Pályázati lehetőség a Vidékfejlesztési Program keretein belül (VP-6-7.4.1.1-16)

2016. február 9-én a Széchenyi 2020 keretében megjelent A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére  - Településképet meghatározó épületek külső  rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című pályázati felhívás (kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16), amelynek célja a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai fejlesztése, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozása és fejlesztése.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 28-tól – 2018. március 27-ig lehetséges. A benyújtott támogatási kérelmek 30 napon belül elbírálásra kerülnek. 

 Célterületek:

1. az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;

2. a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
3. többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése 
 
A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. és 2. célterület esetében a beruházást maximum 50 millió Ft, a 3. célterület esetében maximum 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 
A projekt megvalósítása: Támogatói Okirat közlését követően legfeljebb 24 hónapon belül.
 
Támogatást igénylők:
1. célterület: a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.
2. célterület: a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.
3. célterület: c. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; d. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.