Gyerekirodalmi adatbázis

A találatok száma: 235


Nyomtatási nézetA jaguár fiai. Dél-amerikai indián mesék, legendák, mítoszok. Vál. Mikola Anikó. Pozsony, Ab-Art, 1996. 121 p., ill., 20 cmA gyermekolvasók leginkább csak antológiákban találkozhatnak a dél-amerikai indiánok mesekincsének egy-egy darabjával. Ezúttal a felvidéki költőnő, Mikola Anikó válogatásában és feldolgozásában ismerkedhetnek meg a dél-amerikai indián mesék, legendák, mítoszok világával. A kötetben a természettel ezer szállal összefonódó világ kel életre, ahol az ember fákban, vizekben, hüllőkben él, pontosabban faként, folyamként, kígyóként vagy madárként létezik. Ez a viszony fordítva is értelmezhető: minden, ami élő, egyformán küzd; ember módra létezik, szenved vagy örvendezve virul a természet. Sokszínű mesevilág tárul fel a válogatás 28 darabjában, melyek gyűjtési területe elsősorban Peru volt, de Brazília, Venezuela, Kolumbia, Paraguay és Equador monda- és hiedelemvilágát reprezentáló történetek is szerepelnek a válogatásban. A sejtelmes, a kozmosz félelmetes erejét, a természetfeletti világ hatalmát megjelenítő közel 30 történetnek sajátossága a katartikus hatás. A színes illusztrációkkal díszített kötet a dél-amerikai indiánok hiedelemvilágát hozza közelebb a tizenéves fiatalokhoz.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 146 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A pasa fia meg a világszépe. Török népmesék. Bp., Európai Folklór Intézet- LA török népmesék világa nagyon sokban hasonlatos a magyarokéhoz. Itt ugyan király helyett szultán van, "de a szultánnak is három fia van, s a három közül itt is a legkisebb a legbátrabb és a legbecsületesebb" - olvasható a kötet utószavában. Nemcsak a tündérek, boszorkányok és más mesebeli lények jelenléte teszi hasonlóvá ezeket a meséket, de a motívumokban is sok a magyar népmesék világát idéző elem: "az égig érő fa", az "élet vize" az őzzé változott testvér stb. A török népmesék "felfedezése" Kúnos Ignácnak köszönhető. A kötetben olvasható huszonhét török népmese kicsiknek és nagyoknak egyaránt kedvére lehet.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 58 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


A sziklavirág. Jávai mesék és legendák. Ford. és ill. Kiss Márta. Budapest, Naphegy K., 2008. 98 p., 28 cmTartalmában és kivitelezésében egyaránt különleges kötetet vehetnek kézbe a meseszerető olvasók, amikor belelapoznak az indonéz nagykövet előszavával ellátott, jávai meséket és legendákat tartalmazó könyvbe, melyet Kiss Márta színpompás, művészi illusztrációi tesznek teljessé. Kiss Márta festő ösztöndíjasként hosszabb időt töltött Jáva szigetén, s alaposan megismerte a jávai kultúrát. Fordítóként és illusztrátorként egyaránt jegyzi ezt az igazi kuriózumot jelentő kötetet, amelyben a számunkra is ismerős, klasszikus népmesei motívumok is fellelhetők a hinduizmusból és buddhizmusból egyaránt táplálkozó jávai mondavilág sajátos vonásai mellett. A tizenkilenc történet szereplői között találunk szegény, mások gonoszságának kiszolgáltatott, jóravaló lányokat, akik elnyerik végül megérdemelt jutalmukat, és gonosz varázslókat, dzsinnkirályokat egyaránt. Megismerhetjük egy – részleteiben még ma is látható – templomegyüttes vagy a Merbabu vulkán lábánál elterülő Rawapening-tó keletkezésének történetét, olvashatunk az örök élet virágáról, az élet magjáról, a tündérek szövőszékéről vagy a majommá változott ifjúról, sőt, időnként feltűnik egy-egy ráksasza, démoni lény is. Idegen kifejezéseket megmagyarázó jegyzetekkel zárul az egzotikus világba kalauzoló kötet, amely különleges élményt ígér a 11-14 éves gyerekeknek és a jávai kultúra iránt érdeklődő felnőtteknek is.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Az ezeregyéjszaka legszebb meséi. Ford. Benedek Elek - Honti Dezső, ill. Róna Emy. Bp., Generál Press K., 2003. 230 p., ill. 25 cmA híres arab mesegyűjtemény huszonkét történetét tartalmazza a kötet Benedek Elek és Honti Dezső fordításában. Ennek a kiadásnak a bukaresti Ifjúsági Könyvkiadó 1956-os, azonos címmel megjelent kötete szolgált alapul. A gyerekeknek szóló jelenlegi feldolgozás tartalmazza a közismert, más meseantológiákban is gyakran fölbukkanó Aladdin csodalámpája, Ali baba és a negyven rabló című meséket, de mellettük a mesék többsége az álruhát öltő Harun al-Rasid, az igazságos és bölcs kalifa (Ali Khodzsa és a bölcs kisfiú története) tetteiről, valamint a gazdag bagdadi hajós, Szindbád kalandos utazásairól (Tengerjáró Szindbád kalandjai) számol be. A szép kiállítású kötetet Róna Emy egzotikus hangulatú, színes és fekete-fehér illusztrációi egészítik ki.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 54 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Betyár volt-e Cigány Jóska? Cigány népmesék. Összeáll. Sáfár Sándor, ill. Szombath Árpád. Bp., Noran Kvk., 1999. 91 p., ill., 29 cmA kötetet meséinek gyűjtője, a cigány kultúra jó ismerője, Sáfár Sándor, aki cigány mesemondók szavai nyomán jegyezte le a kötetbe foglalt történeteket. Három mesemondó - Nagy Lajos, Rostás Gusztáv, Makula Lívia - tárta föl a cigányság népmese-világának gazdagságát. A gyűjtés helye Szarvas volt, az 1955-1958-as esztendőkben. Egyedi fordulatokban gazdag a hagyományos tündérmesék vonásait őrző Este, Éjfél és Hajnal, az egyszeri három király gyönyörű lányának meséje, akiket elraboltak a sárkányok. A legtöbb mesében a szegény cigányokra rámosolyog a szerencse. A kötet címadó darabjában Cigány Jóska fortélyos eszének köszönheti, hogy földet, takaros házat vehet magának. A hűség, a szerelem balladás meséjében az egyszeri szegény emberből király lesz, de szerencséjét elsősorban saját jó tulajdonságainak köszönheti (Hogyan lett a szegény Lajosból király?). Hogyan nyeri el a nagy erejű Moga a cigányok bizalmát, miként választják meg vajdának, miképp éri el, hogy a cigányság letelepedhet, hogy vándorlásuk, szenvedéseik véget érnek? A Moga, a vaserejű cigány nem az egyetlen történet a mesegyűjteményben, amely sok szállal kapcsolódva a cigányok életmódjához, híven érzékelteti - igaz, meseelemekkel - a cigánysors viszontagságait. A cigány folklór elemeit tükröző, varázslatos mesevilágot tárnak föl Szombath Árpád rajzai is.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 36 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Felvidéki magyar népmesék. Oroszlánkő. Szerk., Majtényi Zoltán, ill. Keresztes Dóra. Bp., Unikornis K., 2001. 179 p., ill., 20 cm (Nagy magyar mesemondók).A Nagy magyar mesemondók című sorozat egyfelől a legnevesebb íróink (Jókai, Móricz, Gárdonyi, Arany László, Heltai Gáspár és mások) meséit gyűjtötte össze, másfelől pedig területi szempontok szerint válogatta kötetbe a meséket. Jelen kötetben felvidéki történetek olvashatók. Nem pontosan a földrajzi Felvidék a gyűjtés területe, hanem a Dunától északra elterülő, keletre egészen Erdélyig nyúló vidék, tehát Kárpátalját is ide számították a szerkesztők. A kötetben nemcsak mesék szerepelnek, hanem verses szövegek, valamint mondák és regék is, hűen reprezentálva a Felvidék ama jellegzetességét, hogy meséit átszövi a történelmi légkör, és megfordítva: mondái meseszerű, csodálatos világot jelenítenek meg. A mesék élvezetesek, olvasmányosak, mégis igényesek és őrzik a népi nyelv világát, szókincsét, grammatikai fordulatait, stiláris jegyeit. A kötet fejezetei tematikusan tagoltak: vannak tájakról, városokról, várakról szóló történetek, ezekben például Beregszász, Szeben, Eperjes egy-egy eseményével ismerkedhetnek meg az olvasók. Külön fejezetben olvashatók a Mátyás-mondák, majd Ég és föld lakói címmel - a természet jelenségeihez és az állatvilághoz fűződő történetek következnek. A kötethez Keresztes Dóra készített rendkívül szép kivitelű, művészi ihletettségű rajzokat.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kárpátaljai mesék. Összeáll. Bágyi Anna Erzsébet. Bp., Libra K., 1998. 448 p., ill., 20 cmA Kárpátaljai mesék ékes példája annak, miként lehet szerény anyagi lehetőségek között is kellő elhivatottsággal, szakértelemmel rangos irodalmat adni a gyerekek kezébe. Bágyi Anna Erzsébet, a kötet összeállítója tíz mesével kíván képet rajzolni Kárpátalja­ mesekincséről. Az élőbeszéd, az élő mesemondás hangulata árad a való élet keserveit, küzdelmes sorsfordulatait a mesék varázslataiba megmerítő történetekből, amelyek mindegyike ígéri a nehéz napok után fölvirradó örömöket, de csak annak, aki helyes úton jár. A Kárpátalja történelmi múltját, újkori történelmét megrajzoló mesék kőzül néhányat maga az élet írta.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Kinőttelek. Versek kamaszoknak. Vál. Rigó Béla, ill. Kállai Nagy Krisztina - Czétényi János. Bp., Sziget Kvk., 2005. 159 p. 21 cmRigó Béla remek válogatása abban segíti majd a kamaszokat, hogy a "Kinőttelek" kissé ijesztő időszakában, amikor az este levetett nadrág reggelre röviddé válik, a versek segítsenek megérteni a változások okát, pontosabban szólva a versek majd együtt nőjenek olvasójukkal. Csorba Piroska néhány sora, amely a kötet ars poeticáját is tükrözi, remekül példázza a kamaszok életérzését ("Kinőttelek / mint a tavalyi cipőt / a télikabátot / a gyerekszobát // Néha már azt hiszem / másik anyát és apát kéne szereznem / aki együtt nő velem / rugalmasan"). A gyermeklírai darabokban a kamasz lélek megannyi titka, rejtélye és fájdalma értelmezést nyer, ám a versek esetlegesen komor hangulatát az illusztrátorok, Kállai Nagy Krisztina és Czétényi János remek humorral fűszerezett rajzai oldják. A magyar irodalom élő és klasszikus írói közül többek között Ágai Ágnes, Csoóri Sándor, Eörsi István, Faludy György, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Rigó Béla, Romhányi József, Szabó Lőrinc, Tandori Dezső, Tamkó Sirató Károly, Varró Dániel, Zelk Zoltán gondoskodnak arról, hogy a kamaszok ne csak megszeressék a verseket és a versolvasást, de egy életre komoly kapcsolatban maradjanak az irodalommal.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 45 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mabinogion. Walesi regék. Ford. Farkas Bíborka. Budapest, Castellanum, 2008. 256 p. 23 cmA Mabinogion eredeti jelentése: az ifjú vagy az ifjak meséje. Tizenegy varázslatos középkori walesi mese összefoglaló neve, amelyek tárgya a kelta mitológia és az Arthur-románc. A rendkívül értékes gyűjtemény eddig magyarul nem volt olvasható. Farkas Bíborka a modern angol fordítások figyelembevételével, nagyrészt Lady Charlotte Guest klasszikus 19. századi angol fordítására támaszkodva ültette magyarra. A történetek „szerelemről és árulásról, átváltozásról és varázslatról, viszályokról és bosszúról” mesélnek, a középkorban élt walesi emberek szemszögéből ábrázolva a múltat. Bő és alapos jegyzetanyag, kiejtési útmutató, helységnévmutató, a téma iránt komolyabban érdeklődőknek pedig válogatott irodalom jegyzéke teszi teljessé a Britannia őslakosainak középkori kultúrájába egyedülálló betekintést nyújtó kötetet. A gyerekek széles körében érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák, népköltészet, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mátyás király és az igazmondó juhász. Ill. Váradi Elemér. Gyöngyös, Pallas Antikvárium Kft., 1998. 189 p., ill., 20 cmA magyar mondák, mesék legendássá nőtt hőse Mátyás király, akit a nép emlékezete az igazságtevő, de csavaros, furfangos észjárású uralkodó képében őrzött meg. A népi képzelet kívánja, hogy uralkodása idején tárva-nyitva legyen a budai vár nagy érckapuja, s betérhessen a palotába az is, aki okos találmányát hozza (Az aranycsináló), aki kitüntetésre vágyik (Mátyás király és a kiskakast felosztó szomszéd), akit a ravaszsága vezet (Miért hívják a csizmadiát csizmadiának?), vagy éppen csak szertelen komédiázó kedve hajtja (Egy nagy művész, aki a borsót hajigálta). Mátyástól azután mindenki megkapja, ami jár neki - érdeme szerint. Persze nem mindenki vágyik a fejedelem színe elé kerülni, némelyik népnyúzó nagyúrnak éppen az ellenkező a törekvése. Ám Mátyás álruhát ölt, így teszi próbára őket, így ismeri ki rókalelkű természetüket (A tök és a csikó, Róka fogta csuka). A negyven történet a magyar történelem - képzeletben megírt - "arany oldalaira" lapoz rá. Már a kisiskolásoknak is ajánlható, de olvasóinak többsége a nagyobb gyerekek közül várható.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Mesék és mondák Mátyás királyról. Vál. Kriza Ildikó, ill. Jankovics Marcell. Bp., Magyar Könyvklub, 1999. 199 p., ill. 29 cmA magyar mondák, balladák, mesék világának legendássá szőtt, számos alakváltozatban megjelenő hőse Mátyás király, akit a népi emlékezet az igazságtevő, furfangos uralkodó képében őrzött meg. Kriza Ildikó - a vonatkozó folklorisztikus közlésanyag teljességére építő - válogatása ebből a népmesei, népmondai kincsből ad összeállítást. A prózai és verses műveket (hosszabb esetén szövegrészleteket) négy tematikus fejezetben hozza: az "okos", az "álruhás" királyról szóló történetek, költemények után Mátyás életére vonatkozó legendáriumból közöl válogatást. A kötethez szép, színes illusztrációkat mellékelt a kiadó: Jankovics Marcell egész oldalas képei a humort és a mondai világ vonzó elevenségét sugározzák.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 


Rákóczi harangja, Hunyadi kardja: a legszebb magyar történelmi elbeszélések. Kindelmann Győző (szerk.). Budapest, Szt. István társulat, 2006. 223 p., 25 cmA magyar nép történelmét megismertetni a tizenéves korosztállyal fontos feladata lehet, nemcsak a pedagógusoknak, de a szülőknek is. A magyar irodalom jeles szerzőinek (Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Benedek Elek, Jókai Mór) tollából való írások a honfoglalástól kiindulva a tizenkilencedik század végégig vezetik el az olvasót, életre keltve történelmünk jelentős eseményeit. Az 1848-49-es szabadságharcot megidéző írás zárja a történelmi tablót, amely a felnőttek számára éppolyan élvezetes olvasmány lehet, mint a kamaszoknak, akiknek figyelmét mindenképpen érdemes felhívni erre a válogatásra, mert túl azon, hogy az iskolai, történelem tanulmányaik színes kiegészítője lehet a kötet, egészen bizonyos, hogy élvezetes perceket szerez majd azoknak, akik érdeklődnek a magyarság történelme iránt
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Adams, Richard (1920)
Gesztenye, a honalapító. Budapest, Partvonal K., 2012. 415 p., 24 cmAz eredetileg 1972-ben megjelent fordulatos regény főszereplői nyulak, akik új otthon alapítására vállalkoznak. A szerző aprólékosan kidolgozott világot épített fel a tapsifüleseknek, akiknek saját nyelvük, törvényeik, mitológiájuk van. A legapróbb nyúl, Vakarcs látnoki képességekkel bír, megérzi, hogy a nyúltanyát óriási veszély fenyegeti, ám a főnyúl, Threarah hallani sem akar erről. A nyulak egy kisebb csoportja azonban Gesztenye vezetésével útra kel, hogy máshol telepedjenek le. Kalandos útjuk során eljutnak egy csapdákkal teli tanyára, és ezért egyikük majdnem az életével fizet. Majd onnan továbbállva, újabb veszélyekkel dacolva eljutnak a Watership-fennsíkra, ahol találkoznak néhány régi társukkal. Magyal kapitányék szomorú beszámolójából értesülnek arról, hogy a katasztrófa, amelyet Vakarcs megjósolt, valóban bekövetkezett, és alig élte túl valaki. Ezután együtt folytatják utazásukat, melynek során meg kell küzdeniük a kegyetlen Nadálytő generálissal is…
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, kalandregény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Alcott, Louisa May (1832 -1888)
Régimódi kisasszony. Ford. Altay Margit. Ill. Navratil Zsuzsa. Bp., Mágus K., 1998. 157 p., ill., 17 cm. (Könyvfalók könyvtára.)A történet címszereplője, Polly Milton, a jól nevelt vidéki kislány látogatóba érkezik városi barátnőjéhez, Fannyhoz. Kezdetben csak ámul-bámul az ottani divaton, a korabeli lányok (az 1800-as évek Amerikájában vagyunk) társasági csevegésén, a hivalkodó cicomán, a színházi előadás harsány ragyogásán. Jó ízlése mind ez ellen hamar tiltakozni kezd. Felfedezi az ürességet a talmi csillogás mögött, és a felnőtteket majmoló lánytársaság helyett szívesebben tölti idejét Tommal, a gátlásos kamasszal és Mauddal, Fanny játszótársra vágyó húgocskájával. Azt is észreveszi, hogy a gondtalan jólétben élő Shaw család valójában boldogtalan. Hat évvel később ifjú hölgyként tér vissza a városba, ahol öccse tanul. Itt telepszik le, és zenetanárnőként munkát vállal. Barátnője, Fanny az évek során belefásult az egymást unalmukban túlöltöző úrilányok társaságába, sőt Tomból is - Polly nagy bánatára - igazi piperkőc lett, aki eljegyezte Fanny egyik elkényeztetett barátnőjét. Az amerikai írónő regényében nemcsak a hősnő, maga a történet is meglehetősen régi­módi, ám a léleknemesítő szándékkal megfogalmazott erkölcsi értékek időtállónak bizonyulnak.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 55 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Áprily Lajos (1887 -1967)
Igaz mesék állatokról. Bp., Kortárs K., 1994. 43 p., ill., 16 cm. (Az én erdőm.)Az én erdőm című sorozat Igaz mesék állatokról című kötetében a gazdag élményvilág művészi erővel tárul föl. Az írások színhelye a varázsos szépségű, sejtelmes Hargita vidéke, jelesül az író-költő gyermekkorának legszebb éveiről tanúskodó székelyföldi Sóvidék, Parajd, a Kis-Küküllő forrás­vidéke. Itt esnek meg a történetek - legtöbbjük vadászélmény. Unokáinak idézi föl egykori gyermeklényét Áprily, amikor rácsodálkozott a félelmetes erejű, de mégis halálra sebzett hiúz tetemére, amikor egy haldokló őz nézett vele szembe, vagy amikor pajtásaival a héja félelmetes röptét figyelte. A medve, a Róka-história, de a többi elbeszélés is élethalálharcról tudósít, arról a hatalmas küzdelemről, melyet az állatok vívnak nap mint nap fönnmaradásukért. Áprily írásművészete és mély humánuma avatja igazi élménnyé A hiúz, a Két őz, a Cinkék és a többi állat megkapó történetét.
A mű tartalmi jellemzője: állatos mesék, elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany János (1817-1882)
Családi kör. Válogatás Arany János verseiből gyerekeknek. ill. Jenkovszky Iván. Bp., Santos Kiadó, [2004]. 43 p. 29 cmA címadó versben (Családi kör /1851/) a hagyományos életkép műfajának megfelelően a kis közösség, a család megtartóerejét mutatja föl a költő, miközben érzékelteti azt is, hogyan tör be a külvilág az idillbe, és finoman jelzi a nagylány elégikusan megrajzolt alakjával ennek az idillnek a törékenységét is. A "Koldus-ének" béna harcfija folytatja a versben monológját. Arany stilisztikai bravúrral mutatja be az elcsendesedő esti környezetet, a külvilág mozgásának lassú megszűntét, majd a család elszenderedését. Emellett a mindenki által ismert klasszikus költemény mellett még öt, gyermekeknek is szóló vers olvasható a kötetben. A fülemile, A bajúsz, Juliska elbujdosása, A tudós macskája, Pázmán lovag című mesés történetekhez Jenkovszky Iván készített egész oldalas, gyakorta kétoldalas, színes illusztrációkat. Értékes kötet, a valódi irodalommal megismerkedő tizenéveseknek mindenképpen érdemes a figyelmét felhívni rá.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek, versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany János (1817-1882)
Rege a csodaszarvasról. Ill. L. Ritók Nóra. Szekszárd, Babits Kvk., 2002. 25 p., ill., 28 cmA regében "régi történelmünk és hitvilágunk emlékei lappanganak", s az idők mélyéről az emlékezet fényébe emeli mindazt, ami sok évszázadon át csak a lantosok és a hegedősök énekeiben létezett. A csodaszarvas-történetben a két testvér, Hunor és Magyar - Ménrót fiai - egy vadászat során üldözőbe vesznek egy csodálatos szarvast, melyt ugyan megközelíteni és elejteni soha nem tudnak, ennek ellenére mindvégig a nyomában maradnak, mígnem kietlen tájak sokaságán át eljutnak egy soha nem látott bőségben termő vidékre, a gazdagon termő tájban egyszerre felismerik leendő hazájukat. Mi több, a holdfényben tündérekkel táncoló lányok közül valamennyi vadász párt választ magának, s ezzel új nemzetség alapjait vetik meg. L. Ritók Nóra látomásos képei szemléltetik a szép küllemű, album formátumú kiadványban megjelent történetet.
A mű tartalmi jellemzője: mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Arany János (1817-1882)
Toldi + Toldi estéje + Buda halála. Bp., Osiris, 2009. 334 p. 19 cm (Osiris diákkönyvtár)A Toldi-trilógia Arany János egyik főműve, a magyar irodalom- és költészettörténet kiemelkedő esztétikai, poétikai színvonalú klasszikus alkotása, amelynek első két, önálló darabját tartalmazza a kötet. Az előbb keletkezett Toldi (1846) népies elbeszélő költemény. Méltatói elsősorban epikus objektivitását, népmesei tisztaságú szerkesztőművészetét, "homéroszi" derűjét, főhősének realista és romantikus vonásokból kikevert, vonzó figuráját, a plebejus népiesség eszmei képviseletét szokták kiemelni. Hőse, Miklós lovag lesz, de eközben megmarad egyszerű, naivan "népi fi"-nak, aki farkast, bikát, idegen lovagot könnyűszerrel legyőz, és aki csak a nagy király hűséges katonája akar lenni, sem vagyon, sem rang le nem nyűgözi. Modernebb, áttételesebb, nehezebben megközelíthető a két évvel később, 1848-ban keletkezett Toldi estéje. Látszólag epikus történet ez is, melyben főhősének aggkorát, utolsó nagy küzdelmét és halálát beszéli el a költő. A honfoglaláskori eposz, a Buda halála 1863-ban keletkezett. Arany János adatokat talált arra nézve, hogy a hunok táborában Etele és Buda megosztoztak az uralkodáson, de Buda túllépte a hatalomban neki szánt határokat, szervezkedett Etele ellen, aki erre saját kezével megölte. Arany János nemcsak megelevenítette a kort, hús-vér emberekkel, érdekes cselekménnyel ruházta fel a szikár adatokat, hanem korának szóló mondanivalóval egyetemes rangra emelte.
A mű tartalmi jellemzője: versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Aszlányi Károly (1908-1938)
Kalandos vakáció + Az Északi-park felfedezése. Ill. Gugi Sándor. Bp., Ciceró, 2011. 219 p. 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)A század első felében élt író gyermekregénye a Felfedezők társaságának kalandjairól szól. A Felfedezők tizennégy éves gimnazisták, vezetőjük a megfontolt, okos Üsti, a tagok pedig: Merezsényi, Gomb Lexi, Müller és Gyapi, a jegyző, aki mindeme kalandokat leírja az igazságnak megfelelően. A Kalandos vakációban minden egy év végi könnyelmű meghívás következménye: a Felfedezőket Báró osztálytársuk meghívja apja birtokára, s elhenceg saját mozdonyával, vitorlázó repülőjével. A fiúk szaván fogják, és kiderül a turpisság, de a sápvári kastélyban és gazdaságban azért sok érdekesség várja őket, végül is az egész vakációt ott töltik. Vadásznak, rozoga autót vezetnek, még egy gazdátlan mozdonyt is elkötnek jókora galibát okozva, ugratják egymást és hatalmas háborúkat vívnak. Darabot adnak elő, bált rendeznek - hiszen megérkezik a házigazda Xénia nevű húga is, aki miatt Gyapi és Üsti párbajoznak. Aszlányi humoros könyve már sok kisfiúval szerettette meg az olvasást, szívből ajánljuk olvasni még nem szerető gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Aubry, Cécile (1950)
Belle és Sébastien. Ford. Xantus Judit. Ill. Szecskó Tamás. 9. kiad. Bp., Móra Kvk., 2010. 172 p., 21 cmCécile Aubry ifjúsági regénye egy árva kisfiú és egy kutya barátságának romantikus krónikája. A történet színhelye havasokkal körülvett kis falu az Alpokban. Útban a menedékházhoz szüli meg gyermekét a szerencsétlen sorsú cigányasszony, Sébastien édesanyja, aki belehal a szülésbe. Kisfiának az árvák, a kiközösítettek élete jut osztályrészül. Igazi társa, játszópajtása végül Belle lesz, a gyönyörű bernáthegyi. A két barát együtt kóborol a havasokban, sok kalandot élnek át, Belle nem egy esetben életveszélyes helyzetből menti meg kis pajtását. Az írónő kitűnő beleélőképességgel szuggesztív jellemeket rajzol, mindvégig izgalmasan, olvasmányosan vezeti a cselekményt.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Babits Mihály (1883-1941)
Aranygaras. Bp., Holnap, 2006. 121.p. 23 cm (Varázslatos mesék)Babits meséi közül azokat (Barackvirág, Dzsoni, a tengerész, Aranygaras, A Jézust kereső kisfiú, Az erdő megváltása stb.) tartalmazza kötet, amelyek egy mai, immáron szürrealisztikus, posztmodern stílű meséket is ismerő kisgyerekek számára nem annyira elidegenítőek, mint néhány évvel korábbi gyermektársaiknak. A kötet igen figyelemre méltó kísérlet arra, hogy a szecessziós-szimbolikus-újromantikus mesét közel hozza az újabb generációk gyermekeihez. A mesék egy másik olvasatban a felnőttek kedvére lesznek, ám az is bizonyos, hogy a kamaszok igazi irodalmat kapnak, amely megérzékíti velük, hogy a mese és a nagy, felnőtt irodalom nincs is olyan messze egymástól.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Baktay Ervin (1890-1963)
Indiai regék és mondák. 7. kiad. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2004. 255 p. 21 cmIndia gazdag rege- és mondavilága kel életre a kötet lapjain Baktay Ervin avatott, költői feldolgozásában. Válogatásában a régi India két legnagyobb költői alkotásának, a Mahabhárata és a Rámájana című eposzoknak a feldolgozását vette alapul. Az indiai mondavilág megértésének megkönnyítésére a kötet előszava ismerteti a mondák eredetének és formálódásának történeti és társadalmi alapjait. A kötet két nagy szerkezeti egységre osztott anyagának első része Visnu megtestesülését meséli el. A második az istenségnek arról a megjelenési formájáról szól, amelynek mondájához kapcsolódva a Rámájana eposz kialakult. Harmatta János indoerurópai nyelvész és filológus előszava szerint a kötetet az "érettebb magyar ifjúság kezébe szánták".
A mű tartalmi jellemzője: mondák, népköltészet
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 48 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Feladó: Fekete Szivárvány. Ill. Békés Rozi (1955). 2. kiad. Budapest, Móra, 2010. 277 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Balázs Ágnes a Pöttyös könyvek népszerű sorozatában megjelent ifjúsági regénye a kortárs gyerekirodalom világából teljességgel hiányzó fontos társadalmi kérdést feszeget: mi lesz a sorsa annak a csonka családban nevelkedő, cigány kislánynak, aki egyik pillanatról a másikra magára marad, apját nem ismeri, és mit sem tud származásáról? A főhős, a tizenkét éves Zsófi édesanyját súlyos baleset éri, de a kislány rettegve attól, hogy nevelőintézetbe kerül, nem szól senkinek a történtekről. Miközben a piacon munkát vállalva megpróbál gondoskodni önmagáról, és a külvilág felé olyan látszatot kelteni mintha otthon minden a legnagyobb rendben lenne, egy sor bonyodalomba keveredik. Életében először szembesül a külvilág hol elfogadó, hol elutasító, megalázó reakciójával származását illetően, most döbben rá iskolatársai korábbi megkülönböztető, kirekesztő magatartásának okára, de a kalandok sodrában életre szóló barátokra is lel. Zsófi különböző lelkiállapotát - mint a magány, a várakozás, a szorongás, a félelem, a csalódás és végül az önmagára találás, a személyiség kiteljesedése - plasztikusan ábrázoló ifjúsági regény (a cselekmény helyenkénti elnagyoltsága, didaktikussága ellenére) - toleranciára és elfogadásra nevelő, ajánlandó olvasmány a tizenévesek, elsősorban lányok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balázs Ágnes (1967)
Lufi és az elcserélt születésnap. Budapest, Móra, 2010. 234 p., 19 cm (Pöttyös könyvek)Lufi kamaszodik. Legalábbis a környezetében élők állandóan ezt mondogatják, bármit is tesz. Pedig Lufi csupán egy kis odafigyelésre vágyik, hiszen mióta az ikerpár megszületett, szülei sokkal kevesebb időt tudnak rászánni. Példának okáért, megfeledkezve Lufi tizenkettedik születésnapjáról, éppen a nevezetes napon készülnek elutazni egy kis kikapcsolódásra. Nagymamájának azonban mentőötlete támad: cseréljék el a születésnapjukat. Így aztán Lufi egy hónappal később tarthatja meg világra szóló születésnapi buliját, amikor már a szülei is otthon lesznek, sőt legjobb barátja, Szamóca is. A fiú ugyanis Londonba utazott cserediákként. A kiskamaszok lelkében nagy viharok dúlnak, Lufi féltékeny lesz, mert Szamóca küldd egy fotót, amelyen egy magyar diáklánnyal látható összebújva a londoni állatkertben, ezért hősnőnk elhatározza, hogy ő féltékennyé teszi a fiút. Az érzelmi viharok az osztálytársait sem kímélik, szerelmek, szakítások követik egymást, sőt néhányan akaratukon kívül a szülők szerelmi bonyodalmaiba is belekeverednek. A kötet szereplői mindezeket orvoslandó, megalapítják a SZÖSZ-t, a Szenvedő Öreglányok Szervezetét, valamint a LÁP-ot, azaz a Lelkiállapotok Panaszirodáját. Közben pedig gőzerővel folyik Lufi születésnapi bulijának szervezése, amelyen aztán a lány megkapja a legszebb ajándékot. Békés Rozi kedves, fekete-fehér illusztrációi kísérik a történetet, amely a kiskamasz lányoknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Hajónapló. Ill. Sajdik Ferenc. 6. kiad. Bp., Móra Kvk., 2010. 137 p., 19 cmA bátor Faragó Laci és a "kisokos" Radó ötödikesek, és néhány dologban különböznek ugyan, de mindketten szeretnének "elhajózni" a hétköznapokból - egy vidám, színes, felejthetetlen nyaralásba. Rátalálnak Ramónára, a korhadozó bárkára, ami évek óta Dunaszigetiben, egy öbölben várja a jobb napokat. A két barát kiharcolja, hogy - mint az igazi tengerészek - a nyarat a hajón tölthessék. Játszótársakat szereznek és megkezdődik a nagy kaland, amelyet Sajdik Ferenc mulatságos illusztrációi keltenek életre.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 25 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Ágnes (1922-2008)
Szeleburdi család. 17. kiad. Bp., Móra, 2014. 150 p., 19 cmA tizenéves Laci naplójából ismerheti meg az olvasó a címszereplő, kedves családot. Nincs bennük semmi rendkívüli (bár némelyek hóbortosnak tartják őket), úgy élnek kissé zsúfolt kétszobás lakásukban, mint a legtöbb pesti család. Valami mégis megkülönbözteti őket az átlagtól, szeretik az állatokat, növényeket. Ezért aztán tele van a lakásuk a legkülönfélébb állatokkal: hörcsögeik, Guszti és Jenő, kutyájuk, Gombócka, Kamilla, a sánta nyúl, Április, a teknős számos meglepetést okoznak a család tagjainak, akik igencsak mozgalmas nyaralás elébe néznek a nagymama Duna-parti házában, ahová házi kedvenceiket is magukkal viszik.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 77 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bálint Tibor (1932-2002)
Antal, a láthatatlan. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Kvk, 2009. 143 p., 16 cm (Nagyapó mesefája)A neves erdélyi magyar író közel ötven tanulságos történetét gyűjti csokorba a kis kötet, amely gyerekek és felnőttek számára egyaránt ajánlható. A címszereplő Antal egy kisfiú, aki láthatatlanná válik, és ezt az új képességét kamatoztatva számtalan csodálatos kaland részese lesz, bajbajutott embereken segít. A Robi című fejezet írásai egy Robot Robi nevű bájos robotgyerek és gazdája, Ciceri kalandos történeteit beszélik el. A harmadik fejezetben a gyermekkor emlékei elevenednek meg, végül az utolsó rész történetei a szürke hétköznapokról szólnak, amelyeket néhány emberi szóval, igaz érzésekkel színesebbé tehetünk. Megannyi történet mesél a jóságnak és a szeretetnek a diadaláról, arról, hogy akinek szeretet van a szívében, hogyan kerekedik felül a mindennapi kísértéseken, és miként tud társai számára is jó példát mutatni.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Balogh Béni (1922-2000)
Magyar királymondák. Bp., Falukönyv-Ciceró K., 2001. 190 p., 24 cmBalogh Béni korábbi mondás könyveiből válogatva a honszerzéstől az I. világhábo­rúig, vagyis Árpád vezértől IV. Károlyig ad epikus-novellisztikus ízelítőket hazánk múltjából. A három forrásból - a történelemből, a néphagyományból és kivált az írói képzelőerőből - táplálkozó, majd' félszáz elbeszélés egy-egy jelentős magyar uralkodó - király, fejedelem, kormányzó - fontosnak ítélt vonásait idézi föl, mégpedig azzal a pedagógiai célzattal, hogy a történelemalakító személyiségek jellemnagyságáról, hazát szolgáló tudatosságáról, netán épp tájékozatlanságáról, megfontolatlanságáról meséljen a fiataloknak. Noha valamennyi kispróza voltaképp egy-egy jellemrajz, egy-egy jellemvonás kinagyítása, van közöttük földrajzi vonatkozású, névmagyarázó, helyi eredetmonda (A Ketel-patak helye, Tarcal nevéről, Veresmart, Nekézseny), akad közöttük történeti miliőjű életkép (István úr előtt, Ünnep Fehérváron, A jenői íjászverseny), romantikus "mese" (Miért sír Darnó király?, A csóri boszorkány, A királyné hintaja), és van novellává írt anekdota (A monoki bableves, Az utolsó Habsburg "jóslata").
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
A jégpáncélos vitéz. Ill. Orbán Balázs. Bp., Kairosz K., 1998. 128 p., ill., 25 cmA történelem évgyűrűi ugyanúgy rakódnak egymásra halhatatlan titkok hordozóiként, mint az erdélyi havasok - csodákat, meséket őrző - fáinak megkérgesedett rétegei. A táj és a lélek elválaszthatatlan egysége a hegyi falvak hallgatag lakóinak képzeletvilágában, és a székely eredetmondák semmi más szépséghez nem fogható, csodálatos nyelvezetében öltöttek formát. A "krónikás", Benedek Elek, képzeletbeli utazásra invitálja az olvasót. Erdély különböző tájainak, a várak, hegyormok, erdők és tavak keletkezésének történetét mondja el kötetében, "három tucat rege és monda segítségével". Szeben, Hunyad, Aranyos-Torda, Udvarhely, Csík, Háromszék, Bihar és Kolozs vármegye történelmi emlékhelyei között vezeti az utazót. A mondák és Orbán Balázs illusztrációi nyomán ismét "benépesül" A Hadak útja, "megelevenedik" A Tordai tündérvár legendája, újra értelmeződik a "Szent László király csudálatos dolgairól" szóló monda, amikor a hős kardjával vágott hasadékot a hegy gyomrába (Tordai-hasadék). A mesék pontosabb megértését a kötetvégi szómagyarázat és helynévazonosító segíti.
A mű tartalmi jellemzője: mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Katalin. Budapest, heted7világ kiadó, 2004. 175 p., 21 cmA leginkább mesegyűjtőként ismert író Katalin című leányregénye 1895-ben jelent meg. A műfaj átlagából annak okán emelkedik ki a regény, hogy szerzője a címszereplő törékeny alakja köré reális történetet szőtt, miközben a lélek halk hangjait, finom rezdüléseit is remekül megérzékíti. A cselekmény szerint Katalin személyes boldogságát háttérbe helyezve, magát a kemény munkától sem kímélve teljesíti kötelezettségét, amikor felneveli árva testvéreit. A családjáért álmait föláldozó lány élete szépen példázza a szeretet és emberiesség hatalmát. A történet végén Katalin boldog "nagymamaként" él övéi körében, az olvasó pedig reméli, hogy családtagjainak megtartó szeretete kárpótolja őt az eltemetett álmokért. A bizonyos szempontból, mára már "megkopott" történet az olvasni igazán szerető fiatal lányoknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Benedek Elek (1859-1929)
Nagy magyarok élete 1-2. köt. Bp., Holnap K., 1. köt. 1996. 420 p., 19 cm + 2. köt. 1997. 157 p. 19 cmBenedek Elek 1905-ben kezdett bele nagyszabású vállalkozásába, a magyar történelem és szellemi múlt nagyjainak életrajzi gyűjteménye megalkotásába. A 18 kötetre tervezett sorozatból 13 meg is jelent 1914-ig, amikor a világháborús események, majd az író Erdélybe való visszaköltözése félbehagyni kényszerítették a nagy magyarok pan­teonjának fölépítését. A torzó mivoltában is tekintélyes műből korunkban csupán válogatás látott napvilágot. Benedek Elek, miután fölhagyott az újságírással, engedett alkata elrendelésének, valódi írói hajlamának és - miként Páskándi Géza írta róla - "visszanéző író" lett; elfordult a századelő kiábrándító világától és a múltat vizsgálta, hogy példaképeket mutathasson föl legkedvesebb olvasóinak, a gyerekeknek, a fiataloknak. Ez magyarázza portréinak romantikus stílusát, érzelmességét, idealizáló módszerét. Olyan alakokat választott ki a nemzet történelméből, akik nem csupán históriai jelentőségűek, de emberi karakterük is megörökítésre méltó. Az ő felfogásában a nemzet hajdani nagyságai nagyszerű jellemvonások megtestesítői is - a válogatásban szereplők közül Mikes Kelemen a hűség példaképe, az őshazát kutató Kőrösi Csoma Sándor az akarat bajnoka, Wesselényi Miklóst a törhetetlen akarat, Kölcsey Ferencet a testi gyengeséget legyőző hazaszeretet, Széchenyi Istvánt a nemzet felvirágoztatásának szívós és céltudatos szolgálata jellemzi. Benedek Elek művével az ifjúságot kívánta nevelni, stílusa ezért a példaképteremtő szándékhoz illően emelkedett.
A mű tartalmi jellemzője: regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Berecz András (1957)
Szegen csengő. Mesék, népdalok a Nagykunságról és annak környékéről, muzsikával. Ill. Gyulai Líviusz. Bp., Berecz BT, 2004. 87 p., 22 cm + 2 CDAki hallotta már "élőben" mesélni Berecz Andrást egészen bizonyos, hogy varázslatos személyiségének hatása alá került. Ízes, tájnyelven előadott kacagtató történetei most a Nagykunság és környékének életéről, máig élő múltjáról tudósítanak. A nemcsak szövegmondásban, de dalolásban is jeleskedő szerző, a könyvhöz mellékelt CD-n is hallható dalai a Nagykunságot magába foglaló Alföld zenei dialektusából merítettek. A mesék, dalok és mondókák egészen bizonyos, hogy elvarázsolják majd az ifjú és idősebb olvasókat egyaránt, akik a nyomtatott szövegeget illusztráló Gyulai Líviusz rajzaiban és metszeteiben is gyönyörködhetnek.
A mű tartalmi jellemzője: mondókák, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Bruck András
A fogadalom. Budapest, XXI. Század K., 2011. 365 p. 22 cmAz amerikai kisvárosban Soberville-ben, ahol a tizenhárom éves Tom Lester él, időről-időre furcsa jelenségek zajlanak: egy különös erő, hatalmas szélvihar kíséretében gyerekeket rabol el. Tom idegen, földönkívüli lénynek tulajdonítja a rablásokat ám a felnőttek, a szűk látókörű, öntelt seriffel az élen csak egy túlfűtött fantáziájú gyerek képzelgésének vélik a fiú észrevételeit. Amikor Tom öccse is eltűnik, fogadalmat tesz, hogy addig nem nyugszik, amíg meg nem találja elveszett testvérét. Hamarosan segítőtársra is lel a városba nem rég érkezett erős, bátor Cosmi és talpraesett unokahúga, Miranda személyében. A kis csapat elszánt nyomozásba kezd a Vaslábúnak elnevezett idegen után, aki nemcsak hatalmas lábnyomát hagyja hátra és pusztító erejét mutatja meg, hanem a történet végére a gyerekek iránti jó szándékáról is egyre gyakrabban tanúbizonyságot tesz… A titokzatos jelenségekben, izgalmas kalandokban és a fantáziahiányos, korlátolt felnőttek, különösen az ostoba, ügyefogyott seriff megleckéztetését célzó mulatságos helyzetekben bővelkedő ifjúsági regény a tizenéves fiatalok szórakoztató olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
A padlásszoba kis hercegnője. Ill. Rényi Krisztina. Bp., Cicero, 2012. 202 p., ill., 21 cm (Klasszikusok fiataloknak.)Az Indiában élő gazdag apa féltett leánya, Sara Crewe - a regény főszereplője - a történet kezdetén egy előkelő londoni nevelőintézet kényeztetett lakója. Miss Minchin intézete az édesanyja halála után félárván maradt lányka megfelelő nevelését igyekszik biztosítani. Ám váratlan fordulat zavarja meg a kislány életét. Édesapja elszegényedik és az elmaradó tandíj miatt Miss Minchin könyörtelenül száműzi Sarát az intézeti cselédeknek fenntartott padlásszobába. Sara így lesz A padlásszoba kis hercegnője, mígnem egy romantikus fordulat után ismét ráköszönt a bőség, és ekkor módja nyílik arra, hogy megjutalmazza segítőit, akik a bajban nem hagyták magára őt. Rényi Krisztina rajzai tökéletesen megjelenítik azt a kort, amelyben a regény játszódik.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 25 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Burnett, Frances Hodgson (1894-1924)
A kis lord. Budapest, Ciceró., 2010. 228 p. 21 cmAz amerikai írónő klasszikus ifjúsági regényének főszereplője a hétéves kisfiú, Cedric Errol korán elvesztette édesapját; szeretett édesanyjával él egy amerikai kisvárosban. A nyílt eszű, okos, barátságos fiút mindenki szereti, jó barátja a fűszeres, Hobbs úr, másik bizalmasa Dick, a cipőpucoló. Egy nap nagy esemény történik: Cedricékhez váratlan látogató érkezik, Havisham ügyvéd, aki Dorincourt gróf megbízásából jött. Cedricet kell magával vinnie Angliába, ahol a gyermeket - nagy vagyon és birtok jövendő örökösét - várja a nagyapja.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Burnett, Frances Hodgson (1894-1924)
A titkos kert. Budapest, Olvasók háza, 2013. 235 p. 21 cm (A gyerekirodalom kincsei)Az amerikai írónő gyermekkönyvei rendkívül népszerűek voltak a századelőn. A titkos kert arról mesél a mai gyermekolvasónak, milyen erő rejlik a derűben, milyen gyógyírt tartogat a természet. Az ízig-vérig romantikus történetben szó esik árva gyerekekről, beteg kisfiúkról, megkeseredett, embergyűlölő, bár dúsgazdag felnőttekről és mindarról, ami képes ezt a sok emberi nyomorúságot meggyógyítani. Jelképes színhely lesz a titkos kert, ahol növények és madarak "gyógyítgatják" az árva kis Marynek, az édesapjától eltaszított Colinnak, de az apának a sebeit is. A regény benső utazásra hívja a 8-10 éves korosztály tagjait, hiszen arról mesél, milyen tekervényes labirintus az emberi lélek, és azt hirdeti, hogy aki úgy érzi, eltévedt az útvesztőben, bízza rá magát a természetre, vagy legalábbis olyan barátra, mint a történetbeli Dickon, aki megszelídíti az állatokat, tud a nyelvükön beszélni, de szava van a növényekhez is. A regény az angol gyermekirodalom egyik legnagyobb műve, világszerte ismerik.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Cannone, Éléonore (1971)
Családcsere. Budapest, Móra, 2011. 132 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Hortensia nem szokványos családban él. Édesanyja a számítógép billentyűit lázasan püfölve ezeregyedik gyerekkönyvét írja, édesapja zeneszerző, de szerinte a zenét nem hallgatni, hanem érezni kell, nagybátyja feltaláló, ám kísérletezés közben folyton felrobbant valamit, nagyapja katonának képzeli magát és megállás nélkül frontharcot vív, és végül ott van a nagymama, aki ugyan már nem él, mégis minden családtaggal „szoros kapcsolatot tart fenn”. Hortenzia csöndes, nyugodt családi életről álmodik - ahol mindig tele a hűtő és kiszámítható egyhangúsággal telnek a napok - legjobb barátja, Martin viszont éppen ellenkezőleg, nagyon élvezi pajtása hóbortos családtagjainak a társaságát és unalmas, pontos időbeosztás szerint élő szülei helyett, szívesebben élne inkább velük. A gyerekek fejében szinte egyszerre fogalmazódik meg a gondolat: cseréljenek családot egy hétre... A meglepő, mulatságos fordulatokban bővelkedő történet a tizenéves korosztály szórakoztató olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Cooper, James Fenimore (1789-1851)
Nagy indiánkönyv. Ford. Honti rezső. Pécs, Alexandra K., 2001. 443 p., 31 cmA Honti Rezső fordította kötet az író klasszikus értékű öt indián tárgyú regényét, a Bőrharisnya-történeteket tartalmazza, melyek közös főhőse Natty Bumppo, a delavár indiánok között nevelkedett, értelmes fehér fiatalember. Az első könyvben - Vadölő - a fiatal vadász első ízben jár "harci ösvényen". Ekkor lő először emberre - önvédelemből -, s haldokló ellenfele nevezi el Sólyomszemnek. Az utolsó mohikán című második könyv a felsőbbrendűségükben szilárdan hívő "sápadtarcú" gyarmatosítók és a saját földjüket utolsó csepp vérükig védelmező "rézbőrűek" könyörtelen és egyenlőtlen harcát beszéli el. A Nyomkeresőben a vadász és indián barátja, a hős Csingacsguk ezernyi viszontagság közepette, a vad természeten diadalmaskodva egy fiatal lányt kalauzol "szárazon és vízen" a biztonságos katonai erődbe. A Bőrharisnya azoknak a bátor pioníroknak állít emléket, akik " egyre szélesedő ösvényt­ nyitottak az egész nemzetnek óceántól óceánig, egy óriási kontinensen keresztül". A prériben a hajdani Sólyomszemnek már meggyengült a látása, már nem képes puskával vadászni, trapper lesz, azaz csapdával fogja a vadat, de arra még képes, hogy egy kedves szerelmespárt és egy kétbalkezes tudóst megmentsen a sziú indiánoktól.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, indiánregény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 49 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Keménykalap és krumpliorr. 6. kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2010. 264 p. 21 cmA történet szereplői abból a "tényből" indulnak ki, hogy az általuk működtetett "Hörömpő cirkusz világszám". Az 1973-ban írt ifjúsági regény egyik főszereplője, Péter, a Vadliba őrs tagja, aki megbetegszik, és ez a sajnálatos esemény indítja el a cirkusz megalakításának gondolatát is. A gondolatot csakhamar tettek követik és a nagyérdeműt olyan "világszámok" kápráztatják el, mint a Kis Réce, azaz Rozmaring bohóc tréfái, Marci zsonglőr mutatványa, Karcsi, művésznevén Jim és Joe, levegőben elvégzett akrobatikus gyakorlatai, és Süle, azaz Negyedik Emánuel éhezőművész produkciója. És természetesen ott van mindenhol, a mára már fogalommá vált "Bagaméri, aki a fagylaltját maga méri". Az izgalmas, fordulatokban bővelkedő remek ifjúsági regény, több mint harminc év elteltével is ugyanúgy szórakoztatja majd a kamaszokat, mint megírása idején.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 66 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Nyár a szigeten. 7. kiad. Szeged. Könyvmolyképző K., 2011. 241 p., 21 cm (Jonatán könyvmolyképző)Nem biztos, hogy minden esetben jó az, ha az álmok valóra válnak. A történet főszereplői maguk tapasztalhatják meg, hogy a szülők nélkül eltöltött vakáció sokkalta több bonyodalommal jár, mint azt előzetesen elképzelték. A kalandra éhes kamasz fiúk egy vadregényes szigeten, szülői felügyelet nélkül akarják eltölteni a nyarat. Arra azonban egyikük sem gondolt, hogy bizonyos helyzetekben nélkülözhetetlenek a szülők. Mivel nem akarnak szégyent vallani a felnőttek előtt, kénytelenek a felmerülő problémákat maguk megoldani...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 35 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Csukás István (1936)
Vakáció a halott utcában. 4. váltl. utánny. Szeged, Könyvmolyképző K., 2009. 222 p., 21 cm (Jonatán könyvmolyképző)A lakótelep új házaiba beköltöző lakók, szomorúan tapasztalják, hogy a lakásokban élni szinte lehetetlenség, mert éjszakánként eltűnnek a mosdók, a csapok, de még a vécécsészék is. A tízemeletes új házak tövében még nem bontották le a régi kis házakat és jónéhányan még a cégtábla is jelzi, hogy lakója mivel foglalkozott. A lakótelepi új házakat benépesítő családok gyerekei találnak egy magánnyomozó irodát is. Innen indul el az ötlet, hogy ők maguk nyomozzanak az eltűnt mosdók és csaptelepek után. A "Fekete Kéz" azonban folyamatosan küldi nekik a fenyegető leveleket. Ám a kicsiny, de lelkes csapat tagjai nem adják fel még akkor sem, amikor az események sorában egy halott is felbukkan... A humorral átszőtt történet szerzője a gyerekek és szüleik életén keresztül remekül ábrázolja a vakáció ezerszínű, izgalmas kalandos történéseit.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Curtis, Christopher Paul
Bud vagyok, uram! Bp., Animus K., 2002. 222 p., 22 cmA szívszorítóan szép ifjúsági regény történetének, színhelye egy amerikai kisváros az 1930-as években. Főszereplője Bud, az árva néger kisfiú, aki hatéves korában elvesztette édesanyját. A nevelőotthonban élő gyermek elhatározza, hogy megkeresi sohasem látott apját, egy az édesanyjától rámaradt, és igencsak nagy becsben tartott régi plakát alapján. A nyomtatvány egy ismert jazz együttes, a Herman E. Calloway vezette Depresszió Fekete Fenegyerekei fellépését hirdeti, és Bud úgy véli, hogy a "hatalmas hegedű" mellett az ő édesapja ül. A kisfiú útra kel, és éhezve, éjszakákon át vándorolva, a felnőttek könyörületére hagyatkozva próbálja megtalálni a megálmodott boldogságot, a biztonságot jelentő családi köteléket...A regény 2001-ben elnyerte az Amerikai Gyermekkönyvtárosok Szövetségének díját.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Curwood, James Oliver (1878-1927)
A Sziklás-hegység királya. Ford. Dobi Ildikó. Bp., Falukönyv-Ciceró K., 1994. 135 p., 20 cmAz amerikai író, Curwood maga is vadászott, de később a nagyvadak "oldalára állt", és már csak fényképezőgépével járta a hegyeket. A Sziklás-hegység királya élvezetes, színes regény - tele valóságos etológiai megfigyeléssel -, melynek óriási termetű grizli a címszereplője. A medvét megsebesítő vadász és áldozata között furcsa, érzelmi jellegű kapcsolat alakul ki, és a történet végére Langdon, a vadász eljut addig a pontig, hogy mélyen megbánja a pillanatot, amikor puskáját a nemes vadra emelte. A hatalmas medve és az árva kis bocs egymásrautaltsága lírai betétje a romantikus-szép mesének. A történet sok vonatkozásban előképe Robert Franklin Leslie nagy sikert aratott, A medvék - és én című könyvének.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény, útleírás
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Darvasi László (1962)
Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború. Váltl. utánny. Bp., Magvető, 2012. 306 p., 21 cmDarvasi László meseregényének színhelye Kavicsvár, a bizurr-mizurr nép lakhelye. Egy napon furcsa kis manócska érkezik a városba, hogy fenekestül felforgassa az addig oly nyugodt kis települést. Ő Trapiti, akinek a nevét gyorsan megtanulja mindenki, ugyanis akivel csak találkozik, azzal trapitizik... (Ez annyit jelent, hogy mindenki azt csinálja játékos formában, amit a legjobban szeret, és közben barátságot köt a másikkal). Amikor Kukta Gerozán, Főfőváros Főfőtanácsosa támadást indít a kavicsváriak ellen, a városlakók győzelmük reményében megalakítják a tökfőzelékszerződést. Ehhez erőt Holle mama világbajnok tökfőzelékéből merítenek, mely erejéről mindent elárul az, hogy miután a Farkas megkóstolja, nem akarja megenni a nagymamát, sőt Piroskát sem. A váratlan fordulatokban bővelkedő mesében a jó győzedelmeskedik, de közben szerelmek szövődnek, elveszettnek hitt hősök kerülnek meg, és arra is rádöbben az olvasó: nem mindenki az, akinek látszik. A tortaterroristából megmentő lesz, a varázsfakanálból éktelen fadarab, a világ háromszorosan leggonoszabb boszorkánya, a Vén Nyanya Csúfság pedig már-már arcpirító dolgokat művel: segít az embereken. A groteszk, bumfordi humorú meseregény jó és szívet melengető alkotás. Érdemes ajánlani a tíz éven felüli gyerekolvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Trapiti és a borzasztó nyúl

