Pályázati kiírás: TIOP-1.2.1.A1-15/1

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című, TIOP-1.2.1.A1-15/1 kódszámú felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,3 milliárd forint. A jelen pályázat keretében igényelhető összege bevont helyszínenként legalább 30.000.000 Ft, de legfeljebb 150.000.000 Ft lehet.

A támogatási kérelem benyújtása: 2015. december 2-től 2015. december 8-ig lehetséges.
A projekt fizikai befejezése:legkésőbb 2015. december 31.
A projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesült és a számlák kifizetése a Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma: legkésőbb 2015. december 31.
 A kedvezményezettek köre:
kulturális (közművelődési, közgyűjteményi) intézmények/szervezetek, illetve fenntartóik egyedül vagy konzorciumban:
- Az 1997. évi CXL törvény 39. § (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények,
- Az 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdése szerinti nyilvános könyvtárak;
- Az 1997. évi CXL törvény 74. §. szerinti közművelődési intézmények,
- Az 1995. évi LXVI. törvény 3.§-ának m) és n) pontja szerinti közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak.
 
A fenntartóval rendelkező intézmények által benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat szükséges.
 
Két kötelező tevékenység megvalósítása vonatkozik minden pályázóra:
- A projekt megvalósítása során legalább az alábbi szakmai köznevelési célú szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése érdekében a foglalkozások megtartásához kapcsolódó, minimum egy darab, legalább 15 főből álló csoport befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására alkalmas oktató- vagy foglalkoztató tér kialakítása, illetőleg a meglévő korszerűsítése, valamint a működéshez szükséges berendezések és eszközök beszerzése.
 
- Az intézményekben őrzött tudásbázis nagyobb köznevelési célú hasznosulása érdekében - elősegítve a digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférést is – legalább 1 db korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt, internet-csatlakozással rendelkező informatikai pont vagy korszerűen berendezett önálló részleg kialakítása.