Ízelítő a 3K 2017. júliusi számának tartalmából

 

Könyvtárpolitika
Dudás Anikó: Az FRBR új, szisztematizált változata: Az IFLA Könyvtári referenciamodell (IFLA-Library Reference Model - LRM)

Műhelykérdések
Waldinger Dóra: Új kommunikációs eszköz a könyvtárak számára: a Tumblr

Konferenciák
Virág Gabriella – Lendvay Miklós – Németh Márton: Mozaikok az ILIDE
 2017 konferenciáról

História
Jáki László: Gondolatok az iskolai önképzőkörök könyvtárairól

Olvasás
Dobosné Brezovszky Anikó: Olvasás – könyv – könyvtárhasználat. Somogyi-könyvtári felmérés a középiskolások könyv- és könyvtárhasználati szokásairól

Luzsi Margó: „Bébillér” – a határtalan lehetőségek birodalmának kapuja. Családi mesekör a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtárában

Könyv
Bartos Éva: A mese hídszerepe

Ízelítő a lapszámból:

Az IFLA könyvtári referenciamodelltől a metaadat-kezelés általános alapjának megújítását remélheti a könyvtáros szakma. Olyan kiindulópontot jelenthet, amely széles konszenzuson alapuló és elméletileg is átgondolt logikai keretet kínál a rendszerek megtervezéséhez. Az átdolgozott modell a meglévő funkcionális modelleket egyeztetve közös mederbe terelte a különböző nézeteket, elegyengette a következetlenségeket. Alkalmazására a nemzetközi gyakorlat nyitott, még akkor is, ha az FRBR-szemléletű új katalogizálási szabályzatok és útmutatók gyökeres újratervezésére lesz szükség.” (Dudás Anikó)

Bő tíz évvel ezelőtt, 2006 szeptemberében a Bébillér mesekör meghirdetésével a gyermekkönyvtár célja olyan könyv – könyvtár – olvasásbarát program létrehozása és folyamatos működtetése volt, amely családok számára biztosít könyvtári környezetben együttesen átélhető, közös tevékenységben megvalósuló élményt. Ez az élmény – az elmúlt tíz év tapasztalatai bizonyítják – komplex és sokrétű. Gyermek és felnőtt számára egyaránt ad egyéni, saját élményt; a közös, családi emlékezetben megőrizhető együttes élményt; és a tágabb, nagyobb közösségben együttható közösségi élményt.” (Luzsi Margó)

 

„A Tumblr lényegében egy többféle célra használható blogszolgáltatás. Ötvözhetjük a könyvtár szempontjából a marketinget (reklám, imázs kialakítása), a felhasználóképzést, a tartalommegosztást, és közvetlenebb kapcsolatot alakíthatunk ki, mint amit egy honlap nyújthat. (…) Mivel keverednek benne a blogolás és a közösségi oldalak sajátosságai, egy élő, gyorsan változó közeg alakul ki, könnyen születnek ismeretségek és beszélgetések elindítására is jó terep. Ezért olyan vonzó a tinédzserektől kezdve a fiatal felnőtteken át a 30-40-es korosztály számára is.” (Waldinger Dóra)