A szerzői jog a könyvtárakban

35/30/Ktár/2016; 39696-3/2016/KOZGYUJT
Akkreditált képzés
FAT-lajstromszám: 
-
Várjuk jelentkezését, új tanfolyami időpont a következő naptári évre vonatkozó képzési tervünkben fog szerepelni.
Helyszín: 
Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép. 540. terem

A tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos, így bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az akkreditációs határozatban engedélyezett létszám már a jelentkezési határidő előtt betelik.

Leírás: 

A program célja a könyvtáros és egyéb közgyűjteményi munkatársak szerzői jogi ismereteinek elmélyítése. A képzésen résztvevők bővítik alapvető szerzői jogi ismereteiket, képessé válnak a könyvtári területen a szerzői jogok tiszteletben tartását figyelembe vevő gyűjteménykezelésre, valamint a felhasználók megfelelő tájékoztatására a szerzői jog témájában. A résztvevők ismereteket szereznek a digitális kor szerzői jogi lehetőségeiről, a jogérvényesítés gyakorlatáról, és konkrét jogesetek kezeléséről.

A tanfolyam időtartama: 30 óra, 2x1 nap + távoktatás (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint.) (A képzés kontaktóráinak száma 12, ezt 18 óra otthoni munka előzi meg távoktatásos támogatással.)
 
Részvételi díj: 25000,- Ft / ingyenes (az EMMI költségvetési forrásainak terhére)
 
Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja: Azok a jelentkezők, akik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről szóló  1/2015. IM rendelet alapján engedélyeztetett és szervezett Alapfokú szerzői jogi tanfolyam elvégzését bizonyítvánnyal igazolni tudják (és az elektronikus jelentkezés során a Megjegyzés rovatban a bizonyítvány meglétét jelzik, valamint a kinyomtatott jelentkezési lap mellékleteként annak másolatát benyújtják), a képzés távoktatási tananyagának (18 óra) teljesítése alól felmentést kapnak, számukra csökkentett képzési díj (10.000,- Ft) megállapítására kerül sor.
 
Oktatók: dr. Csősz Gergely, dr. Kenyéri Katalin, dr. Takács Nóra
További információk: 
Tóth Andrea
2243-820