Ízelítő a 3K 2015. július-augusztusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Fehér M. István: Valóság és virtualitás: a virtuális könyvtár valósága
Balogh András: Könyvtár, információs fenomén, virtuális valóság

Műhelykérdések
Tóth Andrea: Interjú „Az év fiatal könyvtárosával” és „Az év fiatal könyvtárosa” pályázat Kovács Máté Alapítvány különdíjasával

Memento
Pogány György: Dézsi Lajos bibliográfusi munkássága

História
Borbé Levente: A csíki gimnázium hajdani könyvtárosai

Napló
Hajnal Ward Judit: Necque currentis

Könyv
Bényei Miklós: Újraolvasva (2) Hiszek az emberben

Ízelítő a lapszámból:

„Ma úgy tűnik – fentebb erről is szó esett --, hogy a digitális könyvtárak számára továbbra is – még mindig – a fizikai könyv (materiális-érzéki kinézete) szolgál mintaképül, hogy ’önértelmezésüket tekintve könyvek digitális kiadásai az esetek többségében a nyomtatott könyvek lehetőleg hű másolatai, vagy reprodukciói kívánnak lenni.’ Eljöhet azonban az idő – előállhatnak olyan körülmények --, amikor ez az önértelmezés megváltozik, s a materiális könyv nem lesz immár másolandó mintakép.” (Fehér M. István)

„Így, ha a modern könyvtáron a ’könyvek tárát’ érthettük, a posztmodern kor számára a könyvtár fogalmának redukciója a mindenkor megváltoztatható, értelmezhető szöveget jelenti. (…) A hermeneutikai könyvtárfogalommal azonban eljutunk oda, hogy a könyvtár alapját nem az olvasásban, hanem az írásban határozzuk meg.” (Balogh András)

„Szeretem, amit csinálok? Mit is csinálok én? – teszem fel magamnak a kérdést. Nos, napjaim nagy részét két dologgal töltöm, vagy a könyvtárban dolgozom, vagy futok. Vagy-vagy, de a kettő nem elválasztható: a futócipő és szerelés ott vár sorára a könyvtárban, viszont futás közben gyakran megoldódnak a munkámhoz kapcsolódó problémáim.” (Hajnal Ward Judit)