Web2-es készségek a mindennapi online információáramlásban

Akkreditált képzés
FAT-lajstromszám: 
PLB 2176
Várjuk jelentkezését, új tanfolyami időpont a következő naptári évre vonatkozó képzési tervünkben fog szerepelni.
A következő tanfolyam képzési napjai: 
2017. szeptember 11
2017. szeptember 25
2017. október 9
Jelentkezési határidő: 
2017. augusztus 28
Helyszín: 
Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F épület 645. számítógépterem

A tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos, így bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az akkreditációs határozatban engedélyezett létszám már a jelentkezési határidő előtt betelik.

Leírás: 

A program célja az, hogy bevezesse a résztvevőket azoknak az internetes felületeknek a használatába, amelyek segítik a mindennapi online információáramlás korszerű kategorizá-lását, az információk megosztását, kiajánlását, hozzáférhetővé tételét. A képzés segít eligazodni az online felületek folyamatosan változó világában, így a résztvevők a digitális médiaműveltség kompetenciáinak birtokába juthatnak, és képessé válnak a külső és belső intézményi kommunikáció javítására. A résztvevők a képzés elvégzése után hatékonyabb mentori tevékenységet folytat-hatnak a felhasználóképzésben, a könyvtári tájékoztatásban vagy az adatbázis-keresésben.

A képzés célcsoportja: azok a könyvtári, egyéb közgyűjteményi és közművelődési, valamint informatikus szakemberek, akik érdeklődnek a digitális médiaműveltség iránt, szeretnének eligazodni a folyamatosan változó online közösségi és tartalommegosztó felületek világában, megszerzett tudásukat pedig mentori szerepben szeretnék alkalmazni a különböző e-szolgáltatások területén.

A tanfolyam időtartama: 60 óra, 3x1 nap + távoktatás (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint.) (A képzés kontaktóráinak száma 20, ezt 40 óra otthoni munka egészíti ki távoktatásos támogatással.)

Részvételi díj: 35000,- Ft.

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapvető számítógép-kezelési ismeretek (jártasság grafikus felületű operációs rendszer hasz-nálatában, szövegszerkesztési ismeretek), internetes böngésző napi szintű használata, internetes levelezés alapszintű ismerete (távoktatási felületen megoldandó előzetes tudásfelmérés teljesítése a tanfolyami jelentkezés után)

Oktatók: Buzai Csaba, Nagy Nikolett, Payer Barbara

További információk: 
Breznai Elvira
2243-789