A művet eddig 52 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Darvasi László (1962)
Trapiti és a borzasztó nyúl. Szerelmes és bűnügyi gyermekregény. Váltl. utánny. Budapest, Magvető, 2009. 373 p. 21 cmA kötet Darvasi László a Trapiti avagy a nagy tökfőzelékháború című meseregényének folytatása, amelynek előszavában a szerző feleleveníti az első könyvet, elősegítve az új olvasóknak a történetbe való bekapcsolódást. Az új részben a Nagy Tökfőzelékháborút követő békés időszak véget ér, a gonoszok ismét Kavicsváros uralmára törnek. Titokzatos hang ijesztgeti az embereket, sugárzó nyuszi kergeti különféle kényszeres őrületekbe a kavicsvári polgárokat. A megátalkodottak győzelmük érdekében a különleges jóságtablettáktól kezdve a Borzasztó együttes őrületes popkoncertjéig minden trükköt bevetnek. A gonoszok ellen Boleszláv főfelügyelő (a tökfőzelékéről híres Holle mama férje) nyomoz sikerrel, és Trapiti kisvárosának lakói végül visszatérhetnek megszokott életükhöz. Izgalmas meseszövés, groteszk humor jellemzi a meseregényt, amely kitűnő szórakozást ígér a tíz éven felüli gyerekolvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Defoe, Daniel (1660-1731)
Robinson Crusoe. Budapest, Európa, 2012. 337 p. 20 cm (Európa diákkönyvtár)A mindenki számára ismerős, szinte modern mítosznak számító történet meglehetősen egyszerű: a fiatal angol polgár, Robinson hajótörést szenved, és ezért egyedül marad egy lakatlan szigeten. A megmentett tárgyak, eszközök segítségével, saját leleményességével egymaga kultúrát teremt: házat épít, vadászik, földet művel, állatokat háziasít, igába hajtja a természetet. Később társa is akad a "bennszülött" Péntek személyében, aki hódolattal, csodálattal adózik a fehér ember fölényének, "mindenhatóságának". A mű irodalomtörténeti jelentőségét nemcsak a mítoszteremtés biztosítja, nemcsak a "lakatlan sziget" toposzának felfedezése, de talán még ennél is inkább az, hogy elsőként nyújt a mai értelemben vett realista ábrázolást.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dékány András (1903-1967)
Kossuth Lajos tengerésze. Hajdú Böszörmény, Főnix Könyvműhely, 2010. 336 p., 24 cmDékány András a második világháború utáni időszak legismertebb ifjúsági regényeinek írója volt. Híres emberek tetteit és távoli tájak –gyakorta valóság alapú – eseményeit romantikus, élvezetes formában mesélte el olvasóinak. Ő maga tengerészként kezdte pályafutását, ezért aztán közel állt hozzá a téma, amely jónéhány kalandregényének ihletője volt. Tanonckorában találkozott először az Implacabile nevű hajó modelljével, amely nagyon megragadta a fantáziáját, így azután ez a hajó lett a Kossuth Lajos tengerésze című regényének ihletője és „főszereplője”. A regény az 1848-49-es szabadságharc egyik kevéssé ismert mozzanatát eleveníti fel. A cselekmény 1848. márciusában indul: Monostory Balázs császári és királyi főhadnagy, a történet kezdetén Itáliában szolgál. A márciusi ifjak által elindított pesti forradalom kitörése után Kossuth Lajos parancsára ő lesz az első magyar hadihajó, az Implacabile kapitánya. A hajót fel kell szerelnie, majd Triesztbe Fiumébe kell hajóznia vele, hogy az ottani kikötőt megvédje az osztrákoktól. Ide azonban nem jut el, mert útközben hajótörést szenved társaival együtt. A kapitányt és matrózait kimentik a tengerből és a történet további részében már új néven, új hajón, Törökországban, a Kalóz-part néven ismert terület szabadságát segít visszaszerezni. A hiteles történeti tényekre épülő, romantikus lendületű kalandregény izgalmas meseszövése okán a felnőtt olvasók figyelmére is számot tarthat.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dékány András (1903-1967)
Matrózok, hajók, kapitányok. Bp., Filum K., 2003. 382 p., ill., 20cmA Matrózok, hajók, kapitányok öt tizennégy éves gyermekhőse 1918 augusztusában, az első világháború vége felé érkezik a fiumei tengerészakadémiára, hogy sok-sok kaland, utazás és csodálatos élmény után belőlük is vérbeli tengerész váljék. Megérkezésük után hamarosan megismerkednek az akadémia életével, tanáraival, végzős növendékeivel, közülük Horváth Ferivel jó barátságot is kötnek. Megteszik első útjukat a tengeren, és vidám életüket csak a háború végén Fiuméban kitörő forradalom zavarja meg. Ekkor a régi barátokból toborzott legénység elindul, hogy megkeresse az "uszkókok", egy bátor, tengerparti hajósnép elrejtett kincseit. Az "expedíció" nem jár sikerrel, mert a kincset nem sikerül megtalálniuk, ám útjuk során számos, izgalmas kaland esik meg velük.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dékány András (1903-1967)
Robinson utolsó kalandja. Bp., Unikornis K., 1997. 373 p., ill., 20 cm. (Magyar Ifjúsági Remekírók.)Robinson Crusoe, Daniel Defoe hőse ebben a könyvben ismét útnak indul unokaöccsével a Dolphin nevű vitorláson, hogy fölkeresse fiatal kora megpróbáltatásokkal teli színhelyét, a lakatlan szigetet, ahová hajótörése után vetődött. Útjuk ezúttal is kalandos: átvészelve a hatalmas vihart, a szibao indiánok fogságába kerülnek. Barbuda szigetéről azonban Morgan kalózkapitány segítségével sikerül megmenekülniük. Céljukhoz érve újabb megpróbáltatások elé néznek, mert a lakosság belső ellenségeskedésén kívül az emberevő arribák támadása is fenyegeti a szigetet. Az idős Robinson Crusoe rendet teremt a lázadók között: sikerül visszavernie a bennszülöttek támadását, s két év után visszatérhet szülővárosába, Yorkba. Defoe könyve végén ígéretet tett arra, hogy folytatja Robinson kalandjainak megírását. Dékány András új szereplőkkel, izgalmas fordulatokkal gazdagítva, Defoe stílusában eleveníti meg Robinson alakját. A könyv kiválóan szolgálja a 11-13 éves fiúk kalandigényét.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Copperfield Dávid. Bp., Holnap K., 2002. 329 p., 20 cmA Copperfield Dávid egyes szám első személyben megírt regény. Ez is erősíti önéletrajzi jellegét, hiszen Dickens - nem is túlságosan áttételesen - a chathami boldogságot, a londoni magántanodát, a pasztagyárat, a kóborlás éveit: a küzdelmes és boldog gyermekkort álmodja vissza Dávid történetében. Művének első része, a Gyermekévek, ifjúság, melynek érzékletes szépsége magával ragadja az ifjú és idősebb olvasókat egyaránt. Egy mohó szemű kisfiú látószögéből szemlélt világ tárul föl a kötet lapjain. A felejthetetlen figurák - a bonyodalmak között angyali-optimistán bukdácsoló Micawber úr, Trotwood Betsey kisasszony, az ormótlan, de Dávid szemében gyönyörű Pegotty és Heep Urias - mind tipikus dickensi teremtmények, egy-egy emberi tulajdonság maradandó megszemélyesítői, akik mindörökre emlékezetébe vésődnek a könyv olvasóinak.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Karácsonyi ének + Tücsök szól a tűzhelyen. Ford. Benedek Marcell. Bp., Édesvíz K., 1997. 188 p., 21 cm. (Aranyág.)A nagy angol író két kisregényét tartalmazza a kötet. A Karácsonyi éneket Dickens 1843-ban írta. A tanmese főhőse a "szipolyozó, zsugori, markoló, kaparintó, kapzsi vén bűnös", Scrooge üzletember, akinek még a karácsonyról is az a véleménye, hogy "minden hülyét, aki vidám karácsonyt szajkóz, tulajdon pudingjában főzetnék meg és magyal­ággal átszúrt szívvel temettetnék el". Írnokának, Bob Cratchitnek és nyomorék fiának, Timnek sorsa - a Jövendő Karácsonyok szellemének álomszerű, csodás beavatkozásával - mégis az ő közreműködésével fordul jóra. Az író egymást követő években írt karácsonyi történetei közé tartozik az 1845-ben született Tücsök szól a tűzhelyen. Az elbeszélés mese és valóság ölelkezése; tanítása könnyen összefoglalható: "Akinek tücsök szól a tűzhelyén, az a legboldogabb ember a világon". Mire a kisregényben hármat cirpel a tücsök, kiderül, hogy a szereplők - a jámbor Peerybingle fuvaros, Plummer, az öreg játékkészítő és a többiek - vajon a boldog emberek közé tartoznak-e? A két varázsos írás Dickens írásművészetének gyöngyszeme.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Nicholas Nickleby. Budapest, Európa, 2009. 24 cm 1. köt, 485 p. 2. köt. 477 p.Dickens korai regénye (1838-39) már megjelenése idején is nagy visszhangot keltett. A XVIII. századi kalandregények sémáját követő történetben a szerző kíméletlen kritikával illeti korának iskolai viszonyait. A romantikus történet szerint a regény címszereplője édesapja, a Nickleby család fejének halála után szörnyű helyzetbe kerül. Az apa egy fillér nélkül hagyta itt árváit, és azok kénytelenek a rokonok jóindulatára támaszkodni. Ám ez a jóindulat igencsak álságos, hiszen a nagybácsit, Ralphot nem a jószándék vezeti, amikor „segíteni akar” családtagjain. Nicholast és kifinomult lelkű, szépségével sokakat ámulatba ejtő húgát, Kate-t mindenféle praktikával megpróbálja egymástól elszakítani. Nicholast egy embertelen körülményekben tobzódó, yorkshire-i magániskolába adja segédtanítónak. A szörnyű intézet falai között a diákokat véresre verik, mi több éheztetik is őket. Nem csoda hát, ha Nicholas menekülni kényszerül erről a rémes helyről, és társával, Smike-kal megszökik majd egy vándorszíntársulathoz csapódva keresik kenyerüket. Sok kaland és hányattatás után a jólelkű Cheeryble fivérek üzletében talál magának szerény megélhetést biztosító polgári foglalkozást Nicholas, és így végre remény látszik arra, hogy szeretett húgát kimentse a lány szépségéből üzletet kovácsoló gazemberek karmai közül. A korabeli London életét sötét színekkel megfestő, romantikus regény végül a Dickensre oly jellemző szerencsés fordulattal zárul. A Nickleby család vagyoni helyzete ugyanis rendeződik, és jóra fordul életük, míg a gonosz nagybácsi tönkremegy, elszegényedik…A romantikus történeteket kedvelő kamaszok élvezni fogják a regényt, amelynek több filmváltozata született már meg. A regény Devecseriné Guthi Erzsébet fordításában igazi irodalmi csemegét ígér.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dickens, Charles (1812-1870)
Twist Olivér. Ford. Bálint Görgy. Holnap, 2009. 391 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)1837/38-ban jelent meg - folytatásokban - Dickens sorrendben második, népszerűségére nézve valószínűleg első számú regénye, mely szinte kezdettől fogva egyszerre számított felnőtt és gyermekolvasókra, anélkül, hogy a kétféle verziót átdolgozással kellett volna létrehozni. Egy, a korban rendkívül divatos regénytípust emel benne magas színvonalra az író: a nagyvárosi rémtörténet, a rablóbandák, csavargók világáról beszámoló romantikus regényt. Az író elkerüli a témában rejlő melodramatikus lehetőségeket, minden kalandosság ellenére aprólékosan realista rajzát adja a múlt század első fele angliai nyomorúságának, a gyermekmunkának, az árvaházi életnek, a lumpenproletariátus világának. A címszereplő főhős alaposan megmerül ebben a környezetben. A regény igazi, belső feszültsége éppen ebből adódik: a védtelen, kiszolgáltatott kisfiú és a gonoszság szembenállásából, küzdelméből.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dobos László (1930)
A kis viking. Ill. Kiss Sándor. Pozsony, Madách, 2011. 95 p., 30 cmDobos László szlovákiai magyar író – először 1991-ben kiadott – művében ezúttal a gyermekekhez szól. Norvégiában született unokája ihlette erre, s a vegyes házasságból született gyerekek életének problematikáját dolgozza fel. A főhős, Lars szlovákiai magyar anya és norvég apa gyermeke. Sokat mesélnek neki, s a mesék nyomán megelevenedik a két ország is, szokásaival, lakóival, s a szülői emlékekkel. A mesék világa és a valóságos mozzanatok váltakozásából lassan kirajzolódik a kisfiú – időnként szomorkás – élete, a kettős identitás minden szépségével és nehézségével. Az utóbbiakat tovább fokozza a szülők megromló viszonya, majd válása… Az olvasmányos, megható történetet Kiss Sándor színes, a könyv hangulatához illeszkedő finom illusztrációi kísérik. Hasonló élethelyzetben lévő gyerekeknek érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dóka Péter (1974)
A kék hajú lány. Ill. Lakatos István (1980). Budapest, Móra, 2013. 79 p. 21 cmOlivért tizenharmadik születésnapján baleset éri és kórházba kerül. A 6-os kórterembe helyezik el, ahol megtudja, hogy kizárólag a különleges esetek, a „problémás gyerekek” kapnak ágyat. Idővel barátságot köt szobatársaival, és igyekszik segítségükre lenni a gyógyulásban. A folyosón találkozik a morcos, tolókocsis, furcsa kinézetű, kék hajú lánnyal, Mirával is, akivel eleinte vonakodva majd az ő történetét, egyéni tragédiáját megismerve, egyre szívesebben indul közös "sétákra"… A történetben akadnak szomorú részek, megható momentumok bőségesen, a kamaszregény főszereplőiről például kivétel nélkül kiderül, hogy elkeserítő családi környezetben élnek, rengeteg sérelmet éltek már meg otthonukban. A történetbe írt gyerekéletek drámái, a felnőtt világot érintő kritika azonban mindvégig a háttérben marad, az író finom humorral, könnyed hangon mesél, mégis nagyszerű, elgondolkoztató olvasmányélményt nyújt a kiskamaszoknak.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dóka Péter (1974)
Betyárvilág. Történetek zsiványokról, pandúrokról. Ill. Szántói Krisztián. Budapest, Móra, 2011. 154 p. 24 cmKomjáthy István, a neves néprajzkutató somogyi gyűjtésének betyártörténeteiből húszat választott ki és írt újra Dóka Péter, az Utószó tanúsága szerint „egyszerű, tiszta mondatokban megfogalmazva”, kiegészítve a hiányos mondatokat, bekezdéseket. A kötet azonban nemcsak az elbeszélések végső formába öntése, a gyerekolvasók számára is érthető és élvezhető műfajú szövegek megírása, hanem kitűnő szerkesztése okán is figyelemre érdemes. A szerző öt beszédes fejezetcím alá rendezte anyagát, amelyek a főszereplők megnevezésén túl, azok legjellemzőbb tulajdonságait is (Sobri Jóska, „a nyalka”, Savanyú Jóska, „a furfangos”, Juhász Andris, „a bosszúálló) meghatározzák. A betyárélet árnyaltabb képét a Somogyi futóbetyárok blokkjába került valamint a két országos hírnévről álmodó, kutyaütő zsivány, Csirkó és Buckó kalandjait felidéző - olykor vidám, vaskos tréfákkal teli, máskor szomorkás, lírai hangvételű – történetek is segítenek megrajzolni. A szép, igényes kötet szómagyarázatokkal és Szántói Krisztián remek illusztrációival egészülnek ki – a tizenkét éven felüli gyerekolvasók örömére.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mondák, történelmi mondák, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Dowd, Siobhan (1960-2007)
A londoni óriáskerék rejtélye. Budapest, Pongrác K., 2010. 279 p. 22 cmTed és nővére Kat nagyon szeret a hatalmas londoni kilátókeréken utazni, ezért nagyszerű élménynek ígérkezik a látogatóba érkezett nagyobb unokatestvérüknek, Salimnak is a magasból megmutatni a várost. Miközben sorban állnak, egy idegen lép hozzájuk és fölajánl egy jegyet ingyen, amit a testvérek a vendégnek adnak. Így Salim nélkülük száll be a kerék fülkéjébe, ám amikor a harmincperces utazás véget ér, nem kerül elő. Hogyan tűnhetett el? A kétségbeesett család mindegyike más-más magyarázattal áll elő, de a megoldáshoz sem ők, sem a rendőrség nem jut közelebb. A testvérek külön nyomozásba kezdenek és az idővel versenyt futva kétségbeesett erőfeszítéssel követik a nyomokat szerte Londonban, míg végül Ted furcsa, a többiekétől elütő észjárása segítségével kiderítik, mi történt… Az izgalmas ifjúsági regény a kortárs célcsoport szórakoztató olvasmánya.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Állatkert a kastély körül. Ford. Jászay Gabriella, ill. Réber László. Bp., Európa Kvk., 1996. 161 p., ill., 20 cm. (Vidám könyvek.)Durrell könyve egy állatkert - az általa alapított Jersey Zoological Park - krónikája. A tekintélyes állatsereglet túlnyomó részét egyik nyugat- afrikai "kiruccanása" alkalmával hozta magával az európai kontinensre, hogy kisebb-nagyobb bonyodalmak után végül is Jersey szigetén egy kastély parkjában találjon számukra végleges otthont. Madárház, hüllőház, egy nagy tó, ketrecek sokasága, és természetesen maga a kert nyújt otthont a legkülönbözőbb egzotikus állatoknak. "Portréjukat" Durrell mulatságos, rövid történetekben rajzolja meg. Humora lefegyverző - szolidan ironikus stílusa élvezetes, a könyvéből kicsendülő aggodalomra - kortól függetlenül - minden olvasónak fel kell figyelnie. A szép és elgondolkoztató könyv a tíz éven felüli gyermekeknek ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Durrell, Gerald (1925-1995)
Keeper, az állatkert őre. Ford. Szabó Eszter, ill. Keith West. Bp., Pesti Szalon Kvk., 1996. 30 p., ill., 26 cmA gyermekkönyv négylábú címszereplője nem akárki. Keeper - ahogy neve is mondja - felügyelő, és nem is akármilyen birodalom őre. A boxerre van bízva a tudós biológus, Gerald Durrell házát övező hatalmas kert, mely gazdag állatparadicsom. Jut benne hely két pingvinnek, a tapírcsaládnak, a kecses rózsaszín flamingóknak és más állatoknak, Keeper mindőjüket barátjaként tartja számon. A gyerekolvasók elkísérhetik napi ellenőrző útjára a derék négylábút; megtudhatják, miről beszélget Keeper Jambóval, a gorillacsalád fejével; milyen fortélyosan deríti jókedvre Dallyt és Dillyt, a búslakodó pingvineket. Közben persze "komolyabb" dolgokról is szó esik: egy-egy állatfaj szokásairól, viselkedésük sajátos és többnyire ismeretlen jegyeiről. Keith West illusztrációi díszítik a kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, állatos elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
Momo. Ford. Kalász Márton. 11. kiad. Budapest, Móra 2013. 233 p., 21 cmA meseregény színhelye egy kisváros pereme, utcagyerekekkel, utcaseprővel, turistákat szédítő vagánnyal, kiskocsmával és egy, a semmiből ott termett kislánnyal, a címszereplő Momoval, aki mindenkit meghallgat. Nem ítélkezik, csak figyel, és ezzel visszaadja a felnőttek lelki békéjét, és felébreszti a gyerekek játékos képzeletét. Egy napon azonban megjelennek a városban a szürke urak, akik az emberek életidejében élősködnek. A város lakói észre sem veszik, hogy lelketlen, embertelen robotokká manipulálták őket, akik teszik a dolgukat, gazdagodnak, ám eközben még arra sincs idejük, hogy ennek értelmén elgondolkodjanak. Momo lassan elveszíti valamennyi barátját (ugyanis nincs idejük beszélgetni és játszani), de még így is útjában áll az időrablóknak, akik az életére törnek. Ekker jelenik meg a színen Hora mester, akitől az idő áramlik a világba, és akivel szövetkezve Momonak végül sikerül legyőznie a szürke urakat és végre megszabadíthatja barátait is az időtakarékosság gyilkos mániájától. Ende regénye, amelyben a tolerancia és a humanitás küzd a fanatizmussal és a zsarnoksággal - gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szívszorító olvasmánya lehet.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 69 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ende, Michael (1929-1995)
Tükör a tükörben. Ford. Lázár Magda, ill. Edgar Ende. Bp. Officina Nova. 1995. 190 p., 20 cm. (Kobrakönyvek.)Michael Ende kötete nagyobbrészt rövid, néhány oldalas elbeszélésekből, kisnovellákból, abszurd vagy groteszk történetekből, felnőtteknek való mesékből, szürrealisztikus fantazmagóriákból áll. Az író szinte rutinszerűen úgy dolgozik, hogy felvezet egy mondatot, elmond egy általában teljesen köznapi vagy köznapian ünnepélyes rövid cselekményt, azután ezt a mondatot, ezt a cselekményt, ezt a szituációt bontja ki a szó mindenféle értelmében. Bemutatja a szereplőket, elbeszéli, mi is állhat a szituáció hátterében, mit is jelent, ha az emberek (vagy állatok, fantasztikus lények) ezt vagy azt cselekszik. Ravasz, csábító, elkábító módon vezetgeti az olvasót az író, sokáig úgy tesz, mintha semmi rendkívülit nem akarna, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, hogy azután egyre inkább elvesse a sulykot, szabadjára eressze a fantáziáját, egyre inkább átbillenjen a fantasztikusba. Ragyogó, elkápráztató, elvarázsoló mesék, novellák vonulata a kötet, olyan meséké, amelyek mögött - jó ideig - nem keres az olvasó semmilyen tanulságot, üzenetet, szimbólumot, "mondandót", de amelyek mégsem hagyják nyugodni: valami rejtély mindig marad az élményben, valami megfejtése csak kell hogy legyen e történeteknek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fábián Imre (1945)
Bihari népmesék. Nagyvárad. Literátor Kvk., 1999. 37., 21 cmFábián Imre jeles mesegyűjtők - Arany László, Kodály Zoltán - kései utódaként Nagyszalontán gyűjtött meséket, melyeket Zöldike királyfi címmel jelentetett meg. Ebből a kötetből azonban kimaradtak közlésre érdemes anyagok - ugyanazon vagy egymáshoz közelálló mesetípusok variánsai -, ezeket tartalmazza a Bihari népmesék című karcsú kötet. A mesemondó nagy család tagjai ezúttal is a Nagyszalonta Gacsónak nevezett külvárosában élő Sebők Józsefék. A portájukon feljegyzett mesedarabok gyűjtésének időszaka 1969 decemberétől 1971 márciusáig terjedt. A kétszer lett ember, Az Isten keresztlánya, Amália és Károlyka, Az özvegyember gyermekei, A legkisebb tündérlány és a többi történet motívumaival, képi- és nyelvi gazdagságával lenyűgöző meseanyag. A gyűjtő naplójából című ciklus történeteit (Töltött káposzta cigányosan, Józsika sír, Ha már cigány) vélhetően csak a tizenéves olvasók tudják majd igazán megbecsülni és értékelni.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fehér Klára (1922-1996)
A Földrengések Szigete. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 219 p. 22 cm (Jonatán könyvmolyképző)A regény 2057-ben játszódik, amikor a rendkívül fejlett technika és tudomány megkönnyíti ugyan az életet, de a földrengések pusztító ereje még mindig rettegésben tartja az emberiséget. Egy tudós geológus, Bencze András életcéljául tűzi ki a földrengések megelőzését. Hosszas munkával szerkeszti meg az erre a célra alkalmas műszert, a preszignotektonográfot, azután expedíciót szervez a készülék helyszíni kipróbálására a Föld legnyugtalanabb pontjára, a Földrengések szigetére. A kis expedíció és a három utánuk szökött gyerek életveszélyes kalandok egész sorát éli át szárazon és vízen, víz alatt és levegőben: tűzhányók és gejzírek, hatalmas viharok és tengerrengések szakadatlanul próbára teszik bátorságukat, találékonyságukat. Fáradozásaik végül is sikerrel járnak: a csendes-óceáni szigetről egy héttel előre jelzik a hatalmas földrengés bekövetkezését.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, tudományos-fantasztikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
A három uhu és más történetek. Bp., Nesztor K., 1997. 199 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)A kötet közel száz kis története egy naptári éven ível át. A rövid novellák januártól decemberig mutatják be a természet - az erdők, a tavak és mezőségek - változásait, és alakulásuk, formálódásuk mentében ember és állat metamorfózisait. Hősei a természet közelségében élő emberek: vadászok, halászok, szántóvetők, erdészek stb., és a természet néma, vagy nem emberi nyelvet beszélő élőlényei, az állatok és a növények. A valódi főszereplő azonban maga az "Idő". Az általa meghatározott országúton ballagunk, és ő hozza elénk ennek az útnak örök vándorait is, az évszakokat, amelyek megszemély­esítve, az Idő örök körforgásának megfelelően mérik ki földi létünk minden­napjait. Egymástól független, de egymást feltételező elbeszélések ezek, amelyek a Fekete­ Istvánra oly jellemző csodálatos nyelvezet és jelképrendszer segítségével érzékeltetik: nem rúghatjuk fel tradícióinkat anélkül, hogy ne veszélyeztetnénk az ember jelenlétét a természetben. Mire eljutunk a kötetvégi novellákhoz, addigra az Idő is elérkezik kiindulópontjához, a jövő termését hótakaróval védő, jeges decemberhez. Ez a tél azonban nem az élet temetője, hanem a szélkiáltók, a titkos fészekrakók, a fülemülék és a csízek reményteljes hittétele: az új tavasz ígérete, a felkészülés az Életre.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, állatos elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
A koppányi aga testamentuma. 9. kiad. Bp., Móra, 2011. 172 p., 21 cm (Fekete István művei)A történelmi regény a török hódoltság idején, 1586-ban játszódik. Főhőse a magyar végvári vitéz, akinek apját Oglu aga, a koppányi vár ura párviadalban megölte. A cselekményt is párviadal indítja: Babocsai László méri össze erejét, ügyességét Ogluval, hogy megbosszulja apja halálát. A párbaj a magyar vitéz győzelmével végződik. A halálra sebzett török utolsó perceiben reá hagyja vagyonát, s arra kéri, hogy leányát, Zsuzsát, akit magyar anya szült, vegye gondozásába. A romantikus történet másik szála a bolondvári császári zsoldos kapitány fondorlatait követi nyomon, aki László öröklött vagyonát szeretné megszerezni. E két szálból szövődik a történet, melyben - jellemzően az író sajátos szemléletére - jelentős szerepet játszik a táj, elsősorban a balatoni láp világa. A kalandos, romantikus történetből a végvári világ színes képe, a török hódoltság kora tárul fel - vonzó regényességgel, mégis hitelesen.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 30 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Bogáncs. 5. kiad. Budapest. Móra, 2005. 303 p. (Fekete István művei)A természet, az állatvilág kitűnő ismerőjének népszerű regényei közé tartozó mű egy pumi fordulatos, izgalmakban bővelkedő élettörténete. Bogáncs pásztorkutya, első gazdája az öreg Galamb Máté számadó juhász. Mellette tanulja meg kölyökként a kutyaviselkedés alaptörvényeit, hűséges, okos és bátor társa lesz a juhásznak. Életútja azonban váratlanul kalandos fordulatot vesz: cirkuszosok közé kerül…Fekete István állatregényében - mint minden hasonló műfajú írásban - nem csupán emberek, hanem az állathős, Bogáncs is gondolkodik, érez, egyénisége van, de mindez egyáltalán nem hat természetellenesnek, viselkedésében ugyanis sohasem lépi át a kutyatermészet törvényeit. A festői tájleírások, a mértékkel adagolt, ízes humor és a történetbe szőtt kalandok magyarázzák a mű népszerűségét. Nagy erénye, hogy számos, a természet és az állatok világából vett hasznos ismeretre is megtanít.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Cönde + Csend. Bp., Nesztor K., 1994. 224 p., 20 cm. (Fekete István életműsorozat.)A kisregények ihletett, vallomásos írások, melyek Fekete István rejtett lírai önéletrajza egy-egy epizódjának is tekinthetők. A Cönde a szülőfalu gyermekkori világát kelti életre, a Kácsalja szelíd patakjával, madaraival. Bemutatja a somogyi puszták, falvak sokszázados életét, régi lakóit, és vallomásos erővel hozza vissza a múltból azokat a gyerek­kori emlékeket, amelyek egy egész emberi életre meghatározó erővel hatnak. A Csend egy nyári vakáció költői érzékletességű története. A második elemit végzett kisdiák ekkor eszmél önmagára, ismeri föl környezetét és az őt körülvevő tárgyi világot. Mese, fantázia és a való világ találkozása hat rá nagy erővel, ezek alakítják, s ő boldogan merül el kápráztató gazdagságukban. A két kisregény az író több más művéhez hasonlóan prózába foglalt költemény, vallomás a természetről, a természetközeli életformáról, de a humánumról, a jellemformálódásról is.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, állatos elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Hú. 4. kiad. Bp., Móra, 2013. 314 p., 21 cm (Fekete István művei)Egy folyóparti odúból kiszedett és eladott fülesbagoly történetét meséli el a regény. A főszereplő, Hú az ország másik végébe kerül, és lakhelye a baromfiudvar egyik zuga, itt ismerkedik meg az udvar állataival. Álmaiban - amelyek sokszor ősei életéből valók - szabadon röpköd, csatákat vív a táplálékért, izgalmas kalandokat él át a tatárdúlás idejéből. Hú a második világháború kitörésekor szabadul a fogságból, és többnapos, fárasztó röpülés után tér vissza folyóparti odújába.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Kele. 7. kiad. Bp., Móra K., 2011. 244 p. 21 cm (Fekete István művei)Fekete István regényének fő- és címszereplője Kele, a méltóságteljesen mozgó, öreg gólya. Ólomgolyóval a szárnyában nem kelhet útra társaival, hanem idegen környezetben, ismeretlen télben küzd a gyógyulásáért, és gyanakvóan fogad minden segítséget. Új otthonának lakóival, az emberrel és a háziállatokkal nehezen megy a barátkozás, ám a következő nyárutón már nem a félelemnek, hanem ősi ösztöneinek engedelmeskedve szárnyal el dél felé. Az író mély természetszeretetétől és humanizmusától áthatott szép regény maradandó élményt nyújt majd az olvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Lutra. Egy vidra regénye. 4. kiad. Bp., Móra Kvk., 2010. 282 p., 21 cm (Fekete István művei)A folyó partján, a vén nyárfa gyökerei alatt tanyázik Lutra, a hatalmas vadhím vidra, fajtájának pompás példánya. Táplálékról a folyó gondoskodik, szálláshelye biztonságos, a veszedelmeket ösztöneivel és kifinomult érzékszervei segítségével könnyedén kerüli el. Vakmerő és bátor ragadozó. Bár a vidra a címszereplő, vele csaknem egyenrangú szerepet játszik a történetben Karak, a róka. Míg Lutra sorsa tragikusan végződik, addig Karak, Íny "személyében" hű társra talál, családot alapít, és együtt nevelik a tél folyamán születő hét kölyköt. Az állatok életének hétköznapjaival párhuzamosan mutatja be a regény a folyó mentén élő embereket is. A regényt áthatja a természet szeretete. Az író nagy ismeretanyagot közöl olvasmányos, művészi élményt nyújtó, népszerű regényében.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 32 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fekete István (1900-1970)
Téli berek. 8. kiad. Budapest, Móra, 2012. 339 p., 21 cm (Fekete István művei)A könyv előzményével (Tüskevár) együtt a legolvasottabb ifjúsági regények közül való. A természet, a csodás hó- és jégvilág csak háttérül szolgál ahhoz, hogy a belső történéseket felerősítse, tükrözze, magyarázza, tehát nem természetkönyv a szó szoros értelmében, inkább a "belső természet" könyve. Három főszereplője - az idősödő, kemény szívű Matula, a melegszívű Bütyök és a kamaszkor szinte minden gyötrelmét átélő Tutajos - együttélésében természetesen simul össze az öregség tapasztalata és a fiatalság feszítő tettvágya. Az ő személyük köré szőtt történet, amely egységbe fog embert és természetet Fekete István jellegzetes humora által nyer igazi értelmezést.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 30 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Finy Petra (1978)
Azurro. Ill. Dömsödi Zsolt. Budapest. General Press, 2010. 148 p. 20 cmFiny Petra különleges, a fantasy mesevilágát életre keltő meséjében szinte „megmozdulnak” az általa megrajzolt különös lények. A címszereplő, Azurro, a felhők közt lebegő Prizmapoliszból indul varázsföld körüli útjára: Sok kedve ugyan nincs ehhez a kalandhoz, és inkább Zilonával az Üveghegyen innen élő különleges szépségű, virágnyelvű lánnyal randevúzna, ám szólítja őt a kötelesség, mert Kroll, a smaragdkobold hatalmának megerősítése érdekében magának akarja megszerezni a smaragdmezőket, ezt pedig mindenáron meg kell akadályoznia Azurrónak. És ezzel kezdetét veszi a kalandok sorozata, egyfelől a smaragdokért folyik a harc, másfelől pedig a varázslények megmentéséért. Ebben a mesevilágban ugyanis „kifordítva” élnek a mesehősök, senki sem olyan és az, mint amilyennek látszik a vasorrú bába ugyanis jóságos, a kurta farkú kismalac, akinek jócskán megtépázták az önérzetét szintén jobbra hivatott kis hős, nem is beszélve a csak nevükben félelmetes felhőkarmolókról, akik szintén a jók pártján állnak. Azurro kalandjai a Felegúton és az Újperenciás-tenger partján természetesen jó véget érnek, ezért is ajánlható a nyelvi leleményekben gazdag, humoros, modern, tündérmese a kamaszoknak. Dömsödi Zsolt pszichedelikus színekkel megrajzolt illusztrációi méltó módon keltik életre a fantasy mesevilágát.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fombelle, Timotée de (1973)
Ábrándok könyvtára. Budapest, Móra, 2014. 93 p. ill., 21 cmA francia kisváros, ahol Viktória él nem tűnik ki semmi érdekességgel. Az eseménytelen hétköznapok unalma elöl a kislány olvasmányai álomvilágába menekül: elképzeli, hogy indiánok lapulnak a ruhásszekrényében, vágtató bivalycsordák, vadlovak üldözik, félelmetes kalózokkal párbajozik vagy bátor lovagok védelmezik a vadállatokkal, medvékkel és oroszlánokkal vívott csatái során. Ám amikor rendre tapasztalnia kell kedvenc könyvei fogyatkozását és az ebédlő nagy állóórájának végleges eltűnését, majd barátjával közösen észreveszi, hogy a közelben indiánok ólálkodnak, valamint megpillantja éjjel titokban hazatérő apját talpig cowboynak öltözve, úgy tűnik föl „egy képzeletbeli világ cseppent az életébe”. Viktória a titokzatos jelenségek okát keresve nyomozni kezd ám kutatásának eredménye örökre véget vet a gyerekes ábrándozásoknak... A szívhez szóló, keserédes történet a tizenkét éven felüli gyerekek - elsősorban lányok - figyelmére érdemes olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fombelle, Timothée de (1973)
Ágról szakadt Tóbiás 1. köt. A számkivetett. Ford. Pacsovszky Zsolt (1968). Ill. Place, François (1957). Budapest, Móra, 2008. 316 p. 25 cmA számos nemzetközi díjjal kitüntetett varázslatos meseregény főszereplője, Egyke Tóbiás a Fa közösségének - egy a miénkhez hasonló, miniatűr emberek által alapított civilizációnak - a tagja. Amikor tudós édesapja rájön, hogy a fa él és a belőle kinyert energia elemi erővel pusztítja, felfedezését nyilvánosságra hozza. Ám a fa kifosztásában érdekelt zsarnok, Furkó Döme a család ellen fordítja népét. Szüleit börtönbe zárják, a fiúnak menekülnie kell. Fejére vérdíjat tűznek ki, egykori barátai sorra elárulják, egyetlen segítője a különleges egyéniségű, titokzatos Lilia marad. Miközben Tóbiás ágról ágra járva lélekszakadva küzd az életéért, reménytelen kísérletet folytat szülei kiszabadítására, és a fa megmentésére is. Ám úgy tűnik föl, végleg alul marad a küzdelemben, amikor rejtekét, fagyöngy golyóját csőrébe kapja egy hatalmas madár, és népe ősi ellenségei, a fa alatti fűben lakó pőrék közé pottyantja… A barátságról, küzdelemről, természetről, családról, humánumról - Pacsovszky Zsolt fordításának is köszönhetően - új, izgalmas hangon szóló ifjúsági regényt érdemes ajánlani a tizenévesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Fombelle, Timothée de (1973)
Ágról szakadt Tóbiás 2. köt. Lilia szeme. Ford. Pacsovszky Zsolt (1968). Ill. Place, François (1957). Budapest, Móra, 2008. 316 p. 25 cmA két kötetes ifjúsági regény főszereplője Egyke Tóbiás - egy fán élő miniatűr civilizáció tagjaként - egyik napról a másikra száműzötté válik, amikor édesapja nyilvánosságra hozza felfedezését: a fa él és a belőle kinyert energia pusztulását eredményezi. Tóbiás életéért, szeretteiért, az igazságért küzd, de amikor hírét veszi, hogy szülei a börtönben kiütött tűzben meghaltak, és egy baleset következtében a fa társadalmának életét veszélyeztető gyűlölt ellenség, a fűben lakó pőrék közé kerül, föladja a harcot. A pőrék – akikről idővel bebizonyosodik, hogy barátságos, békés lények - befogadják maguk közé a fiút, mert észreveszik a sarkán törzsük jelét, amelyet még Lilia, élete első szerelme festett rá. Három nyugodt évet követően azonban küldött érkezik a fáról és tudtára adja, hogy szülei mégis élnek, Lilia, Tóbiás legádázabb ellensége, Türkiz Leo fogságában szenved, a Fa pedig a zsarnoki Furkó Döme uralma alatt pusztulásnak indult. Tóbiás visszatér a fára, hogy megmentse őket, és ezzel életveszélyes kalandjai folytatódnak egészen addig, amíg fény nem derül a három fiatal, Tóbiás, Lilia és Leo származásának titkára… A Pacsovszky Zsolt nagyszerű fordításában olvasható varázslatos hangulatú francia ifjúsági regényt érdemes ajánlani a tizenévesek körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gaál Mózes (1863 -1936)
Achilles haragja. Ill. Mühlbeck Károly. Szeged, Szukits K., 1993. 93 p., ill., 24 cmAz egykor méltán népszerű ifjúsági író regényes formában dolgozta föl az Iliászt, az eposzból afféle hősi regét alkotva, miközben megőrizte Homérosz műve cselekményének minden lényeges elemét. A trójai háború tizedik évében Agamemnón király, a görögök fővezére megsérti a szövetséges mirmidonok uralkodóját, a heves természetű Achillest, aki dühödten visszavonul a harcoktól. Ezután a trójaiak győzelmet győzelemre halmoznak, és az ostromlottakból immár támadók válnak. Patroklos, Achilles legjobb barátja, fegyvertársa - hogy mentse a görögök becsületét és katonái harci kedvét, - csatába vezeti a mirmidonokat, ám Hektor ledöfi őt. Halála a sértettségnél is nagyobb dühöt vált ki Achillesből, aki megbosszulva barátját, párviadalban megöli Patroklos legyőzőjét, majd holttestét kiadja könyörgő apjának, Trója öreg királyának, Priamusnak. Gaál Mózes nemcsak a cselekményben követi Homérosz eredeti művét, de szellemiségét is hűen visszaadja; érzékelteti, hogy a görögség és a trójaiak küzdelme nem pusztán emberek ádáz harca, de az isteneké is, akiknek egy része az egyik, másik része a másik küzdő felet támogatja, s ezen sokszor össze is civakodnak, vagy Zeusznál, a főistennél panaszkodnak egymásra. Ugyanakkor kiderül, hogy a vitézek sorsát ugyan pillanatnyilag befolyásolhatják a halhatatlanok, de legfőbb meghatározója mégis a Végzet, az ógörög drámák mozgatója.
A mű tartalmi jellemzője: mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok. Budapest, Európa, 2011. 623 p. 20 cm (Európa diákkönyvtár)Gárdonyi regénye, amely 1901 karácsonyán jelent meg először, nem ifjúsági regénynek készült. Csak az 1930-as évektől vált szinte minden olvasni már tudó gyermek első regényélményévé. Cselekménye közel két évtizedet fog át: 1533-ban, Dél-Baranyából indul és a török túlerővel szemben aratott 1552-es egri végvári győzelemmel zárul. Ami közben van, az történelmi és kalandregény, hősi és szerelmi történet nagyhatású elegye, Bornemissza Gergely és Cecey Éva élettörténete széles tablókon kibomló historikus korrajz hátterével. Ifjúsági regényirodalmunk klasszikus értéke.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 363 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gárdonyi Géza (1863-1922)
Láthatatlan ember. Bp., Osiris, 2009. 351 p., 19 cm (Osiris diákkönyvtár)Gárdonyi Géza népszerű történelmi regénye (1902) az egykori hun birodalomba vezeti az olvasót. Főhőse, a gyermekként rabszolgának eladott Zéta, nyolcévi rabszolgaság után, mint művelt görög ifjú kapja vissza szabadságát, mégsem hagyja el Priszkosz rétort, hanem vele együtt Attilának, a hun királynak sátorszékvárosába utazik. Az ő elbeszélésén keresztül nyer az olvasó betekintést a hun birodalom belső életébe. Zéta a catalaunumi csata leírása után elmeséli Attila halálát, temetésének drámai történetét is. Az író hiteles történeti forrásokra támaszkodva, széles körű történelmi tájékozottsággal írta meg regényét, amely már születése óta kedvelt olvasmánya a tíz éven felülieknek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gavalda, Anna (1970)
35 kiló remény. Budapest, Magvető, 2009. 79 p. 21 cmA francia írónő regényének főszereplője, egy tizenhárom éves kamasz fiú, Grégoire, akinek remek kézügyessége van, bármit megszerel, szívesen segít barkácsolni nagyapjának, Léon apónak, de utál tanulni és suliba járni. Képtelen megfelelni az iskolai követelményeknek, helyzete napról napra romlik, míg végül kicsapják az iskolából. A fiúnak döntenie kell, hogyan tovább, de kétségbeesett, szorongatott helyzetében csak egyetlen személy akad, aki felismeri nagyszerű képességét, istenáldotta tehetségét és bátorítja, ösztönzi őt célja megvalósításában. Anna Gavalda mély empátiával, Grégoire nézőpontjából meséli el egy kamasz fiú hétköznapi szorongásait, érzelmeinek változását, egyes életperiódusainak boldogságát és boldogtalanságát. Figyelemre érdemes, gondolkodásra késztető kis könyv: szülői és tanári támogatás híján az intézményesült tanulás során vajon még hány, a főhőshöz hasonló sorsú, gyerek marad le végleg, szerez gyógyíthatatlan sebeket?
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gimesi Dóra (1983) – Jeli Viktória (1976) – Tasnádi István (1970)
Időfutár 1. A körző titka. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2014. 399 p. 20 cmAz eredetileg rádiójátéknak íródott ifjúsági kalandregény főszereplője Hanna, a hetedikes diáklány, akinek apja munkája miatt Szeged után Budapest lesz az új lakhelye, ám sem a nagyváros sem az új iskolatársai nem nyerik el a tetszését. Okos tanácsaival szegedi barátnője - egy baleset okán tolókocsihoz kötött - Zsófi tartja benne a lelket, akivel folyamatos Skype-kapcsolatban áll, és akinek segítségére nagy szüksége lesz, miután a véletlennek köszönhetően egy ócska, eldobott körző kerül a birtokába. A körzőre érthetetlen okból sokan tartanak igényt: először a különc öregúr, „Sándor bá” ered a nyomába, majd egy csapat öltönyös fickó, köztük a mindenre elszánt „Felemásszemű” veszi üldözőbe Hannát. A kalandos, sok szálon futó és sok helyszínen játszódó események menetében fontos szerep jut még egy régi bányatérképnek és Kempelen Farkas egykori találmányának, a Sakkozó töröknek. Az öltönyös gonoszok csapatának sikerül megszerezniük a körzőt, amelyről kiderül, hogy a térképpel együtt használva elvezet a Jakobinusok kincséhez, ám úgy tűnik föl, hogy az üldözői elől menekülő Hannának és időközben legfőbb szövetségesévé vált öreg csavargónak, Sándor bácsinak végleg nyoma vész.... A mai fiatal generációra jellemző, kifogástalan nyelvhasználatával élő, izgalmas szépirodalmi nyelven megírt fordulatos történet a hatalmas hallgatottságot elért rádiójátékot követően, regényes változatában is nagy sikerre számíthat a tizenkét éven felüli olvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Időfutár 2. A királynő palástja, Időfutár 3. A próbák palotája

