Ízelítő a 3K 2017. novemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Bognár Noémi Erika – Horváth Adrienn: A könyvtári digitalizálás jelene és jövője. Beszámoló a K2 2017/2018-as továbbképzési sorozat első alkalmáról

Műhelykérdések
Pajor Zsófia: FilmPakk – film, szórakozás és tudás egy dobozban. A KönyvtárMozi program népszerűsítése Baranyában

Konferenciák
Csikász-Nagy Ágnes – Németh Márton – Pataki Fruzsina – Tót Barbara: Önkéntesként szerzett benyomások 2017 kiemelkedő nemzetközi szakmai eseményéről. IFLA World Library and Information Congress

Koltay Tibor: Az információs műveltség 5. európai konferenciájáról

Piros Attila: A facettás osztályozás napjainkban: elmélet, technológia és a végfelhasználók

Évfordulók
Koósné Török Erzsébet: Megalapozott tudás, kutatói felelősség, minden helyzetben emberi tartás 

História
Monok István: A szakkönyvtárak szerepe a tudományos kutatás szabadságának kivívásában. Egy európai történet, magyarországi példákkal

Olvasás
Gombos Péter: A 19. századi magyar mesegyűjtők és az irodalmi népmese.

Ízelítő a lapszámból:

„A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Csorba Győző Könyvtár új szolgáltatási csomaggal egészítette ki az országszerte népszerű KönyvtárMozi programot. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által 2015-ben indított programban jelenleg 58 kistelepülési könyvtári szolgáltató hely vesz részt Baranya megyében. A pályázat keretében úgynevezett FilmPakkokat hoztunk létre, amelyekkel elsősorban a KönyvtárMozikat működtető könyvtárak programjait szeretnénk gazdagítani, és a könyvtáros „mozigépész” munkáját kívánjuk segíteni.” /Pajor Zsófia/

„A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia […] szorosan kapcsolódik a Digitális Jólét Program végrehajtásához és a Digitális Oktatási Stratégia célrendszeréhez, valamint az Európai Digitális Menetrendben meghatározott elvárásokhoz. Ehhez a stratégiához kell igazítani a készülő Könyvtári Digitalizálási Stratégiát és az intézményi stratégiákat. A közgyűjteményi szféra mint a tudásalapú társadalom egyik legfontosabb hiteles tartalomszolgáltatója a digitális tartalmak hozzáférhetővé tétele révén hozzájárul a kulturális alapellátás kiteljesítéséhez. A stratégia az állományvédelmi szempontú digitalizálás helyett a szolgáltatást hangsúlyozza. Ennek érdekében célul tűzte ki, hogy 2020-ig történjen meg a dokumentumok 50%-ának digitalizálása és kereshetővé tétele a Nemzeti Adattár Projekt online keresőfelületén keresztül.” /Bognár Noémi Erika – Horváth Adrienn/

„Időnkénti alulértékeltsége ellenére az ETO továbbra is az egyetlen széles körben elterjedt, teljesen analitikus-szintetikus osztályozási rendszer, tehát tökéletlenségei mellett is az egyetlen osztályozás, melyen keresztül megvizsgálható, hogyan teljesítenek az ilyen típusú rendszerek nagy gyűjteményekben és információkereséskor. A facettaelemzés elmélete mint az analitikus-szintetikus osztályozási rendszerek és egyéb indexelési nyelvek konstruálásának egyik megközelítési módja, erős lábakon áll. Ugyanakkor az ilyen rendszerek online környezetben való implementálása, az adatok modellezése, menedzselése és visszakeresése számos kihívást is elénk állít. A konferencia fő célja ezeknek a kihívásoknak a megismerése és megvitatása volt.” /Piros Attila/