, Lazi, cop. 2005. 227 p., 21 cmBenedek Elek életművének java része szülőföldjét, Kisbacont, a hegyekkel övezett, újabban Baróti-medencének is nevezett Erdővidéket örökíti meg. Ezzel találkozunk jelen elbeszéléskötetében is, amelyből az eszményített székely falu képe tárul elénk. A népmesei tömörségű, poétikus, szimbólumgazdag írások többsége igazi "fehér irodalom": szép, jó és igaz hármas egységéről, az örök értékek diadaláról, a havasokkal egybeforrt szívű székely ember mindennapjainak szakrális, transzcendens összetevőiről szól. A kötetet Szondy György rövid összefoglalója zárja Benedek Elek munkásságáról.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 80 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Katalin. Budapest, heted7világ kiadó, 2004. 175 p., 21 cmA leginkább mesegyűjtőként ismert író Katalin című leányregénye 1895-ben jelent meg. A műfaj átlagából annak okán emelkedik ki a regény, hogy szerzője a címszereplő törékeny alakja köré reális történetet szőtt, miközben a lélek halk hangjait, finom rezdüléseit is remekül megérzékíti. A cselekmény szerint Katalin személyes boldogságát háttérbe helyezve, magát a kemény munkától sem kímélve teljesíti kötelezettségét, amikor felneveli árva testvéreit. A családjáért álmait föláldozó lány élete szépen példázza a szeretet és emberiesség hatalmát. A történet végén Katalin boldog "nagymamaként" él övéi körében, az olvasó pedig reméli, hogy családtagjainak megtartó szeretete kárpótolja őt az eltemetett álmokért. A bizonyos szempontból, mára már "megkopott" történet az olvasni igazán szerető fiatal lányoknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Nagy magyarok élete 1-2. köt. Bp., Holnap K., 1. köt. 1996. 420 p., 19 cm + 2. köt. 1997. 157 p. 19 cmBenedek Elek 1905-ben kezdett bele nagyszabású vállalkozásába, a magyar történelem és szellemi múlt nagyjainak életrajzi gyűjteménye megalkotásába. A 18 kötetre tervezett sorozatból 13 meg is jelent 1914-ig, amikor a világháborús események, majd az író Erdélybe való visszaköltözése félbehagyni kényszerítették a nagy magyarok pan­teonjának fölépítését. A torzó mivoltában is tekintélyes műből korunkban csupán válogatás látott napvilágot. Benedek Elek, miután fölhagyott az újságírással, engedett alkata elrendelésének, valódi írói hajlamának és - miként Páskándi Géza írta róla - "visszanéző író" lett; elfordult a századelő kiábrándító világától és a múltat vizsgálta, hogy példaképeket mutathasson föl legkedvesebb olvasóinak, a gyerekeknek, a fiataloknak. Ez magyarázza portréinak romantikus stílusát, érzelmességét, idealizáló módszerét. Olyan alakokat választott ki a nemzet történelméből, akik nem csupán históriai jelentőségűek, de emberi karakterük is megörökítésre méltó. Az ő felfogásában a nemzet hajdani nagyságai nagyszerű jellemvonások megtestesítői is - a válogatásban szereplők közül Mikes Kelemen a hűség példaképe, az őshazát kutató Kőrösi Csoma Sándor az akarat bajnoka, Wesselényi Miklóst a törhetetlen akarat, Kölcsey Ferencet a testi gyengeséget legyőző hazaszeretet, Széchenyi Istvánt a nemzet felvirágoztatásának szívós és céltudatos szolgálata jellemzi. Benedek Elek művével az ifjúságot kívánta nevelni, stílusa ezért a példaképteremtő szándékhoz illően emelkedett.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berecz András (1957)
Szegen csengő. Mesék, népdalok a Nagykunságról és annak környékéről, muzsikával. Ill. Gyulai Líviusz. Bp., Berecz BT, 2004. 87 p., 22 cm + 2 CDAki hallotta már "élőben" mesélni Berecz Andrást egészen bizonyos, hogy varázslatos személyiségének hatása alá került. Ízes, tájnyelven előadott kacagtató történetei most a Nagykunság és környékének életéről, máig élő múltjáról tudósítanak. A nemcsak szövegmondásban, de dalolásban is jeleskedő szerző, a könyvhöz mellékelt CD-n is hallható dalai a Nagykunságot magába foglaló Alföld zenei dialektusából merítettek. A mesék, dalok és mondókák egészen bizonyos, hogy elvarázsolják majd az ifjú és idősebb olvasókat egyaránt, akik a nyomtatott szövegeget illusztráló Gyulai Líviusz rajzaiban és metszeteiben is gyönyörködhetnek.
A mű tartalmi jellemzője: mondókák, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Brontë, Charlotte (1816-1855)
A lowoodi árva. 5. kiad. Bp., Móra Kvk., 1999. 345 p., 21 cmBronte Jane Eyre című regénye ifjúsági változatának, A lowoodi árvának címszereplője miután tanítói oklevelet szerez, egy gazdag birtokos, Rochester házában lesz nevelőnő. A ház ura és a fiatal lány között szerelem szövődik, ám boldogságukat beárnyékolja, hogy Rochester már nős, nem hagyhatja sorsára a házasságuk során megőrült, beteg feleségét. Amikor mindez Jane tudomására jut, elmenekül a házból, és majdnem mocsárba fullad. Rivers tisztelendő menti meg, aki nemcsak a házába fogadja, de feleségül is kéri a lányt. Jane azonban rejtélyes hívást érezve, még egyszer ellátogat Rochesterhez, így értesül a szörnyű tragédiáról: a házban tűz ütött ki, amelynek során a kastély ura megvakult és megnyomorodott, felesége pedig életét vesztette. Jane ennek ellenére hozzámegy a férfihoz és halálukig boldog házasságban élnek. A Szász Imre átdolgozásában olvasható klasszikus mű elsősorban nem romantikus cselekménye, hanem árnyalt, finom jellemábrázolása, pompás stílusa és szerkesztése okán számíthat sikerre a mai, leginkább leány olvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 100 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bruck András
A fogadalom. Budapest, XXI. Század K., 2011. 365 p. 22 cmAz amerikai kisvárosban Soberville-ben, ahol a tizenhárom éves Tom Lester él, időről-időre furcsa jelenségek zajlanak: egy különös erő, hatalmas szélvihar kíséretében gyerekeket rabol el. Tom idegen, földönkívüli lénynek tulajdonítja a rablásokat ám a felnőttek, a szűk látókörű, öntelt seriffel az élen csak egy túlfűtött fantáziájú gyerek képzelgésének vélik a fiú észrevételeit. Amikor Tom öccse is eltűnik, fogadalmat tesz, hogy addig nem nyugszik, amíg meg nem találja elveszett testvérét. Hamarosan segítőtársra is lel a városba nem rég érkezett erős, bátor Cosmi és talpraesett unokahúga, Miranda személyében. A kis csapat elszánt nyomozásba kezd a Vaslábúnak elnevezett idegen után, aki nemcsak hatalmas lábnyomát hagyja hátra és pusztító erejét mutatja meg, hanem a történet végére a gyerekek iránti jó szándékáról is egyre gyakrabban tanúbizonyságot tesz… A titokzatos jelenségekben, izgalmas kalandokban és a fantáziahiányos, korlátolt felnőttek, különösen az ostoba, ügyefogyott seriff megleckéztetését célzó mulatságos helyzetekben bővelkedő ifjúsági regény a tizenéves fiatalok szórakoztató olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
A padlásszoba kis hercegnője. Ill. Rényi Krisztina. Bp., Cicero, 2012. 202 p., ill., 21 cm (Klasszikusok fiataloknak.)Az Indiában élő gazdag apa féltett leánya, Sara Crewe - a regény főszereplője - a történet kezdetén egy előkelő londoni nevelőintézet kényeztetett lakója. Miss Minchin intézete az édesanyja halála után félárván maradt lányka megfelelő nevelését igyekszik biztosítani. Ám váratlan fordulat zavarja meg a kislány életét. Édesapja elszegényedik és az elmaradó tandíj miatt Miss Minchin könyörtelenül száműzi Sarát az intézeti cselédeknek fenntartott padlásszobába. Sara így lesz A padlásszoba kis hercegnője, mígnem egy romantikus fordulat után ismét ráköszönt a bőség, és ekkor módja nyílik arra, hogy megjutalmazza segítőit, akik a bajban nem hagyták magára őt. Rényi Krisztina rajzai tökéletesen megjelenítik azt a kort, amelyben a regény játszódik.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Burnett, Frances Hodgson (1894-1924)
A kis lord. Budapest, Ciceró., 2010. 228 p. 21 cmAz amerikai írónő klasszikus ifjúsági regényének főszereplője a hétéves kisfiú, Cedric Errol korán elvesztette édesapját; szeretett édesanyjával él egy amerikai kisvárosban. A nyílt eszű, okos, barátságos fiút mindenki szereti, jó barátja a fűszeres, Hobbs úr, másik bizalmasa Dick, a cipőpucoló. Egy nap nagy esemény történik: Cedricékhez váratlan látogató érkezik, Havisham ügyvéd, aki Dorincourt gróf megbízásából jött. Cedricet kell magával vinnie Angliába, ahol a gyermeket - nagy vagyon és birtok jövendő örökösét - várja a nagyapja.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Burnett, Frances Hodgson (1894-1924)
A titkos kert. Budapest, Olvasók háza, 2013. 235 p. 21 cm (A gyerekirodalom kincsei)Az amerikai írónő gyermekkönyvei rendkívül népszerűek voltak a századelőn. A titkos kert arról mesél a mai gyermekolvasónak, milyen erő rejlik a derűben, milyen gyógyírt tartogat a természet. Az ízig-vérig romantikus történetben szó esik árva gyerekekről, beteg kisfiúkról, megkeseredett, embergyűlölő, bár dúsgazdag felnőttekről és mindarról, ami képes ezt a sok emberi nyomorúságot meggyógyítani. Jelképes színhely lesz a titkos kert, ahol növények és madarak "gyógyítgatják" az árva kis Marynek, az édesapjától eltaszított Colinnak, de az apának a sebeit is. A regény benső utazásra hívja a 8-10 éves korosztály tagjait, hiszen arról mesél, milyen tekervényes labirintus az emberi lélek, és azt hirdeti, hogy aki úgy érzi, eltévedt az útvesztőben, bízza rá magát a természetre, vagy legalábbis olyan barátra, mint a történetbeli Dickon, aki megszelídíti az állatokat, tud a nyelvükön beszélni, de szava van a növényekhez is. A regény az angol gyermekirodalom egyik legnagyobb műve, világszerte ismerik.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Cannone, Éléonore (1971)
Családcsere. Budapest, Móra, 2011. 132 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Hortensia nem szokványos családban él. Édesanyja a számítógép billentyűit lázasan püfölve ezeregyedik gyerekkönyvét írja, édesapja zeneszerző, de szerinte a zenét nem hallgatni, hanem érezni kell, nagybátyja feltaláló, ám kísérletezés közben folyton felrobbant valamit, nagyapja katonának képzeli magát és megállás nélkül frontharcot vív, és végül ott van a nagymama, aki ugyan már nem él, mégis minden családtaggal „szoros kapcsolatot tart fenn”. Hortenzia csöndes, nyugodt családi életről álmodik - ahol mindig tele a hűtő és kiszámítható egyhangúsággal telnek a napok - legjobb barátja, Martin viszont éppen ellenkezőleg, nagyon élvezi pajtása hóbortos családtagjainak a társaságát és unalmas, pontos időbeosztás szerint élő szülei helyett, szívesebben élne inkább velük. A gyerekek fejében szinte egyszerre fogalmazódik meg a gondolat: cseréljenek családot egy hétre... A meglepő, mulatságos fordulatokban bővelkedő történet a tizenéves korosztály szórakoztató olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Cooper, James Fenimore (1789-1851)
Nagy indiánkönyv. Ford. Honti rezső. Pécs, Alexandra K., 2001. 443 p., 31 cmA Honti Rezső fordította kötet az író klasszikus értékű öt indián tárgyú regényét, a Bőrharisnya-történeteket tartalmazza, melyek közös főhőse Natty Bumppo, a delavár indiánok között nevelkedett, értelmes fehér fiatalember. Az első könyvben - Vadölő - a fiatal vadász első ízben jár "harci ösvényen". Ekkor lő először emberre - önvédelemből -, s haldokló ellenfele nevezi el Sólyomszemnek. Az utolsó mohikán című második könyv a felsőbbrendűségükben szilárdan hívő "sápadtarcú" gyarmatosítók és a saját földjüket utolsó csepp vérükig védelmező "rézbőrűek" könyörtelen és egyenlőtlen harcát beszéli el. A Nyomkeresőben a vadász és indián barátja, a hős Csingacsguk ezernyi viszontagság közepette, a vad természeten diadalmaskodva egy fiatal lányt kalauzol "szárazon és vízen" a biztonságos katonai erődbe. A Bőrharisnya azoknak a bátor pioníroknak állít emléket, akik " egyre szélesedő ösvényt­ nyitottak az egész nemzetnek óceántól óceánig, egy óriási kontinensen keresztül". A prériben a hajdani Sólyomszemnek már meggyengült a látása, már nem képes puskával vadászni, trapper lesz, azaz csapdával fogja a vadat, de arra még képes, hogy egy kedves szerelmespárt és egy kétbalkezes tudóst megmentsen a sziú indiánoktól.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, indiánregény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 49 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Keménykalap és krumpliorr. 6. kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2010. 264 p. 21 cmA történet szereplői abból a "tényből" indulnak ki, hogy az általuk működtetett "Hörömpő cirkusz világszám". Az 1973-ban írt ifjúsági regény egyik főszereplője, Péter, a Vadliba őrs tagja, aki megbetegszik, és ez a sajnálatos esemény indítja el a cirkusz megalakításának gondolatát is. A gondolatot csakhamar tettek követik és a nagyérdeműt olyan "világszámok" kápráztatják el, mint a Kis Réce, azaz Rozmaring bohóc tréfái, Marci zsonglőr mutatványa, Karcsi, művésznevén Jim és Joe, levegőben elvégzett akrobatikus gyakorlatai, és Süle, azaz Negyedik Emánuel éhezőművész produkciója. És természetesen ott van mindenhol, a mára már fogalommá vált "Bagaméri, aki a fagylaltját maga méri". Az izgalmas, fordulatokban bővelkedő remek ifjúsági regény, több mint harminc év elteltével is ugyanúgy szórakoztatja majd a kamaszokat, mint megírása idején.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 65 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Nyár a szigeten. 7. kiad. Szeged. Könyvmolyképző K., 2011. 241 p., 21 cm (Jonatán könyvmolyképző)Nem biztos, hogy minden esetben jó az, ha az álmok valóra válnak. A történet főszereplői maguk tapasztalhatják meg, hogy a szülők nélkül eltöltött vakáció sokkalta több bonyodalommal jár, mint azt előzetesen elképzelték. A kalandra éhes kamasz fiúk egy vadregényes szigeten, szülői felügyelet nélkül akarják eltölteni a nyarat. Arra azonban egyikük sem gondolt, hogy bizonyos helyzetekben nélkülözhetetlenek a szülők. Mivel nem akarnak szégyent vallani a felnőttek előtt, kénytelenek a felmerülő problémákat maguk megoldani...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 35 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Vakáció a halott utcában. 4. váltl. utánny. Szeged, Könyvmolyképző K., 2009. 222 p., 21 cm (Jonatán könyvmolyképző)A lakótelep új házaiba beköltöző lakók, szomorúan tapasztalják, hogy a lakásokban élni szinte lehetetlenség, mert éjszakánként eltűnnek a mosdók, a csapok, de még a vécécsészék is. A tízemeletes új házak tövében még nem bontották le a régi kis házakat és jónéhányan még a cégtábla is jelzi, hogy lakója mivel foglalkozott. A lakótelepi új házakat benépesítő családok gyerekei találnak egy magánnyomozó irodát is. Innen indul el az ötlet, hogy ők maguk nyomozzanak az eltűnt mosdók és csaptelepek után. A "Fekete Kéz" azonban folyamatosan küldi nekik a fenyegető leveleket. Ám a kicsiny, de lelkes csapat tagjai nem adják fel még akkor sem, amikor az események sorában egy halott is felbukkan... A humorral átszőtt történet szerzője a gyerekek és szüleik életén keresztül remekül ábrázolja a vakáció ezerszínű, izgalmas kalandos történéseit.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Curtis, Christopher Paul
Bud vagyok, uram! Bp., Animus K., 2002. 222 p., 22 cmA szívszorítóan szép ifjúsági regény történetének, színhelye egy amerikai kisváros az 1930-as években. Főszereplője Bud, az árva néger kisfiú, aki hatéves korában elvesztette édesanyját. A nevelőotthonban élő gyermek elhatározza, hogy megkeresi sohasem látott apját, egy az édesanyjától rámaradt, és igencsak nagy becsben tartott régi plakát alapján. A nyomtatvány egy ismert jazz együttes, a Herman E. Calloway vezette Depresszió Fekete Fenegyerekei fellépését hirdeti, és Bud úgy véli, hogy a "hatalmas hegedű" mellett az ő édesapja ül. A kisfiú útra kel, és éhezve, éjszakákon át vándorolva, a felnőttek könyörületére hagyatkozva próbálja megtalálni a megálmodott boldogságot, a biztonságot jelentő családi köteléket...A regény 2001-ben elnyerte az Amerikai Gyermekkönyvtárosok Szövetségének díját.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Curwood, James Oliver (1878-1927)
A Sziklás-hegység királya. Ford. Dobi Ildikó. Bp., Falukönyv-Ciceró K., 1994. 135 p., 20 cmAz amerikai író, Curwood maga is vadászott, de később a nagyvadak "oldalára állt", és már csak fényképezőgépével járta a hegyeket. A Sziklás-hegység királya élvezetes, színes regény - tele valóságos etológiai megfigyeléssel -, melynek óriási termetű grizli a címszereplője. A medvét megsebesítő vadász és áldozata között furcsa, érzelmi jellegű kapcsolat alakul ki, és a történet végére Langdon, a vadász eljut addig a pontig, hogy mélyen megbánja a pillanatot, amikor puskáját a nemes vadra emelte. A hatalmas medve és az árva kis bocs egymásrautaltsága lírai betétje a romantikus-szép mesének. A történet sok vonatkozásban előképe Robert Franklin Leslie nagy sikert aratott, A medvék - és én című könyvének.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény, útleírás
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Darvasi László (1962)
Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború. Váltl. utánny. Bp., Magvető, 2012. 306 p., 21 cmDarvasi László meseregényének színhelye Kavicsvár, a bizurr-mizurr nép lakhelye. Egy napon furcsa kis manócska érkezik a városba, hogy fenekestül felforgassa az addig oly nyugodt kis települést. Ő Trapiti, akinek a nevét gyorsan megtanulja mindenki, ugyanis akivel csak találkozik, azzal trapitizik... (Ez annyit jelent, hogy mindenki azt csinálja játékos formában, amit a legjobban szeret, és közben barátságot köt a másikkal). Amikor Kukta Gerozán, Főfőváros Főfőtanácsosa támadást indít a kavicsváriak ellen, a városlakók győzelmük reményében megalakítják a tökfőzelékszerződést. Ehhez erőt Holle mama világbajnok tökfőzelékéből merítenek, mely erejéről mindent elárul az, hogy miután a Farkas megkóstolja, nem akarja megenni a nagymamát, sőt Piroskát sem. A váratlan fordulatokban bővelkedő mesében a jó győzedelmeskedik, de közben szerelmek szövődnek, elveszettnek hitt hősök kerülnek meg, és arra is rádöbben az olvasó: nem mindenki az, akinek látszik. A tortaterroristából megmentő lesz, a varázsfakanálból éktelen fadarab, a világ háromszorosan leggonoszabb boszorkánya, a Vén Nyanya Csúfság pedig már-már arcpirító dolgokat művel: segít az embereken. A groteszk, bumfordi humorú meseregény jó és szívet melengető alkotás. Érdemes ajánlani a tíz éven felüli gyerekolvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Trapiti és a borzasztó nyúl

A művet eddig 52 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Darvasi László (1962)
Trapiti és a borzasztó nyúl. Szerelmes és bűnügyi gyermekregény. Váltl. utánny. Budapest, Magvető, 2009. 373 p. 21 cmA kötet Darvasi László a Trapiti avagy a nagy tökfőzelékháború című meseregényének folytatása, amelynek előszavában a szerző feleleveníti az első könyvet, elősegítve az új olvasóknak a történetbe való bekapcsolódást. Az új részben a Nagy Tökfőzelékháborút követő békés időszak véget ér, a gonoszok ismét Kavicsváros uralmára törnek. Titokzatos hang ijesztgeti az embereket, sugárzó nyuszi kergeti különféle kényszeres őrületekbe a kavicsvári polgárokat. A megátalkodottak győzelmük érdekében a különleges jóságtablettáktól kezdve a Borzasztó együttes őrületes popkoncertjéig minden trükköt bevetnek. A gonoszok ellen Boleszláv főfelügyelő (a tökfőzelékéről híres Holle mama férje) nyomoz sikerrel, és Trapiti kisvárosának lakói végül visszatérhetnek megszokott életükhöz. Izgalmas meseszövés, groteszk humor jellemzi a meseregényt, amely kitűnő szórakozást ígér a tíz éven felüli gyerekolvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Defoe, Daniel (1660-1731)
Bob kapitány. Bp., Mágus K., 2000. 199 p., ill., 17 cm (Könyvfalók könyvtára.)A könyv az író klasszikus kalandregényének, a Singleton kapitánynak rövidített, az ifjúság számára átdolgozott változata. Két, lényegében egymástól független részből áll: az elsőben a főszereplő hányatott gyermek- és ifjúkora, valamint meggazdagodásának története olvasható. A második részben a főhős - miután eltékozolta a vagyonát - kalózkodásra adja a fejét, majd megbánva bűnös életét, visszatér Angliába. A kötet a kalandregények izgalmait kínálja a kamasz fiúk számára.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Defoe, Daniel (1660-1731)
Robinson Crusoe. Budapest, Európa, 2012. 337 p. 20 cm (Európa diákkönyvtár)A mindenki számára ismerős, szinte modern mítosznak számító történet meglehetősen egyszerű: a fiatal angol polgár, Robinson hajótörést szenved, és ezért egyedül marad egy lakatlan szigeten. A megmentett tárgyak, eszközök segítségével, saját leleményességével egymaga kultúrát teremt: házat épít, vadászik, földet művel, állatokat háziasít, igába hajtja a természetet. Később társa is akad a "bennszülött" Péntek személyében, aki hódolattal, csodálattal adózik a fehér ember fölényének, "mindenhatóságának". A mű irodalomtörténeti jelentőségét nemcsak a mítoszteremtés biztosítja, nemcsak a "lakatlan sziget" toposzának felfedezése, de talán még ennél is inkább az, hogy elsőként nyújt a mai értelemben vett realista ábrázolást.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dékány András (1903-1967)
Kossuth Lajos tengerésze. Hajdú Böszörmény, Főnix Könyvműhely, 2010. 336 p., 24 cmDékány András a második világháború utáni időszak legismertebb ifjúsági regényeinek írója volt. Híres emberek tetteit és távoli tájak –gyakorta valóság alapú – eseményeit romantikus, élvezetes formában mesélte el olvasóinak. Ő maga tengerészként kezdte pályafutását, ezért aztán közel állt hozzá a téma, amely jónéhány kalandregényének ihletője volt. Tanonckorában találkozott először az Implacabile nevű hajó modelljével, amely nagyon megragadta a fantáziáját, így azután ez a hajó lett a Kossuth Lajos tengerésze című regényének ihletője és „főszereplője”. A regény az 1848-49-es szabadságharc egyik kevéssé ismert mozzanatát eleveníti fel. A cselekmény 1848. márciusában indul: Monostory Balázs császári és királyi főhadnagy, a történet kezdetén Itáliában szolgál. A márciusi ifjak által elindított pesti forradalom kitörése után Kossuth Lajos parancsára ő lesz az első magyar hadihajó, az Implacabile kapitánya. A hajót fel kell szerelnie, majd Triesztbe Fiumébe kell hajóznia vele, hogy az ottani kikötőt megvédje az osztrákoktól. Ide azonban nem jut el, mert útközben hajótörést szenved társaival együtt. A kapitányt és matrózait kimentik a tengerből és a történet további részében már új néven, új hajón, Törökországban, a Kalóz-part néven ismert terület szabadságát segít visszaszerezni. A hiteles történeti tényekre épülő, romantikus lendületű kalandregény izgalmas meseszövése okán a felnőtt olvasók figyelmére is számot tarthat.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dékány András (1903-1967)
Matrózok, hajók, kapitányok. Bp., Filum K., 2003. 382 p., ill., 20cmA Matrózok, hajók, kapitányok öt tizennégy éves gyermekhőse 1918 augusztusában, az első világháború vége felé érkezik a fiumei tengerészakadémiára, hogy sok-sok kaland, utazás és csodálatos élmény után belőlük is vérbeli tengerész váljék. Megérkezésük után hamarosan megismerkednek az akadémia életével, tanáraival, végzős növendékeivel, közülük Horváth Ferivel jó barátságot is kötnek. Megteszik első útjukat a tengeren, és vidám életüket csak a háború végén Fiuméban kitörő forradalom zavarja meg. Ekkor a régi barátokból toborzott legénység elindul, hogy megkeresse az "uszkókok", egy bátor, tengerparti hajósnép elrejtett kincseit. Az "expedíció" nem jár sikerrel, mert a kincset nem sikerül megtalálniuk, ám útjuk során számos, izgalmas kaland esik meg velük.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dékány András (1903-1967)
Robinson utolsó kalandja. Bp., Unikornis K., 1997. 373 p., ill., 20 cm. (Magyar Ifjúsági Remekírók.)Robinson Crusoe, Daniel Defoe hőse ebben a könyvben ismét útnak indul unokaöccsével a Dolphin nevű vitorláson, hogy fölkeresse fiatal kora megpróbáltatásokkal teli színhelyét, a lakatlan szigetet, ahová hajótörése után vetődött. Útjuk ezúttal is kalandos: átvészelve a hatalmas vihart, a szibao indiánok fogságába kerülnek. Barbuda szigetéről azonban Morgan kalózkapitány segítségével sikerül megmenekülniük. Céljukhoz érve újabb megpróbáltatások elé néznek, mert a lakosság belső ellenségeskedésén kívül az emberevő arribák támadása is fenyegeti a szigetet. Az idős Robinson Crusoe rendet teremt a lázadók között: sikerül visszavernie a bennszülöttek támadását, s két év után visszatérhet szülővárosába, Yorkba. Defoe könyve végén ígéretet tett arra, hogy folytatja Robinson kalandjainak megírását. Dékány András új szereplőkkel, izgalmas fordulatokkal gazdagítva, Defoe stílusában eleveníti meg Robinson alakját. A könyv kiválóan szolgálja a 11-13 éves fiúk kalandigényét.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Copperfield Dávid. Bp., Holnap K., 2002. 329 p., 20 cmA Copperfield Dávid egyes szám első személyben megírt regény. Ez is erősíti önéletrajzi jellegét, hiszen Dickens - nem is túlságosan áttételesen - a chathami boldogságot, a londoni magántanodát, a pasztagyárat, a kóborlás éveit: a küzdelmes és boldog gyermekkort álmodja vissza Dávid történetében. Művének első része, a Gyermekévek, ifjúság, melynek érzékletes szépsége magával ragadja az ifjú és idősebb olvasókat egyaránt. Egy mohó szemű kisfiú látószögéből szemlélt világ tárul föl a kötet lapjain. A felejthetetlen figurák - a bonyodalmak között angyali-optimistán bukdácsoló Micawber úr, Trotwood Betsey kisasszony, az ormótlan, de Dávid szemében gyönyörű Pegotty és Heep Urias - mind tipikus dickensi teremtmények, egy-egy emberi tulajdonság maradandó megszemélyesítői, akik mindörökre emlékezetébe vésődnek a könyv olvasóinak.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Karácsonyi ének + Tücsök szól a tűzhelyen. Ford. Benedek Marcell. Bp., Édesvíz K., 1997. 188 p., 21 cm. (Aranyág.)A nagy angol író két kisregényét tartalmazza a kötet. A Karácsonyi éneket Dickens 1843-ban írta. A tanmese főhőse a "szipolyozó, zsugori, markoló, kaparintó, kapzsi vén bűnös", Scrooge üzletember, akinek még a karácsonyról is az a véleménye, hogy "minden hülyét, aki vidám karácsonyt szajkóz, tulajdon pudingjában főzetnék meg és magyal­ággal átszúrt szívvel temettetnék el". Írnokának, Bob Cratchitnek és nyomorék fiának, Timnek sorsa - a Jövendő Karácsonyok szellemének álomszerű, csodás beavatkozásával - mégis az ő közreműködésével fordul jóra. Az író egymást követő években írt karácsonyi történetei közé tartozik az 1845-ben született Tücsök szól a tűzhelyen. Az elbeszélés mese és valóság ölelkezése; tanítása könnyen összefoglalható: "Akinek tücsök szól a tűzhelyén, az a legboldogabb ember a világon". Mire a kisregényben hármat cirpel a tücsök, kiderül, hogy a szereplők - a jámbor Peerybingle fuvaros, Plummer, az öreg játékkészítő és a többiek - vajon a boldog emberek közé tartoznak-e? A két varázsos írás Dickens írásművészetének gyöngyszeme.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Nicholas Nickleby. Budapest, Európa, 2009. 24 cm 1. köt, 485 p. 2. köt. 477 p.Dickens korai regénye (1838-39) már megjelenése idején is nagy visszhangot keltett. A XVIII. századi kalandregények sémáját követő történetben a szerző kíméletlen kritikával illeti korának iskolai viszonyait. A romantikus történet szerint a regény címszereplője édesapja, a Nickleby család fejének halála után szörnyű helyzetbe kerül. Az apa egy fillér nélkül hagyta itt árváit, és azok kénytelenek a rokonok jóindulatára támaszkodni. Ám ez a jóindulat igencsak álságos, hiszen a nagybácsit, Ralphot nem a jószándék vezeti, amikor „segíteni akar” családtagjain. Nicholast és kifinomult lelkű, szépségével sokakat ámulatba ejtő húgát, Kate-t mindenféle praktikával megpróbálja egymástól elszakítani. Nicholast egy embertelen körülményekben tobzódó, yorkshire-i magániskolába adja segédtanítónak. A szörnyű intézet falai között a diákokat véresre verik, mi több éheztetik is őket. Nem csoda hát, ha Nicholas menekülni kényszerül erről a rémes helyről, és társával, Smike-kal megszökik majd egy vándorszíntársulathoz csapódva keresik kenyerüket. Sok kaland és hányattatás után a jólelkű Cheeryble fivérek üzletében talál magának szerény megélhetést biztosító polgári foglalkozást Nicholas, és így végre remény látszik arra, hogy szeretett húgát kimentse a lány szépségéből üzletet kovácsoló gazemberek karmai közül. A korabeli London életét sötét színekkel megfestő, romantikus regény végül a Dickensre oly jellemző szerencsés fordulattal zárul. A Nickleby család vagyoni helyzete ugyanis rendeződik, és jóra fordul életük, míg a gonosz nagybácsi tönkremegy, elszegényedik…A romantikus történeteket kedvelő kamaszok élvezni fogják a regényt, amelynek több filmváltozata született már meg. A regény Devecseriné Guthi Erzsébet fordításában igazi irodalmi csemegét ígér.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Twist Olivér. Ford. Bálint Görgy. Holnap, 2009. 391 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)1837/38-ban jelent meg - folytatásokban - Dickens sorrendben második, népszerűségére nézve valószínűleg első számú regénye, mely szinte kezdettől fogva egyszerre számított felnőtt és gyermekolvasókra, anélkül, hogy a kétféle verziót átdolgozással kellett volna létrehozni. Egy, a korban rendkívül divatos regénytípust emel benne magas színvonalra az író: a nagyvárosi rémtörténet, a rablóbandák, csavargók világáról beszámoló romantikus regényt. Az író elkerüli a témában rejlő melodramatikus lehetőségeket, minden kalandosság ellenére aprólékosan realista rajzát adja a múlt század első fele angliai nyomorúságának, a gyermekmunkának, az árvaházi életnek, a lumpenproletariátus világának. A címszereplő főhős alaposan megmerül ebben a környezetben. A regény igazi, belső feszültsége éppen ebből adódik: a védtelen, kiszolgáltatott kisfiú és a gonoszság szembenállásából, küzdelméből.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dobos László (1930)
A kis viking. Ill. Kiss Sándor. Pozsony, Madách, 2011. 95 p., 30 cmDobos László szlovákiai magyar író – először 1991-ben kiadott – művében ezúttal a gyermekekhez szól. Norvégiában született unokája ihlette erre, s a vegyes házasságból született gyerekek életének problematikáját dolgozza fel. A főhős, Lars szlovákiai magyar anya és norvég apa gyermeke. Sokat mesélnek neki, s a mesék nyomán megelevenedik a két ország is, szokásaival, lakóival, s a szülői emlékekkel. A mesék világa és a valóságos mozzanatok váltakozásából lassan kirajzolódik a kisfiú – időnként szomorkás – élete, a kettős identitás minden szépségével és nehézségével. Az utóbbiakat tovább fokozza a szülők megromló viszonya, majd válása… Az olvasmányos, megható történetet Kiss Sándor színes, a könyv hangulatához illeszkedő finom illusztrációi kísérik. Hasonló élethelyzetben lévő gyerekeknek érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dóka Péter (1974)
A kék hajú lány. Ill. Lakatos István (1980). Budapest, Móra, 2013. 79 p. 21 cmOlivért tizenharmadik születésnapján baleset éri és kórházba kerül. A 6-os kórterembe helyezik el, ahol megtudja, hogy kizárólag a különleges esetek, a „problémás gyerekek” kapnak ágyat. Idővel barátságot köt szobatársaival, és igyekszik segítségükre lenni a gyógyulásban. A folyosón találkozik a morcos, tolókocsis, furcsa kinézetű, kék hajú lánnyal, Mirával is, akivel eleinte vonakodva majd az ő történetét, egyéni tragédiáját megismerve, egyre szívesebben indul közös "sétákra"… A történetben akadnak szomorú részek, megható momentumok bőségesen, a kamaszregény főszereplőiről például kivétel nélkül kiderül, hogy elkeserítő családi környezetben élnek, rengeteg sérelmet éltek már meg otthonukban. A történetbe írt gyerekéletek drámái, a felnőtt világot érintő kritika azonban mindvégig a háttérben marad, az író finom humorral, könnyed hangon mesél, mégis nagyszerű, elgondolkoztató olvasmányélményt nyújt a kiskamaszoknak.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dóka Péter (1974)
Betyárvilág. Történetek zsiványokról, pandúrokról. Ill. Szántói Krisztián. Budapest, Móra, 2011. 154 p. 24 cmKomjáthy István, a neves néprajzkutató somogyi gyűjtésének betyártörténeteiből húszat választott ki és írt újra Dóka Péter, az Utószó tanúsága szerint „egyszerű, tiszta mondatokban megfogalmazva”, kiegészítve a hiányos mondatokat, bekezdéseket. A kötet azonban nemcsak az elbeszélések végső formába öntése, a gyerekolvasók számára is érthető és élvezhető műfajú szövegek megírása, hanem kitűnő szerkesztése okán is figyelemre érdemes. A szerző öt beszédes fejezetcím alá rendezte anyagát, amelyek a főszereplők megnevezésén túl, azok legjellemzőbb tulajdonságait is (Sobri Jóska, „a nyalka”, Savanyú Jóska, „a furfangos”, Juhász Andris, „a bosszúálló) meghatározzák. A betyárélet árnyaltabb képét a Somogyi futóbetyárok blokkjába került valamint a két országos hírnévről álmodó, kutyaütő zsivány, Csirkó és Buckó kalandjait felidéző - olykor vidám, vaskos tréfákkal teli, máskor szomorkás, lírai hangvételű – történetek is segítenek megrajzolni. A szép, igényes kötet szómagyarázatokkal és Szántói Krisztián remek illusztrációival egészülnek ki – a tizenkét éven felüli gyerekolvasók örömére.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mondák, történelmi mondák, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dowd, Siobhan (1960-2007)
A londoni óriáskerék rejtélye. Budapest, Pongrác K., 2010. 279 p. 22 cmTed és nővére Kat nagyon szeret a hatalmas londoni kilátókeréken utazni, ezért nagyszerű élménynek ígérkezik a látogatóba érkezett nagyobb unokatestvérüknek, Salimnak is a magasból megmutatni a várost. Miközben sorban állnak, egy idegen lép hozzájuk és fölajánl egy jegyet ingyen, amit a testvérek a vendégnek adnak. Így Salim nélkülük száll be a kerék fülkéjébe, ám amikor a harmincperces utazás véget ér, nem kerül elő. Hogyan tűnhetett el? A kétségbeesett család mindegyike más-más magyarázattal áll elő, de a megoldáshoz sem ők, sem a rendőrség nem jut közelebb. A testvérek külön nyomozásba kezdenek és az idővel versenyt futva kétségbeesett erőfeszítéssel követik a nyomokat szerte Londonban, míg végül Ted furcsa, a többiekétől elütő észjárása segítségével kiderítik, mi történt… Az izgalmas ifjúsági regény a kortárs célcsoport szórakoztató olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dumas, Alexandre (pére) (1802-1870)
Korzikai testvérek + Herminie. Ford. Szávai János. Bp., Intermix, 1996. 171 p., 20 cmA két kisregény közül az első, a címadó az író korzikai utazásának élményei alapján született. Egy jellegzetes korzikai faluban különös családdal ismerkedik meg; egy fiatalemberrel és édesanyjával, akik a falu legtekintélyesebb és leggazdagabb famíliájának utolsó képviselői. A fiatalember ikertestvére Párizsban él, s a fivérek - ősi családi hagyomány révén - víziókban mindig tudomást szereznek egymás sorsának változásairól. A Párizsban élő testvér egy párbajban halálos sebet kap, a másik - a halál pillanatában elindul Korzikából, és megbosszulja fivére halálát. A másik kisregény (Herminie­) cselekménye eleinte mulatságos és csintalan anekdota feldolgozásnak ígérkezik, ám tragédiával végződik. Egy fiatalember különös barátnőre tesz szert, aki teljes titoktartásra kötelezi, azt követeli tőle, hogy az éjszakai randevúkra a két szomszédos ház ablakába fektetett deszkákon sétáljon át. A "hősszerelmes" - megunva a szerelmet - elmondja barátjának a titkot, s a következő randevúra őt küldi el. A lány tudomást szerez a csalásról és megöli a barátot.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dumas, Alexandre (pere) (1802-1870)
Monte Cristo grófja. Bp., Magyar Könyvklub, 1999. 21 cm 1. köt. 736 p. + 2. köt. 695 p.A regény hőse Edmont Dantes, akit hamis vádak alapján egy félelmetes szigetbörtönbe zárnak. Tizenöt évi fogság után sikerül megszöknie, de az egykor lelkes fiatalemberből, megkeseredett, különc nábob lesz, aki barátja, Faria abbé jóvoltából szerzett vagyonát arra használja fel, hogy bosszút álljon a Bourbon-restauráció urain és a párizsi társasélet vezéralakjain. Romantikus meseszővése és vonzó hősei okán a regény ma is népszerűségre számíthat a kalandos regényeket kedvelő serdülők körében.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
A részeg erdő. Ford. Borbás Mária, ill. Réber László. Bp., Európa Kvk., 1996. 234 p., ill., 20 cm. (Vidám könyvek.)A népszerű szerző természettudományos ismeretekkel dúsított, humoros hangvételű regénye az 1954-ben Dél-Amerikában tett hathónapos útjának élményeiből született. A szerző a világnak azon a táján honos különös négylábúakból és madarakból akart néhány példányt összegyűjteni, elsősorban Tűzföld és Paraguay területén. Az előre nem látott körülmények miatt azonban kutatásait csupán argentin területen végezhette. E kutatóút "napos oldaláról" szól a szerző mulatságos regénye, mely a tőle megszokott könnyed stílusban számol be kalandjairól, az indiánokkal való nem mindig zökkenőmentes kapcsolatáról, valamint az egzotikus vidéken élő állatokkal való megismerkedéséről. Durrell e művében is kedves és kedélyes világot ábrázol, amelyben az állatok éppolyan fontos szeplők, mint az emberek. A kötet élvezetes formában az állatvilág csodáira irányítja a figyelmet.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
A susogó táj. Ford. Katona Ágnes, ill. Réber László. Bp., Európa Kvk., 1997. 198 p., ill., 20 cm. (Vidám könyvek.)A susogó táj a szerző szándékai szerint az Állatkert a poggyászomban című munkája szerves folytatása, ám természetesen annak ismerete nélkül is tökéletesen érthető. Ezúttal az író, felesége és a jól ismert titkárnő, Sophie Argentínában barangolnak, megint csak állatgyűjtő úton, a lehető legkalandosabb, legvidámabb eseményeknek, furcsaságoknak, kacagtató szituációknak a kellős közepén. Az útibeszámoló természetesen a szerző legjobb, legkedveltebb vonásait tünteti fel: a könnyedén folyó elbeszélésművészetet, a szinte hihetetlen állat- és természetismeretet, a derűs humanizmust és a humor kifogyhatatlan bőségét. Minden Durrell-kedvelő keresni fogja, de a szerzővel való ismerkedést érdemes ezzel a művel is elkezdeni.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, útleírás
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Állatkert a poggyászomban