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gimesi Dóra (1983) – Jeli Viktória (1976) – Tasnádi István (1970)
Időfutár 2. A királynő palástja. Közrem. Vészits Andrea. Budapest, Tilos az Á, 2013. 358 p. 20 cmA kötet előzményében Hanna és Sándor bácsi a gengszterek fogságába kerül. A rejtélyes talált tárgy, „a körző titka” Selmecbányára vezeti őket, mert üldözőik itt vélik megtalálni a Jakobinusok kincsét. Ám az egyik elhagyatott tárna mélyén más meglepetés vár rájuk: újabb mágikus tárgy, Kempelen Farkas találmánya, a Sakkozó török bukkan elő, amely időgépként még most is működőképes. Az öreg Sándor felismeri megmenekülésük lehetőségét és a kislánnyal együtt a gép segítségével eltűnik. 1791-ben Bécsben kötnek ki, ahol Mozart egyik legismertebb operájának, A varázsfuvolának a próbái folynak, és mivel Hannának a visszafelé tartó újabb időutazáshoz még négy évet kell várnia, igyekszik elfoglalni magát, ám az események magukkal sodorják: inasként munkát vállal a színházban, Mozart után kajtat a kocsmákban, a jakobinus mozgalom választott tagja lesz ezért börtönbe zárják, majd szabadulása után egy különleges nő veszi pártfogásába, akivel éjjelenként a közelharcot gyakorolja. Eközben a jelenben a Wikipédia és Google, nyilvános webkamerák segítségével barátai, Zsófi és a hűséges Tibi, a két okos stréber, Ervin és Bulcsú, a minden lében kanál, Szabika, még a módfelett idegesítő, nyávogós Edina is Hannát keresi, nyomok után kutat. Barátai intelligenciájára építve Hanna Bulcsú "telekommunikációs csodafegyverén" keresztül kódolt jeleket ad és olyan helyen rejti el a múltbéli helyzetéről készült beszámolóját, ahová közösen terveztek elmenni és amely kétszáz év múlva is bizonyosan megtekinthető lesz... A változatos helyszíneken játszódó kalandos, izgalmas és rendkívül vicces események közben szórakoztató módon kapnak információt a gyerekolvasók a magyar felvilágosodás koráról, Mária Terézia bécsi udvaráról és a jakobinus mozgalomról.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Időfutár 2. A királynő palástja, Folytatása: Időfutár 3. A próbák palotája

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gimesi Dóra (1983) – Jeli Viktória (1976) – Tasnádi István (1970)
Időfutár 3. A próbák palotája. Közrem. Vészits Andrea. Budapest, Tilos az Á, 2013. 358 p. 20 cmA trilógia befejező részében Kempelen Farkas varázslatos szerkezetével a 18. században Bécsben rekedt Hanna, és a 2012-ben Budapesten élő barátai kétségbeesetten keresik a megoldást: hogyan találhatnának újra egymásra, különösen azután, hogy a lány beszámolóinak, naplójának váratlanul vége szakad. A csapat fiútagjai, Tibi, Bulcsú, Szabi és Ervin kitalálják, jó megoldás lenne, ha eljutnának Genfbe a CERN-be, ahol a világ legnagyobb részecskegyorsítója található, és a modern időgéppel visszahoznák Hannát. Kitartó üldözőjükkel, Felemásszeművel” a nyomukban minden ravaszságukra és Tekla, a CERN igazgatójának lánya személyében újabb szövetségesre is szükségük van ahhoz, hogy bejussanak a szigorúan őrzött épületbe és tervüket valóra váltsák. Ám időszámításukba hiba csúszik, mert Hanna kora, 1791 helyett 2058-ba érkeznek meg, ráadásul úgy tűnik föl, hogy az időutazás során Bulcsú telekommunikációs csodafegyvere, a „féreglyukteló” is végleg elveszett... A változatos történelmi korokban, helyszíneken játszódó, rendkívül szórakoztató - nyelvi színvonala és a cselekmény összetettsége okán is figyelemre méltó - ifjúsági regényt érdemes ajánlani a tizenkét éven felüli olvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Időfutár 1. A körző titka, Időfutár 2. A királynő palástja

