Ízelítő a 3K 2016. januári számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Mészáros Tamás: Értékmentés diaszpórában, avagy új gyarapítási lehetőség a Kárpát-medence könyvtárai számára

Műhelykérdések
Redl Károly – Mezey László Miklós: „A könyvtár, ami összeköt”
Dóra László: Mit olvastunk 2015-ben?

Konferenciák
Bella Katalin: Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II.

Perszonália
Rácz Ágnes – Mezey László Miklós: Berlász Jenő (1911-2015)

Könyv 
Pallósiné Toldi Márta: Alkotókedvet ajándékba, autentikus forrásból

Ízelítő a lapszámból

„A Mikes Kelemen Program jelenlegi, magyarországi fázisában a 2014-es gyűjtésből beérkezett, túlnyomórészt – a gyűjtés módszerének eredményeképpen – papíralapú dokumentumok feldolgozása zajlik, erre az Országos Széchényi Könyvtár kapott megbízást, minthogy alapfeladata, hogy a lehető legteljesebb hungarika-gyűjteményt hozza létre, vagyis összegyűjtse a mindenkor Magyarországgal és a magyar kultúrával bármilyen módon kapcsolatba hozható dokumentumokat.” (Mészáros Tamás)

„Az elmúlt évek során 59 könyvtáros kolléga vett részt a programon, hét ország 29 településéről, pontosabban 21 városból és 8 faluból. Ezáltal jelentős lépést tettünk a kijelölt cél megvalósítása felé, nevezetesen, hogy jöjjön létre a könyvtárosok körében egy olyan, személyes kapcsolatokon alapuló, a Kárpát-medencét átölelő szakmai hálózat, amely felhasználható különböző szakmai kérdések megoldására és az anyanyelvi kultúra ápolása érdekében.” (Redl Károly)

„A könyvtárak kihasználtsága a könyvek vásárlásának visszaszorulásával nem növekszik. Pedig sok helyi könyvtár és országosan működő hálózat is képes gyarapítani gyűjteményét. Általában elmondható, hogy a bolti könyvvásárlások legtöbbje a szórakoztató irodalomra koncentrálódik a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete által publikált adatok alapján. (…) De vajon milyen könyveket olvasnak az emberek a közkönyvtárakból kölcsönözve? Melyik a legnépszerűbb könyv, író?” (Dóra László)