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Állatkert a kastély körül. Ford. Jászay Gabriella, ill. Réber László. Bp., Európa Kvk., 1996. 161 p., ill., 20 cm. (Vidám könyvek.)Durrell könyve egy állatkert - az általa alapított Jersey Zoological Park - krónikája. A tekintélyes állatsereglet túlnyomó részét egyik nyugat- afrikai "kiruccanása" alkalmával hozta magával az európai kontinensre, hogy kisebb-nagyobb bonyodalmak után végül is Jersey szigetén egy kastély parkjában találjon számukra végleges otthont. Madárház, hüllőház, egy nagy tó, ketrecek sokasága, és természetesen maga a kert nyújt otthont a legkülönbözőbb egzotikus állatoknak. "Portréjukat" Durrell mulatságos, rövid történetekben rajzolja meg. Humora lefegyverző - szolidan ironikus stílusa élvezetes, a könyvéből kicsendülő aggodalomra - kortól függetlenül - minden olvasónak fel kell figyelnie. A szép és elgondolkoztató könyv a tíz éven felüli gyermekeknek ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Családom és egyéb állatfajták. Budapest, Európa, 2011. 337 p. 20 cm (Vidám könyvek)Durrel könyvének színtere Korfu, főszereplői családja hihetetlenül bohém tagjai: a remekül főző, kedvesen naiv mama, az íráson kívül mindenre süket és vak Larry, a fegyverekért és a vadászatért bolonduló Leslie, a pattanásaival bajlódó, örökösen szerelmes Margó és a tízéves kisfiú, Gerry, aki már akkor bolondja minden létező állatnak. Családja mulatságos kalandjait és a maga köré gyűjtött állatok - melyek között a kutyától a teknősbékán át a sirályig minden megtalálható – okozta bonyodalmakat, meghökkentő pillanatokat nagyszerű humorral és derűvel idézi fel az író, vidám pillanatokat szerezve gyerek és felnőtt olvasójának egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Férjhez adjuk a mamát és más történetek. Ford. Barabás András. Bp., Ciceró, 2011. 254 p., 19 cm.A kötet nyolc vidám elbeszélést tartalmaz. A címadó elbeszélés újabb pillanatfelvétel Durrell ismeretlenül is ismerős bolondos családjáról. A kicsit kíméletlenre sikerült ugratásra - mely szerint ideje lenne újból férjhez mennie - a mama sem hagyja magát, és megfelelően visszavág, komoly kétségek közé taszítva magzatait. Telitalálat a sótlan, minden humorérzéket nélkülöző szálloda­igazgató-helyettessel történt találkozás leírása, Ludwig ugyanis szinte kihívja maga ellen a szerző csipkelődő kedvét (Ludwig). Igen mulatságos az ajándékként egy papnak szánt papagáj esete, "aki" matróz gazdájától tanulta nem mindennapi szókincsét (A papi papagáj). Alapos fricskát kap a francia nemesség Esmeralda, a szarvasgombavadász sertés ürügyén (Esmeralda) és az amerikai gazdagok, akiket előadókörútjai során ismert meg a szerző (Fred, avagy a fülledt dél üzenete). Durrell ért ahhoz is, hogy egy alapvetően szomorú esetben is meglássa a mulatságos részleteket, jó érzékkel pécézi ki az emberi gyengeségeket (Az utolsó út).
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Kalandorok az őserdőben. Ford. Rézműves Zoltán, ill. Réber László. Bp., Európa Kvk., 1997. 188 p., ill., 20 cm. (Vidám könyvek.)A könyvben Gerald Durrell 1950-ben Brit-Guyanában végzett állatgyűjtő-expedícióját írja le a tőle megszokott módon, sok-sok humorral fűszerezve. Társával azért indult útnak, hogy Anglia különböző állatkertjei számára a Dél-Amerika ezen részében honos vadakból, hüllőkből, madarakból néhány példányt élve fogjanak be. A legjobb vadászterületnek elsőként az Essequibo folyó torkolatának vidéke kínálkozott. Durrell és társai a bennszülöttek és vadászok segítségét is igénybe vették az állatok felkutatásához. A kisméretű ameva gyíkoktól, a harminc centiméter hosszúságú csillogó testű hülőtől a nagy uvariig, vagyis a nagy oposszumig, vagy a háromújjú lajhárig sokféle, ezen a tájon élő állatot sikerült csapdába csalniuk. Ezután újabb "vadászterületeket" kerestek, előbb a Rupununi-szavannán, majd a Charity nevű indián falun túl kezdődő és a venezuelai határig tartó valóságos vízi-labirintusban, a folyókkal, patakokkal, tavakkal tűzdelt erdőségek vidékén. Kajmán, óriáshangyász, kapibara (a Föld legnagyobb rágcsálója), rákevő mosómedve, ácsmadár, erszényes béka, pimpla-malac és sok más, az európai ember számára különleges élőlény gazdagította a vadászzsákmányukat, amelynek megszerzését sok izgalmas kaland, nem kevés nehézség és megpróbáltatás, és számos mulatságos esemény kísérte. Útjuk és a velük történtek leírása közben Durrell sok-sok természettudományos ismerettel szolgál az őserdők, szavannák, vadvizek világáról az ott élő állatok életmódjáról. A regényes útleírás mindazoknak élményt kínál, akik szeretik az utazásokról, az állatokról szóló történeteket és az író szolid, mértéktartó humorát.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, útleírás
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Keeper, az állatkert őre. Ford. Szabó Eszter, ill. Keith West. Bp., Pesti Szalon Kvk., 1996. 30 p., ill., 26 cmA gyermekkönyv négylábú címszereplője nem akárki. Keeper - ahogy neve is mondja - felügyelő, és nem is akármilyen birodalom őre. A boxerre van bízva a tudós biológus, Gerald Durrell házát övező hatalmas kert, mely gazdag állatparadicsom. Jut benne hely két pingvinnek, a tapírcsaládnak, a kecses rózsaszín flamingóknak és más állatoknak, Keeper mindőjüket barátjaként tartja számon. A gyerekolvasók elkísérhetik napi ellenőrző útjára a derék négylábút; megtudhatják, miről beszélget Keeper Jambóval, a gorillacsalád fejével; milyen fortélyosan deríti jókedvre Dallyt és Dillyt, a búslakodó pingvineket. Közben persze "komolyabb" dolgokról is szó esik: egy-egy állatfaj szokásairól, viselkedésük sajátos és többnyire ismeretlen jegyeiről. Keith West illusztrációi díszítik a kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, állatos elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
Momo. Ford. Kalász Márton. 11. kiad. Budapest, Móra 2013. 233 p., 21 cmA meseregény színhelye egy kisváros pereme, utcagyerekekkel, utcaseprővel, turistákat szédítő vagánnyal, kiskocsmával és egy, a semmiből ott termett kislánnyal, a címszereplő Momoval, aki mindenkit meghallgat. Nem ítélkezik, csak figyel, és ezzel visszaadja a felnőttek lelki békéjét, és felébreszti a gyerekek játékos képzeletét. Egy napon azonban megjelennek a városban a szürke urak, akik az emberek életidejében élősködnek. A város lakói észre sem veszik, hogy lelketlen, embertelen robotokká manipulálták őket, akik teszik a dolgukat, gazdagodnak, ám eközben még arra sincs idejük, hogy ennek értelmén elgondolkodjanak. Momo lassan elveszíti valamennyi barátját (ugyanis nincs idejük beszélgetni és játszani), de még így is útjában áll az időrablóknak, akik az életére törnek. Ekker jelenik meg a színen Hora mester, akitől az idő áramlik a világba, és akivel szövetkezve Momonak végül sikerül legyőznie a szürke urakat és végre megszabadíthatja barátait is az időtakarékosság gyilkos mániájától. Ende regénye, amelyben a tolerancia és a humanitás küzd a fanatizmussal és a zsarnoksággal - gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szívszorító olvasmánya lehet.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 69 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
Tükör a tükörben. Ford. Lázár Magda, ill. Edgar Ende. Bp. Officina Nova. 1995. 190 p., 20 cm. (Kobrakönyvek.)Michael Ende kötete nagyobbrészt rövid, néhány oldalas elbeszélésekből, kisnovellákból, abszurd vagy groteszk történetekből, felnőtteknek való mesékből, szürrealisztikus fantazmagóriákból áll. Az író szinte rutinszerűen úgy dolgozik, hogy felvezet egy mondatot, elmond egy általában teljesen köznapi vagy köznapian ünnepélyes rövid cselekményt, azután ezt a mondatot, ezt a cselekményt, ezt a szituációt bontja ki a szó mindenféle értelmében. Bemutatja a szereplőket, elbeszéli, mi is állhat a szituáció hátterében, mit is jelent, ha az emberek (vagy állatok, fantasztikus lények) ezt vagy azt cselekszik. Ravasz, csábító, elkábító módon vezetgeti az olvasót az író, sokáig úgy tesz, mintha semmi rendkívülit nem akarna, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, hogy azután egyre inkább elvesse a sulykot, szabadjára eressze a fantáziáját, egyre inkább átbillenjen a fantasztikusba. Ragyogó, elkápráztató, elvarázsoló mesék, novellák vonulata a kötet, olyan meséké, amelyek mögött - jó ideig - nem keres az olvasó semmilyen tanulságot, üzenetet, szimbólumot, "mondandót", de amelyek mégsem hagyják nyugodni: valami rejtély mindig marad az élményben, valami megfejtése csak kell hogy legyen e történeteknek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fábián Imre (1945)
Bihari népmesék. Nagyvárad. Literátor Kvk., 1999. 37., 21 cmFábián Imre jeles mesegyűjtők - Arany László, Kodály Zoltán - kései utódaként Nagyszalontán gyűjtött meséket, melyeket Zöldike királyfi címmel jelentetett meg. Ebből a kötetből azonban kimaradtak közlésre érdemes anyagok - ugyanazon vagy egymáshoz közelálló mesetípusok variánsai -, ezeket tartalmazza a Bihari népmesék című karcsú kötet. A mesemondó nagy család tagjai ezúttal is a Nagyszalonta Gacsónak nevezett külvárosában élő Sebők Józsefék. A portájukon feljegyzett mesedarabok gyűjtésének időszaka 1969 decemberétől 1971 márciusáig terjedt. A kétszer lett ember, Az Isten keresztlánya, Amália és Károlyka, Az özvegyember gyermekei, A legkisebb tündérlány és a többi történet motívumaival, képi- és nyelvi gazdagságával lenyűgöző meseanyag. A gyűjtő naplójából című ciklus történeteit (Töltött káposzta cigányosan, Józsika sír, Ha már cigány) vélhetően csak a tizenéves olvasók tudják majd igazán megbecsülni és értékelni.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fehér Klára (1922-1996)
A Földrengések Szigete. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 219 p. 22 cm (Jonatán könyvmolyképző)A regény 2057-ben játszódik, amikor a rendkívül fejlett technika és tudomány megkönnyíti ugyan az életet, de a földrengések pusztító ereje még mindig rettegésben tartja az emberiséget. Egy tudós geológus, Bencze András életcéljául tűzi ki a földrengések megelőzését. Hosszas munkával szerkeszti meg az erre a célra alkalmas műszert, a preszignotektonográfot, azután expedíciót szervez a készülék helyszíni kipróbálására a Föld legnyugtalanabb pontjára, a Földrengések szigetére. A kis expedíció és a három utánuk szökött gyerek életveszélyes kalandok egész sorát éli át szárazon és vízen, víz alatt és levegőben: tűzhányók és gejzírek, hatalmas viharok és tengerrengések szakadatlanul próbára teszik bátorságukat, találékonyságukat. Fáradozásaik végül is sikerrel járnak: a csendes-óceáni szigetről egy héttel előre jelzik a hatalmas földrengés bekövetkezését.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, tudományos-fantasztikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fehér Klára (1922-1996)
Bezzeg az én időmben. Ill. Réber László. 7. kiad. Budapest, Móra, 2010. 224 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)„Bezzeg az én időmben…” A Horváth lányok édesanyja mindig így kezdi elbeszéléseit a régi időkről. Az unásig ismételt frázisra a testvérek közül egyedül, Kati - a regény főhőse –figyel föl, mert bár megpróbáltatásokból neki is jut éppen elég, szülei megismerkedésének és eljegyzésének történetét mindig szívesen meghallgatja. Nem véletlenül, hiszen a végzős tanárjelölt, Laci alakjában az ő életében is megjelenik a szerelem. A fiatalok közös jövőjüket tervezgetik, amikor a valóság durván beleavatkozik az életükbe: Magyarország hadba lép, és a fiúnak be kell vonulnia. Az 1940-es években játszódó cselekmény néhány hónapja alatt egy akkori tizenöt éves lány konfliktusait, érzéseit, vágyait, az első bálra készülődés örömét, a szerelem kibontakozásának meghitt pillanatait követhetik nyomon a mai kamaszlányok, s közben eltűnődhetnek a címadó frázis mögött megbújó kérdésen: miben volt más, és vajon tényleg más volt az élet akkoriban? A - szomorú történelmi háttér ellenére - humoros helyzetekben bővelkedő, bölcs derűvel elmesélt történet napjainkban is népszerűségre számíthat körükben.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
A három uhu és más történetek. Bp., Nesztor K., 1997. 199 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)A kötet közel száz kis története egy naptári éven ível át. A rövid novellák januártól decemberig mutatják be a természet - az erdők, a tavak és mezőségek - változásait, és alakulásuk, formálódásuk mentében ember és állat metamorfózisait. Hősei a természet közelségében élő emberek: vadászok, halászok, szántóvetők, erdészek stb., és a természet néma, vagy nem emberi nyelvet beszélő élőlényei, az állatok és a növények. A valódi főszereplő azonban maga az "Idő". Az általa meghatározott országúton ballagunk, és ő hozza elénk ennek az útnak örök vándorait is, az évszakokat, amelyek megszemély­esítve, az Idő örök körforgásának megfelelően mérik ki földi létünk minden­napjait. Egymástól független, de egymást feltételező elbeszélések ezek, amelyek a Fekete­ Istvánra oly jellemző csodálatos nyelvezet és jelképrendszer segítségével érzékeltetik: nem rúghatjuk fel tradícióinkat anélkül, hogy ne veszélyeztetnénk az ember jelenlétét a természetben. Mire eljutunk a kötetvégi novellákhoz, addigra az Idő is elérkezik kiindulópontjához, a jövő termését hótakaróval védő, jeges decemberhez. Ez a tél azonban nem az élet temetője, hanem a szélkiáltók, a titkos fészekrakók, a fülemülék és a csízek reményteljes hittétele: az új tavasz ígérete, a felkészülés az Életre.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, állatos elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
A koppányi aga testamentuma. 9. kiad. Bp., Móra, 2011. 172 p., 21 cm (Fekete István művei)A történelmi regény a török hódoltság idején, 1586-ban játszódik. Főhőse a magyar végvári vitéz, akinek apját Oglu aga, a koppányi vár ura párviadalban megölte. A cselekményt is párviadal indítja: Babocsai László méri össze erejét, ügyességét Ogluval, hogy megbosszulja apja halálát. A párbaj a magyar vitéz győzelmével végződik. A halálra sebzett török utolsó perceiben reá hagyja vagyonát, s arra kéri, hogy leányát, Zsuzsát, akit magyar anya szült, vegye gondozásába. A romantikus történet másik szála a bolondvári császári zsoldos kapitány fondorlatait követi nyomon, aki László öröklött vagyonát szeretné megszerezni. E két szálból szövődik a történet, melyben - jellemzően az író sajátos szemléletére - jelentős szerepet játszik a táj, elsősorban a balatoni láp világa. A kalandos, romantikus történetből a végvári világ színes képe, a török hódoltság kora tárul fel - vonzó regényességgel, mégis hitelesen.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 30 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Ballagó idő. Bp., Nestor K., 1997. 366 p., 20 cm. (Fekete István életmű sorozat.)Nem sokkal halála előtt fejezte be Fekete István a gyermekkorát megidéző önéletrajzi regényét. A műben nemcsak a gyermekévek elevenednek meg, asszociatív képsorokban rekonstruálja életének - főleg ifjúkorának s első világháborús élményeinek - állomásait is az író. "Ebben a könyvben sem túlzás, sem nagyotmondás nem fog előfordulni. Gyónás ez a könyv, emlékeim feltisztult szeretete szülőföldemnek, minden emberének, akik emlékeimben, amíg élek, vagy még azon is túl - írásaimban - örökké élnek" - vallja az író regénye első lapjain. A szülőföld (a somogyi falu, Gölle) tájai és népe, a "göllei ember", ahogy Fekete emlegeti őket, nemcsak a gyermekkori élményvilág meghatározói, hanem mindenkor összehasonlítási alapul, mércéül szolgálnak új tájak, emberek megítéléséhez és megszeretéséhez. Apja falusi tanító: "mestör úr" és gazdálkodó félparaszt volt, s a gyermek, a Mestörpista - annak még a szöme se áll jól" - ahogy a gölleiek emlegetik, parasztpajtásaival járja a határt, ismerkedik a természettel, s főképpen az állatokkal. Nem is csoda, hogy a szabad élet után, amikor kilencéves korában Kaposvárra kerül, nem találja fel magát, idegen számára a városi környezet. Az önéletrajz az író 14 éves korában, a világháború kitörésének napján zárul. A gyermekkori világ és a szülőföld iránti nosztalgiával teli, derűvel, humorral elmesélt történetekben felismerhetők a természetet későbbi pályáján érzékletesen megelevenítő író inspiráló élményei, sőt néhány könyvének alapmotívumai is.
A mű tartalmi jellemzője: életrajzi regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Bogáncs. 5. kiad. Budapest. Móra, 2005. 303 p. (Fekete István művei)A természet, az állatvilág kitűnő ismerőjének népszerű regényei közé tartozó mű egy pumi fordulatos, izgalmakban bővelkedő élettörténete. Bogáncs pásztorkutya, első gazdája az öreg Galamb Máté számadó juhász. Mellette tanulja meg kölyökként a kutyaviselkedés alaptörvényeit, hűséges, okos és bátor társa lesz a juhásznak. Életútja azonban váratlanul kalandos fordulatot vesz: cirkuszosok közé kerül…Fekete István állatregényében - mint minden hasonló műfajú írásban - nem csupán emberek, hanem az állathős, Bogáncs is gondolkodik, érez, egyénisége van, de mindez egyáltalán nem hat természetellenesnek, viselkedésében ugyanis sohasem lépi át a kutyatermészet törvényeit. A festői tájleírások, a mértékkel adagolt, ízes humor és a történetbe szőtt kalandok magyarázzák a mű népszerűségét. Nagy erénye, hogy számos, a természet és az állatok világából vett hasznos ismeretre is megtanít.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Búcsú. Bp., Nesztor K., 1996. 335 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)A kötetbe válogatott novellák nagy része a Régi karácsony című kötetben már megtalálható volt (Régi karácsony, Tél, Karácsonyi gyertya, Karácsonyi éjjel, Betlehem) A Búcsú egyik értelme szerint vidám falusi népünnepélyt jelent, amely valamikor az új templomok felszentelésének napja volt. S mint az egykori tarka kirakodóvásár színterén a portékák, úgy sorakoznak a kötetben a kedves, humoros, és olykor szívszorító elbeszélések. Az állatok, melyek állandó főszereplői az író történeteinek, megannyi színnel jelenítik meg szerzőjük mélységes emberségét, humanizmusát (A pumi, Gólyamadár, Bárány, A medve, Rigó Mari). A húszas-harmincas évek Magyarországának nyomorúsága az istenhívő ember humorával fűszerezve itt valamiféle békét árasztó, szeretettel teli világot mutat (Hó, Régi karácsony). A legkedvesebbek talán azok a történetek, melyeken a gyermekkor huncut ravaszdisága süt át, hiszen ifjúságának szép emléke mindvégig bearanyozta az író életét (Régi húsvét, Az óra). Fekete István novellái örökbecsű értékek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Cönde + Csend. Bp., Nesztor K., 1994. 224 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)A kisregények ihletett, vallomásos írások, melyek Fekete István rejtett lírai önéletrajza egy-egy epizódjának is tekinthetők. A Cönde a szülőfalu gyermekkori világát kelti életre, a Kácsalja szelíd patakjával, madaraival. Bemutatja a somogyi puszták, falvak sokszázados életét, régi lakóit, és vallomásos erővel hozza vissza a múltból azokat a gyerek­kori emlékeket, amelyek egy egész emberi életre meghatározó erővel hatnak. A Csend egy nyári vakáció költői érzékletességű története. A második elemit végzett kisdiák ekkor eszmél önmagára, ismeri föl környezetét és az őt körülvevő tárgyi világot. Mese, fantázia és a való világ találkozása hat rá nagy erővel, ezek alakítják, s ő boldogan merül el kápráztató gazdagságukban. A két kisregény az író több más művéhez hasonlóan prózába foglalt költemény, vallomás a természetről, a természetközeli életformáról, de a humánumról, a jellemformálódásról is.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, állatos elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Hajnal Badányban. 2. kiad. Bp., Móra., 2006. 224 p., 21 cm. (Fekete István művei)Az 1870-es években játszódó regény egy poétikusan szép gyermekszerelem története. A badányi erdő mélyén levő vízimalomban él egy molnár kislányával, Pannival, és segédjével, az árva Matyival. A két gyerek között játszópajtási viszonyból szövődik a szerelem, de ahogy növekednek, egyre több akadály gördül bontakozó kapcsolatuk elé. A kislányt anyja halála után gazdag rokonok nevelik, akik egy erdészhez akarják fele­ségül adni. Az erdészt egy éjszaka megölik, a meggyilkolásával vádolt Matyit börtönbe hurcolják. De a fiúnak vannak segítőtársai, a betyárok, akik felkutatják az igazi bűnöst, kiszabadítják Matyit a börtönből, s most már nincs akadálya a házasságnak. Nem is annyira a kissé érzelmes történet a regény igazi értéke, hanem a táj, a badányi erdő kitűnő leírása, hangulatos megjelenítése. A könyv másik érdekessége a somogyi betyárok életének rajza.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Hú. 4. kiad. Bp., Móra, 2013. 314 p., 21 cm (Fekete István művei)Egy folyóparti odúból kiszedett és eladott fülesbagoly történetét meséli el a regény. A főszereplő, Hú az ország másik végébe kerül, és lakhelye a baromfiudvar egyik zuga, itt ismerkedik meg az udvar állataival. Álmaiban - amelyek sokszor ősei életéből valók - szabadon röpköd, csatákat vív a táplálékért, izgalmas kalandokat él át a tatárdúlás idejéből. Hú a második világháború kitörésekor szabadul a fogságból, és többnapos, fárasztó röpülés után tér vissza folyóparti odújába.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Kele. 7. kiad. Bp., Móra K., 2011. 244 p. 21 cm (Fekete István művei)Fekete István regényének fő- és címszereplője Kele, a méltóságteljesen mozgó, öreg gólya. Ólomgolyóval a szárnyában nem kelhet útra társaival, hanem idegen környezetben, ismeretlen télben küzd a gyógyulásáért, és gyanakvóan fogad minden segítséget. Új otthonának lakóival, az emberrel és a háziállatokkal nehezen megy a barátkozás, ám a következő nyárutón már nem a félelemnek, hanem ősi ösztöneinek engedelmeskedve szárnyal el dél felé. Az író mély természetszeretetétől és humanizmusától áthatott szép regény maradandó élményt nyújt majd az olvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Kittenberger Kálmán élete. Bp., Nesztor K., 1994. 330 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)Maradandó emlékű, régi időkbe és messzi tájakra vezető, szellemi utazásra hív a kötet, mely első olvasásban egy érdekes életpálya teljes ívét rajzolja meg; időbontásos szerkezetben a jeles Afrika-vadász, Kittenberger Kálmán (1881-1958) életének krónikáját, gazdag dokumentumanyag (a vadász naplórészletei, visszaemlékezések) felhasználásával. Meggyőző erővel, hitelesen idézi föl az ifjúság epizódjait, a hétfalusi csángók között töltött tanítói éveket, az afrikai gyűjtő- és vadászutak eseménysorát, hogy a hazai föld békéjét, nyugalmát megadó magymarosi otthon képével zárja az életrajzot. A változó színhelyek közül a legnagyobb terjedelemben Afrika jelenik meg - egzotikus nagyvadjaival, madarainak tarka pompájával. így lesz a kötet egy másik olvasatában vadászutak izgalmas epizódsora, amelyből a "fekete" földrész érzékletes arculata rajzolódik ki. Fekete István életművének jeles darabja a kötet; páratlanul színes meseszövésén, plasztikus alakrajzain, természetleírásainak egyszerűségükben is összetett szépségén átragyog az író mély humanizmusa.
A mű tartalmi jellemzője: életrajzi regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Lutra. Egy vidra regénye. 4. kiad. Bp., Móra Kvk., 2010. 282 p., 21 cm (Fekete István művei)A folyó partján, a vén nyárfa gyökerei alatt tanyázik Lutra, a hatalmas vadhím vidra, fajtájának pompás példánya. Táplálékról a folyó gondoskodik, szálláshelye biztonságos, a veszedelmeket ösztöneivel és kifinomult érzékszervei segítségével könnyedén kerüli el. Vakmerő és bátor ragadozó. Bár a vidra a címszereplő, vele csaknem egyenrangú szerepet játszik a történetben Karak, a róka. Míg Lutra sorsa tragikusan végződik, addig Karak, Íny "személyében" hű társra talál, családot alapít, és együtt nevelik a tél folyamán születő hét kölyköt. Az állatok életének hétköznapjaival párhuzamosan mutatja be a regény a folyó mentén élő embereket is. A regényt áthatja a természet szeretete. Az író nagy ismeretanyagot közöl olvasmányos, művészi élményt nyújtó, népszerű regényében.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 32 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Őszi vásár. Bp., Nesztor K., 1994. 258 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)"Vannak távoli emlékek, amelyek úgy bukkannak fel a múlt óceánjából, mint magányos sziklák, amelyek az idő sűrű ködében aludtak hosszú ideig-". Gyermekkora forrásvidékére megy vissza az írói emlékezet, a felnőttkort meghatározó emlékeket vallatja, megidézi a kisgyermek életének emlékezetes szereplőit, a szülőket, a mezítlábas pajtásokat. Az Őszi vásár első ciklusa, a Gölle gyöngyfüzére - negyvenegy rövid elbeszélés -, amely a magyar novellairodalom legjobb hagyományainak jegyében fogant, s Móra Ferenc varázsos írásainak nyomdokán haladva vall a szív kincseiről - a szeretetről, a barátságról (Aprószentek, Kalapky bácsi, Jancsi, Karácsonykor, Valódi). Az Erdő- mező közel egy tucat írásában élni, lélegezni kezd a természet, s az erdőknek, réteknek, az évszakoknak, s az állatoknak a párbeszéde érvényes üzenetet tolmácsolhat az olvasó számára.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Téli berek. 8. kiad. Budapest, Móra, 2012. 339 p., 21 cm (Fekete István művei)A könyv előzményével (Tüskevár) együtt a legolvasottabb ifjúsági regények közül való. A természet, a csodás hó- és jégvilág csak háttérül szolgál ahhoz, hogy a belső történéseket felerősítse, tükrözze, magyarázza, tehát nem természetkönyv a szó szoros értelmében, inkább a "belső természet" könyve. Három főszereplője - az idősödő, kemény szívű Matula, a melegszívű Bütyök és a kamaszkor szinte minden gyötrelmét átélő Tutajos - együttélésében természetesen simul össze az öregség tapasztalata és a fiatalság feszítő tettvágya. Az ő személyük köré szőtt történet, amely egységbe fog embert és természetet Fekete István jellegzetes humora által nyer igazi értelmezést.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 30 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
Azurro. Ill. Dömsödi Zsolt. Budapest. General Press, 2010. 148 p. 20 cmFiny Petra különleges, a fantasy mesevilágát életre keltő meséjében szinte „megmozdulnak” az általa megrajzolt különös lények. A címszereplő, Azurro, a felhők közt lebegő Prizmapoliszból indul varázsföld körüli útjára: Sok kedve ugyan nincs ehhez a kalandhoz, és inkább Zilonával az Üveghegyen innen élő különleges szépségű, virágnyelvű lánnyal randevúzna, ám szólítja őt a kötelesség, mert Kroll, a smaragdkobold hatalmának megerősítése érdekében magának akarja megszerezni a smaragdmezőket, ezt pedig mindenáron meg kell akadályoznia Azurrónak. És ezzel kezdetét veszi a kalandok sorozata, egyfelől a smaragdokért folyik a harc, másfelől pedig a varázslények megmentéséért. Ebben a mesevilágban ugyanis „kifordítva” élnek a mesehősök, senki sem olyan és az, mint amilyennek látszik a vasorrú bába ugyanis jóságos, a kurta farkú kismalac, akinek jócskán megtépázták az önérzetét szintén jobbra hivatott kis hős, nem is beszélve a csak nevükben félelmetes felhőkarmolókról, akik szintén a jók pártján állnak. Azurro kalandjai a Felegúton és az Újperenciás-tenger partján természetesen jó véget érnek, ezért is ajánlható a nyelvi leleményekben gazdag, humoros, modern, tündérmese a kamaszoknak. Dömsödi Zsolt pszichedelikus színekkel megrajzolt illusztrációi méltó módon keltik életre a fantasy mesevilágát.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fodor Sándor (1927)
Bimbi tábornok. Bukarest-Kolozsvár, Kriterion Kvk., 1999. 325 p., 20 cm (Fodor Sándor válogatott munkái.)Az író három regénye kapott helyet a válogatott munkáit megjelentető sorozat mostani kötetében. A felnőttek idegesek című regény főhőse a kiskamasz korban lévő Bogos Fülöp, akinek naplójából családja felnőtt tagjainak éles kritikával megrajzolt képe kerekedik ki. A Bimbi tábornok című kalandmese valójában szatirikus példázat. A történet fiktív helyszíne a Csendes óceán Csend szigete, a nyugalom és a béke földje, amelynek harmóniáját idegenek érkezése zavarja meg: a látogatók ugyanis katonai támaszpontot akarnak létesíteni a szigeten. Tervük végrehajtását a tízéves Bimbi akadályozza meg, mert félelmetes daganatokat okozó bobótüskékkel megfertőzi és megbénítja a katonákat. Az előző két mű hangvételéhez képest A Fekete-erdő már a komor valóság regénye. A második világháború alatt a nácik fogságába esett tudósok nehéz helyzetbe kerülnek: választaniuk kell, hogy vagy segítenek fogva tartóiknak és ekkor árulókká válnak, vagy megőrzik tisztességüket, ám ezzel aláírják halálos ítéletüket. Fodor Sándor írásai a tizenéves korosztálynak éppúgy melegen ajánlhatók, mint a felnőtt olvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fombelle, Timotée de (1973)
Ábrándok könyvtára. Budapest, Móra, 2014. 93 p. ill., 21 cmA francia kisváros, ahol Viktória él nem tűnik ki semmi érdekességgel. Az eseménytelen hétköznapok unalma elöl a kislány olvasmányai álomvilágába menekül: elképzeli, hogy indiánok lapulnak a ruhásszekrényében, vágtató bivalycsordák, vadlovak üldözik, félelmetes kalózokkal párbajozik vagy bátor lovagok védelmezik a vadállatokkal, medvékkel és oroszlánokkal vívott csatái során. Ám amikor rendre tapasztalnia kell kedvenc könyvei fogyatkozását és az ebédlő nagy állóórájának végleges eltűnését, majd barátjával közösen észreveszi, hogy a közelben indiánok ólálkodnak, valamint megpillantja éjjel titokban hazatérő apját talpig cowboynak öltözve, úgy tűnik föl „egy képzeletbeli világ cseppent az életébe”. Viktória a titokzatos jelenségek okát keresve nyomozni kezd ám kutatásának eredménye örökre véget vet a gyerekes ábrándozásoknak... A szívhez szóló, keserédes történet a tizenkét éven felüli gyerekek - elsősorban lányok - figyelmére érdemes olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fombelle, Timothée de (1973)
Ágról szakadt Tóbiás 1. köt. A számkivetett. Ford. Pacsovszky Zsolt (1968). Ill. Place, François (1957). Budapest, Móra, 2008. 316 p. 25 cmA számos nemzetközi díjjal kitüntetett varázslatos meseregény főszereplője, Egyke Tóbiás a Fa közösségének - egy a miénkhez hasonló, miniatűr emberek által alapított civilizációnak - a tagja. Amikor tudós édesapja rájön, hogy a fa él és a belőle kinyert energia elemi erővel pusztítja, felfedezését nyilvánosságra hozza. Ám a fa kifosztásában érdekelt zsarnok, Furkó Döme a család ellen fordítja népét. Szüleit börtönbe zárják, a fiúnak menekülnie kell. Fejére vérdíjat tűznek ki, egykori barátai sorra elárulják, egyetlen segítője a különleges egyéniségű, titokzatos Lilia marad. Miközben Tóbiás ágról ágra járva lélekszakadva küzd az életéért, reménytelen kísérletet folytat szülei kiszabadítására, és a fa megmentésére is. Ám úgy tűnik föl, végleg alul marad a küzdelemben, amikor rejtekét, fagyöngy golyóját csőrébe kapja egy hatalmas madár, és népe ősi ellenségei, a fa alatti fűben lakó pőrék közé pottyantja… A barátságról, küzdelemről, természetről, családról, humánumról - Pacsovszky Zsolt fordításának is köszönhetően - új, izgalmas hangon szóló ifjúsági regényt érdemes ajánlani a tizenévesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fombelle, Timothée de (1973)
Ágról szakadt Tóbiás 2. köt. Lilia szeme. Ford. Pacsovszky Zsolt (1968). Ill. Place, François (1957). Budapest, Móra, 2008. 316 p. 25 cmA két kötetes ifjúsági regény főszereplője Egyke Tóbiás - egy fán élő miniatűr civilizáció tagjaként - egyik napról a másikra száműzötté válik, amikor édesapja nyilvánosságra hozza felfedezését: a fa él és a belőle kinyert energia pusztulását eredményezi. Tóbiás életéért, szeretteiért, az igazságért küzd, de amikor hírét veszi, hogy szülei a börtönben kiütött tűzben meghaltak, és egy baleset következtében a fa társadalmának életét veszélyeztető gyűlölt ellenség, a fűben lakó pőrék közé kerül, föladja a harcot. A pőrék – akikről idővel bebizonyosodik, hogy barátságos, békés lények - befogadják maguk közé a fiút, mert észreveszik a sarkán törzsük jelét, amelyet még Lilia, élete első szerelme festett rá. Három nyugodt évet követően azonban küldött érkezik a fáról és tudtára adja, hogy szülei mégis élnek, Lilia, Tóbiás legádázabb ellensége, Türkiz Leo fogságában szenved, a Fa pedig a zsarnoki Furkó Döme uralma alatt pusztulásnak indult. Tóbiás visszatér a fára, hogy megmentse őket, és ezzel életveszélyes kalandjai folytatódnak egészen addig, amíg fény nem derül a három fiatal, Tóbiás, Lilia és Leo származásának titkára… A Pacsovszky Zsolt nagyszerű fordításában olvasható varázslatos hangulatú francia ifjúsági regényt érdemes ajánlani a tizenévesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gaál Mózes (1863 -1936)
Achilles haragja. Ill. Mühlbeck Károly. Szeged, Szukits K., 1993. 93 p., ill., 24 cmAz egykor méltán népszerű ifjúsági író regényes formában dolgozta föl az Iliászt, az eposzból afféle hősi regét alkotva, miközben megőrizte Homérosz műve cselekményének minden lényeges elemét. A trójai háború tizedik évében Agamemnón király, a görögök fővezére megsérti a szövetséges mirmidonok uralkodóját, a heves természetű Achillest, aki dühödten visszavonul a harcoktól. Ezután a trójaiak győzelmet győzelemre halmoznak, és az ostromlottakból immár támadók válnak. Patroklos, Achilles legjobb barátja, fegyvertársa - hogy mentse a görögök becsületét és katonái harci kedvét, - csatába vezeti a mirmidonokat, ám Hektor ledöfi őt. Halála a sértettségnél is nagyobb dühöt vált ki Achillesből, aki megbosszulva barátját, párviadalban megöli Patroklos legyőzőjét, majd holttestét kiadja könyörgő apjának, Trója öreg királyának, Priamusnak. Gaál Mózes nemcsak a cselekményben követi Homérosz eredeti művét, de szellemiségét is hűen visszaadja; érzékelteti, hogy a görögség és a trójaiak küzdelme nem pusztán emberek ádáz harca, de az isteneké is, akiknek egy része az egyik, másik része a másik küzdő felet támogatja, s ezen sokszor össze is civakodnak, vagy Zeusznál, a főistennél panaszkodnak egymásra. Ugyanakkor kiderül, hogy a vitézek sorsát ugyan pillanatnyilag befolyásolhatják a halhatatlanok, de legfőbb meghatározója mégis a Végzet, az ógörög drámák mozgatója.
A mű tartalmi jellemzője: mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gardner, Sally
A Hold legsötétebb oldala. Ford. Pék Zoltán (1971). Budapest, Kolibri, 2013. 284 p. ill. 20 cmKegyetlen, disztópikus világban játszódik Sally Gardner ifjúsági regénye. A helyszín a Hetedik Zóna, az Anyaföld számkivetettjeinek, a központi döntéseket megkérdőjelezők, a „másképp nézők” földje, ahol a Kiválasztottak, a „bőrkabátosok” fizikai és lelki bántalmazásokkal, kivégzésekkel és eltüntetésekkel tartanak rendet. Itt él nagyapjával a történet elbeszélője, a tizenöt éves Standish és barátja, Hector, akik egy napon tiltott zónába tévednek, és fölfedezik a rendszer Holdraszálláshoz kapcsolódó sötét titkát. Amikor egy napon Hectornak is nyoma vész, Standish elhatározza, hogy akár élete árán is tudatni fogja az emberekkel: mind átverés, szemfényvesztés áldozatai.... A feszes ívű, pörgős, mélyen megrázó események olvasása közben fontos kérdések és válaszok fogalmazódnak meg a tizenéves olvasók körében az élet értékeiről, a legborzalmasabb körülmények között is létező bátorságról, emberi tartásról, barátságról - érdemes ajánlani körükben.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, disztópia
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Aggyisten, Biri és más novellák. Bp., Unikornis K., 2000. 231 p., 20 cm (A magyar próza klasszikusai.)Az író három kisregényét közreadó kötet címadó, megindítóan szép írása a falu két ellenséges családja gyermekeinek, Kelesse Palinak és Mács Birinek a gyűlölet talaján megéledő szerelmét rajzolja meg. A Leányzó főszereplői, a vak Olajos István és a csúnya, szeplős Etelka is szomorú és tragikus esemény következtében találnak egymásra és lesznek boldogok. Etelka vőlegényének ugyanis nyoma vész a háborúban és városi zenekarban helyére lépő vak fiú számára a lány hangja - szemben a külsejével - gyönyörű. A Ki-ki a párjával cím novellában a halállal állítja szembe a szerelmet Gárdonyi. Hősnője Olga tüdőbaját gyógyítani utazik az erdélyi falucskába, ahol megismerkedik a szintén nagybeteg Sipos Csabával. Kettejük sorsközösségéből lassan megszületik az a szerelem, amely sajnos nem lehet erősebb halálnál, hiszen a tél mindkettőjüket elragadja az élők sorából. H. Bagó Ilona tanulmányértékű Utószava egészíti ki a tizennégy éves kortól a legszélesebb körű ajánlásra érdemes kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok. Budapest, Európa, 2011. 623 p. 20 cm (Európa diákkönyvtár)Gárdonyi regénye, amely 1901 karácsonyán jelent meg először, nem ifjúsági regénynek készült. Csak az 1930-as évektől vált szinte minden olvasni már tudó gyermek első regényélményévé. Cselekménye közel két évtizedet fog át: 1533-ban, Dél-Baranyából indul és a török túlerővel szemben aratott 1552-es egri végvári győzelemmel zárul. Ami közben van, az történelmi és kalandregény, hősi és szerelmi történet nagyhatású elegye, Bornemissza Gergely és Cecey Éva élettörténete széles tablókon kibomló historikus korrajz hátterével. Ifjúsági regényirodalmunk klasszikus értéke.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 363 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Isten rabjai. 2. kiad. Budapest, Holnap, 2013. 354 p. 21 cm IIfjúsági könyvek)A regényt 1906 és 1908 között írta Gárdonyi, amikoris érdeklődése egyre inkább a magyar múlt felé fordult; saját politikai, társadalmi és vallásetikai gondolatait ágyazta be a história jelmezébe. Gazdag képekben kelti életre IV. Béla korát, a tatárjárástól feldúlt és szétzilált ország életrendjét, a női és a férfikolostorok belső világának különös, furcsa, ridegen szigorú ritmusait. A könyv középpontjában szerelmi epizód áll: Jancsi fráter vonzódása a király lánya, Margit iránt. A könyv nagy értéke, kitűnő atmoszféra teremtő ereje.
A mű tartalmi jellemzője: történelmi regény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 38 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Láthatatlan ember. Bp., Osiris, 2009. 351 p., 19 cm (Osiris diákkönyvtár)Gárdonyi Géza népszerű történelmi regénye (1902) az egykori hun birodalomba vezeti az olvasót. Főhőse, a gyermekként rabszolgának eladott Zéta, nyolcévi rabszolgaság után, mint művelt görög ifjú kapja vissza szabadságát, mégsem hagyja el Priszkosz rétort, hanem vele együtt Attilának, a hun királynak sátorszékvárosába utazik. Az ő elbeszélésén keresztül nyer az olvasó betekintést a hun birodalom belső életébe. Zéta a catalaunumi csata leírása után elmeséli Attila halálát, temetésének drámai történetét is. Az író hiteles történeti forrásokra támaszkodva, széles körű történelmi tájékozottsággal írta meg regényét, amely már születése óta kedvelt olvasmánya a tíz éven felülieknek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gavalda, Anna (1970)
35 kiló remény. Budapest, Magvető, 2009. 79 p. 21 cmA francia írónő regényének főszereplője, egy tizenhárom éves kamasz fiú, Grégoire, akinek remek kézügyessége van, bármit megszerel, szívesen segít barkácsolni nagyapjának, Léon apónak, de utál tanulni és suliba járni. Képtelen megfelelni az iskolai követelményeknek, helyzete napról napra romlik, míg végül kicsapják az iskolából. A fiúnak döntenie kell, hogyan tovább, de kétségbeesett, szorongatott helyzetében csak egyetlen személy akad, aki felismeri nagyszerű képességét, istenáldotta tehetségét és bátorítja, ösztönzi őt célja megvalósításában. Anna Gavalda mély empátiával, Grégoire nézőpontjából meséli el egy kamasz fiú hétköznapi szorongásait, érzelmeinek változását, egyes életperiódusainak boldogságát és boldogtalanságát. Figyelemre érdemes, gondolkodásra késztető kis könyv: szülői és tanári támogatás híján az intézményesült tanulás során vajon még hány, a főhőshöz hasonló sorsú, gyerek marad le végleg, szerez gyógyíthatatlan sebeket?
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Géczi Lajos (1926)
Ondava menti népmesék és mondák. Pozsony, Madách-Posonium Kft., 1994. 325 p., 21 cmOndava, a Tisza egyik kicsiny kis mellékfolyója mentében található az a négy község - Kelet-Szlovákiában -, ahonnan mesemondóit válogatta a kötetbe foglalt történetek gyűjtője, szerkesztője, összeállítója. A négy község: Imreg, Szürnyeg, Garany és Hardicsa sajátos kis régiót alkot, meseviláguk tehát szerves egységet képvisel. Géczi Lajos annak a folklorisztikai iránynak a híve (és nagyja), amely a század elején keletkezett, és amely arra tört, hogy a mesélő személyéből kiindulva, a mesélőre koncentrálva adja közre a mesefolklór különböző korpuszait (Ortutay volt ennek egyik kezdeményezője hazánkban). A most megjelent kötet több mint negyven Ondava menti mesélő hitelesen, dialektológiailag is hitelesen lejegyzett meséjét kisebb részben meseszerű mondáját tartalmazza. A kötet mindenben megfelel a modern folklórtudomány követelményeinek: rövid, de nagyon pontos helyszínrajzot ad, jellemzi a meséket adó falvak és népük legfontosabb adatait, beszámol a lejegyzés-gyűjtés mikéntjéről, a mesék nyelvi sajátosságairól, típusairól; függelékként közli a mesék nemzetközi típusszámát, mellékel szójegyzéket, ad magyar-szlovák helynévszótárt stb. is. A kötet tehát kiemelkedő színvonalú, a szakma minden követelményének megfelelő folklór-kiadvány, ám jóval több is annál. Elsősorban mindenkinek való olvasmány, nagyszerű mesegyűjtemény. A nyelvjárási sajátosságok pontos leképezése nem akadálya a folyamatos olvasásnak, a mesék típusai (javarészt ún. tündérmesékről van szó) a legnépszerűbb olvasmányfélét képviselik. A mesélők nagyobbrészt a századdal egyidős vagy annál alig valamivel fiatalabb emberek, akiknek szájából hitelesen hangzanak az archaikusabb fordulatok is, de akik már nagyon közel állnak a mai, modern világhoz (nyelvileg is). A mesék tehát egyszerre képviselik az "igazi", klasszikus magyar népmesét, de az ahhoz való modernebb viszonyulást is.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gimesi Dóra (1983) – Jeli Viktória (1976) – Tasnádi István (1970)
Időfutár 1. A körző titka. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2014. 399 p. 20 cmAz eredetileg rádiójátéknak íródott ifjúsági kalandregény főszereplője Hanna, a hetedikes diáklány, akinek apja munkája miatt Szeged után Budapest lesz az új lakhelye, ám sem a nagyváros sem az új iskolatársai nem nyerik el a tetszését. Okos tanácsaival szegedi barátnője - egy baleset okán tolókocsihoz kötött - Zsófi tartja benne a lelket, akivel folyamatos Skype-kapcsolatban áll, és akinek segítségére nagy szüksége lesz, miután a véletlennek köszönhetően egy ócska, eldobott körző kerül a birtokába. A körzőre érthetetlen okból sokan tartanak igényt: először a különc öregúr, „Sándor bá” ered a nyomába, majd egy csapat öltönyös fickó, köztük a mindenre elszánt „Felemásszemű” veszi üldözőbe Hannát. A kalandos, sok szálon futó és sok helyszínen játszódó események menetében fontos szerep jut még egy régi bányatérképnek és Kempelen Farkas egykori találmányának, a Sakkozó töröknek. Az öltönyös gonoszok csapatának sikerül megszerezniük a körzőt, amelyről kiderül, hogy a térképpel együtt használva elvezet a Jakobinusok kincséhez, ám úgy tűnik föl, hogy az üldözői elől menekülő Hannának és időközben legfőbb szövetségesévé vált öreg csavargónak, Sándor bácsinak végleg nyoma vész.... A mai fiatal generációra jellemző, kifogástalan nyelvhasználatával élő, izgalmas szépirodalmi nyelven megírt fordulatos történet a hatalmas hallgatottságot elért rádiójátékot követően, regényes változatában is nagy sikerre számíthat a tizenkét éven felüli olvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Időfutár 2. A királynő palástja, Időfutár 3. A próbák palotája