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grey Owl (1888-1938)
A rengeteg zarándokai. Pusztazámor, Dénes Natur Műhely, 1997. 238 p., 22 cmPolgári nevén George Stansfeld Belaney, indián nevén Grey Owl kanadai írónak a harmincas években sorra jelentek meg - számos nyelvre lefordítva - a regényei, melyek közül talán a legnépszerűbb A rengeteg zarándokai volt. A kötet nálunk legutoljára 1941-ben látott napvilágot - akkor is, akárcsak most Baktay Ervin ihletett tolmácsolásában. A regénynek többféle olvasata van. Elsősorban is elvezet Észak-Amerika erdőrengetegeinek világába. Bemutatja, miként éltek a századelő éveiben Québec tartomány lakói. Különösen részletesen ír a prémvadászok küzdelmes életéről, fölfedve azokat a rokon szálakat, amelyek a természettel együtt élő-lélegző, a szülőföldjükről kiűzött indiánok és a megélhetésükért magányosan küzdő prémvadászok között vannak. Az utóbbiak képviselője Szürke Bagoly is, aki a civilizáció nyújtotta kényelmet tudatosan fölcserélte a magányos vadászok nehéz, küzdelmes életével. A történet egy másik olvasatában fejlődésregény, amely azt mondja el, miként változik meg Szürke Bagoly szemlélete, miként lesz a hódokat értékes prémjeikért gátlástalanul elpusztító, mogorva emberből három kis hód nevelője, oldalán indián feleségével. A történet egy harmadik értelmezésben voltaképpen a napjainkban reneszánszukat élő etológiai írások előfutára, amelyben hihetetlenül izgalmas megfigyelések szólnak­ a hódokról. A kis hódokat nem fogják egykönnyen elfelejteni a kötet természet- és állat­szerető olvasói.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Grimm, Jakob (1785-1863) - Grimm, Wilhelm (1786-1859)
Gyermek- és családi mesék. Ford. Adamik Lajos és Márton László, ill. Richter, Ludwig. Bp., Magvető, 2005. 678 p., ill. 24 cmA Grimm-testvérek műve, a Gyermek- és családi mesék magyarul először 1861-ben jelent meg. Azóta se szeri se száma a magyarításoknak, a mostani Márton László és Adamik Lajos fordítói vállalkozása azonban irodalmunkban előzmény nélküli: a teljes művet fordították le, méghozzá olyan filológiai, nyelvi gondossággal, amelyre még nem volt példa. Valójában ez a nagy értéke a kötetnek: a német tájnyelvi változatok magyar megfelelőinek megkeresése, az archaikus vonások átmentése, az ismertté vált motívumok, kifejezések megőrzése vagy újjal való helyettesítése. A közel két és félszáz rövid mese fordításai sok meglepetést okozhatnak majd az olvasóknak, hiszen például "Jancsi és Juliska" története ebben a kötetben Jánoska és Margitka címmel szerepel. A kiadvány illusztrációi is a korhűség jegyében kerültek a lapokra - Ludwig Richter finom fametszetei a régi német kiadásokat idézik.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gripe, Maria (1923)
Agnes Cecilia. Bp., Animus Kvk., 2005. 253 p., 22 cmAz Andersen-díjas író regényében a mese és a krimi műfaji elemeit ötvözi. Az izgalmas történet címszereplője, Agnes Cecilia egy titokzatos porcelánbaba, "aki" kulcsfigurája lesz a történetnek. Nora és szülei új házba költöznek, ahol egyre furcsább, már-már kísértethistóriába illő történések zavarják nyugalmukat. A kislány, akinek a régi ház már első látásra ismerősnek tűnt, furcsa zajokra lesz figyelmes. Nemcsak lépéseket hall, de téves telefonhívásokkal is zaklatják, nem csoda hát, ha a rejtélyes hangok eredőjének keresésére indul. Barátjával, Daggal nyomozásba kezdenek, amikor egy szúette, ódon szekrényben elsárgult fényképekre és papírokra lelnek, feltárul előttük a ház és régi lakóinak múltja, amelyben főszerep jutott a címbéli babának is...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Gyulai Pál (1826-1909)
Babszem Jankó. Gyermekversek a magyar népköltészetből. Ill. Györgyfi György. Bp., Unikornis Kiadó, 2003. 191 p. (Nagy mesemondók)Gyulai Pál író, költő, kritikus a kiegyezés utáni időszak magyar irodalmának vezéralakja fél évszázadon keresztül gyűjtötte a magyar népköltészet remekeit. Ezekből olvasható egy “színes csokorra" való a kötetben. A klasszikus meséken kívül, gyermekeknek szóló népköltészeti remekek is olvashatók az írások között. Az év napjaihoz fűződő jövendölések és Az esztendő napjairól szóló versikék mellett találós kérdések valamint Szótagrejtvények és egyéb fejtvények találhatók a gyűjteményben. Külön értéke a kötetnek, hogy Gyulai Pál munkásságáról, életpályájáról is olvashatnak elemzést a tizenévesek. Györgyfi György népmesei elemeket is elegyítő, igényes, színes rajzai illusztrálják a kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, magyar népköltészet, magyar népmesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Haddon, Mark (1962)
Bumm! Avagy 70 000 fényév. Ford. Sári Júlia. Budapest, Európa, 2010. 240 p. 21 cmA kismasz Jimbo gyakran elblicceli a tanulást, de azért azt túlzásnak tartja, hogy ezért tanárai kisegítő iskolába küldjék. Legjobb barátjával, Charlie-val elhatározzák, kiderítik igaz-e hír, ezért kihallgatják a tanárok beszélgetését. Jimbo áthelyezéséről nem esik szó, de az értekezlet után két tanáruk ott marad és a fiúk döbbenetére, teljesen érthetetlen nyelvű társalgásba kezdenek. Charlie nyomozni kezd utánuk, ám amikor megosztaná barátjával, mire jött rá, váratlanul eltűnik. Most már Jimbora vár a feladat, hogy a titokzatos ügy végére járjon, de főként, hogy megtalálja Charlie-t… A rendhagyó helyszíneken játszódó, feszült perceket ígérő ifjúsági regény, nemcsak izgalmas, fordulatos története, de humora okán is kimagaslik a 10-14 éves korúaknak ajánlható szórakoztató olvasmányok köréből.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hagerup, Klaus (1946)
Markus és Diana. A Szíriusz fénye. Ford. Tomán Mónika. Budapest, Napkút, 2006. 141 p. 21 cmMarkus Simonsen-nél gyávább kisfiút nehezen találni. Fél a sötétben, a pókoktól, a kutyáktól és az égvilágon szinte mindentől, amitől egyáltalán félni lehet. Ráadásul az osztályban ő a legkisebb és a barna keretes, vastag lencséjű szemüvegével majdhogynem úgy néz ki, mint egy öregember. Előnytelen tulajdonságait csak rendkívüli fantáziája ellensúlyozza, amit Markus az autogramgyűjtésnél kamatoztat: olyan szívhez szóló történetek keretébe ágyazza kérését, hogy a hírességek közül senki se bírja megállni, hogy ne válaszoljon neki. Ez történik akkor is, amikor egy rosszul sikerült osztálykirándulás során – vigaszképpen – levelet ír a végeérhetetlen amerikai szappanopera hősnőjének, a norvég származású Diana Mortensennek. A bájos filmsztár nemcsak válaszol a fiútól kapott levelekre, de egy idő után személyes találkozóra is hívja a magát melegszívű, de rendkívül magányos milliomosként föltüntető „hódolójával”. Szorult helyzetében két megértő társ áll mellé: a régi jóbarát, az osztály legokosabb fiújának elkönyvelt, Sigmund, valamint a Markushoz hasonlóan rendkívül aggodalmas apa, Mons Simonsen. Márkus mindent elkövet annak érdekében, hogy előnyös külsővel, gátlásosságát levetkőzve, igazi gentlemanként érkezzen a találkára, ennek ellenére mindhárman kínosabbnál kínosabb helyzetekbe kerülnek, míg végül belátja, a slamasztikából csak egyetlen kiút létezik: az őszinteség. Az elejétől a végéig fanyar humorral előadott történet kitűnő szórakozást ígér a tizenkét-tizenhárom éves korú gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hawking, Lucy (1969) – Hawking, Stephen W. (1942)
George kulcsa a rejtélyes univerzumhoz. Ill. Parsons, Garry. Ford. Mezei Gábor. 2. jav. kiad. Szeged, Könyvmolyképző K., 2013. 263 p. 21 cmGeorge szülei nem voltak hívei a modern újításoknak. Tiszta, egyszerű életet akartak élni, minden ruhájukat kézzel mosták, nem volt autójuk, telefonjuk, és gyertyával világítottak a házban, hogy egyáltalán ne kelljen elektromos áramot használniuk. George azonban a világon mindennél jobban szeretett volna egy számítógépet. Amikor megismerkedett a szomszédban lakó természettudós-kutatóval, Erikkel és kislányával, Annie-val nemcsak arra nyílt lehetősége, hogy tanulmányozza a „világ legerősebb számítógépét”, Kozmoszt, de segítségével kalandos utazást is tehetett a világűrben. Miközben új barátaival bolygók mellett suhantak el, aszteroida viharon vágtattak keresztül, láthatták a csillagok születését és közelről megismerhették a fekete lyuknak nevezett égitest végzetes, mindent elpusztító erejét, George a természettudomány számos olyan izgalmas kérdésére is választ kapott, mint pl. hogyan keletkezett az Univerzum, a Naprendszer, az élet a Földön? Mi volt azelőtt, honnan ered mindez, hogyan működik és miért? A számos érdekes és hasznos információval szolgáló, gazdagon illusztrált „űrutazás”, a felső tagozatos gyerekek figyelmére érdemes, lenyűgöző olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, tudományos-fantasztikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hearn, Julie (1958)
Nell. Egy boszorkány unokája. Ford. Kiss Zsuzsa. Budapest, Orlando Stúdió, 2007. 249 p. 21 cmJulie Hearn regényének története az 1600-as évek közepén játszódik Anglia egyik apró falucskájában. Főszereplője, a falu öreg javasasszonyának unokája, a természet védelme alatt áló „májusgyermek”, a 12 éves Nell, akire nagyanyjához hasonlóan a gyógyítás, az életadás feladata vár. A kislány ügyes tanítványnak bizonyul, de még mielőtt átvehetné az idős javasasszony helyét a falusi közösségben a tiszteletes nagyobbik lánya, Grace – mivel nem segít neki megszabadulnia a kovács fiával létesített románc következményétől - bosszúból boszorkánysággal vádolja meg. Nell izgalmas fordulatokban bővelkedő sorsának alakulását – más szögből láttatva az eseményeket – meg-meg szakítja a bigottan vallásos, puritán tiszteletes kisebbik lányának, Patiencének gyónása. A két szálon futó történetet az író élvezetes, egységes olvasmánnyá gyúrja, és a néphagyományok, az írói fikciók és a valóságos tényekre támaszkodó, dokumentalista elemek ügyes keveredésével – izgalmas képet fest a tizenhetedik században Új-Angliában lefolytatott boszorkányperekről, a „vádlókat” mozgató társadalmi és lélektani okokról. A kalandregények sorából kiemelkedő ifjúsági regény sikerre számíthat napjaink misztikumra, csodákra éhes tizenéveseinek – elsőként is a lányoknak - körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hegedüs Géza (1912-1999)
A milétoszi hajós. Bp., Palatinus K., 1999. 318 p., 19 cmA kalandos történelmi regény az időszámításunk előtti 5. évszázadban a görög-perzsa háborúk idején játszódik. A történet Milétosz és a többi városállam győzelmével, a perzsa hódítók visszaverésével végződik. Két 14 éves főhőse, Toxarisz és Hermodórosz Anaximenész híres iskolájába járnak, melyet még Thalész, Milétosz városának híres bölcse alapított. Egy napon - iskola helyett - a hajókikötőben őgyelegnek, és mivel még nem láttak hajót belülről, kapva kapnak Atimiász kapitány ajánlatán, hogy elviszi őket egy rövid hajóútra. Ezzel kezdődik kalandos történetük, viharba kerülnek, rabszolgának adják el valamennyiüket, nagy történelmi események szemtanúi lesznek. A regény végén minden jóra fordul, és a fiúk ismét szabadok lesznek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hegedüs Géza (1912-1999)
Az írnok és a fáraó. Bp., Holnap., 2007. 269 p., 21 cm (Ifjúsági könyvek)A regény az ókori Egyiptom világába kalauzolja az olvasót. A történet IV. Amenhotep uralkodásának tizenhét esztendejét (Kr.e. 1375-1358) fogja át, érzékeltetve, hogy ez az időszak csak egy pillanat volt a birodalom történelmének évezredeiben, de az emberiség útjának állomását jelzi. A regény történelmi magja: a fáraó vallási és társadalmi forradalma. A valós történelmi alakok - Horemheb főkincstárnok, Áj, a hadvezér - mellett fölbukkanó szereplők, köztük Thotmóze, a fáraó bátor szívű írnoka már az író képzeletének szülöttei, de életük, harcaik, hétköznapjaik a fáraó által megteremtett társadalmi megújítás-megújulás jegyében zajlanak. Az új tanok győzelméhez kötődik a fiatal írnok boldogulása is, aki csak ily módon nyerheti el szerelmét, egy pap lányát. A helyenként kalandregénybe illően izgalmas cselekménysor mögött gazdag művelődés­történeti anyag húzódik meg. Utószó és jegyzetek egészítik ki a művet, amely a fiatal olvasóknak 11 éves kortól ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Hegedüs Géza (1912-1999)
Géza fia, István. Bp., Seneca K., 1999. 131 p., 21 cmHegedüs Géza történelmi regényének kora, a 10. század vége valódi korforduló, amikor Magyarország népe válaszút előtt áll: választania kell pogányság és kereszténység között, a nomád kalandozó életforma és a letelepedett, dolgos élet között, és legfőképpen az ősi hagyományok és az európai mentalitás között, melyet egyfelől Koppány somogyi uralma, másfelől Géza fejedelem esztergomi udvara jelképez. A szerző történelmi regényében nem pusztán azt ábrázolja, miképp csap össze magyar földön a két világ, de arról is beszél: a feladatok súlya alatt miként érik uralkodóvá István. A feszes szerkezetű, viszonylag kevés szereplőt mozgató, néhány helyszínre és jelenetre koncentráló - csaknem minden epizódjában szimbolikus jelentésű - cselekményű regény fontos történelmi tanulságot fogalmaz meg - fiatalok számára: csak a nagy jellem, a maga sorsát népének, hazájának alárendelő személyiség lehet a történelem alakítója.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Horgas Ádám (1969) - Horgas Béla (1937)
Szeltagor. A sárkányok ideje. Bp., Atlantis Tánc-Színház, 1997. 293 p., 20 cmVarázslatos világba kalauzol a Horgas-szerzőpáros - apa és fia - eredeti fantáziával megalkotott, mitologikus meseregénye. A mű abba a modern regénytípusba tartozik, amelyet a Tolkien-művek és Michael Ende Végtelen története is; a mesés közegben bontakozik ki egy mitikus, zárt, öntörvényű - a valós elemeket líraian és groteszken transzponáló - epikai univerzum. A humánum, az emberi világ a mese "nyelvére" lefordítható képe ez, de ugyanakkor fantasztikusak a törvényei és jórészt a lények is, akik benépesítik, valamint az események, amelyek itt történnek. A szerzőpáros két szálon fonja a cselekmény fonalát. Az egyik Mauricóval kapcsolatos, aki rejtélyes körülmények közt jött a világra, s árvaságra jutott fiatalemberként "világ­gá megy", hogy felfedezze születése titkait. A tenger, a tűz és más elemek isteneitől akarja megszerezni a kulcsokat a ládikához, mely a titkot rejti. Démonok akarják elpusztítani, de a mesés flóra és fauna lényei védik, segítik útján. Maurico ugyanakkor Tan-bata lakója és képzett testőre is. Ezt a várost - s ez a cselekmény másik szála - végveszély fenyegeti: életadó folyója, a Marillia kiszáradt, s egy vállalkozó csapat a varázsló vezetésével elindul, hogy felderítse a baj okát. Eközben a Sárkányok népe megtámadja a várost, és ennek az eposzi, mitikus harcnak a kimenetele lét vagy nemlét drámájává nő, és amelynek végén Maurico elpusztítja a rossz erők vezérét. Az olvasó képzeletét megmozgató nyelvezet, a groteszk elemekkel is ellenpontozott líra, valamint a szerkezet zárt ökonómiája kiváló meseregényt eredményezett, amelyet 12-13 éves kortól gyermekeknek is érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jeney Zoltán
Rév Fülöp Fajszföldön. Ill. Haránt Artúr. Budapest, Kolibri, 2013. 229 p. 21 cmA kötet előzményében a tíz esztendős legényke, Rév Fülöp Balatóniában kalandozik (Rév Fülöp. Balatóniai lovagregény), itt találja meg a birodalom egy eldugott zugában Csobánc király betegségét gyógyító virágot. A regény második részében új király, Gyenes kerül a trónra és - miután a lovagi tornán váratlanul fölbukkan régi barátja, a derék fajsz vitéz, Báró Hegyeschtűy Vászoly és a balatóniaiak segítségét kéri eltűnt uralkodójuk, Hatodik (Torkos) Hollád király felkutatásában - Fajszföld lesz az események főbb helyszíne. Ide érkezik Gyenes testvérével, Diás gróffal és annak segédjévé választott Fülöppel az élen az a delegáció, amelyet az eltűnt fajsz király megkeresésével bíznak meg. A kettészakadt királyságban régóta viszály dúl a bajuszos és a szakállas fajszok között és a királyrablás gyanújával érkező küldöttség háborút robbant ki körükben. Szerencsére (a balatóniai lovagok döbbenetére) az ő harcuk nem ont vért, hiszen kolbásszal püfölik egymást, amit aztán a csata végeztével jóízűen megesznek… A történet végére az eltűnt király rejtélye is megoldódik és hogy miként, az a kalandokra, titkokra és leleplezésekre, nagy egymásra találásokra és humoros nyelvi fordulatokra fogékony könyvfalóknak remek szórakozást ígér.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Rév Fülöp Balatóniában

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jeney Zoltán
Rév Fülöp. Balatóniai lovagregény. Ill. Haránt Artúr. Budapest, Kolibri, 2012. 252 p. 21 cmBár a tíz esztendős legényke, Rév Fülöp nagyon szeret teli hassal a napon heverészni, mégis fölhagy kedvenc időtöltésével és a derék Ádánd lovag szolgálatába áll, hogy a hatalmas tó körüli birodalom, Balatónia szeretett uralkodójának, Csobánc királynak szörnyű betegségére gyógyító növényt szerezzen. A virág azonban igen messze nő, és csak a legderekabb lovagnak nyílik. A hosszú úton Ádándnak és Fülöpnek sikerül bebizonyítania, hogy ők a legrátermettebbek a feladatra, mert nemcsak bátrak, de a szívük, az eszük is a helyén van: egy kis ravaszsággal legyőzik a félelmetes Vörös lovagot, megtörik a gonosz Arács lovag átkát, kicselezik a kalózokat és sikerül ép bőrrel átkelniük a Tavon. Ugyan Fülöp szíve mélyén mindvégig otthonára és anyukája finom főztjére vágyik a leginkább, mégis hamarosan a legnagyobb hősök között emlegetik szerte a birodalomban…. A kalandokban bővelkedő meseregény nemcsak fordulatos története, de a jól eltalált nevek, nyelvi humora okán is a tizenévesek élvezetes, szórakoztató olvasmánya. - Érdemes ajánlani a körükben.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Rév Fülöp Fajszföldön

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
A kőszívű ember fiai. Bp., Nemz. Tavkvk., 2008. 19 cm (NTK-klasszikusok) 1. köt. 307 p. 2. köt. 320 p.A nemzeti függetlenség ügye Jókait egész írói pályája során foglalkoztatta, több regénye szól erről a témáról. Közöttük van A kőszívű ember fiai című regény is, amelynek középpontjában a Baradlay család története áll. Az özvegy férje végakaratával szembeszegülve megfogadja, hogy fiait a nemzet és a haladás szolgálatába állítja. A három fiú más-más módon, de teljesíti anyja kívánságát. Hűség, szerelem, hazaszeretet és köpönyegforgatás, csaták, tömegjelenetek, forradalmi és intim pillanatok, hősiesség és önfeláldozás kavarognak a regény lapjain, amely az 1948-49-es forradalom és szabadságharc "hőskölteménye". A hetedik osztályban kötelező olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: történelmi regény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 43 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
A nagyenyedi két fűzfa. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009. 173 p. 19 cm (NTK-klasszikusok)Jókai Mór kötetbe foglalt történeti tárgyú elbeszéléseinek többsége ajánlott olvasmány az általános iskola felső tagozatában, de kedvelt ifjúsági szépirodalmi antológiadarab A legvitézebb huszár, a Székely asszony és a többi írás is. Az elbeszélések közül a címadó kisregényen, amely a nagyenyedi kollégisták vitézségének mulatságos krónikája, valamint a Komárom című elbeszélésen kívül, mely a magyar szabadságharc idején játszódik, még nyolc Jókai elbeszélés olvasható a kötetben közöttük a Százszorszépek, A két menyasszony, A legvitézebb huszár A kötet valamennyi írására jellemző a magával ragadó meseszövés, mely nem csupán felidézi a történelmi korokat, hanem részesévé is teszi az olvasót egy mára már letűnt világágnak.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
A tengerszem tündére és más mesék. Bp., Horizont 2002. 175 p.A kereken húsz Jókai-meséből álló kötet a különösségek, egzotikumok históriás tárháza. Kínától Lappföldig, Fiumétól Hawaiig­ száguld az író képzelete, nem ismerve maga előtt térbeli és időhatárt, csak két szempontot: írói hivatástudatot és hazafiságot.Már a nyitó "históriai novella", a Kína egzotikumát az olvasó elé varázsoló Tsong-Nu is kapcsolatban van a magyar történelemmel, hisz népünk közeli rokonának vélt hunok támadnak Kao-Ti császár seregeire. Ugyancsak Kelet kultúrtörténete ihlette a mákszemnyi lények fantasztikus-példázatos történetét, A leaotungi emberkéket. A nagyenyedi két fűzfa az író legismertebb elbeszélései közé tartozik, mely az 1848-1849-es szabadságharcnak állít különös - hősi pátoszból és mulatságos epizódokból gyúrt - emléket. Jókai életművében külön topográfiai vonulatot alkotnak az Erdélyben, Székelyföldön játszódó művek; ezek közül való A tengerszem tündére, amely a Szent Anna-tóhoz fűződő legendák sokaságából szemléltet egyet csodás mese formájában. A szárnyaló fantázia nemkülönben különös darabja a Négy óra egy volcán fenekén, ezt a szerelmi történetet a csak hallomásból ismert hawaii tűzhányó egzotikuma inspirálta: egy francia tudós és egy gyönyörű bennszülött leány érzelmes históriája. A lélekábrázolás kicsiny bravúrjának tekinthető a Húsz év múlva, a gyermekszemmel láttatott bűnügyi történet. A török kori Debrecen városa a helyszíne az újrafölfedezendő, bő humorú A struccmadárnak; ugyancsak Debrecenben játszódik a különös adomasorozat A magyar Faust. Amilyen ismert a novella-kerekségű A huszti beteglátogatók, annyira újdonságszámba megy a "tengeri kutyák" elleni küzdelemről szóló, a Cápahistóriák.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jókai Mór (1825-1904)
Meséskönyve. Hasonmás kiad. Bp., Magyar Könyvklub, 2003. 158 p., ill., 23 cmA tíz Jókai mesét tartalmazó kötet nemcsak történeteivel ejti majd rabul az olvasókat, hanem az 1884-ben a Révai Kiadónál megjelent mű hasonmás jellegű kiadásával - szép kivitelével, a mesék hangulatához igazodó színvonalas, korhű illusztrációival - művészi élményben is részesíti őket. A tengerszem tündére című mese az erdélyi Szent Anna-tóhoz fűződő legendák sokaságából szemléltet egyet csodás mese formájában. A leotungi emberkék szinte kivétel nélkül minden Jókai meseantológiában felbukkan. A Mátyás király és a szegény varga meséje is azt példázza, hogy a szegény székely jutalmul kapott fényes mentéje elszakadhat bár, de királya iránti hűsége “elnyűhetetlen". A történeti regék, legendák, mondák földolgozása mellett számos elbeszélés (Oroszlánhűség, A kis király beszélő babája, A királylány babái stb.)hirdeti a szépség, a jóság erejét, az író igazság iránti szeretetét. A színvonalas szép kötet a gyerekek széles körében ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Jones, Allan Frewin (1954)
Ízisz könnyei. Bp. Móra, 2006. 173 p. 21 cm (Talizmán)A tizenkét éves Olly Christie édesapja régészprofesszor, aki egy különös, az Ízisz Könnyeinek nevezett talizmán felkutatására vállalkozik. Ennek okán utazik Egyiptomba, ahol Szétiankhra fáraó piramisában kell fellelnie a különös értékű kincset. Fia, Olly és annak barátja, Josh is elkísérik a tudós édesapát a nagy útra, és ezzel kezdetét veszi a kalandok sorozata, amely a megfejthetetlen rejtélyek, és megfejtett titkok nyomában kalauzolja a kalandra éhes kiskamasz olvasókat. A talizmán felkutatása során a fáraó sírjában elrejtett, halálos erejű csapdák megnehezítik a nyomozásukat. Ráadásul csak úgy érhetnek célt, ha megfejtenek egy ősrégi rejtvényt…
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 3 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kamarás István (1941) - Németh István Péter
OrigÓsdi. Tapolca, Tapolcai Városi Könyvtár, 1996. 93 p., 21 cmNégy drámát, vagy legalábbis négy drámai formájú szöveget tartalmaz a kötet. Ezek a drámák (Világverseny a berekben, Panel-betlehemes, Panel-passió, Bulányvölgyi állomások) egyszerre tűnnek hallatlanul újszerűnek és szinte időtlenül ősinek: a szerzők ugyanis élnek benne a misztériumjátékok, a liturgikus szertartások, a folklórelőadások szinte összes rekvizitumaival, de ezekkel teljes összhangban belejátszatják a művekbe a modern mese, az értelmiségi "szövegelés", a vallásos kisközösségek narratívája, a politikai-közéleti szlogenek szövegalkotási "paneljeit", fordulatait, kompozíciós eljárásait is. A drámák tárgya minden esetben az egész világ: a nagy metafizikai kérdésektől a gyerekpszichológia elemeiig, a kultúra mibenlétének filozófiájától a giliszta mozgásának elemzéséig, a MÁV bolondériáitól a füvek, fák sóhajaiig stb. A varázslatos szépségű, szakrális és profán, megdöbbentő líraiságú és kacagtató szövegek egy új típusú irodalmi kultúrát közvetítenek. Olyan szövegeket adnak a szerzők, amelyek eljátszásra és meditatív olvasásra egyformán alkalmasak, de az is elképzelhető, hogy kisközösségek vagy mások tovább­írják, továbbjátsszák e darabokat.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Karinthy Ferenc (1921-1992)
Zsiga, Marci és más ebadták. Bp., Móra Kvk., 1998. 54 p., ill., 19 cmKarinthy Ferenc rövid elbeszéléseit tartalmazza a kötet, melyekkel az író emléket állít kedves tacskó kutyájának, Zsigának, "aki" színes egyéniségével 14 évig társa volt. Az írások között szerepel Betyár kutya története, "aki" - akár a hűtlen macskák - két gazdát "tartott" egyszerre. Bukfenc, a keverék kiskutya elrejtette cirkuszi tehetségét abban bízva, hogy új gazdái nem "dolgoztatják". A Ferdinánd című írás szinte már átvitt értelmű, jelképes lírai mű. Az iskolai élmények sem hiányoznak a kötetből. A rossz tanuló egyszavas dolgozata, mely kevésnek bizonyult (Kevés). A gyermek Karinthy Gábor alakját idéző abszurd történet (Gabi), melyben a címszereplő kitűnő zeneelméletből és vonótartásból, csak éppen iszonyú hamisan hegedül. Az ingyenes kakaókóstolás esete, amikor a szegény segéddel a bolondját járatta két kamasz, mert lefitymálták a remek holland kakaót, csakhogy még ihassanak (Kakaó). Az író kisfiáról szóló kedves történetek füzére zárja a könyvet. Kiderül, hogy a kis Marci miként ülte végig hatszor is apja színdarabját, hogyan "tálalta" az iskolai intőt, hogyan játszott apjával fantáziajátékokat, paródiát, és végül, hogy ki a felnőttebb:ő, vagy édesapja?
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Karinthy Frigyes (1887-1938)
Tanár úr kérem. 11. kiad. Bp., Móra, 2011. 109 p. 21 cmA tizenöt humoreszk füzére (1916) Karinthy egyik legzseniálisabb, legnépszerűbb műve. Nemzedékek kacagtak harsogva a rossz tanuló feleletén, az iskolából elkéső diák morfondírozásán, a tornaóra szörnyűségeit átélő álmain, szállóigévé vált az "eladom a könyvem", "lógok a szeren", "röhög az egész osztály". Általában gyermekolvasmány maradt, ma is kitűnően szórakoztat, ugyanakkor olyan kiváló írói teljesítmény, amely örök dolgokat ragad meg, miközben egy egyszeri, véglegesen eltűnt korszak, a századforduló diákéletének diákszemmel nézett világát tükrözi.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Karinthy Frigyes (1887-1938)
Tanár úr kérem és más írások. Budapest, Osiris, 2009. 204 p. 19 cm (Osiris diákkönyvtár)A kötet kuriózum a Tanár úr kérem kiadástörténetében, ugyanis szövegében és illusztrációi tekintetében egyaránt az 1916-os kiadást követi. A neves grafikus, Vértes Marcell sokáig a novelláktól elválaszthatatlan illusztrációinak kíséretében a teljes, azaz huszonegy novellára rúgó gyűjtemény mellett még további tizennyolc gyermekekről, iskolásokról, apákról és fiúkról szóló, jórészt önéletrajzi fogantatású, elbeszéléssel egészül ki. A szómagyarázatokkal, életrajzi, illetve szerkesztői utószóval ellátott kiadványt érdemes a magyar irodalom iránt érdeklődő gyerekek kezébe adni.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kinney, Jeff (1971)
Egy ropi naplója. Greg Heffley feljegyzései. 4. kiad. Szeged, Könyvmolyképző Kiadó, 2012. 223 p., 21 cmA világsikert aratott sorozat első darabjában az amerikai Greg elhatározza, hogy naplót ír gyötrelmeiről, ebben rögzíti a világról, az emberekről alkotott véleményét. Illetve nem is naplót, hiszen azt csak kislányok szoktak, hanem egészen pontosan emlékiratot. Ez nagyon hasznos lesz majd akkor, ha felnőve gazdag és sikeres lesz, mert nem kell majd a gyermekkoráról faggatózók ostoba kérdéseire válaszolgatnia. A felső tagozatos fiú gyűlöli az iskolát. Úgy érzi, idióták veszik körül, és élete folyamatos megpróbáltatások sorozata. Már azt sem érti, hogyan kerülhetnek egyáltalán egy osztályba a már borotválkozó fiúk azokkal, akiknek a fejlődése még nem indult be olyan lendülettel. Ez utóbbiak táborát gyarapítja ő is, és a lányokkal is egyre komplikáltabb a kapcsolata… A kamaszodás megannyi nyűgét remek humorral feldolgozó, képregényszerű fekete-fehér rajzokkal kísért kötet jó szórakozást ígér a tizenéveseknek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kinney, Jeff (1971)
Egy ropi naplója. Kutya egy idő. Szeged, Könyvmolyképző K., 2011. 221 p. 21 cmA tizenéves Greg Heffley, azaz „ropi” naplója 2007-es első megjelenése óta világsikert aratott: mára már a sorozat hatodik (Magyarországon a negyedik) kötete látott napvilágot és mind a külföldi mind a hazai könyvpiacon a legkeresettebb könyvek listájának első helyezettje. Nem véletlenül. Az író remekül megtalálta azt a formát és hangot, amivel hitelesen, plasztikusan tolmácsolja a gyerekolvasók számára is a ropival hasonló korúak életérzéseit, gondolkodásmódját, hétköznapi problémáit: az iskolai beilleszkedés nehézségeit, a mindennél erősebb népszerűségi vágyat kortársai körében, az idétlen megszólalásokat és viselkedéseket kínos, problémás helyzetekben. Az egyes szám első személyben, nagyszerű humorral elbeszélt újabb történetek arról számolnak be, ha már nem töltheti ropi elképzelése szerint - szorosra behúzott függönyök mögött, fotelben, tévé és videojátékok előtt ülve - a nyári szünidőt, miként próbálja meg élvezetessé tenni a családi, baráti üdüléseket kint a szabadban…
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak
Előzményei: Egy ropi naplója, Egy ropi naplója: Rodrick a király, Egy ropi naplója: Az utolsó szalmaszál

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kipling, Rudyard (1865-1936)
Három kópé. Ford. Benedek Marcell. Bp., Holnap K., 2000. 255 p. 20 cmKipling a diákélet, a kamaszkor világát idéző, először 1899-ben kiadott világhírű regényét önéletrajzi emlékek alapján írta: 1878 és 1882 között Devonshire-ben ő maga is egy katonai pályára előkészítő bentlakásos intézet növendéke volt. A diákfurfangokban, tréfákban, csínytevésekben bővelkedő cselekmény három főszereplője szoros baráti szövetségben mindent megtesz, hogy a zord, katonás fegyelmű intézet szabályait kijátssza, és némi szabadságra meg kalandos akcióra legyen lehetősége. Az angol diákhumor nyelvezetének magyarra átültetése - Benedek Marcell munkája - nem könnyű feladat, ám a távoli, furcsa, iskolaéleti kalandok fordulatossága, elevensége ma is lebilincselő lehet.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kiss Dénes (1936)
Uttam-futtam. Bp., Széphalom Könyvműhely, 1994. 80 p., 20 cmA jeles költő és ismert közíró nyelvészet iránti vonzalma köztudomású, amit egyfelől históriai-nyelvtörténeti érdeklődése motivál, másfelől a költészet anyagának, anyanyelvünknek tüzetes, elmélyült ismerete magyaráz. E kötetének valamennyi verse kivétel nélkül mindmegannyi nyelvi bravúr, fonetikai játék. A vers építő ­elemével, a hangokkal játszik, de egyáltalán nem szabadon, nagyon is kötött formákban, melyeket címadásaival is jelez (Ácsi bácsi; Dara-dér; Fent fényes fém; Ige igéz stb.). A versszervező erő e műveiben az azonos hangzókkal való kiszámított bánás, mely különös hangzást és ritmikát kölcsönöz darabjainak, szinte végigzongorázva a magyar ábécé alliterációs lehetőségeit: "Cirok címerén / verebek trécselnek, / csiribiri csiribiri / csetepaté lesz itt" (Cécó). Az alliteráció mellett kedvelt eszközei még a rímjátékok (Irka-firka) és a mondóka-hatású ütemezés (Jön a fagy; Kó-fic-kó). A kötet valamennyi verse vidám ünneplése anyanyelvünk gazdag szépségének: "A szó ékszer / kényes fényes / Anyanyelvem / édes ékes" (Ékes magyar nyelv).
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek, tréfás versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kóka Rozália (1943)
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele. Ill. Gyulai Líviusz. 2. bőv. kiad. Bp., Timp K., 2003. 160 p. ill. 25 cmKóka Rozália a Mátyás királyhoz kapcsolódó meséket gyűjtötte össze kötetében. Nem törekedett a kötet anyagát tematikus fejezetekbe rendezni, de a meséket sorban követők felfedezhetik a király alakját övező események szerinti rendezettséget. A királyválasztásról szóló legendák, mesék nyitják a kötetet, amelynek legszebb darabja a címadó, Mátyás király rózsát nyitó ostornyele című történet. A magyar folklór gyöngyszemei emléket állítanak a nagy csaták hőseinek, fölelevenítik a katonákhoz fűződő bajtársi kapcsolatát, az udvari élet eseményeit, tanulságos tréfáit. A legtöbb mese, anekdota, tréfás történet azonban mégis a jóságos, igazságos, a szegényeket, a bajba jutottakat megsegítő, a hatalmaskodókat megleckéztető uralkodóról szól. Gyulai Líviusz grafikus művész a kötet hangulatához illeszkedő, kitűnő rajzai teszik teljessé a kiadványt.
A mű tartalmi jellemzője: magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kolozsvári Grandpierre Emil (1907-1992)
A törökfejes kopja. Bp., Unikornis K., 1999. 331 p. 20 cm (Magyar ifjúsági remekírók)Az ifjúsági regény a török hódoltság idején játszódik a Bakony alján, akkor amikor a falvak népe egyformán nyögte a török harácsolását, a német zsoldosok sarcát és a földesurak adóját. Az író érzékletesen mutatja be a kor életét, a bonyolult összefüggéseket és azt a csodálatos erőt, amely annyi baj ellenére is fenntartotta a magyarságot. A regény nem szokványos végvári történet. Faluban játszódik, és a parasztok mindennapi létért folytatott küzdelmét ábrázolja. Ez a harc nem kevésbé hősies, mint Thury Györgyé és jó vitézeié. A népnek meg kell munkálnia a földet, fegyvertelenül, magára hagyatva, örökös készenlétben, furfanggal hadakoznia a holnapért. A regény igazi hőse a magyar falu és Kopjás Dani, a későbbi vitéz kapitány, Csapó Dániel, aki megszervezte a kopjások csapatát a török ellen, ezért a falu vezérévé emelte, és elnyerte a falu legszebb lányának kezét is.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Konigsburg, Elaine Labl (1930)
Szavak nélkül. Budapest, Animus, 2005. 222 p. 22 cmA tizenhárom éves Branwell pár hónapos kistestvérét ájultan találja a gyerekszobában. A baba felügyeletével megbízott fiatal lány, Vivian hívja a mentőket, ám a baleset bekövetkeztéért a fiút teszi felelőssé. Branwell megvédhetné magát a súlyos gyanúval szemben, de a tragédiát követően megnémul. Legjobb barátja, Connor hisz az ártatlanságában, naponta látogatja a megyei Fiatalkorúak Nevelőintézetébe zárt fiút és váratlan ötlettől vezérelve, szókártyák segítségével próbálja meg kideríteni: mi történt valójában azon a csaknem végzetes napon… Az izgalmas nyomozás története sikerre számíthat a kiskamaszok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Krúdy Gyula (1878-1933)
A zöld kaftán. Ill. Faltisz Alexandra. Bp., Unikornis K., 1997. 191 p., ill., 20 cm. (Nagy magyar mesemondók.)Krúdy Gyula ifjúsági és meseírónak legalább annyira rendhagyó jelenség, mint regény­szerzőnek vagy novellistának. Krúdy a gyerekeknek sem mesél másról, mint a felnőtteknek, hangneme, írásmódja itt is megőrzi azt az álomszerűséget, az idővel való sajátos bánásmódot, az anekdotikusság újfajta értelmezését és gyakorlatát, a történet feloldásának technikáját, amelyek "felnőtt" munkáit jellemzik. Mégis érthető-élvezhető a kis tizenévesek számára: történelemről mesél, Rákóczi szabadságharcáról, 1848-49 hőseiről, betyárokról, híres írókról (Jókairól, Petőfiről, Dickensről), a közelebbről meg nem határozott régmúlt furcsa, különös alakjairól, sokszor meghökkentve a mást és másképp tanultakat Krúdy írásaival összevető gyerekeket. Ám az író mesélő hangja annyira be­hízelgő, a történetek annyira érdekesek, az anekdoták olyannyira vidámak és különösek, hogy magával ragadja a gyerekeket (A debreceni csókák, A Jankó, Az ágyúgolyó, A fási szüret, Nagyanyáink divatja, Dickens úr barátai, A tunya Zathureczky, A komáromi fiú stb.). Különös élmény az olvas­ók számára, hogy a történetnél sokszor sokkal fontosabbá válik az, aki elmondja, az a hang és az a mód, ahogyan elmeséli őket. A remekül összeválogatott kötet - egyszerre remek mesegyűjtemény és kitűnő bevezető az általános iskolás korúaknak a "nagy" irodalomba, az egyik legnagyobb magyar író életművébe.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Krúdy Gyula (1878-1933)
Nagy idők nagy hősei. Reprint kiad. Budapest Barnaföldi G. Archívum, 2010. 95 p. 21 cmA kötet az 1948-ban ( a szabadságharc százéves évfordulójára megjelent) kiadás reprintje. Krúdy Gyula az 1848-as szabadságharc történéseihez kapcsolódó, "az ifjak épülésére szolgáló" novellái olvashatók a kötetben. A két ciklusba (A komáromi fiú, Hősi történetek) rendezett írások mindegyike valamely hősi cselekedetet kelt életre. Egyfelől a szabadságharc győztes csatáit, másfelől a reményvesztettség szomorúságát idézik meg a történetek (pl. A vén zászlótartó és a fia; A visegrádi rom; A fogságban; Váratlan fordulat; Az utolsó vörössipkás; A Krimóczy-huszárok; A törpe trombitás). Krúdy a tőle megszokott anekdotázó stílusban, rendkívül élvezetes módon mesél a történelmi időkről, vélhetően kedvet ébresztve ezzel a kamaszokban, hogy mélyebben is megismerjék ezt az időszakot.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Kästner, Erich (1899-1974)
Az eltűnt miniatűr. Ford. Rejtő Jenő. Bp., K.u.K. K., 1996. 207 p., 19 cmOskar Külz, berlini hentes- és mészárosmester, a hurkák specialistája 30 évi szakadatlan munka után egy szép napon úgy érzi: torkig van a családjával, a feldarabolásra váró húsokkal s felül az első vonatra, mely történetesen éppen Koppenhágába indul. Békésen sörözik egy szálloda teraszán, mikor véletlenül megismerkedik egy csinos, fiatal lánnyal, aki szintén berlini. Ezzel kezdetét veszi az izgalmas kalandsorozat, mely Külz papa nyugodt, unalmas életét egy csapásra megváltoztatja. A regény, mely ezúttal Rejtő Jenő fordításában olvasható, az igényes szórakoztató irodalmat kedvelő olvasóknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lakatos Menyhért (1926)
Hosszú éjszakák meséi. Bp., Széphalom Könyvműhely, 1995. 181 p., 25 cmA putrilakó kis Füstös, aki nagyanyjával osztozik a nyomorúság keserű kenyerén, védelmébe vett két üldözött állatot; a kutya és a cica - mivel otthonosak a varázslatok birodalmában - elhozzák nagyanyónak és unokájának a boldogságot és gazdagságot a kötetnyitó mesében (Az öreg fazék titka). Angárka meséjében még bátrabban szárnyal a képzelet; az öt folyó környékére röpít a fantázia, ahol tizenkét fia között kell rendet teremtenie az egyszeri, ősz, öreg királynak. Ki legyen az utód? Nem nehéz a választás, hiszen a tizenkettőből - egy kivételével - mindegyik léhűtő. A címszereplőre esik a választás, de a bölcs és igazságszerető ifjú úgy érzi, előbb meg kell szolgálnia a kitüntetést. Sok próbatétel vár rá, míg elfoglalhatja atyja trónját, de mindenből bátorsággal vizsgázik. Aranyszőrű táltos lova segítségével még a rontás alól is sikerül kiszabadítania a tündérleányt. A hosszabb lélegzetű cigány tündérmese hőse Busladarfi, aki rossz útról tér meg, mélyről verekszi föl magát. Miközben szinte emberfeletti feladatokat old meg, a benne mindvégig bízó Judica tündéri hatalma segítségével, jó szándékú, igaz szívű ember válik az egykori világ lustájából. Az átváltozásos mesék balladás hang­vételű darabja hét fivér sorsát énekli meg, akiket anyjuk megátkozott. A farkasokká változott fiúk szabadítóra várnak, s íme, anyjuk megszüli kishúgukat, Tundát, aki szeretetével, nagy hűségével megtöri a rossz varázslatokat (A hét szakállas farkas). A klasszikus európai mesekincs és a cigány hiedelemvilág sajátos ötvözete A paramisák ivadékai: a rákkirályfi és hűséges szerelmese, Bogárka és fiuk, Gujdár története. A költőien szép mesék nagy erővel tolmácsolják Lakatos Menyhért népének felemelkedésébe vetett hitét.
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, magyar népmesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lamb, Charles (1775-1834) - Lamb, Mary (1764-1847)
Shakespeare mesék 2. Ford. Vas István. Budapest, Arión, 2007. 206 p. 31 cmA Lamb testvérek gyerekeknek szánt Shakespeare - feldolgozásai az első kötetben a legnépszerűbb vígjátékokat adta közre. A második kötetben a híres angol drámaíró legismertebb tragédiáinak (Rómeó és Julia, Lear király, Machbet, Hamlet, Othello) regényes színműveinek (A velencei kalmár, Cymbeline, Szeget szeggel, Pericles, Tyrus fejedelme, Athéni Timon) prózában elmesélt változata kapott helyet. Az élvezetes mesék, amelyeket magyarul Vas István fordításában olvashatnak a gyerekek, szórakozva ismertetnek meg a Shakespeare-hősökkel és a drámák cselekményével és kitűnő lehetőséget teremtenek később - már egy kicsit más szemszögből - az eredeti alkotások értő befogadására. Miként az első kötet, a második is gazdagon illusztrált, és ez alkalommal Herpai Zoltán visszafogott színezésű rajzainak köszönhetően, kitűnően jelenítik meg a drámák fontosabb eseményeit.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lamb, Charles (1775-1834) - Lamb, Mary (1764-1847)
Shakespeare-mesék. Bp., Holnap K., 1999. 256 p. ill., 21 cm (Vas István művei. Műfordítások)A klasszikussá vált mű Shakespeare drámáinak meséit tartalmazza, gyerekek számára, prózában elbeszélve. Több mint másfél évszázada e mesék vezetik be az angol ifjúságot Shakespeare művészetébe. Arany János, Vas István remek fordításában olvashatók a mesék, amelyeket A vihar, a Szentivánéji álom, a Téli rege, a Sok hűhó semmiért, az Ahogy tetszik, A két veronai ifjú, A velencei kalmár, a Cymbeline, A makrancos hölgy, a Tévedések vígjátéka, a Minden jó, ha a vége jó, a Szeget szeggel, a Vízkereszt vagy amit akartok ihletett. E történetekben csak a drámák főcselekménye elevenedik meg, a kiegészítő jelenetekkel, és azok szereplőivel már nem találkozhatnak az olvasók. A mesék előkészíthetik az eredeti alkotásokkal való találkozást.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lengyel Dénes (1910-1987)
Magyar mondák a török világból és a kuruc korból. 7. kiad. Bp., Móra Kvk., 2001. 265 p. ill. 20 cm.A könyv az író nagy sikerű mondagyűjteménye, az ugyancsak eredeti források nyomán­ írt Régi magyar mondák folytatása: a 16. és 17. század történeti mondáit gyűjti egybe. A hét ciklusba rendezett anyag hű tükre két évszázad háborúk, török és német pusztítások jellemezte történelmének. A közel 250 színes, érdekes elbeszélés között számos eredetmagyarázó monda található, a kötet anyagának jelentős része pedig hősök, vitézek (pl. Dózsa, Zrínyi és Rákóczi) pályafutásáról szóló közmonda. Lengyel Dénes nemcsak a történetírók és a krónikások gazdag anyagából merít, hanem felhasználja az emlékiratok, a néprajzi gyűjtések és a népmondák anyagát is, lehetőleg megőrizve az eredetiek szépségét. Kötetét értékes utószó, a függelékben időrendi tájékoztató, személy- és helynévmagyarázat egészítik ki. Korabeli metszetek, rajzok díszítik a tizenkét éven felüli ifjúságnak ajánlható kiadványt.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lengyel Dénes (1910-1987)
Régi magyar mondák. 22.kiad. Bp., Móra, 2011. 249 p. 21 cmLengyel Dénes könyve egyetlen kötetben a teljes magyar mondavilágot feldolgozta, a hun-magyar mondakincstől kezdve a honfoglalás mondáin, a királymondákon át, a Hunyadi Jánosról és a Mátyásról szóló történetekig. Nem öleli fel a változatokat, nem szövegkritikai hűségre, hanem körkép megrajzolására törekszik. Mindvégig élvezetes formában eleveníti fel történelmünk mondaszerű epizódjit.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lobato, Arcadio (1955)
Csillagmese. Bp., Naphegy K., 2006. 26 p., (Művészi mesekönyvek)Heléna minden este kikerekedett szemekkel hallgatja édesanyja meséjét, amely egy gyönyörű szép hercegnőről szól, aki arra vágyik, hogy egyszer lehozzon egy fényes kis csillagot az égről. A kiszemelt csillagocska – megérezve ezt a vágyakozást – látni szeretné a hercegnőt, ezért egyik éjjel aláereszkedik az égből. A csillagocska természetesen a mesebeli hercegnőre, annak fényűző ruháira és gyémántpalotájára kíváncsi, ám helyette Helénát találja a kiságyában. Hogy mit tesz a kislány, hogy ne okozzon csalódást a szokatlan látogatónak, majd hogyan veszi rá a szófogadatlan csillagot arra, hogy visszatérjen az égre, erről szól Arcadio Lobato meséje, amelyben költői módon keveredik az álom és a valóság. A történetet a szerző művészi rajzai méltóképpen illusztrálják. Igazi, szép esti mese.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény, romantikus regény, gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lowry, Lois (1937)
Az emlékek őre. Bp., Animus K., 2013. 302 p., 21 cmEgészen különös és egyedi gyermekregény Az emlékek őre, amely 1994-ben elnyerte a Newbery Medal irodalmi díjat és több mint 5 és fél millió példányszámban fogyott el Amerikában. Lowry, Lois amerikai író negatív utópiája Huxley és Orwell modorában a gyerekek (kiskamaszok) számára íródott. A történet egy jövőbeli közösségben veszi kezdetét. A „szép új világban”, amely látszólag maga a tökély, a tizenkét éves fiúknak és lányoknak egy életre kijelölik a helyét és a szerepét. A mű főszereplője Jonas, a tizenkét éves fiú, akinek életébe ad betekintést a szerző. A kamasz fiú közösségéből hiányzik a fájdalom, a mindennapi élet küzdelme, minden olyan érzelem, amely az egyéni létnek a sajátja, ez ellen lázad a beavatás előtt Jonas, akinek a beavatási szertartás után az lenne a feladata, hogy betöltse az Emlékek Őrének szerepét, az egyetlen olyan emberét, aki az „egyenlét” előtti állapotok emlékét őrzi. Az emlékek őre az, aki emlékei, és bölcsessége által tanáccsal szolgálhat a közösségnek. Amint Jonas befogadja az emlékeket, az elődje, Az Őrző rádöbben: milyen felszínes is a közösség élete. Jonas eközben azt is felismeri, hogy a világ amelybe beleszületett nem tökéletes, erről szól az egyfelől megborzongató másfelől azonban a katarzis élményét nyújtó, felemelő regény, amely komoly gondolatisága okán elsősorban a tizenéves fiúknak ajánlható. A regény egy trilógiának az első kötete, amely Lowry Valahol messze, illetve a Hírvivő című műve követ.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény, disztópia
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lowry, Lois (1937)
Hírvivő. Ford. Tóth Tamás Boldizsár Budapest, Animus, 2007. 167 p. 22 cmA Hírvivő a szerző regénytrilógiájának utolsó darabja, de előzményeitől (Az emlékek őre, Valahol messze) függetlenül is érthető, élvezhető a történet. A közösség, amelyben a regény főszereplője Matty él, zömében messziről érkezett, sokat szenvedett emberekből áll, akik tisztelik a másságot, a fogyatékkal élőket. Faluban, ebben a különös, a boldogság szigetének tűnő kis világban, egy napon baljós változás veszi kezdetét: az addig egymás gyengesége, rendellenessége iránt elnéző embereken a félelem, a csalárdság, a hatalomvágy és a kegyetlenség jelei mutatkoznak. Megelégelik a bajba jutottak megsegítését és elhatározzák, hogy lezárják a Falut az újonnan érkezők elől. Matty feladata lesz, elvinni a hírt a szomszédos falvakba, és egyben, amíg nem késő, magával hozni vak gondozója lányát, Kirát. Az önálló életet élő, ellenségesen viselkedő Erdőn keresztül haladva Matty rájön, képes betegeket gyógyítani, ám úgy tűnik föl, veszélyes küldetése meghaladja erejét... A megrendítő, elgondolkodtató, feszült cselekményű történet a tizenévesek körében sikerre számíthat.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Az emlékek őre, Valahol messze

