Ízelítő a 3K 2015. júniusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Barátné Hajdu Ágnes – Gerencsér Judit: „A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. vándorgyűlése

Műhelykérdések
Koleszár Márta: „Cickafarkfű, kerti zsázsa, harapj rá az olvasásra!”  Legyél te is kölyökolvasó!
Fodor János: Poesis Hungarica – digitális kontextusban

Konferenciák
Bognár Noémi Erika: K1.0 műhelynap-sorozat: hagyományos könyvtári értékek, modern szemlélettel
Bognár Noémi Erika – Tóth Máté: Tudás új utakon – a K2 kísérleti műhely harmadik sorozata

Könyv
Mezey László Miklós: Biblioterápiai tanulmányok
Kégli Ferenc: Moszkvai hungarika ex librisek
Bényei Miklós: Újraolvasva (1) Kővirág
M.L.M.: Új könyvtári lap indult

Ízelítő a lapszámból

„A minőség fogalma az elmúlt évtizedekben számos változáson ment keresztül. Érzékelhető, hogy mást jelent különböző korokban, eltérő hivatásokban. A könyvtári területen közel ötven éve jelenlevő fogalom mára központi, a vezetést, irányítást meghatározó elvrendszerré alakult. Szolgáltatásainkkal kapcsolatosan minőségnek tekintjük azt a mértéket, amely kielégíti vagy túllépi az olvasóink, használóink igényeit. Az új technikák és különösen azok új minőségű működtetése, rendszere alapvető változásokat hoznak a mindennapjainkba. Ezeknek a megoldásoknak az alkalmazása új dinamikát hoz a működésünkbe.” (Barátné Hajdu Ágnes – Gerencsér Judit) 
 
A K 1.0 műhelynap „sorozat célja a hagyományos könyvtári munkafolyamatokhoz köthető kérdések megvitatása, a jó megoldások, gyakorlatok, ötletek megosztása, valamint a fontos eredmények bemutatása. A rendezvény keretében kötetlen, bár moderált beszélgetés folyik a résztvevők között egy-egy előre meghatározott témáról.”  (Bognár Noémi Erika)

„A digitális tartalmak szolgáltatása olyan radikálisan új paradigma kontúrjait vetítik elénk, amely a közgyűjtemény információszolgáltatásában dolgozókat is új feladatok elé állítja. Úgy gondoljuk, hogy e kihívások felismerése vezetett oda, hogy az előző K2 rendezvények átlagos látogatószámához képest is némi emelkedés volt regisztrálható. A résztvevők átlagos száma 70-80 fő volt.” (Bognár Noémi Erika – Tóth Máté)