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gimesi Dóra (1983) – Jeli Viktória (1976) – Tasnádi István (1970)
Időfutár 2. A királynő palástja. Közrem. Vészits Andrea. Budapest, Tilos az Á, 2013. 358 p. 20 cmA kötet előzményében Hanna és Sándor bácsi a gengszterek fogságába kerül. A rejtélyes talált tárgy, „a körző titka” Selmecbányára vezeti őket, mert üldözőik itt vélik megtalálni a Jakobinusok kincsét. Ám az egyik elhagyatott tárna mélyén más meglepetés vár rájuk: újabb mágikus tárgy, Kempelen Farkas találmánya, a Sakkozó török bukkan elő, amely időgépként még most is működőképes. Az öreg Sándor felismeri megmenekülésük lehetőségét és a kislánnyal együtt a gép segítségével eltűnik. 1791-ben Bécsben kötnek ki, ahol Mozart egyik legismertebb operájának, A varázsfuvolának a próbái folynak, és mivel Hannának a visszafelé tartó újabb időutazáshoz még négy évet kell várnia, igyekszik elfoglalni magát, ám az események magukkal sodorják: inasként munkát vállal a színházban, Mozart után kajtat a kocsmákban, a jakobinus mozgalom választott tagja lesz ezért börtönbe zárják, majd szabadulása után egy különleges nő veszi pártfogásába, akivel éjjelenként a közelharcot gyakorolja. Eközben a jelenben a Wikipédia és Google, nyilvános webkamerák segítségével barátai, Zsófi és a hűséges Tibi, a két okos stréber, Ervin és Bulcsú, a minden lében kanál, Szabika, még a módfelett idegesítő, nyávogós Edina is Hannát keresi, nyomok után kutat. Barátai intelligenciájára építve Hanna Bulcsú "telekommunikációs csodafegyverén" keresztül kódolt jeleket ad és olyan helyen rejti el a múltbéli helyzetéről készült beszámolóját, ahová közösen terveztek elmenni és amely kétszáz év múlva is bizonyosan megtekinthető lesz... A változatos helyszíneken játszódó kalandos, izgalmas és rendkívül vicces események közben szórakoztató módon kapnak információt a gyerekolvasók a magyar felvilágosodás koráról, Mária Terézia bécsi udvaráról és a jakobinus mozgalomról.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Időfutár 2. A királynő palástja, Folytatása: Időfutár 3. A próbák palotája

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gimesi Dóra (1983) – Jeli Viktória (1976) – Tasnádi István (1970)
Időfutár 3. A próbák palotája. Közrem. Vészits Andrea. Budapest, Tilos az Á, 2013. 358 p. 20 cmA trilógia befejező részében Kempelen Farkas varázslatos szerkezetével a 18. században Bécsben rekedt Hanna, és a 2012-ben Budapesten élő barátai kétségbeesetten keresik a megoldást: hogyan találhatnának újra egymásra, különösen azután, hogy a lány beszámolóinak, naplójának váratlanul vége szakad. A csapat fiútagjai, Tibi, Bulcsú, Szabi és Ervin kitalálják, jó megoldás lenne, ha eljutnának Genfbe a CERN-be, ahol a világ legnagyobb részecskegyorsítója található, és a modern időgéppel visszahoznák Hannát. Kitartó üldözőjükkel, Felemásszeművel” a nyomukban minden ravaszságukra és Tekla, a CERN igazgatójának lánya személyében újabb szövetségesre is szükségük van ahhoz, hogy bejussanak a szigorúan őrzött épületbe és tervüket valóra váltsák. Ám időszámításukba hiba csúszik, mert Hanna kora, 1791 helyett 2058-ba érkeznek meg, ráadásul úgy tűnik föl, hogy az időutazás során Bulcsú telekommunikációs csodafegyvere, a „féreglyukteló” is végleg elveszett... A változatos történelmi korokban, helyszíneken játszódó, rendkívül szórakoztató - nyelvi színvonala és a cselekmény összetettsége okán is figyelemre méltó - ifjúsági regényt érdemes ajánlani a tizenkét éven felüli olvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Időfutár 1. A körző titka, Időfutár 2. A királynő palástja

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gombos Péter (1973)
Vándorok. Budapest, Pont K. – Ikerhold K., 2011. 145 p., 20 cmGombos Péter gyermekirodalom-kutató ifjúsági regénye a jövőben játszódik, méghozzá egy diktatórikus rendszerben, ahol gyerekek veszik fel a harcot a hatalommal szemben. 2238-ban járunk, ekkor már 40 éve bezárták a könyvtárakat, betiltották a könyveket, az olvasást, az embereknek hivatalosan nem lehet nevük, csupán egy kódjuk, és folyamatosan figyelik őket a harmóniaőrök. Főszereplőink – akik maguk között irodalmi hősöktől kölcsönzött nevükön szólítják egymást – azonban bejutnak egy évtizedek óta bezárt könyvtár épületébe, amelynek utolsó igazgatóját, a csapat vezérének, Robnak a nagyapját évekkel ezelőtt börtönbe vetették, ahol aztán meg is halt. A gyerekek itt nem csak tiltott könyvekre bukkannak, hanem egy időgépet is találnak, amelynek segítségével visszatérhetnek a múltba, találkozhatnak több száz éve élt írókkal. A hatfős kis csapat kalandos útjának első állomása London 1668-ban... Miközben ők számtalan élménnyel gazdagodnak – sőt, Rob nagyot csalódik is, hiszen kiderül, hogy kedvence, példaképe, Robinson Crusoe kalandjainak igazságtartalma sem több, mint a diktatúrát vezető Elnök hőstetteiről szóló történeteké, mely utóbbiak egyébként az iskolák tananyagát adják – szüleiket zaklatja a hatalom… A számos elgondolkodtató kérdést felvető, ugyanakkor szórakoztató, izgalmas, fordulatos, igényesen megírt kalandregényt a kamaszok körében érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grey Owl (1888-1938)
A rengeteg zarándokai. Pusztazámor, Dénes Natur Műhely, 1997. 238 p., 22 cmPolgári nevén George Stansfeld Belaney, indián nevén Grey Owl kanadai írónak a harmincas években sorra jelentek meg - számos nyelvre lefordítva - a regényei, melyek közül talán a legnépszerűbb A rengeteg zarándokai volt. A kötet nálunk legutoljára 1941-ben látott napvilágot - akkor is, akárcsak most Baktay Ervin ihletett tolmácsolásában. A regénynek többféle olvasata van. Elsősorban is elvezet Észak-Amerika erdőrengetegeinek világába. Bemutatja, miként éltek a századelő éveiben Québec tartomány lakói. Különösen részletesen ír a prémvadászok küzdelmes életéről, fölfedve azokat a rokon szálakat, amelyek a természettel együtt élő-lélegző, a szülőföldjükről kiűzött indiánok és a megélhetésükért magányosan küzdő prémvadászok között vannak. Az utóbbiak képviselője Szürke Bagoly is, aki a civilizáció nyújtotta kényelmet tudatosan fölcserélte a magányos vadászok nehéz, küzdelmes életével. A történet egy másik olvasatában fejlődésregény, amely azt mondja el, miként változik meg Szürke Bagoly szemlélete, miként lesz a hódokat értékes prémjeikért gátlástalanul elpusztító, mogorva emberből három kis hód nevelője, oldalán indián feleségével. A történet egy harmadik értelmezésben voltaképpen a napjainkban reneszánszukat élő etológiai írások előfutára, amelyben hihetetlenül izgalmas megfigyelések szólnak­ a hódokról. A kis hódokat nem fogják egykönnyen elfelejteni a kötet természet- és állat­szerető olvasói.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grimm, Jakob (1785-1863) - Grimm, Wilhelm (1786-1859)
Gyermek- és családi mesék. Ford. Adamik Lajos és Márton László, ill. Richter, Ludwig. Bp., Magvető, 2005. 678 p., ill. 24 cmA Grimm-testvérek műve, a Gyermek- és családi mesék magyarul először 1861-ben jelent meg. Azóta se szeri se száma a magyarításoknak, a mostani Márton László és Adamik Lajos fordítói vállalkozása azonban irodalmunkban előzmény nélküli: a teljes művet fordították le, méghozzá olyan filológiai, nyelvi gondossággal, amelyre még nem volt példa. Valójában ez a nagy értéke a kötetnek: a német tájnyelvi változatok magyar megfelelőinek megkeresése, az archaikus vonások átmentése, az ismertté vált motívumok, kifejezések megőrzése vagy újjal való helyettesítése. A közel két és félszáz rövid mese fordításai sok meglepetést okozhatnak majd az olvasóknak, hiszen például "Jancsi és Juliska" története ebben a kötetben Jánoska és Margitka címmel szerepel. A kiadvány illusztrációi is a korhűség jegyében kerültek a lapokra - Ludwig Richter finom fametszetei a régi német kiadásokat idézik.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gripe, Maria (1923)
Agnes Cecilia. Bp., Animus Kvk., 2005. 253 p., 22 cmAz Andersen-díjas író regényében a mese és a krimi műfaji elemeit ötvözi. Az izgalmas történet címszereplője, Agnes Cecilia egy titokzatos porcelánbaba, "aki" kulcsfigurája lesz a történetnek. Nora és szülei új házba költöznek, ahol egyre furcsább, már-már kísértethistóriába illő történések zavarják nyugalmukat. A kislány, akinek a régi ház már első látásra ismerősnek tűnt, furcsa zajokra lesz figyelmes. Nemcsak lépéseket hall, de téves telefonhívásokkal is zaklatják, nem csoda hát, ha a rejtélyes hangok eredőjének keresésére indul. Barátjával, Daggal nyomozásba kezdenek, amikor egy szúette, ódon szekrényben elsárgult fényképekre és papírokra lelnek, feltárul előttük a ház és régi lakóinak múltja, amelyben főszerep jutott a címbéli babának is...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Győry Dezső (1900-1974)
Viharvirág. Bp. Magyar Könyvklub, 1998. 653 p., 21 cmA regény keretébe foglalt krónika az 1848-as szabadságharcot előkészületeitől a bukásig követi. Hőse, az író nagyapja, az egykor építésznek tanuló pallérfiú, Miska. Az ő naplója, visszaemlékezései, családja elbeszélései szövik át a hiteles történelmi eseményeket. Győry szűkebb pátriájából, Gömörből indul a történet és oda kanyarodik vissza. A regény mellékalakja főleg ennek a tájnak a szülöttei. Mellettük feltűnnek a kor történelmi személyiségei: Kossuth, Batthyány, Perczel Mór, Bem, Petőfi és sokan mások.
A mű tartalmi jellemzője: történelmi regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gyulai Pál (1826-1909)
Babszem Jankó. Gyermekversek a magyar népköltészetből. Ill. Györgyfi György. Bp., Unikornis Kiadó, 2003. 191 p. (Nagy mesemondók)Gyulai Pál író, költő, kritikus a kiegyezés utáni időszak magyar irodalmának vezéralakja fél évszázadon keresztül gyűjtötte a magyar népköltészet remekeit. Ezekből olvasható egy “színes csokorra" való a kötetben. A klasszikus meséken kívül, gyermekeknek szóló népköltészeti remekek is olvashatók az írások között. Az év napjaihoz fűződő jövendölések és Az esztendő napjairól szóló versikék mellett találós kérdések valamint Szótagrejtvények és egyéb fejtvények találhatók a gyűjteményben. Külön értéke a kötetnek, hogy Gyulai Pál munkásságáról, életpályájáról is olvashatnak elemzést a tizenévesek. Györgyfi György népmesei elemeket is elegyítő, igényes, színes rajzai illusztrálják a kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, magyar népköltészet, magyar népmesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Haddon, Mark (1962)
A kutya különös esete az éjszakában. Ford. Sóvágó Katalin. Budapest, Európa, 2010. 260 p. 21 cmA regény főhőse Christopher, tizenöt éves autista fiú, aki ennek okán egészen más szemmel nézi a világot. Nagyon sokat tud a matematikáról és a fizikáról, de nehezen igazodik ki a hétköznapok világában. Iszonyú terhet ró rá annak feladata is, hogy kiderítse, ki pusztította el kegyetlen módon a szomszédjában élő kutyát. A nyomozás nemcsak a szörnyű tett végrehajtójának személyét leplezi le, de visszavonhatatlan, szerencsére pozitív változásokat is eredményez Christopher és családja életében. A szerző mély empátiával ábrázolja a sajátos „magányvilágban” élő fiú gondolkodását, érzelemvilágát. Az izgalmas és megható történet, melyet Sóvágó Katalin igényes fordításában olvashatnak az érdeklődők, Angliában megkapta az év legjobb gyermekkönyvének járó díjat.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Haddon, Mark (1962)
Bumm! Avagy 70 000 fényév. Ford. Sári Júlia. Budapest, Európa, 2010. 240 p. 21 cmA kismasz Jimbo gyakran elblicceli a tanulást, de azért azt túlzásnak tartja, hogy ezért tanárai kisegítő iskolába küldjék. Legjobb barátjával, Charlie-val elhatározzák, kiderítik igaz-e hír, ezért kihallgatják a tanárok beszélgetését. Jimbo áthelyezéséről nem esik szó, de az értekezlet után két tanáruk ott marad és a fiúk döbbenetére, teljesen érthetetlen nyelvű társalgásba kezdenek. Charlie nyomozni kezd utánuk, ám amikor megosztaná barátjával, mire jött rá, váratlanul eltűnik. Most már Jimbora vár a feladat, hogy a titokzatos ügy végére járjon, de főként, hogy megtalálja Charlie-t… A rendhagyó helyszíneken játszódó, feszült perceket ígérő ifjúsági regény, nemcsak izgalmas, fordulatos története, de humora okán is kimagaslik a 10-14 éves korúaknak ajánlható szórakoztató olvasmányok köréből.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hagerup, Klaus (1946)
Markus és Diana. A Szíriusz fénye. Ford. Tomán Mónika. Budapest, Napkút, 2006. 141 p. 21 cmMarkus Simonsen-nél gyávább kisfiút nehezen találni. Fél a sötétben, a pókoktól, a kutyáktól és az égvilágon szinte mindentől, amitől egyáltalán félni lehet. Ráadásul az osztályban ő a legkisebb és a barna keretes, vastag lencséjű szemüvegével majdhogynem úgy néz ki, mint egy öregember. Előnytelen tulajdonságait csak rendkívüli fantáziája ellensúlyozza, amit Markus az autogramgyűjtésnél kamatoztat: olyan szívhez szóló történetek keretébe ágyazza kérését, hogy a hírességek közül senki se bírja megállni, hogy ne válaszoljon neki. Ez történik akkor is, amikor egy rosszul sikerült osztálykirándulás során – vigaszképpen – levelet ír a végeérhetetlen amerikai szappanopera hősnőjének, a norvég származású Diana Mortensennek. A bájos filmsztár nemcsak válaszol a fiútól kapott levelekre, de egy idő után személyes találkozóra is hívja a magát melegszívű, de rendkívül magányos milliomosként föltüntető „hódolójával”. Szorult helyzetében két megértő társ áll mellé: a régi jóbarát, az osztály legokosabb fiújának elkönyvelt, Sigmund, valamint a Markushoz hasonlóan rendkívül aggodalmas apa, Mons Simonsen. Márkus mindent elkövet annak érdekében, hogy előnyös külsővel, gátlásosságát levetkőzve, igazi gentlemanként érkezzen a találkára, ennek ellenére mindhárman kínosabbnál kínosabb helyzetekbe kerülnek, míg végül belátja, a slamasztikából csak egyetlen kiút létezik: az őszinteség. Az elejétől a végéig fanyar humorral előadott történet kitűnő szórakozást ígér a tizenkét-tizenhárom éves korú gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hawking, Lucy (1969) – Hawking, Stephen W. (1942)
George kulcsa a rejtélyes univerzumhoz. Ill. Parsons, Garry. Ford. Mezei Gábor. 2. jav. kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2013. 263 p. 21 cmGeorge szülei nem voltak hívei a modern újításoknak. Tiszta, egyszerű életet akartak élni, minden ruhájukat kézzel mosták, nem volt autójuk, telefonjuk, és gyertyával világítottak a házban, hogy egyáltalán ne kelljen elektromos áramot használniuk. George azonban a világon mindennél jobban szeretett volna egy számítógépet. Amikor megismerkedett a szomszédban lakó természettudós-kutatóval, Erikkel és kislányával, Annie-val nemcsak arra nyílt lehetősége, hogy tanulmányozza a „világ legerősebb számítógépét”, Kozmoszt, de segítségével kalandos utazást is tehetett a világűrben. Miközben új barátaival bolygók mellett suhantak el, aszteroida viharon vágtattak keresztül, láthatták a csillagok születését és közelről megismerhették a fekete lyuknak nevezett égitest végzetes, mindent elpusztító erejét, George a természettudomány számos olyan izgalmas kérdésére is választ kapott, mint pl. hogyan keletkezett az Univerzum, a Naprendszer, az élet a Földön? Mi volt azelőtt, honnan ered mindez, hogyan működik és miért? A számos érdekes és hasznos információval szolgáló, gazdagon illusztrált „űrutazás”, a felső tagozatos gyerekek figyelmére érdemes, lenyűgöző olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, tudományos-fantasztikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hearn, Julie (1958)
Nell. Egy boszorkány unokája. Ford. Kiss Zsuzsa. Budapest, Orlando Stúdió, 2007. 249 p. 21 cmJulie Hearn regényének története az 1600-as évek közepén játszódik Anglia egyik apró falucskájában. Főszereplője, a falu öreg javasasszonyának unokája, a természet védelme alatt áló „májusgyermek”, a 12 éves Nell, akire nagyanyjához hasonlóan a gyógyítás, az életadás feladata vár. A kislány ügyes tanítványnak bizonyul, de még mielőtt átvehetné az idős javasasszony helyét a falusi közösségben a tiszteletes nagyobbik lánya, Grace – mivel nem segít neki megszabadulnia a kovács fiával létesített románc következményétől - bosszúból boszorkánysággal vádolja meg. Nell izgalmas fordulatokban bővelkedő sorsának alakulását – más szögből láttatva az eseményeket – meg-meg szakítja a bigottan vallásos, puritán tiszteletes kisebbik lányának, Patiencének gyónása. A két szálon futó történetet az író élvezetes, egységes olvasmánnyá gyúrja, és a néphagyományok, az írói fikciók és a valóságos tényekre támaszkodó, dokumentalista elemek ügyes keveredésével – izgalmas képet fest a tizenhetedik században Új-Angliában lefolytatott boszorkányperekről, a „vádlókat” mozgató társadalmi és lélektani okokról. A kalandregények sorából kiemelkedő ifjúsági regény sikerre számíthat napjaink misztikumra, csodákra éhes tizenéveseinek – elsőként is a lányoknak - körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hegedüs Géza (1912-1999)
A milétoszi hajós. Bp., Palatinus K., 1999. 318 p., 19 cmA kalandos történelmi regény az időszámításunk előtti 5. évszázadban a görög-perzsa háborúk idején játszódik. A történet Milétosz és a többi városállam győzelmével, a perzsa hódítók visszaverésével végződik. Két 14 éves főhőse, Toxarisz és Hermodórosz Anaximenész híres iskolájába járnak, melyet még Thalész, Milétosz városának híres bölcse alapított. Egy napon - iskola helyett - a hajókikötőben őgyelegnek, és mivel még nem láttak hajót belülről, kapva kapnak Atimiász kapitány ajánlatán, hogy elviszi őket egy rövid hajóútra. Ezzel kezdődik kalandos történetük, viharba kerülnek, rabszolgának adják el valamennyiüket, nagy történelmi események szemtanúi lesznek. A regény végén minden jóra fordul, és a fiúk ismét szabadok lesznek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hegedüs Géza (1912-1999)
Az írnok és a fáraó. Bp., Holnap., 2007. 269 p., 21 cm (Ifjúsági könyvek)A regény az ókori Egyiptom világába kalauzolja az olvasót. A történet IV. Amenhotep uralkodásának tizenhét esztendejét (Kr.e. 1375-1358) fogja át, érzékeltetve, hogy ez az időszak csak egy pillanat volt a birodalom történelmének évezredeiben, de az emberiség útjának állomását jelzi. A regény történelmi magja: a fáraó vallási és társadalmi forradalma. A valós történelmi alakok - Horemheb főkincstárnok, Áj, a hadvezér - mellett fölbukkanó szereplők, köztük Thotmóze, a fáraó bátor szívű írnoka már az író képzeletének szülöttei, de életük, harcaik, hétköznapjaik a fáraó által megteremtett társadalmi megújítás-megújulás jegyében zajlanak. Az új tanok győzelméhez kötődik a fiatal írnok boldogulása is, aki csak ily módon nyerheti el szerelmét, egy pap lányát. A helyenként kalandregénybe illően izgalmas cselekménysor mögött gazdag művelődés­történeti anyag húzódik meg. Utószó és jegyzetek egészítik ki a művet, amely a fiatal olvasóknak 11 éves kortól ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hegedüs Géza (1912-1999)
Géza fia, István. Bp., Seneca K., 1999. 131 p., 21 cmHegedüs Géza történelmi regényének kora, a 10. század vége valódi korforduló, amikor Magyarország népe válaszút előtt áll: választania kell pogányság és kereszténység között, a nomád kalandozó életforma és a letelepedett, dolgos élet között, és legfőképpen az ősi hagyományok és az európai mentalitás között, melyet egyfelől Koppány somogyi uralma, másfelől Géza fejedelem esztergomi udvara jelképez. A szerző történelmi regényében nem pusztán azt ábrázolja, miképp csap össze magyar földön a két világ, de arról is beszél: a feladatok súlya alatt miként érik uralkodóvá István. A feszes szerkezetű, viszonylag kevés szereplőt mozgató, néhány helyszínre és jelenetre koncentráló - csaknem minden epizódjában szimbolikus jelentésű - cselekményű regény fontos történelmi tanulságot fogalmaz meg - fiatalok számára: csak a nagy jellem, a maga sorsát népének, hazájának alárendelő személyiség lehet a történelem alakítója.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Heltai Gáspár (1510-1574)
Száz fabula. Bp. Unikornis K., 1998. 1890p., 20 cm (Nagy magyar mesmondók)Heltai Gáspár legnevezetesebb munkája, az 1556-ban megjelent Száz fabula című állatmese-gyűjteménye. Nem Aiszóposz eredeti szövegéhez nyúlt vissza, hanem a Stainhövel­-féle német kiadást választotta mintául, de a fordításoknak nem sok közük van az eredetihez. Életet vitt beléjük, magyar környezetre formálva írta át őket (pl. A keselyűről, varjúról és csigáról). A fabula jelentése kitalált történet, mese. A bennük szereplő emberi tulajdonságokkal felruházott állatok és növények (pl. Egy szamárról és oroszlánról; A fenyőfáról és nádszálról stb.) mindig is alkalmasak voltak arra, hogy társadalomkritikát hordozzanak (pl. Egy nemesemberről és az ördögről), visszás jelenségeket, emberi gyengeségeket pellengérezzenek ki (pl. A hollóról és a pávákról). Céljuk, hogy javító szándékú bírálattal, tanulságok megfogalmazásával segítsék elő a jobb, igazságosabb viselkedési normák kialakítását (pl. Az agg lóról és agg agárról) - Heltai ebben is a segítségünkre siet, ugyanis a mese után megfogalmazza annak értelmét, melynek értéke gyakran vetekszik magával a mesével. A fabulák érdekes fényben mutatják Heltai társadalomszemléletét - az egész mesegyűjteményt egyfajta polgári világlátás hatja át. A művek erkölcsi-nevelő szándéka alól mind többször elővillan az írás érzéki gyönyörűségébe való belefeledkezés. Közmondások, népi bölcsességek, népszerűvé vált szentenciák jelennek meg lapjain, előadásmódját dialógusok teszik elevenné.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, tréfás mesék, mesék
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Horgas Ádám (1969) - Horgas Béla (1937)
Szeltagor. A sárkányok ideje. Bp., Atlantis Tánc-Színház, 1997. 293 p., 20 cmVarázslatos világba kalauzol a Horgas-szerzőpáros - apa és fia - eredeti fantáziával megalkotott, mitologikus meseregénye. A mű abba a modern regénytípusba tartozik, amelyet a Tolkien-művek és Michael Ende Végtelen története is; a mesés közegben bontakozik ki egy mitikus, zárt, öntörvényű - a valós elemeket líraian és groteszken transzponáló - epikai univerzum. A humánum, az emberi világ a mese "nyelvére" lefordítható képe ez, de ugyanakkor fantasztikusak a törvényei és jórészt a lények is, akik benépesítik, valamint az események, amelyek itt történnek. A szerzőpáros két szálon fonja a cselekmény fonalát. Az egyik Mauricóval kapcsolatos, aki rejtélyes körülmények közt jött a világra, s árvaságra jutott fiatalemberként "világ­gá megy", hogy felfedezze születése titkait. A tenger, a tűz és más elemek isteneitől akarja megszerezni a kulcsokat a ládikához, mely a titkot rejti. Démonok akarják elpusztítani, de a mesés flóra és fauna lényei védik, segítik útján. Maurico ugyanakkor Tan-bata lakója és képzett testőre is. Ezt a várost - s ez a cselekmény másik szála - végveszély fenyegeti: életadó folyója, a Marillia kiszáradt, s egy vállalkozó csapat a varázsló vezetésével elindul, hogy felderítse a baj okát. Eközben a Sárkányok népe megtámadja a várost, és ennek az eposzi, mitikus harcnak a kimenetele lét vagy nemlét drámájává nő, és amelynek végén Maurico elpusztítja a rossz erők vezérét. Az olvasó képzeletét megmozgató nyelvezet, a groteszk elemekkel is ellenpontozott líra, valamint a szerkezet zárt ökonómiája kiváló meseregényt eredményezett, amelyet 12-13 éves kortól gyermekeknek is érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Aranyeső. 8. kiad. Bp., Móra Kvk., 2002. 287 p., 21 cmA regény főszereplőjét, Burián Ágnest egymást érik a csalódások: nem veszik fel az egyetemre, majd hirtelen elhatározással beiratkozik az ápolónőképzőbe, de nehezen tud beilleszkedni új osztálytársai közösségébe és a kórház szigorú rendjébe, ráadásul kiábrándul szerelméből a csinos orvostanhallgatóból is. A kisebb-nagyobb kudarcok már-már megtorpanásra késztetik, de a nehézségek végül megedzik akaratát és kitart a választott élethivatás mellett. A felnőtté válás reményekkel és csalódásokkal teli időszakát ábrázoló történet a tizenéves korosztály szórakoztató és tanulságos olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Janikovszky Éva (1926-2003)
Szalmaláng. 4. kiad. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2004. 224 p., 21 cmA regény főhőse Palócz Vera, szegedi gimnazista, impulzív, csupaszív kamaszlány, akinek lelkében és fejében teljes káosz uralkodik. Vera ugyanis folyamatosan szerelemes, a probléma csak az, hogy egy színész, egy karmester és Kolozs János egyformán érdekli a lányt. Az apa meghökkenve figyeli leánya érzelmi hullámzásait és igyekszik támaszként szolgálni, de az eseményekből semmit sem ért. Vera szerelmes fellángolásai az ő szemszögéből természetesen halálosan komoly történetek, amelyeket az író a jellegzetes Janikovszky-humorral és nagy-nagy empátiával meséli el kitűnő szórakozást nyújtva ezzel a Verához hasonló korú kamaszlányoknak.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jeney Zoltán
Rév Fülöp Fajszföldön. Ill. Haránt Artúr. Budapest, Kolibri, 2013. 229 p. 21 cmA kötet előzményében a tíz esztendős legényke, Rév Fülöp Balatóniában kalandozik (Rév Fülöp. Balatóniai lovagregény), itt találja meg a birodalom egy eldugott zugában Csobánc király betegségét gyógyító virágot. A regény második részében új király, Gyenes kerül a trónra és - miután a lovagi tornán váratlanul fölbukkan régi barátja, a derék fajsz vitéz, Báró Hegyeschtűy Vászoly és a balatóniaiak segítségét kéri eltűnt uralkodójuk, Hatodik (Torkos) Hollád király felkutatásában - Fajszföld lesz az események főbb helyszíne. Ide érkezik Gyenes testvérével, Diás gróffal és annak segédjévé választott Fülöppel az élen az a delegáció, amelyet az eltűnt fajsz király megkeresésével bíznak meg. A kettészakadt királyságban régóta viszály dúl a bajuszos és a szakállas fajszok között és a királyrablás gyanújával érkező küldöttség háborút robbant ki körükben. Szerencsére (a balatóniai lovagok döbbenetére) az ő harcuk nem ont vért, hiszen kolbásszal püfölik egymást, amit aztán a csata végeztével jóízűen megesznek… A történet végére az eltűnt király rejtélye is megoldódik és hogy miként, az a kalandokra, titkokra és leleplezésekre, nagy egymásra találásokra és humoros nyelvi fordulatokra fogékony könyvfalóknak remek szórakozást ígér.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Rév Fülöp Balatóniában

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jeney Zoltán
Rév Fülöp. Balatóniai lovagregény. Ill. Haránt Artúr. Budapest, Kolibri, 2012. 252 p. 21 cmBár a tíz esztendős legényke, Rév Fülöp nagyon szeret teli hassal a napon heverészni, mégis fölhagy kedvenc időtöltésével és a derék Ádánd lovag szolgálatába áll, hogy a hatalmas tó körüli birodalom, Balatónia szeretett uralkodójának, Csobánc királynak szörnyű betegségére gyógyító növényt szerezzen. A virág azonban igen messze nő, és csak a legderekabb lovagnak nyílik. A hosszú úton Ádándnak és Fülöpnek sikerül bebizonyítania, hogy ők a legrátermettebbek a feladatra, mert nemcsak bátrak, de a szívük, az eszük is a helyén van: egy kis ravaszsággal legyőzik a félelmetes Vörös lovagot, megtörik a gonosz Arács lovag átkát, kicselezik a kalózokat és sikerül ép bőrrel átkelniük a Tavon. Ugyan Fülöp szíve mélyén mindvégig otthonára és anyukája finom főztjére vágyik a leginkább, mégis hamarosan a legnagyobb hősök között emlegetik szerte a birodalomban…. A kalandokban bővelkedő meseregény nemcsak fordulatos története, de a jól eltalált nevek, nyelvi humora okán is a tizenévesek élvezetes, szórakoztató olvasmánya. - Érdemes ajánlani a körükben.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Rév Fülöp Fajszföldön

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
A kőszívű ember fiai. Bp., Nemz. Tavkvk., 2008. 19 cm (NTK-klasszikusok) 1. köt. 307 p. 2. köt. 320 p.A nemzeti függetlenség ügye Jókait egész írói pályája során foglalkoztatta, több regénye szól erről a témáról. Közöttük van A kőszívű ember fiai című regény is, amelynek középpontjában a Baradlay család története áll. Az özvegy férje végakaratával szembeszegülve megfogadja, hogy fiait a nemzet és a haladás szolgálatába állítja. A három fiú más-más módon, de teljesíti anyja kívánságát. Hűség, szerelem, hazaszeretet és köpönyegforgatás, csaták, tömegjelenetek, forradalmi és intim pillanatok, hősiesség és önfeláldozás kavarognak a regény lapjain, amely az 1948-49-es forradalom és szabadságharc "hőskölteménye". A hetedik osztályban kötelező olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: történelmi regény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 42 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
A nagyenyedi két fűzfa. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009. 173 p. 19 cm (NTK-klasszikusok)Jókai Mór kötetbe foglalt történeti tárgyú elbeszéléseinek többsége ajánlott olvasmány az általános iskola felső tagozatában, de kedvelt ifjúsági szépirodalmi antológiadarab A legvitézebb huszár, a Székely asszony és a többi írás is. Az elbeszélések közül a címadó kisregényen, amely a nagyenyedi kollégisták vitézségének mulatságos krónikája, valamint a Komárom című elbeszélésen kívül, mely a magyar szabadságharc idején játszódik, még nyolc Jókai elbeszélés olvasható a kötetben közöttük a Százszorszépek, A két menyasszony, A legvitézebb huszár A kötet valamennyi írására jellemző a magával ragadó meseszövés, mely nem csupán felidézi a történelmi korokat, hanem részesévé is teszi az olvasót egy mára már letűnt világágnak.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
A tengerszem tündére és más mesék. Bp., Horizont 2002. 175 p.A kereken húsz Jókai-meséből álló kötet a különösségek, egzotikumok históriás tárháza. Kínától Lappföldig, Fiumétól Hawaiig­ száguld az író képzelete, nem ismerve maga előtt térbeli és időhatárt, csak két szempontot: írói hivatástudatot és hazafiságot.Már a nyitó "históriai novella", a Kína egzotikumát az olvasó elé varázsoló Tsong-Nu is kapcsolatban van a magyar történelemmel, hisz népünk közeli rokonának vélt hunok támadnak Kao-Ti császár seregeire. Ugyancsak Kelet kultúrtörténete ihlette a mákszemnyi lények fantasztikus-példázatos történetét, A leaotungi emberkéket. A nagyenyedi két fűzfa az író legismertebb elbeszélései közé tartozik, mely az 1848-1849-es szabadságharcnak állít különös - hősi pátoszból és mulatságos epizódokból gyúrt - emléket. Jókai életművében külön topográfiai vonulatot alkotnak az Erdélyben, Székelyföldön játszódó művek; ezek közül való A tengerszem tündére, amely a Szent Anna-tóhoz fűződő legendák sokaságából szemléltet egyet csodás mese formájában. A szárnyaló fantázia nemkülönben különös darabja a Négy óra egy volcán fenekén, ezt a szerelmi történetet a csak hallomásból ismert hawaii tűzhányó egzotikuma inspirálta: egy francia tudós és egy gyönyörű bennszülött leány érzelmes históriája. A lélekábrázolás kicsiny bravúrjának tekinthető a Húsz év múlva, a gyermekszemmel láttatott bűnügyi történet. A török kori Debrecen városa a helyszíne az újrafölfedezendő, bő humorú A struccmadárnak; ugyancsak Debrecenben játszódik a különös adomasorozat A magyar Faust. Amilyen ismert a novella-kerekségű A huszti beteglátogatók, annyira újdonságszámba megy a "tengeri kutyák" elleni küzdelemről szóló, a Cápahistóriák.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
Az arany ember . Bp., Novum 2007. 480 p.Jókai egyik legismertebb regénye 1872-ben jelent meg folytatásokban, majd 1873-ban öt kötetben. Ezúttal szülőföldje, Komárom hagyományaiból választott főhőst: Tímár Mihály a Szent Borbála nevű vontatóhajó biztosa, aki hajójával, utasaival és rakományával a Vaskapu sziklái között menekül magyar földre. Utasa, Ali Csorbadzsi az úton meghal, és Tímárra bízza leányát, Tímeát. Tímár a váratlanul megtalált vagyonnal feleségül kéri a lányt, aki viszontszerelem nélkül megy hozzá, megmentőjéhez. Házasságuk azonban nem boldog, Tímár egyre többet tartózkodik a Senki szigeten, Noémi és édesanyja társaságában. Válást ajánl a feleségének, de az csak Tímár tévedésen alapuló halálhírét hallva megy hozzá régi szerelméhez, Kacsuka hadnagyhoz. A főhős árnyalt lélekábrázolása, a környezet részletező leírása a Jókai-romantika egyik legizgalmasabb darabjává teszi a regényt.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 35 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
Egy magyar nábob. Bp., Akkord K., 1997. 495 p., 20 cm. (Talentum diákkönyvtár.)A régi és az újabb kritika egyaránt az író legjobb művei közt tartja számon az Egy magyar nábobot, mely alapjában véve egyetlen nagyszabású anekdota elbeszélése epizódfüzéreken keresztül. A nábob, Kárpáthy János, aki a régi magyar nemesség tipikus képviselője, egy durva, kegyetlen névnapi tréfa hatására megpróbálja levetkőzni régi önmagát, a társadalomra haszontalan, féktelen kicsapongásokba menekülő énjét. A reformkor fellendítő ereje, a körülötte megjelenő nagyszerű figurák és a hozzá menekülő polgárlány, Mayer Fanny segítik abban, hogy elinduljon a haladó magyar nemesség útján, és élete végén példaszerű, fenséges aggastyánként jelölhesse ki újszülött fiának, Zoltánnak az emberhez egyedül méltó, hazafiúi pályát. Jókai túlzó, hiperbolikus romantikája ebben a regényben érezhető talán a legkevésbé, bensőséges tárgyismerete, nemes irányzatossága, életszerű epizódtechnikája, alakrajzainak gazdagsága, vonzó humora, elégikus hajlamai viszont itt állnak össze leginkább egységes regénytónussá.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
Meséskönyve. Hasonmás kiad. Bp., Magyar Könyvklub, 2003. 158 p., ill., 23 cmA tíz Jókai mesét tartalmazó kötet nemcsak történeteivel ejti majd rabul az olvasókat, hanem az 1884-ben a Révai Kiadónál megjelent mű hasonmás jellegű kiadásával - szép kivitelével, a mesék hangulatához igazodó színvonalas, korhű illusztrációival - művészi élményben is részesíti őket. A tengerszem tündére című mese az erdélyi Szent Anna-tóhoz fűződő legendák sokaságából szemléltet egyet csodás mese formájában. A leotungi emberkék szinte kivétel nélkül minden Jókai meseantológiában felbukkan. A Mátyás király és a szegény varga meséje is azt példázza, hogy a szegény székely jutalmul kapott fényes mentéje elszakadhat bár, de királya iránti hűsége “elnyűhetetlen". A történeti regék, legendák, mondák földolgozása mellett számos elbeszélés (Oroszlánhűség, A kis király beszélő babája, A királylány babái stb.)hirdeti a szépség, a jóság erejét, az író igazság iránti szeretetét. A színvonalas szép kötet a gyerekek széles körében ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
Rab Ráby. Bp., Editorg K., 1994. 440 p., 20 cm. (Editorg klasszikusok.)A Rab Ráby Jókai egyik legrejtélyesebb regénye. Tulajdonképpen szabad átírása Ráby Mátyás 18. század végi hivatalnok német nyelvű emlékiratainak, ám az önmagukban meglehetősen érdektelen irományból Jókai nemcsak vérbő romantikus történetet tudott formálni, de valamiképp a magyar történelem egyik legjelentősebb modell-regényét is megalkotta. Ráby Mátyás II. József felvilágosult, de nemzetellenes, így egyben magyarellenes politikájának híve, ezért szembekerül a nemzeti (de újításra képtelen) nemesi ellenállással. A klasszikus ellentmondás, haza és haladás antinómiája adja a regény igazi feszültségét, és ezen az sem változtat, hogy utóbb a történeti kutatás kiderítette: az igazi Ráby egyszerűen szélhámos volt, beteges hazudozó és spicli. Mikszáth Kálmán mindenesetre úgy vélte, a Rab Ráby az a Jókai-regény, amelyet minden magyarnak a Biblia mellett kellene őriznie.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
Szegény gazdagok + A gazdag szegények. Szekszárd, Babits K., 1994. 683 p., 24 cm. (Magyar klasszikusok.)1860-ban jelent meg Jókai egyik legnépszerűbb regénye, a Szegény gazdagok, amely egyben az író legvitatottabb műve is: az utókor művészi értékeit megkérdőjelezte. Mindenesetre olyan kalandregény, amelynek számottevő társadalmi mondanivalója van. Hátszegit, a kettős életű rablóvezért, akit hol gazdag, gavallér báróként, hol félelmetes rablólovagként, Fatia Negraként látunk viszont, nemcsak morális okokból - vagyis rabló mivolta miatt -, hanem ridegsége, a közügyek iránti érzéketlensége, gőgös arisztokrata magatartása miatt gyűlölteti meg az olvasóval. A cselekmény másik szála a reformkori Pest kapzsi, kereskedő-uzsorás világában, Lapussa Demeter famíliájában játszódik. A cselekmény két szálát Lapussa unokája, a szerelmétől elszakított, Hátszegihez felesé­gül kényszerített áldozat, Henriette személye köti össze. A gazdag szegények 1890-ben született, s kivételes helye van az életműben, mert új színtérrel, a pesti külváros sikátoraival, és új típusú szereplőkkel - iparosok, gyári munkások, nyomorúságosan tengődő elesettek - gazdagítja az író teremtette univerzumot. A mese fő szála egy tisztes, munkában megőszült váltóőr körül bonyolódik. Kapor Ádám hirtelen állás nélkül marad, s álmai netovábbja, hogy bejusson a szegényházba, ennek feltétele azonban, hogy megesküdjön élettársával. Különböző kalandok után végre sikerül a vágyott biztonság: a szegényház. A mese másik szála a felső tízezerhez tartozók világába vezet, ahol a gazdagság, pazarlás, romlottság minden jellemzője megtalálható. Kivétel csak egy akad közöttük: Amelie-Lidia grófkisasszony, aki szerelmi csalódásában hátat fordít e hazug világnak, és a szerény keresetű hímzőnők sorsát vállalja egy közrendőr oldalán. A regény a realizmus és a színpompás romantika keveréke.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jones, Allan Frewin (1954)
Ízisz könnyei. Bp. Móra, 2006. 173 p. 21 cm (Talizmán)A tizenkét éves Olly Christie édesapja régészprofesszor, aki egy különös, az Ízisz Könnyeinek nevezett talizmán felkutatására vállalkozik. Ennek okán utazik Egyiptomba, ahol Szétiankhra fáraó piramisában kell fellelnie a különös értékű kincset. Fia, Olly és annak barátja, Josh is elkísérik a tudós édesapát a nagy útra, és ezzel kezdetét veszi a kalandok sorozata, amely a megfejthetetlen rejtélyek, és megfejtett titkok nyomában kalauzolja a kalandra éhes kiskamasz olvasókat. A talizmán felkutatása során a fáraó sírjában elrejtett, halálos erejű csapdák megnehezítik a nyomozásukat. Ráadásul csak úgy érhetnek célt, ha megfejtenek egy ősrégi rejtvényt…
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kamarás István (1941) - Németh István Péter
OrigÓsdi. Tapolca, Tapolcai Városi Könyvtár, 1996. 93 p., 21 cmNégy drámát, vagy legalábbis négy drámai formájú szöveget tartalmaz a kötet. Ezek a drámák (Világverseny a berekben, Panel-betlehemes, Panel-passió, Bulányvölgyi állomások) egyszerre tűnnek hallatlanul újszerűnek és szinte időtlenül ősinek: a szerzők ugyanis élnek benne a misztériumjátékok, a liturgikus szertartások, a folklórelőadások szinte összes rekvizitumaival, de ezekkel teljes összhangban belejátszatják a művekbe a modern mese, az értelmiségi "szövegelés", a vallásos kisközösségek narratívája, a politikai-közéleti szlogenek szövegalkotási "paneljeit", fordulatait, kompozíciós eljárásait is. A drámák tárgya minden esetben az egész világ: a nagy metafizikai kérdésektől a gyerekpszichológia elemeiig, a kultúra mibenlétének filozófiájától a giliszta mozgásának elemzéséig, a MÁV bolondériáitól a füvek, fák sóhajaiig stb. A varázslatos szépségű, szakrális és profán, megdöbbentő líraiságú és kacagtató szövegek egy új típusú irodalmi kultúrát közvetítenek. Olyan szövegeket adnak a szerzők, amelyek eljátszásra és meditatív olvasásra egyformán alkalmasak, de az is elképzelhető, hogy kisközösségek vagy mások tovább­írják, továbbjátsszák e darabokat.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Karinthy Ferenc (1921-1992)
Zsiga, Marci és más ebadták. Bp., Móra Kvk., 1998. 54 p., ill., 19 cmKarinthy Ferenc rövid elbeszéléseit tartalmazza a kötet, melyekkel az író emléket állít kedves tacskó kutyájának, Zsigának, "aki" színes egyéniségével 14 évig társa volt. Az írások között szerepel Betyár kutya története, "aki" - akár a hűtlen macskák - két gazdát "tartott" egyszerre. Bukfenc, a keverék kiskutya elrejtette cirkuszi tehetségét abban bízva, hogy új gazdái nem "dolgoztatják". A Ferdinánd című írás szinte már átvitt értelmű, jelképes lírai mű. Az iskolai élmények sem hiányoznak a kötetből. A rossz tanuló egyszavas dolgozata, mely kevésnek bizonyult (Kevés). A gyermek Karinthy Gábor alakját idéző abszurd történet (Gabi), melyben a címszereplő kitűnő zeneelméletből és vonótartásból, csak éppen iszonyú hamisan hegedül. Az ingyenes kakaókóstolás esete, amikor a szegény segéddel a bolondját járatta két kamasz, mert lefitymálták a remek holland kakaót, csakhogy még ihassanak (Kakaó). Az író kisfiáról szóló kedves történetek füzére zárja a könyvet. Kiderül, hogy a kis Marci miként ülte végig hatszor is apja színdarabját, hogyan "tálalta" az iskolai intőt, hogyan játszott apjával fantáziajátékokat, paródiát, és végül, hogy ki a felnőttebb:ő, vagy édesapja?
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Karinthy Frigyes (1887-1938)
Tanár úr kérem. 11. kiad. Bp., Móra, 2011. 109 p. 21 cmA tizenöt humoreszk füzére (1916) Karinthy egyik legzseniálisabb, legnépszerűbb műve. Nemzedékek kacagtak harsogva a rossz tanuló feleletén, az iskolából elkéső diák morfondírozásán, a tornaóra szörnyűségeit átélő álmain, szállóigévé vált az "eladom a könyvem", "lógok a szeren", "röhög az egész osztály". Általában gyermekolvasmány maradt, ma is kitűnően szórakoztat, ugyanakkor olyan kiváló írói teljesítmény, amely örök dolgokat ragad meg, miközben egy egyszeri, véglegesen eltűnt korszak, a századforduló diákéletének diákszemmel nézett világát tükrözi.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Karinthy Frigyes (1887-1938)
Tanár úr kérem és más írások. Budapest, Osiris, 2009. 204 p. 19 cm (Osiris diákkönyvtár)A kötet kuriózum a Tanár úr kérem kiadástörténetében, ugyanis szövegében és illusztrációi tekintetében egyaránt az 1916-os kiadást követi. A neves grafikus, Vértes Marcell sokáig a novelláktól elválaszthatatlan illusztrációinak kíséretében a teljes, azaz huszonegy novellára rúgó gyűjtemény mellett még további tizennyolc gyermekekről, iskolásokról, apákról és fiúkról szóló, jórészt önéletrajzi fogantatású, elbeszéléssel egészül ki. A szómagyarázatokkal, életrajzi, illetve szerkesztői utószóval ellátott kiadványt érdemes a magyar irodalom iránt érdeklődő gyerekek kezébe adni.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kemény Dezső (1925-2002)
A titokzatos kecskebak. Szeged Budapest, 2005. Könyvmolyképző K., 230 p. 21 cm (Jonatán Könyvmolyképző)A jó krimi igazi, irodalmi értékkel bíró alkotás, tudja ezt a kötet szerzője is, akinek hét, rejtélyes bűnesetet feldolgozó elbeszélését találják a fiatal olvasók a kötetben. Szakács nyomozó a történetek csavaros eszű főhőse a legképtelenebb rejtélyek kibogozására vállalkozik, így derül fény arra, hogy hány személyiség lakozik egyetlen testben, vagy éppen arra, hogy honnan jönnek a túlvilági hangok, amelyek Ede bácsinak parancsolnak? De az is megmozgatja majd az olvasók fantáziáját, miként lehetséges az, hogy egy egész kirándulócsoport tűnik el? A detektív gyakran érzi úgy, hogy nem is rendőrségi üggyel, hanem inkább valamiféle tudományos-fantasztikus rejtéllyel van dolga nyomozása során. A megoldást pedig minden esetben ott kell keresni, ahol az olvasó a legkevésbé várná...
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, bűnügyi történet
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kinney, Jeff (1971)
Egy ropi naplója. Greg Heffley feljegyzései. 4. kiad. Szeged, Könyvmolyképző Kiadó, 2012. 223 p., 21 cmA világsikert aratott sorozat első darabjában az amerikai Greg elhatározza, hogy naplót ír gyötrelmeiről, ebben rögzíti a világról, az emberekről alkotott véleményét. Illetve nem is naplót, hiszen azt csak kislányok szoktak, hanem egészen pontosan emlékiratot. Ez nagyon hasznos lesz majd akkor, ha felnőve gazdag és sikeres lesz, mert nem kell majd a gyermekkoráról faggatózók ostoba kérdéseire válaszolgatnia. A felső tagozatos fiú gyűlöli az iskolát. Úgy érzi, idióták veszik körül, és élete folyamatos megpróbáltatások sorozata. Már azt sem érti, hogyan kerülhetnek egyáltalán egy osztályba a már borotválkozó fiúk azokkal, akiknek a fejlődése még nem indult be olyan lendülettel. Ez utóbbiak táborát gyarapítja ő is, és a lányokkal is egyre komplikáltabb a kapcsolata… A kamaszodás megannyi nyűgét remek humorral feldolgozó, képregényszerű fekete-fehér rajzokkal kísért kötet jó szórakozást ígér a tizenéveseknek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kinney, Jeff (1971)
Egy ropi naplója. Kutya egy idő. Szeged, Könyvmolyképző K., 2011. 221 p. 21 cmA tizenéves Greg Heffley, azaz „ropi” naplója 2007-es első megjelenése óta világsikert aratott: mára már a sorozat hatodik (Magyarországon a negyedik) kötete látott napvilágot és mind a külföldi mind a hazai könyvpiacon a legkeresettebb könyvek listájának első helyezettje. Nem véletlenül. Az író remekül megtalálta azt a formát és hangot, amivel hitelesen, plasztikusan tolmácsolja a gyerekolvasók számára is a ropival hasonló korúak életérzéseit, gondolkodásmódját, hétköznapi problémáit: az iskolai beilleszkedés nehézségeit, a mindennél erősebb népszerűségi vágyat kortársai körében, az idétlen megszólalásokat és viselkedéseket kínos, problémás helyzetekben. Az egyes szám első személyben, nagyszerű humorral elbeszélt újabb történetek arról számolnak be, ha már nem töltheti ropi elképzelése szerint - szorosra behúzott függönyök mögött, fotelben, tévé és videojátékok előtt ülve - a nyári szünidőt, miként próbálja meg élvezetessé tenni a családi, baráti üdüléseket kint a szabadban…
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak
Előzményei: Egy ropi naplója, Egy ropi naplója: Rodrick a király, Egy ropi naplója: Az utolsó szalmaszál

