Ízelítő a 3K 2016. decemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Sipilä, Sinikka: A könyvtárak és az átalakulás
Dancs Szabolcs: A szerzői jog helye a nemzetközi könyvtárügyben és a lengyel szerzői jogi reform példája

Műhelykérdések
Villám Judit – Mezey László Miklós: „A könyvtár, ami összeköt”

Évfordulók
Pintér László: Csorba Győző költő centenáriumán Csorba Győzőről, a könyvtárosról
Perger Péter: Dörnyei Sándor 90 éves
Varga Róbert: Az emberarcúbb könyvtárügyért

Perszonália
Karbach Erika: Remete László (1919-2016)

Könyv
Bényei Miklós: Újraolvasva (10) A két koldusdiák

Ízelítő a lapszámból

„Izgalmas digitális korunkban a könyvtárak átalakuló szerepére nem fenyegetésként kell tekintenünk, hanem informatikus könyvtáros szakemberekként elénk állított kihívásként, könyvtáraink megújítására, fejlesztésére és átalakítására azért, hogy minél jobban megfeleljenek használóink változó igényeinek. A könyvtárak sokat tudnak nyújtani a fejlődés támogatásában, nem egyszerűen azzal, hogy segítik önkormányzatainkat fejlesztési céljaik megvalósításában, hanem ennél sokkal fontosabb az, hogy biztosítsák a lehetőségek tökéletes kiteljesedését az állampolgárok számára.” (Sipalä, Sinikka)

„Egyre többen látják be, hogy a jogalkotóknak speciális eszközökkel szükséges támogatniuk a széles tömegeket célzó e-könyvtári szolgáltatások kialakítását. Ezt támasztja alá a fentebb ismertetett irányelvtervezet tartalma, illetve az a tény, hogy már több uniós államban (Franciaországban, Lengyelországban, Németországban, Szlovákiában) hatályba helyeztek a kereskedelmi forgalomban nem kapható művek digitális másolatainak könyvtári felhasználását elősegítő jogszabályokat.” (Dancs Szabolcs)

„»A könyvtár, ami összeköt« szakmai programját folyamatosan megújítjuk a korábban felmerült tapasztalatok, illetve az újabb javaslatok alapján. Idén először – kérésünkre – a Könyvtári Intézet továbbképzést tartott a csoportnak, helyismeret, rendezvényszervezés, könyvtári partnerkapcsolatok, konfliktuskezelés témában, és a könyvtárosok a Könyvtártudományi Szakkönyvtár szolgáltatásaival is megismerkedhettek.” (Villám Judit)