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lowry, Lois (1937)
Számláld meg a csillagokat. Ford. Bátori Tamás. Budapest, Animus K., 2001. 141 p. 22 cmA történet 1943-ban, Dániában játszódik. A német megszállók elkezdik az ország zsidó lakosságának koncentrációs táborokba telepítését, de a terv megvalósítása közben szembesülniük kell a dániai ellenállás elszántságával. A regény tulajdonképpen a nagyszerű dán ellenállásról és a több mint hétezer dániai zsidó Svédországba történő áttelepítéséről szól, a főszereplők, Annemarie és hasonló korú zsidó barátnője, Ellen szemszögéből. Az ő bátorságukat, félelmeiket, hősiességüket és tragédiájukat megénekelve, arra emlékezteti a legfiatalabb nemzedéket, hogy a legborzalmasabb körülmények között is létezik bátorság, barátság, büszkeség és emberi tartás. A kitűnő, izgalmas és megrendítő, fikciót előadó, de történelmileg hiteles gyerekregényt – a kistizenévesek széles körében érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Lowry, Lois (1937)
Valahol, messze. Ford. Csatári Ferenc. Budapest, Animus Kiadó, 2004. 199 p. 22 cmA regény a szerző regénytrilógiájának többi tagjához (Az emlékek őre, Hírvivő) hasonlóan különös, futurisztikus világban játszódik, egy olyan közösségben, amely kegyetlenül kitaszítja, elpusztítja gyenge, beteg, testi hibás tagjait. A sánta, kicsavarodott lábbal született kislányt, Kirát is halára ítéli a falu közössége, de édesanyja - felhasználva családja hatalmát és befolyását - megvédi lányát. Amikor Kira árvaságra jut, a kislány ismét komoly veszélybe kerülne, ha az Őrzők Tanácsának egyik tagja, Jamison pártfogásába nem venné. Jótevője nemcsak megvédi az ellenségeitől, de nagyszerű otthont is biztosít számára, és ritka, rendkívüli képességét ismerve, felelősségteljes munkával látja el. Kira úgy érzi, végre a közösség javára válhat, elérheti, hogy ne csupán megtűrjék, hanem el is fogadják az emberek. Csakhogy egy napon rá kell ébrednie: tehetsége önző érdekeket szolgál, boldogságának nagy ára van… A trilógia minden darabja többrétegű, az izgalmas események olvasás közben fontos kérdések és válaszok fogalmazódnak meg a tizenéves olvasók számára az élet értékeiről, az emberi kapcsolatokról – érdemes ajánlani körükben.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Az emlékek őre Folytatása: Hírvivő

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Malot, Hector (1830-1907)
Talált gyerek. Ford. Morvay Zsuzsa. Budapest, Holnap, 2012. 384 p. 21 cm (Ifjúsági Könyvek)Hector Malot klasszikus ifjúsági regénye 1878-ban jelent meg első ízben, azóta nemzedékek kedvelt olvasmánya lett, nyolcvan nyelvre lefordították, számos alkalommal megfilmesítették, és képregény, rajzfilm, rádiójáték, hangoskönyv és musical keretében is megismerhették az ifjú olvasók a hányatott sorsú „talált gyerek”, a bátor kis Rémi fordulatokban gazdag életútját. Rémire, Közép-Franciaország egyik legszegényebb falujában találnak rá nevelőszülei, itt él az édesanyjának hit Barberin mama szerető gondoskodása alatt nyolcéves koráig. Ekkor lép a színre a történetben a Párizsban dolgozó, de rokkantsága okán hazatérő mostohaapa, aki sok pénzt remélve, eladja a fiút az öreg muzsikusnak, Signor Vitalisnak. Az öregember különös színtársulatával - három kutya és egy kis majom közreműködésével - vándorszínészként keresi a kenyerét, közéjük tartozva Rémi megismeri az egymásra utaltság, a barátság fontosságát, az őszinte szeretet összetartó erejét; Signor Vitalis nemcsak fogadott apja, de tanára, példaképe is lesz a fiúnak. Viszonylagos boldogsága azonban hamarosan megint véget ér, mert sorsa egészen felnőtt koráig úgy alakul, hogy ahányszor szerető emberek veszik körül és már-már biztonságban érzi magát, mindig történik valami, aminek következtében magára marad, és egyedül kell boldoguljon az életben… A romantikus, kalandos történeteket kedvelő kamaszok körében népszerűségre számíthat a regény.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Malot, Hector Henri (1830-1907)
A tengerész fia. Bp., Mágus K., 1997. 212 p., ill., 17 cm. (Könyvfalók könyvtára.)Hector Henri Malot a francia regényirodalom múlt század második felének neves képviselője. Írói sikerét megalapozó korai regényeinek egyike a most ismét megjelent, ifjúságnak szánt kötet, mely az 1961-es kiadás Tóth Emőke által jelentősen átdolgozott változata. A francia halászfaluban él a - a regény ifjú főhőse - "tengerész fia". A családi legenda - amely édesapja és a rokonok csodákkal, kalandokkal teli tengeri utazásairól szól - korán felkelti a fiúban a tengerészélet utáni vágyakozást, de amíg első igazi kalandját megélheti, számos próbát kell kiállnia. Romain korán elveszti édesapját, ezután a nehéz körülmények között élő, jó lelkű öreg halász, Bihorel "úr" veszi gondjaiba. Bár a nála töltött "játszva tanulás időszaka" nem tart soká, tanítója példája, gondos nevelése életre szóló útmutatásul szolgál. Az öreg halász váratlan eltűnése után Romain édesanyja - hogy a tengerészélettől távol tartsa fiát - ötévi munkára nagybátyjához szerződteti. A fösvény nagybácsinál érlelődik meg a további sorsát meghatározó végleges döntés: megszökik, és hajóra száll. A fiút kiskorúsága miatt egyik hajó sem veszi fel, ezért cselhez folyamodva - egy utazóládában elrejtőzve - jut fel a hajóra, mely útközben balesetet szenved. Romaint "tengerésztudása" menti meg: a roncsot sikerül partra kormányoznia. Kedves és jóságos szállásadójának sorsa ráébreszti Romaint a szomorú lehetőségre: az édesanyja is meghalhat, miközben ő távol van. Ezért hazatér, és a továbbiakban boldog, szerencsés életet tudhat magáénak szerettei oldalán. Az emberi leleményesség, bátorság és erkölcsi tartás szép és megható példáját nyújtó, kalandos történet a 10-14 éves korosztálynak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
A locsolókocsi. Ill. Réber László. Budapest, Holnap, 2012. 214 p., 21 cm (Ifjúsági könyvek)Közel ötven évvel ezelőtt született Mándy Iván ifjúsági regénye, a helyzetek, örömök és gondok azonban, amelyekkel tizenéves hősei találkoznak, mit sem vesztettek időszerűségükből. A szereplők a 7/b osztályba járnak, Omasics és Totyi barátok, ám barátságukra árnyékot vet a csinos, szőke Král Bori érkezése. Barátság, szerelem, kalandok szövik át a történetet, melyben rendre feltűnik a címadó locsolókocsi, hogy tiszta vízsugaraival újra meg újra átmossa, megtisztítsa a világot…
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
Arnold, a bálnavadász. Ill. Réber László. Bp., Holnap Kiadó, 2003. 174 p.Különös, csodákkal teli világba kalauzolja el a tizenéves olvasókat a szerző. A fordulatos, meseszerű történetben játékbabák kelnek életre, hogy "gazdáikkal", a gyerekekkel együtt induljanak el a világ felfedezésére. A lírai történetek életbölcsességre, egymás megbecsülésére és még számos életigazságra tanítják a kamaszokat, akik vélhetően örömüket lelik majd a Réber László által életre keltett meseregény olvasásakor.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
Csutak és a szürke ló. Ill. Réber László (1920-2001). Bp., Holnap, 2011. 159 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)A mára már klasszikussá vált „Csutak történetek” első darabja a nagy képzelőerővel megáldott kisfiú, a címszereplő Csutak és a lakókerületükben talált szürke ló történetét meséli el lírai elemekkel gazdagon vegyítve. A kisfiú leghőbb vágya, hogy a kerületben lakó korabeli gyerekek csapatába beilleszkedjen. Ez azonban nem mindennapi módon történik, mert Csutak végül azért lesz a társaság központi alakja, mert egy vágóhídra szánt szürke lovat ment meg és társaival együtt gondozásba veszik a szeretetet igencsak megháláló állatot. Érdemes ajánlani a kiskamaszoknak a költői történetet.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
Csutak színre lép. Ill. Réber László. Bp., Holnap, 2010. 201 p., 21 cm. (Ifjúsági könyvek)Mándy olykor szomorúsággal vegyes, játékos költőiségtől áthatott ifjúsági regényeiben: a Csutak-történetekben az a különleges, hogy nincs bennük semmi különleges. Értékük és népszerűségük magyarázatát éppen ez a paradoxon rejti. A leghétköznapibbnak tűnő cselekmény is átlényegül ezekben az irrealitás és valóság között egyensúlyozó, a tragikumot és a groteszket mesterien ötvöző írásokban. A gyermekévek bánatai, a kamaszok rivalizálásai, az első találkozás az alattomossággal, az erőszakkal, miközben meghátrálni kényszerül a szelídség - a Csutak színre lép jóval többről szól, mint két gyerekcsapat, a Színes Géza vezette Ér utcaiak és a Nagyvilági Főcső vezérelte Vay Ádám utcaiak vetélkedése, mint egy vézna kiskamasz, és ellenfele szembenállásáról.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
Csutak színre lép + Csutak és a szürke ló + Csutak a mikrofon előtt + Csutak és Gyáva Dezső.. Bp., Magvető Kvk., 1993. 712 p., 19 cm. (Mándy Iván művei.)Mándy olykor szomorúsággal vegyes, játékos költőiségtől áthatott ifjúsági regényeiben: a Csutak-történetekben az a különleges, hogy nincs bennük semmi különleges. Értékük és népszerűségük magyarázatát éppen ez a paradoxon rejti. A leghétköznapibbnak tűnő cselekmény is átlényegül ezekben az irrealitás és valóság között egyensúlyozó, a tragikumot és a groteszket mesterien ötvöző írásokban. A gyermekévek bánatai, a kamaszok rivalizálásai, az első találkozás az alattomossággal, az erőszakkal, miközben meghátrálni kényszerül a szelídség - a Csutak színre lép jóval többről szól, mint két gyerekcsapat vetélkedése, mint egy vézna kiskamasz, és ellenfele szembenállásáról. A nagyváros zsúfolt, rohanó világában, a sok élményt, csalódást és vetélkedést látott utcáin, terein játszódik a Csutak és a szürke ló, gyermekek és egy vágóhídra ítélt, vén gebe barátságának lírai krónikája, melyből 1960-ban film is készült. Akár az előzményeket, korszerű, filmképekre emlékeztető látásmód, mulatságos helyzetek, plasztikus alakrajzok, és környezetrajz teszi emlékezetessé a Csutak-regények harmadik kötetét is, a Csutak a mikrofon előttöt amelyben Csutak strandra megy, ravaszkodik, játszik, csalódik, félszeg és zseniális egy személyben, és még tükröt is tart a felnőttek sokszor önző, gyermeki szemmel nézve érthetetlen társadalma elé. Ifjúkori szorongásokról, önmagunk erejének és erkölcsi tartásunk első megtapasztalásáról szóló üzenetet tolmácsol a Csutak és Gyáva Dezső. "Elmondani valamit a mai gyerekek hétköznapjából. Ezekből az egyszerű és mégis feledhetetlen pillanatokból, amikor a gyerek felfedezi az utcát, a teret - és egy kicsit saját magát." - vall az író történetei indítékairól.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mándy Iván (1918-1995)
Robin Hood. Budapest, Új Palatinus, 2003. 275 p. 19 cmA címszereplő, a leghíresebb angol népi hős, a néphit benne testesíti meg a szabadság utáni vágyat. Mándy feldolgozásában a lazán összekapcsolódó kalandok regényszerűbbek lesznek, az epizódokat az író cselekménnyé sűríti. Robin Hood - egy kicsit Toldi Miklóshoz hasonlóan - szeretne a király szolgálatába szegődni, és csak kényszerhelyzetekben rejtőzik el a sherwoodi erdőbe társaival. Segíti a szegényeket, igazságot szolgáltat az üldözötteknek, és végül, mint Oroszlánszívű Richard hű alattvalója, köztiszteletben álló személyiségként él tovább szerelmével, a szép Marinnal. Mándy megtartja a legendák népmesei hangját, életre kelti a középkor hangulatát, ízelítőt ad a kor szokásaiból, így készíti elő a gyerekeket a bonyolultabb történelmi regények befogadására.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mankell, Henning (1948)
A csillagkutya. Bp., Móra Kvk., 2001. 175 p., 20 cm (Az én könyvtáram)A történet Svédország egyik kietlen, zord éghajlatú városkájában játszódik az 1950-es években. Itt él a kiskamasz fiú, Joel az édesapjával, aki nehéz munkával, favágással keresi meg a család számára a kenyeret. Joel sok mindent nem ért meg a világból, hogy miért vannak szegény emberek, és miért kell apjának annyit dolgoznia. Amikor esténként, elalvás előtt ezekről a dolgokról elmélkedik, megjelenik képzeletében egy kutya, "akinek" ezentúl a nyomát követve olyan dolgok esnek meg a fiúval, amelyek megváltoztatják addigi életét. Joel kalandjai során megismeri a rosszat és a bűnt, megtanulja tisztelni a jó szándékot. A tanulságos, szép történet a főszereplő kortársainak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Alkonyatkor nőnek az árnyak, A fiú, aki a hóban aludt, Utazás a világ végére

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mankell, Henning (1948)
Alkonyatkor nőnek az árnyak. Bp., Móra Kvk., 2003. 188 p., ill. 20 cm (Az én könyvtáram)Az író előző történetének, A csillagkutyának főszereplője, Joel ebben a történetben már 12 éves, s bár a különös kutya már nem tart vele, mégis hihetetlen kalandok esnek meg a fiúval. Például egyszer áthajt rajta egy autóbusz, ám Joelnek semmi baja sem történik, azonban azt elhatározza, hogy ezt a szerencsét meg kell hálálnia a sorsnak. Ezért hát meglátogatja Orrnélküli Gertrudot, aki bár igen különc, mégis nagyon kedves barátja a fiúnak, aki elhatározza, hogy férjet kerít a hölgynek, hogy anya és feleség lehessen. Az ideális férjjelölt, Dávid, akire a helyi kocsmában lel rá a fiú, ideális jelöltnek mutatkozik. Jót tenni azonban, úgy hogy az másoknak is jó legyen, nem is olyan könnyű, mások sorsába kéretlenül beavatkozni pedig sok félreértést és fájdalmat okozhat, többek között erre is megtanítja majd a legifjabbakat a bölcs mese, amely a valódi szeretetről és a fantázia hatalmáról szól.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: A csillagkutya

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mankell, Henning (1948)
Utazás a világ végére. Bp., Móra, 2005. 220 p. (Az én könyvtáram)Joel Gustafson ebben a történetben már 15 éves. Édesapja keményen és sokat dolgozott, hogy fiát becsületben felnevelhesse, mert asszony nem volt a háznál, Joel édesanyja régen elhagyta őket. Egyszer egy furcsa levél tartalmából kiderül, hogy hol él az asszony, és akkor apa és fia felkerekednek, hogy megkeressék az anyát, aki egykor elhagyta gyermekét. Joel és Jenny, az édesanya között furcsa viszony alakul ki. A fiú inkább barátjának tekinti az asszonyt, ám amíg lelkében is "helyére teszi" a történéseket, felnőtté érik. Nem tér vissza szülővárosába, hanem tengerre száll, hogy vágyait megvalósítsa...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzményei: A csillagkutya, Alkonyatkor nőnek az árnyak, A fiú, aki a hóban aludt

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

May, Karl (1842-1912)
Az Ezüst-tó kincse. Ford. Szinnai Tivadar. Szeged, Könyvmolyképző K., 2007. 261 p. 21 cmA klasszikus indiánregényben az indiánok elrejtett kincse után folyik a nyomozás. Winnetou, Old Shatterhand és társaik megkísérlik megakadályozni, hogy a rókaképűek bandája ne szerezhesse meg a kincset. A bátor harcosok végül eljutnak az Ezüst tóhoz, hogy itt, kalandok sorát lezárva megmentsék az indiánok ősi örökségét.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, indiánregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

May, Karl (1842-1912)
Az inka öröksége. Bp., SubRosa K., 1994. 387 p., ill., 20 cm. (Új sorozat May Károly műveiből.)A kalandos ifjúsági regény több mint száz évvel ezelőtt, az argentín pampákon és a Kordillerákban játszódik. Főhőse a rettenthetetlen Jaguár apó, aki természetesen német telepes, eredeti neve Hammer. Miután a Buenos Aires-i arénában könnyűszerrel elintéz egy jaguárt és egy vad bölényt, húszfőnyi válogatott csapatával elindul a hegyekbe, hogy tealevelet gyűjtsön. Csatlakozik hozzá az őslények után kutató német tudós, Fritz nevű szolgálójával és egy fiatalember, akiről csak az derül ki, hogy szintén német. A szórakozott tudós kétszer is a lázadó indiánok fogságába kerül, akiket egy volt aranyásó és egy torreádor vezet. A tudóst Jaguár apó menti meg a haláltól, ugyancsak ő húzza ki a csávából a békés kamba törzset is, ravaszul csapdába csalva az abipánokat. Időközben kiderül, hogy a gonosz aranyásó, aki néhány éve Jaguár fivérét ölte meg, és a bikaviador, aki az utolsó inka apjának gyilkosa, az inkák elrejtett kincsének elrablására szövetkezett. Jaguár apó révén a két gazember elnyeri méltó büntetését, miközben még arra is marad idő, hogy megtalálják a keresett őslény csontvázát és elegendő teát gyűjtsenek.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

May, Karl (1842-1912)
Winnetou. Szinnai Tivadar ford., átdolg. Kosáryné Réz Lola. Szeged Könyvmolyképző K., 2005. 2 kötet 1077 p.A Winnetou a serdülőkorú fiúk sok-sok generációjának emlékezetes regénye magyar változatban több mint hét évtizede futja karrierjét. Az Alexandra Kiadó gondozásában megjelent szövegváltozat a Kosáryné Réz Lola-féle feldolgozást közli, együtt adva hatrészes, a pionírok, vagyis a Vadnyugat meghódításának korában - a regényfikció szerint a 18. század végén - játszódó regényt, amelynek fő- és mellékszereplői a valaha volt legnagyszerűbb indián törzsfőnök mellett Old Shatterhand, Old Death és Old Firehand. Ők az állandó szereplői a kalandos cselekménysoroknak, amelyekben hódításért, küzdelemért, győzelemért, kincsért folyik erővel és leleménnyel a harc a jó és a rossz között.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, indiánregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyar várak regéi. Ill.: Kapolcsi Kovács Csaba. Bp., Móra Ferenc Kvk., 1994. 120 p., ill., 24 cmA hajdani várak, a sokszor omladékaikban is impozáns erősségek mindig fölkeltették a fiatalok érdeklődését és fölgyújtották az írók képzeletét is. Mikszáth is megírta a múlt század utolsó éveiben a maga várhistória-gyűjteményét, mert kitűnő alkalmat látott egy-egy erőd vagy várkastély történetében arra, hogy meséljen a gyerekeknek a múltról, a magyar nép régi dicsőségéről, a vitézek hősiességéről, esetleg csalafintaságáról, emberi bűnökről és esendőségekről. Kötete elején ugyan azt írja: "Csapjuk el hát a történelmi adatok száraz könyvét, s kérdezzük meg a regétől. Annak szabad tudnia mindent." Valóban úgy tesz, mintha csöppet sem érdekelnék a történelmi tények, a folklór motívumai, a helytörténet tényei; bő mesélőkedve valósággal ontja az izgalmasabbnál izgalmasabb történeteket, miközben a maga epikus színező hajlamát sem fékezi. Mégis a figyelmes olvasó rendre találkozik a valós adatok fölhasználásával, egykori krónikák, szájhagyományozású regék, mondák és legendák állításaira való hivatkozásokkal. Mikszáth úgy mesél - a szónak legeredetibb értelmében -, hogy a fordulatos események mögött földereng a történeti hitel, és még inkább megérezhető a história levegője.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mondák, történelmi mondák, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Szent Péter esernyője. Budapest, Holnap, 2010. 213 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)A Szent Péter esernyője Mikszáth egyik legismertebb műve. E kisregény terjedelmű, harmatosan üde történet valójában egyetlen, igaz, részletesen kidolgozott anekdota arról, hogy valaki akkor is elérheti a boldogságot, ha egy nagy vagyon - mellesleg jogos öröksége - után nyomoz, de helyette a tökéletes szerelmet találja meg. Mese­szerű cselekmény és reálisan megformált epizódok sokasága, idilli pillanatok ragyogása és alantas szenvedélyektől átjárt, komor világ ellentéteiből épül fel az arányos kompozíció, amely egyszerre sugározza az író bizakodását az ember eredendően jó természetében és aggódását a boldogság mindenkori törékenysége miatt.
A mű tartalmi jellemzője: regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 29 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Micsoda négy nap! Bp., Tericum K., 1994. 311 p., 19 cmAz eredetileg 1934-ben megjelent, a "régi szép idők" hangulatát árasztó, vidám regény főhőse, a szép Jenny Windell igencsak bajba kerül: éppen azon a napon látogat el a régi családi fészekbe, amikor a nagynénje. A szalonba benyitva a nagynénit holtan találja - nyilván elesett, és beverte a fejét az ajtófogóba -, és mint afféle jólnevelt lány, mindjárt rendet is csinál. Utólagos ijedelmében azonban elbujdosik, s miközben Londonban folyik a nyomozás, ő különféle kalandokat él át az angol vidékeken, s még egy jóképű fiatalemberrel is találkozik. Előbb-utóbb természetesen mindenre fény derül, és a fiatalok boldog szerelmesekként sétálnak ki a regényből. Az ártatlan, kedves mókázás ellenállhatatlanul mulatságos Karinthy Frigyes fordításában.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Milway, Alex (1978)
Egerek és egyebek. Budapest, Pongrác K., 2010. 411 p., 22 cmAz ifjú angol szerző első regénye kalóztörténet, amelyben az egerek is igen fontos szerephez jutnak. Óváros leghatalmasabb lakója, Isiah Lovelock, aki az ominózus Egérvadász almanachot is jegyzi szerzőként, a város legnagyobb egérgyűjteményének birtokosa. Ennek a kollekciónak az egérőri posztját tölti be a tizenkét éves Emiline Orelia. A kislány leghőbb vágya, hogy ritka fajok után kutató egérvadásszá váljon. Egy napon a víz partra vet egy halott matrózt, akinél Lovelocknak szóló fenyegető üzenetet találnak. Ezzel kezdetét veszi a küzdelem a hatalmas úr és Egérszakáll, a Héttenger legrettegettebb kalóza között. Emiline is belekeveredik a harcba, amikor a kalóz kézre kerítésére induló hajóra kerül. Nem is sejti még, milyen tengeri szörnyek és félelmetes csaták várnak rájuk az út során, amely egyesek számára talán a vérpadhoz vezet, és arra sem számít, hogy kiderül, Egérszakáll valójában az egerek kitartó védelmező, Lovelock pedig súlyos bűnöket követett el… Az olvasmányos, izgalmas regényben időről időre feltűnő egerek számtalan fajtájának (vitorlaegér, rémegér, drakulíregér, puskaporegér) részletes leírását is megtaláljuk az író fekete-fehér rajzai kíséretében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Molnár Krisztina Rita (1967)
Maléna kertje. Ill. Simonyi Cecília. Budapest, Naphegy, 2013. 240 p. 22 cmAz igényes kivitelezésű, különleges hangulatú, varázslatos gyermekregény főhőse Máli, becsületes nevén Füge Maléna. A kislány nagyon magányos, mert elfoglalt szülei ritkán érnek rá vele foglalkozni. Máli rendszeresen gyakorol a zongoraórákra, és ilyenkor a játékát mindig figyelmesen hallgatja egyetlen barátja, az öreg tücsök, Szibill. Szibill nem mindennapi állat, több ezer éves, és beszélni is tud. A kislány minden bajával hozzá fordulhat, mert mindig meghallgatja, és tanácsokat is ad, ha szükséges. A kislány arról álmodozik, hogy a szüleinek végre több idejük lesz rá, nem cetliken üzengetnek, és nem mobiltelefont ajándékoznak neki, hanem inkább bunkert építenek a kertben, külföldi nyaralás helyett pedig otthon pihengetnek együtt, miközben apukája gitározik. Egycsapásra vége szakad aztán a magányának, amikor összetalálkozik a jólfésültnek korántsem nevezhető Janóval. Összebarátkoznak a fiúval, aki a bátyjával és a nagymamájával él, és a kislány előtt lassan feltárul Janó családjának szomorú története. A kislány hamarosan újabb barátságokat köt, színesebbé, kalandosabbá válik az élete, és talán megvalósulnak a legnagyobb álmai is… Az olvasmányos, magával ragadó történet hangulatához remekül illeszkednek Simonyi Cecília finom, színes illusztrációi. A szerző számos művelődéstörténeti adalékot is beleszőtt a könyvbe, melyet érdemes a gyerekek figyelmébe ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: mai meseregény, meseregény, gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne válaszúton. Ford. Szűr-Szabó Katalin, ill. Rényi Krisztina. Szeged, Könyvmolyképző K., 2006. 267 p., 21 cmA regényben folytatódik az árva kislány, Anne Shirley életének története. Az előzményből (Anne otthonra talál) megtudtuk, hogy meleg családi fészek fogadta be a kislányt, s ő derűvel, szeretettel viszonozta nevelőszülei jóságát. Az Anne válaszúton című, önállóan is élvezhető műben már szépséges ifjú hölgy, egyetemi hallgató, akinek választania kell két fiatalember szerelme között, s a döntés nem könnyű. Az írónő színes képet fest a századforduló Kanadájának egyetemi világáról, s ezúttal is kiapadhatatlan mesélőkedvvel és derűvel szövi a történetet.
A mű tartalmi jellemzője: regény, romantikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Móra Ferenc (1879-1934)
Aranykoporsó. Bp., Szent István Társ., 2010. 447 p., 21 cmAz Aranykoporsó a Kr.u. 3. évszázad végén játszódik; a kereszténység terjedése létében veszélyezteti Diocletianus császár pogány hatalmát. Serdülő fia számára őrzi a trónt, akiről azt jósolják az istenek, hogy a birodalom felvirágoztatója lesz, de ehhez feltételt is szabtak: húszesztendős koráig kiléte titok legyen mindenki előtt. Quintipor tehát saját atyja szolgálójaként él az udvarban. Itt ismerkedik meg Galerius caesar lányával, Titanillával. Innen kezdve két alapvető motívum húzódik végig a művön: a keresztény-pogány vallási küzdelmek és a fiatalok bontakozó szerelme. A szerelem a pogány császár fiának keresztényi vértanúhalálával ér véget. Móra Ferenc a kereszténység, az új mellett tesz hitet, de az antik kultúrák, az elbukó régi szépségeinek megbecsülése nehézzé teszi számára a régi világtól való elszakadást.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Móra Ferenc (1879-1934)
Rab ember fiai. Bp., Akkord K., 2003. 96 p., 20 cm (Talentum diákkönyvtár)A Rab ember fiai voltaképpen történelmi meseregény, amelynek elbeszélése térben és időben nagyon is meghatározott. Apafi Mihály fejedelemsége idején játszódik a török sanyargatta Erdélyben -, mégis inkább valamiféle örök-időtlen mesetájat ábrázol, meseszereplőkkel. Haza-, szülő-, testvérszeretet, bánat és derű, furfang ötvöződik benne egyetlen történetté.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Móra Ferenc (1879-1934)
Szeptemberi emlék. Novellák, emlékezések. Vál. Fodor Irén. Kolozsvár, Polis Kvk., 1998. 244 p., 21 cm. (Remekírók diákkönyvtára.)Móra Ferenc sokadik válogatott novelláskötete a Remekírók diákkönyvtára című sorozatban, Móricz Zsigmond előszavával jelent meg. A novellákat kötetbe válogató Fodor Irén három ciklusba (Úri kalap, Mihály folyamatbatétele, A herepfedény) rendezte az anyagot. Az elbeszélésfüzér tündéri, könnyes-mosolygós gyerektörténetekből, és Móra néhány történelmi tárgyú írásából áll össze. A címadó novella mellett a Történet az egyik csalóról és a Szép karácsony szép zöld fája című elbeszélések is helyet kaptak a gyűjteményben, melyek vélhetően a mai diákok felé is közvetítik az író - becsületről, jószívűségről szóló - üzenetét. Az önéletrajzi fogantatású írásokat Móricz bevezető soraival lehet ajánlani: "Humorának titka az volt, hogy a legfájóbb, a legkényelmetlenebb érzéseket vidám szavakba csomagolva találta ki: az életben való elbúvás és az élettől való megszelídültség, ez volt az ő humora".
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Móricz Zsigmond (1879-1942)
Móricz olvasókönyv. Vál. T. Aszódi Éva, Ill. Rényi Krisztina. Kaposvár, Holló és Társa Kvk., 1998. 80 p., ill., 28 cmA Holló és Társa Könyvkiadó szebbnél szebb kötetei a kisebb gyermekekhez közelítik magyar klasszikusaink felnőttek számára írt üzeneteit, mesévé, mesés történetté alakítják a súlyos mondandót hordozó elbeszéléseket, diáktörténetté szelídítik a későbbi, a felnőtt személyiséget érlelő gyermek- és ifjúkori eseményeket. A Móricz olvasókönyvben Rényi Krisztinának, a gyermeki látásmódhoz közelítő, eleven színű, egyszerűségükkel vonzó rajzai segítenek a kisebbeknek, hogy bátran és kedvvel hozzáfogjanak Móricz írásaihoz, Harmathy bácsi­, Misike, Rojtos Bandi történetéhez. T. Aszódi Éva értő válogatásában találkozhatnak a kis Fillentő; A nehéz kétgarasos és a Hét krajcár prózájával, egyelőre csupán megsejtve azt a mélyebb tartományt, amelyre majd rányílik a felnőtt olvasó szeme, és amelytől elszorul a torka. Az író gyermekarca tűnik elő azokból az írásokból, melyekben Móricz a szülőföldjét mutatja be (Ficfás Tiszaháton, ahol gyermek voltam, részletek), a debreceni kollégium "idő-füstös várára" emlékezik (Kedves tanító úr). Vitézséget tanulhatnak a gyerekek azokból az írásokból, amelyek a magyar történelem dicső eseményeire emlékeznek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, történelmi elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nagy Katalin (1928-1988)
Intőkönyvem története. Ill. Zsoldos Vera. Szeged, Könyvmolyképző K., 2007. 184 p. 22 cm (Jonatán Könyvmolyképző)Nagy Katalin első ízben 1974-ben kiadott, Intőkönyvem története című ifjúsági regényét eddig hét nyelvre fordították le, és sikeres tévéfilmet is készítettek belőle. Főszereplője Melinda, hetedik osztályos tanuló, aki nagyszüleinél nevelkedik Tiszaáron. A békés, boldog gyerekéveknek azonban vége szakad Tata - szeretet nagyapja - halálával, mert a kislány Pestre kerül szigorú nővéreivel együttlakó édesanyjához. Az új, szokatlan környezetben az addig jól tanuló Melinda sorra kapja az intőket. Tizenkét intőjének történetét meséli el, amelyeken keresztül kibontakozik egész élete és fény derül a zűrös viselkedése hátterében álló lelki problémákra. Az idegen környezet; a kiszámíthatatlan, ismeretlen emberek; az őt folyton nevelni akaró, szigorú nagynénik, és végül a legfontosabb, az új apa fölbukkanása, aki bár minden szempontból megfelel a kamaszlány elvárásainak, mégis megzavarja anya és lánya bensőséges együttlétét – mind-mind dacot és lázadást váltanak ki az őszinte, egyenes jellemű kislányból. Melinda érzelmi viharait, ellenállásait, majd az új apához vezető útjának megtalálását az érzékeny kamaszlélek alapos ismeretében, hitelesen mutatja be a kötet.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak
Folytatása: Próbarepülés

