A szerzői jog a könyvtárakban - akkr. továbbképzés

A Könyvtári Intézet 2017 februárjára meghirdeti A szerzői jog a könyvtárakban (35/30/Ktár/2016; 39696-3/2016/KOZGYUJT)  
elnevezésű 30 órás akkreditált továbbképzési programját.
 
A tanfolyam időpontja: 2017. február 7., 8.
 
Jelentkezési határidő: 2017. január 24.
 
Részvételi díj: 25.000,- Ft
 
A tanfolyam 30 óra, 2x1 nap + távoktatás. (A képzés kontaktóráinak száma 12, ezt 18 óra otthoni munka előzi meg távoktatásos támogatással.)
 
Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja: Azok a jelentkezők, akik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről szóló  1/2015. IM rendelet alapján engedélyeztetett és szervezett Alapfokú szerzői jogi tanfolyam elvégzését bizonyítvánnyal igazolni tudják (és az elektronikus jelentkezés során a Megjegyzés rovatban a bizonyítvány meglétét jelzik, valamint a kinyomtatott jelentkezési lap mellékleteként annak másolatát benyújtják), a képzés távoktatási tananyagának (18 óra) teljesítése alól felmentést kapnak, számukra csökkentett képzési díj (10.000 ft) megállapítására kerül sor.
 
A tanfolyam helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet (1827 Budapest, Budavári palota F. ép. 539/A oktatóterem)
 
Oktatók: dr. Csősz Gergely, dr. Kenyéri Katalin, dr. Takács Nóra
 
Kérjük, a tanfolyam leírásánál található "Jelentkezési lap" szövegű linkre kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a letölthető pdf formátumú jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva, aláírva postai úton juttassa el a Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület).
 
További információ: Tóth Andrea tel.: 2243-820; e-mail: tothandi [at] oszk [dot] hu