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kipling, Rudyard (1865-1936)
Három kópé. Ford. Benedek Marcell. Bp., Holnap K., 2000. 255 p. 20 cmKipling a diákélet, a kamaszkor világát idéző, először 1899-ben kiadott világhírű regényét önéletrajzi emlékek alapján írta: 1878 és 1882 között Devonshire-ben ő maga is egy katonai pályára előkészítő bentlakásos intézet növendéke volt. A diákfurfangokban, tréfákban, csínytevésekben bővelkedő cselekmény három főszereplője szoros baráti szövetségben mindent megtesz, hogy a zord, katonás fegyelmű intézet szabályait kijátssza, és némi szabadságra meg kalandos akcióra legyen lehetősége. Az angol diákhumor nyelvezetének magyarra átültetése - Benedek Marcell munkája - nem könnyű feladat, ám a távoli, furcsa, iskolaéleti kalandok fordulatossága, elevensége ma is lebilincselő lehet.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kiss Dénes (1936)
Uttam-futtam. Bp., Széphalom Könyvműhely, 1994. 80 p., 20 cmA jeles költő és ismert közíró nyelvészet iránti vonzalma köztudomású, amit egyfelől históriai-nyelvtörténeti érdeklődése motivál, másfelől a költészet anyagának, anyanyelvünknek tüzetes, elmélyült ismerete magyaráz. E kötetének valamennyi verse kivétel nélkül mindmegannyi nyelvi bravúr, fonetikai játék. A vers építő ­elemével, a hangokkal játszik, de egyáltalán nem szabadon, nagyon is kötött formákban, melyeket címadásaival is jelez (Ácsi bácsi; Dara-dér; Fent fényes fém; Ige igéz stb.). A versszervező erő e műveiben az azonos hangzókkal való kiszámított bánás, mely különös hangzást és ritmikát kölcsönöz darabjainak, szinte végigzongorázva a magyar ábécé alliterációs lehetőségeit: "Cirok címerén / verebek trécselnek, / csiribiri csiribiri / csetepaté lesz itt" (Cécó). Az alliteráció mellett kedvelt eszközei még a rímjátékok (Irka-firka) és a mondóka-hatású ütemezés (Jön a fagy; Kó-fic-kó). A kötet valamennyi verse vidám ünneplése anyanyelvünk gazdag szépségének: "A szó ékszer / kényes fényes / Anyanyelvem / édes ékes" (Ékes magyar nyelv).
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek, tréfás versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kittenberger Kálmán (1881-1958)
A Kilimandzsárótól Nagymarosig. Ill. Rényi Krisztina. Bp., Unikornis K., 1997. 354 p., ill., 20 cm. (Magyar ifjúsági remekírók.)Kittenberger Kálmán 1902-ben indult el első gyűjtőútjára a Nemzeti Múzeum megbízásából. Nagyon rövid megszakításokkal mintegy tizenhat évet töltött el azon a földrészen, amelynek állatvilágát ma is az ő gyűjtőszenvedélye jóvoltából ismerhetjük. Tudományos körökben Afrika-kutatóként emlékeznek róla, a nagyközönség azonban inkább népszerű, olvasmányos írásait - útirajzait, vadásztörténeteit - tartja számon, köztük ezt a kötetet, amely 1956-ban jelent meg először. Az Egyenlítő vidékére, a Kilimandzsáró őserdeibe és a környező sztyeppékre-szavannákra, Danakil-földre, majd a Viktória-Nyanza partvidékeire kalauzol, vissza- visszatérve a szülőhaza tájaira is. És amilyen sokszínű a világ, amelyet megidéz, olyan változatosak az írások is: novellák és lírai hangvételű történetek, anekdotázó beszámolók, finom humorral plasztikázott megfigyelések, izgalmas vadászkalandok és szemléletes leírások kapcsolódnak egymásba. A vadászkalandok és gyűjtőutak közben kitárul előttünk Afrika minden szépsége, a nyomorúságos néger falvak dolgos világa, a babonasággal rettegésben tartott emberek mindennapos drámája, a szokások és hagyományok, amelyeket híres varázslók tartanak életben, egy régi világ letűnt élete. A Kilimandzsárótól Nagymarosig című munkája irodalmi értékeket is felmutató mű. Nemcsak ismeretterjesztő és izgalmas beszámoló voltában kiemelkedő, de üzenetében is: a humánumra, az élet szeretetére és megbecsülésére irányítja figyelmet.
A mű tartalmi jellemzője: regény, útleírás
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kóka Rozália (1943)
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele. Ill. Gyulai Líviusz. 2. bőv. kiad. Bp., Timp K., 2003. 160 p. ill. 25 cmKóka Rozália a Mátyás királyhoz kapcsolódó meséket gyűjtötte össze kötetében. Nem törekedett a kötet anyagát tematikus fejezetekbe rendezni, de a meséket sorban követők felfedezhetik a király alakját övező események szerinti rendezettséget. A királyválasztásról szóló legendák, mesék nyitják a kötetet, amelynek legszebb darabja a címadó, Mátyás király rózsát nyitó ostornyele című történet. A magyar folklór gyöngyszemei emléket állítanak a nagy csaták hőseinek, fölelevenítik a katonákhoz fűződő bajtársi kapcsolatát, az udvari élet eseményeit, tanulságos tréfáit. A legtöbb mese, anekdota, tréfás történet azonban mégis a jóságos, igazságos, a szegényeket, a bajba jutottakat megsegítő, a hatalmaskodókat megleckéztető uralkodóról szól. Gyulai Líviusz grafikus művész a kötet hangulatához illeszkedő, kitűnő rajzai teszik teljessé a kiadványt.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kolozsvári Grandpierre Emil (1907-1992)
A törökfejes kopja. Bp., Unikornis K., 1999. 331 p. 20 cm (Magyar ifjúsági remekírók)Az ifjúsági regény a török hódoltság idején játszódik a Bakony alján, akkor amikor a falvak népe egyformán nyögte a török harácsolását, a német zsoldosok sarcát és a földesurak adóját. Az író érzékletesen mutatja be a kor életét, a bonyolult összefüggéseket és azt a csodálatos erőt, amely annyi baj ellenére is fenntartotta a magyarságot. A regény nem szokványos végvári történet. Faluban játszódik, és a parasztok mindennapi létért folytatott küzdelmét ábrázolja. Ez a harc nem kevésbé hősies, mint Thury Györgyé és jó vitézeié. A népnek meg kell munkálnia a földet, fegyvertelenül, magára hagyatva, örökös készenlétben, furfanggal hadakoznia a holnapért. A regény igazi hőse a magyar falu és Kopjás Dani, a későbbi vitéz kapitány, Csapó Dániel, aki megszervezte a kopjások csapatát a török ellen, ezért a falu vezérévé emelte, és elnyerte a falu legszebb lányának kezét is.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Konigsburg, Elaine Labl (1930)
Szavak nélkül. Budapest, Animus, 2005. 222 p. 22 cmA tizenhárom éves Branwell pár hónapos kistestvérét ájultan találja a gyerekszobában. A baba felügyeletével megbízott fiatal lány, Vivian hívja a mentőket, ám a baleset bekövetkeztéért a fiút teszi felelőssé. Branwell megvédhetné magát a súlyos gyanúval szemben, de a tragédiát követően megnémul. Legjobb barátja, Connor hisz az ártatlanságában, naponta látogatja a megyei Fiatalkorúak Nevelőintézetébe zárt fiút és váratlan ötlettől vezérelve, szókártyák segítségével próbálja meg kideríteni: mi történt valójában azon a csaknem végzetes napon… Az izgalmas nyomozás története sikerre számíthat a kiskamaszok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Krúdy Gyula (1878-1933)
A zöld kaftán. Ill. Faltisz Alexandra. Bp., Unikornis K., 1997. 191 p., ill., 20 cm. (Nagy magyar mesemondók.)Krúdy Gyula ifjúsági és meseírónak legalább annyira rendhagyó jelenség, mint regény­szerzőnek vagy novellistának. Krúdy a gyerekeknek sem mesél másról, mint a felnőtteknek, hangneme, írásmódja itt is megőrzi azt az álomszerűséget, az idővel való sajátos bánásmódot, az anekdotikusság újfajta értelmezését és gyakorlatát, a történet feloldásának technikáját, amelyek "felnőtt" munkáit jellemzik. Mégis érthető-élvezhető a kis tizenévesek számára: történelemről mesél, Rákóczi szabadságharcáról, 1848-49 hőseiről, betyárokról, híres írókról (Jókairól, Petőfiről, Dickensről), a közelebbről meg nem határozott régmúlt furcsa, különös alakjairól, sokszor meghökkentve a mást és másképp tanultakat Krúdy írásaival összevető gyerekeket. Ám az író mesélő hangja annyira be­hízelgő, a történetek annyira érdekesek, az anekdoták olyannyira vidámak és különösek, hogy magával ragadja a gyerekeket (A debreceni csókák, A Jankó, Az ágyúgolyó, A fási szüret, Nagyanyáink divatja, Dickens úr barátai, A tunya Zathureczky, A komáromi fiú stb.). Különös élmény az olvas­ók számára, hogy a történetnél sokszor sokkal fontosabbá válik az, aki elmondja, az a hang és az a mód, ahogyan elmeséli őket. A remekül összeválogatott kötet - egyszerre remek mesegyűjtemény és kitűnő bevezető az általános iskolás korúaknak a "nagy" irodalomba, az egyik legnagyobb magyar író életművébe.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Krúdy Gyula (1878-1933)
Nagy idők nagy hősei. Reprint kiad. Budapest Barnaföldi G. Archívum, 2010. 95 p. 21 cmA kötet az 1948-ban ( a szabadságharc százéves évfordulójára megjelent) kiadás reprintje. Krúdy Gyula az 1848-as szabadságharc történéseihez kapcsolódó, "az ifjak épülésére szolgáló" novellái olvashatók a kötetben. A két ciklusba (A komáromi fiú, Hősi történetek) rendezett írások mindegyike valamely hősi cselekedetet kelt életre. Egyfelől a szabadságharc győztes csatáit, másfelől a reményvesztettség szomorúságát idézik meg a történetek (pl. A vén zászlótartó és a fia; A visegrádi rom; A fogságban; Váratlan fordulat; Az utolsó vörössipkás; A Krimóczy-huszárok; A törpe trombitás). Krúdy a tőle megszokott anekdotázó stílusban, rendkívül élvezetes módon mesél a történelmi időkről, vélhetően kedvet ébresztve ezzel a kamaszokban, hogy mélyebben is megismerjék ezt az időszakot.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kästner, Erich (1899-1974)
Az eltűnt miniatűr. Ford. Rejtő Jenő. Bp., K.u.K. K., 1996. 207 p., 19 cmOskar Külz, berlini hentes- és mészárosmester, a hurkák specialistája 30 évi szakadatlan munka után egy szép napon úgy érzi: torkig van a családjával, a feldarabolásra váró húsokkal s felül az első vonatra, mely történetesen éppen Koppenhágába indul. Békésen sörözik egy szálloda teraszán, mikor véletlenül megismerkedik egy csinos, fiatal lánnyal, aki szintén berlini. Ezzel kezdetét veszi az izgalmas kalandsorozat, mely Külz papa nyugodt, unalmas életét egy csapásra megváltoztatja. A regény, mely ezúttal Rejtő Jenő fordításában olvasható, az igényes szórakoztató irodalmat kedvelő olvasóknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lakatos Menyhért (1926)
Hosszú éjszakák meséi. Bp., Széphalom Könyvműhely, 1995. 181 p., 25 cmA putrilakó kis Füstös, aki nagyanyjával osztozik a nyomorúság keserű kenyerén, védelmébe vett két üldözött állatot; a kutya és a cica - mivel otthonosak a varázslatok birodalmában - elhozzák nagyanyónak és unokájának a boldogságot és gazdagságot a kötetnyitó mesében (Az öreg fazék titka). Angárka meséjében még bátrabban szárnyal a képzelet; az öt folyó környékére röpít a fantázia, ahol tizenkét fia között kell rendet teremtenie az egyszeri, ősz, öreg királynak. Ki legyen az utód? Nem nehéz a választás, hiszen a tizenkettőből - egy kivételével - mindegyik léhűtő. A címszereplőre esik a választás, de a bölcs és igazságszerető ifjú úgy érzi, előbb meg kell szolgálnia a kitüntetést. Sok próbatétel vár rá, míg elfoglalhatja atyja trónját, de mindenből bátorsággal vizsgázik. Aranyszőrű táltos lova segítségével még a rontás alól is sikerül kiszabadítania a tündérleányt. A hosszabb lélegzetű cigány tündérmese hőse Busladarfi, aki rossz útról tér meg, mélyről verekszi föl magát. Miközben szinte emberfeletti feladatokat old meg, a benne mindvégig bízó Judica tündéri hatalma segítségével, jó szándékú, igaz szívű ember válik az egykori világ lustájából. Az átváltozásos mesék balladás hang­vételű darabja hét fivér sorsát énekli meg, akiket anyjuk megátkozott. A farkasokká változott fiúk szabadítóra várnak, s íme, anyjuk megszüli kishúgukat, Tundát, aki szeretetével, nagy hűségével megtöri a rossz varázslatokat (A hét szakállas farkas). A klasszikus európai mesekincs és a cigány hiedelemvilág sajátos ötvözete A paramisák ivadékai: a rákkirályfi és hűséges szerelmese, Bogárka és fiuk, Gujdár története. A költőien szép mesék nagy erővel tolmácsolják Lakatos Menyhért népének felemelkedésébe vetett hitét.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lamb, Charles (1775-1834) - Lamb, Mary (1764-1847)
Shakespeare mesék 2. Ford. Vas István. Budapest, Arión, 2007. 206 p. 31 cmA Lamb testvérek gyerekeknek szánt Shakespeare - feldolgozásai az első kötetben a legnépszerűbb vígjátékokat adta közre. A második kötetben a híres angol drámaíró legismertebb tragédiáinak (Rómeó és Julia, Lear király, Machbet, Hamlet, Othello) regényes színműveinek (A velencei kalmár, Cymbeline, Szeget szeggel, Pericles, Tyrus fejedelme, Athéni Timon) prózában elmesélt változata kapott helyet. Az élvezetes mesék, amelyeket magyarul Vas István fordításában olvashatnak a gyerekek, szórakozva ismertetnek meg a Shakespeare-hősökkel és a drámák cselekményével és kitűnő lehetőséget teremtenek később - már egy kicsit más szemszögből - az eredeti alkotások értő befogadására. Miként az első kötet, a második is gazdagon illusztrált, és ez alkalommal Herpai Zoltán visszafogott színezésű rajzainak köszönhetően, kitűnően jelenítik meg a drámák fontosabb eseményeit.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lamb, Charles (1775-1834) - Lamb, Mary (1764-1847)
Shakespeare-mesék. Bp., Holnap K., 1999. 256 p. ill., 21 cm (Vas István művei. Műfordítások)A klasszikussá vált mű Shakespeare drámáinak meséit tartalmazza, gyerekek számára, prózában elbeszélve. Több mint másfél évszázada e mesék vezetik be az angol ifjúságot Shakespeare művészetébe. Arany János, Vas István remek fordításában olvashatók a mesék, amelyeket A vihar, a Szentivánéji álom, a Téli rege, a Sok hűhó semmiért, az Ahogy tetszik, A két veronai ifjú, A velencei kalmár, a Cymbeline, A makrancos hölgy, a Tévedések vígjátéka, a Minden jó, ha a vége jó, a Szeget szeggel, a Vízkereszt vagy amit akartok ihletett. E történetekben csak a drámák főcselekménye elevenedik meg, a kiegészítő jelenetekkel, és azok szereplőivel már nem találkozhatnak az olvasók. A mesék előkészíthetik az eredeti alkotásokkal való találkozást.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lengyel Dénes (1910-1987)
Magyar mondák a török világból és a kuruc korból. 7. kiad. Bp., Móra Kvk., 2001. 265 p. ill. 20 cm.A könyv az író nagy sikerű mondagyűjteménye, az ugyancsak eredeti források nyomán­ írt Régi magyar mondák folytatása: a 16. és 17. század történeti mondáit gyűjti egybe. A hét ciklusba rendezett anyag hű tükre két évszázad háborúk, török és német pusztítások jellemezte történelmének. A közel 250 színes, érdekes elbeszélés között számos eredetmagyarázó monda található, a kötet anyagának jelentős része pedig hősök, vitézek (pl. Dózsa, Zrínyi és Rákóczi) pályafutásáról szóló közmonda. Lengyel Dénes nemcsak a történetírók és a krónikások gazdag anyagából merít, hanem felhasználja az emlékiratok, a néprajzi gyűjtések és a népmondák anyagát is, lehetőleg megőrizve az eredetiek szépségét. Kötetét értékes utószó, a függelékben időrendi tájékoztató, személy- és helynévmagyarázat egészítik ki. Korabeli metszetek, rajzok díszítik a tizenkét éven felüli ifjúságnak ajánlható kiadványt.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lengyel Dénes (1910-1987)
Régi magyar mondák. 22.kiad. Bp., Móra, 2011. 249 p. 21 cmLengyel Dénes könyve egyetlen kötetben a teljes magyar mondavilágot feldolgozta, a hun-magyar mondakincstől kezdve a honfoglalás mondáin, a királymondákon át, a Hunyadi Jánosról és a Mátyásról szóló történetekig. Nem öleli fel a változatokat, nem szövegkritikai hűségre, hanem körkép megrajzolására törekszik. Mindvégig élvezetes formában eleveníti fel történelmünk mondaszerű epizódjit.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Leonardo da Vinci (1452-1519)
Leonardo da Vinci meséi. Ford. Szálinger Balázs. Budapest, Vox Nova Produkció, 2010. 79 p., ill., 21x21 cmLeonardo da Vinci a reneszánsz polihisztora ez alkalommal tehetségének egy kevésbé ismert oldalát mutatja meg az utókornak. Fabulái – állat- és növénymeséi – először kerülnek a magyar olvasók elé Rofusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilm-rendező művészi összeállításában és Szálinger Balázs József Attila-díjas fiatal magyar költő műfordításában. A kötetbe válogatott huszonnyolc lényegre törő, rövid mese nem mindig szűri le a tanulságot, de a belőlük áradó bölcsesség hol vidáman, hol keserűen a ma embere számára is a létezés alapvető igazságait fogalmazza meg: a mohóság, a kapzsiság, a féltékenység, az irigység veszélyeire figyelmeztet, vagy olyan fontos tulajdonságokra hívja föl a figyelmet, mint az őszinteség, nagylelkűség, segítőkészség. A fabulákhoz huszonnyolc nagyszerű illusztráció, többek között – Árendás József, Gyulai Líviusz, Keresztes Dóra, Orosz István, Paulovkin Boglárka, Szabó Levente, Szalma Edit, Szyksznian Wanda, Takáts Márton - munkája társul. A grafikusok életművét ismertető kislexikonnal és Leonardo da Vinci rövid életrajzával záruló rendkívül színvonalas kiadványt a diákok széles körében érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lobato, Arcadio (1955)
Csillagmese. Bp., Naphegy K., 2006. 26 p., (Művészi mesekönyvek)Heléna minden este kikerekedett szemekkel hallgatja édesanyja meséjét, amely egy gyönyörű szép hercegnőről szól, aki arra vágyik, hogy egyszer lehozzon egy fényes kis csillagot az égről. A kiszemelt csillagocska – megérezve ezt a vágyakozást – látni szeretné a hercegnőt, ezért egyik éjjel aláereszkedik az égből. A csillagocska természetesen a mesebeli hercegnőre, annak fényűző ruháira és gyémántpalotájára kíváncsi, ám helyette Helénát találja a kiságyában. Hogy mit tesz a kislány, hogy ne okozzon csalódást a szokatlan látogatónak, majd hogyan veszi rá a szófogadatlan csillagot arra, hogy visszatérjen az égre, erről szól Arcadio Lobato meséje, amelyben költői módon keveredik az álom és a valóság. A történetet a szerző művészi rajzai méltóképpen illusztrálják. Igazi, szép esti mese.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény, romantikus regény, gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

London, Jack (1876-1916)
A beszélő kutya. Bp., Holnap K., 2002. 267 p., 20 cmA regény főszereplője Jeromos, a skót terrier élete során több gazda otthonában megfordul. Elsőként az ültetvényes Haggin úrnál tanulja a "négerfogást", majd az Arangi nevű hajó kapitányához, Van Hornhoz kerül, aztán a kegyetlen, ám rendkívül okos kannibál törzsfőnök, Bashah veszi magához, később Nalasu, a vak néger tanítja jelbeszédre, végül pedig a gazdag fehér világjáró Kenan családjában rátalál az igazi szeretetre. Sorsát ezek az emberek alakítják, náluk szerez tapasztalatokat jóságról és gonoszságról, szeretetről és hűségről, emberi természetről. Bárhová is veti azonban az élet, sohasem hagyja cserben bátorsága és hűsége.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 102 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

London, Jack (1876-1916)
A maják kincse. Ford. Tersánszky J. Jenő et. al. Ill. Cserkuti Dávid. Budapest, Holnap, 2009. 295 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)Jack London A maják kincse címmel – filmforgatókönyvből készült „színes meséjét” ez alkalommal Tersánszky Józsi Jenő remek fordításában ismerhetik meg a kalandregények kedvelői. A történet főszereplője, a jó kedélyű, fiatal milliomos, Francis Morgan, lelkesen fogadja elhunyt édesapja legjobb barátjának, Regannak és egy elszegényedett fiatal nemesnek, senor Alvarez Torresnek a javaslatát, hogy kutassa fel a család egyik őse, a vén tengeri rablóként emlegetett Sir Henry Morgan elásott kincseit. Három héttel később már a közép-amerikai Chiriquai lagúnák közelében vitorlázik, és egy maja pap segítségével a maják legendás kincseinek nyomába ered. Fantasztikus kalandok, halálos ellenségek, reménytelen szerelem, váratlan fordulatokban bővelkedő kincskeresés, rejtélyes maja kultúra, elveszett lelkek a középkorból, tőzsdei manőverek a 20. századból, és egy csipetnyi irónia - minden együtt van ahhoz, hogy a regény Cserkuti Dávid grafikus, a képregények figuráit idéző jellegzetes fekete-fehér illusztrációinak kíséretében, felhőtlen kikapcsolódást biztosítson ifjú és felnőtt olvasónak egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

London, Jack (1876-1916)
A vadon szava. 3. kiad. Bp., Holnap. 2012. 95 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)Az író legjelentősebb alkotói korszakának egyik remek darabja, A vadon szava 1903-ban jelent meg, és rövidesen a legsikeresebb könyvek közé került. Cselekménye hátterében a kilencvenes évek végén kitört kanadai aranyláz szerepel. A gazdagodás reményétől elkápráztatott amerikaiak körében páratlan mértékben fellendült a kutyák iránti kereslet, szerepük ugyanis a lelőhelyek felfedezésében pótolhatatlan. E célból lopják el Santa Clara-völgyi otthonából Bruckot, a kutyát, "aki szinte" egyik napról a másikra kerül bele egy gyötrelmekkel, kínzásokkal tarkított, kegyetlen életformába. Kiszolgáltatott áldozatként vergődik az eldurvult, a meggazdagodás őrületétől megszállott emberek között, s ebben az irgalmatlan világban tárulnak fel értékei.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 51 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

London, Jack (1876-1916)
Farkasvér. Ford. Semlyén István, ill. Budai Tibor. Bp., Dunakanyar 2000, 1997. 257 p., 21 cmJack London hatalmas és igen egyenetlen színvonalú életművének egyik legszerencsésebb korszaka az alaszkai aranyásását követő időszak volt. A nagy élmény elsősorban állatregényekben és állatnovellákban "csapódott le" az írónál, ám ezek a művei - a Farkasvér mellett A vadon szava a legjelentősebb köztük - korántsem csupán izgalmas, érdekes állattörténetek. Jack London egyik nagy újítása, újdonsága bennük, hogy állatok sorsán keresztül úgy tudja történeteik hatalmas erejű irodalmi ábrázolását adni, hogy egyúttal állatai nem válnak sápatag szimbólumokká, megmaradnak "hiteles", igazi állatoknak. A Farkasvér "hőse" valódi farkas, név szerint Fehér Agyar, "aki" kipróbálja, illetve "akivel" a sors kipróbáltatja az összes lehetséges életmódot: együtt él farkastestvéreivel kegyetlen-igazságos csorda­életet, lesz belőle mellőzött, kiközösített "magányos farkas", szolgálni kényszerül egy indián faluban kutyaként, miután indián gazdájától, Szürke Hódtól megszökött, befogják szán­húzó kutyának, megismerkedik a kutyák közt élő farkas "másságának" szenvedéseivel, sikeres, kegyetlen, "embertelen" küzdő kutya lesz belőle, végül olyan helyre, olyan gazdához kerül, aki mellett kihozhatja magából a legszebb, legnemesebb tulajdonságokat, azokat a jellemvonásokat, amelyekben mintegy egyesülnek a farkas és a kutya jellemének pozitívumai. A történet egyfelől izgalmas, kalandregényszerű alkotás, véres küzdelmekkel, szenvedélyekkel, kínokkal és diadalmakkal. Másfelől mélyen filozofikus, "farkasbőrbe bújtatott" antropológiai, nevelődési regény is. Szerzője egyszerre mutatkozik e művében remek kalandregényírónak és igazi nagy epikusnak.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 68 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lowry, Lois (1937)
Az emlékek őre. Bp., Animus K., 2013. 302 p., 21 cmEgészen különös és egyedi gyermekregény Az emlékek őre, amely 1994-ben elnyerte a Newbery Medal irodalmi díjat és több mint 5 és fél millió példányszámban fogyott el Amerikában. Lowry, Lois amerikai író negatív utópiája Huxley és Orwell modorában a gyerekek (kiskamaszok) számára íródott. A történet egy jövőbeli közösségben veszi kezdetét. A „szép új világban”, amely látszólag maga a tökély, a tizenkét éves fiúknak és lányoknak egy életre kijelölik a helyét és a szerepét. A mű főszereplője Jonas, a tizenkét éves fiú, akinek életébe ad betekintést a szerző. A kamasz fiú közösségéből hiányzik a fájdalom, a mindennapi élet küzdelme, minden olyan érzelem, amely az egyéni létnek a sajátja, ez ellen lázad a beavatás előtt Jonas, akinek a beavatási szertartás után az lenne a feladata, hogy betöltse az Emlékek Őrének szerepét, az egyetlen olyan emberét, aki az „egyenlét” előtti állapotok emlékét őrzi. Az emlékek őre az, aki emlékei, és bölcsessége által tanáccsal szolgálhat a közösségnek. Amint Jonas befogadja az emlékeket, az elődje, Az Őrző rádöbben: milyen felszínes is a közösség élete. Jonas eközben azt is felismeri, hogy a világ amelybe beleszületett nem tökéletes, erről szól az egyfelől megborzongató másfelől azonban a katarzis élményét nyújtó, felemelő regény, amely komoly gondolatisága okán elsősorban a tizenéves fiúknak ajánlható. A regény egy trilógiának az első kötete, amely Lowry Valahol messze, illetve a Hírvivő című műve követ.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, disztópia
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lowry, Lois (1937)
Hírvivő. Ford. Tóth Tamás Boldizsár Budapest, Animus, 2007. 167 p. 22 cmA Hírvivő a szerző regénytrilógiájának utolsó darabja, de előzményeitől (Az emlékek őre, Valahol messze) függetlenül is érthető, élvezhető a történet. A közösség, amelyben a regény főszereplője Matty él, zömében messziről érkezett, sokat szenvedett emberekből áll, akik tisztelik a másságot, a fogyatékkal élőket. Faluban, ebben a különös, a boldogság szigetének tűnő kis világban, egy napon baljós változás veszi kezdetét: az addig egymás gyengesége, rendellenessége iránt elnéző embereken a félelem, a csalárdság, a hatalomvágy és a kegyetlenség jelei mutatkoznak. Megelégelik a bajba jutottak megsegítését és elhatározzák, hogy lezárják a Falut az újonnan érkezők elől. Matty feladata lesz, elvinni a hírt a szomszédos falvakba, és egyben, amíg nem késő, magával hozni vak gondozója lányát, Kirát. Az önálló életet élő, ellenségesen viselkedő Erdőn keresztül haladva Matty rájön, képes betegeket gyógyítani, ám úgy tűnik föl, veszélyes küldetése meghaladja erejét... A megrendítő, elgondolkodtató, feszült cselekményű történet a tizenévesek körében sikerre számíthat.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Az emlékek őre, Valahol messze

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lowry, Lois (1937)
Számláld meg a csillagokat. Ford. Bátori Tamás. Budapest, Animus K., 2001. 141 p. 22 cmA történet 1943-ban, Dániában játszódik. A német megszállók elkezdik az ország zsidó lakosságának koncentrációs táborokba telepítését, de a terv megvalósítása közben szembesülniük kell a dániai ellenállás elszántságával. A regény tulajdonképpen a nagyszerű dán ellenállásról és a több mint hétezer dániai zsidó Svédországba történő áttelepítéséről szól, a főszereplők, Annemarie és hasonló korú zsidó barátnője, Ellen szemszögéből. Az ő bátorságukat, félelmeiket, hősiességüket és tragédiájukat megénekelve, arra emlékezteti a legfiatalabb nemzedéket, hogy a legborzalmasabb körülmények között is létezik bátorság, barátság, büszkeség és emberi tartás. A kitűnő, izgalmas és megrendítő, fikciót előadó, de történelmileg hiteles gyerekregényt – a kistizenévesek széles körében érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lowry, Lois (1937)
Valahol, messze. Ford. Csatári Ferenc. Budapest, Animus Kiadó, 2004. 199 p. 22 cmA regény a szerző regénytrilógiájának többi tagjához (Az emlékek őre, Hírvivő) hasonlóan különös, futurisztikus világban játszódik, egy olyan közösségben, amely kegyetlenül kitaszítja, elpusztítja gyenge, beteg, testi hibás tagjait. A sánta, kicsavarodott lábbal született kislányt, Kirát is halára ítéli a falu közössége, de édesanyja - felhasználva családja hatalmát és befolyását - megvédi lányát. Amikor Kira árvaságra jut, a kislány ismét komoly veszélybe kerülne, ha az Őrzők Tanácsának egyik tagja, Jamison pártfogásába nem venné. Jótevője nemcsak megvédi az ellenségeitől, de nagyszerű otthont is biztosít számára, és ritka, rendkívüli képességét ismerve, felelősségteljes munkával látja el. Kira úgy érzi, végre a közösség javára válhat, elérheti, hogy ne csupán megtűrjék, hanem el is fogadják az emberek. Csakhogy egy napon rá kell ébrednie: tehetsége önző érdekeket szolgál, boldogságának nagy ára van… A trilógia minden darabja többrétegű, az izgalmas események olvasás közben fontos kérdések és válaszok fogalmazódnak meg a tizenéves olvasók számára az élet értékeiről, az emberi kapcsolatokról – érdemes ajánlani körükben.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Az emlékek őre Folytatása: Hírvivő

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Malot, Hector (1830-1907)
Talált gyerek. Ford. Morvay Zsuzsa. Budapest, Holnap, 2012. 384 p. 21 cm (Ifjúsági Könyvek)Hector Malot klasszikus ifjúsági regénye 1878-ban jelent meg első ízben, azóta nemzedékek kedvelt olvasmánya lett, nyolcvan nyelvre lefordították, számos alkalommal megfilmesítették, és képregény, rajzfilm, rádiójáték, hangoskönyv és musical keretében is megismerhették az ifjú olvasók a hányatott sorsú „talált gyerek”, a bátor kis Rémi fordulatokban gazdag életútját. Rémire, Közép-Franciaország egyik legszegényebb falujában találnak rá nevelőszülei, itt él az édesanyjának hit Barberin mama szerető gondoskodása alatt nyolcéves koráig. Ekkor lép a színre a történetben a Párizsban dolgozó, de rokkantsága okán hazatérő mostohaapa, aki sok pénzt remélve, eladja a fiút az öreg muzsikusnak, Signor Vitalisnak. Az öregember különös színtársulatával - három kutya és egy kis majom közreműködésével - vándorszínészként keresi a kenyerét, közéjük tartozva Rémi megismeri az egymásra utaltság, a barátság fontosságát, az őszinte szeretet összetartó erejét; Signor Vitalis nemcsak fogadott apja, de tanára, példaképe is lesz a fiúnak. Viszonylagos boldogsága azonban hamarosan megint véget ér, mert sorsa egészen felnőtt koráig úgy alakul, hogy ahányszor szerető emberek veszik körül és már-már biztonságban érzi magát, mindig történik valami, aminek következtében magára marad, és egyedül kell boldoguljon az életben… A romantikus, kalandos történeteket kedvelő kamaszok körében népszerűségre számíthat a regény.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Malot, Hector Henri (1830-1907)
A tengerész fia. Bp., Mágus K., 1997. 212 p., ill., 17 cm. (Könyvfalók könyvtára.)Hector Henri Malot a francia regényirodalom múlt század második felének neves képviselője. Írói sikerét megalapozó korai regényeinek egyike a most ismét megjelent, ifjúságnak szánt kötet, mely az 1961-es kiadás Tóth Emőke által jelentősen átdolgozott változata. A francia halászfaluban él a - a regény ifjú főhőse - "tengerész fia". A családi legenda - amely édesapja és a rokonok csodákkal, kalandokkal teli tengeri utazásairól szól - korán felkelti a fiúban a tengerészélet utáni vágyakozást, de amíg első igazi kalandját megélheti, számos próbát kell kiállnia. Romain korán elveszti édesapját, ezután a nehéz körülmények között élő, jó lelkű öreg halász, Bihorel "úr" veszi gondjaiba. Bár a nála töltött "játszva tanulás időszaka" nem tart soká, tanítója példája, gondos nevelése életre szóló útmutatásul szolgál. Az öreg halász váratlan eltűnése után Romain édesanyja - hogy a tengerészélettől távol tartsa fiát - ötévi munkára nagybátyjához szerződteti. A fösvény nagybácsinál érlelődik meg a további sorsát meghatározó végleges döntés: megszökik, és hajóra száll. A fiút kiskorúsága miatt egyik hajó sem veszi fel, ezért cselhez folyamodva - egy utazóládában elrejtőzve - jut fel a hajóra, mely útközben balesetet szenved. Romaint "tengerésztudása" menti meg: a roncsot sikerül partra kormányoznia. Kedves és jóságos szállásadójának sorsa ráébreszti Romaint a szomorú lehetőségre: az édesanyja is meghalhat, miközben ő távol van. Ezért hazatér, és a továbbiakban boldog, szerencsés életet tudhat magáénak szerettei oldalán. Az emberi leleményesség, bátorság és erkölcsi tartás szép és megható példáját nyújtó, kalandos történet a 10-14 éves korosztálynak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
A locsolókocsi. Ill. Réber László. Budapest, Holnap, 2012. 214 p., 21 cm (Ifjúsági könyvek)Közel ötven évvel ezelőtt született Mándy Iván ifjúsági regénye, a helyzetek, örömök és gondok azonban, amelyekkel tizenéves hősei találkoznak, mit sem vesztettek időszerűségükből. A szereplők a 7/b osztályba járnak, Omasics és Totyi barátok, ám barátságukra árnyékot vet a csinos, szőke Král Bori érkezése. Barátság, szerelem, kalandok szövik át a történetet, melyben rendre feltűnik a címadó locsolókocsi, hogy tiszta vízsugaraival újra meg újra átmossa, megtisztítsa a világot…
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
Arnold, a bálnavadász. Ill. Réber László. Bp., Holnap Kiadó, 2003. 174 p.Különös, csodákkal teli világba kalauzolja el a tizenéves olvasókat a szerző. A fordulatos, meseszerű történetben játékbabák kelnek életre, hogy "gazdáikkal", a gyerekekkel együtt induljanak el a világ felfedezésére. A lírai történetek életbölcsességre, egymás megbecsülésére és még számos életigazságra tanítják a kamaszokat, akik vélhetően örömüket lelik majd a Réber László által életre keltett meseregény olvasásakor.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
Csutak és a szürke ló. Ill. Réber László (1920-2001). Bp., Holnap, 2011. 159 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)A mára már klasszikussá vált „Csutak történetek” első darabja a nagy képzelőerővel megáldott kisfiú, a címszereplő Csutak és a lakókerületükben talált szürke ló történetét meséli el lírai elemekkel gazdagon vegyítve. A kisfiú leghőbb vágya, hogy a kerületben lakó korabeli gyerekek csapatába beilleszkedjen. Ez azonban nem mindennapi módon történik, mert Csutak végül azért lesz a társaság központi alakja, mert egy vágóhídra szánt szürke lovat ment meg és társaival együtt gondozásba veszik a szeretetet igencsak megháláló állatot. Érdemes ajánlani a kiskamaszoknak a költői történetet.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
Csutak színre lép. Ill. Réber László. Bp., Holnap, 2010. 201 p., 21 cm. (Ifjúsági könyvek)Mándy olykor szomorúsággal vegyes, játékos költőiségtől áthatott ifjúsági regényeiben: a Csutak-történetekben az a különleges, hogy nincs bennük semmi különleges. Értékük és népszerűségük magyarázatát éppen ez a paradoxon rejti. A leghétköznapibbnak tűnő cselekmény is átlényegül ezekben az irrealitás és valóság között egyensúlyozó, a tragikumot és a groteszket mesterien ötvöző írásokban. A gyermekévek bánatai, a kamaszok rivalizálásai, az első találkozás az alattomossággal, az erőszakkal, miközben meghátrálni kényszerül a szelídség - a Csutak színre lép jóval többről szól, mint két gyerekcsapat, a Színes Géza vezette Ér utcaiak és a Nagyvilági Főcső vezérelte Vay Ádám utcaiak vetélkedése, mint egy vézna kiskamasz, és ellenfele szembenállásáról.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
Csutak színre lép + Csutak és a szürke ló + Csutak a mikrofon előtt + Csutak és Gyáva Dezső.. Bp., Magvető Kvk., 1993. 712 p., 19 cm. (Mándy Iván művei.)Mándy olykor szomorúsággal vegyes, játékos költőiségtől áthatott ifjúsági regényeiben: a Csutak-történetekben az a különleges, hogy nincs bennük semmi különleges. Értékük és népszerűségük magyarázatát éppen ez a paradoxon rejti. A leghétköznapibbnak tűnő cselekmény is átlényegül ezekben az irrealitás és valóság között egyensúlyozó, a tragikumot és a groteszket mesterien ötvöző írásokban. A gyermekévek bánatai, a kamaszok rivalizálásai, az első találkozás az alattomossággal, az erőszakkal, miközben meghátrálni kényszerül a szelídség - a Csutak színre lép jóval többről szól, mint két gyerekcsapat vetélkedése, mint egy vézna kiskamasz, és ellenfele szembenállásáról. A nagyváros zsúfolt, rohanó világában, a sok élményt, csalódást és vetélkedést látott utcáin, terein játszódik a Csutak és a szürke ló, gyermekek és egy vágóhídra ítélt, vén gebe barátságának lírai krónikája, melyből 1960-ban film is készült. Akár az előzményeket, korszerű, filmképekre emlékeztető látásmód, mulatságos helyzetek, plasztikus alakrajzok, és környezetrajz teszi emlékezetessé a Csutak-regények harmadik kötetét is, a Csutak a mikrofon előttöt amelyben Csutak strandra megy, ravaszkodik, játszik, csalódik, félszeg és zseniális egy személyben, és még tükröt is tart a felnőttek sokszor önző, gyermeki szemmel nézve érthetetlen társadalma elé. Ifjúkori szorongásokról, önmagunk erejének és erkölcsi tartásunk első megtapasztalásáról szóló üzenetet tolmácsol a Csutak és Gyáva Dezső. "Elmondani valamit a mai gyerekek hétköznapjából. Ezekből az egyszerű és mégis feledhetetlen pillanatokból, amikor a gyerek felfedezi az utcát, a teret - és egy kicsit saját magát." - vall az író történetei indítékairól.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
Robin Hood. Budapest, Új Palatinus, 2003. 275 p. 19 cmA címszereplő, a leghíresebb angol népi hős, a néphit benne testesíti meg a szabadság utáni vágyat. Mándy feldolgozásában a lazán összekapcsolódó kalandok regényszerűbbek lesznek, az epizódokat az író cselekménnyé sűríti. Robin Hood - egy kicsit Toldi Miklóshoz hasonlóan - szeretne a király szolgálatába szegődni, és csak kényszerhelyzetekben rejtőzik el a sherwoodi erdőbe társaival. Segíti a szegényeket, igazságot szolgáltat az üldözötteknek, és végül, mint Oroszlánszívű Richard hű alattvalója, köztiszteletben álló személyiségként él tovább szerelmével, a szép Marinnal. Mándy megtartja a legendák népmesei hangját, életre kelti a középkor hangulatát, ízelítőt ad a kor szokásaiból, így készíti elő a gyerekeket a bonyolultabb történelmi regények befogadására.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mankell, Henning (1948)
A csillagkutya. Bp., Móra Kvk., 2001. 175 p., 20 cm (Az én könyvtáram)A történet Svédország egyik kietlen, zord éghajlatú városkájában játszódik az 1950-es években. Itt él a kiskamasz fiú, Joel az édesapjával, aki nehéz munkával, favágással keresi meg a család számára a kenyeret. Joel sok mindent nem ért meg a világból, hogy miért vannak szegény emberek, és miért kell apjának annyit dolgoznia. Amikor esténként, elalvás előtt ezekről a dolgokról elmélkedik, megjelenik képzeletében egy kutya, "akinek" ezentúl a nyomát követve olyan dolgok esnek meg a fiúval, amelyek megváltoztatják addigi életét. Joel kalandjai során megismeri a rosszat és a bűnt, megtanulja tisztelni a jó szándékot. A tanulságos, szép történet a főszereplő kortársainak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Alkonyatkor nőnek az árnyak, A fiú, aki a hóban aludt, Utazás a világ végére