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Németh István (1930)
Felhőnézők. Válogatott gyermeknovellák. Újvidék, Forum , 2012. 141 p. 21 cmA vajdasági magyar író gyermeknovelláiból készült válogatás - négy fejezetbe osztva anyagát (Mi van…? Felhő futott a napra, Úszó sziget, Óvárosi udvarok) - az 1960-as évektől kiindulóan négy évtized munkásságából nyújt ízelítőt. A rövid elbeszélésekben nem annyira a történésekre esik a hangsúly, mint inkább a gyermekvilág jelenségeire, sokszínű érzelem- és gondolatvilágára, amelynek Németh István empatikusan megértő – sohasem kívülálló – hiteles közvetítője. A múltat felidéző, lírai hangvételű emlékezések sorában a szülő figyelme, feltétlen szeretete elvesztésétől való rettegés, a felnőtt dicséretére és elismerésére való vágyakozás, a megszégyenüléstől és az elutasítástól való félelem, a bátorságpróba, a barátságban és szerelemben való csalódás, a féltékenység, a gyerekkori trauma, egy-egy apró esemény, hangulat felidézése, impresszionisztikus megörökítése egyaránt jelen van. A magával ragadó, őszinte hangú írások a 11-14 éves korú olvasók, különösen a lányok figyelmére számíthatnak - érdemes ajánlani a körükben.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
A mi Kinizsink. 2. kiad. Bp., Móra, 2010. 194 p., 21 cmA szerző regényében kitűnő szatírát ad a szocializmus korának hatalmaskodó kiskirályairól, jelesül az "alig-város" Zeréndvár megalomániás tanácselnökéről és hűséges alattvalóiról. Garai Nándor tanácselnök, aki tucatnál több szervezet, bizottság, szövetkezés tagja, irányítója, toronyházat tervez a község főterének parkja helyén. Ki akarja vágatni a csodálatos jegenyesort és elrendeli, hogy gyűjtsék be a kedvtelésből tartott állatokat. Mivel mindenki Garaitól függ, senki sem mer szembeszállni az ésszerűtlen rendelkezésekkel. A gyerekek ekkor a kor "varázseszköze" a számítógép segítségével életre keltik a hős vitéz, Kinizsi Pált. A törökverő bajnok egy kissé nehezen találja helyét a mai világban, de aztán beilleszkedik, és annak rendje és módja szerint igazságot szolgáltat. Mire azonban a televízió is megjelenik, hogy rögzítsék a különös eseményt, Kinizsi Pál alakja szertefoszlik...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
Az anyu én vagyok. 2. kiad. Bp., Móra. 2011. 184 p. 21 cmA komikus és meglepő fordulatokban bővelkedő történet főszereplője az ötödikes Misi, aki nagy érdeklődéssel követi tudós nagyapja kísérleteit. Tata kutatásain középpontjában ugyanis a metamorfózis áll. Sikeres állatkísérlete után az emberekre is ki akarja terjeszteni az átváltozást, választása lányára és kisunokájára esik. A két vállalkozó szellemű családtagnak mindössze fél órát kellene egymás "testében" eltölteni. A kísérlet sikerül, Mesi anyja, a csinos harminchárom éves, elvált történelem tanárnő bőrébe bújik bele, míg az, lánya fiús alakját ölti magára. És ezzel kezdetét veszi a bonyodalmakban bővelkedő, kacagtató események sora. A regény végére természetesen mindenki visszabújik a saját bőrébe, ám a kísérlet eredményeképpen sokkal jobban megérti egymást anya és lánya. A szórakoztató olvasmányt Cakó Ferenc rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 27 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
Gyerekrablás a Palánk utcában. Bp., Móra, 2011. 239 p. 20 cm (Nógrádi Gábor könyvei)A mulatságos történet középpontjában egy kisfiú, Lajcsi áll, akinek szülei elváltak. A válást a mama kérte, elsősorban arra hivatkozva, hogy férje állandóan külföldön "kószál". A kószálós Apuka, aki kamionos, valóban sokat nem tartózkodik otthon, ám a kisfiú ennek ellenére nagyon szereti őt, és képzeletének ő az első számú hősjelöltje. Nem csoda hát, ha mostohaapját, Sanyi bácsit és annak édesanyját, Róza nénit az első perctől kezdve mérhetetlen ellenszenvvel fogadja. Ekkor azonban váratlan fordulat történik, Lajcsi eltűnik és a "Fekete kéz" aláírásával levél érkezik a házhoz, amelynek írója hatalmas váltságdíjat kér Lajcsi szabadon bocsátásáért. Ekkor lép színre Hecseki, a detektív, aki a történet végére kibogozza, az igencsak összekuszálódott szálakat...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
Hecseki és a kedves betörők. Budapest, Móra, 2008. 270 p. 22 cm (Nógrádi Gábor könyvei)Hecseki Boldizsár rendőr hadnagy körzetében különös betörések zajlanak: a törpeméretű betörők mintha nem lennének tisztában az ellopott tárgyak értékével… Hecseki a rá jellemző megfontoltsággal lát neki az ügy felgöngyölítésének, ám amikor lefüleli a három gyerekből és egy tolókocsiban ülő öregasszonyból álló kis csapatot – mindenki döbbenetére - nemcsak a bűnözők védelmére kel, de még lakást is cserél velük. A mulatságos helyzetekben bővelkedő történet végére minden tisztázódik és a nyomozó szigorú főnöke, Portoroki százados is belátja, kissé lágyszívű beosztottja a lehető leghelyesebben járt el.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
Papa, ne már! Samu és Papa. 2. kiad. Budapest, Móra, 2012. 134 p. 21 cmAmióta Mama meghalt Anya szerint a Papa egy kissé elhagyta magát: gondoskodásra van szüksége. Így Papa egy hétvégén hozzájuk költözik, ami Samunak komoly gondot okoz. Egyrészt egyértelműen szereti, másrészt viszont nem tudja elviselni furcsaságait. Nagypapa ugyanis állandóan hangosan beszél, éjszaka horkol, minden nőbe szerelmes, és ha segít unokájának problémái megoldásában, csak még nagyobb galibát okoz. Pörgős dramaturgia, humoros helyzetek, mindennapi, gyereknyelvi kifejezésekkel tarkított, hibátlanul gördülő nyelv jellemzi Nógrádi legújabb ifjúsági regényét, amely nagyszerű szórakozást ígér a tíz éven felüli olvasóknak.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nógrádi Gábor (1947)
Pete Pite. 4. kiad. Bp., Móra, 2013. 192 p., ill., 21 cmAlighanem minden családban elhangzik néhányszor a szülők szájából, ha a gyerek panaszkodik, hogy nehéz az iskolás élet: Bárcsak a helyedben lennék! De vajon mi történne akkor, ha ez a helycsere valamilyen varázslat folytán - a valóságban is megtörténne? Erről szól az izgalmas és komikus fordulatokban bővelkedő regény, amelynek főszereplője, Pete Péter a tizenegy és féléves tanuló egy reggel arra ébred, hogy édesapja, Pete Ádám harmincnyolc éves özvegy pszichológus és televíziós szerkesztő bőrébe bújt, az apa pedig fia alakját öltötte magára. A több napig tartó átváltozás ideje alatt alaposan belekóstolnak a másik életébe, így apa és fia megtanulják jobban megérteni és megbecsülni egymást, és arra is rányílik a szemük, ki az az asszony, akire mindketten, minden körülmények között számíthatnak...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 28 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

North, Sterling
Barátom a mosómedvém, Rascal. Ford. Jászay Gabriella, ill. Zsoldos Vera. Bp., Falukönyv-Ciceró K., 1998. 185 p., ill., 20 cmSterling North történetének gyermekkrónikása - maga az író -, lelki rokona Gerald Durrellnek, s mindazoknak, akik átélhették, mit jelent olyan szülők jelenlétében eszmélni a világra, akik utódaikban meglátják és tisztelik az önálló egyéniséget, harmonikus személyiségük szeretetet áraszt és nem agresszióval, hanem tudásukkal és empátiával nyerik el a szülőnek kijáró tiszteletet, tekintélyt. A gyermek Sterlingnek ilyen apa jutott, aki - ha nem is tudta pótolni félárva fia számára az édesanyát -, legalább mindent megtett, hogy hiányát feledtesse. A 11 éves Sterling­ kitűnő úszó, horgászik, kirándul, csónakot épít és sok állatot tart - közöttük van Poe, a holló és Rascal, a mosómedve, de a bölcs bernáthegyi, Wowser is jó barát. A varázslatos történet egy év, jelesül az 1918-as esztendő krónikája. Elsősorban egy kisfiú gyermekkorának, és gyermekkora színhelyének, a wisconsini Brailsford Junction­ város lakóinak életének és környezetének lenyűgöző rajza, s egyszersmind állatregény: Rascal, a szeretetre méltó kis mosómedve "portréja".
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nöstlinger, Christine (1936)
A cseregyerek. Ford. Nemeskürty Harriet. Budapest, Animus K., 2012. 144 p. ill. 22 cm (Andersen-díjas írók)A tizenhárom éves Ewald Mittermeier, vagy ahogyan osztálytársai szólítják, Elsi, az angol hármast leszámítva kitűnő tanuló. Ám szülei a „mintabizi” hívei, ezért, hogy fiúk rossz kiejtésén javítsanak, egy angol cserediákot fogadnak be a családba a nyáron. A várt vendég, Jasper viselkedése azonban kérdésessé teszi céljuk elérését, mert a fiú nemcsak hogy elképesztően rendetlen és piszkos, de senkivel sem hajlandó szóba állni. Egyedül Elsi nővére, Sybille társaságában nyílik meg, az ő közreműködésével lassan fény derül rejtélyes viselkedésének okára. Titka alaposan feldúlja a család életét és megváltoztatva merev szabályait, örökre felejthetetlenné teszi azt a pár együtt töltött nyári hetet… A sok humorral elmesélt fordulatos történet nemcsak szórakoztató, de a kiskamaszok körében továbbgondolásra is érdemes, ajánlott olvasmány.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Nöstlinger, Christine (1936)
Szép kis család. Ford. Szlukovényi Beáta. Budapest, Animus, 2011. 151 p. 22 cm (Andersen-díjas írók)Az Andersen-díjas írónő legújabb történetében – humorba oltottan - tipikus mai történetet mesél el: miként megy tönkre az egykoron idilli családi élet, és hogyan lehet mindezt gyerekként túlélni. A Poppelbauer család a nagycsaládosok hétköznapi életét éli. A gyerekek körüli gondokat elsősorban anya igyekszik megoldani, hiszen a felelősségteljes munkát végző, mindig elfoglalt apa mellett – egy fonalbolt tulajdonosaként - ő az, aki leginkább mozgósítható. Ám az üzlet felvirágoztatása teljes embert kíván, a családi elvárások okán egyre gyakrabban robban ki vita a szülők között, majd amikor a családfő pecázás helyett egy Wilma nevű ifjú hölggyel kezd el randizgatni, egyenes út vezet a váláshoz… A család legfiatalabb tagjai, a három testvér – a tizenöt esztendős „nagylány”, Karli, és két öccse, a tizenhárom éves Ani, valamint a hétéves Speedi - szemszögéből elmesélt történet a tizenéveseket foglalkoztató őszinte problémafelvetése, aktualitása, humora okán méltán számíthat népszerűségre a körükben.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Orlev, Uri (1931)
Sziget a romok között. Bp., Animus K., 2003. 143 p. 22 cm (Andersen-díjas írók)A szívszorító történet főszereplője a tizenegy éves Alex édesapjával közösen a fallal körülvett varsói zsidó negyed lakója. A gettó kiürítésekor a fiúnak sikerül megszöknie és - korábbi megbeszélésük alapján - egykori lakóhelyük egyik romos épületének pincéjében talál menedéket. Életben maradásához minden leleményére szüksége van, mert a területen bujkálók és fosztogatók között szép számmal akadnak besúgok, és zsidó menekültek után kutatva, a lengyel rendőrök, német katonák is gyakran járják körbe a kiürült házakat. Ám Alex fogadalmat tett édesapjának, hogy elszakadásuk esetén, a 78-as számú házban vár rá, és a találkozásba vetett hitért, félelmeit legyőzve, a szabad élet reményét kínáló barátok segítségét visszautasítva, kitartóan küzd a túlélésért… A hosszú hónapok eseményeit, megpróbáltatásait nagy megjelenítő erővel bemutató könyv szerzője méltán nyerte el a gyerekkönyv írók Nobel-díjaként számon tartott Andersen-díjat. - A tíz éven felüli gyerekek széles körének érdemes ajánlani.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Park, Linda Sue
Min mester inasa. Ford. Ilyés Emese. Budapest, Animus, 2003. 143 p. 18 cmA szívszorítóan szép ifjúsági regény történetének színhelye egy középkori koreai falu, ahol az emberek legfőbb megélhetését a fazekasmesterség biztosítja. Itt él szeretetteljes légkörben, öreg barátjával az árva, hajléktalan kisfiú, Koró, aki elhatározza, hogy ő is kitanulja a szakmát. A falu leghíresebb, legnagyobb tudású fazekasához, Min mesterhez szegődik el inasnak, és célja elérése érdekében, a korongozás körül adódó minden fáradságos és megalázó munkát elvállal. Ő vágja a fát a kemencéhez, gyűjti és szűri, tisztítja az agyagot, takarítja a műhelyt, majd mikor Min mester lehetőséget kap a császári megbízottól, hogy bemutassa remekműveit az udvarban - helyette ő vállalkozik a hosszú, veszélyes útra. Indulás előtt azonban a keményszívű, mogorva mester magához hívatja a fiút és eltaposva reményeit, a megálmodott boldogságot, megmondja neki az igazat: soha nem fogja Korót megtanítani az edénykészítés tudományára, mert a falubeli hagyomány szerint a tudás csakis apáról fiúra szállhat… Linda Sue Park ifjúsági regénye fontos emberi tulajdonságokra, társadalmi problémákra hívja fel a figyelmet (hajléktalanság, a másik emberhez fűző szolidarítás, munka iránti igényesség, kitartás a nehézségekben, a hagyományhoz való viszony stb.), ennek okán „sok órás” irodalmi beszélgetésekre teremthet lehetőséget. – A magyar szakos tanárok és a felső tagozatos diákok figyelmét egyaránt érdemes felhívni rá.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Parti Nagy Lajos (1953) – Banga Ferenc (1947)
A pecsenyehattyú és más mesék . Bp., Magvető K. 2008. 58 p.A kötet tizenhárom ( Az énekmondó, A kalifa és a tűz, Az aranyeső, Az uraság ebédje, Az egér meg a lánya, A háziember meg a háziasszony, A bolhabőr cipő, A felfuvalkodott csibe, Az ördög darálója, A róka és a kakas, A három testvér, A teknőc és az óriás, A pecsenyehattyúk) formabontó” mesét tartalmaz. Mindegyik „fabulának” egy-egy ismert népmese az alapja és valamennyi történetet a szerző, Parti Nagy Lajos sajátságos, remek humorral átszőtt nyelvi játékai tesznek különlegessé. A kiskamasz olvasó (akár kiskamasz, akár felnőtt) vélhetően még nem találkozott mesekönyvek lapjain olyan szavakkal (pl. kuplérium= rendetlenség, lüköngő= bolond ember stb.), amelyeket gyakorta használ ízes fordulattal az író. Főként a tizenéveseket ingerli majd nevetésre, hogy a gazda, akit felesége a házimunka elvégzésével bízott meg, ekként töprenkedik: „Ezzel a szepéc kis teendővel végez egy óra alatt, aztán hanyatt vágja magát, s halivúd, nézi az Eurosportot.” Ekként és hasonló mondatfűzésekben elegyedik a népmesék eredeti története a mai kor tárgyaival és életlehetőségeinek kifigurázásával. A remek humorral megírt kis történeteknek több olvasata lehetséges a felnőttek számára bizonyosan más „hangfekvésben” szólnak majd ezek a történetek, amelyek valamennyi korosztályt ingerelhetnek nevetésre. Banga Ferenc a történetek hangulatát remekül megérzékítő rajzai a szöveggel egyenlő értéket képviselnek
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések, mai mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Paterson, Katherine (1932)
A Nagy Gilly Hopkins. Bp., Animus K., 2002. 189 p., ill., 22 cm (Andersen-díjas írók)A tizenegy éves Galadriel Hopkins, becenevén Gilly már eddig sem könnyű életútján minden korábbinál nagyobb megpróbáltatás ígérkezik: új nevelőanyja ugyanis vakbuzgón vallásos, a házat azonban nem tartja rendben és még egy "gyagyás" féltestvért is hoz a házhoz. Nem csoda hát, hogy Gilly, a pökhendi, nagy vagány elhatározza, hogy felkeresi Kaliforniában élő édesanyját. Terve megvalósítása érdekében lopásra kényszerül, ám lelepleződik és ekkor történik meg a csoda, az utált "mostoha" szeretettel és megértéssel kezeli a fiú botlását, és Gilly felismeri, hogy valójában igazi család van körülötte...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Paterson, Katherine (1932)
Csillagnéző. Bp., Animus, 2005. 221 p. (Andersen-díjas írók)Angel Morgan nem a kisgyerekek szokásos, gondtalan életét éli, mert apja börtönben van, anyja alkoholista és egy napon magára hagyja a tizenkét éves kislányt, és öccsét, Berie-t. A gyerekek a vidéken élő nagymamánál találnak menedéket, ám a düledezett viskóból iskolába járó testvérpár élete igencsak nehéz. Angel felnőtteket megszégyenítő módon látja el önmagát és testvérét is, hogy ne kelljen intézetbe menniük. A történet nagy erénye, hogy megmutatja nehéz körülmények között is lehet és érdemes élni...
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Pergaud, Louis (1882-1915)
Gombháború. Ford. Bognár Róbert. Budapest, Európa, 2010. 264 p., 19 cm1912-ben jelent meg először Pergaud regénye, amely – annak ellenére, hogy szerzője előszavát azzal kezdi, hogy műve nem kisgyermekeknek és nem is ifjú szüzeknek szól – Franciaországban olyasféle ifjúsági alapkönyvnek számít, mint nálunk A Pál utcai fiúk. A fordulatos történet a 19. század végére, a vidéki-paraszti Franciaországba kalauzol bennünket. Két kis hegyvidéki falu lakói emberöltők óta gyűlölik egymást, nem csoda, hogy a gyerekek is hadban állnak. A történet vérbő főhősei tizenkét év körüli parasztfiúk, akik elhatározzák, hogy összecsapásaikban igyekeznek foglyokat ejteni, akiket aztán megszabadítanak mindentől, amitől csak lehet, nadrágtartóktól, gomboktól. A nagy „gombháborúban” hőstett és árulás, csel és ellencsel egyaránt megesik. Bognár Róbert bravúros fordítása remekül visszaadja a szereplők ízes beszédét, s az olvasókat lábjegyzetek is segítik az idegen kifejezések megértésében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 5 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Petőfi Sándor (1823-1849)
Tündérálom. Bukarest-Kolozsvár, Kriterion Kvk., 1997. 180 p., 17 cm. (Kriterion kincses könyvtár.)Szentkuthy Miklós mondotta Petőfiről, hogy az a fajta költő ő, aki nem verset ír, de versben él; aki olyan természetességgel teremti műveit, ahogyan más lélegzik; aki a világot a maga zseniális mivoltával fejezi ki, azaz teljességében. E kis kötet a zseni teljességét reprezentálja műveinek értő válogatásával. Az időrendbe sorolt versek kezdő és végpontja (az 1842 októberi Hortobágyi kocsmárosnétól az 1849 tavaszán kelt Szülei­m halálára közé eső alig hét esztendő a magyar líratörténet beláthatatlan és fölérhetetlen csúcsát jelenti. Petőfi minden lírai műfajban, minden formában és modorban maradandót alkotott. E zseniális sokoldalúságnak is kifejezője a kötet, ahol olvashatók a helyzet- és bordalok, a betyáros,-romantikus költemények és a táj­versek, az allegorikus darabok, a költői levelek, a gyermeki szeretet vallomási, a magyar szerelmi költészet legjavát alkotó érzelmes munkái, játékos és gúnyversei, a sorssal számot vető, a tragikus jövőt megsejtő költemények és persze azok a hazafias és forradalmi versek, melyek ma már a magyar nép nemzettudatának alkotóelemei (Nemzeti dal, Egy gondolat bánt engemet, Szülőföldemen stb.).
A mű tartalmi jellemzője: versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Petőfi Sándor (1923-1849)
János vitéz. + Az apostol. Bp., Osiris Kiadó, 2004. 176 p. 19 cm (Osiris diákkönyvtár)Az 1844-ben írt népi meseeposz népszerűségét számos feldolgozás is bizonyítja. A tündérmesékbe illő kalandokat népmesei fordulatokkal ötvöző történetben az otthonából, falujából elűzött Kukorica Jancsiból mesés megpróbáltatásokon, fényes sikerek sorozatán át idealizált hős lesz. Nemcsak haramiákon, óriásokon, boszorkányokon, fenevadakon győzedelmeskedik, hanem a halálon is, mert Tündérországba érve feltámasztja meghalt Iluskáját, és elnyeri Tündérország trónját. Az apostol című művét, világtörténelmi esztendőben, 1848-ban alkotta meg a költő. A drámai izzású (önéletrajzi elemekben bővelkedő) költemény rímtelen soraiban a nemzeti és az egyetemes szabadságért meghalni kész, önfeláldozó forradalmár alakja dicsőül meg.
A mű tartalmi jellemzője: verses mesék, versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Porter, Eleanor H. (1868-1920)
Az élet játéka. Ford. Forscher Irma, ill. Róna Emy. Bp., Szent István Társulat, 2007. 190 p., 21 cmA múlt század közepébe, egy angol protestáns közösség szigorú-praktikus világába vezet Eleanor Porter egykor méltán nagy sikerű gyermekregénye. Régi sérelmektől megkeményedve és a boldogság gondolatát is elfelejtve éli puritán és hasznos életét Polly kisasszony, a Harrington kastély jómódú úrnője. Egy napon azonban megérkezik a kastélyba a kisasszony elárvult unokahúga, Pollyanna, aki jelenlétével fenekestül felforgatja nemcsak Polly kisasszony, de az egész, szigorú szabályok szerint szervezett kisváros életét is. Pollyanna ugyanis egy szokatlan játékot alkalmaz a nehézségek leküzdésére: megtalálni minden bajban és történésben azt a valamit, aminek örülni lehet. Kezdetben nagyon sokat kell játszania, hiszen nénje tilalmai csak nehezen boldogíthatják az őszinteségben és szeretetben cseperedett kislányt. Lassan azonban mindenki megérti a játék lényegét, és a kislányhoz kapcsolódva lazítani kezdik szigorú világukat. Pollyanna szövetségesével egy titok megfejtésére is vállalkozik: megkeresik Polly néni régi kedvesét, aki szintén magánya védelmébe burkolózik. A történet végén Polly néni visszatalál a boldogsághoz, és Pollyannának is segít élete nagy tragédiájának feldolgozásában: a bénaságra ítélt kislány betegágyánál most már ő indítja az örömkereső játékot, amely segít türelemmel elviselni a nehéz napokat, végül meghozza a gyógyulást.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Pullman, Philip (1946)
Az Úr sötét anyagai. 1. Északi fény. Ford. Borbás Mária. 3. kiad. Pécs, Alexandra, 2007. 405 p. 20 cmAz Úr sötét anyagai összefoglaló címmel megjelent regénytrilógia darabjai meghatározhatatlan korban játszódó, különös hangulatú fantasy-történetek. Főszereplője az ódon oxfordi kollégiumban nevelkedő kislány Lyra Belacqua, aki nemcsak eszével, bátorságával, de ritka adottságával is kitűnik kortársai közül: ő az egyetlen, aki képes megfejteni a jövő történéseit megmutató varázslatos iránytű, az aletiométer jelzéseit. Amikor tudomására jut, hogy édesapja a messzi Északon „Porvadászok” fogságába került, csatlakozik a gyptusok népéhez, akik az Áldozárok Testületének ördögi kísérletéhez összegyűjtött gyerekek kiszabadítását tűzték ki célul. A veszélyes, rendkívüli küldetés során páncélos medvék, boszorkányok keresztezik útjukat és harcuk nem pusztán saját világukra jár mérhetetlen következményekkel, de olyan párhuzamos világok sorsát is meghatározza, amelyek létezéséről korábban még nem is hallottak… A feszült pillanatokban bővelkedő, vad és egzotikus mese igazi olvasói csemege a csodákra, misztikumra fogékony mai tizenéveseknek.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása, A titokzatos kés, A borostyán látcső

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ransome, Arthur (1884-1967)
Téli szünidő. Ford. Borbás Mária. Bp., Magyar Könyvklub, 1998. 285 p., 21 cmA magyar gyerekeknek talán ismeretlen és szokatlan környezetben, egy tóparti angliai tanyán játszódik a regény. Ransome hitelesen kelti életre a tájat és annak ötletgazdag szereplőit. Minden gyereknek van hobbija: az egyik "obszervatóriumot" rendez be, a másik iglut, azaz indián kunyhót épít. Olyan is akad köztük, aki írónak készül. De végül is mindnyájan felfedezők szeretnének lenni. Szilárd elhatározásuk, hogy meghódítják az Északi-sarkot. Nancy, a talpraesett, élénk eszű kislány lenne a vezér, de mumpszos, így betegsége késlelteti az indulást. A gyerekek nem töltik tétlenül a várakozási időt: korcsolyáznak, jégvitorláznak, megmentik a havas hegyen eltévedt kisbárányt, és készülnek a nagy útra. Nancy felgyógyul, de az expedíció - egy félreértés következtében - mégis nélküle indul el, és ez meglehetősen sok bonyodalmat okoz: Dorothea és Dick, a két városi gyerek eltéved a hóviharban. A felfedezőkért mentő expedíció indul, melyet Flint kapitány, a gyerekek felnőtt barátja vezet. Olvasmányos cselekményszövés jellemzi a hangulatos tájleírásokkal gazdagított, gyerekromantikával teli regényt.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rodari, Gianni (1929-1980)
Kétszer volt, hol nem volt. Bp., Ponte Alapítvány, 2001. 117 p., ill., 22 cmA történet főszereplője a kilencvennégy esztendős Lamberto báró, aki valamiféle - csak a mesékben megtörténhető - csoda folytán tizenhárom éves kisfiúvá "serdül" a történet végére, addig azonban még hosszú és kalandos utat kell megtennie. Ennek a kalandos útnak a krónikája a kötet, amelynek szerzője kacagtató humorral meséli el a kockás takaróba burkolódzó öregember megfiatalodásának történetét.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965)
Harry Potter és a bölcsek köve. Bp., Animus K., 2001. 285 p., 22 cmA Dursey család feje örökösen attól retteg, hogy feleségének nővére, aki a semmirekellő Potterhez ment férjhez, egyszer csak megjelenik az előkelő Privet Driven, bepiszkolva ezzel a család jó hírét. Ám egy napon, ha ugyan nem is az egész Potter család, de gyermekük, Harry mégiscsak a Dursley ház vendége lesz, mégpedig - legalábbis ekkor úgy tűnik - örökre. A korán árvaságra jutott Harry nagynénje házában felcseperedve - a háziak furcsálló tekintetétől kísérve - igencsak különös dolgokat művel. Lassan aztán arra is fény derül, hogy a fiú szülei varázslók voltak, akik a Roxfortban működő varázslóiskolát jeles eredménnyel végezték el. Ám a gonosz Tudodki, aki a Sötét oldalon áll, nem nézhette tétlenül a Potter házaspár jótékony varázserejéből fakadő csodatéteményeket, ezért eltüntette őket a föld felszínéről. Harry, aki kamasszá cseperedve maga is tapasztalja, hogy különös varázserő birtokában van, elhatározza, hogy megkeresi a gonosz Tudodkit. Ezért aztán útnak ered, és a sűrű erdő rejtekén, ezer veszélynek kitéve próbálja megszerezni a bölcsek kövét, amely segítségére lehet a titok megfejtésében... Így indul a világirodalom elmúlt időszakának leghíresebb regénye, amelyen vélhetően még generációk sora fog felnőni.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása:Harry Potter és a Titkok Kamrája, Harry Potter és az azkabani fogoly, Harry Potter és a Tűz Serlege, Harry Potter és a Főnix rendje

A művet eddig 119 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965)
Harry Potter és a Főnix rendje. Bp., AnimusHarry Potter ötödik évére készül a Roxforti Boszorkány- és varázslóképző Szakiskolában, de a nyári szünidő napjai továbbra is megpróbáltatást jelentenek a fiúnak. Ám egy csendesnek ígérkező estén, lelket szívó démonok támadnak rá a nagybácsiék házában. Harry varázslással védi meg magát, elűzi a támadóit, de attól kezdve félni kell, hogy kicsapják az iskolából, mert a neves intézmény egyik alapszabálya szerint a nyári szünidőben tilos a varázslás. Gyötrődésének osztálytársai vetnek véget, akik a varázslók főhadiszállására repítik a fiút, ahol a védelmével megbízott Főnix rendje és barátai körében az időközben előkerült Hermione és Ron társaságában biztonságban érezheti magát az iskolakezdésig. Ám hamarosan kiderül, hogy Roxfortban nem számíthat békés tanulásra és kviddicsezésre, amíg titkos ellenségével le nem számolt...
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
V. kötet Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a Titkok Kamrája, Harry Potter és az azkabani fogoly

A művet eddig 26 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965)
Harry Potter és a Titkok Kamrája. Bp., Animus K., 2001. 316 p., 22 cmA meseregény második darabjában már régi ismerősként üdvözölhetik a gyerekek Harry Pottert, akit a Mindenható is varázslónak teremtett. A kisfiú már második éve koptatja a roxforti Boszorkány és Varázslóképző Szakiskola padjait. Szüleitől öröklött különös képessége révén olyan tudás birtokában van, amely messze a legjobbak közé emeli őt az iskolában. Ám amikor megkezdődik a szünidő, Harrynak vissza kell térnie Nagybátyja házába. A mindennapi varázslásokhoz szokott fiúnak ebben az ingerszegény környezetben ugynacsak unalmasan telnek a napjai. Hiába próbálja mindenféle "csiribi-csiribával" elütni az ólomlábon járó időt a nagybácsi többnyire gátat szab a fantázia és a mágia szabad szárnyalásának. Nem csoda hát, ha Harry ebben az unalmas időszakban örömmel kiált föl, amikor meglátja az ágya szélén üldögélő, Dobby névre hallgató, denevérfülű manót. A kicsiny teremtményről hamarosan kiderül, hogy ő a nagybácsiék házimanója, aki elrejtette a Harrynak szóló leveleket, melyeket a barátaitól kapott. A manó célja az volt, hogy eltérítse Harry-t szándékától, hogy visszatérjen a varázslóiskolába. Ám ekkor megjelenik a színen Harry iskolatársa, Ron Weasley, aki megszabadítja kényszerű szobafogságából a fiút. Majd társul szegődik hozzájuk Harry varázsbaglya, Hedvig, és így hármasban elindulnak a Titkok Kamrája felé. A Kamrában lakó hatalmas szörnyeteg egy Baziliskus, azaz egy óriási kígyó, "akinek" már a tekintete is halálos. Vajon segít -e a varázslás Harrynek abban, hogy összemérjék erejüket a rémisztő fenevaddal? Erről szól az izgalmas történet második része.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
II. rész. Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve Folytatása: Harry Potter és az azakabani fogoly, Harry Potter és a Tűz Serlege, Harry Potter és a Főnix rendje

