Ízelítő a 3K 2017. augusztusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Barátné Hajdu Ágnes: Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában

Hörcsik Richárd: Gutenberg találmánya és a mai kihívások

Műhelykérdések
Benke Dániel – Musztács Krisztián: Iskola és könyvtár egy csapatban? Együttműködés Nagykanizsán

Kocsisné Baán Mária – Espán Edina: Hagyomány és innováció – A könyvtárak szerepe a felsőoktatás megújulásában

Konferencia
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlésének díjazottjai

Extra Hungariam
Egyházi Dóra: Az egyetemi könyvtárak lehetőségei Szlovákiában, egy Y generációs igazgató szemével

Grünvald Alexandra: Gustav Klimt könyvtárosa lettem

Olvasás
Mayer József: Életminőség – olvasás nélkül?

Könyv
Mezey László Miklós: "Hézagpótló ellensúly"

Ízelítő a lapszámból:

„A Miskolci Egyetem a PHARE Multi-country Programme for Distance Education keretében nyert támogatást az Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ (ÉMRTK) megalapítására, infrastruktúrájának kialakítására, oktatóinak képzésére. (…) feltártuk a digitális bennszülött hallgatói korosztály megváltozott szemléletmódjához, tanulási stílusához jobban igazodó, egyéni tanulási útvonalakat és környezetet kínáló pedagógiai módszerek, illetve a vizualitás jelentőségét. (…) Kurzusainkban a közösségi tanulás elemeinek egyre szélesebb körű alkalmazására törekszünk, kollégáinkat valós mintakurzusok bemutatásával, konzultációs rendezvényekkel igyekszünk motiválni arra, hogy ne csak eszközöket, hanem új pedagógiai lehetőségeket is lássanak a digitális innovációban.” (Kocsisné Baán Mária – Espán Edina)

„(…) számos olyan tanuló van, aki arra a kérdésre, hogy milyen gyakran olvas, úgy válaszolt, „soha”. Tehát itt nem az a kérdés, amit általában a különféle betűjelekkel jelzett generációk olvasási szokásai kapcsán emlegetnek, hogy ti. hogyan (és milyen eszközök igénybevételével) alakul át ez a fajta tevékenység, hanem az, hogyan tudnak majd az olvasási tevékenységet minden formában mellőző fiatalok beilleszkedni abba a társadalomba, amit akár információs, akár pedig tudás és/vagy digitális jelzőkkel illetünk.” (Mayer József)

„Nagykanizsán egy újfajta együttműködési kísérletet hajtottunk végre, amelynek eredményeit, tapasztalatait szeretnénk ismertetni, emellett egy több éve tartó projektünket, az Élő történelem teaházat fogjuk bemutatni. Mindketten rendelkezünk történelem szakos végzettséggel is, amelyet szerettük volna kamatoztatni a könyvtár és a gyerekek javára. Ennek eredményeképpen ez a programunk már évek óta népszerű a könyvtár falain kívül, együttműködünk iskolákkal, települési könyvtárakkal.” (Benke Dániel – Musztács Krisztián)