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mankell, Henning (1948)
Alkonyatkor nőnek az árnyak. Bp., Móra Kvk., 2003. 188 p., ill. 20 cm (Az én könyvtáram)Az író előző történetének, A csillagkutyának főszereplője, Joel ebben a történetben már 12 éves, s bár a különös kutya már nem tart vele, mégis hihetetlen kalandok esnek meg a fiúval. Például egyszer áthajt rajta egy autóbusz, ám Joelnek semmi baja sem történik, azonban azt elhatározza, hogy ezt a szerencsét meg kell hálálnia a sorsnak. Ezért hát meglátogatja Orrnélküli Gertrudot, aki bár igen különc, mégis nagyon kedves barátja a fiúnak, aki elhatározza, hogy férjet kerít a hölgynek, hogy anya és feleség lehessen. Az ideális férjjelölt, Dávid, akire a helyi kocsmában lel rá a fiú, ideális jelöltnek mutatkozik. Jót tenni azonban, úgy hogy az másoknak is jó legyen, nem is olyan könnyű, mások sorsába kéretlenül beavatkozni pedig sok félreértést és fájdalmat okozhat, többek között erre is megtanítja majd a legifjabbakat a bölcs mese, amely a valódi szeretetről és a fantázia hatalmáról szól.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: A csillagkutya

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mankell, Henning (1948)
Utazás a világ végére. Bp., Móra, 2005. 220 p. (Az én könyvtáram)Joel Gustafson ebben a történetben már 15 éves. Édesapja keményen és sokat dolgozott, hogy fiát becsületben felnevelhesse, mert asszony nem volt a háznál, Joel édesanyja régen elhagyta őket. Egyszer egy furcsa levél tartalmából kiderül, hogy hol él az asszony, és akkor apa és fia felkerekednek, hogy megkeressék az anyát, aki egykor elhagyta gyermekét. Joel és Jenny, az édesanya között furcsa viszony alakul ki. A fiú inkább barátjának tekinti az asszonyt, ám amíg lelkében is "helyére teszi" a történéseket, felnőtté érik. Nem tér vissza szülővárosába, hanem tengerre száll, hogy vágyait megvalósítsa...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzményei: A csillagkutya, Alkonyatkor nőnek az árnyak, A fiú, aki a hóban aludt

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

May, Karl (1842-1912)
Az Ezüst-tó kincse. Ford. Szinnai Tivadar. Szeged, Könyvmolyképző K., 2007. 261 p. 21 cmA klasszikus indiánregényben az indiánok elrejtett kincse után folyik a nyomozás. Winnetou, Old Shatterhand és társaik megkísérlik megakadályozni, hogy a rókaképűek bandája ne szerezhesse meg a kincset. A bátor harcosok végül eljutnak az Ezüst tóhoz, hogy itt, kalandok sorát lezárva megmentsék az indiánok ősi örökségét.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, indiánregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

May, Karl (1842-1912)
Az inka öröksége. Bp., SubRosa K., 1994. 387 p., ill., 20 cm. (Új sorozat May Károly műveiből.)A kalandos ifjúsági regény több mint száz évvel ezelőtt, az argentín pampákon és a Kordillerákban játszódik. Főhőse a rettenthetetlen Jaguár apó, aki természetesen német telepes, eredeti neve Hammer. Miután a Buenos Aires-i arénában könnyűszerrel elintéz egy jaguárt és egy vad bölényt, húszfőnyi válogatott csapatával elindul a hegyekbe, hogy tealevelet gyűjtsön. Csatlakozik hozzá az őslények után kutató német tudós, Fritz nevű szolgálójával és egy fiatalember, akiről csak az derül ki, hogy szintén német. A szórakozott tudós kétszer is a lázadó indiánok fogságába kerül, akiket egy volt aranyásó és egy torreádor vezet. A tudóst Jaguár apó menti meg a haláltól, ugyancsak ő húzza ki a csávából a békés kamba törzset is, ravaszul csapdába csalva az abipánokat. Időközben kiderül, hogy a gonosz aranyásó, aki néhány éve Jaguár fivérét ölte meg, és a bikaviador, aki az utolsó inka apjának gyilkosa, az inkák elrejtett kincsének elrablására szövetkezett. Jaguár apó révén a két gazember elnyeri méltó büntetését, miközben még arra is marad idő, hogy megtalálják a keresett őslény csontvázát és elegendő teát gyűjtsenek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

May, Karl (1842-1912)
Winnetou. Szinnai Tivadar ford., átdolg. Kosáryné Réz Lola. Szeged Könyvmolyképző K., 2005. 2 kötet 1077 p.A Winnetou a serdülőkorú fiúk sok-sok generációjának emlékezetes regénye magyar változatban több mint hét évtizede futja karrierjét. Az Alexandra Kiadó gondozásában megjelent szövegváltozat a Kosáryné Réz Lola-féle feldolgozást közli, együtt adva hatrészes, a pionírok, vagyis a Vadnyugat meghódításának korában - a regényfikció szerint a 18. század végén - játszódó regényt, amelynek fő- és mellékszereplői a valaha volt legnagyszerűbb indián törzsfőnök mellett Old Shatterhand, Old Death és Old Firehand. Ők az állandó szereplői a kalandos cselekménysoroknak, amelyekben hódításért, küzdelemért, győzelemért, kincsért folyik erővel és leleménnyel a harc a jó és a rossz között.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, indiánregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mikszáth Kálmán (1847-1910)
A beszélő köntös. Piliscsaba, Konsept-H, 2011. 116 p. 21 cm (Könyvkincstár. 15.)Az 1889-ben írt A beszélő köntös jellegzetesen mikszáthi történelmi idill. A három részre szakadt ország korát idézi vissza; a helyszín Kecskemét, a "különleges státusú" város nehezen megőrzött szabadsága miatt szenved hol ettől, hol attól a féltől. Bár Mikszáth több helyütt is hivatkozik a történet hitelességére, témája mégsem a történelmi konfliktusokra épül, "mert a mese benne a fő, a történelmi események csak mint színek bukkannak föl mögötte". A mese Lestyák Mihály, a kicsapott diákból lett kecskeméti főbíró és Cinna, a szép és hűséges cigánylány alakja körül bonyolódik. Az ő szerelmük történetét írja le Mikszáth sok humorral és szeretettel.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mikszáth Kálmán (1847-1910)
A két koldusdiák. Budapest 2006. Heted7világ 106 p. 21 cm (A gyermek - és ifjúsági irodalom gyöngyszemei)Az árva testvérpár megható története a 17-18. század fordulóján játszódik: a halálra botoztatott jobbágy fiai, Pista és Laci a végtelen nyomorúság és kiszolgáltatottság elől menekülnek, egyikük Bécsbe, másikuk Erdélybe, hogy megannyi félelmetes és izgalmas, szívszorító és hősi kaland után II. Rákóczi Ferenc kurucainak táborában találkozzanak. Megpróbáltatásaiknak azonban itt sem szakad vége, félreértések miatt ismét menekülniük kell. Amikor a becsületük, tisztességük forog kockán, akkor ismerik föl, hogy sorsuk nem lehet a folytonos menekülés, és a két nyíltszívű diák őszintén föltárja életét a nagyságos fejedelem előtt, aki megjutalmazza őket hűségükért. A két koldusdiák története a megpróbáltatásokat nagy lelki erővel elviselő, az élet nehézségeiben megigazuló fiatalok története. Az ifjúság széles körében érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mikszáth Kálmán (1847-1910)
A tót atyafiak + A jó palócok. Bp., Osiris, 2009. 230 p. 19 cm (Osiris diákkönyvtár)"A művek világa Mikszáth gyermekkorát idézi föl egyszerű történetekkel, falusi alakokkal, háttérben a gyönyörű tájjal, a fenséges természettel" - olvasható az ifjúságnak szánt kötet előszavában. Mikszáth korai elbeszélő művészetének két tündökletes darabja A tót atyafiak (1880) és A jó palócok (1881). Hősei feledhetetlenek, emlékszünk Olej bacsára és Lapajra, a híres dudásra, Bede Annára és a pogány Filcsikre. Akaratlanul is visszaidéződik bennünk történeteiknek babonás modernsége, amelyet Mikszáthnál a józan meg­figyelés, a csaknem pozitivista kriticizmus ellenpontoz. A két kötet az író legjobb, világirodalmi szintű alkotásainak gyűjteménye.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Akli Miklós. Bp., Édesvíz K., 1998. 187 p., 23 cm. (Forrás.)A regény főszereplője Ferenc császár - aki II. Józsefet követte a Habsburg uralkodók sorában - udvari mulattatója: jó kedélyű, szellemes, csavaros eszű, és korántsem riasztó külsejű férfi. Fenséges kenyéradó gazdája egy kislányt bíz gondjaira: legyen a gyámja az árvának, akinek apja a császárért áldozta életét. Az eleinte tisztán apa-gyermek viszony az idő múlásával lassan átadja helyét a szenvedélyes szerelemnek, ami azonban csak lányrablás, világpolitikai bonyodalmak, vetélytárs jelentkezése és még sok egyéb kaland után érkezik el a beteljesüléshez. - Mikszáthnak ez a műve mese inkább, mintsem történelmi regény - elsősorban a gyermekek olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Beszterce ostroma. Bp., Osiris 2005. 230p. 19 cm (Osiris diákkönyvtár)A Beszterce ostroma, Mikszáth egyik legnevezetesebb műve, 1894-ben született. Voltaképpen egyfajta magyar Don Quijote-történet. A 19. század vége táján az egykori Észak-Magyarországon élő, előbb csak hóbortos, később mindinkább elboruló elméjű főnemes a rohamosan kapitalizálódó társadalom kellős közepén egy darab középkort varázsol maga köré. A regény a magyar irodalom realista vonulatának egyik kiemelkedő alkotása, hősében (aki a szerző regényírói művészetének köszönhetően bolondériái ellenére is elnyeri az olvasók rokonszenvét) Mikszáth a korabeli magyar társadalom megkésettségét is ábrázolta.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyar várak regéi. Ill.: Kapolcsi Kovács Csaba. Bp., Móra Ferenc Kvk., 1994. 120 p., ill., 24 cmA hajdani várak, a sokszor omladékaikban is impozáns erősségek mindig fölkeltették a fiatalok érdeklődését és fölgyújtották az írók képzeletét is. Mikszáth is megírta a múlt század utolsó éveiben a maga várhistória-gyűjteményét, mert kitűnő alkalmat látott egy-egy erőd vagy várkastély történetében arra, hogy meséljen a gyerekeknek a múltról, a magyar nép régi dicsőségéről, a vitézek hősiességéről, esetleg csalafintaságáról, emberi bűnökről és esendőségekről. Kötete elején ugyan azt írja: "Csapjuk el hát a történelmi adatok száraz könyvét, s kérdezzük meg a regétől. Annak szabad tudnia mindent." Valóban úgy tesz, mintha csöppet sem érdekelnék a történelmi tények, a folklór motívumai, a helytörténet tényei; bő mesélőkedve valósággal ontja az izgalmasabbnál izgalmasabb történeteket, miközben a maga epikus színező hajlamát sem fékezi. Mégis a figyelmes olvasó rendre találkozik a valós adatok fölhasználásával, egykori krónikák, szájhagyományozású regék, mondák és legendák állításaira való hivatkozásokkal. Mikszáth úgy mesél - a szónak legeredetibb értelmében -, hogy a fordulatos események mögött földereng a történeti hitel, és még inkább megérezhető a história levegője.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mondák, történelmi mondák, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Szent Péter esernyője. Budapest, Holnap, 2010. 213 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)A Szent Péter esernyője Mikszáth egyik legismertebb műve. E kisregény terjedelmű, harmatosan üde történet valójában egyetlen, igaz, részletesen kidolgozott anekdota arról, hogy valaki akkor is elérheti a boldogságot, ha egy nagy vagyon - mellesleg jogos öröksége - után nyomoz, de helyette a tökéletes szerelmet találja meg. Mese­szerű cselekmény és reálisan megformált epizódok sokasága, idilli pillanatok ragyogása és alantas szenvedélyektől átjárt, komor világ ellentéteiből épül fel az arányos kompozíció, amely egyszerre sugározza az író bizakodását az ember eredendően jó természetében és aggódását a boldogság mindenkori törékenysége miatt.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 29 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Micsoda négy nap! Bp., Tericum K., 1994. 311 p., 19 cmAz eredetileg 1934-ben megjelent, a "régi szép idők" hangulatát árasztó, vidám regény főhőse, a szép Jenny Windell igencsak bajba kerül: éppen azon a napon látogat el a régi családi fészekbe, amikor a nagynénje. A szalonba benyitva a nagynénit holtan találja - nyilván elesett, és beverte a fejét az ajtófogóba -, és mint afféle jólnevelt lány, mindjárt rendet is csinál. Utólagos ijedelmében azonban elbujdosik, s miközben Londonban folyik a nyomozás, ő különféle kalandokat él át az angol vidékeken, s még egy jóképű fiatalemberrel is találkozik. Előbb-utóbb természetesen mindenre fény derül, és a fiatalok boldog szerelmesekként sétálnak ki a regényből. Az ártatlan, kedves mókázás ellenállhatatlanul mulatságos Karinthy Frigyes fordításában.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Milway, Alex (1978)
Egerek és egyebek. Budapest, Pongrác K., 2010. 411 p., 22 cmAz ifjú angol szerző első regénye kalóztörténet, amelyben az egerek is igen fontos szerephez jutnak. Óváros leghatalmasabb lakója, Isiah Lovelock, aki az ominózus Egérvadász almanachot is jegyzi szerzőként, a város legnagyobb egérgyűjteményének birtokosa. Ennek a kollekciónak az egérőri posztját tölti be a tizenkét éves Emiline Orelia. A kislány leghőbb vágya, hogy ritka fajok után kutató egérvadásszá váljon. Egy napon a víz partra vet egy halott matrózt, akinél Lovelocknak szóló fenyegető üzenetet találnak. Ezzel kezdetét veszi a küzdelem a hatalmas úr és Egérszakáll, a Héttenger legrettegettebb kalóza között. Emiline is belekeveredik a harcba, amikor a kalóz kézre kerítésére induló hajóra kerül. Nem is sejti még, milyen tengeri szörnyek és félelmetes csaták várnak rájuk az út során, amely egyesek számára talán a vérpadhoz vezet, és arra sem számít, hogy kiderül, Egérszakáll valójában az egerek kitartó védelmező, Lovelock pedig súlyos bűnöket követett el… Az olvasmányos, izgalmas regényben időről időre feltűnő egerek számtalan fajtájának (vitorlaegér, rémegér, drakulíregér, puskaporegér) részletes leírását is megtaláljuk az író fekete-fehér rajzai kíséretében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Molnár Krisztina Rita (1967)
Maléna kertje. Ill. Simonyi Cecília. Budapest, Naphegy, 2013. 240 p. 22 cmAz igényes kivitelezésű, különleges hangulatú, varázslatos gyermekregény főhőse Máli, becsületes nevén Füge Maléna. A kislány nagyon magányos, mert elfoglalt szülei ritkán érnek rá vele foglalkozni. Máli rendszeresen gyakorol a zongoraórákra, és ilyenkor a játékát mindig figyelmesen hallgatja egyetlen barátja, az öreg tücsök, Szibill. Szibill nem mindennapi állat, több ezer éves, és beszélni is tud. A kislány minden bajával hozzá fordulhat, mert mindig meghallgatja, és tanácsokat is ad, ha szükséges. A kislány arról álmodozik, hogy a szüleinek végre több idejük lesz rá, nem cetliken üzengetnek, és nem mobiltelefont ajándékoznak neki, hanem inkább bunkert építenek a kertben, külföldi nyaralás helyett pedig otthon pihengetnek együtt, miközben apukája gitározik. Egycsapásra vége szakad aztán a magányának, amikor összetalálkozik a jólfésültnek korántsem nevezhető Janóval. Összebarátkoznak a fiúval, aki a bátyjával és a nagymamájával él, és a kislány előtt lassan feltárul Janó családjának szomorú története. A kislány hamarosan újabb barátságokat köt, színesebbé, kalandosabbá válik az élete, és talán megvalósulnak a legnagyobb álmai is… Az olvasmányos, magával ragadó történet hangulatához remekül illeszkednek Simonyi Cecília finom, színes illusztrációi. A szerző számos művelődéstörténeti adalékot is beleszőtt a könyvbe, melyet érdemes a gyerekek figyelmébe ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény, meseregény, gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1842)
Avonlea-i krónikák 2. Ford. Szűr-Szabó Katalin. Szeged, Könyvmolyképző Kiadó, 2010. 235 p., 21 cmA kötetben a kanadai írónő újabb tizenöt novelláját olvashatjuk, amelyek természetesen az Avonlea-ban játszódó korábbi történetek hangulatát idézik. A humort sem nélkülöző, kedves elbeszélésekben számtalan egymásra találásnak lehetünk tanúi. A főhősök között találunk olyan testvéreket, akik évekkel ezelőtt hátat fordítottak egymásnak, ám egy árván maradt kislány meghozza számukra a kibékülés lehetőségét. Az egyik történetben férj és feleség találja meg az utat egymáshoz, méghozzá az esküvőjére készülődő lányuk jóvoltából. A másikban önző mostoha fondorlatával elválasztott szerelmesek találkoznak újra, még éppen időben, mielőtt a lány valaki máshoz menne férjhez. Arra is találunk azonban példát, amikor egy vénkisasszony képzeletbeli udvarlója elevenedik meg, olyannyira, hogy ez a történet sem végződhet azután mással, mint szerelmi házassággal. A romantikus történetek tizenéves lányoknak ajánlhatók. Előzménye: Montgomery, Lucy Maud: Avonlea-i krónikák
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, romantikus elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
A Kék Kastély . Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 259 p., 21 cmA regény főhőse, a 29 éves Valancy Stirling özvegy édesanyjával és kuzinjával éli szigorú szabályok által meghatározott, unalmas életét. A szürke hétköznapokból az ábrándok világába menekül, méghozzá képzeletbeli spanyol otthonába, a Kék Kastély falai közé. Ott végre megfeledkezhet egyhangú életéről, semmitmondó külsejéről, magányáról, vénlányságáról. Aztán egy napon levelet kap, amelyből megtudja, hogy gyógyíthatatlan szívbetegségben szenved. Dr. Trent – amint azt később megtudjuk, csupán tévedésből elküldött, valójában nem is hősnőnknek szóló – levele gyökeresen megváltoztatja Valancy életét. A lány fellázad, egyik napról a másikra otthagyja addigi otthonát, és önálló, új életet kezd, amelyben számtalan kaland mellett a szerelem várja...
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
A Mesélő Lány. Bp., Európa Kvk., 1999. 324 p., ill., 20 cmA regény főszereplői a Váratlan utazás című regényből megismert szereplők unokái, akik a szülők, nagyszülők neveit kapták a keresztségben. A King testvérek, Felicity, Cecily, Felix, Den és barátaik, valamint a náluk vendégeskedő unokatestvér, az élénk fantáziával megáldott Sara Stanley a Prince Edward szigeteken nyaralnak, hogy megismerkedjenek szüleik egykori otthonával. Kalandjaik és a kisváros lakóinak mindennapjai elevenednek meg a történetből, amelyben köznapi valóság és költészet fonódik egybe, visszaidézve a századelő angolszász világát. A kamaszlányoknak ajánlható regények önállóan, egymástól függetlenül is érthető, élvezhető történetek.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne az élet iskolájában. Ford. Szűr-Szabó Katalin. 3. jav. kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2013. 308 p. 21 cmA regényben teljes szépségében, gazdagságában kibomlik Anne jelleme. Az öreg Matthew és nővére, Marilla óvó szeretetében nevelkedő lányka kilép a gyermekkor védettségéből az életbe. Elvégzi a főiskolát, visszatér szülővárosába, s tanító lesz a helyi iskolában. Kis tanítványainak igyekszik visszaadni mindazt a szeretetet, amit ő kapott hajdanán. A romantikus, szép leányregény, amely előzményétől függetlenül is élvezhető, bízvást számíthat a kamaszlányok érdeklődésére.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne családja körében. Ford. Szűr-Szabó Katalin. Szeged, Könyvmolyképző K., 348 p. 21 cmA kanadai írónő századfordulón megjelent világsikerű regénysorozatának hatodik darabja a kötet. Nagyot lép előre az időben; kilenc esztendő telt el azóta, hogy a főszereplő elbúcsúzott az Edward-szigeti falucska kedves házaitól, nevelőszüleitől, akik otthont adtak az árva kis Anne Shirleynek. Kilenc esztendeje él Gilbert Blythe orvos oldalán Glen St. Maryben, a Zugolynak becézett szép kis házban. Öt gyermek édesanyja, boldog és harmonikus élete van férje oldalán gyermekei körében, akik várják az új kis testvér megérkezését. A napsütötte ég azért időről időre beborul Anne fölött is; hol az emberi rosszakarat, hol saját aggodalmaskodásai keserítik. Kétségek emésztik, vajon Gilbert szereti-e még, és igen meggyötri férje kellemetlenkedő nagynénje. De a gyermekszoba lakói - Walter, Jem és Shirley, a tündéri vörös fürtjeivel Diana, Nan és Rilla - és persze Gilbert is mindig segítenek elűzni a felhőket. A romantikus regény, mely előzményeitől függetlenül is élvezhető, számíthat a kamaszlányok érdeklődésére. Az Anne-regények alapján készült filmsorozatot Váratlan utazás címmel többször is láthatták a televíziónézők.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne és a Szivárvány-völgy. Ford. Szűr-Szabó Katalin. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 288 p. 21 cmA kanadai írónő századfordulón megjelent világhírű regénysorozatában az árva kis Anne Shirley életét írta le gyermekkorától felnőtt asszony koráig. Az 1926-ban megjelent Anne és a Szivárvány-völgy a sorozat hetedik darabja, melyben ott folytatódik a történet, amikor Anne már Gilbert Blythe orvos felesége, hatgyermekes családanya, s "fiókái" közül már csak Shirley és Rilla kicsi, a többiek iskolások. Felnőtteket és gyerekeket a pihenésre, a gondtalan órák eltöltésére hívogatóan várja a közeli Szivárvány-völgy, melyet - a képzelet szabadon szárnyalva - tündérekkel, manókkal népesít be. Ám akadnak olyanok is, akik a vaskosabb valóságot részesítik előnyben; a rosszcsont Meredith gyerekek ugyancsak felbolydítják a kis kanadai falucska, Glen St. Mary nyugalmas életét, de végül is minden jóra fordul, s visszatér a béke. A romantikus regény, mely előzményeitől függetlenül is élvezhető, számíthat a kamaszlányok érdeklődésére. Az Anne-regények alapján készült filmsorozatot többször is láthatták a televíziónézők.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne férjhez megy. Ford. Szűr-Szabó Katalin. Szeged, Könyvmolyképző K., 2007. 280 p. 21 cmA kanadai írónő Anne-regényei közül az ötödik kötetben ifjú menyasszonyként lép az olvasók elé Anne Shirley, az egykori árvalány, miközben szerető nevelőszülei­től, Avenloe falucska lakosaitól, gyermek- és ifjúkora kedves színhelyétől, a Zöldmanzárdos háztól búcsúzik. Az esküvő után Gilbert Blythe orvos oldalán megérkezik Glen St. Marybe. Kis ház várja, kert, a falu feletti dombtetőről látszik Négy-Szél kikötője, s azon túl a zord, ám nyugalmas tenger. Az ifjú házasok boldog napjait, az első közös karácsonyt élik, s úgy látszik, Anne jól választott, megtalálta az "igazit". Megszüli kislányát, de Joyce gyengécske csecsemő, meghal. Anne lassú lábadozása közben szerető férje ad enyhülést bánatára. Számos kitűnően egyénített szereplő bukkan fel a regényben: Jim Boyd kapitány, az öreg Dave doktor és hitvese, a titokzatos, szomorú sorsú Leslie és mások - az ő élettörténetük is beleszövődik a történetbe. A romantikus lányregény előzményeitől függetlenül is élvezhető.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne gyermekei a háborúban. Ford. Szűr-Szabó Katalin. Szeged, Könyvmolyképző K., 2009. 341 p., 21 cmA kanadai írónő századfordulón megjelent világhírű regénysorozatában az árva Anne Shirley életét írta le gyermekkorától felnőtt asszony koráig. A klasszikus regénysorozat 1921-ben megjelent nyolcadik, utolsó kötetében a "babaház" békés idilljébe beleszól a történelem, s a többgyermekes édesanyát, Annet súlyos próbatétel elé állítja: fiai a frontra mennek, lányai is igyekeznek kivenni részüket a segítségadásból. Anne mellett Rilla áll, a tizenöt éves kamaszlány. A regény, mely négy esztendő krónikája, nagyobbrészt az ő naplójából bontja ki a történéseket - az otthon maradottak tevékenykedését, és a világba szakadt családtagok sorsát. A romantikus regény, mely előzményeitől függetlenül is élvezhető számíthat a kamaszlányok érdeklődésére. Az Anne-regény alapján készült filmsorozatot többször is láthatták a televízió nézők.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne karácsonya. Ford. Szűr-Szabó Katalin. 3. váltl. kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 148 p., 21 cmA kiadó ebben a kötetben a kanadai írónő Anne Shirley-történeteiből a karácsonyi és újévi ünnepkörhöz kapcsolódó elbeszéléseket adja közre. A magyar nyelven első ízben napvilágot látott bájos, szívmelengető, csipketerítős, kalácsillatos békebeli hangulatot közvetítő írások ezúttal sem fognak csalódást okozni a romantikus lányregényeket kedvelő ifjú olvasóknak: bár akadnak nehézségek Anne életében, a történetek végére a szeretet és az igazság mindig győzedelmeskedik a bajok felett.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne otthonra talál.. Ford. Szűr-Szabó Katalin. Szeged, Könyvmolyképző K., 2011. 330 p. 21 cmAz idős Cuthbert testvérek, Marilla és Matthew, úgy döntenek, hogy a hopetowni árvaházból egy eszes, belevaló, tíz éves fiúcskát fogadnak örökbe, „aki elég idős már ahhoz, hogy azonnal rá lehessen bízni egy-két munkát, de elég fiatal, hogy a rendes nevelés fogjon még rajta”. A legnagyobb döbbenetükre a kért jókötésű fiú helyett, egy vézna, vörös hajú, szeplős arcú kislány érkezik, aki ráadásul rengeteget beszél. Első gondolatuk, hogy visszaküldik a gyermeket az árvaházba, ám az élénk fantáziával megáldott, eleven, melegszívű és szeretetre éhes Anne - bár időről-időre bajba keveredik és gyökeresen felforgatja Cuthberték megszokott, egyhangú életét - hamarosan rabul ejti szívüket. Anne életútját otthonra találásától első tanítói munkájáig nyomon követő könnyes-vidám történet feledhetetlen élményt ígér a romantikus történeteket kedvelő tizenéveseknek – elsősorban is lányoknak.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne új vizekre evez. Ford. Szűr-Szabó Katalin. Szeged, Könyvmolyképző K., 2011. 307 p. 21 cmSzerelmes leveleket visz a posta Summerside és Kingsport között; Anne Shirley, a frissen végzett bölcsészdiplomás lány sűrűn ír vőlegényének. Beszámol örömeiről, de gondjairól is, Anne ugyanis a városka középiskolájának az igazgatónője, de kinevezését nem mindenki vette jó néven. Három esztendő könnyes-vidám történései elevenednek meg a regényben, s mire Anne és Gilbert esküvője elérkezik, kiderül, mennyi minden érhető el türelemmel és szeretettel. Megváltozik a keserű, tüskés Katherine Brooke, Anne tanártársa, és megjuhászodik Anne kis pártfogoltjának, a félárva leánykának rideg, örökösen zsémbeskedő nagymamája.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne válaszúton. Ford. Szűr-Szabó Katalin, ill. Rényi Krisztina. Szeged, Könyvmolyképző K., 2006. 267 p., 21 cmA regényben folytatódik az árva kislány, Anne Shirley életének története. Az előzményből (Anne otthonra talál) megtudtuk, hogy meleg családi fészek fogadta be a kislányt, s ő derűvel, szeretettel viszonozta nevelőszülei jóságát. Az Anne válaszúton című, önállóan is élvezhető műben már szépséges ifjú hölgy, egyetemi hallgató, akinek választania kell két fiatalember szerelme között, s a döntés nem könnyű. Az írónő színes képet fest a századforduló Kanadájának egyetemi világáról, s ezúttal is kiapadhatatlan mesélőkedvvel és derűvel szövi a történetet.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Avonlea-i krónikák. Ford. Szűr-Szabó Katalin. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 218 p. 21 cmA Prince Edward szigeten fekvő Avonlea már ismerős helyszínnek tűnhet föl a kanadai írónő romantikus lányregényeit – többek között Anne Shirley, az árva, vörös hajú kislány életét gyerekkorától felnőtt asszony koráig nyomon követő történeteket – kedvelő olvasók előtt. A magyarul első ízben megjelent kötet novelláiban - bár Anne is színre lép – mégsem ő játssza a főszerepet, hanem a tengerparti kisváros lakói, akik ha ünnep alkalmával összegyűlnek, kifogyhatatlanok a szívszorítóan szép vagy éppen humorral átszőtt avonlea-i krónikákból. Figyelemre méltó például a már kissé korosodó jegyespár Theodora és Ludovic esete, akik tizenöt év után csak Anne fondorlatos közbejárásának köszönhetően tudnak dűlőre jutni a házasságot illetően. De szóbeszéd tárgya a gazdag, szűkmarkú és rendkívül büszke Öreg Hölgy önfeláldozó, mély szeretete egykori szereleme árvaságra jutott lánya iránt, és szinte mindig találgatásokra ad okot a szépséges Lucinda és jóképű Romney különös kapcsolata is, akiknél reménytelenül várja már sok éve a család, hogy az összezördült szerelmesek megtörjék makacs hallgatásukat. A tizenkét szívmelengető, varázslatos történetet érdemes ajánlani a tizenévesek – elsősorban is – a lányok körében.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, romantikus elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Az arany út. Bp., Európa Kvk., 2000. 299 p., ill., 20 cmA regény főszereplői a Váratlan utazás című regényből megismert szereplők unokái, akik a szülők, nagyszülők neveit kapták a keresztségben. A King testvérek, Felicity, Cecily, Felix, Den és barátaik, valamint a náluk vendégeskedő unokatestvér, az élénk fantáziával megáldott Sara Stanley a Prince Edward szigeteken nyaralnak, hogy megismerkedjenek szüleik egykori otthonával. Kalandjaik és a kisváros lakóinak mindennapjai elevenednek meg a történetből, amelyben köznapi valóság és költészet fonódik egybe, visszaidézve a századelő angolszász világát. A kamaszlányoknak ajánlható regények önállóan, egymástól függetlenül is érthető, élvezhető történetek.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Váratlan utazás. 1. köt. 4. jav. kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2010. 222 p. 21 cmA kanadai írónő ifjúsági regénysorozatának főszereplője a csupaszív, derűs Sara Stanley, aki családi otthonától távol új környezetével, rokonaival ismerkedik az első epizódban (Sara útnak indul). Váratlan bonyodalmak közé csöppen egy vetített képes iskolai előadás rendezőjeként (Sara és a tűzvész). A messziről érkezett vendég, a bájos Sylvia Grey énekesnői karrierjét egyengeti - az ifjú lányoktól szokatlanul talpraesetten (Éji dal). Két magányos embert hoz össze a Duncan McTavish megjelenése című kisregényben. A kötetzáró Vesztegzárban kalandos módon megismerkedik egy magányosan élő idős emberrel.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Váratlan utazás. 2. köt. Szeged, Könyvmiolyképző K., 2008. 167 p. 21 cmA kanadai írónő ifjúsági regénysorozatának főszereplője a csupaszív, derűs Sara Stanley az ifjú lányoktól kissé szokatlan határozottsággal igyekszik formálni környezete életét, így azután különféle bonyodalmak előidézője lesz. Végül azonban mindig kiderül: kincs a háznál a talpraesett Sara. Az Átváltozásokban bátran kiáll kis barátja, a béresgyerek mellett - becsületes jelleméről téve tanúbizonyságot. Az Abigail néni szerelme című epizódban a már nem éppen ifjú jegyespár - idős nénikéje és annak kérője - útját egyengeti a boldogság felé. Ám ennyivel nem is éri be: egy csecsemőt is csempész a szeretett tanti házába (Malcolm és a talált gyerek). A Felicity fogadása a barátság erejét hirdeti, az Arabella King kincsesládájában pedig egy titokzatos örökség, a rejtélyes kék láda körül kerekedik némi bonyodalom.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Váratlan utazás. 3. köt. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 210 p.Az azonos címen megjelent, két-két epizódot tartalmazó két ifjúsági regény folytatása ez a harmadik kötet, amely az előzőkhöz hasonlóan a tizenkét éves Sara Stanley életének újabb két eseményét eleveníti meg. A Vesztegzárban Sara kalandos módon megismerkedik egy magányosan élő idős emberrel. Az Átváltozásokban bátran kiáll kis barátja, a béresgyerek mellett, nem először téve tanúságot becsületes jelleméről, jó szívéről.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Váratlan utazás. 4. köt. Ford. Prikler Renáta, H.. Szeged, Könymolyképző K., 2008. 195 p. 21 cmAz azonos címmel megjelent, két-két epizódot tartalmazó ifjúsági regények folytatása ez a 4. kötet, amely az előzőkhöz hasonlóan a tizenkét éves Sara Stanley életének újabb két eseményét eleveníti fel.Az Abigail néni szerelme című epizódban a jószívű, de akaratlanul is állandóan zűrzavart okozó Sara egy már nem éppen ifjú jegyespár - nagynénje és idős kérője - útját egyengeti a boldogság felé. A következőkből az is kiderül, hogy nem éri be ennyivel: egy csecsemőt lop szeretett Abigail nénjének (Malcolm és a talált gyerek).
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Móra Ferenc (1879-1934)
Aranykoporsó. Bp., Szent István Társ., 2010. 447 p., 21 cmAz Aranykoporsó a Kr.u. 3. évszázad végén játszódik; a kereszténység terjedése létében veszélyezteti Diocletianus császár pogány hatalmát. Serdülő fia számára őrzi a trónt, akiről azt jósolják az istenek, hogy a birodalom felvirágoztatója lesz, de ehhez feltételt is szabtak: húszesztendős koráig kiléte titok legyen mindenki előtt. Quintipor tehát saját atyja szolgálójaként él az udvarban. Itt ismerkedik meg Galerius caesar lányával, Titanillával. Innen kezdve két alapvető motívum húzódik végig a művön: a keresztény-pogány vallási küzdelmek és a fiatalok bontakozó szerelme. A szerelem a pogány császár fiának keresztényi vértanúhalálával ér véget. Móra Ferenc a kereszténység, az új mellett tesz hitet, de az antik kultúrák, az elbukó régi szépségeinek megbecsülése nehézzé teszi számára a régi világtól való elszakadást.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Móra Ferenc (1879-1934)
Hannibál föltámasztása és más elbeszélések. Bp., Unikornis K., 1998. 339 p., 20 cm. (A magyar próza klasszikusai.)A kötetben a Hannibál föl­támasztása című kisregény, Móra Ferenc egyik legnépszerűbb "felnőtt" szépirodalmi alkotása, valamint az 1923 és 1936 között kiadott, gyűjteményes köteteiben megjelent írásokból válogatott elbeszélések kaptak helyet. A címadó kisregény sajátos ötvözete az író pacifista, humanista szellemű eszmehirdető műveinek, gunyoros, ironikus társa­dalomrajzának és idilli, bizakodó, optimista világszemléletének. Az alaptörténet tulajdonképpen egyszerre ad módot keserű szatírára és groteszk iróniára, ám a szerző végül is úgy alakítja az elbeszélést, hogy annak hatása inkább feloldó, harmonikus lesz. Egy hadi­fogságból hazatérő tanár - a regény narrátora - nagyszabású történelmi tanulmányt ír Hannibálról, pontosabban a zámai csatáról, és azt próbálja valószínűsíteni, hogy jobb irányba haladhatott volna a világtörténelem, ha Hannibál lesz a győztes. A kicsiny termetű, félszeg természetű, filosz alkatú tanár azt azonban nem veszi számításba, hogy milyen lesz majd tanulmányának a fogadtatása. Az írás nagy botrányt kavar, még parlamenti interpelláció is foglalkozik vele, s a tudós tanár antiszemita uszítás céltáblájává válik. Teljes elkeseredésében már öngyilkos akar lenni, amikor mégis az életnek szavaz bizalmat, mert születendő fiában látja sorsának reményteli folytatását. A kisregény után álló, az író novellisztikáját reprezentáló válogatást - melynek sorrendje nélkülözi a kronológiai rendet - még maga az író állította össze, megjelenését azonban már nem élhette meg. A novellák a szépíró Móra mesélő kedvéről (Jánoska mennybemenetele; Márton apó zálogol) és a muzeológus néprajzi, régészeti műveltségéről (Hun sírok, hun nem azok) is számot adnak.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Móra Ferenc (1879-1934)
Rab ember fiai. Bp., Akkord K., 2003. 96 p., 20 cm (Talentum diákkönyvtár)A Rab ember fiai voltaképpen történelmi meseregény, amelynek elbeszélése térben és időben nagyon is meghatározott. Apafi Mihály fejedelemsége idején játszódik a török sanyargatta Erdélyben -, mégis inkább valamiféle örök-időtlen mesetájat ábrázol, meseszereplőkkel. Haza-, szülő-, testvérszeretet, bánat és derű, furfang ötvöződik benne egyetlen történetté.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Móra Ferenc (1879-1934)
Szeptemberi emlék. Novellák, emlékezések. Vál. Fodor Irén. Kolozsvár, Polis Kvk., 1998. 244 p., 21 cm. (Remekírók diákkönyvtára.)Móra Ferenc sokadik válogatott novelláskötete a Remekírók diákkönyvtára című sorozatban, Móricz Zsigmond előszavával jelent meg. A novellákat kötetbe válogató Fodor Irén három ciklusba (Úri kalap, Mihály folyamatbatétele, A herepfedény) rendezte az anyagot. Az elbeszélésfüzér tündéri, könnyes-mosolygós gyerektörténetekből, és Móra néhány történelmi tárgyú írásából áll össze. A címadó novella mellett a Történet az egyik csalóról és a Szép karácsony szép zöld fája című elbeszélések is helyet kaptak a gyűjteményben, melyek vélhetően a mai diákok felé is közvetítik az író - becsületről, jószívűségről szóló - üzenetét. Az önéletrajzi fogantatású írásokat Móricz bevezető soraival lehet ajánlani: "Humorának titka az volt, hogy a legfájóbb, a legkényelmetlenebb érzéseket vidám szavakba csomagolva találta ki: az életben való elbúvás és az élettől való megszelídültség, ez volt az ő humora".
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Móricz Zsigmond (1879-1942)
Légy jó mindhalálig. Budapest, Osiris, 2013. 356 p. 19 cm (Osiris diákkönyvtár)Ezt az 1920-ban írott könyvet kezdettől fogva Móricz életművének legjavához számították a kritikusok. A regény olvasható a jóság-szeretet-ártatlanság himnuszaként, a gyermeki lélek szentimentális bemutatásaként, önéletrajzi elemekkel átszőtt vallomásként, emlékezésregényként, beszámolóként a kollégiumi életről. Ugyanekkor e kisvilág képében Nyilas Misi sorsában lehetetlen nem észrevenni a cseppben a tengert tükröztető szándékot, a korhadt, ósdi, mégis veszedelmesen virulens magyar elmaradottságot bíráló hangot, a lázadást minden fennállóval szemben.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 37 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Móricz Zsigmond (1879-1942)
Móricz olvasókönyv. Vál. T. Aszódi Éva, Ill. Rényi Krisztina. Kaposvár, Holló és Társa Kvk., 1998. 80 p., ill., 28 cmA Holló és Társa Könyvkiadó szebbnél szebb kötetei a kisebb gyermekekhez közelítik magyar klasszikusaink felnőttek számára írt üzeneteit, mesévé, mesés történetté alakítják a súlyos mondandót hordozó elbeszéléseket, diáktörténetté szelídítik a későbbi, a felnőtt személyiséget érlelő gyermek- és ifjúkori eseményeket. A Móricz olvasókönyvben Rényi Krisztinának, a gyermeki látásmódhoz közelítő, eleven színű, egyszerűségükkel vonzó rajzai segítenek a kisebbeknek, hogy bátran és kedvvel hozzáfogjanak Móricz írásaihoz, Harmathy bácsi­, Misike, Rojtos Bandi történetéhez. T. Aszódi Éva értő válogatásában találkozhatnak a kis Fillentő; A nehéz kétgarasos és a Hét krajcár prózájával, egyelőre csupán megsejtve azt a mélyebb tartományt, amelyre majd rányílik a felnőtt olvasó szeme, és amelytől elszorul a torka. Az író gyermekarca tűnik elő azokból az írásokból, melyekben Móricz a szülőföldjét mutatja be (Ficfás Tiszaháton, ahol gyermek voltam, részletek), a debreceni kollégium "idő-füstös várára" emlékezik (Kedves tanító úr). Vitézséget tanulhatnak a gyerekek azokból az írásokból, amelyek a magyar történelem dicső eseményeire emlékeznek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Móricz Zsigmond (1879-1942)
Pipacsok a tengeren + A kis vereshajú. Miskolc, Felsőmagyarország K., 2001. 215 p., 21 cm (Felföldi kincsestár.)Móricz Zsigmond két kisregényét tartalmazza a kötet. Az első elbeszélés, a Pipacsok a tengeren a gyermekkori szerelem felejthetetlen élményét idézi föl. Főszereplője az ábrándos természetű "testi dolgokra" ügyetlen Gabi élete nagy próbáját állja ki, amikor a távoli pusztán hirtelen rájuk törő tiszai árvízből megmenti szerelmét, Zsuzsikát. A második kisregény, A kis vereshajú az ifjúság, a tizenévesek életét hozza megérinthető közelségbe. Egy műkedvelő színielőadás kapcsán a szerző első feleségének leánykori világa, a századfordulós felföldi város, Kassa társadalmi élete, szokásai, meghatározó alakjai kelnek életre.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nagy Katalin (1928-1988)
Intőkönyvem története. Ill. Zsoldos Vera. Szeged, Könyvmolyképző K., 2007. 184 p. 22 cm (Jonatán Könyvmolyképző)Nagy Katalin első ízben 1974-ben kiadott, Intőkönyvem története című ifjúsági regényét eddig hét nyelvre fordították le, és sikeres tévéfilmet is készítettek belőle. Főszereplője Melinda, hetedik osztályos tanuló, aki nagyszüleinél nevelkedik Tiszaáron. A békés, boldog gyerekéveknek azonban vége szakad Tata - szeretet nagyapja - halálával, mert a kislány Pestre kerül szigorú nővéreivel együttlakó édesanyjához. Az új, szokatlan környezetben az addig jól tanuló Melinda sorra kapja az intőket. Tizenkét intőjének történetét meséli el, amelyeken keresztül kibontakozik egész élete és fény derül a zűrös viselkedése hátterében álló lelki problémákra. Az idegen környezet; a kiszámíthatatlan, ismeretlen emberek; az őt folyton nevelni akaró, szigorú nagynénik, és végül a legfontosabb, az új apa fölbukkanása, aki bár minden szempontból megfelel a kamaszlány elvárásainak, mégis megzavarja anya és lánya bensőséges együttlétét – mind-mind dacot és lázadást váltanak ki az őszinte, egyenes jellemű kislányból. Melinda érzelmi viharait, ellenállásait, majd az új apához vezető útjának megtalálását az érzékeny kamaszlélek alapos ismeretében, hitelesen mutatja be a kötet.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak
Folytatása: Próbarepülés

