Ízelítő a 3K 2015. novemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Dancs Szabolcs: Szerzői jog és digitális hozzáférés ma és holnap

Műhelykérdések
Kőműves Renáta: Brian Campbell Vickery osztályozási elképzelései
Szeifer Csaba: A kistelepülési könyvtári ellátás nehézségei Baranya megyében
Tolnai Gáborné: Az adatbázis-egyeztetés tapasztalatai a győri megyei könyvtárban
Winkler Csabáné – Papp Nándor: Első lépések egy új típusú állománymenedzsment felé a győri megyei könyvtárban

História
Pogányné Rózsa Gabriella: „Szabó Károly nagy vállalatának méltó örököse”. Hillebrant Árpád (1855-1925)

Könyv
Iván Géza: Alulról szervezett önművelődés

Ízelítő a lapszámból 

„Az állampolgárok a szerzői jog által „elzártnak”, voltaképp megfizethetetlennek érzik a kulturális tartalmakat. Ráadásul éppen azok kényszerülnek illegális letöltésekre, és néznek szembe a büntetés fenyegetésével, akik a kultúra legfőbb fogyasztói, vagyis akik a legtöbb pénzt hajlandók költeni a kultúra termékeire. A jogtulajdonosok érdekeinek védelmében megállapított büntetési tételek ugyanakkor igencsak aránytalanok, főleg, ha összevetjük őket azokkal, amelyeket másfajta bűncselekmények elkövetése esetén vet ki a bíróság.” (Dancs Szabolcs)

„Az általunk jól ismert Ranganathan körülbelül ötven évvel ezelőtt megfogalmazott öt könyvtári törvényét (…) Vickery kiegészítette még eggyel. Eszerint ’Egyetlen könyvtár sem létezhet elszigetelten’. Ezzel a kiegészítéssel a hálózati elv problémamegoldó erejét fogalmazta meg. Ezt a törvényt ma már úgy is mondhatjuk, hogy ’a könyvtáraknak hálózatban kell működniük’”. (Kőműves Renáta)

„A XIX. század utolsó évtizedeire érett meg a helyzet a ’rendszeresnek’, módszeresnek mondható könyvészeti feltáró munka megteremtésére Szabó Károly (1824-1890) Régi magyar Könyvtárának megindulásával, az azóta eltelt korszakok nagyjai, mondhatni, mindannyian Szabó Károly ’köpönyege’ alól bújtak ki. Egyikük Hellebrant Árpád (1855-1925)”. (Pogányné Rózsa Gabriella)