Zenei könyvtári ismeretek II. Zenei alapismeretek

Akkreditált képzés
FAT-lajstromszám: 
PLB 2175
Várjuk jelentkezését, új tanfolyami időpont a következő naptári évre vonatkozó képzési tervünkben fog szerepelni.
Helyszín: 
Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület 539/A terem

A tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos, így bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az akkreditációs határozatban engedélyezett létszám már a jelentkezési határidő előtt betelik.

Leírás: 

A program célja, hogy összefoglalja a könyvtári munka során szükséges zenei alapismereteket. A zeneelméleti és zenetörténeti órákon sok gyakorlati példa (kottaolvasás, zenehallgatás multimédiás eszközök) segítségével a résztvevők az általános zenei-könyvtári műveltség alapkompetenciáinak birtokába juthatnak. A képzés során jártasságot szereznek a zenei műfajokban, korszakokban, irányzatokban, így a zenei könyvtári munka valamennyi területén képesek lesznek magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani. A program a Zenei könyvtári ismeretek elnevezésű továbbképzés 2. modulja.

A képzés célcsoportja: azok a könyvtári, egyéb közgyűjteményi és közművelődési szakemberek, akik zenei dokumentumokat is gyűjtő intézményekben dolgoznak; akik nem rendelkeznek zenei szaktudással, de szükségesnek tartják, hogy eligazodjanak a zenei terminológiában és a zeneirodalomban, ezzel is emelve intézményük zenei szolgáltatásainak színvonalát; akik hiányos zenei ismereteik kiegészítésére törekszenek annak érdekében, hogy rendszerben láthassák ezt a területet.

A tanfolyam időtartama: 30 óra, 1x4 nap (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint.)

Részvételi díj: 30.000,- Ft

Oktatók: Gombos László, Pávai István, Székely András, Victor Máté

További információk: 
Dr. Repkényiné Nagy Edit
2243-790