Ízelítő a 3K 2017. júniusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Sebestyénné Horváth Margit: A szakmai ismeretek átadásának gyakorlata a KSZR szolgáltatás keretében, Zala megyében

Műhelykérdések
Waldinger Dóra – Boros Ferenc: Bájoló – egy új könyvtári rendezvénysorozat            
Maróthy Szilvia: Elektronikus forráskritika         

Konferenciák
Németh Márton: Áttekintés a Szakkönyvtári Seregszemle 2017 konferenciáról

História
Borbé Levente: A csíki gimnázium könyvtárosai a második világégéstől napjainkig

Olvasás
Szinger Veronika: „Játsszunk, rajzoljunk, hallgassunk együtt mesét!” Olvasásnépszerűsítő könyvtári program óvodásoknak és kisiskolásoknak

Könyv
Vasné Tóth Kornélia: Írj, s megmondom ki vagy! Egy tudós könyvtáros és egy költő bibliográfiája
G. Tóth Anita: Liz Burns Irodalom és terápia című könyvéről

Ízelítő a tartalomból

„A szépirodalmi és tudományos szövegek digitalizálásának és online közzétételének, valamint a könyvtárak bővülő elektronikus információszolgáltatásainak köszönhetően a kutatók egyre nagyobb arányban használnak elektronikus forrásokat. (...) Számos felmérés igazolja, hogy az olvasók igénye az elektronikus könyvek és folyóiratok iránt folyamatosan növekszik, s az olvasói preferenciák tekintetében az elektronikus források mára megközelítik a nyomtatott forrásokét. Történik mindez annak ellenére, hogy a hálózaton hozzáférhető szövegkiadások jellegzetes tulajdonságai, mint a folyamatos technikai és tartalmi változás, a pontos hivatkozhatóság hibái vagy a hozzáférhetőség váratlan megszűnése máig bizalmatlansággal tölti el a tudomány művelőinek egy jelentős részét.” (Maróthy Szilvia)

„A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár 2014-ben indította útjára a Bájoló című irodalmi, zenés barangolássorozatot, bemutatkozási lehetőséget teremtve a gondolataikat, érzelmeiket, kreativitásukat zenében, dalban, irodalomban, versben, slam poetryben, képzőművészetben kifejező fiatal tehetségek számára.” (Waldinger Dóra – Boros Ferenc)

Az óvodás és kisiskolás korosztály számára kidolgozott Olvass gyermekeidnek, gyermekeiddel, gyermekeidért! című programsorozat azért jött létre, hogy meghatározott ütemterv szerint szövegek játékos feldolgozásán alapuló foglalkozásokat tartsunk, melyek az olvasóvá nevelésre irányulnak, olvasási élményekhez juttatják a gyermekeket, akik megismerkednek a könyvtárak által nyújtott lehetőségekkel is, ezzel alapozva meg az élethosszig tartó tanulás igényét. A programban egyrészt a 3-8 éves korú gyerekeket, másrészt a gyerekek szüleit, nagyszüleit, hozzátartozóit neveztük meg célcsoportként.”(Szinger Veronika)