Ízelítő a 3K 2015. februári számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Dömsödy Andrea: A Könyvtárostanárok Egyesülete -- múlt és jelen

Műhelykérdések
Villám Judit – Mezey László Miklós: „A könyvtár, ami összeköt”

Mátyás Melinda – Szluka Péter – Vasas Lívia – Batiz Judit: Régi könyvek restaurálása a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában

Konferenciák
Varga Tímea – Villám Judit: A könyvtár új útjai

Évfordulók
Suppné Tarnay Györgyi: 25 éves az informatikus könyvtáros képzés a Debreceni Egyetemen

Extra Hungariam
Kührner Éva: Újszerű kezdeményezések az olvasás népszerűsítésére

História
Szecskó Károly: Ki volt dr. Edelényi Tibold?
Aranyos Károly: Írásos látlelet retró időkből

Perszonália
Kovács Teofil: Ötvenéves könyvtáros jubileum 

„Az egyesület a célok valóra váltását csak másokkal való együttműködésben látja megvalósíthatónak. Az iskolai könyvtárak nem maguknak, nem önmagukért vannak, így fejlesztésükbe szükséges más nézőpontokat is bevonni. Továbbá az iskolai könyvtári, könyvtár-pedagógiai munkához kapcsolódó más területek fejlesztése során fel kell hívni a figyelmet az iskolai könyvtárakban rejlő lehetőségekre.” (Dömsödy Andrea)

„A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában az 1999-től 2005-ig tartó időszak volt a tudatosan felépített, tervezett restaurálási és tisztítási munkálatoknak a kezdete az NKA támogatásával. Megtörtént a régi könyves állomány restaurálási, állományvédelmi szempontból való felmérése, és több részre osztva kiválasztásra kerültek a restaurálandó, tisztítandó könyvek, akár több évre előre tervezve.” (Mátyás Melinda – Szluka Péter – Vasas Lívia – Batiz Judit)

„A képzés felfutása az 1990-es évek második felére, a 2000-es évekre tehető, ekkor alapoztuk meg a színvonalas oktatás feltételeit, például a dokumentumok tartalmi és formai feltárása gyakorlására különböző témájú, műfajú, formai jegyekkel rendelkező példakönyvtárat állítottunk össze és fejlesztettünk; egyetemi jegyzetekkel és szöveggyűjteményekkel segítettük a hallgatók felkészülését.” (Suppné Tarnay Györgyi)