A művet eddig 28 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965)
Harry Potter és a Tűz Serlege. Bp., Animus Kiadó, 2004. 674 p. 22 cmHarry immár a negyedik évfolyamot kezdi meg Roxfortban, ám a kalandok még a nyáron megkezdődnek a Kviddics Világkupa döntőjén, ahol valaki - több mint tíz év után - az égre rajzolja a halálfalók jelét, a Sötét Jegyet. Kétség sem fér hozzá: Voldemort visszatérte közeleg. Ebben a hangulatban kezdik meg a tanévet Harry-ék, ám figyelmüket rövidesen nagy esemény vonja magára: újra megrendezésre kerül a Trimágus Tusa, a varázslóiskolák közti nemzetközi verseny. Természetesen ezen Harry is részt vesz, majd elképesztő kalandok után ismét felülkerekedik a Sötét Nagyúron, de sajnos azon nem tud változtatni, hogy ellensége testi valójában ismét megjelent, és megölte Cedric-et - ráadásul senki nem hisz Harry-nek, kivéve Dumbledore-t, az iskola bölcs igazgatóját...
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
IV. kötet Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a Titkok Kamrája, Harry Potter és az azkabani fogoly Folytatása: Harry Potter és a Főnix rendje

A művet eddig 31 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965)
Harry Potter és az azkabani fogoly. Bp., Animus K., 2001. 399 p., 22 cmA címszereplő már két esztendeje a Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola tanulója. Minden nyári vakáció kínkeserves lassúsággal telik el, nemcsak azért, mert erre az időre nélkülöznie kell barátait és az iskolát, hanem azért is mert nagybácsiék mindent elkövetnek azért, hogy a különleges varázslótehetséggel megáldott Harry "kibontakozását" elnyomják. Harry időnként apróbb varázslásokkal áll bosszút, ám amikor bácsikája gonoszkodó nővérét a plafon felé röpíti, betelik a pohár és menekülnie kell. A varázslóközösség tagjai az iskola kezdetéig párfogásukba veszik, tőlük értesül az ijesztő hírről: Sirius Black, az Azkaban erőd legveszélyesebb foglya megszökött és utoljára az iskola körül látták felbukkanni. Harry és barátai számára így ez a tanév sem csupán a vizsgák és a különleges labdajáték, a kviddmeccsek izgalmait tartogatja, de meg kell oldaniuk az egymás után jelentkező rejtélyes eseteket is. Hová tűnik minden holdtöltekor a sötét varázslatok kivédése elnevezésű tantárgy új tanára, Lupin professzor? Miért ájul el és hall különös hangokat Harry a fogoly keresésére indult azkabani őrök, a dementorok közelében? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések "borzolják a kedélyeket" ebben a kötetben.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
III. kötet Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a Titkok Kamrája Folytatása: Harry Potter és a Tűz Serlege, Harry Potter és a Főnix rendje

A művet eddig 21 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965-)
Harry Potter és a félvér herceg . Bp., Animus K., 2006. 623 p., 22 cmA Harry Potter-sorozat újabb kötetében a történet egyre izgalmasabb fordulatokat vesz. Harry még közelebb kerül szeretett és tisztelt igazgatójához, amikor Dumbledore kockázatos feladattal bízza meg. Az ifjú varázslótanoncnak az iskolába érkező új bájitaltan tanár, Lumpsluck bizalmába kell férkőznie, hogy közelebb kerüljön Voldemort titkához. Mivel Lumpsluck valaha Voldemort tanára is volt, Dumbledore azt reméli, hogy az oktató emlékeinek megismerésével sikeresen vehetik fel a harcot ellenfelükkel. A Nagyúr ugyanis lelkének darabjait ún. horcruxokba rejtette el, és most Dumbledore és Harry feladata, hogy megtalálják és elpusztítsák ezeket, különben semmi sem állíthatja meg a gonosz varázslót, hogy hatalmába kerítse a világot. A feladat azért is egyre sürgetőbb, mert a Roxfort falain belül és kívül egyaránt baljós események történnek. Harry mindennapjait megkeseríti az a tény is, hogy Piton professzor sokéves várakozás után végre a magáénak tudhatja a Sötét varázslatok kivédése tárgyat. Harry csak azért boldogul – nem túl sportszerű módon – az órákon, mert egy olyan tankönyv kerül hozzá, amelyet a titokzatos Félvér herceg jegyzetei tarkítanak. A történetet tovább bonyolítja, hogy a kamaszkori szerelem sem hagyja érintetlenül az iskola növendékeit… Dumbledore időről időre eltűnik az iskolából, ám senki sem tudja, hová vezetnek titokzatos utazásai. Újabb rejtélyes útjára Harry is elkíséri, a történet végén pedig Roxfort fölött megjelenik a Sötét Jegy….
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
VI. kötet. Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a Titkok Kamrája, Harry Potter és az azkabani fogoly, Harry Potter és a Tűz Serlege, Harry Potter és a Főnix rendje

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Rowling, Joanne Kathleen (1965-)
Harry Potter és a Halál ereklyéi. Bp., Animus K., 2008. 623 p., 22 cmA Harry Potter-sorozat utolsó kötete méltó befejezése a népszerű történetnek. Az előző rész végén történt szörnyű roxforti eseményeket követően Harrynek az iskolát elhagyva kell helyt állnia, és felkészülnie a Voldemorttal történő végső összecsapásra. Meg kell találnia, és el kell pusztítania az utolsó horcruxokat. Barátai, Ron és Hermione ezúttal sem hagyják magára. Útjuk során Harry a szeretett Dumbledore múltját is egyre jobban megismeri, számos rejtélyt fejt meg, közelebb kerül a Pálcák Urának titkához, és az időközben a varázslóiskola igazgatójává kinevezett Perselus Pitonról is hamarosan lehull a lepel, s kiderül, kinek is az oldalán áll valójában.. A remekül felépített, izgalmas fordulatokban bővelkedő kötet végén aztán ismét visszatérünk a Roxfortba, amely a Jó és a Gonosz végső, sok áldozatot követelő összecsapásának helyszíne lesz… A történet végére aztán minden mozaik a helyére kerül, és az epilógusból a szereplők további sorsának alakulására is megnyugtató válaszokat kapunk.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
VII. kötet. Előzménye: Harry Potter és a bölcsek köve, Harry Potter és a Titkok Kamrája, Harry Potter és az azkabani fogoly, Harry Potter és a Tűz Serlege, Harry Potter és a Főnix rendje, Harry Potter és a félvér herceg

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Ryan, Pam Muňoz
Fuss, Artemisia, fuss! . Ford. Tótisz András. Szeged, Könyvmolyképző K., 2009. 204 p. 21 cmMaya – miután balesetben elveszíti szüleit – apai nagyanyjánál, Agnesnél lakik. A nagymama a kislány édesanyját hibáztatja a bekövetkezett tragédiáért, ezért még csak felidézni sem hajlandó az emlékét. Ám az apró emlékfoszlányok, amelyek néha Maya eszébe villannak, fontos és szép dolgokat idéznek: anya altatódalt énekel, vagy elalvás előtt a legkedvesebb állatairól, a szabadon, széllel száguldó vadlovakról mesél. Amikor Agnes váratlanul meghal, Maya az addig gondosan titkolt anyai ági rokonaihoz kerül, ahol nagynénje, Vi néni bevezeti őt a musztángok csodálatos, szabad világába. Közülük egy, az Artemisia névre hallgató barna-fehér kanca - édesanyja legkedvesebb lova – a kislányt is bizalmába fogadja. A történet során kialakuló szoros barátságuk, egymásrautaltságuk szép és megható lírai betétje az olvasmányos ifjúsági regénynek, amely elsőként is az állatokat, lovakat szerető lányok körében számíthat sikerre.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sachar, Louis (1954)
Bradley, az osztály réme. Bp., Animus K., 2009. 235 p., 22 cmA címszereplő magatartása mindenben megfelel ragadványnevének. Nem tanul, osztálytársaival állandóan kötekszik, verekszik, azt azonban, hogy mennyire szeretne megváltozni, megjavulni, igazi barátokra találni csak játékállatainak, Nyafinak és Morgónak súgja meg. Egy napon azonban új tanár érkezik az iskolába, Carla, aki örömmel fogadja Bradleyt és az ő értő, szerető, türelmes nevelésének köszönhetően lassan Bradley is megváltozik.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sachar, Louis (1954)
David nem hagyja magát. Bp., Animus K., 2002. 212 p.A történet főhőse, David nagyon szeretne népszerű lenni osztálytársai körében, s hogy a vagány társai maguk közé fogadják, csatlakozik hozzájuk, amikor a környéken lakó idős asszonyt, a boszorkánynak tartott Mrs. Bayfieldet akarják kirabolni. A kamasz fiúk terve sikerül és a szerencsétlen védtelen idős hölgyet nemcsak, hogy kiborítják hintaszékéből, de betörik házának ablakát is és ellopják kígyófejes botját. David tekintete azonban találkozik a kétségbeesett hölgyével, és ettől a perctől kezdve pokollá válik a fiú élete. Végül lelkiismeret furdalástól gyötörve elhatározza, hogy bocsánatot kér Mrs. Bayfieldtől, de azt még nem tudja, hogyan tegye jóvá azt, amit elkövetett.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sachar, Louis (1954)
Laura titkos társasága. Bp., Animus K., 2006. 213.p.A kacagtató, fordulatos történet főszereplője a hatodik osztályos Laura, aki a kirakódóvásáron beszerzett új sapkájának köszönhetően az osztály figyelmének középpontjába kerül. A sapka ellenzője fölött ezüst betűkkel ugyanis a Malacvár szó áll, és ez a titokzatos felirat egy titkos klub alapítására ösztönzi őt. Erre azonban megindul a versengés az osztályban és egyszerre három titkos egylet is alakul, amelynek tagjai, hol egymásnak feszülve "háborúskodnak", hol pedig a legnagyobb egyetértésben szórakoznak. Az iskolai életről hű képet adó kötet, főként a kamasz lányok ízlésével találkozhat.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sachar, Louis (1954)
Stanley, a szerencse fia. Bp., Animus K., 2010. 238 p. 22 cmAz ifjúsági regény főszereplője, Stanley tizenéves kisfiú, akinek állandóan pechje van. Ez a magyarázat arra is, hogy egy félreértett szituáció következtében olyan javítóintézetbe kerül, ahol társaival együtt mindennap egy hatalmas gödröt kell kiásnia. A kisközösség mindennapjairól szóló történet a "jó" olvasmányok minden kellékével rendelkezik: izgalom, kaland, humor, groteszk jellemzi a regényt és valami igen finom, éppen nem didaktikus pedagógia.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 23 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sas Ede (1869-1928)
Rin-Tin-Tin. Ill. Mühlbeck Károly. Bp., K.u.K. K., 1997. 174 p., ill., 19 cmEmber és kutya barátságáról szól Sas Ede szép gyermekregénye. A Rin-Tin-Tin és az ő gazdája címmel 1926-ban megjelent mű utat találhat a mai fiatalokhoz is - elsősorban a 8-10 évesek fogják lelkesen olvasni a bátor farkaskutya és kis gazdája történetét. Egy tengeri viharban hajótörést szenvedett halászbárka két életben maradott menekültjét egy egyszerű, jóságos halász házaspár fogadja hajlékába. Ebből a halász­kunyhóból indul el kalandos útjára a tízesztendős kisfiú, mert élteti a remény, hogy talán szülei nyomára bukkanhat. Hű kísérője a kutyája, Rin-Tin-Tin. Vándorkomédiás, kovácsmester inasa, hajómatróz lesz, hányja-veti a sors Kanutot, míg végre Rin-Tin-Tin segít­ségével sorsa jóra fordul, s reményében sem kell csalatkoznia. A kötet a gyermekregények, az állattörténetek műfajában maradandó értéket képvisel. Mühlbeck Károly­ rajzai megelevenítik a romantikus, nemes szándékú, ihletetten megírt történetet.
A mű tartalmi jellemzője: állatos regény, ifjúsági regény, gyermekregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Macskák társasága. Bp., Animus K., 2011. 167 p., ill., 22 cm (Andersen-díjas írók)A regény főhőse, Minnie, a fiatal macskalány, "aki" valamilyen vegyi anyag hatására emberré változott. Megőrzött azonban némely macskaszerű, pontosabban "macskai" tulajdonságot, melyek megnehezítik beilleszkedését az emberek világába. Különös kalandok esnek meg vele, a "macskahírszolgálat" tagja lesz, és ekként bekerül az emberek világába, ahol hatalom és pénz küzd egymással. A fordulatokban gazdag, izgalmas regényt a humoros epizódok, valamint az igényes nyelvezet teszik értékessé.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Sivatagon és vadonban. Szeged, Könyvmolyképző K., 2007. 338 p. 21 cm (Jonatán könyvmolyképző)Az ifjúsági kalandregény helyszíne Kelet-Afrika 1885-ben, a Mahdi-felkelés idején. Mahdi a Mohamedán vallás védelmében hirdetett harcot az egyiptomi kormány majd az angolok ellen, de mozgalma csakhamar függetlenségi harccá terebélyesedett. A csaták során a fővezér rokonai az angolok fogságába estek. Kiváltásukat remélve a felkelők elrabolják a Szuezi Csatorna Társaságnál dolgozó mérnökök gyermekeit: a nyolc esztendős angol kislányt, Nelt és a tizennégy éves lengyel származású fiút, Sztást. A hosszú sivatagi úton a gyerekek fizikai erejét nemcsak a szélsőséges éghajlati viszonyok, az állandó nélkülözések teszik próbára, de a kegyetlen beduinok megaláztatásait is tűrniük kell. Amikor a kislány súlyosan megbetegszik, Sztás minden erejét összeszedve végez fogva tartóikkal és két hűséges bennszülött, valamint a hatalmas testű és félelmetes erejű kutyájuk, Sába társaságában immár szabadon, a hazatalálás reményében folytatják vándorlásukat Kelet-Afrika végtelen, ismeretlen térségeiben. Rendkívül izgalmas, kalandos utazásuk közben felfedezik Afrika csodálatos tájait, növény- és állatvilágát és megismerkednek lakóival, a vadonban élő különféle néger törzsekkel. A világirodalom klasszikus remeke ma is sikerre számíthat a kalandos történeteket kedvelő kamaszok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
A fekete nyíl. Bp. Holnap K., 2002. 241 p. 20 cm"Erdei John megfizet mindenért." A nyílvesszőre vésett üzenet ad magyarázatot Sir Daniel íjásza, Nick Appleyard drámai halálára, és egyben előre vetíti a várható baljós eseményeket. Erdei John és bajtársai vállalják a gyilkosságot, és a továbbiakban sem hajlandók letenni a megjósolt bosszúról. A romantikus történet érdekfeszítő cselekményét az író mesteri tollal teszi szemléletessé, felidézve a 15. századi angol történelem sok véráldozatot követelő korszakát, a "rózsák" háborúját.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Judit, G. (1925-2010)
A Madárijesztő-ház. Ill. Kelemen István. Budapest, Móra, 2007. 173 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)A nyári szünet idején - G. Szabó Judit ifjúsági regényeinek gyakori, kedves főszereplője – a talpraesett, cserfes, tizennégy éves „nagylány”, Kovács Anikó boldogan „veszi birtokba” a családi örökséget, a Fertő táj gyönyörű környezetében, egy erdő közepén fekvő nyaralót, a „Madárijesztő-házat”. Amíg a család többi tagja megérkezik, egy-két napot egyedül kell töltenie, de Anikó lelkesülten veti bele magát a kissé elvadult kert gondozásába és a szomszédok megismerésébe. Az új élmények és a friss levegő hatására az első nap végén mély álomba zuhan, ám éjfélkor vad kapucsengetésre riad. Anikó úgy gondolja szülei érkeztek meg, de a kivilágítatlan ház előtt nem áll senki. Amikor a szobájába visszatér, riadtan fedezi föl, hogy valaki mégis bejutott a házba: a pamlagon kettényitott könyvet, mellette a hamutartóban füstölgő cigarettát talál, a lágyan ringó nádfonatos hintaszék ülésén pedig egy félig teli cukorkászacskó hever. A rejtélyes jelenségek folytatódnak testvérei, Mari és Évi, majd szülei és a nagymama megérkezése után is. Mintha kísértetek járnának az öreg házban, amelyek a jogos örökösök száműzését tűzték ki célul… Az izgalmas pillanatok mellett, humoros fordulatokban is bővelkedő ifjúsági regény a főszereplővel azonos korú tizenéves olvasók – elsősorban lányok – körében számíthat népszerűségre.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Judit, G. (1925-2010)
Hárman a szekrény tetején. Ill. Várnai György. 6. kiad. Budapest, Móra, 2010. 154 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Andrea mindig a szobájában álló öreg szekrény tetején keres menedéket, ha valami bántja. Ott köt ki azon napon is, amikor bemutatják neki Médit, a Svájcba távozott apjukkal élő legidősebb nővérét, aki egyáltalán nem nyeri el Andrea tetszését: „Csupa kivasalt szalag az egész dagadt lány!”- összegzi kétségbeesetten első benyomását. Az újonnan érkezett nővérke szívesen foglalna helyet Andreával a szekrény tetején, aki viszont hallani sem akar arról, hogy húgán, Éván kívül még valakivel megossza csöndes magányát. A feszült légkörben jó megoldásnak tűnik, hogy a nyári vakációt Andrea és Éva Méditől távol, óvári nagynénjüknél töltsék. Az új barátok és az unokatestvérek körében, Andrea „sok pompás nyári találmányának” köszönhetően repül az idő és mire újra hazatér már természetesnek tűnik, hogy a testvérek a dagadt Médivel (aki mellesleg most már Mari névre hallgat és „jóval testvérebbnek tűnik, mint megérkezésekor”) együtt hárman osztozzanak az ócska szekrény tetején. A kamaszlányok világát sok humorral megelevenítő regényt Várnai György szellemes illusztrációi egészítik ki.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Judit, G. (1925-2010)
Rózsás Letícia. Ill. Sajdik Ferenc. 2. kiad. Bp., Móra, 2007. 205 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Rózsás Letícia a skót felföld az egyik ódon kastélyában lakott, és a legenda szerint, akit megszeretett, azt megajándékozta a nyakában fekete bársonyszalagra tűzött rózsájával. A helybéli babona szerint azonban, akinek Letícia rózsát adott, azt nagy baj éri… Az ifjúsági regény főszereplőjének, Anikónak alkalma nyílik meggyőződni a babona igazságáról, amikor a nyári vakáció idején tanárnőjével, „Tömörjohannával” Skóciába utazik, mert a több száz éves, megsötétedett, aranykeretes olajfestmény alatt egy csöpp rózsabimbót talál. Anikó nemcsak az apró virágot, hanem a skót nemes kisasszonyról a kísértetkastélyban szolgáló Betty által festett, ajándékba adott képek egyikét, valamint idegenvezetőjük, az elragadó, ifjú skót dudás emlékét is magával viszi. A vonzó fiatalember nem sokkal később Budapestre érkezik és randevúra hívja Anikót, de mint hamarosan kiderül, nem azért, hogy a szép, budapesti kislányt viszontlássa. Sokkal fontosabb számára az apró miniatúra, amit a Betty által ajándékozott kép hátuljába rejtve hét határon átcsempészett… A krimi izgalmával vetélkedő, ám sok humorral elmesélt történetet Sajdik Ferenc rajzai teszik még szórakoztatóbbá.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Lőrinc (1900-1957)
Egy volt a világ. Versek gyermekeknek, fiataloknak. Ill. Gyulai Liviusz. Miskolc-Bp., Felsőmagyarország K.- Széphalom Könyvműhely, 1996. 141 p., ill., 21 cmSzabó Lőrinc viszonylag kevés gyermekverset írt; ha kötetnyi versével szeretnénk felkelteni a fiatal olvasók érdeklődését, óhatatlanul tágítani kell a "műfaji" határokat, a válogatás körét. Így kerül a gyűjteménybe számos olyan vers is, amely a felnőttekhez szól ugyan, de a gyerekek, a fiatalabb korosztályok tagjai számára is "megfogható" élményt jelent. A Színház a gyermekszobában című ciklus darabjai gazdag válogatást tartalmaznak a Lóci-versekből (Téli este, Káprázatok, A földgömb, A sorsjegy, Lóci meg a számok). A Gyerekek közt című ciklusban szerepelnek a Tücsökzene önéletírásának fiatalok számára is sokat mondó gyöngyszemei (Mozdonyon, Apám a gépen, Debrecenben, A természetes csoda, Mézpergetés, Reggeli). A szél meg a nap ciklusában kaptak helyet az "igazi" gyermekversek, a Falusi hangverseny, a Hörpentő, a Tavasz, a Nyitnikék, a Sokat tud az én kezem. Ezek közül több önállóan, lapozó formájában is megjelent. Gyulai Líviusz rajzai illusztrálják a kötetet.
A mű tartalmi jellemzője: gyermekversek, versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 7 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Magda (1917-2007)
Abigél. 16. kiad. Bp., Móra, 2013. 396 p. 21 cmSzabó Magda leányregényei a műfaj legjobbjai közé sorolhatók; olvasmányos cselekményvezetés, plasztikus alakformálás, színesen, hitelesen megfestett környezetrajz jellemzi őket. Ezek egyike az Abigél, amely már évtizedek óta változatlan népszerűségnek örvend a fiatal olvasók körében, de a felnőtteket is meghódította - különösen azt követően, hogy a nyolcvanas években sikeres tévé­film készült a regényből. Az írónő vélhetően önéletrajzi elemekből is építkezett, amikor ifjú hősnőjét, az ellen­állási mozgalomban aktív szerepet vállaló Vitay tábornok lányát, Ginát egy távoli város református nevelőintézetébe helyezi. (Szabó Magda tizenkét éven át növendéke volt a debreceni Református Leánynevelő Intézetnek.) Itt peregnek azután a titokzatos események, amelyek középpontjában az intézet kertjében álló, kecses női szobor, Abigél áll, akiről az a legenda járja, hogy mindenkinek segít, aki hozzá fordul.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 199 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Magda (1917-2007)
Álarcosbál. Bp., Európa K. 2008. 228 p. 23 cmAz iskola nagy eseményre készül, álarcosbál lesz, és ez mindenkinek fontos, izgalmas esemény, de a főszereplő, Kriszti számára különösen. A bálra készülőben és a bál folyamán egész addigi életét átgondolja. A harmadik személyben elmondott, de végig Kriszti szemszögéből ábrázolt történet azt az átmenetet mutatja be érzékeny pszichológiával és lélekismerettel, ahogyan Krisztiből nagylány lesz. A régóta érlelődött gondolatok, megfontolások, vágyak és remények a megsűrűsödött események hatására egyszer csak megfogalmazódnak benne, és megtalálja saját helyét ebben az új, megváltozott világban.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Magda (1917-2007)
Mondják meg Zsófikának. Bp., Európa, 2007. 309 p. 23 cmNagy Gábor főorvos rendelés közben szívrohamot kap és meghal. Utolsó fél mondata -"Mondják meg Zsófikának" - tizenegy éves kislányának szólt. Zsófi mindenáron meg akarja tudni a mondat másik felét is. A kislány senkinek sem árulja el titkát, mert úgy látja, hogy nem értik meg. Az önállóság útját járó gyermek sok izgalmas, szívszorongató és néha megmosolyogtató kalandba keveredik és kever másokat. Édesapja csonkán maradt mondatának hiányzó felét végül új barátai, igazi énjét végre felismerő régi ismerősei, rokonai magatartásában, saját élményeiben és tapasztalataiban találja meg.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 24 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szabó Magda (1917-2007)
Születésnap. Bp., Európa, 2008. 279 p. 23 cmA kamaszlány, Illés Bori a főszereplője a történetnek. Kortársaihoz hasonlóan éli életét, mígnem egy napon minden megváltozik. Édesanyja balesete és egy fájdalmas csalódás döbbentik rá arra, hogy a gondtalan gyermekéveknek vége. A címbéli, várva-várt Születésnapon már egy lelkében nagylánnyá érett ünnepeltet köszönt a család.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szentiványi Jenő (1909-1986)
A kőbaltás ember. Bp., Unikornis K., 2001. 225 p. (Magyar ifjúsági remekírók)Szentiványi Jenő pergővé sűrített cselekményű regénye a bükki ősember útját tárja fel olvasói előtt - az Ural hegység lábától a mai Magyarország Felső-Tisza vidékéig. A Szeleta-barlang régészeti leletei ihlették a szerzőt könyve megírásában, melyben a vadász Ge-Og és hordanépe kőkorszakbeli világát eleveníti fel. Bár tény, hogy egyetlen emberöltő alatt ily robbanásszerű tudat és technikai fejlődés - amelyet az író ábrázol - nem következhetett be, mégis hiteles történetét kapjuk annak, hogy az ősember miként gondolkodott, és győzte le a sokszor ellenséges, fenyegető természetet, körülményeket.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szentiványi Jenő (1909-1986)
Tizenkét halálos perc. Bp., Falukönyv-Ciceró Kvk., 1998. 154 p., 21 cm. (Kenguru könyvek.)Az ifjúsági regény érdekes, mesébe szőtt ismeretterjesztő mű. Az író részletesen megismertet a tájfun keletkezésével, természetével és hatásával. A történet középpontjában a Fülöp-szigeti Garcia család áll. A családfő egy kis szigeten ültetvényes, Carlos a leg­idősebb fiú hajóskapitány, Ramon a második fiú meteorológus, Ricardo pilóta, s a leg­kisebb, Pablo, a tengerésztiszti iskola növendéke. A pilóta elhatározza, hogy egy kimustrált bombázógépen átrepüli a tájfun magját és belülről tanulmányozza a hatalmas tengeri orkán természetét. Vakmerő vállalkozását támogatja a manilai meteorológiai intézet is. Ricardo saját csapatával, a meteoroló­giai intézet igazgatójával, és bátyjával, Ramónnal együtt belerepül a "Delilah" nevű tájfunba. Az orkán hengerpalástján belül lesüllyednek egészen a tengerig, majd hősies küzdelemben kitörnek a tájfunból, mellyel közben a Garcia család többi tagja is megbirkózik. Az apa az ültetvényen, a legidősebb és legfiatalabb fiú a tengeren. Mindnyájan élve kerülnek ki a küzdelemből. A végig izgalmas történet jó alkalom az írónak, hogy minden lényegeset elmondjon a tájfunról. Közben arra is van ideje, hogy a Fülöp-szigetek társadalmáról, a repülés és a hajózás titkairól is írjon.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Szombathy Viktor (1902-1987)
Száll a rege várról várra. Szlovákiai vármondák. Pozsony, Madách-Posonium, 1996. 25 cm I. 133 p. II. 135 p.Szombathy Viktor a fennmaradt műemlékekben igen gazdag terület - Felvidék, a mai Szlovákia - váraihoz fűződő eredetmondákat és regéket gyűjtötte egybe, s azokat az írott történelem sokszor hiányos adataival ötvözve a Felvidék sajátos történelmi "lexikonát" nyújtja. Szembeötlő erénye, hogy elkerüli a történelmi aktualizálás látószögtorzulásait. Mértéktartó és ugyanakkor rendkívül fordulatos történetei mindenkor a folklórörökség szerkezeti, tematikai törvényeihez igazodnak. A Dévénytől Komáromon és Nyitrán át Zemplénig terjedő vidék várainak története lényegileg azonos a magyar történelemével. A serdülő gyermekeknek íródott könyv tehát egyszerre gazdagítja a fiatalok földrajzi ismereteit s teszi életszerűvé történelmi tudatukat. A könyvet számos 17-19. századi metszet illusztrálja.
A mű tartalmi jellemzője: mondák, történelmi mondák
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tasnádi István (1970)
Kőmajmok háza. Ill. Herbszt László. Budapest, Pozsonyi Pagony, 2012. 88 p., 23 cmA kortárs magyar irodalom egyik kiemelkedő drámaírójának tartalmilag és formailag egyaránt igényes, olvasmányos könyve ezúttal az ifjabb generációknak szól. Filmszerűen pereg két párhuzamos történet, két hasonló korú kisfiúé, mintegy harmincévnyi különbséggel. 2012-ben a tíz év körüli, asztmás kisfiú, Kornél történetét követhetjük nyomon, míg 1982-ben az örökké nyughatatlan Gyuriét. Az asztmájával küszködő Kornél nem ismeri az édesapját, édesanyjával él kettesben egy pesti bérházban. Összeismerkedik egy furcsa kislánnyal, Izával, aki az ugyanott lakó nagymamájánál vakációzik. A lány furcsa lényekről mesél, mágikókról és gonosz peritonokról, árnyékrablókról, akik az ő életüket is veszélyeztetik. Kornél eleinte nem hisz Izának, de aztán olyan események tanúja lesz, amelyek a kislányt látszanak igazolni… A harminc évvel korábban játszódó másik történetben Gyuri ugyanabban a pesti bérházban vakációzik a nagyszüleinél. A vagány fiú mindig belekeveredik valamibe, ő az, akivel mindig történik valami... A két történet végül összefonódik, a mozaikokból összeáll a teljes kép, megtudjuk, hogy Gyuri az édesapja Kornélnak, s azt is, hogy miért nem találkozhattak éveken át: a férfi korábbi drogfüggősége miatt. A család újbóli egymásra találása talán gyógyír lehet Kornél betegségére is? Nyelvi igényesség, különleges tipográfiai kivitelezés jellemzi a valóság és misztikum határán, a gyermekkor és a felnőttlét között remekül lavírozó, fordulatos történetet, amelyet Herbszt László különleges, színes, egész oldalas illusztrációi kísérnek. A ’80-as évek hangulatát is megidéző könyv - mely 2012-ben elnyerte az Év Gyermekkönyve-díjat - összekötő híd lehet a generációk között.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 8 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tatay Sándor (1910-1991)
Kinizsi Pál. Ill. Csohány Kálmán. Bp. Ciceró, 2011. 189 p. 21 cm (Sulikönyvtár)Mátyás király óriási erejű vitéze valóságos népi hős volt: legendák őrzik emlékét. A romantikus, fordulatos regény az ő történetét dolgozza fel, azt az eseménysort, hogyan lett az egyszerű molnárlegényből a király hadvezére, akinek nemcsak a cseh király, a német császár ellen kell hadba szállnia, hanem szembe kell néznie a fő veszéllyel, a törökkel is, sőt még a főurak belső viszályait is el kell simítania. Élettörténetéből a szerelem sem maradhat el: harca a főúri kisasszony kezéért és egyben az előítéletek legyőzéséért folyik.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, történelmi regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 22 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Thury Zsuzsa (1901-1989)
A francia kislány. Ill.Rényi Krisztina. Bp., Unikornis K., 1998. 305 p., ill., 20 cm. (Magyar Ifjúsági Remekírók.)A címszereplő kiskamasz leány édesanyja, Joseph Rosta 1937-ben vándorolt ki Magyarországról, s egy észak-franciaországi bányászfaluban, Tréparsville-ben telepedett le családjával. Lánya, az értelmes kis Jeanette francia állami iskolába jár, bár nem nagy kedvvel; osztálytársai sem túlzottan kedvelik, "vörös Rostá"-nak csúfolják. A kommunista Joseph Rostának is hiányzik a hazája. Tüdőbeteg felesége halála után úgy dönt, visszatér Magyarországra. A kislányra ismét nehéz hónapok várnak. Apja Pécsen talál munkát, és a makrancos gyerek neveltetése a Budapesten élő Vilma nagynénire hárul. Új iskola, új osztálytársak várják a vadócot, aki hosszú ideig éppoly idegennek érzi magát a magyar gyerekek között, mint azelőtt a francia iskolában. Kedves, segítőkész osztálytársnői azonban hamarosan eloszlatják aggodalmait. Új nevet is adnak neki, és Annuska egyre lelkesebben ismerkedik az új élettel, megtalálja helyét az osztályközösségben, remek utánzókészségével sokszor megnevetteti társait; a történet végére a gyanakvó, morcos Jeanette vidám és felszabadult Annuskává válik. Az 1953-ban írt regény kiskamasz lányok számára olvasmányos, kedves történet.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 10 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tordon Ákos (1924)
Körülöttem forgott a világ. Bp., Szent István társulat, 2000. 168 p.Tordon Ákos kötetében kisgyermekkorának történeteit gyűjtötte egybe. Valóságos tündérvilág tárul fel a kötet lapjain: a régi polgári család hagyományai, amelyek között az "egyszem" fiúcska felnövekedett, a magyar történelmi múlt dicsőséges emlékét őrző nagypapa meséiből feltöltekezve. Feltűnik a kötetben a fiúgyermekére nem sok időt szánó, de őt mélyen szerető ügyvéd apa, és gyenge szaglása miatt kiszuperált vadászkutyája. De megismerhetik az olvasók az író szülővárosának, a Nyitra megyei Érsekújvárnak a miliőjét is. Életre kelnek a család és a városka jellegzetes és szeretnivaló figurái. Szép, szívet-lelket vidámító, valódi olvasmányélményt kínáló kötet, bátran ajánlható a nagyobbacska gyerekeknek.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Tóth Béla (1857-1907)
A dervis kilenc egere. Török históriák. Ill. Gyulai Líviusz. Bp., Terebess Kft., 1997. 169 p., 24 cmA rejtett sorozat kötetei Ázsia hagyományos kultúrájával szeretnék megismertetni a hazai közönséget; a mitológia, a vallás és a tárgyi emlékek számbavétele mellett igyekeznek bemutatni a keleti irodalom legszebb hagyományait is, elsősorban azokat, amelyek­ a misztikusnak vélt világ mindennapjait közvetítik. Tóth Béla író, újságíró, művelődéstörténész A magyar anekdotakincs című, művelődéstörténeti jelentőségű kötet szerzőjeként vált ismertté; méltatlanul feledésbe merült azonban mesteri kidolgozású novelláinak sora, amelyek között a legszebbek a török hagyományokat mutatják be. A jelen válogatás ezekből az írásokból teszi közzé a legszebbeket. Húsz novellája az írónak még életében megjelent három kötetéből való. Bennük nemcsak kitűnő megfigyelőképessége, eredeti látásmódja és témaválasztása mutatkozik meg, de eleven stílusa és vonzódása, érdeklődése a török nép történelme és életmódja iránt. A romantikus fordulatok mellett - amelynek alapján az elbeszélés műfajában Jókai hagyományok méltó követőjének tekinthető - mély humánummal formálja meg a kisemberek mindennapjait. A természettudományos képzettség, a lágy líra és a szárnyaló fantázia eszköztárát egészíti ki a művelődéstörténész alaposságával, így formálja pl. a fazék-ember bűbájos világát, a kétkezi iparosok bölcsességét, Gül baba legendáját és természetesen az Ezeregyéjszaka mesés mitológiáját. Írásai nyelvileg is remekbe szabottak. Szépség és szaktudás árad a mesékbe oltott bölcsességekből és filozófiai mélységű példázatokból, amelyek a ma emberének is üzennek: Kelet varázsáról, egy távoli kultúra tiszteletéről és az egyetemes humánum tisztaságáról.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Turbuly Lilla (1965)
Kosársuli. Ill. Keszeg Ágnes. Budapest, Móra, 2011. 211 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)A tizenhárom éves Homonnai Julcsi szenvedélye a kosárlabda, ennek okán – bizonyítva szüleinek önállóságát - beiratkozik a kapornaki sportiskolába és beköltözik az iskola kollégiumába. A kezdeti nehézségeket hamar feledtetik az új barátok és a közös élmények, mert a kemény edzések és tanulás egyhangú rutinjában a lányoknak sokféle problémája vár megoldásra: titkos segélyakció megszervezése osztálytársuk a vadóc Linda számára, a csapat győzelme, a második helyezett, az ezüstérem megszerzése, a tanulmányi eredmények szinten tartása, felkészülés az év végi hangversenyre és persze a fiúk, akiken nem könnyű eligazodni. Julcsi számára különösen fontos hogy tisztázza saját érzéseit, mert egyszerre érez vonzalmat a jóképű fiatal tanár, Zoli bácsi és a magas, vékony, világosbarna hajú, sötétbarna szemű osztálytársa, Karesz iránt. Turbuly Lilla regénye Keszeg Ágnes fekete-fehér rajzainak kíséretében nagyszerűen adja vissza a kamaszlányok kollégiumi együttélésének hangulatát, a számukra nagy jelentőséggel bíró hétköznapi gondokat és a kamaszszerelem szépségét. A pöttyöskönyv-sorozat kiemelkedően jó darabja sikerre számíthat a mai kamaszlányok körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 4 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Turbuly Lilla (1965)
Viszlát, kosársuli! Ill. Keszeg Ágnes. Budapest, Móra, 2014. 201 p. 19 cm (Pöttyös könyvek)Homonnai Julcsi számára egy újabb tanév kezdődik el a kapornaki sportiskolában, ahová annak idején azért kérte a felvételét, mert szenvedélyesen szeret kosárlabdázni. Ám Julcsi nagy bánatára két olyan változás is történik a kosársuliban, aminek nem tud örülni: az egyik, hogy legjobb barátnője, Kárász Dóri Németországban tölti a tanévet, a másik pedig az új edző, a szigorú, érdes modorú Tibi bácsi érkezése, aki állandó szidalmazásával, lebecsmérlő megjegyzésével elveszi a lányok önbizalmát és nem ösztönzi nyerésre a csapatot. Julcsi szorgalmasan írja a leveleket Dórinak és beszámol minden fontosabb eseményről. Mit tesznek a lányok azért, hogy megszabaduljanak goromba edzőjüktől és megnyerjék életük második bajnokságát? Szembeszegülve a kollégiumi szabályzattal hogyan próbálnak meg gondoskodni a kórházba került Annus néni magára maradt kiskutyáján? De legfőképpen arról, mennyi félreértést, sértődést okoz a fiúcsapat tagjaival való barátkozásuk és, hogy a neki tetsző fiúk közül vajon ki lesz az igazi: Karesz vagy Bence? A pöttyöskönyv-sorozat tagjaként megjelent ifjúsági regény, Keszeg Ágnes fekete-fehér rajzainak kíséretében, nagyszerűen adja vissza a kamaszlányok hétköznapi gondjait és a kamaszszerelem szépségét. - Sikerre számíthat a főszereplővel egykorú lányolvasók körében.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak
Előzménye: Kosársuli