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Németh István (1930)
Felhőnézők. Válogatott gyermeknovellák. Újvidék, Forum , 2012. 141 p. 21 cmA vajdasági magyar író gyermeknovelláiból készült válogatás - négy fejezetbe osztva anyagát (Mi van…? Felhő futott a napra, Úszó sziget, Óvárosi udvarok) - az 1960-as évektől kiindulóan négy évtized munkásságából nyújt ízelítőt. A rövid elbeszélésekben nem annyira a történésekre esik a hangsúly, mint inkább a gyermekvilág jelenségeire, sokszínű érzelem- és gondolatvilágára, amelynek Németh István empatikusan megértő – sohasem kívülálló – hiteles közvetítője. A múltat felidéző, lírai hangvételű emlékezések sorában a szülő figyelme, feltétlen szeretete elvesztésétől való rettegés, a felnőtt dicséretére és elismerésére való vágyakozás, a megszégyenüléstől és az elutasítástól való félelem, a bátorságpróba, a barátságban és szerelemben való csalódás, a féltékenység, a gyerekkori trauma, egy-egy apró esemény, hangulat felidézése, impresszionisztikus megörökítése egyaránt jelen van. A magával ragadó, őszinte hangú írások a 11-14 éves korú olvasók, különösen a lányok figyelmére számíthatnak - érdemes ajánlani a körükben.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
A mi Kinizsink. 2. kiad. Bp., Móra, 2010. 194 p., 21 cmA szerző regényében kitűnő szatírát ad a szocializmus korának hatalmaskodó kiskirályairól, jelesül az "alig-város" Zeréndvár megalomániás tanácselnökéről és hűséges alattvalóiról. Garai Nándor tanácselnök, aki tucatnál több szervezet, bizottság, szövetkezés tagja, irányítója, toronyházat tervez a község főterének parkja helyén. Ki akarja vágatni a csodálatos jegenyesort és elrendeli, hogy gyűjtsék be a kedvtelésből tartott állatokat. Mivel mindenki Garaitól függ, senki sem mer szembeszállni az ésszerűtlen rendelkezésekkel. A gyerekek ekkor a kor "varázseszköze" a számítógép segítségével életre keltik a hős vitéz, Kinizsi Pált. A törökverő bajnok egy kissé nehezen találja helyét a mai világban, de aztán beilleszkedik, és annak rendje és módja szerint igazságot szolgáltat. Mire azonban a televízió is megjelenik, hogy rögzítsék a különös eseményt, Kinizsi Pál alakja szertefoszlik...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
Az anyu én vagyok. 2. kiad. Bp., Móra. 2011. 184 p. 21 cmA komikus és meglepő fordulatokban bővelkedő történet főszereplője az ötödikes Misi, aki nagy érdeklődéssel követi tudós nagyapja kísérleteit. Tata kutatásain középpontjában ugyanis a metamorfózis áll. Sikeres állatkísérlete után az emberekre is ki akarja terjeszteni az átváltozást, választása lányára és kisunokájára esik. A két vállalkozó szellemű családtagnak mindössze fél órát kellene egymás "testében" eltölteni. A kísérlet sikerül, Mesi anyja, a csinos harminchárom éves, elvált történelem tanárnő bőrébe bújik bele, míg az, lánya fiús alakját ölti magára. És ezzel kezdetét veszi a bonyodalmakban bővelkedő, kacagtató események sora. A regény végére természetesen mindenki visszabújik a saját bőrébe, ám a kísérlet eredményeképpen sokkal jobban megérti egymást anya és lánya. A szórakoztató olvasmányt Cakó Ferenc rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
Gyerekrablás a Palánk utcában. Bp., Móra, 2011. 239 p. 20 cm (Nógrádi Gábor könyvei)A mulatságos történet középpontjában egy kisfiú, Lajcsi áll, akinek szülei elváltak. A válást a mama kérte, elsősorban arra hivatkozva, hogy férje állandóan külföldön "kószál". A kószálós Apuka, aki kamionos, valóban sokat nem tartózkodik otthon, ám a kisfiú ennek ellenére nagyon szereti őt, és képzeletének ő az első számú hősjelöltje. Nem csoda hát, ha mostohaapját, Sanyi bácsit és annak édesanyját, Róza nénit az első perctől kezdve mérhetetlen ellenszenvvel fogadja. Ekkor azonban váratlan fordulat történik, Lajcsi eltűnik és a "Fekete kéz" aláírásával levél érkezik a házhoz, amelynek írója hatalmas váltságdíjat kér Lajcsi szabadon bocsátásáért. Ekkor lép színre Hecseki, a detektív, aki a történet végére kibogozza, az igencsak összekuszálódott szálakat...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
Hecseki és a kedves betörők. Budapest, Móra, 2008. 270 p. 22 cm (Nógrádi Gábor könyvei)Hecseki Boldizsár rendőr hadnagy körzetében különös betörések zajlanak: a törpeméretű betörők mintha nem lennének tisztában az ellopott tárgyak értékével… Hecseki a rá jellemző megfontoltsággal lát neki az ügy felgöngyölítésének, ám amikor lefüleli a három gyerekből és egy tolókocsiban ülő öregasszonyból álló kis csapatot – mindenki döbbenetére - nemcsak a bűnözők védelmére kel, de még lakást is cserél velük. A mulatságos helyzetekben bővelkedő történet végére minden tisztázódik és a nyomozó szigorú főnöke, Portoroki százados is belátja, kissé lágyszívű beosztottja a lehető leghelyesebben járt el.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
Hogyan neveljünk? 1-2. rész. Ill. Cakó Ferenc (1950). 3. felújított kiad. Bp., Móra, 2012. 185 p., ill., 21 cmA kötet - mely Nógrádi Gábor Hogyan neveljünk? és a No, és hogyan neveljünk? című könyveit tartalmazza - közel száz rövid írásában a kamasz lép elénk, aki előtt semmi sem szent, de tekintélyromboló energiái olyan elementáris humorral, életkedvvel párosulnak, hogy sok mindent elnézhetünk neki. E polgárpukkasztó narrátor monológjainak görbe tükrében fölbukkan a felnőtt környezet majd minden szereplője - a családtagok, az iskolai élet tanár- és diákalakjai, a társadalmi tekintélyt megtestesítő hivatalnokok némelyike. A monológokból kiderül az is, hogy kamasz hősünknél nincs megértőbb, hogy pszichológusok tudós hadát megszégyenítő lélekismerettel rendelkezik, melyre természetesen gyarló embertársai egytől egyik rászorulnak (Hogyan neveljük a szüleinket?; Hogyan neveljük a zongoratanárnőnket?). A jellemhibákban elmarasztalható embertársak sorából - ez csak természetes - csupán egy valaki marad ki: a kötet írásainak főszereplője, maga a kamasz. A kötet sok mulatságos percet szerez majd a fiatal olvasóknak. Jók a karikatúra hatású rajzok, Cakó Ferenc munkái.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 30 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
Papa, ne már! Samu és Papa. 2. kiad. Budapest, Móra, 2012. 134 p. 21 cmAmióta Mama meghalt Anya szerint a Papa egy kissé elhagyta magát: gondoskodásra van szüksége. Így Papa egy hétvégén hozzájuk költözik, ami Samunak komoly gondot okoz. Egyrészt egyértelműen szereti, másrészt viszont nem tudja elviselni furcsaságait. Nagypapa ugyanis állandóan hangosan beszél, éjszaka horkol, minden nőbe szerelmes, és ha segít unokájának problémái megoldásában, csak még nagyobb galibát okoz. Pörgős dramaturgia, humoros helyzetek, mindennapi, gyereknyelvi kifejezésekkel tarkított, hibátlanul gördülő nyelv jellemzi Nógrádi legújabb ifjúsági regényét, amely nagyszerű szórakozást ígér a tíz éven felüli olvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
Pete Pite. 4. kiad. Bp., Móra, 2013. 192 p., ill., 21 cmAlighanem minden családban elhangzik néhányszor a szülők szájából, ha a gyerek panaszkodik, hogy nehéz az iskolás élet: Bárcsak a helyedben lennék! De vajon mi történne akkor, ha ez a helycsere valamilyen varázslat folytán - a valóságban is megtörténne? Erről szól az izgalmas és komikus fordulatokban bővelkedő regény, amelynek főszereplője, Pete Péter a tizenegy és féléves tanuló egy reggel arra ébred, hogy édesapja, Pete Ádám harmincnyolc éves özvegy pszichológus és televíziós szerkesztő bőrébe bújt, az apa pedig fia alakját öltötte magára. A több napig tartó átváltozás ideje alatt alaposan belekóstolnak a másik életébe, így apa és fia megtanulják jobban megérteni és megbecsülni egymást, és arra is rányílik a szemük, ki az az asszony, akire mindketten, minden körülmények között számíthatnak...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 28 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

North, Sterling
Barátom a mosómedvém, Rascal. Ford. Jászay Gabriella, ill. Zsoldos Vera. Bp., Falukönyv-Ciceró K., 1998. 185 p., ill., 20 cmSterling North történetének gyermekkrónikása - maga az író -, lelki rokona Gerald Durrellnek, s mindazoknak, akik átélhették, mit jelent olyan szülők jelenlétében eszmélni a világra, akik utódaikban meglátják és tisztelik az önálló egyéniséget, harmonikus személyiségük szeretetet áraszt és nem agresszióval, hanem tudásukkal és empátiával nyerik el a szülőnek kijáró tiszteletet, tekintélyt. A gyermek Sterlingnek ilyen apa jutott, aki - ha nem is tudta pótolni félárva fia számára az édesanyát -, legalább mindent megtett, hogy hiányát feledtesse. A 11 éves Sterling­ kitűnő úszó, horgászik, kirándul, csónakot épít és sok állatot tart - közöttük van Poe, a holló és Rascal, a mosómedve, de a bölcs bernáthegyi, Wowser is jó barát. A varázslatos történet egy év, jelesül az 1918-as esztendő krónikája. Elsősorban egy kisfiú gyermekkorának, és gyermekkora színhelyének, a wisconsini Brailsford Junction­ város lakóinak életének és környezetének lenyűgöző rajza, s egyszersmind állatregény: Rascal, a szeretetre méltó kis mosómedve "portréja".
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nöstlinger, Christine (1936)
A cseregyerek. Ford. Nemeskürty Harriet. Budapest, Animus K., 2012. 144 p. ill. 22 cm (Andersen-díjas írók)A tizenhárom éves Ewald Mittermeier, vagy ahogyan osztálytársai szólítják, Elsi, az angol hármast leszámítva kitűnő tanuló. Ám szülei a „mintabizi” hívei, ezért, hogy fiúk rossz kiejtésén javítsanak, egy angol cserediákot fogadnak be a családba a nyáron. A várt vendég, Jasper viselkedése azonban kérdésessé teszi céljuk elérését, mert a fiú nemcsak hogy elképesztően rendetlen és piszkos, de senkivel sem hajlandó szóba állni. Egyedül Elsi nővére, Sybille társaságában nyílik meg, az ő közreműködésével lassan fény derül rejtélyes viselkedésének okára. Titka alaposan feldúlja a család életét és megváltoztatva merev szabályait, örökre felejthetetlenné teszi azt a pár együtt töltött nyári hetet… A sok humorral elmesélt fordulatos történet nemcsak szórakoztató, de a kiskamaszok körében továbbgondolásra is érdemes, ajánlott olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nöstlinger, Christine (1936)
Szép kis család. Ford. Szlukovényi Beáta. Budapest, Animus, 2011. 151 p. 22 cm (Andersen-díjas írók)Az Andersen-díjas írónő legújabb történetében – humorba oltottan - tipikus mai történetet mesél el: miként megy tönkre az egykoron idilli családi élet, és hogyan lehet mindezt gyerekként túlélni. A Poppelbauer család a nagycsaládosok hétköznapi életét éli. A gyerekek körüli gondokat elsősorban anya igyekszik megoldani, hiszen a felelősségteljes munkát végző, mindig elfoglalt apa mellett – egy fonalbolt tulajdonosaként - ő az, aki leginkább mozgósítható. Ám az üzlet felvirágoztatása teljes embert kíván, a családi elvárások okán egyre gyakrabban robban ki vita a szülők között, majd amikor a családfő pecázás helyett egy Wilma nevű ifjú hölggyel kezd el randizgatni, egyenes út vezet a váláshoz… A család legfiatalabb tagjai, a három testvér – a tizenöt esztendős „nagylány”, Karli, és két öccse, a tizenhárom éves Ani, valamint a hétéves Speedi - szemszögéből elmesélt történet a tizenéveseket foglalkoztató őszinte problémafelvetése, aktualitása, humora okán méltán számíthat népszerűségre a körükben.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Orlev, Uri (1931)
Sziget a romok között. Bp., Animus K., 2003. 143 p. 22 cm (Andersen-díjas írók)A szívszorító történet főszereplője a tizenegy éves Alex édesapjával közösen a fallal körülvett varsói zsidó negyed lakója. A gettó kiürítésekor a fiúnak sikerül megszöknie és - korábbi megbeszélésük alapján - egykori lakóhelyük egyik romos épületének pincéjében talál menedéket. Életben maradásához minden leleményére szüksége van, mert a területen bujkálók és fosztogatók között szép számmal akadnak besúgok, és zsidó menekültek után kutatva, a lengyel rendőrök, német katonák is gyakran járják körbe a kiürült házakat. Ám Alex fogadalmat tett édesapjának, hogy elszakadásuk esetén, a 78-as számú házban vár rá, és a találkozásba vetett hitért, félelmeit legyőzve, a szabad élet reményét kínáló barátok segítségét visszautasítva, kitartóan küzd a túlélésért… A hosszú hónapok eseményeit, megpróbáltatásait nagy megjelenítő erővel bemutató könyv szerzője méltán nyerte el a gyerekkönyv írók Nobel-díjaként számon tartott Andersen-díjat. - A tíz éven felüli gyerekek széles körének érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Park, Linda Sue
Min mester inasa. Ford. Ilyés Emese. Budapest, Animus, 2003. 143 p. 18 cmA szívszorítóan szép ifjúsági regény történetének színhelye egy középkori koreai falu, ahol az emberek legfőbb megélhetését a fazekasmesterség biztosítja. Itt él szeretetteljes légkörben, öreg barátjával az árva, hajléktalan kisfiú, Koró, aki elhatározza, hogy ő is kitanulja a szakmát. A falu leghíresebb, legnagyobb tudású fazekasához, Min mesterhez szegődik el inasnak, és célja elérése érdekében, a korongozás körül adódó minden fáradságos és megalázó munkát elvállal. Ő vágja a fát a kemencéhez, gyűjti és szűri, tisztítja az agyagot, takarítja a műhelyt, majd mikor Min mester lehetőséget kap a császári megbízottól, hogy bemutassa remekműveit az udvarban - helyette ő vállalkozik a hosszú, veszélyes útra. Indulás előtt azonban a keményszívű, mogorva mester magához hívatja a fiút és eltaposva reményeit, a megálmodott boldogságot, megmondja neki az igazat: soha nem fogja Korót megtanítani az edénykészítés tudományára, mert a falubeli hagyomány szerint a tudás csakis apáról fiúra szállhat… Linda Sue Park ifjúsági regénye fontos emberi tulajdonságokra, társadalmi problémákra hívja fel a figyelmet (hajléktalanság, a másik emberhez fűző szolidarítás, munka iránti igényesség, kitartás a nehézségekben, a hagyományhoz való viszony stb.), ennek okán „sok órás” irodalmi beszélgetésekre teremthet lehetőséget. – A magyar szakos tanárok és a felső tagozatos diákok figyelmét egyaránt érdemes felhívni rá.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Parti Nagy Lajos (1953) – Banga Ferenc (1947)
A pecsenyehattyú és más mesék . Bp., Magvető K. 2008. 58 p.A kötet tizenhárom ( Az énekmondó, A kalifa és a tűz, Az aranyeső, Az uraság ebédje, Az egér meg a lánya, A háziember meg a háziasszony, A bolhabőr cipő, A felfuvalkodott csibe, Az ördög darálója, A róka és a kakas, A három testvér, A teknőc és az óriás, A pecsenyehattyúk) formabontó” mesét tartalmaz. Mindegyik „fabulának” egy-egy ismert népmese az alapja és valamennyi történetet a szerző, Parti Nagy Lajos sajátságos, remek humorral átszőtt nyelvi játékai tesznek különlegessé. A kiskamasz olvasó (akár kiskamasz, akár felnőtt) vélhetően még nem találkozott mesekönyvek lapjain olyan szavakkal (pl. kuplérium= rendetlenség, lüköngő= bolond ember stb.), amelyeket gyakorta használ ízes fordulattal az író. Főként a tizenéveseket ingerli majd nevetésre, hogy a gazda, akit felesége a házimunka elvégzésével bízott meg, ekként töprenkedik: „Ezzel a szepéc kis teendővel végez egy óra alatt, aztán hanyatt vágja magát, s halivúd, nézi az Eurosportot.” Ekként és hasonló mondatfűzésekben elegyedik a népmesék eredeti története a mai kor tárgyaival és életlehetőségeinek kifigurázásával. A remek humorral megírt kis történeteknek több olvasata lehetséges a felnőttek számára bizonyosan más „hangfekvésben” szólnak majd ezek a történetek, amelyek valamennyi korosztályt ingerelhetnek nevetésre. Banga Ferenc a történetek hangulatát remekül megérzékítő rajzai a szöveggel egyenlő értéket képviselnek
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mai mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Paterson, Katherine (1932)
A Nagy Gilly Hopkins. Bp., Animus K., 2002. 189 p., ill., 22 cm (Andersen-díjas írók)A tizenegy éves Galadriel Hopkins, becenevén Gilly már eddig sem könnyű életútján minden korábbinál nagyobb megpróbáltatás ígérkezik: új nevelőanyja ugyanis vakbuzgón vallásos, a házat azonban nem tartja rendben és még egy "gyagyás" féltestvért is hoz a házhoz. Nem csoda hát, hogy Gilly, a pökhendi, nagy vagány elhatározza, hogy felkeresi Kaliforniában élő édesanyját. Terve megvalósítása érdekében lopásra kényszerül, ám lelepleződik és ekkor történik meg a csoda, az utált "mostoha" szeretettel és megértéssel kezeli a fiú botlását, és Gilly felismeri, hogy valójában igazi család van körülötte...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Paterson, Katherine (1932)
Csillagnéző. Bp., Animus, 2005. 221 p. (Andersen-díjas írók)Angel Morgan nem a kisgyerekek szokásos, gondtalan életét éli, mert apja börtönben van, anyja alkoholista és egy napon magára hagyja a tizenkét éves kislányt, és öccsét, Berie-t. A gyerekek a vidéken élő nagymamánál találnak menedéket, ám a düledezett viskóból iskolába járó testvérpár élete igencsak nehéz. Angel felnőtteket megszégyenítő módon látja el önmagát és testvérét is, hogy ne kelljen intézetbe menniük. A történet nagy erénye, hogy megmutatja nehéz körülmények között is lehet és érdemes élni...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Pergaud, Louis (1882-1915)
Gombháború. Ford. Bognár Róbert. Budapest, Európa, 2010. 264 p., 19 cm1912-ben jelent meg először Pergaud regénye, amely – annak ellenére, hogy szerzője előszavát azzal kezdi, hogy műve nem kisgyermekeknek és nem is ifjú szüzeknek szól – Franciaországban olyasféle ifjúsági alapkönyvnek számít, mint nálunk A Pál utcai fiúk. A fordulatos történet a 19. század végére, a vidéki-paraszti Franciaországba kalauzol bennünket. Két kis hegyvidéki falu lakói emberöltők óta gyűlölik egymást, nem csoda, hogy a gyerekek is hadban állnak. A történet vérbő főhősei tizenkét év körüli parasztfiúk, akik elhatározzák, hogy összecsapásaikban igyekeznek foglyokat ejteni, akiket aztán megszabadítanak mindentől, amitől csak lehet, nadrágtartóktól, gomboktól. A nagy „gombháborúban” hőstett és árulás, csel és ellencsel egyaránt megesik. Bognár Róbert bravúros fordítása remekül visszaadja a szereplők ízes beszédét, s az olvasókat lábjegyzetek is segítik az idegen kifejezések megértésében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Petőfi Sándor (1823-1849)
Tündérálom. Bukarest-Kolozsvár, Kriterion Kvk., 1997. 180 p., 17 cm. (Kriterion kincses könyvtár.)Szentkuthy Miklós mondotta Petőfiről, hogy az a fajta költő ő, aki nem verset ír, de versben él; aki olyan természetességgel teremti műveit, ahogyan más lélegzik; aki a világot a maga zseniális mivoltával fejezi ki, azaz teljességében. E kis kötet a zseni teljességét reprezentálja műveinek értő válogatásával. Az időrendbe sorolt versek kezdő és végpontja (az 1842 októberi Hortobágyi kocsmárosnétól az 1849 tavaszán kelt Szülei­m halálára közé eső alig hét esztendő a magyar líratörténet beláthatatlan és fölérhetetlen csúcsát jelenti. Petőfi minden lírai műfajban, minden formában és modorban maradandót alkotott. E zseniális sokoldalúságnak is kifejezője a kötet, ahol olvashatók a helyzet- és bordalok, a betyáros,-romantikus költemények és a táj­versek, az allegorikus darabok, a költői levelek, a gyermeki szeretet vallomási, a magyar szerelmi költészet legjavát alkotó érzelmes munkái, játékos és gúnyversei, a sorssal számot vető, a tragikus jövőt megsejtő költemények és persze azok a hazafias és forradalmi versek, melyek ma már a magyar nép nemzettudatának alkotóelemei (Nemzeti dal, Egy gondolat bánt engemet, Szülőföldemen stb.).
A mű tartalmi jellemzője: versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Petőfi Sándor (1923-1849)
János vitéz. + Az apostol. Bp., Osiris Kiadó, 2004. 176 p. 19 cm (Osiris diákkönyvtár)Az 1844-ben írt népi meseeposz népszerűségét számos feldolgozás is bizonyítja. A tündérmesékbe illő kalandokat népmesei fordulatokkal ötvöző történetben az otthonából, falujából elűzött Kukorica Jancsiból mesés megpróbáltatásokon, fényes sikerek sorozatán át idealizált hős lesz. Nemcsak haramiákon, óriásokon, boszorkányokon, fenevadakon győzedelmeskedik, hanem a halálon is, mert Tündérországba érve feltámasztja meghalt Iluskáját, és elnyeri Tündérország trónját. Az apostol című művét, világtörténelmi esztendőben, 1848-ban alkotta meg a költő. A drámai izzású (önéletrajzi elemekben bővelkedő) költemény rímtelen soraiban a nemzeti és az egyetemes szabadságért meghalni kész, önfeláldozó forradalmár alakja dicsőül meg.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Porter, Eleanor H. (1868-1920)
Az élet játéka. Ford. Forscher Irma, ill. Róna Emy. Bp., Szent István Társulat, 2007. 190 p., 21 cmA múlt század közepébe, egy angol protestáns közösség szigorú-praktikus világába vezet Eleanor Porter egykor méltán nagy sikerű gyermekregénye. Régi sérelmektől megkeményedve és a boldogság gondolatát is elfelejtve éli puritán és hasznos életét Polly kisasszony, a Harrington kastély jómódú úrnője. Egy napon azonban megérkezik a kastélyba a kisasszony elárvult unokahúga, Pollyanna, aki jelenlétével fenekestül felforgatja nemcsak Polly kisasszony, de az egész, szigorú szabályok szerint szervezett kisváros életét is. Pollyanna ugyanis egy szokatlan játékot alkalmaz a nehézségek leküzdésére: megtalálni minden bajban és történésben azt a valamit, aminek örülni lehet. Kezdetben nagyon sokat kell játszania, hiszen nénje tilalmai csak nehezen boldogíthatják az őszinteségben és szeretetben cseperedett kislányt. Lassan azonban mindenki megérti a játék lényegét, és a kislányhoz kapcsolódva lazítani kezdik szigorú világukat. Pollyanna szövetségesével egy titok megfejtésére is vállalkozik: megkeresik Polly néni régi kedvesét, aki szintén magánya védelmébe burkolózik. A történet végén Polly néni visszatalál a boldogsághoz, és Pollyannának is segít élete nagy tragédiájának feldolgozásában: a bénaságra ítélt kislány betegágyánál most már ő indítja az örömkereső játékot, amely segít türelemmel elviselni a nehéz napokat, végül meghozza a gyógyulást.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Pullman, Philip (1946)
Az Úr sötét anyagai. 1. Északi fény. Ford. Borbás Mária. 3. kiad. Pécs, Alexandra, 2007. 405 p. 20 cmAz Úr sötét anyagai összefoglaló címmel megjelent regénytrilógia darabjai meghatározhatatlan korban játszódó, különös hangulatú fantasy-történetek. Főszereplője az ódon oxfordi kollégiumban nevelkedő kislány Lyra Belacqua, aki nemcsak eszével, bátorságával, de ritka adottságával is kitűnik kortársai közül: ő az egyetlen, aki képes megfejteni a jövő történéseit megmutató varázslatos iránytű, az aletiométer jelzéseit. Amikor tudomására jut, hogy édesapja a messzi Északon „Porvadászok” fogságába került, csatlakozik a gyptusok népéhez, akik az Áldozárok Testületének ördögi kísérletéhez összegyűjtött gyerekek kiszabadítását tűzték ki célul. A veszélyes, rendkívüli küldetés során páncélos medvék, boszorkányok keresztezik útjukat és harcuk nem pusztán saját világukra jár mérhetetlen következményekkel, de olyan párhuzamos világok sorsát is meghatározza, amelyek létezéséről korábban még nem is hallottak… A feszült pillanatokban bővelkedő, vad és egzotikus mese igazi olvasói csemege a csodákra, misztikumra fogékony mai tizenéveseknek.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása, A titokzatos kés, A borostyán látcső

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ráduly János (1937)
Szép Magdolna. Ill. Sipos László. Kolozsvár, Tinivár, 1994. 195 p., ill., 21 cmA jeles erdélyi folklorista, a Maros megyei Kibéd meséinek földolgozója ismét gyarapította a Kis-Küküllő mentén fekvő falu ma is elven szájhagyományozású prózakincsének maradandóan rögzített anyagát. A többnyire idős emberektől fölgyűjtött harminc népmese a prózai folklór csaknem minden típusát reprezentálja helyi változatban. Az állatmesékben megjelenített igazságtevő szándék (A kecske és a farkas) és a jóindulattal visszaélő gonoszság (A suhanc kígyó), a Mátyás király megtestesítette igazság­osztó szigor (Mátyás király és a napszámos; Mátyás király és a dúsgazdag ember), az erkölcsi alapértékekre tanító példázat (Mese Igazságról és Hamisságról) - a magyar népmesekincs morális vonatkozásait tükrözi; azt, hogy a szájhagyománynak nem pusztán a hosszú téli esték egyhangúságát föloldani hivatott szórakoztató funkciója volt, de nagyon is közösségi hivatású műfajként él ma is: erkölcsi alapértékek generá­ciós átörökítését szolgálja. A Kárpát-medence magyar nyelvterületein mindenütt előforduló "klasszikus" szerkezetű és motivikájú tündérmesék (A kígyóból lett királyfi), varázsmesék (A csodálatos zsebkendő) és csodás "karriertörténetek" (A szegény fiúból király lesz) mellett külön csoportot képeznek azok a többnyire emblematikus szövegezésű történetek, amelyek a köznapi élet jelenségeinek vagy egy-egy munka- folyamat (A malomkövek beszéde) epikus illusztrációi, netán érzékelhetően anekdotikus erede­tűek (A gazdag asszony lisztje). Ráduly János a közérthetőség érdekében nem eredeti dialektusban, s annak meg­felelő fonetikus átírásban közli a mesék szövegét, hanem az irodalmi, illetve köznyelv szólamán, s a kikerülhetetlen tájszavak, archaizmusok magyarázatait a kötet végén megadja. Ugyanakkor megőrzi a mesemondók eredeti szófűzését és a székely tájnyelv grammatikai sajátosságait. A kötet értéke a neves erdélyi grafikus, Sipos László bizarr maiságot árasztó, zárt formákat és mértanias vonalvezetést idéző, a komplex jelentéstartalmakat érzékeltető rajzainak sorozata.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ransome, Arthur (1884-1967)
Téli szünidő. Ford. Borbás Mária. Bp., Magyar Könyvklub, 1998. 285 p., 21 cmA magyar gyerekeknek talán ismeretlen és szokatlan környezetben, egy tóparti angliai tanyán játszódik a regény. Ransome hitelesen kelti életre a tájat és annak ötletgazdag szereplőit. Minden gyereknek van hobbija: az egyik "obszervatóriumot" rendez be, a másik iglut, azaz indián kunyhót épít. Olyan is akad köztük, aki írónak készül. De végül is mindnyájan felfedezők szeretnének lenni. Szilárd elhatározásuk, hogy meghódítják az Északi-sarkot. Nancy, a talpraesett, élénk eszű kislány lenne a vezér, de mumpszos, így betegsége késlelteti az indulást. A gyerekek nem töltik tétlenül a várakozási időt: korcsolyáznak, jégvitorláznak, megmentik a havas hegyen eltévedt kisbárányt, és készülnek a nagy útra. Nancy felgyógyul, de az expedíció - egy félreértés következtében - mégis nélküle indul el, és ez meglehetősen sok bonyodalmat okoz: Dorothea és Dick, a két városi gyerek eltéved a hóviharban. A felfedezőkért mentő expedíció indul, melyet Flint kapitány, a gyerekek felnőtt barátja vezet. Olvasmányos cselekményszövés jellemzi a hangulatos tájleírásokkal gazdagított, gyerekromantikával teli regényt.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rodari, Gianni (1929-1980)
Kétszer volt, hol nem volt. Bp., Ponte Alapítvány, 2001. 117 p., ill., 22 cmA történet főszereplője a kilencvennégy esztendős Lamberto báró, aki valamiféle - csak a mesékben megtörténhető - csoda folytán tizenhárom éves kisfiúvá "serdül" a történet végére, addig azonban még hosszú és kalandos utat kell megtennie. Ennek a kalandos útnak a krónikája a kötet, amelynek szerzője kacagtató humorral meséli el a kockás takaróba burkolódzó öregember megfiatalodásának történetét.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965)
Harry Potter és a bölcsek köve. Bp., Animus K., 2001. 285 p., 22 cmA Dursey család feje örökösen attól retteg, hogy feleségének nővére, aki a semmirekellő Potterhez ment férjhez, egyszer csak megjelenik az előkelő Privet Driven, bepiszkolva ezzel a család jó hírét. Ám egy napon, ha ugyan nem is az egész Potter család, de gyermekük, Harry mégiscsak a Dursley ház vendége lesz, mégpedig - legalábbis ekkor úgy tűnik - örökre. A korán árvaságra jutott Harry nagynénje házában felcseperedve - a háziak furcsálló tekintetétől kísérve - igencsak különös dolgokat művel. Lassan aztán arra is fény derül, hogy a fiú szülei varázslók voltak, akik a Roxfortban működő varázslóiskolát jeles eredménnyel végezték el. Ám a gonosz Tudodki, aki a Sötét oldalon áll, nem nézhette tétlenül a Potter házaspár jótékony varázserejéből fakadő csodatéteményeket, ezért eltüntette őket a föld felszínéről. Harry, aki kamasszá cseperedve maga is tapasztalja, hogy különös varázserő birtokában van, elhatározza, hogy megkeresi a gonosz Tudodkit. Ezért aztán útnak ered, és a sűrű erdő rejtekén, ezer veszélynek kitéve próbálja megszerezni a bölcsek kövét, amely segítségére lehet a titok megfejtésében... Így indul a világirodalom elmúlt időszakának leghíresebb regénye, amelyen vélhetően még generációk sora fog felnőni.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása:Harry Potter és a Titkok Kamrája, Harry Potter és az azkabani fogoly, Harry Potter és a Tűz Serlege, Harry Potter és a Főnix rendje

A művet eddig 119 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965)
Harry Potter és a Főnix rendje. Bp., AnimusHarry Potter ötödik évére készül a Roxforti Boszorkány- és varázslóképző Szakiskolában, de a nyári szünidő napjai továbbra is megpróbáltatást jelentenek a fiúnak. Ám egy csendesnek ígérkező estén, lelket szívó démonok támadnak rá a nagybácsiék házában. Harry varázslással védi meg magát, elűzi a támadóit, de attól kezdve félni kell, hogy kicsapják az iskolából, mert a neves intézmény egyik alapszabálya szerint a nyári szünidőben tilos a varázslás. Gyötrődésének osztálytársai vetnek véget, akik a varázslók főhadiszállására repítik a fiút, ahol a védelmével megbízott Főnix rendje és barátai körében az időközben előkerült Hermione és Ron társaságában biztonságban érezheti magát az iskolakezdésig. Ám hamarosan kiderül, hogy Roxfortban nem számíthat békés tanulásra és kviddicsezésre, amíg titkos ellenségével le nem számolt...
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
V. kötet Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a Titkok Kamrája, Harry Potter és az azkabani fogoly

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965)
Harry Potter és a Titkok Kamrája. Bp., Animus K., 2001. 316 p., 22 cmA meseregény második darabjában már régi ismerősként üdvözölhetik a gyerekek Harry Pottert, akit a Mindenható is varázslónak teremtett. A kisfiú már második éve koptatja a roxforti Boszorkány és Varázslóképző Szakiskola padjait. Szüleitől öröklött különös képessége révén olyan tudás birtokában van, amely messze a legjobbak közé emeli őt az iskolában. Ám amikor megkezdődik a szünidő, Harrynak vissza kell térnie Nagybátyja házába. A mindennapi varázslásokhoz szokott fiúnak ebben az ingerszegény környezetben ugynacsak unalmasan telnek a napjai. Hiába próbálja mindenféle "csiribi-csiribával" elütni az ólomlábon járó időt a nagybácsi többnyire gátat szab a fantázia és a mágia szabad szárnyalásának. Nem csoda hát, ha Harry ebben az unalmas időszakban örömmel kiált föl, amikor meglátja az ágya szélén üldögélő, Dobby névre hallgató, denevérfülű manót. A kicsiny teremtményről hamarosan kiderül, hogy ő a nagybácsiék házimanója, aki elrejtette a Harrynak szóló leveleket, melyeket a barátaitól kapott. A manó célja az volt, hogy eltérítse Harry-t szándékától, hogy visszatérjen a varázslóiskolába. Ám ekkor megjelenik a színen Harry iskolatársa, Ron Weasley, aki megszabadítja kényszerű szobafogságából a fiút. Majd társul szegődik hozzájuk Harry varázsbaglya, Hedvig, és így hármasban elindulnak a Titkok Kamrája felé. A Kamrában lakó hatalmas szörnyeteg egy Baziliskus, azaz egy óriási kígyó, "akinek" már a tekintete is halálos. Vajon segít -e a varázslás Harrynek abban, hogy összemérjék erejüket a rémisztő fenevaddal? Erről szól az izgalmas történet második része.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
II. rész. Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve Folytatása: Harry Potter és az azakabani fogoly, Harry Potter és a Tűz Serlege, Harry Potter és a Főnix rendje

A művet eddig 28 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965)
Harry Potter és a Tűz Serlege. Bp., Animus Kiadó, 2004. 674 p. 22 cmHarry immár a negyedik évfolyamot kezdi meg Roxfortban, ám a kalandok még a nyáron megkezdődnek a Kviddics Világkupa döntőjén, ahol valaki - több mint tíz év után - az égre rajzolja a halálfalók jelét, a Sötét Jegyet. Kétség sem fér hozzá: Voldemort visszatérte közeleg. Ebben a hangulatban kezdik meg a tanévet Harry-ék, ám figyelmüket rövidesen nagy esemény vonja magára: újra megrendezésre kerül a Trimágus Tusa, a varázslóiskolák közti nemzetközi verseny. Természetesen ezen Harry is részt vesz, majd elképesztő kalandok után ismét felülkerekedik a Sötét Nagyúron, de sajnos azon nem tud változtatni, hogy ellensége testi valójában ismét megjelent, és megölte Cedric-et - ráadásul senki nem hisz Harry-nek, kivéve Dumbledore-t, az iskola bölcs igazgatóját...
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
IV. kötet Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a Titkok Kamrája, Harry Potter és az azkabani fogoly Folytatása: Harry Potter és a Főnix rendje

A művet eddig 31 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965)
Harry Potter és az azkabani fogoly. Bp., Animus K., 2001. 399 p., 22 cmA címszereplő már két esztendeje a Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola tanulója. Minden nyári vakáció kínkeserves lassúsággal telik el, nemcsak azért, mert erre az időre nélkülöznie kell barátait és az iskolát, hanem azért is mert nagybácsiék mindent elkövetnek azért, hogy a különleges varázslótehetséggel megáldott Harry "kibontakozását" elnyomják. Harry időnként apróbb varázslásokkal áll bosszút, ám amikor bácsikája gonoszkodó nővérét a plafon felé röpíti, betelik a pohár és menekülnie kell. A varázslóközösség tagjai az iskola kezdetéig párfogásukba veszik, tőlük értesül az ijesztő hírről: Sirius Black, az Azkaban erőd legveszélyesebb foglya megszökött és utoljára az iskola körül látták felbukkanni. Harry és barátai számára így ez a tanév sem csupán a vizsgák és a különleges labdajáték, a kviddmeccsek izgalmait tartogatja, de meg kell oldaniuk az egymás után jelentkező rejtélyes eseteket is. Hová tűnik minden holdtöltekor a sötét varázslatok kivédése elnevezésű tantárgy új tanára, Lupin professzor? Miért ájul el és hall különös hangokat Harry a fogoly keresésére indult azkabani őrök, a dementorok közelében? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések "borzolják a kedélyeket" ebben a kötetben.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
III. kötet Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a Titkok Kamrája Folytatása: Harry Potter és a Tűz Serlege, Harry Potter és a Főnix rendje

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965-)
Harry Potter és a félvér herceg . Bp., Animus K., 2006. 623 p., 22 cmA Harry Potter-sorozat újabb kötetében a történet egyre izgalmasabb fordulatokat vesz. Harry még közelebb kerül szeretett és tisztelt igazgatójához, amikor Dumbledore kockázatos feladattal bízza meg. Az ifjú varázslótanoncnak az iskolába érkező új bájitaltan tanár, Lumpsluck bizalmába kell férkőznie, hogy közelebb kerüljön Voldemort titkához. Mivel Lumpsluck valaha Voldemort tanára is volt, Dumbledore azt reméli, hogy az oktató emlékeinek megismerésével sikeresen vehetik fel a harcot ellenfelükkel. A Nagyúr ugyanis lelkének darabjait ún. horcruxokba rejtette el, és most Dumbledore és Harry feladata, hogy megtalálják és elpusztítsák ezeket, különben semmi sem állíthatja meg a gonosz varázslót, hogy hatalmába kerítse a világot. A feladat azért is egyre sürgetőbb, mert a Roxfort falain belül és kívül egyaránt baljós események történnek. Harry mindennapjait megkeseríti az a tény is, hogy Piton professzor sokéves várakozás után végre a magáénak tudhatja a Sötét varázslatok kivédése tárgyat. Harry csak azért boldogul – nem túl sportszerű módon – az órákon, mert egy olyan tankönyv kerül hozzá, amelyet a titokzatos Félvér herceg jegyzetei tarkítanak. A történetet tovább bonyolítja, hogy a kamaszkori szerelem sem hagyja érintetlenül az iskola növendékeit… Dumbledore időről időre eltűnik az iskolából, ám senki sem tudja, hová vezetnek titokzatos utazásai. Újabb rejtélyes útjára Harry is elkíséri, a történet végén pedig Roxfort fölött megjelenik a Sötét Jegy….
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
VI. kötet. Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a Titkok Kamrája, Harry Potter és az azkabani fogoly, Harry Potter és a Tűz Serlege, Harry Potter és a Főnix rendje

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965-)
Harry Potter és a Halál ereklyéi. Bp., Animus K., 2008. 623 p., 22 cmA Harry Potter-sorozat utolsó kötete méltó befejezése a népszerű történetnek. Az előző rész végén történt szörnyű roxforti eseményeket követően Harrynek az iskolát elhagyva kell helyt állnia, és felkészülnie a Voldemorttal történő végső összecsapásra. Meg kell találnia, és el kell pusztítania az utolsó horcruxokat. Barátai, Ron és Hermione ezúttal sem hagyják magára. Útjuk során Harry a szeretett Dumbledore múltját is egyre jobban megismeri, számos rejtélyt fejt meg, közelebb kerül a Pálcák Urának titkához, és az időközben a varázslóiskola igazgatójává kinevezett Perselus Pitonról is hamarosan lehull a lepel, s kiderül, kinek is az oldalán áll valójában.. A remekül felépített, izgalmas fordulatokban bővelkedő kötet végén aztán ismét visszatérünk a Roxfortba, amely a Jó és a Gonosz végső, sok áldozatot követelő összecsapásának helyszíne lesz… A történet végére aztán minden mozaik a helyére kerül, és az epilógusból a szereplők további sorsának alakulására is megnyugtató válaszokat kapunk.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
VII. kötet. Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a Titkok Kamrája, Harry Potter és az azkabani fogoly, Harry Potter és a Tűz Serlege, Harry Potter és a Főnix rendje, Harry Potter és a félvér herceg

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rushdie, Salman (1947)
Luka és az Élet Tüze. Ford. Greskovits Endre. Budapest, Ulpius-ház, 2013. 287 p., 21 cmSalman Rushdie varázslatos történetének főhőse, a tizenkét éves Luka nagy próbatétel elé kerül, hiszen rajta múlik édesapja, Rásid Kalifa, Kahání legendás mesemondójának élete. Ha a fiúnak sikerül megszereznie az Élet Tüzét, a Nagy Alvás fogságába esett apja életben marad. A Mágia Világába vezető kalandos úton Luka hűséges társa lesz egy Kutya nevű medve és egy Medve nevű kutya. A két állat még akkor szegődött a fiú mellé, amikor Luka átkot szórt a városukban időző cirkusz állatkínzó igazgatójára. Talán édesapja betegsége is erre az átokra vezethető vissza, esetleg arra volt válasz? A hagyományos, kézírásos, mesemondós világ és a modern, videojátékos, számítógépes világ egyszerre jelenik meg ebben a különleges, izgalmas fordulatokban gazdag, olvasmányos regényben, amely nemcsak a kamaszoknak, de a felnőtteknek is nagy élményt ígér.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ryan, Pam Muňoz
Fuss, Artemisia, fuss! . Ford. Tótisz András. Szeged, Könyvmolyképző K., 2009. 204 p. 21 cmMaya – miután balesetben elveszíti szüleit – apai nagyanyjánál, Agnesnél lakik. A nagymama a kislány édesanyját hibáztatja a bekövetkezett tragédiáért, ezért még csak felidézni sem hajlandó az emlékét. Ám az apró emlékfoszlányok, amelyek néha Maya eszébe villannak, fontos és szép dolgokat idéznek: anya altatódalt énekel, vagy elalvás előtt a legkedvesebb állatairól, a szabadon, széllel száguldó vadlovakról mesél. Amikor Agnes váratlanul meghal, Maya az addig gondosan titkolt anyai ági rokonaihoz kerül, ahol nagynénje, Vi néni bevezeti őt a musztángok csodálatos, szabad világába. Közülük egy, az Artemisia névre hallgató barna-fehér kanca - édesanyja legkedvesebb lova – a kislányt is bizalmába fogadja. A történet során kialakuló szoros barátságuk, egymásrautaltságuk szép és megható lírai betétje az olvasmányos ifjúsági regénynek, amely elsőként is az állatokat, lovakat szerető lányok körében számíthat sikerre.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sachar, Louis (1954)
Bradley, az osztály réme. Bp., Animus K., 2009. 235 p., 22 cmA címszereplő magatartása mindenben megfelel ragadványnevének. Nem tanul, osztálytársaival állandóan kötekszik, verekszik, azt azonban, hogy mennyire szeretne megváltozni, megjavulni, igazi barátokra találni csak játékállatainak, Nyafinak és Morgónak súgja meg. Egy napon azonban új tanár érkezik az iskolába, Carla, aki örömmel fogadja Bradleyt és az ő értő, szerető, türelmes nevelésének köszönhetően lassan Bradley is megváltozik.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sachar, Louis (1954)
Carla nem adja fel. Ford. Pálfalvi Ilona. Budapest, Animus, 2007. 206 p. 22 cmCarla ünnepelt tinisztár, aki anyja és mostohaapja (egyben menedzsere) társaságában popdalaival járja az államokat. A féltve őrzött lány életében nincsenek barátok, ezért különösen nagy örömmel veszi pártfogásába a koncertjén jegyüzérkedés áldozatául esett, vele egykorú fiút, a Hónalj ragadványnévre hallgató Theodort, és mozgássérült kis barátját, Ginny-t. Ám barátságuk, szerelmük kibontakozásában komoly akadályt jelent a büntetőtábort megjárt fiú múltja, akinek - miközben a munka-tanulás mellett keresi a helyét az életben – a társadalmi előítéletekkel is nap mint nap meg kell birkóznia… Az eseményekben gazdag történet kulcsfigurája valójában Hónalj. Életének hétköznapi mozzanatait követve, hihetetlen események sodrásában, olykor torokszorító pillanatokban, máskor mulatságos helyzetekben, a tinikor problémáival azonosulhat a tizennégy éven felüli ifjú olvasó.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sachar, Louis (1954)
David nem hagyja magát. Bp., Animus K., 2002. 212 p.A történet főhőse, David nagyon szeretne népszerű lenni osztálytársai körében, s hogy a vagány társai maguk közé fogadják, csatlakozik hozzájuk, amikor a környéken lakó idős asszonyt, a boszorkánynak tartott Mrs. Bayfieldet akarják kirabolni. A kamasz fiúk terve sikerül és a szerencsétlen védtelen idős hölgyet nemcsak, hogy kiborítják hintaszékéből, de betörik házának ablakát is és ellopják kígyófejes botját. David tekintete azonban találkozik a kétségbeesett hölgyével, és ettől a perctől kezdve pokollá válik a fiú élete. Végül lelkiismeret furdalástól gyötörve elhatározza, hogy bocsánatot kér Mrs. Bayfieldtől, de azt még nem tudja, hogyan tegye jóvá azt, amit elkövetett.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sachar, Louis (1954)
Laura titkos társasága. Bp., Animus K., 2006. 213.p.A kacagtató, fordulatos történet főszereplője a hatodik osztályos Laura, aki a kirakódóvásáron beszerzett új sapkájának köszönhetően az osztály figyelmének középpontjába kerül. A sapka ellenzője fölött ezüst betűkkel ugyanis a Malacvár szó áll, és ez a titokzatos felirat egy titkos klub alapítására ösztönzi őt. Erre azonban megindul a versengés az osztályban és egyszerre három titkos egylet is alakul, amelynek tagjai, hol egymásnak feszülve "háborúskodnak", hol pedig a legnagyobb egyetértésben szórakoznak. Az iskolai életről hű képet adó kötet, főként a kamasz lányok ízlésével találkozhat.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sachar, Louis (1954)
Stanley, a szerencse fia. Bp., Animus K., 2010. 238 p. 22 cmAz ifjúsági regény főszereplője, Stanley tizenéves kisfiú, akinek állandóan pechje van. Ez a magyarázat arra is, hogy egy félreértett szituáció következtében olyan javítóintézetbe kerül, ahol társaival együtt mindennap egy hatalmas gödröt kell kiásnia. A kisközösség mindennapjairól szóló történet a "jó" olvasmányok minden kellékével rendelkezik: izgalom, kaland, humor, groteszk jellemzi a regényt és valami igen finom, éppen nem didaktikus pedagógia.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sas Ede (1869-1928)
Rin-Tin-Tin. Ill. Mühlbeck Károly. Bp., K.u.K. K., 1997. 174 p., ill., 19 cmEmber és kutya barátságáról szól Sas Ede szép gyermekregénye. A Rin-Tin-Tin és az ő gazdája címmel 1926-ban megjelent mű utat találhat a mai fiatalokhoz is - elsősorban a 8-10 évesek fogják lelkesen olvasni a bátor farkaskutya és kis gazdája történetét. Egy tengeri viharban hajótörést szenvedett halászbárka két életben maradott menekültjét egy egyszerű, jóságos halász házaspár fogadja hajlékába. Ebből a halász­kunyhóból indul el kalandos útjára a tízesztendős kisfiú, mert élteti a remény, hogy talán szülei nyomára bukkanhat. Hű kísérője a kutyája, Rin-Tin-Tin. Vándorkomédiás, kovácsmester inasa, hajómatróz lesz, hányja-veti a sors Kanutot, míg végre Rin-Tin-Tin segít­ségével sorsa jóra fordul, s reményében sem kell csalatkoznia. A kötet a gyermekregények, az állattörténetek műfajában maradandó értéket képvisel. Mühlbeck Károly­ rajzai megelevenítik a romantikus, nemes szándékú, ihletetten megírt történetet.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény, gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Macskák társasága. Bp., Animus K., 2011. 167 p., ill., 22 cm (Andersen-díjas írók)A regény főhőse, Minnie, a fiatal macskalány, "aki" valamilyen vegyi anyag hatására emberré változott. Megőrzött azonban némely macskaszerű, pontosabban "macskai" tulajdonságot, melyek megnehezítik beilleszkedését az emberek világába. Különös kalandok esnek meg vele, a "macskahírszolgálat" tagja lesz, és ekként bekerül az emberek világába, ahol hatalom és pénz küzd egymással. A fordulatokban gazdag, izgalmas regényt a humoros epizódok, valamint az igényes nyelvezet teszik értékessé.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Sivatagon és vadonban. Szeged, Könyvmolyképző K., 2007. 338 p. 21 cm (Jonatán könyvmolyképző)Az ifjúsági kalandregény helyszíne Kelet-Afrika 1885-ben, a Mahdi-felkelés idején. Mahdi a Mohamedán vallás védelmében hirdetett harcot az egyiptomi kormány majd az angolok ellen, de mozgalma csakhamar függetlenségi harccá terebélyesedett. A csaták során a fővezér rokonai az angolok fogságába estek. Kiváltásukat remélve a felkelők elrabolják a Szuezi Csatorna Társaságnál dolgozó mérnökök gyermekeit: a nyolc esztendős angol kislányt, Nelt és a tizennégy éves lengyel származású fiút, Sztást. A hosszú sivatagi úton a gyerekek fizikai erejét nemcsak a szélsőséges éghajlati viszonyok, az állandó nélkülözések teszik próbára, de a kegyetlen beduinok megaláztatásait is tűrniük kell. Amikor a kislány súlyosan megbetegszik, Sztás minden erejét összeszedve végez fogva tartóikkal és két hűséges bennszülött, valamint a hatalmas testű és félelmetes erejű kutyájuk, Sába társaságában immár szabadon, a hazatalálás reményében folytatják vándorlásukat Kelet-Afrika végtelen, ismeretlen térségeiben. Rendkívül izgalmas, kalandos utazásuk közben felfedezik Afrika csodálatos tájait, növény- és állatvilágát és megismerkednek lakóival, a vadonban élő különféle néger törzsekkel. A világirodalom klasszikus remeke ma is sikerre számíthat a kalandos történeteket kedvelő kamaszok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
A fekete nyíl. Bp. Holnap K., 2002. 241 p. 20 cm"Erdei John megfizet mindenért." A nyílvesszőre vésett üzenet ad magyarázatot Sir Daniel íjásza, Nick Appleyard drámai halálára, és egyben előre vetíti a várható baljós eseményeket. Erdei John és bajtársai vállalják a gyilkosságot, és a továbbiakban sem hajlandók letenni a megjósolt bosszúról. A romantikus történet érdekfeszítő cselekményét az író mesteri tollal teszi szemléletessé, felidézve a 15. századi angol történelem sok véráldozatot követelő korszakát, a "rózsák" háborúját.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Stowe, Harriet Beecher (1811-1896)
Tamás bátya kunyhója. Ford. Benedek Marcell. Bp., Ciceró, 2011. 218 p. 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)1850-ben a déliek nyomására az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa törvényt hozott arról, hogy a szökött rabszolgákat a szabad államok területén is el kell fogni. A törvény mélységesen felháborította az addig közömbös északiakat is. Ebben a válságos időszakban (1852-ben ) jelenik meg a regény, s már megjelenését követően világraszóló sikert arat. Hatása abban rejlik, hogy írója a kor legégetőbb kérdéseire tapintott rá. A mű - mely "valóságos lexikona a rabszolgaságnak" - a címszereplő sorsának tükrében mélyreható elemzését adja a rabszolgatartók és hatalmukban lévő négerek ellentétének, s egyben vitairat azok ellen, akik érvekkel próbálták igazolni a rabszolgaság intézményét. Stowe minden néger szereplője rácáfol a négerek alacsonyabbrendűségének teóriájára. elsősorban a szelíd, becsülletes, szolgaságának tudatában a halálba is beletörődő Tamás bátya, de George harris is, aki családjával együtt negszökik, és Északon, művelt emberként a társadalom kiváló tagja lesz. A Tamás bátya kunyhója nemcsak hiteles és leleplező mű, hanem az író humorának, az életteli, kitűnően megrajzolt figuráknak köszönhetően érdekes és szórakoztató olvasmány is.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sütő András (1927)
Vadpávamenyegző. Ill. Nagygyörgy Sándor. Hn., Tellér K., 1994. 208 p., ill., 24 cmA Vadpávamenyegző, a címadó ifjúsági kisregény nagyapa és unokája története. Az öreg Medve Mihály és az árván maradt Medve Mihályka, az alig serkenő bajszú legényke együtt járják a Hargita rengetegét; a tapasztalt erdei ember bevezeti a fiút a maga tudományába, miközben ez egyre önállóbb, egyre többet gondolkodó fiatalemberré válik. Sok-sok kalandjuk voltaképp a természet megtapasztalásának és átvitt értelemben az élet iskolájának "tananyaga". De Mihályka miközben megismeri a szerelmet, a tündéreket és a hús-vér embereket, aligha döntheti el, melyik a kegyetlenebb: a farkasok, vérmedvék vagy a "lelkes lények" világa. Egyes szám első személyű, helyenként naplószerű igaz történeteiben a medvelesek izgalmait idézi föl (Nyáresti medvenézőben; Volt egyszer egy édesszájú medve) vagy hajdani utazását a Duna-deltában (A Duna titkaiból). Mindhárom hosszabb elbeszélésben a történet, a textus fölszínét a tájleírások, a természet türelemmel kifürkészett jelenségei takarják, de az epizódokból asszociálódó gondolatok a közösségek gondjait idézik föl: a Hargitán élő székelyekét és a deltavidéken élő lipovánokét. A természetben fölmutatott, de mélyebben rejlő gondolatok, a látvány kiváltotta reflexiók, a tréfás-évődő párbeszédek, a csapongó gondolattársítások nyelvi sziporkái mögül mindig föl-fölsejlik az egyszerre nyomasztó és engesztelő érzés: a lélek a maga körében - a családban és a természetben - lehet csak önmaga és lehet csak szabad; ahogy távolodik meghitt köréből, durva és ellenséges világ fenyegeti (Azok a pisztrángos napok).
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Judit, G. (1925-2010)
A macskát visszafelé simogatják. Írta G. Szabó Judit. 5. kiad Bp., Móra Kvk., 2004. 241 p. 21 cm. (Móra X könyvek.)A regény kamasz hősnője, a tizenöt éves Jutka sportbalesete okán kórházba kerül, ahol az álmatlanul töltött éjszakákon végiggondolja élete eseményeit, ellentmondásos kapcsolatait. Olyan nyomasztó kérdésekre próbál meg választ találni, mint, miért bántja mindenki, miért nem szereti a mostohaanyja, miért nem tud kijönni ikertestvérével, Ágival és miért van az, hogy összes szerelmi ügye komisz szörnyűségbe torkollik? Apránként ráébred arra, hogy mostohaanyja, ha ügyetlenül is, de mélyen szereti, hogy Ági élete sem irigylésre méltó, és hogy ő sem az a csúnya és utálni való kamaszlány, akinek hiszi magát. G. Szabó Judit valódi kamaszvilágot teremt, zsúfolt tinédzser valósággal, őszinte szókimondással, másfelől sok humorral és olyan érzelmi mélységgel, ami letehetetlenné teszi a művet. Az elsőként 1971-ben napvilágot látott, azóta már öt kiadást megért, számos nyelvre lefordított ifjúsági regény ma is népszerűségre számíthat a kamaszkorú olvasók - elsősorban a lányok - körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 14- éves korú lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Judit, G. (1925-2010)
A Madárijesztő-ház. Ill. Kelemen István. Budapest, Móra, 2007. 173 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)A nyári szünet idején - G. Szabó Judit ifjúsági regényeinek gyakori, kedves főszereplője – a talpraesett, cserfes, tizennégy éves „nagylány”, Kovács Anikó boldogan „veszi birtokba” a családi örökséget, a Fertő táj gyönyörű környezetében, egy erdő közepén fekvő nyaralót, a „Madárijesztő-házat”. Amíg a család többi tagja megérkezik, egy-két napot egyedül kell töltenie, de Anikó lelkesülten veti bele magát a kissé elvadult kert gondozásába és a szomszédok megismerésébe. Az új élmények és a friss levegő hatására az első nap végén mély álomba zuhan, ám éjfélkor vad kapucsengetésre riad. Anikó úgy gondolja szülei érkeztek meg, de a kivilágítatlan ház előtt nem áll senki. Amikor a szobájába visszatér, riadtan fedezi föl, hogy valaki mégis bejutott a házba: a pamlagon kettényitott könyvet, mellette a hamutartóban füstölgő cigarettát talál, a lágyan ringó nádfonatos hintaszék ülésén pedig egy félig teli cukorkászacskó hever. A rejtélyes jelenségek folytatódnak testvérei, Mari és Évi, majd szülei és a nagymama megérkezése után is. Mintha kísértetek járnának az öreg házban, amelyek a jogos örökösök száműzését tűzték ki célul… Az izgalmas pillanatok mellett, humoros fordulatokban is bővelkedő ifjúsági regény a főszereplővel azonos korú tizenéves olvasók – elsősorban lányok – körében számíthat népszerűségre.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Judit, G. (1925-2010)
Hárman a szekrény tetején. Ill. Várnai György. 6. kiad. Budapest, Móra, 2010. 154 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Andrea mindig a szobájában álló öreg szekrény tetején keres menedéket, ha valami bántja. Ott köt ki azon napon is, amikor bemutatják neki Médit, a Svájcba távozott apjukkal élő legidősebb nővérét, aki egyáltalán nem nyeri el Andrea tetszését: „Csupa kivasalt szalag az egész dagadt lány!”- összegzi kétségbeesetten első benyomását. Az újonnan érkezett nővérke szívesen foglalna helyet Andreával a szekrény tetején, aki viszont hallani sem akar arról, hogy húgán, Éván kívül még valakivel megossza csöndes magányát. A feszült légkörben jó megoldásnak tűnik, hogy a nyári vakációt Andrea és Éva Méditől távol, óvári nagynénjüknél töltsék. Az új barátok és az unokatestvérek körében, Andrea „sok pompás nyári találmányának” köszönhetően repül az idő és mire újra hazatér már természetesnek tűnik, hogy a testvérek a dagadt Médivel (aki mellesleg most már Mari névre hallgat és „jóval testvérebbnek tűnik, mint megérkezésekor”) együtt hárman osztozzanak az ócska szekrény tetején. A kamaszlányok világát sok humorral megelevenítő regényt Várnai György szellemes illusztrációi egészítik ki.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Judit, G. (1925-2010)
Rózsás Letícia. Ill. Sajdik Ferenc. 2. kiad. Bp., Móra, 2007. 205 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Rózsás Letícia a skót felföld az egyik ódon kastélyában lakott, és a legenda szerint, akit megszeretett, azt megajándékozta a nyakában fekete bársonyszalagra tűzött rózsájával. A helybéli babona szerint azonban, akinek Letícia rózsát adott, azt nagy baj éri… Az ifjúsági regény főszereplőjének, Anikónak alkalma nyílik meggyőződni a babona igazságáról, amikor a nyári vakáció idején tanárnőjével, „Tömörjohannával” Skóciába utazik, mert a több száz éves, megsötétedett, aranykeretes olajfestmény alatt egy csöpp rózsabimbót talál. Anikó nemcsak az apró virágot, hanem a skót nemes kisasszonyról a kísértetkastélyban szolgáló Betty által festett, ajándékba adott képek egyikét, valamint idegenvezetőjük, az elragadó, ifjú skót dudás emlékét is magával viszi. A vonzó fiatalember nem sokkal később Budapestre érkezik és randevúra hívja Anikót, de mint hamarosan kiderül, nem azért, hogy a szép, budapesti kislányt viszontlássa. Sokkal fontosabb számára az apró miniatúra, amit a Betty által ajándékozott kép hátuljába rejtve hét határon átcsempészett… A krimi izgalmával vetélkedő, ám sok humorral elmesélt történetet Sajdik Ferenc rajzai teszik még szórakoztatóbbá.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Lőrinc (1900-1957)
Egy volt a világ. Versek gyermekeknek, fiataloknak. Ill. Gyulai Liviusz. Miskolc-Bp., Felsőmagyarország K.- Széphalom Könyvműhely, 1996. 141 p., ill., 21 cmSzabó Lőrinc viszonylag kevés gyermekverset írt; ha kötetnyi versével szeretnénk felkelteni a fiatal olvasók érdeklődését, óhatatlanul tágítani kell a "műfaji" határokat, a válogatás körét. Így kerül a gyűjteménybe számos olyan vers is, amely a felnőttekhez szól ugyan, de a gyerekek, a fiatalabb korosztályok tagjai számára is "megfogható" élményt jelent. A Színház a gyermekszobában című ciklus darabjai gazdag válogatást tartalmaznak a Lóci-versekből (Téli este, Káprázatok, A földgömb, A sorsjegy, Lóci meg a számok). A Gyerekek közt című ciklusban szerepelnek a Tücsökzene önéletírásának fiatalok számára is sokat mondó gyöngyszemei (Mozdonyon, Apám a gépen, Debrecenben, A természetes csoda, Mézpergetés, Reggeli). A szél meg a nap ciklusában kaptak helyet az "igazi" gyermekversek, a Falusi hangverseny, a Hörpentő, a Tavasz, a Nyitnikék, a Sokat tud az én kezem. Ezek közül több önállóan, lapozó formájában is megjelent. Gyulai Líviusz rajzai illusztrálják a kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek, versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Magda (1917-2007)
Abigél. 16. kiad. Bp., Móra, 2013. 396 p. 21 cmSzabó Magda leányregényei a műfaj legjobbjai közé sorolhatók; olvasmányos cselekményvezetés, plasztikus alakformálás, színesen, hitelesen megfestett környezetrajz jellemzi őket. Ezek egyike az Abigél, amely már évtizedek óta változatlan népszerűségnek örvend a fiatal olvasók körében, de a felnőtteket is meghódította - különösen azt követően, hogy a nyolcvanas években sikeres tévé­film készült a regényből. Az írónő vélhetően önéletrajzi elemekből is építkezett, amikor ifjú hősnőjét, az ellen­állási mozgalomban aktív szerepet vállaló Vitay tábornok lányát, Ginát egy távoli város református nevelőintézetébe helyezi. (Szabó Magda tizenkét éven át növendéke volt a debreceni Református Leánynevelő Intézetnek.) Itt peregnek azután a titokzatos események, amelyek középpontjában az intézet kertjében álló, kecses női szobor, Abigél áll, akiről az a legenda járja, hogy mindenkinek segít, aki hozzá fordul.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 198 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Magda (1917-2007)
Álarcosbál. Bp., Európa K. 2008. 228 p. 23 cmAz iskola nagy eseményre készül, álarcosbál lesz, és ez mindenkinek fontos, izgalmas esemény, de a főszereplő, Kriszti számára különösen. A bálra készülőben és a bál folyamán egész addigi életét átgondolja. A harmadik személyben elmondott, de végig Kriszti szemszögéből ábrázolt történet azt az átmenetet mutatja be érzékeny pszichológiával és lélekismerettel, ahogyan Krisztiből nagylány lesz. A régóta érlelődött gondolatok, megfontolások, vágyak és remények a megsűrűsödött események hatására egyszer csak megfogalmazódnak benne, és megtalálja saját helyét ebben az új, megváltozott világban.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Magda (1917-2007)
Mondják meg Zsófikának. Bp., Európa, 2007. 309 p. 23 cmNagy Gábor főorvos rendelés közben szívrohamot kap és meghal. Utolsó fél mondata -"Mondják meg Zsófikának" - tizenegy éves kislányának szólt. Zsófi mindenáron meg akarja tudni a mondat másik felét is. A kislány senkinek sem árulja el titkát, mert úgy látja, hogy nem értik meg. Az önállóság útját járó gyermek sok izgalmas, szívszorongató és néha megmosolyogtató kalandba keveredik és kever másokat. Édesapja csonkán maradt mondatának hiányzó felét végül új barátai, igazi énjét végre felismerő régi ismerősei, rokonai magatartásában, saját élményeiben és tapasztalataiban találja meg.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Magda (1917-2007)
Születésnap. Bp., Európa, 2008. 279 p. 23 cmA kamaszlány, Illés Bori a főszereplője a történetnek. Kortársaihoz hasonlóan éli életét, mígnem egy napon minden megváltozik. Édesanyja balesete és egy fájdalmas csalódás döbbentik rá arra, hogy a gondtalan gyermekéveknek vége. A címbéli, várva-várt Születésnapon már egy lelkében nagylánnyá érett ünnepeltet köszönt a család.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
Ünnepnapok. Ill. Schell József. 4. kiad. Bp., Amicus K., 1996. 403 p., ill., 22 cmSzéchenyi Zsigmond "vadász-önéletrajzának" (Ahogy elkezdődött) folytatásában férfikorának magyarországi és európai vadászélményeit meséli el. Elsősorban apróvadászattal foglalkozik, s egzotikus tájak helyett a magyar és az európai vadászterületeket írja le. Az érdekes élmények leírásán túl a szerző szeretettel és hozzáértéssel szól a különböző vadak természetéről, a vadnevelésről, a természetről, a vadászati tudnivalókról, szokásokról. Az egész kötetből a természetet nagyszerűen ismerő, azzal szinte teljesen összeforrt modern ember képe bontakozik ki. Ugyanakkor okos szóval, önmagával s a várható ellenvetésekkel vitatkozva röviden összefoglalja a vadászszenvedély, a vadászat történetét a kezdetektől egészen máig. Meggyőzően bizonyítja, hogy az igazi vadászat nemcsak a vad megöléséből áll, az igazi vadászember óvja, kíméli, neveli és védi a vadállományt. Természetet kedvelő fiataloknak is ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: életrajzi regény, regény, útleírás
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szécsi Magda (1958)
Csak vitt a szél. Bp., Magister '93 K., 2000. 99 p., ill., 21 cmSzécsi Magda csodaszép, lírai hangú meseregényében a cigányság eredetmondája és egy akadályt nem ismerő, mindent elsöprő áldozatos szerelem története fonódik szorosan egybe a daliás Devlikánó és a táncos léptű szép királylány, Bisora történetében. Egy napon a békességben, szeretetben élő "különösen szép, barna bőrű" emberek sátorvárosába idegen férfi érkezik a sohasem látott távoli világból, aki felébreszti bennük a kíváncsiságot az ismeretlen vidékek és emberek iránt. Egy varázseszköz segítségével átrepülnek az ismeretlen világba, ahol kegyetlenség, megaláztatás, számkivetettség vár rájuk, csak egy maroknyi csapat éli túl a megpróbáltatásokat. Kicsiny életben maradt közösségük igyekszik megélhetést találni ebben a világban, ahonnan nincs visszaút. Bisora, a király lánya beleszeret az óriás termetű Devlikánóba, ám a legény szíve máshoz húz. Bisora nem nyugszik bele a történtekbe: és bár nehéz megpróbáltatásokat, sokféle szenvedést és megaláztatást kell eltűrnie, nem adja fel a reményt, hogy megtalálja szerelmét, és életet adhat népe majdani királyának… A különös hangulatú, érzelmes, egzotikus meseregényt, amelyet a szerző nagyhatású, dekoratív rajzai illusztrálnak a mesék, legendák iránt vonzódó fiatal olvasóknak érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény, mondák
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szentiványi Jenő (1909-1986)
A kőbaltás ember. Bp., Unikornis K., 2001. 225 p. (Magyar ifjúsági remekírók)Szentiványi Jenő pergővé sűrített cselekményű regénye a bükki ősember útját tárja fel olvasói előtt - az Ural hegység lábától a mai Magyarország Felső-Tisza vidékéig. A Szeleta-barlang régészeti leletei ihlették a szerzőt könyve megírásában, melyben a vadász Ge-Og és hordanépe kőkorszakbeli világát eleveníti fel. Bár tény, hogy egyetlen emberöltő alatt ily robbanásszerű tudat és technikai fejlődés - amelyet az író ábrázol - nem következhetett be, mégis hiteles történetét kapjuk annak, hogy az ősember miként gondolkodott, és győzte le a sokszor ellenséges, fenyegető természetet, körülményeket.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szentiványi Jenő (1909-1986)
Tizenkét halálos perc. Bp., Falukönyv-Ciceró Kvk., 1998. 154 p., 21 cm. (Kenguru könyvek.)Az ifjúsági regény érdekes, mesébe szőtt ismeretterjesztő mű. Az író részletesen megismertet a tájfun keletkezésével, természetével és hatásával. A történet középpontjában a Fülöp-szigeti Garcia család áll. A családfő egy kis szigeten ültetvényes, Carlos a leg­idősebb fiú hajóskapitány, Ramon a második fiú meteorológus, Ricardo pilóta, s a leg­kisebb, Pablo, a tengerésztiszti iskola növendéke. A pilóta elhatározza, hogy egy kimustrált bombázógépen átrepüli a tájfun magját és belülről tanulmányozza a hatalmas tengeri orkán természetét. Vakmerő vállalkozását támogatja a manilai meteorológiai intézet is. Ricardo saját csapatával, a meteoroló­giai intézet igazgatójával, és bátyjával, Ramónnal együtt belerepül a "Delilah" nevű tájfunba. Az orkán hengerpalástján belül lesüllyednek egészen a tengerig, majd hősies küzdelemben kitörnek a tájfunból, mellyel közben a Garcia család többi tagja is megbirkózik. Az apa az ültetvényen, a legidősebb és legfiatalabb fiú a tengeren. Mindnyájan élve kerülnek ki a küzdelemből. A végig izgalmas történet jó alkalom az írónak, hogy minden lényegeset elmondjon a tájfunról. Közben arra is van ideje, hogy a Fülöp-szigetek társadalmáról, a repülés és a hajózás titkairól is írjon.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szombathy Viktor (1902-1987)
Száll a rege várról várra. Szlovákiai vármondák. Pozsony, Madách-Posonium, 1996. 25 cm I. 133 p. II. 135 p.Szombathy Viktor a fennmaradt műemlékekben igen gazdag terület - Felvidék, a mai Szlovákia - váraihoz fűződő eredetmondákat és regéket gyűjtötte egybe, s azokat az írott történelem sokszor hiányos adataival ötvözve a Felvidék sajátos történelmi "lexikonát" nyújtja. Szembeötlő erénye, hogy elkerüli a történelmi aktualizálás látószögtorzulásait. Mértéktartó és ugyanakkor rendkívül fordulatos történetei mindenkor a folklórörökség szerkezeti, tematikai törvényeihez igazodnak. A Dévénytől Komáromon és Nyitrán át Zemplénig terjedő vidék várainak története lényegileg azonos a magyar történelemével. A serdülő gyermekeknek íródott könyv tehát egyszerre gazdagítja a fiatalok földrajzi ismereteit s teszi életszerűvé történelmi tudatukat. A könyvet számos 17-19. századi metszet illusztrálja.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tamás Menyhért (1940)
A csodabárány. Bp., Nap K., 2000. 111 p., 17 cmTamás Menyhért a bukovinai székelyek életét, hányattatásait már több regényében is megörökítette. Szinte valamennyi munkájában a történelmi emlékezet által őrzött mondák szolgálnak az események hátteréül. Ez alkalommal a csodaszarvas hőseinek, Hunornak és Magyarnak a kései utódai, Kele és Solt üldözik a vadat, és végül, ha nem is a csodaszarvas, de A csodabárány nyomára jutnak. A lírai és mesés elemekben bővelkedő, az eredetmonda idézeteivel át meg átszőtt, költői képekben bővelkedő, a megkapóan szép történetet a fiatal olvasók körében nyomatékosan érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tamási Áron (1897-1966)
Ábel. Trilógia. Ábel a rengetegben + Ábel az országban + Ábel Amerikában.. Váltl. utánny. Budapest, Ciceró, 2008. 595 p. 19 cmA trilógia fordulatos cselekménye: a csíkcsicsói kiskamaszból a hányattatásaiban megérő fiatalember története. Az első részben (Ábel a rengetegben) a címszereplő erdőpásztor a Hargitán; a másodikban (Ábel az országban) egy vándor fogorvos kísérője szerte az országban; a harmadikban (Ábel Amerikában) pedig szerencsét próbáló székely legény a tengeren túl. Ábel az életben maradás és a hazatalálás példázatos alakja, aki eszével, természetes észjárásával és nemes jellemével lesz úrrá a természet viszontagságain és az emberi ellenségességen. Kalandsorozata természetes módon pikareszk regényt idéz, amely több tekintetben a nevelődés regény elemeit is hordozza. Gondolatai, érzései és naiv sejtései, természetes vágyai a létfilozófiai rétegre mutatnak, a jobbik én győzelmének etikáját is fölvillantva. Az író ábrázolásmódja viszont a transzszilvanizmus nép- és tájszemléletét mutató poétikus realizmus diadalát jelenti. Így tehát az első rész jellegzetes havasi pikareszk; a másodikban meghatározó szerepet kap a groteszk - hiszen a havasi fiú szemében az ország (a királyi Románia) valami torz képződmény; a harmadik részben a naiv Ábelt ismerjük meg. Viszont mindhárom kötet - a váltakozó láttatás mellett - a küzdelmes sorsú székelység helytállásának halhatatlan példázata.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 33 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tamási Áron (1897-1966)
Egyenes Tóbiás. Összeáll. Dávid Gyula, ill. Deák Ferenc. Kolozsvár, Polis Kvk., 1994. 239 p., ill., 24 cmA gyermekekhez szóló novellaválogatás talán még sűrítettebben mutatja föl a Tamási-kispróza jellegzetességeit, mint a válogatás alapjául szolgáló életmű-hosszmetszet, az Összegyűjtött novellái 1-2. Dávid Gyula kolozsvári irodalomtörténész, a kötet összeállítója ügyelt arra, hogy a kisebbek előtt megmutatkozzék Tamási Áron szülőföld-varázslata, amelyben ember és természet csaknem azonos jelentőségű fogalmak; érdes valóság és kedves móka egy tőről fakadók; a góbés dialógusokra épülő "feleselő novellák" cselekményt dinamizáló jellege; a napi realizmus és a népmesei abszurd közelsége; a naiv hősök komolykodása és a fölnőttek gyermetegsége; a jellemképleteket megtestesítő, stilizált alakok és a velük együtt élő táj pontos, hangulatfestő rajzolata. Az ősi, pogány természetimádat és a keresztényi áhítat Tamásinál együttjáró szelle­misége jellemzi állattörténeteit is (János nemzései); a pompás tájban balvégzetű sejtelmek, hajdani árnyak is átlibbennek (Kikelet). A havas a természetben élő ember drámai küzdelmeinek is tere, amely minden vadsága mellett is nemesebb összecsapások színhelye, mint az emberi világ sokszor alantas zűrzavara (Hegyi csata, Harmat és vér). De minden bajon és végzeten fölülkerekedik a győzelmes élet őserejű indulata, a serdülő hősök induló buzgalma (A legényfa kivirágzik, Piros alma), vagy a székely nép életrevalóságát illusztráló, a Nyírő-prózával rokonságot mutató derűje (Iparos Bimbó, Kivilágított fapiac). A Tamási-novella motivikája már-már modellszerűen az Isten-ember-halál gondolati háromszögből bomlik ki (Rendes feltámadás), amely az élet értelmének keresésévé nemesül. Ezt az értelmet ugyanis a jóság és a szeretet adja hősei sorsához (Hűséges Mártonka). Cselekményében egyszerű, jelentésében többrétű a novellák környezete és emberi világa; telítve az elérhetetlen, ám örökérvényű igazságok vágyával - a jóra termettség ábrázolásával, ahogyan a címadó novellában is olvasható: "a kérdésekre, amiket a világ vagy az emberek feladnak, azokra felelj mindig egyenesen".
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tasnádi István (1970)
Kőmajmok háza. Ill. Herbszt László. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2012. 88 p., 23 cmA kortárs magyar irodalom egyik kiemelkedő drámaírójának tartalmilag és formailag egyaránt igényes, olvasmányos könyve ezúttal az ifjabb generációknak szól. Filmszerűen pereg két párhuzamos történet, két hasonló korú kisfiúé, mintegy harmincévnyi különbséggel. 2012-ben a tíz év körüli, asztmás kisfiú, Kornél történetét követhetjük nyomon, míg 1982-ben az örökké nyughatatlan Gyuriét. Az asztmájával küszködő Kornél nem ismeri az édesapját, édesanyjával él kettesben egy pesti bérházban. Összeismerkedik egy furcsa kislánnyal, Izával, aki az ugyanott lakó nagymamájánál vakációzik. A lány furcsa lényekről mesél, mágikókról és gonosz peritonokról, árnyékrablókról, akik az ő életüket is veszélyeztetik. Kornél eleinte nem hisz Izának, de aztán olyan események tanúja lesz, amelyek a kislányt látszanak igazolni… A harminc évvel korábban játszódó másik történetben Gyuri ugyanabban a pesti bérházban vakációzik a nagyszüleinél. A vagány fiú mindig belekeveredik valamibe, ő az, akivel mindig történik valami... A két történet végül összefonódik, a mozaikokból összeáll a teljes kép, megtudjuk, hogy Gyuri az édesapja Kornélnak, s azt is, hogy miért nem találkozhattak éveken át: a férfi korábbi drogfüggősége miatt. A család újbóli egymásra találása talán gyógyír lehet Kornél betegségére is? Nyelvi igényesség, különleges tipográfiai kivitelezés jellemzi a valóság és misztikum határán, a gyermekkor és a felnőttlét között remekül lavírozó, fordulatos történetet, amelyet Herbszt László különleges, színes, egész oldalas illusztrációi kísérnek. A ’80-as évek hangulatát is megidéző könyv - mely 2012-ben elnyerte az Év Gyermekkönyve-díjat - összekötő híd lehet a generációk között.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tatay Sándor (1910-1991)
Kinizsi Pál. Ill. Csohány Kálmán. Bp. Ciceró, 2011. 189 p. 21 cm (Sulikönyvtár)Mátyás király óriási erejű vitéze valóságos népi hős volt: legendák őrzik emlékét. A romantikus, fordulatos regény az ő történetét dolgozza fel, azt az eseménysort, hogyan lett az egyszerű molnárlegényből a király hadvezére, akinek nemcsak a cseh király, a német császár ellen kell hadba szállnia, hanem szembe kell néznie a fő veszéllyel, a törökkel is, sőt még a főurak belső viszályait is el kell simítania. Élettörténetéből a szerelem sem maradhat el: harca a főúri kisasszony kezéért és egyben az előítéletek legyőzéséért folyik.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tersánsky Józsi Jenő (1888-1969)
III. Bandika a vészben. Bp., K.u.K. K., 2000. 208 p., 20 cm (Unikum könyvek.)III. Bandika, a csodálatos dalnoki képességekkel megáldott sárga kis kanári ígéretes karrierjének a második világháború vet véget, amelynek történései fokozatosan szétzilálják a madárkát körbevevő addig megbolygathatatlannak vélt rendet, az otthont adó, szeretetre méltó budai zsidó házaspár életét. Tersánszky első pillantásra könnyednek tűnő, mondhatni, anekdotázó stílusban idézi fel ezeknek az éveknek csöppent sem mulatságos eseményeit: a zsidótörvényeket, a német megszállás és a nyilasterror időszakát, Budapest ostromának nyomasztó heteit, egy bombatámadásnak köszönhetően a madárka váratlan szabadságát, majd számos kaland után újbóli hazatalálását. Ám a kis kanári története tulajdonképpen allegorikus mese a történelem zivataros eseményeit sokszor öntudatlanul elszenvedő kisemberekről. Az író a korszellem hiteles ábrázolásával, pontosan eltalált jellemrajzokkal mutatja be történelmünk e fordulópontjának valóságát - szórakoztatva tanít, így az ifjabb korosztályok számára is bátran ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Thury Zsuzsa (1901-1989)
A francia kislány. Ill.Rényi Krisztina. Bp., Unikornis K., 1998. 305 p., ill., 20 cm. (Magyar Ifjúsági Remekírók.)A címszereplő kiskamasz leány édesanyja, Joseph Rosta 1937-ben vándorolt ki Magyarországról, s egy észak-franciaországi bányászfaluban, Tréparsville-ben telepedett le családjával. Lánya, az értelmes kis Jeanette francia állami iskolába jár, bár nem nagy kedvvel; osztálytársai sem túlzottan kedvelik, "vörös Rostá"-nak csúfolják. A kommunista Joseph Rostának is hiányzik a hazája. Tüdőbeteg felesége halála után úgy dönt, visszatér Magyarországra. A kislányra ismét nehéz hónapok várnak. Apja Pécsen talál munkát, és a makrancos gyerek neveltetése a Budapesten élő Vilma nagynénire hárul. Új iskola, új osztálytársak várják a vadócot, aki hosszú ideig éppoly idegennek érzi magát a magyar gyerekek között, mint azelőtt a francia iskolában. Kedves, segítőkész osztálytársnői azonban hamarosan eloszlatják aggodalmait. Új nevet is adnak neki, és Annuska egyre lelkesebben ismerkedik az új élettel, megtalálja helyét az osztályközösségben, remek utánzókészségével sokszor megnevetteti társait; a történet végére a gyanakvó, morcos Jeanette vidám és felszabadult Annuskává válik. Az 1953-ban írt regény kiskamasz lányok számára olvasmányos, kedves történet.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
A babó. 6. kiad. Bp., Ciceró Könyvstúdió, 2004. 242 p., 23 cmA babó története Tolkien A Gyűrűk Ura című mese-trilógiájának közvetlen előzménye. Főhőse, Bilbo Baggins (a későbbiekben Zsákos Bilbó), aki békésen éli világát mindaddig, amíg a nagy varázsló Gandalf és a tizenkét törp be nem állít hozzá, hogy átnyújtsa atyai örökségét, egy térképet, amelynek zegzugos, cirkalmas jelzései Smaug sárkány - a törpék kincsének elrablója és őrzője rejtekéhez vezetnek. Mr. Baggins látogatói unszolására velük tart a kincsvadászaton, amelynek során sárkányokkal, trollokkal csapnak össze, tündékkel találkoznak, mesés kincsekre tesznek szert, köztük a későbbi eseményekben meghatározó szerepet játszó ama bizonyos Gyűrűt is… A történet nyomon követi a hadjárat jelentősebb állomását, miközben egy különleges fantáziavilágba csalogatja egyre beljebb és beljebb ifjú olvasóit.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
A Gyűrűk Ura. Budapest, Európa, 2013. 21 cm 1.köt. 540 p. + 2.köt. 438 p. + 3.köt. 534 p.Tolkien már több nemzedéket meghódító háromkötetes tündérmeséje a Harmadkorban játszódik, és a hobbitok és szomszédaik történetét, földrajzát, mitológiáját, életét beszéli el. A trilógia első részéből kiderül milyen fenyegetést jelent a békés hobbitok számára a Fekete Föld és uralkodója, Mordor, valamint hogyan alkotta meg a gonosz Szauron a Végzet Hegyének segítségével az Egy Gyűrűjét, a hatalom jelképét (A Gyűrű Szövetsége). A második kötetben a Gyűrű Szövetsége megbomlik, az árulásuk miatt a fenyegető veszedelem még tragikusabb árnyalatot kap (A két torony) és hamarosan kezdetét veszi a nagy Gyűrűháború, a derék hobbitok derekas küzdelme (A király visszatér). Naív eposzokra, lovagi költeményekre hasonlító kalandok, vándorlások, mitikus történetek színesítik az elbeszélés vázát - izgalmas, fantáziát megmozgató utazásra invitálva a mai tizenéveseket is.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 65 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Meséi. Ill. Szendrei Tibor. Szeged, Szukits kvk., 2003. 219 p., ill., 24 cmA kötetben helyet kapó négy történet eseményei egyszerre játszódnak a távoli múltban és a jelenben, alakjai egyszerre időtlenül mesebeliek, ugyanakkor hús-vér emberek. A sonkádi Egyed gazda az egyszerű kisember rettenthetetlen hőssé válását példázza, amikor szembeszáll a bajt hozó óriással vagy az országra törő sárkánnyal. A levél központi alakja, a jószívű, de élni és másokra figyelni renyhe, rendre leveleket-fákat álmodó Niggle festő, akit élete értelmének felismerésére kényszerít sorsa. Tündérország üzenetét, a földi életben a szépre való törekvést példázza A woottoni kovácsmester szakácsa, Nokes. Ő az, aki az emberek és a munka szeretetét plántálja át utódaiba és örököseibe, a lelkünkben rejtőzködő varázscsillag sorsszerű továbbadásával. Szendrei Tibor által igényesen illusztrált mesegyűjtemény érdekes és örömteli olvasmánya lehet a tíz éven felüli olvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tordon Ákos (1924)
Körülöttem forgott a világ. Bp., Szent István társulat, 2000. 168 p.Tordon Ákos kötetében kisgyermekkorának történeteit gyűjtötte egybe. Valóságos tündérvilág tárul fel a kötet lapjain: a régi polgári család hagyományai, amelyek között az "egyszem" fiúcska felnövekedett, a magyar történelmi múlt dicsőséges emlékét őrző nagypapa meséiből feltöltekezve. Feltűnik a kötetben a fiúgyermekére nem sok időt szánó, de őt mélyen szerető ügyvéd apa, és gyenge szaglása miatt kiszuperált vadászkutyája. De megismerhetik az olvasók az író szülővárosának, a Nyitra megyei Érsekújvárnak a miliőjét is. Életre kelnek a család és a városka jellegzetes és szeretnivaló figurái. Szép, szívet-lelket vidámító, valódi olvasmányélményt kínáló kötet, bátran ajánlható a nagyobbacska gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tóth Béla (1857-1907)
A dervis kilenc egere. Török históriák. Ill. Gyulai Líviusz. Bp., Terebess Kft., 1997. 169 p., 24 cmA rejtett sorozat kötetei Ázsia hagyományos kultúrájával szeretnék megismertetni a hazai közönséget; a mitológia, a vallás és a tárgyi emlékek számbavétele mellett igyekeznek bemutatni a keleti irodalom legszebb hagyományait is, elsősorban azokat, amelyek­ a misztikusnak vélt világ mindennapjait közvetítik. Tóth Béla író, újságíró, művelődéstörténész A magyar anekdotakincs című, művelődéstörténeti jelentőségű kötet szerzőjeként vált ismertté; méltatlanul feledésbe merült azonban mesteri kidolgozású novelláinak sora, amelyek között a legszebbek a török hagyományokat mutatják be. A jelen válogatás ezekből az írásokból teszi közzé a legszebbeket. Húsz novellája az írónak még életében megjelent három kötetéből való. Bennük nemcsak kitűnő megfigyelőképessége, eredeti látásmódja és témaválasztása mutatkozik meg, de eleven stílusa és vonzódása, érdeklődése a török nép történelme és életmódja iránt. A romantikus fordulatok mellett - amelynek alapján az elbeszélés műfajában Jókai hagyományok méltó követőjének tekinthető - mély humánummal formálja meg a kisemberek mindennapjait. A természettudományos képzettség, a lágy líra és a szárnyaló fantázia eszköztárát egészíti ki a művelődéstörténész alaposságával, így formálja pl. a fazék-ember bűbájos világát, a kétkezi iparosok bölcsességét, Gül baba legendáját és természetesen az Ezeregyéjszaka mesés mitológiáját. Írásai nyelvileg is remekbe szabottak. Szépség és szaktudás árad a mesékbe oltott bölcsességekből és filozófiai mélységű példázatokból, amelyek a ma emberének is üzennek: Kelet varázsáról, egy távoli kultúra tiszteletéről és az egyetemes humánum tisztaságáról.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tóth Béla (1857-1907)
A magyar anekdotakincs. Val. Szalay Károly. Bp., Saxum Kft., 1997. 308 p., 19 cmTóth Béla legnépszerűbb műve eredetileg hat kötetben jelent meg 1898 és 1903 között. A mostani válogatás - Szalay Károly munkája - arra törekedett, hogy a hat kötet javát adja, érzékeltetvén vele az anekdotákat gyűjtő és rendszerező egyéniségét; "egy népét, hazáját, múltját, történelmét szerető, morális lény magatartása tükröződik abban a tengernyi anekdotában, amit a magyar anekdota óceánjából kimeregetett". A hatalmas gyűjtemény rendezőelve kronológiai. Így olvashatjuk egymás mellett Árpád és Géza fejedelemről szóló történetkéket, a II. András királyunk korából származó Makó Jeruzsálemtől szólás anekdotikus eredetét, Hunyadi Jánosról, Mátyás királyról szóló számos anekdotát, Kinizsi cseleit, majd történeti korszakokon keresztül átvezeti, olvasóit a századvég anekdotakincsébe. Az anekdota mint műfaj is kellemes olvasmány, de művelődéstörténeti értéke sem csekély. Ezért elsősorban a könnyű, de elgondolkodtató olvasmányra vágyóknak, a magyar történelem iránt érdeklődőknek ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Townsend, Sue
Adrian Mole újabb kínszenvedései. Ford. Békés Pál. Bp., Gabo Kvk., 2009. 253 p., 19 cmAz Angliában élő 15 és fél éves Adrian Mole tükörképe egyik napról a másikra megváltozik: elálló füleket, nagy méretű orrot és vöröslő pattanásokat mutat. Emellett kamaszszívét lánypajtása, Pandora iránt érzett szerelem gyötri, de a lány csak a kombinéja csipkeszegélyét engedi megérinteni, s kapcsolatukat kizárólag "szellemi" alapokra kívánja helyezni. Adrian nem érti "zűrösen" élő szüleit sem, akik ráadásul "lehetetlen" igényeikkel nehezítik életét. A rendszeresen írt, különböző kiadóknak elküldött versei is csak langyos fogadtatásra találnak. Csoda-e, ha ez a sok meg nem értés gyötrő, zaklatott érzelmeket és gondolatokat okoz? Adrian, bár látszólag alkalmazkodik a sokféle követelményhez, igazában nem találja a helyét. Naplójának vallja meg gondjait - érzékenyen és sok-sok humorral mutatva be egy önmagát, a helyét kereső kamasz fiú "lelki kínszenvedéseit".
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Townsend, Sue (1946)
A 13 és 3/4 éves Adrian Mole titkos naplója. Ford. Békés Pál. Bp., Gabo Kvk., 2009. 224 p., 19 cmAz angol ifjúsági írónő nagy sikerű kamaszregényét, A 13 és 3/4 éves Adrian Mole titkos naplóját egyáltalán nem túlzás titkosnak nevezni; Adrian Mole ugyanis szinte kizárólag olyan dolgokat rögzít, amelyeket a köztudottan nem kis mértékű kamasz szégyenlősség, de a serdülő diplomáciai érzéke is tilt közszemlére tenni. Mert ki beszélhet nyíltan "lehetetlen" anyjáról, az italos üveghez menekülő apjáról, a családi békét feldúló és óriási hangerővel kísért különféle eseményekről, vagy akár kamasz-szívét meggyötrő kiválasztottjáról? Hasonló szemérmesség tiltja, hogy kendőzetlenül reflektáljon iskolatársai esetenkénti alattomos megnyilvánulásaira. Adrian Mole titkaiban magyar kortársai a ráismerés örömével fedezhetik fel a rokon helyzeteket, az ismerős gondokat és reményeket.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Turbuly Lilla (1965)
Kosársuli. Ill. Keszeg Ágnes. Budapest, Móra, 2011. 211 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)A tizenhárom éves Homonnai Julcsi szenvedélye a kosárlabda, ennek okán – bizonyítva szüleinek önállóságát - beiratkozik a kapornaki sportiskolába és beköltözik az iskola kollégiumába. A kezdeti nehézségeket hamar feledtetik az új barátok és a közös élmények, mert a kemény edzések és tanulás egyhangú rutinjában a lányoknak sokféle problémája vár megoldásra: titkos segélyakció megszervezése osztálytársuk a vadóc Linda számára, a csapat győzelme, a második helyezett, az ezüstérem megszerzése, a tanulmányi eredmények szinten tartása, felkészülés az év végi hangversenyre és persze a fiúk, akiken nem könnyű eligazodni. Julcsi számára különösen fontos hogy tisztázza saját érzéseit, mert egyszerre érez vonzalmat a jóképű fiatal tanár, Zoli bácsi és a magas, vékony, világosbarna hajú, sötétbarna szemű osztálytársa, Karesz iránt. Turbuly Lilla regénye Keszeg Ágnes fekete-fehér rajzainak kíséretében nagyszerűen adja vissza a kamaszlányok kollégiumi együttélésének hangulatát, a számukra nagy jelentőséggel bíró hétköznapi gondokat és a kamaszszerelem szépségét. A pöttyöskönyv-sorozat kiemelkedően jó darabja sikerre számíthat a mai kamaszlányok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Turbuly Lilla (1965)
Viszlát, kosársuli! Ill. Keszeg Ágnes. Budapest, Móra, 2014. 201 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Homonnai Julcsi számára egy újabb tanév kezdődik el a kapornaki sportiskolában, ahová annak idején azért kérte a felvételét, mert szenvedélyesen szeret kosárlabdázni. Ám Julcsi nagy bánatára két olyan változás is történik a kosársuliban, aminek nem tud örülni: az egyik, hogy legjobb barátnője, Kárász Dóri Németországban tölti a tanévet, a másik pedig az új edző, a szigorú, érdes modorú Tibi bácsi érkezése, aki állandó szidalmazásával, lebecsmérlő megjegyzésével elveszi a lányok önbizalmát és nem ösztönzi nyerésre a csapatot. Julcsi szorgalmasan írja a leveleket Dórinak és beszámol minden fontosabb eseményről. Mit tesznek a lányok azért, hogy megszabaduljanak goromba edzőjüktől és megnyerjék életük második bajnokságát? Szembeszegülve a kollégiumi szabályzattal hogyan próbálnak meg gondoskodni a kórházba került Annus néni magára maradt kiskutyáján? De legfőképpen arról, mennyi félreértést, sértődést okoz a fiúcsapat tagjaival való barátkozásuk és, hogy a neki tetsző fiúk közül vajon ki lesz az igazi: Karesz vagy Bence? A pöttyöskönyv-sorozat tagjaként megjelent ifjúsági regény, Keszeg Ágnes fekete-fehér rajzainak kíséretében, nagyszerűen adja vissza a kamaszlányok hétköznapi gondjait és a kamaszszerelem szépségét. - Sikerre számíthat a főszereplővel egykorú lányolvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak
Előzménye: Kosársuli

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Twain, Mark (1835-1910)
Egy jenki Arthur király udvarában. Ford. Réz Ádám. Bp., Holnap K., 1994. 328 p., 21 cmAz ismert amerikai író mulatságos regényének főhősét önmagáról mintázta. A minden hájjal megkent jenki, aki - akárcsak a maga korában az író - a technikai újítások szerelmese, miután egy bunkóval jól fejbe kólintották, a 6. század Angliájában ébred fel. Ravaszsága és technikai ismeretei révén csakhamar Arthur király "miniszterelnöke" lesz, és rövidesen még a híres Merlinnél is nagyobb varázslónak tartják. A regény végén sajátos találmányaival és újításaival győzelemre viszi Arthur király seregét a középkori fegyverzettel küzdő páncélos lovagok ellen.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Twain, Mark (1835-1910)
Huckleberry Finn. Ford. Koroknay István. Bp., Cicero, 2012. 307 p. 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)A regény az író Tom Sawyer kalandjai című regényének folytatása, de önmagában is kerek történet. Címszereplője, Huckleberry Finn egy részeges csavargó fia, aki új környezetbe kerül. Jótevői mindent elkövetnek, hogy kulturált embert faragjanak belőle, de Huck nehezen viseli el a "rabságot", amely - nem kívánt módon ugyan - de véget is ér: apja ellopja és visszaviszi az erdőbe. Az öreg brutalitása elől csellel megszökik, megrendezi saját meggyilkolását, tutajt szerez, és a Mississippin utazik lefelé. Egyik nap felfedezi, hogy régi barátja, egy szökött néger rabszolga is a szigeten bujkál. Huck elhatározza, hogy Jimet­ szabad földre juttatja, Útjuk igen veszélyes, sokszor nehéz helyzetbe kerülnek. Tervük mégis sikerül, amelyben a váratlanul felbukkanó Tom találékonysága is segíti őket. A kalandozások után a két fiú ismét visszatér a civilizált életbe, és Jim sorsa szintén megnyugtatóan rendeződik: szabad lesz. A kalandokat Huck meséli el, kedves humorral, a kamaszok közvetlen hangján. A történet során nemcsak a gyerekek lelkivilágába, hanem az akkori telepesek zord életébe, a négerek helyzetébe, gondolkodásmódjába is bepillantást nyújt a szerző, aki gyermekhősein keresztül a társadalomból kiábrándult ember szabad és egyszerű élet utáni nosztalgikus vágyának ad hangot.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Tom Sawyer kalandjai

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Twain, Mark (1835-1910)
Koldus és királyfi. Ford. Jékely Zoltán. 9. felújított kiad. Bp., Móra, 2012. 217 p., 24 cmAz amerikai író kedvelt témája, amelyhez vissza-visszatért, az európai középkor volt. A Tudor-kor világát kelti életre a Koldus és királyfi, amely korrajzát és történelmi hátterét tekintve többé-kevésbé hiteles, bár maga a történet anekdotikus fikció. Az eredetileg 1882-ben megjelent regény romantikus történetének értelmében VI. Edward - még királyfiként - ruhát és sorsot cserél egy londoni koldustolvaj család sarjával, és így megismerkedik a nyomorúsággal, népe elesettjeinek szenvedésével. Az olvasók Jékely Zoltán míves fordításában izgulhatnak és gyönyörködhetnek a kis Tom Canty és a királyfi viszontagságainak lírai és mulatságos, érzelmes és mókás történetén.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Twain, Mark (1835-1910)
Tom Sawyer kalandjai. Ford. Bartos Tibor. Ill. Kass János. 7. kiad. Budapest, Holnap, 2012. 228 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)Páratlanul gazdag meseszövése, bőven áradó humora, valamint felejthetetlen gyermekszereplői okán a klasszikus ifjúsági regény már első megjelenésekor, 1876-ban hatalmas sikert aratott. Főszereplője, a szíve mélyén jóra áhítozó, ám a dolgok szeszélye folytán vásott kölyök hírében álló Tom Sawyer élénk fantáziájú, találékony fiú, aki az amerikai kisvárosi hétköznapokban, az iskolában és a templomban éppúgy feltalálja magát, mint a barlangban, egy rablóbanda után folytatott izgalmas nyomozás irányításában. Neki köszönhető, hogy a jó baráttal, Huckleberry Finn-nel közösen rátalálnak a rablók elrejtett kincsére, és miután sikerül megszerezniük, a történet végére mindketten meggazdagodnak…
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Huckleberry Finn, Tom Sawyer, a mesterdetektív (+ Tom Sawyer léghajón)

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Twain, Mark (1835-1910)
Tom Sawyer, a mesterdetektív (+ Tom Sawyer léghajón). Ford. Dezsényi Katalin – Révbíró Tamás . Bp., Ciceró Könyvstúdió, 2006. 224 p., 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)Tom Sawyer és Huckleberry Finn kalandjainak folytatása a Tom Sawyer a mesterdetektív és a Tom Sawyer léghajón ezúttal a legutóbbi kiadásokhoz képest új fordításban - Guthy Béla munkája - jelenik meg. Az első történetben Tom Huck Finn segítségével megmenti lelkész bácsikáját egy gyilkosság szörnyű vádjától, és - az álszakáll ellenére - sikerül lelepleznie az igazi tettest is, majd a másodikban léghajóra szállnak egy őrült feltalálóval, így hamarosan - Anglia helyett - a Szahara felé hajóznak el, újabb veszélyes kalandokkal bővítve a korábbiak gazdag tárházát.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzményei: Tom Sawyer kalandjai, Huckeberry Finn kalandjai

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Utassy József (1941)
Hóvirágbűvölő. Ill. Veres Dorottya. Bp., Littera Nova K., 2000. 36 p., 19 cm (Sophie könyvek)Utassy József egy híján negyedszáz versében sokféle árnyalatban, rendkívüli gazdagsággal énekli meg a tél színeit, hangulatát (Hull a hó, Rózsák fáznak), a tavaszvárás izgalmát (Cineg a cinege, Koratavasz). A költő hol keresetlen egyszerűséggel szól, máskor pedig telitalálatú képekben érzékelteti rosszkedvünk telét. A verseket Veres Dorottya finomvonalú rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Utassy József (1941)
Szamárcsillag. Debrecen, Csokonai K., 1994. 59 p., 20 cmA természeti formák, színek szépségének értő megfigyelője e versek írója, Utassy József, aki elgondolkodtató módon és e lírához illő formakultúrával, művészi ihletettséggel örökíti meg a természet örök körforgását, az évszakok változásának nagy pillanatait, amikor még "üres a tél koporsója", de már "Fényes ablaküvegemen / darázs futkos le-fel, le-fel" (Korai kikelet), a madárhangok, a szélben lengedező aranyeső ágak üzenetét (A kétszínű tél; Hírnök). A három ciklus (Fagyűző; Óriás alkonyat; Fest a Hold, minden ezüstös) közel harminc gyermeklírai darabja elsősorban markáns képeivel, a természeti világ pillanatait szuggesztíven megörökítő képsoraival hat; üzen az égbolt fénylő csillagaival, a kenderáztató szélén a sás (Az a kerek valami), a hajnali rigók kara, a földet verő, büszke zápor. Ezek közé az örök mozgásukban is változatlan fenséget sugalló díszletek közé lépnek be az Utassy-versek falusi világról, a vidéki életről hírt adó szereplői - a kocsija bakján bőrig ázó kocsis, a Malomudvar gazdája, a molnár, a falu ifjúsága (Elköszönő), s a kötet egyik legszebb versében a költő édesanyja (A falu libapásztora). A kortárs magyar gyermeklírai egyik gyöngyszeme ez a kötet.
A mű tartalmi jellemzője: versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Valente, Catherynne M.
A lány, aki körülhajózta Tündérföldet. Ford. Kleinheincz Csilla. Budapest, Ciceró, 2013. 273 p. 24 cmA fantáziadús meseregény főszereplője a tizenkét esztendős Szeptember, akit a Zöld Szél elragadja otthonából és Tündérföldre repíti. Ám ebben a mesebeli birodalomban semmi sem olyan, ahogyan azt a mesékből a főhős megismerhette, az élet nagyon is valószerű. A Márkinőnek nevezett uralkodó kegyetlen zsarnok, aki már rég megfosztotta alattvalóit csodás erejüktől: a tündérek szárnyait vastag láncok szorítják le, a boszorkányok varázspálcájuk nélkül tengődnek, a hatalmas oroszlántestőrök hipnotikus álomban hajtják végre úrnőjük gonosz utasításait. A kislány azonban tenni akar a zsarnokság ellen és harca készen (egy csavarkulccsal a derekán és egy üveggolyóval a zsebében), elsőként a boszorkányok varázspálcájának (ami ez esetben egy fakanál) visszaszerzéséért útnak indul. Kalandjai éppoly különösek és időként rémisztőek, mint az a világ, ahová csöppent: bajba került jó barátai és segítői (az A-tól Ly-ig névre hallgató, egy könyvtár és egy sárkány házasságából született könyvgyík, valamint Szombat, a kékbőrű máridfiú) megmentéséért cserébe megfosztják az árnyékától, elveszíti a haját, a Rémgyapjú-erdőbe érve maga is hajszálhíján földhöz kötött, göcsörtös fává válik, találkozik a halálával (de sikerül álomba ringatnia), ám mind közül számára a legszörnyűbb az, hogy az úrnővel szemben nem mondhat nemet, engedelmeskednie kell kegyetlen parancsának. A történet végére (mint minden jó mesében) az erők kiegyenlítődnek, fény derül a Márkinő gonosz tetteinek valódi indítékára, tündérföld lakói ismét szabadok lesznek, és Szeptember sorsa is rendeződni látszik. A páratlan képzelőerővel bonyolított, egyszerre költői szépségű mégis valóságos, helyenként a komoly mondanivalót humorral ellensúlyozó szokatlan meseszövésű történet nagyszerű olvasmány gyereknek-felnőttnek egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: A lány, aki Tündérföld alá zuhant és a tivornya élére állt

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828 -1905)
Dél Csillaga. Ford. Lányi Viktor. Bp., Unikornis K., 1998. 261 p., ill., 20 cm. (Jules Verne összes művei.)Dél-Afrikában, a nagy gyémántbányák, gyémántlelőhelyek színhelyén játszódik Verne regénye. Főhőse a fiatal francia mérnök, Cyprien Méré, aki tudományos kutatásokat végez ezen a területen, és halálosan beleszeret házigazdájának, a gazdag gyémánt­bánya-tulajdonosnak, Watkinsnak szép, művelt és emberséges lelkületű lányába. Megkéri a kezét, ám az apa mereven visszautasítja, leányának legnagyobb bánatára. Időközben azonban Cyprien egyik kísérlete, hogy mesterséges gyémántot állítson elő, óriási sikerrel jár: a világrekord gyémánt, a Dél Csillaga egyszerre kívánatos vővé teszi a leendő após szemében. Csakhogy a frissen elkészített gyémántnak hamarosan nyoma vész: tolvajra gyanakodnak, és Watkins annak ígéri a leányát, aki megszerzi, visszaszerzi a hatalmas kincset. A feltételezett tolvajok utáni kutatás - keresztül-kasul Dél-Afrika ős­erdei­n - adja a regény terjedelmesebbik részét, sok kalanddal, izgalommal, tipikus vernei megoldásokkal. Végül egy strucc gyomrából előkerül a Dél Csillaga, s a fiatalok így egymáséi lesznek; a boldogságnak már nincs többé akadálya.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
80 nap alatt a Föld körül. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 274 p. 21 cm (Jonatán könyvmolyképző)Az egyik legsikerültebb és legnépszerűbb Verne-regény főszereplője Phileas Fogg úr - az előkelő londoni Reform Club tagja - vállalkozik arra, hogy fogadásból körülutazza a Földet. Az útvonalat a Morning Chronicle c. lap tervei alapján határozzák meg: London - Szuez - Bombay - Calcutta - Hongkong - Jokohama - San Francisco - New York - London. Ennek a nyolcvan napig tartó utazásnak kalandos krónikája a regény, melynek számos filmváltozata is született már.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
A dunai hajós. Bp., Holnap K., 2001. 250p.A múlt század hetvenes éveiben játszódó regény bevezetőben a poroszországi Sigmaring­en városka ünnepségére kalauzol. Itt gyűlnek össze a különböző dunavölgyi nemzetiségekhez tartozó horgászok, hogy meghallgassák versenyük eredményhirdetését, amely egy csapásra ismertté teszi egy magyar horgász nevét. Innen, a Duna forrásvidékéről indul útjára a híres mesterhorgász, Borus Demeter, hogy új rekordot állítson fel. Terve: lehajózik a folyamon egészen a Fekete-tengerig - a több mint hétszáz mérföldes úton kizárólag a horgászszerencsében bízva. Indulásával egyidőben azonban a Duna partvidékének nyugalmát rablók garázdálkodása zavarja meg. Ez a magyarázata annak, hogy a főhős - ugyancsak gyanúba kerülvén - hívatlan útitársat kap egy magyar nyomozótiszt személyében. Ki valójában Borus Demeter? A képzeletgazdag, hasznos földrajzi információkban is bővelkedő, érdekfeszítő olvasmány erre a kérdésre is választ ad. A regényből 1975-ben magyar film készült, amelyet annak idején a televízió is bemutatott.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
A rejtelmes sziget. 3. kiad. Budapest, holnap, 2013. 649 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)Az amerikai polgárháború idején játszódó regény szabadságszerető északi hősei - a véletlen összesodorta kis közösség tagjai - léghajón szöknek az övéiktől ostromlott városból, ám egy szörnyű hurrikán elragadja a kormányozhatatlanná vált légi járművet, melynek alélt utasai egy lakatlan szigeten érnek partot, és ezen az isten háta mögötti helyen teremtik újjá az európai-újvilági civilizációt. A regényben felvonul Verne írói eszköztárának teljes arzenálja, miközben aprólékosan bemutatja a sziget élővilágát, leírja a telepesek munkáját, és azt ahogyan egymásért, emberi mivoltuk megőrzéséért küzdenek a természet erőivel és az emberi gonoszsággal szemben. A 19. századi tudományos gondolkodás hű tükrét is mutató, izgalmas regény minden nemzedék számára újraolvasandó remeklés.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
A tizenöt éves kapitány. Bp., Holnap, 2009. 337 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)Ez a regénye Vernének nem a tudományos-fantasztikus, hanem a kalandos történetei közül való. Egy gazdag vállalkozó családja Új-Zélandból egy bálnavadász hajón utazik haza, Amerikába. A kapitány és a legénység egy bálnavadászat során vízbe fullad, és így Dickre, a tizenöt éves hajósinasra marad a parancsnokság. Negoro, a hajószakács azonban alattomban folyton bajba sodorja a hajót és utasait. Sok nehézséggel kell megküzdeniük, és számos kalandot élnek át, amíg hazatérhetnek Amerikába. Mindeközben az író bőséges alkalmat talál arra, hogy kiélje ismeretterjesztő hajlamait, így pl. sort kerít a rabszolga-kereskedelem leírására is. A kalandkedvelő kamaszok szívesen olvassák.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
A világ ura. Ford. Hársing Lajos. Bp., Unikornis K., 1998. 205 p., ill., 20 cm. (Jules Verne összes művei.)Verne technikai tárgyú, erős fantáziával megalkotott, ugyanakkor epikus sodrású regé­nyei közé tartozik A világ ura. Előzménye, a Hódító Robur világos írói állásfoglalás volt, hogy nem a léghajóké, hanem a levegőnél nehezebb repülő szerkezeteké a jövő. A folytatásban azonban a meglódult alkotói képzelet valóban csodás gépezetet teremt; Robur "négyéltű" - szárazföldön, levegőben, vízen és víz alatt járó - járműve, a "Rémület" csakugyan rémületben tartja az Amerikai Egyesült Államok lakóit. Ráadásul zseniális konstruktőre már nem pusztán egy technikai fejlődési irány vagy találmány­ megszállottja, hanem őrült gonoszsággal világuralomra tör. Az eseményeket John Strock rendőrfelügyelő beszéli el, aki szeretné megfékezni a "Rémület" legénységének ámokfutását. Sok-sok érdekes és veszedelmes kaland után villámcsapás semmisíti meg a négyéltűt, amely háborodott elméjű gazdájával együtt elmerül a tengerben; a rendőrtiszt pedig csodával határos módon menekül meg.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, tudományos-fantasztikus regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Észak Dél ellen. Bp., Unikornis K., 1999. 386 p. (Jules Verne összes művei)A kalandos történet a 19. század hatvanas éveiben játszódik az amerikai Délen, a polgárháború idején. Hőse, James Burbank, a gazdag és emberséges floridai ültetvényes, a rabszolgaság eltörlésének híve. Fia, Gilbert, a polgárháború kitörésekor átszökött az északiakhoz, és most a Saint John folyón Jacksonville felé tartó Dupont tengernagy hajóraján teljesít szolgálatot. Burbank szorongatott helyzetben van. Régi ellensége, egy Texar nevű kétes alak, aki szenvedélyesen védelmezi a rabszolgaság intézményét, állandóan izgatja ellene Jacksonville csőcselékét...
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, történelmi regény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Grant kapitány gyermekei. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 726 p. 21 cm. (Jonatán könyvmolyképző)A skóciai származású Grant kapitány vezérelte "Britannia" a Csendes-óceán egyik lakatlan szigeténél hajótörést szenved. A katasztrófát csak a kapitány és két matróza éli túl. Akárcsak Defoe Robinsonja, a szerencsétlenül járt hajóról megmentett anyagokból teremtik meg életbemaradásuk feltételeit. Egy palackban három nyelven írt segélykérő levelet helyeznek el, és a tengerbe dobják. Majd két év telik el, míg a palack emberek kezébe kerül: Lord Glenarvan "Duncan" nevű jachtján hajózva találja meg. A víz az írás nagy részét olvashatatlanná tette, s csak egy fontos adat maradt olvasható: a hajótörés helye. Az expedíció körbehajózza az adott szélességi fokot. Ezernyi nehézséget, betegséget, kudarcot legyőzve végre siker koronázza erőfeszítéseiket. Grant kapitány gyermekei - akik részt vettek az expedícióban - viszontlátják már elveszettnek hitt apjukat, s a "Duncan" közel egyévi távollét után, sikeres útja végén befut a hazai kikötőbe. Az író egyik legnépszerűbb regénye, annyi más Verne-műhöz hasonlóan, a bátorságot és az önfeláldozást dicséri a kalandokban, tanulságos földrajzi leírásokban, romantikában és humorban egyaránt gazdag történetben.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Kétévi vakáció. 7. kiad. Bp., Holnap K., 2013. 337 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)Egy jó nevű új-zélandi nevelőintézet vakációra készülő növendékeivel elszabadul Auckland kikötőjéből a "Sloughi" nevű vitorlás. Az egészséges álmából felriadó tizenöt különböző nemzetiségű gyerek és kiskamasz hajóját az orkán játékszerként sodorja a messzeségbe, és az elemek tombolása közepette a megrongálódott hajó egy lakatlan szigeten ér partot. A bajban gyorsan összekovácsolódó kis közösség számot vet a ténnyel, hogy egyelőre reményük sem lehet a hazatérésre, így hosszas tartózkodásra rendezkednek be a szigeten. Nyári vakációjuk kétévire nyúlik, miközben rengeteg - férfit próbáló - kalandot élnek át. Vernének ez az 1888-ban írt regénye örökké vonzó, fiatalokhoz és felnőttekhez egyaránt szóló könyv.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 28 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Nemo kapitány. Bp., Unikornis K., 1999. 414 p., (Jules Verne összes művei)Verne egyik legérdekfeszítőbb regénye, amely 1869-ben jelent meg először, a mélytengerek varázslatos világát tárja fel páratlan képzelőerővel. A történet Pierre Aronnax természettudós expedíciójának útját követi, melynek célja, hogy felderítse egy titokzatos és veszedelmes tengeri csodalény kilétét. A "szörny" időnkét felbukkan a tenger mélyéből, pusztít, rombol, rettegésben tartva a tengerészeket, a hajók utasait. Kilétére drámai körülmények között hamarosan fény derül, a hatalmasnak hitt állat, ugyanis nem más, mint egy villanyárammal hajtott tengeralattjáró, akinek titokzatos kapitány, Nemo többezer mérföldes útja elevenedik meg a kötet lapjain, eközben a szerző rendkívül gazdag oceanográfiai ismeretekkel bővíti olvasói ismereteit. Verne egyik legismertebb regénye a kamasz fiúknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, tudományos-fantasztikus regény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Párizs a XX. században. Ford. Baranyi Ferenc. Bp., K.u.K. K., 1995. 190 p., 20 cmA regény arról szól, milyen lesz Párizs a 20. század hatvanas éveiben. Verne lehangoló képet fest Franciaországról és fővárosáról: egy csaknem "tökéletes", de lélektelen kereskedelmi-ipari-tudományos-technikai civilizáció szürke freskóját rajzolja föl, ahol a haszontalan szakirodalom, a művészet közmegvetés tárgya. Főhőse, a fiatal Michel Dufrénoy antik latin versek fordításával országos pályázatot nyer - megalázó díja: egy szakácskönyv. A fiatalember mit sem törődve a társadalom leplezetlen ellenszenvével, saját "fölöslegességével", költői álmokat kerget. Csakhogy gyámja egy bankban juttatja álláshoz, ám rövidesen kiderül: teljességgel alkalmatlan bármilyen pénzügyi foglalatosság végzésére. Szerencséjére hamarosan rájön, többen vannak a magafajta hóbortos álmodozók, ósdi gondolkodású, irodalomszerető, művészetekért rajongó emberek. Szinte konspirálniuk kell, hogy régi-régi kiadású regényekhez hozzájuthassanak, hogy titokban festészetről, muzsikáról beszélgethessenek. Az élhetetlen Michel sorsa rosszra fordul: régi latintanára - tanítványok híján - állás nélkül marad, és unokájával, a szépséges Lucy-vel együtt ismeretlen helyre költözik; őt magát szintén elbocsátják a bankból. A regény végén az önkívületben bolyongó Micheltől búcsúzik az olvasó. A cselekmény azonban csak ürügy ahhoz, hogy Verne tudományosan megalapozott álmodó fantáziája tobzódhassék a jövő képeinek és kivált technikai részleteinek megrajzolásában. 1863 körül megálmodja a gyorsliftet, a telefaxot, a gázüzemű gépkocsit, a számítógépet, a fémszálas textíliát stb, mégis roppant lehangoló képet nyújt: egy lélektelen, csak az üzleti hasznot hajszoló, érzelmi és intellektuális téren sivár és közönyös, minden tekintetben központosított társadalom vízióját alkotja meg, ahol a fontos emberi és szellemi értékek helyét a puszta számítás, a rideg ésszerűség vette át.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 14- éves korú fiúknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Sándor Mátyás. Bp., Unikornis K., 2003. 462 p.Verne egyik legnépszerűbb műve magyar témát dolgoz fel. Cselekményének középpontjában egy - a magyar szabadságharc bukását követően kibontakozó - összeesküvés áll. Sándor Mátyás erdélyi nemes és társai az osztrák császári zsarnokság ellen szövetkeznek, de árulás áldozatai lesznek, s a címszereplő kivételével elpusztulnak. Sándor Mátyás csodával határos módon megmenekül, és visszatér, hogy bosszút álljon az árulókon. A romantikus regény szereplői egy-egy jellembeli tulajdonság végletes megtestesítői. Kalandorok, üzletemberek és jellemes hősök vívják meg párharcukat, hogy végül az igaz ügy diadalmaskodjon. A regényt átszövik a kor tudományos színvonalát tükröző és az író fantáziáját dicsérő ismeretterjesztő részletek.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig.. Ford. Szász Károly. Hasonmás kiad. Bp., Fátum-Ars K., 1994. 336 p., ill., 20 cm. (Verne Gyula összes munkái.)Ogareff Iván, a cári hadsereg volt ezredese szibériai száműzetésének letöltése után - bosszúvágytól hajtva - föllázítja a vad tatár törzseket. Célja a szibériai tartományok leigázása és a cár öccsének - aki annak idején száműzte - meggyilkolása. A nagyherceg a szibériai Irkutszkban állomásozik, s a cár futárja, Strogoff Mihály vállalkozik a szinte lehetetlen feladatra, hogy Moszkvából eljuttassa a híreket a bajbajutott országrészbe. A világhírű regény, mely egyike a legizgalmasabb Verne-műveknek végső soron az emberi akaraterőről, a kötelességtudásról és a bátorságról szól. Eredeti rézkarcokkal illusztrált reprint kiadás.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Utazás a Föld középpontja felé. Bp., Unikornis K., 1998. 254 p., ill., 20 cm. (Jules Verne összes művei.)A regény cselekménye egy titkosírással írt óizlandi kézirat megfejtésével indul. Így jut el a kissé ironikusan, noha tisztelettel ábrázolt Otto Lidenbrock hamburgi geológiaprofesszor és unokaöccse, Axel egy szótlan, ám hűséges izlandi kísérővel a kialudt vulkán, a Snaefells kráterén keresztül a Föld középpontja felé, ahol különös ősvilági életet találnak. Képtelenebb kalandokon vezeti végig Verne hőseit, mint más műveiben; a tudományos valószínűséggel ennek a művének megírásakor kevesebbet törődött. A szereplők szellemes megoldással, egy kitörő másik vulkán kráterén keresztül a többi vulkanikus törmelékkel együtt, mintegy "gyorsliften" jutnak vissza a felszínre a Föld egy másik pontján. A cselekmény változatossága és érdekessége ezt a Verne-regényt is kedvelt olvasmánnyá teszi.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, kalandregény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Victor, Metta Victoria (1831-1886)
Egy komisz kölök naplója. Bp., Kávé K., 1997. 200 p., 19 cm. (Cappuccino-könyvek.)A két világháború közti időszak egyik legismertebb ifjúsági regénye Karinthy Frigyes "magyarításának" köszönheti népszerűségét. Maga a történet a múlt század második felében divatos anekdotázó népkönyvek stílusát követi: közszájon forgó tréfás "sztorikat" ad elő parodisztikusra élezett, néhol már-már "göregáboros" nyelven. Főhőse a tíz­éves Hacker Bandi, aki folytonos csínytevéseivel megkeseríti családja életét. Bandi nemegyszer maga is bajba jut: elragadják a lovak, kiesik a száguldó gyorsvonatból, elröpül a közszemlére tett léghajón, csónakja a Niagara-vízesés sodrába kerül. Természetesen szerencsésen kikászálódik minden zűrből, hogy a következő pillanatban újabb, még veszélyesebb bonyodalmakba kerüljön. Az egymástól független epizódok a Mark Twain által is ábrázolt kispolgári-kisvárosi Amerikát idézik, kissé ugyan elnagyoltan, de vérbő humorral. A magyar fordítás különös értéke a szellemesen eltorzított, nyelvi és logikai hibákkal tűzdelt gyermeknyelv.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Wass Albert (1908-1998)
Tavak és erdők könyve. Pomáz, Kráter Műhely Egy., 2003. 155 p., ill., 21 cm (Wass Albert életműve)Wass Albert, az erdélyi magyarság huszadik századi történelmének krónikása a magyar irodalom legnagyobbjai közé tartozik. Útja az erdélyi Válaszút nevű helységből az emigrációba vezetett, itt írta meg két mesekönyvét (Erdők könyve, Tavak könyve) kisfiainak, amelyek ez alkalommal a Kráter Műhely jóvoltából egy kötetben kerültek kiadásra. Írásaiban szülőföldjét, a mezőségi tájat örökíti meg, apró tavaival, madaraival és halaival, az erdő fái és állatai - a mátyásmadár, az őz, a harkály a tavaszébresztő kis cinege - meséinek főszereplői. A történetekhez kérdések is kapcsolódnak, amelyek segítik a gondolkodást, a mesefeldolgozást, vagyis nem csupán szórakoztatnak, de erkölcsi mondanivalójukkal tanítanak is.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Webster, Jean (1876-1916)
Erre csak Patty képes! Ford. Borbás Mária. Bp., Mágus K., 2000. 173 p. (Könyvfalók könyvtára)A mostani tíz történetben folytatódnak a Patty a kollégiumban című kötetből megismert szereplők kalandjai és viszontagságai. Patty és barátnői, Priscilla és Constance ezúttal is nehéz perceket okoznak tanáraiknak, különösen a nyársat nyelt, szigorú Miss Lord kisasszonynak. Szó esik arról, miként költözik be a romantika egy rövid időre az intézetbe - a pajkos lányok gondolataiba - és Patty ismét bemutatja, milyen leleményes, ha kitűzött célja elé a "hatalom", azaz a tanári kar akadályt gördít. Az amerikai írónő 1911-ben megjelent elbeszélésfüzére 1926-ban látott napvilágot első ízben magyar nyelven. Ezt a kiadást dolgozta át Borbás Mária. Fordításának nagy része van abban, hogy a sok humorral átszőtt történetfüzér ma is élvezhető, derűs olvasmánya lehet a tizenéves lányoknak.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Webster, Jean (1876-1916)
Nyakigláb Apó + Kedves Ellenségem! Ford. Altay Margit és Borbás Mária. Bp., Magyar Könyvklub, 1997. 356 p., ill., 21 cmAz amerikai író - saját rajzaival illusztrált - két, levélregény formában megírt ifjúsági művét tartalmazza a kötet. A Nyakigláb Apó című történet hősnője az árvaházban nevelkedő Judy Abbott, akire felfigyel valaki, s a kitűnő szellemi képességekkel rendelkező, szorgalmas kislányt - tanulmányai költségét fedezve - kollégiumba küldi. Az idegen egyetlen kikötése: leveleket vár, rendszeres beszámolókat. Judy és a titokzatos jótevő között megindul a levélváltás; a tanulással eltöltött hónapok, a nyári vakáció élményei színes krónikákban jutnak el a rejtélyes személyhez - akiről a történet végén kiderül, hogy nem is olyan ismeretlen. A regény folytatásából - a felnőtt Judy és barátnője levelezéséből - megtudható, hogy az egykori árvalány révbe ért, boldog feleség, ám soha nem volt közömbös az emberi kiszolgáltatottsággal szemben. A történet másik szála a barátnő, Sallie McBride és a John Grier Otthon (az árvaház) orvosa között kibontakozó szerelem. Az olvasmányos, romantikus regények elsősorban a kamaszlányoknak ígérnek szép órákat.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Webster, Jean (1876-1916)
Patty a kollégiumban. Ford. Borbás Mária. 2. Kiad. Bp., Mágus K., 2000. 111 p. (Könyvfalók könyvtára)A történetbeli amerikai kollégium ifjú hölgyeknek, huszonéves hajadonoknak ad otthont, s képzi őket különféle tudományokra, de a golf, a táncmulatságok, a színielőadások - no meg a tavaszi, a nyári és a karácsonyi szünetek - enyhítik a stúdiumok komolyságát. Patty Wyatt, a címszereplő a végzősök osztályába, a negyedikbe jár. A talpraesett, jó eszű, de egy kis ravaszkodástól sem visszariadó, az órákat, a vizsgákat néha bravúros szemtelenséggel elbliccelő Patty viszontagságairól - no meg az általa előidézett bonyodalmakról - szól az elbeszélésfüzér tíz darabja. Szó esik arról, miként járt túl az ifjú hölgy a gondnok eszén (Peters gyanakszik), hogyan menekült meg egy nehéz vizsgától (Patty óangolt tanul), miként nyerte meg filozófiatanára rokonszenvét (Etikai kérdés), hogyan állt helyt a színielőadáson (Kívül csattanás). Kisebb-nagyobb csínytevésekről is megemlékezik a krónika (Robert tragédiája; Kötelező látogatás). Az amerikai írónő 1903-ban kiadott elbeszélésfüzére 1928-ban és 1935-ben jelent meg magyar nyelven. Az utóbbi kiadást dolgozta át Borbás Mária. Fordításának is része van abban, hogy a bájos humorral átszőtt történetfüzér - ma is derűs olvasmánya a tizenéves lányoknak.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Wilde, Oscar (1854-1900)
A boldog herceg és más mesék. Váltl. utánny. Bp., Magvető Kvk., 2008. 213 p. (Fehér holló könyvek)Az angol író meséinek alapgondolatát a szegények, az elesettek, a nyomorékok és a szerelem áldozatai iránti részvétből merítette. Az első három mese a másokért való áldozatvállalás példabeszéde, a többiben a butaságot, az önzést és a gőgöt gúnyolja ki. Az utolsó három történetben a szépségimádó Wilde egyik fontos alapproblémáját fogalmazza meg: lehet e szép testben okos a lélek? Műveinek varázsa elbűvölő formanyelvében rejlik, amely a népmesék egyszerűségének és a szépséget mindennél többre becsülő író stíluseszményének szerencsés találkozásából született.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Zweibel, Alan (1950)
Bezzeg North.... Ford. Réz András, Ill. Németh Csongor. Bp., Gulliver Lap- és Kvk., 1995. 142 p., 18 cm. (Szamárfüles könyvek.)Ha valaki kilencévesen olyan tehetséges, mint North, nem csoda, hogy elege lesz környezetének értetlenségéből. North az Általában Elég Jó Általános Iskola színielőadásán - szűnni nem akaró tapsvihar közepette - Tóbiást, a tejesembert alakítja, igaz, hogy eközben a matematikadolgozata harmatgyengére sikerül, de ezt csak rosszakarói használhatnák föl ellene. Azok pedig nincsenek, annak ellenére, hogy Northot minden családban csak "bezzeg"-ként emlegetik, aki mindenből kimagasló, szuper és utolérhetetlen. Ám az igazi tehetségek átka - tudniillik, hogy környezetük nem érti meg őket - ólomsúlyként nehezedik rá. Becsületes, dolgos szülei szerinte földhözragadt dolgokról beszélgetnek a közös étkezések során, s North gondolatainak szabad szárnyalása ezért mindig lefékeződik. A fiú meggyőződése: ha ő választhatna szülőket, nyilván jobban mennének a dolgai, s egyáltalán ha valaki őt választja, az maga a szerencse fia. Így hát elhatározza, hogy fantasztikus egoját (ezt a pszichológus Dr. Ego erősíti benne) közkinccsé teszi, mégpedig olyanformán, hogy meghirdeti magát az 1-800-Art Belt telefonszámon. A jelentkező szülőket North sorra látogatja; mindegyikük gazdag, pontosan tudja North kedvenc étrendjét, lesik minden kívánságát, de valami "homokszem" mindig kerül a gépezetbe, ami Northot eltávolítja tőlük. Utazásai során találkozik Joey Fingers-szel, aki bohóc, s bár Northot mindig megnevetteti, kiderül, hogy a lelke legmélyén szomorú ember ő. A tőle hallott bölcsességek megváltoztatják a fiú viszonyát édes szüleihez. Rájön, hogy valahol a szülő is csak ember, s valaha a szülők is voltak gyerekek. Visszatér a családi fészekbe, s szülei szemefénye lesz.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 33 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Öz, Erdal (1945-2006)
Korkut apó történetei. Ford. Tasnádi Edit. Ill. Oláh Katalin. Budapest, Magyar Napló, 2014. 155 p. 20 cmKorkut apó történetei az 1. évezred közepén a Kaszpi-tengertől keletre feltűnt lovasnomád nép, az oguzok eredetéről, vándorlásairól, hódításairól, hősi tetteiről mesél. Az ősi eposszá összeállt mű hosszú ideig szóban terjedt, föltehetően a 15. század fordulóján jegyezték le először, a néphagyomány a legendás oguz lantos költőt, Korkut atyát véli az elbeszélések szerzőjének és első előadójának. A kötet fordítója, Tasnádi Edit utószava szerint: „Hogy valóban élt-e, nem tudjuk. A műben az oguz népek igriceként tűnik fel, aki kobozkísérettel adja elő a történeteket. Bölcsként tisztelik – alakjában az ősi sámánalak őrződött meg: ő az, aki megoldja a nehéz helyzeteket, és ő ad nevet a hősöknek.” Korkut apó tizenkét történetéből - megőrizve az eredeti elbeszélések archaikus hangulatát - hatot ültetett át a mai török nyelvre, a jeles török író, Erdal Öz (1945-2006). A versbetétekkel gazdagított balladai szépségű történetek egy harcias, lobbanékony természetű pásztornép életébe engednek bepillantást, amelynek témái elsőként egymás ellen folytatott harcokkal, szomszédos népekkel, vagy természetfölötti erőkkel vívott csatákkal foglalkozik, ám a fordulatos cselekmények alakulásában a bátorság, vakmerőség mellett az összetartásnak, a barátságnak, a nők védelmének, a nagy érzelmeknek, a lángoló szerelmeknek is fontos szerep jut. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelent, Oláh Katalin színes rajzaival díszített, színvonalas kiadványt érdemes ajánlani a 11-14 éves korú gyerekeknek
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét: