Ízelítő a 3K 2015. szeptemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Horváth Sándor Domokos: A könyvtári konfliktuskezelés mediációs szemléletű megközelítése

Fórum
Gereben Ferenc: Hozzászólás

Műhelykérdések
Kührner Éva: Helyismereti gyűjtemények szerepe a MATARKA építésében
Péterfi Rita: Egy felmérés tanulságai
Bajnok Tamara: Látogatottsági felmérés a Hamvas Béla Városi Könyvtárban

Konferenciák
Németh Márton – Sinka Róbert: Szemelvények a MoodleMoot 2015 konferenciáról

Napló
Boda Miklós: Visszanéző

Perszonália
Szakmári Klára – Balogh Mihály: Bondor Erika (1964-2015)

Könyv
Vasbányai Ferenc: Deák Ferenc és a hölgyek
Bényei Miklós: Újraolvasva (3) Muzsikál a Bükk

Ízelítő a lapszámból:

„A mediációs szemlélet azt taníthatja számunkra a hétköznapokban, hogy a konfliktus nem veszély, hanem lehetőség, a másik fél pedig nem ellenség, hanem olyan partner, akivel a megbeszélés kezdetén bizonyos kérdésekben még távolabb áll egymástól az álláspontunk. A lényeg, hogy együttműködjünk a másik féllel vagy felekkel, és erőfeszítéseinket a múlt sérelmei helyett a jövő lehetőségeiben rejlő megoldási módok közös felfedezésére összpontosítsuk.” (Horváth Sándor Domokos)

„S ha az átlag mögé nézünk, láthatjuk, hogy a nők és a férfiak másképp használják a könyvtárat. A nők jóval nagyobb számban érkeznek, de a könyvtárba látogató, nagyságrendekkel kevesebb férfi sokkal hosszabb időt tölt ott, mint a nők. Ők igazi ’harmadik helyként’ használják a könyvtárat. Van közöttük olyan, aki irodaként, munkaszobaként használja az intézményt a hét szinte minden napján, egy-egy alkalommal 6-8 órára is akár.” (Péterfi Rita)

„A könyvtári tartózkodási idő korok és nemek szerint különböző. Legtöbb időt az aktív korban levő férfiak töltöttek a könyvtárban, átlagosan 44 percet. Őket követik a nyugdíjas férfiak 27 perccel, majd a nyugdíjas nők következnek 26 perccel.  (…) Az adatelemzés során kiderült, hogy az aktív korú férfiak átlagos 44 perces tartózkodási idejét az internethasználattal eltöltött idő emeli meg ennyire, ugyanis nem ritka a három-négy órás internetezés sem.” (Bajnok Tamara)