A művet eddig 2 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Twain, Mark (1835-1910)
Egy jenki Arthur király udvarában. Ford. Réz Ádám. Bp., Holnap K., 1994. 328 p., 21 cmAz ismert amerikai író mulatságos regényének főhősét önmagáról mintázta. A minden hájjal megkent jenki, aki - akárcsak a maga korában az író - a technikai újítások szerelmese, miután egy bunkóval jól fejbe kólintották, a 6. század Angliájában ébred fel. Ravaszsága és technikai ismeretei révén csakhamar Arthur király "miniszterelnöke" lesz, és rövidesen még a híres Merlinnél is nagyobb varázslónak tartják. A regény végén sajátos találmányaival és újításaival győzelemre viszi Arthur király seregét a középkori fegyverzettel küzdő páncélos lovagok ellen.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Twain, Mark (1835-1910)
Huckleberry Finn. Ford. Koroknay István. Bp., Cicero, 2012. 307 p. 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)A regény az író Tom Sawyer kalandjai című regényének folytatása, de önmagában is kerek történet. Címszereplője, Huckleberry Finn egy részeges csavargó fia, aki új környezetbe kerül. Jótevői mindent elkövetnek, hogy kulturált embert faragjanak belőle, de Huck nehezen viseli el a "rabságot", amely - nem kívánt módon ugyan - de véget is ér: apja ellopja és visszaviszi az erdőbe. Az öreg brutalitása elől csellel megszökik, megrendezi saját meggyilkolását, tutajt szerez, és a Mississippin utazik lefelé. Egyik nap felfedezi, hogy régi barátja, egy szökött néger rabszolga is a szigeten bujkál. Huck elhatározza, hogy Jimet­ szabad földre juttatja, Útjuk igen veszélyes, sokszor nehéz helyzetbe kerülnek. Tervük mégis sikerül, amelyben a váratlanul felbukkanó Tom találékonysága is segíti őket. A kalandozások után a két fiú ismét visszatér a civilizált életbe, és Jim sorsa szintén megnyugtatóan rendeződik: szabad lesz. A kalandokat Huck meséli el, kedves humorral, a kamaszok közvetlen hangján. A történet során nemcsak a gyerekek lelkivilágába, hanem az akkori telepesek zord életébe, a négerek helyzetébe, gondolkodásmódjába is bepillantást nyújt a szerző, aki gyermekhősein keresztül a társadalomból kiábrándult ember szabad és egyszerű élet utáni nosztalgikus vágyának ad hangot.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzménye: Tom Sawyer kalandjai

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Twain, Mark (1835-1910)
Koldus és királyfi. Ford. Jékely Zoltán. 9. felújított kiad. Bp., Móra, 2012. 217 p., 24 cmAz amerikai író kedvelt témája, amelyhez vissza-visszatért, az európai középkor volt. A Tudor-kor világát kelti életre a Koldus és királyfi, amely korrajzát és történelmi hátterét tekintve többé-kevésbé hiteles, bár maga a történet anekdotikus fikció. Az eredetileg 1882-ben megjelent regény romantikus történetének értelmében VI. Edward - még királyfiként - ruhát és sorsot cserél egy londoni koldustolvaj család sarjával, és így megismerkedik a nyomorúsággal, népe elesettjeinek szenvedésével. Az olvasók Jékely Zoltán míves fordításában izgulhatnak és gyönyörködhetnek a kis Tom Canty és a királyfi viszontagságainak lírai és mulatságos, érzelmes és mókás történetén.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Twain, Mark (1835-1910)
Tom Sawyer kalandjai. Ford. Bartos Tibor. Ill. Kass János. 7. kiad. Budapest, Holnap, 2012. 228 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)Páratlanul gazdag meseszövése, bőven áradó humora, valamint felejthetetlen gyermekszereplői okán a klasszikus ifjúsági regény már első megjelenésekor, 1876-ban hatalmas sikert aratott. Főszereplője, a szíve mélyén jóra áhítozó, ám a dolgok szeszélye folytán vásott kölyök hírében álló Tom Sawyer élénk fantáziájú, találékony fiú, aki az amerikai kisvárosi hétköznapokban, az iskolában és a templomban éppúgy feltalálja magát, mint a barlangban, egy rablóbanda után folytatott izgalmas nyomozás irányításában. Neki köszönhető, hogy a jó baráttal, Huckleberry Finn-nel közösen rátalálnak a rablók elrejtett kincsére, és miután sikerül megszerezniük, a történet végére mindketten meggazdagodnak…
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: Huckleberry Finn, Tom Sawyer, a mesterdetektív (+ Tom Sawyer léghajón)

A művet eddig 9 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Twain, Mark (1835-1910)
Tom Sawyer, a mesterdetektív (+ Tom Sawyer léghajón). Ford. Dezsényi Katalin – Révbíró Tamás . Bp., Ciceró Könyvstúdió, 2006. 224 p., 21 cm (Klasszikusok fiataloknak)Tom Sawyer és Huckleberry Finn kalandjainak folytatása a Tom Sawyer a mesterdetektív és a Tom Sawyer léghajón ezúttal a legutóbbi kiadásokhoz képest új fordításban - Guthy Béla munkája - jelenik meg. Az első történetben Tom Huck Finn segítségével megmenti lelkész bácsikáját egy gyilkosság szörnyű vádjától, és - az álszakáll ellenére - sikerül lelepleznie az igazi tettest is, majd a másodikban léghajóra szállnak egy őrült feltalálóval, így hamarosan - Anglia helyett - a Szahara felé hajóznak el, újabb veszélyes kalandokkal bővítve a korábbiak gazdag tárházát.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Előzményei: Tom Sawyer kalandjai, Huckeberry Finn kalandjai

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Utassy József (1941)
Hóvirágbűvölő. Ill. Veres Dorottya. Bp., Littera Nova K., 2000. 36 p., 19 cm (Sophie könyvek)Utassy József egy híján negyedszáz versében sokféle árnyalatban, rendkívüli gazdagsággal énekli meg a tél színeit, hangulatát (Hull a hó, Rózsák fáznak), a tavaszvárás izgalmát (Cineg a cinege, Koratavasz). A költő hol keresetlen egyszerűséggel szól, máskor pedig telitalálatú képekben érzékelteti rosszkedvünk telét. A verseket Veres Dorottya finomvonalú rajzai illusztrálják.
A mű tartalmi jellemzője: versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Utassy József (1941)
Szamárcsillag. Debrecen, Csokonai K., 1994. 59 p., 20 cmA természeti formák, színek szépségének értő megfigyelője e versek írója, Utassy József, aki elgondolkodtató módon és e lírához illő formakultúrával, művészi ihletettséggel örökíti meg a természet örök körforgását, az évszakok változásának nagy pillanatait, amikor még "üres a tél koporsója", de már "Fényes ablaküvegemen / darázs futkos le-fel, le-fel" (Korai kikelet), a madárhangok, a szélben lengedező aranyeső ágak üzenetét (A kétszínű tél; Hírnök). A három ciklus (Fagyűző; Óriás alkonyat; Fest a Hold, minden ezüstös) közel harminc gyermeklírai darabja elsősorban markáns képeivel, a természeti világ pillanatait szuggesztíven megörökítő képsoraival hat; üzen az égbolt fénylő csillagaival, a kenderáztató szélén a sás (Az a kerek valami), a hajnali rigók kara, a földet verő, büszke zápor. Ezek közé az örök mozgásukban is változatlan fenséget sugalló díszletek közé lépnek be az Utassy-versek falusi világról, a vidéki életről hírt adó szereplői - a kocsija bakján bőrig ázó kocsis, a Malomudvar gazdája, a molnár, a falu ifjúsága (Elköszönő), s a kötet egyik legszebb versében a költő édesanyja (A falu libapásztora). A kortárs magyar gyermeklírai egyik gyöngyszeme ez a kötet.
A mű tartalmi jellemzője: versek
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Valente, Catherynne M.
A lány, aki körülhajózta Tündérföldet. Ford. Kleinheincz Csilla. Budapest, Ciceró, 2013. 273 p. 24 cmA fantáziadús meseregény főszereplője a tizenkét esztendős Szeptember, akit a Zöld Szél elragadja otthonából és Tündérföldre repíti. Ám ebben a mesebeli birodalomban semmi sem olyan, ahogyan azt a mesékből a főhős megismerhette, az élet nagyon is valószerű. A Márkinőnek nevezett uralkodó kegyetlen zsarnok, aki már rég megfosztotta alattvalóit csodás erejüktől: a tündérek szárnyait vastag láncok szorítják le, a boszorkányok varázspálcájuk nélkül tengődnek, a hatalmas oroszlántestőrök hipnotikus álomban hajtják végre úrnőjük gonosz utasításait. A kislány azonban tenni akar a zsarnokság ellen és harca készen (egy csavarkulccsal a derekán és egy üveggolyóval a zsebében), elsőként a boszorkányok varázspálcájának (ami ez esetben egy fakanál) visszaszerzéséért útnak indul. Kalandjai éppoly különösek és időként rémisztőek, mint az a világ, ahová csöppent: bajba került jó barátai és segítői (az A-tól Ly-ig névre hallgató, egy könyvtár és egy sárkány házasságából született könyvgyík, valamint Szombat, a kékbőrű máridfiú) megmentéséért cserébe megfosztják az árnyékától, elveszíti a haját, a Rémgyapjú-erdőbe érve maga is hajszálhíján földhöz kötött, göcsörtös fává válik, találkozik a halálával (de sikerül álomba ringatnia), ám mind közül számára a legszörnyűbb az, hogy az úrnővel szemben nem mondhat nemet, engedelmeskednie kell kegyetlen parancsának. A történet végére (mint minden jó mesében) az erők kiegyenlítődnek, fény derül a Márkinő gonosz tetteinek valódi indítékára, tündérföld lakói ismét szabadok lesznek, és Szeptember sorsa is rendeződni látszik. A páratlan képzelőerővel bonyolított, egyszerre költői szépségű mégis valóságos, helyenként a komoly mondanivalót humorral ellensúlyozó szokatlan meseszövésű történet nagyszerű olvasmány gyereknek-felnőttnek egyaránt.
A mű tartalmi jellemzője: meseregény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak
Folytatása: A lány, aki Tündérföld alá zuhant és a tivornya élére állt

A művet eddig 6 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828 -1905)
Dél Csillaga. Ford. Lányi Viktor. Bp., Unikornis K., 1998. 261 p., ill., 20 cm. (Jules Verne összes művei.)Dél-Afrikában, a nagy gyémántbányák, gyémántlelőhelyek színhelyén játszódik Verne regénye. Főhőse a fiatal francia mérnök, Cyprien Méré, aki tudományos kutatásokat végez ezen a területen, és halálosan beleszeret házigazdájának, a gazdag gyémánt­bánya-tulajdonosnak, Watkinsnak szép, művelt és emberséges lelkületű lányába. Megkéri a kezét, ám az apa mereven visszautasítja, leányának legnagyobb bánatára. Időközben azonban Cyprien egyik kísérlete, hogy mesterséges gyémántot állítson elő, óriási sikerrel jár: a világrekord gyémánt, a Dél Csillaga egyszerre kívánatos vővé teszi a leendő após szemében. Csakhogy a frissen elkészített gyémántnak hamarosan nyoma vész: tolvajra gyanakodnak, és Watkins annak ígéri a leányát, aki megszerzi, visszaszerzi a hatalmas kincset. A feltételezett tolvajok utáni kutatás - keresztül-kasul Dél-Afrika ős­erdei­n - adja a regény terjedelmesebbik részét, sok kalanddal, izgalommal, tipikus vernei megoldásokkal. Végül egy strucc gyomrából előkerül a Dél Csillaga, s a fiatalok így egymáséi lesznek; a boldogságnak már nincs többé akadálya.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
80 nap alatt a Föld körül. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 274 p. 21 cm (Jonatán könyvmolyképző)Az egyik legsikerültebb és legnépszerűbb Verne-regény főszereplője Phileas Fogg úr - az előkelő londoni Reform Club tagja - vállalkozik arra, hogy fogadásból körülutazza a Földet. Az útvonalat a Morning Chronicle c. lap tervei alapján határozzák meg: London - Szuez - Bombay - Calcutta - Hongkong - Jokohama - San Francisco - New York - London. Ennek a nyolcvan napig tartó utazásnak kalandos krónikája a regény, melynek számos filmváltozata is született már.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
A dunai hajós. Bp., Holnap K., 2001. 250p.A múlt század hetvenes éveiben játszódó regény bevezetőben a poroszországi Sigmaring­en városka ünnepségére kalauzol. Itt gyűlnek össze a különböző dunavölgyi nemzetiségekhez tartozó horgászok, hogy meghallgassák versenyük eredményhirdetését, amely egy csapásra ismertté teszi egy magyar horgász nevét. Innen, a Duna forrásvidékéről indul útjára a híres mesterhorgász, Borus Demeter, hogy új rekordot állítson fel. Terve: lehajózik a folyamon egészen a Fekete-tengerig - a több mint hétszáz mérföldes úton kizárólag a horgászszerencsében bízva. Indulásával egyidőben azonban a Duna partvidékének nyugalmát rablók garázdálkodása zavarja meg. Ez a magyarázata annak, hogy a főhős - ugyancsak gyanúba kerülvén - hívatlan útitársat kap egy magyar nyomozótiszt személyében. Ki valójában Borus Demeter? A képzeletgazdag, hasznos földrajzi információkban is bővelkedő, érdekfeszítő olvasmány erre a kérdésre is választ ad. A regényből 1975-ben magyar film készült, amelyet annak idején a televízió is bemutatott.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
A rejtelmes sziget. 3. kiad. Budapest, holnap, 2013. 649 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)Az amerikai polgárháború idején játszódó regény szabadságszerető északi hősei - a véletlen összesodorta kis közösség tagjai - léghajón szöknek az övéiktől ostromlott városból, ám egy szörnyű hurrikán elragadja a kormányozhatatlanná vált légi járművet, melynek alélt utasai egy lakatlan szigeten érnek partot, és ezen az isten háta mögötti helyen teremtik újjá az európai-újvilági civilizációt. A regényben felvonul Verne írói eszköztárának teljes arzenálja, miközben aprólékosan bemutatja a sziget élővilágát, leírja a telepesek munkáját, és azt ahogyan egymásért, emberi mivoltuk megőrzéséért küzdenek a természet erőivel és az emberi gonoszsággal szemben. A 19. századi tudományos gondolkodás hű tükrét is mutató, izgalmas regény minden nemzedék számára újraolvasandó remeklés.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
A tizenöt éves kapitány. Bp., Holnap, 2009. 337 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)Ez a regénye Vernének nem a tudományos-fantasztikus, hanem a kalandos történetei közül való. Egy gazdag vállalkozó családja Új-Zélandból egy bálnavadász hajón utazik haza, Amerikába. A kapitány és a legénység egy bálnavadászat során vízbe fullad, és így Dickre, a tizenöt éves hajósinasra marad a parancsnokság. Negoro, a hajószakács azonban alattomban folyton bajba sodorja a hajót és utasait. Sok nehézséggel kell megküzdeniük, és számos kalandot élnek át, amíg hazatérhetnek Amerikába. Mindeközben az író bőséges alkalmat talál arra, hogy kiélje ismeretterjesztő hajlamait, így pl. sort kerít a rabszolga-kereskedelem leírására is. A kalandkedvelő kamaszok szívesen olvassák.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 17 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
A világ ura. Ford. Hársing Lajos. Bp., Unikornis K., 1998. 205 p., ill., 20 cm. (Jules Verne összes művei.)Verne technikai tárgyú, erős fantáziával megalkotott, ugyanakkor epikus sodrású regé­nyei közé tartozik A világ ura. Előzménye, a Hódító Robur világos írói állásfoglalás volt, hogy nem a léghajóké, hanem a levegőnél nehezebb repülő szerkezeteké a jövő. A folytatásban azonban a meglódult alkotói képzelet valóban csodás gépezetet teremt; Robur "négyéltű" - szárazföldön, levegőben, vízen és víz alatt járó - járműve, a "Rémület" csakugyan rémületben tartja az Amerikai Egyesült Államok lakóit. Ráadásul zseniális konstruktőre már nem pusztán egy technikai fejlődési irány vagy találmány­ megszállottja, hanem őrült gonoszsággal világuralomra tör. Az eseményeket John Strock rendőrfelügyelő beszéli el, aki szeretné megfékezni a "Rémület" legénységének ámokfutását. Sok-sok érdekes és veszedelmes kaland után villámcsapás semmisíti meg a négyéltűt, amely háborodott elméjű gazdájával együtt elmerül a tengerben; a rendőrtiszt pedig csodával határos módon menekül meg.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, tudományos-fantasztikus regény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Észak Dél ellen. Bp., Unikornis K., 1999. 386 p. (Jules Verne összes művei)A kalandos történet a 19. század hatvanas éveiben játszódik az amerikai Délen, a polgárháború idején. Hőse, James Burbank, a gazdag és emberséges floridai ültetvényes, a rabszolgaság eltörlésének híve. Fia, Gilbert, a polgárháború kitörésekor átszökött az északiakhoz, és most a Saint John folyón Jacksonville felé tartó Dupont tengernagy hajóraján teljesít szolgálatot. Burbank szorongatott helyzetben van. Régi ellensége, egy Texar nevű kétes alak, aki szenvedélyesen védelmezi a rabszolgaság intézményét, állandóan izgatja ellene Jacksonville csőcselékét...
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, történelmi regény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Grant kapitány gyermekei. Szeged, Könyvmolyképző K., 2008. 726 p. 21 cm. (Jonatán könyvmolyképző)A skóciai származású Grant kapitány vezérelte "Britannia" a Csendes-óceán egyik lakatlan szigeténél hajótörést szenved. A katasztrófát csak a kapitány és két matróza éli túl. Akárcsak Defoe Robinsonja, a szerencsétlenül járt hajóról megmentett anyagokból teremtik meg életbemaradásuk feltételeit. Egy palackban három nyelven írt segélykérő levelet helyeznek el, és a tengerbe dobják. Majd két év telik el, míg a palack emberek kezébe kerül: Lord Glenarvan "Duncan" nevű jachtján hajózva találja meg. A víz az írás nagy részét olvashatatlanná tette, s csak egy fontos adat maradt olvasható: a hajótörés helye. Az expedíció körbehajózza az adott szélességi fokot. Ezernyi nehézséget, betegséget, kudarcot legyőzve végre siker koronázza erőfeszítéseiket. Grant kapitány gyermekei - akik részt vettek az expedícióban - viszontlátják már elveszettnek hitt apjukat, s a "Duncan" közel egyévi távollét után, sikeres útja végén befut a hazai kikötőbe. Az író egyik legnépszerűbb regénye, annyi más Verne-műhöz hasonlóan, a bátorságot és az önfeláldozást dicséri a kalandokban, tanulságos földrajzi leírásokban, romantikában és humorban egyaránt gazdag történetben.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Kétévi vakáció. 7. kiad. Bp., Holnap K., 2013. 337 p. 21 cm (Ifjúsági könyvek)Egy jó nevű új-zélandi nevelőintézet vakációra készülő növendékeivel elszabadul Auckland kikötőjéből a "Sloughi" nevű vitorlás. Az egészséges álmából felriadó tizenöt különböző nemzetiségű gyerek és kiskamasz hajóját az orkán játékszerként sodorja a messzeségbe, és az elemek tombolása közepette a megrongálódott hajó egy lakatlan szigeten ér partot. A bajban gyorsan összekovácsolódó kis közösség számot vet a ténnyel, hogy egyelőre reményük sem lehet a hazatérésre, így hosszas tartózkodásra rendezkednek be a szigeten. Nyári vakációjuk kétévire nyúlik, miközben rengeteg - férfit próbáló - kalandot élnek át. Vernének ez az 1888-ban írt regénye örökké vonzó, fiatalokhoz és felnőttekhez egyaránt szóló könyv.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 28 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Nemo kapitány. Bp., Unikornis K., 1999. 414 p., (Jules Verne összes művei)Verne egyik legérdekfeszítőbb regénye, amely 1869-ben jelent meg először, a mélytengerek varázslatos világát tárja fel páratlan képzelőerővel. A történet Pierre Aronnax természettudós expedíciójának útját követi, melynek célja, hogy felderítse egy titokzatos és veszedelmes tengeri csodalény kilétét. A "szörny" időnkét felbukkan a tenger mélyéből, pusztít, rombol, rettegésben tartva a tengerészeket, a hajók utasait. Kilétére drámai körülmények között hamarosan fény derül, a hatalmasnak hitt állat, ugyanis nem más, mint egy villanyárammal hajtott tengeralattjáró, akinek titokzatos kapitány, Nemo többezer mérföldes útja elevenedik meg a kötet lapjain, eközben a szerző rendkívül gazdag oceanográfiai ismeretekkel bővíti olvasói ismereteit. Verne egyik legismertebb regénye a kamasz fiúknak ajánlható.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, tudományos-fantasztikus regény, regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak

A művet eddig 16 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Sándor Mátyás. Bp., Unikornis K., 2003. 462 p.Verne egyik legnépszerűbb műve magyar témát dolgoz fel. Cselekményének középpontjában egy - a magyar szabadságharc bukását követően kibontakozó - összeesküvés áll. Sándor Mátyás erdélyi nemes és társai az osztrák császári zsarnokság ellen szövetkeznek, de árulás áldozatai lesznek, s a címszereplő kivételével elpusztulnak. Sándor Mátyás csodával határos módon megmenekül, és visszatér, hogy bosszút álljon az árulókon. A romantikus regény szereplői egy-egy jellembeli tulajdonság végletes megtestesítői. Kalandorok, üzletemberek és jellemes hősök vívják meg párharcukat, hogy végül az igaz ügy diadalmaskodjon. A regényt átszövik a kor tudományos színvonalát tükröző és az író fantáziáját dicsérő ismeretterjesztő részletek.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 15 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig.. Ford. Szász Károly. Hasonmás kiad. Bp., Fátum-Ars K., 1994. 336 p., ill., 20 cm. (Verne Gyula összes munkái.)Ogareff Iván, a cári hadsereg volt ezredese szibériai száműzetésének letöltése után - bosszúvágytól hajtva - föllázítja a vad tatár törzseket. Célja a szibériai tartományok leigázása és a cár öccsének - aki annak idején száműzte - meggyilkolása. A nagyherceg a szibériai Irkutszkban állomásozik, s a cár futárja, Strogoff Mihály vállalkozik a szinte lehetetlen feladatra, hogy Moszkvából eljuttassa a híreket a bajbajutott országrészbe. A világhírű regény, mely egyike a legizgalmasabb Verne-műveknek végső soron az emberi akaraterőről, a kötelességtudásról és a bátorságról szól. Eredeti rézkarcokkal illusztrált reprint kiadás.
A mű tartalmi jellemzője: kalandregény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 11 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Verne, Jules (1828-1905)
Utazás a Föld középpontja felé. Bp., Unikornis K., 1998. 254 p., ill., 20 cm. (Jules Verne összes művei.)A regény cselekménye egy titkosírással írt óizlandi kézirat megfejtésével indul. Így jut el a kissé ironikusan, noha tisztelettel ábrázolt Otto Lidenbrock hamburgi geológiaprofesszor és unokaöccse, Axel egy szótlan, ám hűséges izlandi kísérővel a kialudt vulkán, a Snaefells kráterén keresztül a Föld középpontja felé, ahol különös ősvilági életet találnak. Képtelenebb kalandokon vezeti végig Verne hőseit, mint más műveiben; a tudományos valószínűséggel ennek a művének megírásakor kevesebbet törődött. A szereplők szellemes megoldással, egy kitörő másik vulkán kráterén keresztül a többi vulkanikus törmelékkel együtt, mintegy "gyorsliften" jutnak vissza a felszínre a Föld egy másik pontján. A cselekmény változatossága és érdekessége ezt a Verne-regényt is kedvelt olvasmánnyá teszi.
A mű tartalmi jellemzője: fantasztikus regény, kalandregény, regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Victor, Metta Victoria (1831-1886)
Egy komisz kölök naplója. Bp., Kávé K., 1997. 200 p., 19 cm. (Cappuccino-könyvek.)A két világháború közti időszak egyik legismertebb ifjúsági regénye Karinthy Frigyes "magyarításának" köszönheti népszerűségét. Maga a történet a múlt század második felében divatos anekdotázó népkönyvek stílusát követi: közszájon forgó tréfás "sztorikat" ad elő parodisztikusra élezett, néhol már-már "göregáboros" nyelven. Főhőse a tíz­éves Hacker Bandi, aki folytonos csínytevéseivel megkeseríti családja életét. Bandi nemegyszer maga is bajba jut: elragadják a lovak, kiesik a száguldó gyorsvonatból, elröpül a közszemlére tett léghajón, csónakja a Niagara-vízesés sodrába kerül. Természetesen szerencsésen kikászálódik minden zűrből, hogy a következő pillanatban újabb, még veszélyesebb bonyodalmakba kerüljön. Az egymástól független epizódok a Mark Twain által is ábrázolt kispolgári-kisvárosi Amerikát idézik, kissé ugyan elnagyoltan, de vérbő humorral. A magyar fordítás különös értéke a szellemesen eltorzított, nyelvi és logikai hibákkal tűzdelt gyermeknyelv.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, kalandregény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 19 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Wass Albert (1908-1998)
Tavak és erdők könyve. Pomáz, Kráter Műhely Egy., 2003. 155 p., ill., 21 cm (Wass Albert életműve)Wass Albert, az erdélyi magyarság huszadik századi történelmének krónikása a magyar irodalom legnagyobbjai közé tartozik. Útja az erdélyi Válaszút nevű helységből az emigrációba vezetett, itt írta meg két mesekönyvét (Erdők könyve, Tavak könyve) kisfiainak, amelyek ez alkalommal a Kráter Műhely jóvoltából egy kötetben kerültek kiadásra. Írásaiban szülőföldjét, a mezőségi tájat örökíti meg, apró tavaival, madaraival és halaival, az erdő fái és állatai - a mátyásmadár, az őz, a harkály a tavaszébresztő kis cinege - meséinek főszereplői. A történetekhez kérdések is kapcsolódnak, amelyek segítik a gondolkodást, a mesefeldolgozást, vagyis nem csupán szórakoztatnak, de erkölcsi mondanivalójukkal tanítanak is.
A mű tartalmi jellemzője: mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 14 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Webster, Jean (1876-1916)
Erre csak Patty képes! Ford. Borbás Mária. Bp., Mágus K., 2000. 173 p. (Könyvfalók könyvtára)A mostani tíz történetben folytatódnak a Patty a kollégiumban című kötetből megismert szereplők kalandjai és viszontagságai. Patty és barátnői, Priscilla és Constance ezúttal is nehéz perceket okoznak tanáraiknak, különösen a nyársat nyelt, szigorú Miss Lord kisasszonynak. Szó esik arról, miként költözik be a romantika egy rövid időre az intézetbe - a pajkos lányok gondolataiba - és Patty ismét bemutatja, milyen leleményes, ha kitűzött célja elé a "hatalom", azaz a tanári kar akadályt gördít. Az amerikai írónő 1911-ben megjelent elbeszélésfüzére 1926-ban látott napvilágot első ízben magyar nyelven. Ezt a kiadást dolgozta át Borbás Mária. Fordításának nagy része van abban, hogy a sok humorral átszőtt történetfüzér ma is élvezhető, derűs olvasmánya lehet a tizenéves lányoknak.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 12 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Webster, Jean (1876-1916)
Nyakigláb Apó + Kedves Ellenségem! Ford. Altay Margit és Borbás Mária. Bp., Magyar Könyvklub, 1997. 356 p., ill., 21 cmAz amerikai író - saját rajzaival illusztrált - két, levélregény formában megírt ifjúsági művét tartalmazza a kötet. A Nyakigláb Apó című történet hősnője az árvaházban nevelkedő Judy Abbott, akire felfigyel valaki, s a kitűnő szellemi képességekkel rendelkező, szorgalmas kislányt - tanulmányai költségét fedezve - kollégiumba küldi. Az idegen egyetlen kikötése: leveleket vár, rendszeres beszámolókat. Judy és a titokzatos jótevő között megindul a levélváltás; a tanulással eltöltött hónapok, a nyári vakáció élményei színes krónikákban jutnak el a rejtélyes személyhez - akiről a történet végén kiderül, hogy nem is olyan ismeretlen. A regény folytatásából - a felnőtt Judy és barátnője levelezéséből - megtudható, hogy az egykori árvalány révbe ért, boldog feleség, ám soha nem volt közömbös az emberi kiszolgáltatottsággal szemben. A történet másik szála a barátnő, Sallie McBride és a John Grier Otthon (az árvaház) orvosa között kibontakozó szerelem. Az olvasmányos, romantikus regények elsősorban a kamaszlányoknak ígérnek szép órákat.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény, klasszikus regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 20 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Webster, Jean (1876-1916)
Patty a kollégiumban. Ford. Borbás Mária. 2. Kiad. Bp., Mágus K., 2000. 111 p. (Könyvfalók könyvtára)A történetbeli amerikai kollégium ifjú hölgyeknek, huszonéves hajadonoknak ad otthont, s képzi őket különféle tudományokra, de a golf, a táncmulatságok, a színielőadások - no meg a tavaszi, a nyári és a karácsonyi szünetek - enyhítik a stúdiumok komolyságát. Patty Wyatt, a címszereplő a végzősök osztályába, a negyedikbe jár. A talpraesett, jó eszű, de egy kis ravaszkodástól sem visszariadó, az órákat, a vizsgákat néha bravúros szemtelenséggel elbliccelő Patty viszontagságairól - no meg az általa előidézett bonyodalmakról - szól az elbeszélésfüzér tíz darabja. Szó esik arról, miként járt túl az ifjú hölgy a gondnok eszén (Peters gyanakszik), hogyan menekült meg egy nehéz vizsgától (Patty óangolt tanul), miként nyerte meg filozófiatanára rokonszenvét (Etikai kérdés), hogyan állt helyt a színielőadáson (Kívül csattanás). Kisebb-nagyobb csínytevésekről is megemlékezik a krónika (Robert tragédiája; Kötelező látogatás). Az amerikai írónő 1903-ban kiadott elbeszélésfüzére 1928-ban és 1935-ben jelent meg magyar nyelven. Az utóbbi kiadást dolgozta át Borbás Mária. Fordításának is része van abban, hogy a bájos humorral átszőtt történetfüzér - ma is derűs olvasmánya a tizenéves lányoknak.
A mű tartalmi jellemzője: elbeszélések
Ajánljuk a 11-14 éves korú lányoknak

A művet eddig 18 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Wilde, Oscar (1854-1900)
A boldog herceg és más mesék. Váltl. utánny. Bp., Magvető Kvk., 2008. 213 p. (Fehér holló könyvek)Az angol író meséinek alapgondolatát a szegények, az elesettek, a nyomorékok és a szerelem áldozatai iránti részvétből merítette. Az első három mese a másokért való áldozatvállalás példabeszéde, a többiben a butaságot, az önzést és a gőgöt gúnyolja ki. Az utolsó három történetben a szépségimádó Wilde egyik fontos alapproblémáját fogalmazza meg: lehet e szép testben okos a lélek? Műveinek varázsa elbűvölő formanyelvében rejlik, amely a népmesék egyszerűségének és a szépséget mindennél többre becsülő író stíluseszményének szerencsés találkozásából született.
A mű tartalmi jellemzője: klasszikus mesék, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 13 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Zweibel, Alan (1950)
Bezzeg North.... Ford. Réz András, Ill. Németh Csongor. Bp., Gulliver Lap- és Kvk., 1995. 142 p., 18 cm. (Szamárfüles könyvek.)Ha valaki kilencévesen olyan tehetséges, mint North, nem csoda, hogy elege lesz környezetének értetlenségéből. North az Általában Elég Jó Általános Iskola színielőadásán - szűnni nem akaró tapsvihar közepette - Tóbiást, a tejesembert alakítja, igaz, hogy eközben a matematikadolgozata harmatgyengére sikerül, de ezt csak rosszakarói használhatnák föl ellene. Azok pedig nincsenek, annak ellenére, hogy Northot minden családban csak "bezzeg"-ként emlegetik, aki mindenből kimagasló, szuper és utolérhetetlen. Ám az igazi tehetségek átka - tudniillik, hogy környezetük nem érti meg őket - ólomsúlyként nehezedik rá. Becsületes, dolgos szülei szerinte földhözragadt dolgokról beszélgetnek a közös étkezések során, s North gondolatainak szabad szárnyalása ezért mindig lefékeződik. A fiú meggyőződése: ha ő választhatna szülőket, nyilván jobban mennének a dolgai, s egyáltalán ha valaki őt választja, az maga a szerencse fia. Így hát elhatározza, hogy fantasztikus egoját (ezt a pszichológus Dr. Ego erősíti benne) közkinccsé teszi, mégpedig olyanformán, hogy meghirdeti magát az 1-800-Art Belt telefonszámon. A jelentkező szülőket North sorra látogatja; mindegyikük gazdag, pontosan tudja North kedvenc étrendjét, lesik minden kívánságát, de valami "homokszem" mindig kerül a gépezetbe, ami Northot eltávolítja tőlük. Utazásai során találkozik Joey Fingers-szel, aki bohóc, s bár Northot mindig megnevetteti, kiderül, hogy a lelke legmélyén szomorú ember ő. A tőle hallott bölcsességek megváltoztatják a fiú viszonyát édes szüleihez. Rájön, hogy valahol a szülő is csak ember, s valaha a szülők is voltak gyerekek. Visszatér a családi fészekbe, s szülei szemefénye lesz.
A mű tartalmi jellemzője: ifjúsági regény
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 33 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét:

 

Öz, Erdal (1945-2006)
Korkut apó történetei. Ford. Tasnádi Edit. Ill. Oláh Katalin. Budapest, Magyar Napló, 2014. 155 p. 20 cmKorkut apó történetei az 1. évezred közepén a Kaszpi-tengertől keletre feltűnt lovasnomád nép, az oguzok eredetéről, vándorlásairól, hódításairól, hősi tetteiről mesél. Az ősi eposszá összeállt mű hosszú ideig szóban terjedt, föltehetően a 15. század fordulóján jegyezték le először, a néphagyomány a legendás oguz lantos költőt, Korkut atyát véli az elbeszélések szerzőjének és első előadójának. A kötet fordítója, Tasnádi Edit utószava szerint: „Hogy valóban élt-e, nem tudjuk. A műben az oguz népek igriceként tűnik fel, aki kobozkísérettel adja elő a történeteket. Bölcsként tisztelik – alakjában az ősi sámánalak őrződött meg: ő az, aki megoldja a nehéz helyzeteket, és ő ad nevet a hősöknek.” Korkut apó tizenkét történetéből - megőrizve az eredeti elbeszélések archaikus hangulatát - hatot ültetett át a mai török nyelvre, a jeles török író, Erdal Öz (1945-2006). A versbetétekkel gazdagított balladai szépségű történetek egy harcias, lobbanékony természetű pásztornép életébe engednek bepillantást, amelynek témái elsőként egymás ellen folytatott harcokkal, szomszédos népekkel, vagy természetfölötti erőkkel vívott csatákkal foglalkozik, ám a fordulatos cselekmények alakulásában a bátorság, vakmerőség mellett az összetartásnak, a barátságnak, a nők védelmének, a nagy érzelmeknek, a lángoló szerelmeknek is fontos szerep jut. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelent, Oláh Katalin színes rajzaival díszített, színvonalas kiadványt érdemes ajánlani a 11-14 éves korú gyerekeknek
A mű tartalmi jellemzője: népmesék, mondák, mesék
Ajánljuk a 11-14 éves korú fiúknak és lányoknak

A művet eddig 1 látogató értékelte.
Átlag pontszám:

Várjuk az Ön véleményét: